You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MATAPELAJARAN:BAHASA MELAYU TAHUN :3 BESTARI

BILANGAN MURID:20 ORANG( 12 LELAKI,8 PEREMPEAN) TARIKH MASA HARI TEMA TAJUK TOKOH :13 JULAI 2011 : 60MINIT : KHAMIS :UNIT 4(MALAYSIA BOLEH) :TELADANI MEREKA :TAN SRI P RAMLEE.

PENGISIAN KURIKULUM: F.U 8.1 Aras 1 (i) , F.S 6.5 Aras 2 (i) 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 (i) Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2(i) Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. OBJEKTIF 1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul pada paparan skrin
2. Memahami teks yang dibaca.

3. Menjawab 8 soalan dari 10 soalan yang diberikan pada paparan skrin.

PENGETAHUAN SEDIA ADA 1 . Murid-murid mengenali P Ramlee melalui filem-filem diTV, VCD dan DVD. 2.Murid-murid mengenali P Ramlee melalui lagu-lagu yang diperdengarkan di radio dan CD.

SISTEM BAHASA 1.Tatabahasa -sintaksis-ayat tunggal 2.penjodoh bilangan 3.sebutan/intonasi 4.ejaan

Pengisian kurikulum 1. Ilmu


2. Nilai:Hormat,kerjasama

Kemahiran nilai tambah -kemahiran berfikir -BCB :Perbincangan secara berkumpulan,mencatat dan menulis Penyerapan:Pendidikan ICT

MEDIA PENGAJARAN

1. Imej atau gambar

4..Video 5.Perisian soalan kefahaman

2. Perisian teks bacaan 3. Audio lagu P Ramlee

LANGK ISI AH PELAJARAN


Set Induksi (5 minit) Tayangan video klip

AKTIVITI
1. Murid menonton klip video P Ramlee. 2. Bersoaljawab tentang klip video tadi. 3. Guru memperkenalkan tajuk yang akan diajar 1. Murid membaca petikan teks diskrin secara individu dan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Memahami petikan teks. 2. Perbincangan dan penerangan dari guru.

CATAT AN
Klip video

bertajuk Budi Bahasa Murid membac a teks

Petikan teks

Langkah 1 ( 20 minit)

bertajuk Tan Sri P Ramlee.

Soalan lisan

Bersoaljawab secara Lisan.

3. Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks Secara lisan dengan bimbingan dari guru.

Langkah 2 (15 minit)

Murid-murid menjawab Soalan-soalan

1. Guru menunjukkan soalan-soalan diskrin. 2. Beberapa orang murid menjawab soalan Kefahaman. 3.Perbincangan guru dan murid.

Petikan soalan Kefahama n

Langkah 3 (15 minit)

Aktiviti dalam kumpulan. Setiap kumpulan lima orang murid.

1. Guru bahagikan murid kepada 4 kumpulan.

Satu set soalan

2. Setiap kunpulan 5 orang Teks murid. pemaham an 3. Setiap kumpulan diberi satu set soalan dan petikan teks pemahaman. -murid menjawab soalan berdasarkan teks. 4.Pelaporan setiap kumpulan.

Langkah Penutup 5 (minit)

Isi Pelajaran Murid diperdengarkan Lagu gitar berbunyi.

Aktiviti 1. Murid diperdengarkan lagu P Ramlee. 2. Murid menghayati dan nyanyi beramai-ramai. 3. Guru beri lembaran kerja sebagai kerja

Catatan Dengar lagu

rumah.