You are on page 1of 1

SLAVIA 620

Technick parametry
Celkov dlka Dlka hlavn Zmrn dlka Hmotnost Re 1090 mm 485 mm 460 mm 2,65 kg 4,5 mm Vrobce Druh Poet vyrobench kus Vroba v letech esk zbrojovka Uhersk Brod zalamovac pstov nen k dispozici 195x-197x

Hled z boku

Hled shora

Muka

Zvr/pojistka

Spou a luk

Znaen

Vzduchovky Slavia 620 byly vyrbny pes 16 let. Pedchdcem byly vzduchovky Slavia 603. ada 620 se liila pouze v nkolika detailech, hlavn, provedenm pstu a stedovm roubem. Na snmku je varianta z roku 1969, hlave je za mukou zen, roub hlavn je se dvma drkami na pojistn roubek, tsnn pstu bylo pvodn koen.

Pedchoz

www.vzduchovka.cz

Dal