You are on page 1of 100

LUCIENNE SALL

LM PH N YU CHA

T SCH CHUYN
Chuyn ng, Lm. Phr ng Xun Thnh

LI PHI L
Nm 1995, khng lu trc Hi Ngh Th Gii ca Lin Hip Quc v ph n, d kin t chc ti Bc Kinh, ti c dp sng mt tun ti Paray-le-Monial, mt th trn nh ca tnh Bourgogne, ni ting vi vng cung thnh ng mang tn Thnh Tm Cha Gisu (Sacr-Coeur). Ti n theo li mi ca mt cng on Cng Gio : nhim v duy nht ca ti ti l ni v nim hi vng trong mt kha tu nghip hng nm qui t hn 1000 ngi. Xong vic, ti c hon ton t do tn dng a danh ny cu nguyn v vui chi. Sng ngy th ba ca kho tu nghip, mt b ln tui, ngi k bn ti trong ba im tm, nhn ra ti : b k cho ti nghe cu chuyn ca chu gi b v nhn ra ti l ngi ang thuyt trnh v s hi vng. Chu gi b va mc bnh sida. C ta thng bo tin ny cho b ngay trc ngy b n Paray-le-Monial. Trong sut ba im tm v sau , b ta c ca bi thng kh ca mnh vi mt thi cng kch lm ti phi ngc nhin : dng nh chu b phm ti khi k cho b nghe ci tin bi t y ngay trc khi b ln ng ; c li cho cha m c v nghin ru. Tt c nhng g b lm cho c t thu b bng chc sp hon ton. Ti c tm cch xoa du th no cng khng th ngn li nhng li kt n tun ra nh sui. Ti b dn vo chn tng. Chng l trong thng ip ca vng cung thnh ng ny khng c g c th an i phn no ngi n b ang phn n y ? Chng ti ang c mt ti th trn Cha Gisu tng hin ra vi thnh n Marguerite Marie Alacoque v tng cho thnh n bit con tim ca Ngi yu thng th gii ti mc no. Phi lm g cho con ngi ny, n y cu nguyn sut tun l, c th tm li c nim tin trong tnh yu mnh m y ca Cha Gisu, cho bn thn b v cho c chu gi ca b ? V phn mnh, ti tin chc rng khng phi l v tnh khi c chu gi thng bo cho b v bnh tnh y ngay trc ngy b n ni hnh hng ny. Trong n lc cui cng mong tm ra im yu c th xoa du s phn n ca ngi ph n y, ti nh li iu m ti cho l ct li ca vn au kh v ni vi b : B thng chu gi ca b. B tr li, cng mt cch kch ng nh vy : ng, nh ti ni vi c : chnh ti nui dy chu. V ti khng d kin trc gii php mnh ngh vi b lc y : Nu vy, b hy yu thng c y. Hin gi c y au nng v sp cht. B nn ru c y ng cho n khi c y cht, nh b tng lm khi c y cn nh. Ngi ph n im lng, ri nh nhng xin ti vit cho b nhng iu ti va ni. Sng hm sau, trc khi ri khi Paray-le-Monial, ti trao cho b y mt l th, trong ti ch ghi li ng nhng g mnh ni, khng thm g. K t , ti lun nh ti ngi n b y. Khi lm li nhng c ch cn bn ca cuc sng, nh ru chu ng, b t ho gii c vi mnh. Mt ln na, b khng nhn c chu mnh nh mt bnh nhn m nh mt con ngi yu thng. V b bit rng mt ln na mnh c th yu thng c chu gi y. Khi an i chu mnh, b s cm thy c i an v s tm li c phm gi ngi ph n : bng c ch an i y b s khc phc c s xu h v gin d lu nay n ng trong lng mnh. B khin ti ch ti sc mnh ca nhng c ch ht sc tm thng, nhng c ch c th lm o ngc c mt tnh th. B a ti v vi mt con ng tm kim m sau ti bc vo. B gip ti i su vo mt t tng c v k cc m nh ti trong sut thi gian chun b Hi Ngh Bc Kinh : Hy xoa du cc vt thng ca Ta thng ip ca c Gisu m ti nhn c khi cu nguyn. Ru ng, i an : l nhng c ch m hin nay ngi ta rt t lm. Nu ti c yu cu phi tr li cho cc c ch y tt c gi tr ca chng v nu ti c phi lm nhng c ch y cho chnh c Gisu, ti s phi lm th no y ? Theo ti, cc ph n thnh thin trong Tin Mng l

nhng ngi c kh nng hn ai ht gip ti tr li cu hi y. Tht vy, cc ph n y tnh nguyn t mnh phc v c Gisu. Cc b tm cch nhn cho c thn xc Ngi, knh cn v yu mn chm n thn xc m ni Con Thin Cha nhp th. Khi chn ct Ngi, chnh cc b lo vic tm lim. y l nhng c ch thi y ngi ta thng nhng cho cc ph n lm ; v nh cc b tr thnh nhng chng nhn u tin v nhng s gi ca tin Phc Sinh. Cc b hn hiu mu nhim Nhp Th mt cch hin sinh, b sung cho cch hiu ca cc tng . Nhng c ch yu thng i vi c Gisu khi Ngi cn sng ti Palestina ngy hm nay c cn ngha g khng, v hin gi Thin Cha khng cn xut hin trc gic quan ca chng ta na ? Qua bao th k, c rt nhiu ph n tr li rng c. H cho bit mnh nhn thy v nhn ra c Gisu, i theo Ngi v phc v Ngi. H hiu Tin Mng mt cch ht sc nghim tc, t l cu ny : Mi khi cc ngi lm iu y cho mt trong nhng ngi b mn y, tc l cc anh ch em ca Ta, l cc ngi lm cho chnh Ta (Mt 25,40). H lm nh th bng nhng cch khc nhau v ty theo nhu cu ca mi thi i. Bt k l nhng nh thn b thinh lng, np mnh trong tri tim Cha Gisu, hay l nhng ph n hot ng, bt k l nhng v sng lp dng, c gio nh trng hay l m gia nh, h u l nhng ngi say m con ngi c Gisu, say m Thin Cha, ng vn cho h nhn thy v ng chm nh xa kia. H i theo Ngi c khi vui sng ln khi kh au, qu xung cu nguyn vi Ngi v chm sc Ngi ang sng, ang ngho nn khn kh v ang n np ni nhng ngi b mn v thiu thn. Mi c ch bnh thng trong i sng hng ngy tr thnh nhng c ch th phng trc thn th ch thnh ca c Gisu, l ng c thnh Trxa thnh Lisieux gi l k tnh nguyn n xin tnh yu. c li lch s ca mt s ph n y, lch s ca nhng vic h lm v nhng thi h sng i vi thn th c Gisu, chng ta s thy r th no l thin hng ph n hay th no l s thnh thin ring ca ngi ph n. Nhn li 2000 nm k t ngy c Gisu nhp th, chng ta c th pht hin thy nhng hnh thc dn thn khc nhau, thng rt c tnh sng to, qua cc ph n phc v c Gisu. Nhng ph n m Gio Hi cn nh tn nh tui ch i din cho v s ph n cng sng tinh thn phc v y, mt cch ht sc kn o v m thm. Sau cng, nh tip xc vi s thnh thin ngay trong i sng thng ngy nh th m ti nhn ra nhng hu qu c th xy ra khi ngi ta chm sc thn th c Gisu : khi yu thng Ngi bng nhng c ch yu thng v th ly ht sc khim tn y, cc ph n lt c ci trt t n nh qu lu, t ra c nhng qui tc mi cho i sng x hi, bin i c nhiu ngi hn h ln cao c trn th gian ny tr thnh s gi tin mng Phc Sinh, xa cng nh nay.

MARIA, THN MU C GISU


Cn c Maria th cn thn ghi nh tt c nhng ki nim y v nghin ngm trong lng (Lc 2,19). Maria h sinh con trai u lng, qun t cho con v t nm trong mng n, v khng c ch cho cc ngi trong cc qun tr (Lc 2,7). Cuc kim tra dn s ko rt nhiu ngi v Blem. Th nn, lc con tr ra i, khng cn g ngoi chung sc vt lm mi che sng v tm cht m p cho con tr v cha m n. Nhng iu kin vt cht ti t y khng lm nao nng ngi m tr ca chng ta. C lng thinh v trm ngm khi cho con b, tm mi cch si m ci thn xc b nh mnh mai y. C bit, hay ng hn c tin, a tr ny c ging nhng c tr khc n u cng l a con ca li ha : n chnh l ng Msia m dn tc ch i t bao th k. Cn i vi Maria, ch mong ng Msia xut hin l c vng trn ht mi c vng. V th, c tnh nguyn hin thn cho Cha, qua mt quyt nh ht sc bt ng. Khi t khc hn nhn, dng nh c t khc mi c hi lm m ng Msia. C cn phi tm ra mt li sng m h hng c c th chp nhn, v lc y mt thiu n khng th sng mt mnh gi mnh ng trinh. C phi nh hn vi Giuse, mt thanh nin c c tin mnh m. Li sng ny, va c th thc hin va chp nhn c trong mi trng o c m c ang sng, s gip c ung dung thc hin d nh ca mnh (cf. JEAN DANILOU, Les Evangiles de lenfance, d. du Seuil, 1967, p. 23). Chnh trong bi cnh y Thin Cha hin ra vi Maria. Mt thin s bo cho ngi bit ng Ti Cao s ly quyn nng ca mnh ph bng trn ngi, ngi s th thai v sinh mt a con mang tn l Gisu, ngha l Thin Cha cu thot ; ngi con y s l ng thnh, l Con Thin Cha. Maria khng nghi ng Thnh Thn Thin Cha xut hin vi mnh. Cc vn bn Thnh Kinh tng cho ngi bit Thin Cha nhiu ln t mnh ra cho cc ngn s v cc t ph. Thin Cha tng tr chuyn vi Apraham gc si Mamr, h hn l Xara v ng c him mun n u cng s mang thai mt cu con trai. Gn y hn, Thin Cha cn bo tin cho thng t Dacaria ang hnh l ti n th rng v ng, b Elisabt, tuy rt gi, s c con trai ngay trong tui gi ca mnh. Tuy nhin, Maria nhn thc thng ip gi cho ngi thuc v mt trt t khc. Mt ng, ngi c bo nhng tin tc y d khng hi han g. ng khc, y khng phi l mt mn con ban cho nhng cp v chng him mun, nhng l mt ngi s lm m m vn cn trinh. Trc y, khi ng li vi dn Israen, Thin Cha thng gi h l ngi yu ca ti, ngi ti tm kim, Giav hng hu. By gi, thin s gi Maria bng mt ci tn mi - st ch c ngha l i tng c Cha yu thng hon ton v iu kin. ng l mt ci tn cha ng tnh yu v hi vng. Thin Cha hi thm mt mnh Maria xin ngi lm m. Maria ngc nhin : Lm sao chuyn y xy ra c, v ti khng bit ngi n ng no ?. Thin s tr li : Thnh Thn s ng n trn c v ng Ti Cao s ly quyn nng ca mnh ph bng trn c (Lc 1,35). ng Msia ng n, nh li s thn loan bo, chnh l biu hin cao nht ca tnh thng Thin Cha dnh cho nhn loi. Cn s ng ca Maria i vi yu cu lm m l biu hin cao nht ca nim tin v s sn sng. Thin Cha cn ngi ng thun thc hin d n ca mnh. Khi chp nhn l Maria m lng hon ton trc tnh thng ca Thin Cha, cho Thin Cha mang ly thn xc trong lng mnh. Nh Thnh Thn, thn xc c Gisu hnh thnh trong thn th Maria. T nay, c hai lin kt vi nhau cht ch n ni ngi ny hon ton trong ngi kia : Gisu hon ton trong Maria v Maria hon ton trong Gisu ; hay ng hn, Maria khng cn l mnh na, m ch c Gisu ni Maria. Ngi ta khng th tch Maria khi Gisu, nh khng th tch nh sng khi mt tri (Thnh

Louis-Marie Grignion de Montfort, Trait de la vraie dvotion la Sainte Vierge, Mdiaspaul, 187, p. 251). Sau khi c thin s bo tin, Maria ln ng ti min ni x Giu thm v gip b ch h ca mnh l Elisabt, c c su thng. Trn ng, Maria nh li tt c nhng li t n m nm ny qua nm khc dn mnh thng tha ln vi Cha. V khi hai ngi n b y gp nhau, h li cho nhau bng nhng bi thnh ca vui ti . Khi thy con nhy ln trong bng mnh, Elisabt ni vi Maria : Em c phc hn ht mi ph n, v hoa tri lng d ca em tht dim phc. Lm sao ti c may mn l c m Cha n thm ? Khi ti nghe nhng li em cho, hi nhi nhy mng trong ti. Phc cho ai tin nhng li Cha phn s c thc hin (Lc 1,42-45). Nhng li Elisabt va ni y cng gip Maria tin vo la chn ca mnh. Tht vy, nim tin l bc th nht ca vng phc : va thit tha gn b va m ra n ly mt tng lai m mnh khng th no hnh dung c. Lm sao c th tin rng sinh linh mnh ang mang trong bng l c Cha, l Thin Cha ca mnh, l ng to thnh v cu chuc mnh ; Thin Cha lm ngi tm thy t do khi mnh c giam hm trong bng mt con ngi ; Thin Cha ph trng sc mnh ca mnh khi mt thiu n cu mang mnh ; Thin Cha tm c s v vang khi by t cho Maria bit nhng s huy hong ca mnh di nhng b dng ht sc khim tn. Maria khi s hnh trnh ca mnh trong c tin khi tip nhn ly qu tng y ca Thin Chu, m chng yu cu gii thch nhiu. Thy mi s din ra ng nh li s thn loan bo, Maria khng th khng ng ngng trc k cng mnh va chng kin. Ngi chm sc tr Gisu, v t lng ngi ny ra ni kht khao v b mun th ly a tr ang nm trong tay mnh. Th ly cng l yu mn. Ngi quay sang tr ang ng ; ru n ng v ming khng ngt lm bm tn n : Gisu, Thin Cha cu thot. Thin Cha ng chng ai trng thy mt m khng phi cht nay ang nm trc mt ngi, hon ton da cy ngi. Nh ru ng v c ru ng m m ln con gn b vi nhau : c hn ln xc hai ngi ho hp vi nhau trong yu thng v bnh an. Mt ngi n b ru Thin Cha ng l iu khng th tng tng c. Maria ch c th thc hin s mng Cha giao cho bng cch th ly con tr ang nm trong vng tay mnh, bng cch iu chnh nhp ru con ca mnh cho khp vi mu nhim m mnh mun din t. Ngi ly chnh thn xc mnh kt hp vi c Gisu trong nhn tnh ca Ngi. Maria l ngi ph n u tin c lm quen vi Thin Cha. Khi ru con ng, Maria hiu ra rng Thin Cha ang xut mt con ng cu khi s bng cch bnh tm ph thc nh a tr ng yn trong vng tay m. Ngi Li Thin Cha t mnh ra trong thinh lng v khim tn ; Maria cng cng vi Ngi thinh lng v nghin ngm trong lng (Lc 2,19). Maria bit rng c s thng th lm m ng Msia s c mt a v tng ng nh lm m mt hong . Hong Israen ng vai ng Msia v c nhim v dn dt dn tc. Thi hu cng phi c mt v tr danh d. Th nhng, khi nghe s thn bo tin mnh s lm m ng Msia, Maria tha li rng mnh ch l n t ca Thin Cha. Ch ny cng c th dch l n l, tc l ngi hon ton thuc quyn ca ch, ch mun s dng th no ty . Ngi xc nh v th ca mnh nh sau : Xin mi s din ra cho ti nh li s thn loan bo. Nh th l Maria coi mnh ch l y t. Ngi ch mun ni rng mnh sn sng tham gia vo k hoch ca Thin Cha i vi dn tc ; mnh ng cho Thin Cha thc hin k hoch y thng qua mnh, thng qua thn xc v tm hn mnh. Maria ch m m ngh ti vic thc hin s mng lm m, nen chng i mt n hu no cho mnh. Ngi lo liu tt c, nhng li sn sng lm theo con mnh v sn sng xo mnh i trc con mnh. chnh l thi m ngi

cho l thch hp nht khi ng trc ng t b tt c, mang ly thn phn ti t, tr nn ging mi ngi (Pl 2,7). Chnh khi con mnh cn phi l thuc mnh nh mt a tr s sinh hon ton cy da m, Maria hc tip nhn cch by t c mt khng hai ca Thin Cha v quyn nng ca Ngi bng cch hin dng thn phn ph n thp hn Israen. Maria sung sng v c chn phc v v by t nim vui y qua nhng bi ca ca dn tc, rt thch hp vi hon cnh ny : Linh hn ti ngi khen Thin Cha, thn tr ti hn h reo mng trong Thin Cha, ng cu ti. Ngi oi thng phn hn n t ny, khin t nay mun i s khen ti c phc. ng quyn nng lm cho ti bao vic k diu ; danh Ngi tht ch tn ch thnh ! (Lc 1,42-50). Maria trung thnh gi thi ti t ny. a tr, d l ca mnh, trc ht vn l ca Cha. V th, Maria phi tp sng xa con mnh, thng l trong au n. Trong mt ln c gia nh hnh hng ln Girusalem chng hn c hnh l Vt Qua, c Gisu khi y mi ch 12 tui li n th m khng cho cha m bit. Sau ba ngy khi tm li con, cc ngi hi nguyn c no khin c Gisu lm nh th. V Ngi tr li : Sao cha m li tm con ? Cha m khng bit l con phi nh Cha con sao ? (Lc 2,49). Nhng hai ngi chng hiu c Gisu ni g (Lc 2,50). chng phi l nt ring ca ngi y t : lun sn sng lm d chng hiu g, hay sao ? Maria tip nhn nhng li con vo lng (Lc 2,51). Ngi tm ra thi ng x ng n : ch yu con v con, hu gip con chu ton s mng trn i ny. Cng chnh v th, Maria ch can thip vo tic ci Cana mt cch rt kn o, khi c Gisu cng n cng vi ngi. Mi s ang din ra vui v th ru bng ht. c Gisu xem ra rt bng quan. Khi c m lu , Ngi tr li rng gi ca Ngi cha n. D vy, Maria vn bo cc gia nhn : Ngi bo g, cc anh c lm theo (Ga 2,5). V hm y c Gisu lm du l u tin : bin ru trong su chum ln thnh ru. Trong ba nm sau , ngha l trong thi gian c Gisu cng khai t mnh, Maria vn rt kn o. Ngi khng qun bt c iu g mnh thy v nghe, nhng ngi khng ni li no : chng ai xin ngi gii thch v cuc sng ca con ngi. Bn thn c Gisu bit r m mnh l ngi duy nht trn i ny c lng tin ln v v v li n ni c th thp tng mnh m khng gy cht tr ngi no cho nhng g mnh phi lm : m mnh l th to duy nht t hin hon ton cho mnh. Ngi khng yu cu Maria iu g. Bn ngoi xem ra hai ngi xa cch nhau, nhng Maria lun quan tm ti nhng vic con mnh lm, bng tm hn cng nh bng t tng. Maria tip tc thinh lng : ngi khng mun lc xa s mng ca mnh l lm m c Gisu. Ngi cm thy nh th l sng ph hp vi nhng g Thnh Thn yu cu. C mi ngy, Maria li nhn ra thm nhng kh khn trong cuc i c Gisu ; ngi chun b cho mnh ng u vi nhng ngi khng chu nhn nhn con mnh v th ght con mnh. Kinh Thnh tng tin bo nhng au kh ca ng Msia : b khinh th, b ngi ta gt b, phi lm ngi au kh, phi thng xuyn nm tri nhng cay ng, nh ngi m ai cng trnh mt ; vng, ng l mt ngi b khinh th. (Is 53,3). S thinh lng ca Maria ngy cng su xa hn : ngi mun bo m cho mnh khng b mm yu, m mun yu thng con trong c tin. V khi gi ca c Gisu n, gi Ngi b kt n t hnh v t xng l Con Thin Cha, Maria cng c mt gia m ng. Khi c Gisu cht trn thnh gi, Maria c mt , ng di chn thnh gi. Ngi chng kin ci cht ca con mnh, chia s su xa hn bao gi ht thi c Gisu ph mnh trong tay Cha. Maria c mt nhng khng th lm g cu gip con mnh khi nghe con la ln : Ly Cha ti, ly Cha ti, sao Cha b ti ?, ri : Ta kht. ng tht vng bit bao khi mnh khng th gip con trong lc con chu kh nn !

D vy, trong tm ti ca ngy hm y, trc khi trt hi th cui cng, c Gisu ng li vi Maria v vi Gioan ngi mn yu du, ang c mt bn cnh Maria. Ngi giao Maria cho Gioan v giao Gioan cho Maria. Mt ngi m Maria khng th cho ly mt cht i an, thm ch n mt li nc, li hng Maria, khng phi v phi bn thn mnh, m v phi cng on cc tn hu s tp trung quanh cc mn . Khi nghe ni : tha b, y l con b (Ga 19,26), Maria hiu ra rng ci cht ca con mnh a mnh n vi mt s mng mi ; tt c nhng g mnh nghin ngm trong lng nay s gip mnh p li s mng y cn trung thnh nhiu hn na. L mt piet au kh, Maria mt ln na m ly thn th con ; trong tc tc, con mnh c tr li cho mnh ; mt ln na, ngi c kt hp vi con. Trong gi con cht cng nh trong lc con sinh ra, Maria lun tha vng vi tt c lng tin. Dn dn mt sc mnh xm chim ly Maria : vng, ngi s l m ca nhng cng on mi, ni s sng ca con mnh sp c lan truyn ; ngi s lm cho s sng y c tr nn sung mn hu mi ngi ch cn l mt trong ngi con y. thc hin s mng mi ny, Maria khng thay i nhng thi quen ca mnh. Sau khi nghe tin c Gisu sng li ri ln tri, Maria cng vi my ph n v cc tng tp trung li cu nguyn. Vo ngy l Ng Tun, khi Thnh Thn n cng c cc tng trong s mng ca h, Maria cng c mt bn cnh. Ngi sung sng nhn thy h trn y can m v sc lc. Ngi bit rng nhim v ca mnh cha xong. Trong thinh lng v cu nguyn, ngi tr thnh im tham kho cn thit bt c hnh vi no lm nhn danh c Gisu cng u l mt hnh vi yu thng lm cho chnh c Gisu. Nh Maria, cc mn khng b dn lc xa iu ct yu m cng ngy cng gn gi tri tim c Gisu hn. H s hc vi c Maria l ph n v l m lm th no sinh ra c Gisu, lm th no a sc mnh ca Tin Mng c Gisu vo trong ton th th gii.

CC PH N THNH THIN I THEO C GISU


l mt vic lm tt c y lm cho Ti C y lm mt iu nm trong quyn hn ca mnh : l p xc Ti trc mai tng (Mt 26,12). Trong ba nm hot ng cng khai, c Gisu lun c bn cnh mnh nhiu ph n i theo qua cc lng mc v trn cc no ng Galil. Nghe tin Ngi l mt ngn s mi xut hin, cc b tm cch gp Ngi. H thc mc khng bit bi u Ngi khn ngoan nh th : Ngi chng phi l con trai ng Giuse th mc v b Maria ngi Nadart hay sao ? bit thm, cc b cng c i ln n nghe Ngi ging. May l Ngi khng ch ging dy cc hi ng, v ph n phi ng pha sau, ni khn i. Ngi qui t chung quanh mnh bit bao n ng ln n b ngay ti cc ni hi h ca lng hay trn b h Tibria, hoc trong cc vng t sa mc mnh mng. Ngi ta cn xm x rng Ngi lm rt nhiu php l. Cc mn sm c c hi kim chng iu y. Simn c b m v m nng. Bc vo nh, thy b y ln cn st cao, c Gisu tin li, ng n b v th l cn st bin mt. B ng dy, phc v Ngi. Mt s ph n cn rt r v s tin li gn Ngi. C b b xut huyt t 12 nm, tin li sau lng c Gisu. B t nh : Ch cn ng c gu o ca Ngi, mnh s c cu. V ng l ngay khi lm c iu y, b khi bnh. c Gisu mi quay li v thy b run ry s st. B lin sp xung di chn Ngi. Nhng Ngi ch ni : Ny con, hy tin tng ! c tin ca con cu con (Mt 9,20-22 ; Mc 5,25-34). c Gisu cng ni nh th vi mt ph n khc n gp Ngi ngay trong mt ba n. l mt ph n ti li trong thnh. B mang theo mt bnh thuc thm, khc lc sp ly di chn c Gisu. Ra chn Ngi bng nc mt, lau chn Ngi bng tc, hn chn Ngi v xc thuc thm ln chn Ngi. n ni ng ch nh Bit Phi phi lm bm trch c Gisu : mt ngi t nhn l ngn s khng th cho mt ngi n b thiu thanh sch n vi mnh. c Gisu tr li ng : Nu ti c cho ng bit ti li qu nhiu ca b ny c tha th l bi v b yu nhiu. Ai c tha t th by t tnh yu cng t (Lc 7,36-48). Sau khi c tha th v cha lnh nh th, c ngi quay v nh mnh, c k quyt nh i theo Ngi v phc v Ngi. i vi Maria chng hn Maria mang bit danh l k n Mcala v c xut thn t lng Mcala c Gisu i qua lm thay i hon ton cuc i c. C c mi s c sung sng nh ca ci chng hn, nhng c li b ti by con qu m. Con s by din t mt ci g rt nhiu, v v th c khng ti no sng yn n vi mnh. Khi gp c Gisu, c cm thy mi s trong mnh tr nn lng du ngay lp tc. C c cha khi b qu m. C quyt nh i theo Ngi v em ca ci ra phc v Ngi. Mcta v Maria l cc ch ca Ladar, mt ngi bn ca c Gisu. Ngi sn lng gh thm h ti Bthania. Mcta ngh rng cch tt nht phc v Ngi l n tip Ngi chu o, chun b cho Ngi nhng ba n ngon; v li nh th mi xng l mt b ch nh hon ho. Cn c em Maria th cho rng khng c l mt giy pht Ngi c mt y v khng c mt mt li no t ming Ngi. V th, c c ngi di chn Ngi, thinh lng lng nghe v chng lm g ht. Mcta thy vy hi qu ng, nn phn nn vi c Gisu : Tha Thy, Thy chng cm thy g hay sao khi em con con mt mnh xoay x ? V c rt bi ri khi nghe Ngi tr li : Mcta, Mcta, c lo lng v bn khon v nhiu chuyn, nhng ch cn t thi, thm ch ch cn mt iu thi. Maria chn phn tt nht v phn y s khng b mt (Lc 10,40-42).

Nhng ph n theo gng Maria Mcala i theo c Gisu t lng ny sang lng kia, t Galil ti tn Girusalem ; h ly ca ci gip Ngi (Lc 8,3) v x s y nh Mcta : chm sc cm n o mc hng ngy nh ngi qun gia. l cc b Gioanna, Sudanna (Lc 8,3), Maria m ca Giacb (Lc 24,10), Salm (Mc 15,40) v m ca anh em nh Db (Mt 17,56). i sng ca h rt gin d, ba n ca h rt n s. Cc b ch lm nhng vic quen lm nh nng bnh v nng c m cnh n ng bt c hi m. H cm thy mnh c ch khi lm nh th v ng l nh vy. D vy, nghe nhng li c Gisu ni vi Mcta v nhiu li khc na, h cm thy vic phc v y hnh nh khng phi ch l h cm thy sung sng v lo cho c ba n ngon v ch ngh thoi mi. ng khc, c Gisu thng dnh ht c m khng ng m cu nguyn vi Cha trn tri. Ngi tng ni v mnh rng Con Ngi khng c c ch ng u. Ngi cn ni : Anh em ng lo lng phi n g sng, may g mc. S sng chng l khng qu hn thc n, v thn xc chng l khng qu hn o mc ? Hy nhn xem chin trn tri : chng chng gieo chng gt, cng chng thu tch vo kho, th m Cha trn tri cng nui chng ! Anh em chng l khng ng gi hn chng ? V th, ng lo lng t hi : Mnh s n g ung g ? Mnh s mc g ? Hy tm kim Nc Tri v s cng chnh ca Thin Cha trc, v anh em s c ban cho tt c nhng iu kia (Mt 6,15-34). iu ny cn c ni r hn khi Ngi gp mt ph n Samari v xin b ta nc ung, trn ng t Giu tr v Galil. c Gisu mt mi nn ngi xung thnh ging ; lc y ngi ph n Samari n mc nc. B sn sng cho Ngi nc ung d khng quen Ngi. V chnh lc y c Gisu ni ti mt th nc hng sng: Ai ung th nc ti cho s khng bao gi kht na ; ngc li, nc m ta cho ngi y s tr thnh mch nc em li s sng i i. n khi cc mn i mua thc n tr v v mi Ngi dng, Ngi cn ni : Ti n lng thc m anh em khng bit [] Lng thc ca ti l lm theo ng sai ti v thc hin cng vic ca Ngi (Ga 4,32-34). Cc b chm ch nghe nhng li ni y v nhn ra c Gisu va m cho h nhng chn tri mi. Th nn, h tip tc trung thnh phc v Ngi, nhng linh cm rng cng vic phc v ca h t nay c mt ngha khc. Cng vi cc tng , cc b dn dn nm bt c mu nhim v con ngi c Gisu : nu Ngi l ngn s v cn hn mt ngn s na, th cc b s sn sng ly cc c ch v thi ca mnh ni ln nim vui ca mnh khi c i theo Ngi v phc v Ngi. chnh l iu m mt ngi trong s h lm khi c Gisu c mi n dng ba ti nh ng Simn phong ci Bthania. B ny c mun by t cho c Gisu thy b va yu qu va cm phc con ngi c Gisu. B tha bit dng cng du thm l mt cch cu nguyn vi Thin Cha v hnh y quyn nng. Ngy xa Thin Cha yu cu Ms dng bn th v t hng thm lin tc, ngy ny sang ngy khc, trc nhan Cha (Xh 30,8). Ch c cc thng t mi c tin n bn th dng hng. c lm by ti dng hng chnh l t lng tn knh ng Hng Hu (2Sbn 29,11). Nu th th ti sao li khng dng hng thm t lng tn knh c Gisu ? V th, trong lc Ngi cn nm bn tic, b ta ng pht dy, lm xo trn trt t ang c. B mang mt bnh lm bng bch ngc ng y du thm, rt t tin. Ri b p v bnh, du ln u c Gisu. Th l c my ngi bt mn xm x vi nhau : Phung ph du thm nh th lm g ? C th bn du thm y ly 300 quan m b th cho ngi ngho. V h trch mc b. Nhng c Gisu ln ting : C c ta lm. Ti sao cc ng trch mc c ? l mt vic rt tt c y lm cho Ta. Ngi ngho th lc no anh em chng c v khi no

mun, anh em u c th lm phc cho h, nhng Ta th anh em chng c mi u. C ta lm iu c cn kh nng lm : c xc thuc thm ln thn th Ta an tng trc. Ta ni tht vi anh em : sau ny h ni no Tin Mng c loan bo, ngi ta u nhc ti vic c va lm nh n c (Mt 26,6-13). Nhng li c Gisu va ni xc nhn ngi ph n y trong nhng g b nh lm v gii thch ng n nhng g b mun lm. c Gisu xc nhn b lm mt vic tt i vi Ngi, l t lng tn knh Ngi, v tn knh thn th Ngi. Thin Cha gia chng ta, mang bn tnh con ngi, chng phi l mn qu qu bu nht v sang trng nht Thin Cha tng cho con ngi hay sao ? Ngi ph n y tin chc vo s thnh thin ca thn th c Kit, nn mi bnh thuc thm cht lng cao nh th. B ln u c Gisu, nh vua dn Isaren khi c xc du trn u l c thnh hin v c nng ln hng ng Msia. c Gisu khng nhng ngi ph n lm vic y, m cn gii thch thm cho c ch y : Ngi nhc ti s mai tng nh ang ni ti mt bin c sp xy ra, v cm n ngi ph n i trc thi gian khi xc thuc ln ngi Ngi mai tng. Cng nh mi mn c Gisu, b bit r chnh quyn ang tm cch bt v git c Gisu. Nu tht nh vy th b s l ngi u tin lo vic mai tng Ngi. Nhng liu ngi ta c th lm trc mt c ch m bnh thng ch lm cho cc t thi khng ? Hnh nh y c Gisu mun chi a vi thi gian bng cch ho ln hin ti vi tng lai nh th Ngi l hin ti. Ngi ph n mang ci nhn cnh chung v huyn nhim y trong tm hn khi bc ra khi nh, cng ct ln v chng t mnh c kh nng v c c Gisu cng nhn. B tin chc mnh c l, d b trch l phung ph mn tin m b c th b th cho k ngho. B sn lng b th khi cn, nhng hm nay b n y l v c Gisu. V li, bn thn c Gisu cng t nguyn lm y t, mt vic m khng c ng ch no trc Ngi lm. Ti hm y, trc ngy c hnh l Vt Qua [], ang lc dng ba, [] c Gisu bit Cha Cha trao mi s trong tay mnh, Ngi xut pht t Thin Cha v sp tr v vi Thin Cha, nn mi ng dy khi bn, ci o chong, ly mt tm khn tht lng. Ri nc vo chu v bt u ra chn cho tng mn , ly khn tht lng lau chn h []. Khi ra chn cho h xong, c Gisu mc o li, tr v bn v ni : Anh em c hiu iu Ta va lm cho anh em khng ? Anh em gi Ta l Thy v l Cha, v gi th l ng, v Ta vn nh th. Nu Ta l Cha v l Thy m cn ra chn cho anh em, th anh em cng phi ra chn cho nhau (Ga 13,1-5.12-14). L y t tc l mt ngi ngho. Khi cp n lc Con Ngi s xut hin trong vinh quang, c mun dn t tu trc mt, Ngi ni vi mt s ngi rng Hi nhng ngi c Cha Ta chc phc, hy n nhn vng quc m Cha Ta chun b cho cc ngi t khi to thnh v tr. V xa Ta i, cc ngi cho n ; Ta kht, cc ngui cho ung ; Ta l khch l, cc ngi tip rc ; Ta b t, cc ngi ving thm [] Mi khi cc ngi lm nhng iu y cho mt trong nhng k b mn ny, l anh em ca Ta, l cc ngi lm cho chnh Ta (Mt 25,34-36.40). Mt ln khc v bng mt cch khc, c Gisu ni v mnh bng cch t mnh trong tng lai. Ngi lun c mt, k c sau khi cht ; v v th ngi ta lun c th phc v Ngi. Phi mt mt thi gian ngi ta mi hiu t tng ny. M ca hai con ng Db tng rng cc con mnh c quyn c v th tt trong Nc Tri. c Gisu gip b hiu ra rng vic phn phi vinh d hay chc v khng thuc quyn Ngi m l do Cha Cha. Ri Ngi ni thm : Ai mun lm ln trong anh em, hy lm y t, v ai mun ng u trong anh em, hy lm n l.

Con Ngi cng n khng phi c hu h m l hu h ngi khc v hin mng lm gi cu chuc mi ngi (Mt 20,26). Cc ph n y cng ngy cng hiu thu o hn hu h l mt vic ngi ta c th t do la chn : hu h khng phi l mt s phn nh cho h, cng khng phi l hu qu phi chu v h thiu ti thiu c. Hu h l mt cch c lm ngi yu mn c Gisu. Cng hu h Ngi cng tr nn thn thit vi Ngi, nh Ngi ni : Ai phc v Ta th hy theo Ta, v Ta u, ti t Ta cng y vi Ta. Ai phc v Ta, Cha Ta s tn knh ngi y (Ga 12,26). V phn mnh, cc ph n sn sng theo c Gisu i bt c ni no Ngi i v cng vi Ngi ln Girusalem c hnh l Vt Qua. D cc b bit nhng nguy him m mnh c th chuc ly khi cng i vi Ngi ti Girusalem. c Gisu cho cc tng bit mong mun rt ln ca Ngi l c c hnh l Vt Qua vi h. Ti hm y, trong lc n, Ngi tuyn b tht r rng Ngi sp phi au kh v phi cht, nhng Ngi s khng b h. Ri Ngi nhc li nhng iu trc y Ngi ni : Ta l bnh hng sng [] Bnh Ta s cho, chnh l tht Ta th gian c sng [] Ai n tht Ta v ung mu Ta s trong Ta v Ta trong ngi y. Nh Ta c Cha sai n Ngi vn l ng hng sng v sng nh Cha, ngi n Ta cng s sng nh Ta (Ga 6,51.54.56-57). V ng ti hm y, Ngi tht s ban tht mu mnh cho cc tng v yu cu h phi lm iu ny Ngi lun lun c dp ban tht mu mnh. Cc b hn l ht sc xc ng khi bit nhng li ni cui cng ny ca c Gisu ; qua Ngi bo m s lun lun c mt vi tht v mu hn hoi, d rng ngay m hm y Ngi b bt. Cc s c din bin kh nhanh : nh cm quyn v dn chng trch Ngi l phm thng v t nhn mnh l Con Ngi. Ngi ta th Baraba mt tn c n ang b giam lc y v kt n c Gisu phi b ng inh ti mt ni gi l Ni S, ngoi thnh Girusalem khng bao xa. Trong lc vc thnh gi, c Gisu ng ba ln. Trong m qun chng i theo Ngi, c vi ph n m ngc v thng tic cho s phn ca Ngi. Ngi lp tc dng li bo h : Hi cc i n Girusalem, ng thng khc cho Ti, m hy thng khc cho mnh v con ci mnh. V ny y s ti ngy ngi ngi bo nhau: Phc cho b no son s v nhng b no khng phi sinh con v nui con trong ngy y (Lc 23,27-29). Khi leo ti ni S, c Gisu b ng inh. Nhng ph n i theo c Gisu t Galil phi chng kin th thch qu ln y, m lng tan nt, n ni chng bit lm g hn ngoi vic c mt chng minh rng h vn tin tng Ngi v vn tin vo s mng ca Ngi, d bn ngoi c v tht bi n u. Tt c m h u c mt , vy quanh c Maria thn mu c Gisu, t c Maria Mcala, b Maria thn mu anh em Giacb v Giuse, cho ti thn mu anh em nh Db, ri b Salm, cng vi nhiu ph n khc v nhiu ngi quen bit. Tt c m h u ng . Tt c u c mt ti v xa nay h vn th : ph n lun c mt khi c ngi sinh k cht. H c mt ti cho ti pht cui cng, v c Gisu c quyn tin tng vo s thp tng ca h. l s thp tng trong thinh lng : cc b tng ngi thc bn cnh nhiu ngi hp hi v bit rng ch cn c mt nh th thi cc b cng nh mt cht du xoa du ni au qu ln ca nhng ngi y. Bn khng c c u ; chng ti lun c mt bn bn : s hin din ca h xuyn thng bc tng do au kh dng ln. H l nhng ngi m ta c th a mt nhn v trng ch s a tay xoa du nhng thn th ang cng thng v au n. H nh mt k nim hay mt tnh yu c th ru tm tr chng ta mt tm tr ang chc ni lon. Cc ph n ny chu ton s mng hin din rt n s y.

Nh vy, cc ph n y l nhng ngi chng kin nhng giy pht cng thng cui cng ca c Gisu hp hi v tt th. H chng kin c Gisu c tho xc xung khi thp gi v an tng trong m. Sau , v tn trng ngy sa-bt, h quay v Girusalem, khng qun ghi nh cn thn v tr ngi m v v th ca t thi. Hm sau ngy sa-bt, lc tri cn ti, h quay li ngi m hon tt cc nghi thc an tng m trc y h khng th tin hnh cho xng ng. Sng ngy th nht trong tun, h dy sm. Lng h bng se tht li v lo lng : d t trong y lng h vn rt cng quyt, nhng h c cm gic nh s vic s khng i n u. Tng dng lp m qu nng v h khng ti no ln c. May thay, nh mt s tho thun ngm, tt c bn h u lm b nh tin rng cc tr ngi y ri y s t bin mt, v th l h ln ng. H mang theo du thm pha trn mc dc v l hi. Chnh v th, h c mnh danh l ngi mang mc dc, tc l ngi c nhim v p xc. H vi vng v mt tri va mi l dng. H chng kh khn g tm ra li i v tm ra ngi m. Nhng khi ti ni, h ht sc kinh ngc : tng lp m c ln sang mt bn, cha li mt l hng tht ln v en ngm. Chuyn g xy ra vy ? D rt s, h vn bc vo ngi m v lng ngi v xc c Gisu bin mt. Tay cm y cc chai cc bnh thuc thm m h li thy nh mnh tr nn v dng, v hon ton ng ngng trc s bin mt ca thn xc mt thn xc khng c chm sc khi an tng. Dn dn mt h quen vi bng ti ca ngi m trng. H trng thy hai ngi n ng ging nh cc thin s ang ng trc mt h, y phc trng sng. H khip s v khng dm nhn cc ngi. Lc y, cc thin s mi ln ting : Ti sao cc b tm Ngi Sng ni nhng ngi cht ? Ngi khng cn y na ; Ngi sng li (Lc 24,5). Cu ni y c ngha g ? y l cc thin s ang ln ting, v v th, chng ta phi hiu l ting ni ca Thin Cha, t trn cao phn dy. Ngi ang sng ! Nu th th chng cn cn cc bnh thuc thm xc xc ngi cht na ! ng ci giy pht y kch tnh y, h bng thy nhng li c Gisu ni khi c mt ph n xc du ti Bthania tr nn c ngha. c Gisu tng lu c ch ca ngi ph n y l s thc hin trc nghi thc an tng sau ny : Bn thn Ti, anh em chng c mi u. Nu c ny c thuc thm trn ngi Ti th l an tng Ti y (Mt 26,11-12). Trong khi cn sng, Ngi ngi ta lm c ch y ; v v th, Ngi khng cho h c hi lm vic y sau khi Ngi cht na. ng trc ngi m trng trong cc b chc chn ang c t thn th ca mt ngi cht cc b c Cha hng dn ch ngh n s sng. Nhim v ca mnh, cc b chu ton, nhng khng phi vo lc d liu, cng khng phi thi hnh trn mt ngi cht m l trn mt ngi sng. Nay cc thin s loan bo cho cc b bit ng m h n thng khc sng li. Chng nhng cc b khng c l do g t trch mnh, m khi n thi hnh nhim v, cc b cn l nhng ngi u tin tip nhn thng ip lm chn ng c th gii ln lch s : c Gisu sng li t trong k cht. Maria Mcala mt ngi m tc gi Gioan mun c gi ch nhiu hn rt lui khi phi nhn s trng rng do ngi m trng gi ra. C khng th chu ng c s vng mt ca c Gisu : k no dm a Ngi ra khi m, k no dm xm phm ti s an ngh cui cng ca Ngi ? Phi chng ngi ta mun ct xc Ngi i xo sch k nim duy nht cn st li ca cc mn Ngi ? Maria khc. C ai , hnh nh l ngi trng coi vn, bc li gn c Ong ti ni tht vng ca c, hi c ti sao c khc. C ly li can m hi ng t xc Ngi u. C sn sng i tm xc Ngi ni y, ch khng th chp nhn xc Ngi b

ly mt, cng khng th chu c xc Ngi ang ri vo tay cc con ch. C cn phi c bo m l c Ngi hin din, c mt ni cho c ti v nh n Ngi. C nghe ai gi tn mnh : Maria. C thc s khng nhn ra Ngi : mt c vn nhn vo hnh nh ca c Gisu trc khi cht. D vy, con tim c bo m rng chnh l Ngi. C tha : Ly Thy, ri a tay ra nm ly Ngi. Giy pht ny l giy pht quyt nh i vi c. Nu c minh chng c chnh l c Gisu, nh c tng bit trong ba nm qua, th k nh cuc sng s tr li y nh trc. Nhng Ngi ngn li : ng ng n Thy (Ga 20,11-17). Hai bn bng b tch ra. Bn tay ca Maria vn a ra, khn khon cu xin. Mt qung trng cn thit cho hai bn c mt khng gian va hng mt hng lng v mt thc ti mi. C khng chu c ngi m trng, nhng phi chp nhn qung cch gia hai ngi. Th ri, c Gisu mi c bnh tnh li nhn Ngi mt cch khc, nhn nhn Ngi nh lc ny Ngi ang l, ang sng cuc sng ca ngi sng li. Mun nhn ra iu ny, c khng cn phi chm n Ngi ; c c th gp Ngi trong Thnh Thn v chia s vi Ngi tnh yu sung mn, tc l s sng ca Ngi vi Cha Cha. C thong thy s hon ci mnh phi lm, d cha bit r nhng i hi ca s hon ci y. Nhng c ngi thng mn hin ra ri, c cm thy an tm v mnh m ng u vi hin ti v tng lai. C tin rng ng sau dng v khc l y, c Gisu hm nay cng y nh c Gisu hm qua. Ngi sn sng dng li gii thch cho c v s sng mi : Ngi bit rng dn dn c s tr thnh ngi ng u nhm cc b tng theo Ngi. Sau ny, c c th cn tin xa hn na. Ngi ta s ti c, ti cuc sng ca c, ti nhng g c i din. Ri vi thi gian, mi khi cp ti cc ph n thnh thin i theo Cha, ngi ta s pha trn cuc i ca b ny vi cuc i ca b kia : pha trn cuc i ca Maria Mala vi cuc i ca mt ph n ti li c Cha th tha, ly mi tc vng ng ca mnh lau chn Cha ; hoc pha trn cuc i ca Maria Mcala vi cuc i ca ngi ph n n nh ng Simn xc du cho Cha hay vi cuc i ca ngi ph n khc lc nc n di chn thnh gi (x. V. SAXER, MarieMadeleine dans les Evangiles, La femme coupe en morceau ?, Revue thomiste XCII, pp. 674-701 ; 818-833). Maria Mcala s tr thnh khun mt kh hiu ca ngi n b tuy ti li nhng c tm lng rng ln, c ha i v li rt nhiu ln qua cc th k. Nhng c l bc ha p nht ca ngi chnh l bc ha v ngi trong t th ht sc chn thnh v nh tr nn p , ang gp c Gisu bn ngoi ngi m. Ngi va qu va a tay khn cu c Gisu : chnh l lc ngi nhn thy vinh quang ca Cha phc sinh mt c Gisu cn p hn c ngi n ng tun t nht trn i. Tuy khng chm c n con ngi y, nhng Maria Mcala li cm thy nh ang b con ngi y ng thu con tim ; c b tnh yu v bin ca Thin Cha lm la mt. Trong lc cc b khc cn ang thc mc xem mnh c s nhn ra c Gisu hay khng th c Gisu n gp h : Cho cc b. Mt nim vui mnh mang cun ly h v h khng cn h nghi g na chnh l Ngi. Cc b tin li gn v m ly chn Ngi, ph phc trc mt Ngi. H khng cn chng c no hn na : h tng sn sc Ngi sut ba nm trng v cn gn gi Ngi nhiu hn na trong cuc hnh hnh ; th nn, h c th d dng nhn ra Ngi qua nhng du ch m ngi khc khng ti no nhn thy. Khi i theo Ngi qua cc no ng t nc Palestina, lc no h cng gi thinh lng. Nhng gia h vi Ngi c con tim thay li ni. Hm nay, ngn ng y qu l c ch cho h. c Gisu tha bit cc b cn ang s hi ; nhng Ngi tin rng cc b sc tin Ngi sng li. V th, Ngi giao cho cc b mt nhim v t nh l bo tin cho Phr v cc tng . Ngi bo cc b : ng s ; hy i ni vi cc anh em Thy l h phi ti Galil v h s

