Tema Tajuk

: 2.0 Manusia : Bahagian Tubuh Kita

Ringkasan : Di dalam tajuk ini, Murid diperkenalkan tentang bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki. Sains Hayat: Manusia Standard Kandungan: 2.1 Memahami bahagian dan tubuh manusia. Standard Pembelajaran: 2.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki.

Masa

: 60 minit

Sumber : Kad manila, Kad perkataan, Kad gambar, Lembaran kerja. Aktiviti : (a) Set Induksi i) Murid menyanyikan lagu ‘TUbuh Badan Saya’. ii) Sesi soal jawab tentang bahagian tubuh badan.

(b) Perkembangan i) Beberapa murid dipilih secara rawak untuk melengkapkan carta (gambar) bahagian tubuh badan. ii) Mengeja perkataan bahagian tubuh badan dengan bimbingan guru. iii) Murid diminta melabelkan semua nama bahagian tubuh.

Penilaian: Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid untuk aktiviti Pemulihan dan pengayaan. Impak : .(c) Penutup : Sesi soal jawab dengan guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful