You are on page 1of 2

Ttol: JO TENC UNA MANETA Nom i llinatges: Miquela Maria Ferrer Cerd

Centre de treball: Escoleta Municipal dinfants Els Taperons.

A qui

va adreada la proposta: Aquesta proposta va adreada a un grup

dinfants de 2-3 anys, al primer cicle dEducaci Infantil. Aquest grup s el dels infants ms grans de lescoleta, tots ells durant els mesos de gener i febrer ja compliran els 3 anys. s un grup bastant tranquil i participatiu.

Objectius: - Reproduir la can mitjanant la veu, el cos i el moviment. - Apreciar el sentit ldic de les activitats musicals. - Mostrar inters i respecte per les activitats musicals. - Treballar una part concreta del cos: les mans. - Treballar els conceptes: davant/darrera i obrir/tancar.

Continguts: - Gust per la participaci en la can. - Coneixement i exploraci de les possibilitats sonores de la veu. - Identificaci de les parts del cos: les mans. -Presa de consciencia de les prpies possibilitats motrius.

Activitats planificades: Abans de comenar la can, recordam on tenim les mans i seguidament ja comenam a cantar la can fent els gestos oportuns a cada moment de la can. Temporalitzaci: Aquesta can es sol utilitzar com a ritual datenci, s a dir, que leducadora moltes vegades la canta en un moment que vol captar latenci dels infants. Per tant, no t una temporalitzaci exacta per s que sutilitza molt a laula. Materials i recursos: Per cantar aquesta canoneta no es necessita cap tipus de material ni de recurs especfic, ms que les nostres mans i la nostra veu. Observacions: Pel fet de ser una can que ells estan acostumats a emprar com a ritual datenci, encara que jo no sigui la seva figura de referncia em va resultar fcil posar-la en prctica ja que era coneguda pels infants. Resultat de laplicaci: Des del meu punt de vista el resultat de meva aplicaci per a mi ha estat bo perqu pensava que el fet de no ser la seva mestra de referncia em podia dificultar lactivitat, per tal vegada el fet que aquesta can ja fos familiar per ells mha facilitat molt la tasca.