You are on page 1of 2

Arri, arri, tatanet

Mar Morales Guiscafr EI Cucarells de Vilafranca de Bonany La proposta va adreada al 1r cicle deducaci infantil, concretament al nivell 0-1. En aquesta etapa el recurs del joc de falda, s la primera proposta de joc, que ens permet aconseguir els objectius bsics en aquesta etapa. Objectius: Continguts: Activitats: Dur a terme el joc de falda arri, arri, tatanet, diverses vegades. Temporitzaci: Els jocs de falda constitueixen part de les rutines dels nadons; es pot alternar, arri,arri,tatanet amb daltres propostes al llarg de la setmana. Material i recursos: Can tradicional catalana. Observacions: La filmaci sha fet correctament per per motius de dret dimatge no es penjar. Resultat: Inicialment, he collocat linfant a sobre de les cames. Semblava un tant incmode per al iniciar les flexions de cames, per tal de semblar el trot amb el cavall, ha obert els ulls expressivament i reia a les totes!! En aquell moment, no hi havia res ms important que la meva veu i el seu plaer. Estimulaci sensorial. Desenvolupament de les capacitats motrius. Potenciament de la comunicaci entre linfant i ladult. Increment qualitatiu de la relaci adult-infant. Verbalitzaci de les reaccions comunicatives de linfant. Estimular els seus sentits. Descobrir les possibilitats motrius. Potenciar la interacci comunicativa entre linfant i ladult. Enfortir la relaci infant-adult. Valorar les expressions que faci linfant com a reacci a una interacci amb ladult.