Frank E. Peretti

Áttörés a sötétségen

Fordította: Lukács Tibor

Amana Kiadó 1995

1
Gene-nek és Joyce-nak, apámnak és anyámnak, akik megadták örökségemet, és mindig bátorítottak engem. A világosság fénylik a sötétségben, és a sötétség nem győzte le azt. János 1:5 (Revised Standard Version) Bármelyik városban elkezdődhetett volna. Bacon’s Cornerben nem volt semmi különleges: az államokat átszelő autópályától távol eső kis mezővárosok egyikének számított, nem többnek, mint egy kis karika az Amerikai Autóklub autóatlaszán. Az autópálya leágazásánál táblák jelezték, hogy benzin van, szállás nincs, esetleg valami ennivalót meg néhány apróságot lehet kapni - ha az üzlet éppen nyitva tart. De Bacon’s Cornerben kezdődött. Egy szokásos kedd este volt. Véget ért a munkaidő, a legtöbb otthonban már feltálalták a vacsorát, az üzletek zártak, a kocsma kezdett megtelni. A Bergen Ajtógyár összes alkalmazottja lebélyegezte már kilépőkártyáját, a biztonsági őr pedig a zárakat ellenőrizte. Mr. Myers fia behordta éjszakára az összes fűnyírógépet és földművelő eszközt Myers gazdaboltjánál. Kihunytak a fények a vegyeskereskedés helyiségében. Két nyugdíjas ült székén a fodrászüzlet előtt, és üres óráit próbálta agyoncsapni. Melegedett az idő, a Toe Springs és Claytonville között húzódó út mentén fekvő mezők és farmok napról napra zöldebbek lettek, és most az esti szellő április közepének sokféle illatától volt terhes: alma- és cseresznyevirág, a szántás pora, egy kis sár-, valamint tehén- és trágyaszag. Egy szokásos kedd este volt. Senki nem számított semmilyen szokatlan dologra. Senki nem látott vagy hallott semmit. Nem is tehette volna. De a felbolydulás elkezdődött. Egy lehangoló kis bérelt farmház mögött, Fred Potter tanyájától kissé délre történt: verdesés, szárnycsapkodás, általános küzdelem zaja, majd egy kiáltás, egy hosszú, hátborzongató sikoltás, egy visszhangzó, nyáladzó jajveszékelés, ami végigfutott az erdőn, mint egy vonatfütty a városon. Felerősödött, majd lehalkult, felerősödött és lehalkult, jobbra-balra cikázott a fák között, mint egy űzött vad. Majd felvillant egy fény, egy tűzgömb, csillogott és izzott az erdőben, elképesztő gyorsasággal mozgott, közvetlenül a sziréna mögött, kissé fölötte. Egyre szaporodtak a kiáltozások és a visítozások, de a felvillanó fények is! Az erdő hirtelen megtelt velük. Amhurst tejgazdaságánál hirtelen elfogytak a fák. Az üldözés kirobbant a nyílt térre. Először egy bogár jött ki az erdőből, egy denevér, egy izzó szemű, fekete lény. Sötét szárnyai zúgtak, lehelete hosszú, sárga szalagként folyt belőle. Nem tudott igazán gyorsan repülni, de pókszerű karjaival karmolászta a levegőt, kétségbeesetten erőlködött, hogy minél gyorsabb legyen, és pánikba esve sikoltozott.

2

Közvetlenül mögötte, nagyon közel, veszélyesen közel, maga a nap, egy ragyogó, tüzes szárnyú üstökös robbant ki az erdőből. Halványan izzó csíkot húzott maga után, és kivont, fénylő kardot tartott erős, bronzszínű kezében. A fekete valami és az üstökös kilőtte magát Bacon’s Corner egébe, ide-oda cikáztak és szökelltek, mint valami vad tűzijáték. Majd az erdő, egy ágyúsorhoz hasonlóan, további undok lényeket okádott ki magából, legalább húszat. Mindegyik a legteljesebb pánikban menekült, szemkápráztató, tüzes, őket állhatatosan üldöző alakokkal a nyomukban, és minden irányban szétszóródtak, mint egy őrült meteorraj. Az első démon már kijátszotta minden trükkjét és manőverét. Már érezte a harcos kardjának izzását közvetlenül a sarkánál. Válla fölött köpött egyet: - Ne bánts! Fordulj vissza, elmegyek! A tűzkard egy kört írt le a levegőben. A démon kivédte az ütést, de erejétől megpördült. Szárnyaival korrigálta mozgását, megfordult, és szembenézett támadójával. Visítozott, átkozódott, ütést ütés után hárított el azokba a tüzes szemekbe nézve, melyekben sokkal több hatalmat, dicsőséget és szentséget látott, mint amelyek előtt korábban valaha is rettegett. És azokban a szemekben azt is látta, hogy a harcos soha nem fog visszafordulni. Soha. A démon eltűnt, még mielőtt a kard utoljára lesújtott volna: átsiklott a földről, az emberiség világából a külső sötétségbe - eltűnt egy vörös füstgomolyagban. A harcos megfordult és magasabbra szárnyalt, feje fölött forgatva hosszú kardját, amely egy fénykört rajzolt a levegőbe. A csata tüzében égett az igazság hevületével. Társaiban szintén izzott a harci kedv. Hosszú kardjuk csapásaival letaszították a démonokat mint undorító rovarokat az égről, könyörtelenül üldözték őket, és figyelmen kívül hagyták könyörgésüket. Jobbra egy magas, nyálkától sikamlós szellem még egy utolsó ütést mért mennyei támadójára, mielőtt gyötrelmében összegörnyedt volna, majd eltűnt. Balra egy nagyszájú, hencegő gnóm átkozta és gúnyolta ellenfelét. A levegő tele volt káromkodásával. Gyorsan és magabiztosan mozgott, és már éppen kezdte elhinni, hogy győzni fog, amikor feje pörögve levált testéről, büszke gúnymosolya lehervadt az arcáról, majd eltűnt. Már csak egy maradt hátra. Pörgött és bukdácsolt az egyik sérült szárnya miatt. - Elmegyek, elmegyek! - védekezett. - Mondd meg a neved! - parancsolta az angyal. - Kétségbeesés. A harcos kardjának lapjával elhessentette a démont, az pedig, gonoszságra még mindig készen, elmenekült, eltűnt. És ezzel véget ért a harc. A démonok elmentek. De nem elég gyorsan. - Jól van a védencünk? - kérdezte az arab Nathan, hüvelyébe taszítva kardját. Armoth, az afrikai, megnyugtatta: - Életben van, ha erre gondoltál.

3

Mota, a hatalmas polinéziai hozzátette: - Megsérült, és rettenetesen rémült. El akar menni innen. Nem fog várni. - És most Kétségbeesés szabad. Tudja majd zaklatni - mondta az ázsiai Signa. Armoth sokat sejtetően megjegyezte: - Elkezdődött, és semmi sem fogja megállítani. *** Sally Roe a fűben feküdt, a torkát fogta, és levegő után kapkodott. Mélyen, tudatosan lélegzett, a gondolatait próbálta rendbe szedni. Egy vastag csík látszott a nyakán, skót kockás inge vöröslött a vállán lévő sebtől. Egyfolytában a kecskék karámja felé nézett, de ott semmi sem rezdült. Nyoma sem volt ott életnek, nem maradt semmi, ami árthatott volna neki. Meg kell mozdulnom! Meg kell mozdulnom! Egy percig sem maradhatok itt tovább! Erőlködve talpra állt, és azonnal nekitámaszkodott a farmépület falának. Forgott vele a világ. Gyomra még mindig émelygett, bár már kétszer is hányt. Ne várj! Menj! Mozogj már! Feltámolygott a hátsó terasz lépcsőjén, egyszer megbotlott, de továbbment. Nem akart sok mindent magával vinni. Nem is tudott volna. Nem volt rá ideje. Ed és Mose remekül érezte magát. Max fodrászüzlete előtt ültek a főúton: ennek az útnak a várost átszelő szakaszát nevezték Toe Springs-Claytonville útnak. Ed hatvannyolc éves volt, Mose pedig senkinek sem volt hajlandó elárulni életkorát, tehát már senki sem kérdezte tőle. Már mindketten elveszítették feleségüket - Isten nyugosztalja őket -, mindkét férfi csinos nyugdíjat és társadalombiztosítást kapott, és életük nagyon kényelmes mederben folyt. - Nincs kapásom, Ed. - Lefelé kellett volna menned a folyón, Mose. Lefelé. Ha fölzavarod őket, gyorsan elúsznak onnan, ahol vagy. Jó hangulatban kell őket találnod. Mose csak a válasz első felére figyelt, a másodikra már nem. Egy - a városon sietősen áthaladó - zöld Plymouthot bámult, amelynek hátsó ülésén két zaklatott gyermek ült. - Ed, nem ismerjük mi azt a két kiskölyköt? - Hol? - Ej, hát arra nézz, amerre mutatok! Ed odanézett, de csak a Plymouth hátulját látta, és két szőke fejecskének a búbját a hátsó ülésen. - Nos - mondta szemét beárnyékolva -, odanéztem. - Jaj, te soha nem akkor nézel oda, amikor szólok. Tudom, kik voltak. Annak a tanárembernek a gyerekei, ejnye, mi is a neve...? *** Irene Bledsoe a megengedett sebességnél gyorsabban hajtott végig a Toe Springs-Claytonville úton. Olyan mogorva képet vágott, ami legalább egy évtizedet hozzátett a már amúgy is ráncos arcához. Keményen markolta a kormányt, lábát a gázpedálon tartotta, és hajszolta a zöld Plymouthot, akár tetszett ez Ruth és Josiah Harrisnek, akár nem. - Maradjatok már csöndben! - ordított rájuk a válla fölött. - Higgyétek el, hogy a ti érdeketekben tesszük ezt!
4

Bledsoe szavai egyáltalán nem vigasztalták meg a hatéves Ruthot és a kilencéves Josiah-t. Ruth nem hagyta abba a sírást. - Apuhoz akarok menni! Josiah csak ült ott csendben, szinte megnémult a megrázkódtatástól és ennek az egésznek a felfoghatatlanságától. Bledsoe beletaposott a gázba. Ki akart jutni a városból, mielőtt további problémák támadnának - mielőtt magára vonná a figyelmet. Nem élvezte ezt a feladatot. - Mit meg nem teszek azokért az emberekért! *** Sally - még mindig remegve - kilépett a hátsó teraszra, és aggódva körülnézett. Inget váltott, és felvett egy kék dzsekit. Egyik kezével vérfoltos kockás ingét markolta, a másikban pedig egy étolajba mártott papírtörölközőt tartott. A környéken minden csendes volt, mintha semmi sem történt volna. Öreg, kék kisteherautója ott várakozott rá. De még egy dolgot meg kellett tennie. A kecskék karámja felé nézett, a kapu szárnyai szélesre tárva lengedeztek, a kecskék pedig már régen kiszöktek. Mély lélegzetet vett, nehogy émelygése visszatérjen. Még egyszer be kell mennie abba a kis fészerbe. Meg kell tennie! Nem tartott sokáig. Szíve hevesen vert, amikor már üres kézzel és degeszre tömött zsebekkel kijött onnan. Odaszaladt a gépkocsihoz, és felkapaszkodott a vezetőfülkébe. A motor néhányszor körbefordult, nyöszörgött, majd felzúgott, és az autó, a túl nagy gáz miatt kavicsokat szórva, zajosan elindult lefelé a hosszú bekötőúton. *** Irene Bledsoe a megengedett sebességet túllépve vezetett, de nem volt a környéken rendőr. A sebességkorlátokat egyébként is rosszul határozták meg, egyáltalán nem a célnak megfelelően. Egy mind a négy irányból stoptáblával védett kereszteződéshez érkezett, ami megint csak egy ostoba ötlet egy pusztaság kellős közepén. Így csak levette a lábát a gázpedálról, és arra a meggyőződésre jutott, hogy simán átjuthat. - Hát ez meg mi? Honnan...? Beletaposott a fékbe, a kerekek blokkoltak, a gumik sírtak, és az autó kifarolt. Valami idióta egy kék kisteherautóval bekanyarodott a kereszteződésbe, és most megpróbálta őt kikerülni. A kis Ruth biztonsági öve nem volt bekötve. A kislány beütötte a fejét, és sírni kezdett. A Plymouth végül csúszva megállt, orra majdnem abba az irányba nézett, ahonnan jött. - Csönd legyen! - kiáltott rá Bledsoe Ruthra. - Maradj már csöndben, nincs semmi baj! Erre Josiah is elkezdett sírni, mert halálosan megrémült. Ő sem volt bekötve, és elég erősen megütötte magát. - Kuss legyen, kölykök! - Bledsoe már szinte sikoltozott. - Kuss legyen már! Josiah látta, hogy egy nő száll ki a kisteherautóból. Vörös haja kilógott a fején viselt, összehajtott sál alól. Látszott rajta, hogy sírással küszködik, és a vállát fogta. Bledsoe kidugta a fejét az ablakon, és mindenféle trágárságot ordított neki oda. A nő egy szót sem szólt, de úgy tűnt, hogy nagyon megrémült Bledsoe-tól. Visszaszállt gépkocsijába, és szó nélkül elhajtott.
5

- Az idióta! - mondta Bledsoe. - Nem látja, hogy jövök? - De hát ön nem állt meg - szólalt meg Josiah. - Fiatalember, ne akard megmondani nekem, hogyan vezessek! És miért nincs bekötve a biztonsági öved? Ruth még mindig sírt és a fejét fogta. Amikor meglátta a kezén a vért, kitört rajta a hisztéria. Amikor ezt Bledsoe is meglátta, csak ennyit mondott: - Óriási! Hát ez igazán remek! *** Cecilia Potter, Fred felesége, örült, amiért azoknak az ostoba kecskéknek az egyikén volt egy kolomp. Így meghallhatott valamit, és ki tudott szaladni az udvarra, mielőtt lelegelték volna az összes virágát. A két gida nekiiramodott, és visszafutott a bérbe adott ház felé. Anyjuk viszont azt gondolta, hogy minden az övé, ami a földből kinő, és nem viselkedett túl félénken. - Nem mész onnan rögtön! - kiáltott rá Cecilia erős karjával hadonászva. - Tűnj el a virágoktól! A nőstény kecske egy kissé meghátrált, majd leengedte a fejét, és sokatmondó pillantást vetett Ceciliára a szarvai mögül. - Ó, valóban nagyon ijesztő vagy! - mondta Cecilia. Odarohant, dühösen megragadta a kecske nyakát, és a mellső lábait felemelve megfordította. - Azonnal visszamész oda, ahonnan jöttél, és ne hidd, hogy meg tudsz ijeszteni! - mek-mek! - És leereszted a szarvaidat, de azonnal! A kecske engedelmesen követte Ceciliát, többnyire négy lábon, vagy kettőn, amikor megpróbált tiltakozni, és közben hallgathatta a lelkifröccsöt: - Nem tudom, hogyan szabadultál ki, de ha azt hiszed, hogy itt akárhol ugrálhatsz, akkor nagyon tévedsz! Gondom lesz rá, hogy ezt Sally is megtudja! Mindent meg fog tudni! Igazán csodálkozom... Ezalatt átment a két házat egymástól elválasztó mezőn, és látta, hogy a karám kapuja tárvanyitva áll. - Sally! - kiáltotta. Semmi válasz. Hm. Nincs itt a kisteherautó. Talán Sally még nincs itthon. Akkor valami történhetett. Ekkorra már mindig meg szokott jönni a munkából. De hogyan nyílhatott ki az a kapu? A kecskét maga után húzva belépett a kapun. - Vissza a helyedre, öreglány! Meg ne történjen még egyszer, hogy lezabálod... De hát ki lehet a fészerben? - Sally? A kecske, hogy váratlanul elengedték, kiszaladt a még mindig nyitott kapun. Cecilia nem ment utána. Egy női testre meredt, amely ott hevert a szalmán, ernyedten és fehéren, mint egy elhajított baba. Halott volt. ***
6

Nathan, Armoth és a többi harcos alacsonyan, lassan haladt el a farmház fölött, és látta, amint Cecilia szinte félőrülten rohan ki a kecskék karámjából. Nathan jelt adott a többieknek, és egy hirtelen szárnycsapással előrelendültek, fénycsíkokat rajzolva az esti égre. A gondolat sebességével repültek el az alant elterülő mezők fölött, majd elnyelte őket az erdő zöld kupolája. A levelek és a gallyak minden oldalról korbácsolták őket, és át is hatoltak rajtuk. Átsuhantak árnyékon és tűnő fénynyalábokon, magas fatörzseken és az útjukba kerülő vaskos faágakon, míg végül odaértek a tisztásra, ahol kapitányuk várta őket. Kiterjesztett szárnyukkal, mint egy nyitott ejtőernyővel, megálltak az erdő talaja fölött néhány centivel. Abban a pillanatban, amikor lábukkal megérintették a földet, tunikájuk halovány izzása megszűnt, és szürkésfehér árnyalatúra változott, tüzes kardjuk sárgaréz színű lett, szárnyaik pedig összecsukódtak és eltűntek. A hatalmas, aranyhajú Tal, a Seregek Kapitánya, várt. Tüzes szemei izzottak a várakozástól, arca merevnek tűnt a pillanat feszültségétől. Mellette állt Guilo, Sokak Ereje, egy sötét bőrű, szakállas, erőteljes szellem. Vastag, erős karja és szíve harcra áhítozott. Rajtuk is ugyanaz a szürkésfehér ruha volt, és derekukon ők is félelmetes kardot viseltek. Nathan megtette jelentését, mialatt Tal és Guilo előrelépett üdvözlésükre: - Kétségbeesést leszámítva minden démont elűztünk. - Nem rossz! - szólt elismerően Tal. - Hadd menjen vissza a társaihoz, hogy folytathassa munkáját! Voltak ott a Törött Nyírfának más szellemei is? - Néhányan. Félelmetesnek látszottak, de vereséget szenvedtek. Pusztítót nem láttuk sehol. A szolgáit küldte el, ő maga pedig távol maradt. - Magától értetődik. És mi a helyzet Sallyvel? - Sally Roe menekül. Autójával néhány mérföldnyire van tőlünk. Claytonville felé halad, délnek. Elküldtük Chimont és Sciont, hogy menjenek utána. - És mi lett az orgyilkossal? - Megöltük. Nem volt más választásunk. Sallyt már csak egy hajszál választotta el a haláltól. Guilo egy halk dörmögéssel fejezte ki, hogy egyetért. - Hogy van Sally? Armoth válaszolt: - Van egy felületes sérülés a torkán, egy kis horzsolás körben a nyakán, a vállán pedig egy nem túl mély, késsel vágott seb. Nincs közvetlen életveszélyben. Tal egy kissé fellélegzett: - Mindenesetre közvetlen veszélyben nincs. És mi a helyzet azzal, hogy kis híján karambolozott Irene Bledsoe-val? Nathan és Armoth Signára pillantott, mire a hajlékony ázsiai elmosolyodott. - Túlélték, de nem sokon múlt. Ruth Harris könnyebben megsérült a homlokán, továbbá Sallyt valamennyien jól látták, és ő is ugyanilyen tisztán látta őket. Armoth továbbment ezen a szálon: - Mrs. Potter már megtalálta a gyilkost, és most hívja a rendőrséget. Tal egy pillanatig a fejét rázta. Ez az egész hirtelen túl sok volt. - Ez valóban új fordulat.
7

Tergának túl sok kérdésre kell most választ adnia. amiben csak reménykedhetünk. . Ennek nagyon rossz vége lehet! Tal felnézett az égre..Megszilárdítottuk! . hogy jól fog elsülni.Még több fájdalom. melyekben olyan erősen izzott a harci tűz. még soha nem voltunk ilyen helyzetben. . Mulligan nevének említésére Guilo harsogó. Megszilárdítottuk a helyzetünket.felelte Nathan. mégis annyira gyengéden néztek Isten választottaira. Nathan mindössze lemondóan bólintott.Tehát most kerül sor Tom hitének. . ők pedig imádkoznak. Most a rendőrségen időzik.. amiben reménykedünk.Ez pedig Ben Cole-hoz vezet minket . hogy jó vége lesz. és óvatosan elmosolyodott. elkötelezettségének igazi próbájára . . Mulligan őrmestert próbálja meggyőzni. .helyesbítette Armoth.A legjobbakat remélhetjük mindaddig. legyen jó vége.Sallynek biztonságosan meg kell érkeznie Claytonville-be Chimon és Scion kíséretében. . Érezték ezt.válaszolta Guilo kardjának markolatát megragadva. . a gyermekeit próbálja visszaszerezni. hogy kínozzák őt. .Guilo zavart kuncogással fejezte ki aggodalmát: . mint ez. Azt hiszem.Én akarom figyelni a szenteket . . hogy csak akkor avatkozzanak be.Ó.Legyen úgy minél előbb! . 8 .összegezte Tal. és szarkasztikusan megjegyezte: .Látni akarom. ha minden igaz.Tehát . mi kényszerítettük meghátrálásra az ellenséget.Nagyon gyorsan bele fog keveredni ebbe a dologba.Barátom. . amit okoznak! Tal belenézett a sötét szemekbe. utána fog küldeni néhány szellemet.Ez az egyik olyan dolog. .jegyezte meg Tal. Igazuk volt.visszhangozták a többiek.Kezdem azt hinni. Túl sok olyan eleme van. .Bizonyára vannak örömtelibb híreid is.szólalt meg Guilo. De szenvedései által meg fognak valósulni Isten céljai. mi győztünk. . ha feltétlenül szükséges. vannak . amíg a szentek imádkoznak.folytatta Tal -.Kapitány. valamennyiünknek fáj érte a szíve.Igen.tette hozzá Nathan. mit fognak tenni ebben a helyzetben.. . a többiek pedig utálkozó arcot vágtak. Majd Nathanra nézett. hogy ezeknek a nyomorult szellemeknek soha nem elég az a gyötrelem.Tom Harrisről. kapitány? Még több rombolás? .. .Tom érdekében .tört ki Guilóból a harag.Mindenkinek az érdekében . . Majd meglátod. keserű nevetésben tört ki. Ennek ellenére Chimon és Scion azt az utasítást kapták. legyen jó vége! . Tal megérintette Guilo vállát. Valamennyien egyetértően dörmögtek. Nathan válaszolt neki: . ezúttal mi szereztünk előnyt. .

miután leállította a motort..Ne akarja nekem megmondani. amely a hátsó irodákat és a fogdát kötötte össze az utcai fronton elhelyezkedő irodákkal. Tom Harris kocsija áll odakint. . én nem hazudok. Uram. akkor halljuk az igazságot! .. amikor meglátta a Mulligan őrmester ütött-kopott. Te jóságos ég. De vajon kié lehet ez a két kocsi? Két idegen autó parkolt a fenntartott helyen. de ez a mai nap egy kicsit nehezebbnek bizonyult. hogy amit ebből a dologból sejteni lehet.2 Ben Cole.aki ráadásul fekete bőrű . A kihalt folyosón odament Mulligan ajtajához.. Ben megdermedt. Ez a rendőri munka neheze . Úgy gondolta. a védekezést. ügyfelek számára ez az időpont már túl késői. ezenkívül újból elkapta a Krantz gyereket: megint valami italt talált nála. 9 . ha jó emberekre gondolhatok. Az a kamionsofőr. Bill Schultz még mindig nem kötötte meg a kutyáját.Visszajöttem. hogy egy ilyen fiatal rendőr . a rendőr. felháborodott férfit. Ezt látnia kell! Ez a beszélgetés kezd egyre rosszabbra fordulni. És ez Tom Harris kis kombija lenne? A hivatal már zárva. fémből készült íróasztala előtt ülő. és egy percig még ott ült a volán mögött. és végigment a hosszú folyosón. remegő. hazudjon! Maguk mindig hazudnak. a kábítószerezést. kivel kiabál Mulligan? Tisztán hallotta Mulligan őrmester hangját a folyosón. Ez a hang ismerősnek tűnt. és az most ismét megharapott valakit. de én örömmel meghallgatom. a riadóautóval behajtott a rendőrség épülete mögött lévő parkolóba. Harold. Kiszállt az autóból. és bedugta a fejét. . de a szülei még mindig nem akarnak neki hinni.mindig az emberek rossz arcát kell látnia: a haragot. csak úgy zengett irodájának nyitott ajtaján át. Hosszúra nyúlt ez a nap.Jó. Vannak jó emberek is a világon. ettől minden rendbe fog jönni. mint ő.ad neki utasításokat. Ben! Vége a napnak. udvariasan és hivatalosan. hogy gyorsan megírja jelentését. kétszer akkora volt. és hazamegy. Ben megállt a folyosón hallgatózni. és nem tetszett neki. Ennek jobb lesz utánanézni. megvacsorázz és lásd Bevet! Igen. sem az otthonomban vagy bárhol máshol! Ez az egész egy szörnyű tévedés! Igen. egyszerűen jelentést teszek.harsogott Mulligan. az igaz legyen! Jobban érzem magam. ne engedd. hidd el! Ideje. hogy felhasználhassam maguk ellen! . az önigazolást. .. Bacon’s Cornerben nemigen fordultak elő súlyos esetek. a részegséget.. kérlek. nem történt semmi. és őt próbálja túlkiabálni az őrmester. akit megállított gyorshajtásért. hogy mit tegyek! Tessék. és közben megtudom. megismétlem. zöld. hogy hazamenj.Uram. mi folyik itt. Belépett a hátsó ajtón. Nem nagy ügy. ugye? .Egy igazi partit rendezett azokkal a gyerekekkel.Uram. és ő elfáradt.. sem az iskolában. . Felejtsd el.

Semmit sem követtem el! Nem képes ezt megérteni? . haver! .fenyegetőzött Tom.Hé. egy kis hatosztályos szolgálat.Nincs letartóztatva! . .Tom . hogy ismeritek egymást! Ben zavartnak tűnt.Helló. .Mulligan testi erő dolgában jóval Tom fölött állt.Tom félelmében és haragjában felemelte a hangját: .De maga ott volt! Visszaélt a hatalmával és hagyta. tisztában vagy a jogaiddal? . Gestapo-razzia! Halálra rémítette a gyermekeimet. Tom felállt.Majd megtudod. hanem egyenesen sebezhető.Üljön csak le.Látni akarom a gyermekeimet! .Te csak ne szólj bele ebbe. mit csinált ez a csúszómászó néhány gyerekkel a keresztény iskolában.A kövér.Ezt nem a megfelelő embernek mondja. melyet a. Cole! Mindenki tudja. . .De nem megyek el innen.Akkor hívd fel őket! . hogy ez a. . göndör haj és fiatalos arc jellemezte. .Azt hiszem. amíg odajött egy nő a gyermekvédelemtől.követelte Tom lassan.. Ben lenézett Tom Harrisre: ő volt az egyik legszelídebb. Tom rászegezte az ujját: . A keresztény iskola? Bacon’s Cornerben csak egy ilyen működött: a Jó Pásztor Általános Iskola. maga meg csak végignézte! 10 . mint én! .csettintett az ujjával Mulligan. amíg valami segítséget nem kapok! . Cole.fakadt ki Tom.. . . . . tagoltan. Tom! Mi történt? .Akkor maga sokkal többet tud. Mulligan olyan kemény maradt. mint valami. Szemmel láthatóan roppant büszke volt a nagy fogásra..Az állami hivatalnokoknak ki kell vizsgálniuk ezt az ügyet.. egyszerűen elhurcolták őket a házamból és. sötét. csak állt ott.Gyermekek bántalmazása! .Önként jött ide. Nem létezik! Tom nem követhetett el semmit..kérdezte Ben gyengéden -. és mindent megtett. és elvitte Ruthot és Josiah-t. visszataszító Mulligan igazán élvezte ezt a helyzetet. Ennek az ügynek még a közelébe se mehetsz! . . ez a Bledsoe nevű nő egyszerűen csak bemenjen a házba. a gyülekezeted nagy bajban van! . akit valaha is ismert.. hogy barátok vagytok. Könnyektől vörös szemmel nézett fel Benre. nézd csak meg. A harmincas éveiben járt. . Ben tudta. mint az acél.Egy igazán nagy ügyet csíptünk el.Tudni akarom.. legistenfélőbb ember. Minden rosszra kapható embernek ismerték. hogy ez a férfi nem egyszerűen becsületes. Ben szíve hevesen vert. hogy ezt ki is mutassa.vágott közbe Mulligan.. és gúnyosan nézett Benre. .Addig nem ülhet itt a nyakamon! .. . kit kaptam ma el! Egy keresztényt! Fogadni mernék. .mondta Mulligan Bennek.. hol vannak.javasolta Ben. . . és betört az otthonomba.felelte Mulligan.Ez az őrmester.

majd hívj fel! . Mindig bűnügyek után szimatolt. Már felhívta a 911-et.Mulligan rezzenés nélkül ült a székében. . Hangjától mindig megáll az idő a rendőrségen. Tom! Bledsoe jogerős bírói végzéssel rendelkezett. Vedd fel! Ben odasietett a bejáratnál lévő pulthoz. a Hampton Megye Csillaga riportere. hogy valóban kimennek a rendőrök. Egy férfi és egy nő ült a várakozásra kijelölt helyen. hogy távozzon. Ekkor a rendőrségi rádió bekapcsolt. . és láthatóan mindent lefirkantott.Nem tudom. határozottan és egyszerűen ezt mondta: .Miféle feljelentés? . . nyugodjon meg! Nem értem. A helyszínelők már elindultak. és nagy robajjal nekicsapódott a falnak.gondolta. . nem mehetek most haza! . hogy vigye el a gyerekeit a maga ellen tett feljelentés miatt! Tom elképedt: .A vonal másik végéről egy kétségbeesett hang hallatszott.ordított rá Mulligan. 11 .Rendőrség. hogy az hátradőlt.Hol van Leonard? Itt van már? .Éppen most vettük rádión. Cecilia Potter telefonált. Kinyílt a hátsó ajtó. hol található ez a farm.vetette közbe Ben. Ben egyfolytában erre az alávaló emberre meredt. . és megfordult. Azonnal ott leszünk . Ziegler jegyzettömböt tartott a kezében. .Akkor tűnés! Bennek engedelmeskednie kellett.Majd utánanézek . . Ez túl sok. . mialatt megfogta a kagylót.Már csak ez hiányzott! A baj soha nem jár egyedül.mondta a telefonba. A nő nyilvánvalóan fényképész lehetett. . amit hallott! A telefon újból megcsörrent. hogy hallja az adást. Ben tudta. hogyan lehet kapcsolatba lépni vele.Tom. utca 12947-ben.Igen. uram.Megszólalt a telefon. és állandóan a rendőrségi épület környékén lófrált.Megjött Leonard .mondta. .Bacon’s Corner! Bacon’s Corner! Állítólag egy holttestet találtak Fred Potter farmján.jelentette Ben.Akkor magának tudnia kell. .Lejárt már a munkaidőd? . Mulligan úgy ugrott fel a székéből. . Kérdezze meg Bledsoe-tól! Ez az ő asztala. mert mindenki mindent abbahagy. a délnyugati 197. . Ben felismerte a férfit: John Ziegler volt. csak meg akart győződni arról.Kérem.Figyeljen ide. asszonyom. .

. .Mi legyen John Zieglerrel? Mulligan az újságíróra pillantott. Harris? Ben halkan megszólalt: . de hát a parancs az parancs. hogy indulatai kezdenek felkavarodni.Menjünk. miközben az autók felé mentek: 12 .Helyezzék magukat kényelembe! Körülbelül egy óra múlva visszajövünk. ami nem tetszett neki.Tom.Majd felhívlak. Tom . Újból az ajtó felé fordult. Mulligan a válla fölött dörmögött hátra. Mulligan szinte elgázolta őt. a negyvenes éveit taposta. Ben egy kissé tanácstalanná vált a másik üggyel kapcsolatban. A riporter és a nő már felkelt a padról.kérdezett vissza.A Potter-farmon? . Mulligan rámordult: . Hagyd őket a fenébe. . Cole? Gyerünk. ugyanígy ki is mehet innen. Mulligan a bejáratnál lévő iroda felé tessékelte őt.Tom.Ők is látták. .Kész vagy már.Üljön le ezekhez a kedves emberekhez! Beszélni akarnak magával! Leonard.köszönt el Ben. menj el innen! Senkivel sem vagy köteles beszélni. gyors járású férfi volt. sovány.Cole. amikor az a nő elvitte a gyerekeket. hogy lehet ilyet kérdezni. . . hogy képes lenne ilyesmire. Leonard Potterék közül egyikükről sem tudta elképzelni. Le is fényképezték a történteket! Ben érezte. a saját lábán jött ide. elkezdett átkozódni. . Leonard! Öngyilkosság a Potter-farmon! .Leonard Jackson éjszakára lépett szolgálatba. és mindketten Tom felé fordultak. amikor kirohant irodájából. Ben megkérdezte: . menjünk már! Ben egy szikrányit sem örült.Harris! Tűnjön el innen! Tom kilépett az irodából.Tom távozhat? Mulligan csak bámult. és lesz közölnivalóm az önök számára. a riadókocsival megyünk! Tom segélykérően nézett Benre: . te is velünk jössz! Leonard már indulásra készen állt.Cole. Mulligan megmarkolta sapkáját és kabátját. . Mulligan megemelte a sapkáját John Ziegler és a fényképésznő felé. és menj haza! Mulligan megláthatott valamit. semmit sem kell mondanod ezeknek. azzal Mulligan és Leonard után indult. Hallja. Csendes. régi bútordarabnak számított már. . és megpróbált nem ellenkezni. és körülnézett.

Nem tudom. miközben megpróbálta kikerülni.kérdezte erőszakosan Ziegler. tisztelt uram! Tom visszament Mulligan irodájába a kabátjáért. . Ziegler gyorsan leírta.Hogyan reagált a családja? . A fényképezőgép tovább kattogott. Nyöszörgött sebei miatt...Nagyon köszönjük. és elállta az útját. amelyben Bacon’s Corner könyvtára és egy ajándéküzlet működött. és nem csinálsz semmi zűrt. Harris. . . John ragaszkodott a beszélgetéshez. John Ziegler odalépett közvetlenül elé. láttam magukat a házamnál . és egy pillanatra rájuk meredt.. a Hampton Megye Csillagától. Egyedül él otthonában a gyermekeivel? Tom felháborodott: . Hé. majd újból belépett az első szobába. .jegyezte meg Tom kurtán.Úgy tudom.Nincs több mondanivalóm! Távozom. miért történt ez az egész! .A nő fényképezőgépe kattogni kezdett. .Azonkívül. . hogy ez ártani fog a keresztény iskolának? .. hogy két fanatikus itt összejövetelt tartson.Tudom.Tagadja a vádakat? . Harris! *** Az utca túloldalán. Tom végre visszanyerte a hangját: . azt teszed. Kétségbeesés ült a búskomorság szennyének reménytelen megtestesítőjeként. Mr. ön özvegy. mit csinál.. mit válaszol ezekre a vádakra? . nem én.Nem tudok semmiféle vádról. amit mondok.Az állam az ön gyermekeit is lehetséges áldozatoknak tekinti? Tom felrántotta az ajtót. annak az épületnek a tetején. ott mennek! Most mit tegyünk? 13 .John Ziegler vagyok. Nincs szükségünk arra. hogy a keresztény iskolában bántalmazták a gyerekeket? Ettől a kérdéstől Tomban meghűlt a vér. hogy a gyermekeim halálra rémültek? . A fényképezőgép elkapta dühös arckifejezését. Ez valóban zavarba ejtette. Ha szolgálatban vagy. .Nem hagylak itt azzal a keresztény haveroddal. . .Ott mennek.Gondolja. és a két gyorsan távolodó rendőrautót figyelte. akkor dolgozol.Mr. amint szorosan követték őt az ajtó felé: .Bocsásson meg! .Miféle vádakra? Még csak nem is tudom. Jó éjszakát! Ziegler még egy kérdést feltett Tomnak.szólalt meg Tom. Ziegler felvonta a szemöldökét.Tagadja. Ziegler elégedetten mosolygott: .

elveszett. Kétségbeesés hű maradt nevéhez: . hogy a ravasz démon meglehetősen pontosan fogalmazott. Súlyosan alábecsültük számukat és erejüket. . hogy vitézül harcoltak.válaszolták kórusban.És Erőszak? . fekete haja az égnek meredt.Feltételezem. mint amennyire számított. Terga felnézett az égre. sziszegtek és nyáladzottak nyugtalanságukban. .Pusztító megnyúz minket ezért! Aki nem esett el a csatában. minden elveszett! Legjobbjaink megsemmisültek. sárga szemei forogtak. és biztos vagyok abban. dörmögtek. kivéve engem! Feje egy erős ütéstől vállához csapódott: . és félelmében meg szorult helyzetében jajveszékelni kezdett: . fejedelmem. miközben megpróbálta felfogni a történteket. mindenkit legyőztek. nem kétséges. majd bólintott: . amely viszketett frusztráltságától. de még annyit sem talált. A kísértőknek. Gyilkosság azonnal tiltakozni kezdett: . Bacon’s Corner fejedelme egy nyálkás varangyhoz hasonlított.Számba vette a körülötte lévő démonokat.Bezzeg.Csapataink jól kezdték. az majd az ő kardjától pusztul el! . te nem voltál ott! Terga.Ez kudarccal végződött. erejük és létszámuk igencsak megfogyatkozott. . drótszerű. . és mindez emiatt a. Meglehetősen rossz hangulatban voltak. emiatt a nő miatt? Megtévesztés elgondolkodott ezen a kérdésen. zaklatóknak és megtévesztőknek egy meglehetősen vegyes társaságát alkották.Megtámadtuk Tom Harrist és az iskolát! Strongman terve most bontakozik ki. hogy te dicsérted volna meg először! . Készen várták harcosainkat. ugyanakkor tudta. és egyfolytában vakarta bütykös fejét. Fel-alá mászkált. . és soha nem is fogok kiejteni a számon! Megtévesztés megpróbálta tárgyilagosan felmérni a katasztrofális vereséget: .Társaságában helyet foglalt néhány további sötét szellem.Hol van Gyűlölet? .felelte Megtévesztés.Én ilyet nem mondtam.Hagyd már abba a nyavalygást! Rosszul vagyok tőle! . és Megtévesztésre meredt. Ijesztően nézett ki. Ilyen egyszerű a dolog.Az elsők között.Kapzsiság? Kéjvágy? Nemi erőszak? 14 ..Ez egy precíz helyzetértékelésnek tűnik. Megmutattátok.. Gyűlölte ezeket a szavakat.Terga. milyen tehetetlenek vagytok. de a szentek imái erősebbek. és a kínok kínját szenvedték társaik közelmúltbeli rettenetes veresége miatt.Megsemmisült! . hogy a Terv meg fog bukni. Fel volt háborodva. A Mennyei Sereg erősebb. . és azt mondjátok. Ti meg vereségről panaszkodtok.Elveszett. hogy a mélységben van.. Most fejlődik ki. ha a küldetés sikerrel jár. láncra verve .. Terga megpördült.

és a tetőn látszott a szájából kifolyt nyálka. őt nézték. és úgy tartotta a démont a kezében. Elnézett a város fölött. . mint valami zsákmányt: . . Kétségbeesés felnyögött: .. hogy más démonok is megszólalnak.Ne.mondta Terga. amelyen Potterék farmjára haladtak a rendőrségi autók.Félelem. mint amire számított .kezdte Terga. és erőlködve emelkedtek egyre magasabbra.Ő lesz a mi hírnökünk! Nagy éljenzésben törtek ki. Halál és Őrültség. durr! Kétségbeesés feje most a másik vállának ütközött Terga ütésétől. Nem bírta felfogni azt. Néhány kicsi szellem guggolt ott. . Pillanatok múlva eltűntek. hogy megvédje magát a szárnyak hegyes karmaitól.. Egy egyszerű kis gyilkosság..dörmögte.jajgatott Kétségbeesés.Kétségbeesés elsietett..Ti is! Valamennyien! Találjátok meg! Kínozzátok! Terrorizáljátok! Azt akarjátok.Ha Strongman erre rájön. Távozás közben egyfolytában jajgatott és siránkozott. Terga lenézett az utcára . . hogy Pusztító hasznavehetetlen naplopóknak nézzen titeket? Hozzátok helyre a baklövéseteket! Pusztítsátok el azt a nőt! A levegő megtelt kiabálással és szárnycsapkodás zajával. hárman annak a nőnek a kedvencei közül! Lustálkodunk. és mondd meg neki magad! Varázslás elnémult...Egy ilyen egyszerű feladat. . akkor menj vissza ahhoz a nőhöz. . .arra az útra. 15 .Különben Strongmantől kapod a következőt! Kétségbeesés idétlenül csapkodott szárnyaival a levegőben. ami történt. Terga eltakarta a fejét.utasította Terga.Indulj már! . és tedd a dolgodat! Terga vihogó hangokat hallott és hátrafordult. Terga hirtelen elkapta Kétségbeesés ráncos bőrét. ne küldjetek Strongmanhez! .. .És igyekezz! .Vissza a helyetekre! Menjetek utána! Felriasztott galambokként rebbentek fel.. Egyik szárnya még mindig sérülten lekonyult.De démonai csak üres pillantásokkal pislogtak. remélve.. Terga még mindig nem érzett elégedettséget. .Őrmesterünk nem azt fogja találni.Eredj! . .Egy verés nem volt elég? . . lustálkodunk? A három démon bután nézett egymásra.. Szárnyaival pofon vágott néhány démont. .Akkor menj. . és feje rángatózni kezdett.És ha ezzel végeztél.Ó . karmaik csattogtak a tapstól. . Elcsípte őket.Meg kell tudnia! .szólt közbe Varázslás. Valamennyien csináltunk már ilyet ezelőtt.

. . . de ez az este szemmel láthatóan megviselte őket. Az élemedett korú kerítés rozsdás drótból állt. hogy egy különc volt. már eszközeiket csomagolták. A kaput még mindig nyitva hagyták. még éppen időben. fiúk! Ne bújjatok mögém! Kiértek a rétről. gumibotja himbálódzott a derekán. csatja állandóan pocakjának ütődött. . ezüstszínű elemlámpájának kapcsolóját kattogtatva.Ott van a kecskék karámja. Menjünk! A mező felé fordult. Ben az agyában kutatott. Gyanítom. Mulligan már az egyik igazságügyi orvosszakértővel beszélgetett. A helyszínelő kocsi már ott állt. . . hogy a kérdés felé irányult: . és egy nyikorgó kapu lógott egy jó állapotban lévő meg egy kilazult sarokvason. . hivatalos stílusban szállt ki. 16 . enyhén kifarolva állt meg a laza sóderen. .Az a Roe nevű nő az . Harold.Meghalt . erősen gyomos utat.A tietek . az ajtók nyitva maradtak. egy örök vesztes lehetett. hogy az ülések porosak legyenek. Fred és Cecilia a tágas verandán egymást szorosan átölelve várták a rendőröket.fordult feléjük az egyik.Oké . és nyugodtan.Ez az . Erősek és edzettek voltak. hogy istenként jelenjen meg a porfelhőn keresztül. miközben a sötét farmépület felé haladtak.állapította meg Mulligan. hogy ő végzett magával. A tényállásról kérdezősködött. Leonard megvárta. Nem találkozott még ezzel a névvel. amit hosszában kettéhasított telefonpóznákhoz szögeztek. Mulligan rátaposott a fékre. Ezt leszámítva teljes sötétség uralkodott. hogy az érzelmei borotvaélen táncolnak. mert tisztában volt azzal.nem akarta. erőteljes léptei alatt. Fokozottan uralkodott magán. a megkülönböztető jelzés fényei villogtak. Sally Roe. és látványosan. amikor majd visszaül az autóba.Azt hiszem. és csak azután szállt ki . hogy még két elemlámpa fénye pásztázza a sötétséget. Valamiféle múltból megmaradt hippi. Két orvostechnikus tartózkodott a karámon kívül.Már legalább egy órája halott. Az orvos éppen akkor lépett ki a mező túlsó oldalán álló kis farmépületből.3 Már sötétedett. .Nagyon keveset. Leonard és Ben szorosan követte. Egy kicsit szóródjatok szét. melyet felkavart. Tudsz róla valamit? Leonard úgy érezte. a kecskék valahol Potterék földjén kószáltak. Majd kiugrott az autóból.vágta rá Mulligan nagy. Ben látta. kereszteztek egy használaton kívüli. amikor a két rendőrségi autó surrogó kerekekkel végigment a Potterék házához vezető. a vadon növő fű suhogva dőlt meg hosszú.mondta az orvos. és a karámhoz értek. sóderrel felszórt bekötőúton. amíg a porfelhő eloszlott.Sally Roe.szólalt meg Mulligan. Ben óvatosan állt meg az első autó mögött.

Cole! Eleget láttál? Menj már! Kilépett a fészerből. hanem megragadta. a nyilvánvaló erőszak. Gondolatai száguldva jártak. Ez nagyobb ügy lesz.Nem. Úgy tűnt. a fészer bejáratának közelében. A halott nő. hogy Mulligan nem vette észre. Potterék meghallották. Valamit talált. otthagyva nagy.Jó estét! A nevem Ben Cole. ami ott hevert a holttest mellett. és azonnal odamentek az ajtóhoz. hogy jön. bádogtetős fészerbe. De azt megfigyelte. törzse és végtagjai kicsavart helyzetben nyugodtak. hogy talál-e valami szokatlan dolgot. mert Mulligan az útjában állt. . Odanyúlt és felemelte. szükségem lenne a vallomásukra.Hát akkor érezze otthon magát a városunkban! Általában nem ilyen izgalmas itt az élet. Leonard a nő arcára világított. . uram. hogy a nőt bámulja. Véresnek látszott. Ott volt. Ha megengedik.Harold. és Ben most először vethetett rá egy pillantást. trágyás lábnyomát a kiömlött takarmányban. Majd egy pillanatra megállt. amíg Mulligan rá nem ordított: . Ben nyugalmat erőltetett magára. mert egyetlen nyomot sem akart megzavarni. Ben nem látta az arcát. megyek! De nézd csak meg ezt! Mulligan nem megnézte. Ben körbevilágított a fészerben. . . de halott . Ahogyan a holttest kinéz.Találkoztunk már ezelőtt? . Mintegy négy hónapja vagyok itt. mint ahogyan azt gondolták. Szeme egy felborult takarmányos vödrön akadt meg. Mulligan rá se hederített. ezt nézd meg! Mulligan úgy fordult meg. Ez nem öngyilkosság volt! A helyszínelők munkájuk végeztével éppen akkor hajtottak el. Leonard és Ben odament mögé..Nézzétek csak! . és sietve ment át a mezőn Potterék házához. A fénysugár egy skót kockás ingre vetődött.Ó. és a hátán feküdt a szalmában. . és berontott az időjárás viszontagságaitól megviselt. mintha valami durva tréfát űztek volna vele.Cole! Eredj vissza Potterékhez.hívta fel a figyelmüket lámpájával rávilágítva.Igen. a véres ing. és figyelte. vállig érő fekete haja kusza árnyékként terült szét a szalmán. és hallgasd ki őket! . olyan petyhüdten.erőszak áldozata lett. Arca kifejezéstelenné vált szeme szárazon meredt a semmibe. és kutatóan nézett rá: . Ben nem adott számot magának arról.Gyerünk. Fiatal volt és gyönyörű. mintha valaki kitömte és odavetette volna. a kidőlt takarmány. .Ben körülpillantott a karámban. lámpájával ide-oda világított. 17 . és benéztek az ajtón. Fred megszorította Ben kinyújtott kezét. Keresztülcsörtetett a karámon.. Új ember vagyok Bacon’s Cornerben. amint a terasz lépcsőjén felment. . persze. menj oda hozzájuk! Nélküled is meg tudjuk ezt csinálni. hogy fekete ruhát viselt.

Ben elővette jegyzettömbjét.Azt hiszem. dehogy! Még csak a közelébe se mentem. . . ..Körülbelül hat. Egy csendes nőnek ismertem meg . hogy ő lett a bérlőnk. hogyan próbálta bekényszeríteni a karámba a kecskét. A nő engedelmeskedett. .Nem.. megölték őt! Fred persze nagyon megdöbbent. .. Egyszerűen nem tudtam ott maradni. amit látott. az nem sokban tért el attól.Cecilia kinyitotta az ajtót: . Cecilia csak a fejét rázta: .Soha nem beszélt sokat. Még az arcát se néztem meg.Micsoda? Ezt meg honnan szedted? Ben nem engedhette ki kezéből az irányítást: .Hány óra lehetett akkor? .Szegény Sally! . Bennek pedig egy velük szemben elhelyezkedő széken kínáltak helyet. .Megérintette vagy megmozdította-e őt. . amikor elbeszélését megszakítva kitört belőle erős meggyőződése: .Kérem. Ben gyorsan leírta ezeket az adatokat. megbízható. De most azt kell elmondania.Rendben van. Örültünk. és amit előadott. mondjon el mindent.Sally Roe. ki akarhatott neki ártani. . ezt majd ki fogjuk vizsgálni. hogy a nőstény megpróbálta őt felöklelni. Meg tudná nekem mondani az áldozat teljes nevét? . Tiszta volt.Kérem.Ha jól tudom.Újból könnyek gyűltek a szemébe. amit Ben maga megfigyelt.Tűrhetően . arról.. Nem értem. aki neheztelt volna rá valamiért.Igen. Köszönöm. csak azt. mindent magában tartott.mondta Cecilia szomorú és töprengő arckifejezéssel. . Ben! . amit látott. ha eljön az ideje.Hogy érzik magukat? . . asszonyom.Nos. akár véletlenül is? Cecilia ennek még a gondolatát is visszautasította: . A nő bólintott. Fred és Cecilia a díványra ült.Tehát senkire sem tudnak gondolni. fáradjon be.Ez szörnyű! Rettenetes! Ben nagyon gyengéden folytatta: . soha nem akadt vele semmilyen problémánk. ami történt! A nő beszélni kezdett a kiszabadult kecskékről. ön találta meg. majd megpróbált visszaemlékezni. .Nem akartam őt így látni.kérdezte. vagy gyűlölte volna őt? 18 . Ha jól emlékszem.válaszolta Fred.

Talán a kecskéket akarta megkötni vele. talán. majd ezt is belediktálom a jelentésbe.Valószínű.. Azt gondolom.Zsebre vágta Ben jegyzeteit.. Mulligan kivette Ben kezéből a teleírt papírt és végigfutotta. nem tudom.Nos.Nem. nem. többet fogunk tudni. Ben befejezte gondolatát: .. ha átkutatjuk a házat. hogy akár egyszer is társaságot vagy látogatókat fogadott volna. ... . . . . .lepődött meg Cecilia.. Nem emlékszem. Rendben van. hogy Mrs. .Eszükbe jut-e bármi más? Észleltek-e valami szokatlan dolgot? ..Igen. megfigyelhetted. én. Mulligan őrmester érkezett meg. te menj haza! Te mára végeztél.Csak azt tudtam meg. Valami más? . mintha Mulligan nem is hallotta volna. hogy „talán”? . és megvárjuk a halottkémet. Belépett és levette a sapkáját. . Talán találunk valamit.Látta a kidőlt takarmányt a földön? . . Leonarddal átvizsgáljuk a terepet..Igen. A teraszról hangos lépések zaja hallatszott. .Ismét az ajtó felé fordult: . Cole? Ben felállt és jegyzeteibe nézett: .. Ez egy igazi tragédia.Azt gondolom. Megszerezted a vallomásukat.Előre megtervezte és végrehajtotta . .Mit akarsz mondani azzal.Felakasztotta magát? . Mulligan ingerült lett ettől a választól: . 19 . .Láttam egy hosszú kötelet a kezében. asszonyom. . és átfésüljük az egész környéket. emberek.Azt mondod. Úgy tűnt.Hm. mintha.magyarázta Mulligan.Feltételezésem szerint valamilyen okból felakasztotta magát a fészer tetőgerendájára.kérdezte Ben kilépve utána az ajtón.Hm. Potter mit látott. Nagyon visszavonultan élt. hogy úgy nézett ki.. akkor az éjjel megvizsgáljuk a helyszínt.Nem találtak valami búcsúlevelet? Vagy valami ehhez hasonlót? Cecilia még nem tért magához megdöbbenéséből: . hogy valaki ráugrott. Ben leírta.Nos. és elkapta őt. és Potterékhez fordult: .Nos. én mindent láttam.Cole. ez nem egy hétköznapi este.Nem.. de te nem. .Nos. hogy ez öngyilkosság volt? .

. Tudatára ébredt..minden egyes lélegzetet tudatosan vett -. hogy errefelé talál egy alkalmas helyet. és miért akartak megölni. a saját lélegzete volt . Úgy tűnt. és kígyózva vezetett az erdő mélye felé. hepehupánál és kanyarnál dülöngélt és himbálódzott. hogy milyen mély csend. Egyedül volt a sötétben. Szeretném tudni. és hagyta. felmérje helyzetét. mint egy autóforduló vagy zsákutca. Egy percig mozdulatlan maradt. a kidőlt takarmány. nem. Sally? Tovább csinálod. hogy eljöhessenek és véget vethessenek ennek az egésznek.Mennyire illik a helyzetemhez. hogy csak egy csapás volt valaha feltehetően földmérők és felfedezők használták. amelybe mély keréknyomok vésődtek. és hátradőlt a kormánykerékről. És csak ült ott. a holttest helyzete erőszakra utal. hogy a kerékpárosok még nem találták meg. keréknyomnál.. Itt jó lesz! Kikapcsolta a világítást.. miért. Pillanatnyilag ez minden.. amit hallott. kinyitotta az ajtót. és nem kell sokáig várnod a halálra. fűvel benőtt útra. az áldozat nem lógott. amikor megtalálta. Ben visszament az autójához. Egy percre meg kellett nyugodnia. Végül eljutott egy helyre. vagy írhatsz nekik. és talán egy-két lovas. Milyen költői . Legalább túl leszel rajta. beült. nem a nyakán. milyen sűrű sötétség uralkodik itt a fák között.. De szeretnék többet tudni. és senki sem tudott róla.. a kötél a kezében volt. és a sűrű csalit gyorsan visszafoglalta. a kormányra könyökölve fogta a fejét. és hogy mennyire magányosnak érzi magát. Potter igen. Cole! Ne foglalkozz olyasmivel.gondolta. és egy idő után felfigyelt a motor hűtésének egyre lassuló ketyegésére. hol vagy.. és felnyitotta jegyzettömbjét. micsoda gondolatok! Nem . A holttest nem lógott.Menj haza. én akarok élni. Az öreg autó minden kátyúnál. Remélte.. mennyi ideig. hogy a kis teherautó utat törjön magának.De Mrs.. véget vetve a beszélgetésnek. hogy rendbe szedje gondolatait. amit tudok. *** 20 . Az egyetlen nesz. de akarok. átvergődve a csalitoson és letaposva a reflektor fényében előtte ágaskodó gyomokat. de létezéséről most már csak gyerekek tudtak. helyenként fekete sárral teli gödrök tarkították az utat. Ezt az utat .. akik erre szoktak biciklizni. majd eltelt még egy perc. ami úgy nézett ki. mint ahogyan mi láttuk.. Nem tudom. Nem tudom. Micsoda gondolatok.vagy az is lehet. hogyan találtak meg. Kemény mozdulattal elfordította a kormányt. fáradt lélegzetet vett. tudathatod velük. és leírt néhány dolgot. amiket nem akart elfelejteni: „a véres skót kockás ing. vagy feladod? Bármikor felhívhatod őket.”. Sally. Valaha egy kis tisztás lehetett. és leállította a motort. A szalmában feküdt ugyanúgy. aztán még egy. ami nem a te dolgod! Mulligan a mező felé vette az irányt. és szétválassza a gondolatait az érzelmeitől. Kinyomta golyóstollának hegyét. *** Claytonville-t elhagyva Sally lefordult a főútról egy nehezen észrevehető. Hosszú. ahol otthagyhatja a kocsit. de akarok. Fák és farönkök között kanyargott. amit tudok. Ez minden. De egy kérdést még meg kellett válaszolnia: És most mi lesz. Mulligan visszafordult a bérbe adott ház felé: ..ismerte be végül magának -.. alacsonyan nőtt faágak alatt kúszott el.

Talán itt elkanyarodik az út? Gyerünk. Ezzel eltűnt az egyetlen fény a sűrű. amire szükséged van.. Érezte a szilárd. Két fekete árnyék lebegett közvetlenül a földút fölött. Megrémült ettől a hangtól. Megint kislánynak kezdte érezni magát. ami még így is elég nagy dörrenéssel csapódott be. Szíve úgy vert bordái alatt. nyáladzottak és éles hangon vihorásztak. és ágai ostorként csaptak le rá a sötétségből. A belső világítás újból felgyulladt. . mintha ki akarna ugrani a helyéről. melyek az út fölött lebegtek.csak egy rövid időre -. és a lehető legrosszabb emlékei vannak vele kapcsolatban. hogy valami fény űzze el az összes kísértetet. kihúzta a kulcsot az önindítóból.mint három keselyű. de ki is hunyt. és arra vágyakozott. sima talajt a lába alatt. és kinyitotta az ajtót. Az egyik fa alacsony. mit is jelenthet.. amint . Sally úgy érezte. Enyhén sodródtak oda-vissza. Elindult arrafelé. Lekapcsolta a világítást. melyeken a várakozás feszültségétől a hosszú. 21 . Elég volt az üldögélésből! Visszacsúsztatta a gyűrűt a zsebébe. Nem. Semmit sem mondott a számára.Juhéjjj! . korhadt odú mélyéről egy sárga szempár figyelte. hogy baloldalt ismét megpillantotta az utat. amint ő ott botorkált. Pillanatnyilag egy valamit tudott bizonyosan erről a gyűrűről: valahol már látta. nem akarom. Áthaladt a két démon alatt. Indulnia kellett. Odaálltak mögé. hogy akkor is elhagyja ezt a helyet. és két karmos mancs görbült össze a gyűlölettől. amely valószínűleg tiszta aranyból készült. Csak meg kellett találnia. és valamivel több fényt látott maga előtt. aki fél a sötétben. Hosszú. A háta mögött lévő szellemek fekete szárnyukkal rácsaptak a lelkére. amelyek lakomára gyülekeznek. hiába próbálta megérteni. Régi barátai visszatértek. hogy végrehajtsák Terga akaratát. mintha egy ajtó kerek fogantyúja lenne vállai között. Sally megtalálta a régi földutat. vékony lábuk és karjuk póklábként lógott le. mi lehet az a furcsa alak rajta. ha tapogatnia kell maga előtt az utat. újra meg újra megforgatta ujjai között. összekarmolta tüskéivel. Alaposan szemügyre vette. Abban a mély csendben.amilyen halkan csak lehetett becsukta az ajtót. leomló függönyként lógott oldalán. hogy minél közelebb lehessenek hozzá. és megpróbálta kivenni. arra vártak. feje úgy nézett ki. kislány! Ne veszítsd el a fejed! Ez minden. Alig látott valamit. lecsüngő ágán groteszk bagolyként egy másik szellem gubbasztott. Egy rendkívül szép gyűrűt vett elő. recsegő hangja nem nyögésnek. az ajtó száraz. sötét szárnyukon lebegtek. elhagyatott erdő közepén. Remélték. egy sötét. fél a láthatatlan.Felkapcsolta a vezetőfülke világítását . hogy elhaladjon alattuk. hegyes karmok begörbültek.kiáltottak fel. A sárga szemek követték Sally minden mozdulatát. Fekete szárnya hosszú. ahol a talaj valamivel simább és járhatóbb volt. Egy kidőlt fa alól. rémisztő dolgoktól. Azért voltak itt. már megint. Átküzdötte magát a sűrű bozóton. Sally megállt. A lény halk vihogást hallatott.Terga leggonoszabb szellemei közé tartoztak . ami körülvette. Ez az! De a lába elgyengült. de elhatározta. További három szellem vitorlázott le a fák között . amely beleakadt a lábába. hogy sikerül kibékíteniük Pusztítót. Valahol előtte ott bújt meg a régi földút. Meggyorsította lépteit. egymást taszigálták. kiterjesztett. hanem egyenesen sikoltásnak tűnt. hogy egy biztonságosabb helyre jusson. kénnel borítva el őt. és belenyúlt dzsekijének zsebébe egy kis tárgyért.

A kérés végigment az egész listán. melyek nekicsapódtak és beleakadtak. Dolly követett. bele a porba. majd elengedték. Mindkét karját arca elé tartotta. és belemélyesztették karmaikat. Amikor valaki imatámogatást kért. Nem tudták Irene Bledsoe számát. Bob Heely és Vic Savan. mintha valami ott lenne mögötte. Egy női hang azt javasolta neki. ahol azt mondták neki. az özvegy Alice Buckmeier. akiket Lester Sutter és felesége. a Ruthról és Josiah-ról szóló hírtől felizzottak a telefonvonalak. azután a Farmer és a Ryan család. Végre sikerült felállnia. és erős karok fogták a kardok markolatát. Kereste Mrs. és fojtott hangon felkiáltott. Minden résztvevő rendelkezett egy listával. aki vezető beosztásban dolgozott a Bergen Ajtógyárban. hogy hívja fel a Gyermekvédelmi Minisztériumot. Hol van az az út? A szellemek rátelepedtek a hátára. majd Jessupék. hogy elhárítsa az ágakat. *** „A Jó Pásztor Közösségi Gyülekezet”-nek működött egy imalánca. és futásnak eredt. Felhívta a Szociális és Egészségügyi Minisztériumot. A démonok újra meglökték és belerúgtak.Puff! Elesett. Néhány órán belül a hét bármely napján az egész gyülekezet imádkozhatott ugyanazért a dologért. El innen! Még mindig nem tudott felállni. majd a gyülekezet vezetősége: Jack Parmenter és Doug nevű fia. vagy próbálja meg a Szociális és Egészségügyi Minisztériumot. amelynek segítségével az imakéréseket telefonon eljuttatták az egész gyülekezethez. Tom imakérésétől. A főút irányából meghallotta a forgalom zaját. Meglátta az utat. Megpróbálta felhívni a Gyermekvédelmi Minisztériumot. Bledsoe otthoni számát: nem szerepelt a telefonkönyvben. Legnagyobb sajnálatára semmi újat nem tudott mondani. Ez egy nagyon egyszerű módszer. de egyébként sem áll jogukban megadni telefonszámokat. felhívta a listán utána következő személyt. amely tartalmazta az összes nevet és telefonszámot. hogy továbbmehessen. hogy visszafojtsa kiáltását. hogy másnap reggel lépjen érintkezésbe a Gyermekvédelmi Minisztériummal. míg végül valaki az utolsó számot is felhívta. Csendben akart maradni. Ez persze elindította az imák áradatát. Kezét szorosan rátapasztotta a szájára. Utána következett a Waring család. Milyen messze lehet? A sötét szellemek fecsegve és köpködve csapkodtak utána szárnyukkal. és minden egyes telefonhívás után egyre több szent kezdett el imádkozni. és így tovább. Csodálatos ez a kegyetlen játék! De harcosok figyelték az eseményeket. Úgy érezte. de már nem dolgozott senki. Erőlködve próbált lábra állni. A lista élén Donna Hemphile neve szerepelt. mert mindenki többet akart megtudni. Képtelen volt visszanyerni az egyensúlyát. Mélyen az erdő sűrűjében. Az állami ombudsman hivatalával is megpróbálkozott. élvezettel vihorásztak és visítoztak. hogy a láncon végigfutó információk nagy része téves volt. aki ezután szintén felhívta a következőt. ugyanakkor telefonhívások özönét zúdította Tomra. a fák és a farönkök között és a sűrű bozótban mély aranyszínben izzó szemek figyelték mindezt. 22 . És kellemetlen érzéseket váltott ki belőle.

mint két kődarab. Ez az egész nem lehet annyira szörnyű. mint amilyennek látszik. mielőtt becsöngettek volna az első órára. . átrepültek egy öntözőberendezés vízpermetén. Szaladgáltak. A két harcos elhaladt az iskola fölött. érzékelték. ma reggel. De az igazi támadás csak ezután jön. Ben Cole megígérte. Tal az egyik ablaknál állt. ami Tom gyermekeivel történt. játszottak és sivalkodtak. hogy segít. Tom visszaejtette a helyére a kagylót. majd áthatoltak a baromfiól öreg tetőzetén. Csipegették a takarmányt vagy tojtak.Éppen egy jól megalapozott. és nagyon fáradtnak érezte magát. *** A kis ház csendje és üressége annyira szokatlanul hatott. Most kellene betakargatnia éjszakára Ruthot és Josiah-t. védd meg a gyermekeimet! Hozd vissza őket hozzám! Kérlek. A játszótér megtelt gyerekekkel. kérlek. lebegő fehér tollakon és finom. mintegy kétszázan lehettek. fondorlatos tervet hajtanak végre odaát. de másnap reggelig semmit sem lehetett tenni. úgyhogy jelenleg megfelelő védelem alatt állunk. még egy mérföldet repült. míg végül egy régi baromfiólhoz értek az iskola mellett elhelyezkedő farmon.imádkozott -. de érkezésüket másnapra várták. amíg ilyen levert hangulatban van. Állítsatok őrséget Tom mellé! Elég kemény lesz ez a számára. tudta: abba kell hagynia. Elhagytak egy sóderrel felszórt bekötőutat. Csirkék. A démonok zúgtak és kavarogtak. valamikor. Majd újból az iskola felé fordult: . . ahol zsenge kukorica nőtt. Nem akarom.Úristen . Odabent nyolcszáz leghorn tyúk kotkodácsoló kórusa fogadta őket. miért választottad ezt a helyet . és nem vettek tudomást a jelenlétükről. majd egy éles kanyart vett. Érezte.A remek kilátás miatt . és a föld felé fordulva úgy zuhant lefelé. De egyedül volt. átsiklottak a mezők fölött. Hamarosan bemennek azokba az osztálytermekbe. . mint korábban bármikor. érezték. Szárnyuk összecsukódott. . amelyre a település lakói olyan büszkén gondoltak. Mark Howard és felesége. Valahogyan.mondta Armoth csípősen.Az Úr már válaszol is. és az iskola felé nézett. hogy további zaklatás érje. 23 . Cathy. csirkék mindenütt.A pásztor. Amikor Nathan és Armoth magasan az épület fölött elhúzott. ahol a szellemek olyan buzgón tevékenykednek . vess véget ennek az egész rémálomnak! *** Szerda reggel a Bacon’s Corner-i általános iskolában nyüzsögtek a démonok. A hosszú ház egyik vége felé siettek. nem tartózkodott a városban. barna poron át. valahol biztosan meg fogja találni a gyerekeit. Nem lehet ennyire bonyolult. és fel is hívta őt. A talaj közelében könnyedén visszafogták sebességüket. és kezébe temette az arcát. Végül megpróbálta felhívni a szövetségi állam képviselőjét.A szentek most adják hírül egymásnak. És imádkoznak jelentette Nathan. de nem vették fel a telefont.Szeretném tudni.felelte Tal. szinte gúnyolódott vele. .sokkal aktívabban. sőt gyakran látták is őket. ki-be járkáltak a téglából és betonból készült épületbe. hogy megpihenjen és megnyugodjon.

tereljék el a figyelmüket! Többször be kell majd mennünk anélkül. És a gyűrű régi rejtekhelye még érintetlen .Hol van most Sally? . és megpróbálták összetörni a lelkét. hogy ezt a démonok észrevennék. amelyen bejárhatunk az iskolába! Fedezzenek minket. Nathan és Armoth bólintott. ez egy kényes ügy. de Terga szellemei kínozzák őt. a Schrader Motelben? .Őrködnek ott harcosaink. ma is követték. hogy tudósítsa őt a dolgok állásáról. Most csak annyit tehetünk.Miféle szellemek? Armoth sorolni kezdte: .Félelem. gondosan megfontolt lépést teszünk. Ez nem lepte meg őket.Eljutott Claytonville-be. hogy meg kell kétszerezniük a harcosok létszámát. Chimon és Scion vigyáz rá.Kapitány. abban a reményben. akik vigyáznak.Elmosolyodott. hogy visszanyerik Pusztító kegyét. Tal egy pillanatra elgondolkodott. 24 . ami azt jelenti.. . . hogy Sally bejusson.Azt hiszem.jelentette Nathan. .Tehát azok a frontok védelem alatt állnak. hogy ne adják ki senkinek. nekik ugyanezt kell tenniük az Omegánál. . Tal felháborodott: .Rendben. hosszú lélegzetet vett. és ott kibérelt egy motelszobát.Azt akarom. Armoth egy mély. és egyszerre csak egy. Talt ez mulattatta: .Újból az iskola felé nézett.Milyen merész dolog! . Őrültség.Terga elküldte Strongmanhez. .És minden egyes megmozdulásunkkal csak egyre kényesebb lesz. . hogy Signa és Mota tisztítson meg egy kis ösvényt. És mi a helyzet a szobával Fairwoodban.Guilo. és élve ki is tudjon jönni. Halál. Ők és még néhányan gyötörték Sallyt éjszaka.És ki van ott közülünk? . Ami Cree-t és Sit illeti. . .Mi a helyzet Kétségbeeséssel? . hogy Strongman most már bármelyik pillanatban megtudhatja a nagy hírt Kétségbeeséstől. . hogy folytatjuk a játszmát.

a mindent körülölelő békesség. mint egy nagy. és kristálytiszta patakok csörgedeztek. kétségkívül meg fogja változtatni a dolgok állását a bájosnak látszó falu körül. egyre szorosabbra húzódtak. majd fölemészti az embert. akiket körülvesz mindez a sok szépség.Úgy tűnik. Ez jelentette Strongman otthonát. festői szépségű hegyek ormai tornyosultak. amely el akarja nyelni őket. Guilo harcosaival együtt látta. abból a fenyegető viharból. a gyönyörűség és a testvériség érzését árasztotta magából. Strongman megtudta a hírt.és ez most is így történt. összetódultak. hogy a legsötétebb. előretolt helyőrségét. elbűvölő kis ösvények és pompás kertek festői együttese. Majd leesett a padlóra. az elfogadás. fekete teste ernyedten 25 .ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Kétségbeesés formátlan kis teste minden irányban megfeszült. nem láthatják a terjedő. egy örökösen terjeszkedni akaró gonoszság középpontját. amint átrepült az alpesi házon. Ez most egy igazi rémálom lenne. szorosan hozzásimultak a fenyőkhöz. fekete szappanbuborék. Egy idő előtti támadás nehéz helyzetbe hozhatná őket. Kiáltás és jajgatás hangja szűrődött át halkan a forgószélen. semmit sem érzékelhetnek az őket körülvevő rémületes dolgokból. . amely először megvakítja. és nagy hangon lármáztak: az emberi lelkek fölött aratott győzelmek állandóan növekvő számát ünnepelték féktelen tivornyában. A fekete szellemek vakmerően viselkedtek. meggörbült és megduzzadt. De már nem sokáig lesznek ilyen magabiztosak. Úgy nézett ki. Guilo nem akarta. A démonok sorai kezdtek összepréselődni. és semmit sem mutattak dicsőségük fényéből. *** . hogy nem sokkal azelőtt egy kis szellem.szólalt meg Guilo. amelyet éppen most fújtak fel. hogy a gonosz hatalmasságok észrevegyék azt. de gyenge szél fújdogált a mélykék ég alatt. és mozdulataikat figyelte. legrémületesebb gonosz szellemek a legszebb helyekre szeretik befészkelni magukat . egy kis követ érkezett nyöszörögve egy jelentéktelen kis mezővárosból. Rajta kívül még vagy tucatnyi harcos rejtőzködött ott. Erejüket és létszámukat próbálta felmérni. A hegyek alatt Summit kis városa pihent békésen a zöld. vadvirágos völgyben.. Démonok felhője nyüzsgött és kavargott füstfekete forgószélként a hegyoldalon. Igazán kellemes volt látni kakaskodásukat: ilyen helyzetben mindig könnyebb meglepni a démonokat. . Guilo csendben állt. Az egész hely hívogató látványt nyújtott. A gondolattól elfüttyentette magát: azok a kis emberek ott lenn. a felhő még sötétebb és sűrűbb lett. hajnali levegőben még a távolabbi hegyoldalak részletei is élesen kirajzolódtak. Az őrségként kiküldött légörvény alatt a fák között. A tiszta. amit ez a szellem hozott. Állhatatos.Ó. Karcsú örökzöldek egész hadseregei álltak őrt minden domboldalon. amit csak szellemi lények láthatnak: az ő jelenlétüket.4 Guilo gyakran megjegyezte: úgy tűnik. egy furcsa hegyi falu lapult: díszes épületek. és az a hír.. gonosz sötétséget. alig egy mérföldnyire a várostól. csobogtak és zuhogtak le a hófehér csúcsokról. és nyugalmas. Körülötte hóborította. . szinte tapintható csend vette körül. szinte észrevehetetlenül. minden igényt kielégítő sétányok. hangosan nyöszörgött.

hogy jobban érzi-e már magát. Baálom.majdnem százan voltak . hogy megszabadultunk tőle.Csönd legyen! Csönd lett. erre most újból itt van. vagy még egyszer hajítsa át Kétségbeesést a szobán. mint egy zokogó. Az alpesi stílusú ház nehéz.Akkor takarodj innen! Strongman lélegzetének ereje untig elég volt ahhoz. Majd megszólította a padlón heverő kis rongydarabot. mit lehet tenni ebben a helyzetben. Az óriási. bűzös köddel telt meg.. Ők sem örültek a hírnek. Mielőtt kinyithatta volna szárnyait. remegő állat. amely szinte eltakarta homályos alakjukat. és magasra emelkedett a levegőben.Nem. . néhányan tudni akarták. mire minden démon egy lépést hátrált. amely úgy terjengett.tűnődött keserűen. Strongman szárnya és kinyújtott karja teljesen betöltötte a szoba egyik oldalát.Azt hittük. Baálom. A fejedelmek és a tábornokok . A démoni úr egy pillanatra elgondolkodott. Meg akartuk ölni. A nappali szoba falánál Strongman meresztette szemét a szánalmas kis démonra. valamennyien meghajoltak és összecsukták szárnyukat.Voltak más veszteségek is? . sárga köddel és halotti bűzzel. A szoba rendje helyreállt. Strongman némán visszaballagott a szoba végébe. majd ágyúgolyóként robbant ki a parancs résnyire nyitott szájából: .Nincs. és örvénylő felhőkben áradt belőle a kén. .ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! A démoni előkelőségeknek újból rendezniük kellett soraikat. tehetetlen dühükben remegtek. mások bűnbakot kerestek. .Más baklövések? . alaposan átgondoltuk a dolgot. mint a sűrű szivarfüst.Nem. hogy Kétségbeesés elinduljon. 26 .terült el.a kandalló közepébe. de életben van. és kihúzták magukat a fal mellett. némelyek pedig csak álltak ott átkozódva. és sárga. kirepült a házból. csendben várták további szavait.. . fekete szárnyaikkal csapdosták egymás arcát. . megtelt sötétséggel.karjukkal hadonászva egymás felé fordultak. A fejedelmek szoborként álltak. Baálom. ordítva átkozódtak. árnyékkal. Egyesek magyarázatot követeltek. idétlen kinézetű szellem éppen azt próbálta eldönteni.Él . Egy hatalmas lépést tett a szoba közepe felé. . A démoni előkelőségek mindkét oldalon rendezték soraikat. Hatalmas. és az ő védelmük alatt. nyáladzottak. orrlyukai lángokat lövelltek. kénes párát eregettek. sárga macskaszeme majd kiesett a helyéről. . Körülötte ott álltak a démoni fejedelmek és tábornokok. Továbbment. kiabáltak és sziszegtek. amit hozott. és a szoba visszhangzott lépteinek zajától.Van még valami jelentenivalód? . és mogorván leült trónjára .

. és úttörő munkát végeztek! Olyan keményen megdolgoztunk azért. . amíg el nem kezdtek imádkozni. ismeretlenül. akik a mi urunkat imádják.Strongman kardja átszelte a levegőt és csak centiméterekkel tévesztette el a szárnysegédet. ezt a Tervet nem adom fel.szólt közbe a hadsegéd.. Néhány fejedelem megragadta ezt a csúnya beszédű vazallust. és félelmetes hangján megszólalt: .A Kereszt erejét? . ki tudja. Ah. ESETLENEK! . . Magam is tudom. néha megbotlanak előttünk. .Pusztító! A fejedelmek a szoba másik vége felé fordultak. hatalmas ujjaival dobolt. Mennyire készek gyilkolni.? . .Fontolgatja-e az én uram a Terv elvetését? Strongman kiegyenesedett. és kitette a szűrét. mennyi ideig tartott. .Füstölgött. Halk moraj futott végig soraikon.dörmögte Strongman -.. hogy egy kis nő. Némelyek hátrább húzódtak. és ökle mennydörögve csapott le a kandalló köveire. Túl nagy a tét. erősek voltak. hogy megengedjük. A szárnysegéd meghajolt és visszalépett. Túl sok mindent megnyertünk már ahhoz.... Baál . Strongman folytatta elmélkedését: . . ismeretlenek. és most sokkal nagyobb fenyegetést jelent a számunkra. a mi embereink pedig. Amíg ki nem léptek kényelmes semmittevésükből.válaszolt a költői kérdésre egyik jól értesült szárnysegédje. . és a semmibe meredt..társai vádló tekintetének súlya alatt .Huszonhárom évig.Milyen nagyszerű emberek.Isten szentjei közül olyan kevesen éltek itt.. egy szánalmas kis lélek mindent elrontson! Az utálatos szellem megpróbált lazítani. Mindaddig. Már túl sok dolgot megalapoztunk és előkészítettünk. rendíthetetlenek és egyenes jelleműek. ráadásul nem értek el semmit. ó.. Amíg nem kezdték visszaszerezni az erőt. 27 . hogy megvethessük a lábunkat ebben a városban. nagyszámúak. Úgyhogy elkövettünk egy csúnya baklövést.. ...NEM! A fejedelem . .. egyedül egy dimbes-dombos vidék közepén.És azok a jelentéktelen kis szentek a városban. Ez a hely tökéletesnek bizonyult a folyamat elindítására. És milyen.Ez a város olyan tökéletesnek látszott .. egy megbízhatatlan kis lélek kisiklott a markunkból.visszalépett a sorba. távol a fő erőktől. mint valaha! Az egyik fejedelem előrelépett és meghajolt. a..Ezek az emberek.. és borostyánszerű nyelvét kidugdosta a szájából... Strongman tompa puffanással visszatelepedett a kandallóba. de néha. Strongman becsukta a száját. olyan csodálatosan gonoszak.Törött Nyírfa .Állatias arca feszültté és keserűvé vált. Megfeledkeznek a körmönfontságról. .Köszönöm..JAAAAAA! . Strongman rámeredt. Nem számít.tűnődött..folytatta a tűnődést... és nem kezdtek el sírni Isten előtt..Nem .. fejét nekitámasztotta a falnak. olyan távol esnek minden segítségtől. az elővigyázatról.

. és némi halvány kétség bujkált a hanghordozásában. KARDSUHOGÁS! Vörös villanás! Egy kard szelte át sziszegve a levegőt. Magas volt. Strongman meghátrált. majdnem emberinek látszott. A lény újból mozdulatlanul állt. de gonoszság és gyűlölet sütött róla. Fekete szárnyak töltötték be füstként a szobát. mire képes a te szolgád! Strongman egy pillanatig figyelmesen nézte Pusztító arcát. fekete szárnyai lassan összecsukódtak. éles felhang érződött Strongman hangjában.Megérdemled őt. A többi démon nem merte megérinteni. . hogy soha többé ne tudjon ismét megjelenni. szemei izzottak a haragtól.Még mindig az enyém? Egy furcsa. olyan nesztelenül mozgott. ne Tergát és kontárait. mintha lebegne. és forogtak mennydörögve. egy sziluett lépett előre. és megállt Strongman előtt. Mit mondasz erre? Pusztító arca kőkemény volt. Mindez teljes csendben történt. Arca nem tűnt igazán csúnyának. Meg tudod ezt tenni? .Adj nekem néhány igazi harcost. . Pusztító? Úgy tűnt. akkor csak még izgalmasabb a kihívás. Végigment a szobán. Néhányan enyhén meg is hajoltak. A fejedelmek nekiestek a falnak.De ő hatalmas. Strongman világosan és fenyegetően beszélt: . . . Az a nő életben van és szabad. majd a mosoly leghalványabb nyoma nélkül megkérdezte: .Egy árnyék. amiket hallok? Pusztító gúnyosan felnevetett. 28 . Mély. A lény felemelte a fejét. határozottan tartotta a vörösen izzó kardot. Baálom . gerince pedig szálegyenes.szólalt meg -.Azt akarom.Mi a helyzet azokkal a szóbeszédekkel. fenyegető hangon szólalt meg: .A kegyenceid kudarcot vallottak. hogy úgy tűnt.Szólj. engedd meg.Feltűnően csendben maradtál az egész vita alatt. és majd meglátod. A szellem egy pillanatig mozdulatlan maradt. hogy hatalommal ruházzuk fel a Törött Nyírfát. számítgató szemekkel nézett urára. Strongman egy pillanatig figyelmesen nézte ezt a sötét. és izzó szeletekre vágta a teret. fejét tisztelettudóan meghajtotta. és én válaszolni fogok. . Strongman szeme is összeszűkült. .Ezek csak pletykák.kérdezte. Olyan simán. Pusztító. amiket félelmükben meglapuló szellemek terjesztenek! Ha ez a Tal az ellenfelünk. hullámos szárnyai lepelként takarták el. Bacon’s Corner szűkölő kis démonait! Rendeld a parancsnokságom alá a legjobbjaidat. hogy távolítsd el úgy. és szűkre vont. néma alakot. hogy Pusztító nem méltányolta ezt a kérdést.

hogy egymást bírálgassák és kínozzák.Alád rendelem a legjobbjaimat. Strongman kételkedett.Megfosztom Talt az erejétől! Strongmanre ez nagy hatást gyakorolt. Bennek nem tetszett a gondolat.„sterilizálták”. A holttestről készített felvételek és a környezet állapota egyszerűen nem egyezett azzal.Pusztító visszavágott: . és ismerem erejének forrását. fából készült válaszfal kapott helyet benne. és sárga szemének karmazsinszínű mintázata visszatükrözte ezt az izzást. Mintha Mulligan és Leonard eltüntette volna a bizonyítékokat a felvételek elkészítése és a jelentés megírása előtt. de nagyon hűséges hozzánk. És mintha ez még nem volna elég. Potter is azt mondta.A szenteket fogom először elintézni. A szentek imái győztek le minket. Használjátok fel őket tetszés szerint! Most pedig menjetek! *** Ben kis íróasztalánál ült a rendőrség épületének bejáratánál lévő irodában. legalábbis egy pillanatra. de nyilvánvaló volt. Más körülmények között mindig szeretett itt dolgozni. mire talált egy rövid hírt a Potter-farmon történt halálesetről .És hogyan akarod meghiúsítani a terveit. . hogy a helyszínt . és elfogadhatatlannak tartotta. A sorállomány legendát csinált ashtoni győzelméből. A reggeli nap most éppen besütött a nagy ablakokon keresztül. amit fölöttünk aratott. aztán meg is 29 . mint hogy valós hírekkel szolgáljon.éppen csak említést tettek az ügyről. és a holttest körül lévő szalma rendezett benyomást keltett. mit keres a sajtó a rendőrségen? Egy egész csomó dolog tűnt most gyanúsnak Ben szemében. Látta Mulligan végső jelentését az úgynevezett öngyilkosságról. Ereje nem a kardjában van. hogy kísérjenek el téged. és Mrs. de ők túlságosan tisztelik őt. pedig előző este semmiféle kötelet nem látott rajta. Kedves kis irodának tartotta: két kis íróasztal. kipróbáltam az erejét. A Hampton Megye Csillaga ott hevert íróasztalának sarkán. Törött Nyírfa időnként ügyetlen. amivel megzavarhatom és megoszthatom őket. Azzal lesznek elfoglalva.Magasan feltartotta kardját. hogy egy üres helyet betöltsön. . Az egész újságot végig kellett olvasnia. és gondolatai messze jártak a papírmunkától.Inkább ügyes. Baál: megízleltem az ellenség fortélyait. ebben a jelentéktelen kis kudarcban. egy másológép. bár kissé elbizonytalanodott egy-egy részletet illetően. Mintha a riporter valahol elejtette volna a tényeket. és a borotvaéles penge nyomán kirajzolódó izzó fantomképeket. Váratlanul lett egy kötél a nő nyakán. De Ben egyáltalán nem vidáman kezdte a napot ma reggel. . mint amilyen állapotban előző este látta. mielőtt kiment volna járőrözni. ahogyan ő ezekre emlékezett. A cikk inkább arra szolgált. nem a Seregek fortélyos Kapitánya. holott egyszer már nem sikerült? . És egyáltalán. A kiborult takarmány titokzatos módon eltűnt. . hogy a kötél a nő kezében volt. amelynek vörös izzása bevilágította a szobát. és felmelegítette a szobát. és nem fognak tudni imádkozni. És ez történt most is.Pusztító lassan lengette kardját. délibáb-kardokat bámulta. Mulligan újságírók füle hallatára kigúnyolta és vádolta Tom Harrist. szétrugdosva. hanem Isten szentjeiben. . forgalombiztonsági témát ábrázoló poszter és egy alacsony.és a róla készült felvételeket . és némi adminisztrációs feladatot próbált elintézni. De most én kerültem előnyös helyzetbe. néhány színes. nem volt összetúrva. Már éppen elég dolog van Bacon’s Cornerben.

Mulligan kezdett felpaprikázódni. de kísérletet sem tett arra.. hogy mereven bámul Mulliganre.Már hogyne szerepelne. egy magányos farkas.Mély. ki kell mennem járőrözni! Nem akarok beszélni Mulligannel.Feltételezem. Cole! Nem azért fizetlek. Ben tudta. hogy felelősségteljesebb beosztásban is tudnál dolgozni. .Nincsenek. hangosan böfögött. hogy egy egyszerű.feledkezett volna róluk. . hogy alapos munkát végeznél. most meg nekünk kell őt csendben eltemetnünk.Nos. hogy tudok neked találni valami fontosabb munkakört.Így jó. minden sarkot kisöpörnél. Bejött az utcai irodába. A vizsgálat eredményéről szóló jelentést tartotta a kezében. akiket értesíthetnénk? . annyira rossz. és kiszállt a buliból. Roe egy senki volt.. Az egész dolognak nagyon rossz íze volt. El kell mennem innen.Nagyon alapos munkát tudnék végezni. Mit jelentsen ez? Ben megpróbált visszakozni. .. minden tiszteletem ellenére úgy gondolom. ha ellenőrizhetném a tegnap esti nyomozás pontosságát. ha úgy érzed.Vannak közeli hozzátartozói.. 30 .. így van? Ben tudta. és tudom.Rendben van. amire valóban büszke lehetsz. és még egyszer átfutotta. jól dolgozó. .. . a halottkém találhatott volna olyan bizonyítékokat. idegölő hangon beszélt. ha neked nem elég az. . biztos. és úgy ült le a másik íróasztal mögött a szoba túlsó oldalán.Te csak foglalkozz a saját munkáddal...Figyelj ide. hogy túllőtt a célon.Végzett magával. . amelyek alapján a halálnak valami más okát nevezi meg. hogy arckifejezésén enyhítsen. . és minden pókhálót leszednél. . Mulligan elővett egy világosbarna borítékot az egyik fiókból.A jelentést a hozzá tartozó vázlatokkal és fényképekkel együtt belecsúsztatta a borítékba és leragasztotta. hogy a halottkém megállapítása nem fog szerepelni a jelentésedben. mintha egy egész szállítmány gabona landolt volna egy rakparton. és lezárnunk az ügyeit. .kérdezte Ben. Cole.. . Szükség lenne itt némi takarításra.. hogy Bennek felkavarodott tőle a gyomra.és neki ez tetszett. . Mulligannek erre már nem volt ideje. de válaszolnia kellett Mulligan kérdésére: . hogy a lelkiismeretem legyél. látni se akarom! De Mulligant nem lehetett könnyen figyelmen kívül hagyni . Mulligan kirántotta az irattartó fiókját. jó szimatú zsaru vagy. és beledobta a borítékot. vagy tudatosan hagyta ott azokat.

Ó. Blúza és hosszú szoknyája . amíg az a családját nem érintette.válaszolta.Nem. Így általában jól megbirkózott a nehézségekkel. hogy utolérje magát.Néhány perc múlva találkozóm lenne valakivel. az elintéznivalók pedig egyre magasabbra halmozódtak íróasztalán. kibírom . képtelen volt figyelmét a munkájára összpontosítani. és az életnek már sok próbáját átélte: nyomor. barna hajú nő volt. egyszerűen nem bírt gondolkodni. egyedül nevelni kislányát . akit nemcsak Lucy. John. Mit gondolsz. nem jutott az eszébe egyetlen információ sem.mindaddig.mindkettő gyönyörű szövésű.. Körülnézett a kicsiny postahivatalban. .Hát. Lehet. A legtöbb probléma nem tudta kihozni őt a sodrából . Egyikre sem tudott válaszolni. a postai alkalmazott. akik ebben a városban járták az élet útjait. sőt kissé keménynek.szólította meg végül Debbie -. . Szerencsére éppen nyugalom volt. azután a sérült csomagolású küldeményekről és. Debbie. . állandóan növekvő önmegvalósításban és harmóniában éltek.Lucy ránézett a faliórára. hanem sok más ember is csodálatos barátjának és tanácsadójának tartott. talpra állás egy keserű válás után... itt is van a sofőröm. tökéletes párt alkottak. Úgy döntött.Hát persze. a postamester. nem igazán. Egy sötétkék autó állt meg odakint. egy rossz házasság. Amikor Lucy beült az autóba. a harmadik kérdésre nem emlékezett.Tehetek érted valamit? .a kettes számú járat sofőrjéről. amelyek csillogtak és ragyogtak.Ó.Menj csak! Ne aggódj miattunk! *** Az autót Claire vezette. hogy legalább erre az utolsó kérdésre válaszol: . . hogy ki tudott volna fejleszteni maga körül egy kemény védőburkot. . Lucy szemében Claire igazi királynőként jelent meg.. Claire áthajolt hozzá és megölelte. szüleinek korai halála. vad és lázadó fiatalkor.. A déli csúcsforgalom csak órák múlva kezdődik.egyszóval kemény helyzetek és ballépések sorozata halmozódott már a háta mögött.. Egy visszatükrözött napsugár táncolt a falon.Hé . 31 . és maradandó példává váltak minden barátjuk előtt. .királyi palástként omlott le. álljátok majd a rohamot Timmel. szőke haját fésűkkel és csatokkal díszítette. Debbie fiatal volt. Elragadóan szép volt. Karcsú. Általában erősnek tűnt. de reménytelennek látta. amíg visszajövök? . miközben a biztonsági öv után nyúlt. hogy még nem élt annyi ideig. a harmincas éveinek a végén járt. . természetes anyagból készült . már mindegyik járat sofőrje elindult.5 Lucy Brandon. Gyengéden megérintette Lucy vállát. Lucy? . csinos és együtt érző. jól vagy? Lucy levette a szemüvegét. már háromszor is kérdezett tőle valamit . Ő és mérnök barátja.Hogy vagy. és megdörgölte a szemét.

mint ők. ami történt. . . annak pozitív hatása lesz a jövőben felmerülő bírósági ügyek kimenetelére nézve. John és Paula ott lesz . Nagy hatást gyakorolt rám.Azt hiszem. Amethyst Amber jó barátja. ahogyan Amber saját magától soha nem lenne képes.Nem. Miss Brewer szerint nem jelent majd neki túl nagy nehézséget a többiekhez való felzárkózás és a tanév elvégzése.kérdezte. Átmentek a városon. Amber hogy fogja ezt elviselni. Még nem is találkoztam velük. és majd meglátom.Remek.Remélem.De tudod. 32 .Ó. . Sok ügyet azért nyerünk meg ma. hogy ma megyünk érte. hogy együttműködhetem velük ebben az ügyben.dr. én nem szeretem Amethystet. Mandanhi és Mrs..Csodálatos emberek. a farmok földjét és a kis erdőket nézte. majd megismered őket. . Ez egy folyamat. mert a közvéleményt évekkel ezelőtt átformáltuk. amit általában Tavacska útnak szoktak nevezni. és a főutca felé fordult. . utcába. .helyesbített Lucy keserű hangon. Egy ilyen ügyben a közvélemény nagyon sokat számít.Nagyon egyszerű okból.De nem tudom. amikor mindent elmondott munkatársaink egész gárdája . . El fogja tudni viselni. . Tudod. Amit ma teszünk a közvélemény formálásáért. majd befordultak a 187.És hogy van Amber? . Lucy egy pillanatra elcsendesedett. mert mintegy két mérföldnyire nyugat felé egy nagy és népszerű.Igen. igazad van.előtt.Ő jól van. mielőtt feltétlenül szükséges lenne. .Claire kihajtott a postahivatal parkolójából. mivel ő viseli annak a terhét.Hétfőn visszaviszem a régi általános iskolájába. És egyébként is már nagyon közeledik a tanév vége. Claire elmosolyodott és bólintott. De ez nem számít. Tulajdonképpen a közgondolkodás hozza létre azokat a törvényeket.. . . Amber egy erős kis katona. remek. ahogyan beszélt. tudja-e ott folytatni a tanulmányait. Boldog vagyok. . Ambernek ez nem okozhat gondot. hogy ez nem fog téged zavarni.Nem hiszem. Lucy idegesen elmosolyodott. azt hiszem. Nem mondtam meg neki. Nem akartam megijeszteni. Bledsoe .mondta Claire. . Ő valójában még mindig Amber. buzogánnyal benőtt tó mellett vezetett el. Az utcanévtábla mellett egy másik tábla mutatta az irányt a Jó Pásztor Közösségi Gyülekezet és a Jó Pásztor Általános Iskola felé. harcunkat két szinten vívjuk: a bíróságokon és a nyilvánosság előtt. amelyek szerint valamennyiünknek élnünk kell. .Miért kell a sajtót bevonni a dologba? . Claire magabiztosan mosolygott. majd megszólalt: .Amber? Talán Amethystet akartál mondani? . amelyek mellett elhaladtak. és olyan szabadon beszél. A riporterek nem mindig olyan udvariasak.

Lucy megrázta a fejét. Annak alapján. mit fog mondani. . . . De nem tudom.De tudod.. . Lucy végül bólintott. és ezt Claire észrevette. .De hogyan tudom ezt megtenni? Claire vezetés közben néhányszor lopva Lucyre nézett.Úgy értem.. és Ambernek segítségre és társaságra lesz szüksége az előtte álló dolgokban. mit csinálunk! 33 . . amit hallottam.. Sally Roe egy teljesen összezavarodott személyiség volt. Amber nem tudná ezt egy vállrándítással elintézni.. mit érezne. a sorsát nem kerülhette el. Lucy is nevetett. De Lucy nem érezte jobban magát. hogy ezt a kijelentését Claire nem veszi olyan komolyan...Remélem. és elmondhatnám neki az igazságot.. akármi is legyen az.Ne aggódj Amethyst miatt! A belső vezetők mindig megbízhatóak.Láttad a másik cikket is az újságban..De ha ott lehettél volna. amikor Amethyst éppen kínozta őt. mint ahogyan ő gondolta. és soha nem tudott ebből kitörni. Sally Roe-ról? Claire tudott a dologról. . . És azt látom.Lucy.Ennek természetesen véget kell vetned. mintha éppen egy ilyen beszélgetést folytatott volna. mi történt a postán. és tudom.Figyelj rám! Amber nem okolható. . . És én nem tudtam ezt megakadályozni.. Erre kell gondolnod. Amber sok mindent úgy próbál megúszni. és egyre idegesebb lett. . . miért aggódom? Azt hiszem.Lucy megrázta a fejét. amikor. Neked is megvan a saját utad és Ambernek is. amikor elmondtad nekem.. . Mindenképpen megtette volna.Igen? . Soha nem lehet kiszámítani előre.Claire felnevetett.Szükségem lenne egy lószerszámra ehhez a kis flótáshoz! Claire újból csak nevetett. mit gondoljak Amethystről. ez igazán nem a te problémád. hogy mit gondolna. Claire megveregette Lucy kezét..Felejtsd el! Sally Roe meghalt.Ha már Amethystről beszélünk. Gyötörte őt az önbizalom hiánya és a bűntudat. remélve. Amethyst olyan szemtelen és tiszteletlen.Van még valami más is? . . Amberben megbízhatnék. jó vége lesz ennek az egésznek! Remélem. A karmája kész káosz volt! Ambernek semmi köze sincs az öngyilkosságához.. . Erre még csak gondolnod se lenne szabad! Lucy már majdnem sírt. Közeledtek a keresztény iskolához. hogy Amethystet hibáztatja érte. Néhány barátommal ellenőriztettem a nőt abban a pillanatban. ha láthattad volna annak a nőnek az arcát. . és kibámult az ablakon..kérdezte. tudjuk..Ezzel egyetértek.

Úgy tűnt. Ott várt John Ziegler és Paula. Azt gondolom. ezt meg kell tennünk.Engem is fel akarnak venni? . mintha beteg lett volna. 34 . nyeregtetős téglaépület.Úgy érzem. hogy ez az utolsó közösség a kitartás új rekordját állítja fel: már majdnem tizenöt éve használták a templomot.Helló! Roberto a kamerán keresztül ránézve visszamosolygott. az édesanya. hullámlemezzel fedett épület volt. Chad. megszorítva a nő kezét.kérdezte Chad. Nem maradt idő további szavakra. . amelyet oszlopok és pillérek tartottak. Ő Roberto Guttierez. . a fotóriporter kocsija. és a jelenlegi pásztor már legalább nyolc éve szolgált ezen a helyen. a nagy. Jelenleg négy jármű parkolt ott. . azonnal kipattantak járművükből. Az operatőr vállára emelte kameráját. Amikor meglátta a parkolóban gyülekező csoportot. azzal megtagadnánk a saját felelősségünket. hogy látlak! .Ő Roberto. . olyan is.Így van .Jó reggelt! Chad Davis. amelyik elhalt. Lucy egy kissé tétovázva szállt ki a kocsiból. fehér mikrobuszon pedig félreérthetetlenül ott állt: KBZT Hetes Csatorna Hírszolgálat. Örülök. hogy ebből egy jó sztorit lehet csinálni.Nyugodtan megengedheted . . .Televíziósok? .Helló. és egy férfi nézett ki rajta. A két férfi a hetes csatornától felkészülten várta Claire és Lucy megérkezését. a kombi John Ziegler és Paula. Ezek között akadt olyan. Kettő az iskola személyzetéé lehetett. és újabb csoportok foglalták el a helyét.Chad. öltönyt és nyakkendőt viselő. egy egyszerű. A másik.bátorította Claire. egy fiatal. Lucy csak vállat vont. . és fél szemmel figyelte az eseményeket. Claire üdvözölte őket. amikor kiszállt az autóból. . . A vallásos bigottság valamennyiünk közös ellensége.Pontosan érkezett! . hagyományos boltíves ablakokkal és egy harangtoronnyal. Az utóbbi egy egyszerű. . atlétaalkatú férfi odalépett Claire-hez és üdvözölte őt.Megengedi? . Baloldalt ott állt a Jó Pásztor Közösségi Templom. Claire bemutatta őt.kérdezte Lucy meglepetten. Claire fékezett. de maga az épület már közel egy évszázada állt mint a legyőzhetetlen kereszténység rendíthetetlen emlékműve. amelyik elköltözött. indulásra készen. és mihelyt behajtottak a parkolóba. Bacon’s Corner környékének ez a jellegzetes épülete az évek során több különféle gyülekezetnek adott otthont.Nem beszéltem neked erről. Roberto! Ő Lucy Brandon. Úgy tűnt. Claire behajtott a templom és a Jó Pásztor Általános Iskola közötti parkolóba.szólt elismerően. elsápadt. A Hetes Csatorna munkatársai úgy gondolták. ha nem tennénk semmit. Az épület ajtaja kinyílt.Claire határozottan válaszolt: . Lucy csak mosolygott. és kitette az irányjelzőt.válaszolt Claire.

Harris. Elegem van belőlük. Mr.Majd a félreértések elkerülése végett hozzátette: . . mintegy tíz gyermek piszmogott néhány alacsony munkaasztal mellett. Két gyerek. menj a helyedre.Ó. hogy ezek az emberek eltűnjenek az életemből.. Lucy Brandont képviselem.A nevem Claire Johanson..Számomra ez a nap nem igazán megfelelő.Jöjjenek be! . mint szerette volna.. Claire üdvözlésre emelte a kezét: . Utoljára a Gyermekvédelmi Minisztériummal beszélt. Mrs..Ez egy törvényes eljárás. Mrs. de még mindig nem találta meg a gyermekeit. Még nem ártottak nekem eleget? Tom a délelőtt legnagyobb részét a telefon mellett töltötte az állami bürokrácia körhintáján. Uram. Beszélhetnénk egymással röviden? . mint amekkora lármát a tanár megengedett. Fields! 35 .kiáltotta. tévé! . és elindult az épület felé. akik együtt érzően megtagadták. .Bár kérhetnék tüzet az égből. .Semmi mondanivalóm nincs riporterek számára. Johanson. Brandon. jó reggelt! . befejezted? Akkor tedd le az asztalomra. Az ebédlőnek.Ön és Mrs. Harris? .Odanézz. . Félreállt és beengedte a két nőt.Sammie. és kezdd el csinálni a következő oldalt! Ebéd után majd megnézem. csak azt kérem. miközben megpróbálta megtartani óráit. Howard pásztor még mindig nem érkezett meg.. miközben felment a falépcsőn. egy harmadikos és egy negyedikes kíváncsiskodott.Igen? . és soha többé nem kellene kijönnöm! . ragasztottak. Uram.Miss Johanson! . .. hogy hátrafordulhasson. majd bezárta az ajtót a riporterek előtt. festettek.kérdezte Claire. Jefferson és Morris Ügyvédi Iroda jogsegédje vagyok. Ebben a pillanatban a kamera Tomot fényképezte. hogy ezek az emberek menjenek el! Legyen már vége a mai napnak! Tom hátrapillantott. . amely két osztályterem között helyezkedett el. .gondolta Tom. Tom bedugta a fejét a jobb oldali osztályterembe. ruhatárnak és könyvtárnak használt helyiségben álltak. hogy közöljék a gyermekek tartózkodási helyét. . akit ön is ismer. ez nem tartozik rád! Clay. Egy első és egy második évfolyam. és semmi sem történt olyan gyorsan. kérlek. Megértetted? . ne! Ha egyszerűen becsukhatnám ezt az ajtót.lelkesedett a kislány.Mrs. hogy távolítsd el őket.Mr. Óriási! Mi rossz jöhet még? Tom jobbat is el tudott képzelni. Az Ames. a többiek pedig szorosan mögötte.Természetesen Tom Harris volt. mindenki más dolgozott. valamivel halkabban. A többiek odakint várhatnak. minthogy bármilyen beszélgetést folytasson csupa fül riporterek és egy televíziós kamera jelenlétében. A gyerekek megjelenése jó ürügyet szolgáltatott.

javasolta Tom. . Nagyon elégedetlen volt. . egy másológép és két irattartó szekrény.Felügyelne az osztályomra néhány percig? . A két nő kiment a közös terembe. ő maga inkább állva maradt.. hogy itt vagyunk. Tom felkínálta a két széket a hölgyeknek. . . hogy az asztalomra tegye! A nő bólintott. égitesteket és az ábécét ábrázoló tablók és tisztálkodással kapcsolatos képek díszítették a termet. Szeretnénk megkapni a tanulmányaival kapcsolatos összes okmányt. Claire közbevágott: .Fontos látogatóink vannak . hivatalos megjelenésű nőt. 36 . . harmadiktól hatodik osztályosokig. Természeti képeket. . Megbeszéltük. hogy támadt az a kis problémánk. Szeretnénk ezt elintézni..Egy molett. amelyet valaki az iskolának adományozott korábban. Mr. azért jöttünk. Clay egy különfeladaton dolgozik. . de határozottan.szakította félbe Tom udvariasan.Ezzel felállt.. ha az összes tandíjat befizették.Ez azért elég nagy meglepetés. Az egyik falnál egy akvárium bugyborékolt.A titkárnőnk majd utánanéz. Három ember számára alig akadt elég a hely.Már egy hónap is eltelt azóta. és elkészíti az önök számára. hogy kivegyük Ambert az iskolából. .Most pedig.Természetesen. amilyen gyorsan csak lehet. Fogd a kabátodat és a holmidat! Tizennyolc gyermek volt az osztályteremben. Tom pedig utánuk. és halkan megszólította a kislányt: . Harris. .Idehívná Ambert? . hogy felügyeljen a harmadiktól a hatodikig minden osztályra. hogy mindent elintéztünk. Fields. és elindult.magyarázta Tom halkan.Természetesen . Tom hideg maradt és hivatalos. Egy-egy kis asztalnál ültek.Mr.Tom Lucyre nézett. középkorú nő lépett ki az osztályból. miközben nem tudta levenni a szemét a két nőről. és nekidőlt az irattartó szekrényeknek. hogy az okmányokat csak akkor tudjuk kiadni. Harris. és tíz órára kell elkészülniük.mondta Mrs.Amber! Itt van az édesanyád.A kérdés Mrs. . amelyek rendezett sorokban álltak. . szívesen vennék egy újabb beszélgetést önnel.Nincs szükség semmiféle megbeszélésre. és egy kis fülke felé indult.Sajnálom. Ha még mindig vannak kételyei vagy aggályai. és magabiztosan megjegyezte: . Gondolom. .Dolgozatot írnak. és azt hittem. megértik.ismételte Claire.Minden díjat kifizetünk. ha megmondaná Ambernek. Lucy követte a példáját. Tom bedugta fejét az osztályterem ajtaján. amely az épület végében helyezkedett el. Egy íróasztal volt benne. hajában tartós hullám.. Szemében azonnal riadalom tükröződött. .Menjünk be az irodába . egy számítógép. Claire nem vesztegette az időt. Brandonnak szólt . kérem. hogy leülhessenek. .. mellette egy teleszkóp fürkészte az eget. Lucyre pillantott. mihelyt megpillantotta Lucy Brandont és a mellette álló. hogy nem tudtuk megbeszélni ezt a.Nem.. figyeljen oda. Claire a védencére pillantott. Arca rózsás volt. . Ezek szerint nem sikerült megoldanunk a problémát? Claire kezdett válaszolni: .

majd Lucyvel és Amberrel együtt visszasétált az autójához. . és odaállt mellé az ajtóba.Claire megfordult.Köszönöm. de egy kicsit izgatott is lett. távozzanak! . de tudta.Ó. és jobb lenne.Édesem.imádkozott suttogva. kék szemei voltak. Harris! . A boríték remegni kezdett a kezében. mint mindig. Paula fényképezőgépe néhányszor kattogott és zümmögött. Istenem! . az utolsó előtti padban ült Amber Brandon. Bíborszínű szabadidőruhát és rózsaszínű teniszcipőt viselt. Szemét elhomályosították a könnyek. hogy az operatőr ráközelített a jelenetre. . Ez a hang hirtelen olyan kedvesnek tűnt a számára. Hát ezért vették el tőle Ruthot és Josiah-t! *** 37 . A kamera búgó hangja jelezte. összeszedte tankönyveit és tolltartóját. szívverése szinte megállt.Figyeljenek ide! . és a szeretetreméltó kis családhoz tartozó összes gyermek kabátját és ételhordóját meg tudta különböztetni.Kérem. Hamarosan lesz egy közös imádság. és Tom kezébe tette. egy okos. amiket Tom aznap hallott tőle. . . ügyes. mindennapi szokások most megfizethetetlenül drágának tűntek a kezében tartott boríték miatt! Ez a betolakodó! Ez a rákos daganat! Ez a gonosz. majd odament az ajtóhoz.Az asztalon cserepes borsópalánták sorakoztak felcímkézve. A negyedik sorban. majd a reggeli szünet következik: tele lesznek a hinták és a játszótér. . A dolgok kezdtek értelmet nyerni. Ötletekben gazdag .Találkozunk a bíróságon. .fején szőke hajat hordott. Meglepődött. Ezek az egyszerű. . A riporterek persze még mindig ott vártak. Egy borítékot vett elő a zsebéből. kissé pajkos negyedikes. Jó napot! Lement a lépcsőn. és összeeshet. Mr. A kamera tökéletesen elkapta mindkettőjüket. Körülnézett. félelmetes ellenség! Nagyon szerette volna millió darabra tépni. . s a ruha vállára egy kis ló volt felvarrva. amikor meghallotta. . . ha távoznának. akik további felvételeket készítettek. Gyorsan becsukta munkafüzetét. és nagy.de néha vad . uram.Ez itt magánterület. hogy ezt átadjam önnek. és szélesre tárta előttük. hozd a kabátodat és az ételhordódat! Ezek voltak az első szavak. mellettük egy eleven hörcsögcsalád tanyázott egy nagy kalitkában. hogy édesanyja itt van. Tom az ajtóhoz kísérte őket.szólította meg a riportereket. és Tom szinte érezte a televíziós kamera félszemű pillantását. A tudósítókra nézett.Mi történik itt? A két osztályteremből folyamatosan hallotta a pepecselés és a tanulás halk zaját. ami kapóra jött Paulának és Robertónak.Ó. Egyedül volt a közös helyiségben. hogy lábai bármelyik pillanatban felmondhatják a szolgálatot. Tom becsapta az ajtót és nekidőlt. gyomra összerándult. Tom egy pillanatig dermedten állt.udvariaskodott John Ziegler. Lucy lehajolt és megölelte. Mr. hogy ezt nem teheti meg.Azért is jöttem. Úgy érezte. Mihelyt Amber elkészült.mondta alig hallhatóan. Kezdett összeállni a kép. A borítékra bámult. Harris! .

