You are on page 1of 67

Scribd

Upload a Document
Search Books, Presentations,
Business,
Academics...
Search
Documents

Explore

Documents
Books - Fiction
Books - Non-fiction
Health & Medicine
Brochures/Catalogs
Government Docs
How-To Guides/Manuals
Magazines/Newspapers
Recipes/Menus
School Work
+ all categories
Featured
Recent

People
Authors
Students
Researchers
Publishers
Government & Nonprofits
Businesses
Musicians
Artists & Designers
Teachers
+ all categories
Most Followed
Popular

Dirk Vandekerckhove

Account
Home
My Documents
My Collections
My Shelf
View Public Profile

Messages
Notifications
Settings
Help
Log Out

. 7 , 09 24 9/ 7 4 , 925 4 , 3 8 9, 4 . , 7 . 4< 9 $/ 4< &) %&&

48 =0 ; 8, =49 8, 6 9 ; 2 , 8 4B, =49 8 1 9 ; < =, 8 / , ; / 4B, =49 8

4< 9 $=. %* ) $< . '

< I GTI VETM


EV* 4 / 4

?QVM
PK FI KM
PU QP*
&$%$!$) !%*

?QVM
PK VI TOM
PEVI U QP*
&$%$!%%!%*

%! "

, & ) '

& .

' ) & $ # - $ .

( '

* + & ) +$ # - $ $


9 ; 2 , 84< , =49 8 48 =0 ; 8 , =49 8 , 60 / 0 8 9 ; 7 , 64< , =49 8

1 MB=>DBF>K ?GJ : M=BLBF@E : F: @>E >FL KQKL>E K


&%) $- #&,$" .,&" $- +* / , ' ! / #&. #$- - 0- .1( $- #$ ( ! ) ! %$( $) .

C; I XM
UM
QP QJ JM
TUVI HM
VM
QP 4< 9 &) %&&*' %%' D
4. < %( #&' %#&%+ &( #%' %#&%


28 5 #- / 4 6 , 7 , 33/ 3 6 7 5 - / 8 8 24 1
=LM
U HTEJV LEU FI I P HI XI NQRI H YM
VLM
P VLI 4PVI TPEVM
QPEN9 TKEPM
[ EVM
QP JQT < VEPHETHM
[ EVM
QP 4< 9 ! EPH
RTQGI UUI H WPHI TVLI 28 5 !D>: = OQHI QJ GQNN
EFQTEVM
QP EU HI JM
PI H M
P VLI ? M
I PPE , KTI I OI PV#
=LM
U HTEJVM
U LI TI FZ UWFOM
VVI H VQ VLI 4< 9 OI OFI T FQHM
I U EPH VQ VLI . 0 8 OI OFI T FQHM
I U JQT E RETENNI N
JM
XI "OQPVL I PSWM
TZ#
< LQWNH VLM
U HTEJV FI EGGI RVI H! E JM
PENHTEJV! I UVEFNM
ULI H QP VLI FEUM
U QJ GQOOI PVU TI GI M
XI H! Y M
NN
 FI
UWFOM
VVI H VQ E RETENNI NVYQ"OQPVL ERRTQXENXQVI M
P 4< 9 EPH JQTOENXQVI M
P . 0 8 #
2F : <<GJ=: F<> OBLA LA> HJGNBKBGFK G? - GMF<BD7 >KGDMLBGF %( #%++' LABK =G<ME >FL BK <BJ<MD: L>= BF
LA> / F@DBKA D: F@M: @> GFDQ"
- GF?GJE RE >FL : MP =BKHGKBLBGFK => D: 7 RKGDMLBGF =M - GFK>BD%( #%++' <> =G<ME >FL >KL =BKLJB; MR
>F N>JKBGF : F@D: BK> K>MD>E >FL"
9G >PH>=BL> =BKLJB; MLBGF LABK =G<ME >FL BK <BJ<MD: L>= : K J><>BN>= ?JGE LA> <GE E BLL>> K><J>L: JB: L"
28 5 - >FLJ: D8 ><J>L: JB: L OGJC G? >=BLBF@: F= L>PL <GE HGKBLBGF OBDD; > MF=>JL: C>F : L HM; DB<: LBGF
KL: @>"
6 GMJ : <<RDRJ>J D: =BKLJB; MLBGF D> HJRK>FL =G<ME >FL >KL =BKLJB; MR L>D I M BD >KL H: JN>FM =M
K><JRL: JB: L =M <GE BLR" 3> LJ: N: BD => JR=: <LBGF >L => <GE HGKBLBGF => L>PL> K>J: >??><LMR : M
8 ><JRL: JB: L <>FLJ: D=> D 28 5 : M KL: => => HM; DB<: LBGF"

