Mária evangéliuma Zene: Írta: Versek: Rockopera TOLCSVAY LÁSZLÓ MÜLLER PÉTER MÜLLER PÉTER SZIÁMI Sok esztendővel

Jézus, s néhány hónappal Mária halála után János apostol, a „Mennydörgés Fia” azon meditál: miért mondta néki Mestere, a keresztre feszített Jézus saját anyjára letekintve, s mintegy végső üzenetként: „IME A TE ANYÁD”. Ez a dráma János emlékezetében, s önmagával viaskodó hatalmas látomásaiban zajlik. A hagyományok szerint azonban mindaz, ami a lélekben történik, nem magánügy, hanem közügy. János, mintegy őskeresztény gyülekezet papja, maga köré idéz egy világot: vízióból, saját bizonytalanságából, vad gyűlöletéből és magasztos felismeréseiből nyilvános rítust teremt. E rítus a beavatások sorozata. A káosz és az elaljasodás közepette avatja be Jánost Jézus szelleme a Szeretet misztériumába, készíti fel őt az Anyaság titkának megértésére. Ebben a fenyegetettségben avatják be az angyalok Máriát a Földi és Égi Szerelem titkába, értik meg a bölcs királyok és primitív pásztorok az ember isteni voltának csodáját, sejti meg a maga szerepét József, az ács. A hatalom, s a mélyre zuhant nép őrjöngésének közepette kénytelen Mária megtanulni az Elengedést, s világosodik meg végül Jánosban az „Ecce Mater tua” jelentése: az Anyaság – férfiember számára oly nehezen felfogható – misztériuma. ELSŐ RÉSZ 1.sz. INTROITUS JÁNOS: Én, János, Testvéretek a bajban és társatok az üldöztetésben, Elmondom néktek Mária történetét. Ha lehunyom a szemem, csakis az ő arcát látom, Száján révült mosolygás És összepréselt szemhéjai alól könnyek törnek elő. Ki az, ki ismeri e könnyeknek ízét?

Ki az, aki tudja, mit rejt e mosoly? Ki az, aki érti, mit jelent embert szülni erre a világra? Senki. Mert nem az Úr a legnagyobb misztérium, Nem az ő Igéje a legnagyobb titok: Az anya szíve az, ami megismerhetetlen. Elindulok hát ebben az ismeretlenben, Mert meg akarom tudni, hogy ki volt Mária, S hogy mért mondta Jézus, hogy ő az én anyám. Látom vágyakozni. Látom teljesülni. Látom fölragyogni. Látom elmerülni. Kínban, szenvedésben. Látom őt dicsőségben. Látom őt áldottan, és látom átkozottan. És látom szegényt, ahogy üvölt rá a nép, Mert Jézus az ő fia. Nem ismertem még, bár tudtam nevét, Úgy hívták: Mária. 2.sz. PASSIO KÓRUS: JÁNOS: HANGOK: Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Lássátok, testvérek, íme az ember! Nincs rosszabb állat, ha gyilkolni tud. Fetreng a vérben, s míg gyűlöl és szűköl, Nem venné észre, hogy mily mélyre jut. Asszony, te miért nem örvendesz velünk? Ne állj itt némán, ez ünneprontás! KÓRUS: JÁNOS: HANGOK:

KÓRUS: Örvendj, hisz végre megtisztul népünk, Halljuk, hogy ujjongsz, te is kiálts! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Lássátok, testvérek, rettegtem én is, Kínlódva álltam, és néztem csupán. Szólhattam volna, s csak hallgattam mégis, Szavaknak korbácsa hogy sújt le rám. Nézzétek, ő az, a lázadó anyja! Nem restell itt állni, ostoba szajha! Vegyétek szemét, dobjátok fiára, Hagy lássa jobban, kit szült e világra! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Emléke vesszen el! Öljük meg őt! 3.sz. KRISZTUS HALÁLA JÉZUS: JÁNOS: JÉZUS: Asszony, íme a fiad! János, íme az anyád! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet… Szomjazom Idegen test, idegen illat, Vér-, veríték-, és ecetszag. Jézusnak anyja. – De miért enyém? Mit meg nem adnék, hogyha érteném… S hogy honnan benne a végtelen erő Melynek forrása csupán sejthető. Szomjazom… Szomjazom…

Menj. Jézuskám. Ily könnyek ízét nem ízleltem soha még. édes Jézusunk. Megváltó. Jézus. Dolgodnak itt vége már. szabad immár a kíntól. Fiam! Menj hát. Tudtam. Tudtam. hogy végül egy napon így lesz. hol hozzád minden jó! Vár rád a menny. Menj. menj! Munkádat elvégezted már. menj! Rád most az Úrnak trónja vár.) MÁRIA: ÉGIEK: MÁRIA: Íme. menj! Hol lelked végső békessége van. megzavarodva a kíntól. halott fiát. A tér homályba borul. Fiam. menj. édes Megváltó! Jöjj. E hitvány földet. Megváltás másnak. STABAT MATER (Levétel a keresztről. Menj. Menj hát. hagyd itt hát E bűnös. hát megtörtént. Pietá. meghaltad hát halálodat. csak nékem áldozat! Rettentő fények közt távolodsz tőlem. amit akartál. Ki ellenedre tört. bár sejtettem rég. menj! Trónszéked foglald el. Hagyd itt a vért.sz. Mária ölébe veszi véres. vérző Golgotát. jöjjél! . hagyd itt a sok gyűlölködőt. Jézus. Fiam! Menj. Szédülten állok. Csak ő marad a fényben. Hagyd itt Fiam! – Térdel majd oltárod előtt. meghalsz mindenképp. Fiam. Menj csak. hisz gyászol immár örökké a Föld. Vártam tán én is. Jól van.… Bevégeztetett. 4. szólít majd az ég. menj Fiam! Fáj! Még várj! Vagy indulj inkább. Fáj mégis.

Kínban vesszen el! Mind önnön holt anyjával háljon. aki bajt hozott Urunkra! Dögvészben. ha kezét emelte a Mennyei Mesterre! Pusztuljon pokloknak Rettentő mélyén! Kínban vesszen el! Kínok közt égjen.sz. .sz. leprában. mocskának bűzhödött Poklába fúlva. Jézus. A HARAG NAPJA JÁNOS: Pusztuljon mind. aki tette! Rothadjon széjjel a teste. Ha a gyilkosod. jöjj! Vár rád a menny! Jézus menj! 5. IMA A GYILKOSOKÉRT JÉZUS HANGJA Te nem gyűlölhetsz Senkit.Jöjj. és a sátán táncoljon a hátán! Pusztuljon mind! Vesszen csak mind! Jöjjön el a bosszú napja! Legyen csak átkozott mind. Akkor sem. ki keresztre adta. hogy írmagja Ne nőjön többé. féreggé váljon! Pusztuljon mind! Vesszen csak mind! Jöjjön el a harag napja! Sújtson le rájuk az Isten haragja. s a Gyűlölet marja! Kínban vesszen el! Reszketvén bosszúját az Úrnak mind a porba hullnak! Pusztuljon mind! Vesszen csak mind! 6. János.

Hisz a végítélet Eljő. szólj hozzám. Szólj rám! Szólj csak rám! Gyere. Hogy üdvösséggel Teljen A földi lét! Hisz a végítélet Eljő. Te ne ítélj. édes Jézusom Az Úrnak trónja előtt. sóvárogja már A lét! Mert hasztalan A gyűlölet. Csak megbocsáss. S nem marad . S ők úgyis megbűnhődnek Bűneikért. Ha az Úr ítél Szüntelen. Jézus! JÉZUS HANGJA Jól van! Ima szóljon hát! A gyilkosokért! Ima. S csupa bűnös vall Majd színt JÁNOS Ó.Te áldd meg őt! Hisz a végítélet Eljő. Jézusom! Uram.

Látom. Úgy legyen! Úgy legyen! JÁNOS Jól van. Hisz a végítélet Eljő. Úgy legyen hát! Imádkozzunk együtt A gyilkosokért. hogy szeret. csak tudta. érzését. mire vár. Megidézi Mária ifjúságát. Mert hasztalan A gyűlölet. hogy csivitel templom szüzeivel. . MÁRIA IFJÚSÁGA (János újra egyedül a színen.Bosszulatlan Bűn sohasem.sz. Úgy legyen! Úgy legyen! 7. Nem tudta. Minden vágyát. örvend. s imádkozik.) JÁNOS: Látom az ifjú Máriát mezítláb szaladni a réten. csak tudta: szerelmes. Betöltötte lényét ez a várakozás. kire vár. Nem tudta. hogy talpai mind a fűszálakból Az élet szikráit magukhoz vonzzák. hogy kibe – mind széles világba? Kibe hát? – Istenbe? Virágba? Magába? Bimbózó magába? Az ölelő csöndbe? Vagy a csöndes imán. s várakozik. minden ölelését. csöndes önmagában Foganó virágba? Odaadta magát. Nem tudta. Látom. Az égi bíró úgyis ítél Szüntelen. mindent: az imába. Dalol. Hisz a bűneiktől terhes És a megbocsátást Sóvárogja már Csakis a lét. S nem marad Bosszulatlan Bűn sohasem.

válassz engem! Úgy imádlak én. Mária! Üdvözlégy. MÁRIA A KÚTNÁL MÁRIA: Szerelem! Ki lehet? Hol az én mátkám? Nem tudom. Les a Hold.sz. Áldott vagy te Az asszonyok között. Izzó kút. Tégy hát csodát. Kérlek már. áldott! . áldott! Áldott vagy.sz. jöjj el. zuhanok! Remegés. áldott! Áldott vagy. forrás hozzám titkon szól. Mária! Kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Úgy várom. gyere hát. Jöjj el hozzám! Jöjj el hozzám! 9. Mária! Mária. Mária! Üdvözlégy. mámor. Fényetek csókolgasson. ANGYALI ÜDVÖZLET ARKANGYALOK: Üdvözlégy. hogy a kedvesem eljön már. kívánom. Halld hát imám. gyere. öleljél! Napfény. változtass át. Fű dalol. áhítom csak a lelkemben. te ölelj engem! Repülök. ha ölel lágy szél. Sóvárog rád! Ismerj meg hát! Szerelem. hív a lelkem. jöjj el. rám hajol.8. változtass át! Szerelmem. te üzenj. kedvesem! Jöjj. fényörvény engem vár. Szerelem. csillagok! Gyere szél. Áldott vagy. engem szeressél! Érzem már. fényes kedvesemé vagyok! Jöjj hát.

Mária! Üdvözlégy. vérre. Mária! Üdvözlégy. Az egyik fele édes. Földönfutó leszel. Készülj gyalázatra. Mária! Készülj a magányra. Igéjét fogadd be Szerelmes méhedbe! Áldott vagy. Kiért imádkoztál. Mária! Legnagyobb magány A végső ölelés. Hitvesed. Üdvözlégy. Hívd úgy. íme! Kire sóvárogtál. hogy: Jézus! Üdvözlégy. Mária! Üdvözlégy. MÁRIA: . kedvesed.Üdvözlégy. Az Ég Ura küldött. Kit hívtál. A másik fele méreg. S a világ áld majd érte. Legnagyobb kín A beteljesedés. Mária! Üdvözlégy. áldott. A te szerelmesed Immár benned él. Készülj a reményre A reménytelenségre. Örökös félelem És örökös béke. Mária! Vágytál szerelemre? Megkapod hát. Áldott égi kinccsel. Mária! Mária ne félj. Lángoló karjával Átölelt az Isten! Üdvözlégy. s reméltél. És beteljesedésre! Élted minden perce Darabokra törik. Készülj kínra. Készülj dicsőségre.

ha kéred? Hívom. Vérem legyen véred. JÁNOS DALA A TÖRTÉNELEMRŐL JÁNOS: Történt mindez még midőn Rómától félt minden. ím Porrá hullnak mind. többé El nem oldja semmi sem. Az lent a szerelem. Bábszínházban bábkirály: . Övé testem-lelkem. várom. Úr volt minden kincsen.ARKANGYALOK KARA: Úgy legyen! Üldözik a vakok A fényt és a látót. Mária! Mária! Mária! Úgy legyen! Úgy legyen! Mária! 10. Jöjj. Dobogjon a szíved! Üdvözlégy. S a fiad látó lesz majd. Meghalt még a nyelve is! Csúfos sorsa int: Gőgös. Fenn az égben: törvény. Amit megköt. jöjj hát. kedvesem. Kéred-e. Mária! Úgy legyen. Csakis őt szolgálom. Úgy legyen! Földön és mennyekben! Lenn a Földön: örvény. Jöjj és lakjál bennem! Arcom legyen arcod. Mindent látó látnok. nagyzó tervek. Övé vagyok régen. Ami fönt az Isten. kérem! Amióta élek. Úr volt mind a lelkeken.sz. Dobogjon a szíved. Mária? Szólj hát.

Hogy titkon folyton megfigyel. a Róka úgy tett. Jóslásokban benne áll: Eljő Jézus Király! És mert tudta pontosan. de mindent összevetve Mégis túl közel. nem kell Messiás! Nem kell. Olyat még nem látott e föld. Mint bárki más. Heródes. hogy szoros az őrzés. Nekünk nem kell. Urak.Heródes. és a helyünkre törjön. Hogy most születik meg a rég várt Messiás. Naponta nyomaszt az érzés. De. és már a kapuban fenyeget! Ma hírül hozták nekem megbízható bölcsek. nyugtalan népemet Hajánál fogva tartom a szakadék felett. hogy megváltoztat Ez a megváltó itt mindent. Országunknak szégyenét Dróton húzza Róma. Mert nagy a veszély. aki semmire nem figyel. hogy az Úristen küldte. És bár akadt már egy pár Önjelölt. HERÓDES: KÓRUS: HERÓDES: De jő már. Erre jön ez az ember. Én babonás. hogy valaki jöjjön. a Róka. nem kell. Akit majd imádni fog itt – na ki? – Hát a nép! Mert lesz néhány trükkje. csakis a lényeget. most rövid leszek. jő a Messiás. aki magasba tört. de mindent. . nem kell Messiás! Nekünk nem kell Messiás! Itt élünk Rómától jó távol. De ti majd meglátjátok. hogy e hiszékeny csürhe Még elhiggye neki. Ha nem vigyázunk a rendre (és magunkra) Még menekülnünk kell innen. Nem lesz Úr itt senki más. aki fél. nem kell Messiás! Nem kell. Hogy a hatalma végére ér. Akikben soha nem csalódtam még.

Végünk immár. ha parancsba adom. nem kell.És behülyíti őket az ígéreteivel. nincsen más kiút: Meg kell ölnünk minden kisfiút! Mind-mind gyanús. Betlehembe sietve menve Küldjétek vissza mindet a mennybe! Attól tartok. ANYÁK SIRALMA ANYÁK: KATONÁK: Nem kell. Sújtson rájuk kárhozat! Halld hát. nem kell Messiás! Nem kell. Hogy megmondják. végünk . nem kell. Nekünk nem kell. Meg kell ölni minden gyermeket! 11. Ádáz horda ront ránk. ha megkérdezzük.sz. hogy hogy üssük agyon. nem kell Messiás! Nem kell. ha egy se szaladgál! És nagy a gond nagyon. nem kell Messiás! Nem kell. Hogy melyikük a zsidókirály. hogy vérét ontják. nem kell Messiás! Nekünk nem kell. nem kell Messiás! Nem kell. véres áldozat. nem kell Messiás! Vér és kín és szenvedés. Hogy Betlehembe sietve menve Küldjétek vissza mindet a mennybe. nem biztos. Ezek a kisdedek annyira egyformák. nem kell. nem kell. Épp ezért legjobb. Karddal törnek ellenünk. Jaj. Isten. Szörnyű. Hogy legjobb. nem kell. nem kell Messiás! ANYÁK: Vérben szültük gyermekünk. bármelyik lehet. átkomat! Sújtsál rájuk már! Nem kell. nem kell Messiás! Na most.

