You are on page 1of 3

Sociologija 1.

Soc. Je opsta ,teoriska i osnovna nauka o drustvu. Soc. Je opsta drustvena nauka zato sto se bavi drustvom kao cjelinom. Soc. Je teoriska drust. Nauka zato sto nastoji da formulise kako jedna vrsta drustvenih pojava utice na drugu vrstu drustvenih pojava. Soc, je osnovna nauka zato sto predstavlja izvor od kojeg polaze sve druge posebne drustvene nauke i polje na kojem se sticu svi posebni rezultati tih nauka koje se medjusobno povezuju u siru soc. Sintezu. Jedno od osnovnih karaktera je trezveno priznavanje stvarnosti,znaci cinjenice ne iluzija. Soc. Se probija kroz sve iluzije i gradi cinjenice. Da bi neka naucna disciplina opstala kao zasebna oblast istrazivanja,mora imati mrezu logicki povezanih pojmova,koja sluze za opis,objasnjenje i razumjevanje proucavanih oblasti,pojmova. Soc. Kao moderna naucna disciplina sa odredjenim predmetom,metodom,zadacima i problemima ima relativno kratku istoriju. Njeni temelji pocinju sredinom proslog vijeka sa sociolozima kao sto su: Ogist Kont, Karl Marks.. Soc. Je povezana sa svim drustvenim naukama ali sa svakom na drugaciji,poseban nacin: na jedan sa opstim na drugi nacin sa posebnim drustvenim naukama. Npr. Soc i Ekonomija- Ovdje soc. Moze da proucava nacin proizvodnje,potrosace,proizvodjece,trziste... Soc. Je nastala kao potreba za mnogo sirim objasnjenjima. Soc. Nastala kao potreba da se udaljimo od svakodnevnih postupaka i da ih sagledamo iz vise uglova,da ih razumijemo. Ogist Kont je jedan od osnivaca sociologije kao zasebne nauke,pn je soc. Smatrao kao pozitivnu nauku. Smatra da soc. Treba da primjeni iste stroge naucne metode kao npr. Fizika da bi ispitala fizicki svijet. Imamo vise metoda i tehnika istrazivanja a to su: posmatranje,razgovor,dokazivanje,logika,teorija,anketa,intervju... To su: postavljanje hipoteze- predstavlja odg na pitanje koje bi trebalo istrazivanjem provjeriti u praksi, provjeravanje hipoteze- Predstavlja prikupljanje sredjivanje podataka,dokazivanje-provjerene predpostavke koje se kao iskustveno potvrdjena istiva logicki povezuje. Dva su osnovna efekta procesa socijalizacije. Prvi, uenje onoga to je vano za ivot u drutvu, u odreenoj drutvenoj zajednici. Drugi je iri i podrazumijeva razvitak ovjeka od bioloke jedinke u linost sa osobinama zajednikim svim ljudima, ali i svojim specifinim osobinama.Imamo 2 definicije soc:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Socioloka definicija proces osposobljavanja jedinke za drutveni ivot (sticanje oblika ponaanja karakteristinih za odreeno drutvo, kulturu) Psiholoka definicija proces putem koga se ljudska jedinka od biolokog bia transgormie u linost (linost uvijek znai neponovljivost)

9.

