You are on page 1of 1

5/20

QUN TH TH DU LCH EDEN


EDEN TOURISM COMPLEX PROJECT

Cng ty TNHH TM
TN TIN M

PHIU YU CU NGHIM THU


S: 09/PYC
1.Cng trnh: QUN TH TH DU LCH EDEN GIAI ON 1.
2. Hng mc : ...........................................................................................
3. i tng nghim thu : .......................................................................
3. a im xy dng: Phng Khu M - Qun Ng Hnh Sn TP Nng.
4. Nh thu mi cc i din tham gia nghim thu:
Attention:
I DIN CH U T
I DIN T VN GIM ST THI CNG CA CH U T
I DIN NH THU
I DIN NH THU THIT K
5. Thi gian tham gia nghim thu:
Bt u: gi ..ngy .thng..nm 2011
Ti:

Nng, ngy... thng.nm 2011


NGI NHN

I DIN NH THU