You are on page 1of 2

Ttol: Miniconcerts a Sa Graduada

Nom i llinatges: Margalida Cladera Miquel Centre: Escola d'educaci infantil Sa Graduada, Manacor Nivell: 2on cicle d'educaci infantil Objectius: Explorar i gaudir de les possibilitats expressives del propi cos, de materials i instrument i tcniques prpies del llenguatge musical. Escolta activa daudicions amb actitud atenta i relaxada. Participaci en el cant grupal amb actitud dinters i respecte envers les produccions dels companys/es. Participaci activa a les danses senzilles mostrant inters per la precisi en el moviment. Conixer i valorar positivament obres artstiques: audicions. Comprendre, reproduir i valorar alguns textos orals de tradici cultural : canons. Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crtica cap a la diversitat d'expressions artstiques. Manifestar inters per aprendre. Aprendre de i amb els altres. Relacionar els continguts que s'han d'aprendre amb els aprenentatges previs i amb l'experincia personal. Continguts: Els diferents instruments: bateria, flauta, viol, clarinet, guitarra elctrica, guitarra acstica, guitarra clssica, batucada, castanyetes, gralles, tambor, flauta travessera , instruments de percussi, flabiol i tamborino Danses del mn . Exploraci de les possibilitats sonores de la prpia veu i la dels companys, del propi cos, d'objectes quotidians i d'instruments musicals. Reconeixement dels instruments musicals i les seves caracterstiques: nom, parts de linstrument i a quina famlia corresponen. Discriminaci dels trets distintius dels instruments : llarg-curt, fort-suau, agut-greu, sosilenci. Audici atenta de fragments o d'obres musicals. Participaci activa i plaer per la interpretaci i per la participaci en canons, danses i jocs musicals. Activitats planificades: En primer lloc es fa una circular per totes les famlies del centre . All sexplica que volem fer activitats com a comunitat daprenentatge . Per aquest motiu es convida a familiars i amics, que sonin un instrument, a participar dels miniconcerts. Abans de cada sessi sha pactat amb el msic els diferents continguts que treballarem , les activitats que es duran a terme i el repertori de canons , danses o petites audicions .

Es prepara lespai ms adequat del centre per acollir alumnes de diferents edats (3 , 4 i 5 anys) Presentaci del msic que far el miniconcert i de linstrument . Concert, petita audici, canons, danses, activitats per discriminar els trets i les caracterstiques de cada instrument . Si hi ha possibilitat... deixar tocar o sonar linstrument als infants Torn de preguntes . Els infants fan diferents aportacions o preguntes sobre linstrument o el que volen saber de la persona que ha realitzat el concert.

Temporalitzaci: Tantes sessions com a instruments es tinguin a labast. Lactivitat t una durada dentre 30 o 40 minuts. Materials i recursos: Instruments musicals reals Msics familiars Un coordinador de lactivitat Equip de so.

Observacions: s important i necessria una bona coordinaci entre els tutors, el coordinador del miniconcert i el msic participant. Aix com una bona organitzaci per dur-ho a terme: espai, horaris, personal, grups dalumnes , activitats i recursos. Resultats de l'aplicaci: Es de destacar la gran participaci de les famlies. Ens ha sorprs la gran motivaci per part dels alumnes i els msics participants . Es de destacar lenriquiment que suposa mesclar alumnes de diferents edats, tant a nivell emocional, com a lestmul que suposa aprendre dels altres. Shan desenvolupat valors i capacitats , amb els infants, de manera sorprenent : lescolta, el respecte, linters, lesfor, valorar la importncia de la msica , sentiment de pertnyer a un comunitat... i el plaer de laudici !