gp Thy (Mt 28,9-10). Cc b vi v quay v Girusalem, b li sau lng ci ni tng ni kt cc b vi mt qu kh au bun, nhng cng l ni cho cc b nhn thy vinh quang ca ng Phc Sinh. Lng h cm thy bnh an ; h gp li Cha. Ngi va ging va khc trc y. Cc b tin chc l Ngi s khng t b h, cc b sn sng tip tc phc v Ngi nh tng lm trc y ti Galil v cho ti tn Girusalem. Nht mnh c ngy trong nh v s ngi Do Thi, cc tng khng thm tin nhng li cc b ni : hnh nh cc b m sng. Du vy, hai v trong s cc tng tc tc ra ngoi v thy ngi m trng. Phr bc vo trc : ngi thy cc di bng nm di t, cng nh khn trm u c Gisu. Sau , ngi mn kia l Gioan, cng bc vo : ng thy v tin (Cf. Ga 20,6-8). Sau cuc l Vt Qua va chi ngi va y cm xc y, cc b sung sng tm li c s yn bnh ca min Galil, ni mi vic bt u. Cc b li y chng 40 ngy, bn cnh cc tng nhng ngi c c Gisu hin ra kh nhiu ln trn an v cng c trong s mng, ha gi Thnh Thn ca Ngi n hng dn v kin cng h lm chng v s Phc Sinh. i vi cc b th khc. Thi gian c bit Galil ny l thi gian cho cc b nhun nhuyn mt cch thc mi yu thng v phc v c Gisu. Sau khi tri qua nhng gi au kh cng vi c Gisu kh nn, cc b li pht hin thy m trng, c sc kinh khng y khin cc b nh b git ra khi qu kh, ph v nhng g cn qu cht hp trong tnh yu ca h i vi c Gisu. Maria Mcala hiu ht iu ny khi nghe c Gisu u ym bo : ng ng n Thy. Trong nhy mt, c cm thy nh mnh c Cha mi gi yu bng mt tnh yu khc mt tnh yu vn cn k c khi khng cn thy thn xc, mt tnh yu tin tng tuyt i vo s hin din v hnh. C thy ht sc r nhng g mt trn khng trng thy : l thn tnh ca c Gisu. C khng cn ci xung hn chn Ngi na, cng khng cn xc du thm ln u Ngi na, nhng c s sng chnh cuc sng ca Ngi, thn xc ng Phc Sinh s l mt s hin din ht sc sng ng ca Ngi c chim ngm v yu thng ht tnh. V ch thn mnh tr thnh hu dng cho Cha, c s tn knh Ngi ang hin din cch c th ni mi ngi, c s lm li nhng c ch phc v ht sc chn thnh khng i n p cho tng ngi mt, v c nhn thy Ngi ang sng ni mi con ngi y. Ln Tri l chng cui trong cuc i c Gisu trn trn gian : t nay Ngi s bin mt trc mt cc tng nhng ngi vn cn ang lng tng, ang cng vi c Maria v cc ph n ni xin Thnh Thn n nh li Thy mnh ha. Vo ngy l Ng Tun, tt c mi ngi nhn c sc mnh ca Thnh Thn cng khai lm chng v s Phc Sinh. Sau l thi k tt c mi ngi b phn tn, khng nhng ra khi Girusalem m i khi cn xa hn v thm ch ti tn cng quc Rma. T , cc truyn thuyt v s tht c pha ln vi nhau mi khi gi li nhng bc chn ca cc tng v cc ph n y ti cc nc khc nhau ng Phng v Ty Phng. T u ny sang u kia ca ci th gii tng quen bit y, cc tng thnh lp cc cng on, lm chng v loan bo li Cha. Tn tui cc ngi gn lin vi lch s pht trin Gio Hi. Cc ph n thnh thin y vn tip tc kn o ng hnh vi cc tng . Nhng hiu bit ca cc b v bn thn c Gisu s tr thnh c s tham kho, nhng c ch cc b lm phc v Cha s tr thnh mu mc hon ci. u u ngi ta cng nh n cc b. Trong lc Maria Mcala c tn knh ti Ephx ngay t th k th t v trong lc di hi ca thnh nhn c chuyn v Constantinopoli vo u th k th mi, th u u ti Php, Anh, c cng thy mc ln cc a im tn knh ngi. K t nm 1050, nh nh hng ca

vin ph Geoffroi, ngi c thi gian tr thnh tm im ca cc cuc hnh hng ti Vzelay : nhiu t nhn cu khn ngi v sau khi c th khi t, n dng knh ngi xing xch v gng cm. n th k mi ba, ngi ta t chc tn knh ngi ti Provence v SaintMaximin. Vua Ren gc Anjou cho xy mt thnh ng ti knh nh ngi. Khng xa bao nhiu, ti Sainte-Baume, trn cc ngn i ph y cy tng cy trc b, ngi ta tm thy mt hang ng c cho l ni Maria Mcala an ngh trong thinh lng hi tm, sau khi n nn thng hi v tr thnh ngi b Thin Cha m. Cc bi ging c bin son cho thnh l knh nh ngi ngy 22 thng 7 c tnh khc ho cc nhn c rt ng ch ca thnh nhn, mt cch ht sc thc nhng i khi cng cng iu, v ch li ca cc tn hu. Cui th k th su, c gio hong Gregori C tp trung tt c nhng khun mt ph n khc nhau trong Tin Mng, c nhng c ch ni ting v n nn sm hi hay v tnh yu, vo thnh Maria Mcala t nay c gi chung l thnh Maalna. Maria Mcala va l ngi n b ti li, ngi n b khc lc n nn, ngi n b du thm, ngi n b xc thuc thm, ngi n b gp ng Phc Sinh, ngi n b c Cha bo l ng ng ti. Maria Mcala cng l ngi n b m chn Cha Kit chng t mnh tha thit gn b vi c Kit nhp th ; vic b tm kim thn xc c Gisu bin mt khi m chnh l hnh nh mt Gio Hi ang tm kim Cha. Thnh n Maalna hay b ln ln vi ngi n b ti li n nn nh yu thng m ty ra mnh khi ti li : cc li lm ca ngi c thanh ty nh ngn la tnh yu ngn la ny nng thnh n ln chim ngm Cha cch thn b. u th k th mi, Odon khi y l vin ph an vin Cluny ngh Gio Hi hy noi theo gng thnh Maalna, l mun hiu bit mu nhim c Kit l con ngi th phi xc du thm ln chn Ngi ; mun nm r s siu vit ca c Kit th phi xc du ln u Ngi (Elsabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littrature du Moyen-Age, Beauchesne, 1997, pp.4-14). Vo th k mi hai, mt mn sinh ca thnh Bernad m t mt cch ht sc sng ng thnh n Maalna - ngi ti li nm xa v qu yu thng xc du ln u c Gisu nay lm mt c ch rt linh thing l t tay mnh rt du ln chn Cha, ly tc ph ly v nh nhng lau kh, ri gh tht lu vo lng mnh (Ibid., p.117). Trong mt li cu nguyn vi c Gisu, hng y Brulle bnh lun nh sau : Hng thm tnh yu ca thnh Maalna cn mnh lit v lu bn trong Gio Hi Cha hn bt c hng thm no trn ngp mi ni Cha c ng trn trn gian, v hng thm thnh thin ca tnh yu y trn ngp khp tri t v lan to mi mi (De Brulle, Elvations Notre Seigneur Jsus-Christ, sur la conduite de son esprit et de sa grce envers sainte Marie-Madeleine, Roulland, Paris, 1683). Hong Ren cn m rng hn na vic tn knh ny thnh tn knh tt c mi ph n thnh thin trong Tin Mng : nh vua cho rng mnh tm thy mt bng hiu khc tn b Maria Salm v b Maria-Giacb l nhng ngi n tnh Provence mt cch l lng nh do php l, cng vi Maria Mcala, Ladar, Mcta v Maria ngi Bthania, trn mt chic thuyn khng c bum cng chng c ct bum. Trong lc Mcta c tn knh Tarascon, th Maria-Giacb v Maria-Salm cng vi ngi y t da en l Sara cho n hm nay vn c cc du khch mng l ti Saintes-Maries-de-la-Mer . Vt ln trn truyn thuyt, cc c ch v hnh ng ca cc ph n trong Tin Mng lun lun l ngun cm hng cho nhng ai gn b vi c Gisu v mun phc v Ngi. Khi cm thy mnh khng th yu c Gisu nh mnh mun, thnh Trxa Avila khc st mt v cu xin thnh Maria Mcala hng dn mnh trn con ng hon ci yu c Gisu c nh ngi yu khi ngi thy c Gisu cht trn thnh gi, v sng chim nim khi khng c s hin din c th ca c Gisu na (Thnh Trxa Gisu, Oeuvres compltes, d. Du Seuil, Paris, 1949, pp. 88 v 1058). Thnh Trxa Lisieux lin tng ti ngi ph n ti li n nn y

khi t lng thn phc s liu lnh tht ng yu ca thnh nhn, lm vui lng c Gisu (Ibid., p.441) Thnh nhn cng thng cm vi c mun ca Maria Mcala l c chm n c Gisu. Thnh nhn cn cm phc s hon ci ni tm ny sinh trong tm hn Maria Mcala, khi c nhn thy mnh c th gp thy c Gisu bng cch bc vo tm hn Thin Cha m khng quanh co di tr (Ibid., p.1409) nhng np vo thm cung ca thnh nhan Ngi (Ibid., p. 814). L nhng chng nhn u tin ca c Gisu Phc Sinh v l nhng ngi c giao cng tc bo tin y cho cc anh em, cc b hon thnh vai tr ca mnh, d rt r lo s mt cch ht sc chnh ng. Cc b khng bo tin vui v c Gisu bng nhng bi din vn hng hn nh cc tng Phr, Phaol, Giacb hay Gioan s lm sau ny vi ngi Do Thi hoc vi ngi ngoi gio. Chnh khi gp c Gisu phc sinh, cc b nhn c bn tin phi truyn t v cng b bt ng, nh c Maria thn mu c Gisu tng bt ng khi bit mnh sp mang thai do tc ng ca Cha Thnh Thn. V noi gng c Maria, cc b tip nhn c Gisu vo lng mnh, cng vi bn tin Ngi phc sinh. Tm hn cc b kt hp vi tm hn c Maria. Nh lc no cng cu mang c Gisu trong lng, ch nguyn vic cc b c mt thi cng bin cc b tr thnh ngi chng trng k ca Thin Cha. C ln ting hay khng, c hnh ng hay khng, iu y khng quan trng. Cc b vn l ngi lm chng v sc mnh ca s Phc Sinh. T nay, thay v lm nhng ngi mang mc dc (myrophores), cc b tr thnh ngi mang s sng, ngi mang tnh yu n cho mi th h.

CATARINA THNH SIENA (1347-1380)


Hin th ch thc ca c Kit [] phi yu mt mnh Ngi vi ht c con tim, ht c linh hn, ht c sc lc, v phi ght tt c nhng g Ngi ght [] ; phi yu tt c nhng g Ngi yu, tc l cc nhn c th hin qua c i i vi tha nhn, bng cch ra sc phc v h trong tt c cc nhu cu ca h, vi tnh thn i huynh (Catherine de Sienne, Th tn, dch t bn ting Italia do E. Cartier, nh xut bn Tqui, 1977, th s 322, t. II, tr. 1538-1539). Khng bao lu sau khi c chn, c Gioan-Phaol II v gio hong n t phng ng dnh c mt ngy knh nh cc thnh quan thy ca nc Italia. V th, khi i Assise v ni knh nh thnh Phanxic ngay chiu cha nht ngy 5 thng 11 nm 1978, ngi n trung tm c thnh Roma, vo nh th knh thnh Maria ngi Minerve ving m thnh n Catarina thnh Siena. V tn gim mc Roma y qu xung trao tc v ca mnh cho thnh n Catarina. Ngi khim tn xin thnh nhn soi sng cho mnh, nh thnh nhn tng lm qun s v lm ngi hng dn cc gio hong lc y ri Roma n ti Avignon. y, qu trc hi ct ca thnh Catarina, ti phi mt ln na t n s khn ngoan ca Thin Cha dng tm hn ph n y mt tm hn n s m su sc cho Gio Hi v c bit, cho cc ng k v thnh Phr thy ng i nc bc trong mt thi k bt trc nh th. Tht l nhng hnh vi y can m v yu thng ! (La Documentation Catholique, ngy 19 thng 11 nm 1978, s 1752). Nhn dp , rt nhiu ngi dn thnh Siena x vo nh th y mt gio ng ch tr thnh thn quen vi ngi Roma k t khi thnh Catarina c mai tng . l cng trnh duy nht c kin trc Gothique kinh thnh mun thu ny, v d khng c tranh nh g ng ch nhng chnh l mt trong nhng nh th ng thi l bo tng vin c nhiu tranh nh nht Roma. nh du mi quan h c bit gia thnh n vi cc gio hong, c nm v yu cu c chn ct ti nh th y. Ngy nay, cc tu s dng a-minh c tu vin nm dc theo nh th vn tip n cc khch hnh hng n cu nguyn vi thnh Catarina. Ai yu cu s c cc tu s m ca cho vo mt gian phng pha sau phng thnh. y ngi ta gi li cc bc tng ca gian phng ni thnh n qua i sau khi sng nm cui cng ti . Trong nhng gi pht cui cng ca mnh trn trn gian, di triu c gio hong Urban VI, thnh Catarina mt ngi dng mnh lm tu s dng ba thnh a-minh khi cn rt tr sng ngay st bn nh th knh thnh Maria ngi Minerve, trn con ng gio hong (via del Papa) v nay l ng thnh Clara (via santa Chiara). Cuc thm ving ca c gio hong Gioan Phaol II l mt biu hin na cho thy Gio Hi rt tri n thnh Catarina. 80 nm sau khi qua i (29.6.1461), ti vng cung thnh ng thnh Phr Roma, ngi c phong thnh cch trng th v c a ln bn th tn knh. Ri ngy 13 thng 4 nm 1866 sau , c Pi IX cng b chn ngi lm quan thy th hai ca Roma, sau hai thnh tng Phr v Phaol. Ngy 18 thng 6 nm 1939, c gio hong Pi XII ban sc ch nhn nhn ngi l thnh quan thy nc Italia, cng vi thnh Phanxic Assisi. Ngy 4 thng 10 nm 1970, c gio hong Phaol VI tuyn b ngi l tin s Gio Hi mt tc hiu ln u tin c ban cho mt ph n. Sau cng, ngy 1 thng 10 nm 1999, c gio hong Gioan Phaol II nhn nhn ngi l quan thy chu Au, cng vi hai thnh n khc l thnh Brigitte ngi Thy in v thnh Edith Stein. Nh th, nh hng tinh thn ca thnh Catarina vn cn ln lm qua bao th k. D khng thnh lp mt dng tu hay mt tu vin no, nhng ngi c rt nhiu mn sinh nhit tnh. Ngi

c mi ngi m c s bit ti nh mt nhn vt c cng a cc gio hong t Avignon tr v Roma mt thnh cng rt tic b lu m i cht v trc khi qua i, ngi phi chng kin nhng bc u ca cuc i Li Gio bn Ty Phng, khin Gio Hi Cng Gio phi suy yu rt nhiu nm. Tuy khng bit c bit vit, nhng ngi li c cho ngi ta vit rt nhiu l th gi cho cc bc quyn th ng thi, cho cc linh mc, cc bn b v cc mn sinh ca mnh ang mun tm ra nh sng c tin. Ngi chia s kinh nghim thn b ca mnh, kinh nghim gp g rt ring t ca mnh vi Cha qua nhn tnh ca c Gisu, qua rt nhiu l th v trong mt ti liu mang tn i thoi. Sinh ti Siena nm 1347, Catarina c nhiu c hi nghe ni v Cha nh sng trong mt gia nh kit hu va c c tin rt sng ng va c i sng lun l rt truyn thng. Nhng dp l o l nhng c hi cho ngi c vui v vi gia nh v vi lng ging. Trong nhng m vng l, c tng tng th u ca ngi li c dp khi dy qua cc mu chuyn v cuc i cc v t o, cc thnh v cc n s. Nh ngi li gn tu vin cc tu s a-minh Camporegio lc y l mt trong cc trung tm tr thc v thn b ln ca thi i. Nh nhiu gia nh khc Siena, gia nh ngi chu nh hng v nhn c s dy d ca cc tu s a-minh. nh, m ngi l b Lapa rt vt v nui dy 23 ngi con. Ti mt thnh ph chuyn sn xut vi vc c ting ti tn nc Php v nc Anh ngh nhum ca cha ngi sc khng nhng nui sng c mt th gii b nh y m cn cu gip c nhng ngi tng thiu. Thnh ph lc y khng thiu chi nhng ngi ngho. S thnh vng ca thnh ph trong th k trc mt. Cha k ngi Gibelins ng minh ca hong Frdric thua trn trc ngi Guelfes, c Florencia l th . Tinh thn b phi v s tranh chp gia cc tng lp x hi li ang n su vo chnh ph ca nc Cng Ho. Ri nn i nm 1328 tn ph c nc Italia. Nm 1348 mt trn dch hch ln git hn hai phn ba dn c thnh ph ch trong vng vi thng. Nhng, bt chp cc chia r, tranh ginh v bo lon, Siena mt thnh ph mc trn mt ni cao trng xung bit bao ngn i chung quanh vn mnh m v thnh vng. B Lapa cng Catarina cch c bit : c l a con k t c b ch thn cho b, ang khi nhng a con khc khng c vy. B m nng ng v qui c ny coi mt trong nhng nhim v quan trng ca mnh l kim chng cho cc c con gi ; v c th, b ln k hoch cho tng c mt. Chnh v th, qu l mt bi kch su xa ca gia nh d c ngi cha thng cm lm cho nh bt Catarina gy ra khi quyt nh i theo mt con ng khc vi con ng c cc gia nh vch ra cho cc thiu n cng trang la. ch xc chuyn g xy ra vo ci ngy Catarina ang cng cu em trai Tphan ca mnh quay v nh th bng dng dng li ? Anh sng no sng ln trc mt c, t trn nh i, pha trn ngi nh th ln ca cc tu s dng a-minh ? C nghe thy g ? Lc y Catarina ch mi 6 tui, nhng c i c khng bao gi qun giy pht y. C s tng thut li th kin y mt cch chnh xc vi cha Raymond de Capoue l cha gii ti ca c t nm 1374 v cng l ngi vit tiu s ca c sau ny. Lc y, c ngc mt ln v thy mt ngai vua lng ly, c trang hong bng qu, trn ngai y l c Gisu Kit, ng cu th gian, ang mc o gio hong v i m ba tng, chung quanh Ngi l thnh Phr, thnh Phaol v thnh Gioan tc gi Tin Mng. Ngi nhn c, du dng ci vi c v ban php lnh cho c. Catarina b khng li hon ton trc php lnh quyn nng y : c c ng yn ti ch, ngay trn ng, mt ngc ln tri, gia m ngi v m sc vt qua li. Em ngi quay li, thy ngi ng bt ng, mt c hng ln tri, th nm ly tay li ngi ra khi trng thi bt ng. Lc y, Catarina mi ci xung. V khi c ngc mt ln tr li th th kin khng cn na. C khng ngng trch mnh l l nh. Nhng cng cm thy mt hnh phc khn t. C ni

vi em trai mnh khi tr v nh : Em m thy nhng g ch thy, em s khng ko ch ra khi th kin cn tuyt vi hn c chu bu trn gian. Nh bin s Raymond de Capoue th nhn rng thot u mnh cng nghi ng s tht ca th kin v ni dung th kin y, nhng ri b thuyt phc trc s trung thc ca nhng iu c k. Mt trong cc chi tit lm ngi nghi ng l s kin c Gisu mc o gio hong : vo thi cha c tc phm ngh thut no trnh by c Gisu nh th, m ch gii thiu Ngi trong t th mt hi nhi hay trn thnh gi. V li, Catarina lc y cn b qu ; nhng g c bt ng trng thy hon ton vt s hiu bit ca mt a tr ln su tui. Th nhng, k t c hon ton sng trong th kin y. Cha m c quan st thy c nhiu s thay i trong cch sng ca c : hng say cu nguyn hn, c rc vo cn phng b nh ca mnh hi tm, hay i gip v cp pht thc n cho ngi ngho. Mi s y c th khng c g l lng lm trong mt gia nh kit gio. Catarina lm nhng g c thy cn phi lm chung quanh mnh v lm nhng g m cc tr em vo tui c t nhin mun lm. C khc l ch c hng say tm ra nhng vic lm no c th gip c xch li gn Cha. Nu phi gip ngi ngho g ca nh mnh, c s lm khng cht d dt. C mun bi tung c nh mnh ln cho ht, k c phn n ca mnh. Lc no c cng mau mn phc v, linh hot, giu c tng tng, vui v. Nhng khng v th m qun i mi quan h ca mnh vi Cha, vi c Maria v cc thnh. Mt iu chng thc th kin u tin y ca c mt cch chc chn hn na chng thc c Gisu can thip thng vo cuc i c l c dt khot chn sng trinh khit trn i. Lc y, c ti tui khn, thc mnh c quyn chn cuc sng cho ring mnh, c quyn cho ngi mnh yu tt c con ngi mnh t thn xc, tm hn n l tr. Ch trong tc tc con tim trong trng ca mt a tr b chinh phc, th m c li c cho rng con tim y b chinh phc vnh vin. Bi kch gia nh ch thc s xy ra vi nm sau , khi m c cng quyt bt c kt hn, cn c th t chi quyt lit. B Lapa bn s dng quyn lm m bt c n gp mt tu s a-minh cn tr l cha Tommaso. B coi cha ny nh ngi trong nh, v khi cha cn l tr m ci, cha c b nhn v v nui nng nh con rut ca mnh. B rt tin tng vo bin php ny : Catarina vn rt knh trng cha Tommaso, mc d cha ch hn c vi tui ; hn cha s tm ra li l thuyt phc Catarina. Nhng thay v trch mng, cha rt ngc nhin khi nghe Catarina k li i sng thing ling ca c. V th, cha khuyn c nn t chi kt hn nhanh chng tn hin cho Cha. Cuc tr chuyn ban u l cng bch, nhng rt cuc li c li rt nhiu cho Catarina, v t nay c bit mnh c ngi thng cm v gip . Khi trng thy Catarina tr v nh ngy hm y, b Lapa gn nh t hi th. Tc Catarina trc y vn rt p, va di va mt. Th m, khi v nh, c i mt tm voan trng che mi tc b ct ngn cn cn. D c nghe ni g, b vn khng chp nhn ; c ch ca Catarina qu dt khot. Lm sao Catarina c th c c ch y ng vo lc b ang tm cho c mt tm chng ? B Lapa vn cha chu thua. B bt Catarina phi ng chung phng vi cu em Tphan v ngh rng lm nh th c th ngn khng cho Catarina c hng s ring t m c hng a thch. Rt tic, t nay Catarina khng cn t nng nhng hon cnh sng bn ngoi na : c n o hay yn tnh, c cng chng thy g khc ; lng c trn ngp hnh nh ca ng Ch Ai. Dn dn, nh cha mnh yu cu khng c quy ry c na, Catarina c dp tp sng vi c Gisu. C tri nghim nhng iu m sau ny c khng ngng nhn nh cc mn sinh ca mnh : Con tim loi ngi khng th sng m khng yu. N lun lun phi yu mt ci g . N y tnh yu (v) n c dng nn do tnh yu (Le Dialogue v sau l Th tn, c Louis-Paul Guiges dch ra ting Php, do nh Du Seuil xut bn nm 1953, chng 51,

trang 173). Nhng vic n ti Catarina t ra cho mnh vt xa mc thng thng, c v lng cng nh v cht. Nhng cc nhn c ngi thc hnh cng th. Chnh v th, tuy cn tr, ngi cng c nhn lm hi vin dng ba a-minh, v t khng cn lo lng phi kt hn v sau ny na. Sau ba nm sng thinh lng trong phng, mt thi k thn mt vi Cha m ra cho ngi, khi ngi mi va 20 tui. Nm 1367, nhn ngy d hi ho trang ca th, trong lc cu nguyn, ngi bng nghe thy Cha bo mnh : Ta mun kt hn vi con trong c tin. Bn cnh Cha Con, ngi thy c trinh n Maria, thnh Gioan, thnh Phaol, thnh a-minh, v thnh vng avt ang chi hc cm. c Gisu cm trong tay mt chic nhn lp lnh. c trinh n Maria gi tay ra cho Catarina v ni tay ca Catarina vi tay ca Cha Con, ri Cha Con x nhn vo tay Catarina. Trong cc th kin sau, Catarina hiu c th hn cc kha cnh ca mt cuc i lm hin th. Mt ngy n, c Gisu a cho ngi xem hai triu thin : mt bng qu v vng, mt bn bng gai, v cho ngi chn. Ngi chn triu thin bng gai v khng lu sau , ngi b gai m v cm thy ht sc au n : no l b t co, xm x, nghi ng v ln n v li sng ca mnh. Nm 1374, ngi phi trnh din tng tu ngh ca dng a-minh, hp ti Florencia, gii thch cc th kin, nhng cn xut thn v nhng php l ca mnh. Sau , ngi c yn. Khi a cho ngi triu thin bng gai, c Gisu khng qun cho ngi bit nhng au n do gai gc gy ra s tan i, nu ngi c tin bc trn con ng S Tht, b ring v cho lng say m thnh Cha a mnh ln : lc y thn xc ngi s khng phi chu thng tn no, v ring ca ngi b tiu dit v lng ngi chng cn mun iu g ngoi nhng iu Cha mun. Trong mt th kin khc, xc nhn ngi c th mnh chm trong thnh Cha, Catarina trng thy c Gisu ang rt tri tim ca ngi ra khi lng ngc v ly tri tim Cha thay vo . Nh mt hin th i triu thin gai, Catarina tin b rt nhanh trong vic hiu bit ng Ch Ai ca mnh hay Ngi Li du hin (Ibid., ch. 53, p. 178). Giy pht no trong cuc i c Gisu cng tr thnh ti cho Catarina cm phc v bit n. Chng hn, khi mng l c Gisu chu ct b ngy 1 thng 1 nm 1380 Catarina ht lng cm phc c Gisu t mnh tng phc l lut : Hi ngi tnh ca lng em, hm nay ngi t mnh cho chng em thy ngi chp nhn au n ln u tin nh th no, ngi l tm gng khim nhng v tng phc l lut (Jsus-Christ notre Rsurrection, d. Du Cerf, 1980, pp. 147-148). Trong mt ln xut thn chim ngm lng thng xt ca Cha, ngi tht ln : Oi, la tnh yu ! Ngi khng ch nhp th lm ngi, Ngi cn mun cht na ! (Ibid., p.38). Catarina cn gi c Gisu l Ngi Li vnh hng, Mu vnh cu, Mu du dng, Gio L chn tht. Catarina b thu ht trc s kt hp tht l lng gia thn tnh v nhn tnh ni c Gisu, v nh chng ta c th tin li gn Cha m khng s st : Ny hn ta i, hy nhn xem Ngi Li ang n sau nhn tnh ca loi ngi chng ta nh ang n sau mt m my, nhng khng v th m thn tnh ca Ngi b yu km i. Bn trong m my y mt tri ca thn tnh vn chi li, nh ng sau m my che kn kia tri vn trong sng l lng. Thn tnh hin din trong nhn tnh, iu gip cho chng ta hiu ra iu g ? l sau khi chu thng kh, thn tnh vn kt hp mt thit vi thn xc ca Cha. Ri sau khi sng li, thn tnh lm cho thn xc y sng lng ln, khin thn xc y c trng sinh bt t (Ibid., Oraison no. 12, pp.126-127). Catarina vn m ch, li thng tho cc sch nguyn gm, tng tn ni dung cc sch y, bng mt phng php c bit gn ging nh phng php nay quen gi l phng php ton din. Catarina ang hc cch hiu bit Thin Cha bng tt c th tht ca thn xc mnh. Cc

gic quan thn xc t chng khng th nhn thy m cng khng th ng chm thn tnh, nay nh c tin tr thnh mt ca linh hn, tay ca linh hn c th gip Catarina i vo mu nhim nhp th, chim ngm, cm nm v ng chm thn xc c Gisu. Mt khc, v xc tn rng ni c Gisu c s hin din ca thn tnh sung mn (Cl 2,9), nn Catarina coi thn xc c Gisu nh mt cun sch ang m ra cho c khm ph. Tt c nhng g c hc c ni thn xc y va l ng dn c n vi Cha, va l ca n thc ung nui dng c. c Gisu mi c gp Ngi trong thn tnh ca Ngi thng qua thn xc nm trn thp gi, b ng inh trn thp gi, vi nhng nc thang hay nhng chng ng ln nh sau : chn, tim v ming. Hy c gng vn ln trc ht ti chn Ta, tc l ti trnh c tnh cm i vi Ta v c mun Ta v tnh cm nng tm hn cng nh chn nng thn xc. cng l cch gip con bt u hiu bit mnh. Ri, con hy leo ti cnh sn m toang ca Ta, nh vt thng cnh sn y con s nhn thy b mt ca Ta : mi s Ta lm u l v tnh yu ca con tim Ta ; con hy con tim mnh ngy ngt ni (Le Dialogue, op. cit., th s 74, p. 822). Tm hn con ngi nn vo np trong hang ti ca cnh sn y nm cm th no l thn tnh trong nhn tnh v hiu th no l tnh yu ca con tim Thin Cha (Ibid., ch. 124, p.403). Nh , tm hn con ngi s lm bin i tnh yu bt ton ca mnh v s thu c cho mnh mt ngn la tnh yu v cng mnh lit. Catarina tm s vi cha gii ti rng trong mt th kin n c c c Gisu cha cho thy vt thng cnh sn Ngi nh mt ngi m cha v cho tr s sinh b. Khi tm hn c bc hon ton vo trong vt thng cnh sn y ca c Kit ri, c cm thy ht sc ngt ngo v hiu ra th no l thn tnh ca Ngi ; c ln cn yu thng cao ti mc c cm thy nu con tim mnh lc y c v ra th cng l chuyn bnh thng thi. T , tm hn c leo ngay ti bc cp th ba, nc thang ngang vi ming, v ti c s thy mnh t ti trnh hon ho nh th no (Ibid., ch. 76, p.241). C bt u ni nng cch thing ling nh by t lng kht khao du dng v yu thng mun cu vt cc linh hn ; c cng bt u ni nng cch vt cht nh ging dy gio l s tht : lc cnh co, lc khuyn nh, lc tuyn xng, khng ngi b th gian gy bao nhiu au kh mt cch can m, trc mt bt k ngi no Tm hn ta lc y chng cn mun n ung g ngoi nhng thc n c by ra trn bn tic thnh gi : chnh l gio l v c Kit chu ng inh (Ibid., ch. 76, p.242). Catarina trnh by gio l ny mt cch ht sc c th, c xng c tht, v lc no cng lin tng n tht mu c Gisu. Vic ngi thng xuyn lin h ti tht mu c Gisu nh th khng phi l do khoc lc hay n ni khim nh, nhng n gip ta cm nghim li s kinh hong v s hi ca cc mn ngy xa khi nghe c Gisu bo phi n tht v ung mu Ngi (Francois-Marie Lethel, Thologie de lamour de Jsus, Ecrits sur la thologie des saints, d. Du Carmel, 1996, p. 75, note 8). Catarina ht sc ao c c rc mnh v mu c Kit cng thng xuyn cng tt. Cuc sng ca ngi gn b vi b tch y n ni nh tm hn ngi i vo tm hn Cha v ngc li, tm hn ngi li trong tm hn Cha, nh c trong nc, cn nc th bao quanh v thm vo tm hn ngi t mi pha (Le diaologue, op. cit., ch. 112, p. 360). Chng ta khng bit n lc no ngi mi c rc l ln u, v vo thi Trung C tr em thng khng c rc l, khc vi thi c gio hong Pi X, k t nm 1910. Trong nhng nm phi di chuyn thng xuyn gia Italia v Php, nhng li mun c rc l mi ngy, ngi c c gio hong Gregori XI ban c n mang theo mt bn th xch tay mt cha no thp tng ngi c th c hnh thnh l ti ni ngi , v nh ngi c th rc l mi sng. Khi

ngi bt u bc vo cuc i thn b, ngi c c Gisu nhiu ln hin ra gip ngi c d dng rc l, nh khi thy cc cha ngn ngi p li nguyn ca ngi. Nh nm 1375, ti Lucques, thy ngi khng th ra khi phng, mt linh mc h nghi s thnh thin ca ngi, mun th ngi. Cha y ha s mang mnh thnh Cha n v sau khi chun b mi s ng qui nh, cha ch a ra mt tm bnh cha truyn php. Catarina lp tc on ra s la gt ca cha ; thnh n ni gin v khng chu qu xung. Linh mc y phi ngng ngng rt lui. Khi n mnh trong cnh sn m ca thn th c Gisu, Catarina nhn ra mu thn linh trong thn xc y chnh l ngun bt tn ca yu thng, tha th v t bi. Th no ca ngi cng m u bng dng ch : Ti vit cho ngi trong mu chu bu ca c Gisu. Khuyn nh ai iu g th ngi u lm iu y : ngi khuyn mi ngi hy cho hn mnh say kht trong mu ca Ngi Li du dng v thn i. Chng hn nh khi vit cho n hong nc Napoli i n ca hong Charles ngi Anjou, trc y tng ng h vic bu chn c gio hong Urban VI nhng nay quay ra in cung chng i ngi - Catarina khuyn n hong hy m mnh trong mu c Gisu chu ng inh : V trong mu y mi s t i v t mn ca loi ngi s tan bin (Th s 315, gi n hong nc Napoli). Cn khi vit cho cha Raymond de Capoue, ngi ni : Con mong cha hy m mnh trong cnh sn m toang ca Con Thin Cha. chnh l ni c tm hng thm ti mc ti li m vi vo cng tr thnh hng thm Chng ta s nhn ra b mt ca con tim Con Thin Cha (Le dialogue, op. cit., th s 273, p. 866). Cng trong l th y, Catarina cn k lm sao ngi chng kin mu ca c Gisu c hiu qu tha th nhiu ti mc no. Sau khi quyt nh thp tng ti php trng mt anh bn tr c ngi dn mnh cht v c ngi cho bit lng nhn t ca Cha, ngi k li nhng giy pht cui cng ca anh bn tr y : Sau cng, anh bn tr y t ra mnh nh mt con chin hin lnh ; khi nhn thy ti, anh bt u mm ci. Anh mun ti lm du thnh gi cho anh, v khi ghi du thnh gi xong, ti th thm vo tai anh : Ny anh bn hin lnh, hy i d tic ci vnh cu hng s sng chng bao gi tn. Anh ta nm mt cch hin t ; ti m c o ca anh ta, ci xung v th thm nhc anh ta nh n mu ca Chin Con. Lc y ming anh khng mp my li no ngoi my ch Gisu, Catarina. Khi ni nhng li y xong, anh gc u trong tay ti Ngay lp tc, ti nhn thy c Gisu va l Cha va l ngi bng sng ln nh mt tri Linh hn anh bay vo cnh sn m ca c Gisu. Lc y, ti hiu ra linh hn anh c Cha cu ch v lng t bi ca Ngi, hon ton do n ca Ngi, ch khng do mt cng trng no ca anh (Ibid., p. 868). Nh th, i sng thn b ca Catarina gn lin vi i sng ca nhng ngi thn, gn lin vi i sng ca nhng ngi ang cn s gip , gn lin vi i sng ca nhng ngi ang ch c cu . i vi ngi, chnh l yu thng nhng ngi c Cha yu, hi sinh bn thn mnh cho h c cu v tr li cho h i sng ca n sng. Tnh yu ca Catarina i vi ngi khc rt mnh m, nhng li c biu l trc ht qua thi du dng ca ngi. Hai ch ny tr i tr li rt nhiu ln trong cc th v cc bt tch ca ngi. S du dng y, ngi ly li ca c Gisu trong nhn tnh ca Ngi : l Ngi Li Thin Cha ht sc du dng, l Chin Con du dng, l cun sch m du, l thc n du ngt cho linh hn. Catarina cng du dng nh vy khi chm sc ngi ngho, ngi bnh, v c nhng ai ang gnh trch nhim nng n trong Gio Hi, nh Cha ngh c : Ai c tnh yu thc s th cng yu thng ngi thn cn, v tnh yu dnh cho Ta v tnh yu dnh cho ngi thn cn cng ch l mt ; con yu thng ngi thn cn ti mc no chnh l yu thng Ta ti mc y. l phng cch Ta ban cho con con chng t v thi hnh tnh yu i vi Ta

(Raymond de Capoue, Vie de sainte Catherine de Sienne, 4e. dition, Paris, Letheielleux, s.d., I, 2, 1). Nm 1374, bnh dch hch cp i hai ngi anh ca c, mt ngi ch v su ngi chu trai. D vy, ngay trong nhng t dch lin tip y, c vn i thm cc bnh nhn, khng s b ly nhim. Khi nghe tin ti bnh vin dnh cho ngi phong ci San Lazzaro c mt b gi tn l Tecca b mi ngi b ri v qu kh tnh, Catarina khng ngn ngi ngy ngy n thm b, lau ra vt thng cho b, d ch nhn c nhng li mng nhic v nguyn ra ca b. Chng my chc trn hai bn tay c bt u xut hin nhng vt ng ng. Du vy, c vn gip b cho n khi b qua i, ri chn ct b. Khi c ht nm t cui cng trn xng xung m th bng dng hai bn tay c trng tro tr li v p hn bao gi ht. Ngi ngho no cng c th ni chuyn vi c : c knh trng v thn i i vi ht mi ngi nh c tng knh trng v thn i vi Cha. Mt bui chiu ng n, c mt ngi tr i ng xa n gp c, mnh trn tri, c c cho tm o len chong duy nht c ang mc, c c nhn ra : anh ta chnh l c Gisu tng hin ra vi mnh vi chic o vt trn vai. K t hm tr i, Catarina khng bao gi cm thy au n v lnh na. c Gisu cho c bit : Ny con, hm qua con cho Ta chic o chong mt cch ht sc qung i, con ly lng bc i p ln s trn tri ca Ta Ta khi au n v lnh v v xu h, nay Ta i li cho con mt manh o v hnh s che ch thn xc v linh hn con cho con khi b lnh gi ; thn xc v linh hn con s c nh th cho ti ngy chng c mc o vinh quang v danh d trc mt cc thnh nam n (Ibid., II, 3, pp. 143-146). Vo hu bn th k 14, ti Italia ngi ta ngho l do chin tranh lin min nhum mu t nc ny. V tham vng chnh tr cc nh lnh o thn x vng Toscanie tr nn m qung ; h c xin lin minh ri li thi lin minh vi cc lnh th ca c gio hong. Bn cnh dch hch, i kht, bt ng chnh tr, ra hn th v bt mn, cn c nhng vic lm bt bao dung i vi tn gio do cc nh lnh o c tham vng lt quyn bnh c gio hong gy ra. Anh hng ca Gio Hi trn cc tm hn v lng tri bt u b lung lay. u thi k Phc Hng, vo thi vng son ca Ptrarque v Boccace, ngi ta bt u xt li quan h gia c tin v l tr, s hiu bit ; [] t vn chng, trit hc, khoa hc, ngh thut cho n cc sinh hot tr thc, tt c u bt u b tc ha (Daniel-Rops, LEglise de la Renaissance et de la Rforme, vol. 1 : Une rvolution religieuse : la rforme protestante, Fayard, 1968, pp. 3233). Vi s gip ca dng anh em thnh a-minh m c l hi vin dng ba dng y cng nh vi s gip ca cc mn sinh, thnh Catarina gy c nh hng ht sc c bit trn nhng ngi ng thi, t binh s n gio s. C chng c g l dng dp ca nh chnh tr, nhng c tin chc rng phi c ho bnh th mi bo v th l cng nh tinh thn ca nhng con ngi ang b am m chnh tr lm m qung. C khng bit c bit vit, nn khng th no t mnh cu cha nhng thm ha y. Nhng c li dnh vo chnh tr cp cao theo mt cch rt ring ca mnh : l cu xin nhng ngi c trch nhim v nhng bt n chnh tr lc y phi n nn sm hi v tm li ng a n s tht. Tuy khng trc tip lm cho chin tranh dng li, nhng c khi dy lng n nn sm hi ca nhng ngi hiu chin, cng nh lm du li rt nhiu cuc xung t a phng. lm cho nhng bc v vng trn th gian ny phi mt xu h, c khng ngi t ra mnh l ngi ph n duy nht khng c hc vn : v kh m c ngh cho ngi ta l tnh yu m chng ta c Cha Cha ban cho thng qua c Kit chu ng inh. Catarina cn coi cn kht m c Gisu au n by t trn thnh gi khng lu trc khi cht, chnh l cn kht ca thn xc, nhng cng l s kht khao thnh thin mun c cu ; v thnh gi kht khao ny cn nng hn thnh gi ca thn xc trn y. Du hiu r rng nht cho bit chng ta yu c Gisu, l khao kht c cu , l

sn sng hon ci. Catarina tin chc l mnh lm cho Bn ch i ca mnh c gin kht bng cch ly tnh yu p li tnh yu. Chnh v th, d phi hi sinh lm khi ri b thnh ph thn yu v khung cnh m m ca cn phng nh mnh, Catarina cng sn sng i n Florencia, Lucques v Pisa gp bt k nhn vt no thanh th vn hi ho bnh. Khng cht s st, thm ch cn c tha s bo dn v cng quyt ca mt ph n xc tn v chnh ngha ca mnh, cng nh thc mnh c Cha yu, Catarina khng ngi c cho ngi ta vit nhng l th gi cc bc v vng trn i ny. Nh trong th gi vua Charles V hong nc Php ngi khuyn nh vua c i theo con ng c Kit phc sinh vch ra, l nm gi vng quc nh khng h nm gi, duy tr cng l, lm cha k ngho hn v yu thng ngi khc. Qu r tnh cnh ca ngi ngho, thnh n cn tm cch gip cc bc v vng y hiu rng chin tranh do nhng ngi tham lam quyn lc ch mang n nhng thit hi v vt cht ln tinh thn. Hot ng chnh tr ni ting nht ca ngi l ng gp vo vic a cc gio hong quen nh c Avignon t nm 1305 quay v li Rma. V gio hong u tin trong su v gio hong ngi Php nh c ngoi Rma l c Clement V ngi c chn lm gio hong di s che ch ca hong Philippe Le Bel ; tht ra trong 50 nm trc cc c gio hong cng t khi c ng ti Roma, kinh thnh mun thu. S d th l v cuc sng ti lun lun b xo trn do cc cuc khi ngha, cng nh do cc phe ng chm git nhau. Ti Avignon cc gio hong cm thy an ton hn. Cc ngi bin triu nh ca mnh thnh mt ni tht vn minh, ngay gia lng Au chu rch nt v chin tranh. Gio phn Roma, ni t o ca hai thnh tng Phr v Phaol, b b ri sut 70 nm, nay ang suy sp v lm nn nhn cho ngho i v tnh trng v chnh ph. iu lm cc c gio hong sau cng lo lng nh Urban V tr ng ti Roma mt thi gian kh di t nm 1367 n nm 1370 v Gregori XI chnh l cc lnh th thuc quyn gio hong ngy cng c nguy c tan r do s bnh trng ca cc th t tr vng Toscanie. Trong lc phn vn khng bit quyt nh th no, c gio hong Gregori XI hi Catarina mt ngi m ngi nghe ting l c nhiu c tnh thing ling cng nh nhiu kh nng thng thuyt. Thnh n thc gic ngi quay v Roma, d phi ng u vi nhiu nguy him. Trong nhiu l th do cc mn sinh ca thnh n mang n cho c gio hong, thnh n trnh by nhng kha cnh ht sc c th ca tnh hnh Italia, nhng chi tit v cuc sng kh khn ca dn chng, nhng tho c c th t c chn ng cc thm kch y. Nhn danh c Gisu l s tht ca Thin Cha thnh n ni r nhng g ngi cho l thit yu : Gio Hi Hin Th Cha Kit phi c t do cu cc linh hn. Ngi cho c gio hong thy cc ch li thing ling ca Gio Hi c gi tr v quan trng hn cc quyn li v ch li vt cht : Kho tng ca Gio Hi l mu c Kit, ra lm gi chuc linh hn ; c Kit khng dng kho tng y mua cc li lc trn gian, m l v phn ri ca nhn loi. Cho d ngi c phi chinh phc li v gi gn ti sn Gio Hi, cng nh cc quyn li m Gio Hi mt, ngi cng c bn phn ginh li cc con chin, v y cng l mt kho tng ca Gio Hi (Catherine de Sienne, Lettres, op.cit., Th s 2 gi c Gregori XI, t.I, p. 150). Chng hn chnh v mun bnh vc dn thnh Florentina (thnh ph ca h lu nay vn lin minh vi cc lnh th ca gio hong, nhng gn y ni ln chng li cc s can thip ca cc v c s c gio hong, b nghi ng l m mu p t quyn hnh ca mnh ln thnh ph), thnh Catarina ng n gp c gio hong ti Avignon. Thng 6 nm 1376 ngi n Avignon cng vi mt s mn sinh. S vic ca dn thnh Florentina nhanh chng tr nn kh bnh vc, v xut hin nhiu tnh ton m ng sau ch l v khng mun tng phc c gio hong. Th nhng, chnh thi gian lu li y gip Catarina thc hin chnh ngha m ngi hng tha thit, l gip c gio hong nhanh chng thc hin quyt nh nh c

Roma. Ngy 13 thng 9 cng nm y, c gio hong thnh lnh ri khi Avignon v khng mun lm cho dn c ti phn i. Nhng lc n Genoa bng ng bin, ngi li do d khng mun tip tc hnh trnh v nghe nhng xo trn nghim trng khng bit ng hay sai xy ra ti Roma. May thay, lc y Catarina va n kp Genoa qua ng b ; ngi vi vng khch l c gio hong tip tc chuyn i. Ngy 17 thng 1 nm 1377, Kinh Thnh Mun Thu long trng n tip c gio hong, t gio s n gio dn lm thnh mt on rc tht di h tng c gio hong. Sau t thng, c gio hong qua i. Ngi k v ngi l mt ngi Italia, ly tn hiu l Urban VI, c bu chn hp php nhng di p lc ca qun chng. Ngi tip nhn s thn phc ca su hng y n t Avignon. Tuy nhin, ch vi thng su, cng chnh cc hng y y quay ra chng i ngi v chn mt gio hong i lp ly tn l Clement VII. T bt u cuc i Li Gio Ty Phng. Vn quen bit Catarina t nhng nm trc, c gio hong Urban VI ng mun Catarina n Roma gip ngi trong giai on kh khn ny, bng li cu nguyn v bng cc kin. Catarina chp nhn n sng ti Roma, khng qun xc nh rng ngi lm nh th ch v mun tng phc c gio hong. Hn l thnh n rt sung sng c phc v c gio hong, nhng cng khng thiu chi ngi ch trch nhng sng kin ca thnh n. Ngi vit cho cha gii ti : Tha cha, nhiu ng bo, nhiu ph n v c nhiu ch em trong dng cm thy rt kh chu khi thy con di chuyn nhiu, m theo h ni l i t tung thin a. Theo h, chng ph hp cht no khi mt trinh n thnh hin cho Cha m li c lang thang trn ng Con ch thc hin cc chuyn i y v vng li Cha v vng li ng thay mt Ngi, cng nh v li ch cc linh hn (Raymond de Capoue, Vie, op. cit., III, 1). Sau nhng s mng trc, y l s mng cui cng ca Catarina, v l s mng i ngi phi n lc nhiu hn c. Ngi cm thy mt mi c trong thn xc ln linh hn, mt mi v phi c gng nhiu, mt mi v i li, mt mi v phi thuyt phc, v khng c bung b, v phi tip tc s mng cam go, v khng c nhng li ch trch kia khin mnh phi dng li. Trong hnh vi no ca mnh, ngi cng t thn xc mnh lun trong t th bo ng, t con mt ca tr khn, n ch v con tim. Ngi phi ton tm tm hiu Cha trong c tin, mi ngy tp ng ho mnh vi Cha nhiu hn, Cha ht ly mnh. Xc tn mnh c lng t bi Cha cu mang, Catarina ng thun mi hi sinh. Theo ngi, mi khi phi au kh l mt ln c chia s kh au ca c Gisu, mi ln c nm cm gic b mo gai chch, b inh ng vo tay chn l Ngi ang yu Cha nh chnh Cha ang yu. Sut nhiu nm, t ngy u tin ca ma Chay n ngy knh c Gisu ln tri, ngi ch n mi mt thc n ny, l bnh thnh truyn php, d ngi rt i v i tht s. Nu v mt l do no khin ngi khng th rc l, ngi lin cm thy i mnh lit n ni ngi phi rn ra nc mt xin Cha ban lng thc y cho linh hn ngi. c Gisu ng cho ngi c chia s kinh nghim kh nn ca mnh. Ngy 1 thng 4 nm 1375, trong lc cu nguyn ti ngi nh th nh knh thnh Christine Pisa, ngi bng thy Cha Gisu b ng inh bc xung v i v pha ngi, trong nh sng chi lo. Ngi ni : Ti bng thy nm tia sng c ln mu chiu xung bn tay ti, chn ti v con tim ti ti cm thy ht sc au n, au nm ch, nhng c bit l chung quanh tri tim, n ni nu Cha khng lm mt php l na th ti s khng th no chu ng c(Lodovico Ferretti, Sainte Catherine de Sienne, d. Cantagalli-Sienne, 1998, p.48). Ngi nm bt ng nh cht trong mt tun l ; nhng khi tnh dy, ngi cm thy mnh kho hn bao gi. Trong tnh trng kt hp yu thng y, thn xc thnh Catarina hc c t nhn tnh ca c Gisu kh nng c th c a ln vi Cha v li vi Cha. Qua , c Gisu cho thnh n bit cuc sng ca mt ngi c tm hn n su trong Cha s nh th no : D vn l loi phi cht, nhng ngi y nm cm hnh phc ca nhng loi bt t. D vn b ct cht vi thn xc nng n, nhng ngi y cm thy tnh trng nh tnh ca tinh thn. Bi

, nhiu ln thn xc ca ngi y, c ct nhc ln khi mt t, nh linh hn kt hp mt thit vi Ta ; xc ngi y tr nn nh hn. Khng phi v n mt ht trng lc, m v s kt hp ca linh hn ngi y vi Ta mnh hn s kt hp gia linh hn ngi y vi thn xc ngi y (Sainte Catherine de Sienne, Le Dialogue, op.cit., p. 254). Lm sao chng ta khng ngc nhin khi thy Catarina khao kht cuc sng vnh hng nh khao kht iu cao qu nht, v khao kht iu y c cho nhng ngi ngi yu thng ? Oi tnh yu, i tnh yu, ngi l iu du ngt nht, nh ngi m ta nm trc c nhng hnh phc v nim vui m ta hi vng s c no n trong th gii vnh hng, no n nhng khng bao gi chn ngn. Oi v p vnh hng, bao lu ri th gian cha bit ngi ! Oi tnh yu vnh hng, hy cho ta c an i khi nhn thy con tim no c sc mnh tnh yu ca ngi ng n cng u tan nt ! Ta mun ngi m mt cho mi con ci thn yu ca ta: xin hy ph bc tng ang ngn cch ngi vi h h cng yu ngi trn tr (Lodovico Ferretti, Sainte Catherine de Sienne, op. cit., p. 111). K t ngy 1 thng ging nm 1380, khi c mt cuc mu st xy ra ti Roma chng li c gio hong Urban VI, Catarina quyt nh hi sinh bn thn mnh cho iu m ngi tha thit nht, tc l ch li ca Hi Thnh. Xin hy ct mng sng con, xin hy s dng n th no ty Cha, ngay by gi v mi mi. Con xin hin dng mng sng con tn vinh Cha. V ngi cng khuyn c Urban VI hy sn sng hin dng mng sng, nu thy cn : ng v mt nhc m ngng vic ; ng bn tm ti s sng ca thn xc, ng s phi mt mng v Cha cng c thnh cha ; nu thy cn phi hi sinh mng sng, xin c thnh cha hy vui lng hin dng (Catherine de Sienne, Th tn, t. I, p. 216). Catarina hi sinh tnh mng mnh v tnh yu. Ngi qua i ti Roma ngy cha nht 29 thng 4 nm 1380, khi mi ch 33 tui.

LOUISE DE MARILLAC (1591-1660)


L n t ca ngi ngho cng l n t ca c Gisu Kit, v Ngi qui v bn thn mnh nhng g chng ta lm cho ngi ngho v v ngi ngho l chi th ca Ngi. K hoch ca Thin Cha trn cc con qu l to tt, l dy cc con lm cng vic ca c Gisu Kit trn trn gian (Thnh Vinh-sn Phao-l, Confrences aux Filles de la Charit, Soeurs de saint Vincent de Paul, Paris, 1952, p. 217). n 33 tui ci tui Catarina thnh Siena qua i Louise de Marillac vn cha tm ra con ng c th gip mnh sng thanh thn vi mnh v by t tnh yu vi Cha cch c th. T khi cn nh, s phn hnh h c, gy cho c c au kh v nhc nh ln kinh nghim v ti nng ht sc a dng ; tt c nhng iu y s tr nn v cng qu gi cho c khi c chn c s phn ca mnh. Trc trc u tin trong i Louise xut hin ngay t khi c sinh ra, ngy 12 thng 8 nm 1591. Thn ph c, vn l lnh cha min Ferrires, c vn ti Ngh Vin, thng hay lui ti triu nh, cng nh hai ngi ch ca c mt l b trng T Php v mt l thng ch nc Php. Gia nh Marillac l gia nh Cng Gio, rt thn th v rt giu c. Gia nh Marillac l th sut trong thi k hong hu Marie de Mdicis lm nhip chnh ; ri sau vi nm th b tht sng, khi Richelieu nm ly chnh quyn. D vy, Louise cha bao gi c c a v hp php trong bng gia ph ca gia nh. C ch c ghi tn l Louise de Marillac, con ring ca ngi Louis de Marillac. Khng c ti liu no k r thm kch gia nh ny mt thm kch s nng trn i vai ca c sau ny. C phi ngi ta mun gin tip bo rng thn mu c qua i khi va sinh c ra ? Nhiu nh bin s khng nh th. Hu chc do a v trong x hi, nht l ti mt x hi nng tnh giai cp, cha c buc lng khng kt hn vi m a tr ny. Louise c cha nhn nhn v ha tr cp ngay t khi sinh ra, v lut l dn s lc y cm khng cho con ring c tha k gia ti ca cha m. C c gi tr hc ti hc vin hong gia do cc n tu dng a-minh Poissy iu khin, v c nui dy nh mt tiu th con nh qu tc. C c yu thng v gip hc hnh do mt trong cc n tu ti , cng l b c ca mnh mt ph n va hc thc va o c. C hc la-tinh v hc trit, v t ra c nng khiu hi ha. C rt qu mn i tu ; vo u th k lc y, i tu ang pht trin tr li. Tic thay, vin tng c gio dc tt lnh v lu di bng dng b sp hon ton. V nhiu l do cn cha r, c l do mt tht bi no trong ti chnh ca thn ph, sau khi ng ti gi, Louise buc lng phi ri khi hc vin ht sc tt p i vi c. i li, c c gi vo mt k tc x khim tn ca cc n sinh v chun b tr thnh b ch nh trong tng lai. C hc lm vic bng i tay ca mnh, tp ng u vi v vn chi tit ca cuc sng tm thng hng ngy. K tc x ny s tr thnh nh ca c, t khi cha c qua i v c mi ch 13 tui. Mt trong nhng ngi ch ca c l ng Michel o c s ng ra bo tr c. Tr thnh tr m ci, Louise cng tr nn mt a tr thch thinh lng, ni tm, phi tp sng c c mt mnh. Nhng nh i sng ni tm ca c ngy cng tr nn su sc : c khn ha s dng mnh cho Cha v ng mun vo tu vin. C chn dng cc n tu Capucin, va mi thnh lp Paris, ph Saint-Honor, do n cng tc Mercoeur. Qui lut y cm hng t linh o ca thnh Phanxic Assisi nhn mnh ti s kh ngho vt cht v vic lao ng tay chn. Louise thng n thm cc n tu v cm thy nh l ngi ca h, nhng mt ln

na mi s li sp . Cha b trn gim tnh dng nam Capucin phn i vic c vo tu vin ; ngi vin c sc kho c qu km. Nhng mt cch v tnh, ngi ang hng c sang mt s phn khc. Louise vng li, kn o gi trong lng c ao phng s Cha. C chp nhn quyt nh ca gia nh Marillac mun c kt hn. Nm 1613, khi c trn 22 tui, c kt hn vi ng Antoine Le Gras mt ngi thuc tng lp trng gi, lm th k cho b ch huy ca hong hu Marie de Mdicis. V chng sng hnh phc v vui v c c mt a con trai, t tn l Michel. Sau ny, v chng c cn ho hip nhn nui by a con m ci ca mt c chu tn l Valence dAttichy va mi qua i sau ba nm go chng. y qu l mt gnh nng v ti chnh, nht l khi hong hu Marie de Mdicis b tht sng phi tr Antoine v vn. Ti sn ca ng suy sp rt nhanh, sc kho ca ng cng chng sa st. Cu Michel li t ra l mt a con ht sc yu t, khng c c tnh cng chng c tr khn sc so. Louise phi nm ly vai tr ca mt ph n ngoi i, d vn khng qun cc quan h x hi y rt mong manh v vn khng qun m rng ca nh gip ngi ngho. Nm thng tri qua m c vn khng xa ht ci ngh tng m nh c : c khng gi li ha dng mnh cho Cha. C cm thy hi hn, nhng c chn su y lng mi cho ti l Hin Xung nm 1623. Hm y, trong lc cu nguyn, c bng tin chc mnh s thuc v Cha trn vn bng cch phc v Ngi ni tha nhn, v c s tm c ngi hng dn mnh mu cu s thnh thin. Sau ny, c tm s lc y u c c bng ht sch mi nghi ng (Thnh Louise de Marillac, Ecrits spirituels, 1983, p. 3). Th l c bnh an v sng trong tm trng lun sn sng, hi vng rng s c ngy gp con ngi y mt linh mc linh hng cho mnh. Ti Php, u th k 17 ngi ta bt u mt cuc canh tn tn gio to tt. Qu tht, mi s u phi lm li. Cng ng Trent kt thc ngy 4 thng 12 nm 1563. Nhng 40 nm sau, cc sc lnh ban hnh, c bit sc lnh lin quan n vic ci t hng gio s, nhng vn cha c p dng ti Php. Tuyt i a s cc linh mc ti Php u tht hc, cha chc rnh c hnh thnh l ; thm ch c v cn khng bit cng thc tha ti. Cc min qu vn khng c nng v mt o. Ngi ta phi ht sc n lc, phi canh tn sa i ht sc su xa trong nhng nm sau , n ni mt vi s gia khng ngi gi thi k ny l i th k ca cc linh hn. Nhiu tro lu tu c xut hin hng dn i sng hng ngy ca bit bao ngi ang quay v vi nh th v ang ua nhau xin vo tu trong cc tu vin. Mt trong nhng tro lu y l ca Phanxic Salesi, gim mc Genve. Ngi ku gi cc kit hu tin rng bn tnh con ngi vn tt p v c hin dng cho Cha, tt c nhng g ca con ngi u gip con ngi kt hp mt thit vi Cha. Tn ty hay dng mnh cho Cha chnh l cu cnh ca mi vic con ngi lm hng ngy gp c Cha, tm c an i v cy trng ni . Khi vit cun Introduction la vie dvote (Dn vo i sng o c) v cho ra mt nm 1608, Phanxic Salesi mun tr i sng ni tm, i sng o c v vi tm tay ca ht mi ngi. Mun o c, khng phi c chay tnh, c nhiu kinh, b th cho ngi ngho l , v c th ch l nhng vic lm bn ngoi. o c tht s chnh l yu Cha, l lm mi iu tt mt cch k lng, thng xuyn v nhanh chng (Thnh Phanxic Salesi, Oeuvres, Bibliothque de la Pliade, pp. 32-33). C lm hi lng Cha bng nhiu hnh vi nhn c khim tn y, mi ngi c th tr nn ging Cha, bin mun ca mnh thnh mun ca Cha. Louise ang i tm s hip thng nh th vi Cha. Mt nhn vt khc in du su m ln u th k ny l Pierre de Brulle ngi ng u trng phi tu c nc Php. Mt trong nhng v k tc s nghip ca ngi ni rng ngi c Cha sai n nh mt Gioan Ty Gi mi ly tay ch cho mi ngi thy c Gisu (Trch li bi Daniel-Rops, LEglise des temps classiques, Le grand sicle des mes,

Librairie Arthme Fayard, 1958, p.72). Pierre de Brulle va l mt nh thn b va l mt nh hc thc. Ngi sinh nm 1575 v c th phong linh mc nm 1599. Nh tr thc ny mun din t v chia s vi chng ta s hp dn to tt ca mu nhim Con Thin Cha nhp th i vi ngi. gii thiu nhng nguyn tc m u hnh trnh tu c ca mnh, ngi vit cun Discours sur ltat et les grandeurs de Jsus (Bn v bc sng v nhng u phm ca c Gisu). Thin Cha vn l trung tm, l ci ngun v l mc tiu ca mi s c to dng, Ngi t mc khi mnh ni c Gisu Kit : Ni c Gisu Kit, Thin Cha bt kh nim t lm cho ngi ta hiu mnh, Thin Cha khn d t lm cho ngi ta nghe ting mnh, Thin Cha v hnh t lm cho ngi ta trng thy mnh. pht trin suy ngh tu c y, ngi dnh tm thng sng ti Ty Ban Nha thuyt phc cc n tu Ct-minh ca thnh Trxa Avila n lp tu vin ti Php. Su n tu Ct-minh ngi Ty Ban Nha nh c ti Php nm 1604, chnh l c hi cho ngi ta t chc mt l ln vi nhng cuc rc c s tham d ca tt c nhng nh qu tc o hnh. Mt vi ph n trong s cc qu ph hay lui ti Paris khng ngn ngi b tt c mi s tr thnh n tu dng Ct-minh, nh thn mu ca cha Pierre de Brulle vo an vin Ct-minh Paris, phu nhn Acarie vo an vin Ct-minh Pontoise v mang tn mi l Maria Cha Nhp Th. Cn i vi cc linh mc th cha Brulle gii thiu tu hi Nguyn ng (Oratoire), da theo tinh thn ca tu hi c cha Philipphe de Nri thnh lp ti Italia vi nm trc . Louise khng b ph iu g trong cng cuc canh tn tu c ny v c lm quen khi cn hc ti tu vin Poissy. Ngi thc s cp thit ca cng cuc canh tn ny, lun sn sng tham gia bng cc bi thuyt trnh v cc cuc ta m vi ch Michel ca mnh mt ngi rt tch cc trong i sng o thi y v lun sn sng gp g Phanxic Salesi nhiu ln lu li ti Paris. c bit, ngi cn lm bn thn vi Jeanne de Chantal. Jeanne de Chantal c mt ti Paris t nm 1619 n 1622 : khi tr thnh qu ph, ngi thnh lp dng Thm Ving, cn c trn nhng li khuyn ca cha Phanxic Salesi. D n ban u ca ngi l thnh lp mt tu vin cho php cc n tu ra ngoi bao lu thy cn, gp g ngi ngho v ngi bnh. Xem ra l mt vin tng qu mi m. Lc y, ngi ta khng th no hnh dung i tu ngoi ni vi ; cc khon gio lut hin hnh khng cho php cc n tu ra ngoi tu vin. Phanxic Salesi v Jeanne de Chantal phi gii quyt vn bng cch gi h lun trong nhng gii hn cho php. Cui nm 1624 hay u nm 1625, Louise bt u i tm mt s gip cho i sng tm linh. Chng c au m, nn c phi quan tm chm sc ; c vn hay t trch mnh tht bi trong vic dy d con trai mnh m c ht tnh thung yu. Lc y, c tnh c gp c cha Vinh-sn Phao-l. Mt linh mc c dng iu hi th l khng lm c ch lm. Nhng c vn xin ngi linh hng cho c. V phn mnh, cha Vinh-sn cng nh t chi. Ngi vn bn bu, nn khng mun nhn trch nhim hng dn tm hn ny. Nhng ri ngi cng chp nhn, gn nh min cng. S cng tc ca hai ngi s khai sinh ra mt cng trnh canh tn i sng thing ling rt v i, m th gii ngy nay vn cn ang c hng. Tuy ln hn Louise chng chc tui, nhng cha Vinh-sn li xut thn trong mt gia nh nng dn. Nh nhng ngi ho tm gip khi ch ti s thng minh ca cha m cha may mn hc ht bc ph thng v i hc. Chu chc linh mc xong khi va 20 tui, sut nhiu nm cha ch cho dng i a y, v nh bao linh mc khc ng thi, cha cng c hng nhiu bng lc nui sng mnh v c th giao tip vi mi tng lp, c bit tng lp qu tc. Nm 1610 cha bng dng thay i hng i cho cuc i mnh, c l do nh hng ca Pierre de Brulle. Cha ln lt nm gi cc chc v nh tuyn y cho hong hu Margot, qun nhim nh th Saint- Mdard Clichy, dy km ti nh ca dng h quyn th Gondi, qun nhim x Chtillon-le-Dombes mt thnh ph nh ca vng Ain nhng d nm chc v no cha lun

lun chn s t b, quan tm n ngi ngho, nhy cm vi mi ni au kh th xc v tinh thn. Nh , cha khm ph ra tnh trng b b ri ca cc nh qu nc Php. Thng ging nm 1617, ti Folleville thuc gio phn Amiens, cha gii ti cho mt ngi hp hi, ri ging o cho cc nng dn ti , hay n ni lm mt s ng ngi ci o. Cng nm y, cha c b nhim lm cha s x Chtillon-les-Dombes thuc gio phn Lyon. Mt ln kia, khi sp sa dng l, ngi c tin c mt gia nh ngho n mi ngi u b au nhng li khng c iu kin iu tr. Ngi bo tin cho nhiu ngi trong x v tht ngc nhin khi thy mi ngi trong lng ngay ngy hm y x cu tr gia nh khn kh y. Vinh-sn ngc nhin v s hng ng tuy ln xn nhng rt nhanh chng. Ngi tin rng ngi ta c th to ra s nhit tnh bt ng lm vic bc i ; v nu c t chc, hiu qu ca hnh vi bc i s cn ln hn na. Th l ngi qui t mt s b o c v mt s nh qu tc o hnh trong thnh ph thnh Hi Bc Ai u tin cu tr ngi ngho v tinh thn ln vt cht. Hi c thnh lp ngy 23 thng 8 nm 1617. c im ca t chc l phc v cp tc cc bnh nhn ngho. Khi chng qua i ngy 21 thng 12 nm 1625, Louise de Marillac tham gia Hi Bc Ai. Sut ba nm, chaVinh-sn lun thy c hon thnh cc nhim v c giao. Trong tiu s ca c, Marie-Dominique Poinsenet cho bit : Ngi thy c v y l ct mc u tin trong hnh trnh Quan Phng ca Thin Cha v c u ym chm sc ngi ngho. Ngi ghi nhn thy mi khi ngi bn ging cc bnh nhn, cho cc c gi bt ng ung sp, tm ra cc chu b, mc t cho chng, Louise nh c th gin ra, thm ch nh c ti tr ra (M.D. Poinsenet, De lanxit la saintet, Louise de Marillac, Bibliothque Ecclesia, Arthme Fayard, 1958, p.68). Nm 1629 ngi chnh thc giao cho Louise nhim v u tin l t chc li cc Hi Bc Ai. Tht vy, t chc ny pht trin rt nhanh, nhng li khng bn v cc b qu tc v trng gi t nguyn c thin ch hay cc y t ca mnh lm nhng vic vt v nht cho ngi ngho. Louise n ving cc Hi Bc Ai, ti Paris v trong hu ht nc Php. Phi can m lm mi dm lao vo nhng chuyn i vi bit bao bt trc m ngy nay chng ta kh lng tng tng. C bit cch c x vi cc b thuc giai cp ca mnh v lun tn trng mun ca cc cha x. Cng trong thi gian , Vinh-sn Phao-l gp mt c gi chn b cn tr, ngi min Suresnes, tn l Marguerite Naseau. Tht hc nhng li mun dy gio l cho tr em, Marguerite xoay x mi cch mua mt cun sch dy nh vn, cy nh cha x v tt c nhng ai c th gip mnh nhn din ch v rp vn. Tnh c gp cha Vinh-sn trong lc ngi ging th im truyn gio, Marguerite tm s mnh mun dy li cho cc thiu n khc min qu. c cha khuyn khch, ch chia s nhng g mnh bit v chia s c phn n ca mnh d chng nhiu nhng g cho cc thiu n nh ch, chng thm ti nhng li m tiu xu xa cho rng c kiu ngo. Nay thi c n. Ba ngi thuc cc chn tri khc nhau, nhng u c kinh nghim nhiu v cuc sng, li chn thnh v khim tn, ang tm Cha v sn sng hin dng thi gi v c mng sng p li Cha, cng to ra mt cng trnh mi, hon ton xa l i vi thi y. khng nhng l chm sc ngi ngho v th xc ln tm hn, l nhn ra c Gisu ang hin thn ni ngi ngho, l bin cc tm hn tr thnh bn thn ca Cha, m cn l to iu kin cho ngi ngho cng tch cc tham gia vo s mng. Nm 1633, c Louise tp trung ti cn h ca mnh bn hay nm ngi tng gn b vi c. n thng 7, s ngi y tng ln 12. Cng on cc N T Bc Ai c khai sinh, gm cc thiu n nh qu, nhng thiu n nh qu ngho, chn heo, [], lo vic ng ng (Thnh Vinh-sn Phao-l, op. cit., pp. 10, 834), khng vic hn h no l khng dm : sn sc bnh

nhn, k c nhng bnh nhn truyn nhim v ngho nn. Louise l nh t chc cng on u tin ny v nhng cng on khc pht trin rt nhanh ti Php. Cc N T y nhn c mt nn gio dc tn gio kh cao. Mi cng on phi c t l mt ch bit c v bit vit c na thng lin lc vi c Louise qua th t, cho c bit chi tit cc hot ng lm v nhng vn gp phi. Bng cch , h c th i ht cc lng mc v thnh th ca Php ; khng c ai trong h b c lp c. H cng hc c hc vit dy li cho cc tr. Trong y phc l mt b vy vi gai mu xm, u i nn ca cc thiu n nh qu, chn i guc g, h ng l y t ca cc ngi ngho, l nhng ngi ngho sng bn cnh cc ngi ngho. Marguerite Naseau ngi N T u tin khng tham gia cng on tin khi. V bc i, ch phi n v nh mnh mt thiu n ngho mc bnh dch hch. Ri n lt mnh, ch cng mc bnh. Ch cht lc 25 tui, ngay trn ging rm ca mnh, lng trn ngp sung sng v hon ton tun theo Cha (Ibid., p. 53). Mi mi ch vn l hnh nh tin khi ca cc N T Bc Ai. Thnh Vinh-sn xc tn rng qua ch Marguerite Naseau y, Cha m ng cho ngi thnh lp hi cc N T Bc Ai. Chnh ngi tuyn b rng mnh cha bao gi ngh c th thnh lp trong Gio Hi mt on th gm cc ph n n mc nh ngoi i (Ibid., 142). khng phi l cc n tu ; v v th, khng buc phi sng trong ni vi ; h cn c iu kin i khp mi ni. H ly nh ca bnh nhn lm tu vin, ly phng tr ca mnh lm bung ring trong tu vin, ly nh th gio x lm nh nguyn tu vin, ly ph x lm ni vi, ly c vng phc lm hng ro ni vi, ly lng knh s Cha lm song ca, ly s oan trang nt na lm lp i u (Ibid., p. 901). Th hi i th k ca cc linh hn c th c c s su sc v tinh thn truyn gio, nu khng c s ng gp ca cc thiu n ngho nn y nhng ngi v danh cn c mt hon thnh cng trnh bc i m thnh Vinh-sn Phao-l va mi lp, ng thi a vo i sng c th hng ngy vic canh tn i sng o nh cc bc tai to mt ln trong Gio Hi lc y hng rao ging ? Cc thiu n y t chn hin thn cho Cha phc v Ngi ni cc ngi ngho. Ngy 15 thng 3 nm 1642, cng vi c Louise, c nm ch em tuyn khn. Cng vic hng ngy ca h l i theo cc b bc i mang sp cho cc ngi c c, nht l nhng ngi gi, v v th, h thng c gi khng sai l cc x mang cho. n cui ngy, h khng bit m bao nhiu bc cp v bao nhiu cu thang cun mnh leo ln leo xung ! H cng ph gip cc b chm sc bnh nhn ti cc bnh vin Paris. H khng phi l y t, m ch lm cng vic ca ngi h l hay dn phng. Louise rt bc xc trc tnh cnh tht hc ca cc thiu n y, nn t chc cc lp hc cho h. Thnh Vinh-sn Phao-l khng e ngi m ch yu cu h v l do an ninh phi lm vic tng hai ngi mt khi phc v cc ngi t kh sai ca nh vua ti bn Tournelle, cch nh c Louise chng 100 mt, nhng ngi ang sng trong nhng iu kin tht kinh khng v ang thi ra ra trong x-lim ca h. Ti cc mt trn Corby hay Calais, ch em chm sc cc binh lnh b thng v gip h t bit ci i. Cc ch em xm c gi nh th v h hay mc o mu xm sn sng i bt c u Cha mun, ch vi mt bn tm duy nht l chm sc thn xc v linh hn con ngi. Ti Paris, ch em phi tip xc vi v s ngi n xin, chm sc v an i h, khng s b s nhc. Thi k Kinh Hong (1648-1653) l thi k khng khip i vi ngi Paris nhng ngi ang cht i v cht rt. Ngi t nn t t phng v, v chin tranh n bn ca th . Mt trm cu t u tin c dng ln vi bn mi ging, c th lm ch tr cho cc c gi b b ri. Sau khi hong hu Anne ca nc Ao sp xp c mt ch ngi ta tng ch to thuc sng pha nam Paris tip nhn chng 200 ngi ngho i, cha Vinh-sn ng gi cc ch em ti chm sc h ; nhng ngi khng ng ra iu hnh tp th ny, c gi l

Tri sng v ngi cho rng khu tp th vy kn ny khng phi l cch hay nht cu gip ngi ngho. Trong cng trnh lao ng bao la y, lch s c bit ghi nhn chng trnh sn sc tr em tht lc. C c mt lin minh chm lo cho cc chu gm cha Vinh-sn, c Louise, cc Phu Nhn nhng ngi phi ch ng thnh kin lm mi n vi cc tr hoang ny, v cc N T Bc Ai, nhng ngi lun c mt sn sc v dy d cc chu. Ngho i, chin tranh, sng chung ln ln, thiu gio dc, tt c nhng iu y lm nhiu b m phi b con ngoi ng ngoi ph. Cc t chc chnh ph c nhim v thu lm cc chu Paris ch y chng vo tnh cnh t hn, khin chng phi i n xin cho cc ng b ch nhn nui chng. Vo nhng ngy u nm 1638, cc v th nghim tip n ba tr v thu cn h cho chng ph Boulangers, ng thi chun b tip n nhiu tr em khc. Nm1647, lu i Bictre sn sng tip nhn nhiu tr na. Sau cng, vua Louis XIV phi cho xy mt bnh vin dnh cho cc tr em tht lc. T nay, Louise tr thnh ngi iu phi mt cng trnh to ln ; th l ch no nc Php cng yu cu cc N T Bc Ai ; hong hu Marie de Gonzague nc Ba-lan cng xin cc N T Bc Ai. B khng bn tm lm ti h tng c s, m tip n cc N T Bc Ai ngay ti nh mnh. Chnh b cng ti thm ngi ngho v yu cu cc ch em thp tng lm theo b. Ti gp ngi bt hnh, phc v h ngay ti nh h, thay v ch h n cc c s c sn, qu l mt quan im mi v hin i v vic chia s. Trong mt ln ni chuyn hng thng vi cc N T Bc Ai, cha Vinh-sn Phao-l gii thch rt nhiu v yu cu y : C ai bao gi nghe ni v vic lm ny trc y khng ? Chng ta thy c rt nhiu dng, lp nhiu bnh vin cu gip ngi bnh, c rt nhiu tu s tn ty phc v h ; nhng cho n nay cha bao gi thy ngi ta chm sc bnh nhn ngay trong phng h. Nu trong mt gia nh ngho m c ngi ng bnh, lp tc ngi ta lin cch li chng vi v, m vi con, cha vi gia nh (Ibid., p. 166). Cuc sng ca cc ph n ny c mt nt c bit l lc no cng k cn ci cht. Cha Vinhsn rt tin tng : ngi tin rng Cha s trnh cho Louise v gi gn c c hon thnh s mng. t lu sau khi Marguerite Naseau qua i nm 1636, hai phu nhn v mt N T Bc Ai cng b ly bnh t nhng ngi b dch m h tng chm sc ti bnh vin trung ng. Hai N T kho mnh v lc lng cng cht ti Calais do lm vic qu sc : ch c bn ch em m phi sn sc nm su trm binh lnh, ni vi h vi li ng vin, cch ring ni vi nhng binh lnh hp hi, gip h cht lnh (Ti liu v La Compagnie des Filles de la Charit aux origines, do n tu Elisabeth Charpy trnh by, 1989, p. 830). Louise dy cc ch em phi c mt thi duy nht ny : Lm ti t ngi ngho, nh th lm ti t c Gisu Kit, v Ngi qui v mnh nhng g chng ta lm cho ngi ngho, v h l chi th ca Ngi. K hoch ca Cha v ch em qu l to tt, v yu cu ch em lm chnh cng vic ca c Gisu Kit ngy xa trn trn gian (Cf. ghi ch 1). Louise cng nh cc ch em khng c mong c no hn l phc v c Gisu. Di chc thing ling m ch em nhn c trong nhng giy pht cui cng ca c mt i phc v ch gm c ba cu, v l ba cu tm tt mt cch cn bn nhng g m c i c lun thao thc : Ch em thn mn, ti vn tip tc cu xin Cha chc lnh cho ch em v ban cho ch em n bn trong n gi, hu c th phc v Ngi theo ng cch Ngi mun. Hy chm sc ngi ngho, nht l hy sng on kt v thn i vi nhau, yu thng nhau, noi gng s kt hp v cch sng ca Cha Gisu. Hy cu nguyn vi Rt Thnh Trinh N Maria ; ngi phi l ngi m duy nht ca ch em (Thnh Louise de Marillac, Ecrits spirituels, 1983, p. 823). Qui lut ca cc n t ngi ngho qui nh t m thi gian trong mi ngy, phi nhng bc trc nhu cu ca mt bnh nhn lm nguy, trc ting ku cp cu v trc mt tr nh ang khc. Nu th th b ngang gi cu

nguyn khng phi l ct t vic tr chuyn vi Cha, v chng ta s gp c Cha ni nhng con ngi y v chng ta s c phc v Ngi ni mi con ngi au kh y (Ibid., p. 508). Nay cng nh xa, cc N T ngi ngho lun sn sng hai mi bn gi trn hai mi bn gi, bt k hon cnh th no, v lun phn u sng trong s chim ngng Cha. i vi nhng bnh nhn hon ton sng l thuc, khng c c ch u ym no l tha ht : tt c u l nhng c ch yu thng i vi c Gisu, bt k l vui v v bc i cho hi bnh nhn, em bn n ln ging cho h, sp xp khn n, mung a v bnh tri ; hay ra tay gip h v mi h n. Cc N T Bc Ai cng c yu cu phi dnh phn ln thi gi ca mnh cho cc bnh nhn v gia c. Khun mt ca n t ngi ngho vo th k 17 rt quen thuc. Cc v kch ca Molire u phc ha hnh nh mt s ch em nh c c khn ngoan thc tin m tr nn sng chi gia mt th gii chng coi ph n ra g. Hu ht u l cc thiu n nh qu, va ngho tin bc va thiu vn ho. Thn phn ca h c qui nh mt cch rt tai hi. H phi lm nhng vic ht sc nng, thng b khinh r trong ci thi m trnh v sinh cn thp km, v phi phc v ch ca mnh vo bt c lc no i ly mt tin cng ht sc nh. Th nhng, khi lm thnh vin ca gia nh, h lun ng vai tr quan trng, lun gn b vi ch, ti mc c khi h c ch tn nhim v thng xuyn tm s. Chnh thn phn n t ny s cho chng ta bit s mng ca Louise v cc N T Bc Ai l g : H t coi mnh nh ngi ta gi l n t ca ngi ngho mt trong nhng a v thp km nht trong th gii thi y ; nh vy, h lun t nh gi thp v mnh, gt b mi tng d ch l cht xu v h danh thong qua u c mnh, nh khi nghe ngi ta ni tt v vic lm ca mnh, v h xc tn rng chnh Cha mi ng c ca ngi v ch c Cha l tc gi mi s (Ti liu, La Compagnie, op. cit., p. 444). D c lm vic g, h vn khng qun thn phn n t ca mnh l thn phn mi mi. Ch em thn mn, ch em phi chu ng ht sc vt v. Louise ni nh th vi cc ch em Angers, l ni cuc ni chin thi k Kinh Hong ang honh hnh d di ; ch em c ngh rng tht l chnh ng v hp l khi y t phi chu kh cng vi ch mnh khng ? (Thnh Louise de Marillac, Ecrits, p.388). Mt khi quyt nh lm n t ri, th phc v t nay tr i s l mt bn phn phi chu ton vi ht lng khim tn v tuyt i tn trng ngi ngho. Hy ht sc nghim tc ng li dng bt c iu g ca ngi ngho [] Cng hy lu ng ly tin ngi ngho trang tri ph tn ca mnh [] v ch li ring ca mnh (Ibid., p. 387). Qua , Louise chng t c hiu bit rt su sc v cuc sng, trong c nhng chi tit hng ngy. V ch thn mnh tri nghim, nn Louise cn bit u l s lng tng m ngi ngho cm thy khi ng trc mt ngi giu. Theo c, thi cn bn a ti nhng c ch c th, chn thnh v khim tn chnh l s tn knh. Mi ngi phi coi thi y l cch biu l tnh yu ca Thin Cha hay l b tch ca c Kit ng mang Tin Mng n cho ton th nhn loi. Hng nm khi lp li li khn, mi ch em phi lm vic y p li ting gi ca c Kit ; Ngi mi gi ti bc theo Ngi v minh chng tnh yu ca Ngi i vi ngi ngho. Ch em lm cho mnh tr nn lin i vi ngi ngho khi ch em chn mt np sng ht sc gin d, trong khit tnh v trong vng phc. Nhng khim tn sng trong thn phn ca mnh khng c ngha l c mnh ngu dt. Ngi ta xut mt chng trnh o to ht sc gt gao cho cc N T Bc Ai. H phi hc c, hc vit, d ch l dy li cho cc b gi v nhng ngi ngho, v lin lc th t vi c Louise v cha Vinh-sn. H phi rnh r v ngh nghip ca mnh v phi tp ng u mt cch thc tin vi mi tnh hung : ngi th pht ng vic khai khn t ai, k th ngh ra mt phng php hc c cho nhanh. Nhng s mng ca h bt h phi tp sng trong l

thuc: l thuc Cha ng nhin ri, l thuc ngi ngho trn ht, m l thuc c nhng ngi yu cu mnh n phc v nh cc cha x, cc v qun l cc nh m ti ch em phc v, v cc phu nhn. Cc phu nhn vn quen c k hu ngi h v quen ch huy, nn cng mun c cc N T Bc Ai quan tm v nhanh chng p ng. ang khi cc N T Bc Ai c th cho rng mnh phi lm nhng vic khn cp hn. Louise cho rng l nhn c th phi thc thi trong mi hng, hay bc i khng th c khi ngi ta bt ha vi nhau : C ho thun gia mi ngi l s gii quyt c tt c (Ibid., p. 389). Mt kin m mi ngi phi nghe theo ! Qua , Louise chng t c c c rt thc t. Cuc sng qu kh ca c gip c khng nhng bit no trng ca cc mnh ph phu nhn thuc giai cp qu tc, m cn bit cuc sng v tnh cm ca nhng ngi phi l thuc cc bc cung cp cho mnh vic lm v tin bc. Louise tn trng cc thc t x hi lc y, cng quyt chng li cc N T Bc Ai no tm cch bt chc np sng ca cc phu nhn. y chnh l cch Louise hiu v trnh by thng ip mu nhim Nhp Th. Mi ngi hy tm cch th hin ngay trong thn phn ring ca mnh s khim nhng ca c Gisu v s ph thc ca Ngi cho Cha Cha. Nh vy, trc khi c gio hong Pi XII vo th k 20 cng khai xut cho ton th Gio Hi th Louise ngh cho ch em mnh mi ngi trong cuc phi lm tng cho nhau. Cc phu nhn cng nh cc N T Bc Ai khng c trch nhim trc tip phi thay i c cu x hi . S mng ca h l nhn nhn Cha v phc v Ngi, bng cch tr li cho mi ngi phm gi ca nhng ngi c to dng theo hnh nh Thin Cha. Cc cng trnh t thin y cng pht trin, Louise cng c thm vic lm. duy tr trt t v k lut gia cc thiu n ny, Louise va phi lm ngi m dy d con ci, va phi hng dn v gio ho h. Cc N T s ln ng thi hnh s mng tng nhm nh, gm ba hay bn ngi. H phi tp chu ng nhau trong hin t v thn i ; cn hn th na, h phi lm sao cho tnh yu ng tr gia ch em, sao cho khng c g c th lm i thay tnh yu, theo mnh lnh ca c Louise. Khi cn phi sa cha v khin trch cc ch em tranh chp nhau, Louise vn dng ht mi kh nng lm m ca mnh v t mnh lm y t t nguyn ca h. Chnh v mun gio dc ch em v lng Cha nhn t v bn phn phi bt chc Cha, m Louise gi ch em n vi nhng ngi phm php : Ch em thn mn, ti phi xin li ch em, nu v c tnh cm vi ch em m ti ni nng nh th. Ti thng phm nhng ti ging nh cc ti m ti nghi ng c ni ch em ; nhng t y lng mnh, ti lun kht khao sng trung thnh vi Cha v v th, ti rt hay cu xin Ngi ban n. Hy c lm nh th C hai chng ta u s Cha phn n, nu chng ta b b khng chu ton thnh Ngi, m theo thnh y v trong thnh y ti xin dng trn bn thn mnh cho ch em v lun hi vng c nh vy mi theo lng nhn hu ca Ngi (Ibid., p. 197). Th no cng c c k l Ch em v y t ht sc hn h ca ch em ; hoc nhn nhn l mnh ht sc yu thng v tri n, nhng cng ht sc vng phc, bt xng, yu ui, v lun lun sng trong tnh yu ca c Gisu chu ng inh. i ph vi cc tnh hung, Louise lun c hu thun l cha Vinh-sn. Trong thi k u thi hnh s mng, Louise dng nh b mt phng hng v ch bit cha Vinh-sn xa xa, li khng th lin lc vi ngi cch d dng. Nhng bn thn c m ai cng bit l c sc kho yu km, li hay chu nhiu cuc khng hong trm cm bit kn mc sc mnh t u ngy ngy theo ui cng tc. C kho lo tip thu v tiu ho s ci t i sng thing ling trong th k ca mnh, ri chuyn dch lai cho c v cc N T Bc Ai. C thng xuyn suy nim v mu nhim Nhp Th i tng duy nht ca tnh yu, tc l c Gisu xut hin trn trn gian (Ibid., p. 666). C t hin mnh ngay trong Dng phc v Cha ni bn thn cc ngi ngho (Ibid. p. 669).

Louise t t mc tiu cho mnh l phi yu qu s h mnh nh Cha cho chng ta bit qua mu nhim Ging Sinh, l phi ni kt s h mnh run ry v ng thng ca mnh vi s h mnh v vang ca Thin Cha (Ibid., p.700). C n dp l N-en, c thng t lng sng knh c bit vi hi nhi Gisu v t lng bit n i vi c Maria, l ng gip thc hin mu nhim Nhp Th. Qua cc l th c phc p cho ch em nhn dp ny, chng ta c th bit c cc cng on ch em rt lm cc mng c ri k li cho c nghe. C cng nhn c hi y lu ch em phi lm sao cho Cha c th vui thch li trong tm hn h. ng trc mng c, ch em s hc c bi hc ca c Gisu l dng mi phng th thc tp cc nhn c vng chc m ngay khi nhp th nhn tnh ca Ngi lo lng thc hnh. Ch em s nh hi nhi Gisu m c tt c nhng g mnh cn tr thnh cc kit hu ch thc v cc N T Bc Ai hon ho (Ibid., p.662). Trong mt l th ngn ht sc c o, mt ngi quen chim ngm nhn tnh Thin Cha ni bn thn c Gisu nh c cp ti tnh yu ca hi nhi Gisu bt u mu chu bu ca mnh ngay trong mng c (Ibid., p. 669). Nu vy, theo c, mng c tr thnh ngai bu ca vng quc ngho kh (Ibid., p. 714). Trong mt ln tnh tm n, c cu xin cho mnh c cu mang c Gisu trong tnh yu, nh c Gisu s c mt trong lng ti v s khin ti khng cn ch n iu g khc ngoi c Trinh N Maria trong mng c (Ibid., p. 700). Vo ngy l thnh Genevive, tc ngy 3 thng 1 nm 1660, trong lc ln rc l, ti cm thy khao kht l thng khi nhn thy bnh thnh : ti cm thy nh Ngi mun hin mnh cho ti mt cch n s nh hi nhi Gisu []. Ti nghe nh ai trong lng mnh cnh gic rng ti phi tn dng c hi ny chia s s h mnh ca Ngi trong nhc nh. c th, c mt cch l ti khng cn l mnh na m tr nn nh mt ngi khc mt iu va lm ti cm thy nhc nh va cho ti thm can m. Chng cn khao kht cng khng quyt tm g, n Cha vui thch li trong ti (Ibid., pp. 821-822). Bung tri theo Cha, khng cng li Cha, ch hnh ng v c Gisu, ch suy ngh trong c Gisu, ch sng cho c Gisu v tha nhn, trong tnh yu thng nht y ti yu qu tt c nhng g Ngi yu qu, v nh tnh yu y tnh yu i i ca Thin Cha i vi th to ti nhn c lng nhn hu ca Cha, ti c c nhng n lnh m Cha oi thng ban cho (Ibid., p.778). Dng nh chnh thn kh c Gisu Kit soi sng cch sng ny (tham gia hi N T Bc Ai) cho nhng ngi Cha chn tn vinh cuc sng lm ngi ca Ngi trn trn gian (Ibid., p. 202). Phi l nhng tm hn chn chn, hng khao kht s hon thin ca cc kit hu chn chnh, sn sng cht i bng nhng s hm mnh v t b tht s m mnh khi s khi nhn b tch ra ti, mi c tinh thn ca c Gisu Kit ni mnh cch n nh v mi c th bn ch theo ui cch sng hon ton thing ling ny, d trong cch sng y ngi ta phi lm nhng vic bn ngoi m th gian cho l thp hn v nhc nh, nhng l nhng vic lm ln lao trc mt Cha v cc thin thn (Ibid., p.669). Louise qua i ngy 15 thng 3 nm 1660. L tang ca c r l ht sc n s, v theo di chc ca c, c mun cht nh mt Ch Em Bc Ai thc th v nh mt n t ca cc chi th ni c Gisu Kit (PP. Baudot et Chaussin, o.s.b., Vie des saints et des bienheureux, Librairie Letouzey et An, 1935, t. III, p. 332). Hin nay, cc N T Bc Ai khng cn mc o xm na cng khng cn i cc m trng to ln na, nhng i vi bit bao bnh nhn v thng bnh binh, c nhn thy cc N T Bci l c ha hn s nhn thy mt n ci, nhn thy mt s gip ht sc kn o vo nhng lc t hi nht ca cuc i. Ao dng mu xanh gin d ng phc ca cc ch trong nhng nm gn y vn l du hiu cc N T Bc Ai ang hin din cc trng hc cng nh ti cc bnh vin. Lm cc cng tc gin d nht, sng ngho cng vi nhng ngi ngho, vn l chng trnh sng v lm vic t ban u v nay vn

ang c thi hnh trn khp th gii, cng vi xc tn v cng vi by nhiu c ch nh hi th k 17. B i lm vic l cc B v cc N T Bc Ai vn ang hot ng trong i gia nh thnh Vinh-sn. Qua cc chng t ca cc N T Bc Ai, chng ta thy c rng hin nay cng nh trc kia h vn chim s ng trong hng ng nhng ngi chm sc thn xc v tinh thn ca nhng ngi ngho, ngi au m, ngi b khai tr v ngi t nn. H lun l ngi tnh nguyn n vi nhng ngi ang mc nhng chng bnh m ai cng s v ai cng mun trnh, l nhng ngi phong ci, nhng ngi Sida, nhng ngi ho lao, nhng ngi nghin ngp. H lun bit tm ra nhng hnh thc mi phc v cho hp vi nhng cnh c n trn th gii hin nay. Chng hn Agns mt N T Bc Ai B sau khi lm vic ti mi trng bnh vin v nay v hu t hi xem mnh cn c th phc v na khng, v ch cm thy mnh ang trng tay khi phi ch i. n khi gp mt b m c a con trai 28 tui cht v ang cm thy ht sc c n, d c cc thy thuc v cc iu dng vin chm sc tn tnh, Agns lp tc tham gia vo hi do b m y thnh lp. Trong lc lm bn ng hnh nh th, thn hoc cng chia s c tin mt cht, Agns cm thy mnh rt ngho nn v yu ui, nhng c t mc ch l gip cc bnh nhn gi c phm gi cho ti khi cht, bng cch c mt ht sc kn o v n cn. Louise tng xo mnh trong khi sng th nay cng tip tc xo mnh sau khi cht. Ngi ta bit rt t v c ; c vn np sau ci bng ca thnh Vinh-sn Phao-l. Nhng cc B v cc N T Bc Ai vn lun c mt v lun hot ng trn khp th gii. Hin nay ch tch hi cc B Bc Ai l mt ph n ngi Mhic, cn b trn cc N T Bc Ai l mt ch ngi Ty Ban Nha. c gio hong Pi XI phong thnh cho Louise de Marillac ngy 11 thng 3 nm 1934, cn c gio hong Gioan XXIII cng b t ngi lm quan thy nhng ngi dn thn trong cc cng trnh x hi ca Kit Gio. S thnh thin ca Louise de Marillac ko theo s thnh thin ca nhiu N T Bc Ai qua cc th k : ti nh nguyn ng Du Bac Paris, bn cnh quan ti thnh Louise c quan ti ca thnh Catherine Labour ngi c c M hin ra trao nhim v ph bin nh hay lm php l. C th gii bc vo nh nguyn ny v nhn c n hiu ra u l b quyt gip mnh gp c tnh yu Cha ang p trong con tim cc ngi au m v cc ngi ngho kh.

MARIE RIVIER (1768-1838)


Hy dy con mnh bng gng sng hn l bng li ni ; hy chm sc con ci nh c Maria chm sc hi nhi Gisu : Ngi s coi nhng g bn lm cho con ci mnh nh lm cho chnh Ngi ; hy coi tt c con ci mnh nh hi nhi Gisu c giao ph cho bn (AnneMarie Rivier, Ecrits spirituels, Nh M Bourg-Saint-Andol, Ardche, 1962, p. 76). Ti c trch nhim gii thiu cho qu v hip hi Marie Rivier. l li m u ca mt n tu ngi Hoa K, ni ting Php rt chun, tham d Hi ng To Thnh c trch gio dn, hp ti Roma thng 10 nm 1988. Lch s ca hip hi ny xem ra cn mi m lm : dp phong thnh cho Marie Rivier nm 1982 sng lp vin dng Ch Em c M Dng Con chnh l c hi dng t nhng nn mng quc t u tin v dng ghi nhn on sng ca dng ban u c th khi dy rt nhiu sng kin mi m. Ngay t khi thnh lp dng, cc Ch Em dng c M Dng Con ht sc quan tm ti vic gio dc tr em, to dng rt nhiu c s hc hnh trn th gii, t h c dp gp g cc ph huynh, nht l cc b m n n con khi tan trng. Th l dng bn m rng thao thc truyn gio ca mnh cho cc bc ph huynh. Cc n tu c v nhng gio dn ny lin kt vi nh dng phc v Gio Hi rng ri hn, theo gio hun ca cng ng Vatican II. Cc chi ngh h gp g cu nguyn v trao i gip lm tng trng c tin. Nhm cng tc vin u tin, mang tn Hi Tn Tr c M Dng Con, c thnh lp Calinan, thuc nc Philippines. Mt nhm khc c khai sinh Castres, nc Php, sau ngy Marie Rivier c phong chn phc. Khng bao lu sau, t khp cc chu lc, nhiu ngi khc cng tham gia. o su hiu bit v i sng kit hu v c nng sng c tin cho tt hn, hi vin ca hip hi ny ch c nhng phng th rt n gin : cu nguyn nhit tnh hn, lm chng bng i sng mang tnh Tin Mng nhiu hn, pht huy tnh yu Cha Gisu trong gia nh mnh ti ni lm vic v ti gio x, quan tm c bit ti nhng ngi bt hnh. Nhiu ng b ni ngoi hi vin ca hip hi bo m cng vic gio dc c tin cho chu cht ca mnh. Ty theo mi nc, cc nhm ny s mang nhng tn khc nhau. n khi phi tm cho t chc quc t ny mt ci tn, v n tu ngi Hoa K y cho rng phi ly li tn ca nh dng l c M Dng Con, d a s ch em trong hi ng dng khng ng . n lc b phiu, nhn xung bc chn dung thnh Marie Rivier ngay di mt mnh, bng chc ch xc tn rng thnh sng lp dng mun tip tc lm ngun hng khi cho phong tro gio dn mun o su i sng thing ling y ; nh cc gio dn ny tinh thn ng sng lp s lan rng khp ni, tip tc y mnh vic gio dc Kit Gio cho gii tr, cc ph n v cc ngi ngho. Ch thay i kin bng cch ngh gi hip hi y mt cch n gin l hi Marie Rivier, v iu ny lm mi ngi ngc nhin, khin mi ngi d dng nht tr chn ci tn y. Ti Hi ng To Thnh c trch gio dn, ci tn y khng c ngha g. V ngi ta khng tm thy tn y trong s sch ca Hi Thnh hon cu hay s sch Kit Gio. Sau khi tm ti mi, ngi ta mi thy tn ngi c nhc ti trong danh sch cc chn phc c c gio hong Gioan Phaol II cng b ngy cha nht 23 thng 5 nm 1982 ti qung trng thnh Phr Roma, cng vi ba tu s khc. Ngi ta cng bit thm v phong thnh ca ngi l do c gio hong Pi IX xut ngy 12 thng 5 nm 1853, ngha l ch 15 nm sau khi chn phc qua i. Trong bi ging thnh l phong chn phc, c gio hong Gioan Phaol II nhn mnh ti lng am m ca Marie Rivier i vi vic dy d tr em v thiu nin, v c i

vi vic o to cc b m tt trong gia nh, v chn phc xc tn rng vai tr ca mnh l phc m ho cc gia nh. Nh s nhit tnh ca ngi n tu Hoa K y v nh hip hi c pht trin nhanh chng, ngi ta ch nhiu hn ti thnh n mt ngi sng vo thi k Cch Mng Php, cng nh ngi ta mong mun tm hiu ti sao thin h nhc ti thnh nhn v s nghip ca ngi mt cch d dt nh vy. Phi chng ngi l mt trong cc n tu c phong chn phc cch d dng l nh cc tiu chun mi do c gio hong Gioan Phaol II ban hnh iu tra phong thnh ? Ti sao Marie Rivier va rt ni ting va khng c nhiu gii bit ti, d khi cn sng v khi qua i c nhiu php l xy ra, cng nh cc n gi ca dng ny vn tng trng u n ? u l b mt ca Marie Rivier ? Sinh ra trong mt gia nh bun bn ru giu c, lm ch c mt qun tr v mt ca hng bun bn mui Montpezat, trong thung lng Vivarais, nhng tui th ca Marie Rivier c gi cch u ym l Marinette - b v do mt tai nn xy ra khi c mi c 18 thng. Mt m cui thng 4 nm 1770, c b t t trn ging cao xung v b thng nng hng sn. C khng bc i c v mun di chuyn, c phi b. M c tuyt vng qu ch cn mt ngh l nh c Trinh N Maria cha lnh cho c. B c lp i lp li li cu xin y vi c con gi b nh ca mnh, mi khi a c i nh th Sm Hi gn nh. Ti nh nguyn y, sau lng bn th, trong mt ci hc ca bc tng hu cung c mt tng c M giu lng thng xt tng Piet t cch mt t ch chng na mt. Thn th c Gisu nm sng st trn u gi m, ph vi xanh. Xem chng nh thn th ngi rt ln, chn ngi khng da trn g, cc vt thng hai bn chn, hai bn tay v cnh sn trng rt r. c Maria thn mu c Gisu c bit bao nhiu ngi chng kin, chnh l nhng ngi ang nhn ngm ngi con cht ca ngi : t bn tay tri m rng, ngi ang cho mi ngi trng thy thn th b hnh hnh v ngi ang au n khc lc. Hai m ngi ang i din nhau : mt bn l c trinh n Maria vi c Gisu cht, mt bn l Marinette tn tt ang c m m. Ci g vy ? Ci g vy ? Marinette tu tt hi, em cn nh qu khng th no hiu trong tnh cnh ca mi ngi trong bn ngi ny u c ci g rt kinh khng, nhng chng ai cm thy ngao ngn hay s hi trc thn th bt ng y. C b khng cm thy rt gn gi vi c Gisu hay sao ? Ngi cng ging nh c b ang nm yn trn u gi m mnh. Ngi cng nh c b ang c gii thiu cho mi ngi mun nhn v mun xem cc ni au thin h lm cho Ngi. C b cm thy rt an tm bn cnh c Trinh N v Con ngi, n ni c ch lng thinh nm ch mi khi m c t c xung trn mt tm chn, i khi c sut bui sng, lm vic. Dn dn, chnh c nng nc i m t mnh xung mi ngy. c khi bnh, chnh l iu m c hng c ao, bn thn c cng tng mong mun v khng ngng xin vi c M, ht ha hn li ngm e ngi : Ly c M, xin cha lnh con []. Nu m cha lnh con, con s n thm m mi ngy, con s mang ti cho m no hoa b no hoa vng. Cn nu m khng cha lnh con, con s khng n na, con s gin []. Nu m cha lnh con, con s xin m con may cho m mt chic o m tht p [] ; con s tp trung my a nh, dy chng hc hnh v bo chng yu m v phc v m (Mmoire de Soeur Sophie v li khai ti ta iu tra ca To Thnh). Nhng li cu nguyn ny c ni bng ngn ng bnh dn ca a phng, th ngn ng duy nht m tr con ni c. c Trinh N Maria v Con ngi c thinh lng, nhng s thinh lng y khng lm nn lng c b Marie ca chng ta.

