You are on page 1of 2

Suzanne L.

Bumatay IV-CUMEZ
SUNA NI PANC.NUYNUY
sang taon makalipas ang pagkakaluklok sa pwesto ni Pang.Benigno Noynoy Aquino
,tila isang taon na rin tayong naghihintay sa pagbabagong mangyayari na ating
inaasam para sa ating bansa .Sa kabuuang SONA ni Pang.Noynoy,hindi naging
malinaw ang kanyang papapahayag na kanyang plano sa nalalabing taon niya sa
kanyang pagiging pangulo.Sa kanyang pagsoSONA maraming mga Pilipino ang may
mga positibo at negatibong opinion o reaksyon.Katulad ko,mayron din akong reaksyon
na batay sa aking paniniwala.Para sa akin hindi pa dapat husgahan ng mga Pilipino ang
ating pangulo,dahil isang taon pa lamang itong nakaupo sa kanyang
pwesto.Subaybayan ,tulungan at gabayan natin siya sa kanyang mga palano upang
itaguyod natin ang ating bansa.Wag nating hayaang tayo mismo ang
magpababa,magalipusta at huhusga sa ating mahal na pangulo.Lahat naman ng tao ay
may pagkakamali na nagagagawa,ngunit ang masama sa atin kapag ang ating kapwa
ay nadapa o nagkamali,ay nilulubog pa natin ito at ipinamumukha pa natin sa kanya
ang kanyang pagkakamali.Sa ganitong pangyayari tulungan natin sila upang maitama
at maibangon nila ang kanilang mga sarili sa pagkakamali.Gaya lamangni Pang.Noynoy
siya rin ay tao rin at nagkakamali,hindi naman dapat ibigsabihin na siya ang ating
Pangulo ay hindi dapat siya magkamali kundi dapat siya maging perpekto.Kung
titingnan natin isa lamang an gating pangulo at kung tayo'y magsasama-sama upang
siya'y ibaba,laitin,alipustahin at husgahan hindi natin maiaangat an gating bansa sa
pagkalubog nito.Di kaya ng pangulo ang lahat ng problemang aitng nararanasan para
ayusin ang problemang ating kinahaharap ng walang tulong ng mamamayang
Pilipino.Natutuwa rin akong pakinggan ang mga pangakong ipinahayag ni
Pang,Noynoy, na higit na makakatulong sa mga pilipinong mahihirap.Gaya ng kanyang
pangakong tataasan niya ang maraming oportunidad ng trabaho,mas higit itong
makakatulong sa mga mag-aaral na nagtapos ng kolehiyo,ngunit hindi pa
nakakapaghanap ng magandang trabaho.Makakatulong din ito sa mga OFW na
nangingibang bansa upang doon sila magtrabaho.Sana lamang sa mga pangakong
kanyang binitiwannawa'y ito'y gawin niya ito sa abot ng kanyang makakaya.At wag
sana niyang biguin ang pilipinong umaasa sa kanya upang wag mawalan ng tiwala at
respeto ang mamamayang Pilipino. Sa kanilang mga pangakong napapako..alis niya
sana sa pwesto ang mga taong hindi nararapat at hindi mapagkakatiwalaan,sa
madaling salita mga "KURAKOT.Ang aking nais lamang ay maging responsible ang
mga gobyerno hindi lamang ang ating pangulo.Magkaisa tayo at magtulungan upang

maging maunlad an gating bansa.At aking katagang nais kungb iparating ayWAG
PURO PANGAKO.WAG PURO SALTA ,,,GAWN TO..!!