Nội dung ôn tập môn Thông tin Vệ tinh 1.

Trình bày các ứng dụng của vệ tinh
2. Trình bày các định luật Kepler và đặc điểm các loại quỹ đạo của vệ tinh. 3. Nêu các điều kiện để có thể đặt vệ tinh vào quỹ đạo, các tốc độ vũ trụ có ý nghĩa

thế nào.
4. Trình bày các loại Propellant, các loại propellant đó được sử dụng như thế nào

trong cấu trúc nhiều tầng của tên lửa.
5. Để phóng vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh phải trải qua những quá trình nào, trình

bày sơ lược và vẽ sơ đồ các quá trình đó.
6. Trình bày sơ đồ khối của vệ tinh thông tin. 7. Trình bày sơ đồ khối và chức năng chính của tải thông tin. 8. Tàu vũ trụ gồm có các hệ con nào, chức năng của chúng.Trình bày các loại kết

nối được dùng trong mạng vệ tinh.
9.

Trình bày những đặc điểm của của mạng điểm sử dụng trong truyền hình, truyền hình cáp, DTH, phát thanh.

10. Những đặc điểm của mạng VSAT.

11. Dịch vụ IP Star 12. Vệ tinh F1/2 của FPT 13. Pico Dragon 14. Tiêu chuẩn ngành TCN 68-168: 1997 Trạm mặt đất VSAT yêu cầu kỹ thuật
15. TCN 68- 214: 2002 Thiết bị VSAT Ku band, yêu cầu kỹ thuật 16. Trình bày các tham số kỹ thuật của Vinasat 1, trạm mặt đất và không gian 17. Lý thuyết cơ bản và bài tập phần tính toán kênh truyền, tính kích thước của

anten.
18. Phân tích phương trình tổng quát quỹ đường truyền. 19. Phân tích phương trình tỷ số tín/tạp. 20. Trình bày các phương thức phủ sóng của vệ tinh. 21. Đặc điểm của anten trên trạm vệ tinh và ở trạm mặt đất, nhận xét sự khác nhau. 22. Những loại anten nào thường được sử dụng trên trạm vệ tinh, trạm mặt đất, nêu

đặc điểm cơ bản của chúng.
23. Những loại điều chế thường được sử dụng trong thông tin vệ tinh, trình bày sơ

lược các loại điều chế đó. Các phương thức đa truy cập trong TTVT.
24. Trình bày nhiệm vụ, cấu hình của bộ phát đáp.

NASA 44. Mô tả cấu hình trạm TVRO 26. Chương trình tàu con thoi của NASA 45. MLS .Hệ thống dẫn đường bằng Radar 35. Trình bày hệ thống định vị Galileo 38. Trình bày sơ đồ chức năng thiết bị đầu cuối VSAT 51. Những ứng dụng của GPS. Sơ đồ khối rút gọn của máy thu GPS. Trình bày giải pháp AVL – Automatic Vehicle Location cua Vinh Hien 39. 28. SINS .Hệ thống dẫn đường gần cho máy bay quân sự 34. VOR/DME . đặc điểm và các chức năng của các phân đoạn. ILS . Trình bày nguyên lý xác định vị trí của hệ thống GPS. . 29. Trình bày sơ đồ chức năng của máy thu vệ tinh DVB-S 50. ISS (International Space Station) 46. RADAR (radio detection and ranging) . Máy thu GPS 30.Hệ thống dẫn đường hạ cánh viba 32. Trình bày giải pháp Mobile Satellite Monitoring 42. Trình bày về DVB-S2 49.hệ thống dẫn đường gần cho máy bay dân dụng 33. Trình bày khái quát các hệ thống định vị GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. TACAN . Trình bày giải pháp GA960 cua hãng Rohde&Schwarz 43.Ship’s Inertial Navigation System 37.25. Trình bày giải pháp AVL – Automatic Vehicle Location cua CarTrack 40. Sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của các bộ khuếch đại công suất dùng trong TTVT 52. 27.Hệ thống dẫn đường hạ cánh công cụ 31. Các vệ tinh thông tin Thuraya. Inmasat và Iridium 47. Giải pháp AVL của Codan 41. Điện thoại vệ tinh – Satellite Mobile 48. Trình bày cấu hình của trạm mặt đất. Trình bày cấu hình hệ thống GPS. LORAN and OMEGA 36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful