Masaj terapeutic-recuperator

CURS STUDII DE LICENŢĂ ÎN KINETOTERAPIE ŞI
MOTRICITATE SPECIALĂ
Autor
Prof. univ. dr. Mârza-Dănilă Doina
Editura Alma Mater
Bacău – 2010
Referenţi ştiinţifici
Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica
Conf. Univ. Dr. Gabriela Ochiană
Caseta CIP
ISBN
3
Cuprins
Cuvânt înainte .................................................................................................................................7
Capitolul I. Masajul terapeutic-recuperator: scurt istoric, definiţii, obiect de studiu, indicaţii şi
contraindicaţii, locul în cadrul kinetoterapiei ...................................................................................9
Scop ........................................................................................................................................9
Obiective operaţionale .............................................................................................................9
1.1. Scurt istoric al evoluţiei masajului terapeutic-recuperator .........................................................9
1.2. Definiţii, arie de aplicare.........................................................................................................11
1.3. Obiect de studiu, indicaţii, contraindicaţii, limite ....................................................................12
1.4. Locul masajului terapeutic-recuperator în cadrul kinetoterapiei...............................................14
Rezumat ................................................................................................................................15
Evaluare ................................................................................................................................16
Bibliografie............................................................................................................................18
Capitolul II. Condiţii de bază materială, cadrele de specialitate, reguli de aplicare a masajului
terapeutic-recuperator, mijloace ajutătoare, prescrierea şi aplicarea masajului................................19
Scop ......................................................................................................................................19
Obiective operaţionale ...........................................................................................................19
2.1. Condiţii de bază materială.......................................................................................................19
2.2. Cadrele de specialitate ............................................................................................................20
2.3. Reguli pentru aplicarea masajului ...........................................................................................20
2.4. Mijloace ajutătoare .................................................................................................................22
2.5. Prescrierea şi aplicarea masajului terapeutic-recuperator.........................................................22
Rezumat ................................................................................................................................23
Evaluare ................................................................................................................................24
Bibliografie............................................................................................................................25
Capitolul III. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului ..............................................27
Scop ......................................................................................................................................27
Obiective operaţionale ...........................................................................................................27
3.1. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului.............................................................27
3.2. Stabilirea conţinutului şedinţelor de masaj în funcţie de rezultatele examinării........................32
Rezumat ................................................................................................................................34
Evaluare ................................................................................................................................34
Bibliografie............................................................................................................................37
Capitolul IV. Indicaţii generale privind aplicaţiile terapeutic-recuperatorii ale masajului ...............39
Scop ......................................................................................................................................39
Obiective operaţionale ...........................................................................................................39
4.1. Indicaţii ale masajului în tratamentul durerii ...........................................................................39
4.2. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor neuromusculare .........................................41
4.3. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor localizate la nivelul pielii şi al ţesutului
subcutanat .....................................................................................................................................42
Rezumat ................................................................................................................................44
Evaluare ................................................................................................................................45
Bibliografie............................................................................................................................47
Capitolul V. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor şi în
boli ale muşchilor ..........................................................................................................................49
Scop.......................................................................................................................................49
Obiective operaţionale ...........................................................................................................49
5.1. Rolul masajului în prevenirea şi combaterea diferitelor tulburări care însoţesc sau urmează
afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor..............................................................................49
5.2. Aplicaţiile masajului în diferite tipuri de afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului
locomotor ......................................................................................................................................51
5.3. Masajul terapeutic în boli ale muşchilor ..................................................................................54
Rezumat.................................................................................................................................55
Evaluare.................................................................................................................................56
Bibliografie............................................................................................................................58
Capitolul VI. Masajul terapeutic-recuperator în afecţiuni neurologice............................................59
Scop.......................................................................................................................................59
Obiective operaţionale ...........................................................................................................59
6.1. Influenţele masajului asupra sistemului nervos........................................................................59
6.2. Aplicaţiile masajului în afecţiuni neurologice..........................................................................61
Rezumat.................................................................................................................................63
Evaluare.................................................................................................................................64
Bibliografie............................................................................................................................65
Capitolul VII. Aplicaţiile masajului în afecţiuni reumatismale .......................................................67
Scop.......................................................................................................................................67
Obiective operaţionale ...........................................................................................................67
7.1. Caracteristici, indicaţii şi contraindicaţii ale masajului în reumatologie...................................67
7.2. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea sechelelor în urma afecţiunilor reumatismale
......................................................................................................................................................67
7.3. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea unor afecţiuni reumatismale, cu cele mai
frecvente localizări ........................................................................................................................71
Rezumat.................................................................................................................................79
Evaluare.................................................................................................................................80
Bibliografie............................................................................................................................83
Capitolul VIII. Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardio-vasculare .................................................85
Scop.......................................................................................................................................85
Obiective operaţionale ...........................................................................................................85
8.1. Efectele masajului asupra inimii..............................................................................................85
8.2. Efectele circulatorii ale masajului ...........................................................................................86
8.3. Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardiovasculare....................................................................88
Rezumat.................................................................................................................................90
Evaluare.................................................................................................................................91
Bibliografie............................................................................................................................93
Capitolul IX. Aplicaţiile masajului în afecţiuni respiratorii ............................................................95
Scop.......................................................................................................................................95
Obiective operaţionale ...........................................................................................................95
9.1. Efectele masajului asupra funcţiei respiratorii .........................................................................95
9.2. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ale aparatului respirator .......................................................96
Rezumat.................................................................................................................................98
Evaluare.................................................................................................................................98
Bibliografie............................................................................................................................99
Capitolul X. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive, metabolice şi endocrine ........................101
Scop.....................................................................................................................................101
Obiective operaţionale .........................................................................................................101
10.1. Efectele masajului asupra aparatului digestiv ......................................................................101
10.2. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive..........................................................................102
10.3. Efectele şi indicaţiile masajului în afecţiuni metabolice şi endocrine...................................104
5
10.4. Aplicaţiile masajului în tratamentul obezităţii şi al celulitei.................................................106
Rezumat ..............................................................................................................................107
Evaluare ..............................................................................................................................108
Bibliografie..........................................................................................................................111
Capitolul XI. Aplicaţiile masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică.................................113
Scop ....................................................................................................................................113
Obiective operaţionale .........................................................................................................113
11.1. Generalităţi, efecte ale masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică ...........................113
11.2. Obiectivele şi indicaţiile masajului terapeutic în afecţiuni ale aparatului urinar, ale aparatului
genital şi în obstetrică..................................................................................................................114
Rezumat ..............................................................................................................................116
Evaluare ..............................................................................................................................116
Bibliografie..........................................................................................................................117
Capitolul XII. Aplicaţiile masajului în pediatrie şi geriatrie .........................................................119
Scop ....................................................................................................................................119
Obiective operaţionale .........................................................................................................119
12.1. Specificitatea masajului terapeutic în pediatrie....................................................................119
12.2. Specificitatea masajului terapeutic în geriatrie.....................................................................120
Rezumat ..............................................................................................................................122
Evaluare ..............................................................................................................................122
Bibliografie..........................................................................................................................123
Capitolul XIII. Aplicaţiile masajului în dermatologie...................................................................125
Scop ....................................................................................................................................125
Obiective operaţionale .........................................................................................................125
13.1. Generalităţi, indicaţii şi contraindicaţii ale masajului terapeutic în dermatologie .................125
13.2. Aplicaţiile masajului în dermatologie..................................................................................126
Rezumat ..............................................................................................................................130
Evaluare ..............................................................................................................................131
Bibliografie..........................................................................................................................132
Capitolul XIV. Aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în activitatea sportivă de performanţă
....................................................................................................................................................133
Scop ....................................................................................................................................133
Obiective operaţionale .........................................................................................................133
14.1. Bazele generale ale masajului sportiv..................................................................................133
14.2. Masajul în profilaxia şi combaterea oboselii musculare la sportivi .....................................134
14.3. Masajul terapeutic în activitatea sportivă.............................................................................135
14.4. Aplicaţiile masajului în cele mai frecvente accidente din activitatea sportivă.......................137
Rezumat ..............................................................................................................................140
Evaluare ..............................................................................................................................141
Bibliografie..........................................................................................................................144
Masaj terapeutic-recuperator
7
Cuvânt înainte
Acest curs se doreşte a fi un ghid teoretic - în care cititorul poate găsi referiri care
să-i servească drept argumentare ştiinţifică a rolului, importanţei şi efectelor masajului în
diverse categorii de afecţiuni - şi practic - în care poate găsi descrierea modalităţilor de
acţionare pentru aplicarea diverselor procedee şi tehnici specifice mai multor metode. Nici
pe departe nu încercăm formulăm nişte reţete stricte, deoarece diversitatea manifestărilor
clinice şi, mai ales, cea a reacţiilor individuale ale pacienţilor, impune mai multă modestie
oricui încearcă să abordeze această problemă.
Diferitele capitole ale cursului converg spre o concepţie calitativă a masajului.
Dincolo de modalităţile tehnice, care nu constituie decât suporturi pentru învăţare, este
foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, de a cuantifica aplicaţiile masajului. Orice tentativă de
codificare conduce la un rigorism mecanicist incompatibil cu dialectica creaţiei continue
care se produce între terapeut şi pacient. Act în doi, masajul nu poate fi strict programat
dinainte şi, ca atare, prescrierea sa nu poate avea exactitatea unei reţete medicale.
Necesitatea adaptării continue a gestului terapeutic, în funcţie de reacţiile
subiectului, condamnă irevocabil aplicarea unor tehnici stereotipe, executarea lor orbeşte
şi pune în valoare prezenţa, atenţia permanentă şi conştiinţa actului, atât din partea
terapeutului, cât şi a subiectului. Această opţiune atrage necesitatea reconsiderării
modului în care se învaţă aplicarea masajului. Din dorinţa de a avea la îndemână, cât mai
rapid, mijloace de acţionare eficiente, există tendinţa de a se limita însuşirea masajului la
gesturi uşor de reprodus, cunoscute sub numele de procedee fundamentale şi secundare
care, grupate şi modulate tehnic, se integrează în programe cu efecte circulatorii, sedative,
stimulative etc., fără a se ţine seama de examinarea prealabilă a bolnavului şi, chiar şi mai
puţin, de reacţiile sale.
Considerând că acest mod de abordare a învăţării masajului trebuie abandonat în
favoarea căutării personale a celui mai corect gest terapeutic, am abordat, în acest curs, o
prezentare generală a masajului, incluzând mai multe metode, din care se pot elabora
modalităţi diverse de acţionare, cu toate variantele necesare adaptării permanente a
actului terapeutic.
Aceste metode nu trebuie transformate în dogme, ci selectate, asamblate şi aplicate
în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte. Oricât de interesante ar fi unele dintre
ele, terapeutul nu trebuie să se înconjoare de limite, privându-se de beneficiile altor
metode. Acest lucru înlocuieşte spiritul creativ cu fidelitatea, poate fi util unui terapeut
începător, nesigur, dar devine extrem de limitativ şi diminuează mult eficienţa, în cazul
unui terapeut cu vechime.
Luând în considerare şedinţa de exercitare din kinetoterapie, în care mijloacele se
îmbină în vederea atingerii obiectivelor stabilite, aceste metode prezintă avantajul că pot fi
folosite şi în cadrul aşa numitelor secvenţe alternate din programul complex recuperator
(de exemplu, înainte, între, sau după exerciţiile de gimnastică medicală, este bine să se
adauge efectul masajului asupra muşchilor, în scopul diminuării durerii, contracturilor
musculare, al împrăştierii infiltratelor, al facilitării circulaţiei, sau chiar al stimulării
contracţiei musculare). Această nouă modalitate de abordare a şedinţei de exercitare în
kinetoterapie înlocuieşte concepţia convenţională, depăşită a alegerii mijloacelor pe baza
ideii de îmbinare înlănţuită a două tehnici cu aceeaşi esenţă.
Atragem atenţia asupra faptului că, atunci când se foloseşte termenul generic de
masaj, referirea nu se face doar la una sau alta dintre metode, ci la tot ceea ce înseamnă
... aplicarea, manuală, mecanică sau electrică, metodică şi sistematică, a unor procedee
specifice asupra părţilor moi ale corpului, în scop igienic (fiziologic), profilactic şi
terapeutic-recuperator, ceea ce înseamnă că se abordează atât masajul clasic (cel mai
bine cunoscut şi aproape singurul aplicat de către maseurii din vechea gardă, motiv pentru
care această metodă s-a substituit şi s-a suprapus, în timp, peste însăşi noţiunea de
masaj), cât şi toate celelalte metode complementare masajului clasic, a căror modalităţi de
acţionare se încadrează în definiţia de mai sus.
Sper că informaţiile incluse în acest curs vor aduce clarificările necesare în ceea ce
priveşte necesitatea considerării masajului nu, pur şi simplu, ca o totalitate de metode,
procedee şi tehnici, ci ca o îmbinare armonioasă a acestora, ca o adevărată artă.
Masaj terapeutic-recuperator
9
Capitolul I. Masajul terapeutic-recuperator: scurt istoric,
definiţii, obiect de studiu, indicaţii şi contraindicaţii, locul în
cadrul kinetoterapiei
Scop
× Înţelegerea noţiunii de masaj terapeutic-recuperator, prin prisma evoluţiei sale în timp,
a definiţiilor, a obiectului de studiu, indicaţiilor, contraindicaţiilor, a ariei de acţionare şi
a locului în cadrul kinetoterapiei.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască unele repere istorice privitoare la apariţia şi dezvoltarea masajului
terapeutic – recuperator în România şi în lume
× Să cunoască definiţiile masajului terapeutic şi ale masajului recuperator.
× Să cunoască obiectului de studiu al masajului terapeutic-recuperator, indicaţiile şi
contraindicaţiile acestuia
× Să înţeleagă locul pe care îl ocupă masajul terapeutic-recuperator în cadrul
kinetoterapiei
1.1. Scurt istoric al evoluţiei masajului terapeutic-recuperator
Masajul a fost printre primele mijloace folosite pentru alinarea suferinţelor. De foarte
multe ori procedeele de masaj erau folosite de vraci şi erau însoţite de cuvinte şi gesturi
rituale, de descântece sau formule neînţelese, iar la foarte multe popoare masajul era
practicat doar de către reprezentanţă ai cultelor religioase.
Recordul referirilor la masaj, în opere scrise, este deţinut de către chinezi, care îl
foloseau încă cu 3000 ani î.Hr. În Kung-fu (2700 î.H.) se găsesc primele detalii tehnice şi
indicaţii. În China existau medici maseuri, pe lângă medici herborişti (tratamente cu plante)
şi medici acupunctori.
Ayur Veda (sec. XVIII î. Hr.), la indieni, conţine printre altele sfaturi de igienă a vieţii
şi pentru aplicarea masajului, care are un caracter igienic şi ritual.
Avicena, medic şi învăţat de origine arabă, descrie masajul şi asocierile acestuia cu
hidroterapia şi dietetica, în prima parte a lucrării sale Cartea legilor medicinii.
Mai aproape de noi, grecii folosesc foarte mult masajul. Părintele gimnasticii
medicale şi masajului - Herodicus din Lentini - spunea că acestea contribuie la întărirea
corpului şi vindecarea bolilor. El a predat învăţăturile sale lui Hippocrate, care spunea
despre masaj: Executat cu putere, masajul tonifică ţesuturile, executat cu moderaţie, le
înmoaie, subliniind importanţa sa astfel: medicul trebuie să aibă experienţă în multe
lucruri, dar cel mai bine trebuie să stăpânească tehnica fricţionării (Ionescu, A., 1992).
Cultura greacă s-a răspândit şi în Imperiul Roman, după cucerirea Greciei şi
masajul a început să fie foarte mult folosit şi de romani, iniţial doar în terme (băi) la care
aveau acces numai păturile sociale superioare, apoi pentru pregătirea războinicilor, apoi
treptat a început să se profileze ideea folosirii masajului în scop profilactic şi terapeutic.
Celsus indica masajul pentru tratarea afecţiunilor reumatismale şi pentru
combaterea sechelelor după rănile căpătate în război.
Galenus descrie ca principale procedee de masaj fricţiunile, netezirile, presiunile,
stoarcerile, flagelările, împărţindu-le în puternice, moderate sau uşoare, lungi, medii şi
scurte.
Oribasius recomndă sportivilor să se maseze în timpul antrenamentelor şi
competiţiilor.
În epoca Renaşterii se impune numele lui Hyeronimus Mercurialis, care în 1569
publică lucrarea De arte gymnastica, în care arată cum să se practice masajul în legătură
cu exerciţiile fizice şi cu băile.
În sec. XVIII - XX masajul începe să se dezvolte, din ce în ce mai mulţi autori fiind
preocupaţi de prezentarea efectelor sale benefice, mai ales în Europa, astfel: Ling în
Suedia, Mezger în Austria, Estrader, Lucas-Championniere în Franţa, Zander în
Germania etc. Cercetători ca Von Mosengeil şi Castex au fost primii care au impus un
studiu ştiinţific asupra masajului, operele lor inspirând şi pe alţi autori, la sfârşitul sec. XIX
şi începutul sec. XX.
În România, în legătură cu studierea acestui mijloc se pot aminti nume ca: Manga
în 1885, Helmagiu în 1889, Petrescu în 1930 (anul înfiinţării Şcolii de masaj de pe lângă
INEFS (Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport) Bucureşti, sub conducerea dr. Ion
Lascăr şi Valentina Roşca).
În anul 1940 apare primul curs de masaj scris, redactat de Dr. Adrian Ionescu.
Aşadar, după anul 1930, literatura de specialitate începe să se dezvolte şi în ţara
noastră, apărând chiar şi traduceri ca Masajul practic şi teoretic, general şi parţial
aparţinând Theodorei Atanasiu (după lucrarea lui M-me De Fumerie), apărută în 1933 şi
destinată personalului sanitar auxiliar.
În Transilvania, sub impulsul dat de Marius Sturza-inspirat din străinătate - se
introduce masajul în staţiunile balneoclimaterice.
În majoritatea ţărilor, în decursul timpului, masajul a continuat să fie considerat parte
a medicinii, specialiştii lucrând în echipă alături de medici.
O privire de ansamblu asupra situaţiei masajului în zilele noastre ne prezintă,
următoarea situaţie (subliniind doar câteva aspecte):
 În China masajul este pe deplin integrat sistemului sanitar, iar spitalele au secţii
specializate (în Shanghai secţia pentru masaj este formată din două etaje);
 În Germania se fac asigurări pentru terapia prin masaj;
 În Franţa, specialiştii se formează atât în cadrul învăţământului de Kinesitherapie
(4-5 ani), cât şi prin învăţământ superior special de scurtă durată (2-3 ani);
 În Statele Unite, după înfiinţarea Colegiului de Masaj Suedez din Chicago în 1943,
a apărut şi Asociaţia Americană de Terapie prin Masaj. Această asociaţie
coordonează programe speciale de instruire în bodywork, termen folosit pentru
desemnarea masajului şi a tuturor formelor de manipulare. O programă de acest fel
cuprinde cel puţin 500 ore de teorie şi tehnica masării, 300 ore de anatomie şi
fiziologie şi 100 ore de cursuri adiţionale, în care sunt incluse medicina de prim
ajutor şi reanimarea cardio-respiratorie.
 În ţara noastră, există şcoli de masaj pentru orbi şi ambliopi şi, în cadrul
învăţământului superior de Kinetoterapie - o programă care prevede un număr de
56 ore teoretice şi 70 ore practico-metodice, completată cu un număr suficient de
ore de anatomie, fiziologie, semiologie şi patologie, prin conţinutul celorlalte
programe.
Masaj terapeutic-recuperator
11
1.2. Definiţii, arie de aplicare
Masajul terapeutic are rol în tratarea a diverse afecţiuni şi în recuperarea după
diverse îmbolnăviri, în tratamentul funcţional al leziunilor şi tulburărilor evolutive, ca
tratament recuperator aplicat în cazul unor evoluţii lente spre vindecare şi în cazul unor
modificări morfofuncţionale şi al existenţei unor sechele patologice (Mârza, D., 2002).
Tratamentul funcţional urmăreşte vindecarea/ ameliorarea tulburărilor / sechelelor,
cu păstrarea intactă a formelor şi funcţiunilor normale, în scopul prevenirii riscului apariţiei
unor deficienţe sau a unor alte urmări nedorite ale bolilor şi accidentelor (Mârza, D., 2002).
Tratamentul recuperator urmăreşte să stimuleze procesele de vindecare lentă şi
nesatisfăcătoare şi să grăbească evoluţia tratamentului, să scurteze convalescenţa, să
corecteze sechelele (Mârza, D., 2002).
Masajul terapeutic-recuperator este o formă de tratament simptomatic, el
neadresţndu-se direct afecţiunii, ci încercţnd să diminueze şi/sau să combată simptomele
prin care aceasta se manifestă şi/sau sechelele care le urmează acestora.
Aria de aplicare a masajului terapeutic este destul de vastă şi, fără a intra în
amănunte, poate fi expusă după cum urmează:
× Leziunile ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului: plăgi, contuzii, hemoragii,
întinderi/rupturi ale ramificaţiilor circulatorii şi nervoase periferice etc., care netratate
corespunzător şi la timp, întârzie reluarea activităţii normale şi, uneori, lasă sechele
care stânjenesc mai mult sau mai puţin activitatea ulterioară.
× Leziuni ale muşchilor şi tendoanelor: întinderi, rupturi parţiale sau totale, smulgeri
de la nivelul inserţiilor, contuzii, suferinţe inflamatorii cronice, care în afară de faptul că
sunt foarte dureroase şi dau un grad mai mare sau mai mic de impotenţă funcţională,
netratate la timp conduc la instalarea unor sechele mai greu de recuperat: atrofii, atonii,
contracturi, pareze etc.
× Leziuni osoase: fracturi complete sau incomplete, închise sau deschise, simple sau
complicate, cu sau fără deplasarea fragmentelor osoase, care atrag după ele tulburări
circulatorii şi trofice, cu implicaţii ulterioare în funcţionalitatea segmentului afectat.
× Leziuni articulare: entorse, luxaţii, leziuni de menisc, care netratate corespunzător pot
conduce la instalarea redorilor grave şi anchilozelor, la tulburări grave de troficitate şi
implicit de tonicitate a elementelor periarticulare, la instalarea şi evoluţia rapidă a
proceselor degenerative.
× Leziunile nervilor periferici: de la simpla întindere (elongare), până la
ruperea/secţionarea lor, care determină tulburări de sensibilitate, troficitate, motricitate
(hipo-, hipr- sau anestezii, contracturi musculare, hipertonii, modificări circulatorii:
cianoză, edeme, atrofii etc.)
× Afecţiuni organice: funcţionale mai ales, dar şi morfologice / structurale, ca adjuvant
preţios la sporirea efectelor celorlalte măsuri terapeutice aplicate.
1.3. Obiect de studiu, indicaţii, contraindicaţii, limite
Masajul terapeutic – recuperator are un câmp de aplicaţie strict medical, ocupându-
se de prevenirea apariţiei unor perturbări în funcţionalitatea organismului (masajul
profilactic), tratarea - în paralel cu alte metode terapeutice - unor afecţiuni (masajul
terapeutic) şi recuperarea posttraumatisme sau afecţiuni, prin înlăturarea sechelelor
(masajul recuperator). Aşadar, masajul are ca obiect de studiu omul şi modalităţile de
acţionare prin intermediul cărora poate contribui la asigurarea unei stări de sănătate
optime.
Folosirea raţională a oricărei terapii este bazată pe cunoaşterea indicaţiilor,
contraindicaţiilor şi limitelor sale. Trebuie cunoscute, de asemenea, eventualele riscuri la
care pacientul poate fi supus în timpul tratamentului, pentru ca specialistul să poată evalua
în cunoştinţă de cauză responsabilitatea pe care şi-o asumă atunci când stabileşte
prescripţia.
De fiecare dată când o terapie face apel la inteligenţa şi conştiinţa profesională a
unui specialist, discuţiile care se poartă asupra pericolelor şi a eşecurilor privesc, în primul
rând specialistul, dar şi metoda terapeutică folosită (şi nu numai); având în vedere aceste
aspecte, este foarte dificil să se stabilească cu exactitate limitele unei terapii.
Analiza contraindicaţiilor clasice scoate în evidenţă unele aspecte insuficient
clarificate, în faţa cărora experienţa kinetoterapeutului poate ajuta medicul să ia decizia
cea mai corectă, deoarece unele dintre contraindicaţiile cele mai frecvente nu au, de fapt,
nici un suport clinic.
Într-o încercare de a fi cât mai explicită, voi aborda o clasificare a acestor
contraindicaţii, care sper că va clarifica problema.
CONTRAINDICAŢII INDISCUTABILE
× Reumatismele inflamatorii în faza puseului. Amplu demonstrate în practică, efectele
vasomotorii care se obţin prin aplicarea masajului sunt, în acest caz, inoportune. Pe de
altă parte, trebuie ţinut cont şi de reacţiile inflamatorii locale, care se produc fără alterarea
parametrilor biologici, cum ar fi cele întâlnite în tendinite, sechele ale entorselor etc., în
care masajul se dovedeşte, în general eficient. Apariţia durerilor nocturne însă constituie
un semnal pentru încetarea imediată a şedinţelor de masaj.
× Bolile infecţioase în stadiul evolutiv
× Fragilitatea vasculară. Dacă nu este evidentă, o corticoterapie de lungă durată în
antecedente trebuie să ne facă să bănuim posibilitatea apariţiei unor reacţii nefavorabile
şi, ca urmare să ne dicteze folosirea unui masaj foarte uşor.
× Flebita, constituie, de asemenea, o contraindicaţie indiscutabilă, atâta timp cât există
posibilitatea mobilizării unui tromb.
× În litiaze, lipsesc argumentele necesare pentru a afirma că masajul poate fi, din punct
de vedere mecanic, răspunzător de migrarea unui calcul, dar riscul de a fi acuzat de
aceasta conduce la recomandarea de a nu se aplica nici o formă de masaj al abdomenului
la subiecţii cu litiază renală sau biliară.
× Dintre afecţiunile cutanate, cancerele, diskeratozele maligne, infecţiile, hematodermiile,
dermatozele majore, micozele reprezintă contraindicaţii pentru aplicarea masajului.
CONTRAINDICAŢII RELATIVE
Încălcarea lor atrage mai mult producerea unor incidente decât a unor accidente,
motiv pentru care contraindicaţiile privesc mai mult unele procedee şi tehnici şi recomandă
folosirea unui mod de acţionare mai bine adaptat şi nuanţat.
× În dermatologie, printre contraindicaţiile relative, se citează psoriazisul, exema, pruritul;
fragilitatea vasculară a bătrânilor şi copiilor impune precauţii, nu interdicţii; existenţa
echimozelor sugerează neaplicarea locală a unor tehnici cu intensitate mare, dar nu
Masaj terapeutic-recuperator
13
contraindică aplicarea masajului cu suprafaţă mare de contact pe suprafaţă mare. În
general, atunci când kinetoterapeutul doreşte să aplice o fricţiune localizată, cu intensitate
mai mare (tip Cyriax, Vogler), el trebuie să se asigure că pielea nu prezintă fragilitate,
deoarece există posibilitatea de a provoca apariţia unor flictene.
× Contraindicaţiile topografice, se referă la spaţiul popliteu, triunghiul Scarpa, zona
axilară, plica cotului, regiunea anterioară a gâtului, care nu sunt "tabu", dar fiind mai
vulnerabile, orice kinetoterapeut responsabil va ţine cont de raporturile anatomice şi
mecanice între mâna sa şi elementele regiunii respective.
× În ceea ce priveşte spasmofilia, trebuie subliniată, mai degrabă, frecvenţa mare a
eşecurilor, decât faptul că reprezintă o contraindicaţie reală. În practică de fapt, nu s-a
constatat nici o agravare a tabloului clinic, dar trebuie recunoscut că rezultatele s-au situat
sub limita medie sau inferioară a eficienţei, din acest motiv considerându-se că, în această
afecţiune, masajul reprezintă o contraindicaţie relativă (el putând fi folosit în funcţie de
reactivitatea pacientului).
× În psihiatrie, nu există contraindicaţii, dar apare mai pregnant decât în cazul altor
categorii de afecţiuni riscul existenţei unei incompatibilităţi manifeste între pacienţi şi
kinetoterapeut.
FALSE CONTRAINDICAŢII
În această categorie se încadrează o serie de situaţii în care posibilitatea aplicării
masajului a fost deja argumentată pe parcursul lucrării, dintre care reamintim:
× în cazul copiilor şi al femeilor însărcinate, nu există nici un argument care să susţină
contraindicaţia masajului;
× pacienţii cu varice, pot primi tratament prin masaj, chiar şi în cazul în care prezintă
ulcere varicoase.
Unele dintre aceste contraindicaţii s-au formulat ca urmare a faptului că unii
kinetoterapeuţi au tendinţa de a folosi doar anumite metode şi tehnici pentru anumite
afecţiuni, metode şi tehnici care nu sunt totdeauna chiar cele mai potrivite; dacă aceştia ar
accepta ideea că modul lor de acţionare poate fi ghidat şi adaptat, în permanenţă, în
funcţie de reacţiile fiecărui pacient, majoritatea contraindicaţiilor ar putea să dispară.
Din punct de vedere al posibilităţilor de obţinere a rezultatelor dorite, masajul are
anumite limite şi, dacă în unele cazuri el poate fi considerat un tratament complet, de sine
stătător, în general el se înscrie în ansamblul tratamentului kinetoterapeutic, aducându-şi
contribuţia la:
 facilitarea mişcărilor, prin ameliorarea posibilităţilor funcţionale ale elementelor
articulare şi periarticulare;
 stimularea sensibilităţii nervoase superficiale şi profunde;
 facilitarea circulaţiei sanguine şi limfatice şi drenarea acumulărilor patologice (staze,
edeme);
 refacerea capacităţii de efort etc.
În cadrul programului complex kinetoterapeutic, masajul se execută, după caz, fie
înainte de mobilizări, fie după, fie concomitent, modalităţile de acţionare fiind bineînţeles
diferite, această succesiune cronologică neexcluzând una sau alta dintre metode ci,
dimpotrivă, oferind posibilitatea înglobării metodelor şi mijloacelor specifice într-un tot
unitar eficient.
Riscurile care pot apare ca urmare a aplicării masajului se datorează, mai ales,
nerespectării unei contraindicaţii sau unei incorecte folosiri a procedeelor şi tehnicilor. De
obicei, nu se pot produce decât incidente (de genul reacţiilor dureroase, contuziilor,
echimozelor), care sunt consecinţe ale neadaptării corespunzătoare a masajului la
particularităţile bolii şi ale bolnavului.
Este adevărat că masajul poate mobiliza un tromb într-o tromboflebită, sau masajul
intempestiv al abdomenului şi al regiunii lombare poate facilita mobilizarea unui calcul
biliar sau renal, sau poate probabil facilita difuzarea germenilor sau a celulelor neoplazice,
dacă este utilizat în caz de infecţie sau de cancer superficial, dar toate aceste incidente nu
se produc sau se produc doar în cazuri excepţionale dacă se respectă contraindicaţiile
amintite.
Rezultatele obţinute sunt, bineînţeles, în funcţie de tipul şi gravitatea afecţiunii
tratate. Pentru subiecţii cu boli cronice grave, care prezintă afecţiuni morfologice,
structurale, bineînţeles că nu se poate obţine decât o ameliorare parţială a stării lor. Pentru
majoritatea subiecţilor care prezintă însă tulburări acute, cronice de tip funcţional, viscerale
şi chiar somatice, se poate spera în vindecarea lor reală.
Aşadar, nu este corect să se creadă şi să se afirme că toate afecţiunile pot fi tratate
şi vindecate prin masaj. În afara contraindicaţiilor, stabilite în urma experimentelor şi
practicii îndelungate, kinetoterapeutul trebuie să admită faptul că şi în alte situaţii masajul
are anumite limite şi, dacă nu obţine rezultatul aşteptat, să se orienteze spre alte metode.
Analiza eşecurilor înregistrate nu se poate efectua uşor, deoarece de obicei masajul
nu este folosit singur şi efectele sale sunt greu de disociat de cele ale restului ansamblului
terapeutic.
O primă mare categorie de eşecuri este legată de o indicaţie terapeutică incorectă,
aceste eşecuri fiind nuanţate în funcţie de tipul contraindicaţiei nerespectate: dacă nu s-a
respectat o contraindicaţie totală, indiscutabilă, eşecul va fi total; dacă nu s-a respectat
una parţială sau relativă, se va înregistra un semieşec.
Starea anatomică sau funcţională a bolnavului poate constitui ea însăşi motivul
rezultatului parţial obţinut, nici tehnica şi nici tehnicianul neavând nici o vină (de exemplu,
în paralizia din poliomielită, oricare ar fi eforturile terapeutice, poate persista un anumit
deficit motor).
O serie întreagă de eşecuri totale sau parţiale pot fi puse pe seama terapeutului a
cărui insuficientă pregătire tehnică nu asigură posibilitatea desfăşurării corecte a
tratamentului.
Unele eşecuri pot avea drept cauză alterarea personalităţii pacientului, ale cărui
comportamente depăşesc posibilităţile de acţionare ale kinetoterapeutului, fiind de
competenţa psihiatrului. Aici trebuie subliniat că personalitatea kinetoterapeutului şi
calitatea relaţiei care se stabileşte joacă un rol important în obţinerea unor rezultate bune.
În multe cazuri, dacă tulburarea de comportament nu este prea gravă, abordarea somatică
şi climatul de siguranţă şi încredere în kinetoterapeut vor permite rezolvarea problemei
fără a fi nevoie de intervenţia psihiatrului, în aceste cazuri, tehnicitatea nefiind totul, ci fiind
vorba despre ceva în plus. Se cunosc cazuri rezolvate de unii kinetoterapeuţi, în care alţi
colegi de-ai lor au eşuat având aceeaşi pregătire tehnică, dar comportamente diferite faţă
de pacienţi.
Şi în cazul masajului se poate spune acelaşi lucru ca şi în cazul folosirii altor terapii:
folosirea sa competentă şi pe baza unei complete documentări îi condiţionează efectele.
Această regulă condamnă irevocabil orgoliile iresponsabile ale unor specialişti care, prin
atitudinea lor, au făcut masajul suspect în ochii multor medici şi pacienţi. Sperăm că noile
generaţii de kinetoterapeuţi vor şti să şteargă această impresie şi să redea masajului locul
şi importanţa pe care le merită în rândul terapiilor puse în slujba sănătăţii omului.
1.4. Locul masajului terapeutic-recuperator în cadrul kinetoterapiei
Masajul terapeutic-recuperator este, alături de gimnastica medicală, un mijloc de
bază, specific al kinetoterapiei, putând fi considerat indispensabil din punct de vedere al
aplicării unui tratament eficient.
Luând în considerare şedinţa de exercitare din kinetoterapie, în care mijloacele se
îmbină în vederea atingerii obiectivelor stabilite, aceste metode prezintă avantajul că pot fi
folosite şi în cadrul aşa numitelor secvenţe alternate din programul complex recuperator
Masaj terapeutic-recuperator
15
(de exemplu, înainte, între, sau după exerciţiile de gimnastică medicală, este bine să se
adauge efectul masajului asupra muşchilor, în scopul diminuării durerii, contracturilor
musculare, a împrăştierii infiltratelor, a facilitării circulaţiei, sau chiar al stimulării contracţiei
musculare). Această nouă modalitate de abordare a şedinţei de exercitare în kinetoterapie
înlocuieşte concepţia convenţională, depăşită a alegerii mijloacelor pe baza ideii de
îmbinare - înlănţuită a două tehnici cu aceeaşi esenţă.
De asemenea, introducerea în programul complex kinetoterapeutic a unor şedinţe
speciale de masaj, folosind o singură metodă sau o combinaţie de metode sau procedee
specifice preluate din fiecare dintre ele, selectate, asamblate şi aplicate în funcţie de
particularităţile fiecărui caz în parte, este recomandată în scopul sporirii efectelor
terapeutice. Oricât de interesante ar fi unele dintre ele, terapeutul nu trebuie să se
înconjoare de limite, privându-se de beneficiile altor metode. Acest lucru înlocuieşte spiritul
creativ cu fidelitatea, poate fi util unui terapeut începător, nesigur, dar devine extrem de
limitativ şi diminuează mult eficienţa, în cazul unui terapeut cu vechime.
Din cadrul unui program complex kinetoterapeutic nu trebuie să lipsească
recomandările privind activitatea independentă a pacientului şi, din acest punct de vedere,
în cazul masajului trebuie selectate cu grijă acele metode, procedee şi tehnici pe care
pacientul le poate învăţa şi aplica eficient şi fără riscuri.
Rezumat
Masajul a fost folosit din cele mai vechi timpuri, constatându-se pe cale empirică
faptul că poate alina suferinţele. Ulterior, datorită preocupărilor unor medici mai ales,
conţinutul masajului şi fundamentarea sa ştiinţifică, s-au dezvoltat treptat, ajungând astăzi
să fie considerat o metodă de sine stătătoare cu valenţe profilactice, terapeutice şi
recuperatorii.
Unele ţări din lume acordă o atenţie deosebită formării specialiştilor în aplicarea
masajului, înfiinţând şcoli speciale unde se studiază un număr mare de ore.
Din definiţia masajului terapeutic-recuperator nu trebuie scăpate din vedere cele două
aspecte: terapeutic şi recuperator. Aşa după cum reiese şi din definiţiile de mai sus, cele
două aspecte nu sunt similare, diferenţa fiind dată de scopul urmărit şi de momentul în
care se intervine cu aplicarea masajului.
Aria de aplicare a masajului terapeutic şi / sau recuperator este foarte vastă,
acoperind foarte multe disfuncţii sau afecţiuni.
Masajul terapeutic – recuperator are un câmp de aplicaţie strict medical, ocupându-
se de prevenirea apariţiei unor perturbări în funcţionalitatea organismului (masajul
profilactic), tratarea - în paralel cu alte metode terapeutice - unor afecţiuni (masajul
terapeutic) şi recuperarea posttraumatisme sau afecţiuni, prin înlăturarea sechelelor
(masajul recuperator). Aşadar, masajul are ca obiect de studiu omul şi modalităţile de
acţionare prin intermediul cărora poate contribui la asigurarea unei stări de sănătate
optime.
Folosirea raţională a oricărei terapii este bazată pe cunoaşterea indicaţiilor,
contraindicaţiilor şi limitelor sale. Trebuie cunoscute, de asemenea, eventualele riscuri la
care pacientul poate fi supus în timpul tratamentului, pentru ca specialistul să poată evalua
în cunoştinţă de cauză responsabilitatea pe care şi-o asumă atunci când stabileşte
prescripţia.
Eşecul terapeutic poate avea două cauze: aplicarea greşită a metodei sau aplicarea
sa în cazul unei afecţiuni care nu prezintă indicaţii pentru această terapie. Problema poate
fi rezolvată, în primul caz prin perfecţionarea continuă a tehnicilor de lucru, alegerea şi
combinarea eficientă şi optimă a acestora iar în al doilea caz prin conştientizarea faptului
că nici o metodă terapeutică nu este perfectă şi că toate trebuie considerate şi folosite în
relaţii de complementaritate (sintetizând adevăratele noţiuni de valoare ale fiecăreia, în
funcţie de cazul concret).
Masajul terapeutic-recuperator este, alături de gimnastica medicală, un mijloc de
bază, specific al kinetoterapiei, putând fi considerat indispensabil din punct de vedere al
aplicării unui tratament eficient.
Folosirea secvenţelor alternante în cadrul şedinţelor de exercitare din kinetoterapie
trebuie să înlocuiască concepţia convenţională, depăşită a alegerii mijloacelor pe baza
ideii de îmbinare - înlănţuită a două tehnici cu aceeaşi esenţă, acest mod de lucru ducând
la creşterea eficienţei şi la scurtarea timpului în care se obţin rezultatele.
Evaluare
1. În România, primul curs de masaj scris a fost elaborat de:
a. Helmagiu în 1889
b. Adrian Ionescu în 1940
c. Manga în 1885
2. Completaţi definiţia de mai jos cu termenii care lipsesc:
Masajul terapeutic are rol în …………………………………………….şi în
…………………………………, în tratamentul ………………………. al leziunilor şi
tulburărilor evolutive, ca ………………………………………………. aplicat în cazul unor
evoluţii lente spre vindecare şi în cazul unor modificări morfofuncţionale şi al existenţei
unor sechele patologice
3. Completaţi definiţia de mai jos cu termenii care lipsesc:
Tratamentul funcţional urmăreşte …………………………………………………………,
cu ……………………………………………………………… a formelor şi funcţiunilor
normale, în scopul ………………………………………………………………………sau a
unor alte urmări nedorite ale bolilor şi accidentelor
4. Completaţi definiţia de mai jos cu termenii care lipsesc:
Tratamentul recuperator urmăreşte ………………………………………………………
lentă şi nesatisfăcătoare şi ………………………………………………………………, să
scurteze convalescenţa, să corecteze sechelele
5. Din cadrul leziunilor ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului, masajul terapeutic-
recuperator poate fi folosit în tratamentul:
a. plăgilor
b. leziunilor de menisc
c. rupturilor parţiale sau totale
6. Din cadrul leziunilor muşchilor şi tendoanelor, masajul terapeutic-recuperator poate
fi folosit în tratamentul:
a. hemoragiilor
b. luxaţiilor
c. contuziilor
d. întinderilor
Masaj terapeutic-recuperator
17
7. Din cadrul leziunilor muşchilor şi tendoanelor, masajul terapeutic-recuperator poate
fi folosit în tratamentul:
a. fracturilor
b. rupturilor
c. entorselor
d. luxaţiilor
8. Obiectul de studiu al masajului terapeutic-recuperator este:
menţinerea proprietăţilor funcţionale ale organismului
a. omul şi modalităţile de acţionare prin intermediul cărora poate contribui la
b. asigurarea unei stări de sănătate optime
c. prevenirea apariţiei unor perturbări în funcţionalitatea organismului
d. tratarea unor afecţiuni
9. Contraindicaţiile indiscutabile pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se
referă la:
a. reumatismele inflamatorii în faza puseului
b. psoriazis
c. fragilitate vasculară
d. exeme
e. litiaze
10. Contraindicaţiile relative pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se
referă la:
a. flebită
b. prurit
c. spaţiul popliteu
d. diskeratozele maligne
11. Următoarele situaţii pot fi luate în considerare ca şi false contraindicaţii:
a. la copii
b. în psihiatrie
c. în spasmofilie
d. la femeile însărcinate
12. Eşecul terapeutic poate avea următoarele cauze:
a. aplicarea greşită a metodei
b. aplicarea sa în cazul unei afecţiuni care nu prezintă indicaţii pentru această terapie
c. lipsa de forţă şi mobilitate a mâinilor maseurului
13. În kinetoterapie masajul terapeutic-recuperator se foloseşte:
a. în cadrul secvenţelor alternante din şedinţa de exercitare
b. în şedinţe separate, independente
c. doar pentru producerea unei stări de bine subiectului
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Ionescu, A., 1992, Masajul (procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport), Editura
All, Bucureşti
4. Marcu, V., 1983, Masaj şi Kinetoterapie, Editura Sport-Turism, Bucureşti
5. Mârza, D. şi Mîrţ, C., 2001, Masaj clasic, Note de curs, Universitatea din Bacău
6. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
7. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
8. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
Masaj terapeutic-recuperator
19
Capitolul II. Condiţii de bază materială, cadrele de specialitate,
reguli de aplicare a masajului terapeutic-recuperator, mijloace
ajutătoare, prescrierea şi aplicarea masajului
Scop
× Înţelegerea şi respectarea cerinţelor pentru o corectă şi eficientă aplicare a masajului
terapeutic-recuperator.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască condiţiile de bază materială necesare pentru aplicarea masajului
terapeutic-recuperator
× Să cunoască cerinţele pentru cadrele de specialitate
× Să cunoască şi să respecte regulile de aplicare a masajului terapeutic-recuperator
× Să cunoască mijloacele ajutătoare folosite în masajul terapeutic-recuperator
2.1. Condiţii de bază materială
Masajul terapeutic – recuperator se practică, de preferinţă, într-o încăpere specială,
numită sală sau cabinet de masaj. Acest cabinet de masaj se poate amenaja într-o singură
sală mai mică sau într-o sală mare, prin împărţirea sa în boxe mai mici, separate perin
paravane sau draperii. Pe lângă acest cabinet de masaj, ideal ar fi să existe o sală de
aşteptare, o sală de duşuri, toaletă şi o sală de odihnă după aplicarea tratamentului.
Cabinetul de masaj trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
× să fie suficient de spaţios, luminos, bine aerisit şi călduros (temperatura optimă
pentru masaj fiind de aprox. 18-20
0
);
× să prezinte posibilităţi de întreţinere a unei igiene perfecte: pereţi placaţi cu faianţă
sau vopsiţi în ulei, podea acoperită cu gresie sau linoleum, pentru a putea fi
curăţate şi dezinfectate cât mai uşor;
× să fie prevăzută cu instalaţie de apă curentă;
× să aibă mobilierul strict necesar:
- banchetă de masaj (de preferinţă cu posibilităţi de reglare a poziţiei şi
înălţimii);
- scaun pentru maseur;
- dulap pentru diverse materiale ajutătoare (aparate, unguente etc.);
- masă sau birou pentru acte.
2.2. Cadrele de specialitate
Terapeutul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice (Mârza, D. şi Mîrţ,
C., 2001):
× să fie sănătos, armonios dezvoltat, rezistent la oboseală, prin menţinerea şi
dezvoltarea permanentă a calităţilor motrice de bază, psihice şi intelectuale, printr-un
regim corect de viaţă şi muncă. El va evita muncile fizice grele şi chiar sporturile ce
obosesc excesiv şi activităţile care pot înăspri sau leza mâinile;
× să posede o foarte bună coordonare şi abilitate manuală, întreţinută prin exerciţii
specifice executate zilnic;
× mâinile trebuie să fie cât mai largi, cărnoase, cu pielea caldă, moale, uscată şi netedă,
cu degete suple şi abile;
× să aibă un simţ tactil foarte bine dezvoltat, auz fin şi vedere bună;
× să posede aptitudini psihice deosebite;
× să aibă foarte bune cunoştinţe de anatomie, biomecanică, fiziologie, simptomatologie;
× să aibă simţ de autoconservare, pentru a-şi putea doza corespunzător efortul în
vederea desfăşurării întregii activităţii în condiţii egale de eficienţă; Pentru aceasta el
va trebui să cunoască execuţia corectă a procedeelor şi tehnicilor de masaj, să lucreze
cu calm şi fără grabă, să facă mici pauze în care să-şi relaxeze membrele superioare
(după fiecare regiune masată, după fiecare pacient sau la fiecare oră de lucru), să-şi
însuşească şi să practice tehnici de relaxare;
× să cunoască şi să respecte principiile moralităţii şi etica profesională.
Pentru profesiunea de masor nu sunt indicate persoanele:
× cu deficienţe fizice, organice sau psihice;
× cu asimetrii faciale, defecte ale nasului, gurii, deformaţii ale capului şi deficienţe
motrice;
× cu boli ale aparatului respirator, cardio-vascular, digestiv şi renal;
× cu hiperhidroză palmară sau cu boli de piele; maseurii îşi vor întrerupe activitatea în
perioadele în care mâinile lor prezintă leziuni sau alte afecţiuni, până la vindecarea lor
completă.
2.3. Reguli pentru aplicarea masajului
Reguli de igienă
 Privind masorul:
× igiena strictă a echipamentului de lucru (fără a omite aspectul estetic);
× igiena şi estetica capului şi mâinilor maseurului:
× cap: pieptănătura, spălatul dinţilor, etc.
× mâini: sănătoase, curate, cu unghiile tăiate foarte scurt şi bine pilite; înainte de
aplica masaj unui pacient, mâinile trebuie obligatoriu spălate şi încălzite;
× nu va folosi deodorante, parfumuri şi creme puternic mirositoare, care l-ar putea
deranja pe pacient;
× ideal este să nu se fumeze în timpul programului, sau dacă acest lucru nu se
poate, să nu se fumeze în sala de masaj şi după aceea să se spele pe dinţi,
pentru a îndepărta mirosul;
× nu se consumă băuturi alcoolice în timpul programului.
Masaj terapeutic-recuperator
21
 Privind subiectul:
× respectarea unei igiene corecte a corpului şi îmbrăcăminţii;
× golirea, înainte de aplicarea masajului, a vezicii urinare şi, dacă este posibil, a
colonului;
× se recomandă ca subiectul să-şi aducă un prosop mare sau un cerşaf pe care
să-l aşeze pe bancheta de masaj peste cel existent.
 Privind aplicarea masajului:
× masajul terapeutic poate fi aplicat şi pe parcursul zilei, dar obligatoriu la un
interval de 2-3 ore înainte sau după servirea mesei şi în aşa fel încât şedinţa de
masaj să se încheie cu cel puţin 1/2 oră înaintea mesei următoare.
Reguli metodice
 În timpul şedinţelor de masaj, subiectul trebuie să aibă o poziţie cât mai confortabilă, să-
şi relaxeze muscularura şi să evite încordarea fizică şi psihică;
 Poziţiile cele mai relaxatoare pentru subiect sunt: decubit (culcat) şi culcat-rezemat, cu
membrele superioare şi inferioare uşor flectate, ele asigurând corpului suprafaţă mare
de sprijin şi facilitând relaxarea musculară şi respiraţia;
 Masorul trebuie să lucreze din poziţii cât mai favorabile şi cât mai puţin obositoare.
Poate lucra fie din aşezat pe un scaun a cărui înălţime se va adapta în funcţie de
înălţimea banchetei sau în funcţie de tehnicile aplicate; pentru a nu-şi obosi foarte
repede membrele superioare se recomandă lucrul cu mâinile sub nivelul umerilor;
 Masajul va începe cu procedee simple, uşoare, suple, cu caracter de testare/examinare
şi pregătitor, care vor progresa încet ca amplitudine şi ritm, până la atingerea intensităţii
necesare, după care va începe să scadă treptat, şedinţa încheindu-se cu procedee şi
tehnici lungi şi liniştitoare. Această curbă a intensităţii de aplicare a procedeelor şi
tehnicilor de masaj se repetă pe fiecare regiune sau segment în parte;
 Intensitatea, ritmul şi numărul de repetări a procedeelor şi tehnicilor de masaj depind
atât de scopul urmărit cât şi de sensibilitatea celui masat. Apariţia unor "jene" locale, a
durerii, contracturii sau a unor semne de nelinişte şi încordare la subiect, denotă o
tehnică defectuoasă sau existenţa unor afecţiuni care, de fapt, sunt contraindicate
pentru aplicarea masajului;
 Durata şedinţei de masaj poate varia, în primul rând după necesităţi dar şi după
preferinţe. Uneori sunt mai agreate procedeele aplicate cu tehnici lente şi uşoare, care
prelungesc durata masajului şi au efect calmant, liniştitor, alteori se preferă procedeele
aplicate cu tehnici scurte, vii, executate cu intensitate crescută, care scurtează durata
şedinţei de masaj şi au efect stimulator, excitant;
 După şedinţele de masaj lungi, cu efect calmant, relaxator, se recomandă un repaus
pentru menţinerea efectului, de la câteva minute până la 1/2 oră şi chiar mai mult; după
şedinţele de masaj cu efect stimulator, se recomandă executarea unor exerciţii fizice de
înviorare asociate cu exerciţii de respiraţie.
 Efectele unei şedinţe de masaj se pot resimţi chiar din timpul acesteia sau imediat
după, dar slăbesc şi chiar dispar după câteva ore. Din acest motiv, pentru menţinerea
efectelor obţinute, se recomandă:
× în scop terapeutic se efectuează 1-2 serii a câte 10-12 şedinţe de masaj;
× când se recomandă continuarea masajului şi peste aceste limite, el poate fi
reluat după o pauză de câteva zile sau săptămâni;
× spre sfârşitul tratamentului, în funcţie de posibilităţi, şedinţele de masaj vor fi
treptat rărite şi, eventual, înlocuite cu şedinţe de automasaj;
× întregul tratament este bine să fie aplicat de acelaşi terapeut;
× în cazul în care asupra unui subiect lucrează doi terapeuţi în acelaşi timp, ei vor
trebui să-şi coreleze acţiunile, executând procedeele simultan, simetric, cu
aceeaşi tehnică, în acelaşi timp, cu aceeaşi amplitudine, intensitate şi ritm, în
acelaşi sens. Excepţiile sunt foarte rare şi se referă la tehnici speciale de masaj,
în situaţii speciale.
2.4. Mijloace ajutătoare
În decursul timpului, din dorinţa de a proteja terapeutul, s-au inventat şi folosit şi o
serie de aparate, la început mecanice, acestea fiind treptat înlocuite cu cele electrice
şi/sau electronice. Dintre acestea, efectele benefice ale unora nu trebuie neglijate. Astfel:
× Aparate de masaj pneumatice, construite pe pricipiul manşoanelor gonflabile, de
diverse forme şi mărimi, mergând de la manşoane mici, pentru membrele
superioare, până la adevărate costume gonflabile, care se folosesc pentru întregul
corp. Compresiunea care se obţine în momentul punerii lor în acţiune, are efectele
unei presiuni locale, pe suprafaţă mai mare, pe care mâna nu o poate realiza la fel
de eficient.
× Aparate de percuţie, sunt folosite mai ales pentru stimularea sensibilităţii
superficiale şi profunde, datorită ritmicităţii şi ritmului de acţionare necesar în acest
scop, greu de obţinut prin execuţie manuală, fără a plăti cu preţul unei oboseli mari.
× Aparate care funcţionează pe bază de vibraţii, de diverse forme şi mărimi,
construite special pentru diverse regiuni ale corpului sau întrunind calităţile
necesare pentru a se putea acţiona pe mai multe, sunt folosite deoarece
regularitatea şi amplitudinea vibraţiilor obţinute cu ele este superioară celei obţinute
manual. Gama acestor aparate este cuprinsă între aparate vibratoare mici,
acţionate cu mâna (eventual fixate pe mâna terapeutului), la fotolii, perne
vibratoare, până la mese vibratoare, cu posibilităţi de realizare a vibraţiilor (cu efect
relaxator) asupra întregului corp. Aparatele de infra-sunete şi ultra-sunete, fac parte
tot din gama acestor vibratoare.
× Aparate pentru detectarea punctelor de presopunctură (care prin specificitatea lor
permit receptarea unei rezistenţe electrice la nivelul pielii mai scăzute), care, pe
baza unor impulsuri electrice sunt prevăzute şi cu posibilităţi de acţionare asupra
acestora (de tip Acutherapy).
De asemenea, în practica masajului se folosesc o serie de ingrediente, care pot fi
împărţite în două categorii:
× unele care se folosesc doar din punct de vedere mecanic, pentru a facilita
alunecarea mâinii pe tegumente, de genul talc, uleiuri, creme
× altele, folosite în scop terapeutic, de genul alifiilor care conţin substanţe cu efect
farmacologic.
După părerea noastră, însă, substanţele interpuse alterează perceperea palpatorie
şi, ca atare diminuează posibilitatea reglării eficiente a actului terapeutic şi, din acest
motiv, recomandăm - pe cât posibil - evitarea folosirii lor. În ceea ce priveşte alifiile folosite
în scop terapeutic, cu toate că masajul facilitează transferul cutanat prin creşterea
permeabilităţii pielii, din aceleaşi motive, recomandăm aplicarea lor la sfârşitul şedinţei.
2.5. Prescrierea şi aplicarea masajului terapeutic-recuperator
În cadrul programelor complexe kinetoterapeutice (atunci când masajul este folosit
în combinaţie cu alte metode şi mijloace specifice), masajul terapeutic se va limita la
aplicaţii locale sau loco-regionale, modalităţile de acţionare fiind stabilite în funcţie de
anumite informaţii şi pe baza luării unor anumite decizii, astfel:
INFORMAŢIILE necesare se referă la diagnostic clinic, existenţa unor afecţiuni colaterale
susceptibile de a interfera cu efectele induse de aplicarea masajului (informaţii care vin de
Masaj terapeutic-recuperator
23
la medic), diagnostic funcţional, reactivitatea pacientului (stabilite de kinetoterapeut), toate
acestea permiţându-i specialistului să-şi stabilească modalităţile de acţionare, fără a
depăşi limitele permise.
DECIZIILE care se vor lua se referă la numărul şi frecvenţa şedinţelor, metodele,
procedeele, tehnicile de masaj care vor fi folosite şi durata fiecărei şedinţe (prescripţia
aparţinându-i kinetoterapeutului).
În general, numărul şedinţelor nu depăşeşte 12-15, putându-se prescrie o a doua
serie consecutivă, dacă analiza rezultatelor şi a contextului clinic o sugerează.
Frecvenţa variază mult, în funcţie de aspectele patologice constatate, de la 2-3 ori
pe zi (în tratamentul escarelor, de exemplu), la de două ori pe lună (în programul de
întreţinere al persoanelor în vârstă, de exemplu).
Este de dorit ca prescripţia medicală să cuprindă, eventual şi anumite restricţii (în
ceea ce priveşte unele tehnici sau zone), impuse de particularităţile fiecărui subiect. Ceea
ce nu trebuie făcut de către medic este să impună strict folosirea unei anumite metode
sau tehnici într-o anumită afecţiune.
Şi dacă medicul controlează şi apreciază terapia prescrisă, aceasta nu poate fi
decât sub forma unei analize a rezultatelor (efectuată împreună cu kinetoterapeutul),
alegerea metodelor, procedeelor şi a modalităţilor efective de lucru fiind lăsată la
latitudinea kinetoterapeutului, ghidat el însuşi de reacţiile pacientului. Pentru a concilia
autoritatea şi responsabilitatea medicului şi nevoia de libertate a kinetoterapeutului este
nevoie de o informare reciprocă, constantă şi fructuoasă, acest deziderat constituind
ilustrarea concretă a principiilor terapiei centrată pe pacient, introdusă pentru prima dată
de şcoala lui Rogers.
Rezumat
Există o serie de cerinţe minimale care se referă la spaţiile în care se poate aplica
masajul terapeutic-recuperator. În cazul în care masajul se practică în alte încăperi decât
cabinetul de masaj, condiţiile de igienă şi temperatură trebuie respectate obligatoriu.
Atunci când se lucrează cu omul şi, mai ales, cu omul aflat în suferinţă şi în contact
direct cu corpul acestuia, este absolut necesar ca terapeuţii să îndeplinească o serie de
cerinţe, atât pentru a se asigura eficienţa intervenţiei, cât şi pentru a se asigura
respectarea unor deziderate deontologice.
De asemenea, trebuie subliniat faptul că, specialiştii în aplicarea masajului trebuie
să aibă o bună stare de sănătate.
Regulile pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se împart în reguli de
igienă şi reguli metodice. Regulile de igienă privesc masorul, subiectul care beneficiază de
masaj şi însăşi aplicarea masajului. Regulile metodice se referă la poziţiile subiectului şi
ale masorului, la succesiunea procedeelor şi tehnicilor în cadrul unei şedinţe de masaj, la
dozarea intensităţii şi numărului de repetări a procedeelor şi tehnicilor de masaj, la durata
şedinţei de masaj şi la modul efectiv de administrare a programelor de masaj (posologie,
frecvenţă etc.).
Mijloacele ajutătoare sunt cele care facilitează aplicarea unor procedee şi/sau
tehnici mai greu de realizat manual sau foarte obositoare pentru masor.
În zilele noastre, există o multitudine de aparate (mai mari sau mai mici) care sunt
recomandate pentru aplicarea masajului. Majoritatea însă nu funcţionează decât pe
principiul percuţiilor sau a vibraţiilor (la care se mai asociază uneori razele infraroşii,
căldura etc.), astfel că ele nu pot înlocui în totalitate mâna maseurului.
Ingredientele care pot fi folosite în aplicarea masajului au rolul de a facilita
alunecarea sau au efecte terapeutice, însă este obligatoriu ca înainte de a fi folosite să se
testeze toleranţa subiectului şi a maseurului la produsul respectiv.
Aplicarea masajului terapeutic-recuperator se realizează pe baza unei / unor
prescripţii şi a luării unor decizii, în funcţie de informaţiile oferite de diagnosticul clinic
stabilit de către medic şi de examinarea subiectului.
Pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator este obligatoriu să existe un
diagnostic clinic stabilit de către medic. Deciziile în ceea ce priveşte numărul şi frecvenţa
şedinţelor, metodele, procedeele, tehnicile de masaj care vor fi folosite şi durata fiecărei
şedinţe, aparţin masorului, care este obligat, de asemenea, să colaboreze cu medicul
pentru a urmări eficient evoluţia pacientului.
Evaluare
1. Temperatura optimă în sala de masaj este de:
a. 18-20
0
b. 20-22
0
c. 22-24
0
2. Intensitatea, ritmul şi numărul de repetări a procedeelor şi tehnicilor de masaj se
stabilesc în funcţie de:
a. vârsta pacientului
b. scopul urmărit
c. stilul maseurului
d. sensibilitatea celui masat
e. temperatura mediului ambiant
f. apariţia durerii
3. Printre regulile de igienă privind aplicarea masajului se numără:
a. masajul terapeutic se aplică cu cel puţin o jumătate de oră înaintea mesei
b. golirea, înainte de aplicarea masajului, a vezicii urinare şi colonului
c. aplicarea masajului terapeutic numai dimineaţa
d. aplicarea masajului igienic la 2-3 ore înainte sau după servirea mesei
e. igiena corectă a corpului şi îmbrăcăminţii
4. După şedinţele de masaj lungi, cu efect calmant, relaxator, se recomandă:
a. repaus
b. exercţii fizice de înviorare
c. exerciţii de respiraţie
5. Pentru a asigura progresivitatea aplicării procedeelor şi tehnicilor în cadrul şedinţei
de masaj, şedinţa va începe cu:
a. procedee şi tehnici mai vii, mai puternice, pentru a încălzi subiectul
b. cu procedee simple, uşoare, suple, cu caracter de testare/examinare şi pregătitor
6. Alegeţi dintre afirmaţiile de mai jos pe cele care sunt adevărate :
a. procedeele aplicate cu tehnici lente şi uşoare, scurtează durata masajului
b. procedeele aplicate cu tehnici lente şi uşoare au efect calmant, liniştitor
c. procedeele aplicate cu tehnici scurte, vii, executate cu intensitate crescută
prelungesc durata şedinţei de masaj
d. procedeele aplicate cu tehnici scurte, vii, au efect stimulator, excitant
Masaj terapeutic-recuperator
25
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Ionescu, A., 1992, Masajul (procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport), Editura
All, Bucureşti
4. Marcu, V., 1983, Masaj şi Kinetoterapie, Editura Sport-Turism, Bucureşti
5. Mârza, D. şi Mîrţ, C., 2001, Masaj clasic, Note de curs, Universitatea din Bacău
6. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
7. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
8. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Aparatele de percuţie se folosesc pentru a realiza:
a. o compresiune mai eficientă a diferitelor zone
b. stimularea sensibilităţii superficiale şi profunde
c. relaxarea subiectului
8. În masaj se folosesc o serie de ingrediente în scopul:
a. aromatizării corpului şi încăperii
b. facilitării alunecării mâinilor pe piele
c. obţinerii unor efecte terapeutice
9. Informaţiile necesare masorului pentru a demara demersurile necesare pentru
aplicarea masajului terapeutic-recuperator se referă la:
a. numărul de şedinşe de masaj
b. diagnosticul clinic
c. existenţa unor afecţiuni colaterale
d. tehnicile de masaj folosite
e. diagnosticul funcţional
f. reactivitatea pacientului
10. Deciziile pe care le poate lua masorul se referă la:
a. metodele, procedeele şi tehnicile de masaj folosite
b. numărul şi frecvenţa şedinţelor de masaj
c. trimiterea pacientului pentru efectuarea unor investigaţii de laborator
d. durata şedinţei de masaj
11. Obligaţia menţionării restricţiilor din punct de vedere al aplicării masajului
terapeutic-recuperator revine:
a. medicului
b. masorului
c. pacientului
Masaj terapeutic-recuperator
27
Capitolul III. Examinarea subiectului în vederea aplicării
masajului
Scop
× Conştientizarea necesităţii de a se examina subiectul în vederea aplicării masajului
terapeutic-recuperator şi însuşirea noţiunilor de bază pentru realizarea acestei
examinări.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască modul în care se realizează examinarea subiectului
× Să cunoască modalităţile de examinare care pot fi folosite
× Să-şi formeze deprinderi teoretice şi practice de a examina subiectul în vederea
aplicării masajului şi de a structura programul de intervenţie în funcţie de rezultatele
acestei examinări.
3.1. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului
În cazul masajului terapeutic-recuperator, examinarea subiectului nu are scop de
diagnostic, ci este o testare, care serveşte în permanenţă ca punct de referinţă pentru a
interpreta corect starea acestuia pe măsura derulării tratamentului.
Masajul nefiind decât o parte din ansamblul tratamentului kinetoterapeutic,
examinarea subiectului va pune accent pe dominanta acestuia, adică pe locul pe care îl
ocupă actul palpatoriu. Între palparea exploratorie şi atingerea terapeutică nu trebuie să
existe diferenţe şi discontinuitate, această examinare fiind astfel continuă, în timpul
aceleiaşi şedinţe de masaj şi repetată în fiecare şedinţă. Se recomandă ca terapeutul să
stabilească o fişă de examinare, pe care să facă inventarul tuturor semnelor descoperite,
pentru a le putea urmări variaţiile în timp (Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004).
Ţinând cont de indicaţiile masajului, în funcţie de necesităţi, se va proceda,
succesiv, la examinarea pielii, ţesutului celular subcutanat, a muşchilor, a tendoanelor, a
articulaţiilor, a sistemului nervos, a circulaţiei şi a viscerelor din cavitatea abdominală.
Examinarea pielii şi a ţesutului subcutanat
Examinarea pielii nu poate fi disociată de cea a ţesutului subcutanat deoarece, dacă
acest lucru este posibil în unele regiuni, cel mai frecvent palparea nu permite diferenţierea
clară a acestor două structuri; în afara raporturilor lor foarte apropiate din punct de vedere
anatomic, ele au şi relaţii fiziologice foarte strânse.
 Convorbirea cu subiectul permite evidenţierea existenţei unor senzaţii de furnicături,
mâncărimi, tensiuni, arsuri, dureri spontane sau provocate, senzaţii care însoţesc
adesea o hiperestezie.
 Examinarea vizuală, are în vedere următoarele aspecte:
× Culoarea, urmărindu-se variaţiile patologice ca: eritem, cianoză, melanodermie,
vitilogo, paloare, ca şi topografia lor;
× Granulaţia şi relieful, aspectul putând fi "capitonat", atunci când paniculul adipos
subcutanat este gros şi dacă este însoţit de o anumită distrofie ca în cazul
celulitei din obezitate;
× Fanerele, aspectul lor dând indicaţii asupra troficităţii;
× Aspecte patologice: tendinţă hemoragică (purpură, erupţii), negi, micoză,
papule, vezicule, băşici, eczeme, infecţii, etc.- care pot constitui contraindicaţii
ale masajului, sau: unele ulceraţii, cicatrici, vergeturi, acnee, cuperoză - care pot
constitui indicaţii ale masajului.
 Palparea, permite să se aprecieze:
× Temperatura. O temperatură cutanată crescută poate fi un semn inflamator, iar
o temperatură scăzută, mai ales la nivelul extremităţilor, trădează tulburări de
vascularizaţie; studierea variaţiilor de temperatură de la o şedinţă de masaj la
alta reprezintă un bun ghid pentru desfăşurarea acesteia;
× Umiditatea. Pielea umedă, pielea uscată sau pielea grasă pot impune anumite
tehnici de masaj;
× Grosimea. Prin studiul comparativ se poate recunoaşte fie o diminuare a
grosimii (atrofie), fie o creştere (hipertrofie) datorată grosimii stratului cornos sau
a stratului adipos;
× Mobilitatea. Ea poate fi diminuată în cazul fibrozei (în sclerodermie, de exemplu)
sau a cicatricilor, sau crescută în unele afecţiuni ale fibrelor elastice;
× Consistenţa şi elasticitatea. În mod normal, pielea este suplă dar fermă şi
rezistentă la palpare, iar după deformare are posibilitatea de a-şi relua forma
iniţială;
× Sensibilitatea. Se testează, mai ales, sensibilitatea la ciupire, putându-se
detecta fie o hiperestezie superficială, fie o durere mai profundă, în legătură cu
alte alterări structurale;
× Aspecte patologice. Se urmăreşte depistarea cicatricilor, vergeturilor, escarelor,
ulceraţiilor, pierderilor de substanţă, acneei, cuperozei, infiltratelor, edemelor.
Examinarea ţesutului muscular
 Examinarea vizuală, permite aprecierea unei amiotrofii, prin comparaţie (existenţa
unui edem poate masca pierderea de volum muscular).
 Palparea. Palparea muşchilor este mai dificilă, de aceea se recomandă ca ea să se
facă de mai multe ori, să se folosească mai mult palparea laterală care permite mai
uşor accesul la muşchi, însoţită de legănarea masei musculare, întinderea sa şi
confruntarea datelor obţinute cu cele rezultate în urma contracţiilor izometrice şi
izotonice. Palparea dă informaţii asupra următoarelor aspecte:
× Volum. Se pot evidenţia atrofii sau hipertrofii, recomandându-se însă şi
studierea performanţelor muşchilor respectivi;
× Sensibilitate. Cauza reală a unei dureri musculare poate fi chiar la nivelul
muşchiului, dar cel mai frecvent la nivel osteo-articular, a sistemului nervos sau
a viscerelor; ea se poate alătura altor probleme ca: infiltrate, hipertonie,
hematoame etc.
× Tonus. În afara variaţiilor individuale, de la o regiune la alta, de la o zi la alta,
putând fi considerate în limite normale, se pot decela:
- hipertonii, cu etiologii diverse, mai ales nervoase, care adesea coincid cu
dureri cutanate şi infiltrate ale ţesutului celular subcutanat;
- induraţii, care apar frecvent la nivelul anumitor muşchi în nevralgiile
sciatice, cervico-brahiale, crurale; solearul, fesierul mijlociu, cvadricepsul,
muşchii paravertebrali, sunt cel mai frecvent afectaţi;
- fibroze, la palpare ansamblul muşchiului apărând foarte tare, cu
elasticitatea pierdută parţial sau total, putând fi dureroase dacă se
asociază cu o stare inflamatorie sau cu o contractură;
Masaj terapeutic-recuperator
29
- alte probleme ca: hematoame, stări inflamatorii (miozite), nuclei de
osificare (miozită osifiantă), aponevrozită, ruptură musculară.
Examinarea tendoanelor
 Palparea, urmăreşte evidenţierea următoarelor aspecte:
× Durerile inserţiei. Durerea vie stârnită de presiunea pe punctul de inserţie
semnalează o teno-periostită de inserţie (durerile asociindu-se cu cele ale
muşchilor), însoţită adesea de infiltrate ale planurilor care le acoperă;
× Rupturi. Rupturile pot surveni în urma traumatismelor sau a tenosinovitei şi se
însoţesc cu impotenţă mai mare sau mai mică în funcţie de caracterul complet
sau parţial al rupturii.
Examinarea articulaţiilor
 Convorbirea cu subiectul, dă informaţii asupra caracteristicilor fenomenelor
dureroase (ritmului inflamator sau ritmului mecanic) şi asupra eventualelor fenomene
de blocaj;
 Examinarea vizuală, dă informaţii despre poziţia spontană (antalgică sau prin
deformare), volumul (creşterea volumului se poate datora unei hipertrofii sinoviale, unei
revărsări, unei hipertrofii a epifizelor sau unui edem periarticular);
 Palparea. După ce i s-a cerut pacientului să efectueze mişcări şi după ce s-a mobilizat
pasiv articulaţia, se procedează la palparea diverselor elemente:
× Ligamentele. Durerile inserţiei ligamentare atrag atenţia asupra faptului că în
afecţiune este inclus, mai mult sau mai puţin, periostul şi uneori micile burse
seroase. Rupturile nu sunt de obicei percepute deoarece sunt înecate în
revărsatul local. Palparea este util completată prin punerea în tensiune pasivă a
ligamentului;
× Capsula. Acolo unde poate fi palpată, capsula poate apare dureroasă, în mod
difuz, în procesele inflamatorii şi de retracţie sau în mod mai localizat la nivelul
unei inserţii;
× Sinoviala. O sinovială normală nu poate fi percepută. La unele articulaţii, devine
perceptibilă când este sediul fenomenelor inflamatorii (este îngroşată, umflată).
Creşterea producţiei de lichid sinovial poate fi detectată prin perceperea
bombării fundului de sac sinovial şi creşterea tensiunii sinovialei;
× Interlinia articulară. Palparea sa urmăreşte identificarea unei zone dureroase
care poate fi tratată prin masaj sau recunoaşterea tuturor modificărilor care pot
constitui contraindicaţii ale masajului.
Examinarea circulaţiei
1. Circulaţia de retur (venoasă şi limfatică) în membrele inferioare:
 Convorbirea cu subiectul, scoate în evidenţă semne funcţionale ca senzaţia de
greutate, de tensiune, crampe, etc.
 Examenul vizual şi palparea, oferă informaţii în ceea ce priveşte existenţa edemelor,
eventualelor modificări de culoare ale pielii, a tulburărilor trofice, durerilor sau unor
adenopatii (mai ales la nivel inghinal şi crural).
2. Circulaţia arterială în membrele inferioare:
 Convorbirea cu subiectul, va urmări obţinere de informaţii în legătură cu apariţia
claudicaţiei intermitente, vechimea tulburărilor, modalităţi, antecedente, etc.;
 Examenul vizual şi palparea, urmăresc depistarea eventualelor tulburări trofice,
precum şi obţinerea unor informaţii în legătură cu module de exprimare a diferitelor
pulsuri (la nivelul piciorului, tibial posterior, popliteu şi femural).
Examinarea sistemului nervos
Din punct de vedere al stabilirii conduitei de urmat în aplicarea tratamentului prin
masaj, prezintă importanţă, mai ales, depistarea existenţei unor tulburări trofice, precum şi
testarea sensibilităţii (hiperestezie cutanată, hiperestezie profundă, hipoestezie sau
anestezie), date care pot fi obţinute folosind aceleaşi modalităţi de examinare (convorbirea
cu subiectul, examinarea vizuală şi palparea).
Examinarea viscerelor abdominale
 Convorbirea cu subiectul, permite să se facă bilanţul marilor funcţiuni;
 Palparea, este modalitatea de examinare de bază:
× Ficatul - se palpează sub marginea inferioară a grilajului costal drept;
× Vezica biliară - se palpează în hipocondrul drept, în punctul lui Murphy;
× Stomacul - se examinează prin palparea zonei epigastrice şi ombilicale;
× Splina - se palpează în hipocondrul stâng;
× Colonul – se palpează pornind de la fosa iliacă internă dreaptă, urcând spre
hipocondrul drept, până la unghiul hepatic, apoi spre unghiul splenic şi de acolo
spre fosa iliacă internă stângă;
× Intestinul subţire - se palpează ansamblul anselor în regiunea periombilicală;
 Percuţia, pemite studierea sonorităţii ansamblului viscerelor goale ale cavităţii
abdominale şi se efectuează, cu precădere, în fosa iliacă dreaptă, zona periombilicală
şi zona epigastrică.
Masaj terapeutic-recuperator
31
Model de fişa de examinare
FIŞĂ DE EXAMINARE
în vederea aplicării masajului terapeutic-recuperator
SUBIECT:...................
SEX:............................
VÂRSTĂ:....................
STRUCTURA EXAMINATĂ FORMA DE EXAMINARE OBSERVAŢII
Convorbirea:
Examenul vizual: 1. Pielea şi ţesutul subcutanat
Examenul palpatoriu:
Convorbirea:
Examenul vizual: 2. Ţesut muscular
Examenul palpatoriu:
Convorbirea:
Examenul vizual: 3. Tendoane
Examenul palpatoriu:
Convorbirea:
Examenul vizual: 4. Articulaţii
Examenul palpatoriu:
Convorbirea:
Examenul vizual: 5. Circulaţie
Examenul palpatoriu:
Convorbirea:
Examenul vizual: 6. Sistem nervos
Examenul palpatoriu:
Convorbirea:
Examenul vizual: 7. Viscere abdominale
Examenul palpatoriu:
NOTĂ: Bineînţeles că, la rubrica observaţii, se va lăsa spaţiul corespunzător înscrierii
tuturor rezultatelor.
Fişa poate fi îmbunătăţită.
¡ APLICAŢII
Realizaţi examinarea unui subiect în vederea aplicării masajului terapeutic-
recuperator şi completaţi, cu informaţiile obţinute, o fişă conform modelului dat.
3.2. Stabilirea conţinutului şedinţelor de masaj în funcţie de rezultatele
examinării
Posibilităţi de corelare a diverselor procedee şi tehnici de masaj, în cadrul aceleiaşi
şedinţe, în funcţie de scopul urmărit
Selectarea şi îmbinarea în cadrul aceleiaşi şedinţe de masaj a unor elemente din
diverse metode va ţine cont de o serie de aspecte referitoare la pacient şi afecţiune, cum
ar fi:
 diagnostic;
 vechimea afecţiunii;
 simptome;
 recomandări medicale;
 afecţiuni asociate;
 scopul urmărit;
 observaţiile rezultate în urma examinării subiectului în vederea aplicării masajului;
 starea pacientului (în general şi în momentul începerii şedinţei);
 gradul de reactivitate al pacientului şi modul de obţinere a reacţiilor de răspuns;
 evoluţia generală şi evoluţia ca urmare a efectelor specifice urmărite prin aplicarea
masajului etc.
Atunci când se vorbeşte despre alcătuirea unui program de acţionare în funcţie de
scopul propus, este vorba de fapt de selectarea acelor metode, procedee şi tehnici care
au posibilitatea de a se completa şi a-şi întări efectele reciproc. Cunoscându-se faptul că
efectele masajului nu se pot disocia complet, este de la sine înţeles că programele vor fi
alcătuite din dominante sau metode, procedee şi tehnici de masaj cu efecte predominant
asupra aparatelor sau sistemelor interesate, orientate în sensul atingerii scopului principal.
În general, principalele scopuri urmărite în timpul aplicării masajului, din care derivă
efectele necesare rezolvării majorităţii abordărilor terapeutice, sunt:
 scopul circulator;
 scopul relaxator, sedativ (antalgic);
 scopul stimulativ.
Protocolul unei şedinţe de masaj
Pentru întocmirea unui protocol al şedinţei de masaj terapeutic-recuperator se vor
avea în vedere:
× poziţia subiectului;
× poziţia regiunii sau segmentului pe care se acţionează;
× abordarea aplicării masajului în următoarea succesiune:
 procedee şi tehnici cu efecte generale asupra întregului organism, în sensul
stimulării reechilibrării neurovegetative;
 procedee şi tehnici cu efecte predominant reflexe, aplicate la distanţă de regiunea /
segmentul afectat;
 procedee şi tehnici aplicate la distanţă de regiunea/segmentul afectat sau pe
regiunea / segmentul afectat, cu scop de pregătire a organismului pentru următoarele
intervenţii;
 procedee şi tehnici aplicate pe regiunea / segmentul afectat, cu scop strict
terapeutic-recuperator, în strânsă legătură cu specificul afecţiunii şi particularităţile
individuale ale subiectului;
 procedee şi tehnici ajutătoare, de susţinere şi întărire a efectelor urmărite prin
aplicarea celor de la punctul anterior;
Masaj terapeutic-recuperator
33
 procedee şi tehnici de calmare-liniştire sau stabilizare a efectelor urmărite şi obţinute
în cadrul şedinţei.
Caracteristicile protocolului unei şedinţe de masaj care îşi propune obţinerea unor
efecte predominant circulatorii
Bineînţeles că toate tipurile de masaj au efecte de ordin circulator, dar pentru a
drena un edem sau pentru a facilita circulaţia sanguină şi limfatică, se vor selecta şi
combina cele mai eficiente metode, procedee şi tehnici, în aşa fel încât efectele să fie cât
mai puternice, rapide şi stabile.
Astfel, urmărind caracteristicile de mai sus, pentru obţinerea unor efecte de facilitare
a circulaţiei de retur sau a circulaţiei arteriale, se vor avea în vedere următoarele:
× poziţia subiectului: cât mai comodă, cu musculatura relaxată;
× poziţia regiunii (membrului/membrelor) afectate: declivă pentru facilitarea circulaţiei
de retur şi proclivă pentru facilitarea circulaţiei arteriale;
× abordarea procedeelor şi tehnicilor de masaj se poate realiza în următoarea
succesiune:
 masaj de apel abdominal - pentru membrele inferioare - şi toracal - pentru membrele
superioare;
 masaj segmentar al membrului respectiv, începând cu segmentul proximal şi
continuând până la distal, totdeauna în sensul circulaţiei de retur, mişcările terminându-
se de fiecare dată proximal;
 masajul reflex al piciorului - pe zonele corespondente sistemului circulator sanguin şi
limfatic;
 masaj relaxator, decontracturant al umerilor şi cefei;
În cadrul programelor complexe kinetoterapeutice, masajul se completează eficient
cu procedeele şi metodele de gimnastică cardio-vasculară, cu posturări şi aplicarea unor
contenţii elastice, în scopul amplificării şi asigurării durabilităţii efectelor obţinute.
Efectele de ordin circulator fiind dublate de efecte trofice, este de la sine înţeles că
masajul va fi foarte eficient şi în profilaxia sau tratamentul escarelor şi ulcerelor varicoase.
Caracteristicile protocolului unei şedinţe de masaj care îşi propune obţinerea unor
efecte predominant sedative, antalgice
În general, pentru a obţine aceste efecte, masajul trebuie să aibă un caracter destul
de lent şi, fie că este mai superficial sau mai profund, nu trebuie să fie prea intens, pentru
a nu stimula prea mult sensibilitatea subiectului. Se va acţiona timp mai îndelungat, acest
lucru reglându-se şi în funcţie de particularităţile subiecţilor, la unii o durată prea mare de
acţionare, putând avea efecte inverse. Se va lucra continuu, tehnicile folosite decurgând
unele din altele, în scopul completării efectelor.
În cazul în care sunt asigurate condiţiile optime de mediu ambiant (temperatură,
luminozitate, linişte etc.), prin această modalitate de acţionare se obţin efecte relaxatoare
reale, mai ales generale. Acest tip de masaj se poate asocia eficient cu tehnici de relaxare
controlată (de tip exogen sau endogen) şi psihoterapeutice.
Efectul sedativ şi antalgic localizat se poate obţine şi prin procedee şi tehnici
aplicate la distanţă de locul dureros (pe cale reflexă, prin masajul zonelor reflexogene
reciproce, masajul reflex al picioarelor şi mâinilor, presopunctură etc.), dar şi prin aplicaţii
efectuate chiar pe locul dureros, folosind uneori chiar şi tehnici care provoacă oarecare
durere (masajul transversal profund, masajul special în celulalgii etc.).
Caracteristicile protocolului unei şedinţe de masaj care îşi propune obţinerea unor
efecte predominant stimulative
Din punct de vedere tehnic, efectul stimulativ nu poate fi obţinut decât prin aplicaţii
cât mai discontinue, cu schimbări rapide şi dese de ritm, cu intensitate şi profunzime mare.
Se vor selecta, din cadrul metodelor şi procedeelor, tehnicile scurte şi mai mult sau mai
puţin profunde, în funcţie de influenţele directe (mecanice) sau indirecte (reflexe) urmărite.
Rezumat
Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului terapeutic-recuperator este
un aspect foarte important al muncii masorului, deoarece pe baza rezultatelor acestei
examinări poate să-şi structureze corect intervenţia în vederea atingerii scopului urmărit şi
a obţinerii rezultatelor dorite.
Unele dintre aspectele care pot fi descoperite la examinare ar putea să contraindice
aplicarea masajului (momentan sau în anumită regiune) şi, în felul acesta, se pot evita
eşecurile terapeutice.
De asemenea, examinarea continuă (chiar în timpul aplicării masajului) poate da
informaţii despre modul în care răspunde organismul subiectului la intervenţia respectivă,
ceea ce poate face necesară reglarea intervenţiei.
În funcţie de rezultatele examinării şi de o serie de informaţii indispensabile despre
pacient şi afecţiunea sa, masorul are posibilitatea selectării celor mai eficiente metode,
procedee şi tehnici de masaj şi de a le îmbina în cadrul aceleiaşi şedinţe de masaj, pentru
a obţine cele mai bune rezultate.
Masajul terapeutic-recuperator fiind o formă de tratament simptomatic, protocolul
unei şedinţe de masaj va conţine obligatoriu obiective cu adresabilitate acelor semne,
simptome sau sechele care pot fi tratate, precum şi desfăşurarea logică a şedinţei de
masaj, în aşa fel încât prima intervenţie să o pregătească pe următoarea şi să întărească
efectul celei anterioare.
Succesul aplicării şedinţelor de masaj depinde foarte mult de modul în care masorul
ştie să selecteze metodele, procedeele şi tehnicile de masaj şi să le aplice adaptat la
particularităţile pacientului şi ale afecţiunii.
Evaluare
1. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului are următoarele funcţii:
a. de diagnostic
b. de evaluare a stării subiectului (momentane şi în timp)
c. reglare a actului terapeutic
2. În cadrul examinării pielii şi ţesutului conjunctiv subcutanat, convorbirea cu subiectul
poate da informaţii despre:
a. existenţa unor senzaţii de furnicături (parestezii)
b. existenţa unor senzaţii de mâncărime (prurit)
c. existenţa unei senzaţii de greutate, de tensiune, crampe
d. caracteristicilor fenomenelor dureroase (ritmului inflamator sau ritmului mecanic) şi
asupra eventualelor fenomene de blocaj
Masaj terapeutic-recuperator
35
3. Care dintre reperele din prima coloană trebuiesc urmărite pentru a decela aspectele
patologice din coloana a doua? Selectaţi cifrele corespondente şi transcrieţi-le în
coloana a treia.
Repere Aspecte patologice Corespondenţe
1. Culoarea
2. Temperatura
3. Grosimea
4. Mobilitatea ţesuturilor
5. Sensibilitatea
a. Vitilogo
b. Hipertrofie
c. Inflamaţie
d. Cianoză,
e. Melanodermie,
f. Tulburări circulatorii la
nivelul extremităţilor
g. Atrofie
h. Eritem
i. Fibroză
j. Cicatrice aderentă
k. Hiperestezie
4. Examinarea viscerelor abdominale se realizează ţinând cont de următoarele repere:
Viscerul examinat Reper Corespondenţă
1. Ficat
2. Vezică biliară
3. Stomac
4. Splină
5. Colon
6. Intestin
subţire
a. se palpează în hipocondrul drept,
în punctul lui Murphy
b. se palpează sub marginea
inferioară a grilajului costal drept
c. se palpează în hipocondrul stâng
d. se palpează pornind de la fosa
iliacă internă dreaptă, urcând spre
hipocondrul drept, până la unghiul
hepatic, apoi spre unghiul splenic
şi de acolo spre fosa iliacă internă
stângă;
e. se palpează ansamblul anselor în
regiunea periombilicală
f. se examinează prin palparea
zonei epigastrice şi ombilicale
5. Examinarea palpatorie a ţesutului muscular poate da informaţii despre:
a. existenţa unor hipertonii
b. prezenţa tulburărilor circulatorii
c. tulburări ale sensibilităţii superficiale
d. existenţa unor induraţii sau fibroze
e. existenţa unor hematoame
6. Examinarea vizuală a articulaţiilor poate da informaţii despre:
a. poziţia spontană a articulaţiei (antalgică sau prin deformare)
b. existenţa unor nuclei de osificare (miozită osifiantă)
c. modificări de volum
7. O membrană sinovială normală:
a. nu poate fi percepută
b. poate fi palpată printr-o abordare corectă
8. Examinarea sistemului nervos urmăreşte să obţină informaţii despre:
a. existenţa edemelor
b. existenţa eventualelor modificări de culoare ale pielii
c. sensibilitate
9. Aspectele referitoare la pacient şi afecţiune, pe baza cărora se selectează şi îmbină,
în cadrul unei şedinţe, procedeele şi tehnicile de masaj, sunt:
a. diagnosticul
b. disponibilitatea masorului
c. recomandările medicale
d. afecţiunile asociate
e. disponibilitatea pacientului
f. scopul urmărit
g. rezultatele examinării
10. Principalele scopuri (din care derivă efectele necesare rezolvării majorităţii
abordărilor terapeutice) ale masajului terapeutic-recuperator, sunt:
a. scopul curativ
b. scopul circulator
c. scopul relaxator (sedativ, antalgic)
d. scopul stimulativ
e. scopul profilactic
11. Pentru întocmirea unui protocol al şedinţei de masaj terapeutic, se va avea în
vedere:
a. vechimea afecţiunii
b. poziţia pacientului
c. poziţia regiunii sau segmentului pe care se acţionează
d. efectele obţinute anterior
e. abordarea aplicării masajului într-o succesiune logică
12. Ordonaţi în succesiune logică (prin numerotare începând cu 1 de la categoria de
procedee şi tehnici de masaj care se aplică prima) următoarele categorii de procedee
şi tehnici incluse în schema generală de abordare a unei şedinţe de masaj terapeutic-
recuperator:
procedee şi tehnici cu efecte predominant reflexe, aplicate la distanţă de regiunea /
segmentul afectat;
procedee şi tehnici aplicate pe regiunea / segmentul afectat, cu scop strict terapeutic-
recuperator, în strânsă legătură cu specificul afecţiunii şi particularităţile individuale ale
subiectului;
procedee şi tehnici de calmare-liniştire sau stabilizare a efectelor urmărite şi obţinute
în cadrul şedinţei.
procedee şi tehnici aplicate la distanţă de regiunea/segmentul afectat sau pe regiunea
/ segmentul afectat, cu scop de pregătire a organismului pentru următoarele intervenţii;
procedee şi tehnici cu efecte generale asupra întregului organism, în sensul stimulării
reechilibrării neurovegetative;
procedee şi tehnici ajutătoare, de susţinere şi întărire a efectelor urmărite prin
aplicarea celor de la punctul anterior;
Masaj terapeutic-recuperator
37
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Mârza, D. şi Mîrţ, C., 2001, Masaj clasic, Note de curs, Universitatea din Bacău
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
7. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
13. Şedinţa de masaj, care urmăreşte obţinerea unor efecte predominant circulatorii,
începe cu:
a. masaj relaxator, decontracturant al umerilor şi cefei
b. masaj reflex al piciorului
c. masaj de apel
14. Caracteristicile unei şedinţe de masaj în scop preponderent relaxator sunt:
a. folosirea unor procedee şi tehnici aplicate discontinuu
b. folosirea unor procedee şi tehnici aplicate lent
c. aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj intens
d. aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj continuu
e. reglarea duratei de acţionare în funcxţie de particularităţile subiectului
15. Caracteristicile unei şedinţe de masaj în scop preponderent stimulativ sunt:
a. folosirea unor procedee şi tehnici aplicate rapid
b. aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj mai puţin intens
c. folosirea unor schimbări rapide şi dese de ritm în aplicarea procedeelor şi tehnicilor
Masaj terapeutic-recuperator
39
Capitolul IV. Indicaţii generale privind aplicaţiile terapeutic-
recuperatorii ale masajului
Scop
× Însuşirea indicaţiilor generale privind aplicaţiile terapeutic-recuperatorii ale masajului şi
conţtientizarea faptului că masajul este o formă de tratament simptomatic, majoritatea
acestor indicaţii generale fiind întâlnite în mai multe categorii de afecţiuni.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască diferite tipuri de durere care pot fi abordate prin masaj terapeutic.
× Să cunoască principalele disfuncţii neuromusculare care pot fi abordate prin masaj
terapeutic.
× Să cunoască diferitele disfuncţii localizate la nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat care
pot fi abordate prin masaj terapeutic.
× Să cunoască modul general de intervenţie în cazul abordării fiecăreia dintre indicaţiile
generale enumerate anterior.
4.1. Indicaţii ale masajului în tratamentul durerii
Durerea, oricare ar fi forma şi cauza sa, intră în sfera de acţiune a
kinetoterapeutului, care poate încerca să o învingă acţionând fie asupra receptorilor, fie
asupra căilor de conducere. Intervenind cu stimuli superiori ca intensitate faţă de cei care
sunt preluaţi de obicei la nivelul receptorilor, kinetoterapeutul poate ocupa linia nervoasă,
întrerupând transmiterea mesajului nociceptiv.
Durerile periarticulare
Chiar dacă radiografiile evidenţiază modificări structurale la nivelul oaselor,
kinetoterapeutul poate interveni cu tehnici specifice pentru diminuarea sau combaterea
durerii la nivelul elementelor articulare şi periarticulare. Din acest punct de vedere, printre
contraindicaţiile masajului sunt enumerate artritele inflamatorii şi infecţioase, uitându-se
însă că există posibilităţi de acţionare la distanţă care pot avea efecte la fel de bune, pe
cale reflexă, în ceea ce priveşte diminuarea sau combaterea durerii ca şi cele aplicate
direct pe zona dureroasă.
Fără a deţine exclusivitatea, se pare că Metoda Cyriax (Mârza, D., 1998) este cea
mai bună soluţie care poate fi încercată în scopul combaterii durerilor la nivelul
elementelor periarticulare. Eficienţa aplicării sale depinde uneori şi de gradul de
accesibilitate la elementul anatomic de tratat. Glezna, faţa internă a genunchiului, simfiza
pubiană, sunt regiuni uşor de tratat, dar am întâlnit dificultăţi, de exemplu, la efectuarea
unei fricţiuni transversale profunde la nivelul tuberozităţii posterioare pe partea internă
(mediană) a calcaneului, unde, chiar şi folosind interfalangiana proximală a indexului,
aplicaţia nu a avut suficientă putere de pătrundere. Dacă efectul sedativ nu apare destul
de repede şi rezultatele nu apar nici după câteva încercări, înseamnă că leziunea are
cauze combinate, este mai veche şi trebuie schimbată orientarea terapeutică.
Existenţa durerilor nocturne, continue sau exacerbate, constituie contraindicaţii
absolute pentru orice formă de masaj local. Doar în cazul în care durerile nocturne se
datorează poziţiilor adoptate în timpul somnului şi compresiunii sau distensiei elementelor
periarticulare, se poate interveni asupra acestora.
Durerile tendinoase şi teno-periostale
De multe ori este greu să se facă diferenţierea între durerile periarticulare şi cele din
această categorie, deoarece ele prezintă tablouri clinice a căror descriere este confuză
(spre exemplu durerile localizate pe faţa externă a articulaţiei cotului, în zona
epicondiliană).
În general, contracţia izometrică a muşchiului a cărui tendon se presupune a fi
afectat, va stârni durere dacă într-adevăr este afectat tendonul, în timp ce dacă este vorba
despre capsulă sau ligament, nu va apare durere la contracţia izometrică. Totuşi această
corelaţie nu este constantă, tablourile clinice ale mai multor afecţiuni mixte (entorse ale
genunchiului, gleznei, traumatisme ale umărului) lăsând loc unor îndoieli în ceea ce
priveşte natura leziunii; chiar dacă stabilirea diagnosticului şi a elementelor lezate este
apanajul medicului, este bine ca specialistul în kinetoterapie să cunoască foarte bine toate
aspectele legate de funcţionalitate.
În cazul durerilor tendinoase şi teno-periostale se vor folosi masajul transversal
profund, asociat cu contracţii izometrice ale muşchilor corespunzători tendoanelor lezate,
ultrasunete şi unde electromagnetice, neuitându-se niciodată necesitatea adaptării
continue a intensităţii la reacţiile pacientului.
Durerile localizate la nivelul aponevrozelor vor beneficia de acelaşi tratament, în
cazul în care inserţia se efectuează pe os (de exemplu, inserţia pelvină a aponevrozei
fesiere), dar dacă inserţia se efectuează pe cartilaj, masajul transversal profund este
impracticabil (de exemplu, inserţia superioară a marelui drept abdominal - unghiul
Charpy).
Uneori, reacţia periostului la solicitări excesive (sau pur şi simplu nefiziologice) se
orientează spre tendon sau spre aponevroză. Frecvent întâlnite în practica sportivă, la
sportivii care consumă anabolizante, sau la nesportivii care îşi depăşesc posibilităţile în
efectuarea unor exerciţii fizice, aceste reacţii de vecinătate, ca şi unele tendinite, pot fi
clasificate printre afecţiunile iatrogene (de exemplu, în cazul suprasolicitării genunchiului
sau şoldului în timpul programelor de recuperare). Ele prezintă un tablou clinic mai puţin
clar definit faţă de cel al afecţiunilor tendinoase şi ligamentare, iar durerea provocată, care
ghidează aplicarea masajului în afecţiunile ligamentare, este în acest caz mai puţin
localizată, având o topografie mai labilă. Persistenţa acestei dureri parazitează controlul
neuromuscular, îngreunând, de multe ori şi procesul de reeducare funcţională (de
exemplu, în rupturile parţiale ale tendonului achilian, am întâlnit o astfel de reacţie
periostală, descrisă de pacient ca o senzaţie de greutate sau zonă insensibilă şi, în ciuda
faptului că forţa tricepsului sural redevenise aproape normală, pacientul nu-şi putea
controla eficient încărcarea antepiciorului). Metoda Vogler (fricţiune periostală) (Mârza, D.,
1998) a dat întotdeauna rezultate bune în aceste cazuri, obţinându-se efecte sedative şi o
netă ameliorare funcţională, ea fiind urmată, destul de repede, de reluarea contracţiilor
musculare cu intensitate progresiv crescătoare.
Durerile musculare şi contracturile
Exceptând afecţiunile neurologice, în care pot apare dureri musculare şi contracturi,
se mai pot întâlni următoarele situaţii:
× Dureri musculare şi contracturi la nivelul muşchilor scurţi (la rădăcinile membrelor, la
nivelul segmentului cervical etc.), dureri şi contracturi care exprimă adesea o reacţie de
apărare a organismului (contracturi antalgice), care au tendinţa de a se permanentiza,
persistând chiar şi atunci când factorul care le-a cauzat a dispărut.
Masaj terapeutic-recuperator
41
× Dureri musculare şi contracturi la nivelul muşchilor lungi, pluriarticulari, care se
datorează surmenajul mecanic şi întregului său cortegiu de intoxicaţii locale prin
metaboliţii acizi ai contracţiei musculare.
Masajul contracturilor mecanice nu presupune precauţii deosebite, constând în
frământat profund şi lent şi presiuni locale executate alternativ cu rulatul şi cernutul masei
musculare, procedee care favorizează scăderea tensiunii şi epurarea acidului lactic.
Masajul contracturilor antalgice este ceva mai problematic, recomandându-se
începerea sa la distanţă, prelucrarea din aproape în aproape a sectorului contracturat,
reducând deplasarea mâinilor la minimum necesar şi folosind o suprafaţă de contact cât
mai mare posibil, observarea reacţiilor pacientului trebuind să stea la baza progresiei
lucrului; asocierea căldurii (raze infraroşii, masaj sub apă caldă) sporeşte efectele
decontracturante.
În ceea ce priveşte contracturile legate de o afecţiune neurologică (hipertonii
piramidale şi extrapiramidale), părerea majorităţii cercetătorilor în domeniu este că
practicarea masajului are ca efect accentuarea lor, fiind deci preferabil să nu fie folosit.
Durerile de origine vasculară
Durerile care însoţesc îngroşările vaselor şi stazele venoase nu apar neapărat
numai în prezenţa edemelor sau a existenţei plăcilor varicoase vizibile. Localizate, cel mai
frecvent, la nivelul membrelor inferioare, ele se caracterizează prin senzaţii neplăcute de
greutate şi durere cu topografie foarte difuză; tumefierea segmentului afectat este foarte
neplăcută atunci când membrul este în poziţie proclivă, cu rădăcina mai ridicată decât
extremitatea, această reacţie putând fi interpretată ca o manifestare a inerţiei sanguine şi
limfatice la nivelul venelor. Samuel (citat de Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998)
subliniază faptul că senzaţia de oboseală a membrelor inferioare este foarte des datorată
acestui factor.
În scopul combaterii acestor dureri se foloseşte următoarea succesiune a tehnicilor
de masaj: masaj de apel la nivelul abdomenului, apoi presiuni alunecate profunde şi
frământat lent, mai întâi în apropierea rădăcinii membrului, aplicaţiile avansând în regiuni
din ce în ce mai distale în timpul şedinţelor, dar revenind totdeauna până la rădăcină,
poziţia declivă a membrului inferior, cu extremitatea mai ridicată, fiind o regulă care trebuie
respectată obligatoriu. Masajul bolţii plantare se dovedeşte foarte eficient, dar se pare că,
contrar ideilor cunoscute, procedeele executate de la talon spre degete sunt preferabile
celor efectuate în sens invers.
4.2. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor neuromusculare
Hipertonia musculară de apărare
Desemnăm prin acest termen un tablou foarte asemănător cu cel al durerilor
musculare şi contracturilor, dar din care factorul durere a dispărut. Totul se petrece ca şi
cum pacientul ar anticipa revenirea suferinţei anterioare şi ar contractura regiunea
(voluntar de data aceasta), pentru a o proteja de durere.
Tehnica terapeutică de ales va fi cea care urmăreşte relaxarea, dar durata
tratamentului necesar nu permite decât rareori alegerea acestei căi, deoarece se impune
respectarea unei foarte atente gradări, care se întinde mult în timp; tratând la început
această hipertonie de apărare ca pe o contractură dureroasă, masorul trebuie să îi redea
încrederea pacientului, dovedindu-i că durerea nu mai reapare, după care poate aplica
procedeele mai viguros, mai profund, mai dinamic, alternându-le cu contracţii musculare,
pentru a reda funcţionalitatea normală regiunii respective: este vorba, deci despre
stimularea subiectului pentru a-şi învinge frica faţă de reapariţia simptomelor, scop care
poate necesita timp îndelungat de tratament. Deabia după aceste demersuri, în funcţie de
numărul şi gravitatea sechelelor afecţiunilor articulare şi abarticulare, se poate face
trecerea de la masaj la reeducarea efectivă.
Hipokinezia
Altă faţetă a patologiei neuromusculare consecutivă unui episod algic, hipokinezia
constă în afectarea reprezentării proprioceptive a unei părţi a corpului; rău percepută,
această zonă este rău folosită. Gesturile neadaptate la finalitate, contracţiile musculare
insuficiente sau, mai frecvent, excesive pot constitui factori cu reveniri repetitive.
Ieşind din faza dureroasă, ex-lombalgiile lasă în urma lor disfuncţii lombo-pelvine şi
sunt susceptibile de a recidiva cu ocazia unor incidente minore; acest lucru poate fi
prevenit prin obţinerea unui mai bun control proprioceptiv.
Tratamentul acestei tulburări este de domeniul tehnicilor de reprogramare
neuromusculară, dar unii pacienţi care şi-au pierdut simţul kinestezic nu pot efectua
mişcările active fără ajutor şi tehnicile de masaj care trezesc reflexul miotatic le pot oferi
un sprijin oportun (Bugnet, Rabe, Dolto, citaţi de Mârza, D., 2002).
Hipotrofia şi atrofia musculară
Hipotrofiile şi / sau atrofiile musculare însoţesc (chiar şi în absenţa oricărei leziuni
nervoase decelabile) pierderea totală (prin imobilizare posttraumatică sau postchirurgicală)
sau parţială (prin inhibiţie nociceptivă) a funcţionalităţii musculo-articulare. Confruntat
destul de des cu acest tablou alcătuit din diminuarea importantă sau pierderea totală a
tonusului şi forţei musculare, kinetoterapeutul va opta pentru repetarea contracţiilor
musculare, masajul neputând singur să refacă troficitatea, tonicitatea şi randamentul
muscular. Singurul său merit fiind acela că stimulează receptorii locali, pregătind astfel
revenirea la lucru activ, frământatul profund şi tehnicile de întindere a fasciilor vor fi cele
mai potrivite pentru atingerea scopului terapeutic.
4.3. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor localizate la
nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat
Infiltratele subcutanate
Infiltratele subcutanate se deosebesc de edeme prin caracterul lor local, chiar
punctural. Descoperite imediat la palpare, infiltratele subcutanate însoţesc adesea, şi
uneori chiar preced, un conflict care se desfăşoară la nivelul unui organ situat la distanţă:
totul se întâmplă atunci ca şi cum pielea ar cere ajutor pentru viscere de la o articulaţie la
nivelul căreia se exprimă, prin anumite semne, conflictul.
Infiltratele evoluează în mod variabil: unele dispar odată cu tratarea factorului
cauzal, altele par să se organizeze de sine stătător, producând diverse tulburări.
Organizarea pe termen lung a unui infiltrat neglijat în stadiul precoce, evoluează spre o
fibropaniculoză şi intră în tabloul complex, curent desemnat sub numele de celulită. Pentru
marele public, celulita este pielea de portocală asociată cu un tablou dureros de intensitate
variabilă. Pentru kinetoterapeut, este o mare diferenţă între celulita-sistem (infiltrat care se
întinde pe zone mari ale corpului, zone a căror topografie variază în funcţie de sex) şi
celulita reacţională, despre care vorbim în acest capitol. Aceasta din urmă, tratată
precoce, este susceptibilă de a regresa, mai mult sau mai puţin rapid, şi de a dispare
complet doar prin intermediul folosirii masajului.
Stabilirea tehnicilor masajului, aplicabile în scopul combaterii infiltratelor, depinde de
configuraţia zonei de tratat:
× La nivelul membrelor şi abdomenului, se efectuează în principal frământat, mai întâi pe
suprafaţă mare, apoi folosind din ce în ce mai mult pulpele degetelor, controlând
presiunea degetelor pe ţesuturile masate pentru a evita echimozele care pot apare în
cazul unei presiuni puternice. Aici este foarte dificil să se respecte absolut regula
Masaj terapeutic-recuperator
43
nondurerii, ţinând cont de marea sensibilitate a tegumentelor infiltrate. Există paciente
care sunt convinse că nu-şi pot rezolva paniculoza decât cu preţul unui masaj agresiv,
acest lucru fiind însă contraindicat, deoarece este foarte uşor de lezat reţeaua capilară
superficială.
× La nivelul toracelui şi spatelui, mobilizarea planului superficial (fricţiunea) cu palmele,
apoi presiunile cu faţa palmară a degetelor, sunt - de cele mai multe ori - mai bine
tolerate, la începutul tratamentului sau/şi şedinţei decât clasica palpare-rulare a lui
Wetterwald (Mârza, D., 1998). La nivelul pielii acoperite cu păr, unde infiltratul dă dureri
greu de suportat, sunt practicabile doar fricţiunile cu faţa palmară a vârfurilor degetelor.
Dacă conexiunile dintre piele şi viscere fac posibilă exprimarea la suprafaţa corpului
a unui conflict intern, se poate observa că legăturile respective funcţionează şi în sens
invers, fiind posibilă acţionarea în scopul ameliorării simptomelor (de exemplu, masajul
spaţiului interscapulo-vertebral stâng, sediul unui infiltrat dureros la mulţi cardiaci operaţi
sau la pacienţii suferind de cardiopatii funcţionale, înlătură suferinţa, rezultatele fiind - în
mod constant - durabile). Trebuie adăugat că această autentică reflexoterapie se
dovedeşte că are efect chiar şi atunci când este efectuată fără respectarea strictă a
protocoalelor recomandate de diversele metode de masaj, sensul de execuţie, numărul
procedeelor aplicate, suprafaţa de acţiune fiind impuse terapeutului cu o rigoare inutilă,
dezminţită de experimentarea clinică.
Edemele
Kinetoterapeutul se confruntă adesea cu edemele posttraumatice, postchirurgicale
şi postflebitice ale membrelor. Drenajul edemului reprezintă, de cele mai multe ori, un
imperativ de prim ordin înainte de a se trece la reeducarea funcţională propriu-zisă,
datorită prejudiciului adus funcţionalităţii musculo-articulare, mai ales la nivelul mâinii şi
piciorului.
Din punct de vedere tehnic, masajul de drenaj limfatic, (ca cel al lui Leduc),
reprezintă o contribuţie foarte bine pusă la punct în rezolvarea problemei constituite de
combaterea edemului. Punerea în poziţie declivă a membrului, de preferat în cazul
tulburărilor venoase, nu se impune aici, dar această poziţie pare să fie resimţită ca foarte
confortabilă mai ales de către pacienţii cu edem al membrului superior (de exemplu, în
cazul braţului îngroşat după mastectomie).
Edemele foarte localizate, postcontuzionale, pot fi tratate prin presiuni locale,
presiuni alunecate profunde efectuate în sens centripet, asociate cu mobilizarea pasivă şi
cu contracţia, de preferinţă izotonică a muşchilor învecinaţi. Stabilirea şi respectarea
poziţiilor de repaus şi folosirea terapiei ocupaţionale, limitează riscul producerii stazelor şi
completează schema de tratament.
Cicatricile
Strategia kinetoterapeutică detaliată va fi tratată la punctul Aplicaţiile masajului în
chirurgie şi la imobilizaţi.
Experimentele efectuate pe pacienţi care au suferit intervenţii chirurgicale au permis
desprinderea următoarelor concluzii: la pacienţii care au beneficiat de masaj din momentul
în care s-a renunţat la pansament, durerea şi şocul postoperator au fost considerabil
scăzute, paresteziile persistente şi algiile barometrice târzii au fost de 5-6 ori mai rare
decât la pacienţii care nu au beneficiat de masaj; masajul se dovedeşte a fi deosebit de
eficient şi în ceea ce priveşte prejudiciul estetic datorat unor cicatrici proeminente, cărora
nu trebuie să li se subestimeze impactul psihologic asupra pacienţilor.
Hematoamele
Drenajul hematoamelor mari este rezervat chirurgiei. Câmpul de acţiune al
masajului priveşte colecţiile de volum mai mic şi hematoamele difuze, cu evoluţie spre
fibrozare, a căror gravitate este determinată de localizare: cele care sunt localizate la
nivelul unui plan de alunecare între masele mai multor muşchi care acţionează sinergic
(triceps sural, cvadriceps, loja anterioară a braţului), sau în apropierea unei articulaţii
(hematoamele la nivelul părţii antero-inferioare a coapsei), pot determina un prejudiciu
funcţional considerabil prin aderenţele pe care le produc.
Tehnicile de masaj vor fi cele deja citate pentru drenajul venos şi limfatic, părându-
se că facilitează şi resorbţia colecţiei sanguine concomitent cu efectul exercitat asupra
edemului. La acestea se va adăuga frământatul cu priză mare şi cu mişcări foarte ample şi
lente, cu efecte profunde, care va împiedica formarea aderenţelor sau va diminua
gravitatea lor.
Riscul calcifierii hematoamelor masate este un tabu fără fundament experimental
sau clinic, frecvenţa statistică a incidentelor de acest fel nefiind mai crescută la pacienţii
care au fost masaţi decât la cei care nu au fost. S-ar putea spune chiar că este inferioară
la primii, dar această afirmaţie nu poate fi susţinută cu măsurători obiective, ea bazându-
se doar pe experienţa practică.
Fibrozele
Consecutive unui edem persistent care alterează schimburile trofice, unui hematom
nedrenat sau organizării cicatriceale, fibrozele produc un fenomen relativ puţin reversibil,
de afectare a structurilor histologice. Punţile fibroase nou formate împiedică alunecarea,
unele pe altele, a fibrelor musculare tendinoase sau aponevrotice, care tind să evolueze
spre retracţie. Potenţialul de alungire al acestora devine foarte slab şi ruperea lor,
traumatică sau pe cale chirurgicală, conduce la instalarea unui simptom mai mult sau mai
puţin grav, a cărui evoluţie determină apariţia unei noi fibroze. Din acest motiv, este clar că
rezultatele tratamentului preventiv vor fi superioare celor ale tratamentului curativ.
Fibroza se poate detecta în timpul examinării mobilităţii pasive, caracterizându-se
prin întărirea elementelor mai greu detectabile în mod normal, depistându-se la palpare
duritatea ţesuturilor. O fibroza suprarotuliană, de exemplu, care însoţeşte starea de
suferinţă cronică a genunchiului, prezintă la palpare o consistenţă foarte diferită de cea
apreciată pentru genunchiul normal (nefiind vorba, în acest caz, de un element subiectiv
ca cel care stă în atenţia reumatologului confruntat cu acest obstacol în cazul unui infiltrat
periarticular).
Masajul singur este puţin eficient, meritul său major fiind acela de a face mai puţin
neplăcute posturile şi mobilizările pasive pe care le precede, atunci când se lucrează
alternând procedeele cu contracţii musculare efectuate într-un sector de alungire progresiv
crescător. În toate cazurile şi, mai ales atunci când pacientul nu urmează unui tratament
fibrolitic eficient, masajul pentru combaterea fibrozelor trebuie efectuat o perioadă
îndelungată de timp.
Rezumat
Durerea este un fenomen frecvent întâlnit în activitatea kinetoterapeutului, iar
diminuarea şi / sau combaterea sa este unul dintre principalele obiective urmărite. Fiind de
mai multe tipuri (tipuri care ţin şi de cauzele care determină apariţia durerii), este normal
că şi abordarea intervenţiei asupra sa trebuie să fie diferită, pentru a se obţine efectele
scontate. În unitatea de cur sunt prezentate durerile periarticulare, durerille tendinoase şi
teno-periostale, durerile musculare şi contracturile şi durerile de origine vasculară şi
modalităţile generale prin care se poate acţiona pentru diminuarea şi / sau combaterea lor.
Nu trebuie uitat însă faptul că, de fiecare dată, intervenţia se va adapta strict la
particularităţile subiectului.
Hipertrofia musculară de apărare, hipokinezia, hipotrofiile şi atrofiile musculare sunt
tulburări ale funcţiilor neuromusculare cu care kinetoterapeutul se întâlneşte foarte
frecvent, nu numai în cazul afecţiunilor musculoscheletale.
Înţelegerea mecanismelor care le provoacă şi recunoaşterea lor (fără a le confunda)
sunt aspecte importante, care pot contribui la asigurarea demersului terapeutic.
Masaj terapeutic-recuperator
45
Din categoria disfuncţiilor localizate la nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat,
kinetoterapeutul se întâlneşte cel mai frecvent cu infiltrate, edeme, cicatrici, hematoame şi
fibroze. Toate acestea, netratate corespunzător şi la timp, pot determina amplificarea
disfuncţiilor şi chiar instalarea unor patologii a căror tratare este mai dificilă. Precocitatea şi
corectitudinea intervenţiei sunt esenţiale în obţinerea succesului terapeutic, motiv pentru
care, ele nu trebuie uitate în cadrul examinării pacientului şi omise din tratament.
Evaluare
1. În tratamentul durerii, masajul acţionează asupra:
a. receptorilor
b. unor elemente anatomice la distanţă de locul dureros
c. căilor de conducere
2. În cazul prezenţei durerii periarticulare cu următoarele caracteristici, masajul local
este contraindicat:
a. durere asociată cu artritele inflamatorii şi infecţioase
b. durere nocturnă datorată poziţiilor adoptate în timpul somnului
c. durere nocturnă, continuă sau exacerbată, nedatorată compresării sau distensiei
elementelor periarticulare
3. Semnul care indică afectarea tendonului, pentru a face diferenţa între durerile
periarticulare şi cele tendinoase, este:
a. apariţia durerii în tendon la contracţia izometrică a muşchiului cu care se leagă
b. transmiterea durerii de-a lungul nervului
c. calmarea durerii în timpul mişcării
4. Prezenţa durerilor tendinoase şi teno-periostale:
a. parazitează controlul neuromuscular
b. contribuie la recuperarea funcţională
c. îngreuiază procesul de reeducare funcţională
5. Contracturile la nivelul muşchilor scurţi se datorează frecvent:
a. prezenţei durerii (contracturi antalgice)
b. surmenajului mecanic
6. Durerile musculare şi contracturile la nivelul muşchilor lungi sunt:
a. reacţii de apărare a organismului în prezenţa durerii
b. reacţii la intoxicaţiile locale cu metaboliţi acizi rezultaţi în urma contracţiei musculare
7. Pentru tratamentul contracturilor antalgice, prin masaj, se recomandă:
a. aplicarea masajului direct asupra contracturii
b. începerea masajului la distanţă
c. asocierea căldurii
8. Durerile de origine vasculară:
a. apar doar în prezenţa edemelor şi a plăcilor varicoase
b. însoţesc ateroscleroza
c. însoţesc stazele venoase
9. În tratamentul durerilor de origine vasculară, se va folosi obligatoriu:
a. masajul stimulativ
b. masajul de apel
c. masajul toracelui
d. masajul bolţii plantare
10. Hipotonia musculară de apărare se tratează:
a. la fel ca şi contractura dureroasă
b. doar prin masaj stimulativ
c. prin masaj relaxator, crescând treptat intensitatea
11. Hipokinezia se caracterizează prin:
a. instalarea sa după un episod algic
b. gesturi bine adaptate la finalitate
c. contracţii musculare excesive sau insuficiente
d. o bună reprezentare proprioceptivă a unei părţi a corpului
12. În cazul atrofiilor musculare, masajul:
a. este foarte util, contribuind la refacerea masei şi tonusului muscular
b. nu poate singur să refacă troficitatea, tonicitatea şi randamentul muscular
13. Infiltratele subcutanate:
a. sunt cunoscute şi sub numele de edeme
b. au un caracter local, chiar punctural
c. netratate, evoluează spre fibropaniculoză
14. Pentru tratamentul edemelor, se foloseşte:
a. masajul de drenaj limfatic
b. punerea în poziţie declivă a membrului
c. presiune alunecată profundă, asociată cu contracţii izotonice a muşchilor învecinaţi
15. Masajul cicatriceal are următoarele avantaje:
a. generează apariţia paresteziilor persistente
b. scade durerea şi şocul postoperator
c. contribuie la vindecarea estetică a cicatricei
16. În atribuţiile masorului intră tratamentul:
a. hematoamelor mari
b. hematoamelor mici
c. hematoamelor difuze
Masaj terapeutic-recuperator
47
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 1998, Metode speciale de masaj, Editura Plumb, Bacău
4. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
5. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
6. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
7. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
8. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
9. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
17. Fibroza este consecutivă:
a. unui edem drenat
b. unui edem persistent
c. unui hematom nedrenat
d. organizării cicatriceale
18. În tratamentul fibrozelor, se recomandă:
a. doar masaj
b. masaj asociat cu contracţii musculare în sector de alungire, progresiv crescător
c. tratament fibrolitic, masaj, contracţii musculare în sector de alungire
Masaj terapeutic-recuperator
49
Capitolul V. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ortopedico-
traumatice ale aparatului locomotor şi în boli ale muşchilor
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor şi în
boli ale muşchilor.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască rolul masajului în prevenirea şi combaterea unor tulburări asociate
afecţiunilor traumatice ale aparatului locomotor
× Să-şi însuşească aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în tratamentul diferitelor
categorii de afecţiuni traumatice
× Să înţeleagă importanţa aplicării precoce a masajului în traumatologie
× Să-şi însuşească aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în tratamentul afecţiunilor
musculare
5.1. Rolul masajului în prevenirea şi combaterea diferitelor tulburări care
însoţesc sau urmează afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor
În traumatologie, masajul îşi găseşte un câmp larg de aplicare, efectele acestuia
fiind demonstrate ştiinţific, chiar dacă unii chirurgi (din fericire din ce în ce mai puţini!) nu îl
consideră decât o terapie pasivă şi nu neapărat necesară.
Astfel, masajul terapeutic-recuperator are aplicativitate în următoarele tulburări care
însoţesc afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor:
Edemele, însoţesc, practic, toate traumatismele şi sunt reacţii, s-ar putea spune, normale.
Dacă, în unele cazuri regresează spontan odată cu trecerea timpului, în altele edemul
persistă şi se organizează, mai ales datorită imobilizării prelungite.
Dacă este aplicat precoce, masajul poate drena acest edem şi poate împiedica
organizarea sa (chiar şi mai târziu el poate acţiona asupra acestei organizări, dar cu
eficienţă mai mică).
Tehnica folosită pentru resorbţia unui edem depinde de tipul său. La început, se va
folosi un masaj superficial, prelungit, constând în presiuni locale, efleuraj şi presiuni
alunecate profunde. Mai târziu, aceste procedee se aplică din ce în ce mai profund,
adăugându-se şi fricţiuni.
Hematoamele. Dacă un hematom mare necesită intervenţie chirurgicală, urmată de
pansament compresiv, pentru un hematom mai mic sau difuz este suficient un pansament
compresiv şi masaj. Justificarea aplicării masajului se poate fundamenta astfel: hematomul
evoluează spre o cicatrizare de tip fibros; masajul, facilitând resorbţia sângelui şi a
inevitabilului edem regional, contribuie la formarea unei cicatrici suple la nivelul
muşchiului, care astfel va suporta consecinţe trofice şi funcţionale minime.
Procedeele folosite sunt, mai ales, presiunile locale şi presiunile alunecate
profunde.
Cicatricile superficiale. În traumatologie, cicatricele superficiale pot fi secundare unui
traumatism sau unei intervenţii chirurgicale şi, prin întindere, localizare, natură pot constitui
un handicap funcţional considerabil, la prevenirea sau combaterea căruia masajul putând
contribui cu succes.
Fibrozele aderente. Edemele, hematoamele, cicatricele superficiale şi profunde,
determină diminuarea mobilităţii diferitelor planuri unele faţă de altele, ceea ce conduce
implicit şi la diminuarea mobilităţii segmentului interesat. Formaţiunile de ţesut fibros
retractat îngreuiază recuperarea mişcărilor.
În această situaţie, masajul contribuie la prevenirea sau diminuarea acestor
probleme, acţionând şi în cazul fibrozelor instalate, însă cu eficienţă mult scăzută (mai
ales dacă fibrozele sunt întinse şi profunde).
Durerile ligamentare şi tendinoase. Ligamentele şi tendoanele sunt frecvent afectate în
traumatisme, fie în principal, fie secundar şi, în acest caz, devin factori de jenă funcţională,
prin durerile pe care le provoacă.
Rupturile ligamentare şi tendinoase reprezintă afecţiuni cu contraindicaţie
momentană pentru masaj local, până la restabilirea continuităţii (prin intervenţie
chirurgicală sau imobilizare simplă).
Traumatismul simplu, fără soluţie de continuitate, constituie o excelentă indicaţie
pentru masaj, care va urmări drenarea edemului regional, prin presiuni locale profunde
aplicate pe punctele de maximă durere.
Hipotoniile, hipotrofiile, atrofiile musculare.
× Prevenirea hipotoniei şi hipotrofiei musculare. Atunci când pe o anumită regiune nu se
poate acţiona direct, pentru a se putea interveni precoce în scopul prevenirii hipotoniei
şi hipotrofiei, se aplică procedee de masaj pe regiunea opusă (simetrică), efectele
resimţindu-se şi în regiunea afectată, acest rezultat explicându-se prin efectele
indirecte induse la distanţă, pe cale reflexă.
× Combaterea hipotoniei şi hipotrofiei musculare se va realiza prin masaj cu efect
stimulator asupra muşchilor şi al aparatului vascular.
Efleurajul se va executa în lungul fibrelor musculare, de la o inserţie la alta, presând
mai uşor (cu vârfurile degetelor pe porţiunile tendinoase, cu palmele pe fasciile şi
aponevrozele musculare de suprafaţă) şi mai puternic, mai pătrunzător (cu partea dorsală
a degetelor, partea cubitală a mâinii şi nodozităţile degetelor) pe partea cărnoasă a
muşchiului. În lungul tendoanelor se va executa o fricţiune liniară, la nivelul inserţiilor o
fricţiune circulară, iar pe partea cărnoasă a muşchiului fricţiuni puternice şi profunde
folosind tehnicile adecvate. Frământatul fiind procedeul de bază al masajului muscular, se
va aplica numai pe masele musculare, evitându-se folosirea lui pe formaţiile fibroase, pe
fascii sau tendoane; se va executa puternic, în cerc sau brăţară şi şerpuit de-a lungul
segmentelor membrelor şi în cută pe regiunile plane. Tapotamentul se va folosi pentru
efectele circulatorii ale tehnicilor sale, care se produc, mai ales, prin mecanisme reflexe,
nervoase şi umorale. Efecte vasomotorii produc şi lovirile uşoare şi ritmice, vibraţiile,
cernutul şi rulatul.
× Combaterea atrofiei musculare. Masajul, asociat cu proceduri electroterapeutice şi cu
mişcări active, reprezintă un excelent mijloc de regenerare a fibrelor musculare
atrofiate.
În aplicarea procedeelor de masaj se recomandă o progresie lentă; dacă masajul va
fi, la început, foarte intens, există riscul de a se produce un efect de surmenaj, ceea ce ar
accelera distrugerea fibrei musculare în loc să-i provoace restaurarea. Pentru a se obţine
o reală creştere a volumului şi forţei musculare, progresul trebuie să fie lent, aproape
insesizabil.
Masaj terapeutic-recuperator
51
Părerea majorităţii specialiştilor, formulată în urma cercetărilor din ultima perioadă
efectuate asupra atrofiei instalate, este că masajul singur are un efect foarte slab, neavând
nici o şansă de a o combate. Ceea ce poate face masajul este să acţioneze pentru
combaterea problemelor enumerate mai sus, permiţând astfel muşchiului să se contracte
din nou corect şi asigurând profilaxia atrofiei.
5.2. Aplicaţiile masajului în diferite tipuri de afecţiuni ortopedico-
traumatice ale aparatului locomotor
Majoritatea traumatismelor oferă un câmp larg de acţiune masajului, frecvenţa
aplicaţiilor şi modalităţile tehnice depinzând de gravitatea afecţiunii.
Din punct de vedere al gravităţii, pot fi luate în discuţie două categorii de
traumatisme (Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004):
× simple, care nu necesită intervenţie chirurgicală
× grave, care necesită intervenţie chirurgicală
Traumatismele simple sunt cele care nu necesită intervenţie chirurgicală,
kinetoterapeutul confruntându-se în general cu contuzii, hematoame mici sau difuze,
edeme, retracţii algice, echimoze, revărsate intraarticulare etc. Tot în această categorie
pot fi incluse şi entorsele benigne, leziunile ligamentare uşoare, fracturile simple, fisurile şi
plăgile, obiectivele urmărite de masaj, în cazul acestora, fiind cele legate de prevenirea şi
combaterea sechelelor amintite anterior.
Contuziile simple pot interesa diferite structuri, izolat sau în asociere.
× Hematomul difuz produce o echimoză care, în general, se vindecă spontan, fără
probleme. Masajul poate fi folosit pentru a accelera vindecarea, facilitând
resorbţia şi având un caracter antalgic.
× Hematomul profund moderat justifică folosirea masajului mai ales dacă este
însoţit de o ruptură musculară parţială.
× Contuzia articulară, fără leziuni ligamentare şi capsulare, ci numai sinoviale, este
însoţită de un revărsat articular care, prin masaj asociat cu o anumită perioadă
de repaos se resoarbe destul de uşor.
Leziuni articulare şi periarticulare.
Tehnica masajului articular, în general - Masajul articulaţiilor este o formă de masaj
local, care capătă caracterul unui masaj special din cauza structurii lor funcţionale. Acest
masaj se reduce la neteziri, fricţiuni şi vibraţii. Nu sunt admise procedee de frământat,
tapotament sau scuturături decât atunci când articulaţiile sunt acoperite cu ţesuturi moi
abundente. Tracţiunile şi tensiunile se execută numai la nevoie, în cadrul mobilizării
articulare metodice.
Netezirile constau în alunecări scurte, circulare sau liniare, adaptate la forma
anatomică a articulaţiei şi executate cu o intensitate mică şi medie. Fricţiunea se execută
insistent, iar vibraţiile numai manual.
După câteva şedinţe de masaj articular de tatonare, se poate începe mobilizarea
articulară metodică, folosind - la început - mişcări pasive, apoi mişcări active libere şi
active cu rezistenţă.
Tensiunile şi tracţiunile se aplică, mai ales, pe articulaţiile mici şi mijlocii, cu scopul
de a amplifica mişcările limitate.
După gimnastica articulară (de influenţare a aparatului neuromioartrokinetic), este
indicat un masaj liniştitor, de încheiere, care constă în neteziri şi fricţiuni vibrate.
× Entorsele se împart în 3 grupe:
C grupa I - simple, fără leziuni ligamentare importante (entorse de gradul I);
C grupa a II-a - cu rupturi parţiale sau totale de ligamente sau capsulă articulară (entorse
de gradul II);
C grupa a III-a - cu smulgerea ligamentelor de la inserţia lor pe os sau pe periost (entorse
de gradul III).
C În entorsele de gradul I, masajul şi automasajul sunt indicate după dispariţia durerilor
spontane.
CC În entorsele de gradul II şi III se aşteaptă mai întâi efectele tratamentului chirurgical
sau ortopedic şi, apoi se aplică masajul.
În timpul imobilizării, vor fi mobilizate şi masate segmentele pereche simetrice,
pentru a obţine efecte pe cale reflexă.
Masajul se va efectua asupra articulaţiilor, muşchilor care le pun în mişcare şi
ligamentelor care le menţin. Atrofia de vecinătate va fi combătută prin frământatul,
tapotamentul şi rulatul corpilor musculari şi mobilizare activă cu rezistenţă. Ligamentele
vor fi masate sistematic, pe toată întinderea lor. Vibraţiile vor fi folosite la nivelul celor mai
dureroase puncte, asociate cu presiuni şi fricţiuni uşoare.
× Luxaţiile: Masajul va fi aplicat după reducerea luxaţiei, folosind procedee fine de
netezire, fricţiune şi vibraţii asupra articulaţiilor şi presiuni, frământat şi vibraţii pe
muşchii a căror tendoane întăresc capsula articulară lezată. Mobilizarea mai întâi
pasivă, apoi activă, va fi realizată cu prudenţă, pentru a nu provoca o recidivă a
luxaţiei.
× Hidrartroza, hemartroza: Se va acţiona asupra lor în două moduri:
C fie pentru favorizarea resorbţiei lichidelor şi combaterea atrofiei rapide a muşchilor
adiacenţi articulaţiilor lezate;
C fie pentru susţinerea efectului intervenţiei chirurgicale (în cazul lichidelor revărsate) prin
efectele masajului şi ale mobilizărilor active, pentru a preveni atrofia musculară.
Vor fi folosite procedeele anesteziante, netezirile şi vibraţiile, frământatul muşchilor,
fricţiunea ligamentelor, şi presiunea, în sens centripet, pentru a favoriza circulaţia de
întoarcere.
× Plăgile mici şi arsurile superficiale şi de întindere mică se vindecă, de obicei
singure, folosirea masajului fiind justificată doar în scopul obţinerii unei cicatrici suple.
× În cazul fracturilor simple şi al fisurilor, edemul, infiltratele hemoragice şi durerea
constituie obstacole în calea reluării parţiale, cât mai devreme, a funcţiei (atitudine care
constituie cel mai bun mijloc de a ajunge la o vindecare rapidă şi de bună calitate).
Masajul, degajând edemul regional, reducând durerea şi acţionând asupra
contracturilor musculare regionale, facilitează refacerea funcţională, prin eliberarea
articulaţiei şi prin stimularea contracţiei musculare.
Traumatismele grave sunt cele care necesită intervenţia chirurgului şi necesită
aplicarea unei contenţii gipsate, amovibile, sau a unui montaj chirurgical.
Obiectivele urmărite prin aplicarea masajului sunt aceleaşi, de prevenire (cu
pondere mai mică) şi de combatere a consecinţelor traumatismului şi a instalării
sechelelor, diferenţele constând în momentul intervenţiei şi în tehnicile folosite.
În cazul celor care necesită imobilizare simplă, fără osteosinteză, masajul se aplică
deasupra şi dedesubtul aparatului gipsat, sau la nivelul fracturii dacă se foloseşte
contenţie amovibilă. În cazul traumatismelor complexe, cu imobilizarea unei mari părţi a
corpului, masajul acţionează eficient, printre altele, pentru prevenirea escarelor.
Trebuie acţionat cât mai precoce (ţinând bineînţeles seama de starea pacientului,
starea ţesuturilor, evoluţia cicatrizării), cu blândeţe şi respectând cele mai stricte măsuri de
asepsie. De fiecare dată când este posibilă abordarea regiunii traumatizate, masajul loco-
regional precoce este util (cu acceptul medicului chirurg), ţinând bineînţeles cont de
evoluţia cicatrizării şi urmărindu-se drenajul edemelor şi infiltratelor hemoragice şi
obţinerea unui efect antalgic.
Masaj terapeutic-recuperator
53
După scoaterea aparatului gipsat, masajul este foarte necesar pentru asuplizarea
pielii, drenajul edemelor mai mult sau mai puţin organizate, asuplizarea muşchilor,
facilitarea contracţiei lor, recuperarea capacităţii lor de contracţie, calmarea durerilor la
nivelul inserţiilor ligamentare sau tendinoase, drenarea revărsatului articular, asuplizarea
cicatricii şi prevenirea/combaterea fibrozelor şi, mai ales, pentru stimularea senzorială a
diferitelor planuri în scopul reintegrării zonei respective în mişcările în care este de obicei
antrenată.
Masajul permite, în aceste situaţii, începerea mai rapidă a programului complex de
recuperare, prevenind instalarea unor perturbări funcţionale.
Alte aspecte abordate de masaj, în cazul traumatismelor grave, sunt:
× Durerea. Se acţionează cu deosebită prudenţă, dată fiind fragilitatea ţesuturilor şi teama
pacientului de a nu fi afectată cicatricea.
× Redoarea. În afară de cazurile în care se datorează unor suduri osoase, masajul poate
acţiona cu succes; el are un efect facilitator în ceea ce priveşte adoptarea posturilor
necesare şi a aplicării unor tehnici cum ar fi contracţie-relaxare, ţine-relaxează, pe care
kinetoterapeutul le foloseşte în programul de reeducare.
Ca procedee se folosesc, în principal, frământatul şi presiunile alunecate profunde
pe fascii şi aponevroze, executate în poziţii de alungire din ce în ce mai accentuate. Cele
mai bune rezultate se obţin dacă se alternează masajul cu posturile, în scopul readaptării
pacientului la amplitudinile funcţionale.
× Tulburările circulatorii sugerează folosirea procedeelor de presiuni alunecate
profunde şi frământat lent, efectuate eventual din poziţii care să faciliteze circulaţia de
retur.
× Cicatricile. Cele care se datorează unor traumatisme sau unei intervenţii chirurgicale,
vor fi analizate şi tratate în funcţie de impactul lor asupra funcţiei motorii.
În general, cele care se află pe zona mijlocie a unui segment nu compromit
mobilitatea articulară, cu excepţia cazurilor în care s-au produs aderenţe multiple şi
profunde, care presupun o nouă intervenţie chirurgicală. Cicatricile aflate în apropierea
unei articulaţii sunt cele care periclitează mai mult mobilitatea articulară şi care se pot
agrava prin evoluţia lor, în timp, spre retracţie. Asupra acestora va acţiona masajul de
asuplizare (întindere), efectuat cu alifii cu hidrocortizon şi asociat cu ultrasunete, pentru a
creşte toleranţa pacientului la tehnicile de desprindere a aderenţelor, uneori greu de
suportat. Se mai poate folosi şi hidromasajul (prin imersia segmentului respectiv), astfel:
imersie simplă (10 min. 34-35
0
C) -> hidromasaj cu jet (5-10 min.), tot în imersie -> masaj
manual.
Trebuie luat în considerare şi prejudiciul estetic produs de cicatrici, care atâta timp
cât este în joc un prognostic vital, trece pe locul doi, dar în cursul convalescenţei capătă o
importanţă crescândă, evident variabilă - în funcţie de localizare. Acest aspect şi ecoul său
psiho - afectiv nu trebuie pierdut din vedere de către kinetoterapeut, pentru a-i putea
acorda atenţia cuvenită.
Oricare ar fi scopul, funcţional sau estetic, kinetoterapeutul trebuie să ia în
consideraţie şi evoluţia cicatrizării, pentru a nu risca apariţia unor complicaţii (evoluţia
simptomelor spre fibroză, declanşarea unei algoneurodistrofii) din cauza folosirii unor
tehnici intempestive, astfel, el văzându-se prins între teama de a nu suprasolicita şi cea de
a favoriza retracţiile prin nemobilizare suficientă.
Efectul sedativ al masajului este clar, chiar şi în situaţiile în care, la începutul
tratamentului, kinetoterapeutul se confruntă cu o hiperestezie marcată; masajul se poate
aplica sub tratament medicamentos şi/sau cu segmentul respectiv în imersie, atât sub
formă de duş subacval, cât şi de masaj manual (apă sărată caldă - 34-36
0
C ).
× În cazul în care s-a efectuat o amputaţie, masajul trebuie să intervină cât mai precoce
pentru pregătirea bontului, deoarece falsul edem care apare, prelungeşte timpul necesar
obişnuirii cu proteza şi, în funcţie de tipul de articulare al protezei ales, se autoîntreţine.
Unele cicatrici, întinse dintr-o parte în alta a zonei de contact cu proteza, pot constitui
motivul pentru care nu se poate asigura articularea etanşă; în acest caz, masajul poate
atenua relieful cicatriceal, îmbunătăţind astfel calitatea suprafeţei de contact dintre bont şi
proteză.
În amputaţiile unui membru inferior, se recomandă şi efectuarea masajului pe
membrul controlateral, care este adesea suprasolicitat şi surmenat la începutul perioadei
de reeducare.
× În arsurile grave, prevenirea escarelor - în prima fază - este, ca la toţi politraumatizaţii,
o necesitate imperativă, asigurarea unor condiţii de strictă asepsie fiind obligatorie;
ulterior, masajul cicatricelor (produse ca urmare a arsurilor şi/sau grefelor de piele)
presupune continuitate şi perseverenţă. Doar în timpul implantării grefelor se impune o
întrerupere a masajului (8 zile, în medie, la adult, mai puţin la copil).
Într-un stadiu mai avansat al recuperării, masajul cicatricelor la arşi respectă
aceeaşi tehnologie ca în cazul altor categorii de traumatizaţi, cu un surplus de precauţii
impuse de fragilitatea cutanată: se vor folosi procedee aplicate în sens convergent, mai
întâi la distanţă de cicatrice, apoi din ce în ce mai aproape, tehnicile în sens convergent
înaintea celor în sens divergent, unguente pentru a preveni apariţia flictenelor,
balneoterapie.
Precocitatea aplicării masajului în traumatologie
Masajul aplicat precoce este util, cu condiţia să fie aplicat corect.
Dacă în traumatismele minore se poate aplica masaj în orele imediat următoare
producerii lor, fiind astfel considerat precoce pentru că intervine înaintea organizării
fibrozelor datorate hematoamelor sau edemelor, în traumatismele grave nu poate fi
stabilită o dată fixă la care acesta poate fi aplicat. În aceste situaţii trebuie să se ţină cont
şi de factorul durere şi de particularităţile fiecărui pacient, fără a se omite importanţa şi
natura traumatismului şi a intervenţiei.
Nu trebuie omis faptul că în afara efectelor enumerate, masajul constituie şi un mod
de a stabili o interrelaţie cu pacientul, asupra căruia traumatismul are adesea repercusiuni
psihologice, această dimensiune umană a unui simplu gest, neputând fi neglijată.
5.3. Masajul terapeutic în boli ale muşchilor
Fără a reveni asupra problemelor legate de atrofii, contracturi şi retracturi, observate
frecvent în afecţiunile traumatismale, neurologice sau reumatismale, vom aborda doar
cazul bolilor musculare în sine: miopatii, miozite, crampe.
× În miopatii. În tratamentul miopatiilor, aşa cum a arătat Demos (citat de Fritz, S.,
Grosembach, M.J., 2004), masajul ocupă un loc de importanţă medie, el fiind un mijloc de
luptă contra retracţiilor musculare care apar în aceste afecţiuni. Masajul se va folosi,
întotdeauna, asociat cu căldura (balneoterapie caldă, căldură uscată, raze infraroşii,
diatermie) şi cu posturări sistematice ale tuturor segmentelor a căror grupe musculare sunt
ameninţate de procesele de sclerozare retractilă. El va fi cu atât mai eficient cu cât se va
aplica mai precoce; se vor folosi toate procedeele şi tehnicile de întindere, fie
longitudinală, fie transversală.
Efectul trofic al masajului nu este de neglijat în aceste afecţiuni, a căror mecanism
de bază este constituit de un deficit de adaptare vasculară la efort (fapt care explică şi de
ce nu se poate cere acestor bolnavi eforturi musculare mari).
× În miozite. Chiar dacă sunt total diferite de miopatii, miozitele conduc şi ele la instalarea
unui proces de retracţie cicatriceală.
Masajul are, în acest caz, o indicaţie foarte bună, în afara fazei inflamatorii; se
recomandă aplicarea unui masaj blând şi treptat progresiv asociat cu punerea muşchiului
Masaj terapeutic-recuperator
55
în tensiune (pentru a testa reacţiile muşchilor), ambele constituind mijloace de bază ale
profilaxiei deformaţiilor.
× În crampe. Masajul constituie o terapie eficientă a crampelor musculare, datorită
efectelor sale circulatorii, sedative generale şi de echilibrare a tonusului.
Crampele datorate oboselii musculare (la sportivi şi nu numai) şi cele datorate unei
staze vasculare (la femei însărcinate, în varice), presupun, mai întâi, efectuarea unui
masaj de tip drenaj.
Crampele datorate unor distonii musculare (în afecţiunile osteo-articulare şi
neurologice), presupun folosirea unei tehnici diferite, constând, în principal, în presiuni
locale şi întinderi.
Rezumat
În această unitate de curs, se subliniază din nou importanţa luării în considerare a
simptomatologiei şi a manifestărilor afecţiunii, deoarece masajul nu se adresează
afecţiunii în sine, ci semnelor sau simptomelor prin care aceasta se manifestă. Ca atare,
mai ales în patologia traumatismală, trebuie evaluate şi abordate prin tratamentul prin
masaj următoarele simptome: edemele, hematoamele, durerile, fibrozele, cicatricile,
hipotoniile, atoniile, hipotrofiile şi atrofiile.
Modul în care se tratează, prin masaj, afecţiunile ortopedico-traumatice este diferit,
în funcţie de gravitatea afecţiunii şi de vechimea sa. Ca atare, masorul, trebuie să
abordeze conform recomandărilor traumatismele simple (contuziile simple, entorsele,
luxaţiile, hidrartroza, hemartroza, plăgile mici, arsurile superficiale şi de întindere mică,
fracturile simple şi fisurile), în aşa fel încât să diminueze sau să înlăture o parte din
simptomatologie, contribuind la vindecare.
Cu atât mai importantă este respectarea recomandărilor de folosire a masajului
terapeutic-recuperator în cazul traumatismelor grave, care de regulă necesită intervenţie
chirurgicală şi imobilizare în aparate de contenţie. În acest caz, precocitatea este foarte
importantă şi abordarea intervenţiei în timpul imobilizării, pentru a diminua sechelele
ulterioare şi pentru a facilita recuperarea postimobilizare. În cazul traumatismelor grave,
masajul poate contribui la diminuarea şi / sau combaterea durerii, a redorii, a tulburărilor
circulatorii, la facilitarea vindecării cicatricii, la pregătirea bontului în cazul amputaţiilor şi la
prevenirea escarelor în cazul arsurilor grave.
Masajul poate fi folosit şi în tratamentul unor boli ale muşchilor, abordând aceeaşi
simptomatologie şi contribuind la facilitarea vindecării. În unele boli, masajul are un aport
mai mare (crampe musculare), în altele importanţa sa este medie (miopatii), iar în altele îşi
dovederesc eficienţa şi sunt utile doar în afara fazei inflamatorii (miozite).
Evaluare
1. Edemele posttraumatice sunt:
a. reacţii de apărare normale ale organismului
b. tulburări persistente, datorate imobilizării prelungite
2. În tratamentul hematoamelor posttraumatice, masajul contribuie la:
a. îmbunătăţirea tonusului muscular
b. resorbţia sângelui şi a edemului fiziologic
c. formarea unei cicatrici suple la nivelul muşchiului
3. În traumatologie, fibrozele aderente:
a. îngreuiază recuperarea mişcărilor
b. determină creşterea mobilităţii diferitelor planuri unele faţă de altele
c. pot fi consecutive edemelor, hematoamelor, cicatricilor superficiale sau profunde
4. Rupturile ligamentare şi tendinoase:
a. constituie o excelentă indicaţie pentru masaj
b. constituie contraindicaţie momentană pentru aplicarea masajului
5. Pentru prevenirea hipotrofiei şi hipotoniei musculare, în tratament:
a. se acţionează insistent asupra regiunilor afectate
b. se aplică masaj pe regiunea simetrică
6. În tratamentul hipotoniei şi hipotrofiei musculare:
a. masajul nu poate asigura singur refacerea
b. se foloseşte masaj stimulativ
7. În combaterea atrofiilor musculare:
a. masajul singur are un efect foarte slab
b. se recomandă masaj asociat cu electroterapie şi mişcări active
c. masajul asigură terapia atrofiei
8. Traumatismele simple:
a. necesită intervenţie chirurgicală
b. sunt contuziile, hematoamele mici sau difuze, edemele, reacţiile algice, echimozele,
entorsele, luxaţiile şi fracturile benigne
c. sunt în afara ariei de aplicare a masajului
9. În cadrul masajului articular pur, se folosesc următoarele procedee:
a. netezirea
b. fricţiunea
c. frământatul
d. tapotamentul
e. vibraţiile
f. scuturăturile
Masaj terapeutic-recuperator
57
10. În entorsele de gradul I:
a. se aşteaptă efectele tratamentului chirurgical sau ortopedic înainte de aplicarea
masajului
b. masajul se aplică imediat după dispariţia durerii spontane
11. În entorsele de gradul II şi III:
a. nu se aplică masaj, deoarece segmentul este imobilizat
b. în timpul imobilizării, masajul se aplică pe segmentul pereche
c. masajul se aplică doar asupra articulaţiei lezate
12. În tratamentul luxaţiilor:
a. masajul se aplică după reducerea luxaţiei
b. nu se foloseşte masaj local
c. masajul se asociază cu mobilizări pasive, apoi active
13. În cazul traumatismelor grave:
a. masajul se aplică deasupra şi dedesubtul aparatului gipsat
b. masajul se aplică la nivelul fracturii (dacă se foloseşte contenţie amovibilă)
c. masajul acţionează pentru prevenirea escarelor
d. nu se foloseşte masaj până la scoaterea aparatului gipsat
14. În cazul traumatismelor grave, masajul:
a. se aplică cât mai precoce
b. nu trebuie să ţină cont de măsurile de asepsie
c. urmăreşte obţinerea unui efect antalgic şi de drenare a edemelor şi infiltratelor
hemoragice
15. După scoaterea aparatului gipsat, masajul urmăreşte:
a. accentuarea edemelor
b. asuplizarea pielii şi a muşchilor
c. recuperarea capacităţii de contracţie
d. amplificarea revărsatului articular
e. calmarea durerilor
f. stimularea senzorială
16. Pentru combaterea redorilor posttraumatice, masajul acţionează asupra:
a. elementelor articulare
b. elementelor periarticulare
17. În tratamentul cicatricilor, masajul urmăreşte:
a. favorizarea producerii aderenţelor
b. asuplizarea cicatricii
c. prevenirea şi / sau combaterea aderenţelor
d. refacerea funcţionalităţii regiunii afectate
18. În cazul amputaţiilor, masajul contribuie la:
a. combaterea falsului edem care apare
b. prelungirea timpului necesar obişnuirii cu proteza
c. atenuarea reliefului cicatriceal
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
19. În cazul arsurilor grave, masajul:
a. nu este o necesitate imperativă
b. trebuie să respecte condiţii stricte de asepsie
c. se foloseşte pentru prevenirea apariţiei escarelor
d. nu se întrerupe în timpul implantării grefelor
20. În tratamentul miopatiilor, masajul:
a. ocupă un loc de primă importanţă
b. luptă contra retracţiilor musculare
c. se asociază cu aplicaţii de gheaţă
d. se asociază cu posturări sistematice ale segmentelor afectate
21. În tratamentul miozitelor, masajul:
a. este recomandat doar în afara fazei inflamatorii
b. trebuie să fie stimulativ
c. luptă contra retracţiilor musculare
d. se asociază cu punerea muşchilor în tensiune
d. de echilibrare a tonusului
e. circulatorii
22. Recomandarea masajului în tratamentul crampelor musculare se bazează pe
posibilitatea de a obţine următoarele efecte:
a. stimulative generale
b. sedative generale
c. de creştere a tonusului
d. de echilibrare a tonusului
e. circulatorii
Masaj terapeutic-recuperator
59
Capitolul VI. Masajul terapeutic-recuperator în afecţiuni
neurologice
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni neurologice.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să înţeleagă efectele pe care le are masajul asupra sistemului nervos.
× Să-şi însuşească cunoştinţelor necesare abordării tratamentului diverselor afecţiuni
neurologice, prin folosirea masajului.
6.1. Influenţele masajului asupra sistemului nervos
Pornind de la interdependenţele neurologice între regiunile corpului, multe deja
cunoscute, se poate afirma faptul că acţiunea procedeelor şi tehnicilor de masaj excită
terminaţiile aparatului exteroceptor cutanat şi subcutanat, precum şi ale aparatului
proprioceptor din muşchi, tendoane şi articulaţii, acestea transmit influxul centrilor nervoşi
şi, apoi, pe cale reflexă, se răsfrâng asupra diverselor funcţiuni ale ţesuturilor şi organelor.
Mai mulţi autori (printre care Barczewski, Van Vien, citaţi de Sinha, A.G., 2001) pun
accent pe acţiunea reflexă a masajului asupra organismului, fiind vorba despre efectele
reflexe ale masajului aplicat pe segmentele reflexogene ale corpului (metamere).
Tehnicile de masaj acţionează diferenţiat asupra terminaţiilor nervoase periferice:
× executate lent şi uşor, produc efecte liniştitoare, încetinesc funcţiile ţesuturilor şi
organelor, diminuează şi inhibă sensibilitatea, conductibilitatea şi reactivitatea nervilor;
× executate energic şi în ritm viu, produc efecte stimulatoare, activează funcţiile
ţesuturilor şi organelor, măresc sensibilitatea, conductibilitatea şi reactivitatea nervilor.
Reacţiile determinate de aplicarea masajului sunt complexe şi se produc atât în
domeniul senzitiv, cât şi în cel motor şi trofic. Din acest punct de vedere şi după
localizarea efectelor masajului, se poate vorbi despre (Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004):
× efecte neurologice la nivel local
× efecte segmentare
× efecte generale
× efecte sedative
× efecte dureroase
× efecte relaxatoare
× efecte hipnotice.
 Efectele neurologice ale masajului la nivel local constau în vasodilataţie obţinută pe
baza unui reflex axonic, neintervenind centrul medular, ci numai o ramură a
neuronului senzitiv.
 Efectele segmentare sunt considerate acelea în care nu intervine decât nivelul
medular interesat în zona asupra căreia se exercită stimularea şi se bazează pe
interrelaţiile strânse care unesc diferitele regiuni ale unui metamear (zonele Head,
zonele MacKensie, zonele Dike), fiind vorba despre efecte reglatoare. Zonele Head
sunt reprezentate de regiuni cutanate în care este reflectată durerea unor organe
afectate (aceste zone devin, astfel, sensibile la atingere, la cald şi la frig). Zonele
MacKensie sunt reprezentate de regiuni musculare care, datorită legăturii cu un
anumit organ afectat, pot fi sedii ale unor hipertonii. Zonele Dicke sunt zone la
nivelul ţesutului celular subcutanat, care pot prezenta tensiune crescută, retracţii
sau tumefacţii, ca urmare a reacţiilor la semnalele transmise de organele afectate
cu care sunt în legătură, durerea fiind mai mult sau mai puţin difuză. Dacă viscerele
bolnave pot determina producerea unor manifestări cutanate, subcutanate şi
musculare la distanţă, este de la sine înţeles că şi acţiunile mecanice (masajul)
aplicate la nivelul acestor regiuni pot, la rândul lor, să influenţeze funcţionalitatea
viscerelor cu care sunt în legătură. În ceea ce priveşte diferenţierea modalităţilor în
care se pot obţine efecte sedative sau stimulative, problema este ceva mai puţin
studiată. Dacă la subiectul sănătos, prin folosirea unor tehnici lente şi uşoare se
obţin efecte sedative, iar prin folosirea celor puternice şi vii, efecte stimulative, s-a
constatat că nu acelaşi lucru se petrece la subiecţii bolnavi. La aceştia, se poate
vorbi aşadar doar despre efecte reglatoare şi, ca atare, se recomandă adaptarea
tehnicilor în funcţie de reacţiile individuale şi de rezultatele obţinute cu fiecare
pacient.
 Efectele generale, s-ar părea că au la bază intervenţia centrilor suprasegmentari,
neexistând însă dovezi experimentale în legătură cu acest subiect.
 Efectele sedative. Masajul are o acţiune sedativă, mai mare sau mai mică, mai
durabilă sau mai puţin durabilă, după caz, asupra tuturor tipurilor de durere. Este
posibil ca o parte dintre aceste efecte să fie de origine strict periferică, dar ştiindu-
se că senzaţia de durere este un fenomen central, ele pot fi puse şi pe seama
sistemului nervos central. În general, senzaţia dureroasă se produce la atingerea
unui anumit prag al excitabilităţii regiunilor nervoase specializate (mai ales
talamusul şi cortexul cerebral); dacă percepţia dureroasă scade, se produce o
creştere a acestui prag (întrebarea care se pune şi la care cercetarea încă nu a
găsit răspunsul este dacă acest lucru se datorează epuizării receptorilor periferici
sau unui mecanism de epuizare la nivel central). Explicarea efectelor sedative ar
putea porni de la faptul că, în timpul masajului, intervin şi alţi factori decât cei
mecanici (relaxarea progresivă, efectul hipnotic) şi că stimularea senzorială are un
efect analgezic clar, atunci când se aplică continuu şi este reglată corespunzător
(folosind stimuli care pot acţiona în sens dispersant, descentralizant); la toate
aceste explicaţii s-ar putea adăuga şi cele referitoare la fenomenul psihologic al
percepţiei dureroase, care - după unii autori - este fundamental.
 Efectele dureroase. Prin masaj se poate exercita şi o stimulare dureroasă. Unii
autori, printre care Bock (citat de Mârza, D., 2002), arată că asemenea stimulare
dureroasă, mai puternică decât durerea în sine, poate avea, în mod paradoxal,
efecte analgezice. Cea mai simplă explicaţie ar fi că stimularea dureroasă intensă
exercită un efect de inhibare a durerii spontane mai puţin intense. De asemenea,
stimularea dureroasă poate fi folosită pentru declanşarea răspunsului motric sau
vascular dorit, în cazul reactivităţii scăzute a organismului.
 Efectele relaxatoare. Relaxarea musculară fiind un fenomen foarte complex, trebuie
făcută diferenţierea între relaxarea locală şi regională şi cea generală.
× Relaxarea musculară locală şi regională. În afară de mecanismele locale
care intră în acţiune pentru producerea efectelor relaxatoare locale ale
masajului, s-ar părea că, chiar şi la nivel local, intră în acţiune mecanisme
centrale (zona reticulată, punctul de convergenţă al centrelor reglatoare
ale tonusului muscular), a căror acţiune nu este foarte bine cunoscută,
Masaj terapeutic-recuperator
61
însă; ceea ce se poate spune cu siguranţă este că masajul nu stimulează
doar receptorii din fusurile musculare, ci şi alţi receptori, precum şi
terminaţiile nervoase libere. Tehnica folosită are un rol important în
obţinerea efectelor; frământatul puternic al unei zone hipertonice, s-ar
părea că are, în final, un efect mai mult relaxator decât stimulativ, dar
celelalte procedee necesită diminuarea considerabilă a intensităţii pentru
obţinerea aceluiaşi efect.
× Relaxarea musculară generală poate fi considerată ca fiind o însumare a
efectelor locale şi regionale, dar nu trebuie uitat că are şi mecanisme
proprii. Este cunoscut faptul că masajul general, sistematic, uşor, lent,
continuu - relaxează, durata masajului, poziţia, condiţiile, încrederea în
terapeut, fiind tot atâtea elemente care favorizează această relaxare
(efectul producându-se printr-o serie de mecanisme centrale). Efectul de
relaxare globală nu se poate explica decât prin intervenţia sistemului
nervos central, din următoarele considerente: a) relaxarea globală
porneşte de la relaxarea sistematică a tuturor muşchilor, chiar şi a celor
nemasaţi; b) masajul anumitor zone are un efect clar asupra relaxării
musculare generale (faţa, picioarele, mâinile; de exemplu, masajul părţii
plantare a halucelui stâng induce un efect relaxator net - în câteva minute
apare o senzaţie de greutate în membrul inferior stâng, care apoi se
bilateralizează şi se generalizează).
 Efectele hipnotice. Efectul hipnotic este, de fapt, parte a efectului sedativ şi
apare în aceleaşi condiţii tehnice ca şi efectul relaxării musculare generale.
Poate fi folosit la subiecţii hipertonici, instabili, iritabili, cu insomnii, dar nu trebuie
folosit în mod curent. Asociat cu relaxarea generală, este unul dintre elementele
care dau masajului general caracterul relaxator.
În concluzie, sistemul neuromuscular reprezintă un larg teren de acţiune al
masajului, efectele sale fiind multiple şi variate. Relaxarea neuromusculară şi stimularea
neuro-musculară, sunt cei doi poli între care se înscrie întreaga gamă de efecte, nuanţate
în funcţie de bolnav, terapeut şi relaţia dintre ei.
6.2. Aplicaţiile masajului în afecţiuni neurologice
Aplicaţii generale
În afecţiunile sistemului nervos periferic
Această grupă de afecţiuni este destul de eterogenă, putând cuprinde o patologie
traumatică, inflamatorie, virală, a cărei gravitate şi urmări depind, în acelaşi timp, de
localizarea, de intensitatea şi evoluţia tulburărilor. Toate aceste afecţiuni sunt însoţite sau
urmate de tulburări trofice la nivelul ţesuturilor care sunt sub dependenţa structurilor
nervoase afectate. Multe dintre aceste afecţiuni au, spontan sau datorită tratamentului
medical sau chirurgical, tendinţa de regresie. Procesele de reinervare, care urmează unei
denervări parţiale sau totale, sunt foarte lente şi pentru ca aceste procese să se
desfăşoare corect este necesar ca ţesuturile să-şi fi păstrat troficitatea, aici intervenind
rolul masajului; alături de masaj, mobilizarea articulară şi fizioterapia, joacă un rol la fel de
important.
Trebuie precizat că masajul nu are efect asupra afecţiunii neurologice în sine (în
care se întâlnesc tulburări trofice, senzitive şi motorii).
În afecţiunile sistemului nervos periferic masajul are ca obiective: a) profilaxia
tulburărilor trofice cutanate şi musculare, contribuind la întreţinerea vasomotricităţii
superficiale şi profunde, ţinând cont de fragilitatea relativă a structurilor; b) întreţinerea
elasticităţii structurilor musculo-articulare condamnate la inactivitate.
Pentru atingerea acestor obiective, în afară de procedeele şi tehnicile cu efecte
preponderent sedative, se foloseşte frământatul lent şi profund, combinat cu întinderea
progresivă (solicitând extensibilitatea totală) a fibrelor musculare şi a fasciilor.
În cazul hiperesteziilor superficiale, masajul trebuie adaptat corespunzător
(procedeele şi tehnicile folosite fiind reduse ca intensitate), sau trebuie abandonat, pentru
moment.
În hipoesteziile datorate lezării nervilor senzitivi periferici, se pare că masajul nu are
nici o influenţă directă.
Tulburările motorii luând forma paraliziilor, parezelor sau diskineziilor, singurul rol al
masajului este acela de a întreţine musculatura şi, urmărind acest obiectiv, procedeele şi
tehnicile de masaj constituindu-se în puternice stimulări proprioceptive, fac să se câştige
timp în reapariţia contracţiei voluntare; în metodologia de acţionare se recomandă ca
alegerea poziţiilor în care se aplică masajul să ţină cont de tehnicile de facilitare
neuromusculară cu care se asociază.
La paraplegici şi tetraplegici, în faza spastică, masajul punctelor de sprijin este un
imperativ zilnic, el constând - în principal - din frământatul profund al ţesuturilor
subcutanate (10' de zonă) şi vizând prevenirea apariţiei escarelor.
Edemele cutanate şi subcutanate, frecvente în afecţiunile traumatice ale nervilor
membrelor, pot beneficia de folosirea procedeelor şi tehnicilor de drenaj limfatic.
Paraliziile faciale (care pot fi datorate atât unor afecţiuni periferice, cât şi unor lezări
la nivel central), au o indicaţie favorabilă pentru masaj.
În afecţiunile sistemului nervos central
În acest domeniu masajul intervine mai puţin, el adresându-se doar tulburărilor
cutanate şi musculare, care însoţesc sau urmează afecţiunea şi rămânând fără efect
asupra cauzei în sine.
Şi în acest tip de afecţiuni, întâlnindu-se tulburări trofice şi importante tulburări ale
tonusului şi ale contracţiei musculare, masajul poate fi aplicat diferenţiat în funcţie de
situaţie, astfel (Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998):
× În comele neurologice (care pot surveni după arsuri grave sau politraumatisme),
masajul constituie o adevărată urgenţă în ceea ce priveşte prevenirea apariţiei
escarelor; asociat cu mobilizările articulare, contracţiile izometrice şi cu posturi, el este
un element important al luptei contra retracţiilor musculare.
× În paraliziile flasce. Pierderea întregii motricităţi voluntare şi a întregii sensibilităţi,
conducând la aproximativ aceleaşi consecinţe tisulare ca şi în cazul comei, şi anume la
riscul apariţiei escarelor şi al retracţiilor, masajul poate acţiona eficient în sensul
prevenirii şi combaterii lor. Flaciditatea de origine centrală putând fi trecătoare, masajul
este un element de menţinere a troficităţii în aşteptarea trecerii la faza spastică. Dacă
flaciditatea este definitivă (ca în cazul paraplegiilor prin secţiune medulară), masajul va
fi înlocuit treptat cu respectarea unor reguli igienice speciale.
× În hipertoniile centrale, se întâlnesc două situaţii:
 În hipertonia piramidală masajul este contraindicat, deoarece ea poate fi
accentuată prin excitaţiile cutanate şi musculare produse de acesta. În cazul în
care această reacţie nu apare, masajul poate fi folosit în lupta contra retracţiilor.
În general, se masează grupele musculare antagoniste celor hipertone, pentru
tonicizare.
 În hipertoniile extra-piramidale masajul de tip presiuni locale puternice, produce
o sedare momentană, care scade puţin spasticitatea.
Masaj terapeutic-recuperator
63
Aplicaţii pe afecţiuni
× În IMOC (Infirmitatea motorie de origine cerebrală), folosirea masajului este foarte
discutată, unii autori contraindicându-l total, pe baza argumentului că este un factor
care contribuie la creşterea spasticităţii, alţii recomandându-l, cu anumite
amendamente, bazându-se pe efectele sale reflexe, circulatorii şi trofice.
× În hemiplegie se recomandă masaj tonifiant în faza de flaciditate, în faza spastică fiind
contraindicat sau recomandat doar pe musculatura antagonistă celei spastice.
× În tetra- şi paraplegie se recomandă masajul trofic pe punctele de sprijin, pentru
prevenirea apariţiei escarelor şi chiar pentru combaterea lor. În paraplegie mai este
recomandat şi masajul abdominal, pentru prevenirea paraliziei intestinale.
× În afecţiunile neuronului motor periferic, masajul îşi găseşte o arie mai largă de
aplicare.
× În poliomielită, nu este recomandat în faza acută, dar în faza de recuperare se
recomandă masajul membrelor afectate şi masajul general, însoţit de aplicaţii de
căldură, pentru stimularea circulaţiei (asigurând nutriţia ţesuturilor) şi pentru
conservarea tonicităţii musculaturii; în faza sechelelor se recomandă masajul circulator.
× În paralizia agitantă (Parkinson), se recomandă masajul general şi efleuraj profund
asociat cu presiuni, pe punctele dureroase.
× În miopatii, datorită tulburării circulaţiei profunde musculare, se recomandă masaj
general, pentru a preveni afectarea muşchilor sănătoşi, masaj trofic pentru a asigura
nutriţia muşchilor afectaţi şi masaj circulator, însoţite de aplicaţii de căldură şi
gimnastică respiratorie, precum şi masajul pe punctele de sprijin, pentru prevenirea
apariţiei escarelor.
Rezumat
Organismul omenesc este un întreg funcţional în care, prin intermediul sistemului
nervos şi al sistemului circulator, sunt puse în legătură toate regiunile şi segmentele.
Există o foarte strânsă interdependenţă funcţională între toate părţile corpului, între
componentele tuturor aparatelor şi sistemelor sale, astfel încât, în cazul funcţionării
necorespunzătoare a unei componente, au de suferit şi celelalte.
Efectele pe care masajul le are asupra sistemului nervos se obţin pe cale reflexă,
orice stimulare aplicată organismului răsfrângându-se, prin intermediul componentelor
sistemului nervos, asupra întregului organism.
De interes pentru kinetoterapeuţi sunt efectele locale, segmentare, generale,
sedative, stimulative, dureroase şi hipnotice. Cunoscând mecanismele prin care se obţin
aceste efecte, masorul poate selecta şi aplica adaptat procedeele şi tehnicile de masaj, în
aşa fel încât efectele să fie cele scontate şi să conducă la atingerea obiectivelor stabilite.
În afecţiunile datorate lezării sistemului nervos periferic aplicaţiile masajului sunt
numeroase şi au ca obiective: a) profilaxia tulburărilor trofice cutanate şi musculare,
contribuind la întreţinerea vasomotricităţii superficiale şi profunde, ţinând cont de
fragilitatea relativă a structurilor; b) întreţinerea elasticităţii structurilor musculo-articulare
condamnate la inactivitate.
În afecţiunile sistemului nervos central masajul intervine mai puţin, el adresându-se
doar tulburărilor cutanate şi musculare, care însoţesc sau urmează afecţiunea şi
rămânând fără efect asupra cauzei în sine.
În fiecare afecţiune, aplicarea masajului trebuie să se orienteze asupra
simptomatologiei şi nu a afecţiunii în sine.
Evaluare
1. Din punct de vedere neurologic, procedeele şi tehnicile de masaj influenţează:
a. terminaţiile aparatului proprioceptor cutanat şi subcutanat
b. terminaţiile aparatului exteroceptor cutanat şi subcutanat
c. terminaţiile aparatului proprioceptor din muşchi, tendoane şi articulaţii
2. Executate lent şi uşor, procedeele şi tehnicile de masaj:
a. stimulează receptorii
b. produc efecte liniştitoare
c. încetinesc funcţiile ţesuturilor şi organelor
d. cresc şi stimulează sensibilitatea
e. diminuează şi inhibă conductibilitatea şi reactivitatea nervilor
3. Executate energic şi în ritm viu, procedeele şi tehnicile de masaj:
a. produc efecte stimulative
b. încetinesc funcţiile ţesuturilor şi organelor
c. măresc sensibilitatea, conductibilitatea şi reactivitatea nervilor
4. În neurologie, reacţiile determinate de aplicarea masajului se produc:
a. în domeniul senzitiv
b. în domeniul sănătăţii
c. în domeniul motor
d. în domeniul trofic
5. În obţinerea efectelor neurologice ale masajului la nivel local intervine:
a. centrul medular
b. o ramură a neuronului senzitiv
c. reflexul axonic pentru obţinerea vasodilataţiei
6. În obţinerea efectelor segmentare ale masajului intervin:
a. doar o ramură a neuronului motor
b. doar centrul medular corespunzător unui metamer
c. legăturile nervoase care fac posibilă producerea unor manifestări cutanate,
subcutanate şi musculare la distanţă de viscerul afectat
7. Efectele generale ale masajului se obţin prin intervenţia:
a. centrilor suprasegmentari
b. centrilor medulari
c. ramurilor senzitive şi motorii ale neuronilor
8. Explicarea efectelor sedative ale masajului se bazează pe:
a. scăderea percepţiei dureroase, ca urmare a scăderii pragului de excitabilitate a
regiunilor nervoase specializate de la nivelul sistemului nervos central
b. intervenţia centrilor nervoşi intramedulari
c. analgezia obţinută prin stimularea senzorială continuă şi corect reglată
9. Beneficiile aduse prin producerea efectelor dureroase, în neurologie, sunt:
a. iritarea căilor de conducere nervoase
b. inhibarea durerii spontane de durerea mai intensă provocată
c. creşterea reactivităţii scăzute a organismului
Masaj terapeutic-recuperator
65
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
10. În relaxarea musculară locală şi regională intervin:
a. doar mecanisme centrale
b. doar mecanisme locale
c. se stimulează mai multe categorii de receptori şi terminaţii nervoase libere
11. Relaxarea musculară generală:
a. este însumarea efectelor locale şi regionale
b. nu se poate explica prin intervenţia sistemului nervos central
c. poate fi obţinută şi prin masarea feţei, a picioarelor şi mâinilor
12. Efectul hipnotic al masajului:
a. este parte a masajului stimulativ
b. poate fi folosit la subiecţii hipertonici, iritabili, cu insomnii
c. se obţine prin aceleaşi mecanisme ca şi relaxarea musculară generală
13. Afecţiunile sistemului nervos periferic:
a. cuprind patologii traumatismale, inflamatorii şi virale
b. nu sunt însoţite de tulburări trofice
c. se caracterizează prin rapiditatea procesului de reinervare
14. Obiectivele urmărite de aplicarea masajului în afecţiunile sistemului nervos
periferic sunt:
a. favorizarea producerii tulburărilor trofice
b. întreţinerea vasomotricităţii superficiale şi profunde
c. întreţinerea elasticităţii structurilor musculo-articulare afectate
15. În afecţiunile sistemului nervos central:
a. masajul se adresează direct cauzei care a generat afecţiunea
b. masajul se adresează tulburărilor cutanate şi musculare
c. se întâlnesc tulburări trofice, ale tonusului şi contracţiei musculare
16. În tratamentul hipertoniilor piramidale:
a. masajul este contraindicat
b. masajul poate fi folosit în lupta contra retracţiilor
c. se masează grupele musculare hipertone
Masaj terapeutic-recuperator
67
Capitolul VII. Aplicaţiile masajului în afecţiuni reumatismale
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni reumatismale.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască caracteristicile, indicaţiile şi contraindicaţiile masajului în reumatologie.
× Să cunoască aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea sechelelor în urma
afecţiunilor reumatismale.
× Să cunoască aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea unor afecţiuni
reumatismale, cu cele mai frecvente localizări.
7.1. Caracteristici, indicaţii şi contraindicaţii ale masajului în
reumatologie
Masajul îşi găseşte în reumatologie un câmp de acţiune foarte larg, fiind acceptat de
către medici şi specialişti ca o modalitate terapeutică simplă şi eficientă.
Caracterul foarte răspândit al acestei afecţiuni, omniprezenţa durerii, frecvenţa mare
a contracturilor, infiltratelor, induraţiilor, justifică pe deplin rolul masajului; el se adresează
destul de puţin articulaţiei în sine, chiar dacă aceasta este principalul element interesat în
reumatologie, având efecte, mai ales, asupra tulburărilor musculare şi cutanate care apar.
Tehnica masajului depinde de tulburările apărute şi se hotărăşte în funcţie de datele
obţinute în urma examinării bolnavului, în general părându-se că masajul sub apă este
deosebit de eficient.
Contraindicaţiile generale privesc artritele inflamatorii şi infecţioase, puseele
inflamatorii ale artrozelor, pelvispondilitele reumatismale şi distrofiile rahidiene de creştere.
7.2. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea sechelelor în
urma afecţiunilor reumatismale
În ceea ce priveşte indicaţiile masajului cu interesare pur la nivelul articulaţiei,
acestea sunt puţine. Din punct de vedere al tratamentului efectiv al articulaţiei afectate,
masajul poate fi folosit pentru drenajul acumulărilor de lichid (moderate într-o artroză), în
asociere cu celelalte metode, sau pentru a combate durerea la nivelul inserţiilor
ligamentare, în cazul unei artroze, prin tehnica de tip fricţiune transversală profundă
(Cyriax).
De asemenea, în sindroamele algoneurodistrofice, după faza inflamatorie iniţială, în
cadrul tratamentului aplicat capsulei retractate, se pot folosi tehnici de masaj de intensitate
mică, în asociere cu celelalte metode kinetoterapice.
Infiltratele la nivelul ţesutului celular subcutanat, care apar în afecţiunile
reumatismale, au tendinţa de a rămâne dureroase şi după ce tratamentul aplicat pentru
înlăturarea cauzei care le-a determinat şi-a dovedit eficienţa; în aceste situaţii, de cele mai
multe ori, masajul este singura conduită terapeutică care poate asigura înlăturare lor
definitivă.
Vom aborda, în continuare, câteva recomandări privind modul de aplicare a
masajului în scopul combaterii infiltratelor la nivelul ţesutului celular subcutanat, în funcţie
de localizarea lor:
În regiunea cervicală, dorsală superioară şi trapeziană
În general, artroza cervicală este cea care determină apariţia durerii în această zonă
şi a unor infiltrate localizate la nivelul pielii care acoperă fasciculul superior al trapezului,
care este adesea şi contracturat. Prin folosirea procedeelor de masaj aplicate cu
intensitate relativ mare, în 5-6 şedinţe, mobilitatea planului cutanat pe planurile subiacente
poate fi net ameliorată, durerea la prinderea pielii între police şi index şi infiltratele
dispărând complet; s-a dovedit că acest masaj cutanat are ca efect şi reducerea
contracturii muşchilor spinali.
În regiunea umărului
Infiltratele sunt adesea asociate localizării anterioare, dar ele pot să apară şi izolat,
în tendinite (mai ales în cea a supraspinosului). Se întâlnesc, cel mai frecvent, în zona de
deasupra capului humeral, dar se pot extinde şi pe faţa externă şi anterioară a acestuia.
Pentru combaterea infiltratelor se va aplica un masaj analgezic, progresiv dozat ca
intensitate (mai ales în primele şedinţe), datorită prezenţei factorului durere.
În regiunea lombară
Infiltratele însoţesc, în general, o discopatie degenerativă L5-S1, sunt mai puţin
dureroase decât precedentele şi se pretează bine la procedeele de masaj puternice, fiind
necesare - în general - 4-5 şedinţe pentru a asigura dispariţia lor; efectele masajului
asupra durerii sunt mai puţin evidente în regiunea lombară decât la nivel cervical.
În regiunea genunchiului
Infiltratele însoţesc o artroză, sunt localizate predominant pe faţa internă şi sunt
foarte dureroase la prinderea pielii între police şi index. Din acest motiv, se va aplica un
masaj blând, prudent, care să-şi propună împrăştierea progresivă a infiltratelor, pentru
atingerea acestui scop fiind necesare mai multe şedinţe (10-15). În această regiune
masajul nu pare a fi la fel de eficient (din punct de vedere al combaterii infiltratelor
ţesutului celular subcutanat) ca la nivelul coloanei vertebrale.
În regiunea şoldului
Infiltratele sunt localizate mai ales pe faţa externă a coapsei, în coxartroze şi pot fi
înlăturate printr-un masaj care se orientează după aceleaşi reguli ca şi în cazul celor cu
localizare la nivelul genunchiului.
Infiltratele şi induraţiile musculare se întâlnesc la nivelul muşchilor aflaţi sub
influenţa unui trunchi nervos dureros şi, ca atare, apar în nevralgii sciatice, crurale,
cervico-brahiale, cel mai frecvent după perioadele acute, dar pot să apară şi în cervicalgii,
lombalgii şi periartrite. Se pot depista prin palpări profunde, metodice, ale grupelor
musculare; practica demonstrează că ele sunt intens dureroase, de întindere şi volum
variabile şi de forme diferite (uneori de noduli, alteori de cordoane dure care rulează sub
degete), orientarea lor coincizând cu direcţia fibrelor musculare şi putându-se situa intra-
sau inter-fascicular.
Masajul va aborda muşchiul cu prudenţă (mai ales în prima şedinţă, deoarece
reacţiile dureroase pot fi foarte puternice), de jur împrejurul zonei indurate, apropiindu-se
treptat şi folosind procedee şi tehnici puţin profunde; la început se folosesc mai mult
presiunile locale.
Masaj terapeutic-recuperator
69
Unele dintre aceste induraţii se topesc pur şi simplu sub mâinile kinetoterapeutului,
ceea ce dovedeşte faptul că se datorează unor tulburări funcţionale, altele, provocate de o
afectare organică, fiind mult mai durabile; acestea vor fi abordate prin aplicarea unui masaj
progresiv ca intensitate şi întindere, 6-7 şedinţe fiind - în general - suficiente pentru a le
înlătura.
Contracturile musculare, tulburări secundare suferinţei articulare în afecţiunile
reumatismale, sunt datorate fie reflexului nociceptiv, ele apărând ca o reacţie de apărare
a organismului în faţa durerii (contracturi antalgice), fie desfăşurării unei activităţi, timp
îndelungat, în condiţii mecanice defavorabile. În afecţiunile reumatismale, aceste
contracturi musculare reflexe, totdeauna dureroase, contribuie la agravarea suferinţei
articulare; examinarea unui număr mare de pacienţi cu afecţiuni reumatismale a
demonstat că, destul de des, contracturile preced apariţia semnelor articulare. Reducerea
lor poate ameliora o redoare dureroasă, într-o artroză, iar combaterea lor va conduce,
totdeauna, la un câştig de mobilitate.
Trebuie subliniat că, aceste contracturi pot varia considerabil în funcţie de poziţia
segmentului interesat, ceea ce îngreuiază depistarea lor (de exemplu, contractura
muşchilor paravertebrali dispare în poziţie de hiperextensie a coloanei vertebrale, fapt
constatat şi prin electromiografie).
Există contracturi care însoţesc o artropatie periferică, datorate reflexului nociceptiv
şi contracturi ale muşchilor paravertebrali, datorate rahialgiilor posturale. Din punct de
vedere tehnic, modul de abordare a acestora prin masaj, este diferit, în funcţie de
localizare, astfel:
Contracturile musculare care însoţesc artropatiile membrelor
× Articulaţia coxo-femurală. Coxartroza, prezentând numeroase contracturi, reprezintă
o foarte bună indicaţie pentru masaj. Frecvent, fesierul mic şi mijlociu sunt sediul
contracturilor dureroase, o palpare atentă putând descoperi şi contracturi ale tensorului
fasciei lata, ischiogambierilor şi pelvitrohan-terienilor; adductorii pot prezenta, şi ei,
destul de frecvent, o tensiune dureroasă. În general, 1/2 de oră de masaj poate fi
suficientă pentru a constata reducerea durerii şi a contracturii. Masajul este
recomandat pentru coxartrozele incipiente şi formele mediu evoluate, pentru
coxartrozele grave şi cele cu pusee dureroase neconstituind o indicaţie bună.
× Articulaţia genunchiului. Ischiogambierii şi tensorul fasciei lata sunt, adesea, mai
contracturaţi decât cvadricepsul. Această regiune se pretează bine masajului
decontracturant, cu condiţia să se evite aplicarea masajului direct pe zona poplitee.
× Articulaţia umărului. Muşchii contracturaţi ai acestei regiuni sunt, în general, marele
pectoral şi fasciculul clavicular al deltoidului, iar în capsulitele retractile se poate întâlni
şi o contractură a planului muscular posterior al axilei. Această regiune se pretează
bine masajului decontracturant.
Contracturile muşchilor paravertebrali care însoţesc afecţiuni ale coloanei
vertebrale
× În artroza vertebrală. Masajul trebuie aplicat cu prudenţă, de preferinţă profund, cu
vârfurile degetelor (sensibilitatea dureroasă care apare nu este o dovadă de
supradozaj, dacă nu devine dezagreabilă), pe transverşii spinali, sediul celor mai
importante contracturi. Din practică, s-a constatat că aplicarea masajului pe anumite
zone diminuează contracturile întregii musculaturi paravertebrale; aceste zone, care
trebuiesc masate cu predilecţie, sunt: zonele care înconjoară articulaţia cervico-
occipitală, cervico-dorsală, lombo-sacrală şi nivelul D5-D6. Masajul poate fi efectuat,
uneori, în poziţie de maximă întindere a muşchilor (în cifoză completă), mai ales pentru
regiunea lombară.
× În pelvi-spondilita reumatismală. Masajul poate fi folosit doar în afara puseelor
inflamatorii, cu condiţia să fie aplicat cu prudenţă în ceea ce priveşte intensitatea.
× În epifizita vertebrală. Contractura este, adesea, foarte intensă, motiv pentru care se
recomandă masaj (folosind aceeaşi tehnică ca la artroza vertebrală) + aplicaţii de
căldură.
× În cazul tulburărilor de genul nevralgie sciatică sau cervico-brahială (datorate
unui conflict disco-radicular), însoţite de o contractură antalgică, masajul poate fi
aplicat în scopul reducerii acestei tensiuni musculare excesive.
Contracturile muşchilor paravertebrali care nu însoţesc afecţiuni ale coloanei
vertebrale
Fac parte din tabloul clinic al rahialgiilor posturale, la examinare, muşchii superficiali
simţindu-se sub degete ca o coardă, fiind dureroşi şi dând, la palpare, senzaţia de fibroză.
Aceste contracturi reacţionează la masaj în mod variabil, constatându-se fie o ameliorare
rapidă, fie o ineficienţă totală, dacă masajul se aplică prea superficial. În scopul combaterii
lor, se recomandă masajul profund (chiar dacă este oarecum dureros), care va provoca o
senzaţie de oboseală musculară, însoţită de senzaţie de durere la început, care durează
1-2 zile, după care dispare; această ameliorare, fie apare între a III-a şi a V-a şedinţă, fie
nu apare. Eficienţa masajului creşte dacă se asociază cu contracţii izometrice.
Retracţiile musculare interesează masa muşchiului şi aponevroza sa. Procesul
retracţiei este mai rapid şi mai precoce dacă la nivelul muşchiului au existat (Maxwell-
Hudson, C., 2001):
× infiltraţii edematoase sau inflamatorii;
× contracturi musculare permanente (retracţia se însoţeşte, în acest caz, cu fenomene
dureroase);
× atitudini antalgice în poziţie scurtată.
În urma fixării în atitudini antalgice, în segmentele interesate se poate instala o
retracţie a corpului muscular dar şi a aponevrozelor sale; astfel, apar retracţii frecvente ale
ischiogambierilor, psoasiliacului, tricepsului sural, la poliartriticii imobilizaţi la pat şi care
prezintă atitudini antalgice prelungite în flexie a şoldului, genunchiului şi picior equin.
Grupele musculare antagoniste celor retractate sunt, de regulă, atinse de atrofie. De fapt,
contractura dureroasă, fixarea în poziţie vicioasă şi amiotrofia coexistă, conlucrând în
sensul producerii retracţiilor.
Retracţiile determină diminuarea elasticităţii musculare, limitarea mobilităţii
articulaţiei corespondente şi amiotrofia funcţională a grupelor musculare antagoniste.
Fiind greu reductibile, este de preferat aplicarea unui tratament preventiv, care
poate consta din igienă posturală, fizioterapie şi masaj. În ceea ce priveşte combaterea
retracţiilor instalate, masajul poate fi folosit rar singur şi doar atunci când retracţia este
recentă şi moderată; pentru a asigura eficienţa tratamentului (care necesită luni de
îngrijire), masajul trebuie asociat obligatoriu cu posturi. O retracţie gravă şi veche este în
afara posibilităţilor de intervenţie a masajului.
Atrofia musculară este frecventă în afecţiunile reumatismale şi precedată de un
anumit grad de hipotonie. Amiotrofia este totdeauna confirmată prin palpare şi obiectivată
prin măsurători.
În literatura de specialitate, se enumeră următoarele tipuri de atrofie (Fritz, S.,
Grosembach, M.J., 2004):
× Atrofia musculară neurogenă, observată în denervările parţiale sau totale prin
afectarea neuronului motor periferic, de exemplu în sciatica paralizantă sau pareziantă
(sindrom radicular) sau în sindromul canalului carpian cu afectare neurogenă (sindrom
troncular);
Masaj terapeutic-recuperator
71
× Atrofia miogenă se întâlneşte în colagenoze: polimiozite, dermatomiozite, periartrite
nodulare (PAN), anumite poliartrite reumatoide, anumite forme de lupus. Starea
inflamatorie a muşchiului reprezintă o contraindicaţie pentru masaj, dar fibroza - ca
sechelă a afecţiunii primare - constituie o bună indicaţie;
× Atrofia produsă de procese mixte neuro-miogene poate fi obiectivată prin
electromiografie la bolnavii cu poliartrită supuşi unei corticoterapii prelungite;
× Atrofia musculară post imobilizare şi amiotrofia reflexă din afecţiunile articulare.
Aceste două tipuri sunt cel mai frecvent observate în reumatologie, atrofia nefiind
neapărat legată de o hipotonie, ci în unele cazuri de o hipertonie dureroasă; astfel, se
pot semnala amiotrofiile poliartriticilor imobilizaţi la pat, atrofiile cvadricepsului în
gonartroză, a fesierilor în coxartroză etc., datorate atât imobilizării, cât şi intrării în
acţiune a reflexelor nociceptive.
Masajul nu este cel mai bun mijloc de a trata atrofia musculară, fiind de preferat
contracţia musculară. În reumatism însă, datorită deteriorării structurilor articulare
contracţiile musculare generatoare de mişcare nu sunt uşor de executat, de aceea
aplicarea masajului tonic reprezintă o bună indicaţie.
7.3. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea unor afecţiuni
reumatismale, cu cele mai frecvente localizări
Regiunea cervicală
× Cervicartrozele. Eficienţa masajului, mai ales la subiecţii vârstnici care suferă de
această afecţiune, este condiţionată de poziţionarea adecvată (urmărind asigurarea
confortului şi a siguranţei subiectului) şi de controlul reacţiilor sale, din acest motiv fiind
necesară cunoaşterea gradului în care este limitată mobilitatea în această categorie de
afecţiuni. Existenţa unui sindrom vertebro-bazilar nu constituie o contraindicaţie, dar
trebuie avută în vedere - în acest caz - legătura dintre poziţia capului şi riscul producerii
unui fenomen ischemic: răsucirea coloanei vertebrale cervicale poate determina o
diminuare serioasă a debitului arterial homolateral şi un aflux mai mare controlateral;
extensia asociată cu răsucire limitează debitul sanguin pe ambele părţi; extensia izolată
are un efect ischemiant net (oricum, această poziţie se contraindică, datorită caracterului
său dureros). sanguin pe ambele părţi; extensia izolată are un efect ischemiant net
(oricum, această poziţie se contraindică, datorită caracterului său dureros).
La pacienţii care prezintă contracturi în regiunea cervicală, masajul va începe la
nivelul cefei şi umerilor (din poziţia aşezat, cu capul sprijinit pe propriile antebraţe/cu
fruntea sprijinită pe toracele kinetoterapeutului), înainte de a începe prelucrarea efectivă a
regiunii (din poziţia decubit, cu capul uşor flectat - 30-50
0
); pacientul trebuie să fie relaxat
şi să evite blocarea în apnee inspiratorie, care ar putea genera o cefalee.
Atunci când durerile de cap sau migrenele completează tabloul algiei
cervicartrozice, masajul capului şi al feţei contribuie la diminuarea durerii.
În general, 6-8 şedinţe de câte 30', efectuate de 3 ori pe săptămână, pot asigura
obţinerea unor rezultate bune.
× Cervicalgiile posturale, afectează cu precădere morfotipul longilin astenic, cel mai
frecvent de sex femeeiesc, de vârstă variabilă.
La investigaţiile efectuate se poate constata că imaginea radiologică este normală,
iar în timpul examenului funcţional se constată că mobilitatea pasivă este exagerată
(laxitate).
Reeducarea funcţională are, în acest caz, importanţă mai mare decât masajul.
Masajul care poate fi aplicat constă - în principal - în frământat al regiunii scapulo-
humerale şi presiuni alunecate profunde, efectuate alternativ cu contracţii izometrice ale
muşchilor stabilizatori ai segmentului cervical. Dacă factorul cauzal (de exemplu, o
profesiune care obligă la adoptarea, timp îndelungat, a unei poziţii în flexie a capului)
poate fi îndepărtat, 10 şedinţe de câte 20' sunt, în general, suficiente pentru a îndepărta
problema.
× Cervicalgiile asociate spasmofiliei. În tabloul, complex şi labil, al manifestărilor
spasmofiliei durerea cervicală ocupă un loc important. În cazul tetaniei sau spasmofiliei
confirmate, în general, subiecţii nu suportă masajul, din acest motiv, fiind necesar ca
totdeauna să se înceapă tratamentul cu testarea pacientului, pentru a-i stabili gradul de
reactivitate. În cazul în care subiectul suportă aplicarea masajului, se vor folosi procedee
şi tehnici uşoare, efectuate cu deplasare minimă a mâinilor pe tegumente (în principal,
presiuni locale uşoare şi frământat profund şi lent în poziţie optimă de relaxare),
kinetoterapeutul urmărind, în permanenţă, modul în care respiră pacientul, deoarece o
simplă hiperpnee emoţională poate declanşa o criză.
× Cervicalgiile care însoţesc "gâtul blocat", afectează, în general, brevilinii astenici, cel
mai frecvent de sex bărbătesc. Segmentul cervical prezintă o contractură puternică,
adesea însoţită şi de un infiltrat "în mantie" la nivelul trapezului superior şi al zonei
interscapulare.
Înainte de a trece la masajul propriu-zis al cefei, se aplică procedee şi tehnici
selectate în scopul combaterii infiltratului, urmate de presiuni alunecate şi frământat lent şi
profund, pe suprafaţă mare - zonele dorsală superioară şi interscapulară -, pacientul fiind
poziţionat în aşezat (cu capul sprijinit pe propriile antebraţe/cu fruntea sprijinită pe toracele
kinetoterapeutului); frământatul uşor al maseterilor (recomandând subiectului să se
relaxeze şi să întredeschidă gura) contribuie eficient la relaxara regiunii cervicale.
Atât această formă de premasaj, cât şi masajul propriu-zis al cefei pot fi efectuate
sub apă, prin asocierea efectului relaxator al apei crescând eficienţa tratamentului.
În general, simptomele sunt mai rezistente decât în formele prezentate anterior, din
acest motiv fiind necesare 15-20 şedinţe pentru a obţine un rezultat satisfăcător.
× Cervicalgiile acute. Nevralgiile cervico-brahiale. La ieşirea din faza de repaos
absolut, în cazul acestor afecţiuni, pacientul care vine la kinetoterapeut prezintă încă un
anumit grad de hiperestezie, motiv pentru care este necesară adoptarea unui
comportament terapeutic circumspect.
Tehnica tratamentului este asemănătoare cu cea prezentată la cervicalgiile
artrozice. Se va respecta regula posturărilor şi mobilizărilor indolore (aplicarea masajului
doar în poziţie nedureroasă fiind un imperativ absolut), ţinându-se cont de limitarea
asimetrică a mişcărilor. Cu condiţia respectării tabu-ului poziţional se poate folosi
asocierea masajului cu tracţiuni blânde în ax (efectuate cu prudenţă) şi cu contracţii
izometrice indolore ale musculaturii locale; se poate efectua şi masajul membrelor
superioare, el neavând de fapt decât un efect placebo.
Durata tratamentului este, în medie, de 8-15 şedinţe scurte (15'), desfăşurate zilnic -
la început; pe măsura ameliorării simptomelor care formează tabloului clinic, durata
şedinţelor poate fi mărită, pentru ca spre sfârşitul tratamentului să scadă din nou.
Regiunea dorsală
× Dorsalgiile cronice
- Asociate unor procese artrozice. În aceste cazuri, la explorarea palpatorie se
descoperă constant infiltrate şi contracturi care difuzează spre regiunea cervico-dorsală şi
eventual spre cea lombară.
Tehnica masajului nu prezintă nici o particularitate specifică. Posologia este extrem
de variată, numărul şedinţelor necesare stabilindu-se în funcţie de gravitatea şi întinderea
afecţiunii; durata medie a unei şedinţe de masaj este de 20'.
- Asociate pelvispondilitei reumatismale şi distrofiei rahidiene de creştere. În
afara puseelor evolutive, tabloul este foarte asemănător cu precedentul, adesea
prezentând o intensitate mai mare a contracturilor.
Masaj terapeutic-recuperator
73
Poziţionarea subiectului în vederea aplicării masajului nu trebuie considerată ca
restrictivă, dar va trebui să respecte dezideratului asigurării confortului maxim (ţinând
bineînţeles cont şi de deformaţiile existente). Este recomandat ca masajul să se aplice
alternativ cu secvenţele de reeducare funcţională, şedinţele terminându-se cu masaj
liniştitor.
- Asociate cu cifozele dureroase. Oricare ar fi vârsta pacienţilor, originea
ligamentară a acestor afecţiuni dictează folosirea masajului, ca şi în cazul dorsalgiilor care
afectează subiecţii astenici.
- La pacienţii astenici. Populaţia cuprinde un procentaj crescut de subiecţi care
prezintă un oarecare grad de impotenţă funcţională datorată unor leziuni structurale la
nivelul coloanei vertebrale dorsale. Ţinând cont de aceste date şi de faptul că aceşti
pacienţi sunt în general şi depresivi, se va folosi un tip de masaj (viguros, tonic, profund, la
limita apariţiei durerii) care să urmărească stimularea funcţională a regiunii lezate. În cazul
existenţei infiltratelor se va acorda atenţie deosebită şi pielii, urmărindu-se împrăştierea
lor, în caz contrar atenţia îndreptându-se mai ales asupra elementelor musculare şi
articulare.
Iniţial, procedeele şi tehnicile folosite, pot fi resimţite ca agresive, treptat însă
pacientul obişnuindu-se şi tolerând mai bine masajul; apariţia - în timpul aplicării masajului
- a unei senzaţii locale de căldură constituie un indicator al unui prognostic favorabil.
Posologie: în 10-15 şedinţe de câte 30-40' (de lucru efectiv la nivelul musculaturii
paravertebrale), se obţin - în general - rezultate bune.
- Dorsalgiile de suprasolicitare (surmenaj). În apariţia lor, este adesea incriminat
un factor profesional sau sportiv. Morfotipurile afectate sunt dintre cele mai variate,
părându-se că doar persoanele cu o structură atletică pot fi scutite de aceste neplăceri.
La examinare, contracturile frapează prin intensitatea şi întinderea lor, fiind afectate
adesea şi zonele cervicală şi lombară, durerea spontană având un caracter ambiguu,
neputând fi localizată prin palpare; s-a observat că, chiar şi la subiecţi cu masă musculară
mare şi bine antrenată, pielea "cere ajutor" sub forma unor infiltrate extrem de dureroase,
în cazul acestui tip de dorsalgii.
În faţa acestui tablou, se va recurge la aplicarea unui masaj sedativ, lent, profund,
cu suprafaţă mare de contact pe suprafaţă mare, prelucrându-se întreaga suprafaţă
posterioară a trunchiului şi a centurii scapulare; se pare că poziţionarea trunchiului în
uşoară extensie diminuează durerea, dar mimica spontană a subiectului va fi, de fapt, cea
care va ghida kinetoterapeutul în alegerea celei mai favorabile poziţii.
Folosirea presiunilor locale profunde, efectuate cu antebraţele (respectând astfel
regula conform căreia se va acţiona cu suprafaţă mare de contact pe suprafaţă mare), are
ca efect o diminuare importantă a durerii; apariţia cracmentelor la nivelul articulaţiilor
coloanei vertebrale, în timpul executării acestor presiuni (de regulă, pe timpul expirator),
nu are nici o semnificaţie peiorativă şi nu trebuie să suscite un sentiment de culpabilitate
kinetoterapeutului, fiind un semn al realinierii capetelor articulare.
Posologia depinde de factorul cauzal, iar rezultatul depinde de suspendarea,
suprimarea sau reintrarea sub influenţa agentului cauzator (pentru obţinerea unor rezultate
bune este necesar ca medicul să recomande, în funcţie de posibilităţi, suspendarea
temporară sau chiar suprimarea definitivă a activităţilor care produc suprasolicitarea
regiunii afectate).
× Dorsalgia acută. Această afecţiune nu presupune acelaşi imperativ de repaos ca în
cazul cervicalgiilor acute, cu sau fără nevralgie cervico-brahială şi, ca atare, tratamentul
poate începe precoce.
După ce a fost identificat factorul declanşator al durerii (extensie, lateroflexie,
inspiraţie sau expiraţie), kinetoterapeutul va aşeza subiectul într-o poziţie opusă celei care
provoacă durerea.
Aplicarea masajului va începe la distanţă de punctul exitus şi va urmări combaterea
contracturilor, în acest scop folosindu-se, în principal, presiuni locale, presiuni alunecate
profunde şi frământat lent; el se va apropia progresiv de locus dolenti (locul dureros), în
care kinetoterapeutul se va strădui să găsească modalitatea de executare a presiunii (cu
rădăcina mâinii, cu antebraţul etc.) la care pacientul simte cea mai importantă calmare a
durerii. Ca şi în dorsalgiile de surmenaj, nu este exclus să apară o senzaţie de calmare
bruscă a durerii, însoţită sau nu de un cracment articular perceptibil; acest "happy end"
face inutilă continuarea masajului, dacă deja au fost înlăturate contracturile reflexe.
Subiecţii stenici îşi pot relua activitatea normală, cei astenici urmând să treacă la etapa
reeducativă.
Pentru tratamentul acestor dorsalgii pe fond de blocaj articular, adesea nu sunt
necesare multe şedinţe (rezolvarea problemei putându-se produce în 1-10 şedinţe).
Regiunea lombară
× Lombalgiile şi lombo-sciatica. Aceste afecţiuni se înscriu printre cele mai frecvente
prescripţii ale masajului, în timp el dovedindu-şi deja eficienţa, în rezolvarea problemelor
specifice.
Masajul este, cel mai frecvent, integrat în cadrul unui tratament complex
kinetoterapeutic, mai rar fiind practicat izolat.
- Lombalgiile asociate artrozei lombare. Fondul artrozic impune extinderea
explorării clinice şi, în funcţie de rezultatele aceasteia, extinderea tratamentului
kinetoterapeutic şi dincolo de segmentul lombar; regiunea pelvină (muşchii, bazinul osos,
articulaţiile coxo-femurale) prezintă frecvent semnele unui conflict la nivel lombar, iar
neglijarea tratării acestei regiuni va determina reapariţia rapidă a sindromului lombalgic.
Poziţiile recomandate pentru aplicarea masajului sunt decubit ventral şi eventual
laterocubit. În regiunea lombară se pot aplica procedee şi tehnici de intensitate moderată
şi mare, iar suferinţa ligamentelor ilio-lombare şi a articulaţiilor sacro-iliace sugerează
necesitatea folosirii masajului transversal profund. Pentru ligamentele inter- şi
supraspinoase, se foloseşte o tehnică specială de fricţiune "în cleşte" (între vârful policelui
şi cel al indexului), care este bine tolerată de pacienţi.
Masajul câştigă adesea în eficienţă dacă este efectuat în secvenţe care alternează
cu contracţii izometrice şi mobilizări active, la limita apariţiei durerilor.
Posologia curentă este de 15 şedinţe de câte 20'.
- Lombalgiile datorate deformaţiilor şi anomaliilor structurale. În aceste cazuri
trebuie abandonată ideea unei posturări care să pună în poziţie corectivă segmentul
deformat, poziţia aleasă pentru aplicarea masajului find cea în care pacientul se simte cel
mai confortabil.
Modalitatea specifică de masaj este dictată de rezultatele obţinute la examinare
(simetria sau asimetria uzurii capsulo-ligamentare secundare deformării); în general,
masajul transversal profund, alternat cu procedee şi tehnici decontracturante aplicate pe
masele musculare, constituie cel mai eficient mod de abordare.
Posologia este dificil de stabilit, ţinând cont de marea diversitate a cazurilor, ea fiind
hotărâtă de către kinetoterapeut în funcţie de particularităţile bolii şi ale bolnavului.
- Lombalgiile posturale, fără anomalii morfologice. Imaginile radiologice
normale, mobilitatea segmentară bună sau peste normal, starea musculară variabilă - dar
cel mai frecvent destul de alterată -, caracterizează tabloul clinic al acestei categorii de
afecţiuni, foarte asemănător cu cel al cervicalgiilor posturale.
Se recomandă folosirea unui masaj stimulativ, urmărind stimularea aferenţelor
proprioceptive locale. Tehnici preluate din metodele Rabe, Terrier etc., frământatul
transversal profund şi toate procedeele decontracturante, sunt considerate elementele
tratamentului prin masaj cele mai potrivite acestui context clinic.
Masaj terapeutic-recuperator
75
Lombalgiile posturale ale subiecţilor stenici sunt însoţite adesea de un infiltrat
localizat la nivelul regiunii fesiere, a cărui mobilizare este extrem de dureroasă (durere
care cedează în câteva şedinţe de masaj aplicat asupra aponevrozei fesiere); odată cu
dispariţia infiltratului, se constată şi dispariţia durerii lombare.
- Lombalgiile asociate spasmofiliei. Trebuie recunoscut că în această afecţiune,
în care labilitatea şi polimorfismul simptomelor sunt reguli, rezultatele obţinute prin
aplicarea masajului pot fi înşelătoare. Succesul obţinut în calmarea durerii lombare nu se
datorează, de fapt, folosirii unei tehnici speciale de masaj, ci mai curând reprezintă o
situaţie terapeutică în care masajul a servit ca pretext şi ca suport unei psihoterapii
nedeclarate. Ca şi pentru cervicalgiile asociate spasmofiliei, relaxarea musculară locală şi
generală constituie un mod eficient de acţionare în scopul combaterii durerii.
- Lombalgiile şi lombo-sciatalgiile de origine discală. În această categorie de
afecţiuni, kinetoterapeutul poate interveni chiar din timpul fazei acute, dar faptul că, în
primele şedinţe, pericolul recidivei este prezent, îl obligă la abordarea tratamentului cu
maximă prudenţă.
Poziţionarea pacientului în vederea aplicării masajului se face în decubit ventral, cu
sau fără o pernuţă sub regiunea abdomino-pelvină (pentru delordozare), sau în laterocubit
şi, niciodată, în aşezat, deoarece relaxându-se pacientul are tendinţa de a cifoza coloana
vertebrală, reproducând astfel condiţiile în care, de obicei, se produce conflictul discal.
Dacă pacientul nu suportă încă să fie atins pe regiunea lombo-pelvină, se va
efectua un masaj profund la distanţă (pe regiunile dorsală, scapulară, cervicală), care îl va
pregăti pentru aplicarea masajului local. Profunzimea masajului va progresa gradat,
acţionându-se mai întâi asupra infiltratelor de la nivel cutanat, apoi asupra muşchilor şi a
elementelor osoase şi ligamentare.
Masajul membrului inferior îşi justifică aici utilitatea mai bine decât masajul
membrului superior în nevralgiile cervico-brahiale, deoarece prezenţa unor cordoane
indurate la nivelul părţilor posterioare ale coapsei şi gambei necesită aplicarea unui
tratament local constând în presiuni, statice şi alunecate, frământat şi ridicări de muşchi.
Posologia nu poate fi standardizată în condiţiile în care conflictul discal are
numeroase variante evolutive. Se poate propune un tratament de încercare de 15 şedinţe
a câte 20' fiecare, reînnoind prescripţia dacă evoluţia este favorabilă.
Regiunea şoldului
Principalele indicaţii ale masajului aplicat la nivelul şoldului, în reumatologie, privesc
coxartroza. Cu excepţia puseelor inflamatorii (în cazul coxitelor din pelvispondilitele
reumatismale, de exemplu), se folosesc aceleaşi modalităţi de tratament prin masaj.
Oportunitatea masajului în coxopatiile distructive cu evoluţie rapidă şi în osteocondrozele
aseptice ale capului femural, mai este încă discutată, aceste afecţiuni părând că sunt, mai
curând, de competenţa chirurgiei.
În absenţa semnelor clinice şi radiologice care confirmă coxartroza, anumite
periartrite ale şoldului (de tipul tendinitelor la nivelul inserţiilor pe trohanter, de exemplu),
pot fi tratate şi medicamentos şi kinetoterapeutic, durerea resimţită la nivelul muşchilor
sau/şi tendoanelor, contracturile, infiltratele locale sau situate la distanţă constituind factorii
a căror combatere va fi urmărită prin aplicarea masajului.
Poziţionarea subiectului va respecta criteriul asigurării confortului maxim. În cazul în
care există un flexum de şold, pentru masajul regiunii fesiere, se va adopta poziţia de
decubit ventral, cu o pernă aşezată sub abdomen şi crestele iliace. Se poate folosi şi
poziţia de laterocubit, cu o pernă aşezată între genunchi, pentru a limita adducţia
dureroasă a şoldului opus celui de sprijin.
Dezideratul împrăştierii infiltratului subcutanat din regiunea fesieră, pare să fie mai
puţin important decât în lombalgii şi lombo-sciatică; importanţa mai mare a acestui obiectiv
vizează, mai degrabă, fascia lata şi bandeleta ilio-tibială, unde aplicarea masajului trebuie
să urmărească prelucrarea corespunzătoare a inserţiei inferioare a tractusului fibros.
Masajul cu adresabilitate musculară va urmări destinderea contracturilor
descoperite, în timpul examinării palpatorii, la nivelul fesirului mic şi mijlociu şi tensorului
fasciei lata; în acest scop, se vor folosi presiuni profunde, executate în ritm lent, cu o
intensitate dozată în funcţie de gradul de toleranţă al pacientului (practica demonstrează
că, în mod normal, aproximativ în 12' de masaj corect aplicat, musculatura contracturată
începe să se destindă).
Alternarea masajului cu tracţiuni în ax (timp de 10-12'') amplifică efectul sedativ;
atenţie, însă, acest lucru se poate efectua doar în cazul în care examenul radiologic nu a
evidenţiat existenţa deja a unei decoaptări articulare!
Balneokinetoterapia îşi găseşte aici una dintre cele mai bune indicaţii, hidromasajul
şi rulatul aplicat la nivelul muşchilor coapsei, alternate cu tracţiuni uşoare constituind o
foarte bună pregătire a regiunii pentru şedinţa de hidrokinetoterapie.
Masajul zonelor de inserţie a tendoanelor se efectuează mai uşor la nivelul
trohanterului mare şi mai dificil la nivelul psoas-iliacului, la nivelul căruia aplicarea fricţiunii
are, însă, un efect foarte bun. Masajul părţii superioare a articulaţiei coxo-femurale are, de
cele mai multe ori, efect sedativ asupra zonelor de proiecţie a durerii (regiunea inghinală).
Cu condiţia respectării unei intensităţi sub limita apariţiei durerii, după 5-10' - în
general - durerea în punctul de proiecţie inghinal dispare, acest lucru permiţând un câştig
de amplitudine în mişcările de flexie-extensie. În general, 15 şedinţe de câte 20', eventual
repetate încă o dată pe parcursul unui an, contribuie eficient la ruperea cercului vicios
durere -> contractură antalgică -> durere exacerbată.
În ceea ce priveşte coxartrozele operate (osteosinteze şi, mai ales, artroplastii
totale), considerăm că stimularea cutanată produsă de aplicarea masajului contribuie la
reintegrarea mai rapidă a acestei zone în schema corporală (prin intermediul receptorilor
capsulo-ligamentari).
Regiunea genunchiului
Complexitatea structurală şi funcţională a acestei articulaţii şi fineţea adaptărilor
neuromusculare care îi controlează stabilitatea, pot constitui argumente care stau la baza
afirmaţiei că genunchiul este foarte vulnerabil, nefiind nevoie de o leziune foarte gravă
pentru a periclita programul neuromuscular normal la acest nivel.
Durerea, mai ales, este cea care parazitează buna funcţionare musculo-articulară
şi, din acest punct de vedere, nu este exagerat când se afirmă că genunchiul este poate
una dintre cele mai sensibile articulaţii din corp.
Partea tratamentului care revine masajului are ca obiective diminuarea sau
combaterea disfuncţionalităţilor, modalităţile de acţionare putând fi structurate după cum
urmează:
× Artrozele femuro-patelare şi sindroamele rotuliene. Pentru a aplica masajul,
pacientul va fi poziţionat în decubit dorsal, cu genunchiul întins.
Procedeul de masaj de bază poate fi considerat fricţiunea executată cu faţa palmară
a degetelor, la nivel perirotulian bilateral, în sens indiferent (ascendent sau descendent).
Nu trebuie neglijată căutarea şi tratarea eventualelor proiecţii la distanţă ale conflictului,
care se pot manifesta sub forma infiltratelor subcutanate localizate, intervenţia asupra lor
fiind destul de dureroasă, dar neglijarea lor putând conduce, în timp, la instalarea unei
impotenţe funcţionale considerabile (din practică, constatându-se că îndepărtarea lor nu
cere, de obicei, decât 5-10 şedinţe de câte 20').
La explorarea genunchiului care prezintă aceste afecţiuni, se poate depista, la
nivelul părţii inferioare a vastului intern, suprarotulian, un început de organizare a unei
fibroze. Frământatul vastului intern, ridicările de muşchi şi ciupiturile, pot contribui la
Masaj terapeutic-recuperator
77
îndepărtarea riscului instalării fibrozei, fiind, în general, necesare aproximativ 20 şedinţe
pentru atingerea acestui obiectiv.
Artrozele femuro-patelare mai prezintă şi fibro-paniculoze la nivelul tuberculului
Gerdy şi mai ales la nivelul şanţului tendonului semimembranosului. Chiar dacă, în timpul
aplicării masajului, durerea este destul de vie, ni se pare foarte important să se intervină
pentru îndepărtarea lor, acest lucru fiind indispensabil pentru a se putea trece la
reprogramarea neuromusculară a genunchiului.
× Artrozele femuro-tibiale. Poziţia optimă adoptată de subiect, în vederea aplicării
masajului, va fi bineînţeles cea care asigură indoloritatea (în general, în decubit dorsal, cu
genunchiul în uşoară flexie, susţinut în spaţiul popliteu de o pernă suficient de moale
pentru a nu împiedica circulaţia de retur).
Zona infiltrată, care se depistează, de obicei, pe faţa internă a genunchiului, se
dovedeşte a fi foarte sensibilă la atingere, dar dispariţia infiltratului condiţionează calmarea
durerilor. Un efleuraj, calm şi prelungit, la începutul şedinţei, va contribui la saturarea
receptorilor nociceptivi şi va permite apoi aplicarea procedeelor şi tehnicilor specifice
pentru mobilizarea infiltratului; se vor folosi, de asemenea, frământatul trofic al
cvadricepsului şi masajul transversal profund.
Hidromasajul poate fi mult mai bine tolerat de către pacient; masajul cu gheaţă
prezintă un oarecare grad de risc, deoarece pot să apară reacţii nedorite.
Regiunea gleznei şi piciorului
În afecţiunile reumatismale la nivelul piciorului (de exemplu cele din poliartrita
cronică reumatismală), masajul manual nu constituie o bună indicaţie, deoarece el poate
determina apariţia unor reacţii inflamatorii, un efect mai bun având hidromasajul, sub
formă de duş subacval, cu membrul inferior în imersie totală (acelaşi lucru putându-se
afirma şi în cazul durerilor datorate unui halus valgus rigid). Practica demonstrează că 10
şedinţe de câte 20' conduc, în general, la dispariţia durerilor.
Algoneurodistrofiile piciorului evoluează mult mai favorabil atunci când sunt tratate
în apă de mare caldă, masajul manual uscat nefiind bine suportat, mai ales în cursul
primelor săptămâni de evoluţie.
La nivelul gleznei, principala indicaţie pentru masaj este constituită de sechelele
entorselor tibio-tarsiene. Tehnica de masaj folosită este identică cu cea recomandată
pentru entorsele recente (vezi aplicaţiile masajului în activitatea sportivă), durata
tratamentului fiind însă net crescută (până la 20 şedinţe, intercalate cu cele de tratament
de reeducare). În cazul în care se asociază şi o lezare a tendonului tricepsului sural, se
poate depista un punct periostal dureros pe una din feţele laterale (în general, externă) a
calcaneului, ceea ce sugerează folosirea metodei Vogler.
Regiunea umărului
× Artrozele sterno- şi acromio-claviculare, fiind localizate la nivelul articulaţiilor sterno-
claviculare şi acromio-claviculare, care au una dintre feţe uşor accesibilă prin tegumente,
fac posibilă aplicarea unei tehnici derivate din masajul transversal profund, dar în care
fricţiunea va fi în aşa fel dozată încât să nu depăşească pragul toleranţei la durere al
subiectului; procedeele şi tehnicile aplicate cu intensitate exagerată riscă să determine
apariţia unor reacţii neplăcute în această regiune, în care repercusiunile de ordin
neurovegetativ pot fi importante.
Poziţionarea subiectului se face indiferent, în aşezat sau decubit, în funcţie de
preferinţe.
Se pare că durata optimă este de 10', masajul capsulei articulare putând fi alternat
cu cel al muşchilor învecinaţi (marele pectoral şi deltoidul). De cele mai multe ori, în
decursul a 3-4 săptămâni, se poate constata o ameliorare rapidă a durerii, evoluţia
realizându-se spre normalizare funcţională.
× Tendinitele şi tendinozele muşchilor coifului reprezintă o foarte bună şi frecventă
indicaţie pentru masaj, în scopul atingerii obiectivelor urmărite folosindu-se, mai ales,
masajul transversal profund.
În ceea ce priveşte abordarea muşchilor supra- şi subspinoşi, se recomandă ca
masajul să se execute cu subiectul în poziţia aşezat, cu membrul superior în extensie şi
rotaţie internă (pentru supraspinoşi) şi în adducţie - flexie - rotaţie externă (pentru
subspinoşi), în scopul degajării inserţiilor trohiteriene.
Fricţiunile se efectuează transversal, cu vârful unui deget, eventual întărit prin
sprijinul degetului învecinat.
Durata fricţiunii poate fi cuprinsă între 10-20', dar pot fi suficiente şi 5-10', ea
stabilindu-se de fapt în funcţie de reactivitatea subiectului.
Uneori, conflictul în loc să se instaleze la nivelul terminal al inserţiei supraspinosului,
se extinde la joncţiunea miotendinoasă, în partea externă a fosei supraspinosului.
Diferenţierea se poate face comparând reacţiile care apar în timpul examinării, reacţiile
dureroase la fricţiunea profundă, executată cu un deget, pe trapez, desemnând afectarea
supraspinosului. Configuraţia omoplatului în această zonă nu permite efectuarea masajului
transversal profund, dar practica a demonstrat eficienţa fricţiunii executată cu vârful unui
deget, longitudinal pe locul dureros (6 - 8'), umărul fiind menţinut uşor ridicat pentru a
relaxa trapezul.
Posibilitatea efectuării masajului transversal profund pe muşchiul subscapular este
tributară reacţiilor de vecinătate: dacă ecoul afecţiunii se răsfrânge şi asupra tendonului
lung al bicepsului, metoda este impracticabilă, iar arsenalul terapeutic este redus doar la
fizioterapie (ultrasunete, unde electromagnetice, laser).
Tendinitele porţiunii lungi a bicepsului sunt mai greu de abordat. Metoda Cyriax
recomandă fricţiunea cu vârful unuia sau a două degete, efectuată transversal pe tendonul
aflat în şanţul intertuberozitar; adesea se obţine un efect sedativ, dar în unele cazuri se
poate observa o exacerbare a durerii (care s-ar putea datora unei reacţii inflamatorii la
nivelul manşonului sinovial care înconjoară tendonul), ceea ce face ca umărul să nu poată
fi atins timp de mai multe zile şi necesitând recurgerea la infiltraţii. Faţă de caracterul
ipotetic al rezultatului, se recomandă - mai curând - o fricţiune longitudinală pe culisa
bicipitală, efectuată cu intensitate mică a presiunii şi asociată cu fricţiuni insistente pe
nodulii şi infiltratele care se percep la nivelul pielii, pe traiectul tendonului; rezultatele sunt
la fel de rapide ca cele care se obţin în cazul folosirii masajului transversal profund aplicat
în alte zone şi, în plus, această tehnică nu determină producerea nici unei complicaţii.
În aplicarea tuturor acestor tehnici, kinetoterapeutul trebuie să ţină cont de
fragilitatea elementelor articulare şi periarticulare datorată factorului reumatismal; faptul că
aceleaşi metode pot fi folosite în traumatologie (într-un stadiu avansat al recuperării), nu
trebuie să conducă la concluzia că şi în cazul afecţiunilor reumatismale se poate folosi un
masaj mai intens, depăşirea pragului de intensitate medie dovedindu-se - în aceste situaţii
- de nesuportat.
× Durerile musculare la nivelul umărului necesită un masaj mai întins ca suprafaţă, care
să ţină cont de faptul că aici contractura se poate întinde de-a lungul lanţurilor musculare.
Durerile la nivelul deltoidului justifică aplicarea masajului pe partea externă a
braţului, pe partea superioară a trapezului şi pe ceafă. Existenţa unei dureri în regiunea
scapulară indică necesitatea folosirii unui masaj local, completat prin masajul părţii
mediane a spatelui, masajul cefei şi asociat cu mobilizarea planului de alunecare omo-
serato-toracic.
La explorarea planului superficial se poate constata, în toate aceste cazuri,
existenţa unor noduli (pe marele pectoral, la nivelul pliului deltoido-pectoral, pe culisa
bicipitală, în fosa supra- şi subspinosului), a căror tratament prin fricţiuni şi tehnici de
palpare-rulare (Metoda Wettervald) este o condiţie indispensabilă în cazul în care se
urmăreşte obţinerea efectului sedativ.
Masaj terapeutic-recuperator
79
× Algoneurodistrofia, sindromul umăr - mână. Kinetoterapeuţii ştiu că în această
afecţiune nu este nimic de făcut (ea favorizând apariţia redorii şi evoluând treptat spre
umăr blocat) şi că aplicarea masajului riscă să agraveze reacţia neurovegetativă. Se pare
că cea mai bună metodă este balneo-kinetoterapia (apa de mare având un efect mai bun
decât apa dulce), constând din: hidromasaj, afuziuni, împachetări, asociate cu mişcări
active ajutate, efectuate întotdeauna până la limita apariţiei durerii. Unii autori recomandă,
totuşi, aplicarea unui masaj articular cu efecte localizate la nivelul capsulei, la care se pot
adăuga mobilizări pasive blânde şi contracţii-relaxări.
În stadiul retractil nedureros, se impune folosirea masajului muscular (al deltoidului,
în principal), pentru a combate amiotrofia; în acest scop pacientul se poziţionează în
decubit dorsal şi kinetoterapeutul aplică, în principal, frământatul muşchilor alternat cu
contracţii şi întinderi ale formaţiunilor retractate.
Regiunea cotului, pumnului şi mâinii
La nivelul cotului, indicaţiile masajului vizează acele afecţiuni numite generic "boli
ale inserţiilor" şi anume epicondilitele şi epitrohleitele. Pentru tratamentul acestor afecţiuni
se recomandă fricţiunea transversală profundă, aplicată la nivelul punctului dureros, timp
de aproximativ 10-15'.
Localizarea afecţiunilor este una dintre puţinele care permite aplicarea
automasajului, calitate preţioasă în faţa caracterului iterativ al puseelor dureroase.
La nivelul pumnului şi mâinii. Artrozele posttraumatice şi sechelele poliartritei
cronice nu constituie o bună indicaţie pentru masajul manual. Singura formă tolerată este
masajul foarte superficial, aplicat la nivelul articulaţiilor, fără a se executa frământatul
decât pe eminenţele tenară şi hipotenară (şi această formă, se pare că are doar un efect
placebo); este de preferat hidromasajul mâinii în imersie, în algoneuro-distrofii, aceasta
fiind singura modalitate posibil de aplicat într-o primă fază.
Rezumat
În această categorie de afecţiuni, utilitatea masajului este foarte recunoscută şi
acceptată de cercetători şi lumea medicală. Simptomele prin care se manifestă această
categorie de afecţiuni, precum şi faptul că multe dintre ele se cronicizează, justifică
folosirea masajului în cadrul tratamentului pe termen lung.
Contraindicaţiile generale privesc artritele inflamatorii şi infecţioase, puseele
inflamatorii ale artrozelor, pelvispondilitele reumatismale şi distrofiile rahidiene de creştere.
Simptomele prin care se manifestă afecţiunile reumatismale sunt multiple şi variate,
iar sechelele sunt destul de invalidante pentru a afecta nivelul funcţional al persoanei
bolnave.
Infiltratele la nivel ţesutului celular subcutanat, cele musculare, induraţiile,
contracturile, retracţiile, afectarea troficităţii, toate trebuie luate în considerare, evaluate şi
tratate corespunzător.
Afecţiunile reumatismale au diverse localizări, motiv pentru care prezentarea
aplicaţiilor masajului s-a realizat în funcţie de regiunea în care este localizată afecţiunea.
Procesele reumatismale care apar la nivelul oricărei articulaţii trebuie abordate
diferit în procesul terapeutic, inclusiv în cadrul terapiei prin masaj, în funcţie de localizare,
de cauza care a generat patologia respectivă, de semnele şi simptomele pe care le
dezvoltă şi de vechimea afecţiunii. Modul de aplicare a masajului, durata de acţionare şi
frecvenţa şedinţelor sunt diferite de la caz la caz.
Evaluare
1. Câmpul de acţiune larg pe care îl are masajul în reumatologie, se justifică prin:
a. prezenţa durerii
b. incidenţa foarte mare a afecţiunii la femei
c. frecvenţa mare a contracturilor
d. absenţa induraţiilor
e. frecvenţa mare a infiltratelor
2. În tratamentul afecţiunilor reumatismale, masajul este contraindicat în:
a. cervicalgiile posturale
b. artritele inflamatorii şi infecţioase
c. gonartroze
d. puseele inflamatorii ale artrozelor
e. pelvispondilitele reumatismale
3. Masajul cu interesare pur la nivelul articulaţiei, se foloseşte în reumatologie pentru:
a. prevenirea aderenţelor
b. drenajul acumulărilor de lichid
c. elasticizarea pielii
d. tratamentul capsulei retractate, în sindoamele algoneurodistrofice
4. În artroza cervicală, infiltratele se localizează:
a. la nivelul pielii care acoperă fasciculul superior al trapezului
b. la nivelul pielii care acoperă vertebrele cervicale
5. În patologia reumatismală a umărului, simptomatologia include şi infiltrate localizate:
a. la nivelul trapezului superior
b. în zona de deasupra capului humeral
c. pe faţa externă şi anterioară a capului humeral
6. În patologia reumatismală a regiunii lombare, infiltratele au următoarele
caracteristici:
a. însoţesc o discopatie degenerativă
b. sunt mai dureroase decât cele din regiunea umărului
c. tratamentul lor necesită procedee de masaj puternice
7. În patologia reumatismală la nivelul genunchiului, infiltratele:
a. nu apar
b. însoţesc artrozele
c. sunt localizate pe partea internă a genunchiului
d. nu sunt dureroase
8. În patologia reumatismală la nivelul şoldului, infiltratele:
a. însoţesc coxartrozele
b. însoţesc gonartrozele
c. sunt localizate pe faţa externă a coapsei
Masaj terapeutic-recuperator
81
9. Infiltratele şi induraţiile musculare se produc în asociere cu următoarele patologii
reumatismale:
a. entorse
b. cervicartroze dureroase
c. pericardite
d. periartrite
e. lombalgii
10. Contracturile musculare:
a. sunt tulburări secundare ale suferinţelor articulare
b. sunt reacţii de apărare a organismului în faţa durerii
c. contribuie la diminuarea suferinţelor articulare
d. însoţesc o artropatie periferică
e. nu se datorează rahialgiilor posturale
11. Retracţiile musculare au următoarele caracteristici:
a. nu se datorează unor atitudini antalgice în poziţie scurtată
b. determină diminuarea elasticităţii musculare şi limitarea mobilităţii articulare
c. pot fi tratate prin masaj indiferent de vechimea şi gravitatea lor
12. Atrofia musculară postimobilizare şi amiotrofia reflexă din afecţiunile articulare:
a. sunt legate de o hipotonie
b. sunt legate de o hipertonie dureroasă
13. În folosirea masajului în tratamentul artrozelor cervicale, se va avea în vedere:
a. poziţionarea adecvată
b. măsura în care subiectul a mai beneficiat de masaj
c. controlul reacţiilor subiectului
d. cunoaşterea gradului de limitare a mobilităţii
14. În tratamentul cervicalgiilor posturale:
a. rolul cel mai important îl are masajul
b. masajul se aplică la nivelul regiunii scapulo-humerale
c. masajul se aplică la nivelul musculaturii paravertebrale
15. Cervicalgiile care însoţesc gâtul blocat :
a. nu se însoţesc de contracturi
b. se asociază cu infiltrate la nivelul trapezului superior şi a zonei interscapulare
c. tratamentul lor presupune şi masajul maseterilor
16. În tratamentul dorsalgiilor cronice, sunt importante:
a. explorarea palpatorie
b. abordarea şi a zonelor cervicală şi lombară
c. folosirea unui masaj stimulativ
17. În tratamentul dorsalgiilor acute:
a. subiectul se aşază într-o poziţie opusă celei care provoacă durerea
b. subiectul se aşază în poziţia care provoacă durerea
c. aplicarea masajului începe exact de la locul dureros
d. aplicarea masajului începe la distanţă de la locul dureros
e. se urmăreşte combaterea contracturilor
18. În tratamentul lombalgiilor:
a. se impune extinderea explorării şi a tratamentului şi dincolo de segmentul lombar
b. pentru aplicarea masajului se folosesc poziţiile de decubit dorsal şi aşezat
c. se urmăreşte combaterea contracturilor şi a infiltratelor
d. se abordează şi ligamentele inter şi supraspinoase
19. În tratamentul coxartrozei:
a. dezideratul împrăştierii infiltratelor este foarte important
b. se urmăreşte prelucrarea corespunzătoare a fasciei lata şi a bandeletei ilio-tibiale
c. se urmăreşte combaterea contracturilor
d. hidromasajul este contraindicat
20. În tratamentul afecţiunilor reumatismale la nivelul genunchiului:
a. se urmăreşte şi tratarea infiltratelor subcutanate aflate la distanţă de locul afectat
b. infiltratele de pe partea internă a genunchiului nu sunt dureroase
c. hidromasajul este contraindicat
21. În afecţiunile reumatismale la nivelul piciorului:
a. masajul manual constituie o bună indicaţie
b. este indicat hidromasajul
22. La nivelul umărului, în legătură cu patologia reumatismală, se poate interveni în
tratamentul:
a. artrozelor
b. artritelor
c. tendinitelor
d. tendinozelor
e. algoneurodistrofiei în stadiul retractil nedureros
23. La nivelul cotului, pumnului şi mâinii, se tratează:
a. epicarditele
b. epicondilitele
c. epitrohleitele
d. gonartrozele
e. sechelele poliartritei cronice
Masaj terapeutic-recuperator
83
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
Masaj terapeutic-recuperator
85
Capitolul VIII. Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardio-vasculare
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni cardio-vasculare.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască efectele masajului asupra inimii.
× Să cunoască efectele circulatorii ale masajului.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul afecţiunilor cardio-vasculare.
8.1. Efectele masajului asupra inimii
Din punct de vedere al fiziologiei cardiace, munca pe care o desfăşoară cordul
prezintă o importanţă deosebită, această muncă fiind proporţională cu debitul şi presiunea
sanguină.
Masajul lent şi centripet diminuează presiunea arterială şi determină producerea
unei uşoare accelerări a frecvenţei cardiace, care poate fi pusă pe seama unei uşoare
dilataţii a atriului drept (dacă se admite existenţa reflexului cardio-accelerator al lui
Bainbridge) datorată stimulării valvo-receptorilor. Volumul sistolic rămâne constant, iar
tahicardia produsă determină creşterea debitului, care apare concomitent cu scăderea
presiunii sanguine.
Masajul efectuat pentru uşurarea circulaţiei de retur, uşurează munca inimii stângi,
scăzând rezistenţa opusă scurgerii sângelui (Graham, citat de Hollis, M., 1998). El
supraîncărcă inima dreaptă şi circulaţia pulmonară, deoarece creşte presiunea venoasă
(prin efect mecanic şi reflex asupra venelor şi prin mobilizarea lichidului interstiţial), de
acest lucru trebuind să se ţină cont la subiecţii cu insuficienţă cardiacă dreaptă şi
insuficienţă cardiacă globală.
Masajul stimulativ mobilizează o importantă masă sanguină, o supune unei mişcări
mai rapide care atrage o creştere a presiunii sanguine şi face să crească munca cordului.
În concluzie, tehnica condiţionează efectele.
Efecte liniştitoare asupra inimii sunt obţinute prin neteziri uşoare, începute de la
nivelul epigastrului spre vârful cordului, fricţiuni uşoare pe regiunea precordială şi pe
coaste, aplicate lent şi rar şi bătătorit tangenţial (foarte superficial, abia atingând suprafaţa)
cu pumnul, pe regiunea precordială, cu o frecvenţă apropiată de cea a pulsului sau a
ritmului încetinit pe care îl dorim; pe regiunea precordială se mai pot executa şi vibraţii
uşoare, cu faţa palmară a mâinii.
Netezirile circulare scurte şi vii, urmate de fricţiuni energice şi tapotament rapid şi
elastic, executat aproape tangenţial cu suprafaţa toracelui şi bătătorit tangenţial cu
pumnul, în ritm de 75-85 bătăi/minut, au efecte stimulative.
Forma calmantă tinde să scadă şi să regleze ritmul contracţiilor cardiace şi este
indicată în oboseală, tahicardie, palpitaţii; forma stimulativă activează funcţia inimii, prin
accelerarea ritmului încetinit şi prin creşterea tensiunii arteriale scăzute.
Considerăm necesar să punem aici în discuţie şi efectele masajului cardiac propriu-
zis, deoarece - indiferent de tehnica folosită - de aplicarea sa depinde, de multe ori,
supravieţuirea.
Masajul cardiac, introdus de Gunn, în 1921, şi răspândit foarte rapid în întreaga
lume, poate fi practicat pe toracele deschis (în caz de sincopă), în sala de operaţie, sau -
cel mai frecvent - pe suprafaţa externă a toracelui.
Presiunile puternice aplicate pe stern, au - asupra inimii - un dublu efect:
× Compresiunea mecanică a cavităţilor asigură un minim al debitului de sânge în aortă
necesar întreţinerii metabolismului de bază (creier şi chiar inimă), dar această
compresiune nu este utilă decât dacă asigură trecerea prin inimă a sângelui oxigenat,
ceea ce presupune şi asocierea respiraţiei artificiale (în caz de stop respirator).
× Stimularea sistemului nervos intrinsec al inimii, determinându-l să-şi reia activitatea
automată.
Această formă de masaj poate, deci, asigura reversibilitatea stopului cardiac, având
mai ales rolul de a menţine supravieţuirea artificială a ţesuturilor mai sensibile la anoxie.
8.2. Efectele circulatorii ale masajului
Efectele masajului se exercită, de asemenea, asupra circulaţiei de întoarcere, a
circulaţiei capilare ca şi asupra circulaţiei arteriale şi arteriolare.
Circulaţia de retur
× Efectele masajului asupra circulaţiei venoase
Simpla observaţie clinică permite constatarea faptului că aplicarea presiunilor locale
şi a tehnicilor alunecate, produce golirea venelor superficiale, urmată de o rapidă
reumplere; cum venele sunt prevăzute cu valvule, sângele nu se poate deplasa decât spre
inimă, ceea ce justifică sensul centripet pentru masajul care se adresează circulaţiei de
retur.
Efectele masajului asupra circulaţiei venoase au fost foarte mult cercetate şi, ca
urmare, în decursul timpului s-au constatat următoarele (Fritz, S., Grosembach, M.J.,
2004):
× Edgecombe şi Barn au stabilit că masajul creşte uşor presiunea venoasă;
× Kleen a stabilit că apare o reală accelerare a vitezei sângelui;
× Despard sugerează că această accelerare se datorează, în acelaşi timp,
presiunilor mecanice şi stimulării nervilor vasomotori ai venelor.
Cum sistemul este în circuit închis, se poate trage concluzia că, dacă debitul
sanguin venos este crescut, cel al capilarelor, arteriolelor şi arterelor va fi, de asemenea,
crescut.
Analiza tuturor acestor observaţii a asigurat, în timp, justificarea eficienţei aşa
numitului masaj de apel. Masajul de apel este o formă de masaj care se aplică pe anumite
suprafeţe - înainte de a se începe lucrul efectiv pe regiunile interesate - în scopul
influenţării, în primul rând a trunchiurilor mari venoase şi de stimulare, de la distanţă, a
circulaţiei de retur. Pentru stimularea circulaţiei de retur la nivelul membrelor superioare,
masajul de apel se efectuează la nivelul peretelui toracic, iar pentru stimularea circulaţiei
de retur la nivelul membrelor inferioare, masajul de apel se efectuează la nivelul peretelui
abdominal.
× Efectele masajului asupra circulaţiei limfatice
Vasele limfatice au, de obicei, un debit mai scăzut decât cele sanguine (2,5l./ 24 ore
în canalul toracic, de exemplu). Chiar dacă nu se poate constata, la fel de clar ca în cazul
Masaj terapeutic-recuperator
87
venelor, golirea vaselor limfatice superficiale sub influenţa masajului, cum se ştie că şi ele
sunt prevăzute cu valvule, în interpretarea efectului masajului asupra circulaţiei limfatice,
se poate aplica acelaşi raţionament.
Fiind cunoscut faptul că capilarele limfatice îşi au originea în extremităţile deschise
ale spaţiilor interstiţiale şi că presiunea tisulară face posibilă trecerea lichidului limfatic prin
pereţii lor, este de la sine înţeles că orice acţiune care face să crească această presiune
va favoriza resorbţia; mai mult în acest fel, decât prin compresiune mecanică asupra
vaselor limfatice, se poate explica efectul masajului asupra circulaţiei limfatice.
Edemul membrelor superioare (care apare după mamectomie, de exemplu) se
resoarbe sub acţiunea masajului, dar şi ca urmare a acţiunii exercitate de folosirea unor
aparate speciale de compresiune ritmică (aparate pneumatice de tip Angiomat). Ca
urmare a drenării edemelor lichidul interstiţial se reînnoieşte mai rapid şi asigură o mai
bună resorbţie a produşilor metabolici celulari. De asemenea, aportul mai mare de
metaboliţi noi de origine plasmatică, îmbunătăţeşte condiţiile de nutriţie celulară, ţesutul
masat beneficiind astfel de o mai bună troficitate. Acest efect are drept rezultat prevenirea
organizărilor fibroase, ca urmare a precipitării proteinelor prost filtrate în situaţia în care
permeabilitatea capilară este alterată. Revenirea spaţiilor interstiţiale, adesea mărite de o
stază, la volumul lor normal, previne distensia fibrelor elastice şi conservă elasticitatea
ţesuturilor.
Cercetări recente au stabilit că masajul poate creşte până la de 25 de ori fluxul
limfatic normal (Elkins) şi că proteinele injectate într-o articulaţie sunt mult mai rapid
resorbite dacă se practică masajul şi mobilizarea pasivă (Bauer şi colab.) (Mârza, D.,
2002).
Circulaţia capilară
Masajul superficial s-a dovedit a fi un excelent stimulator al vasomotricităţii vaselor
pielii. Ca urmare a aplicării sale, se pare că, într-un prim timp, are loc o vasoconstricţie,
urmată rapid de o vasodilataţie. De asemenea, s-a constatat că aplicarea masajului are ca
efect deschiderea capilarelor inactive (adormite) şi mărirea vitezei şi suprafeţei circulaţiei
capilare.
Dovezile experimentale oferite de Krogh, Carrier, Kovacks ş.a. (citaţi de Sidenco, L.,
2003), converg spre desprinderea concluziei că masajul produce, ca prim efect, dilatarea
capilarelor, iar ca efect secundar se produce îmbunătăţirea permeabilităţii pereţilor capilari.
Pentru aceste efecte se propun diverse explicaţii, printre care:
× Reflexul axonului. Masajul poate fi considerat ca o succesiune de stresuri mecanice
care acţionează asupra ţesuturilor determinând stimularea numeroşilor receptori.
Cunoscut fiind faptul că mulţi dintre aceştia sunt în legătură directă cu mici vase
subiacente, se consideră că stimularea mecanică determină producerea unui influx la
nivelul filamentului nervos al receptorului. Prin ramura care face legătura cu vasul,
influxul este condus la acesta - pe cale antidronică - determinând producerea
vasodilataţiei.
× Eliberarea substanţelor vasodilatatoare. Pentru a explica vasodilataţia şi modificarea
permeabilităţii capilarelor produsă ca urmare a aplicării masajului, a fost invocată şi
eliberarea unor substanţe ca histamina şi/sau acetilcolina, care pot provoca apariţia
unui astfel de răspuns din partea organismului.
Circulaţia arteriolară şi arterială
Kleen a demonstrat că accelerarea circulaţiei de retur atrage după sine şi
accelerarea circulaţiei în capilare, arteriole şi artere. Dacă vasodilataţia arterială şi
arteriolară nu a putut fi niciodată constatată efectiv, creşterea debitului la nivelul capilarelor
a fost obiectivată şi s-a ajuns la concluzia că, în această situaţie, arteriolele şi arterele vor
reacţiona printr-o adaptare corespunzătoare (Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004).
Creşterea debitului se poate datora şi numai unei accelerări a curentului sanguin,
fără a fi necesară neapărat creşterea calibrului vaselor. Fiziologia vasculară ne arată că,
atunci când se produce o vasodilataţie a capilarelor datorită creşterii metabolismului local
(creşterea producţiei de CO
2
, scăderea pH-ului), are loc o adaptare regională şi
segmentară sub forma vasodilataţiei arterelor mici. Acest fenomen nu poate fi transpus în
cazul masajului, deoarece ţesuturile masate nu prezintă aceste caracteristici biologice,
creşterea cantităţii de CO
2
şi diminuarea pH-ului neputând rezulta decât în cazul unei
accelerări destul de importante a metabolismului.
Tensiunea arterială a fost măsurată în timpul efectuării masajului de nenumărate ori,
obţinându-se rezultate contradictorii. Variaţiile înregistrate (de ordinul a 2-3 mmHg.) par a
se produce în funcţie de tehnica folosită şi de reactivitatea subiectului, tensiunea arterială
maximă având tendinţa să crească după un masaj stimulativ. Cum orice variaţie a tensiunii
arteriale este însoţită de o reacţie de echilibrare în sens invers, cifra obţinută poate oferi şi
indicaţii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului reglator. În literatura de specialitate
nu există nici o referire la variaţiile tensiunii arteriale minime.
8.3. Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardiovasculare
Aplicaţiile masajului în cardiopatii
Masajul îşi găseşte aplicaţii şi în cazul algiilor provocate de coronaropatii.
Rari sunt pacienţii cu afecţiuni din această categorie la care, în timpul examinării
palpatorii, nu se descoperă o zonă corporală dureroasă, mai ales în timpul crizei; relaţia
metamerică acţionând în ambele sensuri, masajul acestei zone
de proiecţie a afecţiunii la suprafaţa corpului s-a dovedit a avea efecte favorabile asupra
simptomelor.
Nu se poate spune că masajul vindecă afecţiunea cardiacă, dar el poate aduce
pacientului un plus de relaxare şi o anumită stare de bine de care are multă nevoie şi care
se menţine mai multe zile, utilitatea şi valoarea masajului, în astfel de situaţii, putând fi mai
uşor înţelese şi acceptate dacă se face apel la ceea ce se cunoaşte despre rolul pe care îl
joacă angina în cercul vicios simptom-angină-simptom accentuat. Ca şi tehnicile de
relaxare, masajul nu poate pretinde că se substituie tratamentului medicamentos în
perioada critică, dar el poate deveni o alternativă avantajoasă în cazul în care se
urmăreşte combaterea dependenţei de medicamente.
Tehnologia de acţionare va respecta următoarele indicaţii: pacientul va alege poziţia
în care se simte cel mai bine; procedeele şi tehnicile folosite pentru mobilizarea infiltratului
(localizat, în urma efectuării examinării palpatorii, în spaţiul inter-scapulo-vertebral stâng şi
umărul stâng) vor fi alese în funcţie de caracteristicile factorului durere, avându-se grijă, în
acelaşi timp, să se evite blocarea respiraţiei în apnee.
Durata masajului nu va depăşi 10', frecvenţa şedinţelor fiind, în general, de trei pe
săptămână, numărul de şedinţe necesare putând varia de la 15 la 30.
Aplicaţiile masajului în afecţiunile vasculare ale membrelor
În afecţiunile circulaţiei de retur, masajul constituie o foarte bună indicaţie, putând
contribui la ameliorarea stazelor (în flebite, varice, edeme, dureri de picioare datorate unor
cauze circulatorii).
× În flebitele membrelor inferioare
În general, la subiecţii imobilizaţi la pat, masajul membrelor inferioare (efleuraj,
fricţiune, frământat, presiuni alunecate mai mult sau mai puţin profunde, după caz) are un
rol foarte important, facilitând circulaţia periferică şi resorbţia edemelor. Dar, trebuie să se
atragă atenţia practicanţilor că aplicarea masajului, în aceste situaţii, nu este fără pericol!
Ca urmare a efectelor masajului asupra circulaţiei de retur, se poate mobiliza un tromb,
care - fiind condus de fluxul sanguin - poate deveni cauza unui infarct pulmonar, mai ales
Masaj terapeutic-recuperator
89
în cazurile de insuficienţă cardiacă ventriculară stângă, sau în stenoza mitrală, din acest
motiv recomandându-se aplicarea sa doar subiectului sub tratament anticoagulant, după
cel puţin 48 ore de la administrare; apariţia flebitei reprezintă o contraindicaţie
momentană, tocmai datorită existenţei acestui risc şi în acest caz masajul putând fi aplicat,
fără riscuri, din momentul în care a fost constatată eficienţa tratamentului medicamentos
(în general după 8-15 zile de la începerea administrării).
Ca procedee de bază se folosesc presiunile alunecate locale, în brăţară, din
aproape în aproape, presiunile alunecate profunde şi frământatul lent.
În flebite, resorbţia edemului presupune luni de îngrijire continuă, întreruperea
şedinţelor de tratament soldându-se cu o regresie a stării trofice şi funcţionale a
pacientului.
Pe lângă durata lungă, masajul în flebite se caracterizează şi prin întinderea sa,
cele mai bune rezultate obţinându-se prin efectuarea unui masaj la nivel abdominal, crural,
gambier şi plantar. La fel se recomandă să se aplice masajul şi subiecţilor care se plâng
de oboseală anormală, dureri difuze şi senzaţie de greutate la nivelul membrelor
inferioare, în cazul în care se constată că acestea au cauze circulatorii.
× În varice
Contrar unei opinii foarte răspândite (chiar şi în rândul specialiştilor), existenţa
varicelor nu contraindică total aplicarea masajului. Masajul nu constituie un tratament în
sine al varicelor, dar el este un element de luptă contra stazei şi tulburărilor trofice,
dovedindu-se a fi un foarte bun stimulent al motricităţii venoase, pe cale mecanică şi
reflexă.
În cazul în care varicelor li se supraadaugă şi o flebită superficială, masajul va fi
suspendat. Existenţa sau apariţia unui ulcer varicos nu trebuie să conducă neapărat la
suspendarea masajului, el putând fi folosit - aplicat în afara şi în interiorul zonei ulcerate,
ca în escarele constituite - alături de alte mijloace (mai ales posturări cu membrul inferior
ridicat şi îngrijiri locale).
Nu se va acţiona direct la nivelul plăcilor varicoase şi a zonelor inflamatorii, dar
procedeele şi tehnicile defibrozante, aplicate în jurul venelor şi drenajul infiltratelor, nu pot
avea decât efecte benefice asupra hemodinamicii.
Masajul sub apă (mecanic sau/şi manual) al membrelor inferioare afectate de
varice, asociat cu mobilizarea tuturor articulaţiilor, se poate dovedi o formulă terapeutică
eficientă; pentru efectuarea sa se recomandă folosirea apei caldă (până la 32-33
0
), dar
şedinţa se va termina, obligatoriu, prin stropiri cu apă rece (temperatura scăzând progresiv
până la 10
0
).
Se recomandă aplicarea, mai întâi, a masajului de apel la nivelul abdomenului
(pentru facilitarea circulaţiei venoase), apoi a masajului de drenaj la nivelul membrului
inferior, procedeele de bază folosite fiind efleurajul şi presiunile alunecate profunde,
prudente, nedureroase. Se va acţiona pentru combaterea unei eventuale contracturi la
nivelul adductorilor membrelor inferioare, care ar putea îngreuia circulaţia de întoarcere
(unii autori consideră aceste contracturi ca fiind răspunzătoare de apariţia varicelor). Se
completează tratamentul cu un masaj antiedem, constând în presiuni în brăţară, executate
din aproape în aproape.
În cazul în care a fost necesară intervenţia chirurgicală, după efectuarea acesteia,
începând din momentul în care hematoamele regresează, masajul poate fi reluat.
După tratamentul chirurgical al varicelor, masajul se aplică astfel (Sinha, A.G.,
2001):
O În prima perioadă, cuprinsă între a V-a zi - până la scoaterea firelor (a X-a - a XII-a zi),
se aplică un masaj superficial al întregului membru inferior, evitând cicatricile;
O În a doua perioadă (de la scoaterea firelor - până la dispariţia hematoamelor), se
efectuează masaj pe părţile anterioare şi posterioare ale membrelor inferioare (numai
efleuraj şi presiuni alunecate profunde), evitând cicatricile;
O În a treia perioadă, se recomandă aplicarea unui masaj circulator şi tonifiant al
membrelor inferioare şi masajul cicatricilor.
În afecţiunile circulaţiei arteriale
× În arteritele membrelor inferioare medii sau puţin grave, literatura de specialitate
propune două modalităţi de acţionare: în sens centripet şi în sens centrifug.
S-a dovedit că masajul centripet obişnuit, care favorizează mai ales circulaţia de
retur, influenţează indirect şi circulaţia arterială, din acest motiv, folosind tehnica descrisă
la afecţiunile circulaţiei de retur, se poate obţine şi combaterea stazelor şi tulburărilor
trofice moderate, asociate afecţiunilor circulaţiei arteriale.
Masajul centrifug nu poate pretinde că acţionează asupra marilor trunchiuri arteriale
(dacă ameliorează circulaţia arterială acest lucru se datorează acţiunii sale la nivel capilar
sau arteriolar); cei care recomandă această modalitate de lucru pledează pentru aplicarea
unui masaj profund, executat de la rădăcini spre extremităţile membrelor inferioare.
Cercetările efectuate în scopul stabilirii celei mai eficiente modalităţi de acţionare
aparţin unor specialişti ai domeniului ca Mercier, Valette şi Vanneuville, care măsurând
oscilaţiile arteriale după aplicarea masajului centripet şi centrifug, au ajuns la concluzia că
în arteriopatiile periferice cronice, ca şi în celelalte afecţiuni, masajul trebuie aplicat în sens
centripet (Sinha, A.G., 2001,).
În concluzie, în arterite, masajul este recomandat pe baza efectelor sale asupra
tulburărilor hemodinamice şi trofice.
Masajul preoperator vizează stimularea circulaţiei globale şi constă în masaj
abdominal, masajul coapsei, gambei şi piciorului, insistând, mai ales, pe bolta plantară; în
scopul amplificării efectelor, masajul poate fi asociat cu folosirea exerciţiilor de respiraţie
de mare amplitudine.
Postoperator, se recomandă ca masajul să înceapă cu masaj de apel la nivel
abdominal şi să continue cu:
× efleuraj, presiuni alunecate profunde şi frământat uşor, longitudinal, dirijat de la
nivelul piciorului spre zona inghinală - în scopul combaterii stazei venoase;
× presiuni etajate (presiuni din aproape în aproape, mâna care efectuează presiunea
neridicându-se până când cealaltă mână nu preia în întregime acţiunea de presare)
care se încep din partea proximală a edemului spre rădăcina membrului, coborând
apoi din ce în ce mai jos - în scopul combaterii edemului.
Tulburările trofice, care se exprimă printr-un anumit grad de fragilitate a ţesuturilor
prost irigate, dictează folosirea unor tehnici neagresive.
Rezumat
În funcţie de necesităţi, în aplicarea unui masaj care urmăreşte influenţarea
funcţionalităţii inimii, se pot folosi procedee şi tehnici calmante, liniştitoare, sau procedee şi
tehnici stimulative.
Este bine cunoscut faptul că, indiferent de modul de aplicare a masajului, activitatea
inimii şi circulaţia sanguină sunt influenţate. Din acest motiv, în patologia cardio-vasculară
trebuie să se ţină cont de disfuncţiile prezente, deoarece este vorba despre influenţarea
unui organ vital. Riscurile de producere a unor incidente (şi chiar accidente) sunt foarte
mari, în cazul tratării necorespunzătoare a pacientului cu afecţiuni cardiace, motiv pentru
care efectele masajului asupra inimii trebuie foarte bine cunoscute şi avute în vedere
atunci când se stabileşte modul de intervenţie.
Efectele masajului se exercită, de asemenea, asupra circulaţiei de întoarcere, a
circulaţiei capilare ca şi asupra circulaţiei arteriale şi arteriolare.
Masaj terapeutic-recuperator
91
În decursul timpului, cercetările au demonstrat efectele masajului asupra fiecătuia
dintre aceste tipuri de circulaţie, efecte care trebuie foarte bine cunoscute, pentru a se
putea lucra eficient şi fără riscuri.
S-a demonstrat, de asemenea, utilitatea folosirii masajului de apel, mai ales atunci
când se aplică un masaj de stimulare a circulaţiei de retur, precum şi faptul că, pentru
influenţarea circulaţiei arteriale, este mai corect să se lucreze tot în sensul circulaţiei de
retur.
În tratamentul cardiopatiilor, masajul îşi găseşte aplicabilitatea, mai ales, pentru a
aborda acele regiuni dureroase, datorită iradierii durerii sau datorită apariţiei contracturilor
antalgice. Trebuie avută o grijă deosebită, pentru a nu supraîncărca munca cordului
afectat.
În tratamentul afecţiunilor circulatorii, masajul urmăreşte facilitarea circulaţiei
arteriale şi / sau de retur, drenarea edemelor, stimularea pereţilor vasculari într-o
succesiune de contracţii şi relaxări (gimnastică vasculară) şi, îndepărtarea sechelelor
postoperatorii. O atenţie deosebită trebuie acordată persoanelor cu flebite şi tromboflebite,
la care riscurile sunt mai mari, tratamentul prin masaj corelându-se foarte bine cu cel
medicamentos.
Tulburările trofice foarte frecvente impun reglarea corespunzătoare a intensităţii
masajului.
Evaluare
1. Din punct de vedere al fiziologiei cardiace, munca cordului este proporţională cu:
a. compoziţia sângelui
b. debitul sanguin
c. presiunea sanguină
2. Masajul lent şi centripet:
a. diminuează uşor presiunea arterială
b. mobilizează o importantă masă sanguină
c. creşte uşor frecvenţa cardiacă
d. modifică volumul sistolic
e. determină creşterea debitului sanguin
3. Masajul efectuat pentru facilitarea curculaţiei de retur:
a. supraîncarcă munca inimii stângi
b. scade rezistenţa opusă scurgerii sângelui
c. supraîncarcă munca inimii drepte şi circulaţia pulmonară
d. scade presiunea venoasă
4. Masajul stimulativ:
a. uşurează munca cordului
b. creşte viteza de circulaţie a sângelui
c. scade presiunea sanguină
d. creşte munca cordului
5. Masajul cardiac propriu-zis (extern):
a. stimulează sistemul nervos intrinsec al inimii
b. asigură un minimum al debitului de sânge în aortă, necesar întreţinerii
metabolismului bazal, chiar şi în absenţa oxigenului
6. Asupra circulaţiei venoase, masajul are următoarele efecte:
a. golirea venelor, urmată de reumplerea lor
b. încetinirea vitezei de circulaţie a sângelui
c. creşterea presiunii venoase
7. Influenţarea circulaţiei venoase atrage după sine:
a. influenţarea circulaţiei în capilare, arteriole şi artere
b. influenţarea funcţionării plămânilor
c. influenţarea funcţionării cordului
8. Masajul de apel:
a. urmăreşte influenţarea trunchiurilor mari venoase şi stimularea, la distanţă, a
circulaţiei de retur
b. urmăreşte pregătirea subiectului pentru aplicarea procedeelor următoare
c. se aplică la nivelul peretelui toracic pentru stimularea circulaţiei de retur la nivelul
membrelor inferioare
d. se aplică la nivelul peretelui abdominal pentru stimularea circulaţiei de retur la
nivelul membrelor inferioare
9. Masajul are efect de drenare a edemelor, datorită:
a. creşterii presiunii tisulare
b. scăderii compresiunii mecanice asupra vaselor limfatice
c. faptului că vasele limfatice superficiale sunt prevăzute cu valvule, iar lichidele
mobilizate prin masaj nu se mai pot întoarce
10. Masajul superficial are următoarele efecte:
a. producerea imediată a unei vasodilataţii, urmată de o vasoconstricţie
b. deschiderea capilarelor inactive
c. creşterea vitezei de circulaţie a sângelui în capilare
d. creşterea permeabilităţii pereţilor capilari
11. Facilitarea circulaţiei arteriale se realizează:
a. prin masaj aplicat în sens centrifug
b. prin masaj aplicat în sens centripet
c. în principal, indirect, prin facilitarea circulaţiei de retur
12. În cardiopatii, masajul urmăreşte, în principal:
a. vindecarea afecţiunii cardiace
b. tratarea metamerelor dureroase
13. În tratamentul flebitelor, masajul:
a. se aplică subiecţilor sub tratament anticoagulant, după cel puţin 48 de ore de la
administrare
b. urmăreşte resorbţia edemelor
c. se aplică la nivel abdominal, crural, gambier şi plantar
Masaj terapeutic-recuperator
93
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
14. În tratamentul varicelor:
a. masajul urmăreşte combaterea stazelor şi a tulburărilor trofice
b. se folosesc tehnici defibrozante
c. se recomandă folosirea masajului sub apă caldă, încheiat cu stropiri cu apă rece
d. nu este necesară folosirea masajului de apel
15. În tratamentul arteritelor membrelor inferioare:
a. masajul combate tulburările hemodinamice şi trofice
b. masajul urmăreşte doar stimularea circulaţiei locale
c. se aplică masaj abdominal, la nivelul coapsei, gambei şi piciorului, insistându-se la
nivelul bolţii plantare
d. se folosesc tehnici neagresive de masaj
Masaj terapeutic-recuperator
95
Capitolul IX. Aplicaţiile masajului în afecţiuni respiratorii
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni respiratorii.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască efectele masajului asupra funcţiei respiratorii.
× Să-şi însuşească modalităţile de acţionare pentru stimularea inspiraţiei şi expiraţiei.
× Să-şi însuşească modalităţile de acţionare pentru mobilizarea şi eliminarea secreţiilor.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul afecţiunilor respiratorii.
9.1. Efectele masajului asupra funcţiei respiratorii
Pentru a influenţa aparatul respirator se recomandă aplicarea masajului asupra
pereţilor anterior şi laterali ai toracelui, a spatelui şi cefei, începându-se cu masajul
spatelui, cefei şi al peretelui toracic şi continuându-se cu presiuni, vibraţii şi scuturături ale
toracelui, în concordanţă cu fazele respiratorii (kinetoterapeutul face priză sub axile, ridică
şi scutură).
Masajul toracelui influenţează organismul pe cale reflexă mai ales, producând
activarea şi descongestionarea circulaţiei, îmbunătăţirea schimburilor nutritive şi
stimularea funcţională a organelor intratoracice.
S-a demonstrat că masajul aplicat pe regiunile capului, gâtului şi membrelor
superioare, stimulează pe cale reflexă şi favorizează inspiraţia, iar cel aplicat pe torace, de
la claviculă la pubis, stimulează şi favorizează expiraţia. Ca urmare, pentru stimularea
funcţiei respiratorii, se recomandă aplicarea unora dintre următoarele modalităţi de
acţionare:
Pentru stimularea inspiraţiei:
× efleuraj, presiuni statice, presiuni alunecate, frământat aplicate la nivelul cefei şi
umerilor (trapezi, scaleni, deltoizi);
× presiuni+vibraţii, executate cu palma aşezată la nivelul articulaţiilor coloanei vertebrale
cervicale şi a primelor 4-6 vertebre dorsale (în scopul obţinerii unor efecte mai profunde se
procedează la scăderea suprafeţei de contact şi diminuarea suprafeţei pe care se
acţionează, adică se acţionează cu faţa palmară a 1, 2, 3 degete asupra unei singure
vertebre şi efectuând deplasarea din aproape în aproape până când se acoperă toată
regiunea);
× procedee şi tehnici calmante aplicate pe proiecţia dorsală a ariei cardiace (regiunea
supra-scapulară şi latero-dorsală stângă).
Poziţia pacientului: aşezat, cu fruntea sprijinită pe antebraţele proprii sau aşezat cu
mâinile sprijinite pe coapse.
Pentru stimularea expiraţiei:
× efleuraj, presiuni statice şi presiuni alunecate aplicate la nivelul sternului şi al plexului
solar;
× fricţiuni, presiuni statice şi presiuni alunecate la nivelul spaţiilor intercostale;
× efleuraj, presiuni statice şi presiuni alunecate aplicate pe toracele inferior, mai ales.
Se pare că, în afară de răspunsul respirator, prin obţinerea hiperemiei pielii în
spaţiile intercostale, masajul are ca efect resorbţia secreţiilor pleurale.
Se ştie că, pentru ameliorarea ventilaţiei pulmonare la unii pacienţi cu afecţiuni
respiratorii, este necesară facilitarea drenajului căilor respiratorii, acest lucru realizându-
se, în general, prin menţinerea unor anumite poziţii gravitaţionale (cu capul şi partea
superioară a trunchiului mai jos decât restul corpului), care însă în cazul afecţiunilor
cardio-respiratorii nu pot fi folosite; în aceste situaţii, masajul îşi poate dovedi eficienţa,
prin folosirea unora dintre următoarele modalităţi de acţionare:
Pentru mobilizarea secreţiilor:
× aplicarea de presiuni vibrate, pe timpul expirator al respiraţiei pacientului, pe toracele
inferior (partea anterioară şi posterioară);
Pentru eliminarea secreţiilor:
× folosirea unor procedee care au ca efect provocarea tusei, cum ar fi:
 aplicarea unor uşoare lovituri în spate (cu faţa palmară a degetelor sau cu palma în
căuş), la nivelul primelor 4 vertebre dorsale;
 aplicarea unor presiuni vibrate la nivelul manubriului sternal;
 aplicarea unor uşoare presiuni (cu faţa palmară a indexului şi mediusului de la
fiecare mână) de o parte şi de alta a porţiunii cervicale a traheei, coborând până în
unghiul sternal superior, unde se insistă.
9.2. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ale aparatului respirator
× Masajul în astmul bronşic
Dată fiind poziţia caracteristică a astmaticului în timpul crizei (cu umerii ridicaţi,
pentru a facilita inspiraţia), masajul zonei cervico-scapulare, vizând relaxarea locală, este
foarte indicat, neexcluzându-se însă nici masajul spatelui, toracelui, feţei şi a tuturor
zonelor corporale care sunt găsite tensionate la examinare.
Se recomandă folosirea procedeelor de tip sedativ: presiuni alunecate profunde şi
frământat lent la nivelul musculaturii supratensionate (musculatura inspiratorie, a gâtului,
spatelui, umerilor, feţei, mâinilor etc.), pentru faţă şi mâini putându-se folosi şi fricţiuni