10. Imamo vise oblika ucenja to su: ucenje uslovljavanjem (nagrada/kazna),Ucenje uvidjajem i po modelu (porodica,drustvo,profesori...) Znacaj soc. Je u tome sto osoba saznaje,uci razne: jezike,vjestine,norme,potrebe,stavive.... 11. Ljudi ne cekaju pasivno da budu nauceni i programirani,vec oni razumiju i preuzimaju na sebe razne drustvene uloge kroz neprestani proces drustvene interakcije. Socijalizacija je u sezi same individuailnosti i slobode. U procesu socijalizacije svako od nas razvija osjecaj identiteta i sposobnost za nezavisno misljenje. 12. Soc. Psiho. Istrazuje kako drugi ljudi,grupe djeluju na misljenje,osjecanja i ponasanje drugih ljudi. Ona istazuje ponasanja pojedinaca u grupi. Izmedju pojedinaca i soc. Grupe postoje razliciti odnosi. Jedan je inerakcija izmedju pojedinaca i gruoe, drugi je uticaj soc, situacije na psihicke funkcije.osobine i ponasanje ljudi, a treci se odnosi na psihicki karakter pojedinaca na soc. Situacije. 13. Sam naziv socijalna psiho. Nam govori da se radi o psiholoskoj disciplini koja je u vezi sa drugim drustvenim i humanistickim naukama koje se bave covjekom i njegovim drustvenim ponasanjem. Ta veza je posebno bliska sa sociologijom i antopologijom. 14. Logicno bi bilo da spoljni svijet opazamo onakvim kakvim jeste,objektivno ali ipak nije tako. Dva covjeka ne vide istu stvar jednako. Opazanje je slozen proces i zavisi od drugih cinilaca kao sto su posebno vazni soc. Cinioci a medju njima presudna je uloga jezika. 15. Sta cemo nauciti ili zapamtiti zavisi od nasih kulturnih i drustvenih standarda,zainteresovanja o predmetu i vrijrdnosti koja sluze kao neka vrsta filtera u izboru sadrzaja koji pamtimo. 16. Djelovanje soc. Situacije na ponasanje pojedinca mogu biti razlicita (ponasanje,govor,promjena licnosti,misljenja...) Motivi mogu biti brojni (zelja za pripadanjem,naklonost grupi,prilagodjavanje...) 17. Misljenje i sudjenje bi trebalo da su nezavisni,nepistrasni i zasnovani na razumu. Medjutim i to moze biti pod uticajem soc. Faktora. Ti faktori mogu biti: Sugestija,konformizam i pokoravanje autoritetu. 18. Drustvena struktura je relativno stabilan sklop odnosa izmedju elemenata iz kojih se jedno drustvo sastoji (drustveno djelovanje pojedinaca i grupe,organizacija,motivi...) Svi elementi se povezuju u jednu urodjenu i trajnu grupu. 19. U sociologiji se struktura globalnog drustva oznacava kao raznolikost a izrazava se pojmom drustvene uloge. Drustvenom ulogom se naziva vrsta djelovanja i ponasanja koji se odvija na ocekivan nacin. 21. Svako drustvo pa i ono najnerazvijenija ima slozenu strukturu koja sadrzi vise dimenzija,elemenata,funkcija,odnosa... U tom smislu se i odredjuje pojam strukture svakog globalnog drustva kojim se soc bavi. 22. Globalno drustvo ja funkcionalno stabilna i samostalna,organizovana cjelina drustva djelovanja i odnosa pojedinaca i grupa,koja je istoriski formirana njihovim zajednickim zivotom na nekoj teritoriji.rupe, 23. U okviru jednog drustva vrijednosti mogu biti razlicite a pogotovo izmedju 2 ili vise razlicitih drustava,tako da drustveni odnosi zavise od interesa samih drustava i pojedinaca u tom drustvu. 25.Drustvena moc i org.drustvenih grupa? Uz bogatststvo i izgled u soc.jedan od osnovnih kriterijuma za odredjuvanje statusa pojedinca i drustvenih grupa jeste drustvena moc.Zbir pva 3 kriterijuma odredjuje status pojedinca u drustvu.Drustvenu moc moze posjedovati:pojedinac,nekoliko njih,drustvene institucije,organizacije i sl.Oblici drustvene moci su:snaga,vlasnistvo,znanje... 27.Interakcija u vremenu i prostoru Proucavanje ovakvih naizgledbeznacajnih oblika drustvene interakcije od bitnog je znacaja u sociologiji/Za to postoje dva razloga:Prvo nase svakodnevne I rutinske aktivnosti sto znaci gotovo neprestane interakcije sa drugimadaju strukturu I oblik onome sto radimo.Drugo izjednacavanje drustvene interakcije usvakodnevnom zivotu pomaze pri objasnjavanjuvecih drustvenih sistema I institucija. 28.Religija? Religija je veza sa bogom ili nekim ekvivalentom kao i veza izmedju ljudi u zajednici na osnovu boga.Covjekova sklonost da vjeruje cini da on tokom svoje istorije oblikuje veliki br religija(animizam,totemizam,judaizam,budizam. Mozemo je definisati i kao covjekovo nastojanje da kroz sve slozenosti i opasnosti zivota otkrije put ka duhovnom spokojstvu. 29.Nacija i klasa? Nacija je cjelina tj zajednistvo svih gradjana jedne jedinstvene drzave.Ona predstavlja visi stepen razvoja od naroda.Uslov bez kojeg nema nacije jeste sloboda. Klase su velike grupe ljudi sa slicnim ekonomskim resursima koji u velikoj mjeri opredjeljuju njihov nacin zivota.Klasa je otvorena grupa sto znaci da se moguce kretati u oba smjera. 30.Rasa,etnicitet

