You are on page 1of 1

MaLhemaLlcal programmlng vs CpLlmlzaLlon

Coogle 2010 yilinin sonlarinda ngram vlewer lslmll blr servlsl kullanima aLi Akademlk alanda Lrend
olan konulari ve anahLar kellmelerl lncelemek aisindan nemll faydalar saglayacagini du;undugum
bu hlzmeLln Lam olarak ne l; yapLigini zeLlemek gereklrse 16 yuzyilin ba;indan gunumuze kadar
yayinlanan 3 mllyonu a;kin klLap arasinda merak eLLlglnlz blr kellmenln ka defa ve nerelerde
kullanildigini bulmanizi sagliyor
1ipki benlm llk a;amada yapLigim glbl slz de bu Lur blr hlzmeLl kullanirken 2blnll yillara dogru
yayinlanan klLaplarin sayisindakl arLi; sebeblyle graflklerln de hemen her seferlnde yukari ynlu blr
seylr lzleyeceglnl du;uneblllrslnlz lakaL ngram vlewer kullanarak yapLigim blr aramanin sonulari
benl olduka ;a;irLLi ve dogrusu muLlu da eLLl Sebebl lse aklima Lakilan ;u soruya olduka neL cevap
verml; olmasiydi Acaba ara;Lirmalarimi yaparken maLemaLlksel programlama (maLhemaLlcal
programmlng) kellmeslnl ml yoksa opLlmlzasyon (opLlmlzaLlon) kellmeslnl ml kullanmanin faydasi
yuksek olacakLir?"
Sonular a;agidakl graflkLe yer aliyor uzerlnde ok fazla aiklama yapmadan yayinliyorum ve
emlnlm ne demek lsLedlglml ok rahaL anlayacaksiniz