=3 4< / 9 . > 7 0 8 = 4< , / ; , 1= . 4; . > 6, =0 / 19 ; . 9 7 7 0 8 = , 8 / , : : ; 9 ? , 6# 4= 4< =3 0 ; 0 19 ; 0 < > - 50 . = =9 . 3 , 8 2 0 , 8 / 7 , A 8 9 = - 0

=3 4< / 9 . > 7 0 8 = 4< , / ; , 1= . 4; . > 6, =0 / 19 ; . 9 7 7 0 8 = , 8 / , : : ; 9 ? , 6# 4= 4< =3 0 ; 0 19 ; 0 < > - 50 . = =9 . 3 , 8 2 0 , 8 / 7 , A 8 9 = - 0
; 0 10 ; ; 0 / =9 , < , 8 48 =0 ; 8 , =49 8 , 6 <=, 8 / , ; / > 8 =46 : > - 64<3 0 / , < <> . 3 #
48 , / / 4=49 8 =9 =3 0 4; 0 ? , 6>, =49 8 , < - 0 48 2 , . . 0 : =, - 60 19 ; 48 / > < =; 4, 6! =0 . 3 8 9 69 2 4. , 6! . 9 7 7 0 ; . 4, 6 , 8 / > < 0 ; : > ; : 9 < 0 < ! / ; , 1=
48 =0 ; 8 , =49 8 , 6 < =, 8 / , ; / < 7 , A 9 8 9 . . , <49 8 3 , ? 0 =9 - 0 . 9 8 < 4/ 0 ; 0 / 48 =3 0 642 3 = 9 1 =3 0 4; : 9 =0 8 =4, 6 =9 - 0 . 9 7 0 <=, 8 / , ; / < =9
@3 4. 3 ; 0 10 ; 0 8 . 0 7 , A - 0 7 , / 0 48 8 , =49 8 , 6 ; 0 2 > 6, =49 8 < #
; 0 . 4: 40 8 =< 9 1 =3 4< / ; , 1= , ; 0 48 ? 4=0 / =9 < > - 7 4=! @4=3 =3 0 4; . 9 7 7 0 8 =< ! 8 9 =414. , =49 8 9 1 , 8 A ; 0 60 ? , 8 = : , =0 8 = ; 42 3 =< 9 1 @3 4. 3
=3 0 A , ; 0 , @, ; 0 , 8 / =9 : ; 9 ? 4/ 0 <> : : 9 ; =48 2 / 9 . > 7 0 8 =, =49 8 #

 \ 4PVI TPEVM
QPEN9 TKEPM
[ EVM
QP JQT< VEPHETHM
[ EVM
QP! ' %&%

&) ' $ &) ! " ! !

( $ %, 07+1* 02 - 6
: DEO 7 0 2 BEHA I =U ?KJP=EJ AI >A@@A@PULAB=?AO#5J =??KN@=J?A SEPD . @K>A O HE?AJOEJC LKHE?U! PDEO BEHA I =U >A LNEJPA@KNREASA@>QPOD=HH
JKP >A A@EPA@ QJHAOO PDA PULAB=?AO SDE?D =NA AI >A@@A@ =NA HE?AJOA@PK =J@EJOP=HHA@ KJ PDA ?KI LQPAN LANBKNI EJC PDA A@EPEJC# 5J
@KSJHK=@EJC PDEO BEHA! L=NPEAO =??ALP PDANAEJ PDA NAOLKJOE>EHEPU KB JKP EJBNEJCEJC . @K>A O HE?AJOEJC LKHE?U# : DA 59 6 / AJPN=H9 A?NAP=NE=P
=??ALPO JK HE=>EHEPU EJ PDEO=NA=#
. @K>A EO= PN=@AI =NGKB. @K>A 9 UOPAI O 5J?KNLKN=PA@#
0 AP=EHO KB PDA OKBPS=NA LNK@Q?PO QOA@PK ?NA=PA PDEO 7 0 2 BEHA ?=J >A BKQJ@EJ PDA 3 AJAN=H5JBK NAH=PERA PK PDA BEHA, PDA 7 0 2"?NA=PEKJ
L=N=I APANOSANA KLPEI EVA@BKNLNEJPEJC#1 RANU ?=NA D=O>AAJ P=GAJ PK AJOQNA PD=PPDA BEHA EO OQEP=>HA BKNQOA >U 59 6 I AI >AN>K@EAO#5J PDA
QJHEGAHU ARAJPPD=P= LNK>HAI NAH=PEJC PK EPEOBKQJ@! LHA=OA EJBKNI PDA / AJPN=H9 A?NAP=NE=P=PPDA =@@NAOOCERAJ >AHKS#