míg egyszer csak Álmomban egy angyal nem szólt. . átkomat.sz. Ha kért bárki ember. JÁNOS A FÁJDALOMRÓL ÉS A TÖRVÉNYRŐL JÁNOS: Vér és szenvedés! Nem fog a gonoszságon átok! Hallgat felettünk némán az égbolt. akit ölni vágytak Születik épp.Sírás sorsunk.sz. ki rég szólt. hallgat. A SZENT CSALÁD JÓZSEF: Én nem volnék más. Árva anyáknak fáj nagyon. ím! 13. De az az egy az éppen. Akit a gyilkos féljen. Én nyugodtan aludtam Mindig. Hogy árva a földön a fájdalom. hogy éljen! Él! Örök úr a Törvény. Nem válaszol már. Sújts le rájuk már! 12. hol százat ölnek. Halld hát Isten. vérünk? Vér és kín és zűrzavar! Ártatlant mért sújt a baj? Mondjátok hát végre. Lám. se több. mert a Földön Minden törvényt tölt be. rettegés. Tán bírtam a két kezemmel Ácsolni házat s tetőt. Túl csecsemőknek kínjain. Csak egy egyszerű ács. Soha nem voltam sem más. Mért hull könnyünk. aki kell. de az. Él. mért? Mért hull könny és vér? Szörnyű véres áldozat. Sújtson rájuk kárhozat.

Hát jöjj. Jézusom! ANYÁK: Vér és könny és szenvedés Bánat. Szunnyadj a mellemen. Aprócska Isten. Ismerős. test a testemből. János – egy külön fényben – dalolni kezd.Hogy Máriám Istent fogant. mellére veszi. Mária kiemeli a jászolból gyermekét. JÁNOS: Vér és kínzás. mindenem! Mert az Úr Épp hozzám küldött el. Szörnyű szerep és ártatlan halt kínhalál. Megváltóm.) MÁRIA: Szépségem. ki rám bízta Máriát. Orvosolatlan szenvedés. MÁRIA és JÓZSEF Jézuskám. remegés. idegen. S én az ő házát Ácsoljam már mostantól… Mert az Úr Épp hozzám küldte el Szent Fiát És az Úr volt az. kín és rettegés Minden gyermek sorsa már ártatlan halt kínhalál. kedvesem Itt vagy te végre. szépségem . Sírás. Csillapítatlan rettegés. ennyi a gyermek sorsa már. (A távolból felhangzik az anyák jajgatása. jól tudom. Kisded menekül. csakis véle van elfoglalva.

Eléggé zavaros minden. hogy rettegnünk kell szüntelen? Mért? Mért van így? Mért kell félnünk? Mért? JÁNOS: Atyámnak Szent Fia. mért? Mért is bujkál Jézusunk! Mért. hogy remegnünk kell szüntelen Mért? Mért kell félnünk? Mért? JÓZSEF: Mért nem oszthat bölcsességet? Bölcsőjétől áldást. Jézuskám. melyre vágyakozunk? Mért. És elég.Szunnyadj csak békén. ha érti az Isten… És elég. kicsiny fiam. ha érti az Isten… 14. De tudnunk kell szeretni azt. szépségem. Szunnyadj csak békén! JÁNOS Mért nem nőhet Békességben. Kincsem! Körülöttünk szörnyű Látomás. KIRÁLYOK ÉS PÁSZTOROK LÁTOGATÁSA GÁSPÁR: PÁSZTOROK: .sz. ami van.

Ez képtelenség! Ez hát az új király.MENYHÉRT: PÁSZTOROK: BOLDIZSÁR: PÁSZTOROK: KIRÁLYOK: PÁSZTOROK: Üdvözölni jöttünk. üdvözítőnk. Mondhatom. megváltó. ahogy kijár. nagy király! Megköszöntünk téged. Hatalmas hős. Ha-ha-ha. Jól figyeltünk fényes csillagra fönt. Csak vézna még – szegényke! Üdv tenéked Jézus. hogy meglássuk őt. megérte Fáradni érte. Ettől fél Heródes. Magasztos fenség? Több járna néked. Ha-ha-ha. nagy király! Megköszöntünk téged. ahogy kijár. ha megnő. Mért pont egy jászolban. Megvált majd – de jó lesz! Üdv tenéked Jézus. Mint adja át Hatalmát néki… Jó vicc – nahát! Csalhatatlan jel fejünk fölött. Itt vagy hát. Üdvözítő? Ez a kis béka? Ha-ha-ha. . Próféta ígérte. nagy király! Ez aztán tréfa! Látom már Heródest. végre? Népünknek vezére. Útra keltünk hát.

Üdvözlégy. félni! Már apám apjának Megígérte Isten. nagy király. Nézzétek. . Megváltó. Vagy rémeket lát? Elment az eszed Vagy bolondnak teszed csak Magad. Mózest. Ki legyőzi Rómát. S elsöpri Heródest! No itt van. Mária! Részeg vagyok. Istennek hős fia.) …Ez a nő őrült! Megcsalták álmai! Be van tán rúgva.Ez vezet minket Az új Kánaánba? Ez hát az új vezér Népünknek álma? Üdvözlégy. Nyomorogni. Messiást. bolondok: Kit küldött nekünk? Egy nyávogó porontyot! (Közelebb lép Máriához. az örömtől részeg. Csak sunyin hazudni. hogy Mirajtunk segítsen. Józsua! KIRÁLYOK: PÁSZTOROK: MÁRIA: Üdvözlégy. Hatalmas Mestert. te asszony? Hogy hívnak hát? Mária. Ha-ha-ha. Józsua! Ebben az országban Nem lehet már élni. Szabadítót küld. Hangja már fenyegető. tessék.