Mt mnh trc tng Piet, c b c th th tm s vi c Trinh N Maria ang m c Gisu trong tay ; c b c thi quen ni chuyn vi c M nh vi mt b m m c c th tm s ht tt c. C ang chia s mi hi vng v lng tin tng ca m mnh vo s lnh bnh : B m trong nh nguyn s cha lnh cho ti. C thinh lng nhn ngm cnh c Gisu bi b ri, cn nm sng st trc mt c. Cc em nh ca chng ta c kh nng thinh lng suy nim khi ng trc nhng iu mnh khng hiu. Nh , chng bc vo mu nhim, khng qua mt trung gian no. C b nhn thy Cha Gisu v khng ti no a mt i khi. V sau, gii thch vic tng no cng l nhn xem Cha Gisu v i theo Cha Gisu, Marie Rivier s da vo php l cha lnh ngi m Girikh (Lc 18,35-43) : Ti rt ti nghip cho anh m ng thng, xin Con Thin Cha cho c thy : Ly Cha, xin lm cho con thy . Ch cn thm mt ch thi l sung sng, l : Ly Cha, xin cho con c thy Cha. Con khng xin nhn thy cc th to, m ch mun nhn thy ng To Ho (AnneMarie Rivier, Ecrits spirituels, op. cit., p.9). Nh vy, c trng thy Cha Gisu chnh l nim vui tuyt nh m Marinette p trong lng mnh sut bn nm trng, bn nm tn tt khin c b phi thinh lng v trm t trc mt Cha. Tht ra, c b nhn thy Ngi t bn trong tm hn. Mu nhim Nhp Th in m trong tm hn c b, khng mt li ni no km theo : l mt thn th t hin, b b ri, cn c mt ngi m sinh ra, cht i v t hin. C b c trc gic su xa v s mng ca mnh trong tng lai, l lm mt ngi m cho thn th c Kit c sinh ra, cht i v t hin. Ngay lc ny, tuy bnh tt v b vt cht vo chic gh ngi ta t c ngi mi khi v n nh, c ch huy v iu khin cc tr em trc tui chi a nhng tr em thch vy quanh c. C cn nh nhng tr chi hung hng m c tch cc tham gia : Khng bao gi m ti cm thy b quy nhiu bi nhng ting n o ca bit bao a tr, nhng ting n o m ti khng hng hi tm cch lm du xung v ti cng hng hi nh chng n v ch v tn tt m ti khng th n o nh ti mun thi (Th. ReyMermet, Vos filles prophtiseront, Dng c M Dng Con, Bourg-Saint-Andol, Php, p.20). Mt bui sng n, trong lc m c qun c trn ging, m c th khng th t mnh leo xung c, c bng ny ra trong u ln u tin ngh ny : nu Cha cha c khi bnh, c s dnh c ngy dy d tr em : ngh y m nh ti mnh n ni ti rt thch th nm trn ging xem xt v o su ngh y. Ti thy chung quanh c mt m tr con ang nghe ti dy hc v dy gio l, v ti rt thch th vi ngh y. K t lc y, ngh dy hc khng my khi bin mt khi tm hn ti : ti nh ang b mt tnh cm thi thc mnh x thn cho cng vic y, thi thc ti mc khng th cng li c. K t ngy y, ti cng cm thy thm mun, mnh m hn bao gi ht, c khi bnh c th dy hc (Ibid., p. 20). V th l Marie c khi bnh. Ngy 8 thng 9 nm 1774 l sinh nht c M - cng l ngy an tng ngi cha tr ca c (qua i khi va mi 35 tui), c yu cu ngi ta a i nng cho c mt vic lm m cho ti lc y c cha bao gi lm c ri c i i li li nhiu vng. Sau khi bc i c vi i nng, c chng nhng by tr cho m tr con Montpezat, m cn gip m chy cc vic vt trong lng. Mt ln kia, trong lc chng nng i ti nh bc bn bnh m, c gp ri ro l t cu thang v gy cng. M c vn tin tng v c hai cng n nh th c B Pradelles cu nguyn. Mi lm ngy sau, vo dp l c M hn xc ln tri, mt ngi cu ca c i ngang qua khi c ang ngi bt di t v bo c : Ny chu, ng ln, c gng bc i ! C ng dy v bc i khng cn nng g. Ln ny, khng nghi ng g na : c M cha ti. C chy ti cm n c M. Chng h hn g khi c vn cn thp l t, phi t m len xung qi cho va tm vi bn thnh khi rc l ln u ! C bc i thoi mi v khng nhn c na. Rt cuc, c c th n trng.

D thy gio Montpezat cho rng c s chng lm nn tr trng g, c vn i hc c. Mui hai tui, k tc x vi em mnh l Ccile, cch nh 30 cy s, ti trng ca cc n tu dng c B Le Puy, Pradelles. Ngi ta dy c no ng php, lch s, s hc v n cng. C cng lm mt s vic ca ngi gim th. Nhng hai ch em c khng kp hon tt nm hc th hai. L do c l khng ch v tin tr hc, m cn v sc kho ca Marie thay i kh t ngt sau mt kinh nghim thing ling bt ng. Cha u ca c tng l s lm c thch th khi a c n Bastide vi ngy nghe mt tu s dng Capucin ging. V tu s ny thnh cng ti mc lm c b Marie ht hong lo s b Cha phn xt khi Ngi ch dnh n cu cho mt s rt t. B chao o trc quan im nhum ch ngha Jansen y, c m ra bi ri cc k. B Rivier bn gi c hai con v nh v ngh rng tt hn nn chng gip mnh. Tr v lng, Marie vn khng qun li ha dy tr con hc hnh v a chng n vi c M. Nhng phi thc hin li ha lm sao y ? V ch quen cc n tu dng c B Pradelles, c nh xin lm tp sinh ca dng. 18 tui m b con qu, li lng l t ni, nn c b t chi v l do sc kho. Cha x mi Montpezat li ngi ngng khng mun giao chn c gio lng cho c. Ngi thy tht l bch nu mt c gi va tr va b con iu khin mt ngi trng. Nhng cui cng, ngi cng c th vic. Nh nhng kh khn y, Marie hiu ra trong mt s vic, chng ta khng c quan tm qu ng ti li ph phn v s chng i ca con ngi [], m phi vng tin tin bc, ng mnh kinh hi, cng ng mnh vp ng trc mt tr ngi no (Ibid., p.33). S c lp trong tinh thn y, c rn gia c l nh tr chuyn vi c M v ngi dng lm phn thng cho s bn ch ca c. C cng khng ht hong v bnh tt ca mnh ; thm ch, cn ly lm ngun sc mnh. Tr em n trng c ngy cng ng. C nhng tr nh giu, m cng c nhng tr nh ngho do chnh c mang v, sau khi thuyt phc b m chng v ch li ca vic n trng. C cho php mnh t do la chn chng trnh dy. C yu qu hc tr v mong mun cho chng c nhng iu tt nht : hiu r bi c, bit tnh ton v lm n cng, nhng hiu bit gio l su xa khng km, nh c th gip chng vng vng trong c tin v tr thnh bn ngha ca c Gisu. Sau cng, cha x nhn nhn kh nng s phm ca c, giao cho c cng tc dy gio l cho m con trai chun b xng ti rc l ln u. Marie cng khng b qua vic dy d cho cc b m v m con gi ngy cha nht. Trong vng bn nm, ti Montpezat c Rivier m c trng cng gio, dy gio l, cng nh thnh lp c mt mi m cho cc em gi, n nh chng trnh dy d cc ph n, lm linh hot vin cho hai dng ba. Tng nim cuc Kh Nn ca Cha Kit l mt trong nhng vic o c c yu thch nht : c thng dn hc tr ln i kh nn gn nh th, nhc chng nh li hon cnh kh nn ca c Gisu. Nhng hu qu ca cuc Cch Mng Php mi sau ny mi nh hng ti lng qu vng Ardche. Nhng nm 1790, hm sau ngy tr em trong gio x rc l ln u, cha x ln to ging bo tin rng k t ngy 28 thng 8 nm 1789 khng nhng o cng gio Roma tng truyn khng cn l quc gio na, m ngy 13 thng 4 nm 1790, Hi Ngh lp hin cn ra ch th tch bin mi ti sn ca Gio Hi, cc dng tu u phi gii tn, cc li khn dng u b bi b. V my hm sau, cha qun x Montpezat phi th trung thnh vi lut php dnh cho gio s. C Rivier khng th giu dim m tr nhng nguy c t ra cho c tin. By gi khng cn l lc ch chun b chng vui sng vi ngy rc l ln u p , m cn phi chun b chng tp c nhng la chn c th a n nhng hu qu nghim trng : Thi bui cng ti t, ti cng phi [] khuyn chng vng vng trong c tin v th chu cht hn l chi b c tin.

Xem ra chng sn sng n nhn tt c thay v bi gio, vi a cn khao kht cht v o, n ni chng ti buc phi theo di chng ngn cm chng i Privas thch thc Hi ng Chp Chnh (Ibid., p.54). Trong lc sng gi mi ch bt u, c nhiu s kin ho hp vi nhau ko Marie ra khi Montpezat n sng ti th trn Thueyts, cch chng 5 cy s, pha bn kia chm ni la tn gi l Gravenne. Ngy 23 thng 11 nm 1793, Marie mt m ngun nng lu nay ca c. C tc trc bn m c ngy ln m trong khi b au m. Mt linh mc, trn trnh Thueyts cho b chu cc b tch sau cng. Marie bit c s c mt ca v linh mc ny l nh gia nh ca mt hc sinh ni tr. Hi ng Chp Chnh quyt nh bn u gi nh ca ca cc hi vin dng Ba, m mt trong nhng cn nh y Marie chn lm lp hc ca mnh. C nhiu du hiu bt c phi i tm mt ni an ton hn ni c linh mc c th gip c. Khi thi k Khng B ca Cch Mng Php ln ti cao im, ngy 14 thng 6 nm 1794, c chuyn n Thueyts v quyt nh nh c . Tt c ti sn c nhn ca c ch nm vn vn trong thng ng nh b. Lc y c mi ch 25 tui v mt thn mt mnh. ci x xnh mt ht ca nc Php ny, trong 10 nm sau , Marie Rivier m trnh vic gio dc tr em trong vng. Mc d vua Charlemagne c tham vng t chc cc trng hc ng ngha cho dn chng v ban hnh nhiu thnh ch (nm 1698, 1700, 1724) bt cc hi ng tnh thnh lp cc trng hc, nhng cha bao gi gio dc tiu hc, hay ng hn gio dc s lc, c Nh Nuc t u tin. V li, cc gia nh cng mun gi con ci li lm nhn cng hn l mun tr tin hc cho con, mt khi hc hnh cha c min ph v cha bt buc. Ch con ci cc gia nh kh gi, c gi vo cc tu vin hay c gia s dy ti nh, mi c dy d c nn tng v ting Php, ting La-tinh, lch s v a l. Chng ta cn nh ti trng cc n tu Poissy, Louise de Marillac hc c nhiu iu v trit hc. Di chnh th trc, ngi Cng Gio v ngi Tin Lnh nh cc trng nho nh y m bo m cho con ci mnh c dy d mt cch cn bn v u n, d c th kh chnh lch. Cng ng Trent (1545-1563) nhc nh cc gim mc v cc cha x phi m trng. Nm 1598, cha Pierre Fourier (1565-1640) v b Alix Le Clerc (cht nm 1622) thnh lp mt dng tu chuyn dy hc, gi l dng c B, ti tr em khng nhng c hc c hc vit m cn c dy o rt tt. Dng Ursula, do Angela Merici thnh lp ti Italia (1474-1540), c php hot ng ti Php dy min ph cho cc b gi. Ti Lyon, thng ging nm 1667, mt linh mc tr, tn l Charles Dmia (1637-1689), m mt ngi trng nh hon ton min ph, ng thi lp chng vin v dng cc n tu thnh Charles chuyn o to cc thy c. Nm 1670, cha Nicolas Barr (1621-1686) lp dng cc n tu Hi ng Gisu chuyn m cc trng t thin. Nm 1694 thnh Gioan Baotixita La Salle v su cng s vin ca ngi qui t li m cc trng min ph v thnh lp dng cc S Huynh hc ng Kit Gio. Cho ti nm 1789, Gio Hi vn l ni chuyn t chc vic gio dc tiu hc, d ngi ta t r mun lm cc trng hc y khng cn thuc tn gio na, m t di s kim sot ca chnh quyn. Tht vy, nhng bin php p t trong thi Hi Ngh Lp Hin v Lp Php ph hu tt c nhng g cn bn ca h thng gio dc y. Nm 1792, khi mt vn bn chnh thc do Condorcet bin son trao tc v gio vin cho cc thy ca cc trng cng lp, nhng thay i su xa nht hay nhng tin b trong vic gio dc vn cn l kt qu lm vic ca cc nhn vt va can m va khim tn, i khi khng c hc thc hn hc sinh bao nhiu (nh Marie Rivier ch c mt giy cho php hnh ngh may khng b quy nhiu v cn tr), nhng b li, c mt quan nim rt cao c v gio dc v gio dc ngay t tui th, ng thi kt hp c kin thc vi nn tng gio dc thing ling ca chnh bn thn mnh.

Khi Marie Rivier xin php m mt trng n u tin nhm o to cc c gio, cha tng i din gio phn Viviers ca ngi thin ch ca c, nhng cho c bit trong lc mi nh dng u b ng ca, lm nh vy l va liu lnh va a vi la. Ngi ng nhng mt cch khng nhit tnh cht no. Ngy 21 thng 11 nm 1796, Marie Rivier v bn ng ch xin hin thn cho Cha v cho gii tr, t mnh di s che ch ca c B. Hi ny s mang tn c M Dng Con. Nh sng lp dng tr tui ny s o to hng trm ch em, ch yu cho vng nng thn, gip cc thiu n ngho v cc tiu th ti cc k tc x c gio dc k lng. Nhit tnh mt t thng c Marie s dng s phn nh sc mnh ni tm c th gip lm tng kh nng ca mi mt ngi. Hai mi lm nm sau, Marie by gi tr thnh M Rivier s n li thi k u ca dng, mt t chc m m tin hnh bt chp tt c : Cng trnh ny c khi s trong mt thi k bt b, vo nhng ngy m chng ai dm xng mnh l kit hu. Gia lc o in v ln xn nh th, c vi thiu n qui t li, cng chng hiu r ti sao. Qu tht, m c th th nhn vi cc con l lc y m cng chng bit mnh mun lm g, m khng h bit Cha mun g ni m v ni cc ch em bn [] Lc y chng ta ch c 5 hay 6 thiu n ngho, khng phng tin sng, khng ti chnh. M ch bo ch em cch gin d : chng mnh hy tp trung li v m trng. V chng ti qui t, m lp dy tt c cc tr em n vi mnh. Lc y chng ti ch mi hc c nhng iu cn thit; thm ch, chnh mnh phi hc bi trc khi dy li cho ngi khc. Chng ti ngho ti mc nh ch c mt phng va lm nh bp, nh n, va lm lp hc, phng ng ; cn thc n th ch c mt khc bnh m th kh nut ; ging ng ch l mt ng rm []. Khng c gh ngi, khng c thuc ung khi au, khng c xe hay nga i li. Chng ti chng l g ht, chng c g ht, chng th lm g ht. Cng c lc chng ti h nghi khng bit c phi chnh Cha nhn lnh n a mi s ti tnh trng hm nay ch em ang chng kin khng, c phi Ngi thnh lp, pht trin v cng c cng on ny khng ? (Ibid., p. 70). Gia lc nn gio dc cng lp b b b, m Marie Rivier bt tay o to cc c gio, gi i khp ni c yu cu, lun lun i hi mun m mt trng mi, ngi ta phi bo m cho cc c y c dy gio l. Phi c c tin ca mt con ngi tin tng ch i c M cha lnh bnh ca mnh mi c th tin hnh mt t chc mi m ng vo thi im b bch hi nh th, trong lc cc dng th ng ca, cc linh mc v tu s th chy trn. T nm 1797 n nm 1799, vng Ardche khng cn c th lm b khng bit cc lut l n p ca Cch Mng Php i vi Gio Hi. T sau cuc o chnh ngy 18 thng Fructidor (hay thng 9) nm th nm Cch Mng Php (hay nm 1797) cho ti khi ch Tng Ti c thnh lp (1799) l c mt cuc thanh trng m mu. Marie Rivier - b trn tr tui ca tu vin b e o s b nh n gia cng trng, mi ch em trong dng s b trc xut hay tng ngc, nu khng chu c hnh nghi l mi ngy mt ln theo lch ca Cch Mng. S dng ht mi chin thut, nh ln lt a cc lu hc sinh tr tng hai ngi mt i trn ti nh cc nng dn chung quanh, gi b m v khng th ra khi ging, cui cng Marie Rivier bnh an v s. Khi k li nhng cuc mo him gian nan y vi cha Pontanier v linh mc trn Thueyts lun nng cng trnh ca m m cho ngi bit r u l trng tm v l l do khin m hnh ng nh th : Con ht sc tri n Cha v ht sc hi vng l Ngi s gip chng con tip tc cng vic Con c cm gic mnh sn sng hi sinh khng c thy mt Cha nu c sng c i lm vic cu cc linh hn (Ibid., p. 84). i kht v bnh tt cng khng bung tha m. M cho l mnh quen cc th thch, nhng au kh phn xc lm m qun i nhng kh au phn hn. Cc chuyn i bng xe nga thm ving cc trng mi lc mt tng ca m y dy nhng kh chu ; m thng hi hp s xe b lt xung h. Nh ca li qu cht chi. Ch c mt cn phng duy nht, sau khi dy hc th bin thnh nh bp, ri nh ng. Chnh trong cnh thiu thn trm trng y, m Marie

lun xc tn l Cha Quan Phng khng bao gi m thiu tin bc cn thit thu hay mua nh mi hoc lng thc hng ngy cho mi ngi. M tin tng vo Cha Quan Phng nh th l nh xc tn rng m c c M lm ng minh ca mnh. ng trc tng Piet, m hc c bi hc ph thc i vi nhau : c Gisu ph dng i mnh cho Cha Cha ; cn c M ph dng c Gisu cho th gian. Khi cn b, m Marie khng chn chim ngm s trao i tnh yu y v phn ri th gian. V sut i mnh, m lun quay li ngun mch y kn mc sc sng. M k tt c cho c Maria. Trong nhng lc tinh t nht ca cuc i, khi m ngp u ngp c vi bit bao vn c th, vn ti chnh hay vn lm sao gi cho cc c gio lun can m dn thn, m vit nhng l th rt di v k l chnh xc tnh hnh v nhu cu ca mnh cho c Maria. M xin li ngi v nhng yu ui ca mnh, m tha thit xin ngi cu gip v nng . Mt khe nt trong tng c M Mm Ci Montpezat hay tng c M Cu Gip Lablachre, pha nam Aubenas, hay tng c M Du Puy u c th l ch cho m nht vi mt l th xp bn. Nu c ai hi lm cch no m c th bo tr nhiu cn nh nh th, m s tr li m cha bao gi tm kim tin bng cch no khc hn l cu nguyn v m lun c toi nguyn. Trong vn kh ca dng c M Dng Con, c hng t l th loi ny, vit trong khong nm 1804 v nm 1835. Qua , chng ta c th theo di cc hot ng ca m Rivier v nhng lo u ca m, v mi s u c m tm s trong , ti tng chi tit : Ly Trinh N rt thnh, xin hy gip con v con ci con c c nhng n cn thit nn thnh, gio dc gii tr c kt qu v em li vinh quang ln nht cho Con M v cho chnh M. Nu ng , xin M gip chng con c lng khim nhng su xa, bit mnh tng tn, hon ton t b mi s trn i, yu qu b s nhc v au kh, mt lng tng phc mun ca Con M v ca M, nhit thnh lo cho phn ri cc linh hn, vng li trit cc b trn. Nhng kiu ni sau y c th cho thy y l mt s tr chuyn tin tng ca con vi m mnh : cho php con a ra my nhn xt m con thy M cn bit lin quan n Nh ca M ; thay mt cng on, con n xin M cho chng con bit M c mun chng con xy mt ngi nh khc khng, xin M ch ch no M mun xy v nu M ng , th xin cho chng con nhng phng tin cn thit xy nh y cng sm cng tt ; con khng bit phi lm sao xoay s vi t ch em phc v nh vy, ang khi li c qu nhiu ngi au k m, qu nhiu ngi ngui lnh, kh khan. S ch em hng hi ca M khng cho mi nh : xin m hy cho con thm ngi, ng b chng con, xin hy cho con bit M. Ngi m no cng dy con gi mnh : lm ci ny, lm ci kia, khng c lm vic ny, hy lm vic n. B ch no cng ni nh th vi y t ca mnh, v y t y lun nghe li. M cng hy dy con, con s ht lng vng nghe tt c nhng g M dy (Isabelle Bouchard, p.m., Marie Rivier, son coeur et sa main, trch trong Au feu de sa tendresse, daprs sa correspondence, pp. 285-297). ca vo nh ca cc n tu dng c M Dng Con no cng c ghi Ly c Trinh N Maria, xin hy gn gi nh ngi. Chnh trong nhng ngi nh y, m Marie Rivier trin khai quan nim ca m v gio dc, bng cch mun m rng cch c x ca m vi mi b gi nh c Maria tng m con mnh l c Gisu. Mi b gi u c tip nhn v nhn nhn vi tt c s knh trng v yu thng, ng thi c quyn c dy d. D hon cnh ca chng th no, chng cng c c v hy tn hng quyn li y. Trong tnh trng thiu thn cc phng tin lc y, cn phi ngh ra nhng hnh thc tham gia hc hnh ng vi nhu cu ca cc gia nh thuc cc mi trng khc nhau. i vi cc chu nh, Marie Rivier ngh m cc lp ng u hay cc phng dng nhi, nh c th gip cc b m rt nhiu vic. Bit r s ngho tng ca nng dn, m thit lp mt ch ni tr c bit cho cc tr em no gia nh khng c kh nng tr tin k tc : cc tr em ny, c gi l hc sinh ni tr, u c bo m c ch n ch ; gia nh ch cn mi tun mang tht mui, b, pho-mt, mt, v.v Chng c th c phc v xp v rau nng nh vo s khoai ty hay rau qu gia nh ng gp. M Marie Rivier ht sc quan

tm v dnh nhiu tnh cm cho m hc sinh ni tr ny. Trong nhng thi k v cng kh khn, m cho php khng tun th qui nh y, bng cch tip nhn tt c mi tr em ngho, min l cc c gio khng b qu ti thi. K tc x khng phi l ni min ph. Thm ch cn l ngun h tr ht sc cn thit cho ton b cng cuc gio dc. Sau Cch Mng Php, rt nhiu cha m tm nhng ch c bit y v h cho rng ngoi vic tp vit, hc lch s, a l v khoa hc, con ci h cn c th c gio dc v mt o c v tn gio. Ngy 9 thng 10 nm 1797, by mi mt chu gi ng k ni tr Thueyts. Sau Cch Mng Php, khi thy nhiu nh dng cng m k tc x tr li, Marie Rivier ng mun tip nhn cc thiu n nh qu n hc lm cc b m gia nh va gii va o c hn l cc tiu th c hc thc (Th. Rey-Mermet, op. cit., p. 173). Tr em no cng phi c dy d nh nhau. Khi pht phn thng, ch em phi lm mt cch ht sc cng bng, hc sinh hon ton tin rng ch em ch thng cho nhng ai xng ng tht s, ch em khng thnh kin vi ngi no. Tr em ngho cng c quyn nh tr em giu ; tr theo o Tin Lnh cng c quyn nh tr theo o Cng Gio ; tr dn d cng c quyn nh tiu th khu cc ; tr em con ci nh tai ting cng c quyn nh tr thuc gia nh ht sc lim khit nu nh tin b v chuyn cn chng t lm cho mnh tr nn xng ng vi phn thng (Anne-Marie Rivier, Ecrits spirituels, op. cit., p. 156). Cc tr b b ri hay khuyt tt cng phi c yu chiu nh cc chi th ca c Gisu Kit, phi c h tr v quan tm ti a. Cn phi tr gip cc em ny cch c bit chng khng b cc cng vic nng nhc theo hon cnh x hi ca mnh, nhng cng khng v th m khng bit c bit vit, vn thc cc vic bn phn ca mnh v vn lo hc cch lm vic. M Marie khng b qua mt c gng no lm cho mi ngi yu thch trng hc v cm thy sung sng trng. M bit r c c gio ln hc tr. Mi ln gh thm, m u cho mi c gio mt mn qu nh, khch l h sng tt lnh v on kt vi nhau, lun tm cch tin ln. Thnh thong m cng vit th cho h hay cng k tn bn cnh tn cc em lu hc sinh trn mt qui c c ch k ca ht mi ngi : chnh m l b trn cng cam kt dp b cc im xu v sau , ngi n chung vi cc hc sinh ; cc hc sinh th ha s hc hnh chm ch, tun gi k lut nh trng, vui v ho nh, bc i i vi cc bn, v.v M ng l b m ca mi ngi v trong t cch y, m quan tm ti tng chi tit ca cuc sng v ti tt c nhng g c lin quan n h. Theo quan nim ca m v nn gio dc tiu hc, m ch trng phi quan tm c bit ti cc thiu n. Cc tng ca Cch Mng Php nh t do, bnh ng, huynh bt u c ph bin trong x hi. Nhng c cu gia nh th vn cn rt truyn thng. Trong cc th trn vng qu nc Php, ngi ph n thng phi lm tt c mi vic cn thit cho i sng vt cht ca gia nh. Nu ngi ta cn b b nn gio dc tiu hc th vic gio dc cho cc tr em gi cn b l l nhiu hn na. Ngay c Gio Hi va c t chc li sau thi Cch Mng cng khng dnh u tin cho vic gio dc ph n. Marie Rivier trc gic thy cn phi gio dc ph n cho gia nh v x hi, chun b ng u vi nhng xo trn trong x hi v tn gio. Phi dy h bit cch chn la v t , bit th no l t do. M vit cho ch em ti Saint-Chly rng ch em ch sng ti gio x lm iu tt, tn vinh Cha, bin mnh tr nn hu ch cho x hi, bng cch o to nhng kit hu tt lnh nhng b m gia nh xut sc (Isabelle Bouchard, p.m. Marie Rivier, son coeur et sa main, trong Son ardente vie apostolique, daprs sa correspondance, p. 36). Ngi m ng n tng bng m Marie Rivier sut nhng nm bnh tt, cng cho c mt nn gio dc va vui ti va t do, lun gip c trong nhng cng vic, chia s vi c lng qung i i vi ngi ngho. n lt mnh, Marie Rivier cng ht lng ht sc chm lo cng

nhiu chu gi v thiu n cng tt. Ngi lo sao cho h c gio dc k lng, n gin, thch hp vi mi nhu cu ca thi i v ng vi s trin n ca mi ngi v th l ln tinh thn. M cng sn sng lin lc bng th t vi cc hc sinh c ca mnh. Mt ngi trong s l b Mlanie kt hn v c 4 a con, trong s ny c ba chu s cht bnh ngay khi cn nin thiu (chu ln hon thnh chng trnh hc rt xut sc trng Bch Ngh) rt c m yu qu. M khng ngn ngi dng ch n gi gi bc sng lm ph n kt hn mt n gi trong con c th lm c iu tt ln lao nht, tr thnh mt tng th thit nh gng sng ca mnh []. Oi, m rt thch ngh rng con ang tn vinh Cha khng thua km g cc ph n thnh thin m chng ta cn nh tiu s (Ibid., pp. 69-70). Theo m, cu mang c Gisu chnh l m tm hn, tinh thn v tr khn ca cc thiu n y h c th phc v cch hu hiu v vui v trong gia nh mnh v trong x hi. M khc ghi nhng nguyn tc y vo tm hn cc c gio. M yu cu h ng v kiu ngo m thch dng nhng ch tr em khng hiu. Nu h t cho mnh l ging su ca kin thc, th cch ni ao to ba ln khng thch hp y s c th chng gip dy d cc tr em cht no. Cc c gio phi c lng kin nhn, khng nn i hi cc tr em hn i hi chnh mnh. Phi chu ng chng, b qua nhng chuyn khng quan trng, thm ch phi bit khen chng khch l chng khi thy chng khn ngoan hn mt t. Thy mt ch ln chui trong lc gim st hc tr, m yu cu b thi quen y tp trung ht ch ti cc tr. M Rivier lun nhn mnh ti vic tn trng ngi khc : ng bao gi ni iu g c th lm s nhc cc tr em hay cha m chng (Anne-Marie Rivier, Ecrits spirituels, op. cit., p. 155). Cc c gio phi du dng, trung thc, lch s i vi hc tr k lut c mi ngi tun gi. Khi cn dn cc ch em nhn danh c Gisu Kit, ch em hy t ra nhit tnh, m mun yu cu h phi cu mang cc hc tr chu o hn, khao kht o to h, quan tm c bit nhng tr no kh chu nht. S khn ngoan rt c tnh s phm ca m Marie Rivier c c l do trong qu kh m hc c ni c M cch cu mang v bng m c Gisu t khi Ngi sinh ra cho ti khi cht. Nhng g m hc c v tnh mu t y gip m du dng v yu thng cc tr em m ci. Ngay t khi m trng u tin ti Montpezat nm 1786, m chng t mnh c lng nhn hu ca mt b m v dm lnh trch nhim trng coi cc tr em b b ri, t tm ra, chi u n sn sc v gip n mc. V sau, ngy 21 thng 11 nm 1814, m quyt nh m nh m ci vnh vin ngay trong nh dng c M Dng Con. M thu nhn min ph chng 500 em m ci, sau dy d chng nn ngi v i khi sm sa o ci cho chng. Mi li tc kim c trong vic qun l cc k tc x u phi dnh cho ngi ngho, c bit cho cc tr m ci. Vi tm lng, m Rivier tha sc tm ra nhng li l v nht l nhng c ch c th to s tn nhim ca tr em. M to ra nhiu c hi gip chng thc v nhng n thin ph v nhng trch nhim ca chng. Nh mi khi c iu g phi lo lng c bit, m u nh cc tr m ci cu nguyn st sng. M khng bao gi b qua mt dp l, nht l l N-en, m khng bo chng vo phng mnh tr chuyn, cho ko bnh v tng qu. Vo mt dp l N-en n, nhn ra c Gisu ang hin din tht ni cc tr nh, m khng cm c tnh yu v lng knh trng ca mnh, nn qu xung trc mt cc tr em, hn chng, ht a ny ti a kia (Petites fleurs de la vnrable Anne-Marie Rivier, 1946, p. 118). Ngi ngho cng l nhng ngi c tha hng nhiu tm lng mu t ca m i vi c Gisu. M khng th quan nim ngi ngho khng c ai gip , nhng phi gip vi tt c s t nh. V th, m khng chu c khi thy ai cho ngi ngho nhng dng c k, nhng qun o rch ri. M gii thch : Ti s tr li cho Cha th no y trong ngy chung

thm, khi Ngi cho ti thy tm o rch ri v bo ti : l ci con cho Ta khi Ta hin thn trong nhng ngi ngho . Ti tht xu h v khng bit trn vo u (De lesprit et des vertus de Madame Rivier, Socit de saint Jean lEvangliste, Descle et Cie, 1938, p. 104). chnh l b quyt ca m Marie Rivier, l phng cch rt ring m dng thi hnh s mng m khi cn rt tr, m tng trc gic thy. M nhn thy c Gisu v mong mun ngn la tng chm n mnh c chy lan ra. Mun vy, m s t xo mnh sau lng Con, s cu mang Con trong kh au ri gii thiu cho th gian. Khi cn nh, ti nh cc n tu dng c B Pradelles, c b Marinette thnh tho vi vic y. M mau chng tr thnh bn ca mi hc tr ; b quyt ca m rt n gin : Ti tr thnh ngi y t b nh ca chng, gip chng trong mi s, nhng b chng trong ttc nhng d c php. Thy ti sn sng chiu chng, chng th thch xem ti c th ngoan hin ti u. Th l mt a ni ht i, ti lin ht ; a khc bo ma i, ti lin ma ; a na bo a cy kim, ti lin a kim ch (Th. Rey-Mermet, op. cit., p. 28). Khng vui khi thy cng chn mnh d dng v vc dng nh b ca mnh, nht l khi phi ng u vi ngn kh khn, Marie Rivier mun dng lm b m va vui tnh va ng yu i vi cc con ci, cc c gio, cc hc tr v tt c mi ngi. M t xa mnh i mi ngi c th thy ng m m ang cu mang d dng hn. Hy tm hiu Cha Gisu Kit, hy yu thng Ngi, bt chc Ngi, lm cho ngi khc tm bit v yu qu Ngi, chnh l chng trnh hnh ng ca m (Anne-Marie Rivier, Ecrits spirituels, op. cit., p. 17). Nh thnh Phanxic Assisi, m mun lm bn sao sng ng ca Cha Gisu Kit (Ibid., p. 36), chp nhn kh au, thnh gi v nhc nh. p li tnh yu ca Cha, m yu Cha ni th to, chm sc tng tr em mt, nh c Maria chm sc Hi Nhi Gisu. M yu cu cc c gio hy nhn hc tr mnh nh nhng hi nhi Gisu c giao cho mnh (Ibid., p. 76). M bit khi cu mang c Gisu Kit, ngi ta cm thy au, nhng au cch vui v ; ngi ta bng lng v cam chu gia bit bao thnh gi, chin u v mu thun (Ibid., p.95) ; v tnh yu cng ln th an i cng tht. M bo m tinh thn y cho 141 c s do m thnh lp khi m cn sng, lng vn tic l khng th chp nhn ht mi v tr ngi ta ngh cho mnh. Tn tui ca m kn o nhng rt chc chn hin nay vn cn l ni cho mi ngi tm n ti 18 quc gia. M thc hin li ha vi c Trinh N Maria l mang tr em n cho ngi, nhiu tr em nhng chng chng thiu iu g, m cn hc c cch nhn xem Cha Gisu v yu mn Cha Gisu.

TRXA THNH LISIEUX (1873-1897) V DITH STEIN (1891-1942)


Nm y, vo ngy 9 thng 6, l knh Thin Cha Ba Ngi, ti nhn c n hiu r hn bao gi ht c Gisu rt mun c yu mn (Trxa thnh Lisieux, Oeuvres compltes, Cerf/DDB, 1966, p. 212) Sau cng, mi c vng ca ti u c tho mn, tm hn cm thy mt s BNH AN du dng m su sc n ni ti khng th no din t c, v t 7 nm ri nay s bnh an su xa y vn l di sn ca i ti (Ibid., p. 186). l tm trng ca Trxa khi nh li ngy vo dng Ct-minh, i tn thnh Trxa Hi ng Gisu v Thnh Nhan. Nm mi nm sau, khi tr thnh n tu dng Ct-minh mang tn Trxa Bnict Thnh Gi, Edith Stein cng c chung tm trng y, nhng din t cch khc : By gi ti ang v tr m t lu lm ri ti vn cm thy nh l v tr ca mnh (Edith Stein, Source cache, Oeuvres spirituelles, d. Du Cerf, 1998, p. 214). Trxa v Edith hai ph n cng c chung mt kht vng l vo dng Ct-minh v c vy, phi vt qua rt nhiu tr ngi, cng nh phi chia li vi nhng ngui ht sc thn yu. C hai ngi cng ni gt Trxa thnh Avila m ca mnh sng n gi trong mt khng gian cht hp, gia bn bc tng kn. C hai u li 9 nm trong ni vi nghim nht y, sng vi chng hai chc ph n c cng mt la chn nh mnh. C hai v thnh y tng chim ngm Cha trong cu nguyn, thinh lng, kh au, v u cht mt cch bi trng trong tm ti, trc khi c ch trong hng ng cc n thnh c Gio Hi tn knh. Chnh n gi Ct-minh chung ni kt hai khun mt y hai khun mt khc nhau v gc gc gia nh, gc gc tn gio, gc gc vn ho, ng thi khc nhau v cch din t mi quan h ca mnh vi c Gisu. Chn chn dng Ct-minh l buc vo mt hng rt di nhng ngi hin dng c cuc i tm kim Cha, cu nguyn vi Cha v phng s Cha. u tin l ngn s Elia, vo thi vua Akhp v o tr v. Ngy m qu ch trc nhan Chu, sau cng Elia nhn s mng a dn Israen ra khi ti th ngu tng v a v vi Cha. Elia tp trung dn trn ni Ct-minh ni th phng ca mi tn gio ua nhau xut hin ti Palestina. Ngi ku cu Cha hy t quyn nng ca Ngi trc mt Baan bng cch cho la t tri xung thiu ri ca l m dn chng chun b, cng nh ci g, t v bi bm. Th l dn chng qu sp mt xung t v quay v vi Thin Cha l Cha T (I R 17,2). Vo thi Thp T Qun, ni Ct-minh tr thnh ni c ng ca cc n s. Ngi ta bt chc Elia dc sc cu nguyn v lao ng, hon ton sng trong c tch. H cu xin c Trinh N Maria ch cho h thy ng sng mt cuc i hon ton hng v Cha, v ngi l n t tuyt ho ca Thin Cha, sng c i trong thinh lng v th ly Con Cha, quan tm ti tng ngha c nh nht ca Con Cha. Bn qui lut u tin Formula vitae ca h l do thng ph gio ch La-tinh Girusalem thng ph Albert - son tho, ri c cc c gio hong ln lt ph chun, t c Honori II nm 1226 n c Gregori IX nm 1229. Tip theo sau nhng thit hi do cc i binh Thnh Gi gy ra, cc an s tn mc khp ni bn Ty Phng, v ti y h bt chc li sng ca cc dng sm hi nh dng Phan-sinh v dng a-minh. S thay i t np sng c tch n np sng n o theo vn ho Ty Phng lm i thay tinh thn nguyn thy ca dng. Nhng bc tng bo v s c tch, s kh ch nht nhim v s thinh lng sp (Edith Stein, Source cache, op. cit., p. 222). Tinh thn Ct-minh c sng li v phn no bt li gc gc ca mnh vo th k 15. Jean Soreth gim tnh tnh dng Php nm 1451 c bu lm b trn tng quyn th 25 ti tng

tu ngh Avignon dc sc lm vic y sut 25 nm nm quyn. ng khc, nm 1455, cng vi m Francoise dAmbroise n qun cng vng Bretagne Jean Soreth thnh lp an vin Vannes cho cc ph n. Ti Ty Ban Nha v B o Nha lc y, cc tu vin ca cc ph n sng theo tinh thn Ct-minh khng b buc gi lut ni vi. H c th sng thoi mi. Ti cc phng khch ngi ta tha h ni chuyn vi gia nh v bn b mnh. Sut 25 nm, ti an vin Avila, Trxa Gisu b dng co gia l tng dng Ct-minh vi mt ni qui b vi phm m hu nh chng ai ng ngng g. Chnh khi th gii b dao ng mnh lit trc nhng khm ph v chu M v chnh khi Gio Hi b chia r khp ni do phong tro Ci Cch ca Luther, Trxa bt tay lm mt vic m sau ny s c coi l mt cuc ci t ng ngha cho dng Ct-minh : Ti nht quyt lm ti thiu nhng g ti c th, tc l sng cc li khuyn Tin Mng mt cch trn vn ti a v li ko mt vi ch em trong an vin tham gia li sng y. Ti ph thc mi s cho lng nhn hu v bin ca Cha, ng khng bao gi b qua khng gip nhng tm hn sn sng v yu Ngi m t b ht mi s (Thnh Trxa Gisu, Oeuvres compltes. Ed. Du Seuil, 1948, p. 584). Th l cuc ci t dng Ct-minh ra i, v vi nm sau c mt nam an s Ct-minh cng tham gia rt tch cc, tn l Gioan Thnh Gi. C hai tm cch khi phc li qui lut nguyn thy v khng phi l khng gp nhiu kh khn. Su an s do Trxa v Gioan Thnh Gi o to thnh lp cc an vin ci t u tin ti Php, theo yu cu ca hng y Pierre de Brulle, v ti B. Ti c, an vin Ct-minh ci t u tin c thnh lp ngy 5 thng 11 nm 1637, xut pht t cc an vin Bruxelles v Anvers. Ngi vn ca Cha chnh l ngha ca ch Ct-minh lun lun l mt ni kh hnh v kn o dnh cho nhng ai chp nhn lui ti trong bn bc tng cao vt. Hai cu hi thng c t ra cho mi ngi l lm sao c th quyt nh bc vo mt ni nh th? v lm sao c th sng c i mt ni nh th ? Trxa Martin ch mi 14 tui khi c mi gi chn con ng ny : mt ting gi thc bch n ni c s phi bng qua la mi trung thnh c (Trxa thnh Lisieux, Ouvres compltes, op. cit., p. 149). Hai ch ln ca c hng ng n gi y : ch Pauline tng lm m th hai ca Trxa khi m hai ch em qua i, lc y Trxa mi ln 4, v ch Marie, tng l m u v l ngi chun b cho Trxa rc l v lng. Ti Buissonnets ngi nh m m ca gia nh ch cn li cha gi, lun coi Trxa l n hong b nh ca lng mnh vi ch Cline ngi ch thn yu nht ca Trxa, ngi cng vi Trxa chia ngt s bi. Trxa ngh rng nu c c b li ko vo dng Ct-minh, trc khi ch Pauline gia nhp khng bao lu, y l v c hy vng s c cc ch n cn tip n. Trxa ni r iu ny khi vng li b trn vit cun Lch s mt tm hn : khng phi l mt gic m ca tr con, m l mt ting gi ca Cha hn hoi ; ti mun vo dng Ct-minh khng phi v ch Pauline m ch v Cha Gisu thi Ti suy ngh rt nhiu iu m li l khng th no din t c, nhng nhng suy ngh y lun li mt s bnh an rt su xa trong tm hn ti (Ibid., p. 109). Trxa ln ln trong bu kh tn gio ca mt gia nh Cng Gio thi y. Nhng th thch trong i sng, ci cht qu sm ca ngi m tt c nhng bin c y u c c tri nghim trong nim tin vo Cha. Trxa m t nhng tin b thing ling ca mnh bng ng vng ca cui th k y : chng nh nhng hi sinh nh m ngi ta ghi trn trang v, nh nhng kinh nguyn c ngi ta so snh vi nhng cnh hoa, nh nhng c ch yu thng c ngi ta kt thnh nhng b hoa thing ling. Nhng c cng cho bit : Vo thi y, chng ai dy cho ti phng php nguyn ngm, d ti ht sc mun. Ch Marie thy ti hi o c nhng cng ch dy cho ti c vi kinh. Ti tu vin ni Trxa sng, mt trong cc ch tp s

hi c lm g vo nhng ngy ngh khi ch c mt mnh. C lin tr li c np ng sau ging ngh n Cha, n cuc sng, n ci vnh hng. V c kt lun : By gi ti mi hiu ti nguyn ngm m khng bit v chnh Cha kn o dy ti (Ibid., p. 122). Cha li ko c v c khng cng li. C mi ch c 15 tui khi bc qua nhng cnh cng ca tu vin, sau mu chay, vo mu xun nm 1888. Lc y, c ch nghe ting nc n ca cha gi v ca nhng ngi thn, tim c p mnh n ni c hu nh khng th bc ti. Sau ny c vit : Oi ci giy pht y. Phi tri qua th mi bit n th no (Ibid., p. 186). Sau mt lc, ca khp li, c bt u i xem giang san ca mnh, mi s y u c v rt hp dn. C thch cn phng nh vi bn bc tng trt thch cao, khng nc, khng in, khng my si, ch c vi vt dng th s v nm rm tri trn mt tm vn. C ht sc vui sng khi ngh rng c s y mi mi. V d cn nh tui, c cng bit ti sao mnh y : Ti khm ph ra i tu ng nh mnh hnh dung, khng c hi sinh no lm ti ngc nhin c. Tuy nhin..ngay nhng bc i u tin ca ti, ti gp gai nhiu hn hoa hng !... Vng, au kh dang tay ra v ti lao vo vi c tnh yu (Ibid., p. 187). Cn Edith Stein vo dng Ct-minh lc 42 tui. Cng nh Trxa, ngi ln ln trong mt gia nh ht sc o c Breslau. Cha ngi qua i khi ngi cha y 2 tui. V m ngi tm c sc mnh tip tc cng vic mua bn g, pht trin cng vic kinh doanh y, cng nh nui dy 7 ngi con c l nh nim tin tn gio y. B Stein l mt tn Do Thi Gio m o, rt t ho v ngun gc ca mnh. B tin Cha vi ht c tm hn v cn thn tun th cc nghi l chnh thng ca o. B coi vic Edith sinh ra vo ngy i l x ti l Yom Kippur l mt du hiu can thip ca Cha. Nhng vo ci tui m Trxa thnh Lisieux i bc quyt nh th Edith, d rt thng yu v knh trng m, khng nh s t lp ca mnh v khng chp nhn cc hnh thc tn gio lu nay mnh quen bit : Mt cch hon ton t nguyn v ch , ti b thi quen cu nguyn. Ti khng h ngh ti tng lai ca mnh, m c tip tc sng vi tin tng rng ti c tin nh cho mt iu g cao c hn, ti khng thuc v ci mi trng trng gi, trong mnh sinh ra (Joachim Bouflet, Edith Stein, philosophe crucifie, Presses de la Renaissance, 1998, p. 31). Th nhng, n mt lc no m bn thn c ln ngi thn ca c khng bit giy pht nh mnh chnh khi c b vic cu nguyn ca o Do Thi l lc c ang khi s leo ln ni Ct-minh gp Cha trong tt c nh sng chan ho. hng ca c lc y l i tm s tht. Sut 17 nm qua, vic cu nguyn duy nht ca c l khao kht tm ra chn l. Sau khi hc xong v lm vic hai nm ti i hc thnh ph sinh qun, c quyt nh quay li lm vic i hc Goettingen, ni trit gia Edmund Husserl ang ging dy ng l tc gi ca cun Recherches logiques (Nhng nghin cu c tnh l lun) m c c cch thch th. C khm ph ra trong trit hc hin tng lun, mt phng php gip c c mt quan nim mch lc v th gii. C tm c ni phng php mt cnh ca tinh thn cn thit gip c thot khi s l lun ca l tr lnh lng v tru tng ; c thong thy trong trit hc y c ch dnh cho Mc Khi thn linh v thn b. C nhn nh v thy mnh im ny rt r v sau c s lm ph kho cho ng trong vi nm : Phi ni rng nh Husserl hng dn chng ti nhn ra bn thn s vt v gip chng ti nm bt cc s vt mt cch ht sc nghim tc m t chng mt cch n gin, trung thc v c lng tm, cc sinh vin chng ti c gii thot khi mi s ty tin v v on trong nhn thc c mt thi nhn thc n gin, bm vo s vt v t , khim tn. N cng gip chng ti thot khi nhng thin kin, thot khi nhng g lm mnh khng cn nhy cm vi nhng trc gic mi m. Thi

ny mt thi m thy c o to cho chng ti c gii thot nhiu ngi, gip chng ti sn sng tip nhn chn l ca o Cng Gio. Nh vy, c mt l mn sinh cu thy nh thy m tm ra ng n vi Gio Hi, mt con ng m chnh thy cng cha tm ra (Edith Stein, Phnomnologie et Philosophie chrtienne, c gii thiu v chuyn ng bi Philibert Secretan, d. Du Cerf, 1987, p.16). Trong s cc mn sinh ca Husserl, c Adolf v Anna Reinach, mt cp v chng hnh phc, cng l nhng nh trit hc ng ch , va ci o Do Thi sang o Kit. Adolf va b cht ti mt trn nm 1917, nn Edith n vi Anna vi ngy gip c sp xp giy t ca chng. S bnh tnh ca Anna lm Edith ht sc ngc nhin ; sau ny c tm s vi mt linh mc : l ln u tin con thy Thnh Gi c mt sc mnh thn linh r rt. Ln u tin, Gio Hi sinh ra t cuc kh nn ca c Kit v khi hon nh ci cht ca Ngi tr nn ht sc r rng i vi con (Elisabeth de Miribel, Comme lor purifi par le feu, Edith Stein, 18911942, Plon, 1984, p. 61). Ma h nm 1921, Edith n lm khch ti nh hai bn Thodore v Hedwige Conrad-Martius. Mt ti n khi ch cn mt mnh nh, c tnh c chn ly trong t sch mt tc phm mang tn Tiu s thnh Trxa thnh Avila, do chnh ng s vit. C c mt mch, ch trong mt m. n sng, khi gp sch, c vt ngh : mi chnh l chn l (Ibid., p. 65). Hm sau, c i mua mt cun sch l v mt sch gio l. C tin chc rng tng lai ca c l sng trong dng Ct-minh, v v th, t mnh n xin mt linh mc lm php ra ti. L ra ti din ra ngy 1 thng ging nm 1922. Khng phi l khng c l khi c e ngi phn ng ca m mnh nu nghe tin y : c chun b tt c, nhng khng ng m mnh ln u tin khc trc mt c. B Stein hiu r s la chn ca con mnh c mt ngha rt su xa. Sau ny, b c nhn xt : Ti cha thy ai cu nguyn nh Edith. an i m, Edith hon vic vo dng Ct-minh, v sut 10 nm sau , c em ht kh nng ra dy d v o to cc ph n Cng Gio, t chc kh nhiu bui thuyt trnh trn khp nc c, nc Thy S v nc Ao, dch cc th ca hng y Newman, dch cun De veritate (Bn v chn l) ca thnh Tma Aquin, sng rt ngho, cng st qui lut dng Ct-minh cng tt. Khi b t chi chn gio s thc s m c rt hi vng i hc Fribourg v l ngi Do Thi, c hiu ra rng ch quc x p t trn ton t nc. Thy mnh b hn ch trong cc hot ng tr thc, c quyt nh vo dng Ct-minh. Khi bc qua ngng ca nh dng ngy 14 thng 10 nm 1933, c ch c mt thn mt mnh. Mi nghi thc tin bit m v h hng u lm nh ti Breslau. Mt trong cc ngi anh (hay em) r ca c trch c l vo dng trong khi ng bo Do Thi ca c b truy ui. Ch cn mt bc l lun na m h hng c khng ngn ngi bc, l cho rng c tm n dng Ctminh t nn. Nh mt ph n sng bng nim tin, m c hi c ln cui cng mt cu hi ht sc cn bn, lin quan n con ngi c Gisu. B vn hi vng con gi b cha la chn dt khot. Edith k li cuc ni chuyn sau cng y kch tnh y : Ngy cui cng ti cn nh, ngy 12 thng 10, li l mt ngy n chay. i vi ngi Do Thi, l ngy kt thc tun l Lu, v cng l ngy k nim sinh nht ca ti. M ti n hi ng v ti cng i theo. Chng ti mun sng ngy y mt cch ht sc thn tnh. V gio trng hm y ging mt bi rt hay. Khi i, chng ti i tu in v ni rt t. Khi tr v, m ti mun i b. Phi mt khong 45 pht, m m ti th 84 tui. an i b i cht, ti cho b bit my thng u ca ti dng Ct-minh ch l nhng thng sng th. Nhng b p li : Nu con quyt nh th sng li sng y, th l v con mun kin tr trong li sng y Ri b quay ra hi ti :