# 45960. / 83480+: DEO 59 6 @K?QI AJPEO = 0 N=BP5JPANJ=PEKJ=H9 P=J@=N@=J@EO ?KLUNECDP"LNKPA?PA@>U 59 6 # 1 T?ALP=O LANI EPPA@
QJ@AN PDA =LLHE?=>HA H=SO KB PDA QOAN O ?KQJPNU! JAEPDAN PDEO 59 6 @N=BP JKN =JU ATPN=?P BNKI EP I =U >A
NALNK@Q?A@! OPKNA@EJ = NAPNEAR=HOUOPAI KNPN=JOI EPPA@EJ =JU BKNI KN>U =JU I A=JO! AHA?PNKJE?! LDKPK?KLUEJC!
NA?KN@EJC KNKPDANSEOA! SEPDKQPLNEKNSNEPPAJ LANI EOOEKJ >AEJC OA?QNA@#
8 AMQAOPO BKN LANI EOOEKJ PK NALNK@Q?A ODKQH@>A =@@NAOOA@PK AEPDAN 59 6 =P PDA =@@NAOO >AHKS KN 59 6 O
I AI >AN>K@U EJ PDA ?KQJPNU KBPDA NAMQAOPAN#
59 6 ?KLUNECDPKBBE?A
/ =OA LKOP=HA ( ) W
 / 4 "%&%%3 AJAR= &$
: AH# ' %&& * ' + $%%%
2=T ' %&& * ' + $+ ' *
1 "I =EH?KLUNECDP- EOK#KNC
< A> S S S#EOK#KNC
8 ALNK@Q?PEKJ I =U >A OQ>FA?PPK NKU=H
PU L=UI AJPOKN= HE?AJOEJC =CNAAI AJP#
; EKH=PKNOI =U >A LNKOA?QPA@#

EE

 Y 59 6 &$%$ X . HHNECDPONAOANRA@

9C? %
4 9C ' / &' '

+2

3 TSYJSYX

,)

6TW
J\ TW
I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$[ 

,*


9SYW
TI ZHYNTS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$[ N

,+

'

CHTUJ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' 

,,

(

> TW
R FYN[ J W
JKJW
JSHJX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' 

,-

)

DJW
R X FSI I JKNSNYNTSX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' 

,.

*

@W
NSHNUQ
JX TKFZI NYNSL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$) 

,/
,0
,1
,2
-)
-*
-+
-,
--.
-/
-0
-1
-2
.)
.*
.+
.,
.-

+
+$' 
+$( 
+$( $' 
+$( $( 
+$( $) 
+$( $* 
+$( $+
+$( $, 
+$( $- 
+$) 
+$) $' 
+$) $( 
+$) $) 
+$) $* 
+$) $+
+$) $, 
+$* 
+$+

= FSFLNSL FS FZI NYUW


TLW
FR R J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+
7 JSJW
FQ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+
5 XYFGQNXMNSL YMJ FZI NYUW
TLW
FR R J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, 
4 J[ JQTUNSL YMJ UW
TLW
FR R J TGO
JHYN[ JX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, 
BTQJ FSI W
JXUTSXNGNQNY^ TKYMJ UJW
XTS X! R FSFLNSL FZI NYUW
TLW
FR R J X!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$- 
3 TR UJYJSHJ TKYMJ UJW
XTS W
JXUTSXNGQ
J KTW
 R FSFLNSL FZI NYUW
TLW
FR R J X! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$- 
4 JYJW
R NSNSL YMJ J] YJSYTKFS FZI NYUW
TLW
FR R J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 
5 [ FQZFYNSL FZI NYUW
TLW
FR R J W
NXPX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 
5 XYFGQNXMNSL FZI NYUW
TLW
FR R J UW
THJI ZW
JX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ 
9I JSYNK^ NSL FZI NYUW
TLW
FR R J W
JXTZW
HJX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ 
9R UQ
JR JSYNSL YMJ FZI NYUW
TLW
FR R J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ 
7 JSJW
FQ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ 
4 JKNSNSL NSI N[ NI ZFQFZI NYTGOJHYN[ JX" XHTUJ FSI HW
NYJW
NF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' &
4 JYJW
R NSNSL YMJ FZI NYR JYMTI X! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' &
CJQ
JHYNSL YMJ FZI NYYJFR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' ' 
1 XXNLSNSL W
JXUTSXNGNQNY^ KTW
 NSI N[ NI ZFQFZI NY X! YT YMJ FZI NYYJFR Q
JFI JW
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' ( 
= FSFLNSL FSI R FNSYFNSNSL FZI NYUW
TLW
FR R J W
JHTW
I X $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' ( 
1 ZI NYUW
TLW
FR R J R TSNYTW
NSL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' ) 
BJ[ NJ\ NSL FSI NR UW
T[ NSL FZI NYUW
TLW
FR R JX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' * 

..
./
.0
.1

,
,
,
,


$' 
$( 
$( $' 

1 ZI NYFHYN[ NYNJX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' * 
7 JSJW
FQ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' * 
9SNYNFYNSL YMJ FZI NY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' +
7 JSJW
FQ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' +

./ 2
)
/*
/+
/,
//.
//
/0
/1
/2
0)

,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

$
$(( $
$() 
$) 
$) $' 
$) $( 
$) $) 
$* 
$* $' 
$* $( 
$* $) 
$* $* 
$* $+

5
SL Y
NM
SN
FQ
 HTSY
FHY
\ N
YMJ
M YM
J FZI
$$
$$
$$
4 XY
JYFGQ
JW
RNXMN
NSNSL
JYN
K
JFXN
GNQ
NY^  TK
Y
FZI
NY$$N
$Y
$JJ$
$$$$$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'' ,+
@W
JUFW
NSL KTW
 YMJ FZI NYFHYN[ NYNJX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' , 
@W
JUFW
NSL YMJ FZI NYUQFS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' , 
1 XXNLSNSL \ TW
P YT YMJ FZI NYYJFR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' - 
@W
JUFW
NSL \ TW
P I THZR JSYX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' - 
3 TSI ZHYNSL FZI NYFHYN[ NYNJX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' . 
4 THZR JSYW
J[ NJ\ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' . 
3 TSI ZHYNSL TUJSNSL R JJYNSL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' . 
3 TR R ZSNHFYNTS I ZW
NSL YMJ FZI NY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' / 
BTQJX FSI W
JXUTSXNGNQ
NYNJX TKLZNI JX FSI TGXJW
[ JW
X $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' / 
3 TQQ
JHYNTS FSI [ JW
NKNHFYNTS TKNSKTW
R FYNTS $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( &

0*
0+
0,
00.
0/
00
01

,,
,
,
,
,
,
,

$
$** $
$,- 
$* $. 
$+
$+$' 
$+$( 
$, 
$- 

1 ZI
ZI N
NY
Y HTSHQ
KNSI NSLX$
$$$$$$$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$
$$$$$$$$$$$(( (' 
1
ZXNTSX$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$$$
3 TSI ZHYNSL YMJ HQTXNSL R JJYNSL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( ( 
@W
JUFW
NSL FSI I NXYW
NGZYNSL YMJ FZI NYW
JUTW
Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( ) 
@W
JUFW
NSL YMJ FZI NYW
JUTW
Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( ) 
4 NXYW
NGZYNSL YMJ FZI NYW
JUTW
Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( * 
3 TR UQ
JYNSL YMJ FZI NY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( * 
3 TSI ZHYNSL FZI NYKTQQ
T\ #ZU$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( * 

 l >HD +) * ) k 6 [[ aXVWcb aTbTaeTS

EPVT

XXX


DRAFT ISO 19011-2011

Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document


This is a private document.

Info and Rating


Paulo Ferreira
Like

Be the first of your friends to like this.

Fraud Problem ?
Cecile de Barsy sprl is a consulting firm in
Forensic Finance
www.ce cile de barsy.be

Grundfos Motor Technology


High efficiency motor technology makes you
EuP ready
www.e ne rgy.grundfos.co m

Internal Audit Services


Flexible & Pragmatic solutions - Innovative
tools: ACL & RelfectOne
www.co ne y.nl/Be lgium

HRM Software van OKc


Software Oplossingen en Kansen voor
personeelsbeleid
www.ok c.be

Sections
show all prev | next
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Principles of auditing
5 Managing an audit programme
5.1 General
5.2 Establishing the audit programme
5.2.1 Developing the programme objectives
5.2.2 Role and responsibility of the person(s) managing audit programme(s)

Share & Embed


Related Documents
PreviousNext

1.
p.

p.

p.

2.
p.

p.

p.

3.
p.

p.

p.

4.
p.

p.

p.

5.
p.

p.

p.

6.
p.

p.

p.

7.
p.

More from this user


PreviousNext

1.
12 p.

9 p.

74 p.

2.
35 p.

Recent Readcasters
Add a Comment

Submit

share:
Characters: 400

Josefina Ramrez Aleft a comment

Hola, estas participando como parte del equipo de revisin del documento? cuando se tiene planeado
concluir este documento ISO-19011:2011?
04 / 05 / 2011
Reply

Upload a Document
Search Books, Presentations,
Business,
Academics...
Search
Documents

Follow Us!
scribd.com/scribd
twitter.com/scribd
facebook.com/scribd
About
Press
Blog
Partners
Scribd 101
Web Stuff
Support
FAQ
Developers / API

Jobs
Terms
Copyright
Privacy

Copyright 2011 Scribd Inc.


/ 74
Language:
cument...
English
Document for Free