You are on page 1of 2

Bi Tp Ln 1

Xy dng chng trnh chia s tp tin trc tuyn


1. Mc tiu v nh gi Tm hiu v lm quen vi lp trnh mng v c ch chia s tp tin trn mng. Xy dng thnh cng ng dng chia s tp tin. Bi tp ln 2 chim 10% tng im ca mn hc 2. M t Bi tp ln ny yu cu hin thc mt chng trnh chia s tp tin trn mng theo m hnh lai gia m hnh khch/ch v m hnh P2P, tng t nh mng torrent hin nay. Chng trnh bao gm 2 phn: My ch v my khch. My ch lm nhim v qun l thng tin v tp tin; qun l thng tin ngi dng; cc ngi dng ang kt ni ti; hin trng tp tin trn my ngi dng. My khch l my ngi dng s kt ni ti my ch v ly danh sch nhng ngi ang chia s v thc hin ti cc phn ca tp tin v my mnh trc tip t cc ngi dng khc. 3. Nhim v Thit k khung chng trnh trong phi ch r cc lp v hm chnh v nhim v ca chng. Thit k bng s cc trng hp thc t ca chng trnh. Thit k cc giao thc cho cc kt ni c s dng trong chng trnh (v d: gia my ngi s dng v my ch, gia cc my ca ngi s dng vi nhau, v.v.). Hin thc chng trnh. Kim tra v d li. Vit bo co tng kt. 4. Yu cu Chng trnh phi c kh nng chia s nhiu tp tin ng thi. Ngi dng c kh nng ti v nhiu tp tin ng thi. C kh nng khi phc li vic ti tp tin nu nh b ngt gia chng. C kh nng gii hn tc ti ln v ti xung. 5. Bi phi np (1) Bi bo co - np di dng bn in v mt bn qua Sakai cho ging vin thc hnh. (2) Chng trnh - chy th trn lab v np code qua Sakai.

6. Thi hn np bi Bi np qua Sakai: Trc 5 gi chiu ngy th Su, 31/10/2011. Bo co v chy th: Gi thc hnh trong tun th 10 (t 31/10 05/10). 7. S lng sinh vin K S Ti Nng: nhm 3 sinh vin. K S Chnh Qui: nhm 5 sinh vin. Cc sinh vin t chn nhm v ng k vi ging vin thc hnh. Cc bn khng c nhm s c gp li v chia nhm theo s ch nh ca ging vin thc hnh.