- Bi ging hm nay c hay khng ? - C ch. - Ngi ta vn c th o hnh khi lm ngi Do Thi ch ? - Chc chn ri, nu ngi ta khng bit g khc hn. B hi mt cch tht vng : - Ti sao con phi tm bit mt iu g khc na ? Ri b ni thm : - M khng c g chng i Ngi C th Ngi l mt con ngi rt tt nhng ti sao li phi lm cho mnh tr nn ging Cha ? (Joachim Bouflet, Edith Stein, op.cit., pp. 207-208). Trn chuyn tu a Edith i xa hn ngi nh ca gia nh, c ngi tnh ton tt c hu qu ca quyt nh ny: Quyt nh y nghim trng, ko theo nhiu hu qu n ni chng ai c kh nng ch cho ti cch chc chn con ng phi theo [] Ti phi bc i mt mnh v hon ton lm li trong m ti c tin [] Nhng ti cng cm thy bnh an cch su xa. Ti n bn, l bn thnh Thin Cha (Edith Stein, Source cache, op. cit., p. 24). T nay, thinh lng bao trm ln tt c ngy sng ca Trxa v Edith. Cc ngi sng trung thnh vi qui lut, m qui lut ny ch ra cho cc ngi mt vic l ngy m suy nim lut Cha v tnh thc m cu nguyn. T khi thc dy lc 4.30 n khi i ng lc 21 gi, c ngy u c phn chia nhp nhng theo phng v : mi n tu u c mt trong ca to nm ln mt ngy ca ngi v chim ngm Thin Cha, ri vic ai ny lm nh c ch nh. Trxa lo may v, v sinh v lm vn. Cn Edith, theo yu cu ca b trn tnh dng Ct-minh, tip tc cc cng trnh trit hc : hon thnh vic bin tp nhng g thai nghn trc y kim mt gh ging dy trit hc, nhan Acte et Puissance(Hin th v tim th) ; bin son mt trong cc tc phm ln ca mnh, c tn Etre fini et Etre ternel(Hu th hu hn v Hu th vnh hng) v khi t gi nh dng, ngi ang vit d mt bi kho cu v Gioan Thnh Gi : La science de la croix(Khoa hc Thnh Gi). Nhng nhng cng trnh ny khng lm ngi xao nhng vic chnh yu, l hin thn hon ton cho Cha ; tt c cc cng trnh y u ch l mt phn trong thi ph thc mi s trong bn tay Cha. N tu Ct-minh no cng phi lo cu nguyn v phc v. H phi chia s s c tch ca dng t ngy 1 thng ging cho ti ngy 31 thng chp cng vi mt nhm ch em, c ngi th tnh tnh im lng, thm ch hi kn o, c ngi li c tnh hiu thng. Khi nghe hi : Con xin g?, ngi mun tham gia dng c M Ni Ct-minh hay ngi n tu Ct-minh tng lai s tr li : Con xin lng t bi ca Chu, s kh ngho ca Dng v s bu bn ca ch em. Edith ngc nhin trc tinh thn yu thng gia 21 n tu Ct-minh tip nhn ngi ti Cologne. Du vy, cc b trn cng khng tha cho ngi nhng s s nhc nh dy ngi sng khim nhng. Ngi chp nhn tt c v lun t mnh cho Cha s dng: i vi ngi n tu Ct-minh ly tnh yu p li tnh yu ca Cha, khng c cch no khc hn l trung thnh chu ton cc bn phn hng ngy cho ti tng chi tit ; l vui v dng hin t ngy ny sang ngy khc, t nm ny sang nm khc tt c nhng hi sinh nh b m khi t chc t m mt ngy sng v c cuc sng, mt tinh thn y ngh lc cng khng th trnh khi ; l tp chin thng chnh mnh vi n ci yu thng trn mi m khi sng chung vi nhng ngi c nhng c tnh khc nhau chng ta thng xuyn phi thc hin ; l khng b qua mt c hi no phc v tha nhn v tnh yu. Sau cng, cn c nhng hi sinh c bit m Cha yu cu tng tm hn mt (Ibid., p. 226). Trxa c ni ti nhng mi kim chch hay vi th to chung quanh Trxa, nh l tt nhng c mt ci g khng bit bt ngi phi trnh (Thrse de Lisieux, Oeuvres compltes, op. cit., p. 370). Chng hn c mt ch c n lm Trxa rt kh chu. khng

b thua cuc trc s c cm y, Trxa quyt nh cu nguyn cho ch y v mi khi gp ch y, Trxa s lun mm ci, khin cho ch y phi ngc nhin v phi ni cho Trxa bit. Trxa chn thnh cho bit mnh rt hi lng khi c gp ch. Trxa cho rng chnh Cha Gisu ang n np ni y lng ch y li ko Trxa v bin nhng g ng t tr nn du ngt i vi Trxa. Cha Gisu ! Trxa ch ngh n Ngi v ch ni v Ngi. Trong ton b cng trnh chp tay ca ngi, t tp tiu s n cc th v cc bi th ca ngi, tng cng chng 900 trang, tn Gisu c nhc ti ng 1616 ln. Ngi mun yu Cha Gisu, yu Cha Gisu vi tt c am m, trao cho Cha Gisu hng ngn du chng tnh yu (Ibid., p. 146). Ngi l con ngi va tinh nghch va nhy cm, rt ra t tm hn mnh bit bao kho tng lm hi lng Cha Gisu. Ngi tin l Cha Gisu c an i nhiu. Lm hi lng v an i Cha Gisu, iu y ngi lun ngh ti v din t ra thnh nhiu bi th, thm ch ph nhc ht trong cc dp l ca ch em v ca cng on : Ngm nhn au kh ca Ngi Mt con rn ru, vn ci y thi An thn con sng trn i an i Cha khng ngng khng ngi Kh au khng ni ln li May chng lng Cha u su c vi Con vui khi thy Cha ci D tim con phi rut gan xa ri (Ibid., p. 734) Gisu, xin oi nghe li H hoan lng Cha ht tnh Cha i [] Gian nan y i gi mi vui lng Cha, vi su bun (Ibid., p. 726) An i Cha Gisu au kh v b cc ti nhn qun lng bng cch ha hn bn Cha vi tt c tnh yu, trong kinh nguyn v suy nim : Ngi ng qun, ly Cha, Cha ti, Con mun an i Cha trn i kh au v ti nhn qun lng. Ch mnh Ngi, mnh Cha l tnh lang Xin cho con ngn con tim, tim mi yu Ngi, yu Ngi mi mi thi M nu nh tng y vn cha va Th xin cho, cho con tim ca Ngi Con tim thn thnh y, Cha i (Ibid., p. 700) Nim tin ca Trxa ngy cng thm su sc. L knh Cha Ba Ngi nm 1895 (ngy 9 thng 6), ngi cho bit thm : Ti va nhn c n hiu r hn bao gi ht rng Cha rt mun c yu thng (Ibid., p. 212). V hm y, ngi dng mnh lm l ton thiu cho Cha tnh yu (Ibid., p. 962). T lu, ngi ngc mt nhn ln tri, hi vng s c trng thy Cha trong nh sng t tng. Mt trong nhng th thch ln nht m ngi phi nm tri trong nhng nm cui i l hoi nghi khng bit c thin ng hay khng. Ngy 9 thng 6 nm y, ngi ni mnh khng mun lp cng c ln thin ng na, m ch mun sng cht cho tnh yu duy nht ca Cha, sng cht ch lm vui lng Cha, an i tri tim Ngi v cu thot cc linh hn.

ang khi , Edith phi dn dn mi khm ph ra mnh c th sng ht sc thn mt vi Cha : khi cn tr, ngi cha bao gi c c tin nh m mnh. V th, ban u ngi rt ngc nhin l Cha chp nhn cho loi ngi yu mn Ngi mt cch ht sc thn mt. Cho n mt ngy n, trong lc do chi trong thnh ph c l Francfort, mt s vic ht sc tm thng xy ra li ni ngi mt n tng rt su m : Chng ti gh vo nh th ln mt vi pht v trong lc cn chn ch, knh cn v thinh lng, th c mt ph n bc vo, tay xch gi i ch, qu xung cu nguyn giy lt. i vi ti, l mt iu rt mi l : ti hi ng hay trong cc nguyn ng Tin Lnh m ti tng gh, ngi ta ch vo ht kinh thn v ; nhng y mt ngi ang b bn cng vic gh vo nh th vng tr chuyn ring vi Cha. Cnh tng y, ti khng bao gi qun (Joachim Bouflet, Edith Stein, op. cit., p. 18). Kinh nghim y lm sng t mt iu m ngi tng c trong cun Tiu S ca thnh Trxa Avila, khi thnh n so snh vic tm nguyn vi s trao i thn mt gia hai ngi bn ngi ta tr chuyn mt mnh vi Thin Cha m ngi ta bit l ang yu mnh (Thnh Trxa Gisu, Ouvres compltes, op. cit., p. 18). Nh Trxa Avila, Edith Stein hiu rng chng ta khng nhng c th gi tn Thin Chu, m nhn tnh rt thnh ca Cha Gisu chnh l cnh ca ta phi bc qua c Thin Cha ch tn mc khi cc b mt ca Ngi (Trxa Avila, Ouvres compltes, d. Du Seuil 1957, pp. 223-224). Ngi cn ni r v c l ngh rng nhn xt ny dnh ring cho ngi nu ngi hc thc c th tn dng kin thc ca mnh tin nhanh trong vic tm nguyn th ngc li, mun gp g Cha, ngi y cn phi c lng khim tn, bi v chnh Cha s li ko ngi y, ch khng phi ngc li. Trong hnh trnh tm linh ca mnh, Edith mt con ngi tr thc s coi quan h thn mt gia mnh vi Cha l mt cch cho mnh tham gia vo mu nhim nhp th v t nn ca c Gisu. Khi ch ngha quc x thng tr ti nc c, ngi gp bit bao tr ngi lm ging vin ch v ngi l ngi Do Thi, ngi tr nn ht sc nhy cm trc tnh trng s d thng tr th gii v th gii ht sc cn c cu thot. Cng ngy ngi cng tp trung cuc sng ca mnh vo kh nng duy nht cu thot th gii, chnh l thp gi c Kit hay s ni di nim vui Ging Sinh. T nay, c i ngi trc khi vo dng, khi sng trong dng v khi sng trong tri tp trung Auschwitz, mi khi cm thy Cha thinh lng l ngi coi nh mnh ang chia s cuc kh nn ca c Kit. Ngi lm vic ny vi tt c tnh cm v l tr ca mnh tnh cm v l tr tng c nui dng bng nhng nm nghin cu trit hc. thc cch su sc v s cp thit m ngi khng th b qua, ngi lin kt vi nhng bng hu c Gisu nhng ngi gip c Gisu vc thnh gi. Trong khi chin u vi th gian, nhng ai theo c Kit u c mt vai tr hn hoi. V v kh chnh yu ca h l thnh gi [] Trn ng thnh gi y, khng phi ch c mnh ng Cu Th []. Bt c ai sau ny chp nhn gnh vc s phn nng n ca mnh bng cch nh ti au kh ca Cha hay t nguyn lm vic n ti, u ang gp phn chuc li mn n khng l ca nhn loi v ang gip Cha vc ly gnh nng ca Ngi [] S hu thun ca nhng ngi vc thnh gi y chnh l ngun nng Cha mi khi Ngi vp t [] Gip Cha vc thnh gi l em li nim vui thanh khit v su xa [] Ch c nhng ai c cu, ch c con ci ca n sng mi c th vc thnh gi Cha Kit (Edith Stein, La Crche et La Croix, Ad Solem, 1995, pp. 55-60). Khi vit th cho ch Cline ca mnh bng ngn ng hoa m nh thng lm, thnh Trxa thnh Lisieux cng lu ti kh nng y i vi nhng ai tn hin hon ton cho tnh yu Cha, kh nng thng phn vo hnh vi cu chuc ca Cha Con : Ny ch Cline, chng ta hy bin tm hn chng ta thnh mt mnh t nh cho Cha Gisu n ngh ngi chng ta ch trng hoa hu trong ngi vn y, vng ch hoa hu thi, ch khng trng hoa khc, v hoa khc c th s c ngi trng, cn hoa hu ch c cc trinh n mi c th hi dng cho Cha Gisu

(Trxa thnh Lisieux, Oeuvres compltes, op. cit., p. 430). Ngi chia s vi ch Cline thao thc ca mnh l lm p lng Cha, ng t bin mnh thnh ngi ngho, gi tay ra nh mt k n xin tnh yu (Ibid., p. 470). Lm hi lng Cha Gisu, Ngi ngh ngi trong vn hu, gip Ngi vc thnh gi, tt c u l nhng cch khc nhau cho hai n tu dng kn tham gia tch cc vo sinh hot th gii v cu thot th gii. Ngi thn ca k vo tu dng Ct-minh chng nhng khng mt con em mnh, m cn c li con em mnh cch c bit, v nhim v ca ngi tu dng Ct-minh l ng trc mt Cha cu nguyn cho mi ngi (Joachim Bouflet, Edith Stein, op. cit., p. 207). Trc khi vo dng, Edith Stein bit rt r v th Cha giao cho mnh gp phn cu th gii. Khi cp n cc ph n dng mnh cho Cha ni chung, ngi gin tip m t hon cnh ca mnh trong 9 nm cui cng ca i dng hin : Ch y s ng bn cnh Cha Gisu, nh Gio Hi v nh Thn Mu Cha hnh nh trn ho ca Gio Hi. Ch s ng h tr cng cuc cu . Khi tn hin con ngi mnh v cuc sng ca mnh, ch c a vo chia s cuc sng v s nghip ca c Kit, cng au kh v cng cht vi Ngi mt ci cht kinh khng nhng li l ngun em li s sng cho nhn loi. Nh , hin th ca Cha bit th no l lm m cch siu nhin, lm m ca c nhn loi c cu chuc, bng cch tch cc tham gia lm cho cc linh hn hon ci hay bng cch hin t chnh mnh em li hoa qu ca n sng cho nhng ngi m xt v mt loi ngi, mnh cha bao gi gp (Elisabeth de Miribel, p. cit., p. 190). Sau su thng lm thnh sinh, ngy Edith nhn o dng Ct-minh v thnh hiu l Trxa Bnct Thnh Gi, tu vin t chc mt cuc l rt ln, c ng o bn hu n by t tnh cm v lng qu mn. Sut bui sng, c c tr chuyn vi h ngoi ni vi. Sau thnh l long trng v nghi l tip nhn, Edith m hn ht mi ch em trong dng, v mt ln na cho tm bit cc bn b, hc tr c v ngi quen bit. K t y, tuy ngn cch nhau bng ca st, nhng Edith s lin kt h vi vic hin thn ca mnh. Khng ch nhng ngi c mt sng ch nht thng t tuyt vi y, m c thm ch cn tn tnh hn na - nhng ngi vng mt ngy hm y. Ti tin rng Cha gi ly mng sng ti dnh cho h. Ti phi lun lun nh ti hong hu Esther b ly i khi dn tc mnh chnh l b ra trc mt vua bu c cho h. Ti ng l mt c Esther b bng, rt ng thng v bt lc, nhng c Vua tuyn chn mt v vua ht sc cao c v t bi, Edith vit nh th trong l th ngy 10 thng 10 nm 1938. Trong s nhng ngi vng mt ngy c mc o, c gia nh c, v gio s gi Husserl, dn tc ca c ang b bng ti t thn e da. S vng mt ca h khng lm c bi ri, d c ht sc au kh trc s thinh lng m trong m c t giam mnh. C khng ngh rng mnh c gi ch ring cho m mnh, m khi ra trc nhan Cha, c cu mang tt c mi ngi ang tm Cha mt cch no . Khi vc thnh gi Cha Gisu, c rt tin vo quyn nng ca n cu chuc v vo kh nng mnh c tham gia vo . C thy nh Cha p li lng tin v s tham gia ht sc nh b ca mnh vo cng cuc cu , qua ci cht ca gio s Husserl v ci cht ca m mnh khi nhng ci cht y u xy n vi mnh vo nhng giai on quan trng trong hnh trnh n gi dng Ct- minh, nh khi c lp li li khn tm v khi c tuyn khn trn i. Khi m c qua i lc c 88 tui c tin n m c ci o vo giy pht cui cng. Nghe tin y, c tr li : Tin m ti ci o l mt tin n khng c c s, hon ton sai. Ti khng bit t u ny ra gi thuyt y. Hn l m ti trung thmh vi nim tin tn gio ca c ti giy pht cui cng. Nim tin khng lay chuyn nng c sut c cuc i chng l

li bin mt khi c lm chung. Ti tin rng nim tin y gip c vt thng nhng s au n ca gi hp hi v cho php c c hng lng t bi ca ng Thm Phn, v gi ny, bn cnh Thm Phn y, c tr thnh im ta trung thnh nht cho ti. c g c cng bu c cho ti c v ti ch nh c ! (Ibid., p. 179). C cng by t lng tin tng tng t i vi Husserl : Ti khng c g phi lo lng v ngi thy gi ca mnh. Ti khng tin rng lng nhn t Cha b chn li bi nhng ranh gii ca Gio Hi hu hnh. Cha l s tht. Ai tm kim s tht l tm kim Cha, d ngi y c thc iu hay khng (Ibid., p. 173). Nh hot ng nhiu trong vic ging dy v nghin cu, Edith c rt nhiu b bn mun nh c tr gip v mt tm linh. C chp nhn nhng giy pht nh v y ti phng khch, v c khng bao gi qun mnh ch l dng c ca Cha. C u n nm c nhng tin tc v s tn ph ca ch ngha x hi quc gia. Mt s ngi trong gia nh c phi di c sang Hoa K ; ngi khc b cng bc lao ng kh sai. C s n t di c ngi khi nghe mc rng ln khng th tng c ca vic bt b ngi Do Thi. K t thng 11 nm 1938, ti c, i sng dn s ca ngi Do Thi k nh khng cn, cc hi ng u b t ph. Mun bo v cng on, Edith phi chp nhn chuyn ti tu vin Ct-minh Etch, Ho Lan ; em gi c l Rosa chu php ra ti- s gp c ti . Ngi ta xc tin th tc hai ch em c i Thy S. C neo i mnh vo ci vnh hng, nn cm thy rt bnh an v vui v. Theo yu cu ca b trn tu vin, c bt u vit cun La Science de la Croix (Khoa hc Thnh Gi) nhn k nim 400 nm ngy sinh ca Gioan Thnh Gi. C chun b cch sng sut trc nhng iu xu nht. C ang trch nhim ly n gi ca mnh cch trn vn : c l Bnct Thnh Gi ngi Do Thi sinh ng vo ngy l Yom Kippour (l X ti) xin hin thn cho tri tim Cha Gisu lm ca l n ti. Mt s ngi chng kin c b hai s quan c Quc X bt, cng vi em gi Rosa ca mnh, ngy 2 thng 8 nm 1942, b a i tri tp trung Amersfoort, ri chuyn n tri Westerbork, b y ti tri Auschwitz : trong nhng li chng y, ngi ta lun cho thy s bnh tnh, thinh lng, n ci ht sc bun b v ni lo lng ca c lm sao gip mt lng ngi qu ng, cc ph n v nht l tr em. Vn l mt tm hn a thinh lng, nay c ang mang li cu nguyn thinh lng ca mnh ra khi tu vin n nhng ni xem ra Cha b ri dn tc ca mnh. C nhn ly thnh gi vc Cha, nay c ang bc vo s thinh lng ca Thin Cha mt s thinh lng c t i i trong ni Thin Cha sng thn mt vi nhau, v cng t pht ra thnh ch cu con ngi (Edith Stein, Source cache, op. cit., p. 65). C bit r rng ch t trong thinh lng, khi i din vi s d vt ln trn s hiu bit ca con ngi, mi pht ra Anh Sng. Vi thng trc , c vit th cho b trn tu vin : Ngi ta ch c th tip thu c khoa hc ca Thnh Gi khi Thnh Gi thc s xut hin. Ngay t u, con xc tn iu y, v con thng thn ni rng Knh cho Thnh Gi, ngun hi vng duy nht ca con !. Khi sp cht, c hai thnh Edith v Trxa u leo ti nh ni Ct-minh, theo du chn ca Gioan Thnh Gi ngi cha tinh thn ca hai ngi : leo ti nh bng cch ho nhng au kh th l vi nhng au kh tm hn. Trxa lp li v sng trn vn tm tnh ph thc qua nhng li ny : Chng c ch no ta Chng c nh sng, m ch c ti tm Ti s c cht v tnh yu (Trxa thnh Lisieux, Oeuvres compltes, op. cit., p. 711) Ngi n tu Ct-minh tr tui y, t lu nay bit bnh tnh trm trng ca mnh v chc chn mnh s cht sm, hn cn phi chu ng mt th thch na khi bn tai mnh ang vng vng mt ting th thm rt du dng v xa xm rng c Lang Qun sp n (Ibid., p. 240). Cho ti ngy l Phc Sinh nm 1896, vi mt nim tin mnh lit v r rng, Trxa cm thy

ht sc hnh phc mi khi ngh n thin ng. Ngi t hi lm sao ngi ta c th ph nhn thin ng, v ngi tnh nguyn hi sinh mng sng dn a d ch mt ngi thi n hng hnh phc thin ng. Nhng bt thnh lnh sau , tm hn ngi b cc bng ti dy nht xm chim ; by gi ngh ti thin ng l ngi ch cm thy u tranh v dy v, m mi n khi cht n mi chm dt. Trong con ng hm ti tm y, ngi vn gi tin tng : Cha bao gi ti cm thy Cha du hin v t bi nh th, Ngi ch gi th thch y n cho ti khi ti sc chu ng, cn nu gi ti sm hn, hn ti b th thch y dm su vo tht vng Gi y, th thch y ly i tt c nhng g c th l sung sng t nhin khi ti kht khao thin ng Ti cm thy by gi chng c g ngn cn ti ct cnh, v ti chng cn kht khao no na ngoi kht khao c yu n mc phi cht v yu (Ibid., pp. 240-244). Khi ng trc c Gisu trn i Canvari, c Trxa Hi ng Gisu v Thnh Nhan, ln Trxa Bnct Thnh Gi, u chim ngm thy trong c tin mt khun mt mo m, khng m miu khng sng chi[] b mi ngi khinh b v trnh xa (Is 53,2-3). Cuc din kin ca hai ngi cha bao gi yn lng bng lc y : Con chng cn mong mun g hn Ngoi gia sn l thnh nhan Ngi Trong Ngi n nu khng thi V con s ging nh Ngi mi mi (Trxa thnh Lisieux, Ouvres compltes, op. cit., p. 685) Th l cuc i ca Trxa b nh b ho lao, chng ai bit, thiu ri hon ton trong dng kn Ct-minh. Trong ngy l an tng, ch c cc ch em cng on v vi ngi thn. Cn tri hy dit Auschwitz, b hong hu b nh Esther bt lc qua i gia hng ngn ngi, l mt ngi Do Thi theo o Cng Gio, b cht ngt trong mt phng ga, cng vi em gi mnh l Rosa. C hai v u c mt nim tin tuyt i vo sc mnh ca nhng mng sng c hin dng chung vi mng sng c Gisu, hu cu th gii. Edith ni vi Rosa em mnh khi nm tay em t gi vnh vin dng Ct-minh Echt theo cc s quan c Quc X ti bt mnh : No, chng ta hy ln ng v dn tc chng ta. H b bt, l hu qu trc tip ca vic cc gim mc Ho Lan ln ting t gic ch ngha quc x lu y ngi Do Thi ; ngy 2 thng 8 sau , c nhng ngi Cng Gio gc Do Thi v cc tu s ngi Do Thi ca cc tu vin Ho Lan u b bt. T khi bc vo th gii c tin, Edith khng ngng o su mi lin i ca mnh vi dn tc. Ngi sung sng v thy c Gisu cng l ngi Do Thi ; ngi thy l mi lin kt thm gia ngi vi c Gisu. ng trc cc cuc bch hi, ngi tr nn ht sc nhy cm vi tt c nhng g lin can n dn tc mnh. Ngi qua i trong t cch l mt ngi Do Thi ngi khng coi l mt iu l lng bng s vic ngi tng sng nh mt kit hu (Xavier Tilliette, Etudes, 10. 1988, p. 348). c u tranh mi lm ti vui Sinh ngi u t n khi no (Trxa thnh Lisieux, Oeuvres compltes, op. cit., p. 734) Lng ti, mt mi du hin Hy in tht r ti nn ngi Nn ngi thnh cun theo bit bao ngi (Ibid., p. 685) Trxa kt hp vi c Kit cho ti khi leo ti ni Canvari v tin vo li Ngi : Phn ti, khi no c ko ln khi mt t, ti s ko mi ngi ln vi ti (Ga 12,32). L mt ngi sng

trong an vin nhng lc no cng mun truyn gio, Trxa tin chc rng nu cng cht vi c Kit, ngi s cng vi c Kit ko nhiu linh hn ln tri v chng minh iu y, ngi ha s mt cn ma hoa hng xung mt t. Thc t cn vt xa nhng g ngi c th ngh. Cun Chuyn mt tm hn ca ngi i vng quanh khp th gii. Ngi hn l v thnh c phong nhiu tc hiu nht : 500.000 ngi hnh hng d l phong chn phc cho ngi ti qung trng thnh Phr ngy 17 thng 5 nm 1925 ; ngi c t lm quan thy chnh ca cc x truyn gio, ngang bng vi thnh Phanxic Xavi, hay lm quan thy trng Rusticum l chng vin Rma phc v vic truyn gio Nga ; lm quan thy th hai ca nc Php cng vi thnh Jeanne dArc ; sau cng t ngy 19 thng 10 nm 1997 ngi c phong lm tin s Hi Thnh, cng vi thnh Catarina Siena v thnh Trxa Avila. Tc hiu ny, c rt ng tn hu ch i, c c gio hong Gioan Phaol II cng b khi kt thc i Hi Gii Tr Quc T ti Paris ngy 15 thng 8 nm 1997. i Hi ny din tin v c t chc th no l do thnh Trxa ng mt vai tr ch cht. Cng nm y ngi ta c hnh 100 nm ngy ngi qua i . Ti Rma, trong Hi ng Gio Hong c trch gio dn c quan ca gio triu Rma chu trch nhim chun b cc i Hi ngi ch tch va c b nhim mt ngi Hoa K t ln bn ch tch mt bc chn dung rt p ca thnh Trxa mi khi c phin hp chun b i Hi. Ngi c mt ti , trong tu phc dng Ctminh, lun a mt nhn ngi ta ang chun b i Hi th no. Vo ngy khai mc i Hi, bo ch cn thc mc v kh nng s kin y s tht bi vo pht cui v c qu t ngi ng k tham d Th m, c 300.000 ngi tr c mt ti qung trng Champ-de-Mars. Gia m ng, ngi ta thy rt nhiu c hiu nhc li ch ca i Hi : Hy n m xem. V ngi ta bt u diu hnh t chn thp Eiffel mt bc chn dung rt ln ca thnh Trxa. Bc chn dung y s i qua gia m ng cc bn tr, vng qua ht qung trng Champ-de-Mars, ri dng li ti sn c trc Hc Vin Qun S. Bc nh ny chp ngi lc 15 tui. Tc bi li cho c v gi hn, n ci hi mai ma v b dng rt an bnh. C b Trxa vn tip tc li ko cc bn tr n vi Cha Gisu lm vui lng Ngi. Cn Edith c phong chn phc nm 1987 v c phong thnh ngy 11 thng 10 nm 1998 ti Roma. Mt nm sau ngy phong thnh, nhn dp thng hi ng gim mc chu Au, c gio hong Gioan Phaol II cng b Edith hay thnh Trxa Bnct Thnh Gi lm quan thy chu Au cng vi thnh Brigitta Thy in v thnh Catarina Siena. Ngi nhn mnh trong tng th ca ngi ngy 1 thng 10 nm 1999 : Hm nay cng b Edith Stein lm ng quan thy chu Au l mun ging cao trn chn tri ca lc a lu i ny mt c hiu ni ln s knh trng, bao dung, tip nhn, ku gi mi ngi hy thng cm nhau, chp nhn nhau, vt qua cc khc bit v chng tc, vn ho v tn gio, lm nn mt x hi huynh tht s (La Documentation Catholique, no. 2213, 7.11.1999, p. 921). Bn vn cng nhn mnh ng gp ca Edith vo vic thng tin ph n trong x hi mt ng gp v cng qu gi trong thi i ca ngi (Ibid., p. 920).

MADELEINE DELBRL (1904-1964)


Tin Mng khng phi l mt cun sch nh bao nhiu cun sch. khng phi l nhng li ca con ngi nh bao nhiu li ca con ngi. M l li ca Ngi Li Thin Cha. L Ngi Li Thin Cha lm ngi, c nhn ngm v c thut li (MADELEINE DELBRL, Nous autres, gens des rues, textes missionnaires do Jacques Loew gii thiu, d. Du Seuil, 1966, p. 80). Cch y vi nm, c gim mc gio phn Crteil, mt trong nhng a phn mi ca min Paris, tuyn b kt thc giai on iu tra cp gio phn phong chn phc cho c Madeleine Delbrl. Tuy cha c nh th chnh to trong gio phn, c cha Crteil cng tuyn b mnh tht hnh phc khi c th cy nh s thnh thin ca mt ph n tng sinh sng ti Ivry mt ngoi ln ca Paris. Tuy nhin, cng phi nhn nhn rng trong h s iu tra y khng h thy k mt s kin c bit no. Madeleine khng phi l ngi thu ht m ng. C cng khng thnh lp bt c t chc no cp a phng hay quc t. Khi cn sng, c ch xut bn c mt cun sch (Ville marxiste, terre de mission, Thnh ph mc-xt, t truyn gio, d. Du Cerf, 1957, rdition : Cerf, 1970 ; DDB, 1995). Cc ghi chp v bi thuyt trnh kh nhiu ca c ch c xut bn sau khi c qua i. Hin nay, cha thy c php l no c qui cho c. ch l mt ph n bnh thng, sng trong mt thnh ph ngho cng vi nhng ngi tr thnh gia nh ca c, nhng ngi ngoi ph. Madeleine sinh ra trong mt ngi lng Prigord ti Mussidan. C b lng khi cn tr : cha c lm trong ngnh ng st nn buc gia nh phi di chuyn lin tc. Vic hc hnh ca c chu nh hng r. C ch tip thu c mt nn hc vn chp v, mt kit tc ca nhng iu khng u vo u, nh sau ny c cho bit. D c ra ti v hc gio l, nhng c ch nh lm bm vi k nim p v nhng ngy l tn gio khi cn nh. Nhng g c va lt qua v Cha y s sm rng mt, ri b xo sch hon ton. Lc ln 15 tui, khi n Paris cng vi cha m mnh, c tuyn b mnh v thn v coi cuc i v th gii tht v ngha. C sm bt nhp vi cuc sng ca th , nhng khng giu ni mt s bt an bt n rt su xa. u c mi ngi cn in du su m cuc chin t nm 1914-1918, mt cuc ph hoi cch tn nhn bao nhiu sinh mng, nht l ngi tr ; ri dch cm Ty Ban Nha cng tn ph nng n khng km. ang khi , Madeleine phi chu ng s khc bit qu ln trong tnh tnh ca cha m mnh, khin hai ngi khng th ho thun vi nhau. Lc 17 tui, c tr nn v cng bi quan. Lc no c cng ngh n s v ngha ca cuc sng. Ni bt hnh to ln, khng th bn ci, khng th l lun, chnh l s cht. ng trc s cht, chng ta phi thc t, tch cc v hnh ng (Madeleine Delbrl, Nous autres, op. cit., p. 57). L tr ca c lm c tin rng cuc i ch l mt o tng. C cho rng mi ngi dn thn vo i u b nh la : t nhng nh cch mng mun thay i th gii, n khng ch nhng ngi hiu ho v nhng ngi c ca i hot ng cho ngi khc c hnh phc, m c nhng ngi thng thi hay ang yu. Nhng c lao ng, c yu thng n u, rt cuc ai cng phi cht. Madeleine giu nhm ni au kh ca mnh, tm bn b cho mnh, ra ph, ma nhy, lm th, trong s ny c mt bi, ta La Route (ng i), s mang li cho c gii thng Sully Prudhomme nm 1926. C th vi lng mnh, v r mt trong my bn thn ca c cng th, l phi gi sao cho mnh tr mi, bt lun xy ra iu g. Qua trung gian cha c, mt ngi t hc, c lm quen vi tin s Armingaud - mt nh t tng t do gip c lm quen vi th gii duy thc chng ca cc bng hu Montaigne, lin lc vi con u ca ng l Jean Maydieu mt ngi rt m o, ang ao c i tu, n Paris hc hnh ch v mun vng li cha u ca mnh. Madeleine v Jean n vi nhau mt cch l lng : s v thn ca c

ang ng vi nim tin ca anh y. Mt ngi ch bit th tn gio hi ht, vi nhng qui c x hi, nh c, nay bng hiu ra thi ca Jean v ca bn b anh y l mt thi ht sc mch lc, hon ton n khp vi lng tin ca h vo Thin Cha. Hn th na, v Thin Cha ca nhng ngi ny xem ra cn thit cho h nh kh tri vy. C khng th khng suy ngh. Tuy nhin, s tm kim ny vn cn bnh din l tr, ch mi ng n tr c ca c : Nu mun trung thc, ti phi nhn nhn : mnh khng c php coi nh khng c vn Thin Cha, Thin Cha khng cn l mt iu khng th c na (Madeleine Delbrl, Ville marxiste, op. cit., p. 251). Lc c 20 tui, c hai bin c au n khin c phi i din vi cuc i mt cch chn chn hn : anh Jean ngi m c coi nh hn phu ca mnh bng dng bin mt, khng km khng trng, theo ui con ng ring ca anh y l gia nhp dng a-minh : Madeleine Delbrel dn dn mt phng hng v t giam mnh trong s c c hon ton. Vn vi u c c lp, c khng mun tm s an i, nht l trong tn gio. Tuy nhin, t trong tnh cnh bi t y, c bng c mt ci nhn rt r v chn l. khng cn l chn l ca s l lun na. C gn nh b qut ng do mt c nho ln m c xc nh l rt mnh bo (Nous autres, op. cit., p. 309). Ti quyt nh phng cch m ti cho l din t ng nht s thay i cch nhn y : ti quyt nh cu nguyn [] Ln u tin ti qu xung cu nguyn, m c s l mnh ang theo ch ngha duy tm. Ti cu nguyn khng nhng ngy hm y, m c nhiu ngy sau Khi cu nguyn, ti tin rng Cha n gp ti v Ngi chnh l chn l sng ng, chng ta c th yu Ngi nh yu mt ai (Ville marxiste, op. cit., p. 252). L tr v tnh cm ho chung vi nhau trong nhng giy pht cu nguyn khng theo mt cng thc no. im hi t ca l tr v tnh cm chnh l thc t. l gp g mt con ngi, gp g mt ngi ang sng thc l c Gisu Kit. Khi qu xung cu nguyn, Madeleine Delbrl gn nh tm thy li tui th ca mnh, khi mnh cn hc gio l v hc cch tha chuyn vi Cha. Nhng k nim hin v vi c. Ti n y (Mussidan) ngy 15 thng 8 v tham gia on rc mt iu m ti cha h lm t khi cn rt nh. Cuc rc kiu hi xa gip ti nh li cnh hu vng ng cm trong tay v bi thnh ca ht trn ming : Hy nhn ly triu thin ca ti, ti cho ngi y, v trn tri sau ny, ngi s tr li cho ti (Madeleine Delbrl, Correspondence indite, Th gi Louise ngy 5 thng 9 nm 1928). Nhng c ch n s y xut pht t mt con tim tng nm tri s phi l v ang gp c tnh yu tuyt i. t lu sau, c khuyn ngi bn thn ca mnh l c Louise mt ngi khng bit Cha cng hy c thi nh c : Bn hy qung i, cho n mt ngy no , mt chiu no hay mt m no nu nghe thy mt ting ni mnh mng v m thm i cho bn phi c vui, phi c an bnh, th bn hy qu xung, ht sc n s v ht sc ngho hn (Ibid., Th gi Louise ngy 15 thng 2 nm 1928). Nh mt ngi ch em trong hnh trnh tm Cha, Simone Weil mt ngi cng thi vi Madeleine Delbrl cng tri qua mt kinh nghim tng t. Nm 1937, ti n Assisi hai ngy tht tuyt. Ti , ch c mt mnh ti trong ngi nh nguyn b nh kiu Roma thuc th k 12 nh nguyn Santa Maria degli Angeli mt cng trnh thun khit khng g snh c ni thnh Phanxic thng xuyn cu nguyn, bng c mt iu g mnh m hn ti bt ti qu xung, ln u tin trong i (Simone Weil, Attente de Dieu, La Colombe, Paris, 1950, p. 37). Sau khi hon ci, Madeleine cm thy ht sc bnh an v mt tm linh. l nhng iu thng din ra trong cc tm hn c Cha Chin Lnh dn v. Cc tm hn y cm thy nh b nm ly da c v nhc ln trn nhng cnh tay mnh m khng th cng li [], ti mc

h vui a mc sc v t ht c i mnh di bn chn Cha (Madeleine Delbrl, Correspondence indite, Th gi Louise ngy 23 thng 1 nm 1928). Tuy nhin, Madeleine s gi mi tm trng ca mt ngi hon ci, ngha l c giai on trc v c giai on sau khi hon ci. Nhng nm u sau khi hon ci i vi Madeleine l nhng nm tm kim. By gi c hon ton thong dong : sau khi b sc nng, nay c tm ra ngha cho s ra i ca anh Jean. L Phc Sinh nm 1927, c vit cho m mnh : Thin Cha l ng hin thn t i i. Mc tiu ca chng ta l phi tr nn mt vi Ngi v trong Ngi chng ta hin thn cho mi ngi. Trn th gian ny cn c mc tiu no cao hn. Con c l khi run ln v bit rng sut na con v anh y ht mt mc tiu . Nu chng ta c dng nn cho mt iu g khc, th khi tnh dy s vic hn s kinh khng nh th no (Madeleine Delbrl, Correspondence indite). By gi Madeleine quay ra rt gn gi b m, v c hai u rt ang cn Madeleine. Cha Lorenzo v linh mc m nh tham gia hng o c quen c gip c ngy cng tin su hn vo mu nhim Thin Cha ; ngi khuyn c c Tin Mng. Tin Mng go tht bit hiu c t cho cha Lorenzo khuyn c hy nhn c Gisu ngay trong nhng li ni ca Ngi v qua Ngi cho bit mnh l ai. i vi c, y qu l mt s m mt. C thy c Gisu ang sng trong Tin Mng m c ang c v sing nng suy nim. C mnh thm nhun Tin Mng, coi Tin Mng nh mt li ni sng ng : Khi chng ta cm sch Tin Mng trong tay, chng ta cn phi thc Ngi Li ang trong (Maurice Maziers, Madeleine Delbrl et lincroyance, tp ch Le Supplment, d. Du Cerf, no. 198, 9.1996, p. 78). V qu gn b vi Tin Mng nn c c thi quen chp li trn vn nhiu on. C chp bng nt ch bnh thng ca mnh, trn cc tp v hc tr, c phn hng chia b hn hoi. Hn l mt nhiu thi gi lm ! Dng nh c x s vi Tin Mng nh ang vui v tr chuyn vi c Gisu cn ang sng, bn khon tm kim Ngi, nhn ra Ngi v phc v Ngi. Kinh nghim cho c bit sch Tin Mng ch tit l mu nhim ca mnh vi nhng tm hn sn sng sp ly trong tn th v vi nhng con tim khng cn t tin tng ni loi ngi na (Madeleine Delbrl, Nous autres, op. cit., p. 80). Chnh nh nghe theo Tin Mng m vo nhng giai on khc nhau ca cuc i c c can m a ra nhng quyt nh lm bt ng mi ngi chung quanh. Quyt nh u tin thuc loi ny l quyt nh i truyn gio : c mun nhng ngi c k vai st cnh, nht l nhng ngi c yu thng, cng c hng nhng g c coi l qu gi nht. C mun nim vui ca mnh cng c nhiu ngi chia s cng tt. Thng 10 nm 1933, khi quyt nh phc v mt gio x, c bn n ti ngoi Paris ti Ivry vi hai ph n tr khc cng chung c nguyn vi mnh. Lc y, c va trn 19 tui. Ti khng n gp nhng ngi v sn : ti khng bit g v v sn ; cng khng n tm hiu ch ngha mc-xt : ti cng khng bit. Ngi ta ch bo ti rng ti Ivry nhiu ngi sng rt ngho v khng tin. Ti tng bit th no l ni kh ca s v thn ; Tin Mng mc khi cho ti bit th no l ngho hn. Nu s gp g gia ti vi ch ngha mcxt bn lu nh th th l do bi chnh ti khng tr nh cuc gp g y (Madeleine Delbrl, Ville marxiste, op. cit., p.80). C m ti vng ngoi , nh cc nh tha sai ngh n nhng vng t xa xi ho lnh. Nh th lnh ca cc i, c chu trch nhim m rng phong tro v pha nam Paris v vng ngoi : Gi nh bn bit ngoi l th no i vi ti v ti ht sc mun gi ti nhiu th lnh c th em li cho cc thiu nin ng thng ang b tim nhim hn th mt mi m gia nh

vui ti v mt tinh thn bc i. My ngy nay, u c ti lc no cng bn tm ti iu y (Madeleine Delbrl, Correspondence indite, Th gi Louise ngy 6 thng 2 nm 1928). C chn mt kiu truyn gio ht sc su m ngay gia lng qun chng, ni u c con ngi ang cht vn th gii v dao ng gia mu nhim Thin Cha ng mun con ngi phi tr nn b nh trn tri, vi mu nhim th gii mun con ng mnh m oai phong (Madeleine Delbrl, Ville marxiste, op. cit., p. 178). Theo c, Trxa thnh Lisieux quan thy cc x truyn gio - chnh l ngi, ngay t u th k, c ch nh phi sng mt thn phn, theo thi gian ch cn mc ti thiu, cc hot ng rt thnh nhng vic vt vnh, c anh hng hay khng, chng ai bit, v im truyn gio ch cn loay hoay trong vi mt vung (Ibid., p. 178). Quyt nh i Ivry l mt quyt nh tip tc tinh thn phong tro Hng o Sinh v nm trong khun kh do thnh Vinh-sn Phao-l xut, l chm sc cc ngi ngho v ngi bnh, chy vic vt cho h, gip h lm cc th tc hnh chnh. c 10 ph n nhit tnh t chc sng vi nhau theo vin tng y. Khi khi s i Ivry, ch cn 3 ch em : Madeleine ang theo hc v tp vic ti mt trng o to tr t x hi, Suzanne l y t v Hlne. im xut pht l trm xe in s a c ti Ivry trong vng 45 pht. i vi cc thiu n lc y, chng khc g bn tu sp a cc c i tht xa. Thc t m ni, h ang nhy liu vo vng t m h m tt. H sp sa khm ph thy nhng kit hu chn chn trong tn gio ca h, cn cc chin s mc-xt th sn sng x thn cho thc h ca mnh. Ngoi no cng xm xt. Nhng Ivry khng phi l mt ni yn tnh n gin. l mt thnh ph c rt nhiu cng nhn. H lp ra c mt gii v sn cng vi nhng qui tc v tp qun, cn ng cng sn ng vai tr iu phi. T gia th k 19, dc theo b sng Seine, ngi ta dng ln cc nh kho bng g thay cho cc khu trng trt um tm. Ngoi ra, nhiu nh xng b lit vo hng d nhp v nguy him c di khi Paris v cng n ng hai bn b sng Seine. Ivry mau chng tr thnh mt trung tm luyn kim, cung cp nguyn vt liu cho k ngh xe hi va mi ra i v n u chin tranh, th cung cp n dc. Mt lc lng lao ng quan trng c huy ng vo trung tm ny, trong ph n chim a s. 12.500 ngi ch to cu v kim loi, bi, l xo, thit b in, v lm vic trong cc khu cng nghip ho cht hay thc phm. Xng th, nh my, nh kho v bn bi bin Ivry tr thnh mt thnh ph sinh ng nhng ngho nn, nht l do cn khng hong vo nhng nm 30, to ra mt t l tht nghip rt cao l 16%. Ba c bn cng n Ivry chng hiu m t g v tnh hnh lao ng y. Madeleine ch bit nhng g ngi ta ni : Ivry c rt nhiu ngi khng tin v ngho kh. C mun gp h. C cho rng s khc bit gia mt ph n Cng Gio tr gc t sn vi mt anh th v thn khng phi l tr ngi qu ln ri khng th i n ch i thoi vi nhau trong tnh thng. Trc khi qua i khng lu, c vn xc tn nh vy : Cng i xa, ti cng xc tn rng nhng phn chia hng ngch ln hay nh ch lm chng ta thm kh nghe ra cu tr li ca c Kit trc cu hi : Ai l tha nhn ca ti ? [] v ch lm chng ta m mt khng nhn ra nhng h lun rt ra t cu tr li ca Ngi. Mi ngi, bt lun l cng sn hay t bn, Pht Gio hay Hi Gio, trc tin v trn ht vn l anh em ca chng ta t trong ci ngun []. mi chnh l con ngi chng ta phi ng li, d ngi y c b mo m bin dng n u. Tri tim ngi y vn l tri tim ca con ngi, tri tim m c Kit mun ng li v mun ng li thng qua chng ta (Christine de Boismarmin, Madeleine Delbrl. Rue des villes, chemins de Dieu, Nouvelle Cit, 1985, p. 189).

Mt trm nm trc, thng 6 nm 1848, trong lc th thuyn ca cc cng xng quc gia u tranh chng li chnh ph ngoi ng ph v phi chu trch nhim v cc cuc x xt v mu, th Frdric Ozanam ph ch tch hi Thnh Vinh-sn Phao-l, khi khai mc tng i hi ca phong tro, yu cu cc hi vin rng mun nhn nhng ngi ngho m h thm ving l anh em ca mnh th hy tp qun i s tht : h c th tng l nhng ngi bo ng nm xa (Pierre Pierrard, LEglise et les ouvriers en France, 1840-1940, Hachette, 1984, p. 154). Trong nhng thng u tin, Madeleine chung vi hai ch bn ti trung tm x hi ca gio x, trn i cao ca thnh ph ; c tt bt v phi iu hnh cc cng tc gio x. Nm 1933, tc l nm c n sng Ivry, Gio Hi v thnh ph ang i khng vi nhau kch lit. Cc kit hu b pha chnh quyn thnh ph o p tht s. Ngoi ng ph, h b m tr nhc m, linh mc th b nm . Trong cc bui l chnh thc ca thnh ph, t chc phi Thin Cha tuyn truyn chng Gio Hi. Cc kit hu p li bng chin tranh lnh : mt s doanh nhn b tuyt thng, cc ngh t do c khoanh vng v ngi c c tin khp kn c i vi nhau. Ti k tc x hay trng hc, tr em tha h nh nhau (Madeleine Delbrl, Nous autres, op. cit., p. 23). Madeleine c nhng kinh nghim u tin v tnh trng khng d g tr nn ngho vi ngi ngho. Sau khi mang mt gi qun o c n cho mt gia nh ngho, c va bc xung cu thang t tng th t th nhn ngay trn u mnh gi qun o y, km theo mt trng chi ra. C khng bit qun o va cho y qu rch ri. C thc s tc gin khi phi ri vo tnh hung y. Lm sao y ? C gh v nh ly cht tin c ang gi, chy i mua nhng cnh hoa hng , ri nh cu b chi di nh mang ln cho m n. C nghe c ting gi li v mt ln na, phi leo ht bn cu thang. Ngi n b y lc ny ri rt cm n c, mt rn ra nc mt. Mt tnh bn ln ny sinh. Sau ny, khi ln 20 tui, cu b y s xin c ra ti v chnh Madeleine s l m u ca cu. Ci gi mua cc cnh hoa hng y tht l xng ng so vi nhng g c rt ra c t kinh nghim y. Sau ny, c gii thch : t nay c phi yu tha nhn nh yu chnh Cha : i vi ai cng vy, tnh yu no cng phi l mt hnh vi ca con tim ; khng c con tim th cng khng c tnh yu nhn loi [] Vi con tim nhn loi, c Gisu khng mun chng ta b ci g cng hc, cng lm. Chng ta khng b cm phn tch tm l v iu y, nhng Ngi khng yu cu chng ta lm th. c Gisu tng ni : Hy hc vi Ti v Ti hin lnh v khim nhng tht lng [], v nu Ngi bo chng ta hc vi Ngi iu y th l bi v chng ta cha bit iu y []Hy tnh yu ca Cha bin con tim chng ta tr thnh ca l hi sinh theo Ngi ; bin con tim chng ta thnh con tim hon ci, thnh con tim thanh khit, ch c con tim y mi c th nhn thy Cha (Madeleine Delbrl, La joie de croire, Le Seuil, 1968, p. 207). Trong chuyn cng tc y, Madeleine v tnh hc c c ch ca Maria ngi Bthania, k trn tc Cha mt th du tinh khit t tin. V c sc nh ti nhng li c Gisu ni : C ta lm mt vic rt tt cho Ti. Tht th, ngi ngho lc no anh em chng c v h mun, anh em c th lm n lm phc cho h ; nhng Thy, khng phi lc no anh em cng c. C ta lm nhng g c c th : c lm trc vic xc thuc thm cho thn th Thy trc khi chn ct (Mc 14, 6-9). Kinh nghim ny c Madeleine Delbrl coi l giy thng hnh ca Tin Mng : thn th c Gisu b lm nhc ni bn thn ngi ngho. Lm sao c th sn sc thn th y, nu khng cm nhn t bn trong ni nhc nh y, nu khng cng hin din vi nhng ngi ang b thng tn v s nhc nh y ?

T , Madeleine hng ti vic chia s cuc sng vi nhng ngi b x hi loi b ngy cng nhiu hn. c th sng ngay ti trung tm thnh ph, c cng cc bn dn n s 11, ph Raspail, gn to th chnh. Ngi nh khng ln lm, nhng rt tin nghi, c khu vn va di va hp c th dng lm mt xng ch to, em li cng n vic lm cho mt gia nh ngi Ty Ban Nha. Madeleine hot ng hi khc vi cc c quan cu tr v thin nguyn theo truyn thng. Nh hc lm tr t x hi, c tm c mt chn ti to th chnh Ivry. Chng my chc, c gp g ch ngha cng sn, c hin thn ni nim xc tn v tm hn ca nhng con ngi rt n s, nhng cng nhn ngho nn thng b i x bt cng. Mt c ng vin cng sn, tuy mi gp ln u nhng lm vic chung vi c c ngy, cho bit: - Nu lt na ra v, n ng t ng, c ngi hi ch chn thc h ca ch hay da tht v xng mu ca mnh, ch s chn bn no ? Madeleine tr li : - Khi cn nh la ti. Ti ngh rng mnh s chn da tht hay xng mu ca mnh. Ch kia kt lun : - Ch thy y : chnh l l do khin chng ta ho hp vi nhau, v ti cng chn th thi (Madeleine Delbrl, Ville marxiste, op. cit., p. 183). Nm 1935, Maurice Thorez ngh mt chnh sch mi l cha tay cho ngi Cng Gio. Nhn chung i a s dn chng Php khng thch Gio Hi Php. Madeleine khng l lun v iu ny, c hnh ng theo c thc tin. Mt cch c th, ng th trng cng sn v cha qun x Ivry tuyn y trc y ca hng o sinh s ng thnh lp mt y ban tng tr cc ngi tht nghip. L c gi trung thnh ca tun bo ni ting do cc cha a-minh ch bin tun bo Sept (Th by), Madeleine gi cho bn bo mt bi, m sau ny s c xut bn. Vi bt php thi ca, c k li nhng g mnh ngh v mt cng vic ht sc to tt v ht sc c th p ng cc nhu cu x hi : Ngy xa, ti Ivry c hai ngn ni m d lun cho l khng bao gi gp nhau c : hai ngn ni y l hai thp chung, thp chung to th chnh v thp chung nh th x []To th chnh qut sn mu , cn nh th th sn mu ca Cha, tc l khng c mu. Mt ngy p tri thng ba n, ngi ta bng thy cc bch chng dn khp cc tng, theo mi t chc c mi n hp ti to th chnh thnh lp y ban tng tr ngi tht nghip. Nhng ngi gio x c i c li bch chng y v sau khi suy ngh, h cho rng mnh cng c mi tham d Ti to th chnh, ngi ta bn lun ht chiu ny n chiu kia. Mi lm ngy sau, cc bch chng cho bit ng th trng v cha qun x u c th c chung mt ngh v vn ny, l lm sao cu gip cc ngi tht nghip ngay lp tc v tm thi. Tun sau, 150 nhm quyn gp g ca mi nh trong thnh ph v thu c hn 15.000 pht lng. Cc xe t chy la lit ngoi ng, mang hng ng qun o ti. Sau nhng l th gi cho cc nh cng nghip l cc ngn phiu, tin gi qua bu in v cc tng phm khc. Lc y c ngi cng sn ln ngi cng gio u ngc nhin, c ngi cn b sc. Li c ngi t v khng tin vo s thnh tht trong nhng hnh vi y. Phn chng ti, chng ti tng cho rng mnh c th cng nhau quyn gp tin bc, thu nht o qun, phn phi cc hng cu tr y hiu qu hn, m vn tip tc gn b vi nim tin ca mnh, khng v th m lm suy yu hot ng tng ca mnh. Chng ti tng cho rng lm vic vi ngi cng sn khng hn l tr thnh ngi cng sn, khng khc g bi gio ; tri li, nu t chi sng tnh bn nhng ni c Kit khng chi t yu thng th khng cn l hnh ng nh ngi kit hu na (Sept, ngy 24 thng 4 nm 1936, p. 20).

Madeleine s cn nhiu c hi khc lm vic st cnh dn chng thnh ph Ivry. Thng 9 nm 1939, khi chnh ph tuyn chin, Madeleine b tng ng vin vo lm cc cng tc x hi chnh thc, ang khi nhm bn cng sn ca c li mt chc. Nm 1942, c c b nhim lm c vn hi ng thnh ph. Cng Ivry b oanh tc ngy 31 thng 12 nm 1943 v ngy 26 thng 8 nm 1944. Georges Marrane mt ngi cng sn s nm li chc v th trng ngy 31 thng 8 nm 1944. Sut trong chin tranh, Madeleine tch cc tham gia cu gip dn chng gp nn, st cnh cng to th chnh. Nhm bn ng ph Raspail cng nh ton th dn c ca Ivry u phi chu i rt. Nhng nh , h c dp lm bn ca tt c mi ngi, gip gia nh ca cc t nhn cng nh gia nh ca cc nn nhn trong thi gian thnh ph b chim ng. Ph t cho th trng Ivry l ng Venise Gosnat tng vit cho Madeleine nm 1957 khi c cho xut bn cun Ville marxiste, terre de mission (Thnh ph mc-xt, t truyn gio) : Ti tng trng thy c lm vic trong nhng hon cnh ht sc bi t, tnh bn ca chng ti khai m vo nhng gi pht chng ti phi sng di bom n, v c cng c trong n lc chung nhm xoa du ni kh ca dn chng. Ti bit c rt r, ti bit lng chn thnh v nhn hu ca c. V qua nhng trang sch ny ti li gp tnh cch y ca c : mt tnh yu i vi tha nhn khng bin gii (Ibid., p. 19). Nh tnh bn c rn da trong cuc sng hng ngy v nh ch mun cu gip nhng ngi ngho kh nht, Madeleine tm ra mt modus vivendi (phng cch sng) khng lm hi ai c : Cng lm vic vi ngi cng sn, cng nht tr vi h v ci th gii chng mt m mnh ang sng, cng nh v s hiu qu cn phi c khi tm cch dp tt s chng mt y, ti c c mt quyt nh m ti thy l rt hi ho. Ti cho h c sng theo ch ngha v thn ca h, cn ti th gi ly Thin Cha, c hai chng ti cng u tranh cho cng bng (Madeleine Delbrl, Nous autres, op. cit., p.311). Gio Hi Php ang tm nhng c hi n vi giai cp th thuyn ngy cng xa l vi c tin cng nh n vi nhng trung tm cng nghip ln chu nh hng ch ngha mc-xt rt su m. chnh l thi k khi dy mt phong tro truyn gio rt mnh, p li cun sch ni ting ca hai linh mc Godin v Daniel, xut bn nm 1943 : France, pays de mission ? (Nc Php l nc truyn gio chng ?). Nm 1891 tng th Rerum novarum (Cc hon cnh mi) ca c gio hong Le XIII ko mi ngi ch ti th gii th thuyn v nhu cu phi truyn gio cch c bit cho th gii ny, bng cch lu ti tnh hnh cng nghip ho v tro lu hin i mi khai sinh. Vic thnh lp phong tro Thanh Lao Cng (J.O.C. : Jeunesse ouvrire chrtienne) ti B do cha Cardjin v ti Php do cha Gurin, t nhng nm 1925, mang li mt s canh tn rt su. T nay, th thuyn s lm tng cho th thuyn. Cc ngi tr s iu tra tm hiu v cc thc t c lin quan n mnh v tin hnh nhng hot ng gip h c c mt cuc sng xng ng hn, tn trng thn phn lm con Thin Cha nhiu hn. Nhng thay i tn cn do chin tranh gy ra n vo lng Gio Hi Cng Gio. Nhiu linh mc v gio dn, binh lnh, t nhn v nhng ngi b giam trong cc tri tp trung, ang c dp tri nghim mt s hip thng vi nhau di mt hnh thc mi, mt tinh thn ng i vt qua mi c ch c ca x hi. V chnh trong tro lu y cc hnh thc truyn gio mi bt u hnh thnh nh phong tro Truyn Gio nc Php v phong tro cc linh mc th. Cng trong thi k ny, phong tro cng sn tr nn ni bt nh nhng hot ng hiu qu ca phong tro, nh cc chin s c tinh thn sn sng, nh c cu t chc khng ch c mt trong i sng th thuyn m c trong i sng chnh tr v x hi ; hc thuyt cng sn cng ngy cng c uy tn i vi gii tr thc. Cc linh mc v cc chin s Cng Gio cng tm thy ni ch ngha mc-xt mt sng kin sng cho hiu qu v su sc tht hp dn.

Madeleine tip tc hot ng bt c ni no c th v lun tnh to xem xt. C k vai st cnh vi nhng ngi ngoi ng ph cng nh nhng ngi u tranh cho rng Cha cht. C cng khng ngng tra vn mnh v ngha v mc ch ca nhng vic mnh lm. Tuy rt tha thit vi vic c Tin Mng, nhng c s rng cch c Tin Mng ca mnh c th tr nn qu chuyn mn v bi , c th sai lm. im khc mc nhy cm nht trong vic lm ny chnh l s cng thng gia tnh yu v bo lc. Khi hot ng chung vi nhau, Madeleine nhn thy ngi cng sn nh nhng ngi lun b m nh bi lng yu qu rt ln dnh cho s cng bng x hi, trong lun lun pha ln thi cng quyt i u tranh, m thi ny li c nui dng bi lng th hn (Madeleine Delbrl, Ville marxiste, op. cit., pp. 188-189). Madeleine n lc rt nhiu tm cch ho gii tnh yu vi bo lc : Ti khng bit mnh c i c li Tin Mng ti bit bao ln tm xem c s bo lc no va c bin minh bi nhng c quan bo lc c sn va tm cch chng li cc c quan bo lc y (Ibid., p. 189). Nhng Tin Mng ch h ho tnh yu, nn c khng th khng ch ti Li tr thnh xng thnh tht y : chng nhng c phi lng nghe Li y m cn tm cch gn gi Li y cch ton vn, vi mt lng knh cn su xa. Khi c cn thn mt cun sch bt k trong s cc n phm ca ng cng sn, mua ti hi ch hng nm dnh cho cc du khch ma h, Madeleine bng chc c cm gic nh b mt liu thuc ng nh gc. Trong tc phm y, Lnine coi ch ngha v thn l nhn t ch cht thc hin cc mc tiu ca ch ngha mc-xt v hot ng u tranh chnh l mt phng th gio dc con ngi theo ch ngha v thn. Nh th ngi ta thit lp xong mt h s bnh l bp nght c tin. Ti c th kim chng iu y trn chnh bn thn mnh kt lun rng phng php ny c hiu lc t l vi nhng kt qu u tin. Ti git ny mnh v lo s cho Thin Cha kho tng qu bu ca ti cng nh lo s cho nhng g cn b mt, nh danh d ca tnh yu chng hn. Vi ba mi trang giy, cun sch mng y to ra mt s on tuyt khng g c th cu cha c gia ch ngha mc-xt v ti. S on tuyt y k t khng bao gi ni li c (Ibid., p. 190). Trong mt l th gi cho Venise Gosnat, ngy 22 thng 9 nm 1957, Madeleine nu ra nhng l do khin c t chi cng tc vi ngi cng sn lm thay i th gii, v ngi ta tm cch thay i th gii da trn s kin cm mi ngi chn gi thuyt b cho l phi l - Thin Cha thay cho gi thuyt s mnh con ngi c nhn ln tp th cng phi l v t t s i n h v (Ibid., p. 30). Lp trng ca c t nay rt r ; v khng phi v th m c khng cm thy au n : C nhng lc s tht rt kh nhn ra n ni ch c au kh mi gip ch c cho s tht, nh mt y t m qung vy (Ibid., p. 130). Ngoi s cng thng trn y, khin Madeleine phi vn dng rt nhiu sc lc v can m, i sng cng on ca nhm ph n, khong 15 ngi, ang tm cch a Tin Mng vo cuc sng thng tnh, cng i mi ngi phi ht sc sn sng. C gi th xin t chc trong vn phng x hi ca to th chnh ngy 1 thng 10 nm 1946, ng thi t chi c tn trn danh sch cng on do ng cng sn ng u trong nhng k bu c sp ti ca thnh ph. C tnh ton ht tt c s c lp bn ngoi, xut pht t s l chn ny : Chng ti cm thy xa l vi ngi khc do c tin ca mnh, m tr tru thay chnh c tin y bt chng ti ngy cng phi yu mn h hn. Lc y, chng ti phi th nhn - hoc cng khai to ting hay m thm nh ting sng c tin th phi tr nn xa l i vi th gian. qu l mt ni au v cng. Nu chng ti khng nhn thy th thch tt yu y, thng b che y bi cc cm d, hn chng ti sa ng (Madeleine Delbrl, Communauts selon lEvangile, d. Du Seuil, 1973, p. 102). Chung quanh c, cc gio dn v cc linh mc y thin ch ang b cun ht vo cuc u tranh y, m rt cuc cuc chin y li quay ra chng li h v n chng li Gio Hi v

chng li Thin Cha. C gip cc gio dn v cc linh mc y vi ht sc ca mnh. Nm 1949, c ni vi mt ngi trong s : Nu ti on bit c nhng g xy ra ni cc bn, th khng phi v ti l nh ph thy m v ti nhiu ln phi gp nhng ngi mnh quen bit r, nhng li l tr chi ca chnh lch s. Ti quan st cuc u tranh y rt gn nn c th rt lui. Ti cho rng mnh ch c th rt lui c l nh mnh tr n trong c Kit loi ngi, tng giy tng pht n np trong nhn tnh ca Ngi, mt nhn tnh vi bit bao th tht, bit hay khng bit, phi chu au kh cc th tht ca chng ta c thanh ty (Christine de Boismarmin, op. cit., p. 105). Khi bn thn tri qua cuc thanh ty y, Madeleine hn bao gi ht dc sc phc v c Gisu v Tin Mng ca Ngi : Kit hu l ngi tip thu. Tip thu mt s sng , s sng ca c Kit. H khng phi l nhng nh tuyn truyn cho mt t tng m l chi th ca mt thn th ang sng v ang mun tng trng [] Chnh trong tnh trng tip thu y nh tha sai phi loan bo c Kit m h ang sng, phi cng b mt thng ip m h tip nhn v khng c sa cha, phi thng truyn s cu khng do mnh m c, nhng mang tm vc ca c th gii. c Kit m h tng sng , h khng th no thay i c. H ch l ngi tip thu. Thng ip y, h khng th no iu chnh. H ch l ngi tip thu. S cu y, h khng th no b gn c. H ch l ngi tip thu (Madeleine Delbrl, Nous autres, op. cit., p. 21). Madeleine vn sn sng phc v bt c ai gh thm, bt c ai cn mt s tr gip tm thi, cn mt li khuyn, bt c ai quy ry, bt c ai gy phin phc. C n tip h ngay ti nh mnh vo bt c lc no. C tm cng n vic lm cho ngi ny ngi kia, quan tm ti sc kho ca ngi nh, nht l ca cha mnh b m t nm 1924, v s qua i lc 80 tui. C hc c tinh thn khim nhng ca tri tim c Gisu khi c tp yu bng mt tnh yu khng phi ca mt bc cha m, khng phi ca mt nh m phm hay gio dc, cng khng phi ca mt ngi mun tr th hay mun ci cch v kinh t hay x hi, nhng l tnh yu huynh ca mt anh ch em i vi cc anh ch em cng c to dng v cu chuc (Ibid., Communauts selon lEvangile, op. cit., p. 123). C ang tham gia hng ng nhng ngi chm chp bc vo mu nhim Thin Cha, nhng ngi tng ngh rng mu nhim y l kh d, ri tin rng mu nim y kh d v sau cng tin rng mu nhim y c tht ; nhng ngi tm c nim vui ln nht trong s tht y (Madeleine Delbrl, La joie de croire, d. Du Seuil, 1968, p. 207). T nay, i vi Madeleine, phc v s tht chnh l phc v c Gisu. C au kh khi ngh rng nhng ngi c c yu thng nht, cng l nhng ngi cng c chia s cng vic hng ngy, li khng c may mn bit c s tht y, s tht tr thnh ngi. i lp vi thc h ch dn ti h v l mt s hin din trong cu nguyn, s hin din ca nhn tnh Thin Cha Thin Cha ni nng qua nhng c ch v thi m Tin Mng tng thut. C tin rng s tng phc chn l, d tng phc trong thinh lng, c sc mnh ng k. Cc hot ng m cc chin s mc-xt h ho c th c hiu qu tc thi, nhng thng ch l nhng hiu qu nh la chng ta v chng khng gip lm i thay lng d con ngi mt lng d b tim nhim tinh thn u tranh thng tr th gii. By gi Madeleine thy r rng ch trong cng mt c ch duy nht thi, c c th yu thng nhng ngi sng khng c Cha bng mt tnh yu bao la m c dnh yu c Gisu. Nu nh tng phc Cha hon ton m tnh yu ca chng ta vi Cha c hon ton gii phng, th Cha s khng ch hin din thi, m cn t mnh ra, s c mt iu g ca Ngi xut hin cho con ngi, cho chng ta cng nh cho nhng ngi khc [] Tnh yu sng ng v khng bit mi mt y ang ng li vi nhng ngi k Cha nh cht. Tnh yu y s cho ngi y bit n gi ca con ci Ch, v tnh yu chng ta dnh cho Cha s khin cho khng c mt c ch, mt li ni

hay mt s rung ng no ca con tim hay khng c mt ting ku khc khoi no, thm ch c s thinh lng v knh trng, m khng gi ti c Kit Con Thin Cha : c Kit chng tng phn Tt c nhng iu anh em lm u l lm cho chnh Thy (Madeleine Delbrl, Ville marxiste, op. cit., pp. 237-238). Sau cng, Madeleine cn bit lm sao ci cht ca c Gisu, s mai tng ca c Gisu l ng a ti s phc sinh. Cng nh cc ph n thnh thin ca Tin Mng, Madeleine ang tnh thc canh chng con ngi cht y con ngi ang b th gian ci nho v c tin chc lm nh th l ang lm tt c nhng g c c th lm trong khi ch i Ngi xut hin. Nh m mnh trong nhn tnh ca c Kit, say m Tin Mng Ngi, quan tm ti thnh ph Ivry, ti con ngi v ng ph ca Ivry, nn t tng v hnh ng ca Madeleine vt ra ngoi vng ngoi y. Vi tun l trc khi qua i, thng 9 nm 1964, c chia s kinh nghim ca mnh cho mt nhm sinh vin bng cch chn mt ch cho bui thuyt trnh, phn nh t tng ca c : Mi trng v thn, mt hon cnh thun li cho chng ta t hon ci canh tn, v c xc nh thm : (Madeleine Delbrl, Nous autres, op. cit., p. 307). Tip xc (vi ch ngha cng sn) s cho chng ta tr ti cc nc b ch ngha y thng tr c hi thc tp gp g nghim tc hn vi cc ch ngha v thn hin i : v thn khoa hc, v thn k thut hay v thn duy vt C cn chia s kinh nghim ca mnh cho chng vin ca Hi Truyn Gio nc Php, cho cc cng on kit hu ng mi c chia s, v cho c cc nhn vt ca Vatican. Ngi ta t chc mt cuc i thoi su sc gia c vi cha Loew, ngi tin phong ca phong tro truyn gio gii v sn ti Marseille. K t sau chuyn i u tin ti Rma nm 1957 ni y c dnh c ngy cu nguyn c bt u trao i th t vi c cha Veuillot by gi ph trch b phn ni ting Php trong Vn Phng Th Tng v v sau lm tng gim mc Paris. C hai cng nhau nghin cu lm cch no hay nht bin son v xut bn tp sch Ville marxiste, terre de mission. Sch v v bt tch ca c, xut bn sau khi c qua i, hin ang lu hnh khp ni trn th gii v c dch ra nhiu th ting.

THRSE CORNILLE (1917-1989)


i vi ti, Thin Cha v cc bn tr ch l mt. Nm 1932, khi ln 15 tui, Thrse mt cng nhn tr Wasquehal, min Bc nc Php tnh c gp cha Joseph Cardjin mt linh mc ngi B thnh lp phong tro Nam Thanh Lao Cng (J.O.C. : La Jeunesse ouvrire chrtienne) nm 1927 v phong tro N Thanh Lao Cng (J.O.C.F. : La Jeunesse ouvrire chrtienne fminine) nm 1928. Mt c bn r Thrse tham d mt i hi Roubaix v trong i hi y Thrse nghe thy cha Cardjin ni rng i sng ca mt ngi lao ng tr, bt lun nam hay n, ng gi hn tt c vng bc trn th gian ny ; n c gi tr tng ng i sng ca con trai hay con gi ng ch. Thrse cht ngh ng l mt ng cha x khng bnh thng, v c tha bit con ci ng ch hc hnh nhiu nm, thng xuyn i ngh h v sng mt i sng tin nghi gp ngn ln i sng ca c. i sng ca Thrse hon ton khc hn. C ngh hc lc ln 11 tui, khi m c mt ; 7 a em va trai va gi trong a t mi ln 1 tui i c phi c mt nh. Ngay t khi 13 tui, c phi vo lm nh my. Mi ngy c phi ng trc my t 7 gi sng n tra v t 13 gi 30 ti 18 gi ti, ngha l c phi lm vic theo nhp ca ngi ln. Khi tr v nh, sau mt gi i b, c phi bt tay vo lm vic nh. C ch c ngh ngi ngy cha nht. Nhng bt k s vng mt ca m qu l khc nghit, c vn cm thy i sng gia nh l mt ngun hnh phc ln. Tnh cnh ca c l tnh cnh ca i a s cc n cng nhn tr sng trong nhng gia nh phi gnh chu nhiu au kh bi chin tranh v nhng hu qu ca chin tranh (Jeanne Aubert, j.o.c., Quas-tu fait de nos vies ? La Jeunesse ouvrire chrtienne fminine 1928-1945, les Editions ouvrires, 1990). Nh th cht hp v c k, khng nc, khng l si ; con ci - trai ln gi thng kh ng ng chung trong mt phng. Chng c an sinh x hi cng chng c ngh php c lng. ang khi , bnh lao honh hnh khp ni : ti Php nm 1924 c 60 nh iu tr, nhng ti nm 1942 con s y l 860. Mun cm c, phi lm vic khng ngng, dp chuyn i ngh, bng lng mc qun o li, t a ny sang a khc. Cuc khng hong nm 1930 cng lm tng tnh trng khn kh v tht nghip. Hai phn nm ngi tr nc Php phi sng trong tnh trng lao ng nh th. S thanh tra lao ng cho php tr em lao ng t lc 12 tui, vi iu kin tt nghip tiu hc. Vic o to ngh nghip s c tin hnh ti ch. Khng him khi chng phi lm vic t 50 n 60 gi mt tun, bt k tui tc. ng t nh n xng li xa, m thng u phi i b. Gio Hi Cng Gio u t v nhng vn lun l loi s xy ra cho cc bn tr trong hon cnh y. Nhng xut ca linh mc tr Joseph Cardjin li khc hn. Ngi cho gii tr bit h ang thi hnh mt s mng ngay ti cc nh my ca h mt s mng m khng ai c th lm thay h. l phi coi mnh l mt con ngi, phi c tuyt tt c nhng g lm h gi con ngi, bng cch minh chng va hin ngang va minh bch th thuyn no cng l con ci Thin Cha. C ngi e ngi chng trnh hnh ng y khng th thc hin c, nu khng ng thi thay i cc c ch x hi, c bit c ch lin quan n vic lm ca ngi tr. Tuy nhin, ti min Bc nc Php, phong tro Thanh Lao Cng pht trin rt nhanh, li c hng gio phm c v. Thrse mc c bn mnh li ko, cng ng k tham gia phong tro N Thanh Lao Cng, cng nhn ph hiu, d chng bit chnh xc mc tiu ca phong tro, v vn cn do d cha

mun tham gia tn tnh. S d th l v c khng thch bu kh ca phong tro. C nhn xt cc thiu n tham gia phong tro thng rt tm thng ; c rt kh chu vi vic bn bo c coi nh cng tc u tin m mt ngi mi gia nhp phi hon thnh. Chnh trong nm 1932 c mt bin c quyt nh xy ra cho Thrse. C c mi tnh tm hai ngy ti tu vin cc x dng Tic Li c c rnh ri lm vic ny nh c ngy th hai c ngh. C ti tnh tm, nhng dt khot khng mun chu nh hng ca mt cha ging tnh tm, vn l mt trong cc cha tuyn y phong tro Thanh Lao Cng ti Lille. Khi cha ging tnh tm ng mun gp mi tham d vin, Thrse n gp v t khng thch : Tha cha, con n gp cha tha l con khng c iu g ni vi cha. Ngi va mm ci va tr li : Tt. Mi con ngi xung. V mt cch hin hu, ngi hi thm c v cuc sng, v vic lm, v bu khng kh ni lm vic. Nm mi nm sau, Thrse cn nh : Ci nhn ca cha Prvost vn cn ghi r trong tm hn ti [] Ti khng quen c ngi khc lng nghe nh th, tr trong gia nh [] Mt c cng nhn nh my tr tui, nm 1932, chng ng k g [] ng mt ci, ti c cm gic mnh cng c gi tr, mnh cng l mt nhn vt hn hoi [] K t , ti khng cn nhn ngi khc - k c nhng ngi h cp nht bng cp mt khc vi cp mt ca ngi : l ci nhn tch cc v mt con ngi, c sc lm ngi y hin hu ci nhn knh trng, t t v su xa (Jean Werquin, Thrse Cornille, d. Du Cerf, 1992, p. 21). Cui k tnh tm y, c cm thy nh b mt lung nh sng mi chim ly : khi cha Prvost ni v c Gisu, Thrse nhn thc nh Ngi ang sng v rt gn mnh. C quyt nh hin thn cho Ngi. V ngh rng mnh c mi gi sng i chim nim, nn Thrse t vch cho mnh mt chng trnh cu nguyn mi ngy, phn chia thi gi lm vic nh my, lm vic nh, trong khu ph, ti gio x t sinh hot ca on n sinh hot nh mc v, lc by gi rt pht trin. Khi c cho cha mnh bit c nguyn vo dng, cha c tr li : Cha ch bit c mt ngi vo dng lc 15 tui l Trxa thnh Lisieux. Nhng l mt v thnh v l ngi c n gi ht sc c bit. Cn con khng phi l thnh, cng chng c n gi c bit. Nn tt hn l con c tip tc chm sc cc em con (Ibid., p. 22). Thng nm 1940, sau khi qun i c xm nhp min Bc v tnh Pas-de-Calais, gia nh c di tn n Calais. Chnh ti ni y khi c mt on Tin Mng, Thrse rt cm kch trc cu ni sau ny ca c Gisu : Ti ch c sai n vi cc chin lc nh Israen (Mt 15,24). Cu ny c mt ngha ht sc c bit i vi Thrse: theo c hiu, c phi tr thnh chin s tch cc ca phong tro Thanh Lao Cng. Th nn, c n gp ch ph trch khu vc : Em n sinh hot vi Thanh Lao Cng hon ton v ngha v, ch khng phi v yu thch. Mt cch tham gia ht sc k l. Nhng Thrse t ra l mt con ngi c kh nng lun c mt ng ch ang cn c v c kh nng sng tt c nhng g c yu cu, khng cht phn khng. Chnh v c thi lun sn sng nh th, nn c c t lm y vin thng trc cp quc gia ca phong tro cho ti nm 1946. C tm ra nhng ng hng ca phong tro, t bn trong. Sau khi c gp cha Joseph Cardijn ln th hai, c thay i suy ngh ca mnh v ngi : c hon ton nht tr vi ng li s phm ca cha l tn trng ht mi cng nhn, nhn ra ni h hnh nh ca con ci Thin Cha. C tham gia hc tp v phong tro v nghin cu th bn. C c thy trong th bn y : Thin Cha mi gi cc bn tr ang lm vic trong th gii th thuyn hy li trong th gii y hon tt s cu ca mnh v ca anh ch em mnh. Cc cng nhn tr c ku gi hy lm kit hu ti cng xng, bn giy, nh kho, ngoi ng ph, trn tu la, ti gia nh, trong khu ph cng nh trong nh th ; h c th tr thnh thnh ngay trong cc cng vic hng ngy, i khi trong bng m ti mt di hm m hay trong nh sng bp bng ca cc bp l []. Nhng khi y, mi c ch, mi hnh vi, mi mt nhc ca h u tr thnh nhng

li cu nguyn, nhng phng th thnh ho. Nhng khi y, nh xng, ni sn xut khng cn l nhng ni h hng, m tr thnh nhng thnh in cho cc tm hn kt hp vi s mng ca Cha Cu Th, cn th xc v tinh thn h ang hp sc lm hon thin cng trnh sng to ca Thin Cha. Khi no cc nam n cng nhn khm ph ra iu y, th l lc cuc sng ca h c thng nht ni c Kit (Th Bn ca Thanh Lao Cng, c trch li bi Joseph Bcaud trong LEglise, esprance des peuples, les ditions ouvrires, 1960, p. 114). Thrse c khiu thuyt phc cc n cng nhn tr : c tr thnh mt ngi trong s h ; c cng au kh vi h khi thy iu kin sng ca h qu cam go. C tp cho h bit xem, xt, lm, theo phng php s phm ca phong tro Thanh Lao Cng. C ch v knh cn lng nghe tt c cc ch em tm s vi mnh. Mc ch trc mt khng phi l tm ra gii p ring cho tng vn lao ng, c n, thiu thn tin bc. Mi ch em c ku gi hy tr nn gn gi cc cng nhn m mnh ang k vai st cnh : ch khi no chung sc vi nhau ngi ta mi bit cch sng n gi ca mnh v bit t chi mi tnh hung i ngc vi nhn phm. Phi t tnh yu lm trung tm ca mi s tm kim v la chn. Chin s thanh lao cng phi l ngi c kh nng minh chng nim tin v hi vng ca mnh ng hnh vi cc n cng nhn tr cho ti khi no h gp c c Gisu Kit. Trong thi gian c chim ng, Thrse phi tri qua rt nhiu nguy him bo m cho phong tro tn ti, mt cch ln lt. C mo him vo nhng khu vc cm xy dng mt phong tro cng b cm hot ng : v thn trng v khn ngoan, c khng mang trn mnh mt giy t no, k c th chng minh hay giy thng hnh. C b mt v c bt ba ln v s cht khip, nhng c lun tm cch lm lnh c mi lng bng cch va khc va ni : Ti n thm b d ca ti, m khng tm ra b. C c li nhi nh th cho n khi nghe ting ht y ma lc ca vin s quan chn ngn c : Ct. C nhiu ln t chc hp ti ngha trang. Phi lun trnh nhng vng kim sot ti nh ga, phi p tu chy ngc khi tu chun b chuyn bnh, phi chui qua nhng on xe thay i bn, phi b qua nhng hng dy km gai c truyn in. C lun ln chui v cu xin c M gip c thot khi nhng nguy him. c bit bao iu kinh khng xy ra cho c trong sut nm nm lm y vin thng trc ca phong tro Thanh Lao Cng! Cng c bit bao cng tc ngy v m nhm p li cc yu cu ca cc cng nhn tr ! Trong nhng nm y, c chng kin cnh khn kh, thng l v mt tinh thn, ca cc n cng nhn tr. C tng tri qua s cng khn ca chnh gia nh mnh : na tri to ngy chu nht thng l ba trng ming duy nht ca c gia nh. Th nhng, ti gia nh c, mi ngi u thng yu nhau. Nhiu bn tr khng c c hi hng gia sn qu bu y : s bt ho trong gia nh cng lm tng nhng kh khn ring v s c lp ca h nhiu hn. Khi ghi chp khng bit mi tt c cc s kin trong i sng vo tp nht k chin s, theo ng phng php s phm ca phong tro, Thrse thc rt r s au kh ring t y ca cc n cng nhn tr. D c quan tm chm sc, nhng nhiu ngi khng kin tr ni trong phong tro. H tham gia phong tro mt thi gian, ri bin mt. Lm sao y ? l cu hi Thrse thng t ra, cng nh c gim mc gio phn lc by gi l hng y Linard ngi m c tm n khi kt thc nhim k nm nm ca mnh. Tuy rt quan tm ti nhng thc t ca cuc sng m Thrse trnh by ht sc c th, tuy rt tin tng vo phong tro, nhng cng thc nhng kh khn rt ln m cc thiu n ny ang gp phi, c hng y yu cu Thrse suy ngh thm v quay li gp ngi nu c cho rng chng ta c th lm gim bt nhng ni au ca cc thiu n y.

Thrse khng c hc hnh nhiu ; gia nh c rt ngho. C ch bit lm vic nh my, bit nhng qung ng cuc b, bit s mt nhc ti mc gn nh kit sc. C tin rng ngi ta ch c th chu ng c nhng hon cnh y khi gia nh l ngun nng tht s. C cn nh nhng k nim ring ca mnh. Chng ti rt sung sng khi bn nhau ! Va tan hc, ti ch c mt c mong l chy vi v nh hi m c cn mnh i mua hng hay lm g khc khng. Nhng lc y, mt c v cng rng r ! C lun lun ci v khng n ni no! c lun lun ca ht. Ti cha bao gi thy cha m ti mt nng mt nh hay ci c trc mt chng ti. Bu kh y in m sut c i ti (Thrse Cornille, trong cuc phng vn ca i Notre-Dame, 15.10.1985). Th nn, c cho rng iu khn cp nht phi lm l ni chuyn vi cc ch em c gia nh tan v hay khng cn gia nh. Khi quay li gp c hng y, c trnh by mt k hoch ht sc n gin : l lm sao cho cc ch em ang gp kh khn, sng c lp, khng c gia nh nng ta, c sng chung vi nhau cng mt nh, coi nhau nh con ci Thin Cha. Mi nh cha ti a l hai chc ch em, nh Trxa Avila xut cho mi tu vin dng Ct-minh. Bu kh ti cc nh ny cng s l bu kh m Thrse nm c ti gia nh ring ca mnh, nhng c nng ln mt tm vc rng ln hn : ti y mi ch em u c trch nhim ca mnh v s gp phn lm cho cng vic trong nh c chy tt. Vui ti v tin tng nhau, phi l phng chm chi phi cuc sng. S khng p t mt lut l no. S c nhng ch hng dn nh cc ch c hay nh cc b m, khng khc g c M Maria. Nghe xong, c hng y lin ni khng phi l mt kin na, m l mnh lnh ca c gim mc : con phi xy dng cc mi m . Trc khi lao mnh vo vic, Thrse n thm cc nh tip n gii tr trong vng y. Ti mi m bo v thiu n Tourcoing, ngi ta ch tip nhn cc thiu n phi xa gia nh v l do ngh nghip, v thnh thong ch em quay v gia nh. B gim c mi m ny khuyn nn iu tra k lng v cc thiu n n xin sng ti mi m. khng phi l m hnh Thrse nhm ti. Nh Cha Chin Lnh nh ci to cho cc ch em hon ci t nguyn hay cho cc thiu n c c quan t php gi ti cng khc xa vi d phng ca Thrse, nht l khi c thy phng no cng b kho. N tu ph trch nh ny khuyn Thrse ng lao vo mt th nghim gay go nh th. Thrse sn sng n ch nhng kh khn. Nhng nhng kh khn ny li khng xut pht t nhng ngun c d kin. Ban u vic thc hin d phng c rt nhiu ha hn. C nhanh chng tm c cn nh u tin nh nhng quan h m Thrse c t hi tham gia phong tro Thanh Lao Cng. Ba thiu n u tin xin vo cn nh y rt ngc nhin khi thy khng cn phi tun th qui tc g ; h cm thy Thrse chia vic hng ngy cho h rt tt ; c bn vui v t tn cho cn nh ny l Vui ti (Claire Joie). Lng can m ca Thrse bt u b th thch khi c phi vui v v kin nhn tip nhn cc thiu n khng h c gio dc cht no. Thrse ngao ngn khi nhn thy mt c khng bit t g l v sinh thn th. Mt ti kia, c ghi vo nht k : Cha i ! Con sp phi sng vi cc thiu n nh vy sut c i hay sao ! Khng, khng th no !. Sau , c ra ngh ngoi vn. Khi quay li nh, c thy mt linh mc. Ngi c nht k, nn ngi bo c : Thrse, hy qu xung. Th vng ! (c qu xung) Hy nhn ln tng thnh gi kia, trc mt con. Con tng Ngi sung sng lm sao, con tng Ngi thoi mi lm sao, con tng Ngi thc s bng lng khi treo trn thnh gi sao ? (C cht ngh : Nhng Ngi l Ngi, cn con l con). Hy ly li can m v ng ln. Nu Cha yu cu con th con khng th n trnh u, con phi lm thi !

Nghe n y, Thrse lp tc tha li : Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn. ang khi , cc ch em nhn ra s au bun ca c, t ng chun b ba ti v sp xp li nh ca c hi lng khi quay v gp h (Thrse Cornille, Thrse raconte aux animatrices, ti liu cha xut bn, p. 23). Nh nhng giy pht y, Thrse thm xc tn mnh cn phi tin tng cc bn tr. Ch sau vi thng, s bn tr tham gia mi m ln ti ba chc. Thrse ln Irne mt c bn n gip Thrse khng c ging ng. H cn mt cn nh khc rng tip nhn c hai mi m. Bn cnh cn nh Vui ti nay li c thm cn nh yn (Beau Sjour). Cc bn Thanh Lao Cng t t n gp tay vi nhm ch em c mnh danh l cc ch hun luyn. Nh , h c th m thm Armentires nh Mnh ti (Solo mio) cho cc thanh thiu n, ri Nh chng ti (Chez nous). Khi c bn tr tn l Mado n t m, tay cn m con, Thrse quyt nh khng th tch m vi con. V th l mi m cho cc b m, tn l Nh b (La Maisonne), c lp ra cho Mado v cc b m khc. Mi s dng nh ngy cng c t chc tt hn. V iu hnh tt c, phi thnh lp mt hi ; nhiu cm tnh vin chp nhn lm y vin hi ng qun tr, trong ngi ta b khng nu tn Thrse. C va phi tri qua mt cuc i phu v b bc s buc ngh vic lu dng bnh. ang khi cc ch trng nh trn an c v s pht trin tt p ca cc mi m. Th nhng, khi tr v, c ht sc ngc nhin thy ch em trnh cho c c mt chng trnh o to ht sc hin i v khoa hc, da trn cc mn khoa hc x hi v tm l ! Cc thnh vin trong hi ng qun tr nm quyn hon ton ; cc ch trng nh khng th chng li v cho rng khng nn thng bo cho Thrse bit khi lm c lo lng trong lc cn dng bnh. Thrse khng ph nhn hc tm l c th gip cc bn tr c gio dc tt hn. Th nhng, c vn cho rng hc hnh ch l kh c phc v cho mt d phng cao hn l lm sao cho mi ngi trc tin cm thy mnh c yu thng. Trong t cch l sng lp vin, c thy mnh cn phi bo v ng hng m c trc gic thy t khi 15 tui v l ng hng m v c hin dng cuc i. C tin rng ngi ta c th gip cc bn tr ang gp kh khn bit Cha yu thng h v phi ly xc tn ny lm nn tng cho moi s gio dc. Trong nm nm u tin ca cc mi m, c suy ngh su xa v cc thi v phng php c th gip loan bo thng ip tnh yu cho nhng bn tr ang thiu thn tnh thng. C mun trung thnh vi hai tn ch : to mt bu kh gia nh m cc bn tr phi c trch nhim xy dng, v yu thng cc thiu n v chnh l yu Cha (Ibid., p. 7). Sau ny, c s tuyn b : Ti cn nh Tnh bn trong sng (Claire Amiti), cc ch trng nh phi c vn bng Yu Thng. Hi ng qun tr triu hi Thrse v xc nhn h mun tip tc chng trnh o to cc thiu n theo mt quan nim va thc t va hin i, da trn khoa tm l. C ht hong nhng khng li bc. Ngay hm sau, c b loi khng cho tham gia iu khin cc mi m. Lc y c 35 tui, ngho nn cha tng thy, b tc ot t trong tay chnh ci m c hng thai nghn v thc hin. Ch tch hi ng ngh gip c bng cch cho c i hc li. Thrse tr li : Xin cm n. Cha s lo liu. Nay n gi Thrse ph thc hon ton cho Cha Quan Phng. Nm trc, mt trong cc sng lp vin phong tro Thanh Lao Cng mi c n lp cc mi m ti Paris. Khi nghe tin ny, c hng y rt bt bnh v nhng g xy ra trong gio phn v tn thnh vic m cc mi m mi ngoi gio phn. Ngi rt cm ng khi thy Thrse n cho ngi trc khi ln ng. Khi trao cho c l th gii thiu vi c hng y Paris, ngi ni vi c Cha v c gim mc ca con rt hi lng v con. S nhn nhn cng khai y chnh l mn qu p nht m Thrse nhn c trc khi buc lng phi ra i.

n Paris, khng tin khng bc, ch c mt i giy rt c, chnh l mt khc quanh trong i Thrse. T nay, khng cn nhng nm lm thiu n na, cng chng cn gia nh v gio phn m c hng gn b. D vy, c chp nhn bt u li, sn sng ng u vi thnh ph ln v tt c mi vn ca n : Ly Cha, con lm nh th ch v Cha v v nhng con ci ca Cha (Jean Werquin, op. cit., p. 30). Phi mt hai nm, c mi lp c mt c s mi ti y. Nhng li l thi gian ht sc c bit cho Thrse tn dng - c c cc n tu bn tip n vo tu vin - xc nh cc nh hng cn bn ca mnh. Trong nhng mi m u tin ca min Bc, c t c Maria ngi Nadart lm m v lm ngi ph trch, ng thi cam kt tng phc M, khng c t vch cho mnh ng li x s. C l lun rt n gin : khng ai chm sc c Gisu tt hn c trinh n Maria ; nu phi yu thng c Gisu ang hin din ni tm hn cc bn tr ang gp kh khn th c Maria l ngi bit r hn ai ht phi lm th no. Chnh M s gip ti sng giy pht hin ti mt cch tch cc nht. M ng l mt nhn vt sng ng, mt ngi m ang sinh Con mnh ni tm hn ti, mt ngi ph n gip ti tm li Cha ni tt c mi ngi, mi bin c, mi tnh cnh (Thrse Cornille, ti liu cha xut bn). Thrse so snh s c mt ca c M trong cc mi m nh s c mt ca m c nh, ni mi ngi u hnh phc v bit thng yu nhau. C khng cht nghi ng rng ngi M khn snh y ang tham gia vo cuc sng hng ngy ca cc mi m : Chng ti ng l con ci ca M (Thrse Cornille, 1986 ti Lun n, ti liu cha xut bn). C thng khuyn cc ch trng nh : Hy lm tt c nhng g c th lm trong kh nng ca mnh, ri c Maria hnh ng. C cho rng vic c Maria lnh trch nhim ny c lin quan n ton b cuc sng ca cc bn tr, di t cng nh trn tri : c Maria, ng V Nhim Nguyn Ti, c th cu gip nhng ch em ang b cuc sng vi dp [] tm li c hng v ca cuc sng, hng v ca tnh yu. Thrse xin ngi a tng ch em mt n gp c Gisu bng cch dn u on ch em y ; Thrse s i cui on bo m l khng st mt ch em no. Tht vy, khng phi ngi tr no cng tin nh nhau. C ngi hay vng mt mi m , c ngi dt khot ra i ; li c k cm thy kh ra i ch v khng th chu trch nhim hon ton v mnh trong cuc sng hng ngy. Nhng, di s hng dn ca c Trinh N Maria, i vi ngi no, Thrse cng c chung thi l knh trng v thng yu : Khi gp mt ngi, ti thng cu xin c M ngi gip ti nhn ra Cha ni ngi y. Cha m Thrse dng con ci cho c M, nh thng thy ni cc gia nh Cng Gio. Th nn, ngay t b, Thrse c thi quen c bi kinh ngn knh c M nh sau : Ly c M v cng thanh khit, nh s trinh khit vn ton v v nhim nguyn ti ca M, xin hy cu bu cng Cha cho thn xc v tm hn con c thanh ty v gn gi khi mi vt nh. Amen. Thrse khng ngng cu xin s gip ca c Maria, mt cch ht sc t nhin v n s, nh mt a tr cu cu m mnh. Khi c kinh Nh tay M, tn hin i mnh cho c Gisu Kit l s khn ngoan nhp th, Thrse khm ph ra u l iu mnh cn phi sng mi ngy mt tt hn. Tc gi kinh y l cha Louis-Marie Grignion de Montfort, tng ca c Maria hay tin s ca lng sng knh c M. Kinh ny hin nay vn cn l ngun cm hng cho ng o kit hu c ngi sng tc trong khong nm 1703 v 1704, v c ng chen trong tp kho lun v Tnh yu ca c Khn Ngoan hng cu(LAmour de la Sagesse ternelle). thc r nhng kh khn m tn hu no cng gp khi mun sng trong c Gisu Kit, cha ngh mi ngi hy nh s chuyn cu v lng thng xt ca M ch thnh chng ta, chn ngi lm M v lm Thy trc s chng gim ca c triu nh thin quc, v nh ngi, tr thnh mn , ngi bt chc v by ti

ca c Khn Ngoan nhp th, l c Gisu Kit (Thnh Louis-Marie Grignion de Montfort, Trait de la vraie dvotion la Sainte Vierge, Mdiaspaul, 1987). Thao thc lc no cng m nh Thrse l lm sao c th thng truyn tnh yu Cha Gisu nh M Maria khng ch cho cc ch trng nh, m cho c cc thiu n sng trong cc mi m. H phi bit mnh ang c mt ngi m mt ngi m lc no cng sn sng lm ni tr n v tr gip h. Thrse phi son mt bi kinh cho cc ch em y m a s khng c o ri nh vi ch trng nh ph thnh bi ht. Bi kinh ny ly cm hng t mt li nguyn ca cha Louis-Marie Grignion de Montfort v cha Maximilien Kolbe. Tt c chun b mng nm thnh 1975 : Oi c Maria v nhim nguyn ti, l M Cha Gisu, M c Thin Cha nh chuyn tnh thng du dng ca Ngi cho mi a con, Nay con n vi M. Con xin chn M lm M, Xin hy nhn ly trn cuc i con v mun s dng sao ty Min l hon thnh k hoch tnh thng ca Cha vi con, vi ngi khc v vi ton th gii. Xin ban cho con c hiu bit Cha Gisu hn V lm cho ngi khc hiu bit Ngi hn V n sng t lng Ngi s chy qua i tay hin mu ca M. Oi c Maria v nhim nguyn ti, l M Cha Gisu, M c Thin Cha nh chuyn tnh thng du dng ca Ngi cho mi a con, Nay con n vi M, Nay chng con n vi M. K t , vo cc dp l, cc bn tr u ht bi kinh ny, cn Thrse v cc ch trng th ngy no cng c. Ai ai cng t mnh vo t th sn sng cho Cha Gisu s dng : xin hy s dng sao ty , v ai cng bit mnh ang kt hp vi cc ch em : nay chng con n vi M, ngha l tt c chng con lm thnh mt i gia nh. Thao thc ca h l lm sao cho cc bn tr trn khp th gii bit Cha Gisu. Si dy ni kt h vi nhau khi vui cng nh khi bun chnh l tnh thng du dng ca tri tim Cha c c Gisu mc khi ni c Maria. ghi du mi lin kt y, mi ch em trong mi m u eo nh c M nh vt trang sc ring ca gia nh. i vi Thrse, L c l ni c bit t n c M v cho ngi hng dn mnh. Tht vy, chnh ti L c c gi tr Bernadette c c M hin ra nhiu ln trong nm 1858 v nghe thy danh hiu m lc y c chng hiu g : Immaculada Councepciou (V Nhim Nguyn Ti). Thrse rt thng mi cc ch ph trch mi m ti : Chng ta n L c, nh th do chnh c M mi chng ta []. Sng th by, khi chng ta c mt di chn hang v ht bi ca tn hin [], ti tin rng c M rt hi lng, con tim ngi m chc chn ang thn thc. Khi trao tt c cc thiu n cng vi cuc i h vo tay c M tt c cc ch em n t chu Phi v chu chng ta nh ang nghe thy ngi ni vi chng ta : y l con ci ca m. M s ch thn chm sc chng nhiu hn na. Cn chng ta, chng ta s ht bi : S mng hon thnh (Thrse Cornille, ti liu cha xut bn). S mng ca Thrse nhanh chng lan rng. Mt ngi nh mi mang tn Nh sch Paris to lc ti ph Ourcq, do nhiu bn hu biu khng hay cho mn tin mua. Ngi ta nhanh chng tm ra cc ngi qun l v tuyn b khai trng hi. Mi m u tin Paris, c c hng y Feltin lm php v c dng cng cho c M, chnh thc m ca ngy 21 thng 11 nm 1954. Nm 1956, mt mi m dnh cho thiu nin c khai trng ti Fontenay-sousBois. Nhng nm sau, ngi ta m thm hai mi m, mt ti vng Paris v mt ti cc tnh.

Cng trnh pht trin nhng vn cn yu t : n ch yu da vo cc ch trng nh, cc ch ny chp nhn sng thnh tng cng on nh. Cng trnh nhn c s h tr t cc bn b v s c v ca cc gim mc. Trong tnh hnh y, ti sao Thrse li nhn li yu cu ca gim qun tng ta Kaolack, nc Sngal, mun c vi ch trng nh n thnh lp mt mi m ? Ngi cho bit tnh cnh kh khn ca cc thiu n tht hc, hon ton b b mc, khng c tr gip m cng chng c dy d, v d nhin khng c kh nng ng mt vai tr no trong qu trnh pht trin ca t nc. Chng nhng nhn li, d mt vi ch em thn cn phn i, Thrse cn ng m rng gia nh m c thnh lp, bng cch thit lp Nh sch Phi Chu. Ti Kaolack, ri ti Bouak, Thrse tm cch p ng nhu cu ca cc thiu n Sngal v B Bin Ng. Ti cc nc ny, c nhiu thiu n, khng c dy d g, nhng c mn lm ngi gip vic nh. H lun ti nh ch, khng c hp ng m cng chng c thi kho biu nht nh. Thrse bn quyt nh thnh lp, khng phi cc mi m, nhng l nhng cng xng, a ra mt s kh nng m cc thiu n y rt cn c o to nh c, vit, may v, mu ht, gia chnh, chm sc tr v bo tr nh ca. H khm ph thy lm ngi gip vic khng phi lmt ngh h gi con ngi, m n cng c gi tr trc mt Cha. Mt mi m khc, mang tn Nh sch Chu c thnh lp ti Cam-bt nm 1968. Nhng sau , mi m u tin ny b tn li trc s tn cng ph hoi ca qun i Khmer . Tuy nhin, c Thrse ln cc ch trng nh vn nui hi vng rng sau s th thch nng n y, gia nh ny s c pht trin tr li. Tht vy, hin nay, nm 1999, cc thiu n Cam-bt tp trung li gip nhau thng tin bn thn c v mt nhn bn ln mt tm linh. Nm 1998-1999 cng l thi gian khai trng mt nh ti Braxin, mt iu c ch i t lu. S m rng v mt a l nh th dn theo hu qu l xut hin nhiu loi thiu n mi cn c quan tm v chm sc c bit hn. Ban u ch l cc thiu n v gia c, ri ti cc thiu n khng th sng vi b m v mt l do no . K l cc mi m mu t dnh cho cc b m tr cn c thn. T nm 1973, Thrse ku gi cc ch trng cng vi mnh tm cch cu gip hoc trc tip hoc trao cho cc t chc thch hp hn cc thiu n nghin ngp sau khi c gip ct cn nghin cn c chm sc sau cai nghin ; hoc cc thiu n di 16 tui khng th tip tc hc hnh ; hoc cc b m c thn. Thrse cng quan tm n vn cc ch em k cu ti cc mi m. Cng ngy cng c ng ch em mun tip tc lm vic vi cc ch trng, chia s cho cc ch trng bit cc tin vui cng nh tin bun. Mt s ch em cn tho g khi b kt trong vi tun trc khi tm ra vic lm hay mt ch . T mi c Nh cho cc ch ln, khai trng ngy 15 thng 1 nm 1981. Thrse lun quyt nh da vo nhu cu ca cc thiu n. Ch khng ngng nhc nh mi mi m phi l mt gia nh ch thc, hnh phc. Nh Tnh bn trong sng khng c tham vng no hn l tr thnh mt gia nh thc s [] phc v cc em gi cch c bit. Chng ta cng bit r chung quanh chng ta c hng trm th d v iu ny sc sng c c l do s trung thnh ca chng ta []. Mun cho ch thc , tnh yu ca chng ta phi c th hin ra hnh ng, thnh s t t, thnh s ti ci, lm cho i sng gia nh tr nn d chu i vi ht mi ngi (Thrse Cornille, Th gi cc ch trng, ngy 15 thng 2 nm 1975, cha xut bn). Ti , ngi ta tn trng nhau, ngi ta khc nhau : c ngi lc no cng ti vui, c ngi thnh thong quu c. Th nhng, trong gia nh th ngi ta th no, phi yu th y. chnh l iu cc bn tr cn : cm thy l nhng nhm bn yu thng nhau, thng cm nhau. Ti cha bao gi chp nhn cc ch trng ci c trc mt cc bn tr, cng khng chp nhn cc ch trng trch mc nhau trc mt cc bn tr []. Ti khng th chu

ng cc ch trng cng ci vi cc bn tr, cng nh cng ci vi nhau (Thrse Cornille, Thrse raconte aux animatrices, op. cit., p. 42). Hc tp t cch c x ca m rut mnh vi con ci, Thrse lun cho tt c cc ch trng nh tham gia vo cc quyt nh ca mnh ; c u n th t vi cc ch em xa. C rt au kh, khi thy mt ch khng cn ha thun vi tt c cc ch em khc. Nhng c vn mong mun ng s ra i hon ton t nguyn v khng cht cng thng. Mt ngy kia, Thrse tm s mt cch tht bt ng nhng cng tht n s : Ti tin l nh c M, Cha ban cho ti n lm m thing ling. Khng g lm Thrse sung sng hn l khi nghe cc bn tr i lm v ni vi nhau : Em v nh. C yu thng c bit cc chu nh cc mi m t mu. C thc s xc ng khi nghe c chu khoe : Chu l con ca mi m Tnh Bn Trong Sng. Dc theo cuc i c l nhng cn au m. Khi c 30 tui v c gii phu trong nhng iu kin rt kh khn, bc s ngc nhin phi th nhn rng c th ca c b vt kit qu sm. C kit sc trong cng vic, nhng c vn mun sng v thy i mnh c ch : Ngi t nhp vo cuc i ti. Ngi ang sng trong cuc i ti. Ti trao cho Ngi trn vn cuc sng ca ti, v cho i khng h ly li [] Mt ngy no , mi s s tan bin trong Tnh Yu v lc , chng ta s vui sng mi, mi mi, mi mi, mi mi ! []Chng ta c mi gi kt hn vnh vin vi Cha (Thrse Cornille, ti liu cha xut bn). Khi khng ng c chng bnh ny cng ngy cng xy ra thng xuyn c cu nguyn cho cc ch trng v cc bn tr. C i mnh, Thrse cu nguyn rt nhiu : Ngay t khi c mt ch hun luyn vin n xin tham gia, chng ti quyt nh ngay l s t cc vic lm sau y u tin trong ngy sng : suy nim, thnh l, chui Mn Ci chung, hi tm hng thng, tnh tm hng nm [] c Trinh N Maria, l thn mu v l n hong ca cc mi m, ch ra tay hnh ng khi chng ti sn sng cng tc vi ngi gio dc cc bn tr trong i sng nhn bn cng nh thing ling. C xc tn rng cu nguyn cho cc bn tr cng gip ch cho h khng km chi khi gp phn o to h. Cu nguyn l mt phn khng th thiu trong n lc ca c v i vi c Cha v cc bn tr ch l mt. Nm 1961, c bt u mt th gic. Cng nh khi c tri qua cuc gii phu nm 1948, ln ny cng c mt s ngi toan tnh li dng s yu t ca c can thip vo phong tro bng cch cho phong tro nhng hng i khc vi hng i ban u. Trong mt ln tnh tm n, ng trc quang cnh tuyt m, khi ch cn mt phn mi th gic, c cu nguyn vi Cha nh sau : Con mun sng ht i mi ngi c thy Anh Sng. Sau ny, c cn ni : Lc y, ti bit l Cha nhn li ti ! [] cho d phi mt mt thi gian ti mi chp nhn c thc t thing ling y v mt tm l. y cng chnh l lc c lm quen vi chi Christiane, sau ny s tr thnh ph t cho ti khi c qua i v s nm quyn iu khin hi Tnh Bn Trong Sng. y cng l lc ni qui c phc tho, dnh cho hip hi duy nht - mt hip hi bao gm cc hot ng khc nhau nhng phi lin kt vi nhau, khng nhng da vo nhn cch ca Thrse m cn da vo quyt nh thnh lp mt gia nh hon v nhm mc khi tnh yu ca c Gisu cho cc bn tr. Chung quanh Thrse, by gi m, l c gia nh thn yu hp nht vi nhau trong cng mt hng i duy nht. T nay, th t s c thay th bng vic ni mng, c c th lin lc vi cc ch trng khng b cht gin on. Cha bao gi c c dp i li nhiu bng by gi thm ving cc c s mi ti chu Phi v ti Cam-bt. Nm 1969 cc s c tim mch mt ln na li khin c phi ri vo tnh trng sc kho ti t. C i li hon ton trong bng ti, ti tm v th l cng nh ti tm v tinh thn ; thnh thong c th nhn mnh ri vo lo u cc nu khng c ai bn cnh. C tm s vi Christiane : Khi ti gp nhng iu tri , ti

thng t nh : ng ng ngnh, y l lc en ti cn phi tri qua. Cn khi gp iu va , ti tha : cm t Cha !. Trong ni tm c mt sc mnh gip c lun t mnh sn sng phc v c Gisu. C cng tm s vi mt ch trng : Khi ti phi i li mt mnh, ti khng cm thy c c, v Cha vi ti ; chng ti yu thng nhau, tht l hnh phc (Jean Werquin, op. cit., p. 61). Khi nhn li mt cuc i c nh du bng nhng chng ng au kh, Thrse ni : Mi ln lm bnh, khng phi l mt ln tht li. Nhng c lc ngi ta lo li cuc sng ; nhng cng c lc ngi ta h mnh xung v Cha hnh ng ni mnh. C nh th, c sng ti 70 tui, trc khi phi chu ng trong vng hai nm mt cn bnh ung th ngy cng pht trin. Bn nm sau khi c qua i v nhn ngy k nim sinh nht ca c ngy 13 thng 5 nm 1993 bn ni qui ca hi Tnh Bn Trong Sng c Hi ng To Thnh c trch gio dn ca Roma cng nhn, ri ph chun dt khot ngy 13 thng 5 nm 1998. T nay, gia nh thing ling ny ng c v trin khai s mng trn khp th gii. Mt c s mi va thnh hnh ti Braxin, mang thng ip nh sng v tnh yu ca Thrse ti t nc y.

M TERESA (1910-1997)
Khi chm n cc chi th hi thi ca ngi phung, ti thc l mnh ang chm n thn th ca c Kit, cng l thn th m ti nhn lnh khi hip thng di hnh bnh. Ba chuyn i, ba chng ng, ba quyt nh ko mt thiu n ang hnh phc khi sng trong gia nh ti Makeonia, phi ri b np sng an bnh y sang Calcutta dy d cc thiu n a phng, ri li t b s mng ny hin thn cho nhng ngi ngho nht trn ton th gii. Vo thi y, hai chuyn i u tin ca c khng cn nguy him v kh khn lm. C thiu n tn l Gonxha (hay Agns) Bojaxhiu, sinh ngy 26 thng 8 nm 1910 ti Skopje, phn t Makeonia lc y ang b quc Ottoman thng tr, ri ln ln trong mt gia nh Cng Gio o c, trong bi cnh a tn gio nhng khng h c xung t c bit no, khi ln 18 tui, c mong tr thnh nh truyn gio. C n gp cc n tu dng c B Loretto, c nh m t ti Dublin ca nc Ai-len. C ti c trm ngi ngi trong gio x ln bn b cng trng n tin bit c mt cch ht sc cm ng khi c p tu i Zagreb cng vi m v em gi. n y l ng ai ny i, v chia tay vnh vin. Nhng Gonxha khng bit iu y. C c nhn v phi trc : trc mt l Dublin, ni c s cng vi mt c bn chm ri vt qua chu Au tin ti. Dublin ch l mt chng ng ngn vi vi ba tun l, cho m Victorine b trn tu vin nhn xt Gonxha hay thinh lng v nht nht, ri tip nhn c vo dng. Th l Gonxha bc vo gia nh thing ling y, do Mary Ward thnh lp vo th k 17, chuyn lo gio dc cc thiu n. Ch sng ti tu vin rt kht khe, k lut tu vin cng rt nghim. chun b i truyn gio, c phi hc mt kho ting Anh ht sc cng. Chuyn i th hai khi hnh ngy 1 thng 12 nm 1928, dc theo l trnh bu tn Marcha : qua Colombo, Madras, vnh Bengale, ri Calcutta, l nhng chng ng c phi i qua trong vng hn mt thng ti th gii ng Phng. Chng cui cng l Darjiling, cch Calcutta chng 600 cy s, mt thnh ph do ngi Anh thnh lp : l mt ni kh mt m vi cao chng 2000 mt, gia mt thin nhin xanh ti. Ti , cc n tu dng Loretto c mt c s truyn gio. Gonxha c nhn lm thnh sinh, ri tp sinh ti . C dnh thi gian cu nguyn, sng i sng cng on, tp dy hc, cng nh tp gp g ngi ngho trong mt trung tm y t nh b. C kt thc thi gian tp s Calcutta va bng cch lo ly cc vn bng cn thit va tham gia dy hc Loreto House, mt c s ca nh dng c hai trng hc : mt trng c ng hc ph (trng Sainte-Marie) v mt trng min ph (trng Loretto-Entally) dnh cho cc thiu n ngho hay m ci. T nay, trong dng c c gi l x Teresa, c nhim v dy d 52 tr em ngho, con s ny mau chng tr thnh 300 ; ng thi gip mi x hc tp, ng thi khng qun hc hnh tt nghip i hc. Con ng ny, d i phi hin thn rt nhiu, li rt thch hp vi Teresa. Ngoi cng tc trng, c cn thm ving cc gia nh ngho ca cc khu ngoi gn , cc khu chut ca Calcutta. C tht hnh phc v vic lm thch hp, cc tr li rt chu c. Cuc sng ca c tht n gin, nhng li l mt cuc sng y hng th i vi mt thiu n thng minh v qung i. Qua th t thng xuyn gia hai bn, m c lun nhc nh c bn phn u tin m gia nh c t lu nay vn trung thnh tun gi, l chia s. Cha c tng ni : ng bao gi n mt ming g m cha chia s. By gi m c li vit : Con thn yu, ng qun rng con c phi i ti mt min t xa xi nh vy, chnh l v ngi ngho. Cc n tu dng c B Loretto chc hn lm tt c nhng g ph hp vi n gi gio dc ca mnh gip ngi

giu hiu ra trch nhim ca mnh i vi x hi v cch ring, ngi ngho, cng nh gip ngi ngho c c hi tip thu c mt nn gio dc kh d gip h c c mt cuc sng xng ng. V th, ngay trong dng mnh, x Teresa c iu kin thc hin l tng ca mnh. Th nhng, mt chuyn i na khin c b cuc i mnh vo mt khc quanh quyt nh. vn ch l mt chuyn i bnh thng bng tu la t Calcutta ti Darjiling, ngy 10 thng 9 nm 1946. Nhiu ngi ti ngh mt, cn c n mi nm mt ln cng vi cc ch em tnh tm thng nin. C tm s vi nh bin s ngi An l Desmond Doig nhu cu mi m c bng chc nhn ra trong chuyn i y sau khi vt v lm tch ring ra khi m ng k qua ngi li n o : Trong lc ti cu nguyn mt mnh v thinh lng, ti bng nhn ra mt ting gi rt r. Thng ip m ting gi y chuyn ti cng tht r rng : ti phi gi t tu vin Loretto hin thn phc v ngi ngho bng cch sng gia h. l mt mnh lnh. Ti nhn thc r ting gi y xut pht t u. iu duy nht ti cha thy r lm l lm cch no p li ting gi y. Ni cch khc, ti bit r mnh phi i u, nhng cha bit lm sao ti c ni y [] Ti cm nhn su sc c Gisu mun ti phc v Ngi ni nhng ngi ngho, ni nhng ngi b b ri, nhng ngi ang sng trong cc khu chut, nhng ngi bn l x hi, nhng ngi khng c ni nng ta no. c Gisu mi gi ti phc v Ngi v i theo Ngi trong s ngho kh tht c th, bng cch chp nhn mt li sng ng ho ti vi nhng ngi tng thiu m ni Ngi ang hin din, ang au kh v ang sng (Monique de Huertas, Mre Teresa trong Le grand livre du mois, d. Du Centurion, 1993, p. 37). Khng th thc hin, nhng rt cn thit : l nhn xt ca cha Henry ph trch cng on kit hu ti Entally v d phng ca x Teresa, sau khi c bc bch tm hn vi cha linh hng v vi cc b trn. Sau khi lm n chnh thc xin ri b ni vi, Teresa nhanh chng nhn c cc phc p : m b trn tng quyn dng c B Loretto, To Thnh, gim mc gio phn Calcutta u ng cho ngi n tu tr y ri nh dng tm thi mt nm ; nu d phng ca c tht bi, cnh ca nh dng lun rng m n tip c. S d c c ban php y l v tt c mi ngi gn gi c u bit r khng phi l mt s bc ng ca tr khn, cng khng phi l mt phn ng tnh cm khi ng trc cnh tng khn kh by la lit trn cc ng ph Calcutta. Nhng nhng ngi mun cu tr cc gia nh ang chng cht ln nhau trong cc khu chut ca ci thnh ph y cm d ny u ngh rng d phng ca c l khng kh thi. Nm 1947, Calcutta b nh hng ln bi vic An c cng nhn c lp : vic tranh ginh t ai gia nhng ngi theo An Gio v nhng ngi theo Hi Gio, vic thnh lp nc Pakistan pha ng sau ny tr thnh nc Bangladesh to ra nhng ln sng hng triu ngi t nn mun trn khi nc Hi Gio mi m ny. C tng tng 13 triu dn, trong cc nh ti chnh, cc nh k ngh, cc nh tr thc vnh Bengale chung ch vi mt m ng dn c lun trong tnh trng na sng na cht. Trong thm kch y, u u cng thy ngho i, hon ton thiu v sinh v cc nn dch ng s. Bit bao gia nh phi ly l ng lm nh, phi sc so trong rc thc n mi ngy. ng l khng th thc hin d phng ca ngi n tu tr y. C l ngi chu Au. V th, d c mc gin d mt chic xari bng vi trng, c ng vin xanh, v mang quc tch An , c chc c s c nhng ngi phi tr gi t ngi Anh ra khi x chp nhn chng ? V lm sao tm c cc thiu n An thuc mi giai cp theo np sng ca c, nu c quyt nh chm sc ngi ngho bng cch lm nhng vic bc bo nht, lu nay vn dnh cho giai cp thp nht An lm ? Khi ra khi nh dng Loretto, khng nhng c t b s an ninh vt cht v mt gia nh thing ling, trong c ang sng sung sng, m c cn t b mt cng tc tng c hng a thch v coi l vic tng chnh hiu : c i tt c

ly mt vic tng m c coi l vic tng trc tip hn, qua ngi ta tp nhn c Gisu di khun mt au n ca nhng ngi ngho nht trong mi ngi ngho. Sau cng, ng l mt s mng bt kh thi khi nhn ti tnh cht phc tp v a phng trong cc nguyn nhn dn n tnh trng ngho i ti cc quc gia c cng ng th gii xp vo th gii th ba. Phi u tin cho vic no y ? Chng phi l trc ht cn ln cho ra cc nguyn nhn ca tnh trng ngho i ny hay sao ? Bng khng, c ch g khi ch li c ra khi cnh ngho i mt dm ngi v tnh cnh ngho i y gn nh y nguyn ? thc nhng thch y, x Teresa dnh ngy u tin trong cuc i mi ca mnh i qua cc ng ph ca Calcutta, ngay t t m sng, bn cnh nhng ngi qut ng v nhng ngi ng trn va h. X ro quanh ci i dng khn kh v tuyt vng y. p li s ph thc hon ton ca x, Cha cho x mt du hiu nh khch l : x khng mang g ra khi nh dng m ch nhn 5 ng rupi, v chng my chc x cho nhng ngi n xin ht 4 ng. Lc y c mt linh mc tin li gn x v xin x cht qu cho mt t bo Cng Gio. Hi do d mt cht, nhng ri x cng cho lun ng rupi cui cng ca mnh. n chiu, bit d phng ca x, v linh mc y mang n cho x mt phong b, trong c ng 50 rupi. X gii thch : Lc y ti c cm gic rt r Cha bt u chc lnh cho cng trnh ca mnh v Ngi s khng bao gi b ri ti (Ibid., p. 42). n m, x c cc ch dng Tiu Mui n vo nh ; bn thn cc ch cng sng bng cch hnh kht cu tr cc c gi. Ban ngy, x ly thnh ph lm nh. Tr em l nhng ngi u tin ch ti x mt ph n c c nhng c n ci rt an bnh.X bt u lm li ci ngh m x tng lm hi 16 tui, l dy hc. Hc tr ca x l cc tr em ng ph. Chng hc bng ch ci ting Bengal, hc tin tng vo cuc i, hc tt c nhng g c ch cho chng c th lao ng v kim c tin cho chng v gia dnh chng. Tr no sing nng i hc s c thng mt cc x-bng mt vt h tr qu gi tm ra v phng cc bnh nhim trng. X Teresa dn dn quen vi cch t chc cuc sng ngoi ng ph v cc khu chut ca Calcutta. X sm hiu ra rng i vi ngi ngho, giy pht cm thy c n kinh khng v i khi, ti mc tuyt i l khi cht. X k li cho ngi vit tiu s ln tip xc u tin ca mnh vi nhng ngi hp hi b b ri : Mt ngy n, trong lc i tm ngi ngho, ti pht hin thy mt ph n ang nm hp hi ngoi ng, yu t n ni khng th ui my con chut ang gm cc ngn chn mnh. Ti mang b y n mt bnh vin gn , nhng y ngi ta t ra khng sn sng n nhn b. Sau cng, trc s nn n ca ti, h nh phi n nhn b, va nhn va cu nhu. K t lc y, ti quyt nh tm cho ra mt ch chm sc nhng ngi b b ri (Ibid. , p. 61). ng l mt s u tin l lng khi tm nh cho ngi hp hi, ang khi c bit bao ngi di c n thnh ph, ch ngi ny b i v ngi kia qua i nht mnh vo ch ca ngi y ti mt gc ng no , xc xo trong rc kim thc n v ho vng mt cch ng ngn mt ngy no s tm c vic lm, qun rng mnh ang sng trong mt t nc i a s ngi dn theo o Hinu coi cht l mt s do u bc sang mt cuc sng khc, c th tt hn m cng c th xu hn cuc sng hin ti, ty theo karma (nghip chng). Nhng ngi ph n m by gi c nhiu ngi gi l M Teresa khng l lun nh cc nh x hi hc ; M khng c tham vng no hn l chm sc c Gisu. D Ngi ang xut hin di b dng loi ngi th no, nhng lm ngi ngho gia bao ngi ngho chnh l tiu chun chc chn nht nhn ra c Gisu. Con tim M mch bo rng ngi hp hi cng c quyn sng nhng gi pht cui i mnh vi y phm gi, c quyn chun b hon thnh cuc i mnh trong bnh an th thi nh ang bc vo nh Cha. M khng ngi by t iu y vi

ngi th trng thnh ph, v v ny giao cho M hai cn phng ln nm k bn mt n th Hinu knh nh n thn Kali. Cn nh dnh cho ngi hp hi b b ri mang tn l Nirmal Hriday ting Bengal, c ngha l Nh khit tm c khai trng ngy 22 thng 8 nm 1952, trng vi ngy knh nh Tri Tim V Nhim ca c M. Nh c kh nng cha 55 ngi n ng v 55 ph n. V mt vt cht, bnh nhn ch c iu ti thiu : ging nm st nhau, k trn nn nh ximng, rt d lau chi. Tuy dng ngi mnh khnh, nhng M Teresa c u n gom v nh nhng ngi hp hi trn v ng v trong cc chut. M m h trn tay, va du dng va cng ct, ri t h nm di trn mt np ging th s. Ti nh, i tay rng ln vi nhng mt xng l r ca M ang xoay x rt kho lau chi nhng vt thng bun nn, thay mt b qun o sch, kin nhn t cho n, nm ly tay ngi hp hi trong lng bn tay mnh cng lu cng tt trn an h, thng khng ni m ch mm ci. M tng ni vi ch em : Hy lun lun gi n ci, hy ci vi c Gisu khi gp au kh. Mun lm mt nh tha sai Bc Ai chnh hiu, phi tp chu au kh trong vui ti. M hon ton tn trng tn gio ca mi ngi ; khng tm cch ci o h, m cu nguyn mt cch ht sc t nhin cng vi ai yu cu mnh ; ngi Hinu no mun c ry nc ly t sng Hng u c toi nguyn. Vic tip nhn nhng ngi ngho y, thng l nhng ngi au m v mc bnh truyn nhim, gy ra nhng phn ng mnh m trong khu ph v gia nhng ngi cung tn lo ngi l mt cch truyn b o. Nhng d c b khiu khch, thm ch nm , hot ng ca M vn khng dng li, ngay c hot ng ca mt s thiu n chia s l tng ca M hay nhng ngi cng tc t nguyn n gip cc ngi mt tay cng khng chn bc. Mi bnh nhn nam ln n b cc bnh vin t chi u c mang ti trn cng hay u c du ti Nirmal Hriday. Khi nh s cha bn cnh mc bnh dch t c a ti y trong mt tnh trng ht sc ng thng, c tm ra v chm sc, cc cuc cng kch mi dng hn. T nay mi ngi hp hi u bit rng h c mt mi nh ; v ln no cng nh ln no, khi ci xung nghe tm s cui cng ca h, M Teresa u nghe ni : C i ti sng ngoi ng nh mt con vt, nhng nay ti sp c cht nh mt thin thn, c yu thng v c chm sc mt ngi c M tm thy trong mt cng rnh v b trn tay tm s nh th. Trong mt ln i thm thnh ph v cc va h, M Teresa au n gp thy thn th b t ca mt tr s sinh b b ri, nm trong mt thng rc khng c y np. Tht bt ng ! Ln ny, tay M run ln v xc ng trc a b t hon cn thoi thp ; nhng M c mt quyt nh ht sc nhanh : tr con v tt c nhng ai c tm thy trong tnh trng tng t nh th u s c n nhn, u tin trong cn nh do mt ngi bn ca M hin tng v s sng cng M cng nh cc x khc, sau chuyn sang mt cn nh gn sau ny c t tn l Nirmala shishu bhavan, ngha l Mi m cho cc tr em b b ri. M Teresa khng quan tm ti nhng ngi trch ngi mt thi gi cho nhng tr em ch sng c vi gi. Phn ng cc chu ny khi a c v ti nh th khng cn sng na ; nhiu chu sinh non, cn nng cha y mt k. Nhng M khng cht h nghi v nn tng su xa ca vic mnh lm : Cha ban nhng g cn thit. Ngi nui sng bng hoa v chim tri ; Ngi coi cc chu b y l chnh s sng ca mnh. iu M mun lm cho cc chu nh ny ch gin d l trnh cho chng b qung vo thng rc hay chut gm. Chnh v th, M xin php cp trn cho M c nh cc nhn vin bnh vin v dng ng ngh cc b m tm cch ph thai hy gi con li v trao n cho M khi sinh ra nu mun b con. Trn khp th gii, M Teresa l ngi tch cc bo v quyn c sinh ra : khng phi bng li ni sung, m bng nhng hnh ng rt hu hiu l nhn trch nhim hng ngn chu, bt k n thuc a v no.

Mi tr c a ti mi m Shishu bhavan ngay trong nhng thng u tin c ti 200 chu s c hc cch sng, cch chi v ci. Sch s lun l mt bn tm ca M : M tm cho chng bng nhng c ch ca mt b m. Thy mt chu m ci khng chu n, M yu cu mt x, c dng dp b m qu c ca chu, dnh thi gian vi chu cho ti khi chu quyn luyn x : mt phng thc rt tt v sau khng lu chu n ung tr li. Nhiu chu c cc gia nh An hay Au Chu nhn nui. cng l mt iu tng l bt kh thi nhng c thc hin : cc gia nh giai cp thng lu chp nhn nui cc chu thuc giai cp tin dn, v t c quan lut php An cho php mt tr c nhn nui c quyn hon ton ngang bng con ci chnh thc. Cc b gi cng c nhn nui, d ngi ta thng coi con gi l gnh nng v ch v s phi tn km rt nhiu khi cho chng ca hi mn trc khi v nh chng. Mt s thay i na trong tp qun An c M Teresa xut. D khng c kim tm, nhng ngy t nm 1949 c nhiu thiu n, thng l hc sinh c ca M, n xin tham gia cng tc ca M. M khng giu dim h nhng kh khn m h s gp. Ci b nhng chic vy sang trng, dt bng t la ng mc nhng chic vy bng vi thng, chnh l s t b u tin. Nhiu ch em thuc giai cp thng lu nay x thn phc v nhng ngi v giai cp, li l mt chuyn khc na : M Teresa khng ngn ngi gi y l cuc cch mng, cuc cch mng kh nht, cuc cch mng tnh thng. Nhng h chp thun. Sau by nm, c by ch em chia s cuc sng ca M. T nay, phi ngh ti vic tm mt ci tn v mt lut sng cho cng on mi m ny. Khi t nhn mnh l cc Tha Sai Bc Ai, h mun din t ci l tng tng khin M Teresa ri b qu hng v gia nh, cng l l tng m hin nay M hon ton nm c : truyn gio cho ngi ngho. Bn cnh ba li khn Tin Mng quen thuc l khit tnh, kh ngho v vng phc, ch em cn thm li ha long trng l phc v ngi ngho v ngi ngho nht vi ht tm hn v hon ton min ph. Nh th, cuc i ca ch em c nh hng nh sau : Khi thc hin cc li khn Tin Mng, ch em mong mun xoa du ni kht khao yu mn c Gisu Kit bng cch t nguyn hin thn phc v nhng ngi ngho nht trong s cc ngi ngho, theo gng sng v theo gio hun ca Cha chng ta, v nh loan bo nc Cha mt cch c bit (Ibid., p. 57). Qui lut ny c To Thnh chp thun v on sc thnh lp c c cha Prier gim mc Calcutta chnh thc trao cho M ngy 7 thng 10 nm 1950, trong mt thnh l long trng, trc s c mt ca 11 ch em. M Teresa lm th vic : ngoi cn nh tip nhn ngi hp hi v cn nh dnh cho cc tr s sinh, M cn tm mt cn nh khc rng lm nh m ca Dng. V cng trn con ph y, M m mt im tip nhn cho cc ngi phung c sn sc v thot khi ngho tng. Nhiu gim mc An xin M tip tay hot ng tng t ti gio phn mnh. Ri y s l cc gio phn Ranchi, Delhi, Jansi, Agra, Asansol, Ambal, Bombay, Patna Cn mt t thi gian chun b v thu xp : mi x s ch c hai chic vy, qun o c nhn v mt ci chu tm ra. D nh ca c hin tng hay ngh s dng c c k th no, M cng yu cu phi c mt phng nguyn mi ch em c th hi tm v ngh ngi bn Cha sau khi phc v Cha ni ngi ngho. K t nm 1965, khi con s ch em ln ti 300, M c Ta Thnh cho php lp cc cng on ngoi nc An p ng cc yu cu t mi ni trn th gii. Cng on u tin thuc loi ny l Venezuela, mt cng on khc thnh lp nm 1968 l cng on do chnh c Phaol VI ngh. Nhng ch em thng c ngi Roma gi l cc x An d khng phi ch em no cng l ngi An n sng vi ng bo du canh du c ngoi

Kinh Thnh Mun Thu, nhng ngi v gia c, c rt ng chung quanh nh ga Termini. Vi nm sau, s c mt nh tip nhn ngi ngho tng t c t ngay ti thnh Vatican. Cc c s gia tng lin tc v ko theo bit bao lo lng, di chuyn, vn ng loi. M Teresa rt phn khi v sn sng i ph vi mi tnh hung. M cn xin li l khng bit cch xy dng cc k hoch di hn : Ti khng quen lm cc cng vic i s. iu chng ti cho l quan trng, chnh l cc c nhn. Mun yu thng mt ngi th phi n st bn ngi y. Ti rt tin vo mi quan h gia c nhn vi c nhn : mi ngi i vi ti l chnh c Kit, v nu c Gisu ch c mt th ngi y cng ch c mt i vi ti trn i ny. Ti khng chm sc m ng, m ch chm sc tng ngi. Nu ch nhm m ng, ti khng bao gi khi s (Ibid., p. 132). nhiu ln M Teresa gii thch mt cch bnh thn v xc tn rng ton b cng trnh ca c i M ch bng mt git nc trong i dng, nhng nu chng ta khng lm th i dng y s thiu mt git nc ca chng ta (Ibid., p. 79). Vi mt s sc so c bit, M tip nhn tng ngi ngho mt v n nhn h ng nh trong hon cnh tht ca h. M khng ro mt nhn quanh nhng ngi ngho mt vng. M m ly h trn tay, nh nhng lau chi thn th cht ca h, tm ra cho cc chu, ci xung tht gn trn nhng ngi kit sc, mc qun o sch cho tng ngi, vut ve nhng ngi cm thy c n. C cuc i mnh, M lun c nhng phn ng y : ch cn thy mt ngi ngho bn l ng l M lp tc dng li, i hng i, b mt cuc hn quan trng. M n ni chuyn vi ngi y, gip ngi y sp xp trt t trong nh, va ci va nhn thng vo mt ngi y. Nh Nc m can thip th chc hn tt hn. Nhng cc vic lm ca x hi nhm n mt mc tiu, cn tnh yu ca ngi kit hu hng n mt con ngi (Ibid., p. 131). Chng ta khng phi l nhng nhn vin x hi. Chng ta mun mang li cho con ngi nim vui v tnh yu ca Thin Cha, nh th chnh Cha ang yu thng h qua chng ta. Nh th, chng ta ang yu mn Cha bng cch phc v Ngi ni nhng ngi ngho. C rt nhiu t chc chm lo cc ngi bnh. Chng ta khng phi l mt trong cc t chc y. Chng ta khng phi l mt c quan cu t x hi. Chng ta phi hin din nhiu hn, cho nhiu hn, hin dng bn thn mnh v qua s phc v y, chng ta trao tng tnh yu ca Thin Cha (Christian Daleau, Tout pour Jsus, Tqui, 1993, p. 29). M rt e ngi khi thy cc x hay cc tnh nguyn vin coi thi gian bn cnh ngi ngho ch l mt cng tc khng hn khng km : ng ch cho ngi ngho nhng vic chm sc, m hy cho c tm hn mnh []. Lm vic ch v cng vic, chnh l mi nguy him lun e da chng ta (Ibid., p. 85). Mt tnh nguyn vin l mt thiu n ngi Php mi sng 5 thng Calcutta hiu ra ngha ca cu ni trn y : Ban u, ti c t hi u l b quyt ca M Teresa []. Ti sao M c c ngh lc nh th, iu ny ti hiu ra ti nh hp hi : mt ngy n ngi ta mang vo nh mt ph n nm trn cng b b ri ti mt ng rc. Thn th b y ch cn l mt ng tht h thi. Ngi ta bo ti ra thn th y, nhng trc ti phi ly tng con di ang lc nhc di lp da ca b. khi ngh ti cm gic bun nn trong mnh, ti bt u m cc con di trng ang ca quy trong gng km ca ti : 45, 46, 47 Ri ti khng th chu hn na ! Ti quay mt i khi ng tht y mt lt th sc nh nhng li M Teresa cho khc gn nh khp ni trong nh hp hi ny: The Body of Christ, Thn Th Cha Kit. Ti nh b in git. Ti lm vic y c my thng ri, m n hm nay mi hiu [] Bng chc ti sc nh mnh cha nhn khun mt ca ngi n b y [] Ti ci xung trn mnh b : trc ti chng , nhng dng nh cp mt b l b phn duy nht cn sng. Ti ci vi b v ni tn ti cho b. B nhn ti, do d mt lt, ri cng c gng tr li : b tn l Champa. Ti khng bit mnh lm xong cng vic tm ra cho b y th no, ti ch bit l

mi s by gi thay i (Li chng c ng trong bo Famille chrtienne, s 1077, ngy 3 thng 9 nm 1998). Nh gn gi ngi khc, st gn h, M Teresa c th tip xc vi c Kit 24 gi mi ngy. M rt t ra sc mnh v nim vui. M yu cu cc x cng lm tng t. Sau mt gi th ly Cha, M gi ch em n gp ngi ngho : By gi, chng ta hy ri nh nguyn nhn nhn, yu mn v phc v chnh c Gisu m chng ta va th ly trong php Thnh Th (Monique de Huertas, Mre Teresa, op. cit., p. 91). T c Gisu y, M hc c cch lm sao c tm hn du dng v knh trng phm gi ca mi ngi, t tr mi sinh cho n ngi hp hi. M khuyn mt tp sinh tr hy xem cc linh mc cm Thn Mnh c Kit trong thnh l vi tt c yu mn v t nh bt chc khi lm vic trong nh hp hi v y c Gisu ang hin din di hnh dng ca au kh. Cn t ngi ngho, M hc c th no l yu mn v phc v Cha. Mt ngi phong v s b s nhc hi M lm sao M c th chu c mi hi thi ca mnh, M tr li : iu y u c ng g so vi nhng g ng phi au n chu ng. Ngi bnh chng hng v ngc nhin : Cc b l hng ngi no vy ? Ti cha h thy ai hnh ng nh b. Tht ng khm phc ! M lin by t s trn trng i vi ngi bt hnh y : Khng, ng mi tht ng khm phc v chu au kh v c Kit. M thng t ra cm phc nhng ngi ngho, nhng ngi phong, nhng ngi b gt ra ngoi, nhng ngi nghin ru : Nhiu ngi trong s h c mt nhn cch rt li cun. Chng ta phi truyn li kinh nghim m chng ta va c khi phc v h cho nhng ngi khng c kinh nghim ny. Tht vy, M Teresa c ti lm cho mi ngi ch ti ngi ngho. Dng Tha Sai Bc Ai ca M pht trin rt nhanh. M cng gp phn khai sinh ra mt dng nam, ku gi hng trm cng on chim nim u cc c s ca Dng, li ko hng ngn cng tc vin. M khuyn nhng cng tc vin ny l ng lm g phi thng cho ngi ngho, m hy thay i tm hn mnh ngay ti ni mnh , ngay trong nhng cng vic mnh ang lm trong i sng thng ngy, ti ni lm vic hay ngay ti nh mnh. Cn i vi cc cng tc vin ang au kh, M ku gi : Anh ch em l nhng ngi m au, nhng ngi tn tt, nhng ngi mc bnh nan y, hy n vi chng ti, qu v chnh l chn ru trong chng ti s hp ly sc lc lm vic. Hy lin kt vi Dng chng ti trong tinh thn. Khi chng ti lm vic cc khu chut, cc bn chia s cng lao, kinh nguyn v vic lm ca chng ti bng nhng au kh v li cu nguyn ca mnh. Tt c u c thng nht trong tm hn v hnh ng ca M, tt c u c thng nht chung quanh c Gisu, chung quanh thn th Ngi. Khi chim ngm thn th c Gisu trn thnh gi, M thy nhng ngi chm sc ngi ngho c thng nht li vi nhau : Nhng ngi chim nim l tay Cha v khi cu nguyn h thng chp tay. Nhng nh tha sai hot ng l chn Cha v h i khp ni trn th gii. Nhng cng tc vin l qu tim []. Chng ta c th hp tc vi nhau lm mt iu g tt p cho Cha (Ibid., p. 163). Trong thn th duy nht y, M cn gp c cc nhn vt quan trng trn th gii m M c dp gp : khi gp ai, M cng xin ngi y cu nguyn cho M. Ngi nhn gii Nobel ho bnh nm 1979, M mi tt c c ta cu nguyn. M trao cho ch tch Fidel Castro mt pho tng c M nh, trao cho ch tch Breznev mt trng ht ; M khch l cng nng Diana khi c quan tm ti ngi ngho. M cm thy mn nguyn v nhng g nhn c t ngi ngho ; mt n ci ca ngi ngho l n ci ca ng M yu mn ; i mt rng r ti vui ca tr em l nhng vin kim cng dnh cho M. M tip nhn qu ca ngi ngho mt cch ht sc knh cn. Ti Venezuela, mt ngi ngho bit r vic lm ca cc x nhng li t chi nhn bt c th g c thoi mi, tng M mt ng tin ca ngi Bolivia : Ti cm thy trong lng mnh rng ngi y cho ti cn nhiu hn gii Nobel, v anh ta cho ti tt c nhng g anh ta c

[] m y, chc anh ta phi i ng m cha n g (Ibid., p. 236). Ti Ethiopi, mt chu b a cho M mt ming s-c-la m chu c ai cho : B hy cm ly ming ny v cho cc bn khc. Ti nh Nirmal Hriday, cui hnh lang chy gia hai phng ln c mt pho tng c M i triu thin vng. Vng y l do cc ph n c M tip nhn t lng bit n v c M gip lm li cuc i ng vi nhn phm. M Teresa lun xc ng trc cng trnh y : Nhng ngi chng c g li dm dng c vng triu thin bng vng cho c M (Ibid., p. 67). Nim vui khng th c giu mi trong lng : n s tro ra qu nh mt, bc l ra trong li ngi ta ni, trong cch ngi ta i. Nim vui c sc ly lan. Ti L c,khi M nm tay mt ngi l loi ang bc i ngoi ph, M nghe ngi y ni : lu lm ri ti khng c dp cm nhn hi m t bn tay con ngi. Lc , M hiu ra ch mt c ch ht sc gin d cng c th truyn lan c mt nim vui bao la. M vit : Vui khng phi n thun l mt vic ca tnh kh. Phc v Cha v cc linh hn khng lun lun l mt vic vui v. V th, chng ta cn c gng c cho c nim vui y v lm cho nim vui y ln ln trong tm hn chng ta [] Mt tm hn vui ti l kt qu t nhin ca mt tm hn nng nn yu thng Nim vui l nhu cu v cng l mt iu kh d i vi chng ta, ngay c trn bnh din th l. Ch em no tp c tinh thn vui ti s cm thy t mt mi hn v lun sn sng ln ng lm iu tt (Ibid., p. 115). Cho n khi cht, lc 89 tui, M Teresa lun theo ui s mng bt kh thi ca mnh, m khng cn phi thay i cch hin din cng nh cch thc hin. Vn c vc dng b nh, nay M li cng g lng xung v phi thng xuyn ci mnh xung trn ging ngi hp hi. D da mt nhn nheo, nhng ming M vn lun n n ci bnh an, mt M vn nh ln ci nhn trong sng, pha i cht tinh nghch. Chic vy ca M, cng nh ca cc ch em, nay c th gii u bit. M sn sng ng u vi cc c s mc ln cng ngy cng nhiu. Mt s khch tham quan tt qua thm cc c s nhn xt l hi thiu t chc. Nhng ngi ngho xem ra khng ngh th v vn tip tc n xin cc x gip . Su ngn n tu trn khp th gii p li ting gi ca Cha, do Cha gi n thng qua cc ngi ngho. Hin nay c hn 500 cn nh c m trn khp th gii. Cc tnh nguyn vin vn tip tc n Calcutta hay n cc c s khc ca Dng phc v v tp nhn ra Cha Gisu ni ngi ngho. Nhiu bng ghi n mt cch chnh thc c trao cho M Teresa. Nm 1981 M c phong lm tin s danh d v y hc v gii phu hc ca i hc Cng Gio Sacro Cuore Roma. L do c nu ra kh r rng : ngi ta nhn nhn tm hiu qu tht s ca cng trnh M lm, theo mt ngha khoa hc no : Bng mi phng tin M Teresa vt qua bao chng i v kh khn khng th t ht c mang n cho con ngi s an i ca y hc ng dng, mang s gip ca mt tnh yu hon ton v v li n cho cc thn th au n ca ngi phong, ngi hp hi b b ri, cc tr em b bnh tt hay phi cht i, nhng ngi khng hi vng c cha khi, cng nh bit bao nn nhn ca mt x hi v tm (Ibid., p. 247). T lu, M Teresa khm ph cc phng th n s li c hiu qu rt cao. M tip tc s dng cc phng th y, v nh M c th gn gi ngi khc, chia ngt s bi vi h. M yu cu c gim mc ca mt gio phn va mi khai trng mt c s ca Dng rng Xin c cha gip ch em chng con tip tc sng ngho. M nhn c rt nhiu tin bc, qu tng quan trng. M n nhn tt c vi lng tri n, nhng M khng bao gi m, khng bao gi lm s sch kt ton. Mi khi M c nhu cu th tin bc n, v M s dng ngay cho ngi ngho. Mt v khch ni vi M : Nu ai cho ti mt triu, ti cng s lm nh M. V M tr li : Cn ti th khng. Ti s c gng lm cho Cha Gisu hon ton min ph.

M tin chc rng sng ngho nh c Gisu khi chia s thn phn loi ngi l bo m cho mnh c c lp t do : Chng ta ginh c t do l nh sng ngho. T do yu thng ht lng, t do yu mn c Gisu. Ti khng ngi ni rng ti si m c Gisu v Ngi l tt c i vi ti [] Ti mong mun nhiu ngi hc bit Cha, yu mn Cha, phc v Cha v l nim vui tht s. Ti c iu g, ti u mun ai ai cng c (Ibid., p. 238). Xt theo huyt thng, ti l ngi Albani. Xt theo quc tch, ti l ngi An. Nhng ti l mt n tu Cng Gio. Qua s mng, ti thuc v ht mi ngi, d tim ti ch thuc v mt mnh Cha Gisu (Ibid., p. 54). Khi M tr v gp Cha yu du ca M ngy 5 thng 9 nm 1997, bit bao ngi ngho khc thng m mnh.

CC B V V B M MONICA (khong 331-387)


Cuc i ca b Monica, mt ngi m sng vo th k 4, c l s chng c ai bit, nu Augustin con trai b khng tit l m mnh ng vai tr ln trong s hon ci ca mnh v khng vit nhng li ca ngi m mnh trong tp sch T Th ca mnh (Thnh Augustin, Les Confessions, d. Pierre Horay xut bn phn dch thut, cn d. Du Seuil (thng 9/1982) xut bn phn nguyn tc do Andr Mandouze su tp. Cc tham chiu sau ny s da vo bn nguyn tc). Ngi cm t Cha t bn cnh mnh ngi ph n ht mc quan tm v ng tn nhim y : B dy d con ci mnh nh ang sinh h mt ngi con, mi ln thy chng lc xa Cha th b li nh sinh h con mt ln na (IX,9 [22]). Augustin n li nhng k nim, nh li nhng tm s ca m mnh khng lu trc khi qua i, v nhn thc l b yu thng mnh v phi au kh v mnh nhiu ti mc no. Augustin cm phc s kin tr ca b v nhn nhn nhng s can thip rt nhiu ca b vo cuc i mnh qu l hu ch : nu xt theo cc tiu chun hin nay, th vi nhng s can thip lin tc y, b ng xp vo hng cc b m lm quyn ; th nhng, nu khng c s ch chit y, chc ngi khng tm ra ng chn l. L kit hu, nn cha m Augustin dy cho ngi nhng qui tc gi nt na v mc thc (IX, 9 [19]). Bn cnh vic gio dc khng c tham vng g ln y, b cn cho thy nhng kh nng ring ca mnh l thng minh v qun bnh. Sau ny, c ln b k li rng khi cn nh, c sai i ly ru di hm, b c mt tt xu l nm th v c nh th, ngy cng ung nhiu hn, cho ti mt ngy n b b mt gia nhn bt qu tang. C sc y li gii cu b : Monica ha vi mnh l cn thn khng mnh li ri vo nhng xu hng xu y. L mt kit hu, b dt khot c x cn thn v cho Cha dy d mnh, v Ngi l ng thy ni tm. B theo hc trng ca tm hn t rt sm, l trng ca c Gisu (IX, 9 [2]). Ngay khi cn l thiu n, cha m b g b cho mt ngi n ng trng thnh, vn thuc gii tiu t sn nhng khng giu lm, v l ngi ngoi o, xt cho cng kh nhn hu, nhng cng hay bc ng khng km (IX, 9 [9]). Nhng nm u lm v ca b u dnh cho vic sinh con : sinh con u lng l Augustin khi va 22 tui, sau l ba a con khc ngoan hn, lm vui lng b. D cn tr tui, nhng Monica sm tr thnh trung tm ca gia nh. M chng b v hay tai nghe nhng chuyn khng u do m y t tng thut, ban u xem ra rt kh chu vi b (IX, 9 [20]). Chnh nh s ngoan ngon, b dn dn o ngc c tnh hnh, v cc gia nhn tm cch gy chia r hai ph n y b trng pht nng n theo yu cu ca m chng. T v sau, cc bo co v b khng cn b khuynh o na. V cng l y t ca cc ti t Cha, nn bt c ai gp b cng u c b gip tm ra l do ca ngi Cha, tn knh Cha v yu mn Cha : ai cng cm thy nh Cha ang hin din trong tm hn b, v kt qu ca mt i sng thnh thin minh chng iu y (IX, 9 [22]). L mt ph n p, b tng lm chng b l ng Patricius ngng m. B bit km nn cc cn gin ca ng v bin ng thnh bn. Cc b bn ca b c nhng c ng chng d chu hn chng b u ngc nhin khi thy b chng bao gi b nh p. V b sn sng ch cho cc b bn chiu ca mnh : T ngy nghe c kh c hn nhn, ch em phi ly kh c y lm dng c bin ch em thnh y t : ch em phi nh ti a v ca mnh v ng xch m vi cc ng ch ng thy ca mnh (IX, 9 [19]).

Lm y t : chnh l iu Monica rt ra c t cc yu cu ca Gio Hi. B thc hnh tng ch li rn dy ca thnh Phaol lin can n quan h v chng : Anh ch em l nhng ngi knh s Cha Kit phi tng phc nhau (Ep 5,21). Thy chng mnh khng bit Cha, Monica quyt nh s lm trn bn phn v pha mnh v ban u, ch c b thi hnh. B tng phc chng, cho ng ta hiu rng s d b kin nhn v vn t do trong lng c l nh b yu mn Cha Gisu. B a chng vo con ng cu , bng cch to iu kin cho ng cng tng phc Cha mt ngy no : Hi cc ngi chng, hy yu thng v mnh nh c Kit yu thng Hi Thnh v hin mnh v Hi Thnh (Ep 5,25). Tht vy, sau cng ng hon ci. Cn b khi go chng vn c lm v ca mt ngi chng duy nht. Vai tr ca Monica i vi cu con trai ln ca mnh phc tp hn nhiu. B ch i con mnh rt lu, mong mun con tr thnh ngi hc cao v tr thnh kit hu tt lnh : chng b sn sng h tr b trong kh nng ti chnh ca mnh. Nhng tham vng ca ng b sm b khng li do tnh kh ca Augustin. Augustin khng thch cc phng php cng nh ni dung ging dy ngi ta chn cho mnh. Cu thch la-tinh, nhng khng thy thch th cht no khi hc ting hi-lp hay hc ton. Cu chng li nhng hnh pht thn xc nh trng p dng cho cc hc tr. Nh thi y ngi ta quen lm, Monica tr li vic ra ti Augustin. Hi y, ngi ta coi b tch ny l b tch xo ht mi ti, v v th nn nh ti n ch ca b tch ny khi c nhiu ti c tha hay thm ch, khi sp cht. Monica nh gi tnh tnh khng khun php ca con trai mnh ; b e ngi rng thiu nin l tui khng my hp sng ng theo Cha. Augustin tr thnh gio s tu t hc ti Carthago, trong khi khng c nhng hiu bit v o tng xng vi kht vng hiu bit cuc i. Sn sng tip thu cc t tng mi v tri qua mi kinh nghim, Augustin tham gia gio phi Manik, nhng ngi ch trng tt v xu l hai nguyn l ngang bng nhau v i chi nhau. Anh chung sng vi mt ph n v c mt a con. Nh th, mong mun mnh lit ca Monica c thy con i theo con ng ca Cha khng c chp nhn : b ht hng v lo lng ; b quyt nh khng can thip na, thm ch xa trnh con, khng sng bn cnh con nghe con ch trch o Cng Gio. B ch cn cch dng ln Cha nhng git nc mt ca mnh. M ti [] khc cho ti cn nhiu hn cc b m khc khi an tng mt ngi thn ca mnh (III, 10 [18]). Mi ngy, ch v ti m khi ci mt trc Cha, nc mt b li ti t mt t (V, 8 [15]). Mt ngi c lng tin ln nh th, m cng ngy cng cm thy bt lc khng th truyn li cho con mnh : b l ngi bnh dn, cn con th hc thc ; b ni ti nhng i hi lun l, cn con th chng thy lun l cn thit ; b ch l mt ph n, cn con l n ng th lm sao chp nhn cc li khuyn ca ph n m khng phi thn thng (II, 3 [7]) ? Con b nghe b ni nhng khng h nghe thy ting Cha xuyn qua nhng li y. Monica nh chp nhn khng ng vai tr ch cht trong vic gio dc c tin ca con mnh. B bit nhng gii hn ca mnh v bn quay v ng lng b tin tng. B khng xin tin xin bc, khng xin nhng g l kinh ng l ngon mc, m ch xin cho linh hn con mnh c cu (V, 10 [17]). Cha khng b qua nhng git nc mt ca y t Ngi : khi cu nguyn khim tn v thit tha nh th, b tm c an i v hi vng s c nhn li. Th l b quyt nh gp con li v khi chng cht, b n sng vi con ti Carthago : Tht th, b yu theo kiu ca cc b m, nhng mnh m hn, mun nhn thy ti bn cnh mnh (V, 9 [15]). Ln xch li ny ca b li tht bi. Augustin vn khng thay i cc thi quen v li sng. Sau khi mt ngi bn rt thn qua i, Augustin quyt nh b qu hng v nh t m by gi anh cm thy cng xa l i Roma tip tc dy hc. Khi c bo tin ny, Monica cng thm

tht vng. Lc ti ln ng, m ti khc nc n, nh v mt ci g tht chua xt. B theo ti ra tn cng ; b bm ly tay ti nh ko ti li hay nh mun theo ti. Nhng ti nh la b : ti lm b khng mun b li mt ngi bn ang ch gi ln nh neo. Ti ni di m mnh. Ti thot (V, 8 [15]). Ly Cha, m con xin Cha iu g vi bao nhiu nc mt, nu khng phi l ng con p tu ra i ? Nhng vi mt nh su xa, Cha va chp nhn iu cn bn trong c nguyn ca b va lm nh khng ti li b cu xin lc y bin con thnh tt c nhng g lu nay b vn nguyn xin (V, 9 [15]). V chng, ng dn n Roma cng s l ng hon ci m lu nay b vn mong i. Gim mc Milano, thnh Ambrosi, ngi m b Monica c kh nng k thc a con ng nghch y, s l kh c Cha dng lm vic ny. Hi gh thm con Carthago, Monica ni n xin gp Augustin li con ra khi nh hng ca gio phi Manik, nhng Ambrosi cho l cn qu sm. Trc s nn n qu ca Monica, Ambrosi an i b : Mt ngi con c m khc thng nh th khng th h mt c (III, 12 [21]). Trong lc ging dy ti Roma, Augustin c ngh ging dy mn tu t ti Milano. Anh chp nhn ngay v th l c dp gp li Ambrosi, mt ngi tng rng ri n tip anh. Trong vng thn quen mi ny, c dip u n n nghe cc bi ging ca c gim mc, Augustin tm ra nhng l do tin rng Thin Cha ca m mnh c th a ra nhng cu tr li tt hn gii p cc vn nn v ngha cuc i, so vi cc cu tr li ca cc gio phi. Th l Augustin ng k xin hc o. Monica khng th cng li bn nng lm m ca mnh : b bit l con mnh ang i ng ng, nhng b tin on rng con ng hon ci y cn di lm. B bng ng vt bin vt qua c mt khong cch mnh mng gia hai m con gip con i ti cng s cam kt ca n. B cng can thip vo i t ca Augustin, thc gic anh chia tay vi c v h m anh chung sng t nhiu nm nay tm mt ngi v xng vi a v ca anh, ng thi b bo m cho Adeodat a con sinh ngoi gi thu - c yu thng, cng nhn v dy d. B bt u sp xp ci cng on b nh gm cc bn b thn hu y, c thnh lp nhm dy d nhau v ng tm linh : B chm sc chng ti, nh th b l m ca tt c chng ti ; b phc v chng ti, nh th b l con gi ca tt c chng ti (IX, 10 [22]). Nh mt ngi y t mun kip, Monica ang tin gn ti mc tiu nh, bt c mc tiu y trong au kh v trong yu thng. Ci ngy ch i bao nm ngy Augustin, chu trai Adeodat v mt s bn b ca anh chu php ra ti ng l mt dp i l khng c cht bng ti. Monica vui mng v chc tng Cha l ng c quyn php cao hn nhng li cu xin v nhng suy ngh ca chng ta (VIII, 12 [30]). Rt cuc, Augustin tr thnh mt con ngi c php ra i mi, vng vng trong c tin v sn sng theo Cha Gisu. T t lu nay, anh khc t hn nhn v quyt nh tn hin hon ton cho Thin Cha. T nay, Monica c th nhn thy ni Augustin khun mt ca v Thy m b ht lng yu mn trong tin tng v trung thnh, cn hn c nhng g b dm cu xin khi than th n no lng v lm ri l (Ibid.). Monica v Augustin quyt nh tr v Carthago. Trn ng hi hng, h c sung sng khi sng ht sc ho hp vi nhau trong mt thi gian, ang lc dng li cng Ostie ch p tu. Khi ni ti cc n hu Cha ban, c hai ngi thong thy d ch trong mt cn t hng ca con tim, d ch trong mt giy lt, d ch trong mt qung thi gian th mt nim hnh phc mnh mang v c l l n hu ln nht Cha ban cho: cm nm hnh phc ca s sng i i. Monica hon ton tha mn. B bit rng s mng ca mnh hon thnh : b kin vng trong tnh yu vi Cha, vi chng v vi con. Cho ti gi pht , khng c mt mi no lm b dng bc. Nhng hm nay, lng bnh an, b bit rng s mng lm m hon tt. Ny con, phn m, m thy khng c g trong cuc i

ny gi chn m na [] Tt c nhng g m hi vng trong cuc i ny nay t c. L do duy nht khin m mun nn n mt t lu trn i ny chnh l c thy con tr thnh ngi Cng Gio, trc khi m mt. Cha ban cho m iu y v cn cho m c no trn sung mn khi thy con khinh ch mi hnh phc trn gian phc v Ngi (IX, 10 [26]). Monica qua i ti Ostie, sau mt cn bnh ngn ngi ; cn con b v sau tr thnh gim mc gio phn Hippone s khng ngng ni v b nh mt n t Thin Cha, xng ng nu gng thnh thin cho mi ngi.

FRANCOISE ROMAINE (1384-1440)


C mt ngi nh th, to lc gia thnh ph, gn qung trng Roma, lm ngi ta nh ti c mt thi ngi dn Roma ht sc tn sng b Francoise de Ponziani, m nay c bit di ci tn thnh n Francoise Romaine. Cha m ngi l nhng nh qu tc v cng l nhng kit hu o c. Du vy, ph thn b kch lit phn i c nguyn ca con mun dng mnh cho Cha. ct t hn n gi ny, ng g chng cho c ngay khi c mi 12 tui ; v l mt lnh cha giu c sng bn kia b sng Tibre, ti Transtvre. Francoise khng chng li, m ni cu ng thun rt r rng vi ng chng Lorenzo ca mnh, cam kt s yu thng ng, v tin rng nu Cha mun nh vy th c s sn sng nghe theo. T , c sng trong mt ngi nh ln, chung vi cha m chng, ng anh chng v c v ca bc y l Vannozza. N l v gia nhn ng v s v rung vn ca gia nh mnh mng bt ngt. Ch vi thin ch thi, Francoise khng th no i din vi s dao ng trong tm hn mnh. C ng bnh trm trng v sut nhiu tun l sng d cht d. Ch t lu sau khi khng chu s chm sc ca mt b ph thy do gia nh mi ti v khng hy vng s git c ra khi ci cht, c bng lnh bnh. C tinh thn ln th xc ca c dn dn quen vi nhng i hi ca cuc sng chung : chng c rt yu qu v ngng m c; ch du c tr thnh ng minh v bn b tt nht ca c. Khi c 17 tui, sau khi sinh a con u lng l Battista mt thi gian v sau khi m chng c qua i, ngi ta giao cho c qun l nh ca v rung vn. Mi ngi u tin vo kh nng t chc ca c. Cng vic tht kh khn : lm n sinh sng tr thnh mt vn ln Roma lc y, v chin tranh va lan rng, bn cp ang tha h xung tay cp sc vt v ph ma mng. Nhng ti nh Ponziani, cc kho la v hm ru vn y hng. V th, Francoise v Vannozza khng bao gi qun gip ngi ngho v ngi bnh. Sau khi m chng qua i mt ph n rt coi trng a v qu tc ca mnh Francoise cm thy tha h hnh ng theo mnh : c n mc n gin c th i li khng b ai , c thm ving mi ngi ngho trong khu ph Transtvre m c yu qu nh chnh ngi nh ca mnh. Cha chng c tin tng hon ton vo cc con du, nhng vn e ngi l cc c qu ho hip i vi ngi ngho. Lorenzo c im cho ti ngy pht hin ra kho la nh mnh trng rng, ang khi t nc tri qua mt th k bin ng v i kht. Tt c la lu nay cht trong kho nay c em i b th. Anh ni gin v i gi cha kha kho. Hai c mt tng ht la vi hi vng s c tha th v xin Cha cu gip mnh. Cn gin ca Lorenzo bng i thnh s ngc nhin khi my ngy sau anh khm ph thy kho y la l lng. Lm sao c th gin d i vi v v ch du mnh, khi Cha Quan Phng cho cc kho y la nh th ? Chng nhng anh cm phc v nhiu hn, m cn sn sng chia s np sng ca v v sn sng t b nhiu rng buc x hi qu v ch. Sau khi sinh c hai a con na l Evangliste v Agns, Francoise tr thnh mt ngi n b ht sc sung sng v tho mn, nng ng v tt bt. Nu vui v chp nhn phn lm v v lm m th ngc li ngay t khi cn b, b vn gi mi c nguyn c thi gi thinh lng

v cu nguyn. Lm sao dung ho iu ny vi bit bao cng vic hng ngy ? Trong nhng nm mi kt hn, khi cn tr v nhit tnh, b thng cng vi Vanozza np cui vn, cng nhau c cc chuyn k v cc gio ph sa mc, c m bt chc cc ngi, thot khi cuc i trn tc v hi sinh cho Cha. Dn dn, b coi cc p lc ca cuc sng hng ngy nh mn qu qu gi hn b c th dng cho Cha. B chp nhn b quy ry bao lu cn thit ngay trong nhng lc b mun dnh cu nguyn. Chnh ti y, b c Cha Quan Phng cho mt vi du ch chng t b ang i ng ng : mt ngy n, trong lc c kinh nht tng knh c M, b b chng gi ti 4 ln gii quyt cc vic nh. Mi ln nh th, b u kin nhn c li ng t ch b b c v vng li. n ln th nm khi quay li c tip, b thy cu kinh c d dang v phi lin tc c li c ai vit bng ch vng. Sau vi nm tng i an bnh, cc bi kch bt u gy xo trn kinh thnh Roma, li nhng m vang rt ng bun trn gia nh Francoise. Gia lc Kit Gio ang tip tc sng trong cnh i li khai, hong nc Napoli bt u tn cng Ta Thnh. Trong mt trn nh, c l vo nm 1408, ng Lorenzo b thng nng v mt nht gm. Ong nhn ra mt k th v bt con trai mnh l Battista lc y mi chn tui ha s tr th cho ng. Phi nh ti s thuyt phc mnh m v lng o c su xa ca Francoise, cha con ng mi chu tha th. Khi lnh bnh, Lorenzo phi i y, cn anh mnh l Paluzzo b bt lm con tin. Qun i Napoli cng i bt cu Battista v e da, nu t chi, s git lun Paluzzo. Sau mt lc tnh a con cng vi mnh trn khi thnh, Francoise dt con n tn nh th Ara Coeli, gn i Capitole, giao cho cc quan tng trn. Nhng ngi nhn thy b np con cho k th u chi l b khng ng lm m. Francoise bit ci gi phi tr cho s hi sinh ca mnh, nhng ph thc tt c cho Cha, n cu nguyn trc nh c M ang c tn knh ti nh th. V c M can thip, khng Battista phi ra i : con nga u tin ch cu khng chu bc, con th hai, ri con th ba cng vy. B tc Troia hong s v ra lnh th t nhn. Francoise phi vn dng tt c lng tin tip tc tin tng Cha Quan Phng, v cuc nh chin ko di chng c bao lu. Paluzzo, Lorenzo v Battista phi trn khi thnh ph, lc ny ang nm trong tay k ch. Li mt th thch to ln : ch trong mt thi gian ngn, hai a con nh ca h l Evangliste v b t Agns lc y mi ch 5 tui phi thit mng v b dch hch. Trong cn nh to ln m trng rng v vng ting ci ca tr th, Francoise v Vannozza phi sng c cc. Nhng khng th khng cu gip ngi ngho, hai b quyt nh lm ngi i xin nhng bn b kh gi. H m rng nh n tip cc bnh nhn. H tm cch tr gip tinh thn cho ngi ny ngi kia, kim linh mc gip cc ngi v cc ngi c hnh cc b tch sau ht. Trong thnh Roma iu tn y, khun mt ca Francoise tr nn thn quen. chnh l lc b ko mt vi bn b ca mnh tham gia cc cuc ving thm lm vic bc i, v v sau s l ht nhn cho mt dng tu. Khi vua nc Napoli bng h nm 1414, ho bnh c vn hi ; nam gii tr v nh. Phi ti thit mi s. Kh khn nht hn phi l ti to li mt gia nh vi nhng con ngi chu nhiu au kh. Cu ch Battista, c 14 tui, cng ngy cng t ra kh tnh. Bn thn ng ch Lorenzo cng ngy cng a i hi. B Francoise phi lp li li xin vng khng cht v li m b tng tuyn b khi kt hn : vi mt thi chn chn hn, b coi gia nh v tt c nhng ai l thuc gia nh l hi thnh ti gia. B a vo gia nh tinh thn ca thnh Bin-c m b tng c cc an s an vin Mont-Olivier Sainte-Marie-la-Neuve hng dn ngy xa. B nhn ra c Kit ni mi phn t ca gia nh tn knh, i x vi cc gia nhn nh anh ch em mnh, cng lm vic tay chn vi h, chm sc v dy d h. Ngy 15 thng 8 nm 1425, Francoise cng vi nhm thn hu i theo b quyt nh ng hng cho cuc sng ca mnh : h quyt tm tn hin cho Cha theo qui lut ca cc hin s

Bin-c. Mi ch em sng tn hin, nhng vn li trong gia nh mnh v x thn phc v ng thn cng nh ngi ngho. Tm nm sau, mt tu vin c thnh lp qui t rt nhiu hin s nh th. Ngi ta quyt nh mua mt cn nh gn i Capitole ti Tor de Specchi, v cc hin s an tu u tin mau chng c Gio Hi cng nhn. Khi nhn thy tu vin y c t chc m khng c s tham gia ca mnh, d chnh mnh l ngi khi xng, Francoise cm thy i cht nui tic. i sng thn b ca b c pht huy ngay trong gia nh mnh ; nhng c vng tn hin hon ton cho Cha, trong thinh lng v th phng, vn cn mnh lm. Du vy, b vn mt d mt lng vi ngi thn ca mnh. Hn bao gi ht, b tr nn cn thit cho chng b, khi sc kho ca ng sa st v tnh tnh ca ng ngy cng kh chu. B cn phi chng t s n cn gng mu ca mnh i vi c v tr ca con trai mnh : mt ph n tr thch lm dng v kiu k, hay ch giu m chng l khng bit gi gn a v ca mnh. Lorenzo de Ponziani qua i nm 1435. By gi Francoise 52 tui ; b giao nh ca cho con v, vng l knh thnh Bin-c, b n Tor de Specchi sng vi 15 ph n khc trong cng on : b qu xung xin h n nhn mnh vo hng ng ca h. B ch sng trong tu vin c 4 nm. Khi c mi n u ging con trai mnh ang ln cn st rt nng, b cm thy kh chu trong ngi. Vi ngy sau, chnh trong ngi nh b tng c dp pht huy cc ti nng v s thnh thin ca mnh, b qua i, ng vo gi kinh chiu knh c M.

MARIE MICHELET (1900-1989)


Marie bc vo lch s th k 20 v b l v ca Edmond mt chnh khch nc Php dn thn vo cc bin c lch s ca thi i. Nm 1920, Edmond lm quen vi Marie ti Brive, khi ng sp mn thi gian qun dch. Ong lp tc b chinh phc v ni vi mt ngi bn ca mnh : Ti va gp mt ph n m ti phi ly lm v. Th ! Tn c y l g ? Ti cha bit, nhng c y c i mt mu d vng Limousin. Th cha m c y lm ngh g ? Lm sao ti bit c ? Nhng c h g, ti s ci c ta thi (Louis Terrenoire, Edmond Michelet, mon ami, Nouvelle Cit, 1992, p. 137)

Hai bn nh hn ngy 8 thng 12 nm 1920 v kt hn ngy 15 thng 2 nm 1922, ban u sng Pau, ri sau n ti Brive nm 1925. Hai bn gn bng tui nhau, nhng khng c gio dc ging nhau. Trong bu kh gia nh on kt v o c, Edmond c ngi cha l mt thng gia rt nghim khc, dy phi tn trng vic lm gn nh mt tn gio. Anh mun hc lm lut s, nhng cha anh li gi anh sang Anh quc hc ting Anh, mt ngn ng s c ch cho ngh kinh doanh ti Pau thnh ph c nhiu doanh nhn ngi Anh v hu. Cha m anh c nhng quan im chnh tr hon ton i lp nhau : cha th ph Do Thi, m th ng h ch qun ch v ng h phong tro Hnh ng v nc Php. T , Edmond tr thnh ngi c tinh thn i quc rt cao, nhng lun e ngi cc ng phi chnh tr. L ngi tr dn thn, l chin s trong hng ng Cng Gio Tin Hnh gii tr nc Php (A.C.J.F.= Action Catholique de la Jeunesse Francaise), anh c rt nhiu sch ca Pguy, Bernanos, Mauriac v Claudel. Cn cha ca Marie, vn l mt nh gii phu danh ting ti Brive v trong vng, c tnh tnh rt ngh s : ng lm th v chi v cm ; m ca Marie, qui c hn, l ngi truyn cho hai c con gi mnh mt nim tin st . Marie c dy d nh mt thiu n mu, vui v

v a bay bm, tham gia nhm Noel, l nhm sinh hot dnh cho cc thiu n o c do cc x dng Mng Triu thnh lp. Mong c chung ca c hai v chng l xy dng mt mi m kit gio. Ngy kt hn, Edmond tng Marie mt hnh Cha Kit, pha sau bc hnh anh vit : Tng c em nh mt mu ht d vng Limousin, ngi tng lm lng ti trn ngp nh sng mi. Tng ngi bn ng kit hu, ngi s cng vi ti xy dng cn nh da trn tng m thnh Phaol tng nhc ti, mt cn nh s khng b bo tp ma sa lm . Tng ngi yu Mimi, nh nhng gi pht khng th no qun c trong tun l trng i ny (Claire Patier, Edmond Michelet, aumnier de la France, d. Du Serviteur, Ourscamp, 1991, p. 24). H sng rt hnh phc v ng con nhiu ci. Lch s ca cp v chng ny c th c din t nh th. Marie sinh c 7 ngi con. Edmond l mt ngi cha gia nh rt trch nhim v i hi, lm i l kinh doanh cc thc phm v tham gia nhiu hot ng x hi v bc i. Nh ca h lc no cng rng m cho cc bn b v tt c nhng ai cn c tr gip v cn c khuyn bo. H rt lo lng khi thy ch ngha quc x pht trin. Nm 1937, Edmond chn trnh by mt ti trong khun kh mt nhm suy t : Nhng nguy him ang e do nn vn minh. Nh h n tip nhng ngi t nn, c nhng ngi c v ngi Do Thi trn ch ngha quc x. Khi hai bn nh chin, thng 6 nm 1940, Edmond tham gia khng chin. Do b t co, anh b Mt V c bt ngy 25 thng 2 nm 1943, b giam su thng Fresnes, ri b chuyn n Dachau. Trong thi gian chng b giam Fresnes, Marie n thm chng 13 ln v khe lo tun cc gi qun o, cng nh ly c nhng th vit ln lt c giu cn thn trong cc c o. C hai u sn sng chp nhn nhng nguy him ln bo ton vic tip xc y. C hai cng c kinh, sung sng v bit ngi kia rt gn mnh v mt thing ling. Edmond yu cu Marie chia s s quyt nh ht sc quan trng ca mnh l tht lng tha th cho tt c nhng ngi Brive y anh ti Fresnes. Anh xin em cng hnh ng nh th []ng qun l chng ta c mi gi lm cng tc ho gii y. ng m rng h ngn cch. Anh tin em trong vic ny. Hy bnh tnh, thn trng v bc i (Edmond Michelet, Th t Fresnes, 14.4.1943). Marie ht sc thn trng. D au kh th no, c vn gi tnh khi hi, khin nhng ngi thn tng rng cuc sng vn tip tc nh th ngy mai u s vo y. Bn mi lm nm sau, t lu trc khi cht, trong mt ln c thoi, c khi khng mch lc r rng, b nhc li ni lo u su xa ca nhng ngi thi y : Ti rt s ni ra, ti bit tt c, nu nh b bt, ti s khng th gi kn u (Le Marcillac, s 152). Marie khng h bit Edmond b chuyn n Dachau. Trong nhiu thng, c khng c tin tc g v chng mnh. D vy, c vn khng mt hi vng gp li chng v v th, c quyt nh vit th cho chng, lm nh th cc th y chc chn s ti ni. Mi ngy, c xp cc th y vo mt tp v. Trn trang u ca tp v dy 63 trang, c ghi ngy 18 thng 9 nm 1943. Bn di c ch thch thm : c khi ti gp li b Mond, trn tri. Cui nm 1943, Marie n Marcillac, gn Brive, li trong t ca gia nh, cng vi tt c cc con, v ngy tu trng ca cc con c b hon lin tc. Marie rt qu trng nhng gi pht cc con quy qun chung quanh mnh : Bu kh trong nh rt vui. Cc con rt tinh t v ngh ra cch lm ti khuy kho. V th, ti khng cm thy ngy di, m l m (Marie Michelet, Journal, cha xut bn). D khng c tin tc g ca chng, c vn sn sng ln ng i xa mang cho chng no l qun o, th t, bt c ci g ca chng ta hay tm cch gip chng trn thot.

Trong nhng tun l u tin thinh lng lo lng ny, Marie th nhn l khng th hiu ni ci gnh qu nng trn vai : ti ngh rng hn Cha phi thy chng ti chu ng cc th thch mt cch ht sc can m, Ngi mun xem chng ti c th cm c ti mc no. Ai ni rng l bng chng ca tnh yu, nhng ti khng tin lm. Cho ti hm nay, ti khng th vit xong hai hng m khng ri nc mt [] Ti phi lm sao cho mnh mt mi, ti phi ca quy sut c ngy, bng khng ti s quay ra v cng chn ngn, n s lm mi ngi chung quanh cm thy kh chu. Trong lc c bt v m tn nh th, Marie i khi quay ra nghi ng mnh cu nguyn khng hiu qu. Bn ngoi, c c v rt bnh tnh v vui ti, nhng su xa bn trong l v cng bi ri. Mt ln kia, khi t Pau tr v sau khi tham d l tang ng thn sinh Edmond, c vit trong nht k : Chng ti c th dnh vi gi bn tng c M L c [] Ti ch n ni vi ngi rng ti khng bng lng cht no [] Ti khng cn bit phi cu nguyn th no na. Ti khng cn tin vo cc tun cu nht na, ti s s c ngy ti chng cn tin vo gi tr ca s cu nguyn na. Ht tht vng li hi vng v c nh th. Marie vn kin nhn ch i mt du hiu, mt l th, mt ch k cui tm thip. Con tim c vn canh cnh i ch v vt ln trn nhng mi nghi ng thong qua, lng tin ca c ngy cng trn tri : Ti khng cn hi vng na, v lung cng ch i. Ti c mun m di mi v ban m ti thng m thy anh y tr v. n sng th mi s tht ng tht vng ! Ti thc dy rt sm. Khi mt ti m ra nhn tri, ti lp tc ngh n anh y ; nhng mi s bun n ni ti phi vi vng khp mt li tm cch nu gi gic m y. Nhng ri, ti vn khng th nhm mt ng c, ti bn ly chui ra c v tng tng anh ang cng ln ht vi ti. Nh vy, ngay t t m sng, chng ti hip thng vi nhau trong kinh nguyn v ngh suy []. Dn dn, sau nhiu tun di mnh mng nh hng th k, c cm thy mi s thng nht li : c ch i ht lng, nhng cng yu thng ht lng : Anh yu, em sp i ng v s nh ti anh : em cha bao gi cu nguyn v ngh n anh nhiu nh th ; ng l em cha bao gi yu anh nhiu nh th. Cu nguyn, nh anh v yu anh, tt c ch l mt. D phi xa nhau v hon ton bt v m tn, nhng Marie v Edmond u kt hp vi nhau trong nhng iu cn bn ca cuc sng. c li tp nht k v cc bng chng c trao cho Edmond ngy anh ra tri s gip chng ta hiu s tht y. Chng hn c hai u cho rng mi lo trc ht ca h by gi l c bnh n v chia s cho ngi khc. Marie vit : Khi c kinh trc ba n, em lin ngh n anh mi khi chng ta bt u cc ba n [] Tht kinh khng khi phi ngh rng lc ny anh ang i ! Th m em chng lm g c cho anh. V nh p li ni lo u y, Edmond chia s ba n ca mnh! Mt nhn chng k khi ra tri : Ngi ta thy anh y tuy kit sc nhng cng y nh a sp ca mnh cho mt bn t bt hnh ang run ln v i v v rt (Agns Pattier, bi ni chuyn ti Rocamadour ngy 19 thng 8 nm 1999). Mt ni lo khc, khng km quan trng : lo tham d thnh l v rc l. Thnh thong Marie khng th d l v khng kho lm. C t hi cn chng mnh th no trong vic ny : Nhng khi rc l, ti cu xin c Gisu chia s n thnh ca Ngi cho anh y v cho chng ti c kt hp vi nhau cch thing ling. tri anh ch c d l thi sao ? Edmond liu mng khi sng sng trc khi mt tri mc ln lt bc vo phng s 26, ni c mt vi linh mc ngi c ch ra mt nh nguyn dng l, nhng gio dn khng c tham d. Anh cng a ra kin mang Mnh Thnh Cha cho nhng ngi hp hi cc phng dy 40, nh cu Tarcisius lm trong thi cc kit hu u tin b bch hi. Ti i hi Thnh Th nm 1960, trong lc lm vic phng chng n, anh k li mt chng t : Mt iu ti cn nh mi cho ti ngy cui i mnh l n ci sng r, nt mt ti tnh, lu nay khng thy ni

chng ti, ca nhng ng ang hp hi c ti t nh gia hai ln mi bnh thnh c truyn php m mt cha bn rng ri trao cho ti nh mt k tng phm [] (Benoit Rivire, Prier 15 jours avec Edmond et Marie Michelet, Nouvelle Cit, 1999, p. 87). Ngy 12 thng 11 nm 1943, Marie vn chng bao gi cho l Edmond cht tnh c thy li nt ch thn yu ca chng trn mt bu thip m ng. Mi s nh sng li ni c : c bo tin cho cha m v bn b v, ngay sng hm sau, bt u tm cch gi th t v c cho anh. Thinh lng chm dt, nhng tnh hnh chng thay i. C hai u tip tc phong tro khng chin : c che giu n ng n b ang gp nguy him, cng nh v kh v bo ch lu ; cn anh th lo t chc cng ng cc ngi Php ngy cng ng ti Dachau. Cuc b ri gii phng Paris em li cho h vi tia hi vng, nhng vn cha thy du hiu no l gn c cuc tr v on t. Khi nghe tin tri c gii phng ngy 1 thng 5 nm 1945, Marie chy vi ti Paris ch i. Khng lu sau , c mi bit thay v on t vi gia nh thn yu sm ht sc c th, Edmond li gi chc ch tch Uy Hi ngi Php, t chc cho mi ngi hi hng v chm sc ngi bnh, quyt nh tr v nh sau cng. Nhn xt ca Marie v hnh vi anh hng cui cng ca chng s c cu con tr nht ca h l cu Claude k li cho chng ta cu l ngi theo m ln Paris sut nhiu tun l. M cho rng b lm nh th v nhit tnh qu, bn ngoi m phn i nhng ti bit m rt hnh din v b (Claude Michelet, Une fois sept, d. Robert Laffont, 1983, Pocket, p. 109). Ngy 30 thng 5, mt ngi n ng ch cn l mt b xng vi ci u co trc bc xung xe m hm mi ngi trong nh. Khi Edmond cn Dachau, Marie mt ngi vn c khiu linh cm vit trong nht k nh sau : Anh thn yu, em thng m ti mt cuc hi tm cho hai a mnh, khi anh tr v anh s cho chng ta c mt thng tri phi khng ? Marie rt qung i : iu y c chng t trong nhng nm cui cng ny. C khng mun gi chng li cho ring mnh, cng khng mun thu hp chng trong nhng sinh hot ca mnh. Nhng c e ngi anh y s b chim dng v c bc bch : Ngi ta mun bin anh thnh mt nhn vin cng quyn. Chng ta c cn danh d hnh phc khng ? Khng y nm thng sau khi tr v, Edmond c bu lm i biu cho vng Corrze ti Hi Ngh lp hin ln th nht v ngy 21 thng 11, anh c b nhim lm b trng Qun i. Nay n lt Marie phi tm cch trnh cho anh b chim dng. C m nhn vai tr ngi v ngi b trng, lc no cng ti ci v bnh tnh. Sut 35 nm, c s lm v mt nh chnh tr sn sng ng u vi mi tnh hung t nh mt cch khng khoan nhng. Sau th chin, ri trong cuc xung ti Algrie, v sau ny trong bin c thng 5 nm 1968, nhng la chn ca Edmond thng i ngc vi nhng l chn ca a s v c khi, i ngc c vi nhng la chn ca cc bn b thn thit. Anh khng ngc nhin v iu y v khng ngn ngi t chc chm dt tnh hnh kh x y. Marie lun i theo anh bt c ni no v bt c khi no anh mun. C khng cn phi sp xp thi gi n nhng ba n chnh thc hay tham d cc bui khai trng va nhiu va th. C ch vic gi nguyn vn trit l ca c v hnh phc, gn cht vi c nguyn l lun thi hnh Cha. C xc nh nhng iu mnh mun mt cch ht sc r rng v hm hnh, nh mt ngy nm 1946 ang khi ngi vit th ngay ti ch ca chng : Do tnh hnh hin ti v tng lai, v trnh mi bc dc t pha chng mnh, ti cam kt trn danh d ca mnh s tn trng cc iu khon sau y [] l : tn trng cc gi n, ngh ngi ngy cha nht, tham gia vo nhng quyt nh v nhng s di chuyn ca chng, dnh thi gian ti thiu sng trong gia nh. Th cam kt y kt thc nh sau: chp nhn bn phn quc gia l bn phn linh thing, ti cam kt v s khng lm phng hi ti cc ngha v y - s c gng mang n cho cuc sng ca mnh mt cht ngu hng v tng tng, bng khng cuc sng s khng

th no chu ng ni (Benoit Rivire, op. cit., pp. 91-94). Marie cng quyt t chi coi mnh qu nghim trang v khng lm cho Edmond ri vo cm d y. Cc th ca Edmond chng t Marie c nh hng thng xuyn trong cuc i ca anh : Anh mun bt u mt ngy sng bn em. Em khng th hnh dung anh cm thy lc lng ti mc no khi khng c em bn cnh []. Thng 7 nm 1968, Edmond vit : C gi mt mu ht d b nh ca anh, em nn bit rng anh tr v Paris m lng c day dt v khng cm n em do em bn cnh anh trong sut ba tun l kh khn va qua v trc , trong nhng ngy cui thng 5 Paris. Cng ngy anh cng nh em. D anh khng cho em thy iu [] khi c ngi c bo. Xin li em mt ln na v c x khng ng vi em ti hm qua (Ibid., p. 67). Tht vy, Marie rt kh chu thi c bo ngu nghin ca Edmond. C thng nhc i nhc li : Em khng hiu ti sao anh li c tt c nhng th d hi y! (Claude Michelet, Une fois sept, op. cit., p. 195) i vi Marie, cuc sng n gin chnh l bi hc hay nht. chnh l bi hc b tha h dy cho con chu ca mnh trong nhng dp ngh h ti Marcillac. Thi gian quay v vi ci ngun y, trong ng ta dnh nhiu ch cho m nhc, thin nhin, i do ngoi ng, cu nguyn mi ngy, hnh hng v Rocamadour, chnh l trc chnh ca i sng gia nh. c tin ca Marie c phn nh trong cuc sng hng ngy ca b. Nm 1980, b vit : Ti quyt tm mt iu l mi ngy c gng lm cho ngi khc vui. Thng thng, tip n khch nhit tnh s em li nhiu nim vui hn l tng mt mn qu. Du sao, vic tng qu v tip khch thn tnh cng khng cn tr nhau. Trong ngn ko ca b bao gi cng c nhng hp ko. B cu nguyn : Ly Cha Gisu, xin hy lm cho mi t tng, li ni v vic lm ca con u do Cha soi sng. Sau khi Edmond qua i, nm 1970, Mam con chu b thng gi b nh th hn ti Marcillac. B dng cng cn nh Brive lm tr s Hi Huynh Edmond Michelet v lm Trung Tm Nghin Cu phong tro Khng Chin v chin dch Lu y. C hai ni , b u chng t l mnh lun trung thnh vi nguyn c ca Edmond v yu qu cuc sng gia nh. B l linh hn v l con tim ca hai cn nh y, m ch nh hin din thng xuyn thi. B cng im tnh v c nim tin vng vng, th cng li ko nhng ngi ang cn hiu r ngha ca cuc i. Cc chu b rt vui v cng vi b i b hnh hng ti Rocamadour hay p xe ti L-c. Mt trong s cc chu y k li : Chu cn nh c nhiu k ngh chng chu dnh n bi hay ngh ngi. Chng chu cm thy hc hnh rt tt hay ngh ngi rt thoi mi ch v bit B c . Khng cn phi xng th di dng v tnh trng tm hn ca mnh, v s qun bnh ca B gip chng chu sp xp mi s vo ng ch ca chng [], khng khc g cht du chy qua ton b c my gip ng c chy tt tr li. B l s hin din lun vui ti, kn o, nhng ht sc kt qu, hi ng khung trong khun php nhng ch li rt nhiu (Le Marcillac, s 152). C gia nh b thng tp trung v Marcillac, mt nm t l mt ln, vo ngy 15 thng 8 d l knh c M Hn Xc Ln Tri. Ln gp mt nm 1985 l ln gp mt cui cng. Marie kit sc nhng vn khng b l c hi ny vi con chu. Theo c nguyn ca b, con chu v kh ng sng vi b nhng tun l cui cng : h c mt cu nguyn v ht ca vi b. B gi tay hng v h vi tt c tnh yu. Chiu ngy 1 thng 9 nm 1989, b hi : Ly Cha Gisu, c phi Cha n khng ?. B nhn ra ng b hng yu mn qua mi bin c ca cuc i, k t ngy b hiu rng suy ngh, cu nguyn v yu thng ch l mt.

LI KT
N tu y lm ti hon ci. l pht biu rt n s v chn thnh ca mt chc sc gio triu Roma khi chng kin mt phn cuc rc kiu nhn dp l Mnh Mu Thnh Cha, thng 6 nm 1999 ti Roma. Ngi xng th iu ny vi mt nhm gim mc ang gh thm Kinh Thnh Mun Thu. Ngi k chnh xc nguyn nhn ti sao ngi hon ci : sau khi c gio hong c hnh thnh l, cuc rc bt u. Cuc rc phi din ra trc kiu Mnh Thnh Cha v s tin qua qung trng t n th Laterano n n th c B C. Th t vn khng thay i : tip sau cc gio dn l i din cc hi on, ri cc n tu, cc linh mc, cc gim mc, cc hng y v sau cng, c gio hong mang Ho Quang Mnh Thnh Cha. Trong lc on rc ang n nh v bt u di chuyn th mt n tu chen vo hng cc hng y. Lm xo trn trt t v tin ra trc Mnh Thnh Cha v tung hoa, lm li c ch ca ngi n b trong Tin Mng mt cch ht sc t nhin. Hng y y cm kch trc hnh vi ca ngi n tu. Ngi cm phc s bo dn ca ngi ph n y, dm x y cc lnh gc c nhim v gi trt t cho on rc, bc i rt khoan thai, k c khi phi mang theo mt gi hoa ti nng tru ; sau cng, lm mt c ch rt v v li, bi v ngay sau tt c cc cnh hoa y u b dm nt. Chnh nh yu Cha Gisu m cc ph n hon ci th gii. C ch, thi v ch nguyn s hin din ca h thi gy ra s hon ci. Minh chng cho iu ny l nhng ngi au kh nhng au kh c bin i, hn th c gii gii ch v mt ph n ru cho h ng hay an i h ; l nhng ngi ngy ngy c yu thng chmsc bit m tm hn tn knh thin nhin v To Ho, bit m tm hn tn hng nim vui ca i sng gia nh hay bit m tm hn bit chia s ; l nhng ngi, vi n ci hay s thinh lng ca mnh, ngay trong lc hot ng hay trong nhng giy pht cui i, thong thy nh sng Phc Sinh ; l c gio hong Gioan Phaol II ro qua ht cn nh Calcutta dnh cho ngi hp hi : ngi mun cm tay M Teresa cho tng ngi bnh. S thnh thin ca cc ph n nm ch h rt bo dn v rt y nng lc. Phc cho ai bit mc ly sc mnh t hng cuc sng v hot ng ca mnh v vi Cha. Phc cho Gio Hi no bit hc ni cc ph n phng cch h sinh c Gisu cho th gian.

LUCIENNE SALL

LM PH N YU CHA

Dch t nguyn tc Php ng : Femmes pour Laimer Nh xut bn Silo, 22 ng Jeu-de-Paume, Laval v 18, ng Carmlites, Nantes, thng 2 nm 2000.

Lucienne Sall l mt trong s t ph n lm vic ti Hi ng Ta Thnh v gio dn, t 22 nm nay. Khi lm thnh vin ca phi on Ta Thnh tham d cc hi nghi ca Lin Hip Quc v ph n, b phi ng u vi nhng thch ca th gii hin i v phi ng trc nhng ngh c a ra gii quyt cc thch y. B khuyn khch cc ph n hy c gng hi ho cch kho lo quyn lc v s hin thn ca mnh, trong cc nn vn ho khc nhau. B k li kinh nghim ca mnh ti gio triu Roma trong tc phm u tay ca mnh, mang tn Ngi ph n ti in Vatican (Femme au Vatican), c ti bn do nh xut bn Silo.

MC LC
LI PHI L . C MARIA, THN MU C GISU . CC PH N THNH THIN I THEO C GISU . CATARINA THNH SIENA (1347-1380) . LOUISE DE MARILLAC (1591-1660) . MARIE RIVIER (1768-1838) . TRXA THNH LISIEUX (1837-1897) v DITH STEIN (1891-1942) . MADELEINE DELBRL (1904-1964) . THRSE CORNILLE (1917-1989) . M TERESA (1910-1997) . CC B V V B M . MONICA (khong 331-387) . FRANCOISE ROMAINE (1384-1440) . MARIE MICHELET (1900-1989) LI KT