You are on page 1of 4

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Bi 5: MT S VN CA CHU LC V KHU VC
Tit 1 I. Mt s vn t nhin * Kh hu Thun li :- a dng Kh khn : - Kh nng * Cnh quan Thun li: - Rng Nhit i m, Nhit i kh Kh khn : - Ch yu: hoang mc, bn hoang mc, xavan. * Khong sn Thun li : - Phn b nhiu ni vi nhiu loi: qu him, tr lng ln. Kh khn : - Khong sn v rng b khia thc qu mc => Bin php: khai thc v s dng hp l ti nguyn ; tng cng thu li ha. II. Mt s vn dn c v x hi - T sut sinh cao nn dn s tng nhanh - Tui th trung bnh thp - Dch bnh HIV - Trnh dn tr thp, nhiu h tc - Xung t sc tc, i ngho, bnh tt => c s quan tm gip ca nhiu t chc TG.

III. Mt s vn Kinh t - a s cc nc Chu Phi ngho, km pht trin - Nguyn nhn: + Hu qu ca s thng tr lu di ch ngha thc dn. + Xung t, chnh ph yu km,. - Nn KT chu Phi cng ang thay i tch cc

tit ny l nhng tm tt chnh. Cc bn coi tham kho thm SGK nh !

Tit 2: Khu vc m Latinh I Mt s vn v t nhin M Latinh : Gm Trung M v Nam M V tr a l : 2 bn cu Bc v Nam Din tch : 20,2 triu km2, chim 1/7 din tch th gii

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

a hnh Trung M nhiu ngn ni gp ghnh nm gn bin Caribe Rng nhit i bao ph gn ht din tch lnh th Trung M. Nam MThay i r rt t ty sang ng ( Cao nguyn -> ng bng) t rng, c nhng vng t kh: sa mc Atacama, ng Patagonia Kh hu Trung M Kh hu eo t trung m v qun o NG TI khng phn ho phc tp do a hnh n gin , gii hn lnh th hp Nam M Kh hu nam m c s phn ha phc tp do v tr lnh th ko di trn nhiu v , a hnh a dng . Kh hu Trung v Nam M l nhng kiu kh hu : Kh hu xch o Kh hu cn xch o Kh hu nhit i m v nhit i kh Kh hu ni cao Kh hu cn nhit i a trung hi , cn nhit i lc a & cn nhit i hi dng Kh hu n i hi dng v n i lc a ) Ti nguyn ( Nam M v Trung M ) rt giu c v nng sn, lm sn v khong sn (chui chim 95% sn lng ton th gii, c ph 80%, ng 42%, nitrt 95%, bc 45%, ng 22%, du m 16%...) II Mt s vn v dn c v x hi

Dn c v x hi:
* Dn c ngho i: 37% - 62% dn c sng di mc ngho kh. th ha t pht: 75% dn thnh th nhng 1/3 s th dn sng trong iu kin kh khn. Ngun li ln t nhin c khai thc song khng mang li ch n cho i a s b phn dn c cc nc M Latinh. Mc sng ca ngi dn rt chnh lch. * Nguyn nhn : Ci cch rung t khng trit , a ch chim phn ln din tch t nng nghip. Thu nhp gia ngi giu v ngi ngho c s chnh lch ln. * Hu qu : nhim mi trng ; sc p vi pht trin kinh t; kh khn cho qun l x hi. V sao cc nc M Latinh c iu kin thin nhin thun li pht trin kinh t nhng t l ngi ngho khu vc ny vn cao? * Tuy cc nc sm dnh c c lp nhng li duy tr ch phong kin qu lu thnh th lc cn tr cc cuc ci cch khin cho ci cch khng trit , khng t hiu qu cao. * Thin cha gio khng to iu kin cho vic xy dng ch dn ch i ngh nh ca cc nc Bc M, vn ln ginh c lp c v chnh tr v pht trin kinh t - nn ri vo vng l thuc t bn nc ngoi. - Do hu qu bc lt nng n ca ch ngha t bn Hoa K, Ty Ban Nha, B o Nha. - Do cc lnh o ca cc nc M Latinh cha kp thi ra ng li pht trin kinh t c lp mang tnh ci cch, sng to ph hp vi tnh hnh ca h. Cc nc M Latinh p dng m hnh pht trin ca Ty Ban Nha, B o Nha, l cc nc chu nh hng ca Thin cha gio v l nhng quc gia khng my pht trin trong thi gian qua. - Nh nc thiu kh nng t chc, qun l, cha la chn c con dng ng n pht trin t nc. Tn gio - Tn gio ch yu ti l Cng gio. Ngoi ra cn c Hi gio, Pht gio v nhng tn gio truyn thng ca ngi da en gc chu Phi.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Ba ngn ng thng dng nht vng ny u pht xut t ting La Tinh. l: - Ting B o Nha - Ting Php - Ting Ty Ban Nha Chu M La Tinh (Latin America) c to ra v c dng ph bin l do 2 l do chnh:

1. L do thc t: Cc nc v o trong vng ny chu nh hng ca cc nc c nn vn ha v ngn ng pht xut t vn ha v ngn ng Latinh. 2. L do lch s khi vua Napoleon III ca Php ra lnh s dng t Chu M La Tinh (Latin America) k t thp nin 1860.

II. MT S VN V KINH T

1.THC TRNG
Kinh t pht trin khng n nh, tng n nc ngoi ln. Nn kinh pht trin thiu n nh:. Ph thuc vo nc ngoi.

2.NGUYN NHN
Tnh hnh chnh tr, kinh t thiu n nh.. Duy tr ch phong kin lu. Cc th lc thin cha gio cn tr. ng li pht trin kinh t- x hi cha ng n, cha xy dng c ng li pht trin KT-XH c lp, t ch ph thuc vo nc ngoi nhiu.

3.BIN PHP
Cng c b my nh nc. Pht trin gio dc. Quc hu ho mt s ngnh kinh t. Tin hnh cng nghip ho. Tng cng v m rng bun bn, hp tc vi th gii. Kt qu: Xut khu tng nhanh, khng ch dc lm pht

___________________________________________________________________ __
Tit 3: Khu vc Ty Nam v khu vc Trung I ) c im ca khu vc Ty Nam v khu vc Trung 1) Ty Nam : -V tr a l : pha Ty Nam ca chu -Din tch lnh th: khong 7 triu km2 -Dn s hn 313 triu ngi - ngha v tr a l : Tip gip gia 3 chu lc, n ng knh o Xuy-, c v tr a l chin lc quan trng -iu kin t nhin: kh hu kh nng, nhiu ni, cao nguyn, hoang mc -Ti nguyn thin nhin: chim 50% tr lng du m ca th gii -c im ni bt v x hi: ci ni ca nn vn minh nhn loi, phn ln theo o Hi 2) Trung : -L mt vng ca chu ko tip gip vi i dng -Din tch : 5,6 triu km2 -Dn s : 61,3 triu ngi -iu kin t nhin: kh hu cn nhit v n i lc a, nhiu tho nguyn v hoang mc -Ti nguyn thin nhin: nhiu khong sn, c tr lng du m kh ln -c im ni bt v x hi: chu nh hng ca Lin X c v LB Nga, phn ln theo o Hi C nhiu im chung: -C v tr a l - chin lc quan trng.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

-Giu ti nguyn, c bit l du kh -Phn ln dn c theo o Hi II ) Mt s vn ca khu vc Ty Nam v khu vc Trung : 1. Vai tr cung cp du m -Tr lng du m ln - Gi vai tr quan trng trong cung cp du m cho th gii, Ty Nam chim 50% tr lng th gii Cn khai thc c k hoch v hp l ngun du m, khai thc phi i i vi bo v mi trng - Trong giai on hin nay nhu cu nng lng ngy cng ln vai tr ca Ty cng ln tr thnh ni cnh tranh nh hng ca nhiu cng qucgy mt n nh khu vc 2. Xung t sc tc , tn gio v nn khng b a. Hin tng : xung t xy ra nhiu quc gia b. Nguyn nhn: - Do tranh chp quyn li - khc bit v t tng, nh kin kin v tn gio, dn tc - Cc th lc bn ngoi can thip nhm v li c. Hu qu -Gy mt n nh nhiu quc gia, -i sng ngi dn b e do, kinh t b hy hoi v chm pht trin. -nh hng ti gi du v pht trin kinh t ca th gii.