You are on page 1of 2

AL CARRER MS ALT

Margalida Massuti Nicolau CEIP Inspector Joan Cap La instrumentalitzaci de la can El carrer ms alt va adreada als alumnes dEducaci Infantil 5 anys i es treballa a les sessions de msica. s un centre de tres lnies amb grups de vint-i cinc alumnes. La sessi de msica es fa amb mig grup duna aula i mig grup duna altra (A/B, B/C, A/C ).

Objectius: Cantar i escoltar amb el CD i directament de la mestra la can El carrer ms alt. Acompanyar una can amb instruments. Gaudir del cant i de lescolta de la can amb acompanyament dinstruments. Mimar una can.

Continguts: Can El carrer ms alt. Treball en equip. Representaci musical duna can. Acompanyament amb instruments. Reconeixement dinstruments musicals. Sonoritzaci dimatges i accions. Atenci a la figura del director.

Activitats planificades: Escoltar la can interpretada per la mestra i desprs al CD de canons. Imitar els gestos de la mestra quan canta la can i tamb quan sescolta amb el CD (cada gest correspon a quatre pulsacions de la can). Cantar la can fent els gestos apresos per mimar-la.

Presentar diferents instruments de percussi de laula per escollir el que consideren que ms representa lacci o imatge de cada una de les parts de la can. Assignar instruments a la meitat de la classe per a que puguin acompanyar als seus companys que la canten. Posada en escena de la interpretaci. Temporalitzaci: Es un treball de quatre sessions de msica ( una setmanal ) dedicant-hi uns quinze minuts de cada, una excepte la darrera sessi que per fer la posada en escena i per a que tots els nins hagin pogut ser instrumentistes o cantaires sutilitzen els quarantacinc minuts de la sessi.

Materials i recursos: Aula de msica. Reproductor de CD. CD de Met el moixet. Ed. Teide. Caixes xineses Pals Crtals Cascavells

Observacions: El treball noms a laula de msica fa que lactivitat shagi dallargar tot un mes. En principi quan sacompanya la can es pretn que els alumnes piquin la pulsaci encara que no saconsegueixi.

Resultat de laplicaci:

Encara que no shagi pogut aconseguir mantenir la pulsaci, per als alumnes ha estat molt motivador ser ells qui han escollit els instruments per a acompanyar-la i tamb poder formar part dun grup dinterpretaci essent cantaires i instrumentistes.