You are on page 1of 5

CURS HI HAVIA UNA VEGADA UN CANONER MEMRIA DAPLICACI.

TTOL: CAN JA HA ARRIBAT LA TARDOR NOM I LLINATGES: Margalida Obrador Gomila CENTRE DE TREBALL: CEIP Sim Ballester, Manacor A qui va adreada la proposta:
Aquesta activitat va adreada als grups dalumnes de 5 anys. Sn uns grups duns 25 alumnes i en algn dels casos hi ha algn alumne/a amb N.E.E. i dAtenci Teraputica.

OBJECTIUS:
Conixer elements relacionats amb la Tardor, aprofitant que aquest tema es treballa a laula. Escoltar amb atenci quan la mestra conta coses i als altres moments. Mostrar inters per la can que sescolta i es canta. Imitar i reproduir la canc que es mostra. Imitar i reproduir un ritme donat i la pulsaci mitjanant el cos. Imitar i reproduir un ritme donat amb un instrument de percussi. Associar la lletra de la can amb el gest rtmic i/o mmic. Seguir les indicacions del director (de la mestra, en aquest cas) durant la can i en les altres activitats. Mostrar gust o plaer a lhora de cantar, tocar un instrument,i tenir bona predisposici a la participaci. Adquirir l`hbit de mantener latenci i la concentraci que la msica requereix per a la seva execuci. Participar amb naturalitat i respectant els companys i companyes. Esforar-se en lhbit de mantenir un ordre I la postura corporal correcte a lhora de dur a terme lactivitat.

CONTINGUTS:
La can. Tema de la Tardor: elements relacionats amb aquesta estaci i que surten a la can (castanyes, pinyons, fulles seques,) Bona predisposici per dur a terme lactivitat musical. Inters i respecte per les activitats musicals. Sincronitzaci del ritme corporal amb el musical. Execuci rtmica acompanyant la canc amb un instrument. La pulsaci. Prctica amb els Pals/claves. Respecte a lhora de tocar un instrument. Identificar el moment de tocar linstrument o b cantar. Seguiment de la can a tavs dels gestos. Coordinaci auditiva i visual amb la mestra que dirigeix lactivitat. La lletra de la can Ja ha arribat la Tardor: Ja ha arribat la Tardor, s el temps de les castanyes, ja ha arribat la Tardor i el bosc ens dna pinyons. Menjarem moltes castanyes, trencarem petits pinyons (bis). Ja ha arribat la Tardor, lestiu ha quedat enrere, ja ha arribat la Tardor i no tendrem ms calor. Lestiu ha quedat enrere i no tendrem ms calor (bis). Ja ha arribat la Tardor i els arbres ja groguejen, ja ha arribat la Tardor

i les fulles van caient. Fulles grogues, fulles seques que se les emporta el vent (bis).

ACTIVITATS PLANIFICADES: 1) Inici de la sessi asseguts en terra en semicercle, mirant cap a la mestra i veient la pissarra. 2) Presentam i xerram del tema de la Tardor (coses que passen a la Tardor,) 3) Mostram un conte sobre la Tardor : Ara ve la Tardor. Dins el conte hi havia guardat abans un grapat de fulles seques, de manera que en obrir-lo ha quedat la primera pgina amb una imatge dun arbre quasi pelat. (Limpacte de quan cauen les fulles inesperadament els agrada molt i els enganxa a veure qu passar). 4) Els explicam uns quants elements que sortirn a la can que presentam avui, per tal que en tenguin coneixement. La manera per presentar aquestes coses s fent uns dibuixos representatius a la pissarra. Es representen amb claretat les tres estrofes de la can. Per exemple, de la segent manera: Per a la 1 estrofa: dibuixam castanyes i pinyons. Per a la 2 estrofa: dibuixam un sol amagat darrera uns nvols. Per a la 3 estrofa: dibuixam un arbre amb poques fulles grogues i que en van caient. 5) Cantam la can poc a poc, fent les pauses i representacions necessries perqu sen tengui una assimilaci adequada. La can sacompanya gestualitzant, la qual cosa fa que els alumnes que no diuen la lletra ens acompaen amb els gestos. Al mateix temps que es mostra la can sassenyalen els dibuixos corresponents a la lletra, representats a la pissarra.

6) Passam a posar la can enregistrada (amb veu i acompanyament instrumental). La primera audici de la can s una mica lliure, per adquirir-ne el moviment, el ritme,. 7) En una segona audici de la can ja lacompanyam fent ritme als fragments instrumentals, variant a cada un. Per exemple, quan comena la msica representam que plou picant amb dos dits. A la segona pausa, picam a les cuixes. I al final, el ritme s suau, amb les mans. 8) Lacompanyament rtmic es pot fer de dues maneres, segons el nivel de concentraci del grup en el momento, com per exemple amb la pulsaci, o b fent dues corxeres i negra com a obstinat rtmic. 9) Farem lacompanyament rtmic amb linstrument. En aquest cas he utilitzat el mateix per a tot lalumnat: els Pals o claves. Recordam les norms a lhora de tocar linstrument. 10) Una vegada executada la can I repetida, passam a guarder els instruments a la seva capsa, amb ordre. 11) Posam una msica adequada que ens prepara per a la relaxaci. 12) Tombats a lestora, feim relaxaci.

TEMPORITZACI:
Una sessi de 45 minuts.

MATERIAL I RECURSOS:
Fulles seques grosses. Un conte de tardor o b algunes imatges. CD de laudici de la can: Msica i Dansa 2n. Edit. Crulla, pista nm 20. Pissarra de laula.

OBSERVACI:
La resposta de lalumnat a aquesta activitat ha estat positiva. Tots han participat de lactivitat i shan divertit amb una can del tema que aquests diez treballen a lescola.