P. 1
Test Za Sedmo Odd Grupiranje Na Zivotnite

Test Za Sedmo Odd Grupiranje Na Zivotnite

|Views: 1,332|Likes:
Published by Jasmina Bojoska

More info:

Published by: Jasmina Bojoska on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

ТЕСТ ПО БИОЛОГИЈА ЗА VII одд

− ЗАОКРУЖИ ГО ТОЧНИОТ ОДГОВОР НА ПРАШАЊАТА:(2 бод
1. Царството претставува највисок степен на класификација на живите
организми
а) ТОЧНО б) НЕТОЧНО
. !омологно групира"е на живите организми има кога животните се
групраат споре# сли$ната гра#ба а вр%ат рали$на функција
а) ТОЧНО б) НЕТОЧНО
&. 'е#узата спа(а во групата на кои животни)
а) сун(ери в) сплескани црви
б) копривкари г) цев$ети црви
*. +ајаците спа(аат во групата на)
а) иглокожи в) прстенести црви
б) $ленконоги г) мекотели
,. -аите спа(аат во групата на)
а) во#оземците в) коскени риби
б). рскави$ни риби г) вле$у(и
− По!"#$ $ до%о&'$:( ( бод
/. 0омеотермни мекотели
поикилотермни прстенести црви
#ож#овен црв топлокрвни
варовита $ерупка ла#нокрвни
1. еуглена лажни ножи"а
амеба кам%и$и"а
парамециум трепки
2.
345ОТН4
6.
− ОДГОВОРИ ГИ ПРАШАЊАТА:()* бод
17. Опи%и го филогенетското групира"е на живите организми
11. +о#ре#и ја основната класификација на живите организми
споре# нау$никот 84НЕ
1. Наве#и ги основните карактеристики и претставници на
сплесканите црви
1&. Наве#и ги важните карактеристики и претставници на цица$ите
1*. Наброј ги сите групи со претставници на безрбетните животни
!+,%'о -* бодо!$
9-:ЕТН4 345ОТН4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->