BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİ GENÇLİK KOLU

United Nations Association of Turkey - Youth Section ● Association Turque Pour Les Nations Unies - Section De Jeunes
Atatürk Bulvarı No. 223/7 Kavaklıdere 06680 ANKARA/TÜRKİYE Tel : (0312) 427 42 83 – 427 22 16 Fax : (0312) 427 42 83

ÜYE KAYIT BİLDİRİMİ Üyeliğe kabul edildiği Tarih: Üye no: Birleşmiş Milletler Türk Derneği Gençlik Kolu Düzenleme Kuruluna Birleşmiş Milletler Türk Derneği’nin Tüzüğünü ve Birleşmiş Milletler Türk Derneği Gençlik Kolu’nun Kurallarını okudum. Tüzüğün ve Kuralların, Gençlik Kolu üyelerine öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyi ve Derneğin yetkili kurullarının aldığı kararlara uymayı kabul ederim. ….../….../…... İmza GENÇLİK KOLU ÜYESİNİN: T.C. Kimlik No: Adı ve Soyadı: Baba Adı: Ana Adı: Doğum Yeri ve Tarihi: İl: Aile Sıra No: İlçe: Sıra No: Mahalle/Köy: Kan Grubu: Adresi: Tel. No: E-posta: Web Adresi: Mesleği: Üye olmak için istekte bulunan ...........................................................................tanır, bildirisini onaylar, üyeliğe kabulünü rica ederim. İmza .../.../...

.../.../... tarihinde Düzenleme Kurulu’nun kararıyla ..................................................................................... Gençlik Kolu üyeliğine kabul edilmiştir. Başkan Başkan Yardımcısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİ, KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR. Bakanlar Kurulu Kararı: 16.04.1979-7/17417

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful