You are on page 1of 2

MEMRIA DAPLICACI

TTOL: SES MANS PUGEN Nom: Maria Gar Gay Centre de treball: EI Cucarells de Vilafranca. Lactivitat va dirigida al primer cicle deducaci infantil, concretament als infants d1-2 anys. Objectius: - Gaudir de les canons, la msica i el moviment.
-

Audicions musicals i canons entonades pel mestre. Participaci activa en la imitaci de moviments.

- Reconixer i identificar algunes parts del cos: mans i peus.

Continguts: - Gust per les canons - Imitaci de moviments - Esquema corporal: mans i peus.

Activitats:
-

Identificam les parts del nostre cos a les que fa referncia la can: les mans i els peus. Aixequem les mans, movem els peus i cada un es fitxa amb aquestes parts dels seu cos.

- La mestra canta la can i a continuaci comena a fer els moviments amb les mans i els peus seguint el ritme de la can. - Els infants imiten els gestos que fa la mestra i entre tots cantam i ballam la can ses mans pugen

Temporalitzaci: A aquesta can lanirem treballant durant tot el curs Materials i recursos: Can ses mans pugen (EI Cucarells) Ses mans pugen, ses mans pugen, sn a dalt, sn a dalt, baixen, baixen, baixen (bis) sn abaix, sn abaix.

Es peus corren, es peus corren, aviat, aviat corren, corren, corren (bis) shan aturat, shan aturat.

Observacions: Sha enregistrat un vdeo mentre cantvem la can per per motius de dret dimatge no es penjar al youtube, i per tant, tampoc al blog. Resultat daplicaci: Als infants els hi agrada molt aquesta can i, encara que no sn tots els que fan els gestos amb les mans i els peus, de cada vegada sn ms els que shi apunten.