You are on page 1of 2

KPT/B/OKU-ws v1.

10

TUNTUTAN BAYARAN BANTUAN KEWANGAN PELAJAR OKU IPT


INSTITUSI :
SESI :
BIL

NAMA PELAJAR

NO. KP

NO. JKM

NO. TELEFON

CGPA
TERKINI*

PERINGKAT KURSUS (BIL.


SEM)

SEMESTER
SEMASA
(TEMPOH)

* Untuk pelajar sedia ada sahaja yang aktif pengajian pada semester semasa

Jumlah Pelajar

Pengesahan Pusat ;
Tandatangan : .
Tarikh :
Nama Pegawai : .
No. Tel. : .
Cop Jawatan :
No. Faks :

E-mail :
* Borang ini boleh digunakan secara berkelompok untuk tuntutan wang saku pelajar OKU

NO. AKAUN BANK

JENIS BANK

REKOD
TUNTUTAN

KPT/B/OKU-ws v1.10

TUNTUTAN BAYARAN ELAUN KHAS PELAJAR OKU IPT


INSTITUSI : KOLEJ ABC
SESI : JANUARI - APRIL 2010

BIL

NAMA PELAJAR

NO. KP

NO. JKM

NO.
TELEFON

CGPA
TERKINI*

PERINGKAT KURSUS (BIL.


SEM)

SEMESTER
SEMASA
(TEMPOH)

NO. AKAUN BANK

JENIS
BANK

REKOD
TUNTUTAN

AHMAD BIN ISA

830618045073

PH060005

012-1234561

3.62

DIPLOMA TEKNOLOGI
MAKLUMAT
(6 SEM)

SEM 3
(JAN 2010 - APR
2010)

022345678910

BIMB

KEDUA

ALI BIN ABU

860119405057

PH0104528

03-50984522

NIL

DIPLOMA KEJURUTERAAN
ELEKTRIK
(6 SEM)

SEM 1
(JAN 2010 - APR
2010)

0123456789

CIMB

PERTAMA

* Untuk pelajar sedia ada sahaja yang aktif pengajian pada semester semasa

Jumlah Pelajar

2: ORANG

Pengesahan Pusat ;
Tandatangan : .
Tarikh :
Nama Pegawai : .
No. Tel. : .
Cop Jawatan :
No. Faks :

E-mail :
* Borang ini boleh digunakan secara berkelompok untuk tuntutan wang saku pelajar OKU