PROCEDURĂ DE AŞEZARE ŞI NUMEROTARE A FORMULARELOR DIN MAPA DE RECENSĂMÂNT RECENZORUL asigură codificarea caracteristicilor persoanelor referitoare la: ♦ Etnie; ♦ Limbă

maternă; ♦ Religie; ♦ Ţară. RECENZORUL asigură numerotarea formularelor din mapa (sector). Pentru a completa uşor formularele centralizatoare respectiv ulterior pentru o predare rapidă şi uşoară a mapelor la terminare, vă rog să urmaţi următoarele instrucţiuni: 1. În perioada de înregistrare Toate formularele înregistrate intr-o locuinţă (LC, G, P, PPI, TP, M) sunt aşezate în formularul LC care este pliabil. Seturile de formulare astfel formate vor fi depozitate, până la terminarea perioadei de înregistrare. Numărul mapei, de pe formularele de înregistrare, se va completa la încheierea perioadei de înregistrare, şi va fi comunicat de recenzorul şef, pentru recenzorii din subordine. De asemenea recenzorul şef va îndruma recenzorii din subordine cum să facă numerotarea formularelor în cadrul mapei. Pentru a putea realiza acest lucru, responsabilul de circumscripţie va pune la dispoziţia recenzorilor şefi (din subordine) toate OPISURILE ÎNTREGI aferente sectoarelor (nu cum au fost divizate pe recenzori). Numerotarea formularelor se face în funcţie de următoarele situaţii: I. Sectorul este conform opisului iniţial (nu cuprinde bucăţi de sectoare din alte opisuri prin redistribuire), numerotarea se face astfel: Exemplu 1 - Opis 1:

Opis 1
JUDEȚ UAT LOCALITATE COD_SR BIHOR MUNICIPIUL ORADEA Oradea 265730184 SIRUTA JUDEȚ SIRUTA UAT SIRUTA LOCALITATE COD_SECTIE 56 26564 26573 265730025 COD_CR 265640003

Tip Artera Strada Strada Strada Total

Denumire Artera Ciheiului Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci

Nr. Administrativ 3 34 36

Bloc PB45 PB43 PC44

Nr. Locuințe 20 20 11 51

Tip ULC

Capacitate ULC

Cod Unic 1771777 1781036 N001

1

.. 3..Numărul de ordine al clădirii în cadrul mapei.numerotarea începe cu numărul 1. . .Număr formular LC în cadrul mapei...... 3. ... .. .. 2.Numărul formularului LC în cadrul mapei. Numărul de ordine al clădirii în cadrul mapei.. 3. este 51 şi este egal cu numărul TOTAL de locuinţe din cadrul mapei. 11 fiind ultima locuinţă din clădirea numărul 3.începe cu numărul 1..începe (continuă de la bloc PB 45) cu numărul 21. 20 fiind ultima locuinţă din clădirea 1.. (opis). 22.Numărul de ordine al clădirii în cadrul mapei.. 2. Pentru bloc PB 43 ...Numărul de ordine al locuinţei în cadrul clădirii. (20+20)... = 1 . 2. = 2 ..numerotarea începe cu numărul 1. 40 fiind numărul total de locuinţe din cele 2 clădiri...... ca şi cel din – Opis 2: Opis 2 JUDEŢ UAT LOCALITAT E BIHOR MUNICIPIUL ORADEA Oradea SIRUTA JUDEŢ SIRUTA UAT SIRUTA LOCALITATE 56 26564 26573 2657300 25 2656400 03 COD_SR 265730184 COD_SECTIE COD_CR Tip Artera Strada Strada Strada Denumire Artera Ciheiului Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Nr........ 43..Numărul de ordine al locuinţei în cadrul clădirii..20... Administrati v 3 34 36 Bloc PB45 PB43 PC44 Nr.....numerotarea începe cu numărul 1.începe (se continuă de la bloc PB 43) cu numărul 41...... II.. Locuinţe 20 20 11 Tip ULC Capacit ate ULC Cod Unic 17717 77 17810 36 17896 64 2 .Pentru bloc PB 45 . .Numărul formularului LC în cadrul mapei...11...20. .20. Sectorul divizat pentru a fi recenzat de 2 sau mai multi recenzori Considerăm că avem un opis care a trebuit împărţit la doi RECENZORI.. Numărul formularului LC în cadrul mapei.... . 20 fiind ultima locuinţă din clădirea numărul 2.Numărul de ordine al locuinţei în cadrul clădirii.. 23. ultimul .. 42. Pentru bloc PC 44 (nou găsită în perioada de recenzare) .40.. 3. = 3 .51. .. 2..

