You are on page 1of 18

THUT NG DU LCH

A_________ Amenities (tin nghi): Nhng dch v m mt khch sn, nh hang khu gii tr hay c s kinh doanh dch v du lch khch cung cp; tin nghi c bn i vi mt hng hng khng th c coi nh ng nhin, khng cn phi nhc n. Tin nghi t nh thi c nhc n trong qung co, coi nh s phn nh v cht lng ca cng ty, v nh khn m trn chuyn i, hoa tng cho ph n, qu tng cho khch Architectural perservation (s bo tn kin trc): Vic nh dng, gi gn phc hi v tu to nhng to nh, nhng cng trinh kin trc c gi tr lch s vn ho hoc tinh thn. B_________ Back-to-back (lien tc) 1. Phng php iu hnh cc chuyn du lch hoc cc chuyn bay trn c s lin tc mt cch nht qun. V d mt my bay va ch khch n li lp tc n nhm khc ln bay chuyn ch v hoc bay tip chng ti. 2. Tinh trng nhn nhp, si ni, trong khch hng va mi khi hnh i thi lp tc nhm khc ti. 3. S lm vic lin tc hai ca hay hai khong thi gia n. Balance of payment (cn cn th anh ton) Bng thng k v giao dch tin t quc t: lng tin chy ra mt nc mua hang ho hay dch v, i chiu vi lng tin nc ngoi chy vo nc y. Du lch thng c coi l nhn t gy ra s thiu ht trong cn cn thanh ton trong trng hp lng khch mang tin ra n c ngoi chi tiu nhiu h s nhng ngi nc n ngoi n chi tiu ti n c .

Ballpark figure (con s gn ng) Con s c tnh ti chnh xp x c a ra thng lng trc khi a ra giao keo chi tit, khng c coi l con s giao ko mua hoc bn. Barrie (rao cn/tr ngi) Yu t gy tr ngi hoc ngn cn mt ngi khin khng i du lch c. Cc tr ngi nh khng tin, thi gian, thn th khuyt tt, s s/ngi bt ng ngn ng, s thiu hng th hay hiu bit, s cu thc ca cng vic hay cuc sng gia inh Beeper (my nhn tin) Dng c in t nh, mang theo ngi, c kt ni trong mt mng nhn ngi cng s dng g dch v ny thng qua h thng vin thng, dng nhn tin cho ngi khc hay nhn tin t h mt cch nhanh chng. Bell captain (i trng khun vc) Nhn vin khch sn c nhim v phn cng v gim st c c nhn vin khun vc. Bellhop (nhn vien khun vc) Nhn vie ca khch sn c n nhim v mang hanh l (ca khch) t ca khch sn n phong ca khch tr; cng gi l bell boy. Black market (ch en) Nhng giao dch mua bn, vi phm php lut, c th bao gm c vic chu yn i ngoi t. Boy voyage (chc may mn) Thut ng Php, c ngha cho tm bit. Nhng ba tic bon voyage th ng l nhng cuc l hi ln c t chc trc khi khi hnh, khi cuc i y l cuc hnh trinh c ngh a quan trng. Boom (s tng vt/s bng n/s pht t thnh lnh/s phn vinh t ngt) S gia tng c ngha trong vic kinh doanh hay trong mt thng v tim tng; v nh khi mt min hay khu du lch c lng du khch n nhiu hn d kin, hay nh khi mt s lng rt nhiu phng khch sn mi xy ti mt min no tr nn sn sng cho thu. C_________

City guide (sch ch dn thnh ph) Sch h ng dn du lch mieu t lch s cnh quan, khch sn, nh hng v nhng dch v hin c ti mt thnh ph n . Sch c th c son o nhm vo nhng nhm khch chuyn bit (thng nhn, ph n...) thng l do mt chui khch sn, mt hng hng khng hoc vn phong du lch ca thnh ph cung cp. City lights (nh sng th) Ch khuynh hng thanh nin nng thn b thu ht theo li sng vt tri b ngoi v s nhn nhp ca mt thnh ph. Cityscape (cnh quan thnh ph) Ton b dng v bn ngoi v n tng v mt vng th hoc im n du lch khc. Nhng gc cnh thun li thng c cung cp cho du khch v c dn ti ch, sao cho h th nghim bit ton vng trn mt quy m rng ln v c c s nh hng cho vic s dng chi tit v sau ny. Citytour (chuyn du lch thnh ph ) Sut du lch thm cnh c bao trn vn, thng gm c mt xe but ch kh ch du lch hoc loi xe khc, cng mt h ng dn vin. Nhng t im quan trng v nhng ni c cnh sc trong v gn thanh ph u nm trong chuyn th m. Climate (kh hu) 1. Kh hu thin nhin: l nhng iu kin thi tit ph bin ti mt vng, mt a im du lch no . 2. Kh hu tm l - xa hi: l nhng thi v s mong i ca mt nhm ngi no - nhn vien c dn trong vng... ti mt a im no i vi du khch . Clip art (mu ngh thut to sn)Cng tr h ngh thut c n son sn v nhng ch c th dng trong qung co ca mt doanh nghip hay mt ngnh. Clustering (s t/nhm thnh cm) Chin lc m mt s c s kinh doanh ging nhau hoc khc nhau trong cng mt khu vc

a l. Mc ch l lm tng thm s thu ht tng lng c khch, nng cao tnh a dng, nhn nhp cho min v cho php khch hng c c nhiu s la chn hn. Cockpit (bung li) Ch u trc ca my bay, cha phi cng, phi hnh on v my mc i u khin. Companion fare (gi cc ngi i theo) S cng hin c tnh cu dn do mt hng hng khng hoc hng du lch a ra, qua , c th mua thm mt sut c bt gi, bao nhiu na cng c tu theo s i chung. Companion rate (sut gi cho ngi cng thu) Mc gi c nim yt, mi ngi thm na phi tr khi cngchung mt phng khch sn. Cancellation penalty (khon pht hu b) Th ng l mt iu kin r rng ghi trong hp ng khi nhn mt gi cc c chit khu, qua , mt s lng hoc mt s phn trm no ca gi cc s t ng b gi li nu xy ra bt k s hu b hoc thay i no so vi ln ng k gi ch trc ban u. . Canced presentations (li gii thiu sn) Li pht bi c u son sn, c mt nhn vin c thuc, s dng khi gii thiu hoc gii thch mt vn g . Capacity (kh nng, sc cha) S d phng v mt l thuyt v gii hn vt cht lin quan n s lng s dng hoc s lng ngi m mt c s phng tin c th phc v trong khi vn gi c cht lng ca c ngi v cht lng phc v. Capital costs (chi ph v n) Nhng chi ph phi gnh kh tin i hanh kinh doanh ma cp qun tr rt t kim sot c khi ang trong tin trnh kinh doanh, v d nh ph thu t, bo him, thu, khu hao. Captain

1. (thuyn trng, trng i bay) Ngi c trch nhim hon toan v hot ng ca mt con tu hoc mt my bay. 2. (tip vin trng) Trong mt phng n nh hang, t ch tip vin c u nhim qun cc tip vin khc. 3. (t trng, nhm trng) Trong mt khch sn, t d ng ch ngi c trch nhim qun l mt nhm nhn vin no , chng hn nh cc bellhop (nhn vin xch hnh l) thi chu di quyn ca mt bellhop captain. Combination destination (im du lch h hp): Ch cung p c nhiu t im du lch khc bit nhau, tc l cho ngi ta c nhiu l do n tham quan vng . Commercial agency (hang du lch thng mi) : Hng du lch chuyen sp xp nhng chuyn i li nhm mc ch kinh doanh lm n. Commissionable (c tnh s hoa hng): Dch v, ch ng n i, phong khch sn, chuyn du lch hay mt dch v no c nha cung cp nh gi c gm c tin th lao tr cho i l du lch ang bn sn phm ca h. Commissioned salesperson (ng i bn n hoa hng) : Nhn vin c tr th lao hon ton hoc phn ln bng s phn tr m trn s bn hn l bng mc lng nh sn. Complimentary ( mn biu, s biu): S cho khng; m sn t phm hoc mt dc h v c cung cp khng tnh tin; t hng l cho khch quen hay s tr thnh khch quen trong ng lai; t hoc sa cha mt li lm no . Mt m tr, mt thc ung hoc mt ba n u c th l mn biu. Thng gi tt la comp. Concierge ( nhn vien sai phi) : Nhn vien ti nhiu khch sn ln, c bit chu u, c nhim v phc v, hu ring cho khch nh xch hnh l , ng k trc ba n, i b th hay cc phc v ring khc cho khch.

Concourse ( khu i snh): Khu cho hnh khch v du khch trong mt sn bay i t hnh lang phng i n ca ra va va ngc li. Concrete jungle ( khu rng rm): Thut ng dng vi ngha ch bai ch mt th du lch no c v qu ng c, v t chc v qun l ti t. Conditional fare (gi cc c iu kin ): Mt s i mi v gi v hang khng nhm mc ch lm gim bt tn tht doanh thu do vic b ch. Ngi mua mt v c iu kin s tit kim c mt s tin no so vi v thng thng nhng phi n sn bay va chp nhn chuyn may ri nu nh my bay khch; trong trng hp ny, tin v c hoan li v v khch c i min ph trong chuyn bay k ti p. Tuy nhin, nu my bay c ch do c khch b, hng s in khch vo ch b b v ngi i trc c iu kin tr tin cho chuyn i . Conference center (trung tm h i ngh): Hi ging mt khch sn ngh mt, nhng y c s c thit k v b tr nhn s l tip ai nhng cuc hi ngh bn chuyn m n nh mt l chc nng chnh yu. Mi th, t phng ngh cho khch c ban lam vic, cho n chuyn gii tr ti trung tm, vic phc v n ung ti phng hp u c thit k nhm cung cp mt mi trng hi hp tht thoi mi. D_________ Double rate (mc gi i) Gi c ra trong mt hay hai ngi c th ly mt phng nhng khng tnh thm tin ngi th hai. Domestic itinerary (hanh trinh trong nc) Cc cuc du hnh ben trong lanh th mt n c u c coi l Domestic itinerary. G_________

Ghost town (thanh ph cht) Nhng to nh mt thi tng c ng ngi , nay li trng trn. Mt s nhng a im nh th l im du lch hp dn v chng gn lin vi lch s. GDP (Gross Domestic Product - Tng sn phm quc ni) GNP (Gross National Product - Tng sn phm quc dn ): Cch o l ng tng sn phm ca mt c da trn gi n th trng ca mi hng ho dch v s xut c trong mt n thi on no , thng l mt thng hoc mt n m. Gross profit (Doanh l i gp): Li tc ca mt c s doanh nghip no trc khi tr chi ph Ground arrangements (Nhng thu xp trn b): Nhng dch v cung cp cho khch ti mi im n nm trong l trnh du lch. C th bao gm vic a n ti khch sn, cho thu xe c, mua v tham quan... Ground operator (C s kinh doanh dch v ti ch): Cng ty cung ng dch v vn chuyn, ngon cnh v cc n v khc cho khch ti im du lch. Cn gi l ground handling agent hoc ground handler Group booking order (Phiu t v tp th): Giy t theo mu in sn t trc mt s ch i dng cng ty hay tp d th. H_________ Houseboat (nha thuy n) Thuyn c trang b lm nh . 19th hole (l th 19) T c xut x t mnchi golf, c dng ch bt k nh hng hoc qu ru no gn mt y sn golf. Hansom cab (xe nga hai bnh): Xe ch khch, c ngi nh xe, dung cho mc ch ngon cnh hn l chuyn ch.

Hard copy (bn cng): Nhng thng tin in rn giy, phn t bit cng vi nhng thng tin nhng c hin th qua mn hinh. Heliport (bai p trc thng): Bai ct cnh hoc h cnh ca trc thng, thng c t tren nhng nc nh cao tng hay nha ga chnh ca cc tuyn giao thng, c th cung ng dch v taxi ng khng nhanh chng gia cc khu vc. Held Luggage (vt cm th): Ti sn ca khch b gi li thay cho s tin phi tr. Hot line (ng dy nng/khn) c qung co nh mt dch v dnh cho khch hng, mt s in thoi m khi khch quay gi bt k ngy m s c ni trc tip n ngi chuyn trch gii quyt vn hay tr li thc mc. Hotel package (sut bao khch sn) Tp hp nhi dch v, u thng gm vic chuyn ch, a n, phong v cc loi tin nghi c trong khch s n. Hotel register (s ng k khch sn) S ghi chp v mi ngi khch lut php yu cu mi ngi khch n u phi lu li ten trong s ng k nay. Hotel representative (i din khch sn) C nhn hoc Cng ty c mt hay nhiu khch sn thu lm ngi 10 dn xp vi cc c s kinh doanh s du lch, i l du lch v gii trong ngnh v chuyn ng k t phng khch sn tr c. Thng c gi tt l mt "rep" khch sn. High risk (mc bo nguy): Ng i khch c tng s tin phi tr a ti gn, bng hoc a vt qu gii hn cho php ca c s kinh doanh . High roller (dn ci xay): Ting lng ca gii c bc ch khch chi t tin c bc ho phng, phun g ph, h thng c mi ung min ph v h ng mt s dch v khc.

Hitchhiking (qu giang/ i nh ): Mt hnh thc du hnh, bn g cch ra hiu i nh nhng chic xe ang chy theo hng minh mun i. y l kiu di chuyn ph bin ca gii tr, tn km. Holiday (ngay l/ ngy ngh): Ngy do tp qun hoc lut php quy nh, qua , mi cng vic th ng ngy u c tm ngng. Cn gi l away from work hoc vacation. Hospitality industry (k ngh l tn): Cng c ngha nh tourism hay tourism industry, nhng ch trng v mc trch nhim ca cc nhn vien trong nganh tron vai tro c ngi ch n g a khch. i khi t c dng ch mt loi khch sn, m-ten v c s kinh doanh lu tr no c vai tro quan trng trong nganh du lch. Hotel (khch sn): Ni cung cp ch lu tr cho khch du lch hoc khch tr ngn hn. Th ng ng ngha vi inn, motel, motor hotel, motor lodge. im khc bit gia cc c s trn l v ng cp. Khch sn thng c quy m ln vi nhiu loi dch v cho khch l u li nhiu ngy. Hotel voucher (tem phiu khch sn) Loi phiu do m c s t kinh doanh du ch pht hnh, dnh chi tr cho mi l khon mc ca mt chuyn du lch chuyn bit no a tr tin tr c ri. Khch s np nhng phi ny lc ng u k nhn phng v khch sn s ghi phiu cng vi ha n n c s kinh doanh du lch thanh ton nhn tin. Houseman/woman (nhn vien tp dch nam/n) Nhn vin 10 vic lau chi v bo tr nhng khu vc cng cng trong mt c s khch sn/cng s, k c khu vc hnh lang. I_________ Impulse travel (du l ch ngu hng) chuyn du lch mang c im tng i t hoch nh trc, hoc mt s i so vi nhng hoch nh ban u; mt quyt nh da trn s t do chn la va tnh linh hot, uyn chuyn.

Incentive travel (chuyn du lch thng) vic tng thng cho mt nhn vin bn hng thnh cng hoc nhn vin phong ban no mt mn qu.di hnh thc mt chuyn du lc h c i th chi ph. Cc chng trinh du lch thng c nhiu khc tuyn nghip v trong nganh du lch hoch nh v cung cp, nh mt phng cch dnh cho bt k doanh nghip no mun kch khi doanh s ng thi tng thng cho nhn vien ca mnh. Interpol (cnh st quc t) vit tt t n lntemational criminal t police organization - t c hc cnh st hnh s quc t, mt t chc bao gm lc lng cnh st ca trn 100 quc gia. Cc hi vin ng tha thun gip nhau v cc vn cnh st. Intepretive center (trung tm thuyt minh) trung tm thng tin, c bit khi nm gn mt trong cc t im vn ha, lch s, ti , ngi ta c th tm hiu cc chi tit c lin quan Incentive program (chng tr inh khch l ) Phng php lm tng ng lc v doanh s ca nhn v in; mt bn k hoch c thng bo v quy nh sn v nhng phn thng ma cc nhn vien s c hng khi h t c ch tiu no . N c th mang hinh thc l tin mt, chuyn du lch hoc c mua hng gim gi. Incentive fare (gi cc du lch thng) Gi cc my bay c chit khu dnh cho nhng nhm i du lch thng. Information meeting (cuc hp thng tin) Cuc tp tru theo ng biu n nh nhng ngi tham gia chuyn du lch, tr c v sau khi chuyn du lch khi hnh, nhc li lch trnh, ch r nhng dch v c bao gm v khn bao gm. Gii thch cc g phong tc, tp qun a phng, gi cc cch ng x cng cc thng tin tng t khc. International Standards Organization (ISO) (t chc tiu chun quc t) C quan quc t thit lp m tin t cho cc quc gia tren toan th gii. T khi c hiu lc ngy 01 thng Ging nm 1990, c quan ny i m tin t ca cc n a c sang m

ca ISO. Trong khi m cang -la M khng thay i (USD), thi ma ca ng tin nhiu nc s thay i, chng hn nh ng bng Anh i t UKL thnh GBP; ng yn Nht i t JYE thanh JPY Inherent risk legislation (ph p quy v s ri ro gn lin) Lut thi t nh rng c mt i tham d vo mt hot ng ng gii tr no thi cn bit v chp nhn nhng ri ro vn gn lin vi hot ng . Quy nh php l ny c da trn gi nh rng mt ngi bnh thng v thn trng th c bit hoc t s bit nhng ri ro c hu nh th, v php quy cng thit nh trch nhim ca nhng ng i tham gia i vi s an toan c a chnh h trong cc hotng gii tr, nh ng ch l gii hn ch khng thay th hn trch nhim ca nh khai thc. Cng gi l acceptance of risk legislation. In - plant agency (c s du lch ni b) C s du lch hoc chi nhnh ca c s du lch c nm trong tr s ca chnh cng ty y. Nhng c s nh th thng phi tun theo mt tho thun hon li ph s dng tin ng hi ca cng ty. Inside selling (s bn cho khch ni b) Chin lc tm cch bn hang va d ch v cho nhng ng i hin a la khch hang qua cng hin no ca mt doanh nghip. V d, khch ca mt khch sn c th c mi s dng ca hng ct tc ca khch sn; mt khch ca nh hng c th c mi s dng r u vang km theo ban. C ng c gi l in house selling. Invisible exports/import (Xu t nhp khu v hnh): S tin m cc cng dn ca mt nc no a chi tieu khi du lch n mt nc khc, hoc s tin m khch ngoi quc a chi tieu ti mt min, mt nc no . J_________ Jet lag (hin tng mt mi v thay i mi gi sau khi i my bay): Tinh trng sinh l xy ra do s gy v "ng h sinh hc" ca mt ngi; s thay i ca nhp sinh hc do chuyn du

hanh xa qua nhng khu vc c mi gi khc nhau, dn n cc triu chng mt mi, mt ng v c st nh... Joint promotion (ng qung co, qung co chung lin kt): , S tho thun gia hai hay nhiu php nhn tr c nay vn rieng bit nhau, nhm chia s ph tn v ch trn phng tin qung co truyn thng no . Cc php nhn ny c th thuc khu vc cng hay t trong nn kinh t nh mt khch sn va mt nh hng, n hiu t im khu vc, mt nh sn xut qun o v mt khu du lch. S t o thun gia hai hay nhiu h php nhn trc nay vn ring bit nhau, nhm chia s ph tn va ch trn phng tin qung co truyn thng no . Cc php nhn nay c th thuc khu vc cng hay t trong n n kinh t nh mt khch sn v mt nh hng, nhiu t im khu vc, mt nh sn xut qun o v mt khu du lch. Joiner (khch i chung): Ng i i cng vi ngi khc n cng mt ni. Joint veture (s lin doanh): N lc hp tc chnh thc bao gm hai hay nhiu th nhn, cng ty hoc php nhn no , nhm mc ch thc hin d n no vn c th qu ln hay khng thch hp nu tng ngi trong s h hnh ng ring r. V d, s phi hp gia t nhn v nh nc trong vic trin khai mt khu ngh mt chng hn. Junior suite (cn h nh): Phng khch sn rng, c ch lm vic, ni ng v n tip khch c ngn ring b i ng vch ngn. Jitney (Xe khch binh dn, xe th): Thng l xe t, do ch t li, chy theo l trnh t do. Hnh khch c n ti bt c u trn ng, tr tin c c v chia x ch ngi nh kiu xe bus. Job sharing (S chia chung phn vic): S thu xp hai ngi cng m trch mt chc vic ton thi gian. Lng v cc li ch thng c chia theo t l tu heo s thi gian m mi t ngi lm trong cng vic.

L_________ Latitude (v ): Khong cch gc, bc hoc nam tnh t xch o, c tnh bng , pht, giy. Mt pht v tng ng vi mt hi l. Living history attraction (sc thu ht lch s sng ng): S ti to c nghin cu k lng v mt thi i lch s c bit no , c xy dng li vi nhng an ton v v sin hin i. c th gm c h nhng th th cng "c thm quyn" v cc sinh hot ho nhp ca du khch. S ti to c ngh cu k lng v mt thi in i lch s c bit no , c xy dng li vi nhng an toan va v sinh hin i. c th gm c nhng th th cng "c thm quyn" v cc sinh hot ho nhp ca du khch. Load factor (c s ti): T l phn trm lng ti a bn c tren tng s lng ti sn c bn. Nu c 80 khch tr tin tren mt my bay c 100 ch, c ti s l 80%. c s ti ho vn (break -even passenger load factor) la s lng khch thc i cn thit t c doanh s thu b p cho chi ph hot ng. c s ti khch sinh li (revernue passenger load factor) l t l lng ch bn ra t c doanh s thu va mc chi ph v c lai. T l phn tr m lng ti a bn c trn tng s lng ti sn c bn. Nu c 80 khch tr tin trn mt my bay c 100 ch, c ti s l 80%. Low season (mua th im/ m): Thi gian trong n ti p m khu im du lch hoc mt hng l h h khi lng khch v n sut gi t thp nht.): Thi gian tron nm ti khu im du g lch hoc mt hng l hnh khilng khch va su gi t t thp nht. Lounge (phong i/ quy gii kht): Ch dnh ngi, cho php ni chuyn i mt vi

khch khc; cng c dng ch ch phc v r u v gii tr tng i nh, thuc c s c lp hay mt phn ca khch sn hoc nha hang. M_________ Manual (s tay): Sch dnh tham kho, trong du lch, n cha ng cc thi biu, thu quan, sut gi chi tit hoc cc dch v ma cc nha hang, khch sn, hng chuyn ch, hng l hnh hoc nh cung ng dch v no cung cp. Sch dnh tham kho, trong du lch, n chang cc thi biu, thu quan, sut gi chi tit hoc cc dch v m cc nh hng, khch sn, hang chuyen ch, hng l hnh hoc nh cungng dch v no cung cp. Media event (l hi ln): Hot ng c hoch nh nhm gy s thu ht bo ch, pht thanh, truyn hnh v cc phng tin truyn thng khc, v nh khai trng ln, lin hoan du lch ln... Hot ng c hoch nh nhm gy s thu ht bo ch, pht thanh, truyn hnh v cc phng tin truyn thng khc, v nh khai trng ln, lin hoan du lch ln... Meridian (kinh tuyn): Vng trn ln i qua cc im cc, thng vi trc v vung gc vi ng xch o ca tri t. Vng tron ln i qua cc im cc, thng vi trc v vun gc vi g ng xch o ca tri t. Malaria (Bnh st rt): Bnh do k sinh trng gy ra, do mt loi mui c tn l Anophen truyn cho con ngi, c bit hay gp vng rng ni. Master plan (k hoch ch o): Mt phn ca tin trnh hoch nh, qua nhng trng hung tng lai a c ng , hoc cc c s phng tin c hon thnh tng bc. Nhu cu tng lai theo d kin hay theo mong i c gn vi mt chng trinh tng giai on, v nhng thay i php l, t nhin va xa hi vn phi c hin thc ho.

Mass display (S trng by tp trung): Vic cc doanh nghip ging nhau hay kinh doanh cng t m lai sn phm, dch v cng t li mt khu vc ng o, nh vy lm tng s s hp dn ca khu, cung cp ng mt ch (thc c phm, qu lu nim...) v lm tng lng khch lui ti (Vit Nam thng gi l Bun c bn, bn c phng). Minibus (Xe Bus mini): Dch v ch khch bng xe bus loi nh, s dng cc trm dng ca xe bu thng thng, thng c s trong mt thnh ph hoc khu du lch. N_________ Natural areas (nhng vng thin nhin): Nhng ni c cnh p t nhin do cy c hay hnh th a l to ra v khng b khai thc v mc tiu thng mi. Nature center (trung tm thien nhien): Khu v a l c c khoanh vung thanh t im thin nhin hay lch s nh mt ngun nghin cu cho du khch. Cc chuyn i du ngon ngoi tri, hi hp, din thuyt, tn b c hng dn v trin lm l b phn thuc nhng dch v ca tru ng tm. Nautical mile (hi l): n v dng o lng khong cch trn bin v trn khng, t ng ng vi mt pht v , khong 6076 feet (gn 1852 mt). News release (s pht tn, ng tin): S thng tin v mt chng trinh du lch sp ti, thnh tch ca nh vin ng n trn bo ch v cc phng ti n thng tin i chng vi mc ch c nhiu ngi bit n. Cng gi l press release. Night club (hp m): C s cung cp s gii tr v thu ht ch yu bng trnh din sn khu ch uyn nghip. Khch hng chi tr cho dch v ny bng mt l ph trn gi (cover charge), hay nh mt bui hp mt phi tr tin ru, thc n hay ung. O_________

Off-line (hot ng ngoi/khng theo tuyn): Bt k phng tin vn chuyn hoc hot ng vn chuyn no hot ng khc vi tuyn du lch a c cp php ca hng . Omiyage: Tc l ca ngi Nht oi hi ngi i du lch khi tr v nh phi c qu cho bn b, h hng; nhiu nc khc cng c tc l ny. Open jaw (vong h): Chuyn i hoc v kh hi, nhng chuyn v khi hnh t ni khng phi l im n ca chuyn n; mt chuyn i t H Ni n Bc Kinh c chuyn kh hi t Qung Chu v H Ni l mt open jaw. Oversale (s bn qu kh n ng): Vic bn ra s v hay chp nhn s ng k gi phng nhiu hn s ch c thc. iu ny i khi c dng b tr cho s khch hu ch theo d kin. Oversupply (s cung vt cu): Hu qu ca s sn xu d t tha hoc do s gim st nhu cu s c qu nhiu mt sn ; phm hay dch v so vi nhu cu hin ti. P_________ Perishable (d hng): i vi cc doanh nghip du lc, sn h phm l d hng khi s doa thu b mt vnh vin v s ch nh ngi hoc phng khng bn c. Pit stop (tm ngng x hi): Ting lng ch vic ngng li trong chc lt ca mt chuyn i bng xe hi hay xe bus, i v sinh. R_________ Rebate (s bt/ gim gi): Vic tnh gi thp hn gi nim yt kt qu l ngi no c li to nn s thu ht bn hay mua; khng c tha nhn mt cch cng kha nhng c p i, dung ph bin nh l s chit khu. Receiving country (n c nhn) :

1. Nc c nhiu du khch ngoi qu hn so vi s lng c ngi trong nc i du lch ti ch. 2.T cng ch mt nc tip nhn lng du khch n nhiu hn mc ngi trong nc i du lch ra nc ngoi. Reception 1. (s tip ai) S quy t ngi, thng gii hn trong mt nhm c mi mng mt dp ln hay nh no , nh mt m ci, bui khai mc trin lm ng h thut hay hot ng ca nhm du lch chng han 2. (dch v tip n) Trong du lch, t ny ng ngha vi t front desk Receptive services (dch v tip n): T ch chung loi hoat ng cn thit dnh cho nhng du khch mi n, bao gm cc cuc cho n sn bay,lo liu chuyn xe, c cuc i tham c quan, dch v phin dch v cc iu tng t. Recipe (cch nu) 1.Cng thc chi tit ch r nguyn liu, t l, trnh t kt hp v phng php s a son lm thnh mt mnn. M t standerdized recipe (cch n u lp chun) l kt qu ca s phn tch chi tit ton b qu trnh m cc nguyn liu ti bin thnh mn n hn hoi sn sng mang ra n c. 2. N c ghi ln tren th hay phng tin no cho mt ngi tng i t kinh nghim hay t c hun luyn cng c th nu thnh mt mn n kh d chp nhn c mt cch ng nht. Reconfirmation (s ti xc nhn) 1.ng tc buc ngi no tha nhn nh s dng mt ch a ng k gi trc. 2.Mt hnh khch hng khn g quc t c yu cu xc nhn mt ch a ng k trc cho nhng

chuyn sau, khi mt cuc dng ngh vt qu thi hn quy nh no , hoc ch c th a c bn li mt cch hp php. 3.Khch sn v hu ht nhng c s dch v du lch khc u ngh vic ti xc nhn,. c bit l khi s ng k gi ch lc ban u a c thc hin tt p ri. Recreation (s gii tr/ tiu khin): Cc hot ng a dng c t do la chn, ngoi tr nhng hat ng gn lin vi cng vic. 1.Commerical recreation (gii tr thng mi): L vic cung ng phng tin cho mt hat ng tiu khin vi mc ch thu mt khon li 2. Public recreation (gii tr cng cng): L vic cun cp cng g nhng phng tin nh vy, nhng c ti tr v thng c mt c quan cng quy n qun tr. S_________ Soft copy (bn mm): Ch nhng thng tin hin th qua mn hnh my tnh.