Prof. dr. sc. Damir Kovačić Zavod za marketing u poljoprivredi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu e-mail: dkovacic@agr.

hr

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

5/21/2008

Način prikupljanja informacija

praćenje tržišta
ִKontinuirani postupak ִMIS, Sustav za podršku poslovnom odlučivanju

istraživanje tržišta
ִrješavanje konkretnog problema
5/21/2008

Razlika izmeñu istraživanja marketinga i tržišta
ISTRAŽIVANJE MARKETINGA MARKETING AKTIVNOSTI npr: istraživanje distribucije, istraživanje cijena, istraživanje reklame PRODAJNO TRŽIŠTE npr: tržni potencijal prodajni potencijal ISTRAŽIVANJE U PODUZEĆU, npr: veličina tržišta analiza troškova, optimalizacija kapaciteta, problem skladištenja tržište kapitala tržište sirovina NABAVNO TRŽIŠTE

npr: tržište rada

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
5/21/2008

Istraživanje marketinga
sustavno traženje, prikupljanje, obrada i interpretacija informacija, koje se odnose na probleme marketinga

5/21/2008

Istraživanje tržišta
sistematsko istraživanje tržišta poduzeća, potražnje i ponude, posebice analiza tržišta s obzirom na predviñeni opseg prodaje

5/21/2008

Proces istraživanja tržišta
cilj i predmet istraživanja, plan prikupljanja podataka, prikupljanje podataka, analiza i interpretacja rezultata, pisanje izvješća;

5/21/2008

Cilj i predmet istraživanja
jasan, vremenski, prosorno i novačno ogrančen, izvodljiv,

5/21/2008

Plan prikupljanja podataka
izvori podataka, metode prikupljanja podataka, instrumenti za prikupljanje podataka, plan uzorkovanja, tehnike kontaktiranja.
5/21/2008

Izvori podataka
sekundarni izvori, primarni izvori;

5/21/2008

Metode za prikupljanje podataka
opažanje, ispitivanje, pokus;

5/21/2008

Instrumenti za prikupljanje podataka
Anketna upitnica, Podsjetnik za intervju, Mehanički instrumenti:
ִGalvanometar, ִKamera oka, ִOptičke blagajne, ִInteraktivni terminali;
5/21/2008

Plan uzorkovanja
Tko ulazi u uzorak? Koliko jedinica ulazi u uzorak? Kako odrediti način uzorkovanja?

5/21/2008

Tehnike kontaktiranja
Osobno, Telefon, Pošta, E-mail

5/21/2008

Prikupljanje podataka

Organizacija u vlastitoj režiji,

Kupnja na tržištu;

5/21/2008

Anketna upitnica
Odabir pitanja, Odabir oblika pitanja (otvoreno/zatvoreno), Formuliranje pitanja, Redosljed pitanja

5/21/2008

Odabir pitanja
Otvorena
ִNestrukturirana ִAsocijacija riječi ִDovršavanje rečenica ִDovršenje priče ִDovršenje slike ִTematske percepcije

5/21/2008

Zatovrena pitanja
Dihotona DA/NE Višestruki izbor Skale za mjerenje stavova

5/21/2008

Komponente stava
Osječajna, Spoznajan Način ponašanja

5/21/2008

Ljestvice s obzirom na mjerenje
Nominalna Ordinalna Intervalna Omjerna

5/21/2008

Skale za mjerenje stavova
Tuhrstonove ljestvice Likertova skala Semantički diferencijal Ljestvice za sortiranje Ljestvice a rangoranje Grafičke ljestvice

5/21/2008

Redosljed pitanja
Ponašanje Stavovi i namjere Osobna pitanja

5/21/2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful