You are on page 1of 1

Uzori i ideali u odgoju

Ono to mladi ovjek najvie treba, to je uzor s kojim e se moi poistovjetiti - pisao je ivan Bezi. Ve u djetinjstvu mladi se zanose pojedinim osobama, trae svoje uzore u koje se ele ugledati i slijediti ih u ivotu. To potvruju njihove izjave da e biti uitelji, mornari, zrakoplovci, lijenici, inenjeri i kako postupno upoznaju ljude razliitih profesija, taj krug se sve vie proiruje. Tako djeca svoj ivotni put i zanimanje vezuju uz likove ljudi koji su na njih izvrili snaan utjecaj. Oni im postaju uzori koje esto oponaaju i rado slijede.

Uzori su uvijek stvarni, vezani za odreene osobe koje djeca i mladi ljudi poznaju ili ih ivo predouju i doivljavaju kao konkretne likove. Njihov utjecaj na djecu i mlade vrlo je snaan jer ima "zaraznu mo privlanosti". Gdje se odgaja snagom uzora, dobro se odgaja i tu nije potrebna prisila. Roditelji, uitelji, odgojitelji imaju mogunost i moraju nastojati postati djeci vrijedni i privlani uzori u svemu. Najbolja metoda je metoda svjedoenja. Pedagoko svjedoenje je odgoj vlastitim ivotom, pouka primjerom. Ovdje je ivot i cilj i sadraj i metoda odgajanja, a nema jae odgojne snage nego to je ivot uzorna odgojitelja - tvrdi . Bezi i nastavlja. Odgojno je svjedoenje zorno i primjereno oitovanje punog i zrelog ovjetva u liku odgojitelja. Pedagoko svjedoenje svjedoi autentino, idealno i stvarno ovjetvo. Ono pokazuje model takva ovjetva, dokazuje njegovu mogunost, iskazuje vjernost idealu toga ovjetva i upozorava na put njegova ostvarenja. Stoga je asni i plemeniti ivot odgojitelja znak i putokaz gojencima. Znak da dobro postoji i putokaz kako se do njega dolazi. To je ujedno asna zadaa i svakoga roditelja kao odgojitelja i znakovito obiljeje odgovorna roditeljstva. Uzoran ivot roditelja i svih odgojitelja najuvjerljivija je pouka, najbolji udbenik ivota i najuspjeniji odgojitelj. Odgojiteljske vrline najkrai su put do djejega srca. Ve je Aristotel citirao poznatu izreku: "Dobro se od dobra prima." Samo estiti ljudi mogu odgajati ljude, osobnosti - osobnosti, znaaji - znaaje ili karaktere. Stoga je odgojiteljska i roditeljska dunost da svojoj djeci budu uzorni putokazi u ivot. Najbolji mogui savjet koji im se moe dati glasi: Svojoj djeci, odgajanicima budite uzori u svemu u emu ih pouavate i za to ih odgajate...