mint bárki. De anyának király. ki világra hozta gyermekét. Tebenned. Bizony! Király és Isten szunnyad az ember fiában! No meg egy állat… Üdvözlégy. Mint bármely nő. hisz őrült S túl vakmerő. Találd meg álmaidat! Hát láss! Szerelmünk Istenben testté lőn benned már. meg őrült. Gyermekem! Gyermekem. igen. Mária! . hogy álom e mámor. lehet. Hát lásd. egy istent lát! Fölötted glória! Dicsőség. Álmodom. hogy isten vagy! Élj bátran. Vagy őrült vagyok tán. Gyermekem. És minden asszony isteníti gyermekét. kit ő szült. ki szülni mer e földre még! Lázadó vagyok. Értsd meg. Jézusom. glória! JÁNOS: JÓZSEF: MÁRIA: JÓZSEF: MÁRIA: JÓZSEF: JÁNOS: Király és Isten szunnyad az ember fiában.Mámort érzek. Tanuld meg hát: Ő így néz rád! Anyád így lát: hol állsz.

hidd el. Félnek.sz. Nincsen Júdeába’! Öle alig zárult. Hol tán biztonságban van. Aki fél. MÁSODIK RÉSZ 15.(József riadtan lép asszonyához. Mindegyik veszélyes! József. Félnek csupán. S az egyetlen ponton. EMIGRATIO JÁNOS: Hallod? – fura zene Idegen e dal a fülnek Más földjén vagyunk Csupa vadidegen arc Nincs köztük barát Csupa vadidegen ember Idegen a szava mindnek Idegen a szava. Jó emberek. Méhe még sebesült. Szamárnak hátára Így ült a menekült. Veszélyes a gyáva. Nincs jó ember egy se.) Mária. magad: . Ismerem a népet. bízzál bennük! Nem bízok egyben se. az nem jó. rideg Rád néznek a szemek: Idegen az idegenre Átlátszó lehetsz! Nem lát meg egy se Nem hallják szavad Senkid sem maradt Magad vagy. Anyja mellén szunnyadt Világnak Királya. Mária! El kell innen mennünk.

Anyám nyelve! Amin Isten szólott.sz. csak a magam árnya Más földön nem él meg. elszárad a nyárfa Otthonom és múltam itt van mind a számban: A nyelv. ahogy a tűztől Nem küld el mégse Gyáva ahhoz. hogy öljön Idebenn idegen vagy De nincs helyed Földön! Senkise vagy immár Körülölel ez az űr Szólni se bírnál Rettegsz egyedül Nem vagy már senki Földönfutó Megnémul a szádban minden szó. egyél az én számból Formáld a szavakat. kicsi Fiam. s amit sok ősöm mondott Fogaim közt hordom a gyökeret. Gyere. 16. MÁRIA AZ EMIGRATIÓBAN MÁRIA: Nem vagyok már más. ahogy én formálom! 17. aki gyűlöl Legföljebb utál Retteg.sz.Te csak idegen vagy! Másképp ver a szíved Idegen ez a ritmus Nem lesz soha tied Belebotlik a láb Nincsen hova siess Nem vár rád senki Mégiscsak örülj: Élhetsz legalább Nem bánt itt senki Nincs itt. és minden prófétája Egész népem sorsa itt van most a számban Amit végigéltünk. MÁRIA BESZÉLNI TANÍTJA GYERMEKÉT MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: . s a lombot.

KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: Ááá Ááá Apám Apám Anyám Anyám Kis Jézus Kis Jézus Jézus Jézus .

Kenyérke Kenyérke Szeretlek Szeretlek Szeretlek Szeretlek Szememnek fénye Szememnek fénye MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: MÁRIA: KIS JÉZUS: EGYÜTT: Báránykám Báránykám Mindenségem Mindenségem Életem Életem .

lásd. és éltet! Én vagyok a Fény. és a kút. az Igazság. hisz a fénylő mindenségbe hív ez az Út! Gyere hát. édes Jézusunk.sz. mert én vagyok a Lélek! Én vagyok a jel. boldog mind. hisz a Fénytől az Úton minden. aki nékem szánja életét! Élet! Élet! Jöjj. az Ég Üdve várva vár! Hív ez az Út. kivirult! Mert a Feltámadás. JÉZUS AZ ÉLETRE HÍV JÉZUS: KÓRUS: JÉZUS: KÓRUS: JÁNOS: KÓRUS: Én vagyok az Út. kelj fel és járj! És áldjad az Úr nevét. ami meggyógyít. az élő kenyér. Mert lám. támadj fel. hogy az Üdvösségre rátalálj! Élet! Élet! Élet! Ó. szólj hát! . én felfrissítlek téged! Ím. és én vagyok az Élet! Én vagyok a forrás. Mennyei kéz. mit az Úr szolgál néked. mert nem kell immár félned! Gyere.Szememnek fénye Szememnek fénye Szeretlek téged Szeretlek téged Téged! Téged! Lélek! Élet! Élet! 18. az Üdvösség. gyere hát.

Józan. jő a hegyre. Íme. sánták.) 19. megyünk a szent hegyre Vonszolódó lelkek. Jézusunk! Édes Jézus! Jézusunk a fénylő Mindenség. melyre vágyakozunk! Az Út! A Fény! Üdvözül minden lélek! (Jön a sokaság. az áldás. bánatát. Jézusunkhoz hív ez az Út! Jézusunk a tiszta édes víz. lásd! Nem képes már tenni mást: Bűnösen él. Isten neve lehullott a porba. Véle vagyok újra. Azt reméli. A jobb létre s szabadulásra vágyó nép. ronda. Bűzös lett. JÁNOS A TÖNKRETETT LÉTRŐL JÁNOS: KÓRUS: Emlékeim kútja itt harminc évet elnyel. jön föl a szegénység Hurcolja mindenki lelke sötétségét. Íme. . tégy csodát. A pornál is lejjebb. Ölünk és rombolunk. Lent a létet tönkretették. Jő a horda. vakok várják Égi Mester. Lent már nem bírják tovább. Bezápult az élet. bűneiért Rettegvén a számadást. Bénák. az ember védtelen.Szólalj hát! Szólj hozzánk. Megvakult az ember. az ember ennyi. hideg fejjel. Bűn a sorsa és félelem. elveszíti Minden kínját.sz. De mi még alább zuhanunk. Test és lélek föntre vágy.

Mint a mennyben. Könyörülj! Könyörülj! Könyörülj meg nékünk! Kegyelem! Kegyelem! Kenyeret kér népünk! Könyörögj! Könyörögj! Könyörögj hát értünk! JÁNOS: Kenyeret! Kenyeret! Kenyeret kér népünk! Könyörögj hát értünk! Könyörülj meg. Jézus. Jöjjön el a Te országod. Amikre Mária tanította. így szóla Jézus: 20. Ki vagy a mennyekben. Ím. És a mi égi kenyerünket add meg nekünk ma . De látni szeretne És vágyik a szóra. Legyen meg a Te akaratod. úgy a Földön is. Jézus.Süket lett a jóra. kérünk hát! Halljátok hát.sz. Szenteltessék meg a Te neved. HEGYI BESZÉD JÉZUS: KÓRUS: JÉZUS: KÓRUS: JÉZUS: Mi Atyánk. kérünk hát! Jézus! Jézus! Jézus! Kérünk. hogy a szavakkal.

(A forradalmi tüntetés elnyomja a magános Jézus hangját. uram. ajkán a tüntetés jelszavaival. de mégis annak részeként. üvöltésükön túl is hallatszik a kétségbeesett Mária sikoltó könyörgése. aki kezében tartja letépett fülét. ó védd meg őt! Védd meg őt. és az azt követő tömeghisztéria alatt a tömegtől kissé lemaradva.) FÜLES HANGJA A TÖMEGBŐL: Szabadítson már meg valaki innen! (Ekkor a vak koldus kiragadja a tömeg utójából a sodródó Fülest. hogy elveszítsem én! Védd meg őt. Ámen. Könyörülj! Kenyeret! Miképpen mi is megbocsátunk Az ellenünk vétkezőknek.Kenyeret! Könyörülj! És bocsásd meg a mi vétkeinket. És ne vigy minket a kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. a színen egy vak koldus.) KÓRUS: MÁRIA: Szabadíts meg! Kenyeret! Könyörögj értünk! Könyörülj! Szabadíts meg! Bárányt szültem én a farkasok közé! Jaj. A BESÚGÓK DUETTJE FÜLES: . uram.sz. a besúgóé. Az egységesülő „Szabadíts meg!” – kórusból most kiválik egy másik kétségbeesett hang is: Fülesé.) 21. ne hagyd. én féltem őt! Meg fogják ölni őt… (A HEGYI BESZÉD. Az elragadtatott tömeg meglódul.

hogy mi ez. hogy azt állítja magáról. nem tudom. Te hallottad. és nem tudom. . hogy megmaradt a szám. Ezért e lázongás! Ha nem csal meg a szimatom. hogy ki ez. Nem tudja tán szegényke. ámde az. hogy nekünk ez nem kell. Önmagától értetődik. S így jelentenem még lehet… Nincs vita többé. hogy akkor járna jobban. helyrongálás. hogy jelentenem kell! Nem fogom fel józan ésszel. Ha hagyná ezt az egészet. hogy nekünk ez nem kell. Hogy ez istenkáromlás! Azt hazudja magáról. és nem tudom. vizenjárás. hogy mit jelentsen. hogy mit jelent. hogy mit jelent. hogy följelentsem. Ha számon kérik rajta? Attól tartok. De azt tudom. nem tudom. az ő atyja az Isten?! Én azt mondom. hogy ki ez. hogy merészel… Mi merészel? Nem tudom. Ez itt most használat előtt fölrázza a népet. De azt tudom. mielőtt még robban? Én nem tudom. Nem tudom. kufárverés. igazából nem valami megbízható fajta… Nem tudom. s mi lesz majd. fát ígér. ha megkérdeznénk. VAK: FÜLES: EGYÜTT: nem vitás. én igazából nem tudom. Jó sok bűn itt fölvetődik: Vandalizmus. De azt tudom. mely amúgy sose téved. De azt tudom.VAK: FÜLES: VAK: FÜLES: Letépték a fülemet! Mivel füleljek ezután? Még jó. Amiket beszél. a vak is látja már. nem tud róla mit sem! Fűt ígér. Azt felelné. hogy mi ez. hogy rokona az Úr. hogy jelentenem kell.

Nagy létszámú fölgerjesztés. nem kell Messiás! Nincs vita többé. Szombat napján gyógyítás: megfeszítik. Roppant akta készül ebből. hatósági fül-letépés. S egyhamar a sorsa eldől: Megfeszítik. Hülyeséggel visszaélés. fűre lépés. hogy ez istenkáromlás! Azt hazudja magáról.Félrelépés. hogy ő az Úr. VAK: FÜLES: . Nagy tömegben elkövetett lázadásra csábítás… Megfeszítik. VAK: FÜLES: VAK: FÜLES: VAK: FÜLES: EGYÜTT: nem vitás! Nem kell. Nagykorúak megrontása: Törvényeink eltiprása! S elsősorban: lázítás. Nem kell ide Messiás! Cserbenhagyás. Rosszhiszemű elképesztés… Terjedelmes fölterjesztés. a vak is látja már. nem vitás. szemfényvesztés. ezért e lázongás! Megtévesztés. rábeszélés. nem kell Messiás! Nem kell.

nem kell Messiás! Nem is tudom. És ráadásul e fülvesztés.sz.Nem kell. hogy kufárverés? Csodatétel jogcím nélkül. nem kell Messiás! Nem kell. Mondtam már. akit emleget ez itt?! De attól tartok.) 22. tőle szabadít! Rendzavarás és züllesztés. S nem utolsósorban. AZ ÁLDOZAT HARCOSAIHOZ TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: . Népbutítás. nem vitás! EGYÜTT: Nem kell. végül. népművelés. Rómát érti. Megfeszítik. Sejtésem. ha nem csalódik. Itt ez a letépett fél fül: Így tetézve bűne egymást Elkövetett immár egy s mást Kis vétektől legnagyobbig. Halmazati büntetésül Megfeszítik majdcsak végül. nem kell Messiás! Nem kell. nem kell Messiás! (A tömeg eloszlik. ki lehet a gonosz. Csak Jézus és tanítványai maradnak a színen. s azt ígéri.

Taníts meg minket. Jézus Ha nem lehetek már közöttetek Taníts meg minket. Jézus Mit el nem mondhat emberi szó Taníts meg minket. Jézus Az áldozat fénye járja át Taníts meg minket. Jézus . Jézus A részvét útja a tiszta út Alázattal végezd a dolgod Boldogíts és úgy légy boldog! Taníts meg minket.TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: Taníts meg minket. Jézus Fölszámolja az éjszakát Taníts meg minket. Taníts meg minket. Jézus Taníts meg minket. Jézus Ami csupán a tettel tanítható Taníts meg minket.

de ti csak menjetek. Hogy könnyű az alázat súlya! Roppant a terhetek. Nem vár majd rátok se család.Az elesettekhez szegődjetek Taníts meg minket. a tiéd az ingyen! TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: JÉZUS: TANÍTVÁNYOK: Taníts meg minket. Keljetek útra! És a világot forgassátok fel! Nem a béke a cél. Taníts meg minket. Jézus El nem mondja emberi szó Taníts meg minket. Jézus . Jézus Pusztítsátok az éjszakát Taníts meg minket. Jézus A részvét útja a tiszta út A fénylő híd. Ha harcba szálltok a lelkek üdvéért! Taníts meg minket. se otthon. Jézus De ne higgye senki. hogy sima az út. Jézus A szolgálat parancsa hasson át Taníts meg minket. Taníts meg minket. amin visszajut minden Nincsen ott hídpénz.

Vedd el a félelmem! . ha engem nem szeretnek! Pokol szeretni. Én Uram.) 23. Taníts meg minket. Taníts meg minket. hogy messze van. ha nem szeretnek.sz. MÁRIA KÖNYÖRGÉSE MÁRIA: JÁNOS: Atyám.sz. Az az én testvérem. hogyha visszavetted? Fájdalom szeretni. s Jézus testvére.A tettek útja a tiszta út Hát tiszta lábbal járjátok végig. itt állnak anyád és testvéred! Uram jöjj. Fáj. Nem élném túl. uram. Atyám. kik a Mennyeket védik! Taníts meg minket. S az nékem az anyám! (Mária egyedül marad) 24. Bár nem volt soha az enyém. S úgy féltem őt. ha elveszíteném. MATER MEA EGY HANG: JÉZUS: Uram jöjj. szólni kívánnak véled! Ki az én anyám? És ki a testvérem? Ti vagytok az anyám! És ti vagytok a testvérem! Aki teljesíti Atyám akaratát. miért hagytál el engem? Mért kell immár félelemben lennem? Mért adtad őt nekem. Jézus (Mária igyekszik hozzájuk. Istenem. Ti vagytok.

Ments föl immár engem. Árva anyának fáj nagyon. Ám eljött hozzá Jézus aznap este. Megállt előtte. Szomjas vagy? Éhes? Csakis az igére.) 25. én Uram. Megáll anyja előtt. anyám. (Jézus jő. JÉZUS ÉS MÁRIA JÉZUS: MÁRIA: JÉZUS: MÁRIA: Hívtál. hogy ne szeressem! :|| Hallgat fölötte némán az égbolt. hogy ne szeressem! Ments föl.sz.Hagy legyek újra önmagam. az vagyok csak. kérlek. ahogy csak bírtam. hogy ne szeressem! ||: És add. Uram! Bárányt szültem a farkascsorda közé. Nem válaszol már. ó. A szemét kereste. s most kifosztva sírok egymagam. oldozz föl e csapdából. Óvtam. ó Uram! Jaj. Oldozz föl e csapdából. hallgat. Gyönge asszony. ki rég szólt. Ments föl. Mit akarsz hát tőlem? JÉZUS: MÁRIA: . És add. Add. Hogy árva e földön a fájdalom.

Hogy mutasd meg. A nép elhagy. Jézus: Magamért tettem. Ne köszönd. Pusztuljon a mag. hiszen így áll Az Isteni Tervben.JÉZUS: MÁRIA: JÉZUS: A dolgomat véled Én már betöltöttem. Mi asszony teremt. a szemed. Hogy az anyád lehettem! Mért beszélsz a múltról? Mért nem látsz a jövőbe? Mi össze vagyunk kötve Mindörökre! Örökre! Örökre! Ez férfiszó. A tested halandó Jézus Rossz napok jönnek. Angyalok tudatták Jöttödet vélem. Megkaptad tőlem. Jézus. Álomban éltem. egy vágyból Embert teremtettem. Az mindig mulandó. S a főpapok megölnek! Így lesz. S álomból életre Fogansz a testemben Köszönöm. Az arcod. Jézus Az arcodat. Köszönöm néked. A semmiből. Hogy imámnak visszhangját Hallottad az égben. Mit asszony adhat. És szüntelen kértem. . Így igaz.

ha menned kell. Gonosz egy terv az. Ha elhagysz érte engem… Én a pusztában már a kísértést legyőztem. Védtelek. Hagyj el. engedj az útra! Test a testemből Gyermekem. Báránykám.Hogy a gyümölcs teremjen! Meg kell. S széjjeltépnek. hogy a fény A lelkedet érje Értsd meg a sorsom. Fájdalmad megváltás. Tudásod enyhítsen Fájdalmadon: Én a Napból jöttem el! Csak fénnyé válok újra! Csak visszatérnem kell! Anyám. Megrendült előttem a sötétség hatalma. anyám Ne a testem nézzed! MÁRIA: JÉZUS: MÁRIA: JÉZUS: MÁRIA: Vesd föl a szemed. hogy féljek. Áldás a világra. Ha marasztalsz: elhagysz. S ne hagyd. Szűköl a Gonosz. Nézz föl az égre. S ha fáj majd nagyon. csak te állsz az utamba! Ki megtart: elveszít. Anyám. De ne hidd. Jézusom. . hogy haljak. ó anyám. menekül tőlem. óvtalak. szentem. Örültem Néked. És ha jő az órám. Hagyd. Kérlek. S ki elenged: megtart Ha szeretsz: elengedsz. hogy hiába.

Jézus. Ég veled. fiam. fiam! Menj hát. . Mennyei Gyermek. Jézus. Hagyj itt fiam! Ne aggódj hát anyád felől. Fiam. gyermekem. Törékeny. ahogy a teremtő akarja. Megváltó. Menj. menj! Indulj hát. Menj. édes Megváltó! Menj hát. Jézus. Menj. Országod vár. földi ember. Fennen tündökölj! Hagyj itt. Jézus. fiam. S bár asszony volt Mária. menj! Menj. Mondd meg. hagyj itt engem! Vár rád az Út! Vár rád a menny! Menj. hogy újra értem jöjj. Menj. immár engedem. menj! Ég áldjon téged. mit tegyek? Adj vissza sorsomnak És engedj az utamra! Legyen hát. hol hozzád minden jó. Jézusom. menj! Többé nem tartóztatlak már. s én várom majd. menj! (János egyedül) JÁNOS: Ketten veszítették el a gyermeküket: Mária És az Isten.Gyönyörködtem benned. Menj. gyermekem! Menj. menj! Ott lelked végső békessége vár. Veszíteni úgy tudott. menj! Indulj csak trónusodra föl.

Magamhoz vettem őt. Boldog volt Mária. Akár néma bálvány.sz.Mint az Isten. Mert boldognak akarjátok látni. Ó nem. Várt a ház előtt. Testvéreim! Mária nem volt boldog Félt az emberektől. fésülve Tisztaság képében. 26. Kimosdva. MÁRIA HALÁLA JÁNOS: Testvéreim. Bújtattam. Az Úr menyasszonya. Hogy ne kelljen emlékeznetek A bűnre. Nem lelt ő örömöt Már a földi létben: Ezt láttam. De nem oldja semmi A lélek rettenetét. ha a fiára gondolt! A köntösből talán Kimoshatod a vért. Testén maga varrta Halottas ruhája. Veszélyben éltünk Attól fogva. Ül egy ócska széken. Ám egy napon nem jött ki Elébem… Beléptem és láttam. Aranyszállal megszőtt Inge és szoknyája Fején tiszta kendő Mint ékes korona. Sírt. Akár rab királyné Végső nászra készen . mikor hazaértem. ahányszor Máriára néztem. Amely boldogtalanná tette őt. ti azt mondjátok. S mindig.

Égi trónra ültessem (Jézus odalép Máriához. ily álarcot Csak a halál hozhat. Tartottam kezem közt Sokszor már halottat.(Parlando) Mária. Angyalszárnyon röptessem. drága lélek. Odahagyván engem. Fátyol hullt szemére. Legutolsó perce. láttam. eljöttem. ahogy felidézte. Fölszállott a testem. S egyszer csak ott állott Előttem a Mester. Ám ekkor valami Kettéhasadt bennem. hogy felvigyem.) MÁRIA: JÁNOS: Jézusomat várom.) JÉZUS: János. Anyánkat. Mária Mért ülsz így e székben? (Ott ül az idős Mária. érzem. Megfeszült a teste. Tudtam. élek. Jöjj hát.) Látod. Öleld át a lelkem! . (Megjelenik Jézus szellemi testében. Kövess anyám engem. Útban van már. Elérkezett. látod. anyám. Angyalok hadával Jön a fiam értem. Szemem lelke látott Szakítva a testtel.

S a szívétől ragyog. Napfény a homloka. És ahogy mosolyog. anyám! Üdvözlégy. az örök fény világába. Jöjjön el hát Az anyák kora végre! VÉGE .(S Máriát Jézus ekkor felviszi a Mennybe.sz. Szemétől kék az ég. Üdvözlégy. Mária! Dicsőség tenéked! Fényesség! Glória! Arcodat álmodom Kietlen égre. Múlik az éjszaka. TRANSITUS JÁNOS és JÉZUS: Ő az Anyám! Röpítik angyalok.) 27. Holdsugár a haja.