You are on page 1of 2

ore Kolundija TRENING 1

www.FitnesTrener.com

Noge

20 minuta kardio(traka ili bicikla) srednjeg intenziteta bez preteranog zamaranja 1. 2. 3. 4. Nona ekstenzija 3x15 ponavljanja Noni potisak 2x 15 pon. zagrevanje, 2x15 radne serije Duboki uanj sa ipkom ili uanj na Smit maini 3x15 pon. radne serije Leei pregib za zadnju lou 2x15 zagrevanje, 2x12 radne serije

TRENING 2

Lea / Grudi / Ramena / Ruke

20 minuta kardio (traka ili bicikla) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Povlaenje na lat maini ispred glave 2x12 zagrevanje,2x10 pon. radne serije Sedee veslanje 1x12 zagrevanje,2x12 ponavljanja Ben na maini 2x12 zagrevanje, 2x10 radne serije Letenje 3x12 ponavljanja Triceps ekstenzija na kros maini 1x12 zagrevanje,2x10 radne serije Naizmenini pregib buicama 1x12 zagrevanje, 2x10 Hiperekstenzija 3x15 Trbuni pregib na parteru 3x max Podizanje nogu na klupi 3x max

30 minuta kardio (steper,traka) TRENING 3 20 minuta kardio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aduktor 3x20 ponavljanja Abduktor 3x20 ponavljanja Iskorak 3x20 ponavljanja Hiperekstenzija 3x15 Podizanje kukova 3x20 ponavljana Otklon nogom unazad 3x20 ponavljanja Trbuni pregib sa otklonima u stranu na rimskoj klupi 3xmax Uspravno podizanje nogu 3xmax

Noge

30 minuta kardio (steper)

ore Kolundija

www.FitnesTrener.com

-pre poetka treninga uraditi opte zagrevanje radi podizanja temperature tela-20 minuta(na kardio spravama,klasino zagrevanje miia). -serije zagrevanja pri vebanju sa optereenjem rade se polako i na oseaj.Optereenje treba da bude taman toliko da se miii i zglobovi zagreju bez preteranog umaranja. -radne serije se izvode do otkaza u datom broju ponavljanja uz optereenje koje nam ne dozvoljava nijedno ponavljanje vie pri pravilnom izvoenju. -kada uspemo da savladamo optereenje u datom broju ponavljanja na dva uzastopna treninga moemo da poveamo teinu.Teinu treba poveavati postepeno, najbolje po 2.5kg ukupne teine. -Ne plaite se da e te dobiti velike miie jer to nije tako lako. -Pauze izmeu serija i vebi treba da budu oko minut. -Kardio radite svaki put 20 min. pre treninga i 30min posle(u poetku krenite po 15min pre i posle a kasnije postepeno poveavajte intenzitet i trajanje). Najbolje, traka na poetku a posle treninga steper,eliptik a moe i da se kombinuje. Trudite se da to bude neki srednji intenzitet tj. ne previe naporno da ne moete da diete ali ni suvie lako da bi mogli da priate. -Danima kada radite trening 1 za noge uradite samo traku ili biciklu od kardio sprava i to bez forsiranja,etnja laganog intenziteta. -Stomak moe da se radi svaki put.