You are on page 1of 2

Pagbabalik ni Rita Aranda

Bilang Manunulat
Isinaalang-alang ng awtor na si Rita Aranda ang interes ng mga mambabasa. Kanya rin itong sinindak sa mga salita at konseptong mahirap unawain. Gumamit ng angkop na lingguwahe at naging tulad ang paniniwala ng mga mambabasa sa kanyang paniniwala. May kaisahan ng kaisipan ang akda sa una hanggang wakas. Layunin ng awtor sa pamamagitan ng kanyang akda na ito na pinamagatang Ang Pagbabalik na libangin ang mga mambabasa dahil nais niyang matuwa at maintriga ang mga mambabasa sa nasabing kuwento. Naging kapani-paniwala ang pagkakatatag ni Rita Aranda sa kanyang sulatin at naging makatuwiran ito. Konsistent ang kanyang ginamit na punto de vista at formal ang tonong ginamit upang mailahad ang ideya. Ang pagiging mapagtaka at pagsisi sa mga bagay na dapat bigyang linaw ang emosyon na nais niyang iparating sa mambabasa at naihatid niya ito sa pagpapaloob ng mga parte ng kuwento tulad ng pagkakita niya sa bata sa sinsakyang jeepney at pag-uusap sa kanyang ama

Bilang MaMbabasa
Napukaw ang aking interes sa akdang Ang Pagbabalik na likha ni Rita Aranda. Akma-akma ang mga salita na ginamit upang ipaliwang ang konseptong nais niyang ihatid at naaangkop ang lengguwaheng nagamit. Hindi salungat sa manunulat ang aking paniniwala karagdagan ang kaisipang tinalakay ay may kaisahan mula una hanggang wakas. Layunin ni Rita na libangin ang mambabasang tulad ko sa akdang kanyang ginawa at nais niyang malibang sa nasabing kuwento ang mga mambabasa bagkus matuto rin ng magandang aral Naging kapanipaniwla ang pagkakatatag ni Rita Aranda sa kanyang sulatin at naging makatuwiran ang kanyang sinasabi. Konsistent ang kanyang punto de vista at pormal ang tonong ginamit. Nais niyang maging makabuluhan at masaya ang emosyon na mairating sa mambabasa at naiparating niya ang kanyang tinig sa paglalarawan ng mga pangyayari sa akda.

Reaksyon
Ang akdang ito ay naglahad ng magagandang aral na nakaapekto sa akin ng malaki lalo na sa relasyon ko sa aking pamilya. Maganda ang pagkakasunod-sunod ng kuwento mula sa paglahad ng misteryo sa umpisa at sa pagkakabukas nito sa dulo. Ang mga pangitain ay talaga namang nakakaintriga at nakakaiyak ang parteng nalaman niya mismo sa kanyang ama na mahal na mahal siya nito at pinagsisihan niya kung bakit hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang ama bago pa humantong sa pagsisi ang lahat.

Natutuhan kong ang komunikasyon ay talagang napakaimportante sa anumang bagay at ang buhay natin sa mundong ito ay napakaiksi lamang kayat nararapat lamang na pahalagan at maging masaya sa bagay at araw dito sa mundong ibabaw