BIBLIOGRAPHY

1. Academia Română, Institutul Iorgu Iordan - Al. Rosetti, Gramatica limbii române, vol. II Enunţul, Tiraj nou, revizuit, Editutra Academiei Romane, Bucureşti, 2008. 2. Aarts Bas, English Syntax and Argumentation, Second Edition, Palgrave, 2001. 3. Bădescu L. Alice, Gramatica limbii engleze, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984. 4. Bantaş Andrei (Lector dr.), Elements of Descriptive English Syntax,Tipografia Universitaţii din Bucureşti, Bucureşti, 1977. 5. Budai László, Gramatica engleză. Teorie şi exerciţii, Teora, Bucureşti, 2007. 6. Cobuild Collins, English Usage, The University of Birmingham. 7. Constantinescu - Dobridor Gheorghe, Gramatica limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001. 8. Dimitriu Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române, vol. II Sintaxa, Institutul European, 2002. 9. Downing Angela, Locke Philip, English Grammar. A University Course, Routledge. Taylor and Francis Group, London and New York, 2006. 10. Gălăţeanu Georgiana, Comişel Ecaterina, Gramatica limbii engleze pentr uz şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 11. Goga Mircea, Limba română. Morfologie. Sintaxă. Ghid de analiză morfosintactică, Ediţia a IV-a, Limes, Cluj - Napoca, 2001. 12. Greenbaum Sidney, Quirk Randolph, A Student's Grammar of English Language, Longman, 2006. 13. Hâncu Alexandru, Greşeli tipice in analiza gramaticala, Casa Cărţii de Ştiinţa, Cluj - Napoca, 1999.

Gramatica limbii engleze.. Leech Geoffrey. Pisoschi Claudia Gabriela. 1986. Corint. Palgrave. 2000. Ioan Preda. English Grammar.. 22. Gramatica limbii engleze. 2003. 16. Murar Ioana. 17. Turai Ioana Maria. Essentials of English Syntax. 2006. Bucureşti. Gramatica practică a limbii române actuale. Trantescu Ana .. Deuchar Margaret. 18. J. V. 2000. Complex Structures. A New Introduction.). Martinet A. 2006. Iliescu Ada. 24. English Syntax.14. Fourth Edition. 19. Măciucă Gina ( Lector drd. Bucureşti. Suceava. A Communicative English Grammar. 25. Lăcătuşu Tamara.Maria. Side Richard. Svartvik Jan. Editura Universitaria. Editura Universitaţii Ştefan cel Mare. 20. Bucureşti. 1999. 2001. Thomson A. Thomson Wadsworth. 1992. Leviţchi Leon. LeTourneau Mark S. Longman. Second Edition. Verb Complementation in English. 2005 . Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency with Key. English Grammar for Today. Hoogenraad Robert. Gramatica limbii engleze.Teora. Casa Editorială Demiurg. A Practical English Grammar. Oxford Universiti Press. Leech Geoffrey. Wellman Guy. Teora. Iaşi. Mondero. Third Edition. 21. 15. Leviţchi Leon. 23. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful