You are on page 1of 5

19 John Rally Jr. Filamor 4-4 Seatwork#3 Sept.

26, 2011

ARALING PANLIPUNAN 4 ANG BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

KASAYSAYAN NG BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS


1900 -ipinasa ng Unang Komisyon ng Pilipinas ang Batas Blg. 52. isinaayos ang lahat ng mga bangko sa ilalim ng Kawanihan ng Ingatang-yaman at pinapahintulutan ang Pampulong Ingat-yamang na mamahala at suriin ang mga bangko at lahat ng gawaing pagbabangko

1933, isang pangkat


ng mga Pilipino ay nakapaglikha ng isang bangko sentral para sa Pilipinas.

1900

1929

1933

1935-1941

1929, nahalili ng Kagawaran ng Pananalapi, sa pamamagitan ng Kawanihan ng Pagbabangko, ang pamamahala sa bangko.

-1935-1941, nagpatuloy ang mga usapin tungkol sa Banko Sentral na magpapalago ng katatagan sa presyo at pagsibol ng ekonomiya. Ang Department of Finance at ang National Treasury ang mamamahala sa monetary system ng Pilipinas.

1939, Dahil sa Tydings Mcduffie Act, nagpasa ang lehislatura ng batas na nagpatatag ng isang bangko sentral.

Sa 1973 Constitution, naukulan ang National Assembly na magtatag ng isang independent central monetary authority (CMA). Pagkatapos nito, ang PD 1801 ay kinilala ang Central Bank of the Philippines bilang central monetary authority

Noong Hulyo 3, 1993, ang bagong New Central Bank Act ay ipinatupad.

1939

1948

1973

1993

1993

Sa Hunyo noong taong 1948, pinirmahan ng bagong pangulong Elpidio Quirino ang Republic Act No. 265, ang Central bank Act of 1948.

Alinsunod sa probisyon sa 1987 Constitution, pinirmahan ng dating pangulong Fidel V. Ramos ang batas Republic Act No. 7653, ang New Central Bank Act, noong Hunyo 14, 1993.

Ang Layunin at Tungkulin ng Bangko Sentral ng Pilipinas

Vision
Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglalayon na maging isang world-class monetary authority at isang katalista para sa isang globally competitive economy at sistemang pinansyal na naghahatid ng mataas na kalidad ng buhay para sa lahat ng Pilipino.

Mission
Ang BSP ay nakatuon sa pagsulong at pagpanatili ng katatagan ng presyo at magbibigay ng maagap na pamumuno na magdadala ng isang malakas na sistemang pinansyal na kaaya-aya sa isang balanse at sustainable n a paglago ng ekonomiya. Sa huli, ito ay magsagawa ng matatag na monetary policy at epektibong pangangasiwa sa mga institusyong pinansyal sa ilalim ng hurisdiksyon nito.

Tungkulin
Ang BSP ay nag-eextend ng mga discount, loan at advances sa mga banking institutions para sa liquidity purposes Ang BSP ang gumagawa at nagpapatupad ng monetary policy na nakatuon sa pagimpluwensya ng money supply tulad ng pangunahing tungkulin na panatilihin ang price stability. Tangi ang BSP ang may kapangyarihan na iissue ang national currency.

Organisasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas

Monetary Board

Governor
Treasury Department Corporate Planning Office Risk Management Office

Office of the Secretary to the Monetary Board Office of the General Counsel and Legal Services

Corporate Affairs Office

Internal Audit Office

Systems and Methods Office

BSP Staff in AMLCS

Office of Special Investigation