lente, executate cu intensitate mică, cu păstrarea permanentă a contactului cu pielea.
La nivelul toracelui, masajul spaţiilor intercostale, efectuat cu pulpele degetelor, nu
trebuie să declanşeze reflexul inspirator (care reproduce comportamentul ventilator din
timpul crizei), iar dacă acesta apare totuşi, se va aplica imediat masajul recomandat
pentru stimularea expiraţiei şi mobilizarea pasivă a cuştii toracice în sens expirator.
În timpul aplicării masajului la pacienţii cu astm bronşic nu se foloseşte talc!!
În astmul cronic, la bătrâni, care în general se asociază cu cordul pulmonar cronic,
modalitatea de tratament prin masaj este aceeaşi cu cea recomandată în tratamentul
emfizemului pulmonar.
Se mai pot face unele precizări referitoare la aplicaţiile masajului la astmatici, în
funcţie de particularităţile modului de manifestare a bolii la diferite categorii de vârstă,
astfel:
Astmul adolescentului şi adultului tânăr. La aceşti pacienţi, aplicarea masajului îşi
găseşte justificarea datorită prezenţei variatelor paratoniilor (episodice, jenante), în cazul
Masaj terapeutic-recuperator
97
unui tablou clinic care nu relevă leziuni organice şi în perspectiva unei reeducări calitative,
masajul urmărind să-l ajute pe pacient să-şi controleze mai eficient manifestările
tensionale.
Prima sarcină a kinetoterapeutului este de a detecta paratoniile care afectează
musculatura striată, care se găsesc, de regulă, la nivelul diafragmului (deci în afara
posibilităţilor de aplicare a masajului), a muşchilor inspiratori toracici şi a muşchilor gâtului.
Lista acestor localizări nu este fixă şi nu reprezintă o regulă, deoarece semne ale stării
tensionale a bolnavului mai pot fi depistate şi la nivelul spatelui, umerilor, feţei şi mâinilor.
Masajul se aplică, ca şi şedinţele specifice de reeducare, în afara perioadelor de
criză, iar contribuţia acestuia în cadrul programului complex kinetoterapeutic, variază în
funcţie de reactivitatea şi evoluţia pacientului, din acest motiv neexistând nici o posologie
tip.
Astmul cronic, astmul persoanelor în vârstă. Prezenţa efectivă a unor leziuni
bronho-alveolare, existenţa unui sindrom ventilator obstructiv care măreşte riscul apariţiei
cordului pulmonar cronic, schimbă datele referitoare la aplicarea masajului şi la
desfăşurarea şedinţelor de reeducare, obiectivele fiind în esenţă aceleaşi, dar acordându-
se o atenţie aparte aspectelor vizând poziţionarea pacientului.
Dacă subiectul a urmat o corticoterapie de lungă durată, eventualitatea existenţei
unei fragilităţi vasculare trebuie să îndemne kinetoterapeutul la prudenţă în aplicarea
procedeelor şi tehnicilor de masaj.
× Masajul în emfizemul pulmonar
Denumirea de emfizem cuprinde o paletă largă de tablouri clinice, care merg de la
simpla tulburare funcţională compatibilă cu o viaţă profesională normală, până la
insuficienţe respiratorii grave, cu acidoză gazoasă.
Deşi în tratamentul emfizemului este mai puţin folosit, masajul are posibilitatea de a
facilita lucrul ventilator şi are un efect global asupra comportamentului motor specific al
pacientului (datorat dispneei, dar şi tendinţelor de sedentarizare).
Alegerea poziţiilor pentru efectuarea masajului va ţine cont de factorul dispnee şi de
existenţa unei eventuale insuficienţe cardiace, în general, cea mai bine tolerată poziţie
fiind poziţia de decubit lateral. Se recomandă aplicarea unui masaj asuplizant (de
întindere) al coloanei vertebrale şi al centurilor, asociat cu întinderi progresive (prin
tracţiuni manuale) ale umerilor şi şoldurilor (poziţia pacientului: decubit dorsal sau aşezat).
După încheierea stadiului evolutiv, masajul va trebui efectuat săptămânal în decursul unui
an sau, la subiecţii mai puţin afectaţi, în serii de 10-12 şedinţe, de 2-3 ori pe an.
× Masajul în combaterea sechelelor pleureziilor
Dacă reeducarea respiratorie este indicată în toate cazurile după pleurezie, masajul
are un câmp de aplicare mai restrâns.
În pleurezii, uneori, la examinare se poate constata prezenţa unui infiltrat cutanat la
nivelul hemitoracelui afectat, greu de mobilizat, care împiedică efectuarea normală a
mişcărilor costale (printr-un proces, în acelaşi timp, mecanic şi reflex). Ca urmare a
aplicării masajului la nivelul peretelui toracic, la subiecţii care nu pot executa mişcările de
expansiune a cuştii toracice cerute de reeducarea analitică, se poate constata
îmbunătăţirea vizibilă a cineticii costale şi chiar diafragmatice.
Fibrozarea retractilă care rezultă din organizarea lichidului de stază în marea
cavitate pleurală, tinde să provoace blocarea hemitoracelui pe partea afectată (deficit
mecanic).
Pentru prevenirea sau combaterea acestui deficit mecanic, sunt mai indicate
exerciţiile de recuperare a mobilităţii cuştii toracice, dar pe aceste exerciţii pot fi grefate
procedee de masaj cum ar fi: presiuni alunecate, executate cu vârfurile degetelor
poziţionate fiecare într-un spaţiu intercostal, dirijate de la stern spre coloană (pacientul în
laterocubit pe partea sănătoasă, cu membrul superior de partea afectată ridicat complet),
ridicări de muşchi şi rulări ale cutei astfel obţinute, executate în scopul mobilizării
infiltratului. De asemenea, kinetoterapeutul poate adăuga la tehnicile prin care ajută sau
opune rezistenţă mişcărilor respiratorii ale pacientului, o stimulare punctiformă a spaţiilor
intercostale.
Masajul poate fi practicat imediat după depăşirea perioadei febrile (3-4 săptămâni),
şedinţele fiind zilnice, timp de 2-3 săptămâni şi durând, în general, 15-20'; frecvenţa
şedinţelor poate descreşte treptat, în funcţie de evoluţia bolii. Practica a demonstrat că
pentru înlăturarea sechelelor pleureziei sunt necesare, de obicei, aproximativ 15 şedinţe.
Rezumat
Funcţia respiratorie este una dintre funcţiile vitale, a cărei perturbare poate fi foarte
invalidantă şi chiar fatală. În patologia respiratorie este foarte importantă menţinerea unui
minim nivel de funcţionare. Masajul nu poate avea pretenţia că tratează afecţiunile
respiratorii, dar poate contribui la stimularea, pe cale reflexă, a inspiraţiei şi / sau expiraţiei
şi la mobilizarea şi eliminarea secreţiilor, în cazul afecţiunilor obstructive.
În tratamentul prin masaj al afecţiunilor respiratorii, ca şi în cazul altor categorii de
afecţiuni, trebuie avute în vedere semnele şi simptomele prin care se manifestă afecţiunea
respectivă şi toate celelalte aspecte disfuncţionale descoperite la examinarea subiectului
în vederea aplicării masajului. Astfel, protocolul intervenţiei prin masaj va fi alcătuit pornind
de la dezideratul influenţării în sens reglator a aspectelor disfuncţionale (bineînţeles, a
celor care pot fi influenţate prin masaj).
Evaluare
1. Pentru a influenţa aparatul respirator, se recomandă:
a. aplicarea masajului asupra pereţilor toracali, a spatelui şi cefei
b. aplicarea unui masaj profund, pentru a influenţa organele intratoracice
c. aplicarea masajului asociat cu gimnastică respiratorie
2. Masajul toracelui:
a. influenţează organele intratoracice, în principal, pe cale mecanică
b. determină decongestie circulatorie la nivel intratoracic
c. determinăîmbunătăţirea schimburilor nutritive
d. determină inhibarea funcţională a organelor intratoracice
3. Inspiraţia este stimulată prin:
a. masaj aplicat la nivelul spatelui
b. masaj aplicat la nivelul capului, gâtului şi membrelor superioare
c. masaj aplicat pe torace, de la claviculă la pubis
4. Pentru eliminarea secreţiilor bronşice se folosesc:
a. uşor tapotament la nivelul primelor 4 vertebre dorsale
b. aplicarea de presiuni vibrate pe toracele inferior
c. aplicarea de presiuni vibrate la nivelul manubriului sternal
d. aplicarea de uşoare presiuni de o parte şi de alta a traheei
Masaj terapeutic-recuperator
99
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
6. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
5. Datorită contracturilor musculare asociate cu astmul bronşic, masajul
decontracturant al următoarelor zone este foarte important:
a. zona abdominală
b. zona cervicală
c. zona cervico-scapulară
d. zona spatelui
e. zona toracelui anterior
6. În tratamentul prin masaj a astmului bronşic, trebuie respectate următoarele reguli:
a. pentru a facilita alunecarea mâinilor se foloseşte pudră de talc
b. masajul intercostal nu trebuie să declanşeze reflexul inspirator
c. se va folosi un masaj de tip stimulativ
d. se va folosi un masaj de tip sedativ
7. La astmaticii tineri, masajul urmăreşte:
a. combaterea paratoniilor diafragmatice
b. combaterea paratoniilor muşchilor inspiratori
c. combaterea paratoniilor muşchilor gâtului
d. combaterea contracturilor depistate la nivel abdominal
8. La astmaticii în vârstă, trebuie să se respecte următoarele reguli:
a. adaptarea poziţiei subiectului în funcţie de nivelul său funcţional
b. deoarece este vorba despre leziuni bronho-alveolare, masajul nu se foloseşte
c. fragilitatea vasculară impune prudenţă în aplicarea tehnicilor de masaj
9. În tratamentul emfizemului pulmonar, masajul:
a. contribuie la combaterea infiltratelor cutanate localizate la nivelul hemitoracelui
afectat
b. urmăreşte stimularea mecanică a inspiraţiei ţi expiraţiei
c. se asociază cu exerciţii de reeducare respiratorie
d. este singurul mijloc cu care se poate acţiona în primele 3-4 săptămâni
Masaj terapeutic-recuperator
101
Capitolul X. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive,
metabolice şi endocrine
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni digestive, metabolice şi endocrine.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască efectele masajului asupra aparatului digestiv şi a funcţiei digestive.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul afecţiunilor digestive.
× Să cunoască efectele şi indicaţiile masajului în tratamentul afecţiunilor metabolice şi
endocrine.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul unor afecţiuni metabolice şi endocrine.
10.1. Efectele masajului asupra aparatului digestiv
Efectele masajului asupra aparatului digestiv pot fi abordate din două puncte de
vedere: mecanic şi reflex (direct şi indirect), astfel:
Efectele mecanice sau directe se obţin ca urmare a aplicării procedeelor de masaj în
scopul influenţării pereţilor organelor respective, compresarea mecanică a pereţilor
favorizând deplasarea conţinutului acestora; acest efect este urmărit, mai ales, în masajul
colonului la constipaţi, precum şi în scop de facilitare a evacuării unei vezici.
În funcţie de modul în care se aplică masajul se poate obţine fie un efect de
stimulare (în stările de atonie), fie un efect relaxator (în stările spastice). Trebuie menţionat
că fibra musculară netedă are un prag de excitabilitate mai ridicat decât fibra striată şi un
timp de latenţă mult mai mare, ca urmare, pentru a obţine efectul urmărit, masajul va fi
adaptat corespunzător (prin aplicarea procedeelor cu intensitate şi frecvenţă mai mică,
pentru a lăsa suficient timp fibrei respective pentru elaborarea răspunsului).
Ca o dovadă a efectelor mecanice, produse prin aplicarea masajului abdominal,
asupra organelor din cavitatea abdominală, este apariţia zgomotelor de tranzit care indică
o creştere a peristaltismului.
Efectele reflexe sau indirecte nu pot fi net disociate de cele mecanice, ele transmiţându-
se prin intermediul pielii care se interpune în permanenţă, chiar şi atunci când se
urmăreşte obţinerea doar a unui efect pe cale mecanică. Obţinerea unor efecte reflexe se
urmăreşte, mai ales, în intervenţiile efectuate în scopul tratării unor afecţiuni la nivelul
stomacului, intestinelor şi vezicii biliare, ele obţinându-se, în principal, prin folosirea
efleurajului, fricţiunilor superficiale şi a tapotamentului tangenţial.
10.2. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive
Masajul prin care se urmăreşte influenţarea funcţionării organelor din cavitatea
abdominală, se deosebeşte de masajul peretelui abdominal prin modificări ale tehnicii de
aplicare şi prin anumite indicaţii speciale.
Poziţia recomandată pentru pacient, în timpul aplicării masajului, va fi aceeaşi ca şi
în cazul aplicării masajului peretelui abdominal, şi anume culcat-rezemat, cu membrele
inferioare uşor flectate.
Se poate efectua masajul asupra întregului abdomen, în scopul influenţării tuturor
organelor din cavitatea abdominală, sau se poate masa doar zona corespunzătoare unor
anumite organe: stomac, colon, ficat, vezică biliară etc., în scopul influenţării acestora.
Masajul întregului abdomen începe cu efleuraj constând în neteziri lungi şi scurte,
alternative şi simultane, care pornesc de la ombilic în sus, continuând lateral şi în jos spre
flancuri şi se încheie în jos şi spre înăuntru, spre simfiza pubiană.
Fricţiunea se execută cu faţa palmară a degetelor, începând de jos în sus pe
colonul ascendent, continuă pe colonul transvers şi se încheie pe colonul descendent, de
sus în jos (sensul fiind cel al evacuării), după care se aplică fricţiunea cu toată palma, pe
mezogastru.
Pentru a înlocui frământatul, se foloseşte un procedeu de presiune alunecată
transversală, dinspre flancuri spre linia albă, palmele aplicându-se pe flancuri, între coaste
şi crestele iliace şi alunecând spre linia mediană, cu presiune (apăsare) uniformă,
încrucişându-se şi continuând să alunece spre flancul opus; procedeul se repetă
schimbând nivelul la care se aplică, pentru a influenţa întregul conţinut al cavităţii
abdominale.
Tapotamentul tangenţial şi percutatul uşor se aplică urmând traseul colonului, mai
puternic pe colonul ascendent, mai uşor pe colonul transvers şi foarte uşor pe colonul
descendent.
Vibraţia se execută manual, cu presiune moderată, pe epigastru, subcostal dreapta
şi stânga şi suprapubian.
Masajul conţinutului abdominal se încheie cu neteziri uşoare, liniştitoare.
Masajul principalelor organe intraabdominale
Corespondenţa zonelor abdominale cu organele intraabdominale este următoarea:
- Hipocondrul drept = ficat şi vezică biliară;
- Epigastru = stomac;
- Hipocondrul stâng = splină;
- Flancul drept = colon ascendent şi unghiul hepatic;
- Mezogastru = colon transvers, intestin subţire şi o parte a stomacului;
- Flancul stâng = colon descendent, unghiul splenic, o parte a colonului sigmoid;
- Fosa inghinală dr. = apendice;
- Hipogastru = organe uro-genitale;
- Fosa inghinală stg. = colon sigmoid şi rect.
× Masajul stomacului constă în neteziri şi presiuni alunecate, executate în lungul marii şi
micii curburi a stomacului, încercând să i se imprime acestuia o mişcare de ridicare (prin
uşoară împingere pe direcţia oblic stânga sus), urmate de fricţiuni asociate cu presiuni de
intensitate medie, executate cu o mână sau cu mâinile suprapuse şi presiuni asociate cu
vibraţii pe regiunea epigastrică, orientate în sus şi spre stânga, mai ales pe timpul
expirator.
Masaj terapeutic-recuperator
103
× Masajul intestinului subţire constă într-o presiune circulară (în sensul evacuării),
executată cu palma în căuş pe ombilic.
× Masajul colonului se execută segmentar, începând cu porţiunea ascendentă,
continuând cu cea transversală şi terminând cu cea descendentă. Principalul procedeu
este netezirea, executată apăsat, mână după mână, sau mână peste mână, alunecând şi
presând în sensul evacuării conţinutului, de la nivelul cecului în sus spre unghiul hepatic,
din acest punct, transversal spre unghiul splenic şi apoi în sens descendent, spre fosa
iliacă stângă, până la nivelul simfizei pubiene. Fricţiunea se execută cu faţa palmară a
degetelor, parcurgând acelaşi traseu, prin mişcări scurte circulare, liniare sau în zig-zag;
se poate aplica pe colon şi un tapotament tangenţial sau un percutat uşor, executate cu
vârfurile degetelor şi urmând acelaşi traseu.
× Masajul ficatului şi al vezicii biliare constă în:
 aplicarea unor neteziri uşoare la nivelul regiunii subcostale drepte (hipocondrul
drept), prin alunecări alternative de la linia mediană anterioară a trunchiului spre
flancul drept şi spate, executate cu trecere peste coaste şi sub nivelul lor;
 aplicarea unor fricţiuni executate cu palma şi cu marginea cubitală a mâinii;
 aplicarea unor presiuni asociate cu vibraţii, mai ales în timpul inspiraţiei profunde
(par a fi cele mai eficiente) şi a efleurajului asociat cu vibraţii.
Masajul abdominal are indicaţii în următoarele afecţiuni:
 diskinezii biliare (tulburări de evacuare a bilei);
 constipaţii;
 tulburări ale motilităţii stomacului;
 ptoze ale viscerelor abdominale;
 periviscerite (aderenţe ale organelor).
Masajul abdominal este contraindicat în următoarele afecţiuni:
 inflamaţii ale organelor din cavitatea abdominală (acute sau subacute);
 ulcere în faza activă;
 peritonită;
 tumori maligne;
 la sugari.
Masajul este destul de puţin folosit în acest tip de afecţiuni, deoarece nu are indicaţii
în toate cazurile, iar medicii specialişti preferă mai mult medicaţia decât o serie de măsuri
igieno-dietetice printre care s-ar putea încadra şi masajul. În cazurile în care are indicaţii,
masajul se foloseşte cu rezultate bune în asociere cu tehnicile de kinetoterapie
respiratorie, de dinamizare musculo-articulară şi de relaxare.
Trebuie reţinut faptul că doar tulburările funcţionale pot fi tratate prin masajul aplicat
în paralel cu alte forme de tratament; aceste tulburări fiind adesea legate de disfuncţii mai
complexe, a căror exprimare digestivă nu este decât un aspect, este bine ca pacientul să
fie abordat din punct de vedere general.
În afecţiuni gastrice
× Pentru ptoze şi insuficienţe secretorii şi de motilitate, cea mai indicată se pare că este
Metoda Grossi.
× În cazul hipersecreţiilor dureroase, se pare că masajul zonelor metamerice este mai
eficient decât cel abdominal, deşi se poate folosi şi acesta. În astfel de afecţiuni, de obicei,
în regiunea situată între unghiul inferior al omoplatului stâng şi coloană, la examinare se
depistează tensiuni musculare şi infiltrate ale ţesutului celular subcutanat, asupra cărora
trebuie aplicate procedee sedative şi de eliberare a ţesuturilor de aceste contracturi şi
infiltrate.
În afecţiuni intestinale
Masajul abdominal are indicaţii în constipaţiile funcţionale (care apar mai ales la
bătrâni, la cei care sunt imobilizaţi la pat, în urma unor greşeli de dietă sau ca urmare a
sedentarismului excesiv). Modalitate de acţionare prin masaj diferă atunci când este vorba
despre constipaţii datorate unui colon hipoton sau hiperton.
 În caz de hipotonie (localizată, mai ales, la nivelul colonului ascendent), se
recomandă aplicarea unui masaj stimulativ, care constă în efleuraj, presiuni
alunecate destul de profunde, lente, executate pe traiectul colonului, în sensul
tranzitului; pentru zonele cu stazele cele mai rebele se foloseşte aşa numitul
procedeu de fragmentare constând în fricţiuni executate între police şi celelalte
degete. Se recomandă şi aplicarea procedeelor stimulative superficiale (pe
tegumente), pentru a determina, pe cale reflexă, la distanţă, declanşarea
contracţiilor muşchilor netezi ai peretelui colonului; de obicei, se asociază şi masajul
intestinului subţire.
 În caz de hipertonie (colon spastic, localizat, mai ales, la nivelul colonului
descendent), se recomandă aplicarea unor procedee calmante, relaxatoare
(efleuraj, presiuni alunecate, fricţiuni superficiale, lente, cu amplitudine mare,
executate cu palma), la nivelul peretelui abdominal, executate în sens circular, în
cercuri descrescătoare care converg spre colonul descendent (aşa numita tehnică
în pâlnie), urmate de presiuni asociate cu vibraţii, executate cu intensitate
crescătoare.
În afecţiuni hepato-biliare
Aşa numitul masajul hepatic constă în trei acţiuni succesive:
 masajul portal, care constă în aplicarea profundă a unor procedee de drenaj la
nivelul ficatului, direcţionate spre hilul său;
 masajul pneumatic, care constă în aplicarea de către maseur a unei presiuni
manuale pe ficat, în timp ce subiectul efectuează o inspiraţie profundă (în acest fel,
prin coborârea diafragmului, se obţine un efect asemănător cu cel al frământatului);
 masajul reflex al ficatului, constând în executarea de efleuraj, fricţiuni uşoare,
pianotări (percuţii uşoare, în care degetele lovesc suprafaţa unul după celălalt
succesiv) şi presiuni asociate cu vibraţii, la nivelul întregului hemitorace drept,
începute dinspre spate, trecând peste flancul drept şi încheindu-se la linia mediană
anterioară a toracelui.
Pentru tulburările funcţionale ale vezicii biliare (vezică hipotonă, fără litiază), se
recomandă aplicarea unor presiuni progresive ca intensitate, pe timpul expirator al
respiraţiei subiectului, executate cu policele de la ambele mâini, pe punctul Murphy.
10.3. Efectele şi indicaţiile masajului în afecţiuni metabolice şi
endocrine
Metabolismul se defineşte prin totalitatea transformărilor biochimice şi energetice
care au loc în organismele vii şi este constituit de două procese antagonsite: anabolismul
(sinteza unor constituienţi structurali realizată cu consum de energie) şi catabolismul
(degradarea unor constituienţi structurali sau compuşi chimici realizată cu eliberare de
energie).
Totalitatea transformărilor suferite în organism de diferiţi constituienţi de provenienţă
exogenă (alimente) sau endogenă (tisulară) până la produşi finali nemetabolizabili, poartă
denumirea de metabolism intermediar (Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004.
Masaj terapeutic-recuperator
105
Metabolismul intermediar protidic este reglat de corelaţiile dintre anumiţi factori
intracelulari asupra cărora acţionează diferiţi hormoni anabolizanţi (somatotropul eliberat
de lobul anterior al hipofizei, insulina eliberată de pancreas, hormonii sexuali), sau
catabolizanţi (corticotropina hipofizară, glucocorticoizii suprarenalieni, hormonii tiroidieni).
În organismul adultului sănătos există un echilibru dinamic între procesele de anabolism şi
catabolism protidic, în perioada de creştere predominând însă procesele de anabolism, iar
în perioada de senilitate, procesele de catabolism.
Metabolismul intermediar glucidic este reglat de centrii hipotalamici ai
glicoreglării, care dictează modificări ale activităţii vegetative şi endocrine, foarte important
fiind rolul hormonilor pancreatici în aceste mecanisme.
Metabolismul intermediar lipidic este dependent de hipotalamus şi de anumite
glande endocrine, ca pancreasul endocrin, hipofiza anterioară, tiroida şi glandele sexuale.
Metabolismul energetic se defineşte prin generarea şi utilizarea energiei necesare
desfăşurării activităţii diferitelor organe şi sisteme, energie care provine din oxidarea
intracelulară a substanţelor energetice (glucide, lipide şi chiar protide). Energia rezultată
este înmagazinată sub forma unor constituienţi celulari (ATP, CF etc.) şi va fi eliberată
treptat, manifestându-se ca energie mecanică (contracţie musculară), energie electrică
(transmitere nervoasă), calorică etc.
Valorile metabolismului sunt influenţate de o serie de factori fiziologici (vârstă, sex,
stare de activism, ingestie de alimente, temperatură etc.), dar şi de o serie de stări
patologice, în special de disfuncţiile unor glande endocrine - hiperfuncţiile hipofizei,
medulosuprarenalei şi în special a tiroidei, determinând creşteri, iar hipofuncţiile tiroidiene
şi anumite boli producând scăderi ale acestuia.
Menţinerea unui nivel termic constant - condiţie esenţială pentru desfăşurarea
normală a metabolismului - se realizează cu ajutorul unui mecanism de termoreglare, care
menţine permanent echilibrul dinamic între producerea de căldură (termogeneză) şi
pierderea de căldură (termoliză). Acest lucru implică intervenţia adecvată a unor modificări
funcţionale complexe (metabolice, circulatorii, musculare, hidroelectrolitice, endocrine
etc.), controlate de centrii hipotalamici. Centrii hipotalamici ai termoreglării (cel al
termolizei şi al termogenezei) sunt în strânsă conexiune cu centrii foamei şi ai saţietăţii,
centrii respiratori, secretori, salivari etc.
De asemenea, creşterea şi dezvoltarea organismului, precum şi adaptarea şi
corelarea activităţii diferitelor aparate şi sisteme la condiţiile în permanentă schimbare ale
mediului intern şi extern, sunt reglate de sistemul nervos şi cel endocrin.
Din aspectele prezentate, reies cu claritate interrelaţiile şi intercondiţionările
existente între toate aparatele şi sistemele organismului şi, în principal, importanţa
deosebită pe care o are sistemul nervos şi endocrin în reglarea activităţii acestora, mai
ales prin intermediul adaptărilor la care sunt supuse procesele metabolice. Disfuncţiile la
nivelul unuia dintre aceste sisteme reglatoare, vor determina disfuncţii la nivelul celorlalte
aparate şi sisteme, care se vor manifesta prin apariţia unor boli organice cu
simptomatologie complexă.
În ceea ce priveşte influenţa masajului asupra sistemului endocrin şi a
metabolismului, în literatura de specialitate s-au exprimat mai puţine opinii. Una dintre ele
ar fi cea a lui Colombo, care studiind efectul masajului asupra activităţii secretorii a
glandelor endocrine şi exocrine, a descoperit o creştere a volumului secreţiilor, precizând
că s-ar părea că doar vibraţiile au acest efect (Maxwell-Hudson, C., 2001).
Din patologia endocrină şi metabolică se desprinde faptul că afecţiunile din această
categorie determină apariţia unei serii de manifestări care interesează funcţionalitatea
întregului organism. Dat fiind acest fapt, se poate face afirmaţia că masajul nu acţionează
direct asupra cauzei în sine a afecţiunii, ci poate avea efecte asupra consecinţelor sale.
În literatura de specialitate, referirile la rolul masajului în tratarea afecţiunilor
endocrine şi metabolice, sunt destul de puţine. S-ar părea că prin masajul clasic şi, mai
ales, prin masajul reflex (al ţesutului conjunctiv subcutanat - construcţia bazei, al piciorului
şi mâinii), se stimulează secreţia hormonală, restul efectelor fiind indirecte şi orientate
asupra urmărilor care apar datorită disfuncţiilor glandulare, în sesnul prevenirii sau
combaterii lor (fiind vorba, de fapt, despre efectele trofice, circulatorii, sedative şi
relaxatoare ale masajului, despre care s-a mai vorbit).
Mare parte dintre afecţiunile metabolice şi endocrine beneficiază de tratamente prin
folosirea unor metode complementare, ca acupunctura, presopunctura, punctoterapia,
reflexoterapia, masajul reflex al ţesutului conjunctiv subcutanat, shiatsu şi stretching,
masajul DO-IN, masajul energetic şi altele, efectele obţinute bazându-se pe acţiunea de
stimulare a unor zone sau puncte aflate pe meridianele energetice ale corpului, în scopul
normalizării circulaţiei energetice.
10.4. Aplicaţiile masajului în tratamentul obezităţii şi al celulitei
Aplicaţiile masajului în tratamentul obezităţii
Aplicarea masajului în obezitate trebuie să ţină cont de două aspecte, care derivă
din practică, astfel (Maxwell-Hudson, C., 2001):
 Trebuie evitată practicarea unui masaj agresiv, chiar dacă există opinia că numai
un masaj foarte puternic şi, eventual, dureros poate contribui la scăderea
stratului adipos. Aceasta poate fi părerea unor practicieni (din fericire din ce în
ce mai puţini), dar şi a unor pacienţi, care cer chiar un masaj foarte puternic
(psihologii explică această tendinţă prin prisma faptului că, inconştient, pacienţii
respectivi se simt vinovaţi de starea lor şi sunt dispuşi să-şi ispăşescă greşelile).
Trebuie ţinut cont de faptul că, dincolo de efectele sale mecanice şi reflexe,
masajul urmăreşte mai ales obţinerea unei împăcări a subiectului cu propriul său
corp pe care, aflat în această stare, îl renegă, ori acest lucru nu se poate realiza
sub nici o formă printr-un mod de acţionare agresiv.
 În obezitatea androgină, masajul toracelui este la fel de important ca şi cel al
abdomenului, eficienţa sa putându-se constata chiar mai rapid. Stratul adipos
care acoperă toracele îngreuiază travaliul pulmonar ventilator al pacientului,
conducând la hipoxie şi chiar la cianozare. Practica demonstrează că această
vestă adiposo-fibroasă care îmbracă peretele toracic este mai uşor de înlăturat
decât stratul adipos de pe abdomen, unde prezenţa viscerelor limitează
posibilitatea de aplicare a unui frământat profund. Posologie: şedinţe de 30-40',
în serii de 10-15, repetate de 2-3 ori pe an. Masajul toracelui contribuie, de altfel,
şi la detensionarea zonelor de proiecţie a anginei pectorale (care se poate
instala în corelaţie cu greutatea exagerată şi perturbarea funcţiei respiratorii),
care pot contribui la producerea blocajului respirator în poziţie inspiratorie. 15
şedinţe de câte 20' (aplicând masajul pe toracele anterior, posterior şi lateral) vor
contribui la îmbunătăţirea spectaculoasă a funcţiei respiratorii (îndepărtând
senzaţia de dispnee, care uneori provoacă diminuarea presiunii arteriale şi
apariţia cianozei). Se recomandă folosirea, în principal, a unor procedee de
ridicare, stoarcere şi presare a paniculului adipos, urmate de presiuni alunecate,
profunde şi lente, în scop sedativ.
Aplicaţiile masajului în tratamentul celulitei
Există două mari categorii de distrofii ale ţesutului celular subcutanat în cadrul
convenţional al celulitelor: celulita-boală şi celulita-simptom. Prima este asociată obezităţii
şi semnele ei sunt mai discrete, deoarece se pierd într-o masă tisulară bogată; a doua
Masaj terapeutic-recuperator
107
este în funcţie de patologia organului a cărui exprimare reflexă este, fiind mai clară din
punct de vedere simptomatic, mai ales dacă este vorba despre un subiect slab.
Ţesutul afectat de celulită este distrofic şi dureros la palpare, motiv pentru care
trebuie să se acţioneze cu blândeţe, pentru ca intervenţia terapeutică să nu devină
neplăcută.
Pentru a nu deteriora şi mai mult o structură a ţesutului conjunctiv deja ameninţată,
este necesară stabilirea unei corecte progresivităţi a intensităţii masajului, acesta
neaplicându-se decât în paralel cu tratamentul medical al cauzei organice depistate şi/sau
al obezităţii asociate.
Primul timp al masajului va consta în mobilizarea globală, profundă a ţesutului în
toate sensurile, folosind suprafaţa mare de contact pe suprafaţă mare; în acest scop se
vor folosi neteziri, fricţiuni, compresiuni blânde - executate cu palma -, încercări de
decolare (ridicare) a pielii (fără ciupire) cu vârfurile degetelor şi frământatul executat cu
priză mare (eventual, prinzând o cută mare de ţesut între părţile cubitale ale ambelor
mâini); din practică, s-a constatat că presiunile alunecate superficiale sunt foarte puţin utile
şi dezagreabile, deoarece măresc hiperestezia obişnuită a epidermei la aceşti bolnavi.
Acest mod de abordare, care durează 5-6 şedinţe, poate fi completat cu câteva ciupiri
executate cu vârfurile degetelor pe zonele învecinate, mai puţin afectate şi mai puţin
dureroase.
Atunci când ţesuturile şi-au recuperat o oarecare supleţe şi când devin mai puţin
dureroase, masajul se poate aplica din ce în ce mai localizat, respectând o progresie
treptată până când se ajunge la posibilitatea de aplicare şi a celorlalte procedee şi tehnici
recomandate: ciupiri cu intensitate variabilă pe zonele cu noduli sau fibroză, încercări de
rulare a pliurilor cutanate, masaj Waterwald (ciupire, rulare, întindere şi comprimare a
pliului cutanat).
Insistăm mult asupra respectării acestei progresivităţi, ca fiind singura care permite
reducerea distrofiei fără deteriorarea ţesuturilor. Este adevărat că şi un mod de acţionare
mai brutal va permite obţinerea unor rezultate bune asupra durerii şi induraţiei tisulare, dar
cu preţul instalării ulterioare a unei laxităţi a ţesutului celular subcutanat (datorată probabil
ruperii structurilor conjunctive), asigurându-se astfel un teren favorabil pentru producerea
recidivelor.
Este recomandată asocierea masajului cu diverse mijloace fizioterapice aplicate
local (ionizări, de exemplu), folosirea ultravioletelor şi hidroterapiei la sfârşitul şedinţei de
tratament fiind, de asemenea, o modalitate de acţionare utilă în încercarea de a reda pielii
un anumit tonus. În paralel, este necesar şi aproape obligatoriu antrenamentul sistematic
al muşchilor subiacenţi.
Rezumat
Asupra aparatului digestiv şi, implicit, a funcţiei digestive, masajul are atât efecte
mecanice (dat fiind faptul că peretele abdominal este format din ţesuturi moi), cât şi efecte
reflexe.
În cazul tentativei de obţinere a unor efecte mecanice asupra organelor
intraabdominale, nu trebuie uitate particularităţile funcţionale ale fibrei musculare netede,
care intră în alcătuirea pereţilor organelor interne) şi, în consecinţă, nu trebuie uitat faptul
că aplicarea masajului trebuie adaptată corespunzător, pentru a se obţine efectul scontat.
Pentru a influenţa organele din cavitatea abdominală, se poate practica un masaj al
întregului abdomen (diferit, ca tehnică de acşionare, de masajul peretelui abdominal) şi /
sau un masaj al organelor din cavitatea intraabdominală. Pentru a se acţiona asupra
organelor intraabdominale, trebuie cunoscută şi respectată corespondenţa între zonele
peretelui abdominal şi organele intraabdominale, precum şi modalităţile specifice de
acţionare recomandate pentru influenţarea fiecărui organ.
Respectând principalele indicaţii şi contraindicaţii ale masajului în această categorie
de afecţiuni, se pot trata tulburări funcţionale asociate unor afecţiun gastrice, intestinale şi
hepato-biliare, prin stimularea sau inhibarea funcţionalităţii organelor afectate.
Multe dintre afecţiunile metabolice şi / sau endocrine beneficiază de aportul
deosebit al altor metode de masaj, mai mult decât de cel al masajului clasic.
În abordarea, prin masaj, a tratamentului acestor categorii de afecţiuni, trebuie
pornit de la buna cunoaştere a metabolismului şi a rolului şi importanţei acestuia în
organism, precum şi de la buna cunoaştere a sistemului endocrin şi a rolului de care
produşii acestuia îl au în buna funcţionare a organismului.
Luând în considerare faptul că masajul nu se adresează direct afecţiunii, ci
încearcă să contribuie la diminuarea şi / sau combaterea unora dintre simptome sau
sechele, în tratamentul acestor categorii de afecţiuni se poate interveni cu masaj pentru
rezolvarea problemelor identificate la examinarea subiectului în vederea aplicării
masajului.
Principalele afecţiuni, datorate unor cauze metabolice şi / sau endocrine, cu care se
pot întâlni kinetoterapeuţii sunt obezitatea şi celulita. Contrar unor reţete lansate pe piaţa
românească, masajul folosit pentru tratamentul obezităţii şi al celulitei nu trebuie să fie
unul agresiv, progresivitatea aplicării sale fiind cheia succesului şi, mai ales, a menţinerii
rezultatelor obţinute şi a îndepărtării riscului de apariţie a recidivelor rapide.
Evaluare
1. Influenţele pe care dorim să le exercităm asupra fibrelor musculare netede, trebuie
să ţină cont de următoarele:
a. fibra musculară netedă are un prag de excitabilitate mai scăzut decât fibra striată
b. fibra musculară netedă are un prag de excitabilitate mai ridicat decât fibra striată
c. fibra musculară netedă are un timp de latenţă mai mare decât fibra musculară
striată
d. fibra musculară netedă are un timp de latenţă mai mic decât fibra musculară striată
2. Date fiind particularităţile funcţionale ale fibrei musculare netede, pentru influenţarea
organelor intraabdominale, masajul va fi adaptat astfel:
a. procedeele se vor aplica cu intensitate mare şi frecvenţă mică
b. procedeele se vor aplica cu intensitate şi frecvenţă mică
c. procedeele se vor aplica cu intensitate mică şi frecvenţă mare
3. Printre dovezile care atestă faptul că s-au produs efectele mecanice ale masajului
asupra funcţionalităţii aparatului digestiv, se numără:
a. creşterea cantităţii de salivă
b. apariţia zgomotelor de tranzit
c. încetinirea peristaltismului
4. Masajul întregului abdomen, care urmăreşte influenţarea organelor din cavitatea
intraabdominală, se deosebeşte de masajul peretelui abdominal prin:
a. modificarea sensurilor de acţionare în aplicarea efleurajului şi a fricţiunii
b. folosirea tehnicii speciale de frământat, pentru a influenţa întregul conţinut
abdominal
c. aplicarea frământatului doar asupra straturilor de ţesut adipos, muşchii abdominali
contractându-se reflex
Masaj terapeutic-recuperator
109
5. Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la corespondenţa dintre zonele
abdominale şi organele intraabdominale, sunt adevărate?
a. hipocondrul stâng corespunde splinei
b. mezogastrul corespunde stomacului
c. epigastrul corespunde colonului transvers, intestinului subţire şi unei părţi a
stomacului
d. flancul drept corespunde colonului ascendent şi unghiului hepatic
6. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul stomacului, se numără:
a. se aplică presiuni alunecate, fricţiuni şi tapotament pe regiunea epigastrică
b. se aplică presiuni alunecate în lungul marii şi micii curburi a stomacului
c. se imprimă stomacului o mişcare de ridicare
7. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul intestinului subţire, se numără:
a. se aplică neteziri superficiale pe zona periombilicală
b. se aplică presiuni circulare, în sensul evacuării, executate cu palma în căuş, pe
ombilic
c. se aplică frământat energic al musculaturii abdominale
8. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul colonului, se numără:
a. se execută segmentar
b. se execută global
c. se execută în sensul evacuării
d. se începe cu colonul descendent, se continuă cu cel transvers şi se termină cu cel
ascendent
9. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul ficatului şi vezicii biliare, se
numără:
a. efleurajul se aplică la nivelul hipocondrului drept, de la linia mediană anterioară spre
flancul drept şi spate
b. efleurajul se aplică la nivelul hipocondrului drept, din spate spre flancul drept şi linia
mediană anterioară a trunchiului
c. se aplică presiuni cu vibraţii în timpul inspiraţiei profunde
d. se aplică presiuni cu vibraţii în timpul expiraţiei profunde
10. Printre contraindicaţiile folosirii masajului în tratamentul afecţiunilor digestive, se
numără:
a. diskineziile biliare
b. inflamarea organelor din cavitatea abdominală
c. ptoze ale viscerelor abdominale
d. peritonite
e. ulcere în faza acută
f. la sugari
11. În cazul hipersecreţiilor digestive dureroase, masajul se aplică:
a. pe abdomen, în zona abdominală corespondentă organului afectat
b. la nivelul spatelui, în zona dintre unghiul inferior al omoplatului stâng şi coloană
12. În tratamentul constipaţiei hipotone, se recomandă:
a. aplicarea unui masaj stimulativ pe traseul colonului
b. aplicarea unui masaj relaxator pe traseul colonului
c. folosirea procedeului de fragmentare a conţinutului colonului
d. asocierea cu masajul intestinului subţire
13. În tratamentul constipaţiilor hipertone, se recomandă:
a. aplicarea unui masaj stimulativ pe traseul colonului
b. aplicarea unui masaj relaxator pe traseul colonului
c. folosirea tehnicii în pâlnie la nivelul colonului ascendent
d. folosirea tehnicii în pâlnie la nivelul colonului descendent
14. În tratamentul afecţiunilor hepato-biliare, se recomandă:
a. masajul portal, care constă în aplicarea procedeelor de masaj la nivelul întregului
hemitorace drept
b. masajul pneumatic, care constă în aplicarea de presiuni manuale pe ficat, în timpul
unei inspiraţii profunde
15. Metabolismul este constituit din următoarele procese antagoniste:
a. metabolismul intermediar glucidic
b. metabolismul energetic
c. anabolismul
d. catabolismul
16. Valorile metabolismului sunt influenţate de:
a. temperatura corporală
b. tipul constituţional
c. funcţionalitatea glandelor endocrine
d. starea de activism a persoanei
17. Termoreglarea, ca proces fiziologic care poate fi influenţat prin masaj, se
realizează prin:
a. modificări hidroelectrolitice
b. intervenţia glandei tiroide
c. termogeneză
d. termoliză
18. Folosirea masajului în tratamentul afecţiunilor endocrine şi metabolice se bazează
pe:
a. efectul de stimulare a secreţiilor hormonale
b. efectele sale directe asupra hipotalamusului
c. efectele sale trofice, circulatorii, sedative
19. Pentru folosirea masajului în tratamentul obezităţii, trebuie să se respecte
următoarele reguli:
a. masajul trebuie să fie puternic, chiar uşor agresiv, pentru a se obţine efectele
b. masajul nu trebuie să fie agresiv
c. masajul trebuie să urmărească împăcarea subiectului cu propriul corp
20. Pentru folosirea masajului în tratamentul celulitei, trebuie să se respecte
următoarele reguli:
a. să se stabilească o corectă progresivitate a intensităţii masajului
b. să se acţioneze, de la început, cu suprafaţă mică de contact pe suprafaţă mică
c. să se evite instalarea unei laxităţi a ţesutului celular subcutanat
Masaj terapeutic-recuperator
111
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
Masaj terapeutic-recuperator
113
Capitolul XI. Aplicaţiile masajului în afecţiuni uro-genitale şi în
obstetrică
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască efectele masajului asupra aparatului uro-genital şi a funcţiilor acestuia.
× Să cunoască efectele masajului asupra organismului, în obstetrică.
× Să cunoască obiectivele şi indicaţiile masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul afecţiunilor uro-genitale şi în obstetrică.
11.1. Generalităţi, efecte ale masajului în afecţiuni uro-genitale şi în
obstetrică
În afecţiunile uro-genitale mai ales, aplicaţiile directe ale masajului au fost mai puţin
studiate şi considerate ca având efecte nesemnificative. Chiar dacă, în ultima perioadă,
cercetările efectuate au scos la lumină o serie de modalităţi de acţionare eficiente prin
folosirea masajului clasic şi a metodelor complementare, pacienţii cu astfel de afecţiuni nu
primesc recomandări pentru masaj (ceea ce este o greşeală), considerâdu-se că terapia,
recuperarea, reeducarea unor funcţii perturbate este doar apanajul unui grup foarte
restrâns de specialişti, că se poate realiza doar în servicii strict specializate, cu aparatură
specială, care - din nefericire - nici nu prea există.
Dacă în urma intervenţiilor chirurgicale pe abdomen, se mai practică oarecum o
gimnastică medicală, care de multe ori este începută prea târziu, în majoritatea afecţiunilor
uro-genitale, mai ales, nu se face aproape nici o legătură cu posibilităţile terapeutic-
recuperatorii ale Kinetoterapiei, în general şi, cu atât mai puţin ale masajului clasic şi ale
metodelor complementare.
Făcând o tentativă curajoasă de a explica oarecum efectele posibil a fi obţinute prin
aplicaţiile masajului clasic şi ale metodelor complementare în tratamentul afecţiunilor din
această grupă, în condiţiile în care în literatura de specialitate nu se fac astfel de referiri,
trebuie pornit de la efectele binecunoscute ale acestora asupra organismului şi fără a avea
pretenţia că doar prin folosirea acestor mijloace importante al Kinetoterapiei se ating
integral obiectivele terapiei, recuperării şi reeducării funcţionale, trebuie stabilite limitele,
posibilităţile şi încadrarea lor, ca adjuvant preţios, în programul complex kinetoterapeutic.
În ceea ce priveşte efectele constatate asupra funcţionalităţii aparatului urinar, faptul
că aplicarea masajului determină creşterea diurezei, a fost pus pe seama unei efect
produs pe cale reflexă, având la bază stimulii captaţi la nivelul pielii, acest lucru fiind însă
insuficient demonstrat. Cunoscând efectele circulatorii ale masajului şi efectele produse de
ameliorarea circulaţiei asupra întregului organism, mai logic se poate încerca explicarea
creşterii diurezei pe baza acestui efect, astfel: creşterea masei sanguine circulante
produce o creştere a diurezei, frânând secreţia aldosteronului, care este răspunzător de
resorbţia sodiului, deci a apei, printr-un mecanism pur osmotic.
Efectele asupra organelor genitale şi asupra funcţionalităţii lor, se pot explica doar
pe baza efectelor pe care le au masajul clasic şi metodele complementare asupra
glandelor endocrine, cunoscut fiind faptul că inter-funcţionalitatea acestora este foarte
strânsă. Pe baza cunoaşterii mecanismului de producere a efectelor la distanţă şi a
înţelegerii modului de transmitere a acestora de-a lungul zonelor metamerice longitudiale
ale corpului, se recomandă aplicaţiile masajului reflex al picioarelor şi mâinilor
(reflexoterapia), iar pe baza recunoaşterii existenţei reflexelor viscero - musculo - cutanate
şi cuto - musculo -viscerale şi a înţelegerii modului de transmitere a lor prin metamerie
orizontală, se explică excelentele rezultate obţinute prin folosirea masajului reflex al
ţesutului conjunctiv; recomandările privind folosirea metodelor şi tehnicilor energetice, se
bazează pe cunoaşterea şi înţelegerea efectelor posibil a fi obţinute prin intervenţiile
asupra unor puncte, zone sau meridiane în directă legătură cu organele genitale şi funcţiile
lor.
În afecţiunile combinate uro-genitale, de genul incontinenţelor urinare, se folosesc
tehnici speciale de stimulare şi tonifiere a musculaturii şi sfincterelor, cum ar fi contracţii
asociate cu tuşeu vaginal manual sau mecanic sau stimulări electrice prin intermediul
aparatelor speciale de bio-feed-back.
În obstetrică, efectele urmărite (efectul antialgic, circulator, de drenaj, de întreţinere
a troficităţii şi tonicităţii pielii şi musculaturii) au mecanisme mult mai bine cunoscute, dar -
din păcate - acest lucru nu face ca numărul recomandărilor pentru masaj să crească.
În ansamblu privită problema, considerăm că masajul clasic şi metodele
complementare îşi pot aduce un aport substanţial în terapia, recuperarea şi reeducarea
funcţiilor perturbate în urma afecţiunilor uro-genitale şi în obstetrică.
11.2. Obiectivele şi indicaţiile masajului terapeutic în afecţiuni ale
aparatului urinar, ale aparatului genital şi în obstetrică
Obiectivele masajului în afecţiuni ale aparatului urinar
Fără a mai intra în amănunte şi ţinând cont de urmările afecţiunilor la nivelul acestui
aparat, mai ales funcţionale, menţionăm că masajul clasic şi o serie de metode
complementare, răspund foarte bine dezideratelor care privesc necesitatea ameliorării
circulaţiei sanguine, stimulării organelor care răspund de metabolism şi excreţie şi drenării
infiltratelor, frecvente în asemenea cazuri.
Obiectivele Kinetoterapiei, în general, la realizarea cărora masajul îşi poate aduce o
importantă contribuţie (în afecţiunile renale, mai ales), sunt:
 diminuarea durerilor osteo-articulare şi musculare;
 creşterea capacităţii respiratorii, prin tonifierea corespunzătoare a musculaturii;
 îmbunătăţirea toleranţei la efort (prin stimularea circulaţiei, uşurarea muncii
cordului, îmbunătăţirea proprietăţilor muşchilor, întreţinerea tuturor elementelor
aparatului neuromioartrokinetic etc.);
 îmbunătăţirea forţei musculare generale;
 reechilibrare neurovegetativă a organismului;
 stimularea tuturor organelor răspunzătoare de circulaţie, metabolism, excreţie;
 combaterea edemelor şi întreţierea mobilităţii tuturor planurilor tegumetare,
musculare şi articulare;
 relaxarea musculară şi psihică şi formarea capacităţii de autocontrol a acestora;
 îmbunătăţirea tonusului psihic.
Masaj terapeutic-recuperator
115
În ceea ce priveşte incontienţele urinare, datorate unor diverse cauze, printre care şi
hipotonia musculaturii sfincterelor, adresabilitatea directă este de competenţa serviciilor
specializate, kinetoterapeutul putând acţiona doar pentru realizarea obiectivelor
enumerate mai sus, contribuind astfel la asigurarea suportului necesar unei recuperări mai
eficiente şi mai rapide.
Din practică s-a desprins concluzia că masajul, dar mai ales unele metode
complementare, au eficienţă şi în tratamentul altor afecţiuni ale aparatului urinar, cum ar fi:
colicile renale, cistitele, nefritele etc.
Obiectivele masajului în afecţiuni ale aparatului genital
Masajul clasic ca atare, are adresabilitate directă mai redusă în această categorie
de afecţiuni, indirect el putând acţiona însă pentru atingerea unor obiective asemănătoare
cu cele enumerate la afecţiunile aparatului urinar; de asemenea, o parte dintre metodele
complementare, bazându-se pe efecte reflexe, la distanţă şi pe efecte energetice, s-ar
părea că pot conduce la obţinerea unor rezultate foarte bune.
Există şi metode speciale de stimulare a funcţionalităţii normale a aparatului genital,
care însă nu sunt de competenţa kinetoterapeuţilor şi se desfăşoară în servicii
specializate.
În afara masajului clasic şi a metodelor complemetare, există o serie de tehnici,
care constau în complexe de exerciţii, asociate cu stimulări prin metode specifice de
masaj, tehnici pe care le descriu şi le recomandă, în general, diversele terapii asiatice şi,
care nu fac obiectul acestei lucrări.
Experienţa practică a demonstrat că, foarte important pentru asigurarea succesului
în tratamentul şi recuperarea afecţiunilor din această categorie, este masajul aplicat în
scopul stimulării glandelor endocrine, care trebuie obligatoriu asociat, în fiecare
intervenţie.
Obiectivele masajului în obstetrică
Foarte frecvent asimilată unei stări patologice, sarcina a fost mult timp citată printre
contraindicaţiile masajului. În timp, s-a dovedit că nici un argument fiziologic nu susţine
această interdicţie, fapt care a condus la concluzia că masajul poate fi aplicat fără riscul
apariţiei unor incidente. Cu toate acestea, obstetricienii recomandă foarte puţin sau deloc
această modalitate simplă şi foarte eficientă de a preveni sau înlătura o serie de tulburări
care apar şi cu care se confruntă.
Astfel, în cazul femeii însărcinate, masajul are următoarele obiective:
 menţinerea tonusului fizic şi psihic general, în limite fiziologice;
 menţinerea şi, dacă este nevoie, îmbunătăţirea proprietăţilor pielii şi, mai ales a
troficităţii şi elasticităţii sale, pentru a preveni apariţia vergeturilor;
 menţierea greutăţii corporale în limite fiziologice, prin aplicarea masajului în
scopul înlăturării ţesutului adipos în exces;
 prevenirea şi înlăturarea tulburărilor circulatorii (sanguine şi limfatice), frecvente
la nivelul membrelor inferioare (edeme, sezaţie de greutate şi oboseală etc.);
 întreţinerea şi eventual tonifierea musculaturii suprasolicitate şi combaterea
durerilor care apar frecvent (mai ales în zona lombară) datorită poziţiei specifice
adoptate de gravidă.
Tot în această categorie ar putea fi introdus şi masajul copilului, la naştere, efectuat
de către ambii părinţi - pe cât posibil, care ar avea valoare de consacrare, carnală şi
simbolică, a noului univers familial.
După naştere, femeia are şi mai multă nevoie de intervenţia masajului clasic şi a
metodelor complementare, ambele putând contribui eficient la revenirea treptată a
întregului organism la starea sa din perioada anterioară sarcinii. De exemplu, în cazul
constituirii vergeturilor, inestetice şi, prin aceasta demoralizante pentru mamă, care şi aşa
se află o perioadă după naştere într-un dezechilibru fizic şi psihic, se poate interveni
eficient prin folosirea masajului.
Rezumat
Tratamentul afecţiunilor la nivelul aparatelor urinar şi genital nu beneficiază prea
mult de aportul masajului, atât din cauza faptului că aplicaţiile acestuia în aceste categorii
de afecţiuni au fost mai puţin studiate, cât şi din cauza unor prejudecăţi.
Corelând informaţiile incluse în acest curs, până acum şi ţinând cont de faptul că
masajul abordează simptomatologia şi sechelele afecţiunilor, masajul poate fi folosit
pentru diminuarea intensităţii simptomatologiei şi îndepărtarea disfuncţiilor generale
identificate la examinarea subiectului în vederea aplicării masajului.
Afecţiunile aparatului urinar determină o serie de modificări la nivelul funcţionalităţii
globale a organismului, modificări care stau la baza apariţiei unei suite de disfuncţii. Unele
dintre acestea pot fi identificate în timpul examinării subiectului în vederea aplicării
masajului şi combaterea lor poate fi abordată prin masaj, pornind de la stabilirea corectă a
obiectivelor.
În tratamentul afecţiunilor genitale, masajul poate susţine procesul de vindecare,
prin ameliorarea funcţionalităţii generale a organismului şi prin stimularea funcţionării
glandelor endocrine.
În obstetrică, folosirea masajului este foarte importantă, atât pe perioada sarcinii,
cât şi după naştere.
Evaluare
1. În tratamentul afecţiunilor aparatului urinar, masajul poate obţine următoarele
efecte:
a. creşterea diurezei
b. stimularea mecanică a componentelor aparatului urinar
c. creşterea masei sanguine circulante
d. inhibarea secreţiei aldosteronului
2. În tratamentul afecţiunilor genitale, masajul se recomandă datorită:
a. efectelor mecanice asupra componentelor aparatului genital
b. efectelor reflexe obţinute prin aplicarea sa în metamerele corespondente organelor
afectate
c. efectelor de stimulare a funcţionalităţii glandelor endocrine
3. În tratamentul incontinenţei urinare, se folosesc:
a. tehnici de stimulare şi tonifiere a musculaturii sfincterelor
b. tehnici de relaxare a musculaturii sfincterelor
c. contracţii musculare asociate cu tuşeu vaginal
d. stimulare electrică, folosind aparate de bio-feed-back
Masaj terapeutic-recuperator
117
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
4. Printre obiectivele urmărite de masaj în tratamentul afecţiunilor aparatului urinar, se
numără:
a. îmbunătăţirea toleranţei la efort
b. stimularea glandelor endocrine
c. combaterea edemelor
d. diminuarea durerilor osteo-articulare şi musculare
5. Printre obiectivele urmărite de masaj la femeile gravide, se numără:
a. scăderea greutăţii corporale
b. prevenirea şi / sau combaterea tulburărilor trofice
c. prevenirea şi / sau combaterea durerilor lombare
d. menţinerea şi / sau îmbunătăţirea proprietăţilor funcţionale ale pielii
6. Printre obiectivele urmărite de masaj în perioada postpartum, se numără:
a. combaterea vergeturilor
b. menţinerea greutăţii corporale în limite fiziologice
c. revenirea funcţionalităţii organismului la starea anterioară gravidităţii
Masaj terapeutic-recuperator
119
Capitolul XII. Aplicaţiile masajului în pediatrie şi geriatrie
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în pediatrie şi în geriatrie.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască specificitatea aplicării masajului în pediatrie.
× Să cunoască specificitatea aplicării masajului în geriatrie.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul afecţiunilor pediatrice şi geriatrice.
12.1. Specificitatea masajului terapeutic în pediatrie
Contrar părerii unor specialişti, masajul terapeutic nu este contraindicat la copii.
Este adevărat că, calitatea ţesuturilor la această vârstă face ca refacerea după boală sau
accident să se realizeze adesea singură, dar masajul poate avea valoarea sa terapeutică
sau poate fi considerat ca adjuvant preţios în multe cazuri.
Copilul suportă foarte bine masajul, cu condiţia ca acesta să fie corect adaptat la
particularităţile sale. Astfel, datorită faptului că copilul este instabil, şedinţele nu trebuie să
fie prea lungi, iar procedeele de masaj trebuie alternate cu activităţi ludice orientate spre
scopul urmărit prin aplicarea tratamentului. Intensitatea masajului va ţine cont de faptul că
ţesuturile sunt subţiri, modalitatea de acţionare fiind stabilită în funcţie de natura şi
gravitatea afecţiunii. Ca regulă obligatorie, trebuie evitată producerea oricărei senzaţii de
disconfort pe care ar putea-o resimţi copilul, mai ales în primele şedinţe, în caz contrar
acesta refuzând tratamentul în continuare.
Principalele indicaţii ale masajului la copii, sunt:
× În afecţiuni neurologice, cu precădere în tratamentul recuperator al afecţiunilor
periferice şi al sechelelor poliomielitei. În ceea ce priveşte afecţiunile de origine centrală
(IMOC, de exemplu), masajul joacă un rol mai mic şi nu poate pretinde că rezolvă
tulburările majore ale tonusului muscular, dar nici nu se poate spune că efectele sale sunt
neglijabile.
× În boli musculare (miopatii), masajul nu este recomandat, literatura de specialitate
păstrând încă sub rezervă eficienţa sa.
× În ortopedie. Frecvent, lista bolilor congenitale sau dobândite ale aparatului osteo-
articular, conţine distonii sau deficite musculare, pentru care masajul - aplicat în paralel cu
celelalte mijloace ale Kinetoterapiei, joacă un rol foarte important, mai ales în ceea ce
priveşte coloana vertebrală şi nu numai. În afara efectelor sale asupra hipertoniilor
dureroase, sau asupra anumitor zone adormite (nefuncţionale), masajul are şi un rol care
nu poate fi neglijat în însuşirea corectă a schemei corporale statice şi dinamice.
× În traumatologie. Sechelele traumatismelor la copii sunt minore şi au totdeauna
tendinţa să regreseze de la sine, rar întâmplându-se să fie nevoie şi de alt tratament decât
o activitate ludică bine dirijată.
Atât masajul clasic, cât mai ales metodele complementare au eficienţă foarte mare
în cazul afecţiunilor organice, singura condiţie fiind aceea de a selecta şi aplica tehnicile
respective în funcţie de scopul urmărit şi de particularităţile vârstei şi cele individuale ale
fiecărui pacient.
12.2. Specificitatea masajului terapeutic în geriatrie
Beneficiile pe care le poate aduce aplicarea masajului persoanelor în vârstă, au fost
cunoscute încă dinaintea apariţiei geriatriei (de exemplu, în sec. XVI, Champier, medic
regal, îl recomanda în una dintre lucrările sale). În momentul de faţă, cele mai multe dintre
lucrările de specialitate, detaliază igiena vieţii şi programe de exerciţii pentru persoanele în
vârstă, dar vorbesc foarte puţin despre masaj, în timp ce, în realitate, această categorie de
populaţie dovedeşte că îi apreciază foarte mult beneficiile.
La subiecţii în vârstă se regăsesc cele mai multe dintre indicaţiile masajului amintite
până acum, dar ele au o anumită specificitate, în sensul că trebuie să ţină cont de terenul
pe care se aplică metodele, procedeele şi tehnicile selectate. Pe de altă parte nu trebuie
pierdut din vedere faptul că, având în vedere dificultatea, mai mare sau mai mică, a
aplicării Kinetoterapiei la această categorie de vârstă, masajul constituie uneori o indicaţie
mai importantă chiar decât la celelalte vârste.
Folosirea masajului în geriatrie este orientată spre atingerea a două scopuri
principale:
În scop terapeutic. În general, masajul face parte dintr-un program de recuperare
elaborat şi aplicat ca urmare a producerii unui traumatism sau în sprijinul tratamentului
afecţiunilor reumatismale, neurologice sau organice. Tehnologia generală folosită este
aceeaşi ca şi în cazul celorlalte categorii de vârstă, dar pentru a adapta corect masajul la
particularităţile pacientului în vârstă, terapeutul trebuie să ţină cont de fragilitatea pielii, de
impactul major al poziţiilor inconfortabile de masaj, de frecvenţa insuficienţelor cardio-
vasculare şi de frecvenţa foarte crescută a hipertensiunii arteriale.
Una dintre cele mai bune formule de intervenţie kinetoterapeutică la bătrâni este
constituită de folosirea hidromasajului şi a hidrokinetoterapiei (în mediu termal sau
talasoterapic), practica demonstrând că pot apare zilnic îmbunătăţiri la nivelul
performanţelor motrice ale bătrânilor trataţi prin balneo-kinetoterapie.
Se atrage atenţia că, în cazul hipertensiunii arteriale, temperatura apei nu trebuie să
depăşească 33-34
0
C, iar modalităţile de revenire la normal după şedinţă, trebuie să fie
atent supravegheate.
Apariţia durerii în timpul aplicării tratamentului, mai ales datorită mobilizărilor, poate
conduce la tendinţa pacientului de a abandona, din acest motiv fiind necesară o foarte
atentă selecţie şi dozare a acestora; în cazul repetării unor reacţii de acest fel, mobilizările
pot fi înlocuite cu masaj, sau procedeele şi tehnicile cu efecte sedative, antalgice ale
masajului (resimţite de bătrâni ca având un efect foarte bun) le pot preceda, însoţi sau
urma.
În scop igienic. La persoanele în vârstă, în absenţa aspectului patologic, masajul poate
contribui la conştientizarea şi acceptarea propriului corp, aşa cum este el. În ultimii ani au
fost descoperite suficiente argumente în sprijinul ideii că mizeriile bătrâneţii nu se
datorează decât în parte proceselor fiziologice, o parte însemnată revenind factorului
psihologic alterat de singurătate, la care se adaugă senzaţia de nesiguranţă (mai mult sau
mai puţin puternică), agravând sentimentul de neputinţă; ca atare, pe lângă senescenţa
psihică, subestimarea sinelui şi autoexcluderea din mediul social determină o importantă
îngustare a sferei vitale.
Masajul este unul dintre cele mai bune mijloace pentru combaterea acestei închideri
în sine, manifestată prin pierderea simţului şi dorinţei pentru trăirea propriei identităţi, el
Masaj terapeutic-recuperator
121
având un rol din ce în ce mai important pe măsura diminuării posibilităţilor de lucru activ la
persoanele în vârstă.
Din acest punct de vedere, caracteristicile masajului specific geriatriei, pot fi
sintetizate astfel (Hollis, M., 1998):
 aplicat la nivelul centurilor scapulară şi pelvină şi asociat cu tracţiuni în ax şi
mobilizări ale umerilor şi şoldurilor, contribuie la reîncadrarea subiectului în
spaţiu (pseudo-retracţiile care apar la aceste nivele simbolizează, de fapt,
tendinţa de retragere din lume a subiectului);
 masajul extremităţilor contribuie la conştientizarea acestora, ceea ce
simbolizează reluarea contactului cu mediul înconjurător;
 masajul gâtului, mai ales al cefei, asociat cu mobilizări uşoare, blânde, contribuie
la câştiguri spectaculoase de mobilitate şi, prin aceasta la "deblocarea" închiderii
faţă de mediul social şi la îmbunătăţirea aptitudinii de a se informa şi de a
comunica (gâtul înţepenit simbolizează izolarea faţă de lumea din jur);
 masajul abdomenului contribuie la înlăturarea constipaţiilor funcţionale, frecvente
la această vârstă datorită lipsei de mişcare, metoda Grossi fiind foarte indicată.
Trebuie subliniat că subiecţii în vârstă se acomodează adesea greu la poziţia de
decubit, datorită afecţiunilor cardio-vasculare, sau a coloanei vertebrale fixată (înţepenită)
într-o poziţie anormală, din acest motiv fiind necesară adaptarea poziţiilor în funcţie de
particularităţile fiecărui pacient.
Necesitatea adaptării modalităţilor de acţionare la toleranţa individuală a fiecărui
pacient apare şi datorită prezenţei frecvente a afecţiunilor cardio-vasculare şi a riscului
apariţiei rapide a oboselii, în cazul în care masajul este prea lung, prea profund, prea
întins sau prea des aplicat.
Se poate aplica un program continuu, pe perioada întregului an, cu schimbări ale
frecvenţei săptămânale în funcţie de anotimpuri şi de starea sănătăţii, sau - în absenţa
perturbărilor patologice reale, frecvenţa poate fi stabilită între o şedinţă la 15 zile, până la
două pe săptămână.
Printre cele mai frecvente aplicaţii ale masajului în geriatrie, se numără:
× Afecţiunile cardio-vasculare
La vârste înaintate, masajul este cu atât mai util cu cât se va strădui să dinamizeze
cât mai mult bolnavul, pentru atingerea acestui deziderat fiind necesară folosirea asociată
a mai multe modalităţi terapeutice.
Cu vârsta, mai ales la femei, se instalează tulburări ale circulaţiei de retur, din acest
motiv fiind recomandat masajul de facilitare a acesteia, aplicat cu precauţiile necesare, în
funcţie de starea cardiacă, respiratorie etc. a fiecărui pacient.
Existenţa unei insuficienţe cardiace, cu edem la nivelul membrelor inferioare,
constituie o bună indicaţie pentru masaj, în primul rând în scopul prevenirii apariţiei unei
flebite şi a tulburărilor trofice.
În hipertensiunea arterială, masajul trebuie să fie lent, nu prea prelungit ca durată şi
aplicat în paralel cu controlul tensiunii arteriale şi al pulsului - care nu trebuie să crească
sau să devină mai puternic.
× Afecţiunile digestive
Constipaţia persoanei în vârstă, datorată unor cauze diverse, se ştie că nu este o
problemă chiar uşor de rezolvat, din acest punct de vedere, masajul putând fi considerat
un mijloc foarte eficient, alături de medicaţia corespunzătoare de reglare a tranzitului, mai
ales dacă este asociat - în funcţie de posibilităţi, cu gimnastică respiratorie şi abdominală.
× Afecţiunile reumatismale
Numeroase la această vârstă şi de gravitate variabilă, în multe situaţii, afecţiunile
reumatismale pot fi tratate prin forme de masaj care se adresează simptomelor, folosind
efectele lor antalgice sau decontracturante şi luptând astfel împotriva riscului instalării
atrofiei musculare (mijlocul de bază fiind totuşi gimnastica medicală).
Artrozele instalate la nivelul coloanei vertebrale reprezintă o foarte bună indicaţie
pentru masaj, prin aplicarea sa obţinându-se rezultate foarte bune, cele ale membrelor
răspunzând mai puţin bine la această modalitate de tratament. Reumatismele inflamatorii
constituie o contraindicaţie pentru masaj, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea sa direct
la nivelul articulaţiei afectate.
× Afecţiunile neurologice
Frecvenţa mare a hemiplegiei la subiecţii în vârstă face ca această afecţiune să
constituie una dintre cel mai mult tratate prin masaj dintre afecţiunile neurologice.
Rolul psihologic al masajului la subiecţii în vârstă
Poate mai mult decât la alţi bolnavi, la subiecţii în vârstă, masajul constituie, pe
lângă efectele sale somatice, o terapie de susţinere psihologică care nu poate fi neglijată.
Sunt cunoscute tendinţele de izolare, mai mult sau mai puţin pronunţate, ale bolnavilor din
această categorie de vârstă, ca şi tulburările de comportament pe care le pot manifesta.
Practica a demonstrat că, în încercarea de a-i redea bolnavului autonomia (din păcate, la
această vârstă, adesea incompletă), masajul, alături de alte mijloace ale Kinetoterapiei,
poate avea efecte benefice asupra stărilor depresive minore.
Rezumat
Mai există încă opinii conform cărora masajul terapeutic nu îşi găseşte aplicabilitate
în tratamentul copiilor. Aceste opinii nu sunt fondate ştiinţific, ci ţin, mai ales, de o serie de
temeri referitoare la posibilitatea afectării ţesuturilor încă nematurizate ale copiilor.
În pediatrie, masajul îşi găseşte un câmp larg de aplicare, în majoritatea categoriilor
de afecţiuni, cu condiţia adaptării sale corespunzătoare, care să ţină seama de fragilitatea
ţesuturilor, de legile creşterii şi dezvoltării şi de particularităţile somato-fiziologice şi
psihice ale fiecărui copil.
Mai ales la vârsta a III-a, când întâlnim frecvent o pluripatologie, mai mult sau mai
puţin gravă, mai recentă sau mai veche (cronică), folosirea masajului este recomandată.
Şi în cazul persoanelor de vârsta a III-a, ca şi în cazul copiilor, trebuie însă să se ţină
seama de anumite particularităţi şi masajul trebuie adaptat corespunzător. Trebuie luate în
considerare disfuncţiile pe care le prezintă persoana, starea sa fizică şi / sau psihică,
fragilitatea ţesuturilor, disponibilitatea etc., pentru ca intervenţia prin masaj să fie
corespunzătoare şi să se obţină efectele scontate.
Evaluare
1. Pentru folosirea masajului în pediatrie, trebuie să se respecte următoarele reguli:
a. şedinţele de masaj trebuie să fie mai lungi
b. procedeele de masaj trebuie alternate cu activităţi ludice
c. în aplicarea procedeelor de masaj trebuie să se folosească o intensitate foarte mică
d. intensitatea masajului va fi reglată în aşa fel încât să nu producă disconfort
2. Principalele indicaţii ale masajului terapeutic-recuperator, la copii, sunt:
a. afecţiunile neurologice
b. boli ale muşchilor (miopatii)
c. în ortopedie
d. în traumatologie
Masaj terapeutic-recuperator
123
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
3. La persoanele în vârstă, aplicarea masajului trebuie să ţină cont de:
a. stilul de viaţă al persoanei
b. fragilitatea pielii
c. alegerea celor mai confortabile poziţii pentru subiect
d. dorinţa sau refuzul subiectului de a beneficia de masaj
e. frecvenţa mare a afecţiunilor cardio-vasculare
4. În tratamentul persoanelor de vârsta a III-a, se recomandă:
a. folosirea hidroterapiei
b. folosirea silvoterapiei
c. folosirea hidrokinetoterapiei
d. folosirea balneo-kinetoterapiei
5. În absenţa aspectelor patologice, la persoanele de vârsta a III-a, masajul este folosit
în scopul:
a. combaterii hiperkineziei
b. conştientizării şi acceptării propriului corp
c. creşterii stimei de sine
d. ameliorării stării psihice
6. Printre scopurile pe care le urmăreşte masajul în tratamentul persoanelor de vârsta
a III-a, se numără:
a. facilitarea circulaţiei de retur
b. creşterea frecvenţei cardiace şi a tensiunii arteriale
c. combaterea edemelor
d. tratamentul constipaţiilor
e. combaterea contracturilor
Masaj terapeutic-recuperator
125
Capitolul XIII. Aplicaţiile masajului în dermatologie
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în dermatologie.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile masajului în dermatologie.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul unor afecţiuni dermatologice.
13.1. Generalităţi, indicaţii şi contraindicaţii ale masajului terapeutic în
dermatologie
Generalităţi
După impulsul dat de René Monce, masajul a avut tendinţa de a ocupa un loc foarte
important şi în tratamentul a numeroase afecţiuni ale pielii, loc care nu mai poate fi negat
fiind susţinut de cercetările desfăşurate ulterior de Gougerot, Balzer, Beauchef, Jacquet,
Leroy, pentru a nu-i numi decât pe câţiva dintre cei care au studiat această problemă.
Aceşti autori au meritul de a fi precizat indicaţiile masajului în dermatologie şi de a fi pus la
punct unele metode care pot fi folosite în acest domeniu (Fritz, S., Grosembach, M.J.,
2004).
Toate metodele, procedeele şi tehnicile propuse pentru a fi folosite în tratamentul
unor afecţiuni dermatologice sunt la îndemâna kinetoterapeuţilor. Prejudiciul estetic produs
de multe dintre aceste afecţiuni (mai ales, dar nu numai, când sunt la vedere), este
răspunzător şi de producerea unor perturbări la nivelul sferei psiho-afective, aspect care
trebuie luat în consideraţie de către kinetoterapeut care, dincolo de latura tehnică, va
căuta să-şi adapteze calitatea prezenţei şi a comportamentului la cerinţele impuse de
fiecare caz în parte.
În afecţiunile dermatologice accesibile tratamentelor prin masaj, kinetoterapeutul va
folosi, în paralel, în funcţie de necesităţi şi alte metode şi tehnici care îl pot ajuta în
obţinerea efectelor scontate: tehnici de relaxare, tehnici de îngrijire speciale (pansamente
speciale, pulverizări etc.) şi anumite aparate (pentru vibraţii, pentru electroterapie etc.).
Indicaţiile şi contraindicaţiile masajului în dermatologie
Principalele indicaţii ale masajului în dermatologie sunt reprezentate de:
 cicatrici de toate tipurile
 cheloide
 pierderi de substanţă (escare, ulcere)
 vergeturi
 acnee
 unele alopecii
Contraindicaţiile definitive sunt constituite de:
 cancerele cutanate
 diskeratozele maligne
 tuberculoze
 hematodermii
 dermatozele buloase
 infecţii
Contraindicaţiile temporare sunt constituite de:
 exeme
 psoriazis
 unele forme de prurit
13.2. Aplicaţiile masajului în dermatologie
× În tratamentul cicatricilor
Oricare ar fi originea lor, cicatricile constituie o foarte bună indicaţie pentru masaj,
acesta asigurându-le supleţea, elasticitatea (interes funcţional) şi fineţea (interes estetic).
În general, tehnica masajului cicatricilor şi a punctelor de dren, va urma o serie de
paşi succesivi a căror progresie se va stabili în funcţie de evoluţia cicatrizării, astfel:
 mobilizarea planului cutanat, cu faţa palmară a tuturor degetelor lipite, mâinile
aşezate de o parte şi de alta a cicatricii acţionând în sens opus şi dându-i
acesteia o formă sinusoidală;
 treptat, procedeul va deveni mai profund, acţionându-se cu suprafaţă din ce în
ce mai mică de contact (până la aplicarea procedeului cu câte un deget de la
fiecare mână);
 ciupituri uşoare ale bridelor (franjurilor) cicatricii, cu policele şi indexul pe
aceeaşi parte a cicatricii;
 mobilizări ale cicatricii pe planul subiacent, în sens longitudinal, cu faţa palmară
a degetelor unei mâini alunecând în sens opus celor ale celeilalte mâini;
 decolări (ridicări) ale cicatricii de pe planul profund;
 întinderi longitudinale excentrice ale cicatricii, prin alunecarea degetelor pornind
din partea centrală spre extremităţi (cu prudenţă);
 întinderi transversale (cu prudenţă, nu înainte de 3-4 săptămâni).
Fără a intra în amănunte, vom prezenta câteva aspecte referitoare la particularităţile
tipurilor de cicatrici care pot fi abordate prin masaj:
Cicatricile chirurgicale. Chirurgii respectă unele reguli stricte în ceea ce priveşte
sensul inciziei pe care o efectuează, în funcţie de localizare, vizând în acelaşi timp şi
aspectul care priveşte asigurarea posibilităţii de cicatrizare cât mai rapidă.
În timp, chirurgia a înţeles rolul deosebit pe care îl are masajul precoce în
prevenirea formării ţesutului fibros, retractil şi a proliferării cheloidelor hipertrofice (mai ales
chirurgia estetică, care îl foloseşte pe scară largă).
În tratamentul cicatricilor chirurgicale, la început masajul trebuie aplicat zilnic,
folosindu-se procedee şi tehnici de alunecare foarte uşoare, aplicate în scopul diminuării
sensibilităţii. Apoi, pe baza unei palpări foarte atente, masajul va fi dirijat spre zonele
dureroase, mai mult sau mai puţin aderente la planurile subiacente. Presiunile, rularea
cutelor de piele, vibraţiile, vor progresa foarte lent ca intensitate şi suprafaţă, favorizând, în
timp, recuperarea mobilităţii ţesuturilor. O dată mobilitatea recuperată, cicatricile pot fi
supuse unor procedee aplicate în sens divergent (de întindere a lor în toate sensurile),
executate din ce în ce mai rapid şi repetate de mai multe ori. După încetarea tratamentului
Masaj terapeutic-recuperator
127
prin masaj, se pare că refacerea tisulară continuă de la sine, existând certitudinea evoluţiei
ei corecte.
Cicatricile posttraumatice. În multe cazuri, cicatricile posttraumatice au marginile
zdrenţuite, iar dacă au existat la nivelul rănii corpi străini poate apare şi riscul unei infecţii
supraadăugate, toate acestea conducând la întârzierea cicatrizării şi vindecarea ei
inestetică. Chirurgul, care intervine asupra plăgilor posttraumatice, nu poate evita
întotdeauna riscul instalării sechelelor, chiar dacă curăţă şi suturează foarte bine plaga
încercând să corecteze cât mai mult pierderile de substanţă.
Deoarece tratamentul prin masaj al cicatricilor posttraumatice, în general, urmează
aceeaşi succesiune a paşilor prezentată anterior, vom aborda aici doar câteva aspecte
legate de tratamentul cicatricilor posttraumatice la nivelul feţei, ale căror consecinţe
funcţionale şi estetice par a fi parcă mai importante decât în cazul altor localizări.
Tratamentul prin masaj va începe cu o examinare atentă a regiunii, în scopul
depistării eventualelor puncte nesuturate corespunzător (care trebuiesc evitate). Şedinţele
de masaj, efectuate zilnic sau de 2 ori pe zi - la început - vor începe, pe cât posibil, cu o
pregătire locală prin aplicaţii locale de infrasunete. În jurul orificiilor naturale,
funcţionalitatea trece ca prioritate în faţa esteticii, din acest motiv trebuind să se acţioneze
prioritar în scopul întinderii obrajilor şi buzelor, masând simultan faţa atât pe partea
externă, cât şi pe cea internă şi acordând o atenţie deosebită bridelor formate, care au un
aspect inestetic deformând faţa şi stânjenind masticaţia, respiraţia şi dicţia. Aripile nasului
pot fi asuplizate (întinse) cu ajutorul undelor de înaltă frecvenţă induse prin intermediul
unui electrod special endonazal, iar pleoapele pot fi tratate folosind un masaj foarte blând,
executat din aproape în aproape şi prelucrând punct cu punct.
În aceste situaţii, în aplicarea masajului, faţa trebuie tratată ca un întreg, pentru a-i
putea asigura funcţionalitatea şi aspectul estetic, această modalitate de abordare
devenind şi mai importantă în cazul în care cicatricii i se asociază şi o hemipareză facială
(situaţie care complică puţin tratamentul).
Cicatricile postarsuri. Cicatricile din această categorie, care afectează dermul, pot
pune recuperatorului probleme deosebite, în funcţie de localizare, suprafaţă şi existenţa
unei eventuale infecţii supraadăugate.
Fără a intra în amănunte, la acest punct vom aborda doar câteva aspecte vizând
tratamentul prin masaj al arsurilor cicatrizate.
Asupra arsurilor cicatrizate se recomandă aplicarea a una sau două şedinţe zilnic,
pentru a asigura continuitatea şi menţinerea efectelor de la o şedinţă la alta, putându-se
folosi şi o alifie sau o cremă cicatrizantă, în funcţie de starea ţesuturilor. Se va acţiona, în
primul rând, asupra bridelor şi a induraţiilor, prin presiuni de intensitate progresiv
crescătoare, asociate cu mobilizări ale cicatricii pe planurile subiacente; pe măsura
ameliorării, se vor aplica - cu prudenţă - întinderi ale cicatricii şi frământat, prinzând între
policele şi indexurile celor două mâini cicatricea şi planurile subcutanate. Adesea, bridele
cicatriceale în arsuri sunt foarte groase, rezolvarea acestui aspect cerând foarte mult timp,
asupra lor putându-se acţiona cu întinderi mobilizatoare ritmice, procedee şi tehnici din
metoda Wetterwald şi vibraţii insistente. Masajul zonei de graniţă dintre ţesutul sănătos şi
cel afectat este foarte important, de aceea, în scopul restabilirii legăturilor funcţionale
dintre acestea, el trebuind să se execute sistematic.
× În tratamentul cheloidelor
Cheliodele sunt tumori dermice, ereditare sau dobândite ca urmare a oricărui tip de
agresiune asupra pielii (cicatrice chirurgicală, traumatică, acnee etc.). Ele sunt localizate la
nivelul dermului şi se depistează ca zone indurate (mai întâi de consistenţă mică, apoi
foarte tari), care se evidenţiază la nivelul tegumentelor, având la început culoarea roşie,
apoi albă sau roz; induraţiile au o mărime de câţiva milimetri şi prelungiri care depăşesc
limitele cicatricii primare.
Masajul poate interveni, în paralel cu măsurile medicale şi chirurgicale, dar poate fi
aplicat şi ca tratament unic la începutul evoluţiei celor mai puţin grave, într-o primă fază, în
care induraţiile nu au devenit încă foarte dure, având foarte mari şanse de a fi eficient (de
unde derivă utilitatea aplicării lui cât mai precoce).
În tehnologia aplicării masajului se regăsesc aceleaşi recomandări ca şi în cazul
cicatricilor: se aplică mai întâi presiuni, vibraţii şi rulări ale straturilor superficiale, apoi se
mobilizează planul aderent şi, mai târziu, se efectuează tracţiuni rapide în toate sensurile
şi mişcări de mobilizare globală. În cazul existenţei durerilor se pot asocia eficient vibraţiile
mecanice. Este necesar ca masajul să se practice timp îndelungat, deoarece rezultatele
nu apar foarte repede, perseverenţa în urmarea acestei modalităţi de tratament
conducând, în multe cazuri, la obţinerea unei importante ameliorări.
× În tratamentul escarelor
Asigurarea profilaxiei escarelor este mai uşoară decât tratamentul curativ, ea
presupunând, pe lângă alternarea poziţiilor şi recomandări pentru aplicarea masajului
trofic al punctelor de contact cu suprafaţa de sprijin.
R. Vilian (citat de Hollis, M., 1998) insistă asupra faptului că masajul trebuie să fie
aplicat zilnic, timp de 20', de către un specialist, dar dacă riscul apariţiei escarelor este
foarte mare, frecvenţa şi durata şedinţelor de masaj pot fi crescute.
Masajul se va extinde mult dincolo de zona ameninţată şi va consta în aplicarea
tuturor procedeelor cu efect hiperemiant şi, mai ales, a frământatului pielii, ţesutului celular
subcutanat şi al maselor musculare, asociindu-se - dacă este posibil - cu mobilizări şi
contracţii musculare izometrice sistematice.
La subiecţii în vârstă, care sunt programaţi pentru o intervenţie chirurgicală care
presupune apoi o imobilizare de lungă durată, masajul trofic pre- şi postoperator este o
măsură foarte utilă din punct de vedere al prevenirii apariţiei escarelor.
Escara constituită. Şi în acest caz masajul va depăşi mult suprafaţa zonei afectate.
La periferia escarei se va aplica un masaj profund, urmărind stimularea troficităţii locale; în
imediata apropiere a rănii, masajul va consta într-o prelucrare metodică a ţesuturilor,
aplicându-se fricţiuni localizate fine, ciupituri de mică amplitudine, repetate de mai multe
ori, urmărindu-se obţinerea unei reacţii hiperemice şi vibraţii manuale sau mecanice, care
se dovedesc de asemenea foarte eficiente.
Chiar şi rana poate fi masată, scop în care se vor folosi instrumente sterile; se poate
acţiona fie direct - prin procedee de tip presiuni alunecate uşor mobilizatoare -, fie aplicând
o fricţiune foarte uşoară cu ajutorul unui cub de gheaţă steril.
Masajul va avea un efect cu atât mai bun cu cât escara este mai puţin gravă, în caz
contrar putând fi necesar tratamentul chirurgical.
× În tratamentul ulcerelor varicoase
Ca şi pentru escare, este necesară şi mult mai eficientă organizarea profilaxiei,
deoarece - odată apărută afecţiunea - tratamentul medical sau chirurgical este cea mai
bună soluţie, masajul sistematic jucând un rol important ca adjuvant al acestora.
Dacă ulcerul varicos s-a constituit, se recomandă (Sinha, A.G., 2001):
 practicarea unui masaj centripet, profund, sistematic, a membrelor inferioare în
poziţie declivă (cu picioarele poziţionate mai sus decât restul corpului), asociat cu
lucru muscular sistematic;
 masarea ţesuturilor din jurul ulcerului varicos, prin presiuni alunecate profunde,
fricţiuni foarte localizate profunde şi presiuni vibrate (pot fi folosite şi vibraţiile
mecanice);
 practicarea decolării (ridicării) straturilor cutanate din imediata apropiere a ulcerului
varicos, răspunsul hiperemic fiind esenţial, deoarece din această zonă va începe
procesul de cicatrizare;
 menţinerea rănii neinfectată, prin îngrijiri impecabile.
Masaj terapeutic-recuperator
129
La început, masajul se va aplica zilnic, frecvenţa şedinţelor putând apoi să
descrească treptat.
× În tratamentul vergeturilor
Vergeturile sunt zone liniare, depigmentate, de atrofie cutanată, localizate cu
predilecţie pe abdomen, fese şi partea superioară a coapselor. Ele pot apare după
sarcină, la obezi după o pierdere bruscă şi semnificativă în greutate şi sunt adesea însoţite
de infiltrate celulalgice.
Masajul constă, în primul rând, în procedee aplicate pe suprafaţă mare, asociate cu
vibraţii mecanice; apoi, se vor folosi procedee de plisare, rulare şi mobilizări fine şi foarte
localizate ale pielii pe planurile subiacente, repetate sistematic. Ca urmare a aplicării
masajului, puţin câte puţin, zonele atrofiate se vor reduce şi pigmentaţia va reapare,
precocitatea tratamentului fiind foarte importantă pentru obţinerea acestor rezultate.
× În tratamentul acneei
Acneea este o foliculită supurată asociată unei infecţii a glandelor sebacee şi unei
retenţii de sebum, care survine cu maximum de frecvenţă la pubertate şi la menopauză,
fiind localizată mai ales la nivelul feţei, dar şi al spatelui şi cefei şi lăsând adesea, după
vindecare, cicatrici dizgraţioase. Între tipurile de acnee se amintesc acneea comună,
frecvent întâlnită (juvenilă, polimorfă şi rozacee) şi forme de acnee mai rar întâlnite
(conglobiată, cheliodă şi necrotică).
Tratamentul medical, general şi local, vizează mai multe aspecte, din acest motiv
apelându-se şi la unele tehnici strict specializate, cum ar fi tratamentul exfoliant,
tratamentul cu gheaţă carbonică etc.
Masajul va începe obligatoriu cu dezinfectarea minuţioasă a zonei însoţită de o
examinare palpatorie foarte atentă, urmată de pulverizarea unei substanţe
medicamentoase recomandate de medic în tratamentul acneei. Mai ales pe faţă, masajul
va începe prin aplicarea unor procedee şi tehnici superficiale, intensitatea urmând a fi
treptat crescută până la apariţia hiperemiei; apoi, masajul va putea deveni mai profund,
executându-se prelucrarea, cu intensitate crescândă, în funcţie de toleranţa cutanată a
subiectului, a câte un pliu cutanat. De asemenea, se pot folosi - cu prudenţă - vibraţiile
mecanice şi aerul cald, pulsatil. Se va insista mai mult asupra zonelor cu infiltrate profunde
masive, care se percep la palpare ca induraţii, asupra colecţiilor purulente şi a canalelor
colectoare profunde. Se atrage atenţia că toate aceste modalităţi de acţionare sunt, mai
mult sau mai puţin, dureroase, aspect asupra căruia pacientul trebuie avizat, maseurul
încercând să-şi dozeze acţiunile până la limita suportabilităţii durerii.
După Jacquet (citat de Sinha, A.G., 2001), masajul aplicat în tratamentul acneei ar
trebui să fie viguros: eu presez între pulpele degetelor, ţesuturile întregii feţe, în toată
grosimea lor, în toate sensurile, timp de câteva minute, apoi efectuez doar frământatul
pielii acţionând metodic de la centru spre periferie.
Părerea majorităţii specialiştilor însă este că ţesuturile ar trebui supuse unei excitaţii
mecanice de intensitate progresivă, aplicând zilnic un masaj timp de aproximativ 8-15 zile.
O altă faţetă a tratamentului este cea reprezentată de situaţiile în care se
acţionează asupra colecţiilor în sine. Uneori devine necesară extirparea comedoanelor
(puncte negre), deoarece această ocupaţie poate deveni un gest-tic al pacienţilor cu
această afecţiune. De asemenea, în acneele pustuloase ale feţei, în acneele tuberoase, în
cele furuncoide ale spatelui, în faza iniţială masajul se efectuează chiar în faza activă
acţionând asupra colecţiilor purulente, pentru a produce spargerea lor. Este de la sine
înţeles că, în aceste situaţii, în timpul deschiderii pustulelor sau chisturilor se vor lua cele
mai stricte măsuri de asepsie locală.
În urma aplicării corecte şi consecvente a tratamentului prin masaj, după o fază de
acutizare aparentă, asupra căreia trebuie avertizat pacientul, puţin câte puţin, gravitatea şi
întinderea acestor leziuni se diminuează.
În acneea rozacee şi masajul endonazal şi endobucal poate fi util, după primele
şedinţe putându-se constata apariţia unei hiperemii considerabile, fapt care semnalează o
evoluţie pozitivă.
O şedinţă de tratament poate dura 1h. sau mai mult, masajul efectuându-se de
două ori pe săptămână, la început, rărindu-se apoi treptat şedinţele. Planificarea corectă a
şedinţelor în timp şi continuitatea lor este foarte importantă pentru atingerea unui rezultat
de calitate.
× În tratamentul alopeciilor (căderea părului)
Vom aborda aici doar cazul alopeciei datorate seboreei, în care masajul joacă un rol
destul de important.
În ceea ce priveşte tratamentul prin masaj al alopeciei, este recomandat şi chiar
foarte important ca, mai întâi, să se relaxeze regiunea cervico-dorsală şi faţa şi apoi să se
abordeze pielea acoperită cu păr a capului, începând de la margini şi încercând decolarea
(ridicarea de pe planurile subiacente) sa prin fricţiuni executate cu intensitate progresiv
crescătoare, care să producă hiperemie; apoi, cu degetele "în pieptene" se vor efectua
presiuni de intensitate progresiv crescătoare, asociate cu vibraţii. Deoarece în zona
epicraniană aderenţa pielii la planurile subiacente este maximă, fapt care împiedică
funcţionalitatea corespunzătoare a muşchilor frontal şi occipital, este necesar ca toate
procedeele de masaj să se aplice mult mai insistent decât în celelalte zone (folosindu-se
tehnici foarte localizate, punctiforme chiar, de decolare a pielii). Atunci când s-a reuşit
asigurarea posibilităţii de decolare a pielii, se poate trece la mobilizarea ei în toate
sensurile, asociată eventual cu uşoare vibraţii. Şedinţa de masaj trebuie să fie urmată de
un repaos de aproximativ 10', pentru a evita riscul micilor tulburări vasculare care se pot
produce ca urmare a trecerii bruşte la ortostatism.
Trebuie precizat că tratamentul nu se adresează, practic, părului şi că cel care este
deja desprins va continua să cadă, pacientul trebuind să fie avertizat de acest lucru,
pentru a nu fi neplăcut impresionat.
Ca un prim rezultat al aplicării acestui tratament seboreea se va atenua, apoi
căderea părului va încetini şi se va opri, în final, părul având un aspect mai sănătos şi mai
îngrijit. Efectele tratamentului se menţin şi după încetarea sa, cu condiţia ca el să fie urmat
suficient timp.
La începutul tratamentului se recomandă una sau două şedinţe pe săptămână, care
pot fi treptat rărite. Este necesară corecta planificare a tratamentului în timp, perseverenţa
fiind un factor determinant.
Rezumat
În general, se consideră că, în majoritatea afecţiunilor dermatologice, masajul nu
poate fi folosit, fiind vorba despre o intervenţie directă asupra unui organ aflat în suferinţă.
Cercetările mai recente dovedesc faptul că, în tratamentul unora dintre afecţiunile
dermatologice, masajul poate fi folosit cu succes, cu condiţia să fie bine adaptat şi corect
aplicat.
Cele mai frecvente indicaţii ale masajului în dermatologie sunt pentru tratamentul
cicatricilor (chirurgicale, posttraumatice, postarsuri), al cheloidelor, al escarelor, al
ulcerelor varicoase, al vergeturilor, acneei şi al alopeciei.
Prin efectele pe care le are, masajul, chiar dacă nu se adresează direct afecţiunii în
sine, asigură reechilibrarea funcţională a organismului şi producerea unor efecte locale,
care facilitează vindecarea.
Masaj terapeutic-recuperator
131
Evaluare
1. Printre contraindicaţiile masajului în dermatologie, se numără:
a. cheloidele
b. diskeratozele maligne
c. dermatozele buloase
d. escarele
2. Ordonaţi, prin numerotare începând cu 1 de la prima modalitate de acţionare, paşii
de urmat în tratamentul cicatricilor:
- mobilizarea planului cutanat, cu faţa palmară a tuturor degetelor lipite, mâinile
aşezate de o parte şi de alta a cicatricii acţionând în sens opus şi dându-i acesteia
o formă sinusoidală;
- ciupituri uşoare ale bridelor (franjurilor) cicatricii, cu policele şi indexul pe aceeaşi
parte a cicatricii;
- treptat, procedeul va deveni mai profund, acţionându-se cu suprafaţă din ce în ce
mai mică de contact (până la aplicarea procedeului cu câte un deget de la fiecare
mână);
- decolări (ridicări) ale cicatricii de pe planul profund;
- mobilizări ale cicatricii pe planul subiacent, în sens longitudinal, cu faţa palmară a
degetelor unei mâini alunecând în sens opus celor ale celeilalte mâini;
- întinderi transversale (cu prudenţă, nu înainte de 3-4 săptămâni).
- întinderi longitudinale excentrice ale cicatricii, prin alunecarea degetelor pornind din
partea centrală spre extremităţi (cu prudenţă);
3. În tratamentul cicatricilor chirurgicale, trebuie respectate următoarele reguli:
a. procedeele şi tehnicile de masaj trebuie să urmărească diminuarea sensibilităţii
b. datorită faptului că sunt cicatrici chirurgicale, masajul nu va urmări prevenirea şi /
sau combaterea aderenţelor
c. se va respecta, cu stricteţe, progresivitatea ca intensitate şi suprafaţă, în aplicarea
masajului
4. În tratamentul cicatricilor posttraumatice, trebuie respectate următoarele reguli:
a. şedinţele de masaj se vor aplica de două ori pe săptămână
b. se vor evita punctele nesuturate corespunzător
c. masajul se asociază cu aplicaţii locale de infrasunete
5. Pentru tratamentul, prin masaj, a cicatricilor postarsuri, trebuie respectate
următoarele reguli:
a. se folosesc alifii sau creme cicatrizante
b. cicatricea nu se mobilizează pe planurile profunde
c. trebuie acordată o atenţie deosebită masajului zonei de graniţă dintre ţesutul
sănătos şi cel afectat
d. nu se va acţiona asupra bridelor
6. Pentru tratamentul, prin masaj, al cheloidelor, trebuie respectate următoarele reguli:
a. masajul este singura metodă terapeutică care poate fi folosită
b. masajul poate fi folosit în paralel cu măsuri medicale şi chirurgicale
c. masajul trebuie să se practice timp îndelungat
Bibliografie
1. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
2. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
3. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
4. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
5. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
6. Sidenco, L., 2003, Masajul în kinetoterapie, Editura Fundaţiei "România de Mâine",
Bucureşti
7. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
8. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
7. În profilaxia escarelor:
a. se foloseşte masajul sedativ, relaxator
b. masajul se extinde mult dincolo de zona cu risc
c. se urmăreşte obţinerea unui puternic efect hiperemiant
d. masajul trofic nu se foloseşte
8. În cazul escarei constituite:
a. masajul se aplică doar la distanţă de escară
b. masajul urmăreşte stimularea troficităţii locale
c. masajul se aplică şi pe rană, folosind instrumente sterile
9. În tratamentul ulcerelor varicoase:
a. masajul se aplică în sens centrifug
b. membrele inferioare se poziţionează în poziţie declivă
c. masajul urmăreşte obţinerea unui răspuns hiperemic, prin ridicarea straturilor
cutanate din apropierea ulcerului varicos de pe planul subcutanat
10. În tratamentul vergeturilor:
a. se folosesc procedee aplicate pe suprafaţă mare
b. masajul se aplică strict localizat
c. masajul urmăreşte reducerea atrofiei şi reapariţia pigmentaţiei
11. În tratamentul acneei:
a. masajul începe cu dezinfecţia zonei
b. masajul se asociază cu pulverizarea de substanţe medicamentoase
c. nu se acţionează asupra colecţiilor purulente şi a canalelor colectoare profunde
12. În tratamentul alopeciei:
a. masajul începe cu relaxarea pielii acoperite cu păr
b. masajul începe cu relaxarea regiunii cervico-dorsale şi a feţei
c. masajul urmăreşte producerea hiperemiei, prin decolarea pielii de pe planurile
subiacente
d. masajul va insista asupra zonei epicraniene
Masaj terapeutic-recuperator
133
Capitolul XIV. Aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în
activitatea sportivă de performanţă
Scop
× Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului
terapeutic-recuperator în activitatea sportivă de performanţă.
Obiective operaţionale
După ce vor studia această unitate de curs, studenţii vor putea:
× Să cunoască formele de masaj care se folosesc în activitatea sportivă
× Să înţeleagă rolul şi locul masajului în prevenirea şi combaterea oboselii musculare
fiziologice şi patologice.
× Să cunoască şi să respecte recomandările privind folosirea masajului terapeutic la
sportivi.
× Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte
a masajului în tratamentul celor mai frecvente accidente sportive.
14.1. Bazele generale ale masajului sportiv
În funcţie de scopul în care este folosit, în activitatea sportivă, masajul poate fi
clasificat astfel:
O Masaj în scop fiziologic:
× în perioada pregătitoare
× în perioada competiţională
º înainte de concurs
º între probe, serii, reprize, etape etc.
º după concurs
× în perioada de refacere şi recuperare medicală
O Masaj igienic (în scop sanogenetic, profilactic)
O Masaj terapeutic:
× în tratamentul funcţional
× în tratamentul recuperator
º în leziunile ţesuturilor moi periferice
º în leziunile musculare şi ale tendoanelor
º în accidentele articulare
º în accidentele osoase
º în leziunile nervilor periferici
º în tulburările funcţionale
º în supraantrenament
º în epuizare fizică
În fiecare dintre aceste forme, masajul trebuie să se adapteze caracteristicilor
activităţii sportive şi să fie orientat spre scopuri vizând menţinerea şi îmbunătăţirea
capacităţii de efort a sportivilor în condiţiile unei perfecte funcţionalităţi a întregului
organism.
14.2. Masajul în profilaxia şi combaterea oboselii musculare la sportivi
Starea de oboseală se instalează, de regulă, în urma eforturilor intense, dar şi după
eforturile de durată mai scurtă, care ating maximum de forţă şi viteză. Pentru delimitarea
noţiunii de oboseală fiziologică şi a celei de oboseală patologică se folosesc termenii de
prag inferior şi prag superior al oboselii.
Pragul inferior este foarte greu de precizat, el putând fi marcat prin apariţia
semnelor subiective şi obiective de oboseală. Pragul superior al oboselii (în cazul depăşirii
căruia se vorbeşte despre oboseală patologică) este însă net precizat de imperativul
apelării la efectele utile ale repaosului. Aceasta înseamnă că oboseala fiziologică cedează
complet prin odihnă corespunzătoare, spre deosebire de oboseala patologică, pe care
odihna, oricât de lungă ar fi, nu o mai poate face să dispară.
Din complexul de procese care caracterizează oboseala fizică, mai apropiată de
sfera noastră de interes, este oboseala musculară, care poate să apară sub forme locale
sau generale, precoce sau tardive, acute sau cronice.
Formele de oboseală fiziologică
× Oboseala musculară locală. În cazul oboselii musculare locale, la palpare, muşchii se
simt întăriţi, puţin tumefiaţi şi destul de sensibili; capacitatea lor de contracţie este scăzută,
mişcările sunt mai limitate şi mai puţin precise.
Masajul local este contraindicat atâta timp cât durează fenomenele acute, în acest
timp putându-se masa grupele musculare antagoniste, musculatura simetrică sau grupele
musculare mari situate la distanţă de muşchii obosiţi. După ce fenomenele acute au
dispărut, pe regiunea obosită se vor aplica neteziri lungi, lente şi superficiale, fricţiuni
uşoare şi presiuni vibrate, iar pe membre cernut şi rulat relaxator; progresiv se va trece la
folosirea unor procedee şi tehnici mai puternice, de frământat şi stoarcere a muşchilor
relaxaţi în prealabil. Pe regiunile obosite nu se aplică niciodată tapotament şi ciupituri.
După aplicarea masajului se recomandă efectuarea unor mişcări ample de pendulare a
membrelor, circumducţii ale capului şi trunchiului.
× Oboseala musculară generală. Această formă de oboseală se caracterizează prin
contracturi şi dureri musculare, mai ales la nivelul membrelor şi regiunii spatelui şi cefei,
mişcări greoaie, necoordonate, indispoziţie, somnolenţă sau iritare, febră, dureri de cap.
Masajul este indicat doar după dispariţia simptomelor acute; şedinţa de masaj va
începe cu o încercare de diminuare a sensibilităţii periferice şi de relaxare a musculaturii,
prin aplicarea de neteziri pe porţiuni mari, fricţiuni vibrate şi cernut şi rulat al membrelor, în
zilele următoare putând fi prelucraţi muşchii spatelui şi masele musculare de la rădăcinile
membrelor. Se recomandă ca şedinţele de masaj să se încheie cu mobilizarea metodică a
articulaţiilor, exerciţii de respiraţie şi pendulări ale membrelor. Automasajul nu este indicat!
× Oboseala musculară precoce. Oboseala musculară precoce apare la începutul unui
efort şi se caracterizează printr-o criză de adaptare funcţională a organismului (dificultăţi
de respiraţie, contracturi şi dureri musculare, scăderea bruscă a capacităţii funcţionale).
Apariţia sa poate fi prevenită prin practicarea unor exerciţii pregătitoare specifice probei,
sau prin masaj şi/sau automasaj pregătitor, local sau regional, constând în procedee
relaxatoate, blânde, aplicate pe grupele musculare care urmează a fi solicitate.
× Oboseala musculară tardivă. Oboseala musculară tardivă apare, mai ales, la
persoanele neantrenate, simptomele ei fiind asemănătoare cu cele ale oboselii generale,
dar apărând mai lent şi cedând mai greu prin odihnă. Instalarea sa poate fi prevenită prin
adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte dozarea corespunzătoare a efortului şi prin
masaj, respectând aceeaşi tehnologie de acţionare ca şi în cazul oboselii generale. Este
admis şi automasajul, recomandându-se asocierea sa cu aplicaţii calde şi medicaţie
calmantă.
Masaj terapeutic-recuperator
135
× Oboseala acută. Oboseala acută se confundă cu oboseala precoce, având aproape
aceleaşi simptome şi fiind cunoscută şi sub numele de "stare de curbatură musculară". În
tentativa de combatere a ei, repausul prelungit şi tehnicile de relaxare, fac să cedeze
treptat contracturile şi senzaţia de durere musculară, la nevoie putându-se administra şi
calmante uşoare. Trebuie subliniat, din nou, că masajul poate fi aplicat după dispariţia
tuturor simptomelor acute. Automasajul nu este indicat!
× Oboseala cronică sau cumulativă. Această formă de oboseală, se apropie de formele
patologice de oboseală, prezentând simptome mai intense şi mai rezistente la tratament,
dar şi tulburări organice şi psihice. Instalarea sa poate fi prevenită prin dozarea
corespunzătoare a efortului, odihnă activă şi masaj.
Formele patologice de oboseală
Oboseala patologică are două forme:
C oboseala patologică acută, manifestată prin epuizare şi supraîncordare;
C oboseala patologică cronică, manifestată prin surmenaj şi supraantrenament.
× Epuizarea se caracterizează prin istovire, extenuare, incapacitate de a continua efortul
şi se poate instala datorită prezenţei unor stări predispozante ca: debilitate fizică, astenie,
convalescenţă, tulburări glandulare etc., mai rar întâlnite la sportivi.
× Supraîncordarea nervoasă se caracterizeză prin diminuarea, dincolo de limita
normalului, a vitezei de mobilizare şi distribuire a substanţelor energetice, consumul în
efort depăşind posibilităţile de asigurare a necesarului. În aceste situaţii se recomandă
repaos imediat şi total, linişte şi izolare, încălzirea corpului, administrarea de substanţe
întăritoare (glucoză, vitamine, băuturi dulci şi calde, tonice cardiace), exerciţii uşoare de
respiraţie, inhalaţii de oxigen. Masajul va fi aplicat în zilele următoare, în scopul refacerii
capacităţii funcţionale a organismului, folosind procedee uşoare şi superficiale, în scopul
activării circulaţiei şi liniştirii sistemului nervos.
× Surmenajul se caracterizează prin tulburări complexe interesând toate funcţiile vitale,
mai ales sistemul nervos central şi este, de fapt, o oboseală cronică, cumulativă, la care
se ajunge prin supraantrenament.
× Supraantrenamentul este produs de exagerarea efortului, ca intensitate şi durată,
antrenament necontrolat, nesupravegheat, cu efort continuu şi invariabil, executat pe fond
de indispoziţie psihică, insuccese dese, greşeli în alimentaţie şi odihnă, lipsa condiţiilor de
igienă etc.
În scopul combaterii efectelor supraantrenamentului masajul este indicat ca factor
de odihnă activă, de recuperare şi recondiţionare funcţională, inclus în cadrul unui
complex de măsuri de profilaxie şi tratament, care se axează pe cunoaşterea şi înlăturarea
cauzelor şi simptomelor.
14.3. Masajul terapeutic în activitatea sportivă
Masajul terapeutic este recomandat sportivilor în cazul unor accidentări sau
îmbolnăviri acute, fie ca adjuvant în tratamentul funcţional al leziunilor şi tulburărilor
evolutive, fie ca adjuvant în tratamentul recuperator aplicat în cazul unei evoluţii lente,
prelungite, al prezenţei modificărilor morfo-funcţionale sau a altor sechele patologice.
Tratamentul funcţional are ca scop vindecarea sau ameliorarea leziunii şi/sau
tulburării, păstrarea intactă a formelor şi funcţiunilor normale şi prevenirea instalării
deficienţelor sau a altor urmări ale bolilor sau accidentelor.
Tratamentul recuperator urmăreşte să stimuleze procesele de vindecare lente şi
nesatisfăcătoare, să grăbească involuţia bolii sau a accidentului, să scurteze
convalescenţa şi să corecteze sechelele.
În activitatea sportivă, prezentarea masajului terapeutic poate fi abordată din punct
de vedere al structurilor lezate/afecate în tratamentul cărora îşi poate aduce contribuţia,
astfel:
În leziunile ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului (plăgi, contuzii, hemoragii,
întinderi sau rupturi ale ramificaţiilor nervilor periferici) masajul are următoarele
caracteristici:
 În cazul plăgilor vechi, atone, care se vindecă încet, se recomandă masaj sau
automasaj constând în neteziri uşoare, fricţiuni fine, superficiale şi vibraţii.
 În cazul cicatricilor care riscă să devină retractile sau aderente, se recomandă
aplicarea masajului cicatriceal (cu respectarea progresivităţii în funcţie de evoluţia
cicatrizării).
 În cazul sechelelor de natură funcţională ca dureri, contracturi musculare, tulburări
circulatorii şi trofice locale, se recomandă masaj şi automasaj de activare a circulaţiei,
de resorbţie a infiltratelor, analgezic, decontracturant şi de combatere a redorilor.
În leziunile muşchilor şi tendoanelor (întinderi, rupturi parţiale sau totale,
smulgeri de la inserţia lor pe tendon sau periost) masajul are următoarele indicaţii:
 De asemenea, micile traumatisme repetate, leziunile cronice şi uzura, pot determina
reacţii inflamatorii cronice ale muşchilor, tendoanelor şi formaţiunilor fibro-seroase din
jurul lor (miozite, tendinite, tenosinovite, peritendinite). După repaus şi tratamentul
ortopedic sau fizioterapic, se recomandă masaj sau automasaj şi reeducare
neuromusculară, pentru stimularea vindecării funcţionale şi pentru prevenirea instalării
sechelelor şi a producerii recidivelor.
 În atrofie, atonie, contracturi, sechele ale parezelor, se recomandă masajul asociat cu
alte mijloace şi metode cu caracter funcţional sau de recuperare.
În leziunile osoase (fracturi complete sau incomplete, închise sau deschise, cu
sau fără deplasarea fragmentelor, simple sau complicate), din punct de vedere al aplicării
masajului, se vor respecta următoarele recomandări:
 Aceste leziuni, precum şi imobilizările prelungite, conduc la instalarea unor tulburări
circulatorii şi trofice, pentru înlăturarea cărora se recomandă masaj şi gimnastică
medicală. Masajul poate fi început chiar din primele zile după reducerea şi imobilizarea
fracturii, deasupra regiunii afectate şi/sau pe membrul pereche şi totdeauna asociat cu
mobilizarea articulaţiilor învecinate.
În leziunile articulare (entorse, luxaţii) se recomandă:
 În entorsele de gradul I, masajul şi automasajul sunt indicate foarte curând după
accident, din momentul dispariţiei durerilor spontane, asociat cu infiltraţii
medicamentoase. Singura metodă de masaj care poate fi aplicată imediat după
producerea entorsei este masajul transversal profund).
 După entorsele de gradul II şi III, se aşteaptă efectele tratamentului chirurgical sau
ortopedic şi apoi se aplică masajul şi reeducarea funcţională a articulaţiei. Masajul
clasic în entorse constă în neteziri scurte şi gradate ca intensitate, fricţiuni şi vibraţii,
urmate de mobilizări metodice active şi pasive. Masajul se asociază cu agenţi fizici şi
aplicaţii locale (aer şi apă caldă, infraroşii şi ultrascurte, ionizări, curenţi diadinamici),
sau cu alte procedee ortopedice (bandaj elastic, imobilizare). În timpul imobilizării se va
masa şi mobiliza metodic segmentul pereche. Masajul şi mobilizările articulare sunt
recomandate şi în leziunile de menisc tratate chirurgical.
 Masajul local în luxaţii se aplică după reducere şi consolidare, împreună cu reeducarea
funcţională a articulaţiei.
 În hemartroze şi hidrartroze se recomandă aplicarea unui masaj şi/sau automasaj de
drenare a revărsatelor respective de la nivelul articulaţiei, folosind neteziri, fricţiuni,
presiuni, asociate cu mobilizări articulare, precedate de aplicaţii calde locale (aer şi apă
caldă, parafină, infraroşii, ultrasunete).
Masaj terapeutic-recuperator
137
 În artrite, periartrite (fenomene patologice acute) şi artroze (când există modificări
cronice, productive sau degenerative), masajul şi automasajul sunt indicate ca
tratament simptomatic şi funcţional. El începe deasupra şi dedesubtul articulaţiei şi,
mai târziu, se aplică şi pe articulaţia afectată, folosind procedee şi tehnici uşoare de
netezire, fricţiuni şi presiuni vibrate, simple sau asociate cu mobilizări articulare şi cu
alte forme de tratament.
Când leziunile articulare se învechesc sau se reumatizează, apar îngroşări
cicatriceale, retracţii, infiltrate, depuneri grăsoase în jurul articulaţiei (reacţii Hoffa), leziuni
ale ligamentelor, tendoanelor, tecilor tendinoase şi muşchilor, deformaţii articulare,
limitarea mişcării, toate acestea putând fi prevenite şi tratate şi prin aplicarea masajului şi
automasajului.
În leziunile nervilor periferici (de la simpla iritare prin întindere sau presiune,
până la ruperea şi distrugerea lor):
Aceste leziuni au ca urmare tulburări de sensibilitate, motricitate şi troficitate (hipo-,
hiperestezii, anestezii -> în lezările nervilor senzitivi; contracturi musculare şi hipertonii,
hipotonii, pareze şi chiar paralizii -> în lezările nervilor motori; modificări circulatorii,
cianoză, edeme, atrofii -> în lezări ale nervilor trofici). În practică se întâlnesc simptome
complexe datorate unor leziuni ale nervilor cu funcţiuni mixte.
Se recomandă masaj activator al circulaţiei şi troficităţii - în regiunile aflate sub
controlul nervului lezat - şi masaj de stimulare a funcţionalităţii sale - în perioada de
refacere -, constând în neteziri uşoare, vibraţii fine pe ţesuturile din jurul nervului lezat,
presiuni vibrate pe traiectul nervului, deasupra şi dedesubtul leziunii. Masajul se asociază
cu tratamentul chirurgical şi neurologic.
În tulburările funcţionale, din punct de vedere al aplicaţiilor masajului, se pot
evidenţia următoarele aspecte:
Ca urmare a unor traumatisme sau a instalării unor forme de oboseală patologică, şi
nu numai, la sportivi pot apare tulburări funcţionale ale aparatelor respirator şi cardio-
vascular. În aceste situaţii se poate folosi masajul peretelui toracic, urmărind stimularea
reflexelor respiratoriii, însoţit de mişcări de respiraţie metodic executate, care merg până la
respiraţie artificială - în cazul tulburărilor respiratorii mai grave -, inclusiv masajul zonei
precordiale, stimulativ sau calmant, liniştitor, mergând chiar până la masaj cardiac extern -
în cazul tulburărilor mai grave cardiace.
Contribuţia masajului în cazul tulburărilor trofice locale şi a celor metabolice
generale (care pot însoţi unele afecţiuni ale sistemului nervos periferic, central sau
vegetativ, sau care pot apare în oboseala patologică), constă în efectele - directe şi
indirecte - pe care le are asupra circulaţiei şi în efectele posibil a fi obţinute asupra
organelor interne, pe cale reflexă.
14.4. Aplicaţiile masajului în cele mai frecvente accidente din activitatea
sportivă
O serie dintre afecţiunile abordate în acest capitol au mai fost prezentate şi la
punctul Aplicaţiile masajului în afecţiunile ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor,
motiv pentru care aici nu se va sublinia decât specificitatea acestora din punct de vedere
al tratamentului recuperator. De asemenea, unele dintre leziunile/afecţiunile prezentate la
acest punct, nu au fost abordate la punctul amintit anterior, considerându-se că frecvenţa
lor este mai crescută la sportivi şi că cerinţele de recuperare sunt oarecum specifice.
Accidente musculare:
× Contuziile se produc prin strivirea câtorva fibre musculare, fapt care conduce la
formarea unui hematom, mai mult sau mai puţin profund şi întins, care - la rândul său -
poate determina apariţia unei contracturi reflexe.
Recomandări:
 nu se va trata zona respectivă cu căldură sau revulsive;
 nu se va masa direct zona afectată imediat, pentru a nu spori durerea;
 se vor folosi aplicaţii de gheaţă şi masaj decontracturant pe zonele învecinate sau
simetrice;
 se va aplica un pansament compresiv.
× Întinderile musculare apar atunci când mişcarea executată depăşeşte limitele de
elasticitate ale muşchiului, tensiunea la care este supus fiind prea mare pentru a putea fi
repartizată pe întreaga sa lungime.
Recomandări:
 se vor folosi aplicaţii de căldură;
 se va aplica masaj cu alifii uşor revulsive (eventual sub infraroşii);
 se vor efectua contracţii musculare statice repetate, urmate progresiv de exerciţii
dinamice cu uşoară rezistenţă;
 în general, vindecarea este rapidă, nedepăşind câteva zile.
× Ruptura musculară uşoară (câteva fibre) survine, în general, la o mişcare bruscă,
adesea ca urmare a lipsei de încălzire sau pe finalul efortului, ca urmare a proastei
eliminări a toxinelor din muşchi; se caracterizează prin durere violentă, impotenţă
funcţională, hiperestezie locală (ceea ce face palparea aproape imposibilă), tumefacţie
datorată formării hematomului, apariţia rapidă a unei echimoze, la palpare percepându-se
o contractură profundă, înconjurată de edem local.
Recomandări:
 se va evita mersul, mişcarea în general;
 repaus de efort;
 se vor folosi aplicaţii de gheaţă, precoce şi repetat;
 se vor folosi aplicaţii de unguente hiperemiante şi antalgice;
 se va evita aplicarea unui masaj profund, recomandându-se doar efleuraj uşor asociat
cu prudente presiuni vibrate;
 se va aplica un bandaj compresiv.
× Ruptura musculară gravă reprezintă stadiul superior al leziunii precedente,
elasticitatea fibrelor nefăcând faţă solicitării şi un întreg fascicul muscular rupându-se; cele
mai frecvente rupturi musculare sunt localizate la nivelul dreptului anterior, al bicepsului
crural (sau brahial la gimnaşti), sau al gemenilor. Apariţia rapidă a unei echimoze şi
reliefarea unui fascicul contracturat, confirmă diagnosticul.
Recomandările sunt aceleaşi ca şi la ruptura musculară uşoară; după dispariţia
fenomenelor acute, se poate aplica- la nivel local - un masaj de recuperare, constând în
efleuraj lent, început la distanţă şi executat convergent spre zona lezată, depăşind
contractura şi tinzând spre relaxarea fasciculului respectiv şi presiuni vibrate aplicate chiar
pe hematom; se pot folosi aparate de vibromasaj (cu prudenţă şi interpunând, între aparat
şi suprafaţa pe care se acţionează, mâna) şi/sau masajul sub infraroşii; se pot folosi şi
aparate de tip manşon pneumatic, pentru a combate edemul şi a uşura resorbţia lichidelor,
în lipsa acestora recomandându-se aplicarea unui masaj manual antiedem.
Accidente tendinoase
Există 3 tipuri de tendinite:
× tenoperiostite ale inserţiei;
× tenosinovite;
× tendinite propriu-zise.
× Tenoperiostitele se datorează surmenajului, uzurii date de suprasolicitarea inserţiilor
musculare tendinoase pe periost şi, în general, în activitatea sportivă, cele mai frecvente
localizări ale lor sunt:
Masaj terapeutic-recuperator
139
 pe epicondil -> tenis (cotul tenismenului);
 pe epitrohlee -> aruncarea suliţei;
 la nivelul adductorilor membrelor inferioare -> fotbal;
 pe V-ul deltoidian -> gimnastică.
Se recomandă aplicarea unui masaj calmant, decontracturant al corpului muscular,
în paralel cu aplicaţii locale de fenilbutazonă şi alifii decontracturante, pe zonele
tendinoase afectate.
× Tenosinovitele apar pe tendoanele lungi, aflate în teci mai puţin elastice, întinse prin
mişcări forţate, repetate des; cel mai frecvent se produc la membrele superioare, specifice
activităţii sportive fiind următoarele localizări:
 pe tendonul lung al bicepsului -> volei, haltere;
 pe tendonul flexorilor palmari -> gimnastică.
În aceste afecţiuni, masajul local este contraindicat până la dispariţia fenomenelor
acute, deoarece poate constitui un factor de iritare suplimentară.
× Tendinitele propriu-zise afectează mai ales:
 tendonul lui Achile -> atletism (fond, semifond, săritura în lungime);
 tendonul rotulian -> atletism (săritura în înălţime), baschet, volei.
În primul stadiu, în care este prezentă durerea la nivelul joncţiunii tendino-
musculare, deasupra tendonului propriu-zis, se recomandă aplicarea unui masaj calmant,
antalgic (eventual sub infraroşii), orientat spre inserţia tendinoasă, micşorând astfel
tensiunea la care este supus tendonul.
În cel de-al doilea stadiu, în care apar mici neregularităţi la nivelul tendonului (nuclei
intratendinoşi dureroşi), se recomandă un masaj calmant, antalgic, evitând - de asemenea
- aplicarea sa direct pe tendon.
În tendinitele posttraumatice sau aşa numitele "contuzii tendinoase", se recomandă
acelaşi tratament ca şi în cazul tendinitelor de suprasolicitare, dar asociat cu masaj al
maselor musculare, deoarece contuzia riscă să afecteze şi joncţiunea tendino-musculară.
Accidente articulare
× Entorsa de gradul I este o întindere ligamentară banală, produsă ca urmare a unei
mişcări greşite, neajungându-se la o deplasare articulară. Durerea este localizată în
puncte precise, edemul nu este foarte important, impotenţa funcţională este relativă.
Se recomandă aplicaţii imediate de gheaţă, repaus şi infiltraţii locale de corticoizi.
Masajul nu este un tratament de urgenţă, dar poate contribui mult la combaretea durerilor
şi a edemului; în prima zi după producerea entorsei se poate aplica doar masaj de drenaj,
la distanţă de articulaţie, pentru facilitarea circulaţiei, sau masaj transversal profund exact
pe epicentrul leziunii.
În următoarele două zile, se pot aplica:
 masaj circulator de apel (masaj de apel abdominal - pentru membrele inferioare - şi
masaj de apel toracal - pentru membrele superioare -);
 masajul zonelor reflexogene reciproce sau masajul reflex al piciorului;
 masaj de drenaj pentru membrul cu articulaţia lezată (superior sau inferior);
 masajul clasic al extremităţii membrului lezat (mână sau picior);
 mobilizări, aplicaţii de gheaţă, contenţie.
În ziua a patra, se recomandă:
 acelaşi tratament, renunţându-se la gheaţă.
În funcţie de evoluţie, se continuă până la 10-15 şedinţe.
× Entorsa de gradul II - fibrele ligamentare sunt întinse, unele chiar rupte, ansamblul
ligamentar menţinând totuşi suprafeţele articulare coaptate; durerea locală este mai
difuză, cu un maximum de manifestare la nivelul punctelor de inserţie, edemul este mai
important şi impotenţa funcţională mai crescută decât la entorsa de gradul I.
Tratamentul, prin masaj, recomandat este acelaşi, cu singura deosebire că
articulaţia se va imobiliza parţial câteva zile.
Recomandări:
 masajul local se va evita în primele zile, înlocuindu-se cu aplicaţii de gheaţă;
 masajul zonelor reflexogene reciproce;
 aplicarea unui efleuraj pe muşchi, la distanţă de articulaţie (decontracturant şi contra
agravării edemului);
 exerciţii de flexie-extensie a degetelor;
 dintr-a patra zi, se renunţă la gheaţă, înlocuind-o cu aplicaţii de căldură urmate de:
- masaj local sedativ,
- apoi flexii - extensii ale degetelor - active libere şi contrarezistenţă şi
- lucru activ al muşchilor plantari, ai muşchilor lojei antero-externe şi al
peronierilor.
Masajul va consta în efleuraj şi frământat al gambierilor, presiuni vibrate pe punctele
dureroase şi presiuni alunecate pe bolta plantară, pentru a combate edemul.
× Entorsa de gradul III - întinderea ligamentelor se transformă în ruptura completă a
fasciculelor ligamentare. Edemul este important, durerea poate fi mai mică, dar articulaţia
este instabilă şi impotenţa funcţională este totală.
Tratamentul constă în imobilizare gipsată, în timpul căreia se vor efectua contracţii
statice şi masaj la distanţă, cu menţinerea segmentului respectiv în poziţii declive.
Conform protocolului de mai sus, masajul articular local se poate aplica după înlăturarea
imobilizării.
În ceea ce priveşte coloana vertebrală, la sportivi, ca urmare a suprasolicitărilor din
antrenamente, pot apare epifizite vertebrale, dorsalgii acute şi lombalgii de efort, în
tratamentul lor masajul ocupând un loc foarte important. Din acest punct de vedere, se
dau următoarele recomandări:
Subiectul fiind poziţionat în decubit ventral, cu o pernă sub abdomen pentru a reduce
lordoza lombară, se va aplica:
 efleuraj lung, longitudinal, de jos în sus, cu scop de decontracturare a musculaturii
paravertebrale dorso-lombare;
 efleuraj transversal, pornind de la nivelul coloanei vertebrale spre părţile laterale ale
toracelui;
 unde se găsesc contracturi, se aplică presiuni cu vibraţii prudente, repetate în serii.
Se atrage atenţia că, traumatismele coloanei vertebrale sunt, în primul rând de
competenţa medicului, masajul intervenind doar în perioada de recuperare.
Rezumat
Deoarece sportivii sunt persoane care prezintă un nivel funcţional mai ridicat decât
persoanele neimplicate în activitatea sportivă, dar şi un consum energetic zilnic mult mai
mare, care le solicită mult mai mult organismele, orice formă de tratament, trebuie să ţină
cont de aceste aspecte şi să fie adaptată corespunzător, în funcţie de situaţie
În abordarea oboselii, trebuie luate în considerare cele două tipuri: oboseala
fiziologică şi oboseala patologică. Prima poate fi prevenită şi / sau combătută prin măsuri
relativ simple şi prin odihnă, cea de a doua presupune întreruperea efortului şi asocierea
unui complex de măsuri terapeutice.
Aria de aplicare a masajului terapeutic, în general, se extinde şi asupra activităţii
sportive de performanţă. Deosebirile în ceea ce priveşte modalităţile concrete de folosire a
masajului derivă din particularităţile funcţionale ale sportivilor şi din necesitatea recuperării
lor până la nivelul la care să îşi poată relua activitatea sportivă făsă riscuri. Luând în
considerare cele mai frecvente traumatisme din activitatea sportivă, în această unitate de
Masaj terapeutic-recuperator
141
curs se structurează principalele recomandări care trebuie respectate în abordarea
accidentelor musculare, articulare, ligamentare şi tendinoase.
Evaluare
1. În scop fiziologic, în activitatea sportivă, masajul se foloseşte în:
a. tratamentul epuizării fizice
b. perioada pregătitoare
c. după concurs
d. în perioada de refacere ţi recuperare medicală
2. Oboseala patologică se caracterizează prin:
a. apariţia semnelor subiective şi obiective de oboseală
b. cedează complet la odihnă corespunzătoare
c. combaterea ei necesită un complex de măsuri terapeutice
3. În oboseala musculară locală:
a. capacitatea de contracţie a muşchilor este crescută
b. masajul local este contraindicat cât durează fenomenele acute
c. se masează grupele musculare antagoniste, simetrice sau situate la distanţă de
muşchii obosiţi
d. pe regiunile obosite, după dispariţia fenomenelor acute, se aplică tapotament şi
ciupituri
4. În oboseala musculară generală:
a. se depistează contracturi şi dureri musculare
b. masajul urmăreşte creşterea sensibilităţii periferice
c. masajul urmăreşte relaxarea musculară
d. este indicat şi automasajul
5. În oboseala musculară precoce:
a. apar dificultăţi de respiraţie, contracturi şi dureri musculare
b. nu se recomandă masaj şi automasaj pregătitor
c. se recomandă folosirea unui masaj relaxator, aplicat pe grupele musculare ce
urmează a fi solicitate
6. În oboseala musculară tardivă:
a. se observă că simptomele apar mai rapid şi cedează mai uşor decât în cazul
oboselii musculare generale
b. se recomandă şi automasajul
c. masajul se asociază cu aplicaţii de căldură şi medicaţie calmantă
7. În oboseala acută:
a. se întâlnesc aceleaşi manifestări ca în cazul oboselii precoce
b. repaosul prelungit şi tehnicile de relaxare nu au efecte de combatere a acestei
forme de oboseală
c. automasajul nu este indicat
8. Oboseala cronică sau cumulativă:
a. se apropie de formele patologice de oboseală
b. prezintă simptome mai puţin intense şi care răspund mai bine la tratament, decât
celelalte forme
c. prezintă şi tulburări organice şi psihice
9. Oboseala patologică acută se caracterizează prin:
a. epuizare
b. supraîncordare nervoasă
c. supraantrenament
d. surmenaj
10. Oboseala patologică cronică se caracterizează prin:
a. epuizare
b. supraîncordare nervoasă
c. supraantrenament
d. surmenaj
11. În tratamentul supraîncordării nervoase:
a. se recomandă repaus imediat şi total, linişte şi izolare
b. masajul se aplică chiar din prima zi
c. masajul urmăreşte activarea circulaţiei şi liniştirea sistemului nervos
12. În tratamentul supraantrenamentului:
a. masajul nu este indicat
b. masajul urmăreşte recuperarea şi recondiţionarea funcţională
c. masajul este indicat ca factor de odihnă activă
13. Masajul terapeutic este recomandat sportivilor:
a. doar în cazul accidentărilor sau îmbolnăvirilor grave
b. în tratamentul funcţional al leziunilor şi tulburărilor evolutive
c. în tratamentul recuperator
14. În cazul sportivilor, tratamentul funcţional are ca scop:
a. profilaxia instalării deficienţelor
b. diminuarea funcţiilor organelor
c. păstrarea formelor şi funcţiilor normale
15. În cazul sportivilor, tratamentul recuperator are ca scop:
a. vindecarea sau ameliorarea leziunilor şi / sau tulburărilor
b. stimularea proceselor de vindecare lente şi nesatisfăcătoare
c. accelerarea funcţiilor organismului
d. scurtarea convalescenţei şi corectarea sechelelor
16. În tratamentul, prin masaj, al sechelelor de natură funcţională post leziuni ale
ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului:
a. se recomandă masaj de activare a circulaţiei
b. nu se recomandă automasaj
c. se recomandă masaj de resorbţie a infiltratelor
d. se recomandă masaj analgezic, decontracturant
Masaj terapeutic-recuperator
143
17. În tratamentul, prin masaj, a leziunilor musculare şi tendinoase:
a. masajul se recomandă imediat după producerea leziunii
b. masajul se recomandă după repaosul obligatoriu şi tratamentul ortopedic
c. masajul urmăreşte reeducarea neuromusculară
d. masajul urmăreşte prevenirea instalării sechelelor şi a producerii recidivelor
18. În tratamentul, prin masaj, al leziunilor osoase:
a. masajul nu are nici un efect
b. masajul urmăreşte combaterea tulburărilor circulatorii şi trofice
c. masajul începe după reducerea şi imobilizarea fracturilor
19. În cazul leziunilor articulare:
a. masajul se asociază cu agenţi fizici şi aplicaţii locale, sau cu procedee ortopedice
b. în hemartroze şi hidrartroze, masajul poate determina apariţia unor reacţii
inflamatorii
c. în artrite, periartrite şi artroze, masajul este indicat ca tratament simptomatic şi
funcţional
20. În tratamentul, prin masaj, al leziunilor nervilor periferici:
a. masajul urmăreşte combaterea hipo sau hiperesteziei
b. masajul nu are efect asupra unei cianoze instalate
c. se recomandă masaj activator al circulaţiei şi troficităţii
d. masajul se asociază cu tratamentul chirurgical şi neurologic
21. În tratamentul tulburărilor funcţionale la nivelul organelor interne:
a. masajul are doar efecte mecanice
b. masajul contribuie la combaterea tulburărilor trofice
c. masajul contribuie la combaterea tulburărilor metabolice generale
d. masajul are, în principal, efecte reflexe
22. În tratamentul contuziilor:
a. nu se masează direct zona afectată imediat
b. se tratează zona cu căldură
c. se aplică pansament compresiv
d. se foloseşte imediat masaj decontracturant pe zonele învecinate sau simetrice
23. În tratamentul întinderilor musculare:
a. nu se folosesc aplicaţii de căldură
b. la început, se efectuează contracţii statice repetate
c. se aplică masaj cu gheaţă
d. se aplică masaj cu alifii revulsive
24. În tratamentul rupturilor musculare grave:
a. masajul începe la distanţă şi se execută convergent spre zona lezată
b. masajul urmăreşte creşterea tonicităţii fasciculului lezat
c. se recomandă folosirea unui masaj de drenare a edemelor
d. masajul se aplică după dispariţia fenomenelor acute
Bibliografie
1. Cordun, M., 1992, Masaj tehnici şi aplicaţii în sport, Editura Medicală, Bucureşti
Drăgan, I. şi Petrescu, O., 1993, Masaj - automasaj, EDITIS, Bucureşti
2. Fritz, S., Grosembach, M.J., 2004, Mosby's Essential Sciences for Therapeutic
Massage. Anatomy, Physiology, Biomechanics and Pathology, Mosby, Canada
3. Hartmann, Ch., 2001, Masaj, presopunctură, reflexoterapie, Editura Alex-Alex, Bucureşti
4. Hollis, M., 1998, Massage for Therapists, Blackwell Science LTD, London
5. Ionescu, A., 1992, Masajul (procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport), Editura
All, Bucureşti
6. Mârza, D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacău
7. Maxwell-Hudson, C., 2001, Guide to Massage, DK Publishing, New York
8. Samuel, J., 1974, Le massage - în Encyclopedie Medico-Chirurgicale, vol. I, nr. 5, Paris
9. Sinha, A.G., 2001, Principles and Practices of Therapeutic Massage, Jaypee brothers,
Medical Publishers LTD, New Delhi
10. Werner, R. ŞI Benjamin, B.E., 1998, A Massage Therapist's Guide to Patohology,
Williams&Wilkins, Baltimore
25. În tratamentul tenoperiostitelor:
a. masajul local este contraindicat până la dispariţia fenomenelor acute
b. se recomandă aplicarea unui masaj stimulativ
c. se recomandă folosirea unui masaj calmant, decontracturant
26. În tratamentul tenosinovitelor:
a. masajul local poate constitui un factor de iritare suplimentar
b. se recomandă un masaj antalgic, decontracturant
27. În tratamentul tendinitelor propriu-zise:
a. se recomandă aplicarea unui masaj antalgic, orientat spre inserţia tendonului lezat
b. nu se recomandă aplicarea masajului direct pe tendon
c. masajul se aplică la nivelul joncţiunii musculo-tendinoase
28. În tratamentul entorselor de gradul I:
a. masajul local se aplică imediat după producerea entorsei
b. după dispariţia fenomenelor acute, se aplică un masaj de drenaj, la distanţă de
articulaţia lezată
c. se recomandă folosirea masajului de apel
d. nu se recomandă aplicaţiile de gheaţă
29. În tratamentul entorselor de gradul II:
a. masajul local se evită în primele zile
b. nu se recomandă masarea zonelor reflexogene reciproce
c. din a patra zi, se recomandă aplicaţii de căldură şi masaj sedativ
30. În tratamentul entorselor de gradul III:
a. masajul se aplică doar după înlăturarea imobilizării
b. în timpul imobilizării, masajul se aplică deasupra şi dedesubtul aparatului gipsat
c. masajul se asociază cu mobilizări ale articulaţiilor care nu se află în imobilizare şi
contracţii musculare statice

Referenţi ştiinţifici

Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica Conf. Univ. Dr. Gabriela Ochiană

Caseta CIP

ISBN

Cuprins
Cuvânt înainte .................................................................................................................................7 Capitolul I. Masajul terapeutic-recuperator: scurt istoric, definiţii, obiect de studiu, indicaţii şi contraindicaţii, locul în cadrul kinetoterapiei ...................................................................................9 Scop ........................................................................................................................................9 Obiective operaţionale .............................................................................................................9 1.1. Scurt istoric al evoluţiei masajului terapeutic-recuperator .........................................................9 1.2. Definiţii, arie de aplicare.........................................................................................................11 1.3. Obiect de studiu, indicaţii, contraindicaţii, limite ....................................................................12 1.4. Locul masajului terapeutic-recuperator în cadrul kinetoterapiei...............................................14 Rezumat ................................................................................................................................15 Evaluare ................................................................................................................................16 Bibliografie............................................................................................................................18 Capitolul II. Condiţii de bază materială, cadrele de specialitate, reguli de aplicare a masajului terapeutic-recuperator, mijloace ajutătoare, prescrierea şi aplicarea masajului................................19 Scop ......................................................................................................................................19 Obiective operaţionale ...........................................................................................................19 2.1. Condiţii de bază materială.......................................................................................................19 2.2. Cadrele de specialitate ............................................................................................................20 2.3. Reguli pentru aplicarea masajului ...........................................................................................20 2.4. Mijloace ajutătoare .................................................................................................................22 2.5. Prescrierea şi aplicarea masajului terapeutic-recuperator.........................................................22 Rezumat ................................................................................................................................23 Evaluare ................................................................................................................................24 Bibliografie............................................................................................................................25 Capitolul III. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului ..............................................27 Scop ......................................................................................................................................27 Obiective operaţionale ...........................................................................................................27 3.1. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului.............................................................27 3.2. Stabilirea conţinutului şedinţelor de masaj în funcţie de rezultatele examinării........................32 Rezumat ................................................................................................................................34 Evaluare ................................................................................................................................34 Bibliografie............................................................................................................................37 Capitolul IV. Indicaţii generale privind aplicaţiile terapeutic-recuperatorii ale masajului ...............39 Scop ......................................................................................................................................39 Obiective operaţionale ...........................................................................................................39 4.1. Indicaţii ale masajului în tratamentul durerii ...........................................................................39 4.2. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor neuromusculare .........................................41 4.3. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor localizate la nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat .....................................................................................................................................42 Rezumat ................................................................................................................................44 Evaluare ................................................................................................................................45 Bibliografie............................................................................................................................47 Capitolul V. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor şi în boli ale muşchilor ..........................................................................................................................49 3

................................................................ Masajul terapeutic în boli ale muşchilor ................................................................... Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive................................................................................................. Influenţele masajului asupra sistemului nervos..... Efectele masajului asupra aparatului digestiv ..................................................................................................................................................................49 5...................................................2........................................................................................2............. Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardiovasculare.....................................................67 Obiective operaţionale ...........................101 10....................58 Capitolul VI.....................................................................................................................................................................................................101 10....................................................................... metabolice şi endocrine ...............................................................101 Scop.................. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea unor afecţiuni reumatismale.........................................1..........................................................................................83 Capitolul VIII......................59 Scop.1............................ Aplicaţiile masajului în afecţiuni ale aparatului respirator .......................................................................................99 Capitolul X...........................................................................................86 8.............................................................2...................................................................................85 Obiective operaţionale .............59 Obiective operaţionale ................................................................93 Capitolul IX...............................................79 Evaluare......................................... Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea sechelelor în urma afecţiunilor reumatismale ........................61 Rezumat.........................................................3....................................90 Evaluare................................ Caracteristici................ Aplicaţiile masajului în afecţiuni reumatismale ................... Aplicaţiile masajului în afecţiuni respiratorii .................................................................................................1.................65 Capitolul VII................................2................................102 10................................................................................................................................Scop......................................... Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardio-vasculare ........................................................................................71 Rezumat...........55 Evaluare.....................................................................67 7....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Aplicaţiile masajului în afecţiuni neurologice...................................................................... Efectele masajului asupra inimii.............95 Obiective operaţionale .............................................................................................................67 7....................................................................................1....................................85 Scop.....................3............................................. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive .........................................................................................................95 9..............85 8............................................95 9....................98 Bibliografie.............. Efectele şi indicaţiile masajului în afecţiuni metabolice şi endocrine ...................56 Bibliografie....................................95 Scop....................67 Scop...............................2.................................63 Evaluare............ cu cele mai frecvente localizări ................... Efectele circulatorii ale masajului ......................91 Bibliografie.................................................................... indicaţii şi contraindicaţii ale masajului în reumatologie .........................................96 Rezumat............................................................. Masajul terapeutic-recuperator în afecţiuni neurologice .....................................................................104 ..............................................................................67 7...59 6........................98 Evaluare.........................................................59 6....51 5................................85 8..........................3..........................................88 Rezumat................................................................................................................49 Obiective operaţionale .........................................80 Bibliografie............................3.....................101 Obiective operaţionale .................................64 Bibliografie........................................................................................1.............................................................................2..........................................................................................................................................................................................................................49 5......... Efectele masajului asupra funcţiei respiratorii .........................54 Rezumat..........................1............................................................................................................................................ Aplicaţiile masajului în diferite tipuri de afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor ..................................... Rolul masajului în prevenirea şi combaterea diferitelor tulburări care însoţesc sau urmează afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor......................................................................................................

............................................................131 Bibliografie..............1.................1.. Specificitatea masajului terapeutic în pediatrie....................................... Generalităţi..133 14..............................................................................................................................................137 Rezumat ....................................................... Aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în activitatea sportivă de performanţă ...................................................................................................130 Evaluare ..120 Rezumat ............116 Bibliografie.........119 12......................133 Scop ................................................................................................................... Specificitatea masajului terapeutic în geriatrie....................................................................................... Bazele generale ale masajului sportiv............................................................ Obiectivele şi indicaţiile masajului terapeutic în afecţiuni ale aparatului urinar.....................2......................................................... indicaţii şi contraindicaţii ale masajului terapeutic în dermatologie ...........................2........ efecte ale masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică .......................................125 13..........................................................................................................................................................10............................................... Aplicaţiile masajului în tratamentul obezităţii şi al celulitei............... Masajul terapeutic în activitatea sportivă....125 Scop .........................................................119 12........................................................................................113 Scop .................. ale aparatului genital şi în obstetrică ....... Aplicaţiile masajului în cele mai frecvente accidente din activitatea sportivă.................. Aplicaţiile masajului în pediatrie şi geriatrie ....................................................................................................................................133 Obiective operaţionale ........................2...............................................................................................4........................122 Bibliografie........................................................................ Aplicaţiile masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică .........................................................................................................................................................113 Obiective operaţionale ..................111 Capitolul XI...............140 Evaluare ...............122 Evaluare ..................................................................................119 Obiective operaţionale .....................................................................................................................113 11........... Generalităţi......................125 Obiective operaţionale ...........................................................................133 14.........................................1..................................................................................................................................................1...................................................................................125 13............................................................2..................................................................107 Evaluare ........144 5 ............................................................... Aplicaţiile masajului în dermatologie ..................................................4..........................135 14.................................................................................................................................................................................................................................................................119 Scop .......................................... Aplicaţiile masajului în dermatologie.............................108 Bibliografie................................134 14.............................123 Capitolul XIII..................106 Rezumat ........................................................................................................132 Capitolul XIV....................................................................................... Masajul în profilaxia şi combaterea oboselii musculare la sportivi ............................126 Rezumat ...................................................................................................................................................................................141 Bibliografie...114 Rezumat ........................................117 Capitolul XII..................................................................................................................113 11.............................................116 Evaluare .......................................................................................3.........

.

Necesitatea adaptării continue a gestului terapeutic. Diferitele capitole ale cursului converg spre o concepţie calitativă a masajului. dacă nu chiar imposibil. grupate şi modulate tehnic. atât din partea terapeutului. care nu constituie decât suporturi pentru învăţare. Orice tentativă de codificare conduce la un rigorism mecanicist incompatibil cu dialectica creaţiei continue care se produce între terapeut şi pacient. Dincolo de modalităţile tehnice. sau după exerciţiile de gimnastică medicală. cea a reacţiilor individuale ale pacienţilor.Masaj terapeutic-recuperator Cuvânt înainte Acest curs se doreşte a fi un ghid teoretic . executarea lor orbeşte şi pune în valoare prezenţa. poate fi util unui terapeut începător. aceste metode prezintă avantajul că pot fi folosite şi în cadrul aşa numitelor secvenţe alternate din programul complex recuperator (de exemplu. impune mai multă modestie oricui încearcă să abordeze această problemă. de reacţiile sale. Luând în considerare şedinţa de exercitare din kinetoterapie. am abordat.. importanţei şi efectelor masajului în diverse categorii de afecţiuni . masajul nu poate fi strict programat dinainte şi. cât mai rapid.şi practic . în care mijloacele se îmbină în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Aceste metode nu trebuie transformate în dogme. atenţia permanentă şi conştiinţa actului. între. cu toate variantele necesare adaptării permanente a actului terapeutic. mijloace de acţionare eficiente. incluzând mai multe metode. stimulative etc. nesigur. de a cuantifica aplicaţiile masajului. privându-se de beneficiile altor metode. din care se pot elabora modalităţi diverse de acţionare. mai ales. Din dorinţa de a avea la îndemână. există tendinţa de a se limita însuşirea masajului la gesturi uşor de reprodus. Nici pe departe nu încercăm formulăm nişte reţete stricte. al facilitării circulaţiei. prescrierea sa nu poate avea exactitatea unei reţete medicale. Acest lucru înlocuieşte spiritul creativ cu fidelitatea. este foarte dificil. sedative. condamnă irevocabil aplicarea unor tehnici stereotipe.în care poate găsi descrierea modalităţilor de acţionare pentru aplicarea diverselor procedee şi tehnici specifice mai multor metode. cât şi a subiectului. deoarece diversitatea manifestărilor clinice şi. asamblate şi aplicate în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte. este bine să se adauge efectul masajului asupra muşchilor. Considerând că acest mod de abordare a învăţării masajului trebuie abandonat în favoarea căutării personale a celui mai corect gest terapeutic. al împrăştierii infiltratelor. contracturilor musculare. în cazul unui terapeut cu vechime. Această opţiune atrage necesitatea reconsiderării modului în care se învaţă aplicarea masajului. terapeutul nu trebuie să se înconjoare de limite. în scopul diminuării durerii. Oricât de interesante ar fi unele dintre ele. dar devine extrem de limitativ şi diminuează mult eficienţa. se integrează în programe cu efecte circulatorii. cunoscute sub numele de procedee fundamentale şi secundare care. ci selectate. în funcţie de reacţiile subiectului. fără a se ţine seama de examinarea prealabilă a bolnavului şi.în care cititorul poate găsi referiri care să-i servească drept argumentare ştiinţifică a rolului. înainte. chiar şi mai puţin. Act în doi. o prezentare generală a masajului. ca atare. în acest curs. sau chiar al stimulării 7 .

contracţiei musculare). aplicarea.. ci la tot ceea ce înseamnă . Atragem atenţia asupra faptului că. ceea ce înseamnă că se abordează atât masajul clasic (cel mai bine cunoscut şi aproape singurul aplicat de către maseurii din vechea gardă.. atunci când se foloseşte termenul generic de masaj. ci ca o îmbinare armonioasă a acestora. motiv pentru care această metodă s-a substituit şi s-a suprapus. Această nouă modalitate de abordare a şedinţei de exercitare în kinetoterapie înlocuieşte concepţia convenţională. depăşită a alegerii mijloacelor pe baza ideii de îmbinare înlănţuită a două tehnici cu aceeaşi esenţă. cât şi toate celelalte metode complementare masajului clasic. profilactic şi terapeutic-recuperator. referirea nu se face doar la una sau alta dintre metode. a unor procedee specifice asupra părţilor moi ale corpului. . în scop igienic (fiziologic). peste însăşi noţiunea de masaj). Sper că informaţiile incluse în acest curs vor aduce clarificările necesare în ceea ce priveşte necesitatea considerării masajului nu. a căror modalităţi de acţionare se încadrează în definiţia de mai sus. mecanică sau electrică. ca o adevărată artă. manuală. procedee şi tehnici. pur şi simplu. în timp. metodică şi sistematică. ca o totalitate de metode.

Mai aproape de noi. în prima parte a lucrării sale Cartea legilor medicinii.) se găsesc primele detalii tehnice şi indicaţii.  Să cunoască obiectului de studiu al masajului terapeutic-recuperator. este deţinut de către chinezi. a ariei de acţionare şi a locului în cadrul kinetoterapiei. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. definiţii. dar cel mai bine trebuie să stăpânească tehnica fricţionării (Ionescu. În Kung-fu (2700 î. iniţial doar în terme (băi) la care 9 . indicaţii şi contraindicaţii. În China existau medici maseuri.Herodicus din Lentini . Hr. de descântece sau formule neînţelese. la indieni.1. indicaţiile şi contraindicaţiile acestuia  Să înţeleagă locul pe care îl ocupă masajul terapeutic-recuperator în cadrul kinetoterapiei 1. El a predat învăţăturile sale lui Hippocrate. Ayur Veda (sec. locul în cadrul kinetoterapiei Scop  Înţelegerea noţiunii de masaj terapeutic-recuperator. iar la foarte multe popoare masajul era practicat doar de către reprezentanţă ai cultelor religioase.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul I. a definiţiilor. obiect de studiu. Părintele gimnasticii medicale şi masajului . care spunea despre masaj: Executat cu putere. 1992).H. după cucerirea Greciei şi masajul a început să fie foarte mult folosit şi de romani. De foarte multe ori procedeele de masaj erau folosite de vraci şi erau însoţite de cuvinte şi gesturi rituale. masajul tonifică ţesuturile. Scurt istoric al evoluţiei masajului terapeutic-recuperator Masajul a fost printre primele mijloace folosite pentru alinarea suferinţelor. Avicena. conţine printre altele sfaturi de igienă a vieţii şi pentru aplicarea masajului. subliniind importanţa sa astfel: medicul trebuie să aibă experienţă în multe lucruri. A. XVIII î. Masajul terapeutic-recuperator: scurt istoric.).spunea că acestea contribuie la întărirea corpului şi vindecarea bolilor. indicaţiilor. descrie masajul şi asocierile acestuia cu hidroterapia şi dietetica. le înmoaie. a obiectului de studiu. studenţii vor putea:  Să cunoască unele repere istorice privitoare la apariţia şi dezvoltarea masajului terapeutic – recuperator în România şi în lume  Să cunoască definiţiile masajului terapeutic şi ale masajului recuperator. care are un caracter igienic şi ritual. grecii folosesc foarte mult masajul. executat cu moderaţie. medic şi învăţat de origine arabă. contraindicaţiilor. prin prisma evoluţiei sale în timp.Hr. în opere scrise. pe lângă medici herborişti (tratamente cu plante) şi medici acupunctori. Recordul referirilor la masaj.. care îl foloseau încă cu 3000 ani î. Cultura greacă s-a răspândit şi în Imperiul Roman.

în legătură cu studierea acestui mijloc se pot aminti nume ca: Manga în 1885. În epoca Renaşterii se impune numele lui Hyeronimus Mercurialis.  În ţara noastră. cât şi prin învăţământ superior special de scurtă durată (2-3 ani).o programă care prevede un număr de 56 ore teoretice şi 70 ore practico-metodice. în care sunt incluse medicina de prim ajutor şi reanimarea cardio-respiratorie. medii şi scurte. în decursul timpului. termen folosit pentru desemnarea masajului şi a tuturor formelor de manipulare. XX. Oribasius recomndă sportivilor să se maseze în timpul antrenamentelor şi competiţiilor. moderate sau uşoare. stoarcerile. sub conducerea dr. Celsus indica masajul pentru tratarea afecţiunilor reumatismale şi pentru combaterea sechelelor după rănile căpătate în război. următoarea situaţie (subliniind doar câteva aspecte):  În China masajul este pe deplin integrat sistemului sanitar. Petrescu în 1930 (anul înfiinţării Şcolii de masaj de pe lângă INEFS (Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport) Bucureşti. În Transilvania. Ion Lascăr şi Valentina Roşca). Galenus descrie ca principale procedee de masaj fricţiunile. flagelările. În sec. sub impulsul dat de Marius Sturza-inspirat din străinătate . din ce în ce mai mulţi autori fiind preocupaţi de prezentarea efectelor sale benefice. Mezger în Austria. specialiştii lucrând în echipă alături de medici.XX masajul începe să se dezvolte. Aşadar. apărută în 1933 şi destinată personalului sanitar auxiliar. . Această asociaţie coordonează programe speciale de instruire în bodywork. după anul 1930. XVIII . netezirile. O privire de ansamblu asupra situaţiei masajului în zilele noastre ne prezintă.  În Statele Unite. apărând chiar şi traduceri ca Masajul practic şi teoretic. mai ales în Europa. iar spitalele au secţii specializate (în Shanghai secţia pentru masaj este formată din două etaje). apoi pentru pregătirea războinicilor. presiunile. apoi treptat a început să se profileze ideea folosirii masajului în scop profilactic şi terapeutic. fiziologie. există şcoli de masaj pentru orbi şi ambliopi şi. În anul 1940 apare primul curs de masaj scris. lungi. În România. literatura de specialitate începe să se dezvolte şi în ţara noastră.  În Franţa. operele lor inspirând şi pe alţi autori. Lucas-Championniere în Franţa. 300 ore de anatomie şi fiziologie şi 100 ore de cursuri adiţionale. Estrader. în cadrul învăţământului superior de Kinetoterapie . semiologie şi patologie.se introduce masajul în staţiunile balneoclimaterice. Helmagiu în 1889. O programă de acest fel cuprinde cel puţin 500 ore de teorie şi tehnica masării. care în 1569 publică lucrarea De arte gymnastica. împărţindu-le în puternice. Adrian Ionescu. completată cu un număr suficient de ore de anatomie. XIX şi începutul sec. astfel: Ling în Suedia. prin conţinutul celorlalte programe. la sfârşitul sec. redactat de Dr. Zander în Germania etc. după înfiinţarea Colegiului de Masaj Suedez din Chicago în 1943.aveau acces numai păturile sociale superioare. specialiştii se formează atât în cadrul învăţământului de Kinesitherapie (4-5 ani). În majoritatea ţărilor. general şi parţial aparţinând Theodorei Atanasiu (după lucrarea lui M-me De Fumerie). în care arată cum să se practice masajul în legătură cu exerciţiile fizice şi cu băile. masajul a continuat să fie considerat parte a medicinii. Cercetători ca Von Mosengeil şi Castex au fost primii care au impus un studiu ştiinţific asupra masajului. a apărut şi Asociaţia Americană de Terapie prin Masaj.  În Germania se fac asigurări pentru terapia prin masaj.

 Leziuni ale muşchilor şi tendoanelor: întinderi. hipertonii. leziuni de menisc.Masaj terapeutic-recuperator 1. simple sau complicate. edeme. el neadresţndu-se direct afecţiunii. 2002). atrofii etc. uneori. care atrag după ele tulburări circulatorii şi trofice. contracturi musculare. la tulburări grave de troficitate şi implicit de tonicitate a elementelor periarticulare. troficitate. hipr. care netratate corespunzător şi la timp. cu sau fără deplasarea fragmentelor osoase. suferinţe inflamatorii cronice. Definiţii.. ca adjuvant preţios la sporirea efectelor celorlalte măsuri terapeutice aplicate. arie de aplicare Masajul terapeutic are rol în tratarea a diverse afecţiuni şi în recuperarea după diverse îmbolnăviri. 2002). ca tratament recuperator aplicat în cazul unor evoluţii lente spre vindecare şi în cazul unor modificări morfofuncţionale şi al existenţei unor sechele patologice (Mârza. modificări circulatorii: cianoză.  Leziunile nervilor periferici: de la simpla întindere (elongare). pareze etc. Tratamentul funcţional urmăreşte vindecarea/ ameliorarea tulburărilor / sechelelor. contuzii. poate fi expusă după cum urmează:  Leziunile ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului: plăgi. rupturi parţiale sau totale. lasă sechele care stânjenesc mai mult sau mai puţin activitatea ulterioară. ci încercţnd să diminueze şi/sau să combată simptomele prin care aceasta se manifestă şi/sau sechelele care le urmează acestora..  Leziuni osoase: fracturi complete sau incomplete. cu păstrarea intactă a formelor şi funcţiunilor normale. D. în scopul prevenirii riscului apariţiei unor deficienţe sau a unor alte urmări nedorite ale bolilor şi accidentelor (Mârza. închise sau deschise. să scurteze convalescenţa. în tratamentul funcţional al leziunilor şi tulburărilor evolutive. care determină tulburări de sensibilitate.  Leziuni articulare: entorse. Aria de aplicare a masajului terapeutic este destul de vastă şi. întinderi/rupturi ale ramificaţiilor circulatorii şi nervoase periferice etc. hemoragii. care netratate corespunzător pot conduce la instalarea redorilor grave şi anchilozelor. să corecteze sechelele (Mârza. dar şi morfologice / structurale. la instalarea şi evoluţia rapidă a proceselor degenerative. motricitate (hipo-. netratate la timp conduc la instalarea unor sechele mai greu de recuperat: atrofii. întârzie reluarea activităţii normale şi. D. care în afară de faptul că sunt foarte dureroase şi dau un grad mai mare sau mai mic de impotenţă funcţională.sau anestezii. contracturi.2. 2002). luxaţii.. 11 . atonii. contuzii. Masajul terapeutic-recuperator este o formă de tratament simptomatic. fără a intra în amănunte. până la ruperea/secţionarea lor.)  Afecţiuni organice: funcţionale mai ales.. cu implicaţii ulterioare în funcţionalitatea segmentului afectat. Tratamentul recuperator urmăreşte să stimuleze procesele de vindecare lentă şi nesatisfăcătoare şi să grăbească evoluţia tratamentului. smulgeri de la nivelul inserţiilor. D.

dar şi metoda terapeutică folosită (şi nu numai).  În litiaze. cum ar fi cele întâlnite în tendinite. Obiect de studiu. Apariţia durerilor nocturne însă constituie un semnal pentru încetarea imediată a şedinţelor de masaj. ocupânduse de prevenirea apariţiei unor perturbări în funcţionalitatea organismului (masajul profilactic). Pe de altă parte. în faţa cărora experienţa kinetoterapeutului poate ajuta medicul să ia decizia cea mai corectă. printre contraindicaţiile relative. infecţiile. de asemenea. De fiecare dată când o terapie face apel la inteligenţa şi conştiinţa profesională a unui specialist. Trebuie cunoscute. deoarece unele dintre contraindicaţiile cele mai frecvente nu au. având în vedere aceste aspecte. pentru ca specialistul să poată evalua în cunoştinţă de cauză responsabilitatea pe care şi-o asumă atunci când stabileşte prescripţia.  Bolile infecţioase în stadiul evolutiv  Fragilitatea vasculară. voi aborda o clasificare a acestor contraindicaţii. dar riscul de a fi acuzat de aceasta conduce la recomandarea de a nu se aplica nici o formă de masaj al abdomenului la subiecţii cu litiază renală sau biliară. motiv pentru care contraindicaţiile privesc mai mult unele procedee şi tehnici şi recomandă folosirea unui mod de acţionare mai bine adaptat şi nuanţat. contraindicaţii. masajul are ca obiect de studiu omul şi modalităţile de acţionare prin intermediul cărora poate contribui la asigurarea unei stări de sănătate optime. limite Masajul terapeutic – recuperator are un câmp de aplicaţie strict medical.unor afecţiuni (masajul terapeutic) şi recuperarea posttraumatisme sau afecţiuni. Dacă nu este evidentă. în primul rând specialistul. este foarte dificil să se stabilească cu exactitate limitele unei terapii. sechele ale entorselor etc.  În dermatologie. Aşadar. din punct de vedere mecanic.. care sper că va clarifica problema. contraindicaţiilor şi limitelor sale. care se produc fără alterarea parametrilor biologici. existenţa echimozelor sugerează neaplicarea locală a unor tehnici cu intensitate mare. pruritul. exema. o corticoterapie de lungă durată în antecedente trebuie să ne facă să bănuim posibilitatea apariţiei unor reacţii nefavorabile şi. răspunzător de migrarea unui calcul.  Dintre afecţiunile cutanate. în acest caz. inoportune. diskeratozele maligne. de fapt. nu interdicţii. trebuie ţinut cont şi de reacţiile inflamatorii locale.3. eventualele riscuri la care pacientul poate fi supus în timpul tratamentului. ca urmare să ne dicteze folosirea unui masaj foarte uşor.  Flebita. Folosirea raţională a oricărei terapii este bazată pe cunoaşterea indicaţiilor. lipsesc argumentele necesare pentru a afirma că masajul poate fi. de asemenea. prin înlăturarea sechelelor (masajul recuperator). micozele reprezintă contraindicaţii pentru aplicarea masajului.în paralel cu alte metode terapeutice . Într-o încercare de a fi cât mai explicită. dermatozele majore. în general eficient. discuţiile care se poartă asupra pericolelor şi a eşecurilor privesc. se citează psoriazisul. o contraindicaţie indiscutabilă. dar nu . constituie. fragilitatea vasculară a bătrânilor şi copiilor impune precauţii. nici un suport clinic. hematodermiile. indicaţii. Analiza contraindicaţiilor clasice scoate în evidenţă unele aspecte insuficient clarificate. tratarea . cancerele. atâta timp cât există posibilitatea mobilizării unui tromb. CONTRAINDICAŢII INDISCUTABILE  Reumatismele inflamatorii în faza puseului. efectele vasomotorii care se obţin prin aplicarea masajului sunt. CONTRAINDICAŢII RELATIVE Încălcarea lor atrage mai mult producerea unor incidente decât a unor accidente. în care masajul se dovedeşte. Amplu demonstrate în practică.1.

În practică de fapt. nu se pot produce decât incidente (de genul reacţiilor dureroase.Masaj terapeutic-recuperator contraindică aplicarea masajului cu suprafaţă mare de contact pe suprafaţă mare. 13 . dar fiind mai vulnerabile. edeme). În cadrul programului complex kinetoterapeutic. după caz. aducându-şi contribuţia la:  facilitarea mişcărilor. De obicei.  În ceea ce priveşte spasmofilia. nerespectării unei contraindicaţii sau unei incorecte folosiri a procedeelor şi tehnicilor. sau poate probabil facilita difuzarea germenilor sau a celulelor neoplazice. modalităţile de acţionare fiind bineînţeles diferite. regiunea anterioară a gâtului. cu intensitate mai mare (tip Cyriax. mai degrabă.  facilitarea circulaţiei sanguine şi limfatice şi drenarea acumulărilor patologice (staze. dacă aceştia ar accepta ideea că modul lor de acţionare poate fi ghidat şi adaptat. Riscurile care pot apare ca urmare a aplicării masajului se datorează. triunghiul Scarpa. zona axilară. orice kinetoterapeut responsabil va ţine cont de raporturile anatomice şi mecanice între mâna sa şi elementele regiunii respective. dacă în unele cazuri el poate fi considerat un tratament complet.  refacerea capacităţii de efort etc. dar trebuie recunoscut că rezultatele s-au situat sub limita medie sau inferioară a eficienţei. în această afecţiune. chiar şi în cazul în care prezintă ulcere varicoase. Din punct de vedere al posibilităţilor de obţinere a rezultatelor dorite. echimozelor). mai ales. această succesiune cronologică neexcluzând una sau alta dintre metode ci. deoarece există posibilitatea de a provoca apariţia unor flictene. majoritatea contraindicaţiilor ar putea să dispară.  stimularea sensibilităţii nervoase superficiale şi profunde. frecvenţa mare a eşecurilor. plica cotului. atunci când kinetoterapeutul doreşte să aplice o fricţiune localizată. nu există nici un argument care să susţină contraindicaţia masajului. fie înainte de mobilizări. el trebuie să se asigure că pielea nu prezintă fragilitate. prin ameliorarea posibilităţilor funcţionale ale elementelor articulare şi periarticulare. Unele dintre aceste contraindicaţii s-au formulat ca urmare a faptului că unii kinetoterapeuţi au tendinţa de a folosi doar anumite metode şi tehnici pentru anumite afecţiuni. care nu sunt "tabu". dimpotrivă. în general el se înscrie în ansamblul tratamentului kinetoterapeutic. de sine stătător. nu există contraindicaţii. trebuie subliniată. masajul se execută. fie după. masajul are anumite limite şi. nu s-a constatat nici o agravare a tabloului clinic. dar apare mai pregnant decât în cazul altor categorii de afecţiuni riscul existenţei unei incompatibilităţi manifeste între pacienţi şi kinetoterapeut.  În psihiatrie. Vogler). masajul reprezintă o contraindicaţie relativă (el putând fi folosit în funcţie de reactivitatea pacientului). se referă la spaţiul popliteu. oferind posibilitatea înglobării metodelor şi mijloacelor specifice într-un tot unitar eficient. pot primi tratament prin masaj. sau masajul intempestiv al abdomenului şi al regiunii lombare poate facilita mobilizarea unui calcul biliar sau renal. care sunt consecinţe ale neadaptării corespunzătoare a masajului la particularităţile bolii şi ale bolnavului. contuziilor. metode şi tehnici care nu sunt totdeauna chiar cele mai potrivite. în funcţie de reacţiile fiecărui pacient. decât faptul că reprezintă o contraindicaţie reală.  pacienţii cu varice. În general. fie concomitent. din acest motiv considerându-se că.  Contraindicaţiile topografice. în permanenţă. dintre care reamintim:  în cazul copiilor şi al femeilor însărcinate. FALSE CONTRAINDICAŢII În această categorie se încadrează o serie de situaţii în care posibilitatea aplicării masajului a fost deja argumentată pe parcursul lucrării. Este adevărat că masajul poate mobiliza un tromb într-o tromboflebită.

putând fi considerat indispensabil din punct de vedere al aplicării unui tratament eficient. fiind de competenţa psihiatrului. dacă tulburarea de comportament nu este prea gravă. Aşadar. se va înregistra un semieşec. În afara contraindicaţiilor. abordarea somatică şi climatul de siguranţă şi încredere în kinetoterapeut vor permite rezolvarea problemei fără a fi nevoie de intervenţia psihiatrului.dacă este utilizat în caz de infecţie sau de cancer superficial. în paralizia din poliomielită. Sperăm că noile generaţii de kinetoterapeuţi vor şti să şteargă această impresie şi să redea masajului locul şi importanţa pe care le merită în rândul terapiilor puse în slujba sănătăţii omului. cronice de tip funcţional. dar toate aceste incidente nu se produc sau se produc doar în cazuri excepţionale dacă se respectă contraindicaţiile amintite. au făcut masajul suspect în ochii multor medici şi pacienţi. 1. Unele eşecuri pot avea drept cauză alterarea personalităţii pacientului. stabilite în urma experimentelor şi practicii îndelungate. ale cărui comportamente depăşesc posibilităţile de acţionare ale kinetoterapeutului. specific al kinetoterapiei. în funcţie de tipul şi gravitatea afecţiunii tratate. poate persista un anumit deficit motor). Analiza eşecurilor înregistrate nu se poate efectua uşor. dar comportamente diferite faţă de pacienţi. dacă nu obţine rezultatul aşteptat. Pentru subiecţii cu boli cronice grave. tehnicitatea nefiind totul. Starea anatomică sau funcţională a bolnavului poate constitui ea însăşi motivul rezultatului parţial obţinut.4. se poate spera în vindecarea lor reală. ci fiind vorba despre ceva în plus. eşecul va fi total. nici tehnica şi nici tehnicianul neavând nici o vină (de exemplu. viscerale şi chiar somatice. aceste metode prezintă avantajul că pot fi folosite şi în cadrul aşa numitelor secvenţe alternate din programul complex recuperator . bineînţeles că nu se poate obţine decât o ameliorare parţială a stării lor. Şi în cazul masajului se poate spune acelaşi lucru ca şi în cazul folosirii altor terapii: folosirea sa competentă şi pe baza unei complete documentări îi condiţionează efectele. O primă mare categorie de eşecuri este legată de o indicaţie terapeutică incorectă. prin atitudinea lor. nu este corect să se creadă şi să se afirme că toate afecţiunile pot fi tratate şi vindecate prin masaj. În multe cazuri. care prezintă afecţiuni morfologice. Aici trebuie subliniat că personalitatea kinetoterapeutului şi calitatea relaţiei care se stabileşte joacă un rol important în obţinerea unor rezultate bune. Luând în considerare şedinţa de exercitare din kinetoterapie. indiscutabilă. alături de gimnastica medicală. deoarece de obicei masajul nu este folosit singur şi efectele sale sunt greu de disociat de cele ale restului ansamblului terapeutic. să se orienteze spre alte metode. Pentru majoritatea subiecţilor care prezintă însă tulburări acute. O serie întreagă de eşecuri totale sau parţiale pot fi puse pe seama terapeutului a cărui insuficientă pregătire tehnică nu asigură posibilitatea desfăşurării corecte a tratamentului. oricare ar fi eforturile terapeutice. aceste eşecuri fiind nuanţate în funcţie de tipul contraindicaţiei nerespectate: dacă nu s-a respectat o contraindicaţie totală. în aceste cazuri. un mijloc de bază. Locul masajului terapeutic-recuperator în cadrul kinetoterapiei Masajul terapeutic-recuperator este. bineînţeles. structurale. Rezultatele obţinute sunt. Se cunosc cazuri rezolvate de unii kinetoterapeuţi. kinetoterapeutul trebuie să admită faptul că şi în alte situaţii masajul are anumite limite şi. Această regulă condamnă irevocabil orgoliile iresponsabile ale unor specialişti care. în care mijloacele se îmbină în vederea atingerii obiectivelor stabilite. în care alţi colegi de-ai lor au eşuat având aceeaşi pregătire tehnică. dacă nu s-a respectat una parţială sau relativă.

sau chiar al stimulării contracţiei musculare). Problema poate fi rezolvată. constatându-se pe cale empirică faptul că poate alina suferinţele. procedee şi tehnici pe care pacientul le poate învăţa şi aplica eficient şi fără riscuri. De asemenea. terapeutul nu trebuie să se înconjoare de limite. conţinutul masajului şi fundamentarea sa ştiinţifică. Aşadar. contracturilor musculare. a facilitării circulaţiei. înfiinţând şcoli speciale unde se studiază un număr mare de ore. în cazul masajului trebuie selectate cu grijă acele metode. din acest punct de vedere. este recomandată în scopul sporirii efectelor terapeutice. pentru ca specialistul să poată evalua în cunoştinţă de cauză responsabilitatea pe care şi-o asumă atunci când stabileşte prescripţia. acoperind foarte multe disfuncţii sau afecţiuni. Aşa după cum reiese şi din definiţiile de mai sus. Folosirea raţională a oricărei terapii este bazată pe cunoaşterea indicaţiilor. folosind o singură metodă sau o combinaţie de metode sau procedee specifice preluate din fiecare dintre ele. Acest lucru înlocuieşte spiritul creativ cu fidelitatea. prin înlăturarea sechelelor (masajul recuperator). Din cadrul unui program complex kinetoterapeutic nu trebuie să lipsească recomandările privind activitatea independentă a pacientului şi. poate fi util unui terapeut începător. ocupânduse de prevenirea apariţiei unor perturbări în funcţionalitatea organismului (masajul profilactic).unor afecţiuni (masajul terapeutic) şi recuperarea posttraumatisme sau afecţiuni. Din definiţia masajului terapeutic-recuperator nu trebuie scăpate din vedere cele două aspecte: terapeutic şi recuperator. în scopul diminuării durerii. este bine să se adauge efectul masajului asupra muşchilor. în primul caz prin perfecţionarea continuă a tehnicilor de lucru. alegerea şi combinarea eficientă şi optimă a acestora iar în al doilea caz prin conştientizarea faptului că nici o metodă terapeutică nu este perfectă şi că toate trebuie considerate şi folosite în 15 . ajungând astăzi să fie considerat o metodă de sine stătătoare cu valenţe profilactice. selectate. a împrăştierii infiltratelor. Unele ţări din lume acordă o atenţie deosebită formării specialiştilor în aplicarea masajului.Masaj terapeutic-recuperator (de exemplu. s-au dezvoltat treptat. sau după exerciţiile de gimnastică medicală. terapeutice şi recuperatorii.înlănţuită a două tehnici cu aceeaşi esenţă. dar devine extrem de limitativ şi diminuează mult eficienţa.în paralel cu alte metode terapeutice . cele două aspecte nu sunt similare. privându-se de beneficiile altor metode. nesigur. depăşită a alegerii mijloacelor pe baza ideii de îmbinare . introducerea în programul complex kinetoterapeutic a unor şedinţe speciale de masaj. Oricât de interesante ar fi unele dintre ele. Ulterior. contraindicaţiilor şi limitelor sale. eventualele riscuri la care pacientul poate fi supus în timpul tratamentului. între. masajul are ca obiect de studiu omul şi modalităţile de acţionare prin intermediul cărora poate contribui la asigurarea unei stări de sănătate optime. Trebuie cunoscute. Această nouă modalitate de abordare a şedinţei de exercitare în kinetoterapie înlocuieşte concepţia convenţională. în cazul unui terapeut cu vechime. Aria de aplicare a masajului terapeutic şi / sau recuperator este foarte vastă. înainte. datorită preocupărilor unor medici mai ales. de asemenea. Masajul terapeutic – recuperator are un câmp de aplicaţie strict medical. Rezumat Masajul a fost folosit din cele mai vechi timpuri. Eşecul terapeutic poate avea două cauze: aplicarea greşită a metodei sau aplicarea sa în cazul unei afecţiuni care nu prezintă indicaţii pentru această terapie. diferenţa fiind dată de scopul urmărit şi de momentul în care se intervine cu aplicarea masajului. tratarea . asamblate şi aplicate în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte.

întinderilor . aplicat în cazul unor evoluţii lente spre vindecare şi în cazul unor modificări morfofuncţionale şi al existenţei unor sechele patologice 3. masajul terapeuticrecuperator poate fi folosit în tratamentul: a. Adrian Ionescu în 1940 c. depăşită a alegerii mijloacelor pe baza ideii de îmbinare . contuziilor d. rupturilor parţiale sau totale 6.înlănţuită a două tehnici cu aceeaşi esenţă. masajul terapeutic-recuperator poate fi folosit în tratamentul: a. un mijloc de bază. putând fi considerat indispensabil din punct de vedere al aplicării unui tratament eficient. Masajul terapeutic-recuperator este.relaţii de complementaritate (sintetizând adevăratele noţiuni de valoare ale fiecăreia. ca ………………………………………………. Evaluare 1. primul curs de masaj scris a fost elaborat de: a. hemoragiilor b. în tratamentul ………………………. Completaţi definiţia de mai jos cu termenii care lipsesc: Tratamentul funcţional urmăreşte …………………………………………………………. plăgilor b. Completaţi definiţia de mai jos cu termenii care lipsesc: Tratamentul recuperator urmăreşte ……………………………………………………… lentă şi nesatisfăcătoare şi ………………………………………………………………. În România. specific al kinetoterapiei. leziunilor de menisc c. în scopul ………………………………………………………………………sau a unor alte urmări nedorite ale bolilor şi accidentelor 4. alături de gimnastica medicală. cu ……………………………………………………………… a formelor şi funcţiunilor normale. acest mod de lucru ducând la creşterea eficienţei şi la scurtarea timpului în care se obţin rezultatele. al leziunilor şi tulburărilor evolutive. Helmagiu în 1889 b. Completaţi definiţia de mai jos cu termenii care lipsesc: Masajul terapeutic are rol în ……………………………………………. să corecteze sechelele 5. Manga în 1885 2. luxaţiilor c. Din cadrul leziunilor muşchilor şi tendoanelor. în funcţie de cazul concret). să scurteze convalescenţa. Folosirea secvenţelor alternante în cadrul şedinţelor de exercitare din kinetoterapie trebuie să înlocuiască concepţia convenţională. Din cadrul leziunilor ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului.şi în ………………………………….

la femeile însărcinate 12. masajul terapeutic-recuperator poate fi folosit în tratamentul: a. reumatismele inflamatorii în faza puseului b. Contraindicaţiile indiscutabile pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se referă la: a. fragilitate vasculară d. în spasmofilie d. Eşecul terapeutic poate avea următoarele cauze: a. luxaţiilor 8. aplicarea greşită a metodei b. Din cadrul leziunilor muşchilor şi tendoanelor. în cadrul secvenţelor alternante din şedinţa de exercitare b. Obiectul de studiu al masajului terapeutic-recuperator este: menţinerea proprietăţilor funcţionale ale organismului a. exeme e. în şedinţe separate. prevenirea apariţiei unor perturbări în funcţionalitatea organismului d. Următoarele situaţii pot fi luate în considerare ca şi false contraindicaţii: a. asigurarea unei stări de sănătate optime c.Masaj terapeutic-recuperator 7. spaţiul popliteu d. omul şi modalităţile de acţionare prin intermediul cărora poate contribui la b. diskeratozele maligne 11. aplicarea sa în cazul unei afecţiuni care nu prezintă indicaţii pentru această terapie c. fracturilor b. rupturilor c. În kinetoterapie masajul terapeutic-recuperator se foloseşte: a. lipsa de forţă şi mobilitate a mâinilor maseurului 13. litiaze 10. psoriazis c. tratarea unor afecţiuni 9. Contraindicaţiile relative pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se referă la: a. doar pentru producerea unei stări de bine subiectului 17 . prurit c. la copii b. independente c. entorselor d. în psihiatrie c. flebită b.

1974. Editura Plumb. Note de curs. I. Masaj şi Kinetoterapie.. Bucureşti . 1998. Anatomy... Physiology. J. 5. C. M. şi Mîrţ. Hollis.. Bacău 7.. Blackwell Science LTD. London 3. M. Masajul terapeutic. Editura Fundaţiei "România de Mâine". Ionescu.Bibliografie 1. Fritz... Grosembach. vol.J. 2001. V. 2002. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. Masajul în kinetoterapie. nr. Masajul (procedee tehnice. Marcu. Sidenco. Mârza. Massage for Therapists. Mârza. Universitatea din Bacău 6. Editura All. metode. A..în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. D. Bucureşti 5. D. 2003. Biomechanics and Pathology. efecte. 1992. Le massage . Editura Sport-Turism.. Paris 8. 2004. Canada 2. S. Samuel. 1983. Masaj clasic. Bucureşti 4. L. Mosby. aplicaţii în sport).

pentru a putea fi curăţate şi dezinfectate cât mai uşor. mijloace ajutătoare.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul II. prescrierea şi aplicarea masajului Scop  Înţelegerea şi respectarea cerinţelor pentru o corectă şi eficientă aplicare a masajului terapeutic-recuperator.masă sau birou pentru acte.1.). numită sală sau cabinet de masaj. podea acoperită cu gresie sau linoleum. toaletă şi o sală de odihnă după aplicarea tratamentului. bine aerisit şi călduros (temperatura optimă pentru masaj fiind de aprox.  să prezinte posibilităţi de întreţinere a unei igiene perfecte: pereţi placaţi cu faianţă sau vopsiţi în ulei. luminos.scaun pentru maseur. Pe lângă acest cabinet de masaj.  să aibă mobilierul strict necesar: .banchetă de masaj (de preferinţă cu posibilităţi de reglare a poziţiei şi înălţimii). cadrele de specialitate. reguli de aplicare a masajului terapeutic-recuperator. . 18-200). studenţii vor putea:  Să cunoască condiţiile de bază materială necesare pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator  Să cunoască cerinţele pentru cadrele de specialitate  Să cunoască şi să respecte regulile de aplicare a masajului terapeutic-recuperator  Să cunoască mijloacele ajutătoare folosite în masajul terapeutic-recuperator 2. . Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. . ideal ar fi să existe o sală de aşteptare. separate perin paravane sau draperii.dulap pentru diverse materiale ajutătoare (aparate. prin împărţirea sa în boxe mai mici.  să fie prevăzută cu instalaţie de apă curentă. Acest cabinet de masaj se poate amenaja într-o singură sală mai mică sau într-o sală mare. de preferinţă. Condiţii de bază materială Masajul terapeutic – recuperator se practică. Cabinetul de masaj trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  să fie suficient de spaţios. într-o încăpere specială. 19 . Condiţii de bază materială. o sală de duşuri. unguente etc.

organice sau psihice. să-şi însuşească şi să practice tehnici de relaxare. cu pielea caldă.  să posede aptitudini psihice deosebite. D.  cu hiperhidroză palmară sau cu boli de piele. digestiv şi renal. până la vindecarea lor completă. sau dacă acest lucru nu se poate. .3. parfumuri şi creme puternic mirositoare.  nu va folosi deodorante. El va evita muncile fizice grele şi chiar sporturile ce obosesc excesiv şi activităţile care pot înăspri sau leza mâinile. după fiecare pacient sau la fiecare oră de lucru). cărnoase. Reguli pentru aplicarea masajului Reguli de igienă  Privind masorul:  igiena strictă a echipamentului de lucru (fără a omite aspectul estetic). 2.  mâini: sănătoase. cu degete suple şi abile. rezistent la oboseală. cardio-vascular. 2001):  să fie sănătos.  să posede o foarte bună coordonare şi abilitate manuală. să lucreze cu calm şi fără grabă.  să aibă simţ de autoconservare..  mâinile trebuie să fie cât mai largi. deformaţii ale capului şi deficienţe motrice.  să cunoască şi să respecte principiile moralităţii şi etica profesională.  ideal este să nu se fumeze în timpul programului. şi Mîrţ. să nu se fumeze în sala de masaj şi după aceea să se spele pe dinţi. gurii. psihice şi intelectuale.  să aibă foarte bune cunoştinţe de anatomie. pentru a îndepărta mirosul. Pentru profesiunea de masor nu sunt indicate persoanele:  cu deficienţe fizice. printr-un regim corect de viaţă şi muncă. întreţinută prin exerciţii specifice executate zilnic.2. maseurii îşi vor întrerupe activitatea în perioadele în care mâinile lor prezintă leziuni sau alte afecţiuni. mâinile trebuie obligatoriu spălate şi încălzite.  nu se consumă băuturi alcoolice în timpul programului. fiziologie. spălatul dinţilor. cu unghiile tăiate foarte scurt şi bine pilite.  cu asimetrii faciale. biomecanică.  să aibă un simţ tactil foarte bine dezvoltat. etc.  igiena şi estetica capului şi mâinilor maseurului:  cap: pieptănătura.  cu boli ale aparatului respirator. curate. Cadrele de specialitate Terapeutul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice (Mârza. uscată şi netedă. care l-ar putea deranja pe pacient. defecte ale nasului. C. prin menţinerea şi dezvoltarea permanentă a calităţilor motrice de bază. simptomatologie. să facă mici pauze în care să-şi relaxeze membrele superioare (după fiecare regiune masată. înainte de aplica masaj unui pacient. auz fin şi vedere bună. armonios dezvoltat. moale. Pentru aceasta el va trebui să cunoască execuţia corectă a procedeelor şi tehnicilor de masaj. pentru a-şi putea doza corespunzător efortul în vederea desfăşurării întregii activităţii în condiţii egale de eficienţă.2.

 Efectele unei şedinţe de masaj se pot resimţi chiar din timpul acesteia sau imediat după. care vor progresa încet ca amplitudine şi ritm. ei vor trebui să-şi coreleze acţiunile. pentru a nu-şi obosi foarte repede membrele superioare se recomandă lucrul cu mâinile sub nivelul umerilor. Această curbă a intensităţii de aplicare a procedeelor şi tehnicilor de masaj se repetă pe fiecare regiune sau segment în parte. cu membrele superioare şi inferioare uşor flectate. de fapt.  se recomandă ca subiectul să-şi aducă un prosop mare sau un cerşaf pe care să-l aşeze pe bancheta de masaj peste cel existent. denotă o tehnică defectuoasă sau existenţa unor afecţiuni care. cu aceeaşi amplitudine. înainte de aplicarea masajului. săşi relaxeze muscularura şi să evite încordarea fizică şi psihică. relaxator.  în cazul în care asupra unui subiect lucrează doi terapeuţi în acelaşi timp.  Masorul trebuie să lucreze din poziţii cât mai favorabile şi cât mai puţin obositoare. după şedinţele de masaj cu efect stimulator. a vezicii urinare şi. după care va începe să scadă treptat. executând procedeele simultan. Apariţia unor "jene" locale. alteori se preferă procedeele aplicate cu tehnici scurte. dar obligatoriu la un interval de 2-3 ore înainte sau după servirea mesei şi în aşa fel încât şedinţa de masaj să se încheie cu cel puţin 1/2 oră înaintea mesei următoare. uşoare. în primul rând după necesităţi dar şi după preferinţe. cu caracter de testare/examinare şi pregătitor. contracturii sau a unor semne de nelinişte şi încordare la subiect. executate cu intensitate crescută. care prelungesc durata masajului şi au efect calmant.  spre sfârşitul tratamentului. care scurtează durata şedinţei de masaj şi au efect stimulator. se recomandă executarea unor exerciţii fizice de înviorare asociate cu exerciţii de respiraţie. se recomandă:  în scop terapeutic se efectuează 1-2 serii a câte 10-12 şedinţe de masaj. şedinţa încheindu-se cu procedee şi tehnici lungi şi liniştitoare. sunt contraindicate pentru aplicarea masajului. cu efect calmant.  golirea.  când se recomandă continuarea masajului şi peste aceste limite. în funcţie de posibilităţi. ritmul şi numărul de repetări a procedeelor şi tehnicilor de masaj depind atât de scopul urmărit cât şi de sensibilitatea celui masat. simetric. suple. cu aceeaşi tehnică. Poate lucra fie din aşezat pe un scaun a cărui înălţime se va adapta în funcţie de înălţimea banchetei sau în funcţie de tehnicile aplicate. Reguli metodice  În timpul şedinţelor de masaj. eventual. liniştitor. a colonului. Uneori sunt mai agreate procedeele aplicate cu tehnici lente şi uşoare. vii. dacă este posibil. el poate fi reluat după o pauză de câteva zile sau săptămâni. excitant. a durerii. pentru menţinerea efectelor obţinute.  După şedinţele de masaj lungi. ele asigurând corpului suprafaţă mare de sprijin şi facilitând relaxarea musculară şi respiraţia. înlocuite cu şedinţe de automasaj.Masaj terapeutic-recuperator  Privind subiectul:  respectarea unei igiene corecte a corpului şi îmbrăcăminţii. de la câteva minute până la 1/2 oră şi chiar mai mult.  Privind aplicarea masajului:  masajul terapeutic poate fi aplicat şi pe parcursul zilei. în acelaşi timp. subiectul trebuie să aibă o poziţie cât mai confortabilă.  Intensitatea. Din acest motiv. în 21 .  Poziţiile cele mai relaxatoare pentru subiect sunt: decubit (culcat) şi culcat-rezemat.  Durata şedinţei de masaj poate varia. se recomandă un repaus pentru menţinerea efectului. intensitate şi ritm.  întregul tratament este bine să fie aplicat de acelaşi terapeut.  Masajul va începe cu procedee simple. şedinţele de masaj vor fi treptat rărite şi. dar slăbesc şi chiar dispar după câteva ore. până la atingerea intensităţii necesare.

5. care. astfel: INFORMAŢIILE necesare se referă la diagnostic clinic.  Aparate care funcţionează pe bază de vibraţii. pe suprafaţă mai mare. perne vibratoare. fără a plăti cu preţul unei oboseli mari. fac parte tot din gama acestor vibratoare. are efectele unei presiuni locale. De asemenea. de genul talc. În ceea ce priveşte alifiile folosite în scop terapeutic. pe care mâna nu o poate realiza la fel de eficient. construite pe pricipiul manşoanelor gonflabile. masajul terapeutic se va limita la aplicaţii locale sau loco-regionale. ca atare diminuează posibilitatea reglării eficiente a actului terapeutic şi. acestea fiind treptat înlocuite cu cele electrice şi/sau electronice. greu de obţinut prin execuţie manuală.  Aparate pentru detectarea punctelor de presopunctură (care prin specificitatea lor permit receptarea unei rezistenţe electrice la nivelul pielii mai scăzute). sunt folosite deoarece regularitatea şi amplitudinea vibraţiilor obţinute cu ele este superioară celei obţinute manual. efectele benefice ale unora nu trebuie neglijate. sunt folosite mai ales pentru stimularea sensibilităţii superficiale şi profunde. datorită ritmicităţii şi ritmului de acţionare necesar în acest scop. modalităţile de acţionare fiind stabilite în funcţie de anumite informaţii şi pe baza luării unor anumite decizii. cu posibilităţi de realizare a vibraţiilor (cu efect relaxator) asupra întregului corp. la început mecanice. 2. pentru membrele superioare. cu toate că masajul facilitează transferul cutanat prin creşterea permeabilităţii pielii. acţionate cu mâna (eventual fixate pe mâna terapeutului). Compresiunea care se obţine în momentul punerii lor în acţiune. recomandăm aplicarea lor la sfârşitul şedinţei.evitarea folosirii lor. din dorinţa de a proteja terapeutul. de diverse forme şi mărimi. până la adevărate costume gonflabile. pentru a facilita alunecarea mâinii pe tegumente. Prescrierea şi aplicarea masajului terapeutic-recuperator În cadrul programelor complexe kinetoterapeutice (atunci când masajul este folosit în combinaţie cu alte metode şi mijloace specifice). însă. folosite în scop terapeutic. din aceleaşi motive. care pot fi împărţite în două categorii:  unele care se folosesc doar din punct de vedere mecanic. După părerea noastră. existenţa unor afecţiuni colaterale susceptibile de a interfera cu efectele induse de aplicarea masajului (informaţii care vin de . Mijloace ajutătoare În decursul timpului.acelaşi sens. construite special pentru diverse regiuni ale corpului sau întrunind calităţile necesare pentru a se putea acţiona pe mai multe. Excepţiile sunt foarte rare şi se referă la tehnici speciale de masaj. Dintre acestea. pe baza unor impulsuri electrice sunt prevăzute şi cu posibilităţi de acţionare asupra acestora (de tip Acutherapy). creme  altele. substanţele interpuse alterează perceperea palpatorie şi. mergând de la manşoane mici. în situaţii speciale. de genul alifiilor care conţin substanţe cu efect farmacologic.4. 2. de diverse forme şi mărimi. până la mese vibratoare. la fotolii.pe cât posibil . Aparatele de infra-sunete şi ultra-sunete. uleiuri. Gama acestor aparate este cuprinsă între aparate vibratoare mici. s-au inventat şi folosit şi o serie de aparate. în practica masajului se folosesc o serie de ingrediente. recomandăm .  Aparate de percuţie. din acest motiv. Astfel:  Aparate de masaj pneumatice. care se folosesc pentru întregul corp.

Majoritatea însă nu funcţionează decât pe principiul percuţiilor sau a vibraţiilor (la care se mai asociază uneori razele infraroşii. Frecvenţa variază mult. căldura etc. putându-se prescrie o a doua serie consecutivă. metodele. astfel că ele nu pot înlocui în totalitate mâna maseurului. subiectul care beneficiază de masaj şi însăşi aplicarea masajului. În general. specialiştii în aplicarea masajului trebuie să aibă o bună stare de sănătate. de exemplu). Atunci când se lucrează cu omul şi. alegerea metodelor. impuse de particularităţile fiecărui subiect. toate acestea permiţându-i specialistului să-şi stabilească modalităţile de acţionare. la dozarea intensităţii şi numărului de repetări a procedeelor şi tehnicilor de masaj. există o multitudine de aparate (mai mari sau mai mici) care sunt recomandate pentru aplicarea masajului. Regulile metodice se referă la poziţiile subiectului şi ale masorului. eventual şi anumite restricţii (în ceea ce priveşte unele tehnici sau zone). tehnicile de masaj care vor fi folosite şi durata fiecărei şedinţe (prescripţia aparţinându-i kinetoterapeutului). DECIZIILE care se vor lua se referă la numărul şi frecvenţa şedinţelor. Mijloacele ajutătoare sunt cele care facilitează aplicarea unor procedee şi/sau tehnici mai greu de realizat manual sau foarte obositoare pentru masor. reactivitatea pacientului (stabilite de kinetoterapeut). frecvenţă etc. în funcţie de aspectele patologice constatate. În zilele noastre. Pentru a concilia autoritatea şi responsabilitatea medicului şi nevoia de libertate a kinetoterapeutului este nevoie de o informare reciprocă. cu omul aflat în suferinţă şi în contact direct cu corpul acestuia. fără a depăşi limitele permise. la durata şedinţei de masaj şi la modul efectiv de administrare a programelor de masaj (posologie. cât şi pentru a se asigura respectarea unor deziderate deontologice. trebuie subliniat faptul că. mai ales. este absolut necesar ca terapeuţii să îndeplinească o serie de cerinţe. Ingredientele care pot fi folosite în aplicarea masajului au rolul de a facilita alunecarea sau au efecte terapeutice. introdusă pentru prima dată de şcoala lui Rogers. condiţiile de igienă şi temperatură trebuie respectate obligatoriu. procedeele. de exemplu). Regulile de igienă privesc masorul. acest deziderat constituind ilustrarea concretă a principiilor terapiei centrată pe pacient. la de două ori pe lună (în programul de întreţinere al persoanelor în vârstă. numărul şedinţelor nu depăşeşte 12-15.Masaj terapeutic-recuperator la medic). Este de dorit ca prescripţia medicală să cuprindă.). Regulile pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se împart în reguli de igienă şi reguli metodice. procedeelor şi a modalităţilor efective de lucru fiind lăsată la latitudinea kinetoterapeutului. aceasta nu poate fi decât sub forma unei analize a rezultatelor (efectuată împreună cu kinetoterapeutul). dacă analiza rezultatelor şi a contextului clinic o sugerează.). Şi dacă medicul controlează şi apreciază terapia prescrisă. atât pentru a se asigura eficienţa intervenţiei. ghidat el însuşi de reacţiile pacientului. diagnostic funcţional. însă este obligatoriu ca înainte de a fi folosite să se testeze toleranţa subiectului şi a maseurului la produsul respectiv. 23 . În cazul în care masajul se practică în alte încăperi decât cabinetul de masaj. de la 2-3 ori pe zi (în tratamentul escarelor. De asemenea. Ceea ce nu trebuie făcut de către medic este să impună strict folosirea unei anumite metode sau tehnici într-o anumită afecţiune. la succesiunea procedeelor şi tehnicilor în cadrul unei şedinţe de masaj. constantă şi fructuoasă. Rezumat Există o serie de cerinţe minimale care se referă la spaţiile în care se poate aplica masajul terapeutic-recuperator.

Alegeţi dintre afirmaţiile de mai jos pe cele care sunt adevărate : a. procedeele aplicate cu tehnici scurte. procedee şi tehnici mai vii. stilul maseurului d. uşoare. mai puternice. exercţii fizice de înviorare c. exerciţii de respiraţie 5. procedeele aplicate cu tehnici lente şi uşoare. care este obligat. procedeele. 20-220 c. aplicarea masajului terapeutic numai dimineaţa d. apariţia durerii 3. golirea. se recomandă: a. procedeele aplicate cu tehnici scurte. masajul terapeutic se aplică cu cel puţin o jumătate de oră înaintea mesei b. pentru a încălzi subiectul b. a vezicii urinare şi colonului c. suple. procedeele aplicate cu tehnici lente şi uşoare au efect calmant. cu procedee simple. de asemenea. Deciziile în ceea ce priveşte numărul şi frecvenţa şedinţelor. vârsta pacientului b. Pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator este obligatoriu să existe un diagnostic clinic stabilit de către medic. După şedinţele de masaj lungi. cu efect calmant. tehnicile de masaj care vor fi folosite şi durata fiecărei şedinţe. Temperatura optimă în sala de masaj este de: a. repaus b. Evaluare 1. Intensitatea. aparţin masorului. relaxator. cu caracter de testare/examinare şi pregătitor 6. temperatura mediului ambiant f. metodele. igiena corectă a corpului şi îmbrăcăminţii 4. liniştitor c. ritmul şi numărul de repetări a procedeelor şi tehnicilor de masaj se stabilesc în funcţie de: a. Pentru a asigura progresivitatea aplicării procedeelor şi tehnicilor în cadrul şedinţei de masaj. vii. înainte de aplicarea masajului. şedinţa va începe cu: a. au efect stimulator. executate cu intensitate crescută prelungesc durata şedinţei de masaj d. aplicarea masajului igienic la 2-3 ore înainte sau după servirea mesei e. 18-200 b. vii. excitant . în funcţie de informaţiile oferite de diagnosticul clinic stabilit de către medic şi de examinarea subiectului. scopul urmărit c.Aplicarea masajului terapeutic-recuperator se realizează pe baza unei / unor prescripţii şi a luării unor decizii. sensibilitatea celui masat e. să colaboreze cu medicul pentru a urmări eficient evoluţia pacientului. scurtează durata masajului b. 22-240 2. Printre regulile de igienă privind aplicarea masajului se numără: a.

M. numărul de şedinşe de masaj b. durata şedinţei de masaj 11.. existenţa unor afecţiuni colaterale d. Obligaţia menţionării restricţiilor din punct de vedere al aplicării masajului terapeutic-recuperator revine: a. procedeele şi tehnicile de masaj folosite b. Universitatea din Bacău 6. Masajul în kinetoterapie. Masajul terapeutic. vol.. Hollis. nr. Editura Sport-Turism. Masaj şi Kinetoterapie. Mosby.Masaj terapeutic-recuperator 7. Biomechanics and Pathology. S. 5. L. pacientului Bibliografie 1. Bucureşti 5.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. D. Deciziile pe care le poate lua masorul se referă la: a. şi Mîrţ.. D. M. masorului c. diagnosticul funcţional f. Sidenco. efecte. diagnosticul clinic c.. Massage for Therapists. Anatomy. Bucureşti 4.J. Bucureşti 25 . I. London 3. o compresiune mai eficientă a diferitelor zone b.. 1974. tehnicile de masaj folosite e. Mârza. Editura Plumb. numărul şi frecvenţa şedinţelor de masaj c.. În masaj se folosesc o serie de ingrediente în scopul: a. stimularea sensibilităţii superficiale şi profunde c. aromatizării corpului şi încăperii b. metode. 2002. 2004. Editura All. relaxarea subiectului 8.. Note de curs. metodele. Canada 2. Masajul (procedee tehnice. Bacău 7. Blackwell Science LTD. obţinerii unor efecte terapeutice 9. 2003. Mârza. medicului b.. 1998. Fritz. 2001. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. 1983. A. Samuel. J. Informaţiile necesare masorului pentru a demara demersurile necesare pentru aplicarea masajului terapeutic-recuperator se referă la: a. Ionescu. reactivitatea pacientului 10. trimiterea pacientului pentru efectuarea unor investigaţii de laborator d. C. V. Physiology. Paris 8. Masaj clasic. Editura Fundaţiei "România de Mâine". Le massage . Grosembach. facilitării alunecării mâinilor pe piele c. 1992. Aparatele de percuţie se folosesc pentru a realiza: a. Marcu.. aplicaţii în sport).

.

ca şi topografia lor. studenţii vor putea:  Să cunoască modul în care se realizează examinarea subiectului  Să cunoască modalităţile de examinare care pot fi folosite  Să-şi formeze deprinderi teoretice şi practice de a examina subiectul în vederea aplicării masajului şi de a structura programul de intervenţie în funcţie de rezultatele acestei examinări. Grosembach. această examinare fiind astfel continuă.  Convorbirea cu subiectul permite evidenţierea existenţei unor senzaţii de furnicături. paloare. senzaţii care însoţesc adesea o hiperestezie. examinarea subiectului nu are scop de diagnostic. are în vedere următoarele aspecte:  Culoarea.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul III.1.  Examinarea vizuală. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. pentru a le putea urmări variaţiile în timp (Fritz. cel mai frecvent palparea nu permite diferenţierea clară a acestor două structuri. cianoză. arsuri. examinarea subiectului va pune accent pe dominanta acestuia. pe care să facă inventarul tuturor semnelor descoperite. Între palparea exploratorie şi atingerea terapeutică nu trebuie să existe diferenţe şi discontinuitate. ţesutului celular subcutanat. tensiuni. în timpul aceleiaşi şedinţe de masaj şi repetată în fiecare şedinţă. mâncărimi. vitilogo. care serveşte în permanenţă ca punct de referinţă pentru a interpreta corect starea acestuia pe măsura derulării tratamentului. ele au şi relaţii fiziologice foarte strânse. adică pe locul pe care îl ocupă actul palpatoriu. 3. a circulaţiei şi a viscerelor din cavitatea abdominală. a sistemului nervos. se va proceda.. a articulaţiilor. a muşchilor. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului În cazul masajului terapeutic-recuperator. Ţinând cont de indicaţiile masajului.J. urmărindu-se variaţiile patologice ca: eritem. dacă acest lucru este posibil în unele regiuni. dureri spontane sau provocate. 2004). în funcţie de necesităţi. 27 . S. a tendoanelor. M. Examinarea pielii şi a ţesutului subcutanat Examinarea pielii nu poate fi disociată de cea a ţesutului subcutanat deoarece. succesiv.. Masajul nefiind decât o parte din ansamblul tratamentului kinetoterapeutic. în afara raporturilor lor foarte apropiate din punct de vedere anatomic. melanodermie. Se recomandă ca terapeutul să stabilească o fişă de examinare. la examinarea pielii. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului Scop  Conştientizarea necesităţii de a se examina subiectul în vederea aplicării masajului terapeutic-recuperator şi însuşirea noţiunilor de bază pentru realizarea acestei examinări. ci este o testare.

recomandându-se însă şi studierea performanţelor muşchilor respectivi.  Fanerele. negi.  Sensibilitatea. să se folosească mai mult palparea laterală care permite mai uşor accesul la muşchi. ulceraţiilor. fie o creştere (hipertrofie) datorată grosimii stratului cornos sau a stratului adipos. muşchii paravertebrali. Prin studiul comparativ se poate recunoaşte fie o diminuare a grosimii (atrofie). cu elasticitatea pierdută parţial sau total. Palparea. mai ales. În mod normal. erupţii). de la o zi la alta. Se pot evidenţia atrofii sau hipertrofii. vergeturi. care apar frecvent la nivelul anumitor muşchi în nevralgiile sciatice.care pot constitui contraindicaţii ale masajului.  Sensibilitate. aspectul putând fi "capitonat".  Mobilitatea. infiltratelor. Cauza reală a unei dureri musculare poate fi chiar la nivelul muşchiului. de exemplu) sau a cicatricilor. mai ales la nivelul extremităţilor. iar după deformare are posibilitatea de a-şi relua forma iniţială. vergeturilor. trădează tulburări de vascularizaţie. pierderilor de substanţă. micoză. fesierul mijlociu. sensibilitatea la ciupire. Palparea dă informaţii asupra următoarelor aspecte:  Volum. putând fi considerate în limite normale. a sistemului nervos sau a viscerelor. Pielea umedă. hipertonie. infecţii. . putându-se detecta fie o hiperestezie superficială. Palparea muşchilor este mai dificilă. mai ales nervoase. care adesea coincid cu dureri cutanate şi infiltrate ale ţesutului celular subcutanat. În afara variaţiilor individuale. prin comparaţie (existenţa unui edem poate masca pierderea de volum muscular).  Tonus. de aceea se recomandă ca ea să se facă de mai multe ori. însoţită de legănarea masei musculare. iar o temperatură scăzută. . escarelor. băşici. edemelor. . atunci când paniculul adipos subcutanat este gros şi dacă este însoţit de o anumită distrofie ca în cazul celulitei din obezitate. întinderea sa şi confruntarea datelor obţinute cu cele rezultate în urma contracţiilor izometrice şi izotonice.. vezicule. sau: unele ulceraţii. cuperoză .  Umiditatea. pielea este suplă dar fermă şi rezistentă la palpare. O temperatură cutanată crescută poate fi un semn inflamator. cuperozei. acnee. dar cel mai frecvent la nivel osteo-articular. hematoame etc. Examinarea ţesutului muscular Examinarea vizuală. studierea variaţiilor de temperatură de la o şedinţă de masaj la alta reprezintă un bun ghid pentru desfăşurarea acesteia. cvadricepsul. solearul. etc. Se testează. permite aprecierea unei amiotrofii.fibroze. putând fi dureroase dacă se asociază cu o stare inflamatorie sau cu o contractură. ea se poate alătura altor probleme ca: infiltrate. sunt cel mai frecvent afectaţi. acneei.    Granulaţia şi relieful. permite să se aprecieze:  Temperatura. sau crescută în unele afecţiuni ale fibrelor elastice. cervico-brahiale.induraţii. crurale. în legătură cu alte alterări structurale. eczeme.  Grosimea. pielea uscată sau pielea grasă pot impune anumite tehnici de masaj. papule. cicatrici. aspectul lor dând indicaţii asupra troficităţii. cu etiologii diverse.  Aspecte patologice.  Consistenţa şi elasticitatea.  Aspecte patologice: tendinţă hemoragică (purpură. de la o regiune la alta. Ea poate fi diminuată în cazul fibrozei (în sclerodermie. Se urmăreşte depistarea cicatricilor. se pot decela: . fie o durere mai profundă.hipertonii. la palpare ansamblul muşchiului apărând foarte tare. Palparea.care pot constitui indicaţii ale masajului.

O sinovială normală nu poate fi percepută. Palparea este util completată prin punerea în tensiune pasivă a ligamentului. La unele articulaţii. în mod difuz.Masaj terapeutic-recuperator alte probleme ca: hematoame. nuclei de osificare (miozită osifiantă). Creşterea producţiei de lichid sinovial poate fi detectată prin perceperea bombării fundului de sac sinovial şi creşterea tensiunii sinovialei. vechimea tulburărilor. durerilor sau unor adenopatii (mai ales la nivel inghinal şi crural).. depistarea existenţei unor tulburări trofice.  Sinoviala. dă informaţii asupra caracteristicilor fenomenelor dureroase (ritmului inflamator sau ritmului mecanic) şi asupra eventualelor fenomene de blocaj. tibial posterior. dă informaţii despre poziţia spontană (antalgică sau prin deformare). în procesele inflamatorii şi de retracţie sau în mod mai localizat la nivelul unei inserţii. Examinarea articulaţiilor  Convorbirea cu subiectul. Examinarea circulaţiei 1. Examinarea sistemului nervos Din punct de vedere al stabilirii conduitei de urmat în aplicarea tratamentului prin masaj. a tulburărilor trofice. ruptură musculară. oferă informaţii în ceea ce priveşte existenţa edemelor. hipoestezie sau 29 . Circulaţia de retur (venoasă şi limfatică) în membrele inferioare:  Convorbirea cu subiectul. urmăresc depistarea eventualelor tulburări trofice. Durerea vie stârnită de presiunea pe punctul de inserţie semnalează o teno-periostită de inserţie (durerile asociindu-se cu cele ale muşchilor). prezintă importanţă. eventualelor modificări de culoare ale pielii. unei hipertrofii a epifizelor sau unui edem periarticular). unei revărsări. modalităţi. Acolo unde poate fi palpată. de tensiune. Circulaţia arterială în membrele inferioare:  Convorbirea cu subiectul. Rupturile pot surveni în urma traumatismelor sau a tenosinovitei şi se însoţesc cu impotenţă mai mare sau mai mică în funcţie de caracterul complet sau parţial al rupturii. antecedente. precum şi obţinerea unor informaţii în legătură cu module de exprimare a diferitelor pulsuri (la nivelul piciorului. urmăreşte evidenţierea următoarelor aspecte:  Durerile inserţiei. umflată). aponevrozită. precum şi testarea sensibilităţii (hiperestezie cutanată. 2. După ce i s-a cerut pacientului să efectueze mişcări şi după ce s-a mobilizat pasiv articulaţia. etc. Rupturile nu sunt de obicei percepute deoarece sunt înecate în revărsatul local. se procedează la palparea diverselor elemente:  Ligamentele.  Examenul vizual şi palparea. volumul (creşterea volumului se poate datora unei hipertrofii sinoviale.  Interlinia articulară. crampe. va urmări obţinere de informaţii în legătură cu apariţia claudicaţiei intermitente.  Rupturi. Examinarea tendoanelor  Palparea.  Palparea. stări inflamatorii (miozite). însoţită adesea de infiltrate ale planurilor care le acoperă. hiperestezie profundă.  Examinarea vizuală. etc. mai mult sau mai puţin. devine perceptibilă când este sediul fenomenelor inflamatorii (este îngroşată. Palparea sa urmăreşte identificarea unei zone dureroase care poate fi tratată prin masaj sau recunoaşterea tuturor modificărilor care pot constitui contraindicaţii ale masajului. popliteu şi femural). periostul şi uneori micile burse seroase. scoate în evidenţă semne funcţionale ca senzaţia de greutate.  Capsula. mai ales.  Examenul vizual şi palparea. Durerile inserţiei ligamentare atrag atenţia asupra faptului că în afecţiune este inclus. capsula poate apare dureroasă.

zona periombilicală şi zona epigastrică. este modalitatea de examinare de bază:  Ficatul . Examinarea viscerelor abdominale  Convorbirea cu subiectul. în fosa iliacă dreaptă.anestezie). permite să se facă bilanţul marilor funcţiuni.se examinează prin palparea zonei epigastrice şi ombilicale.se palpează în hipocondrul stâng.  Palparea.  Vezica biliară .  Colonul – se palpează pornind de la fosa iliacă internă dreaptă. pemite studierea sonorităţii ansamblului viscerelor goale ale cavităţii abdominale şi se efectuează. apoi spre unghiul splenic şi de acolo spre fosa iliacă internă stângă.se palpează sub marginea inferioară a grilajului costal drept.se palpează în hipocondrul drept. până la unghiul hepatic.  Percuţia. . în punctul lui Murphy.  Stomacul .se palpează ansamblul anselor în regiunea periombilicală.  Intestinul subţire . examinarea vizuală şi palparea).  Splina . date care pot fi obţinute folosind aceleaşi modalităţi de examinare (convorbirea cu subiectul. urcând spre hipocondrul drept. cu precădere.

..... 31 ..  APLICAŢII Realizaţi examinarea unui subiect în vederea aplicării masajului terapeuticrecuperator şi completaţi... SEX:..Masaj terapeutic-recuperator Model de fişa de examinare FIŞĂ DE EXAMINARE în vederea aplicării masajului terapeutic-recuperator SUBIECT:. o fişă conform modelului dat........ STRUCTURA EXAMINATĂ 1.................... la rubrica observaţii... Viscere abdominale NOTĂ: Bineînţeles că. Circulaţie 6. Fişa poate fi îmbunătăţită........... Articulaţii 5... Tendoane 4..... Sistem nervos 7... se va lăsa spaţiul corespunzător înscrierii tuturor rezultatelor... cu informaţiile obţinute.... VÂRSTĂ:... Pielea şi ţesutul subcutanat FORMA DE EXAMINARE Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: Convorbirea: Examenul vizual: Examenul palpatoriu: OBSERVAŢII 2... Ţesut muscular 3.

Stabilirea conţinutului şedinţelor de masaj în funcţie de rezultatele examinării Posibilităţi de corelare a diverselor procedee şi tehnici de masaj. este de la sine înţeles că programele vor fi alcătuite din dominante sau metode.  recomandări medicale.  afecţiuni asociate.  evoluţia generală şi evoluţia ca urmare a efectelor specifice urmărite prin aplicarea masajului etc.  procedee şi tehnici aplicate pe regiunea / segmentul afectat. Atunci când se vorbeşte despre alcătuirea unui program de acţionare în funcţie de scopul propus.  vechimea afecţiunii. în cadrul aceleiaşi şedinţe.  scopul urmărit. principalele scopuri urmărite în timpul aplicării masajului. cu scop strict terapeutic-recuperator. Cunoscându-se faptul că efectele masajului nu se pot disocia complet. orientate în sensul atingerii scopului principal.  procedee şi tehnici cu efecte predominant reflexe.  gradul de reactivitate al pacientului şi modul de obţinere a reacţiilor de răspuns. cum ar fi:  diagnostic.  starea pacientului (în general şi în momentul începerii şedinţei). din care derivă efectele necesare rezolvării majorităţii abordărilor terapeutice. sunt:  scopul circulator. în sensul stimulării reechilibrării neurovegetative. Protocolul unei şedinţe de masaj Pentru întocmirea unui protocol al şedinţei de masaj terapeutic-recuperator se vor avea în vedere:  poziţia subiectului.  observaţiile rezultate în urma examinării subiectului în vederea aplicării masajului. cu scop de pregătire a organismului pentru următoarele intervenţii. aplicate la distanţă de regiunea / segmentul afectat. în funcţie de scopul urmărit Selectarea şi îmbinarea în cadrul aceleiaşi şedinţe de masaj a unor elemente din diverse metode va ţine cont de o serie de aspecte referitoare la pacient şi afecţiune.  scopul relaxator. este vorba de fapt de selectarea acelor metode.  procedee şi tehnici ajutătoare. de susţinere şi întărire a efectelor urmărite prin aplicarea celor de la punctul anterior.  poziţia regiunii sau segmentului pe care se acţionează.  abordarea aplicării masajului în următoarea succesiune:  procedee şi tehnici cu efecte generale asupra întregului organism.2.  scopul stimulativ.  simptome. . procedee şi tehnici care au posibilitatea de a se completa şi a-şi întări efectele reciproc.  procedee şi tehnici aplicate la distanţă de regiunea/segmentul afectat sau pe regiunea / segmentul afectat. procedee şi tehnici de masaj cu efecte predominant asupra aparatelor sau sistemelor interesate. În general.3. sedativ (antalgic). în strânsă legătură cu specificul afecţiunii şi particularităţile individuale ale subiectului.

decontracturant al umerilor şi cefei. fie că este mai superficial sau mai profund. Caracteristicile protocolului unei şedinţe de masaj care îşi propune obţinerea unor efecte predominant sedative. este de la sine înţeles că masajul va fi foarte eficient şi în profilaxia sau tratamentul escarelor şi ulcerelor varicoase. dar pentru a drena un edem sau pentru a facilita circulaţia sanguină şi limfatică. urmărind caracteristicile de mai sus. masajul reflex al picioarelor şi mâinilor. se vor selecta şi combina cele mai eficiente metode. acest lucru reglându-se şi în funcţie de particularităţile subiecţilor.  abordarea procedeelor şi tehnicilor de masaj se poate realiza în următoarea succesiune:  masaj de apel abdominal . mişcările terminânduse de fiecare dată proximal. în scopul completării efectelor. masajul se completează eficient cu procedeele şi metodele de gimnastică cardio-vasculară. Caracteristicile protocolului unei şedinţe de masaj care îşi propune obţinerea unor efecte predominant circulatorii Bineînţeles că toate tipurile de masaj au efecte de ordin circulator. putând avea efecte inverse. mai ales generale. Astfel. Efectul sedativ şi antalgic localizat se poate obţine şi prin procedee şi tehnici aplicate la distanţă de locul dureros (pe cale reflexă. În cadrul programelor complexe kinetoterapeutice.). Se va acţiona timp mai îndelungat.  poziţia regiunii (membrului/membrelor) afectate: declivă pentru facilitarea circulaţiei de retur şi proclivă pentru facilitarea circulaţiei arteriale. Acest tip de masaj se poate asocia eficient cu tehnici de relaxare controlată (de tip exogen sau endogen) şi psihoterapeutice. În cazul în care sunt asigurate condiţiile optime de mediu ambiant (temperatură.şi toracal .  masajul reflex al piciorului . nu trebuie să fie prea intens. Se va lucra continuu. la unii o durată prea mare de acţionare.  masaj relaxator. totdeauna în sensul circulaţiei de retur.  masaj segmentar al membrului respectiv. prin masajul zonelor reflexogene reciproce. masajul special în celulalgii etc. dar şi prin aplicaţii efectuate chiar pe locul dureros. antalgice În general. pentru obţinerea unor efecte de facilitare a circulaţiei de retur sau a circulaţiei arteriale.). pentru a obţine aceste efecte. cu musculatura relaxată. în scopul amplificării şi asigurării durabilităţii efectelor obţinute.pentru membrele inferioare . tehnicile folosite decurgând unele din altele. linişte etc.pe zonele corespondente sistemului circulator sanguin şi limfatic. 33 . luminozitate.). începând cu segmentul proximal şi continuând până la distal. procedee şi tehnici. în aşa fel încât efectele să fie cât mai puternice. prin această modalitate de acţionare se obţin efecte relaxatoare reale. rapide şi stabile. masajul trebuie să aibă un caracter destul de lent şi. se vor avea în vedere următoarele:  poziţia subiectului: cât mai comodă. presopunctură etc.Masaj terapeutic-recuperator  procedee şi tehnici de calmare-liniştire sau stabilizare a efectelor urmărite şi obţinute în cadrul şedinţei. Efectele de ordin circulator fiind dublate de efecte trofice. pentru a nu stimula prea mult sensibilitatea subiectului. cu posturări şi aplicarea unor contenţii elastice. folosind uneori chiar şi tehnici care provoacă oarecare durere (masajul transversal profund.pentru membrele superioare.

ceea ce poate face necesară reglarea intervenţiei. de diagnostic b. pentru a obţine cele mai bune rezultate. din cadrul metodelor şi procedeelor. Masajul terapeutic-recuperator fiind o formă de tratament simptomatic. deoarece pe baza rezultatelor acestei examinări poate să-şi structureze corect intervenţia în vederea atingerii scopului urmărit şi a obţinerii rezultatelor dorite. în funcţie de influenţele directe (mecanice) sau indirecte (reflexe) urmărite. efectul stimulativ nu poate fi obţinut decât prin aplicaţii cât mai discontinue. existenţa unor senzaţii de furnicături (parestezii) b. protocolul unei şedinţe de masaj va conţine obligatoriu obiective cu adresabilitate acelor semne. simptome sau sechele care pot fi tratate. cu intensitate şi profunzime mare. în aşa fel încât prima intervenţie să o pregătească pe următoarea şi să întărească efectul celei anterioare. se pot evita eşecurile terapeutice. reglare a actului terapeutic 2. procedeele şi tehnicile de masaj şi să le aplice adaptat la particularităţile pacientului şi ale afecţiunii. Rezumat Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului terapeutic-recuperator este un aspect foarte important al muncii masorului. Examinarea subiectului în vederea aplicării masajului are următoarele funcţii: a. Se vor selecta. Evaluare 1. în felul acesta. masorul are posibilitatea selectării celor mai eficiente metode. de evaluare a stării subiectului (momentane şi în timp) c.Caracteristicile protocolului unei şedinţe de masaj care îşi propune obţinerea unor efecte predominant stimulative Din punct de vedere tehnic. cu schimbări rapide şi dese de ritm. crampe d. existenţa unei senzaţii de greutate. Unele dintre aspectele care pot fi descoperite la examinare ar putea să contraindice aplicarea masajului (momentan sau în anumită regiune) şi. În funcţie de rezultatele examinării şi de o serie de informaţii indispensabile despre pacient şi afecţiunea sa. examinarea continuă (chiar în timpul aplicării masajului) poate da informaţii despre modul în care răspunde organismul subiectului la intervenţia respectivă. convorbirea cu subiectul poate da informaţii despre: a. procedee şi tehnici de masaj şi de a le îmbina în cadrul aceleiaşi şedinţe de masaj. de tensiune. existenţa unor senzaţii de mâncărime (prurit) c. tehnicile scurte şi mai mult sau mai puţin profunde. precum şi desfăşurarea logică a şedinţei de masaj. Succesul aplicării şedinţelor de masaj depinde foarte mult de modul în care masorul ştie să selecteze metodele. caracteristicilor fenomenelor dureroase (ritmului inflamator sau ritmului mecanic) şi asupra eventualelor fenomene de blocaj . În cadrul examinării pielii şi ţesutului conjunctiv subcutanat. De asemenea.

Splină hipocondrul drept. Mobilitatea ţesuturilor g. Eritem i. poate fi palpată printr-o abordare corectă 35 . Examinarea palpatorie a ţesutului muscular poate da informaţii despre: a. se examinează prin palparea zonei epigastrice şi ombilicale 5. poziţia spontană a articulaţiei (antalgică sau prin deformare) b. nu poate fi percepută b. O membrană sinovială normală: a. se palpează sub marginea inferioară a grilajului costal drept 1. urcând spre 4. Vezică biliară d. Stomac iliacă internă dreaptă. Vitilogo b.Masaj terapeutic-recuperator 3. Intestin şi de acolo spre fosa iliacă internă subţire stângă. Fibroză j. Cianoză. prezenţa tulburărilor circulatorii c. se palpează ansamblul anselor în regiunea periombilicală f. în punctul lui Murphy b. apoi spre unghiul splenic 6. Tulburări circulatorii la 3. Culoarea e. se palpează în hipocondrul stâng 2. existenţa unor induraţii sau fibroze e. Repere Aspecte patologice Corespondenţe a. 1. 2. Melanodermie. existenţa unor nuclei de osificare (miozită osifiantă) c. modificări de volum 7. existenţa unor hipertonii b. Grosimea nivelul extremităţilor 4. până la unghiul 5. Atrofie 5. Sensibilitatea h. Care dintre reperele din prima coloană trebuiesc urmărite pentru a decela aspectele patologice din coloana a doua? Selectaţi cifrele corespondente şi transcrieţi-le în coloana a treia. tulburări ale sensibilităţii superficiale d. e. Ficat c. Hipertrofie c. Temperatura f. se palpează pornind de la fosa 3. Examinarea viscerelor abdominale se realizează ţinând cont de următoarele repere: Viscerul examinat Reper Corespondenţă a. Hiperestezie 4. Cicatrice aderentă k. Colon hepatic. Inflamaţie d. existenţa unor hematoame 6. Examinarea vizuală a articulaţiilor poate da informaţii despre: a. se palpează în hipocondrul drept.

poziţia regiunii sau segmentului pe care se acţionează d. rezultatele examinării 10. sunt: a. procedee şi tehnici aplicate pe regiunea / segmentul afectat. cu scop strict terapeuticrecuperator. scopul stimulativ e. în cadrul unei şedinţe.8. scopul urmărit g. afecţiunile asociate e. procedeele şi tehnicile de masaj. poziţia pacientului c. scopul relaxator (sedativ. aplicate la distanţă de regiunea / segmentul afectat. scopul circulator c. se va avea în vedere: a. antalgic) d. procedee şi tehnici ajutătoare. existenţa eventualelor modificări de culoare ale pielii c. . abordarea aplicării masajului într-o succesiune logică 12. cu scop de pregătire a organismului pentru următoarele intervenţii. disponibilitatea pacientului f. sunt: a. Pentru întocmirea unui protocol al şedinţei de masaj terapeutic. disponibilitatea masorului c. Ordonaţi în succesiune logică (prin numerotare începând cu 1 de la categoria de procedee şi tehnici de masaj care se aplică prima) următoarele categorii de procedee şi tehnici incluse în schema generală de abordare a unei şedinţe de masaj terapeuticrecuperator: procedee şi tehnici cu efecte predominant reflexe. procedee şi tehnici aplicate la distanţă de regiunea/segmentul afectat sau pe regiunea / segmentul afectat. Principalele scopuri (din care derivă efectele necesare rezolvării majorităţii abordărilor terapeutice) ale masajului terapeutic-recuperator. Aspectele referitoare la pacient şi afecţiune. scopul curativ b. de susţinere şi întărire a efectelor urmărite prin aplicarea celor de la punctul anterior. procedee şi tehnici de calmare-liniştire sau stabilizare a efectelor urmărite şi obţinute în cadrul şedinţei. vechimea afecţiunii b. pe baza cărora se selectează şi îmbină. existenţa edemelor b. diagnosticul b. Examinarea sistemului nervos urmăreşte să obţină informaţii despre: a. în strânsă legătură cu specificul afecţiunii şi particularităţile individuale ale subiectului. în sensul stimulării reechilibrării neurovegetative. scopul profilactic 11. recomandările medicale d. procedee şi tehnici cu efecte generale asupra întregului organism. efectele obţinute anterior e. sensibilitate 9.

J. Maxwell-Hudson. Canada 2. Anatomy. Mosby.. 1974. 2001.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. 2002. masaj reflex al piciorului c.. R. Baltimore 37 . Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. ŞI Benjamin. Mârza. I. M. Guide to Massage. 1998. New York 5. Editura Plumb. 2004.. Masajul terapeutic. Biomechanics and Pathology. aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj continuu e. Masaj clasic.. vol. Note de curs.. Bacău 4. începe cu: a. folosirea unor procedee şi tehnici aplicate rapid b. C. New Delhi 7. şi Mîrţ. A Massage Therapist's Guide to Patohology. masaj de apel 14. Caracteristicile unei şedinţe de masaj în scop preponderent stimulativ sunt: a. Physiology. masaj relaxator. Fritz. C. Mârza. D.. reglarea duratei de acţionare în funcxţie de particularităţile subiectului 15. Medical Publishers LTD. D.Masaj terapeutic-recuperator 13. folosirea unor procedee şi tehnici aplicate lent c. Le massage .. B. Jaypee brothers. aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj mai puţin intens c. Caracteristicile unei şedinţe de masaj în scop preponderent relaxator sunt: a. Werner. 2001. Samuel. A. Williams&Wilkins. Sinha. S. DK Publishing. aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj intens d. Grosembach. decontracturant al umerilor şi cefei b.. 2001. Universitatea din Bacău 3.E. Paris 6. Principles and Practices of Therapeutic Massage.G. J. folosirea unor procedee şi tehnici aplicate discontinuu b. Şedinţa de masaj. care urmăreşte obţinerea unor efecte predominant circulatorii. nr. folosirea unor schimbări rapide şi dese de ritm în aplicarea procedeelor şi tehnicilor Bibliografie 1. 5.

.

 Să cunoască diferitele disfuncţii localizate la nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat care pot fi abordate prin masaj terapeutic. la efectuarea unei fricţiuni transversale profunde la nivelul tuberozităţii posterioare pe partea internă (mediană) a calcaneului. înseamnă că leziunea are cauze combinate. fie asupra căilor de conducere. Indicaţii ale masajului în tratamentul durerii Durerea. simfiza pubiană. în ceea ce priveşte diminuarea sau combaterea durerii ca şi cele aplicate direct pe zona dureroasă. faţa internă a genunchiului. dar am întâlnit dificultăţi.1. uitându-se însă că există posibilităţi de acţionare la distanţă care pot avea efecte la fel de bune. aplicaţia nu a avut suficientă putere de pătrundere. este mai veche şi trebuie schimbată orientarea terapeutică. Dacă efectul sedativ nu apare destul de repede şi rezultatele nu apar nici după câteva încercări. unde.  Să cunoască principalele disfuncţii neuromusculare care pot fi abordate prin masaj terapeutic. se pare că Metoda Cyriax (Mârza. Indicaţii generale privind aplicaţiile terapeuticrecuperatorii ale masajului Scop  Însuşirea indicaţiilor generale privind aplicaţiile terapeutic-recuperatorii ale masajului şi conţtientizarea faptului că masajul este o formă de tratament simptomatic. 4.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul IV. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. întrerupând transmiterea mesajului nociceptiv. care poate încerca să o învingă acţionând fie asupra receptorilor. chiar şi folosind interfalangiana proximală a indexului. Durerile periarticulare Chiar dacă radiografiile evidenţiază modificări structurale la nivelul oaselor. printre contraindicaţiile masajului sunt enumerate artritele inflamatorii şi infecţioase. 39 . Fără a deţine exclusivitatea. de exemplu.. kinetoterapeutul poate ocupa linia nervoasă. majoritatea acestor indicaţii generale fiind întâlnite în mai multe categorii de afecţiuni. D.  Să cunoască modul general de intervenţie în cazul abordării fiecăreia dintre indicaţiile generale enumerate anterior. studenţii vor putea:  Să cunoască diferite tipuri de durere care pot fi abordate prin masaj terapeutic. Din acest punct de vedere. 1998) este cea mai bună soluţie care poate fi încercată în scopul combaterii durerilor la nivelul elementelor periarticulare. intră în sfera de acţiune a kinetoterapeutului. kinetoterapeutul poate interveni cu tehnici specifice pentru diminuarea sau combaterea durerii la nivelul elementelor articulare şi periarticulare. Eficienţa aplicării sale depinde uneori şi de gradul de accesibilitate la elementul anatomic de tratat. oricare ar fi forma şi cauza sa. sunt regiuni uşor de tratat. Intervenind cu stimuli superiori ca intensitate faţă de cei care sunt preluaţi de obicei la nivelul receptorilor. Glezna. pe cale reflexă.

D. îngreunând. obţinându-se efecte sedative şi o netă ameliorare funcţională. Doar în cazul în care durerile nocturne se datorează poziţiilor adoptate în timpul somnului şi compresiunii sau distensiei elementelor periarticulare. persistând chiar şi atunci când factorul care le-a cauzat a dispărut. În cazul durerilor tendinoase şi teno-periostale se vor folosi masajul transversal profund. nu va apare durere la contracţia izometrică. dar dacă inserţia se efectuează pe cartilaj. Durerile tendinoase şi teno-periostale De multe ori este greu să se facă diferenţierea între durerile periarticulare şi cele din această categorie. este bine ca specialistul în kinetoterapie să cunoască foarte bine toate aspectele legate de funcţionalitate. este în acest caz mai puţin localizată. deoarece ele prezintă tablouri clinice a căror descriere este confuză (spre exemplu durerile localizate pe faţa externă a articulaţiei cotului. În general. constituie contraindicaţii absolute pentru orice formă de masaj local. care au tendinţa de a se permanentiza. Uneori. . ca şi unele tendinite. dureri şi contracturi care exprimă adesea o reacţie de apărare a organismului (contracturi antalgice). în zona epicondiliană). gleznei. inserţia superioară a marelui drept abdominal . în cazul suprasolicitării genunchiului sau şoldului în timpul programelor de recuperare). se poate interveni asupra acestora. de multe ori şi procesul de reeducare funcţională (de exemplu. Frecvent întâlnite în practica sportivă. în timp ce dacă este vorba despre capsulă sau ligament. în ciuda faptului că forţa tricepsului sural redevenise aproape normală. Durerile musculare şi contracturile Exceptând afecţiunile neurologice. destul de repede. traumatisme ale umărului) lăsând loc unor îndoieli în ceea ce priveşte natura leziunii. chiar dacă stabilirea diagnosticului şi a elementelor lezate este apanajul medicului. inserţia pelvină a aponevrozei fesiere). reacţia periostului la solicitări excesive (sau pur şi simplu nefiziologice) se orientează spre tendon sau spre aponevroză. Metoda Vogler (fricţiune periostală) (Mârza. se mai pot întâlni următoarele situaţii:  Dureri musculare şi contracturi la nivelul muşchilor scurţi (la rădăcinile membrelor. asociat cu contracţii izometrice ale muşchilor corespunzători tendoanelor lezate. Durerile localizate la nivelul aponevrozelor vor beneficia de acelaşi tratament. 1998) a dat întotdeauna rezultate bune în aceste cazuri. aceste reacţii de vecinătate. masajul transversal profund este impracticabil (de exemplu. continue sau exacerbate.). având o topografie mai labilă. pot fi clasificate printre afecţiunile iatrogene (de exemplu. în cazul în care inserţia se efectuează pe os (de exemplu. în care pot apare dureri musculare şi contracturi. de reluarea contracţiilor musculare cu intensitate progresiv crescătoare. tablourile clinice ale mai multor afecţiuni mixte (entorse ale genunchiului. Ele prezintă un tablou clinic mai puţin clar definit faţă de cel al afecţiunilor tendinoase şi ligamentare. contracţia izometrică a muşchiului a cărui tendon se presupune a fi afectat. sau la nesportivii care îşi depăşesc posibilităţile în efectuarea unor exerciţii fizice. iar durerea provocată. descrisă de pacient ca o senzaţie de greutate sau zonă insensibilă şi.Existenţa durerilor nocturne.unghiul Charpy). în rupturile parţiale ale tendonului achilian. neuitându-se niciodată necesitatea adaptării continue a intensităţii la reacţiile pacientului. Persistenţa acestei dureri parazitează controlul neuromuscular. la sportivii care consumă anabolizante. ultrasunete şi unde electromagnetice.. care ghidează aplicarea masajului în afecţiunile ligamentare. Totuşi această corelaţie nu este constantă. la nivelul segmentului cervical etc. am întâlnit o astfel de reacţie periostală. va stârni durere dacă într-adevăr este afectat tendonul. pacientul nu-şi putea controla eficient încărcarea antepiciorului). ea fiind urmată.

observarea reacţiilor pacientului trebuind să stea la baza progresiei lucrului. părerea majorităţii cercetătorilor în domeniu este că practicarea masajului are ca efect accentuarea lor. cu extremitatea mai ridicată. alternându-le cu contracţii musculare. tratând la început această hipertonie de apărare ca pe o contractură dureroasă.E. la nivelul membrelor inferioare. constând în frământat profund şi lent şi presiuni locale executate alternativ cu rulatul şi cernutul masei musculare. cu rădăcina mai ridicată decât extremitatea. mai întâi în apropierea rădăcinii membrului. Totul se petrece ca şi cum pacientul ar anticipa revenirea suferinţei anterioare şi ar contractura regiunea (voluntar de data aceasta). Localizate. care se datorează surmenajul mecanic şi întregului său cortegiu de intoxicaţii locale prin metaboliţii acizi ai contracţiei musculare. recomandându-se începerea sa la distanţă. prelucrarea din aproape în aproape a sectorului contracturat. pentru a o proteja de durere. În scopul combaterii acestor dureri se foloseşte următoarea succesiune a tehnicilor de masaj: masaj de apel la nivelul abdomenului. dar revenind totdeauna până la rădăcină. mai profund. dar se pare că.. în funcţie de 41 . pluriarticulari. procedeele executate de la talon spre degete sunt preferabile celor efectuate în sens invers. asocierea căldurii (raze infraroşii. Masajul bolţii plantare se dovedeşte foarte eficient. pentru a reda funcţionalitatea normală regiunii respective: este vorba. Samuel (citat de Werner. fiind o regulă care trebuie respectată obligatoriu. masorul trebuie să îi redea încrederea pacientului. procedee care favorizează scăderea tensiunii şi epurarea acidului lactic. Durerile de origine vasculară Durerile care însoţesc îngroşările vaselor şi stazele venoase nu apar neapărat numai în prezenţa edemelor sau a existenţei plăcilor varicoase vizibile. dovedindu-i că durerea nu mai reapare. cel mai frecvent. În ceea ce priveşte contracturile legate de o afecţiune neurologică (hipertonii piramidale şi extrapiramidale). 1998) subliniază faptul că senzaţia de oboseală a membrelor inferioare este foarte des datorată acestui factor. B. după care poate aplica procedeele mai viguros. deoarece se impune respectarea unei foarte atente gradări. reducând deplasarea mâinilor la minimum necesar şi folosind o suprafaţă de contact cât mai mare posibil. poziţia declivă a membrului inferior. R. 4. Tehnica terapeutică de ales va fi cea care urmăreşte relaxarea. Masajul contracturilor mecanice nu presupune precauţii deosebite.2.Masaj terapeutic-recuperator  Dureri musculare şi contracturi la nivelul muşchilor lungi. apoi presiuni alunecate profunde şi frământat lent. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor neuromusculare Hipertonia musculară de apărare Desemnăm prin acest termen un tablou foarte asemănător cu cel al durerilor musculare şi contracturilor. Deabia după aceste demersuri. dar din care factorul durere a dispărut. tumefierea segmentului afectat este foarte neplăcută atunci când membrul este în poziţie proclivă. deci despre stimularea subiectului pentru a-şi învinge frica faţă de reapariţia simptomelor. această reacţie putând fi interpretată ca o manifestare a inerţiei sanguine şi limfatice la nivelul venelor. masaj sub apă caldă) sporeşte efectele decontracturante. aplicaţiile avansând în regiuni din ce în ce mai distale în timpul şedinţelor. scop care poate necesita timp îndelungat de tratament. ele se caracterizează prin senzaţii neplăcute de greutate şi durere cu topografie foarte difuză. fiind deci preferabil să nu fie folosit. mai dinamic. Masajul contracturilor antalgice este ceva mai problematic. ŞI Benjamin. contrar ideilor cunoscute. care se întinde mult în timp. dar durata tratamentului necesar nu permite decât rareori alegerea acestei căi.

este o mare diferenţă între celulita-sistem (infiltrat care se întinde pe zone mari ale corpului. altele par să se organizeze de sine stătător. citaţi de Mârza. Confruntat destul de des cu acest tablou alcătuit din diminuarea importantă sau pierderea totală a tonusului şi forţei musculare. conflictul. şi uneori chiar preced. Hipokinezia Altă faţetă a patologiei neuromusculare consecutivă unui episod algic. acest lucru poate fi prevenit prin obţinerea unui mai bun control proprioceptiv. Organizarea pe termen lung a unui infiltrat neglijat în stadiul precoce. aplicabile în scopul combaterii infiltratelor. kinetoterapeutul va opta pentru repetarea contracţiilor musculare. Infiltratele evoluează în mod variabil: unele dispar odată cu tratarea factorului cauzal. Indicaţii ale masajului în tratamentul disfuncţiilor localizate la nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat Infiltratele subcutanate Infiltratele subcutanate se deosebesc de edeme prin caracterul lor local. Stabilirea tehnicilor masajului. 4. excesive pot constitui factori cu reveniri repetitive. despre care vorbim în acest capitol. Aceasta din urmă. dar unii pacienţi care şi-au pierdut simţul kinestezic nu pot efectua mişcările active fără ajutor şi tehnicile de masaj care trezesc reflexul miotatic le pot oferi un sprijin oportun (Bugnet. pregătind astfel revenirea la lucru activ. ex-lombalgiile lasă în urma lor disfuncţii lombo-pelvine şi sunt susceptibile de a recidiva cu ocazia unor incidente minore.. Tratamentul acestei tulburări este de domeniul tehnicilor de reprogramare neuromusculară. Dolto. frământatul profund şi tehnicile de întindere a fasciilor vor fi cele mai potrivite pentru atingerea scopului terapeutic. Pentru kinetoterapeut. Aici este foarte dificil să se respecte absolut regula . Descoperite imediat la palpare. infiltratele subcutanate însoţesc adesea. hipokinezia constă în afectarea reprezentării proprioceptive a unei părţi a corpului. şi de a dispare complet doar prin intermediul folosirii masajului. Ieşind din faza dureroasă. zone a căror topografie variază în funcţie de sex) şi celulita reacţională. rău percepută. chiar punctural. apoi folosind din ce în ce mai mult pulpele degetelor. celulita este pielea de portocală asociată cu un tablou dureros de intensitate variabilă. această zonă este rău folosită. producând diverse tulburări. Rabe. mai frecvent. Pentru marele public. un conflict care se desfăşoară la nivelul unui organ situat la distanţă: totul se întâmplă atunci ca şi cum pielea ar cere ajutor pentru viscere de la o articulaţie la nivelul căreia se exprimă. evoluează spre o fibropaniculoză şi intră în tabloul complex. masajul neputând singur să refacă troficitatea.numărul şi gravitatea sechelelor afecţiunilor articulare şi abarticulare. prin anumite semne. mai mult sau mai puţin rapid. mai întâi pe suprafaţă mare. se efectuează în principal frământat. se poate face trecerea de la masaj la reeducarea efectivă. D. tonicitatea şi randamentul muscular. tratată precoce.3. Singurul său merit fiind acela că stimulează receptorii locali. contracţiile musculare insuficiente sau. Gesturile neadaptate la finalitate. curent desemnat sub numele de celulită. 2002). controlând presiunea degetelor pe ţesuturile masate pentru a evita echimozele care pot apare în cazul unei presiuni puternice. Hipotrofia şi atrofia musculară Hipotrofiile şi / sau atrofiile musculare însoţesc (chiar şi în absenţa oricărei leziuni nervoase decelabile) pierderea totală (prin imobilizare posttraumatică sau postchirurgicală) sau parţială (prin inhibiţie nociceptivă) a funcţionalităţii musculo-articulare. depinde de configuraţia zonei de tratat:  La nivelul membrelor şi abdomenului. este susceptibilă de a regresa.

datorită prejudiciului adus funcţionalităţii musculo-articulare. unde infiltratul dă dureri greu de suportat. Câmpul de acţiune al masajului priveşte colecţiile de volum mai mic şi hematoamele difuze.mai bine tolerate. durerea şi şocul postoperator au fost considerabil scăzute. înlătură suferinţa. limitează riscul producerii stazelor şi completează schema de tratament. a căror gravitate este determinată de localizare: cele care sunt localizate la nivelul unui plan de alunecare între masele mai multor muşchi care acţionează sinergic (triceps sural.. loja anterioară a braţului). presiuni alunecate profunde efectuate în sens centripet. sau în apropierea unei articulaţii 43 . de preferinţă izotonică a muşchilor învecinaţi. sediul unui infiltrat dureros la mulţi cardiaci operaţi sau la pacienţii suferind de cardiopatii funcţionale. postchirurgicale şi postflebitice ale membrelor. asociate cu mobilizarea pasivă şi cu contracţia.în mod constant . Stabilirea şi respectarea poziţiilor de repaus şi folosirea terapiei ocupaţionale. paresteziile persistente şi algiile barometrice târzii au fost de 5-6 ori mai rare decât la pacienţii care nu au beneficiat de masaj. la începutul tratamentului sau/şi şedinţei decât clasica palpare-rulare a lui Wetterwald (Mârza. Dacă conexiunile dintre piele şi viscere fac posibilă exprimarea la suprafaţa corpului a unui conflict intern. dezminţită de experimentarea clinică. Trebuie adăugat că această autentică reflexoterapie se dovedeşte că are efect chiar şi atunci când este efectuată fără respectarea strictă a protocoalelor recomandate de diversele metode de masaj. Drenajul edemului reprezintă. apoi presiunile cu faţa palmară a degetelor. Edemele Kinetoterapeutul se confruntă adesea cu edemele posttraumatice. Cicatricile Strategia kinetoterapeutică detaliată va fi tratată la punctul Aplicaţiile masajului în chirurgie şi la imobilizaţi. rezultatele fiind . dar această poziţie pare să fie resimţită ca foarte confortabilă mai ales de către pacienţii cu edem al membrului superior (de exemplu. nu se impune aici. masajul de drenaj limfatic. Punerea în poziţie declivă a membrului. La nivelul pielii acoperite cu păr. numărul procedeelor aplicate. cvadriceps. postcontuzionale. D. sunt . acest lucru fiind însă contraindicat. se poate observa că legăturile respective funcţionează şi în sens invers. ţinând cont de marea sensibilitate a tegumentelor infiltrate. un imperativ de prim ordin înainte de a se trece la reeducarea funcţională propriu-zisă. suprafaţa de acţiune fiind impuse terapeutului cu o rigoare inutilă. deoarece este foarte uşor de lezat reţeaua capilară superficială. reprezintă o contribuţie foarte bine pusă la punct în rezolvarea problemei constituite de combaterea edemului. mobilizarea planului superficial (fricţiunea) cu palmele. (ca cel al lui Leduc). de preferat în cazul tulburărilor venoase. în cazul braţului îngroşat după mastectomie). Experimentele efectuate pe pacienţi care au suferit intervenţii chirurgicale au permis desprinderea următoarelor concluzii: la pacienţii care au beneficiat de masaj din momentul în care s-a renunţat la pansament.de cele mai multe ori .durabile). mai ales la nivelul mâinii şi piciorului. 1998). masajul spaţiului interscapulo-vertebral stâng. cu evoluţie spre fibrozare.Masaj terapeutic-recuperator nondurerii. pot fi tratate prin presiuni locale. Hematoamele Drenajul hematoamelor mari este rezervat chirurgiei. de cele mai multe ori. cărora nu trebuie să li se subestimeze impactul psihologic asupra pacienţilor. sensul de execuţie. Există paciente care sunt convinse că nu-şi pot rezolva paniculoza decât cu preţul unui masaj agresiv.  La nivelul toracelui şi spatelui. Din punct de vedere tehnic. sunt practicabile doar fricţiunile cu faţa palmară a vârfurilor degetelor. Edemele foarte localizate. fiind posibilă acţionarea în scopul ameliorării simptomelor (de exemplu. masajul se dovedeşte a fi deosebit de eficient şi în ceea ce priveşte prejudiciul estetic datorat unor cicatrici proeminente.

care tind să evolueze spre retracţie. traumatică sau pe cale chirurgicală. de fiecare dată. Din acest motiv. este clar că rezultatele tratamentului preventiv vor fi superioare celor ale tratamentului curativ. . în acest caz. S-ar putea spune chiar că este inferioară la primii. atunci când se lucrează alternând procedeele cu contracţii musculare efectuate într-un sector de alungire progresiv crescător. conduce la instalarea unui simptom mai mult sau mai puţin grav. În toate cazurile şi. părânduse că facilitează şi resorbţia colecţiei sanguine concomitent cu efectul exercitat asupra edemului. a cărui evoluţie determină apariţia unei noi fibroze. nu numai în cazul afecţiunilor musculoscheletale. În unitatea de cur sunt prezentate durerile periarticulare. Nu trebuie uitat însă faptul că. dar această afirmaţie nu poate fi susţinută cu măsurători obiective. frecvenţa statistică a incidentelor de acest fel nefiind mai crescută la pacienţii care au fost masaţi decât la cei care nu au fost. Masajul singur este puţin eficient. O fibroza suprarotuliană. de un element subiectiv ca cel care stă în atenţia reumatologului confruntat cu acest obstacol în cazul unui infiltrat periarticular). mai ales atunci când pacientul nu urmează unui tratament fibrolitic eficient. Punţile fibroase nou formate împiedică alunecarea. Hipertrofia musculară de apărare. Potenţialul de alungire al acestora devine foarte slab şi ruperea lor. masajul pentru combaterea fibrozelor trebuie efectuat o perioadă îndelungată de timp. intervenţia se va adapta strict la particularităţile subiectului. hipotrofiile şi atrofiile musculare sunt tulburări ale funcţiilor neuromusculare cu care kinetoterapeutul se întâlneşte foarte frecvent. iar diminuarea şi / sau combaterea sa este unul dintre principalele obiective urmărite.(hematoamele la nivelul părţii antero-inferioare a coapsei). Fibrozele Consecutive unui edem persistent care alterează schimburile trofice. ea bazânduse doar pe experienţa practică. de afectare a structurilor histologice. hipokinezia. prezintă la palpare o consistenţă foarte diferită de cea apreciată pentru genunchiul normal (nefiind vorba. Înţelegerea mecanismelor care le provoacă şi recunoaşterea lor (fără a le confunda) sunt aspecte importante. Fibroza se poate detecta în timpul examinării mobilităţii pasive. care va împiedica formarea aderenţelor sau va diminua gravitatea lor. durerile musculare şi contracturile şi durerile de origine vasculară şi modalităţile generale prin care se poate acţiona pentru diminuarea şi / sau combaterea lor. meritul său major fiind acela de a face mai puţin neplăcute posturile şi mobilizările pasive pe care le precede. caracterizându-se prin întărirea elementelor mai greu detectabile în mod normal. fibrozele produc un fenomen relativ puţin reversibil. cu efecte profunde. pentru a se obţine efectele scontate. de exemplu. durerille tendinoase şi teno-periostale. care pot contribui la asigurarea demersului terapeutic. depistându-se la palpare duritatea ţesuturilor. unele pe altele. Fiind de mai multe tipuri (tipuri care ţin şi de cauzele care determină apariţia durerii). Riscul calcifierii hematoamelor masate este un tabu fără fundament experimental sau clinic. La acestea se va adăuga frământatul cu priză mare şi cu mişcări foarte ample şi lente. a fibrelor musculare tendinoase sau aponevrotice. pot determina un prejudiciu funcţional considerabil prin aderenţele pe care le produc. Tehnicile de masaj vor fi cele deja citate pentru drenajul venos şi limfatic. unui hematom nedrenat sau organizării cicatriceale. Rezumat Durerea este un fenomen frecvent întâlnit în activitatea kinetoterapeutului. este normal că şi abordarea intervenţiei asupra sa trebuie să fie diferită. care însoţeşte starea de suferinţă cronică a genunchiului.

Contracturile la nivelul muşchilor scurţi se datorează frecvent: a. căilor de conducere 2.Masaj terapeutic-recuperator Din categoria disfuncţiilor localizate la nivelul pielii şi al ţesutului subcutanat. Evaluare 1. continuă sau exacerbată. Pentru tratamentul contracturilor antalgice. Toate acestea. parazitează controlul neuromuscular b. Semnul care indică afectarea tendonului. Durerile musculare şi contracturile la nivelul muşchilor lungi sunt: a. edeme. nedatorată compresării sau distensiei elementelor periarticulare 3. durere nocturnă. îngreuiază procesul de reeducare funcţională 5. este: a. În tratamentul durerii. hematoame şi fibroze. pot determina amplificarea disfuncţiilor şi chiar instalarea unor patologii a căror tratare este mai dificilă. motiv pentru care. prin masaj. durere asociată cu artritele inflamatorii şi infecţioase b. Prezenţa durerilor tendinoase şi teno-periostale: a. apariţia durerii în tendon la contracţia izometrică a muşchiului cu care se leagă b. kinetoterapeutul se întâlneşte cel mai frecvent cu infiltrate. asocierea căldurii 45 . contribuie la recuperarea funcţională c. ele nu trebuie uitate în cadrul examinării pacientului şi omise din tratament. calmarea durerii în timpul mişcării 4. pentru a face diferenţa între durerile periarticulare şi cele tendinoase. aplicarea masajului direct asupra contracturii b. unor elemente anatomice la distanţă de locul dureros c. masajul acţionează asupra: a. netratate corespunzător şi la timp. Precocitatea şi corectitudinea intervenţiei sunt esenţiale în obţinerea succesului terapeutic. receptorilor b. surmenajului mecanic 6. masajul local este contraindicat: a. cicatrici. În cazul prezenţei durerii periarticulare cu următoarele caracteristici. se recomandă: a. durere nocturnă datorată poziţiilor adoptate în timpul somnului c. transmiterea durerii de-a lungul nervului c. începerea masajului la distanţă c. prezenţei durerii (contracturi antalgice) b. reacţii de apărare a organismului în prezenţa durerii b. reacţii la intoxicaţiile locale cu metaboliţi acizi rezultaţi în urma contracţiei musculare 7.

însoţesc stazele venoase 9. contribuind la refacerea masei şi tonusului muscular b. contribuie la vindecarea estetică a cicatricei 16. apar doar în prezenţa edemelor şi a plăcilor varicoase b. Durerile de origine vasculară: a. În cazul atrofiilor musculare. au un caracter local. presiune alunecată profundă. prin masaj relaxator. În atribuţiile masorului intră tratamentul: a. Pentru tratamentul edemelor. hematoamelor mici c. hematoamelor mari b. masajul bolţii plantare 10. la fel ca şi contractura dureroasă b. crescând treptat intensitatea 11.8. Masajul cicatriceal are următoarele avantaje: a. se va folosi obligatoriu: a. este foarte util. punerea în poziţie declivă a membrului c. se foloseşte: a. chiar punctural c. nu poate singur să refacă troficitatea. hematoamelor difuze . scade durerea şi şocul postoperator c. masajul toracelui d. masajul de drenaj limfatic b. masajul: a. sunt cunoscute şi sub numele de edeme b. Infiltratele subcutanate: a. instalarea sa după un episod algic b. doar prin masaj stimulativ c. însoţesc ateroscleroza c. evoluează spre fibropaniculoză 14. În tratamentul durerilor de origine vasculară. tonicitatea şi randamentul muscular 13. generează apariţia paresteziilor persistente b. masajul de apel c. Hipokinezia se caracterizează prin: a. asociată cu contracţii izotonice a muşchilor învecinaţi 15. contracţii musculare excesive sau insuficiente d. netratate. masajul stimulativ b. o bună reprezentare proprioceptivă a unei părţi a corpului 12. Hipotonia musculară de apărare se tratează: a. gesturi bine adaptate la finalitate c.

2001.. Editura Plumb. masaj. unui edem drenat b.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. S. Samuel. Metode speciale de masaj... Williams&Wilkins. Paris 7. R. D. Grosembach. Hollis. Medical Publishers LTD. Biomechanics and Pathology. Mârza. Fibroza este consecutivă: a. Sinha. New Delhi 9.E. Sidenco. 2003.G. masaj asociat cu contracţii musculare în sector de alungire.Masaj terapeutic-recuperator 17. În tratamentul fibrozelor. Maxwell-Hudson. Bacău 4. Le massage . Bacău 5. 2004. 5. Physiology.. 1998. A Massage Therapist's Guide to Patohology. Bucureşti 8. Werner. London 3. doar masaj b. 2002. 2001. 1974. Anatomy. Massage for Therapists. Mosby. Guide to Massage. organizării cicatriceale 18. D. Jaypee brothers. M. 1998. Mârza. M.. Masajul în kinetoterapie. ŞI Benjamin. Editura Fundaţiei "România de Mâine". nr. vol. Fritz.J. Masajul terapeutic. se recomandă: a. B.. J. Principles and Practices of Therapeutic Massage. DK Publishing. New York 6. tratament fibrolitic. Baltimore 47 . L. I. C.. 1998... Canada 2. A.. unui hematom nedrenat d. unui edem persistent c. Blackwell Science LTD. progresiv crescător c. contracţii musculare în sector de alungire Bibliografie 1. Editura Plumb. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage.

.

masajul poate drena acest edem şi poate împiedica organizarea sa (chiar şi mai târziu el poate acţiona asupra acestei organizări. aceste procedee se aplică din ce în ce mai profund. masajul. care astfel va suporta consecinţe trofice şi funcţionale minime. prelungit. 49 . mai ales datorită imobilizării prelungite. pentru un hematom mai mic sau difuz este suficient un pansament compresiv şi masaj. efleuraj şi presiuni alunecate profunde. Rolul masajului în prevenirea şi combaterea diferitelor tulburări care însoţesc sau urmează afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor În traumatologie. Hematoamele. Justificarea aplicării masajului se poate fundamenta astfel: hematomul evoluează spre o cicatrizare de tip fibros. urmată de pansament compresiv. se va folosi un masaj superficial. Obiective operaţionale     După ce vor studia această unitate de curs. s-ar putea spune. La început. adăugându-se şi fricţiuni. studenţii vor putea: Să cunoască rolul masajului în prevenirea şi combaterea unor tulburări asociate afecţiunilor traumatice ale aparatului locomotor Să-şi însuşească aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în tratamentul diferitelor categorii de afecţiuni traumatice Să înţeleagă importanţa aplicării precoce a masajului în traumatologie Să-şi însuşească aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în tratamentul afecţiunilor musculare 5. dar cu eficienţă mai mică). Tehnica folosită pentru resorbţia unui edem depinde de tipul său. normale.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul V. chiar dacă unii chirurgi (din fericire din ce în ce mai puţini!) nu îl consideră decât o terapie pasivă şi nu neapărat necesară. în unele cazuri regresează spontan odată cu trecerea timpului. masajul îşi găseşte un câmp larg de aplicare. masajul terapeutic-recuperator are aplicativitate în următoarele tulburări care însoţesc afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor: Edemele. Dacă este aplicat precoce. facilitând resorbţia sângelui şi a inevitabilului edem regional. Mai târziu. Astfel. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ortopedicotraumatice ale aparatului locomotor şi în boli ale muşchilor Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor şi în boli ale muşchilor. efectele acestuia fiind demonstrate ştiinţific. practic.1. contribuie la formarea unei cicatrici suple la nivelul muşchiului. constând în presiuni locale. însoţesc. în altele edemul persistă şi se organizează. Dacă. Dacă un hematom mare necesită intervenţie chirurgicală. toate traumatismele şi sunt reacţii.

nervoase şi umorale. atrofiile musculare. se aplică procedee de masaj pe regiunea opusă (simetrică). Tapotamentul se va folosi pentru efectele circulatorii ale tehnicilor sale. În traumatologie. pe cale reflexă. se va aplica numai pe masele musculare. presiunile locale şi presiunile alunecate profunde. natură pot constitui un handicap funcţional considerabil. reprezintă un excelent mijloc de regenerare a fibrelor musculare atrofiate. fără soluţie de continuitate. vibraţiile.  Combaterea atrofiei musculare. Cicatricile superficiale. efectele resimţindu-se şi în regiunea afectată. pentru a se putea interveni precoce în scopul prevenirii hipotoniei şi hipotrofiei. .Procedeele folosite sunt. în cerc sau brăţară şi şerpuit de-a lungul segmentelor membrelor şi în cută pe regiunile plane. evitându-se folosirea lui pe formaţiile fibroase. hipotrofiile. Frământatul fiind procedeul de bază al masajului muscular. cicatricele superficiale şi profunde. cu palmele pe fasciile şi aponevrozele musculare de suprafaţă) şi mai puternic. Efleurajul se va executa în lungul fibrelor musculare. ceea ce conduce implicit şi la diminuarea mobilităţii segmentului interesat. În lungul tendoanelor se va executa o fricţiune liniară.  Prevenirea hipotoniei şi hipotrofiei musculare. de la o inserţie la alta. constituie o excelentă indicaţie pentru masaj. partea cubitală a mâinii şi nodozităţile degetelor) pe partea cărnoasă a muşchiului. iar pe partea cărnoasă a muşchiului fricţiuni puternice şi profunde folosind tehnicile adecvate. hematoamele. mai ales. acţionând şi în cazul fibrozelor instalate. la nivelul inserţiilor o fricţiune circulară. mai ales. Pentru a se obţine o reală creştere a volumului şi forţei musculare. fie în principal. presând mai uşor (cu vârfurile degetelor pe porţiunile tendinoase. Traumatismul simplu. la început. Atunci când pe o anumită regiune nu se poate acţiona direct. prin întindere. ceea ce ar accelera distrugerea fibrei musculare în loc să-i provoace restaurarea. aproape insesizabil. Rupturile ligamentare şi tendinoase reprezintă afecţiuni cu contraindicaţie momentană pentru masaj local. prin mecanisme reflexe. dacă masajul va fi. În aplicarea procedeelor de masaj se recomandă o progresie lentă. determină diminuarea mobilităţii diferitelor planuri unele faţă de altele. fie secundar şi. asociat cu proceduri electroterapeutice şi cu mişcări active. la prevenirea sau combaterea căruia masajul putând contribui cu succes. progresul trebuie să fie lent. prin presiuni locale profunde aplicate pe punctele de maximă durere.  Combaterea hipotoniei şi hipotrofiei musculare se va realiza prin masaj cu efect stimulator asupra muşchilor şi al aparatului vascular. foarte intens. acest rezultat explicându-se prin efectele indirecte induse la distanţă. se va executa puternic. Ligamentele şi tendoanele sunt frecvent afectate în traumatisme. mai pătrunzător (cu partea dorsală a degetelor. care se produc. Formaţiunile de ţesut fibros retractat îngreuiază recuperarea mişcărilor. Fibrozele aderente. Edemele. masajul contribuie la prevenirea sau diminuarea acestor probleme. pe fascii sau tendoane. cernutul şi rulatul. însă cu eficienţă mult scăzută (mai ales dacă fibrozele sunt întinse şi profunde). prin durerile pe care le provoacă. Efecte vasomotorii produc şi lovirile uşoare şi ritmice. Masajul. există riscul de a se produce un efect de surmenaj. în acest caz. Durerile ligamentare şi tendinoase. până la restabilirea continuităţii (prin intervenţie chirurgicală sau imobilizare simplă). localizare. Hipotoniile. cicatricele superficiale pot fi secundare unui traumatism sau unei intervenţii chirurgicale şi. În această situaţie. devin factori de jenă funcţională. care va urmări drenarea edemului regional.

permiţând astfel muşchiului să se contracte din nou corect şi asigurând profilaxia atrofiei. 2004):  simple. retracţii algice. Tehnica masajului articular. care capătă caracterul unui masaj special din cauza structurii lor funcţionale. în general.. pe articulaţiile mici şi mijlocii. neavând nici o şansă de a o combate. facilitând resorbţia şi având un caracter antalgic. Tracţiunile şi tensiunile se execută numai la nevoie. este însoţită de un revărsat articular care. iar vibraţiile numai manual. Ceea ce poate face masajul este să acţioneze pentru combaterea problemelor enumerate mai sus. în general . tapotament sau scuturături decât atunci când articulaţiile sunt acoperite cu ţesuturi moi abundente. apoi mişcări active libere şi active cu rezistenţă. 5. Masajul poate fi folosit pentru a accelera vindecarea. Din punct de vedere al gravităţii. S. de încheiere. M. se vindecă spontan.2. leziunile ligamentare uşoare. Contuziile simple pot interesa diferite structuri.mişcări pasive. kinetoterapeutul confruntându-se în general cu contuzii. Tot în această categorie pot fi incluse şi entorsele benigne. fiind cele legate de prevenirea şi combaterea sechelelor amintite anterior. folosind . obiectivele urmărite de masaj. mai ales. pot fi luate în discuţie două categorii de traumatisme (Fritz. ci numai sinoviale. formulată în urma cercetărilor din ultima perioadă efectuate asupra atrofiei instalate. fracturile simple.la început . fără leziuni ligamentare şi capsulare. se poate începe mobilizarea articulară metodică. Fricţiunea se execută insistent. prin masaj asociat cu o anumită perioadă de repaos se resoarbe destul de uşor. în cadrul mobilizării articulare metodice. Leziuni articulare şi periarticulare. este indicat un masaj liniştitor. hematoame mici sau difuze. circulare sau liniare. Acest masaj se reduce la neteziri. fără probleme. Grosembach. în cazul acestora. fără leziuni ligamentare importante (entorse de gradul I).Masaj terapeutic-recuperator Părerea majorităţii specialiştilor.  Hematomul difuz produce o echimoză care.. cu scopul de a amplifica mişcările limitate. izolat sau în asociere. După gimnastica articulară (de influenţare a aparatului neuromioartrokinetic). Netezirile constau în alunecări scurte. care nu necesită intervenţie chirurgicală  grave. Aplicaţiile masajului în diferite tipuri de afecţiuni ortopedicotraumatice ale aparatului locomotor Majoritatea traumatismelor oferă un câmp larg de acţiune masajului.simple. 51 .Masajul articulaţiilor este o formă de masaj local.J.  Contuzia articulară. care constă în neteziri şi fricţiuni vibrate. fricţiuni şi vibraţii. echimoze. este că masajul singur are un efect foarte slab. Nu sunt admise procedee de frământat. Tensiunile şi tracţiunile se aplică. După câteva şedinţe de masaj articular de tatonare. frecvenţa aplicaţiilor şi modalităţile tehnice depinzând de gravitatea afecţiunii. adaptate la forma anatomică a articulaţiei şi executate cu o intensitate mică şi medie.  Entorsele se împart în 3 grupe:  grupa I . revărsate intraarticulare etc.  Hematomul profund moderat justifică folosirea masajului mai ales dacă este însoţit de o ruptură musculară parţială. care necesită intervenţie chirurgicală Traumatismele simple sunt cele care nu necesită intervenţie chirurgicală. fisurile şi plăgile. edeme.

cu rupturi parţiale sau totale de ligamente sau capsulă articulară (entorse de gradul II). . În cazul traumatismelor complexe. de obicei singure. printre altele. facilitează refacerea funcţională. evoluţia cicatrizării). apoi se aplică masajul. fricţiunea ligamentelor. Obiectivele urmărite prin aplicarea masajului sunt aceleaşi. cu blândeţe şi respectând cele mai stricte măsuri de asepsie. diferenţele constând în momentul intervenţiei şi în tehnicile folosite.  În entorsele de gradul I.  grupa a III-a . ţinând bineînţeles cont de evoluţia cicatrizării şi urmărindu-se drenajul edemelor şi infiltratelor hemoragice şi obţinerea unui efect antalgic. Masajul se va efectua asupra articulaţiilor. Vor fi folosite procedeele anesteziante. pentru a preveni atrofia musculară. Vibraţiile vor fi folosite la nivelul celor mai dureroase puncte. muşchilor care le pun în mişcare şi ligamentelor care le menţin. vor fi mobilizate şi masate segmentele pereche simetrice. folosind procedee fine de netezire. În timpul imobilizării. De fiecare dată când este posibilă abordarea regiunii traumatizate. fricţiune şi vibraţii asupra articulaţiilor şi presiuni. folosirea masajului fiind justificată doar în scopul obţinerii unei cicatrici suple. masajul şi automasajul sunt indicate după dispariţia durerilor spontane.  Plăgile mici şi arsurile superficiale şi de întindere mică se vindecă. sau a unui montaj chirurgical. hemartroza: Se va acţiona asupra lor în două moduri:  fie pentru favorizarea resorbţiei lichidelor şi combaterea atrofiei rapide a muşchilor adiacenţi articulaţiilor lezate. În cazul celor care necesită imobilizare simplă. tapotamentul şi rulatul corpilor musculari şi mobilizare activă cu rezistenţă.cu smulgerea ligamentelor de la inserţia lor pe os sau pe periost (entorse de gradul III). Masajul. grupa a II-a . cât mai devreme. masajul acţionează eficient. pentru a obţine efecte pe cale reflexă. de prevenire (cu pondere mai mică) şi de combatere a consecinţelor traumatismului şi a instalării sechelelor. netezirile şi vibraţiile. Ligamentele vor fi masate sistematic.  În cazul fracturilor simple şi al fisurilor. starea ţesuturilor. masajul se aplică deasupra şi dedesubtul aparatului gipsat. a funcţiei (atitudine care constituie cel mai bun mijloc de a ajunge la o vindecare rapidă şi de bună calitate). amovibile. cu imobilizarea unei mari părţi a corpului. pentru prevenirea escarelor.  În entorsele de gradul II şi III se aşteaptă mai întâi efectele tratamentului chirurgical sau ortopedic şi. masajul locoregional precoce este util (cu acceptul medicului chirurg). frământatul muşchilor. prin eliberarea articulaţiei şi prin stimularea contracţiei musculare. pe toată întinderea lor. Atrofia de vecinătate va fi combătută prin frământatul. sau la nivelul fracturii dacă se foloseşte contenţie amovibilă. infiltratele hemoragice şi durerea constituie obstacole în calea reluării parţiale. în sens centripet. fără osteosinteză. va fi realizată cu prudenţă. Trebuie acţionat cât mai precoce (ţinând bineînţeles seama de starea pacientului. Traumatismele grave sunt cele care necesită intervenţia chirurgului şi necesită aplicarea unei contenţii gipsate. apoi activă. edemul. şi presiunea.  fie pentru susţinerea efectului intervenţiei chirurgicale (în cazul lichidelor revărsate) prin efectele masajului şi ale mobilizărilor active. reducând durerea şi acţionând asupra contracturilor musculare regionale. pentru a favoriza circulaţia de întoarcere. frământat şi vibraţii pe muşchii a căror tendoane întăresc capsula articulară lezată. pentru a nu provoca o recidivă a luxaţiei.  Hidrartroza. Mobilizarea mai întâi pasivă. asociate cu presiuni şi fricţiuni uşoare.  Luxaţiile: Masajul va fi aplicat după reducerea luxaţiei. degajând edemul regional.

pentru a-i putea acorda atenţia cuvenită. cât şi de masaj manual (apă sărată caldă . dată fiind fragilitatea ţesuturilor şi teama pacientului de a nu fi afectată cicatricea.34-360C ). Alte aspecte abordate de masaj. Se mai poate folosi şi hidromasajul (prin imersia segmentului respectiv). tot în imersie -> masaj manual. facilitarea contracţiei lor. Cele care se datorează unor traumatisme sau unei intervenţii chirurgicale. astfel.în funcţie de localizare. el văzându-se prins între teama de a nu suprasolicita şi cea de a favoriza retracţiile prin nemobilizare suficientă.  Tulburările circulatorii sugerează folosirea procedeelor de presiuni alunecate profunde şi frământat lent. masajul este foarte necesar pentru asuplizarea pielii. frământatul şi presiunile alunecate profunde pe fascii şi aponevroze. Efectul sedativ al masajului este clar. chiar şi în situaţiile în care.  Redoarea. prelungeşte timpul necesar obişnuirii cu proteza şi.Masaj terapeutic-recuperator După scoaterea aparatului gipsat. în cazul traumatismelor grave. asuplizarea cicatricii şi prevenirea/combaterea fibrozelor şi. prevenind instalarea unor perturbări funcţionale. În general. efectuate eventual din poziţii care să faciliteze circulaţia de retur.). kinetoterapeutul trebuie să ia în consideraţie şi evoluţia cicatrizării. drenarea revărsatului articular. Oricare ar fi scopul. mai ales. Asupra acestora va acţiona masajul de asuplizare (întindere). Masajul permite. în principal. el are un efect facilitator în ceea ce priveşte adoptarea posturilor necesare şi a aplicării unor tehnici cum ar fi contracţie-relaxare. kinetoterapeutul se confruntă cu o hiperestezie marcată. pentru a nu risca apariţia unor complicaţii (evoluţia simptomelor spre fibroză. executate în poziţii de alungire din ce în ce mai accentuate. vor fi analizate şi tratate în funcţie de impactul lor asupra funcţiei motorii. evident variabilă . în timp. în scopul readaptării pacientului la amplitudinile funcţionale. În afară de cazurile în care se datorează unor suduri osoase. funcţional sau estetic. pentru a creşte toleranţa pacientului la tehnicile de desprindere a aderenţelor. recuperarea capacităţii lor de contracţie. pe care kinetoterapeutul le foloseşte în programul de reeducare. atât sub formă de duş subacval. spre retracţie. Cicatricile aflate în apropierea unei articulaţii sunt cele care periclitează mai mult mobilitatea articulară şi care se pot agrava prin evoluţia lor. deoarece falsul edem care apare. începerea mai rapidă a programului complex de recuperare. drenajul edemelor mai mult sau mai puţin organizate. masajul se poate aplica sub tratament medicamentos şi/sau cu segmentul respectiv în imersie. declanşarea unei algoneurodistrofii) din cauza folosirii unor tehnici intempestive. 53 . la începutul tratamentului. pentru stimularea senzorială a diferitelor planuri în scopul reintegrării zonei respective în mişcările în care este de obicei antrenată. cu excepţia cazurilor în care s-au produs aderenţe multiple şi profunde. efectuat cu alifii cu hidrocortizon şi asociat cu ultrasunete. Acest aspect şi ecoul său psiho . asuplizarea muşchilor. în funcţie de tipul de articulare al protezei ales. astfel: imersie simplă (10 min. care atâta timp cât este în joc un prognostic vital. în aceste situaţii. ţine-relaxează. Trebuie luat în considerare şi prejudiciul estetic produs de cicatrici.  În cazul în care s-a efectuat o amputaţie. sunt:  Durerea. masajul trebuie să intervină cât mai precoce pentru pregătirea bontului. care presupun o nouă intervenţie chirurgicală. Se acţionează cu deosebită prudenţă. se autoîntreţine. dar în cursul convalescenţei capătă o importanţă crescândă. cele care se află pe zona mijlocie a unui segment nu compromit mobilitatea articulară. 34-350C) -> hidromasaj cu jet (5-10 min. Ca procedee se folosesc. calmarea durerilor la nivelul inserţiilor ligamentare sau tendinoase. trece pe locul doi. masajul poate acţiona cu succes. Cele mai bune rezultate se obţin dacă se alternează masajul cu posturile.  Cicatricile. uneori greu de suportat.afectiv nu trebuie pierdut din vedere de către kinetoterapeut.

ca la toţi politraumatizaţii. Masajul are.J. asociat cu căldura (balneoterapie caldă. contracturi şi retracturi. cu un surplus de precauţii impuse de fragilitatea cutanată: se vor folosi procedee aplicate în sens convergent. în acest caz. aşa cum a arătat Demos (citat de Fritz. Dacă în traumatismele minore se poate aplica masaj în orele imediat următoare producerii lor. În amputaţiile unui membru inferior. întotdeauna. îmbunătăţind astfel calitatea suprafeţei de contact dintre bont şi proteză. M. mai puţin la copil). masajul constituie şi un mod de a stabili o interrelaţie cu pacientul.  În miopatii. Grosembach. o indicaţie foarte bună. tehnicile în sens convergent înaintea celor în sens divergent. Masajul se va folosi. în medie. cu condiţia să fie aplicat corect.  În arsurile grave. a căror mecanism de bază este constituit de un deficit de adaptare vasculară la efort (fapt care explică şi de ce nu se poate cere acestor bolnavi eforturi musculare mari). vom aborda doar cazul bolilor musculare în sine: miopatii. în acest caz. ulterior. crampe. el fiind un mijloc de luptă contra retracţiilor musculare care apar în aceste afecţiuni. în traumatismele grave nu poate fi stabilită o dată fixă la care acesta poate fi aplicat. Într-un stadiu mai avansat al recuperării. balneoterapie.. 5. această dimensiune umană a unui simplu gest. masajul poate atenua relieful cicatriceal. fără a se omite importanţa şi natura traumatismului şi a intervenţiei. fiind astfel considerat precoce pentru că intervine înaintea organizării fibrozelor datorate hematoamelor sau edemelor. căldură uscată. Masajul terapeutic în boli ale muşchilor Fără a reveni asupra problemelor legate de atrofii. Doar în timpul implantării grefelor se impune o întrerupere a masajului (8 zile. fie longitudinală. Precocitatea aplicării masajului în traumatologie Masajul aplicat precoce este util. asigurarea unor condiţii de strictă asepsie fiind obligatorie. diatermie) şi cu posturări sistematice ale tuturor segmentelor a căror grupe musculare sunt ameninţate de procesele de sclerozare retractilă. masajul cicatricelor (produse ca urmare a arsurilor şi/sau grefelor de piele) presupune continuitate şi perseverenţă. neputând fi neglijată. mai întâi la distanţă de cicatrice. În tratamentul miopatiilor. la adult. unguente pentru a preveni apariţia flictenelor. Chiar dacă sunt total diferite de miopatii.3. Nu trebuie omis faptul că în afara efectelor enumerate. observate frecvent în afecţiunile traumatismale.în prima fază . Efectul trofic al masajului nu este de neglijat în aceste afecţiuni. neurologice sau reumatismale. miozitele conduc şi ele la instalarea unui proces de retracţie cicatriceală. întinse dintr-o parte în alta a zonei de contact cu proteza. În aceste situaţii trebuie să se ţină cont şi de factorul durere şi de particularităţile fiecărui pacient. fie transversală. se recomandă şi efectuarea masajului pe membrul controlateral. asupra căruia traumatismul are adesea repercusiuni psihologice. care este adesea suprasolicitat şi surmenat la începutul perioadei de reeducare.. o necesitate imperativă. 2004). apoi din ce în ce mai aproape. în afara fazei inflamatorii. masajul ocupă un loc de importanţă medie. raze infraroşii. se recomandă aplicarea unui masaj blând şi treptat progresiv asociat cu punerea muşchiului . pot constitui motivul pentru care nu se poate asigura articularea etanşă. prevenirea escarelor .este.Unele cicatrici.  În miozite. miozite. S. El va fi cu atât mai eficient cu cât se va aplica mai precoce. se vor folosi toate procedeele şi tehnicile de întindere. masajul cicatricelor la arşi respectă aceeaşi tehnologie ca în cazul altor categorii de traumatizaţi.

abordând aceeaşi simptomatologie şi contribuind la facilitarea vindecării. Crampele datorate unor distonii musculare (în afecţiunile osteo-articulare şi neurologice). fibrozele. pentru a diminua sechelele ulterioare şi pentru a facilita recuperarea postimobilizare. arsurile superficiale şi de întindere mică. cicatricile. În unele boli. Masajul poate fi folosit şi în tratamentul unor boli ale muşchilor. entorsele. Modul în care se tratează. a tulburărilor circulatorii. plăgile mici. ambele constituind mijloace de bază ale profilaxiei deformaţiilor. masorul. prin masaj. Masajul constituie o terapie eficientă a crampelor musculare. efectuarea unui masaj de tip drenaj. presupun. În cazul traumatismelor grave. trebuie să abordeze conform recomandărilor traumatismele simple (contuziile simple. în altele importanţa sa este medie (miopatii). hematoamele. fracturile simple şi fisurile). Cu atât mai importantă este respectarea recomandărilor de folosire a masajului terapeutic-recuperator în cazul traumatismelor grave. deoarece masajul nu se adresează afecţiunii în sine. în principal. la pregătirea bontului în cazul amputaţiilor şi la prevenirea escarelor în cazul arsurilor grave. hipotoniile. sedative generale şi de echilibrare a tonusului. se subliniază din nou importanţa luării în considerare a simptomatologiei şi a manifestărilor afecţiunii. mai ales în patologia traumatismală. În acest caz. datorită efectelor sale circulatorii. Ca atare.  În crampe. luxaţiile. 55 . mai întâi. afecţiunile ortopedico-traumatice este diferit. care de regulă necesită intervenţie chirurgicală şi imobilizare în aparate de contenţie. în aşa fel încât să diminueze sau să înlăture o parte din simptomatologie. iar în altele îşi dovederesc eficienţa şi sunt utile doar în afara fazei inflamatorii (miozite). atoniile. în funcţie de gravitatea afecţiunii şi de vechimea sa. Ca atare. hidrartroza. contribuind la vindecare. la facilitarea vindecării cicatricii. Rezumat În această unitate de curs.Masaj terapeutic-recuperator în tensiune (pentru a testa reacţiile muşchilor). durerile. în varice). masajul poate contribui la diminuarea şi / sau combaterea durerii. presupun folosirea unei tehnici diferite. Crampele datorate oboselii musculare (la sportivi şi nu numai) şi cele datorate unei staze vasculare (la femei însărcinate. hemartroza. în presiuni locale şi întinderi. ci semnelor sau simptomelor prin care aceasta se manifestă. a redorii. constând. masajul are un aport mai mare (crampe musculare). precocitatea este foarte importantă şi abordarea intervenţiei în timpul imobilizării. hipotrofiile şi atrofiile. trebuie evaluate şi abordate prin tratamentul prin masaj următoarele simptome: edemele.

În cadrul masajului articular pur. Pentru prevenirea hipotrofiei şi hipotoniei musculare. În tratamentul hematoamelor posttraumatice. echimozele. În traumatologie. Edemele posttraumatice sunt: a. Traumatismele simple: a. fricţiunea c. se foloseşte masaj stimulativ 7. fibrozele aderente: a. netezirea b. În tratamentul hipotoniei şi hipotrofiei musculare: a. se acţionează insistent asupra regiunilor afectate b. vibraţiile f. masajul singur are un efect foarte slab b. Rupturile ligamentare şi tendinoase: a. se folosesc următoarele procedee: a.Evaluare 1. hematoamelor. constituie o excelentă indicaţie pentru masaj b. necesită intervenţie chirurgicală b. masajul contribuie la: a. tapotamentul e. pot fi consecutive edemelor. formarea unei cicatrici suple la nivelul muşchiului 3. hematoamele mici sau difuze. în tratament: a. reacţiile algice. luxaţiile şi fracturile benigne c. sunt în afara ariei de aplicare a masajului 9. În combaterea atrofiilor musculare: a. se aplică masaj pe regiunea simetrică 6. se recomandă masaj asociat cu electroterapie şi mişcări active c. resorbţia sângelui şi a edemului fiziologic c. sunt contuziile. cicatricilor superficiale sau profunde 4. reacţii de apărare normale ale organismului b. constituie contraindicaţie momentană pentru aplicarea masajului 5. îmbunătăţirea tonusului muscular b. îngreuiază recuperarea mişcărilor b. determină creşterea mobilităţii diferitelor planuri unele faţă de altele c. entorsele. tulburări persistente. scuturăturile . edemele. masajul asigură terapia atrofiei 8. frământatul d. masajul nu poate asigura singur refacerea b. datorate imobilizării prelungite 2.

masajul se aplică după reducerea luxaţiei b. elementelor periarticulare 17. masajul se aplică imediat după dispariţia durerii spontane 11. masajul urmăreşte: a. În cazul traumatismelor grave.Masaj terapeutic-recuperator 10. masajul acţionează pentru prevenirea escarelor d. masajul contribuie la: a. deoarece segmentul este imobilizat b. urmăreşte obţinerea unui efect antalgic şi de drenare a edemelor şi infiltratelor hemoragice 15. masajul se aplică pe segmentul pereche c. nu se foloseşte masaj până la scoaterea aparatului gipsat 14. refacerea funcţionalităţii regiunii afectate 18. stimularea senzorială 16. În entorsele de gradul II şi III: a. nu trebuie să ţină cont de măsurile de asepsie c. masajul: a. accentuarea edemelor b. masajul se aplică deasupra şi dedesubtul aparatului gipsat b. apoi active 13. se aşteaptă efectele tratamentului chirurgical sau ortopedic înainte de aplicarea masajului b. nu se foloseşte masaj local c. Pentru combaterea redorilor posttraumatice. masajul acţionează asupra: a. După scoaterea aparatului gipsat. În cazul traumatismelor grave: a. amplificarea revărsatului articular e. se aplică cât mai precoce b. În tratamentul luxaţiilor: a. În cazul amputaţiilor. asuplizarea pielii şi a muşchilor c. În entorsele de gradul I: a. masajul se aplică doar asupra articulaţiei lezate 12. nu se aplică masaj. prelungirea timpului necesar obişnuirii cu proteza c. În tratamentul cicatricilor. atenuarea reliefului cicatriceal 57 . masajul se asociază cu mobilizări pasive. combaterea falsului edem care apare b. elementelor articulare b. recuperarea capacităţii de contracţie d. în timpul imobilizării. calmarea durerilor f. prevenirea şi / sau combaterea aderenţelor d. asuplizarea cicatricii c. masajul se aplică la nivelul fracturii (dacă se foloseşte contenţie amovibilă) c. favorizarea producerii aderenţelor b. masajul urmăreşte: a.

ŞI Benjamin. J. Baltimore . DK Publishing. Samuel. se asociază cu posturări sistematice ale segmentelor afectate 21. Editura Plumb. Mârza. Mosby. Bucureşti 7. Principles and Practices of Therapeutic Massage. Masajul terapeutic. New York 5. trebuie să respecte condiţii stricte de asepsie c. nr. Guide to Massage. 2003. A. Werner.. circulatorii 22.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale.E. nu se întrerupe în timpul implantării grefelor 20.. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. luptă contra retracţiilor musculare d. Canada 2. Editura Fundaţiei "România de Mâine". 2001.G. Le massage . Hollis. Medical Publishers LTD. este recomandat doar în afara fazei inflamatorii b. L.. 2002.. A Massage Therapist's Guide to Patohology. M. Biomechanics and Pathology. se asociază cu punerea muşchilor în tensiune d.. de echilibrare a tonusului e. În tratamentul miopatiilor. vol. se asociază cu aplicaţii de gheaţă d. 2001. Recomandarea masajului în tratamentul crampelor musculare se bazează pe posibilitatea de a obţine următoarele efecte: a. În tratamentul miozitelor. Grosembach. M.J. London 3.. circulatorii Bibliografie 1. S. Blackwell Science LTD. I. 1998. trebuie să fie stimulativ c.. 2004. Physiology. se foloseşte pentru prevenirea apariţiei escarelor d. 1974. Masajul în kinetoterapie. stimulative generale b.19. B. R. C. Bacău 4. Massage for Therapists. Fritz. Maxwell-Hudson. Jaypee brothers. masajul: a. În cazul arsurilor grave. de echilibrare a tonusului e.. de creştere a tonusului d. D. Williams&Wilkins. Paris 6. masajul: a. Anatomy. Sinha. sedative generale c. Sidenco.. New Delhi 8. nu este o necesitate imperativă b. masajul: a. 1998. luptă contra retracţiilor musculare c. 5. ocupă un loc de primă importanţă b.

 Să-şi însuşească cunoştinţelor necesare abordării tratamentului diverselor afecţiuni neurologice. Grosembach. Van Vien. cât şi în cel motor şi trofic. conductibilitatea şi reactivitatea nervilor. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. se poate afirma faptul că acţiunea procedeelor şi tehnicilor de masaj excită terminaţiile aparatului exteroceptor cutanat şi subcutanat.G. Tehnicile de masaj acţionează diferenţiat asupra terminaţiilor nervoase periferice:  executate lent şi uşor. multe deja cunoscute. Din acest punct de vedere şi după localizarea efectelor masajului. Masajul terapeutic-recuperator în afecţiuni neurologice Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni neurologice. acestea transmit influxul centrilor nervoşi şi. 6.J. Reacţiile determinate de aplicarea masajului sunt complexe şi se produc atât în domeniul senzitiv. M. apoi. S. prin folosirea masajului... 2001) pun accent pe acţiunea reflexă a masajului asupra organismului. 2004):  efecte neurologice la nivel local  efecte segmentare  efecte generale  efecte sedative  efecte dureroase  efecte relaxatoare  efecte hipnotice. tendoane şi articulaţii.. studenţii vor putea:  Să înţeleagă efectele pe care le are masajul asupra sistemului nervos. fiind vorba despre efectele reflexe ale masajului aplicat pe segmentele reflexogene ale corpului (metamere). precum şi ale aparatului proprioceptor din muşchi.  Efectele neurologice ale masajului la nivel local constau în vasodilataţie obţinută pe baza unui reflex axonic. se răsfrâng asupra diverselor funcţiuni ale ţesuturilor şi organelor. activează funcţiile ţesuturilor şi organelor. produc efecte liniştitoare. Influenţele masajului asupra sistemului nervos Pornind de la interdependenţele neurologice între regiunile corpului. produc efecte stimulatoare. se poate vorbi despre (Fritz. conductibilitatea şi reactivitatea nervilor. măresc sensibilitatea.  executate energic şi în ritm viu. Mai mulţi autori (printre care Barczewski. pe cale reflexă. A.1. încetinesc funcţiile ţesuturilor şi organelor. diminuează şi inhibă sensibilitatea.  Efectele segmentare sunt considerate acelea în care nu intervine decât nivelul medular interesat în zona asupra căreia se exercită stimularea şi se bazează pe 59 . neintervenind centrul medular.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul VI. citaţi de Sinha. ci numai o ramură a neuronului senzitiv.

În general. care pot prezenta tensiune crescută. intervin şi alţi factori decât cei mecanici (relaxarea progresivă. atunci când se aplică continuu şi este reglată corespunzător (folosind stimuli care pot acţiona în sens dispersant. stimularea dureroasă poate fi folosită pentru declanşarea răspunsului motric sau vascular dorit. care . la toate aceste explicaţii s-ar putea adăuga şi cele referitoare la fenomenul psihologic al percepţiei dureroase. datorită legăturii cu un anumit organ afectat. Zonele Head sunt reprezentate de regiuni cutanate în care este reflectată durerea unor organe afectate (aceste zone devin.  Relaxarea musculară locală şi regională. Masajul are o acţiune sedativă. dacă percepţia dureroasă scade. în cazul reactivităţii scăzute a organismului. Zonele Dicke sunt zone la nivelul ţesutului celular subcutanat. subcutanate şi musculare la distanţă. pot fi sedii ale unor hipertonii. în mod paradoxal. Relaxarea musculară fiind un fenomen foarte complex. la rândul lor. intră în acţiune mecanisme centrale (zona reticulată. fiind vorba despre efecte reglatoare. se poate vorbi aşadar doar despre efecte reglatoare şi. La aceştia.. poate avea. efectul hipnotic) şi că stimularea senzorială are un efect analgezic clar. se produce o creştere a acestui prag (întrebarea care se pune şi la care cercetarea încă nu a găsit răspunsul este dacă acest lucru se datorează epuizării receptorilor periferici sau unui mecanism de epuizare la nivel central). arată că asemenea stimulare dureroasă. trebuie făcută diferenţierea între relaxarea locală şi regională şi cea generală. Efectele dureroase. în timpul masajului. Efectele relaxatoare. zonele Dike). efecte analgezice. este de la sine înţeles că şi acţiunile mecanice (masajul) aplicate la nivelul acestor regiuni pot. punctul de convergenţă al centrelor reglatoare ale tonusului muscular). iar prin folosirea celor puternice şi vii. asupra tuturor tipurilor de durere. s-ar părea că au la bază intervenţia centrilor suprasegmentari. descentralizant). Efectele sedative. dar ştiinduse că senzaţia de durere este un fenomen central. senzaţia dureroasă se produce la atingerea unui anumit prag al excitabilităţii regiunilor nervoase specializate (mai ales talamusul şi cortexul cerebral). mai mare sau mai mică. mai durabilă sau mai puţin durabilă. se recomandă adaptarea tehnicilor în funcţie de reacţiile individuale şi de rezultatele obţinute cu fiecare pacient. ele pot fi puse şi pe seama sistemului nervos central. ca urmare a reacţiilor la semnalele transmise de organele afectate cu care sunt în legătură. retracţii sau tumefacţii. la cald şi la frig). Unii autori. astfel. Explicarea efectelor sedative ar putea porni de la faptul că. problema este ceva mai puţin studiată. D. Este posibil ca o parte dintre aceste efecte să fie de origine strict periferică. Dacă viscerele bolnave pot determina producerea unor manifestări cutanate. .după unii autori . s-ar părea că.este fundamental. după caz. Dacă la subiectul sănătos. De asemenea. să influenţeze funcţionalitatea viscerelor cu care sunt în legătură. printre care Bock (citat de Mârza. ca atare.    interrelaţiile strânse care unesc diferitele regiuni ale unui metamear (zonele Head. În ceea ce priveşte diferenţierea modalităţilor în care se pot obţine efecte sedative sau stimulative. a căror acţiune nu este foarte bine cunoscută. efecte stimulative. s-a constatat că nu acelaşi lucru se petrece la subiecţii bolnavi. Prin masaj se poate exercita şi o stimulare dureroasă. prin folosirea unor tehnici lente şi uşoare se obţin efecte sedative. Cea mai simplă explicaţie ar fi că stimularea dureroasă intensă exercită un efect de inhibare a durerii spontane mai puţin intense. durerea fiind mai mult sau mai puţin difuză. neexistând însă dovezi experimentale în legătură cu acest subiect. sensibile la atingere. chiar şi la nivel local. Efectele generale. În afară de mecanismele locale care intră în acţiune pentru producerea efectelor relaxatoare locale ale masajului. 2002). Zonele MacKensie sunt reprezentate de regiuni musculare care. zonele MacKensie. mai puternică decât durerea în sine.

care urmează unei denervări parţiale sau totale. Multe dintre aceste afecţiuni au. b) masajul anumitor zone are un efect clar asupra relaxării musculare generale (faţa.în câteva minute apare o senzaţie de greutate în membrul inferior stâng.Masaj terapeutic-recuperator  însă. spontan sau datorită tratamentului medical sau chirurgical. virală. ci şi alţi receptori. instabili. dar celelalte procedee necesită diminuarea considerabilă a intensităţii pentru obţinerea aceluiaşi efect. În concluzie. lent. nuanţate în funcţie de bolnav. Efectele hipnotice. care apoi se bilateralizează şi se generalizează). condiţiile. 6. Poate fi folosit la subiecţii hipertonici. de fapt. sistemul neuromuscular reprezintă un larg teren de acţiune al masajului. Aplicaţiile masajului în afecţiuni neurologice Aplicaţii generale În afecţiunile sistemului nervos periferic Această grupă de afecţiuni este destul de eterogenă. picioarele. mâinile. putând cuprinde o patologie traumatică. Tehnica folosită are un rol important în obţinerea efectelor. s-ar părea că are. sunt cei doi poli între care se înscrie întreaga gamă de efecte. dar nu trebuie uitat că are şi mecanisme proprii. fiind tot atâtea elemente care favorizează această relaxare (efectul producându-se printr-o serie de mecanisme centrale). sistematic. din următoarele considerente: a) relaxarea globală porneşte de la relaxarea sistematică a tuturor muşchilor. frământatul puternic al unei zone hipertonice. chiar şi a celor nemasaţi. un efect mai mult relaxator decât stimulativ. iritabili. Relaxarea neuromusculară şi stimularea neuro-musculară.  Relaxarea musculară generală poate fi considerată ca fiind o însumare a efectelor locale şi regionale. aici intervenind rolul masajului. durata masajului. tendinţa de regresie. parte a efectului sedativ şi apare în aceleaşi condiţii tehnice ca şi efectul relaxării musculare generale. Este cunoscut faptul că masajul general. continuu . este unul dintre elementele care dau masajului general caracterul relaxator. contribuind la întreţinerea vasomotricităţii 61 . sunt foarte lente şi pentru ca aceste procese să se desfăşoare corect este necesar ca ţesuturile să-şi fi păstrat troficitatea. cu insomnii. joacă un rol la fel de important. Efectul de relaxare globală nu se poate explica decât prin intervenţia sistemului nervos central. Trebuie precizat că masajul nu are efect asupra afecţiunii neurologice în sine (în care se întâlnesc tulburări trofice. alături de masaj. Efectul hipnotic este. în acelaşi timp. Procesele de reinervare. de exemplu. în final. Toate aceste afecţiuni sunt însoţite sau urmate de tulburări trofice la nivelul ţesuturilor care sunt sub dependenţa structurilor nervoase afectate. senzitive şi motorii). În afecţiunile sistemului nervos periferic masajul are ca obiective: a) profilaxia tulburărilor trofice cutanate şi musculare. precum şi terminaţiile nervoase libere. de localizarea.relaxează. Asociat cu relaxarea generală. poziţia. efectele sale fiind multiple şi variate.2. încrederea în terapeut. ceea ce se poate spune cu siguranţă este că masajul nu stimulează doar receptorii din fusurile musculare. uşor. a cărei gravitate şi urmări depind. mobilizarea articulară şi fizioterapia. terapeut şi relaţia dintre ei. dar nu trebuie folosit în mod curent. masajul părţii plantare a halucelui stâng induce un efect relaxator net . de intensitatea şi evoluţia tulburărilor. inflamatorie.

astfel (Werner. în faza spastică. contracţiile izometrice şi cu posturi. masajul punctelor de sprijin este un imperativ zilnic. În afecţiunile sistemului nervos central În acest domeniu masajul intervine mai puţin. masajul poate acţiona eficient în sensul prevenirii şi combaterii lor.E.  În hipertoniile extra-piramidale masajul de tip presiuni locale puternice. masajul poate fi folosit în lupta contra retracţiilor. au o indicaţie favorabilă pentru masaj. Tulburările motorii luând forma paraliziilor. R. masajul constituie o adevărată urgenţă în ceea ce priveşte prevenirea apariţiei escarelor. pentru tonicizare.din frământatul profund al ţesuturilor subcutanate (10' de zonă) şi vizând prevenirea apariţiei escarelor. procedeele şi tehnicile de masaj constituindu-se în puternice stimulări proprioceptive. în afară de procedeele şi tehnicile cu efecte preponderent sedative. pot beneficia de folosirea procedeelor şi tehnicilor de drenaj limfatic. combinat cu întinderea progresivă (solicitând extensibilitatea totală) a fibrelor musculare şi a fasciilor. şi anume la riscul apariţiei escarelor şi al retracţiilor. care scade puţin spasticitatea. urmărind acest obiectiv. În hipoesteziile datorate lezării nervilor senzitivi periferici. întâlnindu-se tulburări trofice şi importante tulburări ale tonusului şi ale contracţiei musculare. Pentru atingerea acestor obiective. singurul rol al masajului este acela de a întreţine musculatura şi. se pare că masajul nu are nici o influenţă directă. asociat cu mobilizările articulare. frecvente în afecţiunile traumatice ale nervilor membrelor. Edemele cutanate şi subcutanate. În cazul hiperesteziilor superficiale. Flaciditatea de origine centrală putând fi trecătoare. se foloseşte frământatul lent şi profund. se întâlnesc două situaţii:  În hipertonia piramidală masajul este contraindicat. 1998):  În comele neurologice (care pot surveni după arsuri grave sau politraumatisme). Pierderea întregii motricităţi voluntare şi a întregii sensibilităţi. în metodologia de acţionare se recomandă ca alegerea poziţiilor în care se aplică masajul să ţină cont de tehnicile de facilitare neuromusculară cu care se asociază. Dacă flaciditatea este definitivă (ca în cazul paraplegiilor prin secţiune medulară). B. el constând . se masează grupele musculare antagoniste celor hipertone. el adresându-se doar tulburărilor cutanate şi musculare. masajul trebuie adaptat corespunzător (procedeele şi tehnicile folosite fiind reduse ca intensitate). care însoţesc sau urmează afecţiunea şi rămânând fără efect asupra cauzei în sine. cât şi unor lezări la nivel central). sau trebuie abandonat. La paraplegici şi tetraplegici. parezelor sau diskineziilor.superficiale şi profunde.  În paraliziile flasce. pentru moment. b) întreţinerea elasticităţii structurilor musculo-articulare condamnate la inactivitate. el este un element important al luptei contra retracţiilor musculare.. . produce o sedare momentană. masajul poate fi aplicat diferenţiat în funcţie de situaţie. Paraliziile faciale (care pot fi datorate atât unor afecţiuni periferice. ţinând cont de fragilitatea relativă a structurilor.în principal . masajul este un element de menţinere a troficităţii în aşteptarea trecerii la faza spastică. deoarece ea poate fi accentuată prin excitaţiile cutanate şi musculare produse de acesta. masajul va fi înlocuit treptat cu respectarea unor reguli igienice speciale. Şi în acest tip de afecţiuni. fac să se câştige timp în reapariţia contracţiei voluntare. ŞI Benjamin. conducând la aproximativ aceleaşi consecinţe tisulare ca şi în cazul comei.  În hipertoniile centrale. În cazul în care această reacţie nu apare. În general.

pentru stimularea circulaţiei (asigurând nutriţia ţesuturilor) şi pentru conservarea tonicităţii musculaturii. între componentele tuturor aparatelor şi sistemelor sale. prin intermediul sistemului nervos şi al sistemului circulator. se recomandă masajul general şi efleuraj profund asociat cu presiuni. pe baza argumentului că este un factor care contribuie la creşterea spasticităţii. aplicarea masajului trebuie să se orienteze asupra simptomatologiei şi nu a afecţiunii în sine. masorul poate selecta şi aplica adaptat procedeele şi tehnicile de masaj.Masaj terapeutic-recuperator Aplicaţii pe afecţiuni  În IMOC (Infirmitatea motorie de origine cerebrală). în faza sechelelor se recomandă masajul circulator. dar în faza de recuperare se recomandă masajul membrelor afectate şi masajul general. Rezumat Organismul omenesc este un întreg funcţional în care. stimulative. contribuind la întreţinerea vasomotricităţii superficiale şi profunde. pentru a preveni afectarea muşchilor sănătoşi. pe punctele dureroase. alţii recomandându-l. masaj trofic pentru a asigura nutriţia muşchilor afectaţi şi masaj circulator.  În afecţiunile neuronului motor periferic. se recomandă masaj general. De interes pentru kinetoterapeuţi sunt efectele locale. Există o foarte strânsă interdependenţă funcţională între toate părţile corpului. În afecţiunile sistemului nervos central masajul intervine mai puţin. însoţite de aplicaţii de căldură şi gimnastică respiratorie. circulatorii şi trofice. în aşa fel încât efectele să fie cele scontate şi să conducă la atingerea obiectivelor stabilite. b) întreţinerea elasticităţii structurilor musculo-articulare condamnate la inactivitate. generale. În paraplegie mai este recomandat şi masajul abdominal.  În poliomielită. orice stimulare aplicată organismului răsfrângându-se. cu anumite amendamente. datorită tulburării circulaţiei profunde musculare. bazându-se pe efectele sale reflexe. segmentare. nu este recomandat în faza acută.şi paraplegie se recomandă masajul trofic pe punctele de sprijin. 63 . ţinând cont de fragilitatea relativă a structurilor. Cunoscând mecanismele prin care se obţin aceste efecte. care însoţesc sau urmează afecţiunea şi rămânând fără efect asupra cauzei în sine. În fiecare afecţiune. dureroase şi hipnotice. în faza spastică fiind contraindicat sau recomandat doar pe musculatura antagonistă celei spastice.  În tetra. unii autori contraindicându-l total. astfel încât. sunt puse în legătură toate regiunile şi segmentele. asupra întregului organism. masajul îşi găseşte o arie mai largă de aplicare. el adresându-se doar tulburărilor cutanate şi musculare. folosirea masajului este foarte discutată. Efectele pe care masajul le are asupra sistemului nervos se obţin pe cale reflexă. pentru prevenirea apariţiei escarelor şi chiar pentru combaterea lor. În afecţiunile datorate lezării sistemului nervos periferic aplicaţiile masajului sunt numeroase şi au ca obiective: a) profilaxia tulburărilor trofice cutanate şi musculare. însoţit de aplicaţii de căldură. sedative. au de suferit şi celelalte.  În miopatii. pentru prevenirea apariţiei escarelor. precum şi masajul pe punctele de sprijin. prin intermediul componentelor sistemului nervos. în cazul funcţionării necorespunzătoare a unei componente. pentru prevenirea paraliziei intestinale.  În paralizia agitantă (Parkinson).  În hemiplegie se recomandă masaj tonifiant în faza de flaciditate.

încetinesc funcţiile ţesuturilor şi organelor c. ca urmare a scăderii pragului de excitabilitate a regiunilor nervoase specializate de la nivelul sistemului nervos central b. doar o ramură a neuronului motor b. măresc sensibilitatea. diminuează şi inhibă conductibilitatea şi reactivitatea nervilor 3. procedeele şi tehnicile de masaj influenţează: a. în neurologie. doar centrul medular corespunzător unui metamer c. terminaţiile aparatului exteroceptor cutanat şi subcutanat c. reacţiile determinate de aplicarea masajului se produc: a. În obţinerea efectelor neurologice ale masajului la nivel local intervine: a. Executate lent şi uşor. analgezia obţinută prin stimularea senzorială continuă şi corect reglată 9. produc efecte stimulative b. în domeniul trofic 5. procedeele şi tehnicile de masaj: a. în domeniul motor d. iritarea căilor de conducere nervoase b. terminaţiile aparatului proprioceptor din muşchi. Executate energic şi în ritm viu. Efectele generale ale masajului se obţin prin intervenţia: a. Din punct de vedere neurologic. creşterea reactivităţii scăzute a organismului . produc efecte liniştitoare c. încetinesc funcţiile ţesuturilor şi organelor d. intervenţia centrilor nervoşi intramedulari c. centrilor medulari c. cresc şi stimulează sensibilitatea e. sunt: a. subcutanate şi musculare la distanţă de viscerul afectat 7. în domeniul sănătăţii c. ramurilor senzitive şi motorii ale neuronilor 8.Evaluare 1. În obţinerea efectelor segmentare ale masajului intervin: a. terminaţiile aparatului proprioceptor cutanat şi subcutanat b. centrul medular b. În neurologie. legăturile nervoase care fac posibilă producerea unor manifestări cutanate. o ramură a neuronului senzitiv c. stimulează receptorii b. tendoane şi articulaţii 2. Explicarea efectelor sedative ale masajului se bazează pe: a. conductibilitatea şi reactivitatea nervilor 4. în domeniul senzitiv b. Beneficiile aduse prin producerea efectelor dureroase. reflexul axonic pentru obţinerea vasodilataţiei 6. scăderea percepţiei dureroase. procedeele şi tehnicile de masaj: a. inhibarea durerii spontane de durerea mai intensă provocată c. centrilor suprasegmentari b.

Fritz. A. Canada 2. Editura Plumb. vol. Jaypee brothers.. J. D. cu insomnii c. se masează grupele musculare hipertone Bibliografie 1. 1998. este parte a masajului stimulativ b. New York 5. se stimulează mai multe categorii de receptori şi terminaţii nervoase libere 11. doar mecanisme centrale b. 2001. 5. nu sunt însoţite de tulburări trofice c. Masajul în kinetoterapie. Maxwell-Hudson. Mosby. 2004. În tratamentul hipertoniilor piramidale: a. Obiectivele urmărite de aplicarea masajului în afecţiunile sistemului nervos periferic sunt: a. În afecţiunile sistemului nervos central: a. R.G. Medical Publishers LTD. Anatomy. C. Hollis. DK Publishing. ŞI Benjamin. Mârza. Blackwell Science LTD. este însumarea efectelor locale şi regionale b. 2003. nu se poate explica prin intervenţia sistemului nervos central c. M.. se obţine prin aceleaşi mecanisme ca şi relaxarea musculară generală 13. London 3. Bacău 4... Bucureşti 7. Samuel. În relaxarea musculară locală şi regională intervin: a.. Guide to Massage. Sidenco. M. Physiology. masajul este contraindicat b.. Relaxarea musculară generală: a. Efectul hipnotic al masajului: a. iritabili. 2002. Le massage . 1974. inflamatorii şi virale b. Afecţiunile sistemului nervos periferic: a. întreţinerea vasomotricităţii superficiale şi profunde c. New Delhi 8.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. nr. B. masajul se adresează direct cauzei care a generat afecţiunea b. Massage for Therapists. favorizarea producerii tulburărilor trofice b. Principles and Practices of Therapeutic Massage. cuprind patologii traumatismale. Werner.Masaj terapeutic-recuperator 10. se caracterizează prin rapiditatea procesului de reinervare 14. poate fi obţinută şi prin masarea feţei.J. întreţinerea elasticităţii structurilor musculo-articulare afectate 15. Paris 6. Masajul terapeutic. Baltimore 65 .E. Grosembach. ale tonusului şi contracţiei musculare 16. 2001.. masajul poate fi folosit în lupta contra retracţiilor c. Sinha. a picioarelor şi mâinilor 12. doar mecanisme locale c. A Massage Therapist's Guide to Patohology. se întâlnesc tulburări trofice. Williams&Wilkins... masajul se adresează tulburărilor cutanate şi musculare c. 1998. I. Editura Fundaţiei "România de Mâine". S. Biomechanics and Pathology. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. poate fi folosit la subiecţii hipertonici. L.

.

7. infiltratelor. având efecte. frecvenţa mare a contracturilor. în cadrul tratamentului aplicat capsulei retractate.  Să cunoască aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea sechelelor în urma afecţiunilor reumatismale.  Să cunoască aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea unor afecţiuni reumatismale. induraţiilor. Din punct de vedere al tratamentului efectiv al articulaţiei afectate. De asemenea. Caracterul foarte răspândit al acestei afecţiuni. justifică pe deplin rolul masajului. prin tehnica de tip fricţiune transversală profundă (Cyriax). pelvispondilitele reumatismale şi distrofiile rahidiene de creştere. puseele inflamatorii ale artrozelor. se pot folosi tehnici de masaj de intensitate mică. Tehnica masajului depinde de tulburările apărute şi se hotărăşte în funcţie de datele obţinute în urma examinării bolnavului. Caracteristici. fiind acceptat de către medici şi specialişti ca o modalitate terapeutică simplă şi eficientă. după faza inflamatorie iniţială. masajul poate fi folosit pentru drenajul acumulărilor de lichid (moderate într-o artroză). în sindroamele algoneurodistrofice. în general părându-se că masajul sub apă este deosebit de eficient. 7. indicaţii şi contraindicaţii ale masajului în reumatologie Masajul îşi găseşte în reumatologie un câmp de acţiune foarte larg.2. sau pentru a combate durerea la nivelul inserţiilor ligamentare. 67 . în asociere cu celelalte metode. acestea sunt puţine. omniprezenţa durerii. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea sechelelor în urma afecţiunilor reumatismale În ceea ce priveşte indicaţiile masajului cu interesare pur la nivelul articulaţiei. în asociere cu celelalte metode kinetoterapice. mai ales. Contraindicaţiile generale privesc artritele inflamatorii şi infecţioase. studenţii vor putea:  Să cunoască caracteristicile. în cazul unei artroze. Aplicaţiile masajului în afecţiuni reumatismale Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni reumatismale. el se adresează destul de puţin articulaţiei în sine.1. cu cele mai frecvente localizări. indicaţiile şi contraindicaţiile masajului în reumatologie. asupra tulburărilor musculare şi cutanate care apar. chiar dacă aceasta este principalul element interesat în reumatologie.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul VII.

de jur împrejurul zonei indurate. progresiv dozat ca intensitate (mai ales în primele şedinţe). în continuare. în general. dar se pot extinde şi pe faţa externă şi anterioară a acestuia. o discopatie degenerativă L5-S1. Vom aborda. crurale. Infiltratele şi induraţiile musculare se întâlnesc la nivelul muşchilor aflaţi sub influenţa unui trunchi nervos dureros şi. sunt localizate predominant pe faţa internă şi sunt foarte dureroase la prinderea pielii între police şi index.Infiltratele la nivelul ţesutului celular subcutanat. în coxartroze şi pot fi înlăturate printr-un masaj care se orientează după aceleaşi reguli ca şi în cazul celor cu localizare la nivelul genunchiului. sunt mai puţin dureroase decât precedentele şi se pretează bine la procedeele de masaj puternice. În această regiune masajul nu pare a fi la fel de eficient (din punct de vedere al combaterii infiltratelor ţesutului celular subcutanat) ca la nivelul coloanei vertebrale. mobilitatea planului cutanat pe planurile subiacente poate fi net ameliorată. .4-5 şedinţe pentru a asigura dispariţia lor. Pentru combaterea infiltratelor se va aplica un masaj analgezic. cel mai frecvent după perioadele acute. ca atare. se va aplica un masaj blând. Se pot depista prin palpări profunde. de cele mai multe ori. care apar în afecţiunile reumatismale. alteori de cordoane dure care rulează sub degete). practica demonstrează că ele sunt intens dureroase.în general . orientarea lor coincizând cu direcţia fibrelor musculare şi putându-se situa intrasau inter-fascicular. pentru atingerea acestui scop fiind necesare mai multe şedinţe (10-15). În regiunea genunchiului Infiltratele însoţesc o artroză. fiind necesare . Masajul va aborda muşchiul cu prudenţă (mai ales în prima şedinţă. în zona de deasupra capului humeral. care este adesea şi contracturat. În regiunea lombară Infiltratele însoţesc. metodice. câteva recomandări privind modul de aplicare a masajului în scopul combaterii infiltratelor la nivelul ţesutului celular subcutanat. În regiunea umărului Infiltratele sunt adesea asociate localizării anterioare. deoarece reacţiile dureroase pot fi foarte puternice). prudent. cervico-brahiale. efectele masajului asupra durerii sunt mai puţin evidente în regiunea lombară decât la nivel cervical. lombalgii şi periartrite. În regiunea şoldului Infiltratele sunt localizate mai ales pe faţa externă a coapsei. s-a dovedit că acest masaj cutanat are ca efect şi reducerea contracturii muşchilor spinali. dar ele pot să apară şi izolat. durerea la prinderea pielii între police şi index şi infiltratele dispărând complet. dar pot să apară şi în cervicalgii. de întindere şi volum variabile şi de forme diferite (uneori de noduli. în 5-6 şedinţe. ale grupelor musculare. apar în nevralgii sciatice. în aceste situaţii. apropiindu-se treptat şi folosind procedee şi tehnici puţin profunde. la început se folosesc mai mult presiunile locale. Din acest motiv. în funcţie de localizarea lor: În regiunea cervicală. masajul este singura conduită terapeutică care poate asigura înlăturare lor definitivă. artroza cervicală este cea care determină apariţia durerii în această zonă şi a unor infiltrate localizate la nivelul pielii care acoperă fasciculul superior al trapezului. au tendinţa de a rămâne dureroase şi după ce tratamentul aplicat pentru înlăturarea cauzei care le-a determinat şi-a dovedit eficienţa. Prin folosirea procedeelor de masaj aplicate cu intensitate relativ mare. care să-şi propună împrăştierea progresivă a infiltratelor. dorsală superioară şi trapeziană În general. Se întâlnesc. cel mai frecvent. datorită prezenţei factorului durere. în tendinite (mai ales în cea a supraspinosului).

Masaj terapeutic-recuperator Unele dintre aceste induraţii se topesc pur şi simplu sub mâinile kinetoterapeutului. contracturile preced apariţia semnelor articulare. iar combaterea lor va conduce. mai contracturaţi decât cvadricepsul. de preferinţă profund. s-a constatat că aplicarea masajului pe anumite zone diminuează contracturile întregii musculaturi paravertebrale. Masajul este recomandat pentru coxartrozele incipiente şi formele mediu evoluate. în condiţii mecanice defavorabile. este diferit. Din practică. provocate de o afectare organică. Ischiogambierii şi tensorul fasciei lata sunt. Trebuie subliniat că. o palpare atentă putând descoperi şi contracturi ale tensorului fasciei lata. 69 . ele apărând ca o reacţie de apărare a organismului în faţa durerii (contracturi antalgice). mai ales pentru regiunea lombară. adesea. acestea vor fi abordate prin aplicarea unui masaj progresiv ca intensitate şi întindere. cu condiţia să se evite aplicarea masajului direct pe zona poplitee. Masajul trebuie aplicat cu prudenţă. pe transverşii spinali. Această regiune se pretează bine masajului decontracturant. uneori. Din punct de vedere tehnic.suficiente pentru a le înlătura. sunt datorate fie reflexului nociceptiv. altele. fie desfăşurării unei activităţi. fesierul mic şi mijlociu sunt sediul contracturilor dureroase. pentru coxartrozele grave şi cele cu pusee dureroase neconstituind o indicaţie bună. şi ei. Masajul poate fi efectuat. totdeauna dureroase. Coxartroza. ceea ce îngreuiază depistarea lor (de exemplu. timp îndelungat.  Articulaţia genunchiului.în general . datorate rahialgiilor posturale. contractura muşchilor paravertebrali dispare în poziţie de hiperextensie a coloanei vertebrale. aceste contracturi pot varia considerabil în funcţie de poziţia segmentului interesat. într-o artroză. contribuie la agravarea suferinţei articulare. Contracturile muşchilor paravertebrali care însoţesc afecţiuni ale coloanei vertebrale  În artroza vertebrală. totdeauna. lombo-sacrală şi nivelul D5-D6. iar în capsulitele retractile se poate întâlni şi o contractură a planului muscular posterior al axilei. examinarea unui număr mare de pacienţi cu afecţiuni reumatismale a demonstat că.  Articulaţia umărului. sunt: zonele care înconjoară articulaţia cervicooccipitală. În afecţiunile reumatismale. modul de abordare a acestora prin masaj. Contracturile musculare. Există contracturi care însoţesc o artropatie periferică. adductorii pot prezenta. ceea ce dovedeşte faptul că se datorează unor tulburări funcţionale. dacă nu devine dezagreabilă). aceste contracturi musculare reflexe. 1/2 de oră de masaj poate fi suficientă pentru a constata reducerea durerii şi a contracturii. Frecvent. o tensiune dureroasă. destul de frecvent. Reducerea lor poate ameliora o redoare dureroasă. Această regiune se pretează bine masajului decontracturant. care trebuiesc masate cu predilecţie. în poziţie de maximă întindere a muşchilor (în cifoză completă). 6-7 şedinţe fiind . reprezintă o foarte bună indicaţie pentru masaj. destul de des. în funcţie de localizare. datorate reflexului nociceptiv şi contracturi ale muşchilor paravertebrali. prezentând numeroase contracturi. în general. ischiogambierilor şi pelvitrohan-terienilor. tulburări secundare suferinţei articulare în afecţiunile reumatismale. aceste zone. cu vârfurile degetelor (sensibilitatea dureroasă care apare nu este o dovadă de supradozaj. marele pectoral şi fasciculul clavicular al deltoidului. În general. la un câştig de mobilitate. astfel: Contracturile musculare care însoţesc artropatiile membrelor  Articulaţia coxo-femurală. Muşchii contracturaţi ai acestei regiuni sunt. fapt constatat şi prin electromiografie). fiind mult mai durabile. sediul celor mai importante contracturi. cervico-dorsală.

 În epifizita vertebrală. fixarea în poziţie vicioasă şi amiotrofia coexistă.. astfel. O retracţie gravă şi veche este în afara posibilităţilor de intervenţie a masajului. care va provoca o senzaţie de oboseală musculară. însoţite de o contractură antalgică. motiv pentru care se recomandă masaj (folosind aceeaşi tehnică ca la artroza vertebrală) + aplicaţii de căldură. În literatura de specialitate. la poliartriticii imobilizaţi la pat şi care prezintă atitudini antalgice prelungite în flexie a şoldului. masajul poate fi aplicat în scopul reducerii acestei tensiuni musculare excesive.  În cazul tulburărilor de genul nevralgie sciatică sau cervico-brahială (datorate unui conflict disco-radicular). Procesul retracţiei este mai rapid şi mai precoce dacă la nivelul muşchiului au existat (MaxwellHudson. cu condiţia să fie aplicat cu prudenţă în ceea ce priveşte intensitatea. conlucrând în sensul producerii retracţiilor. de regulă. foarte intensă. la examinare. fie apare între a III-a şi a V-a şedinţă. această ameliorare. Amiotrofia este totdeauna confirmată prin palpare şi obiectivată prin măsurători. apar retracţii frecvente ale ischiogambierilor. de exemplu în sciatica paralizantă sau pareziantă (sindrom radicular) sau în sindromul canalului carpian cu afectare neurogenă (sindrom troncular). fizioterapie şi masaj. senzaţia de fibroză. Grupele musculare antagoniste celor retractate sunt. În scopul combaterii lor. fie nu apare. psoasiliacului. . tricepsului sural. În urma fixării în atitudini antalgice. masajul trebuie asociat obligatoriu cu posturi. atinse de atrofie. pentru a asigura eficienţa tratamentului (care necesită luni de îngrijire). Contracturile muşchilor paravertebrali care nu însoţesc afecţiuni ale coloanei vertebrale Fac parte din tabloul clinic al rahialgiilor posturale. fie o ineficienţă totală.J. Fiind greu reductibile. cu fenomene dureroase). Retracţiile determină diminuarea elasticităţii musculare. este de preferat aplicarea unui tratament preventiv. masajul poate fi folosit rar singur şi doar atunci când retracţia este recentă şi moderată. care poate consta din igienă posturală. limitarea mobilităţii articulaţiei corespondente şi amiotrofia funcţională a grupelor musculare antagoniste.  contracturi musculare permanente (retracţia se însoţeşte. Grosembach. la palpare. în segmentele interesate se poate instala o retracţie a corpului muscular dar şi a aponevrozelor sale. M. în acest caz.. adesea. se recomandă masajul profund (chiar dacă este oarecum dureros). C. însoţită de senzaţie de durere la început. care durează 1-2 zile.  atitudini antalgice în poziţie scurtată. 2004):  Atrofia musculară neurogenă. observată în denervările parţiale sau totale prin afectarea neuronului motor periferic.. dacă masajul se aplică prea superficial. Contractura este. Masajul poate fi folosit doar în afara puseelor inflamatorii. fiind dureroşi şi dând. muşchii superficiali simţindu-se sub degete ca o coardă. Aceste contracturi reacţionează la masaj în mod variabil. constatându-se fie o ameliorare rapidă. 2001):  infiltraţii edematoase sau inflamatorii. contractura dureroasă. Eficienţa masajului creşte dacă se asociază cu contracţii izometrice. se enumeră următoarele tipuri de atrofie (Fritz. genunchiului şi picior equin. Retracţiile musculare interesează masa muşchiului şi aponevroza sa. S. Atrofia musculară este frecventă în afecţiunile reumatismale şi precedată de un anumit grad de hipotonie. De fapt. În pelvi-spondilita reumatismală. după care dispare. În ceea ce priveşte combaterea retracţiilor instalate.

de aceea aplicarea masajului tonic reprezintă o bună indicaţie. În reumatism însă. sanguin pe ambele părţi. cu cele mai frecvente localizări Regiunea cervicală  Cervicartrozele.ca sechelă a afecţiunii primare . mai ales la subiecţii vârstnici care suferă de această afecţiune. extensia izolată are un efect ischemiant net (oricum. cu capul uşor flectat . extensia izolată are un efect ischemiant net (oricum. datorită caracterului său dureros). atrofia nefiind neapărat legată de o hipotonie. Dacă factorul cauzal (de exemplu. La investigaţiile efectuate se poate constata că imaginea radiologică este normală. anumite poliartrite reumatoide. efectuate de 3 ori pe săptămână. Aceste două tipuri sunt cel mai frecvent observate în reumatologie. se pot semnala amiotrofiile poliartriticilor imobilizaţi la pat. această poziţie se contraindică. Masajul nu este cel mai bun mijloc de a trata atrofia musculară.legătura dintre poziţia capului şi riscul producerii unui fenomen ischemic: răsucirea coloanei vertebrale cervicale poate determina o diminuare serioasă a debitului arterial homolateral şi un aflux mai mare controlateral. o 71 . Starea inflamatorie a muşchiului reprezintă o contraindicaţie pentru masaj. din acest motiv fiind necesară cunoaşterea gradului în care este limitată mobilitatea în această categorie de afecţiuni.. pot asigura obţinerea unor rezultate bune. masajul va începe la nivelul cefei şi umerilor (din poziţia aşezat. fiind de preferat contracţia musculară. Existenţa unui sindrom vertebro-bazilar nu constituie o contraindicaţie. masajul capului şi al feţei contribuie la diminuarea durerii. 7. înainte de a începe prelucrarea efectivă a regiunii (din poziţia decubit.3. această poziţie se contraindică. Eficienţa masajului. importanţă mai mare decât masajul. de vârstă variabilă. La pacienţii care prezintă contracturi în regiunea cervicală.constituie o bună indicaţie. Atunci când durerile de cap sau migrenele completează tabloul algiei cervicartrozice. afectează cu precădere morfotipul longilin astenic. iar în timpul examenului funcţional se constată că mobilitatea pasivă este exagerată (laxitate). a fesierilor în coxartroză etc. Masajul care poate fi aplicat constă .în acest caz . pacientul trebuie să fie relaxat şi să evite blocarea în apnee inspiratorie. în acest caz. cel mai frecvent de sex femeeiesc. astfel. atrofiile cvadricepsului în gonartroză. efectuate alternativ cu contracţii izometrice ale muşchilor stabilizatori ai segmentului cervical.30-500). care ar putea genera o cefalee. Reeducarea funcţională are. cu capul sprijinit pe propriile antebraţe/cu fruntea sprijinită pe toracele kinetoterapeutului).  Atrofia musculară post imobilizare şi amiotrofia reflexă din afecţiunile articulare. 6-8 şedinţe de câte 30'. este condiţionată de poziţionarea adecvată (urmărind asigurarea confortului şi a siguranţei subiectului) şi de controlul reacţiilor sale.în principal . dar fibroza . dermatomiozite. periartrite nodulare (PAN). cât şi intrării în acţiune a reflexelor nociceptive. Aplicaţiile masajului în tratamentul şi recuperarea unor afecţiuni reumatismale. datorită deteriorării structurilor articulare contracţiile musculare generatoare de mişcare nu sunt uşor de executat. ci în unele cazuri de o hipertonie dureroasă.în frământat al regiunii scapulohumerale şi presiuni alunecate profunde. extensia asociată cu răsucire limitează debitul sanguin pe ambele părţi. anumite forme de lupus. În general. dar trebuie avută în vedere .Masaj terapeutic-recuperator  Atrofia miogenă se întâlneşte în colagenoze: polimiozite. datorate atât imobilizării.  Cervicalgiile posturale. datorită caracterului său dureros).  Atrofia produsă de procese mixte neuro-miogene poate fi obiectivată prin electromiografie la bolnavii cu poliartrită supuşi unei corticoterapii prelungite.

Segmentul cervical prezintă o contractură puternică. se vor folosi procedee şi tehnici uşoare. suficiente pentru a îndepărta problema. modul în care respiră pacientul. al manifestărilor spasmofiliei durerea cervicală ocupă un loc important.zonele dorsală superioară şi interscapulară -.  Cervicalgiile asociate spasmofiliei. cel mai frecvent de sex bărbătesc. adesea însoţită şi de un infiltrat "în mantie" la nivelul trapezului superior şi al zonei interscapulare. urmate de presiuni alunecate şi frământat lent şi profund. desfăşurate zilnic la început.  Cervicalgiile care însoţesc "gâtul blocat". motiv pentru care este necesară adoptarea unui comportament terapeutic circumspect. În aceste cazuri. din acest motiv fiind necesare 15-20 şedinţe pentru a obţine un rezultat satisfăcător. . tabloul este foarte asemănător cu precedentul. În afara puseelor evolutive. complex şi labil. frământatul uşor al maseterilor (recomandând subiectului să se relaxeze şi să întredeschidă gura) contribuie eficient la relaxara regiunii cervicale. din acest motiv. se poate efectua şi masajul membrelor superioare. de 8-15 şedinţe scurte (15'). numărul şedinţelor necesare stabilindu-se în funcţie de gravitatea şi întinderea afecţiunii. subiecţii nu suportă masajul. ţinându-se cont de limitarea asimetrică a mişcărilor. Cu condiţia respectării tabu-ului poziţional se poate folosi asocierea masajului cu tracţiuni blânde în ax (efectuate cu prudenţă) şi cu contracţii izometrice indolore ale musculaturii locale. în general. în general. 10 şedinţe de câte 20' sunt. în general. a unei poziţii în flexie a capului) poate fi îndepărtat. kinetoterapeutul urmărind. în medie. În cazul în care subiectul suportă aplicarea masajului. În tabloul. durata medie a unei şedinţe de masaj este de 20'. Atât această formă de premasaj.Asociate unor procese artrozice. În cazul tetaniei sau spasmofiliei confirmate. cât şi masajul propriu-zis al cefei pot fi efectuate sub apă.  Cervicalgiile acute. brevilinii astenici. Regiunea dorsală  Dorsalgiile cronice . prin asocierea efectului relaxator al apei crescând eficienţa tratamentului. presiuni locale uşoare şi frământat profund şi lent în poziţie optimă de relaxare). afectează. Nevralgiile cervico-brahiale. Înainte de a trece la masajul propriu-zis al cefei. pacientul care vine la kinetoterapeut prezintă încă un anumit grad de hiperestezie. Se va respecta regula posturărilor şi mobilizărilor indolore (aplicarea masajului doar în poziţie nedureroasă fiind un imperativ absolut). Posologia este extrem de variată. Tehnica masajului nu prezintă nici o particularitate specifică. se aplică procedee şi tehnici selectate în scopul combaterii infiltratului. în cazul acestor afecţiuni. pentru ca spre sfârşitul tratamentului să scadă din nou. pacientul fiind poziţionat în aşezat (cu capul sprijinit pe propriile antebraţe/cu fruntea sprijinită pe toracele kinetoterapeutului).profesiune care obligă la adoptarea. În general. durata şedinţelor poate fi mărită. în permanenţă. pentru a-i stabili gradul de reactivitate. . adesea prezentând o intensitate mai mare a contracturilor. La ieşirea din faza de repaos absolut. Durata tratamentului este. Tehnica tratamentului este asemănătoare cu cea prezentată la cervicalgiile artrozice.Asociate pelvispondilitei reumatismale şi distrofiei rahidiene de creştere. el neavând de fapt decât un efect placebo. pe suprafaţă mare . la explorarea palpatorie se descoperă constant infiltrate şi contracturi care difuzează spre regiunea cervico-dorsală şi eventual spre cea lombară. deoarece o simplă hiperpnee emoţională poate declanşa o criză. fiind necesar ca totdeauna să se înceapă tratamentul cu testarea pacientului. timp îndelungat. simptomele sunt mai rezistente decât în formele prezentate anterior. pe măsura ameliorării simptomelor care formează tabloului clinic. efectuate cu deplasare minimă a mâinilor pe tegumente (în principal.

Oricare ar fi vârsta pacienţilor. se pare că poziţionarea trunchiului în uşoară extensie diminuează durerea. pot fi resimţite ca agresive. .Masaj terapeutic-recuperator Poziţionarea subiectului în vederea aplicării masajului nu trebuie considerată ca restrictivă. neputând fi localizată prin palpare. Ţinând cont de aceste date şi de faptul că aceşti pacienţi sunt în general şi depresivi. chiar şi la subiecţi cu masă musculară mare şi bine antrenată. ca şi în cazul dorsalgiilor care afectează subiecţii astenici. are ca efect o diminuare importantă a durerii. Posologia depinde de factorul cauzal. cea care va ghida kinetoterapeutul în alegerea celei mai favorabile poziţii. lent. profund. de fapt. Această afecţiune nu presupune acelaşi imperativ de repaos ca în cazul cervicalgiilor acute.în general . părându-se că doar persoanele cu o structură atletică pot fi scutite de aceste neplăceri. În faţa acestui tablou. apariţia . în funcţie de posibilităţi. dar va trebui să respecte dezideratului asigurării confortului maxim (ţinând bineînţeles cont şi de deformaţiile existente). se va folosi un tip de masaj (viguros. nu are nici o semnificaţie peiorativă şi nu trebuie să suscite un sentiment de culpabilitate kinetoterapeutului. Populaţia cuprinde un procentaj crescut de subiecţi care prezintă un oarecare grad de impotenţă funcţională datorată unor leziuni structurale la nivelul coloanei vertebrale dorsale. contracturile frapează prin intensitatea şi întinderea lor. originea ligamentară a acestor afecţiuni dictează folosirea masajului. kinetoterapeutul va aşeza subiectul într-o poziţie opusă celei care provoacă durerea. Posologie: în 10-15 şedinţe de câte 30-40' (de lucru efectiv la nivelul musculaturii paravertebrale). cu sau fără nevralgie cervico-brahială şi. cu suprafaţă mare de contact pe suprafaţă mare. dar mimica spontană a subiectului va fi.Asociate cu cifozele dureroase. inspiraţie sau expiraţie). s-a observat că. fiind un semn al realinierii capetelor articulare.La pacienţii astenici. iar rezultatul depinde de suspendarea. durerea spontană având un caracter ambiguu. fiind afectate adesea şi zonele cervicală şi lombară. ca atare. profund. tratamentul poate începe precoce. 73 .rezultate bune. lateroflexie. efectuate cu antebraţele (respectând astfel regula conform căreia se va acţiona cu suprafaţă mare de contact pe suprafaţă mare). în cazul acestui tip de dorsalgii. se obţin . se va recurge la aplicarea unui masaj sedativ. urmărindu-se împrăştierea lor. treptat însă pacientul obişnuindu-se şi tolerând mai bine masajul. la limita apariţiei durerii) care să urmărească stimularea funcţională a regiunii lezate. pielea "cere ajutor" sub forma unor infiltrate extrem de dureroase. Morfotipurile afectate sunt dintre cele mai variate. La examinare. În apariţia lor. în timpul executării acestor presiuni (de regulă. . în caz contrar atenţia îndreptându-se mai ales asupra elementelor musculare şi articulare. suspendarea temporară sau chiar suprimarea definitivă a activităţilor care produc suprasolicitarea regiunii afectate). suprimarea sau reintrarea sub influenţa agentului cauzator (pentru obţinerea unor rezultate bune este necesar ca medicul să recomande. După ce a fost identificat factorul declanşator al durerii (extensie. este adesea incriminat un factor profesional sau sportiv. apariţia cracmentelor la nivelul articulaţiilor coloanei vertebrale. Este recomandat ca masajul să se aplice alternativ cu secvenţele de reeducare funcţională. În cazul existenţei infiltratelor se va acorda atenţie deosebită şi pielii. prelucrându-se întreaga suprafaţă posterioară a trunchiului şi a centurii scapulare. Folosirea presiunilor locale profunde. şedinţele terminându-se cu masaj liniştitor. procedeele şi tehnicile folosite.a unei senzaţii locale de căldură constituie un indicator al unui prognostic favorabil. Iniţial. pe timpul expirator).Dorsalgiile de suprasolicitare (surmenaj). tonic.  Dorsalgia acută. .în timpul aplicării masajului .

Fondul artrozic impune extinderea explorării clinice şi. mai rar fiind practicat izolat. la limita apariţiei durerilor.Lombalgiile asociate artrozei lombare. masajul transversal profund. însoţită sau nu de un cracment articular perceptibil. presiuni alunecate profunde şi frământat lent. În aceste cazuri trebuie abandonată ideea unei posturări care să pună în poziţie corectivă segmentul deformat. el se va apropia progresiv de locus dolenti (locul dureros). cel mai frecvent. constituie cel mai eficient mod de abordare. în care kinetoterapeutul se va strădui să găsească modalitatea de executare a presiunii (cu rădăcina mâinii. Pentru ligamentele inter. În regiunea lombară se pot aplica procedee şi tehnici de intensitate moderată şi mare. Se recomandă folosirea unui masaj stimulativ. Masajul câştigă adesea în eficienţă dacă este efectuat în secvenţe care alternează cu contracţii izometrice şi mobilizări active. Poziţiile recomandate pentru aplicarea masajului sunt decubit ventral şi eventual laterocubit. Aceste afecţiuni se înscriu printre cele mai frecvente prescripţii ale masajului. nu este exclus să apară o senzaţie de calmare bruscă a durerii. Regiunea lombară  Lombalgiile şi lombo-sciatica. .Lombalgiile datorate deformaţiilor şi anomaliilor structurale. Tehnici preluate din metodele Rabe. iar neglijarea tratării acestei regiuni va determina reapariţia rapidă a sindromului lombalgic. în timp el dovedindu-şi deja eficienţa.Lombalgiile posturale.) la care pacientul simte cea mai importantă calmare a durerii. foarte asemănător cu cel al cervicalgiilor posturale. . Subiecţii stenici îşi pot relua activitatea normală. fără anomalii morfologice. în rezolvarea problemelor specifice. acest "happy end" face inutilă continuarea masajului. cei astenici urmând să treacă la etapa reeducativă. caracterizează tabloul clinic al acestei categorii de afecţiuni.dar cel mai frecvent destul de alterată -. se foloseşte o tehnică specială de fricţiune "în cleşte" (între vârful policelui şi cel al indexului). Pentru tratamentul acestor dorsalgii pe fond de blocaj articular. Imaginile radiologice normale. Posologia curentă este de 15 şedinţe de câte 20'. adesea nu sunt necesare multe şedinţe (rezolvarea problemei putându-se produce în 1-10 şedinţe).. regiunea pelvină (muşchii. . sunt considerate elementele tratamentului prin masaj cele mai potrivite acestui context clinic. Terrier etc. Posologia este dificil de stabilit. în principal.Aplicarea masajului va începe la distanţă de punctul exitus şi va urmări combaterea contracturilor. Modalitatea specifică de masaj este dictată de rezultatele obţinute la examinare (simetria sau asimetria uzurii capsulo-ligamentare secundare deformării). articulaţiile coxo-femurale) prezintă frecvent semnele unui conflict la nivel lombar. presiuni locale. extinderea tratamentului kinetoterapeutic şi dincolo de segmentul lombar. poziţia aleasă pentru aplicarea masajului find cea în care pacientul se simte cel mai confortabil. în funcţie de rezultatele aceasteia. bazinul osos. mobilitatea segmentară bună sau peste normal. ea fiind hotărâtă de către kinetoterapeut în funcţie de particularităţile bolii şi ale bolnavului. în acest scop folosindu-se. ţinând cont de marea diversitate a cazurilor. în general. Ca şi în dorsalgiile de surmenaj.şi supraspinoase. cu antebraţul etc. . iar suferinţa ligamentelor ilio-lombare şi a articulaţiilor sacro-iliace sugerează necesitatea folosirii masajului transversal profund. urmărind stimularea aferenţelor proprioceptive locale. dacă deja au fost înlăturate contracturile reflexe. alternat cu procedee şi tehnici decontracturante aplicate pe masele musculare. care este bine tolerată de pacienţi. Masajul este. frământatul transversal profund şi toate procedeele decontracturante. starea musculară variabilă . integrat în cadrul unui tratament complex kinetoterapeutic.

se produce conflictul discal. cu o pernă aşezată între genunchi. reînnoind prescripţia dacă evoluţia este favorabilă. se va adopta poziţia de decubit ventral. pot fi tratate şi medicamentos şi kinetoterapeutic. pentru masajul regiunii fesiere. Masajul membrului inferior îşi justifică aici utilitatea mai bine decât masajul membrului superior în nevralgiile cervico-brahiale. niciodată. Oportunitatea masajului în coxopatiile distructive cu evoluţie rapidă şi în osteocondrozele aseptice ale capului femural. . a cărui mobilizare este extrem de dureroasă (durere care cedează în câteva şedinţe de masaj aplicat asupra aponevrozei fesiere).Lombalgiile şi lombo-sciatalgiile de origine discală. ci mai curând reprezintă o situaţie terapeutică în care masajul a servit ca pretext şi ca suport unei psihoterapii nedeclarate. importanţa mai mare a acestui obiectiv 75 . aceste afecţiuni părând că sunt. se folosesc aceleaşi modalităţi de tratament prin masaj. relaxarea musculară locală şi generală constituie un mod eficient de acţionare în scopul combaterii durerii.Masaj terapeutic-recuperator Lombalgiile posturale ale subiecţilor stenici sunt însoţite adesea de un infiltrat localizat la nivelul regiunii fesiere. de obicei. Trebuie recunoscut că în această afecţiune. deoarece relaxându-se pacientul are tendinţa de a cifoza coloana vertebrală. cu sau fără o pernuţă sub regiunea abdomino-pelvină (pentru delordozare). mai este încă discutată. . se constată şi dispariţia durerii lombare. acţionându-se mai întâi asupra infiltratelor de la nivel cutanat. infiltratele locale sau situate la distanţă constituind factorii a căror combatere va fi urmărită prin aplicarea masajului. cu o pernă aşezată sub abdomen şi crestele iliace. de exemplu). în care labilitatea şi polimorfismul simptomelor sunt reguli. Dezideratul împrăştierii infiltratului subcutanat din regiunea fesieră. în primele şedinţe. de competenţa chirurgiei. de fapt. se va efectua un masaj profund la distanţă (pe regiunile dorsală. în aşezat. îl obligă la abordarea tratamentului cu maximă prudenţă. scapulară. Se poate folosi şi poziţia de laterocubit. Ca şi pentru cervicalgiile asociate spasmofiliei. deoarece prezenţa unor cordoane indurate la nivelul părţilor posterioare ale coapsei şi gambei necesită aplicarea unui tratament local constând în presiuni. anumite periartrite ale şoldului (de tipul tendinitelor la nivelul inserţiilor pe trohanter. Posologia nu poate fi standardizată în condiţiile în care conflictul discal are numeroase variante evolutive. statice şi alunecate. reproducând astfel condiţiile în care. care îl va pregăti pentru aplicarea masajului local. mai curând. kinetoterapeutul poate interveni chiar din timpul fazei acute. apoi asupra muşchilor şi a elementelor osoase şi ligamentare. sau în laterocubit şi. Succesul obţinut în calmarea durerii lombare nu se datorează. odată cu dispariţia infiltratului. Cu excepţia puseelor inflamatorii (în cazul coxitelor din pelvispondilitele reumatismale. Regiunea şoldului Principalele indicaţii ale masajului aplicat la nivelul şoldului. Profunzimea masajului va progresa gradat. în reumatologie. Se poate propune un tratament de încercare de 15 şedinţe a câte 20' fiecare. de exemplu). privesc coxartroza. În această categorie de afecţiuni. pentru a limita adducţia dureroasă a şoldului opus celui de sprijin. rezultatele obţinute prin aplicarea masajului pot fi înşelătoare. În cazul în care există un flexum de şold. durerea resimţită la nivelul muşchilor sau/şi tendoanelor. contracturile. În absenţa semnelor clinice şi radiologice care confirmă coxartroza. cervicală). folosirii unei tehnici speciale de masaj. Dacă pacientul nu suportă încă să fie atins pe regiunea lombo-pelvină. Poziţionarea subiectului va respecta criteriul asigurării confortului maxim. frământat şi ridicări de muşchi.Lombalgiile asociate spasmofiliei. dar faptul că. pericolul recidivei este prezent. pare să fie mai puţin important decât în lombalgii şi lombo-sciatică. Poziţionarea pacientului în vederea aplicării masajului se face în decubit ventral.

mai ales. de cele mai multe ori. un început de organizare a unei fibroze. acest lucru se poate efectua doar în cazul în care examenul radiologic nu a evidenţiat existenţa deja a unei decoaptări articulare! Balneokinetoterapia îşi găseşte aici una dintre cele mai bune indicaţii. pot contribui la . cu o intensitate dozată în funcţie de gradul de toleranţă al pacientului (practica demonstrează că. Masajul cu adresabilitate musculară va urmări destinderea contracturilor descoperite. la nivelul părţii inferioare a vastului intern. în acest scop. însă. pacientul va fi poziţionat în decubit dorsal. se poate depista. din acest punct de vedere. în sens indiferent (ascendent sau descendent). la instalarea unei impotenţe funcţionale considerabile (din practică. Partea tratamentului care revine masajului are ca obiective diminuarea sau combaterea disfuncţionalităţilor. cu genunchiul întins. Masajul părţii superioare a articulaţiei coxo-femurale are. ridicările de muşchi şi ciupiturile. Masajul zonelor de inserţie a tendoanelor se efectuează mai uşor la nivelul trohanterului mare şi mai dificil la nivelul psoas-iliacului. Durerea. În general. contribuie eficient la ruperea cercului vicios durere -> contractură antalgică -> durere exacerbată.în general . La explorarea genunchiului care prezintă aceste afecţiuni. nu este exagerat când se afirmă că genunchiul este poate una dintre cele mai sensibile articulaţii din corp. Regiunea genunchiului Complexitatea structurală şi funcţională a acestei articulaţii şi fineţea adaptărilor neuromusculare care îi controlează stabilitatea. Pentru a aplica masajul. la nivelul fesirului mic şi mijlociu şi tensorului fasciei lata. este cea care parazitează buna funcţionare musculo-articulară şi. care se pot manifesta sub forma infiltratelor subcutanate localizate. un efect foarte bun. efect sedativ asupra zonelor de proiecţie a durerii (regiunea inghinală). considerăm că stimularea cutanată produsă de aplicarea masajului contribuie la reintegrarea mai rapidă a acestei zone în schema corporală (prin intermediul receptorilor capsulo-ligamentari). Nu trebuie neglijată căutarea şi tratarea eventualelor proiecţii la distanţă ale conflictului. decât 5-10 şedinţe de câte 20'). dar neglijarea lor putând conduce. în timpul examinării palpatorii. eventual repetate încă o dată pe parcursul unui an.durerea în punctul de proiecţie inghinal dispare. în mod normal. constatându-se că îndepărtarea lor nu cere. Alternarea masajului cu tracţiuni în ax (timp de 10-12'') amplifică efectul sedativ. atenţie. la nivel perirotulian bilateral. artroplastii totale). mai degrabă. Cu condiţia respectării unei intensităţi sub limita apariţiei durerii. după 5-10' . modalităţile de acţionare putând fi structurate după cum urmează:  Artrozele femuro-patelare şi sindroamele rotuliene. 15 şedinţe de câte 20'. Procedeul de masaj de bază poate fi considerat fricţiunea executată cu faţa palmară a degetelor. Frământatul vastului intern. de obicei. pot constitui argumente care stau la baza afirmaţiei că genunchiul este foarte vulnerabil. hidromasajul şi rulatul aplicat la nivelul muşchilor coapsei. nefiind nevoie de o leziune foarte gravă pentru a periclita programul neuromuscular normal la acest nivel. mai ales. însă. fascia lata şi bandeleta ilio-tibială. unde aplicarea masajului trebuie să urmărească prelucrarea corespunzătoare a inserţiei inferioare a tractusului fibros. alternate cu tracţiuni uşoare constituind o foarte bună pregătire a regiunii pentru şedinţa de hidrokinetoterapie. musculatura contracturată începe să se destindă). la nivelul căruia aplicarea fricţiunii are. intervenţia asupra lor fiind destul de dureroasă. suprarotulian. acest lucru permiţând un câştig de amplitudine în mişcările de flexie-extensie. se vor folosi presiuni profunde. executate în ritm lent.vizează. aproximativ în 12' de masaj corect aplicat. în timp. În ceea ce priveşte coxartrozele operate (osteosinteze şi.

fac posibilă aplicarea unei tehnici derivate din masajul transversal profund. intercalate cu cele de tratament de reeducare). fiind. în funcţie de preferinţe. în decursul a 3-4 săptămâni. Chiar dacă. externă) a calcaneului. care se depistează. în timpul aplicării masajului. Se pare că durata optimă este de 10'. sub formă de duş subacval. De cele mai multe ori. se dovedeşte a fi foarte sensibilă la atingere. va fi bineînţeles cea care asigură indoloritatea (în general. masajul manual uscat nefiind bine suportat. Practica demonstrează că 10 şedinţe de câte 20' conduc. în general. frământatul trofic al cvadricepsului şi masajul transversal profund. calm şi prelungit. la începutul şedinţei. acest lucru fiind indispensabil pentru a se putea trece la reprogramarea neuromusculară a genunchiului. de obicei. deoarece el poate determina apariţia unor reacţii inflamatorii. la dispariţia durerilor. 77 . Un efleuraj. masajul manual nu constituie o bună indicaţie. Zona infiltrată. procedeele şi tehnicile aplicate cu intensitate exagerată riscă să determine apariţia unor reacţii neplăcute în această regiune. în general. ni se pare foarte important să se intervină pentru îndepărtarea lor. masajul capsulei articulare putând fi alternat cu cel al muşchilor învecinaţi (marele pectoral şi deltoidul). susţinut în spaţiul popliteu de o pernă suficient de moale pentru a nu împiedica circulaţia de retur). un efect mai bun având hidromasajul. cu membrul inferior în imersie totală (acelaşi lucru putându-se afirma şi în cazul durerilor datorate unui halus valgus rigid). dar dispariţia infiltratului condiţionează calmarea durerilor. cu genunchiul în uşoară flexie. se poate constata o ameliorare rapidă a durerii. durata tratamentului fiind însă net crescută (până la 20 şedinţe. necesare aproximativ 20 şedinţe pentru atingerea acestui obiectiv. fiind localizate la nivelul articulaţiilor sternoclaviculare şi acromio-claviculare. evoluţia realizându-se spre normalizare funcţională. Algoneurodistrofiile piciorului evoluează mult mai favorabil atunci când sunt tratate în apă de mare caldă. Hidromasajul poate fi mult mai bine tolerat de către pacient. de asemenea. în aşezat sau decubit. mai ales în cursul primelor săptămâni de evoluţie. care au una dintre feţe uşor accesibilă prin tegumente. La nivelul gleznei. Poziţionarea subiectului se face indiferent. durerea este destul de vie. masajul cu gheaţă prezintă un oarecare grad de risc. Tehnica de masaj folosită este identică cu cea recomandată pentru entorsele recente (vezi aplicaţiile masajului în activitatea sportivă).Masaj terapeutic-recuperator îndepărtarea riscului instalării fibrozei. ceea ce sugerează folosirea metodei Vogler.şi acromio-claviculare. se vor folosi. va contribui la saturarea receptorilor nociceptivi şi va permite apoi aplicarea procedeelor şi tehnicilor specifice pentru mobilizarea infiltratului. În cazul în care se asociază şi o lezare a tendonului tricepsului sural. Regiunea gleznei şi piciorului În afecţiunile reumatismale la nivelul piciorului (de exemplu cele din poliartrita cronică reumatismală).  Artrozele femuro-tibiale. principala indicaţie pentru masaj este constituită de sechelele entorselor tibio-tarsiene. în care repercusiunile de ordin neurovegetativ pot fi importante. dar în care fricţiunea va fi în aşa fel dozată încât să nu depăşească pragul toleranţei la durere al subiectului. se poate depista un punct periostal dureros pe una din feţele laterale (în general. Regiunea umărului  Artrozele sterno. Artrozele femuro-patelare mai prezintă şi fibro-paniculoze la nivelul tuberculului Gerdy şi mai ales la nivelul şanţului tendonului semimembranosului. pe faţa internă a genunchiului. în decubit dorsal. deoarece pot să apară reacţii nedorite. Poziţia optimă adoptată de subiect. în vederea aplicării masajului.

desemnând afectarea supraspinosului. efectuată transversal pe tendonul aflat în şanţul intertuberozitar.şi subspinosului). eventual întărit prin sprijinul degetului învecinat. în plus. Durata fricţiunii poate fi cuprinsă între 10-20'. depăşirea pragului de intensitate medie dovedindu-se . care să ţină cont de faptul că aici contractura se poate întinde de-a lungul lanţurilor musculare. masajul transversal profund. dar în unele cazuri se poate observa o exacerbare a durerii (care s-ar putea datora unei reacţii inflamatorii la nivelul manşonului sinovial care înconjoară tendonul). în toate aceste cazuri. efectuată cu intensitate mică a presiunii şi asociată cu fricţiuni insistente pe nodulii şi infiltratele care se percep la nivelul pielii. Durerile la nivelul deltoidului justifică aplicarea masajului pe partea externă a braţului.o fricţiune longitudinală pe culisa bicipitală. Uneori. ea stabilindu-se de fapt în funcţie de reactivitatea subiectului. pe partea superioară a trapezului şi pe ceafă. Tendinitele şi tendinozele muşchilor coifului reprezintă o foarte bună şi frecventă indicaţie pentru masaj. Posibilitatea efectuării masajului transversal profund pe muşchiul subscapular este tributară reacţiilor de vecinătate: dacă ecoul afecţiunii se răsfrânge şi asupra tendonului lung al bicepsului.  Durerile musculare la nivelul umărului necesită un masaj mai întins ca suprafaţă. Tendinitele porţiunii lungi a bicepsului sunt mai greu de abordat. Metoda Cyriax recomandă fricţiunea cu vârful unuia sau a două degete. cu vârful unui deget. În aplicarea tuturor acestor tehnici. masajul cefei şi asociat cu mobilizarea planului de alunecare omoserato-toracic. pe culisa bicipitală. existenţa unor noduli (pe marele pectoral. în fosa supra. iar arsenalul terapeutic este redus doar la fizioterapie (ultrasunete. dar practica a demonstrat eficienţa fricţiunii executată cu vârful unui deget. completat prin masajul părţii mediane a spatelui. la nivelul pliului deltoido-pectoral. rezultatele sunt la fel de rapide ca cele care se obţin în cazul folosirii masajului transversal profund aplicat în alte zone şi. unde electromagnetice. metoda este impracticabilă. în scopul atingerii obiectivelor urmărite folosindu-se. pe traiectul tendonului. conflictul în loc să se instaleze la nivelul terminal al inserţiei supraspinosului. faptul că aceleaşi metode pot fi folosite în traumatologie (într-un stadiu avansat al recuperării). a căror tratament prin fricţiuni şi tehnici de palpare-rulare (Metoda Wettervald) este o condiţie indispensabilă în cazul în care se urmăreşte obţinerea efectului sedativ.rotaţie externă (pentru subspinoşi).flexie . în partea externă a fosei supraspinosului. dar pot fi suficiente şi 5-10'. longitudinal pe locul dureros (6 . această tehnică nu determină producerea nici unei complicaţii. Diferenţierea se poate face comparând reacţiile care apar în timpul examinării. În ceea ce priveşte abordarea muşchilor supra.şi subspinoşi. ceea ce face ca umărul să nu poată fi atins timp de mai multe zile şi necesitând recurgerea la infiltraţii. în scopul degajării inserţiilor trohiteriene. nu trebuie să conducă la concluzia că şi în cazul afecţiunilor reumatismale se poate folosi un masaj mai intens. adesea se obţine un efect sedativ. se extinde la joncţiunea miotendinoasă. Fricţiunile se efectuează transversal. Faţă de caracterul ipotetic al rezultatului. La explorarea planului superficial se poate constata. . Configuraţia omoplatului în această zonă nu permite efectuarea masajului transversal profund. pe trapez.de nesuportat. executată cu un deget. umărul fiind menţinut uşor ridicat pentru a relaxa trapezul. se recomandă ca masajul să se execute cu subiectul în poziţia aşezat. se recomandă . mai ales. Existenţa unei dureri în regiunea scapulară indică necesitatea folosirii unui masaj local.în aceste situaţii .mai curând .8'). reacţiile dureroase la fricţiunea profundă. laser). cu membrul superior în extensie şi rotaţie internă (pentru supraspinoşi) şi în adducţie . kinetoterapeutul trebuie să ţină cont de fragilitatea elementelor articulare şi periarticulare datorată factorului reumatismal.

aceasta fiind singura modalitate posibil de aplicat într-o primă fază. Se pare că cea mai bună metodă este balneo-kinetoterapia (apa de mare având un efect mai bun decât apa dulce). justifică folosirea masajului în cadrul tratamentului pe termen lung. În stadiul retractil nedureros. utilitatea masajului este foarte recunoscută şi acceptată de cercetători şi lumea medicală. la care se pot adăuga mobilizări pasive blânde şi contracţii-relaxări. constând din: hidromasaj. Modul de aplicare a masajului. sindromul umăr . în funcţie de localizare. Simptomele prin care se manifestă această categorie de afecţiuni. Afecţiunile reumatismale au diverse localizări. La nivelul pumnului şi mâinii. durata de acţionare şi frecvenţa şedinţelor sunt diferite de la caz la caz. retracţiile. puseele inflamatorii ale artrozelor. Kinetoterapeuţii ştiu că în această afecţiune nu este nimic de făcut (ea favorizând apariţia redorii şi evoluând treptat spre umăr blocat) şi că aplicarea masajului riscă să agraveze reacţia neurovegetativă. motiv pentru care prezentarea aplicaţiilor masajului s-a realizat în funcţie de regiunea în care este localizată afecţiunea. este de preferat hidromasajul mâinii în imersie. în algoneuro-distrofii. iar sechelele sunt destul de invalidante pentru a afecta nivelul funcţional al persoanei bolnave. pelvispondilitele reumatismale şi distrofiile rahidiene de creştere. afuziuni. contracturile. împachetări. pentru a combate amiotrofia. se impune folosirea masajului muscular (al deltoidului. 79 . Infiltratele la nivel ţesutului celular subcutanat. cele musculare. în principal). fără a se executa frământatul decât pe eminenţele tenară şi hipotenară (şi această formă. Rezumat În această categorie de afecţiuni. timp de aproximativ 10-15'.mână. totuşi. Procesele reumatismale care apar la nivelul oricărei articulaţii trebuie abordate diferit în procesul terapeutic. de semnele şi simptomele pe care le dezvoltă şi de vechimea afecţiunii. Localizarea afecţiunilor este una dintre puţinele care permite aplicarea automasajului. Regiunea cotului. pumnului şi mâinii La nivelul cotului.Masaj terapeutic-recuperator  Algoneurodistrofia. Unii autori recomandă. toate trebuie luate în considerare. aplicat la nivelul articulaţiilor. în principal. inclusiv în cadrul terapiei prin masaj. Pentru tratamentul acestor afecţiuni se recomandă fricţiunea transversală profundă. se pare că are doar un efect placebo). în acest scop pacientul se poziţionează în decubit dorsal şi kinetoterapeutul aplică. evaluate şi tratate corespunzător. Singura formă tolerată este masajul foarte superficial. precum şi faptul că multe dintre ele se cronicizează. efectuate întotdeauna până la limita apariţiei durerii. indicaţiile masajului vizează acele afecţiuni numite generic "boli ale inserţiilor" şi anume epicondilitele şi epitrohleitele. Contraindicaţiile generale privesc artritele inflamatorii şi infecţioase. frământatul muşchilor alternat cu contracţii şi întinderi ale formaţiunilor retractate. aplicarea unui masaj articular cu efecte localizate la nivelul capsulei. Artrozele posttraumatice şi sechelele poliartritei cronice nu constituie o bună indicaţie pentru masajul manual. de cauza care a generat patologia respectivă. induraţiile. calitate preţioasă în faţa caracterului iterativ al puseelor dureroase. Simptomele prin care se manifestă afecţiunile reumatismale sunt multiple şi variate. asociate cu mişcări active ajutate. aplicată la nivelul punctului dureros. afectarea troficităţii.

infiltratele au următoarele caracteristici: a. în zona de deasupra capului humeral c. infiltratele se localizează: a. se justifică prin: a. prezenţa durerii b. Câmpul de acţiune larg pe care îl are masajul în reumatologie. incidenţa foarte mare a afecţiunii la femei c. la nivelul pielii care acoperă vertebrele cervicale 5. masajul este contraindicat în: a. În patologia reumatismală la nivelul genunchiului. artritele inflamatorii şi infecţioase c. gonartroze d. în sindoamele algoneurodistrofice 4.Evaluare 1. se foloseşte în reumatologie pentru: a. pe faţa externă şi anterioară a capului humeral 6. În patologia reumatismală la nivelul şoldului. tratamentul lor necesită procedee de masaj puternice 7. frecvenţa mare a infiltratelor 2. simptomatologia include şi infiltrate localizate: a. elasticizarea pielii d. tratamentul capsulei retractate. sunt mai dureroase decât cele din regiunea umărului c. frecvenţa mare a contracturilor d. însoţesc coxartrozele b. însoţesc gonartrozele c. În patologia reumatismală a umărului. cervicalgiile posturale b. În patologia reumatismală a regiunii lombare. la nivelul pielii care acoperă fasciculul superior al trapezului b. În artroza cervicală. infiltratele: a. infiltratele: a. nu apar b. puseele inflamatorii ale artrozelor e. pelvispondilitele reumatismale 3. însoţesc o discopatie degenerativă b. nu sunt dureroase 8. În tratamentul afecţiunilor reumatismale. la nivelul trapezului superior b. drenajul acumulărilor de lichid c. sunt localizate pe faţa externă a coapsei . prevenirea aderenţelor b. Masajul cu interesare pur la nivelul articulaţiei. însoţesc artrozele c. absenţa induraţiilor e. sunt localizate pe partea internă a genunchiului d.

Retracţiile musculare au următoarele caracteristici: a.Masaj terapeutic-recuperator 9. Cervicalgiile care însoţesc gâtul blocat : a. determină diminuarea elasticităţii musculare şi limitarea mobilităţii articulare c. periartrite e. masajul se aplică la nivelul musculaturii paravertebrale 15. cervicartroze dureroase c. controlul reacţiilor subiectului d. sunt reacţii de apărare a organismului în faţa durerii c. explorarea palpatorie b. se va avea în vedere: a. tratamentul lor presupune şi masajul maseterilor 16. nu se însoţesc de contracturi b. masajul se aplică la nivelul regiunii scapulo-humerale c. Contracturile musculare: a. sunt tulburări secundare ale suferinţelor articulare b. cunoaşterea gradului de limitare a mobilităţii 14. folosirea unui masaj stimulativ 81 . nu se datorează unor atitudini antalgice în poziţie scurtată b. poziţionarea adecvată b. contribuie la diminuarea suferinţelor articulare d. În folosirea masajului în tratamentul artrozelor cervicale. pot fi tratate prin masaj indiferent de vechimea şi gravitatea lor 12. Infiltratele şi induraţiile musculare se produc în asociere cu următoarele patologii reumatismale: a. sunt importante: a. se asociază cu infiltrate la nivelul trapezului superior şi a zonei interscapulare c. pericardite d. însoţesc o artropatie periferică e. Atrofia musculară postimobilizare şi amiotrofia reflexă din afecţiunile articulare: a. nu se datorează rahialgiilor posturale 11. rolul cel mai important îl are masajul b. abordarea şi a zonelor cervicală şi lombară c. entorse b. sunt legate de o hipotonie b. lombalgii 10. În tratamentul dorsalgiilor cronice. măsura în care subiectul a mai beneficiat de masaj c. În tratamentul cervicalgiilor posturale: a. sunt legate de o hipertonie dureroasă 13.

gonartrozele e. se urmăreşte combaterea contracturilor d. În tratamentul afecţiunilor reumatismale la nivelul genunchiului: a. artrozelor b. aplicarea masajului începe la distanţă de la locul dureros e. subiectul se aşază într-o poziţie opusă celei care provoacă durerea b. hidromasajul este contraindicat 20. se impune extinderea explorării şi a tratamentului şi dincolo de segmentul lombar b. se abordează şi ligamentele inter şi supraspinoase 19. epicondilitele c. dezideratul împrăştierii infiltratelor este foarte important b. se tratează: a. artritelor c. pentru aplicarea masajului se folosesc poziţiile de decubit dorsal şi aşezat c.17. se urmăreşte şi tratarea infiltratelor subcutanate aflate la distanţă de locul afectat b. epicarditele b. În tratamentul coxartrozei: a. în legătură cu patologia reumatismală. tendinozelor e. se urmăreşte combaterea contracturilor şi a infiltratelor d. În afecţiunile reumatismale la nivelul piciorului: a. În tratamentul dorsalgiilor acute: a. epitrohleitele d. se urmăreşte combaterea contracturilor 18. este indicat hidromasajul 22. pumnului şi mâinii. sechelele poliartritei cronice . se urmăreşte prelucrarea corespunzătoare a fasciei lata şi a bandeletei ilio-tibiale c. aplicarea masajului începe exact de la locul dureros d. se poate interveni în tratamentul: a. infiltratele de pe partea internă a genunchiului nu sunt dureroase c. hidromasajul este contraindicat 21. La nivelul umărului. subiectul se aşază în poziţia care provoacă durerea c. masajul manual constituie o bună indicaţie b. În tratamentul lombalgiilor: a. tendinitelor d. La nivelul cotului. algoneurodistrofiei în stadiul retractil nedureros 23.

G..J.. DK Publishing. vol. M... S. Bucureşti 7. A.. New York 5. Blackwell Science LTD. Editura Fundaţiei "România de Mâine". L. 2001. Grosembach.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Paris 6. Maxwell-Hudson. Mârza. Anatomy. Physiology.Masaj terapeutic-recuperator Bibliografie 1.E. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. 1998. M. Massage for Therapists. I. Sinha.. B. Jaypee brothers. London 3. D. 1998.. A Massage Therapist's Guide to Patohology. Principles and Practices of Therapeutic Massage. Werner. R. Le massage . 1974. 5. Samuel. Medical Publishers LTD. Bacău 4. ŞI Benjamin. C. Editura Plumb. Masajul terapeutic. Canada 2. Mosby. Fritz. J. 2002. Williams&Wilkins. Masajul în kinetoterapie. Hollis. 2004. 2003. nr. New Delhi 8. Biomechanics and Pathology. Sidenco. Guide to Massage.. 2001.. Baltimore 83 .

.

urmate de fricţiuni energice şi tapotament rapid şi elastic.. studenţii vor putea:  Să cunoască efectele masajului asupra inimii. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. cu faţa palmară a mâinii. El supraîncărcă inima dreaptă şi circulaţia pulmonară. uşurează munca inimii stângi. munca pe care o desfăşoară cordul prezintă o importanţă deosebită. au efecte stimulative. Masajul stimulativ mobilizează o importantă masă sanguină. pe regiunea precordială se mai pot executa şi vibraţii uşoare. aplicate lent şi rar şi bătătorit tangenţial (foarte superficial. iar tahicardia produsă determină creşterea debitului.  Să cunoască efectele circulatorii ale masajului. citat de Hollis. 8. executat aproape tangenţial cu suprafaţa toracelui şi bătătorit tangenţial cu pumnul. Masajul lent şi centripet diminuează presiunea arterială şi determină producerea unei uşoare accelerări a frecvenţei cardiace. începute de la nivelul epigastrului spre vârful cordului. această muncă fiind proporţională cu debitul şi presiunea sanguină. M. cu o frecvenţă apropiată de cea a pulsului sau a ritmului încetinit pe care îl dorim. pe regiunea precordială. care poate fi pusă pe seama unei uşoare dilataţii a atriului drept (dacă se admite existenţa reflexului cardio-accelerator al lui Bainbridge) datorată stimulării valvo-receptorilor. Efectele masajului asupra inimii Din punct de vedere al fiziologiei cardiace. scăzând rezistenţa opusă scurgerii sângelui (Graham. de acest lucru trebuind să se ţină cont la subiecţii cu insuficienţă cardiacă dreaptă şi insuficienţă cardiacă globală.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul VIII. Masajul efectuat pentru uşurarea circulaţiei de retur. care apare concomitent cu scăderea presiunii sanguine.1. 1998).  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul afecţiunilor cardio-vasculare. În concluzie. Efecte liniştitoare asupra inimii sunt obţinute prin neteziri uşoare. Volumul sistolic rămâne constant. abia atingând suprafaţa) cu pumnul. o supune unei mişcări mai rapide care atrage o creştere a presiunii sanguine şi face să crească munca cordului. deoarece creşte presiunea venoasă (prin efect mecanic şi reflex asupra venelor şi prin mobilizarea lichidului interstiţial). Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardio-vasculare Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni cardio-vasculare. Netezirile circulare scurte şi vii. 85 . tehnica condiţionează efectele. fricţiuni uşoare pe regiunea precordială şi pe coaste. în ritm de 75-85 bătăi/minut.

Analiza tuturor acestor observaţii a asigurat. produce golirea venelor superficiale. masajul de apel se efectuează la nivelul peretelui abdominal. în acelaşi timp. la fel de clar ca în cazul ./ 24 ore în canalul toracic. determinându-l să-şi reia activitatea automată. în decursul timpului s-au constatat următoarele (Fritz.  Kleen a stabilit că apare o reală accelerare a vitezei sângelui. Efectele circulatorii ale masajului Efectele masajului se exercită. prin accelerarea ritmului încetinit şi prin creşterea tensiunii arteriale scăzute. palpitaţii. Masajul cardiac. Pentru stimularea circulaţiei de retur la nivelul membrelor superioare. urmată de o rapidă reumplere. Presiunile puternice aplicate pe stern. forma stimulativă activează funcţia inimii. a circulaţiei de retur. Această formă de masaj poate. de multe ori. ca urmare.  Despard sugerează că această accelerare se datorează.2. şi răspândit foarte rapid în întreaga lume. Circulaţia de retur  Efectele masajului asupra circulaţiei venoase Simpla observaţie clinică permite constatarea faptului că aplicarea presiunilor locale şi a tehnicilor alunecate. în timp. Masajul de apel este o formă de masaj care se aplică pe anumite suprafeţe .asupra inimii . Cum sistemul este în circuit închis.  Stimularea sistemului nervos intrinsec al inimii.un dublu efect:  Compresiunea mecanică a cavităţilor asigură un minim al debitului de sânge în aortă necesar întreţinerii metabolismului de bază (creier şi chiar inimă).  Efectele masajului asupra circulaţiei limfatice Vasele limfatice au. poate fi practicat pe toracele deschis (în caz de sincopă). cel al capilarelor. Considerăm necesar să punem aici în discuţie şi efectele masajului cardiac propriuzis. de la distanţă.în scopul influenţării. Chiar dacă nu se poate constata. M. deoarece .. Grosembach. deci.Forma calmantă tinde să scadă şi să regleze ritmul contracţiilor cardiace şi este indicată în oboseală. asigura reversibilitatea stopului cardiac. arteriolelor şi arterelor va fi. sângele nu se poate deplasa decât spre inimă. 8. justificarea eficienţei aşa numitului masaj de apel. dar această compresiune nu este utilă decât dacă asigură trecerea prin inimă a sângelui oxigenat.J. Efectele masajului asupra circulaţiei venoase au fost foarte mult cercetate şi. introdus de Gunn. tahicardie. de obicei. de asemenea. în primul rând a trunchiurilor mari venoase şi de stimulare. dacă debitul sanguin venos este crescut. se poate trage concluzia că. un debit mai scăzut decât cele sanguine (2. presiunilor mecanice şi stimulării nervilor vasomotori ai venelor. asupra circulaţiei de întoarcere. masajul de apel se efectuează la nivelul peretelui toracic. supravieţuirea.pe suprafaţa externă a toracelui. ceea ce presupune şi asocierea respiraţiei artificiale (în caz de stop respirator). cum venele sunt prevăzute cu valvule. în 1921.5l.de aplicarea sa depinde. S. 2004):  Edgecombe şi Barn au stabilit că masajul creşte uşor presiunea venoasă. de asemenea. având mai ales rolul de a menţine supravieţuirea artificială a ţesuturilor mai sensibile la anoxie. a circulaţiei capilare ca şi asupra circulaţiei arteriale şi arteriolare. ceea ce justifică sensul centripet pentru masajul care se adresează circulaţiei de retur.înainte de a se începe lucrul efectiv pe regiunile interesate . au . iar pentru stimularea circulaţiei de retur la nivelul membrelor inferioare. în sala de operaţie..indiferent de tehnica folosită . crescut. de exemplu). sau cel mai frecvent .

Revenirea spaţiilor interstiţiale. s-a constatat că aplicarea masajului are ca efect deschiderea capilarelor inactive (adormite) şi mărirea vitezei şi suprafeţei circulaţiei capilare. a fost invocată şi eliberarea unor substanţe ca histamina şi/sau acetilcolina. Ca urmare a drenării edemelor lichidul interstiţial se reînnoieşte mai rapid şi asigură o mai bună resorbţie a produşilor metabolici celulari. decât prin compresiune mecanică asupra vaselor limfatice. ca prim efect. se consideră că stimularea mecanică determină producerea unui influx la nivelul filamentului nervos al receptorului. Masajul poate fi considerat ca o succesiune de stresuri mecanice care acţionează asupra ţesuturilor determinând stimularea numeroşilor receptori. în interpretarea efectului masajului asupra circulaţiei limfatice. Fiind cunoscut faptul că capilarele limfatice îşi au originea în extremităţile deschise ale spaţiilor interstiţiale şi că presiunea tisulară face posibilă trecerea lichidului limfatic prin pereţii lor.. se poate aplica acelaşi raţionament. Prin ramura care face legătura cu vasul. printre care:  Reflexul axonului. adesea mărite de o stază. urmată rapid de o vasodilataţie.pe cale antidronică . Ca urmare a aplicării sale. Kovacks ş. Circulaţia arteriolară şi arterială Kleen a demonstrat că accelerarea circulaţiei de retur atrage după sine şi accelerarea circulaţiei în capilare. ca urmare a precipitării proteinelor prost filtrate în situaţia în care permeabilitatea capilară este alterată. D. S. Acest efect are drept rezultat prevenirea organizărilor fibroase. se poate explica efectul masajului asupra circulaţiei limfatice. Pentru aceste efecte se propun diverse explicaţii. golirea vaselor limfatice superficiale sub influenţa masajului.a. Carrier. 2002). dar şi ca urmare a acţiunii exercitate de folosirea unor aparate speciale de compresiune ritmică (aparate pneumatice de tip Angiomat). aportul mai mare de metaboliţi noi de origine plasmatică.. arteriole şi artere. L. are loc o vasoconstricţie. Dacă vasodilataţia arterială şi arteriolară nu a putut fi niciodată constatată efectiv. care pot provoca apariţia unui astfel de răspuns din partea organismului.determinând producerea vasodilataţiei. 87 . creşterea debitului la nivelul capilarelor a fost obiectivată şi s-a ajuns la concluzia că. Circulaţia capilară Masajul superficial s-a dovedit a fi un excelent stimulator al vasomotricităţii vaselor pielii. în această situaţie.  Eliberarea substanţelor vasodilatatoare. într-un prim timp. influxul este condus la acesta . ţesutul masat beneficiind astfel de o mai bună troficitate. Dovezile experimentale oferite de Krogh. iar ca efect secundar se produce îmbunătăţirea permeabilităţii pereţilor capilari. M. Cunoscut fiind faptul că mulţi dintre aceştia sunt în legătură directă cu mici vase subiacente. mai mult în acest fel. se pare că. converg spre desprinderea concluziei că masajul produce. îmbunătăţeşte condiţiile de nutriţie celulară. De asemenea. Cercetări recente au stabilit că masajul poate creşte până la de 25 de ori fluxul limfatic normal (Elkins) şi că proteinele injectate într-o articulaţie sunt mult mai rapid resorbite dacă se practică masajul şi mobilizarea pasivă (Bauer şi colab. De asemenea. la volumul lor normal. dilatarea capilarelor. previne distensia fibrelor elastice şi conservă elasticitatea ţesuturilor. (citaţi de Sidenco.Masaj terapeutic-recuperator venelor.) (Mârza. de exemplu) se resoarbe sub acţiunea masajului. Pentru a explica vasodilataţia şi modificarea permeabilităţii capilarelor produsă ca urmare a aplicării masajului. Grosembach. cum se ştie că şi ele sunt prevăzute cu valvule. arteriolele şi arterele vor reacţiona printr-o adaptare corespunzătoare (Fritz. 2004). este de la sine înţeles că orice acţiune care face să crească această presiune va favoriza resorbţia. 2003).J. Edemul membrelor superioare (care apare după mamectomie...

dar el poate aduce pacientului un plus de relaxare şi o anumită stare de bine de care are multă nevoie şi care se menţine mai multe zile. Acest fenomen nu poate fi transpus în cazul masajului. scăderea pH-ului). în urma efectuării examinării palpatorii. fricţiune. facilitând circulaţia periferică şi resorbţia edemelor. masajul acestei zone de proiecţie a afecţiunii la suprafaţa corpului s-a dovedit a avea efecte favorabile asupra simptomelor. procedeele şi tehnicile folosite pentru mobilizarea infiltratului (localizat. Nu se poate spune că masajul vindecă afecţiunea cardiacă. care . relaţia metamerică acţionând în ambele sensuri. edeme. masajul nu poate pretinde că se substituie tratamentului medicamentos în perioada critică. deoarece ţesuturile masate nu prezintă aceste caracteristici biologice. frământat. are loc o adaptare regională şi segmentară sub forma vasodilataţiei arterelor mici. Variaţiile înregistrate (de ordinul a 2-3 mmHg. în general. dureri de picioare datorate unor cauze circulatorii). cifra obţinută poate oferi şi indicaţii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului reglator. atunci când se produce o vasodilataţie a capilarelor datorită creşterii metabolismului local (creşterea producţiei de CO2.  În flebitele membrelor inferioare În general.Creşterea debitului se poate datora şi numai unei accelerări a curentului sanguin. nu este fără pericol! Ca urmare a efectelor masajului asupra circulaţiei de retur. numărul de şedinţe necesare putând varia de la 15 la 30. putând contribui la ameliorarea stazelor (în flebite. Fiziologia vasculară ne arată că. În literatura de specialitate nu există nici o referire la variaţiile tensiunii arteriale minime. Tensiunea arterială a fost măsurată în timpul efectuării masajului de nenumărate ori. la subiecţii imobilizaţi la pat. în acelaşi timp. 8. fără a fi necesară neapărat creşterea calibrului vaselor. dar el poate deveni o alternativă avantajoasă în cazul în care se urmăreşte combaterea dependenţei de medicamente. creşterea cantităţii de CO2 şi diminuarea pH-ului neputând rezulta decât în cazul unei accelerări destul de importante a metabolismului. mai ales în timpul crizei. avându-se grijă. masajul constituie o foarte bună indicaţie. Ca şi tehnicile de relaxare.3. obţinându-se rezultate contradictorii. utilitatea şi valoarea masajului. în aceste situaţii. mai ales . după caz) are un rol foarte important. Rari sunt pacienţii cu afecţiuni din această categorie la care. masajul membrelor inferioare (efleuraj.poate deveni cauza unui infarct pulmonar. nu se descoperă o zonă corporală dureroasă. în astfel de situaţii. putând fi mai uşor înţelese şi acceptate dacă se face apel la ceea ce se cunoaşte despre rolul pe care îl joacă angina în cercul vicios simptom-angină-simptom accentuat. trebuie să se atragă atenţia practicanţilor că aplicarea masajului. Durata masajului nu va depăşi 10'. Aplicaţiile masajului în afecţiuni cardiovasculare Aplicaţiile masajului în cardiopatii Masajul îşi găseşte aplicaţii şi în cazul algiilor provocate de coronaropatii.) par a se produce în funcţie de tehnica folosită şi de reactivitatea subiectului. frecvenţa şedinţelor fiind. să se evite blocarea respiraţiei în apnee. Dar. Aplicaţiile masajului în afecţiunile vasculare ale membrelor În afecţiunile circulaţiei de retur. Tehnologia de acţionare va respecta următoarele indicaţii: pacientul va alege poziţia în care se simte cel mai bine. presiuni alunecate mai mult sau mai puţin profunde. în spaţiul inter-scapulo-vertebral stâng şi umărul stâng) vor fi alese în funcţie de caracteristicile factorului durere. varice. de trei pe săptămână.fiind condus de fluxul sanguin . în timpul examinării palpatorii. Cum orice variaţie a tensiunii arteriale este însoţită de o reacţie de echilibrare în sens invers. se poate mobiliza un tromb. tensiunea arterială maximă având tendinţa să crească după un masaj stimulativ.

masajul în flebite se caracterizează şi prin întinderea sa. apoi a masajului de drenaj la nivelul membrului inferior. pe cale mecanică şi reflexă. Pe lângă durata lungă.  În a doua perioadă (de la scoaterea firelor . presiunile alunecate profunde şi frământatul lent. el putând fi folosit . se poate dovedi o formulă terapeutică eficientă. dureri difuze şi senzaţie de greutate la nivelul membrelor inferioare. executate din aproape în aproape.a XII-a zi). După tratamentul chirurgical al varicelor. constând în presiuni în brăţară. din aproape în aproape. Ca procedee de bază se folosesc presiunile alunecate locale.. asociat cu mobilizarea tuturor articulaţiilor. masajul poate fi reluat. tocmai datorită existenţei acestui risc şi în acest caz masajul putând fi aplicat. resorbţia edemului presupune luni de îngrijire continuă. mai întâi.aplicat în afara şi în interiorul zonei ulcerate. din momentul în care a fost constatată eficienţa tratamentului medicamentos (în general după 8-15 zile de la începerea administrării). Nu se va acţiona direct la nivelul plăcilor varicoase şi a zonelor inflamatorii. Se recomandă aplicarea. prin stropiri cu apă rece (temperatura scăzând progresiv până la 100). dovedindu-se a fi un foarte bun stimulent al motricităţii venoase. în brăţară. nu pot avea decât efecte benefice asupra hemodinamicii. Masajul nu constituie un tratament în sine al varicelor. întreruperea şedinţelor de tratament soldându-se cu o regresie a stării trofice şi funcţionale a pacientului. crural. se efectuează masaj pe părţile anterioare şi posterioare ale membrelor inferioare (numai efleuraj şi presiuni alunecate profunde). În cazul în care varicelor li se supraadaugă şi o flebită superficială. 89 . obligatoriu. aplicate în jurul venelor şi drenajul infiltratelor. evitând cicatricile. apariţia flebitei reprezintă o contraindicaţie momentană. dar procedeele şi tehnicile defibrozante.până la dispariţia hematoamelor). nedureroase. dar şedinţa se va termina. a masajului de apel la nivelul abdomenului (pentru facilitarea circulaţiei venoase). Se completează tratamentul cu un masaj antiedem. Existenţa sau apariţia unui ulcer varicos nu trebuie să conducă neapărat la suspendarea masajului. începând din momentul în care hematoamele regresează. sau în stenoza mitrală. cuprinsă între a V-a zi . care ar putea îngreuia circulaţia de întoarcere (unii autori consideră aceste contracturi ca fiind răspunzătoare de apariţia varicelor). existenţa varicelor nu contraindică total aplicarea masajului.alături de alte mijloace (mai ales posturări cu membrul inferior ridicat şi îngrijiri locale). masajul va fi suspendat.până la scoaterea firelor (a X-a . în cazul în care se constată că acestea au cauze circulatorii. pentru efectuarea sa se recomandă folosirea apei caldă (până la 32-330). A.G. În flebite. cele mai bune rezultate obţinându-se prin efectuarea unui masaj la nivel abdominal. după efectuarea acesteia. Masajul sub apă (mecanic sau/şi manual) al membrelor inferioare afectate de varice. după cel puţin 48 ore de la administrare. fără riscuri. dar el este un element de luptă contra stazei şi tulburărilor trofice.  În varice Contrar unei opinii foarte răspândite (chiar şi în rândul specialiştilor). procedeele de bază folosite fiind efleurajul şi presiunile alunecate profunde. masajul se aplică astfel (Sinha. prudente. din acest motiv recomandându-se aplicarea sa doar subiectului sub tratament anticoagulant. gambier şi plantar. evitând cicatricile.Masaj terapeutic-recuperator în cazurile de insuficienţă cardiacă ventriculară stângă. ca în escarele constituite . La fel se recomandă să se aplice masajul şi subiecţilor care se plâng de oboseală anormală. 2001):  În prima perioadă. se aplică un masaj superficial al întregului membru inferior. Se va acţiona pentru combaterea unei eventuale contracturi la nivelul adductorilor membrelor inferioare. În cazul în care a fost necesară intervenţia chirurgicală.

liniştitoare. care favorizează mai ales circulaţia de retur. masajul este recomandat pe baza efectelor sale asupra tulburărilor hemodinamice şi trofice. Valette şi Vanneuville. ca şi în celelalte afecţiuni. sau procedee şi tehnici stimulative. de asemenea. în aplicarea unui masaj care urmăreşte influenţarea funcţionalităţii inimii.în scopul combaterii stazei venoase. se pot folosi procedee şi tehnici calmante. deoarece este vorba despre influenţarea unui organ vital.). dictează folosirea unor tehnici neagresive. motiv pentru care efectele masajului asupra inimii trebuie foarte bine cunoscute şi avute în vedere atunci când se stabileşte modul de intervenţie. Tulburările trofice. Postoperator. în patologia cardio-vasculară trebuie să se ţină cont de disfuncţiile prezente. influenţează indirect şi circulaţia arterială. Masajul preoperator vizează stimularea circulaţiei globale şi constă în masaj abdominal. în cazul tratării necorespunzătoare a pacientului cu afecţiuni cardiace. . gambei şi piciorului.. folosind tehnica descrisă la afecţiunile circulaţiei de retur. în arterite. insistând. executat de la rădăcini spre extremităţile membrelor inferioare. coborând apoi din ce în ce mai jos . mai ales. se poate obţine şi combaterea stazelor şi tulburărilor trofice moderate. Este bine cunoscut faptul că. În concluzie. longitudinal. literatura de specialitate propune două modalităţi de acţionare: în sens centripet şi în sens centrifug. masajul coapsei. Din acest motiv. Efectele masajului se exercită. A. indiferent de modul de aplicare a masajului. pe bolta plantară. în scopul amplificării efectelor. asupra circulaţiei de întoarcere.în scopul combaterii edemului. care se exprimă printr-un anumit grad de fragilitate a ţesuturilor prost irigate. asociate afecţiunilor circulaţiei arteriale.G. se recomandă aplicarea unui masaj circulator şi tonifiant al membrelor inferioare şi masajul cicatricilor. În afecţiunile circulaţiei arteriale  În arteritele membrelor inferioare medii sau puţin grave.  presiuni etajate (presiuni din aproape în aproape. Rezumat În funcţie de necesităţi. Riscurile de producere a unor incidente (şi chiar accidente) sunt foarte mari. În a treia perioadă. masajul poate fi asociat cu folosirea exerciţiilor de respiraţie de mare amplitudine. se recomandă ca masajul să înceapă cu masaj de apel la nivel abdominal şi să continue cu:  efleuraj. a circulaţiei capilare ca şi asupra circulaţiei arteriale şi arteriolare. care măsurând oscilaţiile arteriale după aplicarea masajului centripet şi centrifug. masajul trebuie aplicat în sens centripet (Sinha. mâna care efectuează presiunea neridicându-se până când cealaltă mână nu preia în întregime acţiunea de presare) care se încep din partea proximală a edemului spre rădăcina membrului. 2001. dirijat de la nivelul piciorului spre zona inghinală . S-a dovedit că masajul centripet obişnuit. activitatea inimii şi circulaţia sanguină sunt influenţate. cei care recomandă această modalitate de lucru pledează pentru aplicarea unui masaj profund. Masajul centrifug nu poate pretinde că acţionează asupra marilor trunchiuri arteriale (dacă ameliorează circulaţia arterială acest lucru se datorează acţiunii sale la nivel capilar sau arteriolar). din acest motiv. au ajuns la concluzia că în arteriopatiile periferice cronice. Cercetările efectuate în scopul stabilirii celei mai eficiente modalităţi de acţionare aparţin unor specialişti ai domeniului ca Mercier. presiuni alunecate profunde şi frământat uşor.

determină creşterea debitului sanguin 3. diminuează uşor presiunea arterială b. scade rezistenţa opusă scurgerii sângelui c. Din punct de vedere al fiziologiei cardiace. creşte uşor frecvenţa cardiacă d. Evaluare 1. uşurează munca cordului b. Masajul lent şi centripet: a. tratamentul prin masaj corelându-se foarte bine cu cel medicamentos. utilitatea folosirii masajului de apel. scade presiunea venoasă 4. În tratamentul cardiopatiilor. pentru a nu supraîncărca munca cordului afectat. masajul îşi găseşte aplicabilitatea. precum şi faptul că. scade presiunea sanguină d. creşte munca cordului 91 . O atenţie deosebită trebuie acordată persoanelor cu flebite şi tromboflebite. munca cordului este proporţională cu: a. supraîncarcă munca inimii drepte şi circulaţia pulmonară d. pentru influenţarea circulaţiei arteriale. efecte care trebuie foarte bine cunoscute. S-a demonstrat. debitul sanguin c. cercetările au demonstrat efectele masajului asupra fiecătuia dintre aceste tipuri de circulaţie. îndepărtarea sechelelor postoperatorii. compoziţia sângelui b. creşte viteza de circulaţie a sângelui c. la care riscurile sunt mai mari. În tratamentul afecţiunilor circulatorii. datorită iradierii durerii sau datorită apariţiei contracturilor antalgice. modifică volumul sistolic e. Masajul stimulativ: a. presiunea sanguină 2. drenarea edemelor. masajul urmăreşte facilitarea circulaţiei arteriale şi / sau de retur. mobilizează o importantă masă sanguină c. stimularea pereţilor vasculari într-o succesiune de contracţii şi relaxări (gimnastică vasculară) şi. pentru a se putea lucra eficient şi fără riscuri. de asemenea. supraîncarcă munca inimii stângi b.Masaj terapeutic-recuperator În decursul timpului. Trebuie avută o grijă deosebită. mai ales atunci când se aplică un masaj de stimulare a circulaţiei de retur. pentru a aborda acele regiuni dureroase. Masajul efectuat pentru facilitarea curculaţiei de retur: a. Tulburările trofice foarte frecvente impun reglarea corespunzătoare a intensităţii masajului. mai ales. este mai corect să se lucreze tot în sensul circulaţiei de retur.

stimulează sistemul nervos intrinsec al inimii b. urmată de o vasoconstricţie b. golirea venelor. creşterea permeabilităţii pereţilor capilari 11. necesar întreţinerii metabolismului bazal. se aplică la nivel abdominal. iar lichidele mobilizate prin masaj nu se mai pot întoarce 10. urmăreşte pregătirea subiectului pentru aplicarea procedeelor următoare c. Influenţarea circulaţiei venoase atrage după sine: a. În tratamentul flebitelor. prin masaj aplicat în sens centrifug b. gambier şi plantar . se aplică la nivelul peretelui abdominal pentru stimularea circulaţiei de retur la nivelul membrelor inferioare 9. datorită: a. Asupra circulaţiei venoase. Masajul cardiac propriu-zis (extern): a. după cel puţin 48 de ore de la administrare b. se aplică la nivelul peretelui toracic pentru stimularea circulaţiei de retur la nivelul membrelor inferioare d. se aplică subiecţilor sub tratament anticoagulant. urmăreşte resorbţia edemelor c. masajul are următoarele efecte: a. vindecarea afecţiunii cardiace b. în principal. arteriole şi artere b. masajul urmăreşte. creşterea vitezei de circulaţie a sângelui în capilare d. în principal: a. influenţarea funcţionării plămânilor c. prin masaj aplicat în sens centripet c. masajul: a. creşterii presiunii tisulare b. influenţarea circulaţiei în capilare. producerea imediată a unei vasodilataţii. tratarea metamerelor dureroase 13. chiar şi în absenţa oxigenului 6. faptului că vasele limfatice superficiale sunt prevăzute cu valvule. Masajul de apel: a. urmăreşte influenţarea trunchiurilor mari venoase şi stimularea. la distanţă. indirect. Masajul are efect de drenare a edemelor. creşterea presiunii venoase 7. prin facilitarea circulaţiei de retur 12. crural. urmată de reumplerea lor b. asigură un minimum al debitului de sânge în aortă.5. influenţarea funcţionării cordului 8. În cardiopatii. încetinirea vitezei de circulaţie a sângelui c. scăderii compresiunii mecanice asupra vaselor limfatice c. a circulaţiei de retur b. deschiderea capilarelor inactive c. Facilitarea circulaţiei arteriale se realizează: a. Masajul superficial are următoarele efecte: a.

DK Publishing. 2003. 2004. Bucureşti 7. masajul combate tulburările hemodinamice şi trofice b.J. Medical Publishers LTD.Masaj terapeutic-recuperator 14. 1998. nu este necesară folosirea masajului de apel 15. Bacău 4. Mârza.. Guide to Massage. se recomandă folosirea masajului sub apă caldă. A.. A Massage Therapist's Guide to Patohology. Blackwell Science LTD. Paris 6. În tratamentul varicelor: a. D. 2001. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. Grosembach. I. R. gambei şi piciorului. B. New Delhi 8. încheiat cu stropiri cu apă rece d. Hollis. Anatomy. S. Canada 2. 5. London 3. se aplică masaj abdominal. New York 5. Editura Fundaţiei "România de Mâine".. 2001. Principles and Practices of Therapeutic Massage. Masajul terapeutic. Editura Plumb.. 2002. Masajul în kinetoterapie. Le massage . 1998. masajul urmăreşte combaterea stazelor şi a tulburărilor trofice b. Sidenco. ŞI Benjamin. L.. Biomechanics and Pathology. vol.. 1974. se folosesc tehnici neagresive de masaj Bibliografie 1.. nr. În tratamentul arteritelor membrelor inferioare: a.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. M.E.G. C. Samuel. Physiology. insistându-se la nivelul bolţii plantare d. Werner. J. Baltimore 93 . Massage for Therapists. Mosby.. Maxwell-Hudson. masajul urmăreşte doar stimularea circulaţiei locale c. Sinha. Fritz. la nivelul coapsei. se folosesc tehnici defibrozante c.. Jaypee brothers. M. Williams&Wilkins.

.

Aplicaţiile masajului în afecţiuni respiratorii Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni respiratorii. a spatelui şi cefei. 95 . Ca urmare. 9.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul IX. gâtului şi membrelor superioare. Obiective operaţionale     După ce vor studia această unitate de curs. Masajul toracelui influenţează organismul pe cale reflexă mai ales. cu fruntea sprijinită pe antebraţele proprii sau aşezat cu mâinile sprijinite pe coapse. Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul afecţiunilor respiratorii.  presiuni+vibraţii. Efectele masajului asupra funcţiei respiratorii Pentru a influenţa aparatul respirator se recomandă aplicarea masajului asupra pereţilor anterior şi laterali ai toracelui. deltoizi). 3 degete asupra unei singure vertebre şi efectuând deplasarea din aproape în aproape până când se acoperă toată regiunea). în concordanţă cu fazele respiratorii (kinetoterapeutul face priză sub axile. producând activarea şi descongestionarea circulaţiei.  procedee şi tehnici calmante aplicate pe proiecţia dorsală a ariei cardiace (regiunea supra-scapulară şi latero-dorsală stângă). Poziţia pacientului: aşezat. stimulează şi favorizează expiraţia.1. iar cel aplicat pe torace. de la claviculă la pubis. S-a demonstrat că masajul aplicat pe regiunile capului. adică se acţionează cu faţa palmară a 1. scaleni. Să-şi însuşească modalităţile de acţionare pentru stimularea inspiraţiei şi expiraţiei. ridică şi scutură). stimulează pe cale reflexă şi favorizează inspiraţia. presiuni statice. cefei şi al peretelui toracic şi continuându-se cu presiuni. îmbunătăţirea schimburilor nutritive şi stimularea funcţională a organelor intratoracice. vibraţii şi scuturături ale toracelui. începându-se cu masajul spatelui. 2. se recomandă aplicarea unora dintre următoarele modalităţi de acţionare: Pentru stimularea inspiraţiei:  efleuraj. frământat aplicate la nivelul cefei şi umerilor (trapezi. studenţii vor putea: Să cunoască efectele masajului asupra funcţiei respiratorii. pentru stimularea funcţiei respiratorii. presiuni alunecate. Să-şi însuşească modalităţile de acţionare pentru mobilizarea şi eliminarea secreţiilor. executate cu palma aşezată la nivelul articulaţiilor coloanei vertebrale cervicale şi a primelor 4-6 vertebre dorsale (în scopul obţinerii unor efecte mai profunde se procedează la scăderea suprafeţei de contact şi diminuarea suprafeţei pe care se acţionează.

umerilor. mai ales. în afară de răspunsul respirator. este foarte indicat. care în general se asociază cu cordul pulmonar cronic. feţei. acest lucru realizânduse. feţei şi a tuturor zonelor corporale care sunt găsite tensionate la examinare. În timpul aplicării masajului la pacienţii cu astm bronşic nu se foloseşte talc!! În astmul cronic. pentru ameliorarea ventilaţiei pulmonare la unii pacienţi cu afecţiuni respiratorii. prin menţinerea unor anumite poziţii gravitaţionale (cu capul şi partea superioară a trunchiului mai jos decât restul corpului).  aplicarea unor presiuni vibrate la nivelul manubriului sternal. pe timpul expirator al respiraţiei pacientului. masajul are ca efect resorbţia secreţiilor pleurale.2. masajul spaţiilor intercostale. jenante). executate cu intensitate mică. prin obţinerea hiperemiei pielii în spaţiile intercostale.). în aceste situaţii. la nivelul primelor 4 vertebre dorsale. cum ar fi:  aplicarea unor uşoare lovituri în spate (cu faţa palmară a degetelor sau cu palma în căuş). neexcluzându-se însă nici masajul spatelui. 9. masajul îşi poate dovedi eficienţa. Se ştie că. La aceşti pacienţi. spatelui. iar dacă acesta apare totuşi. unde se insistă. astfel: Astmul adolescentului şi adultului tânăr. se va aplica imediat masajul recomandat pentru stimularea expiraţiei şi mobilizarea pasivă a cuştii toracice în sens expirator. La nivelul toracelui. toracelui. coborând până în unghiul sternal superior. în cazul .  fricţiuni. în funcţie de particularităţile modului de manifestare a bolii la diferite categorii de vârstă. presiuni statice şi presiuni alunecate aplicate pe toracele inferior. mâinilor etc.  aplicarea unor uşoare presiuni (cu faţa palmară a indexului şi mediusului de la fiecare mână) de o parte şi de alta a porţiunii cervicale a traheei. masajul zonei cervico-scapulare. Se mai pot face unele precizări referitoare la aplicaţiile masajului la astmatici. presiuni statice şi presiuni alunecate aplicate la nivelul sternului şi al plexului solar. efectuat cu pulpele degetelor. vizând relaxarea locală. nu trebuie să declanşeze reflexul inspirator (care reproduce comportamentul ventilator din timpul crizei). presiuni statice şi presiuni alunecate la nivelul spaţiilor intercostale. Aplicaţiile masajului în afecţiuni ale aparatului respirator  Masajul în astmul bronşic Dată fiind poziţia caracteristică a astmaticului în timpul crizei (cu umerii ridicaţi. este necesară facilitarea drenajului căilor respiratorii. a gâtului. în general. pentru a facilita inspiraţia). pentru faţă şi mâini putându-se folosi şi fricţiuni lente.  efleuraj. care însă în cazul afecţiunilor cardio-respiratorii nu pot fi folosite. la bătrâni. aplicarea masajului îşi găseşte justificarea datorită prezenţei variatelor paratoniilor (episodice. cu păstrarea permanentă a contactului cu pielea.Pentru stimularea expiraţiei:  efleuraj. Se recomandă folosirea procedeelor de tip sedativ: presiuni alunecate profunde şi frământat lent la nivelul musculaturii supratensionate (musculatura inspiratorie. pe toracele inferior (partea anterioară şi posterioară). prin folosirea unora dintre următoarele modalităţi de acţionare: Pentru mobilizarea secreţiilor:  aplicarea de presiuni vibrate. Pentru eliminarea secreţiilor:  folosirea unor procedee care au ca efect provocarea tusei. modalitatea de tratament prin masaj este aceeaşi cu cea recomandată în tratamentul emfizemului pulmonar. Se pare că.

astmul persoanelor în vârstă. în acelaşi timp. umerilor. dar şi tendinţelor de sedentarizare). Prima sarcină a kinetoterapeutului este de a detecta paratoniile care afectează musculatura striată. greu de mobilizat. Dacă subiectul a urmat o corticoterapie de lungă durată. dar acordânduse o atenţie aparte aspectelor vizând poziţionarea pacientului. În pleurezii. feţei şi mâinilor. care se găsesc. asociat cu întinderi progresive (prin tracţiuni manuale) ale umerilor şi şoldurilor (poziţia pacientului: decubit dorsal sau aşezat). dirijate de la stern spre coloană (pacientul în laterocubit pe partea sănătoasă. masajul are posibilitatea de a facilita lucrul ventilator şi are un efect global asupra comportamentului motor specific al pacientului (datorat dispneei. existenţa unui sindrom ventilator obstructiv care măreşte riscul apariţiei cordului pulmonar cronic. eventualitatea existenţei unei fragilităţi vasculare trebuie să îndemne kinetoterapeutul la prudenţă în aplicarea procedeelor şi tehnicilor de masaj. a muşchilor inspiratori toracici şi a muşchilor gâtului. Masajul se aplică. care împiedică efectuarea normală a mişcărilor costale (printr-un proces. cu acidoză gazoasă. sunt mai indicate exerciţiile de recuperare a mobilităţii cuştii toracice. executate cu vârfurile degetelor poziţionate fiecare într-un spaţiu intercostal. masajul are un câmp de aplicare mai restrâns.Masaj terapeutic-recuperator unui tablou clinic care nu relevă leziuni organice şi în perspectiva unei reeducări calitative. Fibrozarea retractilă care rezultă din organizarea lichidului de stază în marea cavitate pleurală. de 2-3 ori pe an. Prezenţa efectivă a unor leziuni bronho-alveolare. din acest motiv neexistând nici o posologie tip. Lista acestor localizări nu este fixă şi nu reprezintă o regulă. de regulă. dar pe aceste exerciţii pot fi grefate procedee de masaj cum ar fi: presiuni alunecate. Pentru prevenirea sau combaterea acestui deficit mecanic. mecanic şi reflex). la nivelul diafragmului (deci în afara posibilităţilor de aplicare a masajului). tinde să provoace blocarea hemitoracelui pe partea afectată (deficit mecanic). iar contribuţia acestuia în cadrul programului complex kinetoterapeutic. în afara perioadelor de criză. masajul va trebui efectuat săptămânal în decursul unui an sau. obiectivele fiind în esenţă aceleaşi. la subiecţii care nu pot executa mişcările de expansiune a cuştii toracice cerute de reeducarea analitică. schimbă datele referitoare la aplicarea masajului şi la desfăşurarea şedinţelor de reeducare. Alegerea poziţiilor pentru efectuarea masajului va ţine cont de factorul dispnee şi de existenţa unei eventuale insuficienţe cardiace. care merg de la simpla tulburare funcţională compatibilă cu o viaţă profesională normală. se poate constata îmbunătăţirea vizibilă a cineticii costale şi chiar diafragmatice. ridicări de muşchi şi rulări ale cutei astfel obţinute. executate în scopul mobilizării 97 . până la insuficienţe respiratorii grave. în serii de 10-12 şedinţe. variază în funcţie de reactivitatea şi evoluţia pacientului. Deşi în tratamentul emfizemului este mai puţin folosit. Ca urmare a aplicării masajului la nivelul peretelui toracic. uneori. în general. deoarece semne ale stării tensionale a bolnavului mai pot fi depistate şi la nivelul spatelui. ca şi şedinţele specifice de reeducare. După încheierea stadiului evolutiv. la subiecţii mai puţin afectaţi. Se recomandă aplicarea unui masaj asuplizant (de întindere) al coloanei vertebrale şi al centurilor. cu membrul superior de partea afectată ridicat complet). Astmul cronic. la examinare se poate constata prezenţa unui infiltrat cutanat la nivelul hemitoracelui afectat.  Masajul în emfizemul pulmonar Denumirea de emfizem cuprinde o paletă largă de tablouri clinice.  Masajul în combaterea sechelelor pleureziilor Dacă reeducarea respiratorie este indicată în toate cazurile după pleurezie. masajul urmărind să-l ajute pe pacient să-şi controleze mai eficient manifestările tensionale. cea mai bine tolerată poziţie fiind poziţia de decubit lateral.

se recomandă: a. în funcţie de evoluţia bolii. pe cale mecanică b. aplicarea de uşoare presiuni de o parte şi de alta a traheei . timp de 2-3 săptămâni şi durând. de la claviculă la pubis 4. aplicarea masajului asupra pereţilor toracali. aplicarea masajului asociat cu gimnastică respiratorie 2. 15-20'. pentru a influenţa organele intratoracice c. determină inhibarea funcţională a organelor intratoracice 3. Practica a demonstrat că pentru înlăturarea sechelelor pleureziei sunt necesare. a inspiraţiei şi / sau expiraţiei şi la mobilizarea şi eliminarea secreţiilor. ca şi în cazul altor categorii de afecţiuni. în principal. în cazul afecţiunilor obstructive. o stimulare punctiformă a spaţiilor intercostale. Rezumat Funcţia respiratorie este una dintre funcţiile vitale. de obicei. În tratamentul prin masaj al afecţiunilor respiratorii. Pentru a influenţa aparatul respirator. influenţează organele intratoracice. pe cale reflexă. frecvenţa şedinţelor poate descreşte treptat. determină decongestie circulatorie la nivel intratoracic c. protocolul intervenţiei prin masaj va fi alcătuit pornind de la dezideratul influenţării în sens reglator a aspectelor disfuncţionale (bineînţeles. în general. dar poate contribui la stimularea. kinetoterapeutul poate adăuga la tehnicile prin care ajută sau opune rezistenţă mişcărilor respiratorii ale pacientului. De asemenea. a cărei perturbare poate fi foarte invalidantă şi chiar fatală. gâtului şi membrelor superioare c. uşor tapotament la nivelul primelor 4 vertebre dorsale b. aplicarea de presiuni vibrate la nivelul manubriului sternal d. Astfel. Pentru eliminarea secreţiilor bronşice se folosesc: a. masaj aplicat pe torace. a spatelui şi cefei b. determinăîmbunătăţirea schimburilor nutritive d. Evaluare 1. În patologia respiratorie este foarte importantă menţinerea unui minim nivel de funcţionare. a celor care pot fi influenţate prin masaj).infiltratului. Inspiraţia este stimulată prin: a. aplicarea unui masaj profund. Masajul poate fi practicat imediat după depăşirea perioadei febrile (3-4 săptămâni). Masajul nu poate avea pretenţia că tratează afecţiunile respiratorii. Masajul toracelui: a. aproximativ 15 şedinţe. trebuie avute în vedere semnele şi simptomele prin care se manifestă afecţiunea respectivă şi toate celelalte aspecte disfuncţionale descoperite la examinarea subiectului în vederea aplicării masajului. masaj aplicat la nivelul capului. masaj aplicat la nivelul spatelui b. aplicarea de presiuni vibrate pe toracele inferior c. şedinţele fiind zilnice.

masajul intercostal nu trebuie să declanşeze reflexul inspirator c. B. New Delhi 6. masajul nu se foloseşte c. DK Publishing. S.. trebuie să se respecte următoarele reguli: a. În tratamentul emfizemului pulmonar. zona cervicală c. urmăreşte stimularea mecanică a inspiraţiei ţi expiraţiei c. La astmaticii în vârstă. este singurul mijloc cu care se poate acţiona în primele 3-4 săptămâni Bibliografie 1.. 1998. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. Grosembach. Principles and Practices of Therapeutic Massage.. combaterea paratoniilor muşchilor inspiratori c. Physiology. London 3. 1998. Canada 2. M. Mârza. Bacău 4. Editura Plumb. combaterea paratoniilor muşchilor gâtului d. Mosby. masajul urmăreşte: a. Datorită contracturilor musculare asociate cu astmul bronşic. New York 5. se va folosi un masaj de tip stimulativ d.. Hollis. ŞI Benjamin. Jaypee brothers. 2004. În tratamentul prin masaj a astmului bronşic. A. Massage for Therapists. C. zona abdominală b. Blackwell Science LTD.Masaj terapeutic-recuperator 5. Medical Publishers LTD. zona spatelui e. Masajul terapeutic. Werner. masajul decontracturant al următoarelor zone este foarte important: a. Fritz. 2001. Anatomy. zona toracelui anterior 6. combaterea contracturilor depistate la nivel abdominal 8. M. D. zona cervico-scapulară d. Guide to Massage. adaptarea poziţiei subiectului în funcţie de nivelul său funcţional b. A Massage Therapist's Guide to Patohology. Baltimore 99 . Sinha. Maxwell-Hudson. Williams&Wilkins. R.. se asociază cu exerciţii de reeducare respiratorie d. contribuie la combaterea infiltratelor cutanate localizate la nivelul hemitoracelui afectat b. 2002. 2001.. fragilitatea vasculară impune prudenţă în aplicarea tehnicilor de masaj 9.. Biomechanics and Pathology. pentru a facilita alunecarea mâinilor se foloseşte pudră de talc b. deoarece este vorba despre leziuni bronho-alveolare.E. La astmaticii tineri. trebuie respectate următoarele reguli: a. masajul: a.G.J. se va folosi un masaj de tip sedativ 7. combaterea paratoniilor diafragmatice b.

.

Obţinerea unor efecte reflexe se urmăreşte. masajul va fi adaptat corespunzător (prin aplicarea procedeelor cu intensitate şi frecvenţă mai mică. în masajul colonului la constipaţi. astfel: Efectele mecanice sau directe se obţin ca urmare a aplicării procedeelor de masaj în scopul influenţării pereţilor organelor respective. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. acest efect este urmărit. chiar şi atunci când se urmăreşte obţinerea doar a unui efect pe cale mecanică. produse prin aplicarea masajului abdominal. Ca o dovadă a efectelor mecanice.1. Efectele reflexe sau indirecte nu pot fi net disociate de cele mecanice. ele obţinându-se. intestinelor şi vezicii biliare.  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul afecţiunilor digestive. 101 . fie un efect relaxator (în stările spastice). este apariţia zgomotelor de tranzit care indică o creştere a peristaltismului. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive. ca urmare. mai ales. pentru a obţine efectul urmărit. metabolice şi endocrine. în intervenţiile efectuate în scopul tratării unor afecţiuni la nivelul stomacului.  Să cunoască efectele şi indicaţiile masajului în tratamentul afecţiunilor metabolice şi endocrine. fricţiunilor superficiale şi a tapotamentului tangenţial. mai ales. în principal. Efectele masajului asupra aparatului digestiv Efectele masajului asupra aparatului digestiv pot fi abordate din două puncte de vedere: mecanic şi reflex (direct şi indirect). pentru a lăsa suficient timp fibrei respective pentru elaborarea răspunsului). precum şi în scop de facilitare a evacuării unei vezici. ele transmiţânduse prin intermediul pielii care se interpune în permanenţă. Trebuie menţionat că fibra musculară netedă are un prag de excitabilitate mai ridicat decât fibra striată şi un timp de latenţă mult mai mare. metabolice şi endocrine Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni digestive.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul X.  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul unor afecţiuni metabolice şi endocrine. 10. asupra organelor din cavitatea abdominală. În funcţie de modul în care se aplică masajul se poate obţine fie un efect de stimulare (în stările de atonie). studenţii vor putea:  Să cunoască efectele masajului asupra aparatului digestiv şi a funcţiei digestive. prin folosirea efleurajului. compresarea mecanică a pereţilor favorizând deplasarea conţinutului acestora.

urmate de fricţiuni asociate cu presiuni de intensitate medie. cu membrele inferioare uşor flectate. Se poate efectua masajul asupra întregului abdomen.Hipocondrul drept = ficat şi vezică biliară. . . unghiul splenic. de sus în jos (sensul fiind cel al evacuării). Masajul principalelor organe intraabdominale Corespondenţa zonelor abdominale cu organele intraabdominale este următoarea: . liniştitoare.10.Hipocondrul stâng = splină. mai ales pe timpul expirator. încercând să i se imprime acestuia o mişcare de ridicare (prin uşoară împingere pe direcţia oblic stânga sus). după care se aplică fricţiunea cu toată palma. care pornesc de la ombilic în sus. intestin subţire şi o parte a stomacului. executate cu o mână sau cu mâinile suprapuse şi presiuni asociate cu vibraţii pe regiunea epigastrică. spre simfiza pubiană. Tapotamentul tangenţial şi percutatul uşor se aplică urmând traseul colonului. o parte a colonului sigmoid. Masajul întregului abdomen începe cu efleuraj constând în neteziri lungi şi scurte. . începând de jos în sus pe colonul ascendent. Fricţiunea se execută cu faţa palmară a degetelor.Flancul drept = colon ascendent şi unghiul hepatic. pe mezogastru. se foloseşte un procedeu de presiune alunecată transversală. = colon sigmoid şi rect. cu presiune (apăsare) uniformă. pentru a influenţa întregul conţinut al cavităţii abdominale. încrucişându-se şi continuând să alunece spre flancul opus.Fosa inghinală dr. Masajul conţinutului abdominal se încheie cu neteziri uşoare. mai uşor pe colonul transvers şi foarte uşor pe colonul descendent. colon.Fosa inghinală stg. subcostal dreapta şi stânga şi suprapubian. între coaste şi crestele iliace şi alunecând spre linia mediană. sau se poate masa doar zona corespunzătoare unor anumite organe: stomac. pe epigastru.Flancul stâng = colon descendent.  Masajul stomacului constă în neteziri şi presiuni alunecate. . dinspre flancuri spre linia albă. .Mezogastru = colon transvers. mai puternic pe colonul ascendent. = apendice. orientate în sus şi spre stânga. alternative şi simultane. . vezică biliară etc. va fi aceeaşi ca şi în cazul aplicării masajului peretelui abdominal. Pentru a înlocui frământatul. procedeul se repetă schimbând nivelul la care se aplică. . Vibraţia se execută manual. continuând lateral şi în jos spre flancuri şi se încheie în jos şi spre înăuntru. şi anume culcat-rezemat. cu presiune moderată. palmele aplicându-se pe flancuri. în timpul aplicării masajului. ficat. continuă pe colonul transvers şi se încheie pe colonul descendent.Epigastru = stomac. . .Hipogastru = organe uro-genitale. Aplicaţiile masajului în afecţiuni digestive Masajul prin care se urmăreşte influenţarea funcţionării organelor din cavitatea abdominală. se deosebeşte de masajul peretelui abdominal prin modificări ale tehnicii de aplicare şi prin anumite indicaţii speciale. executate în lungul marii şi micii curburi a stomacului.. în scopul influenţării tuturor organelor din cavitatea abdominală.2. Poziţia recomandată pentru pacient. în scopul influenţării acestora.

este bine ca pacientul să fie abordat din punct de vedere general. cea mai indicată se pare că este Metoda Grossi. Principalul procedeu este netezirea. sau mână peste mână. prin alunecări alternative de la linia mediană anterioară a trunchiului spre flancul drept şi spate. asupra cărora trebuie aplicate procedee sedative şi de eliberare a ţesuturilor de aceste contracturi şi infiltrate. executată apăsat.      În afecţiuni gastrice  Pentru ptoze şi insuficienţe secretorii şi de motilitate.  Masajul ficatului şi al vezicii biliare constă în:  aplicarea unor neteziri uşoare la nivelul regiunii subcostale drepte (hipocondrul drept). liniare sau în zig-zag.  aplicarea unor fricţiuni executate cu palma şi cu marginea cubitală a mâinii. începând cu porţiunea ascendentă.  În cazul hipersecreţiilor dureroase. Masajul abdominal are indicaţii în următoarele afecţiuni: diskinezii biliare (tulburări de evacuare a bilei).  la sugari.  peritonită. la examinare se depistează tensiuni musculare şi infiltrate ale ţesutului celular subcutanat. transversal spre unghiul splenic şi apoi în sens descendent. în regiunea situată între unghiul inferior al omoplatului stâng şi coloană. mână după mână. a căror exprimare digestivă nu este decât un aspect. Masajul este destul de puţin folosit în acest tip de afecţiuni. executate cu vârfurile degetelor şi urmând acelaşi traseu. de obicei. deoarece nu are indicaţii în toate cazurile. tulburări ale motilităţii stomacului. de dinamizare musculo-articulară şi de relaxare. ptoze ale viscerelor abdominale. În cazurile în care are indicaţii.  ulcere în faza activă. executate cu trecere peste coaste şi sub nivelul lor. până la nivelul simfizei pubiene. Trebuie reţinut faptul că doar tulburările funcţionale pot fi tratate prin masajul aplicat în paralel cu alte forme de tratament. aceste tulburări fiind adesea legate de disfuncţii mai complexe. se pare că masajul zonelor metamerice este mai eficient decât cel abdominal. masajul se foloseşte cu rezultate bune în asociere cu tehnicile de kinetoterapie respiratorie. deşi se poate folosi şi acesta. prin mişcări scurte circulare. În astfel de afecţiuni. Masajul abdominal este contraindicat în următoarele afecţiuni:  inflamaţii ale organelor din cavitatea abdominală (acute sau subacute). spre fosa iliacă stângă. din acest punct. continuând cu cea transversală şi terminând cu cea descendentă.  tumori maligne.Masaj terapeutic-recuperator  Masajul intestinului subţire constă într-o presiune circulară (în sensul evacuării). constipaţii. de la nivelul cecului în sus spre unghiul hepatic. mai ales în timpul inspiraţiei profunde (par a fi cele mai eficiente) şi a efleurajului asociat cu vibraţii. alunecând şi presând în sensul evacuării conţinutului. 103 .  aplicarea unor presiuni asociate cu vibraţii. periviscerite (aderenţe ale organelor). iar medicii specialişti preferă mai mult medicaţia decât o serie de măsuri igieno-dietetice printre care s-ar putea încadra şi masajul.  Masajul colonului se execută segmentar. executată cu palma în căuş pe ombilic. se poate aplica pe colon şi un tapotament tangenţial sau un percutat uşor. parcurgând acelaşi traseu. Fricţiunea se execută cu faţa palmară a degetelor.

J. Modalitate de acţionare prin masaj diferă atunci când este vorba despre constipaţii datorate unui colon hipoton sau hiperton. direcţionate spre hilul său. la nivelul colonului descendent).. începute dinspre spate. fricţiuni uşoare. 2004.În afecţiuni intestinale Masajul abdominal are indicaţii în constipaţiile funcţionale (care apar mai ales la bătrâni. la cei care sunt imobilizaţi la pat. se recomandă aplicarea unor presiuni progresive ca intensitate. declanşarea contracţiilor muşchilor netezi ai peretelui colonului. poartă denumirea de metabolism intermediar (Fritz. presiuni alunecate destul de profunde. pianotări (percuţii uşoare. în timp ce subiectul efectuează o inspiraţie profundă (în acest fel.  masajul reflex al ficatului. pe timpul expirator al respiraţiei subiectului. care constă în aplicarea de către maseur a unei presiuni manuale pe ficat. constând în executarea de efleuraj. la nivelul peretelui abdominal. executate cu palma). fără litiază).  În caz de hipotonie (localizată. se recomandă aplicarea unui masaj stimulativ. relaxatoare (efleuraj. . 10. mai ales. lente. Se recomandă şi aplicarea procedeelor stimulative superficiale (pe tegumente). executate pe traiectul colonului. pentru a determina. executate cu intensitate crescătoare. presiuni alunecate. urmate de presiuni asociate cu vibraţii. Totalitatea transformărilor suferite în organism de diferiţi constituienţi de provenienţă exogenă (alimente) sau endogenă (tisulară) până la produşi finali nemetabolizabili. la distanţă. lente. executate cu policele de la ambele mâini. mai ales.  masajul pneumatic. Pentru tulburările funcţionale ale vezicii biliare (vezică hipotonă. se asociază şi masajul intestinului subţire. executate în sens circular.  În caz de hipertonie (colon spastic. Grosembach. S. în care degetele lovesc suprafaţa unul după celălalt succesiv) şi presiuni asociate cu vibraţii. Efectele şi indicaţiile masajului în afecţiuni metabolice şi endocrine Metabolismul se defineşte prin totalitatea transformărilor biochimice şi energetice care au loc în organismele vii şi este constituit de două procese antagonsite: anabolismul (sinteza unor constituienţi structurali realizată cu consum de energie) şi catabolismul (degradarea unor constituienţi structurali sau compuşi chimici realizată cu eliberare de energie). de obicei. care constă în efleuraj. localizat. prin coborârea diafragmului. care constă în aplicarea profundă a unor procedee de drenaj la nivelul ficatului. trecând peste flancul drept şi încheindu-se la linia mediană anterioară a toracelui. fricţiuni superficiale. pe punctul Murphy.3. în sensul tranzitului. pentru zonele cu stazele cele mai rebele se foloseşte aşa numitul procedeu de fragmentare constând în fricţiuni executate între police şi celelalte degete. în urma unor greşeli de dietă sau ca urmare a sedentarismului excesiv). cu amplitudine mare. se recomandă aplicarea unor procedee calmante.. În afecţiuni hepato-biliare Aşa numitul masajul hepatic constă în trei acţiuni succesive:  masajul portal. la nivelul colonului ascendent). la nivelul întregului hemitorace drept. M. se obţine un efect asemănător cu cel al frământatului). în cercuri descrescătoare care converg spre colonul descendent (aşa numita tehnică în pâlnie). pe cale reflexă.

medulosuprarenalei şi în special a tiroidei. musculare. Acest lucru implică intervenţia adecvată a unor modificări funcţionale complexe (metabolice.Masaj terapeutic-recuperator Metabolismul intermediar protidic este reglat de corelaţiile dintre anumiţi factori intracelulari asupra cărora acţionează diferiţi hormoni anabolizanţi (somatotropul eliberat de lobul anterior al hipofizei. Energia rezultată este înmagazinată sub forma unor constituienţi celulari (ATP. sau catabolizanţi (corticotropina hipofizară.. hidroelectrolitice. mai ales prin intermediul adaptărilor la care sunt supuse procesele metabolice. creşterea şi dezvoltarea organismului. care se vor manifesta prin apariţia unor boli organice cu simptomatologie complexă. ci poate avea efecte asupra consecinţelor sale.). sunt reglate de sistemul nervos şi cel endocrin. a descoperit o creştere a volumului secreţiilor. În ceea ce priveşte influenţa masajului asupra sistemului endocrin şi a metabolismului. care menţine permanent echilibrul dinamic între producerea de căldură (termogeneză) şi pierderea de căldură (termoliză). importanţa deosebită pe care o are sistemul nervos şi endocrin în reglarea activităţii acestora. salivari etc. Din aspectele prezentate. Disfuncţiile la nivelul unuia dintre aceste sisteme reglatoare. în principal. Dat fiind acest fapt. care studiind efectul masajului asupra activităţii secretorii a glandelor endocrine şi exocrine. Metabolismul intermediar lipidic este dependent de hipotalamus şi de anumite glande endocrine. tiroida şi glandele sexuale. centrii respiratori. S-ar părea că prin masajul clasic şi. De asemenea. hipofiza anterioară. Una dintre ele ar fi cea a lui Colombo. Centrii hipotalamici ai termoreglării (cel al termolizei şi al termogenezei) sunt în strânsă conexiune cu centrii foamei şi ai saţietăţii. în special de disfuncţiile unor glande endocrine . foarte important fiind rolul hormonilor pancreatici în aceste mecanisme. calorică etc. În organismul adultului sănătos există un echilibru dinamic între procesele de anabolism şi catabolism protidic. se poate face afirmaţia că masajul nu acţionează direct asupra cauzei în sine a afecţiunii. ca pancreasul endocrin. dar şi de o serie de stări patologice. temperatură etc. Valorile metabolismului sunt influenţate de o serie de factori fiziologici (vârstă. lipide şi chiar protide). precizând că s-ar părea că doar vibraţiile au acest efect (Maxwell-Hudson.se realizează cu ajutorul unui mecanism de termoreglare.) şi va fi eliberată treptat. reies cu claritate interrelaţiile şi intercondiţionările existente între toate aparatele şi sistemele organismului şi. secretori. Din patologia endocrină şi metabolică se desprinde faptul că afecţiunile din această categorie determină apariţia unei serii de manifestări care interesează funcţionalitatea întregului organism. sunt destul de puţine. precum şi adaptarea şi corelarea activităţii diferitelor aparate şi sisteme la condiţiile în permanentă schimbare ale mediului intern şi extern. iar hipofuncţiile tiroidiene şi anumite boli producând scăderi ale acestuia. Metabolismul energetic se defineşte prin generarea şi utilizarea energiei necesare desfăşurării activităţii diferitelor organe şi sisteme. iar în perioada de senilitate. circulatorii. referirile la rolul masajului în tratarea afecţiunilor endocrine şi metabolice. în literatura de specialitate s-au exprimat mai puţine opinii. endocrine etc. stare de activism. sex.hiperfuncţiile hipofizei.). Menţinerea unui nivel termic constant . 2001).condiţie esenţială pentru desfăşurarea normală a metabolismului . Metabolismul intermediar glucidic este reglat de centrii hipotalamici ai glicoreglării. insulina eliberată de pancreas. controlate de centrii hipotalamici. energie electrică (transmitere nervoasă). ingestie de alimente. În literatura de specialitate. CF etc. glucocorticoizii suprarenalieni. procesele de catabolism. care dictează modificări ale activităţii vegetative şi endocrine. hormonii tiroidieni). vor determina disfuncţii la nivelul celorlalte aparate şi sisteme. determinând creşteri. mai 105 . în perioada de creştere predominând însă procesele de anabolism. energie care provine din oxidarea intracelulară a substanţelor energetice (glucide. hormonii sexuali). manifestându-se ca energie mecanică (contracţie musculară). C.

posterior şi lateral) vor contribui la îmbunătăţirea spectaculoasă a funcţiei respiratorii (îndepărtând senzaţia de dispnee. Masajul toracelui contribuie. Mare parte dintre afecţiunile metabolice şi endocrine beneficiază de tratamente prin folosirea unor metode complementare. profunde şi lente. masajul energetic şi altele.  În obezitatea androgină.. shiatsu şi stretching. Aceasta poate fi părerea unor practicieni (din fericire din ce în ce mai puţini). repetate de 2-3 ori pe an.construcţia bazei. dar şi a unor pacienţi. inconştient. punctoterapia. eventual. astfel (Maxwell-Hudson. despre care s-a mai vorbit). masajul toracelui este la fel de important ca şi cel al abdomenului. Trebuie ţinut cont de faptul că. deoarece se pierd într-o masă tisulară bogată. restul efectelor fiind indirecte şi orientate asupra urmărilor care apar datorită disfuncţiilor glandulare. în serii de 10-15. unde prezenţa viscerelor limitează posibilitatea de aplicare a unui frământat profund. şi la detensionarea zonelor de proiecţie a anginei pectorale (care se poate instala în corelaţie cu greutatea exagerată şi perturbarea funcţiei respiratorii). conducând la hipoxie şi chiar la cianozare. a doua . sedative şi relaxatoare ale masajului. ca acupunctura. dureros poate contribui la scăderea stratului adipos. de altfel. masajul reflex al ţesutului conjunctiv subcutanat. efectele obţinute bazându-se pe acţiunea de stimulare a unor zone sau puncte aflate pe meridianele energetice ale corpului. al piciorului şi mâinii). stoarcere şi presare a paniculului adipos.ales. de fapt. reflexoterapia.4. în principal. se stimulează secreţia hormonală. Prima este asociată obezităţii şi semnele ei sunt mai discrete. eficienţa sa putându-se constata chiar mai rapid. în scopul normalizării circulaţiei energetice. a unor procedee de ridicare. îl renegă. masajul DO-IN. aflat în această stare. 10. ori acest lucru nu se poate realiza sub nici o formă printr-un mod de acţionare agresiv. care uneori provoacă diminuarea presiunii arteriale şi apariţia cianozei). Aplicaţiile masajului în tratamentul obezităţii şi al celulitei Aplicaţiile masajului în tratamentul obezităţii Aplicarea masajului în obezitate trebuie să ţină cont de două aspecte. presopunctura. urmate de presiuni alunecate. dincolo de efectele sale mecanice şi reflexe. masajul urmăreşte mai ales obţinerea unei împăcări a subiectului cu propriul său corp pe care. prin masajul reflex (al ţesutului conjunctiv subcutanat . care derivă din practică. Aplicaţiile masajului în tratamentul celulitei Există două mari categorii de distrofii ale ţesutului celular subcutanat în cadrul convenţional al celulitelor: celulita-boală şi celulita-simptom. în sesnul prevenirii sau combaterii lor (fiind vorba. Stratul adipos care acoperă toracele îngreuiază travaliul pulmonar ventilator al pacientului. 2001):  Trebuie evitată practicarea unui masaj agresiv. chiar dacă există opinia că numai un masaj foarte puternic şi. Se recomandă folosirea. C. 15 şedinţe de câte 20' (aplicând masajul pe toracele anterior. circulatorii. care pot contribui la producerea blocajului respirator în poziţie inspiratorie. care cer chiar un masaj foarte puternic (psihologii explică această tendinţă prin prisma faptului că. Posologie: şedinţe de 30-40'. Practica demonstrează că această vestă adiposo-fibroasă care îmbracă peretele toracic este mai uşor de înlăturat decât stratul adipos de pe abdomen. pacienţii respectivi se simt vinovaţi de starea lor şi sunt dispuşi să-şi ispăşescă greşelile). în scop sedativ. despre efectele trofice.

Masaj terapeutic-recuperator

este în funcţie de patologia organului a cărui exprimare reflexă este, fiind mai clară din punct de vedere simptomatic, mai ales dacă este vorba despre un subiect slab. Ţesutul afectat de celulită este distrofic şi dureros la palpare, motiv pentru care trebuie să se acţioneze cu blândeţe, pentru ca intervenţia terapeutică să nu devină neplăcută. Pentru a nu deteriora şi mai mult o structură a ţesutului conjunctiv deja ameninţată, este necesară stabilirea unei corecte progresivităţi a intensităţii masajului, acesta neaplicându-se decât în paralel cu tratamentul medical al cauzei organice depistate şi/sau al obezităţii asociate. Primul timp al masajului va consta în mobilizarea globală, profundă a ţesutului în toate sensurile, folosind suprafaţa mare de contact pe suprafaţă mare; în acest scop se vor folosi neteziri, fricţiuni, compresiuni blânde - executate cu palma -, încercări de decolare (ridicare) a pielii (fără ciupire) cu vârfurile degetelor şi frământatul executat cu priză mare (eventual, prinzând o cută mare de ţesut între părţile cubitale ale ambelor mâini); din practică, s-a constatat că presiunile alunecate superficiale sunt foarte puţin utile şi dezagreabile, deoarece măresc hiperestezia obişnuită a epidermei la aceşti bolnavi. Acest mod de abordare, care durează 5-6 şedinţe, poate fi completat cu câteva ciupiri executate cu vârfurile degetelor pe zonele învecinate, mai puţin afectate şi mai puţin dureroase. Atunci când ţesuturile şi-au recuperat o oarecare supleţe şi când devin mai puţin dureroase, masajul se poate aplica din ce în ce mai localizat, respectând o progresie treptată până când se ajunge la posibilitatea de aplicare şi a celorlalte procedee şi tehnici recomandate: ciupiri cu intensitate variabilă pe zonele cu noduli sau fibroză, încercări de rulare a pliurilor cutanate, masaj Waterwald (ciupire, rulare, întindere şi comprimare a pliului cutanat). Insistăm mult asupra respectării acestei progresivităţi, ca fiind singura care permite reducerea distrofiei fără deteriorarea ţesuturilor. Este adevărat că şi un mod de acţionare mai brutal va permite obţinerea unor rezultate bune asupra durerii şi induraţiei tisulare, dar cu preţul instalării ulterioare a unei laxităţi a ţesutului celular subcutanat (datorată probabil ruperii structurilor conjunctive), asigurându-se astfel un teren favorabil pentru producerea recidivelor. Este recomandată asocierea masajului cu diverse mijloace fizioterapice aplicate local (ionizări, de exemplu), folosirea ultravioletelor şi hidroterapiei la sfârşitul şedinţei de tratament fiind, de asemenea, o modalitate de acţionare utilă în încercarea de a reda pielii un anumit tonus. În paralel, este necesar şi aproape obligatoriu antrenamentul sistematic al muşchilor subiacenţi.

Rezumat
Asupra aparatului digestiv şi, implicit, a funcţiei digestive, masajul are atât efecte mecanice (dat fiind faptul că peretele abdominal este format din ţesuturi moi), cât şi efecte reflexe. În cazul tentativei de obţinere a unor efecte mecanice asupra organelor intraabdominale, nu trebuie uitate particularităţile funcţionale ale fibrei musculare netede, care intră în alcătuirea pereţilor organelor interne) şi, în consecinţă, nu trebuie uitat faptul că aplicarea masajului trebuie adaptată corespunzător, pentru a se obţine efectul scontat. Pentru a influenţa organele din cavitatea abdominală, se poate practica un masaj al întregului abdomen (diferit, ca tehnică de acşionare, de masajul peretelui abdominal) şi / sau un masaj al organelor din cavitatea intraabdominală. Pentru a se acţiona asupra organelor intraabdominale, trebuie cunoscută şi respectată corespondenţa între zonele

107

peretelui abdominal şi organele intraabdominale, precum şi modalităţile specifice de acţionare recomandate pentru influenţarea fiecărui organ. Respectând principalele indicaţii şi contraindicaţii ale masajului în această categorie de afecţiuni, se pot trata tulburări funcţionale asociate unor afecţiun gastrice, intestinale şi hepato-biliare, prin stimularea sau inhibarea funcţionalităţii organelor afectate. Multe dintre afecţiunile metabolice şi / sau endocrine beneficiază de aportul deosebit al altor metode de masaj, mai mult decât de cel al masajului clasic. În abordarea, prin masaj, a tratamentului acestor categorii de afecţiuni, trebuie pornit de la buna cunoaştere a metabolismului şi a rolului şi importanţei acestuia în organism, precum şi de la buna cunoaştere a sistemului endocrin şi a rolului de care produşii acestuia îl au în buna funcţionare a organismului. Luând în considerare faptul că masajul nu se adresează direct afecţiunii, ci încearcă să contribuie la diminuarea şi / sau combaterea unora dintre simptome sau sechele, în tratamentul acestor categorii de afecţiuni se poate interveni cu masaj pentru rezolvarea problemelor identificate la examinarea subiectului în vederea aplicării masajului. Principalele afecţiuni, datorate unor cauze metabolice şi / sau endocrine, cu care se pot întâlni kinetoterapeuţii sunt obezitatea şi celulita. Contrar unor reţete lansate pe piaţa românească, masajul folosit pentru tratamentul obezităţii şi al celulitei nu trebuie să fie unul agresiv, progresivitatea aplicării sale fiind cheia succesului şi, mai ales, a menţinerii rezultatelor obţinute şi a îndepărtării riscului de apariţie a recidivelor rapide.

Evaluare
1. Influenţele pe care dorim să le exercităm asupra fibrelor musculare netede, trebuie să ţină cont de următoarele: a. fibra musculară netedă are un prag de excitabilitate mai scăzut decât fibra striată b. fibra musculară netedă are un prag de excitabilitate mai ridicat decât fibra striată c. fibra musculară netedă are un timp de latenţă mai mare decât fibra musculară striată d. fibra musculară netedă are un timp de latenţă mai mic decât fibra musculară striată 2. Date fiind particularităţile funcţionale ale fibrei musculare netede, pentru influenţarea organelor intraabdominale, masajul va fi adaptat astfel: a. procedeele se vor aplica cu intensitate mare şi frecvenţă mică b. procedeele se vor aplica cu intensitate şi frecvenţă mică c. procedeele se vor aplica cu intensitate mică şi frecvenţă mare 3. Printre dovezile care atestă faptul că s-au produs efectele mecanice ale masajului asupra funcţionalităţii aparatului digestiv, se numără: a. creşterea cantităţii de salivă b. apariţia zgomotelor de tranzit c. încetinirea peristaltismului 4. Masajul întregului abdomen, care urmăreşte influenţarea organelor din cavitatea intraabdominală, se deosebeşte de masajul peretelui abdominal prin: a. modificarea sensurilor de acţionare în aplicarea efleurajului şi a fricţiunii b. folosirea tehnicii speciale de frământat, pentru a influenţa întregul conţinut abdominal c. aplicarea frământatului doar asupra straturilor de ţesut adipos, muşchii abdominali contractându-se reflex

Masaj terapeutic-recuperator

5. Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la corespondenţa dintre zonele abdominale şi organele intraabdominale, sunt adevărate? a. hipocondrul stâng corespunde splinei b. mezogastrul corespunde stomacului c. epigastrul corespunde colonului transvers, intestinului subţire şi unei părţi a stomacului d. flancul drept corespunde colonului ascendent şi unghiului hepatic 6. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul stomacului, se numără: a. se aplică presiuni alunecate, fricţiuni şi tapotament pe regiunea epigastrică b. se aplică presiuni alunecate în lungul marii şi micii curburi a stomacului c. se imprimă stomacului o mişcare de ridicare 7. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul intestinului subţire, se numără: a. se aplică neteziri superficiale pe zona periombilicală b. se aplică presiuni circulare, în sensul evacuării, executate cu palma în căuş, pe ombilic c. se aplică frământat energic al musculaturii abdominale 8. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul colonului, se numără: a. se execută segmentar b. se execută global c. se execută în sensul evacuării d. se începe cu colonul descendent, se continuă cu cel transvers şi se termină cu cel ascendent 9. Printre particularităţile aplicării masajului la nivelul ficatului şi vezicii biliare, se numără: a. efleurajul se aplică la nivelul hipocondrului drept, de la linia mediană anterioară spre flancul drept şi spate b. efleurajul se aplică la nivelul hipocondrului drept, din spate spre flancul drept şi linia mediană anterioară a trunchiului c. se aplică presiuni cu vibraţii în timpul inspiraţiei profunde d. se aplică presiuni cu vibraţii în timpul expiraţiei profunde 10. Printre contraindicaţiile folosirii masajului în tratamentul afecţiunilor digestive, se numără: a. diskineziile biliare b. inflamarea organelor din cavitatea abdominală c. ptoze ale viscerelor abdominale d. peritonite e. ulcere în faza acută f. la sugari 11. În cazul hipersecreţiilor digestive dureroase, masajul se aplică: a. pe abdomen, în zona abdominală corespondentă organului afectat b. la nivelul spatelui, în zona dintre unghiul inferior al omoplatului stâng şi coloană 12. În tratamentul constipaţiei hipotone, se recomandă: a. aplicarea unui masaj stimulativ pe traseul colonului b. aplicarea unui masaj relaxator pe traseul colonului c. folosirea procedeului de fragmentare a conţinutului colonului d. asocierea cu masajul intestinului subţire 109

masajul portal. Pentru folosirea masajului în tratamentul celulitei. sedative 19. folosirea tehnicii în pâlnie la nivelul colonului ascendent d. să se acţioneze. chiar uşor agresiv. care constă în aplicarea de presiuni manuale pe ficat. efectele sale trofice. metabolismul energetic c. efectele sale directe asupra hipotalamusului c. pentru a se obţine efectele b. aplicarea unui masaj stimulativ pe traseul colonului b. care constă în aplicarea procedeelor de masaj la nivelul întregului hemitorace drept b. intervenţia glandei tiroide c. circulatorii. se recomandă: a. masajul nu trebuie să fie agresiv c. modificări hidroelectrolitice b. Termoreglarea. Metabolismul este constituit din următoarele procese antagoniste: a. efectul de stimulare a secreţiilor hormonale b. trebuie să se respecte următoarele reguli: a. ca proces fiziologic care poate fi influenţat prin masaj. În tratamentul afecţiunilor hepato-biliare. trebuie să se respecte următoarele reguli: a. folosirea tehnicii în pâlnie la nivelul colonului descendent 14. termoliză 18.13. funcţionalitatea glandelor endocrine d. metabolismul intermediar glucidic b. să se stabilească o corectă progresivitate a intensităţii masajului b. temperatura corporală b. Pentru folosirea masajului în tratamentul obezităţii. starea de activism a persoanei 17. se recomandă: a. tipul constituţional c. cu suprafaţă mică de contact pe suprafaţă mică c. de la început. să se evite instalarea unei laxităţi a ţesutului celular subcutanat . anabolismul d. termogeneză d. în timpul unei inspiraţii profunde 15. aplicarea unui masaj relaxator pe traseul colonului c. se realizează prin: a. În tratamentul constipaţiilor hipertone. masajul trebuie să urmărească împăcarea subiectului cu propriul corp 20. Valorile metabolismului sunt influenţate de: a. masajul trebuie să fie puternic. Folosirea masajului în tratamentul afecţiunilor endocrine şi metabolice se bazează pe: a. catabolismul 16. masajul pneumatic.

Medical Publishers LTD.Masaj terapeutic-recuperator Bibliografie 1. Baltimore 111 .. Bacău 4. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. Masajul terapeutic. 5. Mosby. Blackwell Science LTD. Bucureşti 7. Fritz. vol. S. Biomechanics and Pathology. 1974. 2003... Jaypee brothers.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. New York 5. DK Publishing. 1998. J. Guide to Massage. M. Grosembach.. I..E. R. Editura Fundaţiei "România de Mâine". Sinha. Physiology. Maxwell-Hudson. A Massage Therapist's Guide to Patohology. Massage for Therapists. B.G. 1998. A. M.. Mârza. D. nr. Williams&Wilkins. Le massage .. L. C. 2001. Anatomy.. Sidenco. Hollis. London 3. Principles and Practices of Therapeutic Massage. Paris 6. ŞI Benjamin. Masajul în kinetoterapie. Canada 2. 2001. Samuel..J. Werner. 2002. New Delhi 8. 2004. Editura Plumb.

.

acest lucru fiind însă insuficient demonstrat.1. care de multe ori este începută prea târziu. efecte ale masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică În afecţiunile uro-genitale mai ales. cu aparatură specială. Să cunoască efectele masajului asupra organismului. studenţii vor putea: Să cunoască efectele masajului asupra aparatului uro-genital şi a funcţiilor acestuia. recuperarea. Generalităţi. ca adjuvant preţios. Aplicaţiile masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică. recuperării şi reeducării funcţionale.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul XI. în general şi. în obstetrică. nu se face aproape nici o legătură cu posibilităţile terapeuticrecuperatorii ale Kinetoterapiei. în condiţiile în care în literatura de specialitate nu se fac astfel de referiri. se mai practică oarecum o gimnastică medicală. faptul că aplicarea masajului determină creşterea diurezei. reeducarea unor funcţii perturbate este doar apanajul unui grup foarte restrâns de specialişti. Dacă în urma intervenţiilor chirurgicale pe abdomen. în ultima perioadă. Obiective operaţionale     După ce vor studia această unitate de curs. Cunoscând efectele circulatorii ale masajului şi efectele produse de ameliorarea circulaţiei asupra întregului organism. 11.nici nu prea există. cercetările efectuate au scos la lumină o serie de modalităţi de acţionare eficiente prin folosirea masajului clasic şi a metodelor complementare. trebuie stabilite limitele. în programul complex kinetoterapeutic. Făcând o tentativă curajoasă de a explica oarecum efectele posibil a fi obţinute prin aplicaţiile masajului clasic şi ale metodelor complementare în tratamentul afecţiunilor din această grupă. a fost pus pe seama unei efect produs pe cale reflexă. trebuie pornit de la efectele binecunoscute ale acestora asupra organismului şi fără a avea pretenţia că doar prin folosirea acestor mijloace importante al Kinetoterapiei se ating integral obiectivele terapiei. Să cunoască obiectivele şi indicaţiile masajului în afecţiuni uro-genitale şi în obstetrică. în majoritatea afecţiunilor uro-genitale. că se poate realiza doar în servicii strict specializate. Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul afecţiunilor uro-genitale şi în obstetrică. pacienţii cu astfel de afecţiuni nu primesc recomandări pentru masaj (ceea ce este o greşeală).din nefericire . Chiar dacă. aplicaţiile directe ale masajului au fost mai puţin studiate şi considerate ca având efecte nesemnificative. care . considerâdu-se că terapia. având la bază stimulii captaţi la nivelul pielii. cu atât mai puţin ale masajului clasic şi ale metodelor complementare. posibilităţile şi încadrarea lor. mai ales. În ceea ce priveşte efectele constatate asupra funcţionalităţii aparatului urinar. mai logic se poate încerca explicarea 113 .

În obstetrică.2. în general. de genul incontinenţelor urinare. Pe baza cunoaşterii mecanismului de producere a efectelor la distanţă şi a înţelegerii modului de transmitere a acestora de-a lungul zonelor metamerice longitudiale ale corpului.  îmbunătăţirea toleranţei la efort (prin stimularea circulaţiei. se bazează pe cunoaşterea şi înţelegerea efectelor posibil a fi obţinute prin intervenţiile asupra unor puncte. considerăm că masajul clasic şi metodele complementare îşi pot aduce un aport substanţial în terapia. iar pe baza recunoaşterii existenţei reflexelor viscero . În ansamblu privită problema.  stimularea tuturor organelor răspunzătoare de circulaţie. se folosesc tehnici speciale de stimulare şi tonifiere a musculaturii şi sfincterelor. musculare şi articulare. de drenaj.  reechilibrare neurovegetativă a organismului. efectele urmărite (efectul antialgic. stimulării organelor care răspund de metabolism şi excreţie şi drenării infiltratelor.  relaxarea musculară şi psihică şi formarea capacităţii de autocontrol a acestora. prin tonifierea corespunzătoare a musculaturii. metabolism. În afecţiunile combinate uro-genitale. menţionăm că masajul clasic şi o serie de metode complementare. recuperarea şi reeducarea funcţiilor perturbate în urma afecţiunilor uro-genitale şi în obstetrică. dar din păcate . cum ar fi contracţii asociate cu tuşeu vaginal manual sau mecanic sau stimulări electrice prin intermediul aparatelor speciale de bio-feed-back.  îmbunătăţirea forţei musculare generale. Efectele asupra organelor genitale şi asupra funcţionalităţii lor. mai ales funcţionale. întreţinerea tuturor elementelor aparatului neuromioartrokinetic etc. 11. de întreţinere a troficităţii şi tonicităţii pielii şi musculaturii) au mecanisme mult mai bine cunoscute. printr-un mecanism pur osmotic.musculo -viscerale şi a înţelegerii modului de transmitere a lor prin metamerie orizontală. cunoscut fiind faptul că inter-funcţionalitatea acestora este foarte strânsă. se pot explica doar pe baza efectelor pe care le au masajul clasic şi metodele complementare asupra glandelor endocrine. se explică excelentele rezultate obţinute prin folosirea masajului reflex al ţesutului conjunctiv. deci a apei. sunt:  diminuarea durerilor osteo-articulare şi musculare. mai ales).creşterii diurezei pe baza acestui efect. frânând secreţia aldosteronului. se recomandă aplicaţiile masajului reflex al picioarelor şi mâinilor (reflexoterapia). recomandările privind folosirea metodelor şi tehnicilor energetice. Obiectivele şi indicaţiile masajului terapeutic în afecţiuni ale aparatului urinar.  îmbunătăţirea tonusului psihic. răspund foarte bine dezideratelor care privesc necesitatea ameliorării circulaţiei sanguine.cutanate şi cuto .). circulator. frecvente în asemenea cazuri. excreţie. astfel: creşterea masei sanguine circulante produce o creştere a diurezei. zone sau meridiane în directă legătură cu organele genitale şi funcţiile lor. care este răspunzător de resorbţia sodiului. la realizarea cărora masajul îşi poate aduce o importantă contribuţie (în afecţiunile renale. . Obiectivele Kinetoterapiei. ale aparatului genital şi în obstetrică Obiectivele masajului în afecţiuni ale aparatului urinar Fără a mai intra în amănunte şi ţinând cont de urmările afecţiunilor la nivelul acestui aparat. îmbunătăţirea proprietăţilor muşchilor.  combaterea edemelor şi întreţierea mobilităţii tuturor planurilor tegumetare.  creşterea capacităţii respiratorii.musculo . uşurarea muncii cordului.acest lucru nu face ca numărul recomandărilor pentru masaj să crească.

 prevenirea şi înlăturarea tulburărilor circulatorii (sanguine şi limfatice). care constau în complexe de exerciţii.  întreţinerea şi eventual tonifierea musculaturii suprasolicitate şi combaterea durerilor care apar frecvent (mai ales în zona lombară) datorită poziţiei specifice adoptate de gravidă. foarte important pentru asigurarea succesului în tratamentul şi recuperarea afecţiunilor din această categorie. Există şi metode speciale de stimulare a funcţionalităţii normale a aparatului genital. Cu toate acestea. sezaţie de greutate şi oboseală etc. cum ar fi: colicile renale. datorate unor diverse cauze. în fiecare intervenţie. care ar avea valoare de consacrare.Masaj terapeutic-recuperator În ceea ce priveşte incontienţele urinare. dar mai ales unele metode complementare. care trebuie obligatoriu asociat. ambele putând contribui eficient la revenirea treptată a întregului organism la starea sa din perioada anterioară sarcinii. Obiectivele masajului în obstetrică Foarte frecvent asimilată unei stări patologice. masajul are următoarele obiective:  menţinerea tonusului fizic şi psihic general. De exemplu. îmbunătăţirea proprietăţilor pielii şi. în cazul constituirii vergeturilor. în limite fiziologice. prin aceasta demoralizante pentru mamă. În timp. adresabilitatea directă este de competenţa serviciilor specializate. frecvente la nivelul membrelor inferioare (edeme. Obiectivele masajului în afecţiuni ale aparatului genital Masajul clasic ca atare. Experienţa practică a demonstrat că. carnală şi simbolică. nefritele etc. asociate cu stimulări prin metode specifice de masaj. care nu fac obiectul acestei lucrări. mai ales a troficităţii şi elasticităţii sale. au eficienţă şi în tratamentul altor afecţiuni ale aparatului urinar. Din practică s-a desprins concluzia că masajul. o parte dintre metodele complementare. inestetice şi. s-ar părea că pot conduce la obţinerea unor rezultate foarte bune. Astfel. diversele terapii asiatice şi. există o serie de tehnici. care şi aşa 115 . la distanţă şi pe efecte energetice. care însă nu sunt de competenţa kinetoterapeuţilor şi se desfăşoară în servicii specializate.  menţierea greutăţii corporale în limite fiziologice. a noului univers familial. Tot în această categorie ar putea fi introdus şi masajul copilului. obstetricienii recomandă foarte puţin sau deloc această modalitate simplă şi foarte eficientă de a preveni sau înlătura o serie de tulburări care apar şi cu care se confruntă. În afara masajului clasic şi a metodelor complemetare. contribuind astfel la asigurarea suportului necesar unei recuperări mai eficiente şi mai rapide. pentru a preveni apariţia vergeturilor. fapt care a condus la concluzia că masajul poate fi aplicat fără riscul apariţiei unor incidente.  menţinerea şi. în cazul femeii însărcinate.). dacă este nevoie. sarcina a fost mult timp citată printre contraindicaţiile masajului. de asemenea. este masajul aplicat în scopul stimulării glandelor endocrine. După naştere. femeia are şi mai multă nevoie de intervenţia masajului clasic şi a metodelor complementare. indirect el putând acţiona însă pentru atingerea unor obiective asemănătoare cu cele enumerate la afecţiunile aparatului urinar. cistitele. efectuat de către ambii părinţi . în general. prin aplicarea masajului în scopul înlăturării ţesutului adipos în exces. tehnici pe care le descriu şi le recomandă. la naştere.pe cât posibil. kinetoterapeutul putând acţiona doar pentru realizarea obiectivelor enumerate mai sus. printre care şi hipotonia musculaturii sfincterelor. are adresabilitate directă mai redusă în această categorie de afecţiuni. bazându-se pe efecte reflexe. s-a dovedit că nici un argument fiziologic nu susţine această interdicţie.

Corelând informaţiile incluse în acest curs. atât pe perioada sarcinii. contracţii musculare asociate cu tuşeu vaginal d. se poate interveni eficient prin folosirea masajului. stimularea mecanică a componentelor aparatului urinar c.se află o perioadă după naştere într-un dezechilibru fizic şi psihic. Evaluare 1. În tratamentul afecţiunilor genitale. Rezumat Tratamentul afecţiunilor la nivelul aparatelor urinar şi genital nu beneficiază prea mult de aportul masajului. masajul poate obţine următoarele efecte: a. atât din cauza faptului că aplicaţiile acestuia în aceste categorii de afecţiuni au fost mai puţin studiate. efectelor mecanice asupra componentelor aparatului genital b. masajul poate fi folosit pentru diminuarea intensităţii simptomatologiei şi îndepărtarea disfuncţiilor generale identificate la examinarea subiectului în vederea aplicării masajului. inhibarea secreţiei aldosteronului 2. stimulare electrică. masajul se recomandă datorită: a. În tratamentul afecţiunilor aparatului urinar. tehnici de stimulare şi tonifiere a musculaturii sfincterelor b. tehnici de relaxare a musculaturii sfincterelor c. efectelor de stimulare a funcţionalităţii glandelor endocrine 3. prin ameliorarea funcţionalităţii generale a organismului şi prin stimularea funcţionării glandelor endocrine. până acum şi ţinând cont de faptul că masajul abordează simptomatologia şi sechelele afecţiunilor. În obstetrică. cât şi după naştere. folosind aparate de bio-feed-back . se folosesc: a. În tratamentul afecţiunilor genitale. masajul poate susţine procesul de vindecare. modificări care stau la baza apariţiei unei suite de disfuncţii. pornind de la stabilirea corectă a obiectivelor. creşterea diurezei b. Afecţiunile aparatului urinar determină o serie de modificări la nivelul funcţionalităţii globale a organismului. efectelor reflexe obţinute prin aplicarea sa în metamerele corespondente organelor afectate c. Unele dintre acestea pot fi identificate în timpul examinării subiectului în vederea aplicării masajului şi combaterea lor poate fi abordată prin masaj. cât şi din cauza unor prejudecăţi. creşterea masei sanguine circulante d. În tratamentul incontinenţei urinare. folosirea masajului este foarte importantă.

D. 2004. 2002. combaterea edemelor d.. Masajul în kinetoterapie.. Printre obiectivele urmărite de masaj în perioada postpartum. Bacău 4. Mosby.E. menţinerea greutăţii corporale în limite fiziologice c. Samuel. New Delhi 8. Editura Fundaţiei "România de Mâine". 5. 2001. Massage for Therapists.. Jaypee brothers. M. C. Paris 6. Physiology.. Sidenco. ŞI Benjamin. Sinha.. Biomechanics and Pathology. 1998. se numără: a. London 3. se numără: a. Editura Plumb. diminuarea durerilor osteo-articulare şi musculare 5. combaterea vergeturilor b. îmbunătăţirea toleranţei la efort b. Mârza. Anatomy.. A Massage Therapist's Guide to Patohology. menţinerea şi / sau îmbunătăţirea proprietăţilor funcţionale ale pielii 6. 2001. Medical Publishers LTD. Baltimore 117 . Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. I. Canada 2. Bucureşti 7.J. L. Fritz.. B. nr. 1974. se numără: a. M. Principles and Practices of Therapeutic Massage. Le massage . revenirea funcţionalităţii organismului la starea anterioară gravidităţii Bibliografie 1.. A. Masajul terapeutic. prevenirea şi / sau combaterea tulburărilor trofice c. R. Printre obiectivele urmărite de masaj în tratamentul afecţiunilor aparatului urinar. Hollis.Masaj terapeutic-recuperator 4. prevenirea şi / sau combaterea durerilor lombare d. Guide to Massage. J.G. stimularea glandelor endocrine c. Maxwell-Hudson. Blackwell Science LTD. DK Publishing. 1998. Werner. New York 5. Grosembach. Williams&Wilkins. 2003.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. Printre obiectivele urmărite de masaj la femeile gravide. S. vol.. scăderea greutăţii corporale b.

.

masajul are şi un rol care nu poate fi neglijat în însuşirea corectă a schemei corporale statice şi dinamice. în caz contrar acesta refuzând tratamentul în continuare.1. Principalele indicaţii ale masajului la copii. studenţii vor putea:  Să cunoască specificitatea aplicării masajului în pediatrie. cu condiţia ca acesta să fie corect adaptat la particularităţile sale. Intensitatea masajului va ţine cont de faptul că ţesuturile sunt subţiri. conţine distonii sau deficite musculare. Astfel. Ca regulă obligatorie. Aplicaţiile masajului în pediatrie şi geriatrie Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în pediatrie şi în geriatrie. rar întâmplându-se să fie nevoie şi de alt tratament decât o activitate ludică bine dirijată. Sechelele traumatismelor la copii sunt minore şi au totdeauna tendinţa să regreseze de la sine. şedinţele nu trebuie să fie prea lungi. dar masajul poate avea valoarea sa terapeutică sau poate fi considerat ca adjuvant preţios în multe cazuri.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul XII. de exemplu).  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul afecţiunilor pediatrice şi geriatrice.  În boli musculare (miopatii). mai ales în primele şedinţe. modalitatea de acţionare fiind stabilită în funcţie de natura şi gravitatea afecţiunii. joacă un rol foarte important. 119 . dar nici nu se poate spune că efectele sale sunt neglijabile. cu precădere în tratamentul recuperator al afecţiunilor periferice şi al sechelelor poliomielitei.  Să cunoască specificitatea aplicării masajului în geriatrie.aplicat în paralel cu celelalte mijloace ale Kinetoterapiei. sunt:  În afecţiuni neurologice. În ceea ce priveşte afecţiunile de origine centrală (IMOC. masajul nu este recomandat. sau asupra anumitor zone adormite (nefuncţionale). datorită faptului că copilul este instabil. literatura de specialitate păstrând încă sub rezervă eficienţa sa. trebuie evitată producerea oricărei senzaţii de disconfort pe care ar putea-o resimţi copilul.  În traumatologie. 12. mai ales în ceea ce priveşte coloana vertebrală şi nu numai.  În ortopedie. iar procedeele de masaj trebuie alternate cu activităţi ludice orientate spre scopul urmărit prin aplicarea tratamentului. pentru care masajul . masajul joacă un rol mai mic şi nu poate pretinde că rezolvă tulburările majore ale tonusului muscular. Frecvent. calitatea ţesuturilor la această vârstă face ca refacerea după boală sau accident să se realizeze adesea singură. În afara efectelor sale asupra hipertoniilor dureroase. masajul terapeutic nu este contraindicat la copii. Copilul suportă foarte bine masajul. Specificitatea masajului terapeutic în pediatrie Contrar părerii unor specialişti. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. Este adevărat că. lista bolilor congenitale sau dobândite ale aparatului osteoarticular.

de impactul major al poziţiilor inconfortabile de masaj. mai mare sau mai mică. trebuie să fie atent supravegheate. aşa cum este el. cât mai ales metodele complementare au eficienţă foarte mare în cazul afecţiunilor organice.2. masajul poate contribui la conştientizarea şi acceptarea propriului corp. în realitate. agravând sentimentul de neputinţă. având în vedere dificultatea. mai ales datorită mobilizărilor. au fost cunoscute încă dinaintea apariţiei geriatriei (de exemplu. Se atrage atenţia că. a aplicării Kinetoterapiei la această categorie de vârstă. din acest motiv fiind necesară o foarte atentă selecţie şi dozare a acestora. dar pentru a adapta corect masajul la particularităţile pacientului în vârstă. poate conduce la tendinţa pacientului de a abandona. procedeele şi tehnicile selectate. Una dintre cele mai bune formule de intervenţie kinetoterapeutică la bătrâni este constituită de folosirea hidromasajului şi a hidrokinetoterapiei (în mediu termal sau talasoterapic). mobilizările pot fi înlocuite cu masaj. dar vorbesc foarte puţin despre masaj. 12. În ultimii ani au fost descoperite suficiente argumente în sprijinul ideii că mizeriile bătrâneţii nu se datorează decât în parte proceselor fiziologice. temperatura apei nu trebuie să depăşească 33-340C. În scop igienic. iar modalităţile de revenire la normal după şedinţă. în timp ce. în cazul repetării unor reacţii de acest fel. masajul constituie uneori o indicaţie mai importantă chiar decât la celelalte vârste. practica demonstrând că pot apare zilnic îmbunătăţiri la nivelul performanţelor motrice ale bătrânilor trataţi prin balneo-kinetoterapie. Masajul este unul dintre cele mai bune mijloace pentru combaterea acestei închideri în sine. o parte însemnată revenind factorului psihologic alterat de singurătate. Folosirea masajului în geriatrie este orientată spre atingerea a două scopuri principale: În scop terapeutic. cele mai multe dintre lucrările de specialitate. în sec. În momentul de faţă. în absenţa aspectului patologic. XVI. manifestată prin pierderea simţului şi dorinţei pentru trăirea propriei identităţi. Champier. La subiecţii în vârstă se regăsesc cele mai multe dintre indicaţiile masajului amintite până acum. detaliază igiena vieţii şi programe de exerciţii pentru persoanele în vârstă. masajul face parte dintr-un program de recuperare elaborat şi aplicat ca urmare a producerii unui traumatism sau în sprijinul tratamentului afecţiunilor reumatismale. La persoanele în vârstă. dar ele au o anumită specificitate. de frecvenţa insuficienţelor cardiovasculare şi de frecvenţa foarte crescută a hipertensiunii arteriale. el . Apariţia durerii în timpul aplicării tratamentului. îl recomanda în una dintre lucrările sale). singura condiţie fiind aceea de a selecta şi aplica tehnicile respective în funcţie de scopul urmărit şi de particularităţile vârstei şi cele individuale ale fiecărui pacient. în cazul hipertensiunii arteriale. În general. Specificitatea masajului terapeutic în geriatrie Beneficiile pe care le poate aduce aplicarea masajului persoanelor în vârstă. subestimarea sinelui şi autoexcluderea din mediul social determină o importantă îngustare a sferei vitale. această categorie de populaţie dovedeşte că îi apreciază foarte mult beneficiile. în sensul că trebuie să ţină cont de terenul pe care se aplică metodele. Pe de altă parte nu trebuie pierdut din vedere faptul că. antalgice ale masajului (resimţite de bătrâni ca având un efect foarte bun) le pot preceda. la care se adaugă senzaţia de nesiguranţă (mai mult sau mai puţin puternică). terapeutul trebuie să ţină cont de fragilitatea pielii. neurologice sau organice.Atât masajul clasic. sau procedeele şi tehnicile cu efecte sedative. însoţi sau urma. Tehnologia generală folosită este aceeaşi ca şi în cazul celorlalte categorii de vârstă. pe lângă senescenţa psihică. medic regal. ca atare.

contribuie la reîncadrarea subiectului în spaţiu (pseudo-retracţiile care apar la aceste nivele simbolizează. nu prea prelungit ca durată şi aplicat în paralel cu controlul tensiunii arteriale şi al pulsului . în multe situaţii. În hipertensiunea arterială. afecţiunile reumatismale pot fi tratate prin forme de masaj care se adresează simptomelor.  masajul extremităţilor contribuie la conştientizarea acestora. caracteristicile masajului specific geriatriei. datorată unor cauze diverse. Existenţa unei insuficienţe cardiace. pot fi sintetizate astfel (Hollis. se numără:  Afecţiunile cardio-vasculare La vârste înaintate. se instalează tulburări ale circulaţiei de retur.. mai ales dacă este asociat . din acest punct de vedere. asociat cu mobilizări uşoare.Masaj terapeutic-recuperator având un rol din ce în ce mai important pe măsura diminuării posibilităţilor de lucru activ la persoanele în vârstă. folosind efectele lor antalgice sau decontracturante şi luptând astfel împotriva riscului instalării atrofiei musculare (mijlocul de bază fiind totuşi gimnastica medicală). se ştie că nu este o problemă chiar uşor de rezolvat. prin aceasta la "deblocarea" închiderii faţă de mediul social şi la îmbunătăţirea aptitudinii de a se informa şi de a comunica (gâtul înţepenit simbolizează izolarea faţă de lumea din jur). sau . pe perioada întregului an. alături de medicaţia corespunzătoare de reglare a tranzitului. masajul este cu atât mai util cu cât se va strădui să dinamizeze cât mai mult bolnavul. masajul putând fi considerat un mijloc foarte eficient. masajul trebuie să fie lent. cu gimnastică respiratorie şi abdominală.  Afecţiunile digestive Constipaţia persoanei în vârstă. tendinţa de retragere din lume a subiectului). 1998):  aplicat la nivelul centurilor scapulară şi pelvină şi asociat cu tracţiuni în ax şi mobilizări ale umerilor şi şoldurilor. cu edem la nivelul membrelor inferioare. a fiecărui pacient. de fapt. Necesitatea adaptării modalităţilor de acţionare la toleranţa individuală a fiecărui pacient apare şi datorită prezenţei frecvente a afecţiunilor cardio-vasculare şi a riscului apariţiei rapide a oboselii. mai ales la femei. datorită afecţiunilor cardio-vasculare.care nu trebuie să crească sau să devină mai puternic. până la două pe săptămână. mai ales al cefei. contribuie la câştiguri spectaculoase de mobilitate şi. frecvenţa poate fi stabilită între o şedinţă la 15 zile. 121 . Cu vârsta. metoda Grossi fiind foarte indicată.  masajul gâtului. în primul rând în scopul prevenirii apariţiei unei flebite şi a tulburărilor trofice. în cazul în care masajul este prea lung. Se poate aplica un program continuu. frecvente la această vârstă datorită lipsei de mişcare. din acest motiv fiind necesară adaptarea poziţiilor în funcţie de particularităţile fiecărui pacient.  Afecţiunile reumatismale Numeroase la această vârstă şi de gravitate variabilă. Trebuie subliniat că subiecţii în vârstă se acomodează adesea greu la poziţia de decubit. aplicat cu precauţiile necesare.în absenţa perturbărilor patologice reale. ceea ce simbolizează reluarea contactului cu mediul înconjurător. Printre cele mai frecvente aplicaţii ale masajului în geriatrie.în funcţie de posibilităţi. constituie o bună indicaţie pentru masaj. Din acest punct de vedere. respiratorie etc. prea întins sau prea des aplicat. în funcţie de starea cardiacă. din acest motiv fiind recomandat masajul de facilitare a acesteia. pentru atingerea acestui deziderat fiind necesară folosirea asociată a mai multe modalităţi terapeutice. M. blânde. sau a coloanei vertebrale fixată (înţepenită) într-o poziţie anormală. prea profund.  masajul abdomenului contribuie la înlăturarea constipaţiilor funcţionale. cu schimbări ale frecvenţei săptămânale în funcţie de anotimpuri şi de starea sănătăţii.

Şi în cazul persoanelor de vârsta a III-a. procedeele de masaj trebuie alternate cu activităţi ludice c. la subiecţii în vârstă. Rezumat Mai există încă opinii conform cărora masajul terapeutic nu îşi găseşte aplicabilitate în tratamentul copiilor. prin aplicarea sa obţinându-se rezultate foarte bune. ci ţin. pentru ca intervenţia prin masaj să fie corespunzătoare şi să se obţină efectele scontate. adesea incompletă). intensitatea masajului va fi reglată în aşa fel încât să nu producă disconfort 2. Trebuie luate în considerare disfuncţiile pe care le prezintă persoana. în încercarea de a-i redea bolnavului autonomia (din păcate. disponibilitatea etc. în majoritatea categoriilor de afecţiuni. Sunt cunoscute tendinţele de izolare. mai ales. la copii. mai recentă sau mai veche (cronică). masajul constituie. Pentru folosirea masajului în pediatrie. când întâlnim frecvent o pluripatologie. mai ales în ceea ce priveşte aplicarea sa direct la nivelul articulaţiei afectate. starea sa fizică şi / sau psihică.  Afecţiunile neurologice Frecvenţa mare a hemiplegiei la subiecţii în vârstă face ca această afecţiune să constituie una dintre cel mai mult tratate prin masaj dintre afecţiunile neurologice. folosirea masajului este recomandată. care să ţină seama de fragilitatea ţesuturilor. Mai ales la vârsta a III-a.Artrozele instalate la nivelul coloanei vertebrale reprezintă o foarte bună indicaţie pentru masaj. masajul. trebuie să se respecte următoarele reguli: a. în aplicarea procedeelor de masaj trebuie să se folosească o intensitate foarte mică d. ca şi în cazul copiilor. în traumatologie . masajul îşi găseşte un câmp larg de aplicare. trebuie însă să se ţină seama de anumite particularităţi şi masajul trebuie adaptat corespunzător. de o serie de temeri referitoare la posibilitatea afectării ţesuturilor încă nematurizate ale copiilor. poate avea efecte benefice asupra stărilor depresive minore. şedinţele de masaj trebuie să fie mai lungi b. ale bolnavilor din această categorie de vârstă. boli ale muşchilor (miopatii) c. ca şi tulburările de comportament pe care le pot manifesta. Reumatismele inflamatorii constituie o contraindicaţie pentru masaj. afecţiunile neurologice b. mai mult sau mai puţin pronunţate. la această vârstă. Rolul psihologic al masajului la subiecţii în vârstă Poate mai mult decât la alţi bolnavi. alături de alte mijloace ale Kinetoterapiei. cele ale membrelor răspunzând mai puţin bine la această modalitate de tratament. o terapie de susţinere psihologică care nu poate fi neglijată. cu condiţia adaptării sale corespunzătoare. Evaluare 1. fragilitatea ţesuturilor. Aceste opinii nu sunt fondate ştiinţific. pe lângă efectele sale somatice. în ortopedie d. de legile creşterii şi dezvoltării şi de particularităţile somato-fiziologice şi psihice ale fiecărui copil. În pediatrie. Principalele indicaţii ale masajului terapeutic-recuperator. mai mult sau mai puţin gravă.. Practica a demonstrat că. sunt: a.

combaterea edemelor d. creşterii stimei de sine d.. nr. Masajul în kinetoterapie. alegerea celor mai confortabile poziţii pentru subiect d. se numără: a. Biomechanics and Pathology.. facilitarea circulaţiei de retur b. 2003. Le massage . Masajul terapeutic. DK Publishing. ameliorării stării psihice 6. Sidenco. New York 5. Editura Plumb. tratamentul constipaţiilor e. fragilitatea pielii c. A. conştientizării şi acceptării propriului corp c.. London 3.. R. Blackwell Science LTD.Masaj terapeutic-recuperator 3. Anatomy. Bucureşti 7. folosirea hidrokinetoterapiei d. New Delhi 8. Samuel. Werner. folosirea silvoterapiei c. M. Jaypee brothers. 1998. dorinţa sau refuzul subiectului de a beneficia de masaj e.E. Canada 2.. Guide to Massage. Printre scopurile pe care le urmăreşte masajul în tratamentul persoanelor de vârsta a III-a. folosirea balneo-kinetoterapiei 5. La persoanele în vârstă. frecvenţa mare a afecţiunilor cardio-vasculare 4. 2001. aplicarea masajului trebuie să ţină cont de: a. I. Principles and Practices of Therapeutic Massage.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale.. stilul de viaţă al persoanei b. Williams&Wilkins. Physiology. Sinha. masajul este folosit în scopul: a. Massage for Therapists. Paris 6. 1998. În tratamentul persoanelor de vârsta a III-a. 2004. J. 2001. D. folosirea hidroterapiei b. C. S. combaterii hiperkineziei b. Baltimore 123 . Medical Publishers LTD.. L.. Maxwell-Hudson. Mosby. Grosembach.J. la persoanele de vârsta a III-a. A Massage Therapist's Guide to Patohology. 2002. B. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage.G. vol.. Bacău 4. Editura Fundaţiei "România de Mâine". Hollis. Mârza. combaterea contracturilor Bibliografie 1. 1974. ŞI Benjamin. creşterea frecvenţei cardiace şi a tensiunii arteriale c. În absenţa aspectelor patologice. M. 5. Fritz. se recomandă: a.

.

) şi anumite aparate (pentru vibraţii.). Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. studenţii vor putea:  Să cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile masajului în dermatologie. este răspunzător şi de producerea unor perturbări la nivelul sferei psiho-afective. În afecţiunile dermatologice accesibile tratamentelor prin masaj. S. ulcere)  vergeturi  acnee  unele alopecii 125 . în funcţie de necesităţi şi alte metode şi tehnici care îl pot ajuta în obţinerea efectelor scontate: tehnici de relaxare. Balzer. indicaţii şi contraindicaţii ale masajului terapeutic în dermatologie Generalităţi După impulsul dat de René Monce. aspect care trebuie luat în consideraţie de către kinetoterapeut care. pulverizări etc.J. Aplicaţiile masajului în dermatologie Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în dermatologie. Jacquet. tehnici de îngrijire speciale (pansamente speciale. pentru a nu-i numi decât pe câţiva dintre cei care au studiat această problemă. Grosembach.  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul unor afecţiuni dermatologice. Aceşti autori au meritul de a fi precizat indicaţiile masajului în dermatologie şi de a fi pus la punct unele metode care pot fi folosite în acest domeniu (Fritz. când sunt la vedere). M.. Leroy. kinetoterapeutul va folosi. Toate metodele. în paralel. dar nu numai. masajul a avut tendinţa de a ocupa un loc foarte important şi în tratamentul a numeroase afecţiuni ale pielii. loc care nu mai poate fi negat fiind susţinut de cercetările desfăşurate ulterior de Gougerot.1. procedeele şi tehnicile propuse pentru a fi folosite în tratamentul unor afecţiuni dermatologice sunt la îndemâna kinetoterapeuţilor. Indicaţiile şi contraindicaţiile masajului în dermatologie Principalele indicaţii ale masajului în dermatologie sunt reprezentate de:  cicatrici de toate tipurile  cheloide  pierderi de substanţă (escare. Prejudiciul estetic produs de multe dintre aceste afecţiuni (mai ales. Beauchef.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul XIII. pentru electroterapie etc. va căuta să-şi adapteze calitatea prezenţei şi a comportamentului la cerinţele impuse de fiecare caz în parte.. 13. 2004). Generalităţi. dincolo de latura tehnică.

Contraindicaţiile definitive sunt constituite de:  cancerele cutanate  diskeratozele maligne  tuberculoze  hematodermii  dermatozele buloase  infecţii Contraindicaţiile temporare sunt constituite de:  exeme  psoriazis  unele forme de prurit

13.2. Aplicaţiile masajului în dermatologie
 În tratamentul cicatricilor Oricare ar fi originea lor, cicatricile constituie o foarte bună indicaţie pentru masaj, acesta asigurându-le supleţea, elasticitatea (interes funcţional) şi fineţea (interes estetic). În general, tehnica masajului cicatricilor şi a punctelor de dren, va urma o serie de paşi succesivi a căror progresie se va stabili în funcţie de evoluţia cicatrizării, astfel:  mobilizarea planului cutanat, cu faţa palmară a tuturor degetelor lipite, mâinile aşezate de o parte şi de alta a cicatricii acţionând în sens opus şi dându-i acesteia o formă sinusoidală;  treptat, procedeul va deveni mai profund, acţionându-se cu suprafaţă din ce în ce mai mică de contact (până la aplicarea procedeului cu câte un deget de la fiecare mână);  ciupituri uşoare ale bridelor (franjurilor) cicatricii, cu policele şi indexul pe aceeaşi parte a cicatricii;  mobilizări ale cicatricii pe planul subiacent, în sens longitudinal, cu faţa palmară a degetelor unei mâini alunecând în sens opus celor ale celeilalte mâini;  decolări (ridicări) ale cicatricii de pe planul profund;  întinderi longitudinale excentrice ale cicatricii, prin alunecarea degetelor pornind din partea centrală spre extremităţi (cu prudenţă);  întinderi transversale (cu prudenţă, nu înainte de 3-4 săptămâni). Fără a intra în amănunte, vom prezenta câteva aspecte referitoare la particularităţile tipurilor de cicatrici care pot fi abordate prin masaj: Cicatricile chirurgicale. Chirurgii respectă unele reguli stricte în ceea ce priveşte sensul inciziei pe care o efectuează, în funcţie de localizare, vizând în acelaşi timp şi aspectul care priveşte asigurarea posibilităţii de cicatrizare cât mai rapidă. În timp, chirurgia a înţeles rolul deosebit pe care îl are masajul precoce în prevenirea formării ţesutului fibros, retractil şi a proliferării cheloidelor hipertrofice (mai ales chirurgia estetică, care îl foloseşte pe scară largă). În tratamentul cicatricilor chirurgicale, la început masajul trebuie aplicat zilnic, folosindu-se procedee şi tehnici de alunecare foarte uşoare, aplicate în scopul diminuării sensibilităţii. Apoi, pe baza unei palpări foarte atente, masajul va fi dirijat spre zonele dureroase, mai mult sau mai puţin aderente la planurile subiacente. Presiunile, rularea cutelor de piele, vibraţiile, vor progresa foarte lent ca intensitate şi suprafaţă, favorizând, în timp, recuperarea mobilităţii ţesuturilor. O dată mobilitatea recuperată, cicatricile pot fi supuse unor procedee aplicate în sens divergent (de întindere a lor în toate sensurile), executate din ce în ce mai rapid şi repetate de mai multe ori. După încetarea tratamentului

Masaj terapeutic-recuperator

prin masaj, se pare că refacerea tisulară continuă de la sine, existând certitudinea evoluţiei ei corecte. Cicatricile posttraumatice. În multe cazuri, cicatricile posttraumatice au marginile zdrenţuite, iar dacă au existat la nivelul rănii corpi străini poate apare şi riscul unei infecţii supraadăugate, toate acestea conducând la întârzierea cicatrizării şi vindecarea ei inestetică. Chirurgul, care intervine asupra plăgilor posttraumatice, nu poate evita întotdeauna riscul instalării sechelelor, chiar dacă curăţă şi suturează foarte bine plaga încercând să corecteze cât mai mult pierderile de substanţă. Deoarece tratamentul prin masaj al cicatricilor posttraumatice, în general, urmează aceeaşi succesiune a paşilor prezentată anterior, vom aborda aici doar câteva aspecte legate de tratamentul cicatricilor posttraumatice la nivelul feţei, ale căror consecinţe funcţionale şi estetice par a fi parcă mai importante decât în cazul altor localizări. Tratamentul prin masaj va începe cu o examinare atentă a regiunii, în scopul depistării eventualelor puncte nesuturate corespunzător (care trebuiesc evitate). Şedinţele de masaj, efectuate zilnic sau de 2 ori pe zi - la început - vor începe, pe cât posibil, cu o pregătire locală prin aplicaţii locale de infrasunete. În jurul orificiilor naturale, funcţionalitatea trece ca prioritate în faţa esteticii, din acest motiv trebuind să se acţioneze prioritar în scopul întinderii obrajilor şi buzelor, masând simultan faţa atât pe partea externă, cât şi pe cea internă şi acordând o atenţie deosebită bridelor formate, care au un aspect inestetic deformând faţa şi stânjenind masticaţia, respiraţia şi dicţia. Aripile nasului pot fi asuplizate (întinse) cu ajutorul undelor de înaltă frecvenţă induse prin intermediul unui electrod special endonazal, iar pleoapele pot fi tratate folosind un masaj foarte blând, executat din aproape în aproape şi prelucrând punct cu punct. În aceste situaţii, în aplicarea masajului, faţa trebuie tratată ca un întreg, pentru a-i putea asigura funcţionalitatea şi aspectul estetic, această modalitate de abordare devenind şi mai importantă în cazul în care cicatricii i se asociază şi o hemipareză facială (situaţie care complică puţin tratamentul). Cicatricile postarsuri. Cicatricile din această categorie, care afectează dermul, pot pune recuperatorului probleme deosebite, în funcţie de localizare, suprafaţă şi existenţa unei eventuale infecţii supraadăugate. Fără a intra în amănunte, la acest punct vom aborda doar câteva aspecte vizând tratamentul prin masaj al arsurilor cicatrizate. Asupra arsurilor cicatrizate se recomandă aplicarea a una sau două şedinţe zilnic, pentru a asigura continuitatea şi menţinerea efectelor de la o şedinţă la alta, putându-se folosi şi o alifie sau o cremă cicatrizantă, în funcţie de starea ţesuturilor. Se va acţiona, în primul rând, asupra bridelor şi a induraţiilor, prin presiuni de intensitate progresiv crescătoare, asociate cu mobilizări ale cicatricii pe planurile subiacente; pe măsura ameliorării, se vor aplica - cu prudenţă - întinderi ale cicatricii şi frământat, prinzând între policele şi indexurile celor două mâini cicatricea şi planurile subcutanate. Adesea, bridele cicatriceale în arsuri sunt foarte groase, rezolvarea acestui aspect cerând foarte mult timp, asupra lor putându-se acţiona cu întinderi mobilizatoare ritmice, procedee şi tehnici din metoda Wetterwald şi vibraţii insistente. Masajul zonei de graniţă dintre ţesutul sănătos şi cel afectat este foarte important, de aceea, în scopul restabilirii legăturilor funcţionale dintre acestea, el trebuind să se execute sistematic.  În tratamentul cheloidelor Cheliodele sunt tumori dermice, ereditare sau dobândite ca urmare a oricărui tip de agresiune asupra pielii (cicatrice chirurgicală, traumatică, acnee etc.). Ele sunt localizate la nivelul dermului şi se depistează ca zone indurate (mai întâi de consistenţă mică, apoi foarte tari), care se evidenţiază la nivelul tegumentelor, având la început culoarea roşie, apoi albă sau roz; induraţiile au o mărime de câţiva milimetri şi prelungiri care depăşesc limitele cicatricii primare.

127

Masajul poate interveni, în paralel cu măsurile medicale şi chirurgicale, dar poate fi aplicat şi ca tratament unic la începutul evoluţiei celor mai puţin grave, într-o primă fază, în care induraţiile nu au devenit încă foarte dure, având foarte mari şanse de a fi eficient (de unde derivă utilitatea aplicării lui cât mai precoce). În tehnologia aplicării masajului se regăsesc aceleaşi recomandări ca şi în cazul cicatricilor: se aplică mai întâi presiuni, vibraţii şi rulări ale straturilor superficiale, apoi se mobilizează planul aderent şi, mai târziu, se efectuează tracţiuni rapide în toate sensurile şi mişcări de mobilizare globală. În cazul existenţei durerilor se pot asocia eficient vibraţiile mecanice. Este necesar ca masajul să se practice timp îndelungat, deoarece rezultatele nu apar foarte repede, perseverenţa în urmarea acestei modalităţi de tratament conducând, în multe cazuri, la obţinerea unei importante ameliorări.  În tratamentul escarelor Asigurarea profilaxiei escarelor este mai uşoară decât tratamentul curativ, ea presupunând, pe lângă alternarea poziţiilor şi recomandări pentru aplicarea masajului trofic al punctelor de contact cu suprafaţa de sprijin. R. Vilian (citat de Hollis, M., 1998) insistă asupra faptului că masajul trebuie să fie aplicat zilnic, timp de 20', de către un specialist, dar dacă riscul apariţiei escarelor este foarte mare, frecvenţa şi durata şedinţelor de masaj pot fi crescute. Masajul se va extinde mult dincolo de zona ameninţată şi va consta în aplicarea tuturor procedeelor cu efect hiperemiant şi, mai ales, a frământatului pielii, ţesutului celular subcutanat şi al maselor musculare, asociindu-se - dacă este posibil - cu mobilizări şi contracţii musculare izometrice sistematice. La subiecţii în vârstă, care sunt programaţi pentru o intervenţie chirurgicală care presupune apoi o imobilizare de lungă durată, masajul trofic pre- şi postoperator este o măsură foarte utilă din punct de vedere al prevenirii apariţiei escarelor. Escara constituită. Şi în acest caz masajul va depăşi mult suprafaţa zonei afectate. La periferia escarei se va aplica un masaj profund, urmărind stimularea troficităţii locale; în imediata apropiere a rănii, masajul va consta într-o prelucrare metodică a ţesuturilor, aplicându-se fricţiuni localizate fine, ciupituri de mică amplitudine, repetate de mai multe ori, urmărindu-se obţinerea unei reacţii hiperemice şi vibraţii manuale sau mecanice, care se dovedesc de asemenea foarte eficiente. Chiar şi rana poate fi masată, scop în care se vor folosi instrumente sterile; se poate acţiona fie direct - prin procedee de tip presiuni alunecate uşor mobilizatoare -, fie aplicând o fricţiune foarte uşoară cu ajutorul unui cub de gheaţă steril. Masajul va avea un efect cu atât mai bun cu cât escara este mai puţin gravă, în caz contrar putând fi necesar tratamentul chirurgical.  În tratamentul ulcerelor varicoase Ca şi pentru escare, este necesară şi mult mai eficientă organizarea profilaxiei, deoarece - odată apărută afecţiunea - tratamentul medical sau chirurgical este cea mai bună soluţie, masajul sistematic jucând un rol important ca adjuvant al acestora. Dacă ulcerul varicos s-a constituit, se recomandă (Sinha, A.G., 2001):  practicarea unui masaj centripet, profund, sistematic, a membrelor inferioare în poziţie declivă (cu picioarele poziţionate mai sus decât restul corpului), asociat cu lucru muscular sistematic;  masarea ţesuturilor din jurul ulcerului varicos, prin presiuni alunecate profunde, fricţiuni foarte localizate profunde şi presiuni vibrate (pot fi folosite şi vibraţiile mecanice);  practicarea decolării (ridicării) straturilor cutanate din imediata apropiere a ulcerului varicos, răspunsul hiperemic fiind esenţial, deoarece din această zonă va începe procesul de cicatrizare;  menţinerea rănii neinfectată, prin îngrijiri impecabile.

urmată de pulverizarea unei substanţe medicamentoase recomandate de medic în tratamentul acneei. la obezi după o pierdere bruscă şi semnificativă în greutate şi sunt adesea însoţite de infiltrate celulalgice. masajul va începe prin aplicarea unor procedee şi tehnici superficiale. masajul aplicat în tratamentul acneei ar trebui să fie viguros: eu presez între pulpele degetelor.vibraţiile mecanice şi aerul cald. Masajul va începe obligatoriu cu dezinfectarea minuţioasă a zonei însoţită de o examinare palpatorie foarte atentă. Ca urmare a aplicării masajului. precocitatea tratamentului fiind foarte importantă pentru obţinerea acestor rezultate. În urma aplicării corecte şi consecvente a tratamentului prin masaj. masajul se va aplica zilnic. în aceste situaţii. în acneele tuberoase. cum ar fi tratamentul exfoliant. Mai ales pe faţă. Masajul constă. De asemenea.cu prudenţă .  În tratamentul acneei Acneea este o foliculită supurată asociată unei infecţii a glandelor sebacee şi unei retenţii de sebum.G. 129 . pentru a produce spargerea lor. se pot folosi . apoi. Este de la sine înţeles că. din acest motiv apelându-se şi la unele tehnici strict specializate. tratamentul cu gheaţă carbonică etc. în toate sensurile. Părerea majorităţii specialiştilor însă este că ţesuturile ar trebui supuse unei excitaţii mecanice de intensitate progresivă. repetate sistematic. de atrofie cutanată. asociate cu vibraţii mecanice. aplicând zilnic un masaj timp de aproximativ 8-15 zile. rulare şi mobilizări fine şi foarte localizate ale pielii pe planurile subiacente. fiind localizată mai ales la nivelul feţei. care survine cu maximum de frecvenţă la pubertate şi la menopauză. puţin câte puţin. asupra căreia trebuie avertizat pacientul. în faza iniţială masajul se efectuează chiar în faza activă acţionând asupra colecţiilor purulente. Ele pot apare după sarcină. dar şi al spatelui şi cefei şi lăsând adesea.. în procedee aplicate pe suprafaţă mare. mai mult sau mai puţin. intensitatea urmând a fi treptat crescută până la apariţia hiperemiei. în timpul deschiderii pustulelor sau chisturilor se vor lua cele mai stricte măsuri de asepsie locală. O altă faţetă a tratamentului este cea reprezentată de situaţiile în care se acţionează asupra colecţiilor în sine. frecvenţa şedinţelor putând apoi să descrească treptat. apoi. gravitatea şi întinderea acestor leziuni se diminuează. Uneori devine necesară extirparea comedoanelor (puncte negre). De asemenea. general şi local. în acneele pustuloase ale feţei. Se va insista mai mult asupra zonelor cu infiltrate profunde masive. după vindecare. în cele furuncoide ale spatelui. depigmentate. masajul va putea deveni mai profund. Se atrage atenţia că toate aceste modalităţi de acţionare sunt. deoarece această ocupaţie poate deveni un gest-tic al pacienţilor cu această afecţiune. se vor folosi procedee de plisare. cheliodă şi necrotică). polimorfă şi rozacee) şi forme de acnee mai rar întâlnite (conglobiată. timp de câteva minute. după o fază de acutizare aparentă. localizate cu predilecţie pe abdomen. Între tipurile de acnee se amintesc acneea comună. cicatrici dizgraţioase. 2001). maseurul încercând să-şi dozeze acţiunile până la limita suportabilităţii durerii. pulsatil. în primul rând. puţin câte puţin.  În tratamentul vergeturilor Vergeturile sunt zone liniare. apoi efectuez doar frământatul pielii acţionând metodic de la centru spre periferie. A. ţesuturile întregii feţe. aspect asupra căruia pacientul trebuie avizat. dureroase. care se percep la palpare ca induraţii. cu intensitate crescândă. executându-se prelucrarea. fese şi partea superioară a coapselor. După Jacquet (citat de Sinha. în funcţie de toleranţa cutanată a subiectului. Tratamentul medical.Masaj terapeutic-recuperator La început. a câte un pliu cutanat. zonele atrofiate se vor reduce şi pigmentaţia va reapare. în toată grosimea lor. asupra colecţiilor purulente şi a canalelor colectoare profunde. vizează mai multe aspecte. frecvent întâlnită (juvenilă.

care să producă hiperemie. practic. Atunci când s-a reuşit asigurarea posibilităţii de decolare a pielii. începând de la margini şi încercând decolarea (ridicarea de pe planurile subiacente) sa prin fricţiuni executate cu intensitate progresiv crescătoare. asociată eventual cu uşoare vibraţii. la început. Prin efectele pe care le are. părul având un aspect mai sănătos şi mai îngrijit. rărindu-se apoi treptat şedinţele. al ulcerelor varicoase. care facilitează vindecarea. O şedinţă de tratament poate dura 1h. La începutul tratamentului se recomandă una sau două şedinţe pe săptămână. masajul nu poate fi folosit. Deoarece în zona epicraniană aderenţa pielii la planurile subiacente este maximă. în majoritatea afecţiunilor dermatologice. fapt care împiedică funcţionalitatea corespunzătoare a muşchilor frontal şi occipital. în final. În ceea ce priveşte tratamentul prin masaj al alopeciei. postarsuri). se poate trece la mobilizarea ei în toate sensurile. fapt care semnalează o evoluţie pozitivă. după primele şedinţe putându-se constata apariţia unei hiperemii considerabile. Efectele tratamentului se menţin şi după încetarea sa. cu degetele "în pieptene" se vor efectua presiuni de intensitate progresiv crescătoare. Ca un prim rezultat al aplicării acestui tratament seboreea se va atenua. sau mai mult. cu condiţia ca el să fie urmat suficient timp.În acneea rozacee şi masajul endonazal şi endobucal poate fi util. în tratamentul unora dintre afecţiunile dermatologice. al cheloidelor. apoi. mai întâi. apoi căderea părului va încetini şi se va opri. masajul efectuându-se de două ori pe săptămână. Cele mai frecvente indicaţii ale masajului în dermatologie sunt pentru tratamentul cicatricilor (chirurgicale. Trebuie precizat că tratamentul nu se adresează. pentru a nu fi neplăcut impresionat. punctiforme chiar. în care masajul joacă un rol destul de important. chiar dacă nu se adresează direct afecţiunii în sine. asigură reechilibrarea funcţională a organismului şi producerea unor efecte locale. este necesar ca toate procedeele de masaj să se aplice mult mai insistent decât în celelalte zone (folosindu-se tehnici foarte localizate. fiind vorba despre o intervenţie directă asupra unui organ aflat în suferinţă. pentru a evita riscul micilor tulburări vasculare care se pot produce ca urmare a trecerii bruşte la ortostatism. asociate cu vibraţii. Este necesară corecta planificare a tratamentului în timp. Rezumat În general. masajul. perseverenţa fiind un factor determinant. al escarelor. se consideră că. posttraumatice.  În tratamentul alopeciilor (căderea părului) Vom aborda aici doar cazul alopeciei datorate seboreei. de decolare a pielii). cu condiţia să fie bine adaptat şi corect aplicat. Şedinţa de masaj trebuie să fie urmată de un repaos de aproximativ 10'. acneei şi al alopeciei. al vergeturilor. pacientul trebuind să fie avertizat de acest lucru. Cercetările mai recente dovedesc faptul că. masajul poate fi folosit cu succes. care pot fi treptat rărite. este recomandat şi chiar foarte important ca. să se relaxeze regiunea cervico-dorsală şi faţa şi apoi să se abordeze pielea acoperită cu păr a capului. părului şi că cel care este deja desprins va continua să cadă. Planificarea corectă a şedinţelor în timp şi continuitatea lor este foarte importantă pentru atingerea unui rezultat de calitate. .

. escarele 2. se vor evita punctele nesuturate corespunzător c. trebuie respectate următoarele reguli: a. masajul este singura metodă terapeutică care poate fi folosită b. 3. În tratamentul cicatricilor chirurgicale. în sens longitudinal. şedinţele de masaj se vor aplica de două ori pe săptămână b. Ordonaţi. Printre contraindicaţiile masajului în dermatologie. nu se va acţiona asupra bridelor 6. progresivitatea ca intensitate şi suprafaţă. se va respecta. prin masaj. se folosesc alifii sau creme cicatrizante b. masajul nu va urmări prevenirea şi / sau combaterea aderenţelor c. trebuie respectate următoarele reguli: a.ciupituri uşoare ale bridelor (franjurilor) cicatricii. Pentru tratamentul. se numără: a. masajul se asociază cu aplicaţii locale de infrasunete 5. paşii de urmat în tratamentul cicatricilor: . trebuie acordată o atenţie deosebită masajului zonei de graniţă dintre ţesutul sănătos şi cel afectat d. diskeratozele maligne c. mâinile aşezate de o parte şi de alta a cicatricii acţionând în sens opus şi dându-i acesteia o formă sinusoidală. prin alunecarea degetelor pornind din partea centrală spre extremităţi (cu prudenţă). dermatozele buloase d. cu stricteţe. cheloidele b. a cicatricilor postarsuri. acţionându-se cu suprafaţă din ce în ce mai mică de contact (până la aplicarea procedeului cu câte un deget de la fiecare mână).întinderi longitudinale excentrice ale cicatricii.Masaj terapeutic-recuperator Evaluare 1. în aplicarea masajului 4. . datorită faptului că sunt cicatrici chirurgicale. cu policele şi indexul pe aceeaşi parte a cicatricii. masajul trebuie să se practice timp îndelungat 131 . . În tratamentul cicatricilor posttraumatice.mobilizarea planului cutanat. trebuie respectate următoarele reguli: a.mobilizări ale cicatricii pe planul subiacent. masajul poate fi folosit în paralel cu măsuri medicale şi chirurgicale c. cu faţa palmară a tuturor degetelor lipite. trebuie respectate următoarele reguli: a.întinderi transversale (cu prudenţă. cicatricea nu se mobilizează pe planurile profunde c.decolări (ridicări) ale cicatricii de pe planul profund. Pentru tratamentul.treptat. . . . procedeul va deveni mai profund. nu înainte de 3-4 săptămâni). procedeele şi tehnicile de masaj trebuie să urmărească diminuarea sensibilităţii b. al cheloidelor. cu faţa palmară a degetelor unei mâini alunecând în sens opus celor ale celeilalte mâini. prin numerotare începând cu 1 de la prima modalitate de acţionare. prin masaj.

Editura Fundaţiei "România de Mâine". ŞI Benjamin. I. Medical Publishers LTD. Maxwell-Hudson. Sinha. Physiology. În tratamentul acneei: a. 2001. masajul se extinde mult dincolo de zona cu risc c. Samuel.. Anatomy. vol. masajul trofic nu se foloseşte 8. Mârza. New Delhi 8. masajul se asociază cu pulverizarea de substanţe medicamentoase c. Biomechanics and Pathology. Williams&Wilkins. Principles and Practices of Therapeutic Massage. 2004. masajul se aplică în sens centrifug b. 2001. 1998. masajul se aplică şi pe rană. prin ridicarea straturilor cutanate din apropierea ulcerului varicos de pe planul subcutanat 10.. masajul începe cu relaxarea regiunii cervico-dorsale şi a feţei c. se folosesc procedee aplicate pe suprafaţă mare b. se urmăreşte obţinerea unui puternic efect hiperemiant d. prin decolarea pielii de pe planurile subiacente d. R. masajul urmăreşte producerea hiperemiei..J. masajul urmăreşte obţinerea unui răspuns hiperemic. Baltimore . D. În tratamentul vergeturilor: a. folosind instrumente sterile 9. A Massage Therapist's Guide to Patohology. În profilaxia escarelor: a. În tratamentul ulcerelor varicoase: a. masajul începe cu dezinfecţia zonei b. Paris 6. Masajul terapeutic. masajul se aplică doar la distanţă de escară b. se foloseşte masajul sedativ. relaxator b.E. S. DK Publishing. masajul începe cu relaxarea pielii acoperite cu păr b. Fritz. London 3. 1998. Le massage . B. 1974. Canada 2.. Hollis. M. A. Guide to Massage. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage.. L. C. 5. Jaypee brothers. Mosby. Masajul în kinetoterapie. Bucureşti 7.7. Blackwell Science LTD. În cazul escarei constituite: a.. nu se acţionează asupra colecţiilor purulente şi a canalelor colectoare profunde 12.. Grosembach. masajul urmăreşte reducerea atrofiei şi reapariţia pigmentaţiei 11. masajul va insista asupra zonei epicraniene Bibliografie 1. masajul urmăreşte stimularea troficităţii locale c. Bacău 4. Werner. Massage for Therapists. Sidenco.G.. M. membrele inferioare se poziţionează în poziţie declivă c. masajul se aplică strict localizat c.. În tratamentul alopeciei: a. Editura Plumb.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. 2002. J. New York 5. nr. 2003.

profilactic)  Masaj terapeutic:  în tratamentul funcţional  în tratamentul recuperator  în leziunile ţesuturilor moi periferice  în leziunile musculare şi ale tendoanelor  în accidentele articulare  în accidentele osoase  în leziunile nervilor periferici  în tulburările funcţionale  în supraantrenament  în epuizare fizică În fiecare dintre aceste forme. studenţii vor putea:  Să cunoască formele de masaj care se folosesc în activitatea sportivă  Să înţeleagă rolul şi locul masajului în prevenirea şi combaterea oboselii musculare fiziologice şi patologice. masajul trebuie să se adapteze caracteristicilor activităţii sportive şi să fie orientat spre scopuri vizând menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii de efort a sportivilor în condiţiile unei perfecte funcţionalităţi a întregului organism.  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practico-metodice necesare aplicării corecte a masajului în tratamentul celor mai frecvente accidente sportive. Aplicaţiile masajului terapeutic-recuperator în activitatea sportivă de performanţă Scop  Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practico-metodice necesare aplicării masajului terapeutic-recuperator în activitatea sportivă de performanţă.Masaj terapeutic-recuperator Capitolul XIV. serii. etape etc. reprize. în activitatea sportivă.1. Obiective operaţionale După ce vor studia această unitate de curs. Bazele generale ale masajului sportiv În funcţie de scopul în care este folosit. 133 . masajul poate fi clasificat astfel:  Masaj în scop fiziologic:  în perioada pregătitoare  în perioada competiţională  înainte de concurs  între probe.  după concurs  în perioada de refacere şi recuperare medicală  Masaj igienic (în scop sanogenetic.  Să cunoască şi să respecte recomandările privind folosirea masajului terapeutic la sportivi. 14.

pe care odihna. progresiv se va trece la folosirea unor procedee şi tehnici mai puternice. somnolenţă sau iritare. dar apărând mai lent şi cedând mai greu prin odihnă. constând în procedee relaxatoate. blânde. sau prin masaj şi/sau automasaj pregătitor. Pentru delimitarea noţiunii de oboseală fiziologică şi a celei de oboseală patologică se folosesc termenii de prag inferior şi prag superior al oboselii. Apariţia sa poate fi prevenită prin practicarea unor exerciţii pregătitoare specifice probei. Automasajul nu este indicat!  Oboseala musculară precoce. Pe regiunile obosite nu se aplică niciodată tapotament şi ciupituri. simptomele ei fiind asemănătoare cu cele ale oboselii generale. la persoanele neantrenate. Instalarea sa poate fi prevenită prin adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte dozarea corespunzătoare a efortului şi prin masaj. puţin tumefiaţi şi destul de sensibili. Oboseala musculară tardivă apare. Formele de oboseală fiziologică  Oboseala musculară locală. Din complexul de procese care caracterizează oboseala fizică. de regulă. local sau regional. După aplicarea masajului se recomandă efectuarea unor mişcări ample de pendulare a membrelor. Pragul superior al oboselii (în cazul depăşirii căruia se vorbeşte despre oboseală patologică) este însă net precizat de imperativul apelării la efectele utile ale repaosului. circumducţii ale capului şi trunchiului. contracturi şi dureri musculare. acute sau cronice. În cazul oboselii musculare locale. iar pe membre cernut şi rulat relaxator. Masajul este indicat doar după dispariţia simptomelor acute. mai ales. în urma eforturilor intense. prin aplicarea de neteziri pe porţiuni mari. nu o mai poate face să dispară. aplicate pe grupele musculare care urmează a fi solicitate. spre deosebire de oboseala patologică. musculatura simetrică sau grupele musculare mari situate la distanţă de muşchii obosiţi. Aceasta înseamnă că oboseala fiziologică cedează complet prin odihnă corespunzătoare. fricţiuni vibrate şi cernut şi rulat al membrelor. respectând aceeaşi tehnologie de acţionare ca şi în cazul oboselii generale. exerciţii de respiraţie şi pendulări ale membrelor. Masajul local este contraindicat atâta timp cât durează fenomenele acute. el putând fi marcat prin apariţia semnelor subiective şi obiective de oboseală. capacitatea lor de contracţie este scăzută. Această formă de oboseală se caracterizează prin contracturi şi dureri musculare. muşchii se simt întăriţi. şedinţa de masaj va începe cu o încercare de diminuare a sensibilităţii periferice şi de relaxare a musculaturii.  Oboseala musculară tardivă. Masajul în profilaxia şi combaterea oboselii musculare la sportivi Starea de oboseală se instalează. scăderea bruscă a capacităţii funcţionale). este oboseala musculară. mai ales la nivelul membrelor şi regiunii spatelui şi cefei. mai apropiată de sfera noastră de interes. lente şi superficiale. în acest timp putându-se masa grupele musculare antagoniste.14. recomandându-se asocierea sa cu aplicaţii calde şi medicaţie calmantă. dureri de cap. . febră. Oboseala musculară precoce apare la începutul unui efort şi se caracterizează printr-o criză de adaptare funcţională a organismului (dificultăţi de respiraţie. dar şi după eforturile de durată mai scurtă. de frământat şi stoarcere a muşchilor relaxaţi în prealabil. Este admis şi automasajul.  Oboseala musculară generală. indispoziţie.2. După ce fenomenele acute au dispărut. Pragul inferior este foarte greu de precizat. care ating maximum de forţă şi viteză. la palpare. care poate să apară sub forme locale sau generale. în zilele următoare putând fi prelucraţi muşchii spatelui şi masele musculare de la rădăcinile membrelor. Se recomandă ca şedinţele de masaj să se încheie cu mobilizarea metodică a articulaţiilor. oricât de lungă ar fi. fricţiuni uşoare şi presiuni vibrate. mişcările sunt mai limitate şi mai puţin precise. pe regiunea obosită se vor aplica neteziri lungi. necoordonate. precoce sau tardive. mişcări greoaie.

Masaj terapeutic-recuperator

 Oboseala acută. Oboseala acută se confundă cu oboseala precoce, având aproape aceleaşi simptome şi fiind cunoscută şi sub numele de "stare de curbatură musculară". În tentativa de combatere a ei, repausul prelungit şi tehnicile de relaxare, fac să cedeze treptat contracturile şi senzaţia de durere musculară, la nevoie putându-se administra şi calmante uşoare. Trebuie subliniat, din nou, că masajul poate fi aplicat după dispariţia tuturor simptomelor acute. Automasajul nu este indicat!  Oboseala cronică sau cumulativă. Această formă de oboseală, se apropie de formele patologice de oboseală, prezentând simptome mai intense şi mai rezistente la tratament, dar şi tulburări organice şi psihice. Instalarea sa poate fi prevenită prin dozarea corespunzătoare a efortului, odihnă activă şi masaj. Formele patologice de oboseală Oboseala patologică are două forme:  oboseala patologică acută, manifestată prin epuizare şi supraîncordare;  oboseala patologică cronică, manifestată prin surmenaj şi supraantrenament.  Epuizarea se caracterizează prin istovire, extenuare, incapacitate de a continua efortul şi se poate instala datorită prezenţei unor stări predispozante ca: debilitate fizică, astenie, convalescenţă, tulburări glandulare etc., mai rar întâlnite la sportivi.  Supraîncordarea nervoasă se caracterizeză prin diminuarea, dincolo de limita normalului, a vitezei de mobilizare şi distribuire a substanţelor energetice, consumul în efort depăşind posibilităţile de asigurare a necesarului. În aceste situaţii se recomandă repaos imediat şi total, linişte şi izolare, încălzirea corpului, administrarea de substanţe întăritoare (glucoză, vitamine, băuturi dulci şi calde, tonice cardiace), exerciţii uşoare de respiraţie, inhalaţii de oxigen. Masajul va fi aplicat în zilele următoare, în scopul refacerii capacităţii funcţionale a organismului, folosind procedee uşoare şi superficiale, în scopul activării circulaţiei şi liniştirii sistemului nervos.  Surmenajul se caracterizează prin tulburări complexe interesând toate funcţiile vitale, mai ales sistemul nervos central şi este, de fapt, o oboseală cronică, cumulativă, la care se ajunge prin supraantrenament.  Supraantrenamentul este produs de exagerarea efortului, ca intensitate şi durată, antrenament necontrolat, nesupravegheat, cu efort continuu şi invariabil, executat pe fond de indispoziţie psihică, insuccese dese, greşeli în alimentaţie şi odihnă, lipsa condiţiilor de igienă etc. În scopul combaterii efectelor supraantrenamentului masajul este indicat ca factor de odihnă activă, de recuperare şi recondiţionare funcţională, inclus în cadrul unui complex de măsuri de profilaxie şi tratament, care se axează pe cunoaşterea şi înlăturarea cauzelor şi simptomelor.

14.3. Masajul terapeutic în activitatea sportivă
Masajul terapeutic este recomandat sportivilor în cazul unor accidentări sau îmbolnăviri acute, fie ca adjuvant în tratamentul funcţional al leziunilor şi tulburărilor evolutive, fie ca adjuvant în tratamentul recuperator aplicat în cazul unei evoluţii lente, prelungite, al prezenţei modificărilor morfo-funcţionale sau a altor sechele patologice. Tratamentul funcţional are ca scop vindecarea sau ameliorarea leziunii şi/sau tulburării, păstrarea intactă a formelor şi funcţiunilor normale şi prevenirea instalării deficienţelor sau a altor urmări ale bolilor sau accidentelor. Tratamentul recuperator urmăreşte să stimuleze procesele de vindecare lente şi nesatisfăcătoare, să grăbească involuţia bolii sau a accidentului, să scurteze convalescenţa şi să corecteze sechelele.

135

În activitatea sportivă, prezentarea masajului terapeutic poate fi abordată din punct de vedere al structurilor lezate/afecate în tratamentul cărora îşi poate aduce contribuţia, astfel: În leziunile ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului (plăgi, contuzii, hemoragii, întinderi sau rupturi ale ramificaţiilor nervilor periferici) masajul are următoarele caracteristici:  În cazul plăgilor vechi, atone, care se vindecă încet, se recomandă masaj sau automasaj constând în neteziri uşoare, fricţiuni fine, superficiale şi vibraţii.  În cazul cicatricilor care riscă să devină retractile sau aderente, se recomandă aplicarea masajului cicatriceal (cu respectarea progresivităţii în funcţie de evoluţia cicatrizării).  În cazul sechelelor de natură funcţională ca dureri, contracturi musculare, tulburări circulatorii şi trofice locale, se recomandă masaj şi automasaj de activare a circulaţiei, de resorbţie a infiltratelor, analgezic, decontracturant şi de combatere a redorilor. În leziunile muşchilor şi tendoanelor (întinderi, rupturi parţiale sau totale, smulgeri de la inserţia lor pe tendon sau periost) masajul are următoarele indicaţii:  De asemenea, micile traumatisme repetate, leziunile cronice şi uzura, pot determina reacţii inflamatorii cronice ale muşchilor, tendoanelor şi formaţiunilor fibro-seroase din jurul lor (miozite, tendinite, tenosinovite, peritendinite). După repaus şi tratamentul ortopedic sau fizioterapic, se recomandă masaj sau automasaj şi reeducare neuromusculară, pentru stimularea vindecării funcţionale şi pentru prevenirea instalării sechelelor şi a producerii recidivelor.  În atrofie, atonie, contracturi, sechele ale parezelor, se recomandă masajul asociat cu alte mijloace şi metode cu caracter funcţional sau de recuperare. În leziunile osoase (fracturi complete sau incomplete, închise sau deschise, cu sau fără deplasarea fragmentelor, simple sau complicate), din punct de vedere al aplicării masajului, se vor respecta următoarele recomandări:  Aceste leziuni, precum şi imobilizările prelungite, conduc la instalarea unor tulburări circulatorii şi trofice, pentru înlăturarea cărora se recomandă masaj şi gimnastică medicală. Masajul poate fi început chiar din primele zile după reducerea şi imobilizarea fracturii, deasupra regiunii afectate şi/sau pe membrul pereche şi totdeauna asociat cu mobilizarea articulaţiilor învecinate. În leziunile articulare (entorse, luxaţii) se recomandă:  În entorsele de gradul I, masajul şi automasajul sunt indicate foarte curând după accident, din momentul dispariţiei durerilor spontane, asociat cu infiltraţii medicamentoase. Singura metodă de masaj care poate fi aplicată imediat după producerea entorsei este masajul transversal profund).  După entorsele de gradul II şi III, se aşteaptă efectele tratamentului chirurgical sau ortopedic şi apoi se aplică masajul şi reeducarea funcţională a articulaţiei. Masajul clasic în entorse constă în neteziri scurte şi gradate ca intensitate, fricţiuni şi vibraţii, urmate de mobilizări metodice active şi pasive. Masajul se asociază cu agenţi fizici şi aplicaţii locale (aer şi apă caldă, infraroşii şi ultrascurte, ionizări, curenţi diadinamici), sau cu alte procedee ortopedice (bandaj elastic, imobilizare). În timpul imobilizării se va masa şi mobiliza metodic segmentul pereche. Masajul şi mobilizările articulare sunt recomandate şi în leziunile de menisc tratate chirurgical.  Masajul local în luxaţii se aplică după reducere şi consolidare, împreună cu reeducarea funcţională a articulaţiei.  În hemartroze şi hidrartroze se recomandă aplicarea unui masaj şi/sau automasaj de drenare a revărsatelor respective de la nivelul articulaţiei, folosind neteziri, fricţiuni, presiuni, asociate cu mobilizări articulare, precedate de aplicaţii calde locale (aer şi apă caldă, parafină, infraroşii, ultrasunete).

Masaj terapeutic-recuperator

În artrite, periartrite (fenomene patologice acute) şi artroze (când există modificări cronice, productive sau degenerative), masajul şi automasajul sunt indicate ca tratament simptomatic şi funcţional. El începe deasupra şi dedesubtul articulaţiei şi, mai târziu, se aplică şi pe articulaţia afectată, folosind procedee şi tehnici uşoare de netezire, fricţiuni şi presiuni vibrate, simple sau asociate cu mobilizări articulare şi cu alte forme de tratament. Când leziunile articulare se învechesc sau se reumatizează, apar îngroşări cicatriceale, retracţii, infiltrate, depuneri grăsoase în jurul articulaţiei (reacţii Hoffa), leziuni ale ligamentelor, tendoanelor, tecilor tendinoase şi muşchilor, deformaţii articulare, limitarea mişcării, toate acestea putând fi prevenite şi tratate şi prin aplicarea masajului şi automasajului. În leziunile nervilor periferici (de la simpla iritare prin întindere sau presiune, până la ruperea şi distrugerea lor): Aceste leziuni au ca urmare tulburări de sensibilitate, motricitate şi troficitate (hipo-, hiperestezii, anestezii -> în lezările nervilor senzitivi; contracturi musculare şi hipertonii, hipotonii, pareze şi chiar paralizii -> în lezările nervilor motori; modificări circulatorii, cianoză, edeme, atrofii -> în lezări ale nervilor trofici). În practică se întâlnesc simptome complexe datorate unor leziuni ale nervilor cu funcţiuni mixte. Se recomandă masaj activator al circulaţiei şi troficităţii - în regiunile aflate sub controlul nervului lezat - şi masaj de stimulare a funcţionalităţii sale - în perioada de refacere -, constând în neteziri uşoare, vibraţii fine pe ţesuturile din jurul nervului lezat, presiuni vibrate pe traiectul nervului, deasupra şi dedesubtul leziunii. Masajul se asociază cu tratamentul chirurgical şi neurologic. În tulburările funcţionale, din punct de vedere al aplicaţiilor masajului, se pot evidenţia următoarele aspecte: Ca urmare a unor traumatisme sau a instalării unor forme de oboseală patologică, şi nu numai, la sportivi pot apare tulburări funcţionale ale aparatelor respirator şi cardiovascular. În aceste situaţii se poate folosi masajul peretelui toracic, urmărind stimularea reflexelor respiratoriii, însoţit de mişcări de respiraţie metodic executate, care merg până la respiraţie artificială - în cazul tulburărilor respiratorii mai grave -, inclusiv masajul zonei precordiale, stimulativ sau calmant, liniştitor, mergând chiar până la masaj cardiac extern în cazul tulburărilor mai grave cardiace. Contribuţia masajului în cazul tulburărilor trofice locale şi a celor metabolice generale (care pot însoţi unele afecţiuni ale sistemului nervos periferic, central sau vegetativ, sau care pot apare în oboseala patologică), constă în efectele - directe şi indirecte - pe care le are asupra circulaţiei şi în efectele posibil a fi obţinute asupra organelor interne, pe cale reflexă.

14.4. Aplicaţiile masajului în cele mai frecvente accidente din activitatea sportivă
O serie dintre afecţiunile abordate în acest capitol au mai fost prezentate şi la punctul Aplicaţiile masajului în afecţiunile ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor, motiv pentru care aici nu se va sublinia decât specificitatea acestora din punct de vedere al tratamentului recuperator. De asemenea, unele dintre leziunile/afecţiunile prezentate la acest punct, nu au fost abordate la punctul amintit anterior, considerându-se că frecvenţa lor este mai crescută la sportivi şi că cerinţele de recuperare sunt oarecum specifice. Accidente musculare:  Contuziile se produc prin strivirea câtorva fibre musculare, fapt care conduce la formarea unui hematom, mai mult sau mai puţin profund şi întins, care - la rândul său poate determina apariţia unei contracturi reflexe. 137

hiperestezie locală (ceea ce face palparea aproape imposibilă).  se va aplica un pansament compresiv. sau al gemenilor. cele mai frecvente rupturi musculare sunt localizate la nivelul dreptului anterior.  Întinderile musculare apar atunci când mişcarea executată depăşeşte limitele de elasticitate ale muşchiului. tensiunea la care este supus fiind prea mare pentru a putea fi repartizată pe întreaga sa lungime. mâna) şi/sau masajul sub infraroşii. precoce şi repetat. în activitatea sportivă. constând în efleuraj lent. în general. între aparat şi suprafaţa pe care se acţionează. înconjurată de edem local. se poate aplica. al bicepsului crural (sau brahial la gimnaşti).  se va aplica un bandaj compresiv. adesea ca urmare a lipsei de încălzire sau pe finalul efortului. început la distanţă şi executat convergent spre zona lezată.  tendinite propriu-zise.  se va evita aplicarea unui masaj profund.  Ruptura musculară gravă reprezintă stadiul superior al leziunii precedente. uzurii date de suprasolicitarea inserţiilor musculare tendinoase pe periost şi.Recomandări:  nu se va trata zona respectivă cu căldură sau revulsive. Accidente tendinoase Există 3 tipuri de tendinite:  tenoperiostite ale inserţiei. se pot folosi şi aparate de tip manşon pneumatic.  repaus de efort. la palpare percepându-se o contractură profundă.  se vor folosi aplicaţii de gheaţă şi masaj decontracturant pe zonele învecinate sau simetrice.  în general. ca urmare a proastei eliminări a toxinelor din muşchi. la o mişcare bruscă. în general. pentru a combate edemul şi a uşura resorbţia lichidelor.  se vor efectua contracţii musculare statice repetate.la nivel local . Recomandările sunt aceleaşi ca şi la ruptura musculară uşoară. tumefacţie datorată formării hematomului. în lipsa acestora recomandându-se aplicarea unui masaj manual antiedem. după dispariţia fenomenelor acute. vindecarea este rapidă.  se va aplica masaj cu alifii uşor revulsive (eventual sub infraroşii). se pot folosi aparate de vibromasaj (cu prudenţă şi interpunând.un masaj de recuperare. recomandându-se doar efleuraj uşor asociat cu prudente presiuni vibrate.  Tenoperiostitele se datorează surmenajului. impotenţă funcţională. nedepăşind câteva zile. depăşind contractura şi tinzând spre relaxarea fasciculului respectiv şi presiuni vibrate aplicate chiar pe hematom. se caracterizează prin durere violentă.  Ruptura musculară uşoară (câteva fibre) survine. Apariţia rapidă a unei echimoze şi reliefarea unui fascicul contracturat. Recomandări:  se va evita mersul.  nu se va masa direct zona afectată imediat. pentru a nu spori durerea. elasticitatea fibrelor nefăcând faţă solicitării şi un întreg fascicul muscular rupându-se. mişcarea în general.  se vor folosi aplicaţii de unguente hiperemiante şi antalgice. cele mai frecvente localizări ale lor sunt: . urmate progresiv de exerciţii dinamice cu uşoară rezistenţă.  tenosinovite. apariţia rapidă a unei echimoze. confirmă diagnosticul.  se vor folosi aplicaţii de gheaţă. Recomandări:  se vor folosi aplicaţii de căldură.

se recomandă un masaj calmant. specifice activităţii sportive fiind următoarele localizări:  pe tendonul lung al bicepsului -> volei. în prima zi după producerea entorsei se poate aplica doar masaj de drenaj. Accidente articulare  Entorsa de gradul I este o întindere ligamentară banală. se recomandă aplicarea unui masaj calmant. antalgic. pe epitrohlee -> aruncarea suliţei. edemul nu este foarte important. întinse prin mişcări forţate.  Tenosinovitele apar pe tendoanele lungi. micşorând astfel tensiunea la care este supus tendonul. În următoarele două zile.de asemenea . baschet.aplicarea sa direct pe tendon. unele chiar rupte.  Entorsa de gradul II . haltere. în paralel cu aplicaţii locale de fenilbutazonă şi alifii decontracturante. ansamblul ligamentar menţinând totuşi suprafeţele articulare coaptate. pe V-ul deltoidian -> gimnastică. repetate des. la nivelul adductorilor membrelor inferioare -> fotbal. se continuă până la 10-15 şedinţe.pentru membrele superioare -). În primul stadiu. deoarece poate constitui un factor de iritare suplimentară.şi masaj de apel toracal . dar asociat cu masaj al maselor musculare. cu un maximum de manifestare la nivelul punctelor de inserţie. aflate în teci mai puţin elastice.  masajul zonelor reflexogene reciproce sau masajul reflex al piciorului. contenţie. aplicaţii de gheaţă. la distanţă de articulaţie. săritura în lungime). neajungându-se la o deplasare articulară. impotenţa funcţională este relativă. deasupra tendonului propriu-zis. în care este prezentă durerea la nivelul joncţiunii tendinomusculare. pentru facilitarea circulaţiei. decontracturant al corpului muscular.  pe tendonul flexorilor palmari -> gimnastică. volei. Masajul nu este un tratament de urgenţă. Durerea este localizată în puncte precise.  tendonul rotulian -> atletism (săritura în înălţime). semifond.pentru membrele inferioare . produsă ca urmare a unei mişcări greşite. antalgic (eventual sub infraroşii). evitând .  mobilizări. În ziua a patra. se pot aplica:  masaj circulator de apel (masaj de apel abdominal . durerea locală este mai difuză. În cel de-al doilea stadiu. În aceste afecţiuni. edemul este mai important şi impotenţa funcţională mai crescută decât la entorsa de gradul I. repaus şi infiltraţii locale de corticoizi.Masaj terapeutic-recuperator pe epicondil -> tenis (cotul tenismenului).  Tendinitele propriu-zise afectează mai ales:  tendonul lui Achile -> atletism (fond. se recomandă:  acelaşi tratament. 139     . în care apar mici neregularităţi la nivelul tendonului (nuclei intratendinoşi dureroşi).  masaj de drenaj pentru membrul cu articulaţia lezată (superior sau inferior). cel mai frecvent se produc la membrele superioare. orientat spre inserţia tendinoasă. masajul local este contraindicat până la dispariţia fenomenelor acute. Se recomandă aplicarea unui masaj calmant.  masajul clasic al extremităţii membrului lezat (mână sau picior). se recomandă acelaşi tratament ca şi în cazul tendinitelor de suprasolicitare.fibrele ligamentare sunt întinse. renunţându-se la gheaţă. În funcţie de evoluţie. pe zonele tendinoase afectate. În tendinitele posttraumatice sau aşa numitele "contuzii tendinoase". deoarece contuzia riscă să afecteze şi joncţiunea tendino-musculară. Se recomandă aplicaţii imediate de gheaţă. dar poate contribui mult la combaretea durerilor şi a edemului. sau masaj transversal profund exact pe epicentrul leziunii.

recomandat este acelaşi. Luând în considerare cele mai frecvente traumatisme din activitatea sportivă. Masajul va consta în efleuraj şi frământat al gambierilor. pornind de la nivelul coloanei vertebrale spre părţile laterale ale toracelui. orice formă de tratament. Din acest punct de vedere. se aplică presiuni cu vibraţii prudente.  dintr-a patra zi.extensii ale degetelor . pentru a combate edemul. cea de a doua presupune întreruperea efortului şi asocierea unui complex de măsuri terapeutice. Se atrage atenţia că.întinderea ligamentelor se transformă în ruptura completă a fasciculelor ligamentare. Deosebirile în ceea ce priveşte modalităţile concrete de folosire a masajului derivă din particularităţile funcţionale ale sportivilor şi din necesitatea recuperării lor până la nivelul la care să îşi poată relua activitatea sportivă făsă riscuri.lucru activ al muşchilor plantari. dorsalgii acute şi lombalgii de efort. Rezumat Deoarece sportivii sunt persoane care prezintă un nivel funcţional mai ridicat decât persoanele neimplicate în activitatea sportivă.  aplicarea unui efleuraj pe muşchi. cu singura deosebire că articulaţia se va imobiliza parţial câteva zile. longitudinal.Tratamentul. de jos în sus. se renunţă la gheaţă. Recomandări:  masajul local se va evita în primele zile. în tratamentul lor masajul ocupând un loc foarte important. înlocuindu-se cu aplicaţii de gheaţă.  unde se găsesc contracturi. masajul articular local se poate aplica după înlăturarea imobilizării. durerea poate fi mai mică. Conform protocolului de mai sus. prin masaj. la sportivi. cu menţinerea segmentului respectiv în poziţii declive. traumatismele coloanei vertebrale sunt.  masajul zonelor reflexogene reciproce. trebuie să ţină cont de aceste aspecte şi să fie adaptată corespunzător. În ceea ce priveşte coloana vertebrală. . se dau următoarele recomandări: Subiectul fiind poziţionat în decubit ventral. care le solicită mult mai mult organismele. masajul intervenind doar în perioada de recuperare. Edemul este important. dar şi un consum energetic zilnic mult mai mare. înlocuind-o cu aplicaţii de căldură urmate de: .  Entorsa de gradul III . trebuie luate în considerare cele două tipuri: oboseala fiziologică şi oboseala patologică. în timpul căreia se vor efectua contracţii statice şi masaj la distanţă. în primul rând de competenţa medicului. cu scop de decontracturare a musculaturii paravertebrale dorso-lombare.masaj local sedativ. în funcţie de situaţie În abordarea oboselii. se extinde şi asupra activităţii sportive de performanţă. la distanţă de articulaţie (decontracturant şi contra agravării edemului). repetate în serii. Tratamentul constă în imobilizare gipsată. în general. ai muşchilor lojei antero-externe şi al peronierilor.  exerciţii de flexie-extensie a degetelor. Aria de aplicare a masajului terapeutic. presiuni vibrate pe punctele dureroase şi presiuni alunecate pe bolta plantară.active libere şi contrarezistenţă şi .apoi flexii . Prima poate fi prevenită şi / sau combătută prin măsuri relativ simple şi prin odihnă. în această unitate de . ca urmare a suprasolicitărilor din antrenamente.  efleuraj transversal. cu o pernă sub abdomen pentru a reduce lordoza lombară. se va aplica:  efleuraj lung. pot apare epifizite vertebrale. dar articulaţia este instabilă şi impotenţa funcţională este totală.

se depistează contracturi şi dureri musculare b. Oboseala patologică se caracterizează prin: a. nu se recomandă masaj şi automasaj pregătitor c. automasajul nu este indicat 141 . capacitatea de contracţie a muşchilor este crescută b. ligamentare şi tendinoase. în activitatea sportivă. În oboseala musculară generală: a. masajul se asociază cu aplicaţii de căldură şi medicaţie calmantă 7. masajul local este contraindicat cât durează fenomenele acute c. perioada pregătitoare c. În oboseala musculară locală: a. se recomandă folosirea unui masaj relaxator. este indicat şi automasajul 5. apariţia semnelor subiective şi obiective de oboseală b. în perioada de refacere ţi recuperare medicală 2. după dispariţia fenomenelor acute. În oboseala musculară tardivă: a. aplicat pe grupele musculare ce urmează a fi solicitate 6.Masaj terapeutic-recuperator curs se structurează principalele recomandări care trebuie respectate în abordarea accidentelor musculare. se observă că simptomele apar mai rapid şi cedează mai uşor decât în cazul oboselii musculare generale b. se aplică tapotament şi ciupituri 4. combaterea ei necesită un complex de măsuri terapeutice 3. În oboseala musculară precoce: a. Evaluare 1. tratamentul epuizării fizice b. masajul se foloseşte în: a. masajul urmăreşte creşterea sensibilităţii periferice c. În oboseala acută: a. după concurs d. repaosul prelungit şi tehnicile de relaxare nu au efecte de combatere a acestei forme de oboseală c. articulare. se masează grupele musculare antagoniste. se întâlnesc aceleaşi manifestări ca în cazul oboselii precoce b. pe regiunile obosite. În scop fiziologic. se recomandă şi automasajul c. apar dificultăţi de respiraţie. cedează complet la odihnă corespunzătoare c. simetrice sau situate la distanţă de muşchii obosiţi d. masajul urmăreşte relaxarea musculară d. contracturi şi dureri musculare b.

linişte şi izolare b. prezintă simptome mai puţin intense şi care răspund mai bine la tratament. decontracturant . În cazul sportivilor. diminuarea funcţiilor organelor c. se apropie de formele patologice de oboseală b. se recomandă masaj de activare a circulaţiei b. doar în cazul accidentărilor sau îmbolnăvirilor grave b. supraîncordare nervoasă c. surmenaj 10. tratamentul recuperator are ca scop: a. în tratamentul recuperator 14. Oboseala patologică acută se caracterizează prin: a. se recomandă masaj de resorbţie a infiltratelor d. supraîncordare nervoasă c. se recomandă repaus imediat şi total. În cazul sportivilor. masajul nu este indicat b. în tratamentul funcţional al leziunilor şi tulburărilor evolutive c. tratamentul funcţional are ca scop: a. al sechelelor de natură funcţională post leziuni ale ţesuturilor moi de la suprafaţa corpului: a. surmenaj 11. profilaxia instalării deficienţelor b. Oboseala patologică cronică se caracterizează prin: a. masajul este indicat ca factor de odihnă activă 13. supraantrenament d. supraantrenament d. masajul urmăreşte activarea circulaţiei şi liniştirea sistemului nervos 12.8. prin masaj. nu se recomandă automasaj c. se recomandă masaj analgezic. În tratamentul supraîncordării nervoase: a. Masajul terapeutic este recomandat sportivilor: a. În tratamentul. scurtarea convalescenţei şi corectarea sechelelor 16. accelerarea funcţiilor organismului d. păstrarea formelor şi funcţiilor normale 15. prezintă şi tulburări organice şi psihice 9. masajul urmăreşte recuperarea şi recondiţionarea funcţională c. epuizare b. decât celelalte forme c. vindecarea sau ameliorarea leziunilor şi / sau tulburărilor b. epuizare b. stimularea proceselor de vindecare lente şi nesatisfăcătoare c. Oboseala cronică sau cumulativă: a. masajul se aplică chiar din prima zi c. În tratamentul supraantrenamentului: a.

masajul poate determina apariţia unor reacţii inflamatorii c. masajul începe după reducerea şi imobilizarea fracturilor 19. În tratamentul. În tratamentul tulburărilor funcţionale la nivelul organelor interne: a. la început. masajul are. se aplică masaj cu gheaţă d. al leziunilor osoase: a. se recomandă masaj activator al circulaţiei şi troficităţii d. masajul se aplică după dispariţia fenomenelor acute 143 . se aplică pansament compresiv d. prin masaj. În tratamentul contuziilor: a. se aplică masaj cu alifii revulsive 24. se efectuează contracţii statice repetate c. masajul se asociază cu agenţi fizici şi aplicaţii locale. nu se masează direct zona afectată imediat b. în hemartroze şi hidrartroze.Masaj terapeutic-recuperator 17. al leziunilor nervilor periferici: a. nu se folosesc aplicaţii de căldură b. masajul urmăreşte combaterea tulburărilor circulatorii şi trofice c. masajul este indicat ca tratament simptomatic şi funcţional 20. în principal. se foloseşte imediat masaj decontracturant pe zonele învecinate sau simetrice 23. În tratamentul întinderilor musculare: a. masajul nu are nici un efect b. se recomandă folosirea unui masaj de drenare a edemelor d. În tratamentul rupturilor musculare grave: a. În cazul leziunilor articulare: a. masajul nu are efect asupra unei cianoze instalate c. masajul are doar efecte mecanice b. în artrite. prin masaj. periartrite şi artroze. masajul contribuie la combaterea tulburărilor trofice c. masajul se recomandă după repaosul obligatoriu şi tratamentul ortopedic c. masajul urmăreşte combaterea hipo sau hiperesteziei b. masajul urmăreşte creşterea tonicităţii fasciculului lezat c. În tratamentul. a leziunilor musculare şi tendinoase: a. masajul începe la distanţă şi se execută convergent spre zona lezată b. masajul contribuie la combaterea tulburărilor metabolice generale d. prin masaj. masajul se recomandă imediat după producerea leziunii b. În tratamentul. se tratează zona cu căldură c. sau cu procedee ortopedice b. masajul se asociază cu tratamentul chirurgical şi neurologic 21. masajul urmăreşte prevenirea instalării sechelelor şi a producerii recidivelor 18. efecte reflexe 22. masajul urmăreşte reeducarea neuromusculară d.

Ionescu.E. masajul local se evită în primele zile b. În tratamentul tenoperiostitelor: a. Bucureşti 2. M. Masajul (procedee tehnice. B. Canada 3. EDITIS. În tratamentul entorselor de gradul III: a.. În tratamentul tendinitelor propriu-zise: a. 2001.automasaj. 2002. I. Hartmann.. nr. 1998. masajul se aplică la nivelul joncţiunii musculo-tendinoase 28. Editura Medicală. masajul se aplică doar după înlăturarea imobilizării b. În tratamentul entorselor de gradul II: a. A. se recomandă aplicarea unui masaj stimulativ c. se aplică un masaj de drenaj. Editura All. Masaj . se recomandă aplicarea unui masaj antalgic. C. se recomandă aplicaţii de căldură şi masaj sedativ 30. Massage for Therapists. Cordun. J. Mosby's Essential Sciences for Therapeutic Massage. S. Ch. 1998. Maxwell-Hudson. nu se recomandă aplicarea masajului direct pe tendon c.. A.25. 1992. Mârza. presopunctură. decontracturant 27. I. masajul se aplică deasupra şi dedesubtul aparatului gipsat c. New Delhi 10.. 2001. se recomandă un masaj antalgic. Masajul terapeutic. Bucureşti 4. efecte. Samuel. O. 2004. R. În tratamentul tenosinovitelor: a.. D. din a patra zi. Fritz. Blackwell Science LTD. DK Publishing. M. şi Petrescu. Anatomy. în timpul imobilizării. Biomechanics and Pathology... masajul local se aplică imediat după producerea entorsei b. M. 1974. nu se recomandă aplicaţiile de gheaţă 29. Medical Publishers LTD. ŞI Benjamin.J.. masajul se asociază cu mobilizări ale articulaţiilor care nu se află în imobilizare şi contracţii musculare statice Bibliografie 1. A Massage Therapist's Guide to Patohology. masajul local este contraindicat până la dispariţia fenomenelor acute b. masajul local poate constitui un factor de iritare suplimentar b. nu se recomandă masarea zonelor reflexogene reciproce c. Le massage .G. decontracturant 26. 5. metode. Editura Plumb. Werner. Paris 9. Hollis. Bacău 7. Editura Alex-Alex.. se recomandă folosirea unui masaj calmant.în Encyclopedie Medico-Chirurgicale. aplicaţii în sport). 1993. Masaj tehnici şi aplicaţii în sport.. Baltimore . după dispariţia fenomenelor acute. reflexoterapie. vol... Physiology. Sinha. Masaj. New York 8. orientat spre inserţia tendonului lezat b. London 5. la distanţă de articulaţia lezată c. Principles and Practices of Therapeutic Massage. Williams&Wilkins. 2001. se recomandă folosirea masajului de apel d. 1992. În tratamentul entorselor de gradul I: a. Bucureşti Drăgan. Grosembach. Guide to Massage. Bucureşti 6. Mosby. Jaypee brothers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful