Gespreksverslag Jan Damen en Joost van der Leij vrijdag 14 oktober 12.00 – 14.00 uur te EduCare in Tilburg.

Ten aanzien van het opstellen van de oude NVNLP kwaliteitscriteria: Jan Damen: Deze zijn niet door mij opgesteld. Toen ik voorzitter werd, waren ze er reeds. Wel heb ik me als voorzitter ingezet om ze te handhaven. Ten aanzien van het nieuwe kwaliteitsplan: Jan Damen: Ik stond niet helemaal achter het kwaliteitsplan dat afgelopen ALV (mei 2011) door mij gepresenteerd is. Door toevoegingen van andere bestuursleden is wat voor mij belangrijk was niet goed naar voren gekomen. Mijn plan was een NVNLP die boven de partijen stond en dat er drie groepen kwamen waar instituten dan onder zouden vallen elk met hun eigen kwaliteitscriteria. Joost van der Leij: Dat is ook ongeveer wat ik voorsta. Na onderzoek blijkt dat er vijf groepen zijn: NVNLP oude stijl, ABNLP, INLPTA, ITA en Society of NLP. De NVNLP is in een ideale positie om boven deze partijen te gaan staan en geen partij meer te zijn. De NVNLP hoeft dan alleen maar te controleren of partijen zich houden aan de criteria van de groep waar ze zelf voor gekozen hebben. Jan Damen: Omdat de NVNLP oude stijl, de ABNLP en de INLPTA praktisch dezelfde criteria hebben, kan je drie samenvatten tot één groep. Joost van der Leij: Prima. Ten aanzien van de situatie rond het lidmaatschap van The Society of NLP. Jan Damen toont een visitekaartje met daarop de tekst dat hij door Richard Bandler gecertificeerd lid is van the Society of NLP, zijn Provisional NLP Trainer certificaat en de bijhorende licentieovereenkomst. Jan Damen: The Society heeft achteraf de licentieovereenkomst verandert van NLP Trainer naar Provisional NLP Trainer. Joost van der Leij: Dat is inderdaad niet zo netjes. Aan de andere kant is dat de vaste procedure van The Society die altijd gebruikt wordt. Eerst Provisional NLP Trainer en dan pas NLP Trainer. Iemand heeft de licentieovereenkomst verkeerd ingevuld. Het was absoluut beter geweest dat deze overeenkomsten verscheurd waren en dat er nieuwe waren opgesteld. Jan Damen: Verder heb ik de spullen om NLP Trainer te worden naar Duitsland gestuurd maar daar nooit meer wat van gehoord. Hierover heb ik The Society een brief gestuurd, maar zij lieten mij weten dat ze nooit wat ontvangen hadden. Joost van der Leij: de Society heeft vele fouten gemaakt in het verleden. Jan Damen: Daarna is er contact met me opgenomen om te vragen of nog NLP Trainer wilde worden en mijn verlopen certificaat wilde verlengen. Daarvoor heb ik toen niet gekozen omdat ik geen $200,wilde afdragen en niet wilde dat Richard Bandler al mijn nieuwe ontwikkelingen voor zichzelf zou opeisen. Joost van der Leij: Zo staat het er niet. Wat Richard Bandler wil is, al dan niet terecht, dat je erkent dat hij NLP bedacht heeft. Nieuwe ontwikkelingen blijven van jou. Alleen wil Richard Bandler dat je er dan een eigen naam aan geeft. Joost van der Leij: Feit blijft dat vanuit The Society of NLP gezien je de afspraken schendt. Je bent Provisional NLP Trainer en geen NLP Trainer. Je certificaat is verlopen en dus ongeldig. Volgens de licentieovereenkomst mag je alleen eenmalig een NLP Practitioner geven om aan te tonen dat je het NLP Trainer certificaat waardig bent. Je mag geen eigen gemaakte certificaten uitgeven. Jan Damen: Ik erken dat ik niet aan de formele eisen van The Society voldoe. Jan Damen toont de certificaten zoals hij die nu uitgeeft. Op de certificaten wordt gesteld dat de opleiding aan de normen van zowel The Society of NLP als de INLPTA voldoet. Joost van der Leij: In de ogen van The Society is alleen het noemen van de Society misleiding. En

omdat je niet aan de formele eisen van The Society voldoet is er ook geen sprake van dat je aan de normen voldoet. Jan Damen: Als het zo ziet, dan klopt het inderdaad niet. Er had moeten staan “aan de inhoudelijke normen”. Ten aanzien van de INLPTA Jan Damen toont zijn INLPTA Trainer certificaat Joost van der Leij: Ook de INLPTA vindt dat het noemen van de INLPTA op je eigen certificaten niet volgens hun procedures gaat. Jan Damen. Ik heb jarenlang de certificaten van de INLTPA gebruikt. Destijds was er in Nederland de Stichting Belangenbehartiging INLPTA die deze certificaten regelde. Het werk van deze stichting is in de loop der tijd verwaterd. Toen ben ik overgegaan op eigen gemaakte certificaten. Vrij snel daarna ben ik deze certificaten gaan voorzien van NVNLP zegels. Joost van der Leij: De certificaten van de INLPTA zijn beter zo lijkt mij. Jan Damen: Gezien in het licht van alles wat er gebeurt is, denk ik dat het voor mij verstandiger is om inderdaad weer officiële INLPTA certificaten te gaan gebruiken. Ten aanzien van de teksten op de website: Joost van der Leij: Op de website staan teksten waardoor mensen misleidt worden om te denken dat je lid bent van The Society of NLP en dat je namens hen certificaten mag uitgeven. Jan Damen: Daar ben ik me niet van bewust. Als dat zo is dan zijn dat oude zaken die al van de website af gehaald hadden moeten worden. Ik ben heel trotst op mijn trainers training die ik bij Richard Bandler gevolgd heb. Daar heb ik veel geleerd. Joost van der Leij: En je hebt ook alle recht om daarover te vertellen en verhalen op je website te zetten. Maar nu staan er misleidende teksten. Heel ruim genomen was er geen sprake meer van jouw betrokkenheid bij The Society vanaf het jaar 2000. Op internet kan je zien dat de bewuste teksten er minsten in 2005 stonden en ze staan er nu nog. Dat is zo'n lange tijd dat er geen sprake kan zijn van een vergissing. Jan Damen: Ik heb nooit de bedoeling gehad om mensen te misleiden. Het enige doel dat ik heb is om zo veel mogelijk mensen te interesseren voor NLP. Joost van der Leij: Toch zijn er mensen die bij mij aan de deur komen met een zelfgemaakt EduCare certificaat in de hand die denken dat ze een Society certificaat en opleiding hebben gehad. Jan Damen: Onbegrijpelijk, maar dat kan inderdaad niet. Ten aanzien van de vervolgstappen binnen de NVNLP Jan Damen: Ik heb geen zin om in een positie te komen dat ik een slager wordt die zijn eigen vlees keurt. Als dat gebeurt dan stap ik liever op als bestuurslid van de NVNLP. Joost van der Leij: Dat is altijd een probleem wanneer een eigenaar van een instituut in het bestuur zitting neemt. Vandaar dat daar een regel tegen is bedacht. Omdat er toen weer te weinig bestuursleden waren is die regel toen ingeperkt tot geen voorzitter, maar eigenlijk geldt het voor het hele bestuur. Jan Damen: Ik heb mijn ontslagbrief al geschreven maar ik ga er eerst 24 uur over nadenken. Jan Damen: De afgelopen zomer ben ik twee maanden in Frankrijk geweest. Gedurende die tijd hebben andere bestuursleden mijn kwaliteitsplan herschreven zonder mij daarvan op de hoogte te stellen. Toen ik terugkwam zag ik dat ze met een strak tijdschema de EANLP normen willen opleggen aan de instituten. Ik heb toen gewaarschuwd dat dat zou betekenen dat alle Society instituten de NVNLP zouden verlaten. Kennelijk vonden de andere bestuursleden dat geen probleem, want ze hebben toch voor deze aanpak gekozen. Jan Damen: Het probleem is ook dat hoewel het onverstandig is als er eigenaren van instituten in het bestuur zitten, zonder deze eigenaren de bestuursleden geen idee hebben wat er komt kijken bij het

organiseren van een training. Zo geef ik wel eens trainingen aan zulke kleine groepen dat er eerdere sprake is van training aan de keukentafel. Volgens de officiële NVNLP normen mag dat niet omdat je een minimale groepsgrootte nodig hebt. Zogenaamd vanwege de diversiteit. Maar die mensen hebben gewoon geen idee hoe een NLP training in de praktijk werkt. Joost van der Leij: Inderdaad een van de regels die ik zo snel als mogelijk afgeschaft zie worden. Misschien is een adviesraad van NLP Trainers iets voor het NVNLP bestuur. Jan Damen: Als de Society groep iets wil bereiken binnen de NVNLP dan moeten ze wel een stem hebben. Jij Joost gaat zo te keer dat je bijna geen vrienden meer over hebt binnen de NVNLP. Ironisch genoeg was ik eigenlijk je grootste vriend binnen het bestuur. Iedereen vindt dat jij alleen maar afbreekt en nooit met iets positiefs komt. Joost van der Leij: Gelukkig heb ik nog wat vrienden in onverwachte hoek. Slechte voorstellen wijs ik inderdaad resoluut af. Tegelijkertijd heb ik een hoop positieve voorstellen gedaan, maar vaak achter de schermen dat is waar. Bijvoorbeeld het reorganisatieplan eerder dit jaar of de open brief. Jan Damen: Die heb ik inderdaad gezien. Maar als de Society iets wil beteken dan dient er toch een Nederlandse landelijke organisatie of aanspreekpunt te zijn. Joost van der Leij: Ik ben bang dat Amerika daar nooit mee akkoord gaat. Aan de andere kant. Als het nu de foute kant op gaat, dan is er vast wel weer een ALV die later de boel terugdraait. Jan Damen: Ja dat is ook wel weer waar. Verder heeft Jan Damen ter kennisgeving nog documenten overhandigt over de ontwikkelingsgeschiedenis van NLP en over de verhouding tussen de NLP en DHE & NHR. Reactie van Jan Damen per email op dit gespreksverslag:
Hallo Joost, Ik heb je stuk doorgenomen en ben het met je eens. Wellicht is er iets vergeten of wat anders gekleurd maar ik vind dat je het eerlijk en in hoofdlijnen juist weergeeft; bedankt daarvoor. Overigens zijn mijn Soc.NLP stukken/tapes/etc. naar de USA verstuurd t.a.v. Brahm von Hune en niet naar Duitsland. En dat Bandler mijn diploma als voorlopig aanmerkt is voor mij persoonlijk niet zo belangrijk omdat ik op dat moment al gecertificeerd INLPTA trainer was. Ik ga in de komende tijd alle onduidelijkheden op mijn site en documentatie aanpassen Bedankt voor de dialoog en graag tot een volgende ontmoeting, Jan Damen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful