P. 1
http___vsmti

http___vsmti

|Views: 82|Likes:
Published by mbed2010

More info:

Published by: mbed2010 on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

INFORMATIKA

Pripreme za laboratorijske vježbe

Cjelina MS WINDOWS
( vježbe 1 – 4 )


v.pred.mr.sc. Damir Vuk
v.pred.mr.sc. Oliver Jukić
Ana Borbaš, prof.

Virovitica, 2009.


_____________________________________________________________MS Windows- XP
3
Laboratorijske vježbe iz kolegija »Informatika«

Laboratorijske vježbe iz kolegija »Informatika« održavaju se u trajanju od dva školska sata
tjedno, i to u razdoblju 15 tjedana.

Vježbe se održavaju u dvorani 1 u grupama od po 25 studenata.

Prisustvo vježbama je obavezno, a za propuštene termine postoji mogućnost nadoknade
maksimalno jednog termina. Student koji ne obavi sve vježbe neće moći prisupiti polaganju
ispita.

Za svaku vježbu bit će na web stranici objavljena priprema, koju je potrebno popuniti i
ponijeti sa sobom na vježbu. Student koji nema popunjenu pripremu, ne može pristupiti
odrađivanju vježbe.

Nakon završetka vježbi potrebno je pobrisati sve svoje datoteke i ugasiti sve svoje programe,
a shutdown napravite samo ako asistent to od Vas zatraži.

Nije dozvoljeno na laboratorijska računala instalirati vlastiti software.
_____________________________________________________________MS Windows- XP
4
SADRŽAJ:

1. MS WINDOWS - XP............................................................................................................ 5
1.1. WINDOWS .................................................................................................................... 5
1.2. WINDOWS EXPLORER............................................................................................. 7
1.3. RECYCLE BIN............................................................................................................. 9
1.4. POVRAT IZBRISANIH MAPA ILI DOKUMENATA ............................................ 9
1.5. PREMJEŠTANJE DOKUMENATA ILI MAPA....................................................... 9
1.6. KOPIRANJE DOKUMENATA ILI MAPA............................................................... 9
1.7. PRONALAŽENJE DATOTEKA ILI MAPA........................................................... 10
1.8. GAŠENJE RAČUNALA............................................................................................. 10

2. LABORATORIJSKE VJEŽBE MS WINDOWS
2.1. VJEŽBA 1 - Upoznavanje s računalom...................................................................... 11
2.2. VJEŽBA 2 - Datoteke i mape ...................................................................................... 14
2.3. VJEŽBA 3 - Command promt i Device menager ....................................................... 18
2.4. VJEŽBA 4 - Control Panel.......................................................................................... 21


_____________________________________________________________MS Windows- XP
5

1. MS WINDOWS - XP

SOFTWARE – MS WINDOWS XP, MS WORD, MS EXCEL (imati ćete razne verzije,
jer otprilike svake dvije godine izlazi nova verzija sa određenim promjenama odnosno
poboljšanjima)


1.1. WINDOWS

Različiti će korisnici računala upotrebljavati više ili manje različite programe
prilagođene rješavanju potpuno različitih problema.
Računalnim komponentama i operacijama trebat će i dalje upravljati jedan zajednički
program koji ce biti usklađen s načelima rada tih komponenata i obrnuto.
Najčešći operativni program koji obavlja sve navedeno zove se windows.
Windows je operativni sustav koji upravlja računalom pretvarajući vaše naredbe u
jezik koji hardver razumije. Windowsi omogućuju korisniku komunikaciju upotrebom
slika – ikona na ekranu koje predstavljaju određene programe, naredbe i mogućnosti
rada na računalu.

_____________________________________________________________MS Windows- XP
6

DESKTOP – radna površina windowsa
IKONA – predstavlja objekt – program, dokument i slično

Otvaranje ikone
1. Dvostruki klik lijevom tipkom miša na ikonu
2. Jednostruki klik lijevom tipkom miša na ikonu, te zatim pritisnite tipku Enter
3. Desna tipka miša na ikonu te u brzom izborniku kliknite lijevom tipkom miša
na naredbu Open

U slučaju krivog označavanje ikone kliknite lijevom tipkom miša na cistom dijelu
desktopa i ponovite gore navedeni postupak.

Neke od ikona koje ćete često koristiti:
- My Computer – prikazuje sadržaj u računala (disketa, tvrdi disk, cd, dvd)
- Recycle Bin – kanta za odlaganje «smeća» s tvrdog diska, ali uz mogućnost
povrata.
- Gumb Start – služi za pokretanje programa i pristup svim resursima winowsa
- Olakšanje rada formiranjem prečica – My Documents, Internet, Word, Excel
- Taskbar – «Programska traka» (traka na donjem dijelu ekran na kojoj se nalazi popis
otvorenih programa).

Vezano za to, jedna od karakteristika windowsa je ta da možete raditi istovremeno sa
više programa, npr. Word, excel, kalkulator. Iako su svi programi istovremeno
dostupni za rad možete raditi samo s jednim programom.
Aktivan je onaj program koji je na traci tamnije boje.

Svojstva radnog stola - DESKTOP
Možete mijenjati izgled Vašeg radnog stola i ostalih obilježja windowsa npr. zaštita
ekrana – screen saver, (zanimljive animacije), izgled prozora, boja, oblikovanje teksta
naredbe itd.), rezolucija ekrana, boje itd…
Nacin:
1. Strelicu miša postaviti na slobodno polje na desktopu te desnom tipkom miša
aktivirati brzi meni. Na dnu se nalazi opcija Properties, na nju jednom kliknuti
pokazivčem miša.
2. U Start meniju otvorite Control Panel, te opciju Display


_____________________________________________________________MS Windows- XP
7

1.2. WINDOWS EXPLORER
Prozor koji prikazuje sadržaj mape koja je označena u prozoru FoldersKako doći do windows explorer – a ?
1. U Start meniju otvoriti opciju All Programs, otvara se padajući meni. Postaviti
pokazivač miša na opciji Accessories, otvara se novi padajući meni i u njemu se
nalazi program windows explorer.
2. Kreiranje short cut-a na desktop. Nakon što pronađemo windows explorer,
postavimo pokazivač miša na njega te desnom tipkom miša aktiviramo brzi meni.
Postavimo pokazivac miša na opciju Send to i u novom izborniku odaberemo
Desktop (create shortcut). Windows explorer se sada nalazi na vašem Desktopu i
od sada ga jednostavno aktivirate kao i ostale ikone (način prije opisan).

KREIRANJE MAPE

_____________________________________________________________MS Windows- XP
8

1. pritisnite na uređaj u Windows Exploreru na kojem želite kreirati novu mapu.
Pritisnite na mapu u kojoj želite kreirati novu mapu – podmapu.
2. u izborniku File pritisnite na New, te pritisnite Folder. Pojavljuje se nova mapa
sa privremenim nazivom
3. upišite novi naziv mape, zatim pritisnite Enter
Savjet: Koristiti kada god je moguće brzi meni (desna tipka miša).

OTVARANJE DOKUMENTA ILI MAPE

1. pritisnite na uređaj koji sadrži mapu u Windows Exploreru u prozoru Folders
2. pritisnite jedanput na mapu koja sadrži dokument. Ako je mapa u desnom prozoru (vidi
sliku) pritisnite dvaput na mapu.
3. pritisnite dvaput na dokument koji želite otvoriti ili jedanput, te zatim pritisnite Enter
PROMJENA NAZIVA DOKUMENTA ILI MAPE

1. u Windows Exploreru ili My Computer ili My Documents pritisnite mapu ili
dokument kojem želite promijeniti naziv
2. u izborniku File pritisnite Rename
3. upišite novi naziv, zatim pritisnite Enter
Savjet: Kliknuti jednom na dokument kojem želite promijeniti naziv, nakon 2-3 sekunde
kliknite opet na isti dokument i otvara Vam se mogućnost promjene imena dokumenta.
Po završetku samo kliknite pored dokumenta i promjena je automatski izvršena.
Napomena: ukoliko prebrzo kliknete na dokument isti ce vam se otvoriti kao kod
otvaranja ikone sa dva klika.

BRISANJE MAPA ILI DATOTEKA

1. u Windows Exploreru ili My Computer ili My Documents pritisnite mapu ili
dokument koji želite brisati
2. u izborniku File pritisnite Delete
3. Pritisnite Yes
Savjet: Označite klikom miša što želite obrisati te nakon toga:
1. koristite brzi meni
2. na tipkovnici stisnite tipku delete i potvrdite sa Yes

VIŠESTRUKO OZNAČAVANJE MAPA ILI DOKUMENATA

Označavanje grupe u nizu
1. za označavanje grupe dokumenata ili mapa koje su jedna pored druge u
Windows Exploreru ili My Computer pritisnite na bijelo područje u prozoru
pored prvog ili zadnjeg dokumenta u grupi
2. pritisnite i povlačite miša preko dokumenata koje želite označiti
Savjet: Dok držite tipku Shift pritisnite na prvi i zadnji dokument koji želite označiti u
grupi.

Označavanje grupe koja nije u nizu
Dok držite tipku Ctrl pritisnite na dokument koji želite označiti u grupi

Označavanje svih dokumenata ili mapa

_____________________________________________________________MS Windows- XP
9
U izborniku Edit pritisnite Select All ili pritisnite na tipkovnici Ctrl+A

1.3. RECYCLE BIN

Recycle Bin je (reciklaža) kanta za odlaganje smeća, za dokumente i mape, koje
brišete s tvrdog diska. Možete koristiti Recycle Bin za povrat dokumenta ili mapa koje
ste greškom izbrisali ili možete isprazniti Recycle Bin kako bi imali više mjesta na
tvrdom disku. Dokumente ili mape koje brišete s diskete ne odlažu se u Recycle Byn,
oni su trajno izbrisani.


1.4. POVRAT IZBRISANIH MAPA ILI DOKUMENATA

1. pritisnite na Recycle Bin u Windows Exploreru ili dvaput na desktopu
2. pritisnite na dokument ili mapu koji želite povratiti
3. u izborniku File pritisnite Restore ili
4. na lijevom izborniku pritisnite Restore all items kako bi povratili sve izbrisane
dokumente
Nakon određenog vremena ispraznite vašu kantu za smeće na način:
1. pritisnite na Recycle Bin u Windows Exploreru ili dvaput na desktopu
2. u izborniku File pritisnite Empty recycle bin


1.5. PREMJEŠTANJE DOKUMENATA ILI MAPA

1. u Windows Exploreru ili My Computer pritisnite na mapu ili dokument koji
želite premjestiti
2. u izborniku Edit pritisnite Cut ili ctrl+X ili u alatnoj traci pritisnite na gumb CUT
3. otvorite mapu u koju želite staviti dokument ili mapu
4. u izborniku Edit pritisnite Paste ili Ctrl+V ili u alatnoj traci pritisnite na gumb PASTE
Savjet: Dokumente ili mape možete jednostavno premještati povlačenjem. Također
možete cijeli postupak i ubrzati koristeći brzi izbornik


1.6. KOPIRANJE DOKUMENATA ILI MAPA

1. u Windows Exploreru ili My Computer pritisnite na mapu ili dokument koji
želite kopirati

_____________________________________________________________MS Windows- XP
10
2. u izborniku Edit pritisnite Copy ili Ctrl+C ili u alatnoj traci pritisnite na gumb COPY
3. otvorite mapu u koju želite staviti kopiju
4. u izborniku Edit pritisnite Paste ili Ctrl+V ili u alatnoj traci pritisnite na gumb PASTE
Savjet: Također možete povlačiti kopije u željenu mapu dok držite tipku Ctrl. Prije
odlaganja kopije u mapu otpustite tipku miša, zatim tipku Ctrl.

1.7. PRONALAŽENJE DATOTEKA ILI MAPA

1. pritisnite izbornik Start, zatim Search (otvara se izbornik sa lijeve strane)
2. pritisnite All files and folders
3. u prvu kućice (sa lijeve strane imate tri kućice, a u prvoj je kursor) upišite riječ,
frazu ili dio naziva mape ili dokumenta koji želite naći
4. pritisnite tipku Search
5. sa lijeve strane prikazati će vam se svi ponuđeni rezultati


1.8. GAŠENJE RAČUNALA

Prije gašenja računala potrebno je zatvoriti sve otvorene programe odnosno prozore,
zatim napravite slijedeće:
1. Pritisnite Start, zatim pritisnite Turn Off Computer
2. Pritisnite na opciju Turn Off
3. Računalo se automatski ugasi
_____________________________________________________________MS Windows- XP
11


VJEŽBA 1

Podaci o računalu na kojem radim

Koliko je različitih korisnika definirano na vašem računalu? _________________________
Kojeg korisnika birate za vježbe?_______________________________________________
Kakav je tip korisnika Computer administrator ili Limited? __________________________
Kako izgleda vaš Start menu – Classic ili tipičan za Windows XP? ___________________
Kako se vrši prilagodba Start menu-a? __________________________________________
Nabrojite jedinice za pohranu podataka na računalu (jedinice vanjske memorije)!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Podaci o tvrdom disku C:
Kapacitet: __________________________
Slobodni prostor: ____________ Zauzeti prostor: ___________
Podaci o tvrdom disku D:
Kapacitet: __________________________
Slobodni prostor: ____________ Zauzeti prostor: ___________
Broj mapa (u glavnoj mapi diska D:): ______
Broj datoteka: ________________________

Imate li mogućnost ispisa? _____________ Ako mogućnost ispisa postoji, koji pisač koristite
i na kojem se računalu nalazi? __________________________________________________

Kako doći do podataka o operacijskom sustavu, procesoru, RAM-u?
_______________________________________________________________________

Zabilježite podatke:
Operacijski sustav:
_________________________________________________________________________

Procesor: proizvođač ______________ model ____________ takt _____________ veličina
riječi:_______

Veličina RAM memorije: ____

_____________________________________________________________MS Windows- XP
12

1 GB = ________________ MB = ____________________ KB = _________________ Bajta


Uz pomoć Help and Support opcije na Start izborniku potražite objašnjenje za sljedeću temu
– "format a disk"!Kako se formatira disketa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Utvrdi sa slike:
Koja je veličina diskete? __________________________
Koliki je njezin kapacitet u MB? ___________________
Izrazite to u bajtima! _____________________________
Koliko je velika svaka alokacijska jedinica na disketi?
______________________________________________
Koje su opcije za pripremu diskete?
______________________________________________
Koja je razlika između Full i Quick format opcije?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Kojim alatom u Windows okruženju možemo obrisati suvišne podatke i programe? Zapiši
načine kako se alat može pokrenuti!
___________________________________________________________________________

Kojim se alatom provjerava ispravnost diska na kojem je instaliran operacijski sustav?
Objasni kao doći do alata i kada će se aktivirati!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Što je to defragmentacija diska?

_____________________________________________________________MS Windows- XP
13
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Podaci o mapi My Documents?
Puno ime mape:
___________________________________________________________________________
Veličina mape: _________________
Prostor koji mapa zauzima na disku: ______________________
Broj mapa koje sadrži: _____ Broj datoteka: _______
Ako u mapi postoje datoteke, navedite njihove datotečne nastavke:
___________________________________________________________________________

Ako u mapi postoje datoteke navedite podatke o najvećoj datoteci (veličina, vrsta, datum
zadnje promijene podataka).
___________________________________________________________________________

Ako u mapi postoje podmape navedite podatke o nekoj od njih (veličinu (size), broj datoteka i
podmapa koje sadrži (contains)).
________________________________________________________________________________________________________________________________________MS Windows- XP
14

VJEŽBA 2

Priprema za vježbu 2
1


Koja od dolje navedenih vrsta datoteka se koristi kao glazbena?
a) .zip
b) .png
c) .wk4
d) .mp3

Koju od navedenih zadaća možete izvršiti direktno sa radne površine.
a) Ukloniti aplikaciju sa racunala (deinstalirati)
b) Namjestiti postavke modema
c) Promijeniti zadani pisac
d) Promijeniti datum i vrijeme

Što od navedenoga je ispravno ime za zaslonsku sliku prikazanu ispod?

(a) Traka izbornika (b) Naslovna traka (c) Traka klizača (d) Traka stanja

Zašto se antivirus softver mora redovito nadograđivati (update)?
a) Da bi spriječili neautorizirani pristup računalu
b) Da bi obnovili ugovor o korisničkoj licenci
c) Da bi datoteke na računalu zaštitili od novih virusa
d) Da bi izbjegli slučajno brisanje antivirus softvera

Što od navedenoga opisuje učinke kompresije (sažimanja) datoteka?.
a) Datoteke su obrisane
b) Smanjuje se veličina datoteke
c) Ekstenzija datoteke postaje nevidljiva
d) Brišu se sva obilježja datoteke

Zašto je važno raditi rezervne (backup) kopije datoteka na prijenosne memorijske
medije?
a) Da bi povećali slobodni prostor na čvrstom disku

1
Popunjenu pripremu potrebno je donijeti na laboratorijske vježbe. Bez toga neće biti moguće pristupiti vježbama.

_____________________________________________________________MS Windows- XP
15
b) Da bi povećali prostor u košu za smeće
c) Da bi lakše pronašli važne datoteke
d) Da bi izbjegli gubitak važnih podataka u slučaju kvara čvrstog diska

Zašto je važno da datoteka ima ispravnu ekstenziju?
a) Da bi se datoteka mogla komprimirati (sažeti)
b) Da se datoteka poveže sa odgovarajućom mapom
c) Da se datoteka poveže sa odgovarajućom aplikacijom
d) Da bi se datoteka mogla spremiti u košu za smeće
Što od navedenog je rezultat pražnjenja koša za smeće?
a) Datoteke se premještaju u privremenu mapu
b) Datoteke se vraćaju na prvobitnu lokaciju
c) Datoteke se kopiraju i preimenuju
d) Datoteke se trajno brišu


Zadaci:

1. Na svojem računalu u mapi My Documents napravite podmapu s nazivom X_Y ( X=
Imena i; Y= Prezime i brojem grupe te u njoj napravite mapu imena Vjezba_1.

2. Unutar mape Vjezba_1 stvorite novu mapu koja će se zvati Radna_mapa.

3. Otvorite Notpad upišite naslov Vježba_2 te slova odgovora pitanja iz pripreme ove
vježbe. Dokument spremite u svoju mapu pod nazivom odgovori_1.txt. Izađite iz
notepada.

4. Na adresi www.vsmti.hr, nastavni materijali, informatika pronađite datoteku
Predavanja informatika 2008 INF-P-08.zip, pa je downloadajte u mapu s nazivom
vašeg imena i prezimena i brojem grupe, i zatim raspakirajte u mapi imena
Radna_mapa
Pomoć:
desni klik na datoteku radna_mapa.zip i zatim WinZip pa naredba Extract to ….Odabrati
mapu …My Documents\Ime i prezime – broj grupe\Vjezba_1\Radna_mapa, pa Extract.

5. Napravite sigurnosnu kopiju tako da Predavanja informatika 2008 INF-P-08.zip
pohranite na disketu koju ste prethodno formatirali.

6. Otvorite program Notepad i u novootvorenom dokumentu upišite koliko podmapa i
datoteka ima vaša mapa ( ime_prezime_broj grupe), te kolika je njena ukupna
veličina u MB. Dokument pohranite s nazivom podaci.txt u mapu s nazivom smjera i
brojem grupe.

7. Napravite sliku koja će prikazivati izgled novog rasporeda mapa u My Documents i
pohranite je pod imenom moja_struktura.jpg u vašu mapu (koja se nalazi u My
Documents)


_____________________________________________________________MS Windows- XP
16


Pomoć: a. U programu Windows Explorer u lijevom dijelu prozora prikažite u potpunosti strukturu mape s
vašim imenom, te jednim klikom odaberite mapu.
b. Pritisnite tipku PrintScreen kako biste kopirali izgled ekrana, zatim pokrenite program Paint pa iz
izbornika Edit odaberite naredbu Paste.
c. Spremite datoteku pod nazivom moja_struktura u jpg formatu u vašu mapu (koja se nalazi u My
Documents).8. Spremite novonastalu mapu u svoj direktorij u My Documents.

9. Otvorite mapu Windows
a) Koji ćemo način svrstavanja datoteka odabrati ako želimo pogled pa abecednom
redu? _______________________________________________
b) Kako ćemo svrstati datoteke da najbrže nađemo posljednju napravljenu?
______________________________________________________________
c) Koji način svrstavanja datoteka trebate odabrati kako bi zajedno grupirali sve
datoteke s istim produžetkom? _____________________________________
d) Kako ćemo naći najveću datoteku u pojedinoj mapi? ____________________

11.
a) otvorite c: disk i pronađite dvije datoteke s .jpg produžetkom. Što je sadržaj tih
datoteka? ______________________________________________________
b) U mapi My Documents potraži sve datoteke s predloškom .doc. U kojem su
programu nastale te datoteke? _____________________________________
c) Potraži u prozoru Search Results mogućnost pretraživanja datoteka prema vremenu
nastajanja.

12.
a) Pokrenite program Notepad i napišite svoju adresu
b) Nastalu datoteku sačuvajte u mapi X_Y ( gdje X =vaše ime Y = prezime) stvorenu
u zadatku 6. pod nazivom proba
c) Koji nastavak je dobila ta datoteka? _____________________________
d) Promijenite ime datoteci proba u nova_proba

_____________________________________________________________MS Windows- XP
17
e) Ustanovite da li se promjenom imena datoteke promijenio i njen sadržaj?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13.
a) stvorite unutar mape My Documents mapu Knjižnica
b) unutar mape knjižnica stvorite podmape Beletristika, Enciklopedije, Rječnici,
Stručna literatura
c) Pokrenite program Notepad i upišite naslove 5 knjiga koje ste zadnje pročitali te
spremite datoteku pod imenom nova u mapu Beletristika
d) Postavite prečac za mapu knjižnica na radnu površinu
e) Kopirajte datoteku nova u mapu Rječnici
f) Datoteci koja se nalazi u mapi Rječnici promijenite ime u nova_1
g) Potražite na c:disku datoteke s predloškom .doc i prečice za dvije od njih kopirajte
u mapu Enciklopedije

14.
a) napravite prečice za često korištene programe i postavite ih na radnu površinu
b) koje je već prečice postoje na radnoj površini?
_______________________________
c) kako prepoznajemo da se radi o prečacu a ne o originalu?
__________________________________________________________________
d) izbriše li se program ako mu obrišemo prečicu?
____________________________________________________________________________________________MS Windows- XP
18
VJEŽBA 3

Pripreme vježbe 3

Nabrojite nekoliko tipova ekstenzija koje se koriste za pohranjivanje fotografija
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________

Prilikom dizajniranja informacijskog sustava unutar tvrtke, potrebno je dizajnirati grafičko
sučelje za unos podataka o zaposlenicima. Koju Windows kontrolu ćete koristiti za unos
informacije o tome ima li ili nema zaposlenik vozačku dozvolu, a koju Windows kontrolu za
unos onih kategorija za koje zaposlenik dozvolu posjeduje? Napomena: broj ponuđenih
kategorija je predefiniran, a primjeri Windows kontrola su Radio-button i Check-box
Dozvola (Ima ili Nema):_______________________________________________
Kategorija (A, B, C, D, E, F, G, H):____________________________________

Kako se na nazivaju manji programi koji služe kao potpora radu pojedinih sklopovskih ili
perifernih komponenti (npr. printeri, skeneri, ...)?
___________________________________________________________________

Izračunajte broj X kao sumu dana, mjeseca i godine vašeg rođenja (npr. 21.3.1990 => 21 + 3
+ 1990 = 2014). Pretvorite broj X u binarni broj. Kolike veličine (u bitima) mora biti registar
u računalu da bi u njega spremili taj binarni broj?
Datum rođenja ____________________________________________________

X
10
=_______________________________________________________________
X
2
=________________________________________________________________
Veličina registra u bitima _______________________________________________


_____________________________________________________________MS Windows- XP
19

Vježba 3
2


Zadatak 1.
a) Kreirajte folder C:\Vjezba3-<?>\ (parametar <?> zamijenite slovom svoje grupe - A, B, C,
D.
b) Prekopirajte u novokreirani folder datoteku C:\Temp\Vjezba3.txt bez korištenja menija ili
pop-up menija, tako na na odredištu dobijete dvije kopije te datoteke. Na koji način ste to
napravili?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 2. Ispraznite Recycle Bin. Na koji način ste to napravili? Što znači »isprazniti«
Recycle Bin?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 3.
a) Obrišite obje datoteke iz foldera koji ste kreirali pod točkom 1, tako da koristite pop-up
meni za jednu datoteku, a odvlačenje datoteke u Recycle Bin za drugu datoteku.
b) Otvorite Recycle Bin i restaurirajte (vratite na početnu lokaciju) jednu po jednu datoteku.
Da li postoji mogućnost restauriranja cjelokupnog sadržaja Recycle Bina? Pobrišite ponovno
datoteke.
___________________________________________________________________________


Zadatak 4. Pokrenite command prompt korištenjem Start->Run menija. Command prompt se
pokreće naredbom cmd:Zadatak 5. Iskušajte naredbe »dir« i »cd ..«. Čemu one služe?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2
Vježbe radite prema uputama. Sve odgovore i komentare upisujte u skriptu te pozovite asistenta kada riješite sve zadatke.
Vodite računa o tome da ostavite dovoljno vremena za pregledavanje zadataka.

_____________________________________________________________MS Windows- XP
20

Zadatak 6. Pozicionirajte se na sam početak C diska (C:\). Izvršite naredbu dir. Koliko je, u
Mb, ukupno slobodno prostora na disku računala?
___________________________________________________________________________

Zadatak 7. Objasnite prefixe kilo-, mega-, giga-, tera-?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 8. Ispraznite Recycle Bin. Naredbom dir provjerite ponovo slobodan prostor na C
disku, a zatim zatvorite Command Prompt naredbom exit. Komentirajte rezultat u odnosu na
točku 8:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 9. Pokrenite Device Manager (My Computer->Properties->Hardware->Device
Manager). Čemu služi Device Manager?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 10. Pogledajte i zapišite osnovne karakteristike procesora i tipkovnice. Posebno
zapišite lokaciju i naziv barem jednog drivera za tipkovnicu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 11. Otvorite prozor sa svojstvima tipkovnice. Pritisnite tipku »Print Screen«.
Otvorite Paint (Start->All Programs->Accessories). Pritisnite Ctrl+V (Paste). Komentirajte
što se dogodilo i koja je funkcija tipke Print Screen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 12. Otvorite task manager. Odabir kolona možete napraviti menijem View->Select
columns. Pokušajte samo na osnovu task managera zaključiti koliko je dugo vaše računalo
uključeno. Komentirajte kako ste to napravili:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________MS Windows- XP
21
VJEŽBA 4

Priprema vježbe 4

Čemu služe DOS naredbe »dir« i »cd«?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Što znači riječ idle na engleskom jeziku? Sukladno tome, što označava System Idle Process u
task manageru?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zbog čega je vrijeme rada računala približno jednako vremenu koje zauzima System Idle
Process i u kojem slučaju ne bi bilo tako?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nabrojite barem 5 dijelova Control Panela, ukoliko gledamo prema Classic View:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Što znači default (termin iz engleskog jezika)?Koja je oznaka novčane valute zadana prema
defaultu na vašem računalu? Kako ste to otkrili?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


_____________________________________________________________MS Windows- XP
22
Vježba 4
3


Zadatak 1 Otvorite Control Panel i prebacite na Classic View

Zadatak 2 Otvorite dio panela koji služi za podešavanje miša. Promijenite sljedeće
postavke i detaljno opišite kako ste to napravili (a kraju sve vratite u prvobitno stanje):
Promjena brzine pokazivača miša (pointera):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Promjena brzine reakcije na dvostruki lijevi klik:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Promjenu izgleda pokazivača miša:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Podesite da vam računalo, nakon pritiska na tipku Ctrl, pokaže trenutnu lokaciju pokazivača
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Zadatak 3 Otvorite dio panela u kojem vidite programe koji su instalirani na vašem
računalu. Kako se zove taj dio Control Panela?
___________________________________________________________________________

Zadatak 4 Ispišite barem tri aplikativna programa koji su instalirani na vašem računalu,
zajedno sa veličinom koju zauzimaju na disku i datumom zadnjeg korištenja.

Zadatak 5 Otvorite Administrative Tools. Otvorite Services i maksimizirajte prozor sa
servisima preko cijelog ekrana. Napišite nazive barem 5 servisa koji su pokrenuti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 6 Otvorite Event Viewer. Da li znate što znači log? Ispišite detalje posljednjeg
događaja (eventa) koji se desio na aplikativnom, i onoga koji se desio na sistemskom dijelu
sustava:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________3
Vježbe radite prema uputama. Sve odgovore i komentare upisujte u skriptu te pozovite asistenta kada riješite sve zadatke.
Vodite računa o tome da ostavite dovoljno vremena za pregledavanje zadataka.

_____________________________________________________________MS Windows- XP
23

Zadatak 7 Pronađite i zapišite prvi događaj koji je logiran u sistemskom dijelu Event
Viewera nakon uključivanja računala (to bi mogao biti prvi događaj dana, ali ako niste
sigurni, ponovno pokrenite računalo). Što taj događaj predstavlja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 8 Pronađite i zapišite posljednji događaj koji je logiran u sistemskom dijelu
Event Viewera prije isključivanja računala. Što taj događaj predstavlja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 9 Isfiltrirajte događaje u Event Viewer-u tako da se prikazuju samo pogreške.
Kako ste to napravili?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 10 Otvorite Start->Run i upišite regedit.

Zadatak 11 Otvorio se tzv. Registry Editor. Korištenjem menija Help pokušajte saznati i
napisati u nekoliko rečenica, što je to Registry (pazite, ne Registry Editor, već Registry).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 12 Što znači Name, Type i Data kod prikaza vrijednosti iz registry-ja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadatak 13 Ispišite imena (name) svih registry ključeva koji u podacima (data) imaju ime
vašeg računala (ime računala odredite kako ste radili na vježbi 2, zadatak 13). Koristite opciju
Find iz menija.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________MS Windows- XP Laboratorijske vježbe iz kolegija »Informatika« Laboratorijske vježbe iz kolegija »Informatika« održavaju se u trajanju od dva školska sata tjedno, i to u razdoblju 15 tjedana. Vježbe se održavaju u dvorani 1 u grupama od po 25 studenata. Prisustvo vježbama je obavezno, a za propuštene termine postoji mogućnost nadoknade maksimalno jednog termina. Student koji ne obavi sve vježbe neće moći prisupiti polaganju ispita. Za svaku vježbu bit će na web stranici objavljena priprema, koju je potrebno popuniti i ponijeti sa sobom na vježbu. Student koji nema popunjenu pripremu, ne može pristupiti odrañivanju vježbe. Nakon završetka vježbi potrebno je pobrisati sve svoje datoteke i ugasiti sve svoje programe, a shutdown napravite samo ako asistent to od Vas zatraži. Nije dozvoljeno na laboratorijska računala instalirati vlastiti software.

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->