You are on page 1of 2

IZVESTAJ O NOVANIM TOKOVIMA P.S. TELEFONIJA A.D.

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH


AKTIVNOSTI
2010.
2009.
2008.
2007.
I Prilivi got. iz poslovnih aktivnosti
2,486,249.00 1,765,776.00 2,082,087.00 1,506,292.00
II Odlilvi got. Iz poslovnih aktivnosti
2,642,979.00 1,809,302.00 2,102,274.00 1,794,645.00
III neto priliv - odliv gotovine
-156,730.00
-43,526.00
-20,187.00 -288,353.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I Prilivi got. Iz aktivnosti investiranja
50,000.00
27,908.00
31,714.00
II Odlivi got. iz aktivnosti investiranja
146,013.00
150,382.00
445,739.00
25,743.00
III neto priliv - odliv gotovine
-96,013.00 -122,474.00 -445,739.00
5,971.00
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I Prilivi got. iz aktivnosti investiranja
265,882.00
207,111.00
538,098.00
501,608.00
II Odlivi got. iz aktivnosti investiranja
54,262.00
19,824.00
65,211.00
215,065.00
III neto priliv - odliv gotovine
211,620.00
187,287.00
472,887.00
286,543.00
D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE

2,802,131.00 2,000,795.00 2,620,185.00 2,039,614.00

E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE

2,843,254.00 1,979,508.00 2,613,224.00 2,035,453.00

F. NETO PRILIV - ODLIV GOTOVINE


G. GOTOVINA NA POETKU
OBRACUNSKOG PERIODA
H. POZITIVNE-NEGATIVNE KURSNE
RAZLIKE PO OSNOVU PRERAUNA
GOTOVINE
I. GOTOVINA NA KRAJU
OBRAUNSKOG PERIODA

-41,123.00

21,287.00

6,961.00

4,161.00

57,093.00

35,806.00

28,845.00

24,684.00

57,093.00

35,806.00

28,845.00

70.00
16,040.00