FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

i

fotokopi. isi kandungan ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. ilustrasi. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. mekanik.Cetakan 2008 @ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Segala pertanyaan berkaitan Fail Meja Setiausaha Peperiksaan ini hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada PENGARAH PELAJARAN NEGERI ii . Lembaga Peperiksaan Malaysia. rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana peraturan yang terkandung dalam buku ini dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.

5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 7.18 Kes Luar Jangka 1 1 2 3 5 10 7.16 Calon Hospital 6. PROSES KERJA 7.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 7.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 7.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 6.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.11 Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan 6.1 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah 4.6 Calon Cicir 6.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 7.17 Penyimpanan Bahan Dan Dokumen 6. 4.4 Pengurusan Perpindahan Calon 7.14 Rayuan Semak Semula atau Kes ‘T’ 6.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 7. 3.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR 6.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 7.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah CARTA ALIR KERJA 19 37 iii .1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 7.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 7.5 Calon Istimewa 6.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 7.4 Kod Agama 6. 6.15 Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan 6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan 6. 2.10 Pusat Peperiksaan 6.7 Perpindahan Calon 6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah 6. OBJEKTIF SEKOLAH OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 4.12 Salah Laku Dalam Peperiksaan 6.2 Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 6. 5.13 Pengumuman Keputusan Peperiksaan 6.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 7. 8.KANDUNGAN 1.

11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 9.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 9. 8.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 9.4 Pengurusan Perpindahan Calon 9.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 9.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 8.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 8.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 8.9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 8. 14. 10.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 8. 11.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 9.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 9.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 9.4 Pengurusan Perpindahan Calon 8.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 9. 13. 12.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN AKRONIM LAMPIRAN 53 69 70 71 72 73 74 75 iv .5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI SEMAK 9.

5/05) (Borang Kawalan) Borang Calon Cacat (Borang A) Borang Calon Rabun (Borang B) Borang Calon Spasti/ Kecacatan Lain (Borang C) Borang Perpindahan Calon (LPM/AM 37) Pin.6(2004) LAMPIRAN 12 Borang Maklumat Calon Hospital Peperiksaan UPSR LAMPIRAN 13 Borang Maklumat Calon Tahanan Peperiksaan UPSR LAMPIRAN 14 Borang Permohonan Semak Semula/ Kes ‘T’ (ST Pin. 9/05) Borang Kemasukan Data Sekolah (LPM/DS 1 Pin. 2/2008) v . 2/2004) Borang Penilaian Kerja Amali (PEKA) Borang Individu Keputusan Pencapaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) LAMPIRAN 10 Borang Laporan Penilaian Kerja Kursus (Lampiran KK) LAMPIRAN 11 Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR LPM/UPSR/PC. 4/2002) LAMPIRAN 15 Borang Pembetulan Maklumat Calon (LPM/AM 38 Pin.SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 LAMPIRAN 5 LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 8 LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 9 Borang Pendaftaran Calon UPSR (LPM/UPSR 1 Pin. 2/2004 Borang Senarai Calon Pilihan Bahasa (UPSR / PB2-M) Borang Pembetulan Mata Pelajaran (LPM/AM 39 Pin.

Oleh hal yang demikian. Usaha ini pasti menjurus kepada pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang lebih berkualiti dan cemerlang demi menyahut seruan ke arah pendidikan bertaraf dunia. Peperiksaan memainkan peranan penting dalam menentukan sistem pendidikan yang komprehensif dan diperakui di peringkat global. Fail Meja ini dapat meningkatkan tahap kecekapan.T. dengan berkat dan izinNya maka Fail Meja Setiausaha Peperiksaan UPSR ini dapat disiapkan seperti yang dirancang. pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang sistematik dan teratur mampu melancarkan proses penilaian dan peperiksaan. vi . mengelakkan ketidakakuran dan ketidakaturan proses kerja. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada jawatankuasa kerja yang telah berusaha gigih dalam merealisasikan projek ini. Fail Meja ini diusahakan dengan tujuan menyediakan satu panduan dan kerangka kerja yang jelas.W.KATA ALU-ALUAN PENGARAH PEPERIKSAAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Saya bersyukur ke hadrat Allah S.

SuP UPSR mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengurusan peperiksaan awam di sekolah. markah percubaan. vii .Terima kasih. kemasukan markah kerja kursus. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR PENDAHULUAN Fail Meja (FM) ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan Setiausaha Peperiksaan (SuP) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dalam proses pengurusan dan pengendalian peperiksaan. mengurus tempat peperiksaan dan menganalisis keputusan peperiksaan. SuP dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab merealisasikan sistem pengurusan peperiksaan awam yang sistematik dan efisien bertaraf dunia. Diharapkan dengan adanya FM ini. pemilihan mata pelajaran. Fail Meja penting untuk panduan dan rujukan kepada SuP sekolah. Kandungan Fail Meja ini mencakupi semua aspek prosedur pendaftaran.