Etnicitet je orjentacija prema nacionalnom porijeklu,religiji,rasi ili jeziku.Etnicka grupa je kultura ili podkultura ciji se pripadnici razlikuju od ostalih prema odredjenima karakteristikama Rasa je velika grupacija ljudi sa zajednickim precima i zajednickim tjelesnim i svojstvima kao i socijalnom organizacijom zivota sto odvaja od ostalih 32.Ponasanje ljudi u grupi? Oblici ponasanja ljudi u grupi su:-Prosocijalni(afilijativni motiv-teznja pojedinca da uspostavi neposredan socijalni kontakt i emocionalno poveze sa drugim ljudima, i altruizam-spremnost covjeka da pomogne drugom covjeku bez ikakve spoljasnje nagrade,pa i po cijenu licne stete) -Antisocijalni(suprotni prosocijalnim.To su oblici koji nam zagorcavaju zivot,koji dovode do konflikata izmedju ljudi(ponizavanje,vrijedjanje,maltretiranje)Agresivnost je motiv za ovo) -Proindividualno(ponasanje usmjereno na samog sebe i sopstvene potrebe i interese(egoisticko ponasanje,asertivno ponasanje-borbeno ponasanje usmjereno na samopotvrdjivanje) 34.Stereotipi i predrasude? Predrasuda je stav formiran na nedovoljno informacija bez dovoljno promisljanja ili znanja. Stereotip je tesko promjenljiv odnos prema nekome ili necemu zbog pogresne i neopravdane generalizacije. 35. Nemaju povjerenja u druge ljude i ne zele da cuju sta oni misle,uvjek misle da su u pravu i zestoko se obracunavaju sa onima koji im se suprostave,o svemu sami odlucuju,kaznjavaju neposlusne. 37. Postoje 2 tipa moci: mominalisticko i realisticko. M.Veber je shvatio moc kao sposobnost pojedincaa da utice na ponasanje drugih prema snazi svog uvjerenja-sto je izrazito nominalisticko shvatanje. Dok H.Gert i R.Mils tvrde da moc predstavlja sansu vise pojedinaca da ostvare svoju volju samo u zajednickoj akciji,uprkos otporu drugih ljudi-sto spada u realisticko tumacenje. 38.Moc informisanosti Stice se raspolaganjem informacijama koje drugi pojedinci ne poseduju ili im nisu dostupne. Ova mo se zasniva na znanju i posedovanju informacija koje imaju visoku potencijalnu vrednost za druge ljude u organizaciji. 39.Sta je komunikacija? Je proces razmjena informacija preko dogovorenog sistema znakova.Ona je proces slanja informacija sebi ili bilo kome drugome najcesce putem jezika. 40.Komunikaciona struktura? Komunikacija obicno ima 3 glavne dimenzije:sadrzaj,formu i cilj.Sadrzaj i forma kreiraju poruke koje se salju prema cilju.Cilj moze biti sam covjek,druga osoba,grupa ili sl.. 43.Sta je konflikt? Koflikt je sukob razlicitih po smjeru djelovanja suprotnih motiva.U svakodnevnnom zivotu poistovjecuje se sa svadjama,sukobom interesa i sl. 44.Konflikti i sukobi u grupi? U drustvenim odnosima konflikt je stanje neslaganja i inkompabilnosti izmedju vise ljudi(interpersonalni sukob) grupa,ljudi i nacija(socijalni konflikt).Mogu voditi i fizickom nasilju. 45.Verbalna i neverbalna komunikacija Verbalna komunikacija je govorna ili pisana komunikacija u kojoj se koriste rijeci(monolog ili dijalog).Za razliku od nje neverbalna komunikacija je komunikacija bez rijeci,kao sto je govor tijela,kontakt ocima,i pokreti rukama. 46.Pravila dobrog slusanja sagovornika? Dobar odnos sa sagovornicima se ostvaruje slusanjem sagovornika i pravljenjem pauza u toku govora,tehnikom unakrsnik pitanja,izbjegavanjem licnih momenata,mirnim i sigurnim tonom,sigurnim nastupom i postizanjem dogovora.

45. Komuniciramo na vise nacina to je verbalno i neverbalno. Tu spada; ponasanje ljudi tokom razgovora,izraz lica,pokreti ruku,govor tijela... 55% inf. Dobijamo prateci govor tijela i lica, 38% na nacin na koji nam je nesto saopsteno i samo 7% iz onoga sta nam je saopsteno.