You are on page 1of 2

KONKURS

ZA DODJELU STIPEND IJA


godinu

studentima Elektrotehnikog fakulteta za akademsku 2011/2012.

Elektroprivreda Crne Gore, u saradnji sa Elektrotehnikim fakultetom Univerziteta Crne Gore, raspisuje konkurs za dodjelu 5 (pet) stipendija studentima za akademsku 2011/2012. godinu. Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti zavrnih godina specijalistikih studija Elektrotehnikog fakulteta, dravljani Crne Gore, sa starosnom granicom do 25 godina i prosjenom ocjenom veom od 8,5. Prijavu na konkurs zahtjev za dodjelu stipendija, potrebno je, najkasnije do 10. novembra, dostaviti u prostorije Elektroprivrede Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 21, kancelarija broj 11. Uz obrazac prijave, koji se moe preuzeti na alteru studentske slube Elektrotehnikog fakulteta, potrebno je dostaviti i slijedea dokumenta: 1) Kratka biografija 2) Uvjerenje o dravljanstvu 3) Potvrda fakulteta da je student u akademsku 2011/2012. godinu po prvi put upisan na specijalistike studije

4) Original ili ovjerenu fotokopiju dokumenta, izdatog od strane fakulteta, kojim se potvruje da je student poloio sve ispite iz prethodnih godina studija sa navedenom prosjenom ocjenom 5) Uvjerenje o znanju stranih jezika, diplome, priznanja ili druga dokumenta koja mogu uticati na rangiranje Visina pojedinane stipendije iznosi 1.000 eura i bie dodijeljena jednokratno, uz potpisivanje Ugovora o stipendiranju. Studentima koji dobiju stipendiju bie omogueno da pripravniki radni sta i strunu edukaciju obave u Termoelektrani Pljevlja i Hidroelektrani Piva. Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, a imena studenata koji su dobili stipendije bie objavljena na oglasnoj tabli fakulteta. Elektroprivreda Crne Gore pridaje veliki znaaj razvoju ljudskih resursa, a stipendiranje studenata jedan je od naina takvog ulaganja. Izbor kandidata usaglaen je sa potrebama Kompanije za nedostajuim profilom strunjaka, a imaju prednost studenti koji u kontinuitetu postiu nadprosjean uspjeh. Za sve dodatne informacije i eventualna dodatna pojanjenja studenti mogu kontaktirati EPCG putem e-mail adrese: pr@epcg.com.

Elektroprivreda Crne Gore AD Niki