Centralizatoarele (CL .CP. Recenzorul şef va coordona aranjarea formularelor în mapa de bază. conform numerotării formularelor expuse anterior. după ce RECENZORUL1 a terminat numerotarea. precum şi . Numărul formularului LC în cadrul mapei. astfel încât ultimul număr va fi egal cu 120.Numărul formularului LC în cadrul mapei.Strada Liszt Ferenc Strada Liszt Ferenc Strada Liszt Ferenc Strada Liszt Ferenc TOTAL 24 20 30 32 PB48 20 PB49 20 PB60 20 PB59 20 120 17923 43 179237 5 179238 7 179257 8 RECENZOR1 are partea de început din opis (cea îngroşată).CP.. CELR şi CM) pe opis (mapă) prin înscrierea pe câte un rând a subtotalurilor din centralizatoarele realizate de RECENZORUL1 şi RECENZORUL2. . RECENZORUL2 va continua numerotarea formularelor LC în cadrul mapei până la epuizarea formularelor LC completate (după modelul prezentat în exemplul 1). 3 . număr ce reprezintă TOTAL locuinţe din Opisul 2. pentru PB 48. După numerotarea şi ordonarea formularelor LC.. P şi TP aferente formularului SC (unde este cazul) .. se va face prin grija şi coordonarea recenzorului şef. se va continua cu formularele SC. cu subtotalurile aferente care uterior vor fi preluate de recenzorul şef şi va întocmi un singur centralizator (CL . iar RECENZORUL2 va continua numerotarea clădirilor şi formularelor aferente părtii lui din OPIS. Deci: RECENZORUL1 va numerota formularele (conf. Numărul de ordine al locuinţei în cadrul clădirii. cele întocmite de recenzorul şef. astfel ordinea formularelor să fie cea din OPISUL iniţial nedivizat. după cum am prezentat în primul exemplu... RECENZORUL1 va începe numerotarea formularelor.. primul apartament va fi 52 pentru că ultimul . Preluarea şi transmiterea de la RECENZORUL1 la RECENZORUL2 a .. unde împreună vor numerota formularele şi vor completa centralizatoarele. iar RECENZOR 2 are a doua parte din opis. Numărul de ordine al clădirii în cadrul mapei. Numărul de ordine al clădirii în cadrul mapei. Tot în acestă mapă vom include şi centralizatoarele pe întreaga mapă.. 6 pentru PB 60 şi 7 pentru PB 59. începe cu numărul 1 pentru fiecare clădire. . CELR şi CM) se întocmesc de fiecare RECENZOR pe sectorul lui... Această etapă se poate realiza foarte bine prin întrunirea recenzorilor într-o locaţie.. Exemplul 1) RECENZORUL2 va numerota .. apoi se trece la întocmirea formularelor centralizatoare.Numărul formularului LC în cadrul mapei. a RECENZORULUI 1 a fost 51. = 4 pentru PB 48 şi va continua cu numărul 5 pentru PB 49.

– CM ♦ Formularele de inregistrare completate: LC si SC in ordinea numerotarii lor In fiecare formular LC vor fi introduse formularele G. TP. de rec.ATENTIE!!!! Nu uitaţi inscrierea codului unic. veti aseza intregul material de recensamant in cadrul mapei. – CL ♦ Centralizatorul populatiei din sectorul de rec. M completate pentru fiecare locuinta. se va preda. ASEZAREA FORMULARELOR IN MAPA DE RECENSAMANT Dupa incheierea operatiunii de centralizare a datelor . sub semnatura. corespunzător adresei (din OPIS). 4 . formularele sa se gaseasca in urmatoarea ordine: ♦ Opisul de adrese ♦ Harta sectorului de recensământ ♦ Borderoul Mapei – BM ♦ Fisa personalului de recensamant – PR ♦ Centralizatorul cladirilor si locuintelor din sectorul de rec. – CELR ♦ Centralizatorul pop. limba maternal. – CP ♦ Centralizatorul pop. P. dupa etnie. intregul material recenzorului sef. religie din sect. Stabile plecate in strainatate din sectorul de rec. TP completate in acel spatiu colectiv de locuit. astfel incat. La încheierea acestei etape şi completarea formularului BM – borderoul mapei (cap II – Continutul mapei). pe formularul LC (sub caseta de adresă). deschizand mapa. iar dupa fiecare formular SC se vor aseza formularele P. PPI.

cod sector de recensământ. doar locurile unde există clădiri care pot avea sau nu numerele adminsitrative din evidenţa primăriilor . grajd etc. şopron. Lista de adrese cuprinde: ca date de identificare: denumirea judeţului. denumire arteră. capacitate ULC şi cod unic de adresă  În teren. în spaţiul liber de sub cartuşul de adresă. pe care sunt evidenţiate: în mediul urban şi în unele localităţi din mediul rural străzile cu denumirea lor şi toate în zonele răsfirate din mediul rural. cuprinzând: tip arteră. recenzorul se poate întâlnii cu următoarele 4 situaţii posibile: 1. nume bloc.). denumirea localităţii şi lista adreselor evidenţiate pe harta sectorului.OPIS corespunzătoare marcajelor înscrise pe hartă (numit opis de adrese) pentru sectoarele de recensământ din mediul urban şi cel rural. Adresa din hartă există în teren şi este corectă sau 2. Adresa din hartă există în teren dar NU este corectă ⇒ Recenzorul preia din lista de adrese codul unic de 7 caractere al adresei şi îl notează în formularul de recensământ aferente adresei respective (LC). cod secţie şi cod circumscripţie. se aseaza la inceputul mapei PROCEDURĂ DE FOLOSIRE ŞI ACTUALIZARE A HĂRŢILOR  Pentru identificarea sectorului de recensământ şi a adreselor unde recenzorul trebuie să se deplaseze pentru realizarea recensământului. denumirea UAT-ului. Harta sectorului său de recensământ (numită anexă grafică). Adresa din anexa grafică este marcată cu X (clădiri existente în teren pentru care nu se cunoaşte adresa) sau este nemarcată sau 5 . 2. ATENŢIE! A nu se confunda codul unic de adresă cu numărul mapei. administrativ. număr locuinţe. număr codurile SIRUTA aferente.Formularul BM completat si semnat. fiecare recenzor a primit: 1. 3. acolo unde acestea există. destinaţie de locuit (exemple de clădiri cu altă destinaţie decât de locuit: magazie. O listă de adrese . tip ULC.

În anexa grafică nu există adresa identificată în teren ⇒ Recenzorul: Marchează în anexa grafică un punct lângă care va scrie un cod nou de 4 caractere sub Preia codul nou de 4 caractere atribuit de el însuşi clădirii respective şi îl notează în forma N _ _ _ (de exemplu N001 pentru prima adresă.) formularele de recensământ aferente tuturor formularelor aferente adresei respective. Bihor Tel. N002 pentru a doua adresă şi aşa mai departe.T. 0372745500 0359439057 Boldiş Maria Pătcaş Rodica 6 . va nota pe rândurile libere din finalul tabelului cu adrese adresele corecte ale clădirilor (în măsura în care le află în teren) sau lasă coloanele aferente adreselor necompletate (în cazul în care nu există nici adrese pentru clădirile respective) însă completează obligatoriu în ultima coloană codurile unice de adresă pe care le-a acordat el (notate N001.d.m. ATENŢIE!!!! Activitatea de actualizare a hărţilor se va efectua în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie 2011 de catre recenzorii şefi Pentru lamuriri suplimentare: S. în spaţiul liber de sub cartuşul de adresă. Dacă există opis pentru sectorul respectiv.).N002 ş.4.a.J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful