You are on page 1of 12

Li sut c bn: 9%

Li sut chit khu


Gi tr 13% 12% Vn bn quyt nh 929 Q-NHNN 29/4/2011 379 Q-NHNN 08/03/2011 Li sut ti cp vn Vn bn quyt nh 929 Q-NHNN 29/4/2011 692 Q-NHNN 31/3/2011 379 Q-NHNN 8/3/2011 271 Q-NHNN 17/2/2011 Ngy 21 Thng 09 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 12,21 13,13 13,42 13,23 13,75 13,50 13,50 Doanh s giao dch(t ng) Ngy p dng 01/05/2011 08/03/2011

Gi tr 14% 13% 12% 11%

Ngy p dng 1/5/2011 1/4/2011 8/3/2011 17/2/2011

Ngy 31 Thng 08 Nm 2011 Thi hn Qua m Li sut BQ lin NH (%nm) 11,89 Doanh s giao dch(t ng)

1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng

13,01 13,45 13,90 13,50 12,67 13,25

Ngy 29 Thng 07 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 11,18 13,06 13,46 13,86 13,36 12,00 13,50 Doanh s giao dch(t ng)

Ngy 30 Thng 06 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun Li sut BQ lin NH (%nm) 11,75 12,95 Doanh s giao dch(t ng)

2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng

13,21 13,64 14,44 13,08 13,50

Ngy 31 Thng 05 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 11,78 13,18 13,22 13,50 13,50 13,50 13,50 Doanh s giao dch(t ng)

Ngy 29 Thng 04 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun Li sut BQ lin NH (%nm) 12,75 13,14 12,79 Doanh s giao dch(t ng)

1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng

13,06 13,50 13,25 13,50

Ngy 31 Thng 03 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 12,07 13,06 12,95 13,31 13,50 13,50 13,50 Doanh s giao dch(t ng)

Ngy 28 Thng 02 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 12,46 13,29 13,33 12,65 Doanh s giao dch(t ng)

3 Thng 6 Thng 12 Thng

13,47 13,50 13,50

Ngy 30 Thng 01 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng 6 Thng 12 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 12,89 13,10 13,50 13,14 13,50 13,50 13,50 Doanh s giao dch(t ng)

Ngy 05 Thng 01 Nm 2011 Thi hn Qua m 1 Tun 2 Tun 1 Thng 3 Thng Li sut BQ lin NH (%nm) 11,34 13,21 13,43 13,27 13,37 Doanh s giao dch(t ng)

6 Thng 12 Thng

13,50 13,00

Li sut cho vay VND c du hiu gim (Dn tr) - Cn b tn dng mt s t chc tn dng cho hay, ngn hng bt u c xu hng gim nh li sut cho vay VND, nhm kch thch nhu cu vay vn ca c nhn, doanh nghip.

Thanh khon trong h thng ngn hng c bo m (nh: Vit Hng).

Kho st th trng tin t cho thy, li sut cho vay VND ang c du hiu gim nh. Ti Vietinbank, BIDV v cc ngn hng quc doanh, li sut cho vay VND dao ng t 20 -23%/nm (hn ch cho vay tiu dng); cc ngn hng ngoi quc doanh t 23 27%/nm; Cng ty Ti chnh CP in lc t 20 - 22%/nm (hn ch cho vay tiu dng) Cn b tn dng mt ngn hng cho bit, mt bng li sut cho vay VND ca ngn hng quc doanh, thng mi c phn ln v cng ty ti chnh c biu hin gim nh t 0,3 0,5%/nm nhng li hn ch i vi cc khon cho vay tiu dng, u tin lnh vc sn xut. Cn li sut cho vay ca khi ngn hng ngoi quc doanh v ngn hng c phn nh hin vn rt cao, ch yu tp trung nhng gi gii ngn cho vay tiu dng, mua nh, mua t L gii v xu hng gim li sut hin nay, mt s ngn hng cho bit, nguyn do li sut lin ngn hng gim mnh xung cn 11% i vi k hn qua m v thanh khon ca h thng ngn hng c nhng bc chuyn ng tch cc.

c bit, t cui thng 4 n nay, Ngn hng Nh nc ht rng trn th trng m khi lng 24.174 t ng (trong tun t 29/4 n 13/5 ht rng 9.324 t ng v tun t 16 - 20/5 ht rng 14.850 t ng). Trong khi , Ngn hng Nh nc cng a ra th trng khong 20.700 t ng, bng vic mua vo 1 t USD trong hai tun u thng 5. Theo gii chuyn gia ti chnh, Ngn hng Nh nc (NHNN) cn linh hot hn trong iu hnh chnh sch tin t mi c th gii bi ton li sut cao v kim ch lm pht. V trong thi gian ny, NHNN nn b trn li sut huy ng v cho vay VND th trng t iu tit, ng thi kt hp cc cng c qun l khc. nc ta, lm pht khng hn do yu t tin t m cn do yu t phi tin t, do ch ng iu chnh gi, do tc ng ca bt n chnh tr ca Bc Phi v Trung ng. V l thuyt, trn li sut l hp l vi mc lm pht hin nay, li sut huy ng khng nn vt qu 14%. Cn trn thc t, mt bng li sut huy ng VND hin xoay quanh 18%/nm, mt s ngn hng thm ch cn nng ln mc 20%/nm i vi nhng khon tin gi ln. V mt khi li sut u vo tng cao, th li sut u ra c ngn hng nng ln mc 25 - 27%/nm cng l iu d hiu. Hin trn th trng cng xn xao nhng tin n cho rng NHNN chun b tho b c ch trn li sut. Tuy nhin, theo khng nh ca Thng c NHNN Nguyn Vn Giu, c quan ny cha a ra bt c iu chnh no v li sut cho vay cng nh huy ng i vi VND. V l thuyt, khng ch li sut cho vay c v tt, tng nh s khin x hi yn tm nhng h ly ca n rt ln. Cu tn dng ang cao hn so vi cung, nu p trn s khng kh thi v nhiu ri ro. iu ti s nht l s bin tng lch trn, dn ti tiu cc trong cn b; hu qu l khng ch ngn hng ri ro, m cn gy tn thng cho c h thng, Thng c Nguyn Vn Giu ni. Theo cng b t NHNN, tnh n ngy 23/5/2011, tng d n tn dng tng 6,2% so vi cui nm 2010. Trong , VND tng 2,59%, tn dng ngoi t tng 18,9%. Khi lng tn dng tng rng cho nn kinh t t 135.800 t ng, sau gn 5 thng, mc tng ny t khong 33% so vi d kin khi lng tn dng c nm nay. Mc tng ny hon ton an ton v nm trong tm kim sot. Bc sang nm 2011 li sut tip tc ln mc rt cao, li sut cho vay tiu dng ln ti 25-30%, cn li sut cho vay sn xut cng quanh mc 20%. Mc d li sut cao nh vy nhng di sc p ca lm pht cao NHNN vn buc phi tip tc tht cht chnh sch tin t. NHNN h mc tiu tng trng tn dng t mc 23% xung cn di 20%, tng trng cung tin cng c iu chnh gim 15-16%. thc hin mc tiu trn ngy 08/03/2011, NHNH ban hnh quyt nh tng li sut ti chit khu, ti cp vn v li sut cho vay qua m ln 12%. Mc li sut ti chit khu ch cn km 1% so vi mc nh 13% ca thi k siu lm pht nm 2009.

Cng vi vic nng li sut chnh sch, ch trong vng thng 2 v thng 3 va qua NHNN ht v gn 80 nghn t ng trn th trng m. Ngoi ra, NHNN va ban hnh Thng t 02 trong lut ha trn huy ng li sut 14%. iu ny gy kh khn cho rt nhiu ngn hng nh khi huy ng vn trn th trng. Thc t th hin qua vic cc ngn hng li chy ua tng li sut khng k hn v li sut ngn hn 1-2 tun ln gn bng mc trn. Li sut trn th trng lin ngn hng cng ln cn st. Li sut qua m cao hn cc k hn di hn v c nhng giao dch li sut vt mc 20%. Bt chp li sut cao v cng thng trn th trng tin t NHNN ang cn nhc quyt nh tng d tr bt buc. Hin ti t l d tr bt buc i vi ng ni t ch l 1 v 3%, vi mc k hn l trn v di 12 thng, y l mc rt thp so vi khong thi gian trc . i vi ngoi t, ngy 09/03/2011, NHNN va quyt nh nng d tr bt k hn di 12 thng t 4% ln 6% v k hn trn 12 thng t 2% ln 4%. Tuy nhin, cng cn lu l vi quy nh Thng t 13, cc t chc tn dng ch c s dng khng qu 80% s vn huy ng th t l d tr bt buc thc t cao hn rt nhiu so vi con s chnh thc trn. Do vy, nu NHNN tip tc tng d tr bt buc m vn gi nguyn quy nh ti Thng t 13 th h thng ngn hng s gp rt nhiu kh khn. Nhn nh: Chng ti cho rng cc chnh sch tht cht tin t ca NHNN l mt bc i ng hng trong vic kim ch lm pht. Trc mt ton b nn kinh t s phi chu tc ng rt mnh bi li sut tng cao v tn dng khan him. Tng trng kinh t c th chm li. Chnh sch tin t ch c th ni lng hn t qu 3/2011 nu tnh hnh lm pht c khng ch. Tuy nhin, vi vic nn kinh t quen mt t l u t/GDP cao th mc gii hn tng trng tn dng di 20% vn s l mt thch thc rt ln.

V sao li sut lin ngn hng tng cao?


Posted on 09/09/2011 by giavang24gio

Ngy 8-9, mt ngy sau khi NHNN c ch th v x l lnh o NH huy ng vt trn LS, c din bin mi, nng ca LS huy ng chuyn t gia NH vi ngi gi tin sang gia NH vi NH. u gi sng 8-9, NH khng cn thng lng li sut vi ngi gi tin, nhng NH cn theo thi quen c u b NH Nh nc cnh co ngay sau . V th nhng NH cn vn nhng khng huy ng c ca dn ch cn trng vo ngun vay t cc NH bn. Khong 9g cng ngy, li sut cho vay gia NH vi nhau c cp nht. NH tha vn a ra mc li sut cho vay tng kh mnh 17-20%/nm ty thi hn, trong k hn ngn li sut cao hn.

Mt lnh o NH cn vn ni vic thc hin nghim trn li sut khin h b NH bn p. Nu trc y NH bn a li sut 19-20% lm h chuyn sang tr thm ngoi trn li sut huy ng ca dn th nay phi vay ca NH bn. Mc li sut trn 17%/nm l qu cao, khng t NH cn vn lc u nhng cng c NH chp nhn vay p ng nhu cu thanh khon.

C nhiu l gii khc nhau v nguyn nhn li sut vay gia cc NH tng cao. C NH ni do mt NH c phn c vn nh nc chi phi ni c nhiu vn cho NH bn vay ang o hn khon vay v lm li th tc khng cn nhiu vn cho vay, nn li sut tm nng. Nhng NH cn vn ni h vn khng th tip cn ngun vn r t NH Nh nc, t nhng NH c vn tn dng vic thc hin trn li sut cho vay vi li sut cao. Xu hng cho vay li sut cao gia cc NH c vi ngy trc khi c ch th mi v trn li sut huy ng. Li sut vay gia cc NH tng nng l ht sn khi quyt lit gim li sut cho vay. Tnh trng ny cng tng xy ra sau nhng ln NH ng thun thc hin trn li sut huy ng. V vy nu ko di, kch bn c c lp li, ln ny nu cc NH cn vn khng dm x trn li sut huy ng th kh gim li sut cho vay. iu th trng k vng nht l s can thip t NH Nh nc, bn cnh bin php hnh chnh (x l NH vt trn) phi c gii php kinh t to knh dn vn linh hot n cc NH cn vn vn cha thy. L ra to lng tin cho th trng, NH Nh nc can thip sm, n nh li sut huy ng khng ch gia cc NH vi ngi gi tin m c gia cc NH vi nhau. C th vic gim li sut cho vay mi din ra u cc NH, v nhng NH cn vn cng thoi mi chp hnh nghim trn li sut huy ng. Theo T T "Do li sut USD ang tng cao nn nu cc NH khng iu chnh tng li sut tin ng th rt d xut hin tnh trng khch hng rt tin ng, chuyn sang mua USD gi. Tuy nhin phi nhn nhn rng cc NH hin nay vn ch yu cnh tranh huy ng vn thng qua vic tng li sut ch cha c c ngun vn gi r huy ng t cc dch v, chng hn nh dch v th thanh ton...", tng gim c mt NH thng mi ni. V sao li sut tng ?

u tun th trng vn bnh thng, nhng t 9/11 tr i, c bit trong hai ngy 10 v 11/11, li sut th trng lin ngn hng tng rt bt thng. Bn bn cho gi ln ti 16 - 17%/nm vi k hn qua m, thm ch c n v cn rao ti 20%/nm. Tuy nhin, giao dch thnh cng ph bin mc quanh qun 17%/nm, c coi kh bt thng trn th trng. L gii hin tng ny, theo phn nh t cc ngn hng thng mi, nguyn nhn u tin l gi vng, ngoi t tng t bin do lo ngi lm pht. Thm vo , khi Ngn hng Nh nc tng mt s li sut ch cht nh ti cp vn, ti chit khu thm 1%/nm so vi, bn gi tin v t chc tn dng (t chc tn dng) hiu rng, c quan ny ang pht i thng ip kim sot cht tin t kim ch lm pht. Nhng din bin ny tc ng mnh ln tm l th trng, khin mt b phn khng nh ngi dn v t chc kinh t rt tin khi ngn hng mua cc ti sn hoc tnh ton phng n u t khc. Th hai, mt lnh o Ngn hng Nh nc cho rng, li dng tnh hnh th trng din bin phc tp, kh nhiu n v hot ng trn th trng 2 (ch yu l cng ty ti chnh v t chc kinh t, khng phi ngn hng), trc y h cho vay trn th trng ny vi li sut thp hn mc hin ti, nay ht k hn cho vay, h rt vn v, lm cho th trng b long vn, gy thiu ht tm thi. Th ba, l tnh trng mc c vn. Nhng thnh vin trn , nht l cng ty ti chnh m pha sau h l cc tng cng ty, tp on kinh t ln c ngun vn di do, trong lc d vn tm thi y cho cc cng ty con mang vn kinh doanh trn lin ngn hng. Tranh th lc th trng din bin bt li, h mc c gi vn rt cao, nu khng t c mc ch, h rt vn nn gp phn y li sut ln cao. Th t, li sut th trng 2 tng cn xut pht t mt l do khc. Trc thng tin Chnh ph ch trng lm cho li sut VND hp l theo th trng hn, chp nhn li sut c th tng t Ch tch y ban Gim st ti chnh Quc gia, mt s ngn hng lu nay vn kinh doanh vn trn th trng 2 mc d c vn, tha thanh khon, dng bm vn ra th trng nghe ngng, gp phn to nn hin tng thiu thanh khon gi to. Gim c b phn kinh doanh vn mt ngn hng thng mi cho bit: Trong lc m m thng tin nh th ny, nu bm ra, nh th trng ln th h, cn th trng xung th b qu trch nn th vn trong kt cn hn. Tr li thanh khon

Trc tnh hnh ny, chiu 11/11 va qua, ti cuc hp kn gia Ngn hng Nh nc v mt s ngn hng thng mi pha Bc, c quan iu hnh can thip kh kp thi. Trc ht, c quan ny cp ngay quota nhp khu vng cho 4/8 n v c php nhp khu v tnh n ngy 12/11, c hn 30% s lng vng cp php v ti kho. Cng , Ngn hng Nh nc cng can thip ngoi t ra th trng kp thi va cho i tng nhp vng, va cho cc doanh nghip nhp khu ng trng im theo 2 quyt nh ca B Cng thng. Tip theo, trong tun t 8 - 12/11, Ngn hng Nh nc bm ra th trng mt lng vn ln ti

75 nghn t ng. C th, ngy 8/11: 10 nghn t ng; 9/11: 20 nghn t; 10/11: 20 nghn t ng; 11/11: 14 nghn t ng v 12/11: 11 nghn t ng. Cng , trn OMO, t 9/11, Ngn hng Nh nc b giao dch k hn 1 thng v ch tp trung giao dch i vi k hn 7 ngy, nhm tng tnh thanh khon cho th trng, ng thi n nh mc li sut 8,75%/nm. c bit, khc vi trc y, giao dch trn OMO ch yu l cc ngn hng quy m ln, tim lc ti chnh mnh, s hu nhiu giy t c gi th gn y, s lng ngn hng giao dch OMO ln ti 30 n v. V hin ch c mt vi ngn hng thng mi rt nh cha quen vi hnh thc giao dch ny. Nh , hu nh ngn hng no cng tip cn c vi ngun vn t Ngn hng Nh nc c gi r hn th trng. ng thi ny lp tc c ngay phn ng tch cc, giao dch th trng lin ngn hng tp trung phn ln cc k hn 2 tun, 3 tun v li sut gim nhanh xung 13 - 13,5%/nm, cn li sut qua m cn 11,5%/nm, 1 tun 12,5%/nm. Song song, Ngn hng Nh nc cng tin hnh iu chnh c cu tn dng theo hng lnh mnh ha. Tnh n nay, tn dng phi sn xut (bt ng sn, chng khon, tiu dng) chim t trng 18% tng tn dng c h thng, phn ln khu vc bt ng sn. Mt quan chc Ngn hng Nh nc khng nh t trng v tc khu vc tn dng ny khng tng cao nhng tr tuyt i c tng. Tuy nhin, Ngn hng Nh nc yu cu cc t chc tn dng phi gim c t trng, tc v tr tuyt i tn dng phi sn xut. Mt iu ng lu l ti cuc hp kn ni trn, cc ngn hng thng mi nht tr cao quan im ty chay vic mc c gi vn t cc n v kinh doanh vn trn th trng 2, nhm gp phn n nh li sut th trng ny. nh rng, th trng lin ngn hng cng nh ch vn, ngi i bn th mun t, ngi mua mun r nhng lu nay, chuyn mc c gi vn, nhiu khi qu mc (ln ti 20%/nm nh tun qua) l khng th chp nhn c. Tuy nhin, mun bi tr chuyn mc c th Ngn hng Nh nc phi iu hnh st vi th trng. Bi l, khng phi ngn hng thng mi no cng mun vch o cho Ngn hng nh nc xem lng!