You are on page 1of 9

HRVATSKA MREA VOLONTERSKIH CENTARA

Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i veoj zapoljivosti


IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Jednake mogunosti

Ovaj projekt financira EU

Osobe u riziku od socijalne iskljuenosti volontiranjem


skidaju oznake beskunik, nezaposleni, osoba s invaliditetom i postaju volonteri Pristup novoj socijalnoj mrei i novim prilikama Podizanje samopouzdanja Stjecanje novih znanja i vjetina Zagovaranje i borba protiv diskriminacije Pristup tritu rada Zdravstveni aspekt Pozitivan i poticajan primjer skupini iz koje dolaze

Dobrobiti

Dobrobiti za organizatore volontiranja


Poveavaju kapacitete organizacije Doprinosi uvaavanju razliitosti i podie socijalni kapital organizacije Organizaciju stavlja u kontekst borbe protiv diskriminacije Poveava kredibilitet i utjecaj organizacije u zajednici Postavlja vrijednosti u praksu

Izazovi..
Regrutacija volontera - kako pronai kanale kojim bi se volontiranje ponudilo kao opcija marginaliziranim skupinama Vea mogunost odustajanja volontera - kako odrati motivaciju volontera? Osnaivanje volontera koji su pripadnici razliitih skupina u riziku od socijalne iskljuenosti

Izazovi..
Integracija se ne dogaa automatski, potrebni su dodatni iskoraci organizacije i koordinatora volontera Koordinatora volontera pitanje radne preoptereenosti Volontiranje specifinih skupina u riziku od socijalne iskljuenosti: - Osobe s invaliditetom - Bivi prijestupnici / ovisnici

Preporuke
Mogunost volontiranja osobama u riziku od socijalne iskljuenosti donosi: socijalno umreavanja koje vodi poveanju (re)integracije u drutvo uenja novih znanja, vjetina i stavova vodi poveanju zapoljivosti Imati na umu prilikom kreiranja volonterskih pozicija Organizacija procjeniti spremnost i otvorenost za ukljuivanje volontera koji dolaze iz skupina u riziku od socijalne iskljuenosti

Preporuke
Regrutacija volontera meu skupinama u riziku od socijalne iskljuenosti povezati se sa ustanovama/organizacijama koje rade direktno s njima (npr.Centri za socijalnu skrb, HZZ, razliite OCD) Na poetku volontiranja: istraiti potrebe i motivaciju volontera te osigurati volontersku poziciju koja e odgovoriti na te potrebe Tokom volontiranja: dati podrku fokusirano na specifine potrebe volontera individualni pristup u cilju osnaivanja

Na kraju...
Socijalna iskljuenost i nezaposlenost - Volontiranje nije odgovor ali... Volontiranje smanjuje socijalnu iskljuenost i poveava zapoljivost i to je vanije: Volontiranje im pomae da pomognu sami sebi, stjecanjem vjetina i znanja te poveanjem samopouzdanja i osjeaja samovrijednovanja.

Hrvatska mrea volonterskih centara

HVALA!