hogy nektek adjam a westhaveni. kiterjesztett szárnyait éppen akkor csukta össze.szólalt meg a démon. majd kijelentette: . mielőtt a harc elkezdődik. amíg nem készült fel rá. mint ő maga. inkább előbb kellene lerendeznünk ezt az ügyet. Soha nem harcolt. hogy mi sem akarunk több nehézséget ennek az elfoglalásakor. Tal. a claytonville-i és a Toe Springs-i keresztény iskolákat! A tiétek lehet! Békén fogjuk ezeket hagyni! 38 . sárga pára már összeállt egy kavargó szalaggá. arccal kifelé.Tal ott volt. Pusztító volt. kivont karddal. A démon a kardját készenlétben tartva folytatta: . Nathan és Armoth a díszes társaságot méregette. hogy az események békésen zajlottak le.. . leleplezve a hosszú. vörösen izzó kardját kihúzta hüvelyéből.Pusztító figyelmesen nézte Talt.Hadd gyógyuljon meg ebből! .Strongman felhatalmazott engem arra. Az a tény. és valamennyien az öreg harangtorony felé fordultak. csaknem olyan óriásiak voltak. hogy a két hadvezér találkozhatna egymással. A démonok orrlyukából áradó forró. Ez. Pusztító kiterjesztette és meglengette szárnyait. . . . harcra készen. .Ott van! . hogy folytatják .Ezek szerint a sorállományunkban terjedő pletykák igazak! . ebben a kis iskolában! Megér ez a zsákmány annyit. Csak néhány sötét szellem kísérte el a látogatókat.Meglengette kardját. A harcot jobb lenne elkerülni! . borostyánszínű agyarakat.Rám van bízva a nő! Tal nem zavartatta magát. a Seregek Kapitánya . és egy könnyed mozdulattal felröppent hozzájuk. . Látni akartam.Strongman valószínűleg hajthatatlan .Talán nem. amint az autó és a tévések mikrobusza elhajt. mint amennyit ti akartok.Ha nem tévedek. amit hallottam felőled. Tal kiterjesztette szárnyait. amikor védelmezitek. és semmilyen csetepaté nem történt.De nézz csak szét ezen a helyen.Arra gondoltam. és nézte.. hogy Tom két toronymagas harcos biztos védelme alatt állt. mint egy lassú mozgású.Majd büszkén hozzátette: . . felegyenesedve és imponáló pózban állt ott.válaszolta Tal.Én vagyok . A kötekedés semmilyen körülmények között nem tudta őt felbosszantani.Pillanatnyilag szólíts Pusztítónak. kíváncsi kígyó. mint később. . HUSS! Váratlanul szárnyak zaja hallatszott! A három harcos azonnal zárt alakzatba tömörült.Ezek szerint úgy határoztak.szólalt meg Nathan.kiáltott fel Tal. hogy ne lehessen észrevenni. de úgy.Az iskola a miénk! A szentek a miéink! . Egy tucatnyi harcos kísérte el. hozzájárult ahhoz.mondta Tal. amely a parkoló fölött sodródott ide-oda. . . Seregek Kapitánya. . mindkét oldalán hatan álltak. szőrös ajkak gúnyos vigyorra torzultak. hogy igaz-e az a sok fennhéjázó beszéd. te vagy Tal. ráadásul Nathan és Armoth jól láthatóan helyezkedett el a templom tetején.És te ki vagy? . Az épület közelében állt kivont karddal.utasította Tal az őröket. . .Számításaim szerint ez egy végsőkig menő küzdelem lesz. A fekete. legalábbis eddig. mint az egész hadsereged? Biztosíthatlak afelől.A nap hátralevő részében semmilyen további zaklatás ne érje Tomot! .magyarázta Tal.

Akkor hát a csatában találkozunk.kérdezte Nathan. és meg tudtátok menteni.Tal sziklaszilárd maradt. kapitány. ez volt az utolsó melléfogásunk! Az igaz. hogy beletapossunk titeket és a szentjeiteknek ezt a vegyes kis nyáját a porba! Elkéstetek. hogy megmentettétek az életét.Tal nem szólt semmit. .magyarázta Tal. És itt nem csak arról a nőről van szó. hogy teljesen egyenlőek az esélyek.És most milyennek látod az esélyeinket? .Már előre megpróbálta elvenni a bátorságunkat.Nem! Pusztító csak nevetett. Tekintsd ezt egy ajándéknak.zárta le a témát Tal. . . Bőrszerű szárnyaik heves csapkodásának újabb hangzavarával a démonok felszálltak az égbe. Seregek Kapitánya! A ti időtök lejárt. Lehet. minden forrásról.Találkozunk a csatában . Most a miénk a hatalom! Adjátok fel. Pusztító egy hosszú pillanatig nézte Talt.Stratégiai hadmozdulat . amíg csak el nem tűntek. pénzről. A lelke a miénk! . de ő értünk él. .. . minden elméről.. hörögtek és siránkoztak. 39 . gúnyolódtak és köpködtek. mindenről. Végül bólintott. csökkentsétek a veszteségeiteket.Ó! Biztosan arra a nőre gondolsz! Talán elbíztad magad. hanem minden hatalomról. . Tal csak ekkor dugta hüvelyébe a kardját. és lassan rázta a fejét ennek az angyali harcosnak a makacsságán csodálkozva. .Egyenlőnek. mert most győztetek. az összes emberről. nyugodjatok bele a helyzetbe! . amire valaha is szükségünk lesz ahhoz.

és csak állt ott sokáig. hogy pillanatnyilag nem lehetett őket eltávolítani. megmagyarázhatatlan létfenntartási ösztön: csak azért ragaszkodunk foggal-körömmel az élethez. Ez a két dolog elég mostanra. Barna szemét talán el tudja rejteni azzal az elegáns. hogy csillapítsák ennek a rémült. A mosdókagyló fölé hajolt. Olyan közeli társai voltak hosszú időn keresztül. te pedig életben akarsz maradni. hogy ezen gondolkozz! Felejtsd el! De elméje ekkor kattant egyet. hogy jogszerűen tartózkodtak ott. hogy belenézzen a fürdőszoba tükrébe. ilyen értelmetlen és üres. és újból ugyanazzal a bosszantó kérdéssel birkózott: Ha az élet ilyen céltalan. verítékben fürdő menekültet. egy végtelen útvesztő. majd felegyenesedett. 40 . és mindeddig sikerült titokban tartaniuk a rejtekhelyét minden szellem előtt. és kirugdossa Kétségbeesést.feltéve. hogy megtalálják a szerencsétlen. Egyszerűbben fogd fel a dolgot. Lerázta magáról ezeket a gondolatokat. csak ez a titokzatos. hogy elállja az útjukat. Talán ez jó lesz . ami valamikor vörösen ragyogott. gyáva zaklatók. Fáradt volt. Sally alaposan megdörzsölte a fejét egy törölközővel. legalább egy olyan képessége van. kiégett és bátortalan. Sally. hogy csak vörös hajút fognak keresni. semmi fennkölt. összetört léleknek a fájdalmát. De miért örül ennek ennyire? Ez a gondolat bántotta őt. Sally kétségbeesett. ilyen hiábavaló. Ha el tudná tüntetni azokat a szeplőket. Akár halottnak is tekintheti magát. Félelmet. A két harcos rákényszerült. benéztek a házakba az ablakokon keresztül. A két angyalnak kemény munkájába került. akkor miért ragaszkodik hozzá ilyen makacsul? Miért akarja folytatni? Talán ennek ahhoz van valami köze. hogy tovább járkálhassunk és gyilkolhassuk egymást. lecsusszantak a kéményeken. Csak álmodozott. fekete tincsekben omlott le vállára és hátára. az segítene. most nedves. egy szalmaszálba próbált kapaszkodni. színezett szemüveggel. Feketére festett és feltűzött haja ellenére is még mindig úgy nézett ki. Agya szánalmasan cserbenhagyta. ami működik. ahogyan az élet kifejlődött. Az egész olyan hiábavalónak. akkor fel is ismerik. Bizonyára nincs benne semmi költői. Legalább lélegezni tud. aztán megint. bárhova is ment. Ha egyszer észreveszik. olyan gyerekesnek tűnt. egyszerűen nem akart működni. Chimon és Scion égett a vágytól. ráadásul a fájdalom szükséges is volt. Sally! Valaki meg akar téged ölni.. Haja. Esetleg az arcára kenhetne egy csomó púdert. mint Sally Roe. túl fáradt vagy ahhoz. csak egy kicsit. hogy fenntartsák a védőfalat a nő körül. odavissza elsüvítettek az utcákon. Ez egy ringlispíl. fejét lehorgasztotta. Halált és Őrültséget ebből a világból. Csak időpocsékolásnak tűnt ezen gondolkodni. hogy visszafogja az erejét. Csak arra tellett az erejéből.. nyilvánvalóan Pusztító felderítői nyálkás. akiket az ő gyötrésére küldtek ide. Ott csimpaszkodtak a fák ágain és az elektromos vezetékeken. hogy ez így van. De a négy szellem még mindig követte Sally Roe-t. és tudta. hogy elrejtsék őt a tekintetek elől. De arca még mindig nagyon feltűnő volt.6 Chimon és Scion elrejtőztek a claytonville-i Rest Easy Motel 12-es számú szobájának két oldalán. De olyan életet élt. már milliomodszor. hogy álljon és lélegezzen. Sötét szellemek is tartózkodtak a környéken.

hogy Rough kecskéi elszabadultak. Ez egy tömör. amit keresett.Egy nő holttestét találták meg saját otthonában tegnap este.de szó sem esett Bacon’s Cornerről. Potter. Először arra gondolt. hogy más is megtudja! És biztosra vette. a Bacon’s Corner-i Fred Potter felesége fedezte fel. ezt a láncot. Az éjjeliszekrény felé nyújtotta a kezét. hogy ki volt az a nő! Csak nem akarják. tapintható bizonyíték.. azt a gyűrűt. és olcsó kis nyakláncának csatját kezdte babrálni. akármilyen bizarrnak is tűnhet ez. *** Nevetséges kis hírnek hatott. hogy élek! Tudniuk kell! Hazudtak az újságban.kedves. olyan gyorsan és csendben.hihetetlenül. harminchat éves. hogy kék színe nem fogja meg a nyakát. hogy háromszor is el kellett olvasnia a hajfesték használati utasítását. begombolta az ingét. A címlapon megjelent egy cikk a szennyvíztisztító telepről. ez jó. Legalább nem fertőződött el. hogy én vagyok az? Zuhanyozás közben végig ezen tűnődött. és a nyakába tette az ékszert. és a gyűrű el lett rejtve.nyilatkozta Mrs. az újság hazudik! Végül kinyitotta a lánc kapcsát. a hajfestéket. hogy nem fogja meglátni senki. hogy ez jó. Ez egy jó vétel volt . A történet nem egyszerűen rossz volt . és felvette. miután észrevette. összenyomta a kapcsot. majd elővigyázatosan belebújt az ingébe. Az áldozatot azonosították: Sally Beth Rough. hogy megnézze a vállán lévő vágott sebet. csak semmi fejtörés -. az álcázáshoz kellett. és a reggeli újságot. Annyira foglalkoztatta őt a dolog. megrázóan rossz volt. hogy halott vagyok! De ez a gondolat gyorsan szertefoszlott. néhány tiszta ruhadarabot. hogy megőrizze a realitásérzékét. hogy nem hallucinált.. Egy felületes kezdő is több adatra bukkant volna. Más zavarta. amikor visszament a szobába. aki megpróbált engem megölni? Azt hiszik. Tudják. Késedelem nélkül átlapozta. és a sebszélek összezáródtak.. A második és a harmadik oldal sem mondott erről semmit. de éppenhogy. A vérzés már elállt. Kijött a fürdőszobából. aki ismerhetné őt vagy törődne vele. Szállásadója. Egy apró cím volt. hogy a megyei biztos már harmincadik éve tölti be hivatalát . a helyi politikai botrányról. Közben egyfolytában abban reménykedett. A nyakában függő gyűrű mondta meg neki. De nem ez bosszantotta Sallyt. A helyi vegyeskereskedésben vette. „Ez egy igazi tragédia” . Tudják. Óvatosan bekötözte gézzel és ragtapasszal .. Átfűzte rajta a láncot.feltéve. a Bergen Ajtógyár alkalmazottjaként dolgozott. Azt hiszik. Aznap reggel bevásárolt. A Hampton Megye Csillaga még mindig ott feküdt kinyitva az ágyon. ami segít majd neki. amennyire csak lehetett. leült az ágyra. manuális feladat. De meg kellett vennie azt a ragtapaszt. Csak a kisebb híreket tartalmazó rész utolsó lapjának legalján találta meg. talán még a nevét is helyesen írta volna le.Előrehajolt. alatta pedig egy pár soros kis hír: HOLTAN TALÁLTAK EGY HELYI LAKOST Bacon’s Corner . arról. hogy a halott nő én vagyok? Az a nő. Azt hiszik. 41 . Az eset öngyilkosságnak látszik. a gézt.

éppen le akarta írni. . De Kétségbeesés sebzett. mintha ő maga lett volna. A másik három szellem is ott tartózkodott: kerülgették. ez volt minden! Talán akkor nem fognak így összevissza száguldozni a gondolatai. és nagyon-nagyon fáradtnak. Leírta. gúnyolták és kardjukkal döfködték Sallyt. mielőtt semmivé olvadnának. könyörtelen emlékáradatban. és belemártotta a karmait. és magához is vette. gúnyolódó gyűlöletet. Csak idő kérdése az egész. Semmi sem jutott az eszébe. Rémület fogta el. Halál is bekapcsolódott a támadásba. De a kérdés még mindig nyitva állt: Ennyi év után mit követett el Sally? Miért volt nekik útban? Csak az lehetett az oka. nem tudott most ezen gondolkodni! Túl fáradt volt hozzá. Nagyon kevés időd van . Nem. Le akarta írni a dolgokat.. hogy kiköszörüli a tekintélyén esett csorbát. Tízezer dollár. erre eltűnt. milyen hatalmasak vagyunk. Sally az ágyra vetette magát. A hátán lógott. felfedezte. és hallotta ugyanazt a gonosz hazugságot. megalázott és bosszús volt. most pedig egy szörnyű emlék. Sally az egészet a nő kabátzsebében találta.súgta egy másik. Az egyik fiókban talált valami papírt és egy Gideon-Bibliát. te értéktelen teremtés! Őrült vagy! Sally kiugrott az ágyból. Sally csak erre tudott gondolni. 42 . Az ördög szemébe nézett bele. Készpénz! Már megszámolta. mint amiért a gyűrűt is viselte. Mintha elkapta. Most láthatod. ezért elhatározta. hogy ugyanazon okból vitte magával a pénzt. megtalálta volna egy régi ellensége. Végül valahogyan a padlón kötött ki.ami valójában sok darabból állt. Látta már korábban azt a pillantást. förtelmes szemek! Soha nem fogja elfelejteni azt a rövid pillanatot. az persze rejtély.Ez nagyon úgy hangzott. Űzött vadnak érezte magát. három kötegben: egy húszasokat. fekete haja is idegenül hatott számára. egy ötveneseket és egy százasokat tartalmazó köteg. Elveszett már minden reménységed. szívta ki belőle az akaraterejét. Őrültség rikácsoló nevetéssel. Rögzítheti a gondolatait. Mi volt az a gondolat? Újra feljött benne. és felkapott egy tollat az asztalról. te pedig milyen kicsi! Halott vagy. minden rémálma rátört egy gyötrelmes. Nem tudott gondolkodni. fecsegve két szőrös mancsába fogta az elméjét. ha az egészet papírra veti. érezte azt a szúró. Őrült vagy! Őrült! Ez egy szó volt.Sally a dzsekije után nyúlt. te értéktelen teremtés . Hogy a nő miért tartotta magánál.. tollát írásra készen tartotta a papír fölött.. és a zsebéből előhúzott egy másik tapintható bizonyítékot . Sally a papírra meredt. Őrültség az agyába mélyesztette a kardját. amikor korábbi éveinek minden félelme. kivéve azt. ami a postán történt..Amber. mint egy szénfekete pióca. Felismerte. Borzalmas élmény volt. Valószínűleg az orgyilkos fizetsége. és zűrzavart suttogott az elméjének. . Add fel! Feküdj le! Soha senki nem fog neked hinni. egy kegyetlen ellenség! Annak a kislánynak a szemei! Azok a gúnyos. Az asztal fölé hajolt.búgta egy hang a fejében.

hogy ő majd kívül tartja a szellemeket. Zúgó szárnyakkal visszaröppent a szobába. hol is van. bár lomhák voltak.. hogy elolvassa a papírra vetett szavakat. ami foglyul ejtheti száguldozó. Mind a négy szellem Sally feje körül csoportosult. Ostobaság. a félelem és az őrültség visszajött . és pörögve. hogy ne tudjanak megszökni. azután egy mondatot. A két harcos visszabújt a falba. szaggatott vonalakat. lebeg. akár nem. Hangokat hallott a szobában. és milliónyi értelmetlen szilánkra verték a tudatát. Gondolatai. a kétségbeesés. Zagyvaság. szavakat megformálni az elméjében: Sally. hogy felderítse a terepet. Elveszettnek érezte magát. és köröket. Érezte. és szétzúzta kis csoportjukat. Le fogja küzdeni ezt az őrültséget. majd más jutott az eszébe: Miért kell engem megölni? Már évekkel ezelőtt meghaltam. és szorosan mellette mozgott. és a motel épületén kívül ért földet. Chimon és Scion eleget látott. Kétségbeesés rikácsolva és dühösen állt fel. és csak akkor vette észre. írd le! Fogd azt az átkozott tollat. Chimon árnyékként kúszott át a falon. Csak négy olvasható szó állt legfelül: Őrült. mint egy mindent fehér lepelbe burkoló hóvihar. durr! A kard lapjának csattanása érzéketlenné tette a démonokat. bukfencezve zuhant a semmiben. akár oda tudott rá figyelni. mint a madár a csapdából. krikszkrakszokat hagyott maga mögött.írta.. Gyerünk. Félelem. karjaik. egymásba akadva gubancolódtak össze. Sally Roe. bosszantották és gyötörték. töredezett gondolatait. Nem tudta ezt az érzés lerázni magáról. azonnal ki kell használni a lehetőséget. egy ragyogó fénykorongot rajzolt. Kicsúszott a szorításukból. és írd le! Most megvagy! Soha nem engedünk el! Sally. értelmetlen macskakaparásokat. Le fogja írni gondolatait. Láthatatlanok maradtak. Sally hirtelen képes lett arra. Sally tovább mozgatta a tollat. először egy szót. Felkelt a padlóról. De már elkéstek. Sally. A papír egy fehér ernyővé kezdett növekedni. Győzni fog! *** 43 . Scion egy fejbólintással jelezte Chimonnak. mielőtt azok elszöknének előle. hogy újból megpróbálja. Sally. Gyorsan kellett cselekedniük. hogy a toll mozog. bénító félelem. elrejtőztek előle. gúnyolták őt. mint valami köd. Meg kell tennie. Ekkor jött Félelem. Sallyt elborította egy dermesztő. Most! Nem fogják észrevenni! Chimon kardjának egy gyors mozdulatával egy kis kört. Társai akkor kezdtek magukhoz térni. majd megint egy szót .. Kétségbeesés egy elmosódott csigavonalat leírva hátrabukfencezett. A toll végigszáguldott a papíron. lábaik és szárnyaik tekeregve. bármilyen gondolatot. Scion előbújt. Mind a négyen újból Sally elméjére vetették magukat. Meg kell ragadnia egy gondolatot. Most jön ez a négy féreg idebent! A megfelelő pillanatban kell megtenni. kaotikus firkálással volt tele.. amely elhomályosította a szemét. és éles karmok rángatták. Gondolkodni akart. és leült az asztalhoz. rendezetten követték egymást agyában. Úgy érezte. Tovább írt.bármit. A halál. nevem Sally Roe. Halál és Őrültség egymásba gabalyodva halomra estek. A lap többi része értelmetlen. Egyfolytában ezt írta: Nevem Sally Roe.Sally agya teljesen kiürült. Írnia kellett.

Ben elbújt a raktárban. Miért nem az orvostechnikusokat kérdezi.Megint szünet.De hát magánál van a holttest. hogy egy különleges ajándékkal rendelkezik a megfelelő időzítésre.Nem. Mulligan hagyta. de csak felugrott haragjában. a zsebében sem találtam semmit! Ilyen ostobának néz engem? . Még amikor becsukta maga mögött az ajtót. hogy Parnell is mondjon valamit. . Ő volt a halottkém. hogy Mulligan kirohan a szobájából. Parnell. mondom. annál jobb! Ejnye-ejnye! Mulligan széke ismét megmozdult. 44 . Parnell. hogy az azonnal felkeltette Ben gyanakvását. Telefonon beszélgetett valakivel az irodájában. hogy az őrmester sziszeg és káromkodik magában. azonnal meghallotta Mulligan hangját. . ha akarja! Lecsapta a telefont. maga is végezze a sajátját! . Mihelyt belépett a hátsó ajtón. hogy egyik kezén sem találtunk semmit! Hát ez az! Semmit! Hm. mert arra számított. de olyan visszafojtott hangon. Pontosan úgy szállíttattam el. Minél gyorsabban eltűnik innen.Nem.Parnell megint közbevetett pár mondatot. nem nálam. Parnell. és átkozódni kezdett. . Mióta képes Mulligan halkan is beszélni? Ben magához vette a szükséges dolgokat a raktárból. és megállt a rendőrségnél. Ott állt az irodájában. ha van valami problémája? Igen. hogy magához vegyen néhány fényvisszaverő forgalomelterelő kúpot. amilyen gyorsan csak tudott. hátrafordult és a falnak ütközött. ahogyan felfedezték. Ben előbújt. és ellenőrizze még egyszer! Én végzem a munkámat. és én még nagyobb problémát tudok ebből csinálni.Akkor menjen vissza. ez a maga problémája. Őrjáratozott. majd ismét nekiugrott: . és kiabált a vonal másik végén lévő emberrel.Ben már arra gondolt. akkor is hallotta.

Santinelli az ovális tárgyalóasztal túlsó végénél ült. mennyezettől padlóig érő bársonyfüggönyöket is korábban az ablakok elé húzták. süppedős szőnyeg. aki annyi pénzzel rendelkezett. a súlyos. és valószínűleg nem csinál nagy ügyet egy ilyen apró incidensből. és Mr. Santinelli bizonyára tudja. jóképű ügyvéd volt. amikor Bardine belépett. de a szoba mégis homályosnak tűnt. s aki minden lehetőséget megragadott. Ő tevékenykedett Mr. . . Santinelli irodájának előszobájában. hogy ő jó ember. köszönöm. amelyek a hatalom érzetét keltették másokban.Volna kedves befáradni? Milyen kedvesen invitálnak a kihallgatásra . Két oldalán ott ült két legközelebbi és leghatalmasabb munkatársa.Ó.gondolta Bardine.7 James Bardine fiatal. egy merev arcú. kísérteties küllemű férfi. Általában keményen és határozottan viselkedett . Tudta. Egy túlságosan puha heverőn ült főnöke. Mr. fekete haját hátul hosszúra növesztette. de Santinelli megtiltotta az irodájában a dohányzást. Olyan öltönyöket varratott magának. A szoba falai legalább három és fél méter magasak voltak.szólalt meg Anthony. hullámos. Kellő határozottsággal rendelkezett ehhez a munkához.Készen vagyunk . 45 . Jól csinálta. Bardine nagyon szeretett volna rágyújtani. Halálos csend uralkodott. a falakat sötétre pácolt mahagónilambéria borította. A kávézóasztalon heverő folyóiratok vagy régiek. Bardine felkapta az iratokat. McCutcheon. vagy unalmasak voltak. Drága ruhákat hordott. A Santinelli irodája mellett elhelyezkedő belső konferenciaterembe jutottak. aki évekig el se mosolyodott. és Mr. hogy piros Porsche autóját fitogtassa. és mintha észre sem vette volna. amiket az elmúlt öt év során szerzett. de ez most semmit sem számított. magasra az áll. Bardine gyorsan felállt. Képtelen lett volna most olvasni. Az előtte heverő papírokba merült. megfélemlítő iram. leszámítva a titkárnő kitartó gépelését és időnként a telefon elektromos trillázását. és mindig a kezében tartotta a helyzetet. ősz haj és mogorva arca jellemezte: főnök volt. Mr. a hangja pedig egy mutáló kamaszéhoz hasonlított. Feltehetően figyelembe veszi érdemeit. keménykezű ügyvéd. Amikor a bíróságra ment. A sötét faberakás és bútorzat mintha beszívta volna a fényt. A hatalmas mahagóniajtó kinyílt. . egyenes gerinc és sok hivatalos sárga akta a hóna alatt. és arra várt. De most halálosan félt. Evans. mint egy kripta kapuja. és a hatalmas ajtón át Anthony után ment. Az ajtó a véglegesség érzését keltő halk puffanással csukódott be mögöttük. Santinelli segédjeként és jobbkezeként. A díszes lámpák teljes fényerővel világítottak. aki úgy nézett ki. Lenyűgöző habitusú férfi volt. a padlót pedig vastag. Anthony lépett ki rajta. . mintha egy komornyik és egy hóhér keresztezése lett volna. még a járását is megváltoztatta: gyors. céltudatos személynek ismerték. Elindult. vékony.Ez az öné? . hogy még sokra fogja vinni. Ambiciózus.kérdezte Anthony a kávézóasztalon heverő néhány sárga dossziéra mutatva. egy magas. igen.munkatársai a háta mögött harciasnak és durvának nevezték -. hogy már nem is érdekelték őt az anyagiak. Megpróbált valami meggyőző védekezést felépíteni magában. hogy behívják egy megbeszélésre. már a puszta megjelenésével meg tudott félemlíteni másokat.

. Nem vagyok biztos abban. hálásak vagyunk. hogy egy intelligens elme van emögött. és mindenhol! . Bardine biccentett egyet a két férfi felé... Mr.Sally Beth Roe. Goring. Santinelli feltette olvasószemüvegét. Hm.Különös.. ismerős önnek a Sally Beth Roe név? Első számú nyílvessző. .Igen. A másik úriember Mr... Az ember azt hinné. . . uram.. . De egyikük sem mosolygott. amely pontosan Santinellivel szemben helyezkedett el. Bardine bólintott feléjük.Bizonyára már tudja. hogy felajánlja nekünk segítségét és szakértelmét. .. . uram. Bacon’s Cornerben is.Santinelli egyenesen Bardine-ra nézve megkérdezte: .Itt van Mr. egy jelentéktelen megjelenésű férfi. és a probléma súlya percről percre növekszik. ők pedig visszabólintottak. Ezt nem tréfának szánta.Jelenlegi helyzetünket áttekintve azt látjuk. Mahoney is. hogy milyen gyakran megtörténnek ezek a dolgok. mint amilyennek most tűnik. Bardine.Mr. Bardine. és a következőt kezdte olvasgatni. Santinelli végiglapozta az előtte heverő papírokat.invitálta Santinelli.Igen. Mahoney..Mr. Bardine .És Alicia Von Bauer neve? Ez mintha több nyílvessző lett volna egyszerre. hogy mit ért ezalatt. Milyen érdekes. 46 .. . Egyesek visszamormogtak egy köszönésfélét.Santinelli félretette a papírlapot. hogy mindig felbukkan. . és elrendezte maga előtt dossziéit.Jó napot. és nem is nevetett senki.Erre majd később visszatérünk. és felnézett. Evanst és Mr.. amiért eljött. uram. uraim! .Mr. Bardine. Mahoney ma reggel tájékoztatott engem erről..Az asztal végéhez közel ott ült Mr. Summitból érkezett.. de még mindig nem nézett fel. . . komplikáció. Bardine-t a kérdés szinte átszúrta. McCutcheont már bizonyára ismeri. Anthony az asztal közelebbi végénél álló széket kínálta fel Bardine-nak. amely kezdetben nem látszott olyan kellemetlennek. . . Bardine közvetlen főnöke.Foglaljon helyet.Igaz-e.Nos.Santinelli a mellette ülőkre nézett. amit ők nem viszonoztak. Egy ismeretlen férfi is észrevett az asztalnál. Ez valóban egy szemtől szemben lefolytatott megbeszélésnek ígérkezett. hadd mutassam be önt az itt jelenlévő uraknak.. . és az előtte lévő papírt tanulmányozta. . Mr. hogy felmerült egy kis. .mondta. hogy Miss Von Bauer meghalt. hogy Miss Von Bauer neve rendkívül ismerős az ön számára? . mások csak bólintottak. valamelyik istennek a keze. Bardine elfoglalta a helyét. Santinelli végül abbahagyta papírjainak olvasgatását. . Mr.

igen. hogy könyörtelenül meg akarták ölni. és olvasószemüvege fölött Mahoneyra és Bardine-ra szegezte tekintetét. felettébb fantáziadús terv csúfos kudarcba fulladt.. Ha nem is tudja.. éppen most tudtuk meg. annak ellenére. előre meg lehet velük beszélni. Az önök hallgatását érthetem úgy.Ah. ha megbízatását sikeresen végrehajtja. becsületükre legyen mondva. egészen biztosan sejtheti.. ..Mindenesetre .Erre majd később visszatérünk . Újból feltette olvasószemüvegét.. . Mahoney újból Bardine-ra nézett. és levette a szemüvegét. . és a kulcsfigurákon kívül bevontak a dologba egy helyi rendőrt. hátrahagyva orgyilkosának holttestét ott.Nehezére esik válaszolni.kérdezte Santinelli. ahol elméletileg őt kellett volna hogy megtalálják. nos. de azt kellett tapasztalnia.mondta Santinelli újból a papírra nézve. ..folytatta Santinelli -.. hogy Miss Von Bauer e hét keddjének estéjén megkísérelte ezt végrehajtani. hogy öngyilkosság fog történni a Potter-farmon. legalábbis megpróbálták megtenni. Él. és. és biztos vagyok benne. és kérem javítson ki. hogy a beszámolóm eddig pontos volt? Santinelli nem várt válaszra. .tízezer dollár előleget adott neki. Eddig pontos voltam? Mahoney csak ránézett Bardine-ra..Amit ők. hátradőlt.Más szavakkal: ez az ambiciózus. ha valamiben tévedek.Most térjünk rá a problémára .. .. Bardine visszanézett rá. a hm. Mr. Kinek az ötlete volt ez? Mahoney gyorsan és érthetően válaszolt: . de közben mindkettőjüket szemmel tartotta: . Bardine visszabámult rá.gondolom azzal a feltételezéssel. valahol. Santinelli folytatta.Hogy a dolgok még bonyolultabbak legyenek. hogy teljesen tisztában van azzal. az állítólagos öngyilkos. és még tízezret ígért.. aki a Törött Nyírfa nevű sátánista szervezethez tartozott. és intézzék el a dolgot olyan gyorsan és csendesen. a terv kitalálói kiterjesztették a kört. és persze nem is azt találták ott. Bardine hangja elcsuklott. Bardine-é. Bardine rémülten nézett főnökére. Egyikük sem válaszolt..Hogy beszámolómat folytassam. lélegzik. hogy Sally Beth Roe él. amikor megszólalt: . . uram.az igazi problémára. amennyire csak lehetséges. Először is: nyilvánvaló. és a következőt vette kézbe. hogy ki volt a tettes. összekulcsolta fölötte a kezét. Mulligant.. hogy mivel ez a két személy állhatatosan ragaszkodik ügyünkhöz. hogy az elhunyt. Miss Roe legyőzte támadóját és elmenekült. . Alicia Von Bauert. Santinelli félretolta a papírt. hogy nem diadalmaskodhat ellenfelén..Nyilvánvaló. Hogy miért vagyok ebben olyan bizonyos? Hadd mondjam el önöknek a 47 . Letette a papírt maga elé. akire számítottak. Santinelli leejtette a papírt. valamint a helyi orvos szakértőt . ha a terv sikeresen végződik. és a következő ívet vette kézbe. meg is tettek. Bardine? . név szerint. ah. ön felbérelte ennek a gyilkosságnak a végrehajtására.Mr.. hogy valaki megkísérelte megölni Sally Roe-t. és ezt persze öngyilkosságnak akarta feltüntetni.Santinelli felháborodott az összeg láttán . járkál. nyilvánvalóan erőszakos halállal halt meg. és nem is kapott.

A.Ó.következő problémát! Egy megbízható forrásból tudom. . hogy Alicia Von Bauer egy gyűrűt viselt. azt hiszem..A pénz eltűnt. Amikor meghallottuk. . azt kell mondanom.. A szemöldök újból feljebb húzódott. De semmiképpen sem járultam hozzá az akcióhoz. hogy vizsgálják át a gyilkosság helyszínét és a házat..Bardine megakadt. Amikor Mr. levette szemüvegét. .Mr. Az orvos szakértő kérésünkre megvizsgálta a holttestet. uram.. Mr. a. de ez valószínűtlen. Elképzelhető.. nem? . hogy ez komoly veszélyt jelent. elmegy érte és elhozza? . és azt tapasztalta. uram.. hogy a pénz jóvátehetetlenül elveszett. . hozzánk.Most pedig. mind pedig a pénz Sally Roe-hoz került. Bardine előadta nekem a gyilkosság ötletét. tudtuk. Minden okunk megvan azt feltételezni. de végül csak válaszolt: . Az is nyom nélkül eltűnt. Mahoney és Mr. és azt hiszem... 48 .Eltűnt. ezenkívül a rendőr és az orvos szakértő átnézte az orgyilkos személyes tárgyait. Elküldtünk néhány embert. magamra kell vállalnom a felelősség egy részét.. uram! . akit nem fogok megnevezni. Azután ott van a tízezer dollárnak az ügye. uraim. hogy Bardine meglehetősen zaklatott lett. Sok lehetőséget mérlegeltünk. mint amekkorát valaha is jelenthetett volna.. hogy a gyűrűt étolaj segítségével eltávolították jobb kezének középső ujjáról. Santinelli látta. hogy Bardine-t padlóra küldje. ami éppen elégnek bizonyult ahhoz.bocsánat. hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk ennek a dolognak.. hogy Von Bauer elhelyezte egy titkos számlán.Nagyobb fenyegetést jelent. hogy Sally Roe Bacon’s Cornerben él. nos.szólalt meg Bardine. és egyenesen Mahoney-ra és Bardine-ra nézett. térjünk vissza egy korábbi kérdésre: végül is kinek az ötlete volt ez a gyilkosság? Mahoney szólalt meg először: . . ha békén hagyják. vagy beül az autójába.Miért.. Bardine. hozzá..Ah. az olaj nyomait megtalálta az ujján. talán felhív valakit.. . nem beszéltem le erről eléggé határozottan. A gyűrű eltűnt.. hogy mind a gyűrű.. tízezer dollár tisztára volt mosva.Igen. . Mr.Santinelli hatásszünetet tartott. Santinelli félretolta a jegyzeteit. ismerve küldetésének kényes természetét.Hozzánk. Ezen a szálon nem juthatnak el hozzánk..Öö.. Santinelli. megpróbálta elkövetni . Így ő az elképzelhető legnagyobb fenyegetést jelenti számunkra és tervünk számára..A harmadik probléma az első kettőt foglalja magába. tiszta volt? .. . énhozzám és. . Santinelli jegyzeteibe pillantva folytatta. Bardine? Bardine dadogni kezdett: . Santinelli felvonta szemöldökét.a gyilkosságot. amikor elkövette .Igen. uram.De. . uram? .

.Romantikus kapcsolatba keveredett Alicia Von Bauerrel. Bardine? Még pontosabban. öngyilkosság tervét.. .Mint ön is tudja. . hogy elintézi.Nem az ön otthonában.Azt mondja. hogy megöli Sally Roe-t? .Nos.. nos.Nem. mint a bírói emelvény mellett ülő.És hol történt ez a tárgyalás? . Bardine. . legalábbis nem lealacsonyító értelemben véve.Uram..Bardine gyorsan hozzátette: . Santinelli folytatta: . hogy beszélgetett vele erről a bizonyos problémáról? . soha nem lehetett volna másként magyarázni.Igen.. mintha ölni akart volna. mindig megtárgyalja a rendkívül kényes kérdéseket ilyen megkérdőjelezhető személyekkel? . húszezer dollárért. uram..Bardine úgy érezte magát.Nem egy sátánistával. . Az igaz. Bardine. de jövője már nem..tiltakozott Mahoney. ő.. Mr. Santinelli újból lecsapott rá: 49 . hogy a Törött Nyírfához tartozik. . majd vissza. nos..Bardine úgy érezte.. én. . Bardine. én. Ő hogyan keveredett bele ebbe a dologba? .Én. . jeges szél fújna rá Mahoney arckifejezéséből. uram! . .Én nem hatalmaztam fel őt erre.Az. . Teljesen elkábult. .Nyíltan megbeszélt ennyire fontos dolgokat egy sátánistával? . Sally Roe egy magányos és elrontott életű személyként létezett. annak minden gyakorlati hasznával együtt. erre majd később visszatérünk. Mr. azt hiszem. én úgy értettem. de ők még a mi köreinkben is nagy tiszteletnek örvendenek...Felajánlotta. ugye érti. Ha megfelelően hajtják végre. akinek csak szörnyű múltja volt. Ez nem egy gyilkosság akart lenni. hogy feletteseim jóváhagyásával és felhatalmazásával hajtom végre a tervet. .Nos.Nos. öö. keresztkérdésekkel zaklatott tanú. ugye? Bardine megpróbált megfogalmazni valami választ. hanem öngyilkosság. uram.Bizonyos dolgokhoz ragaszkodunk. mintha egy hideg. ilyesmi megtörténik néha-néha..A nyílt utasításaim nélkül tette! Santinelli meg sem próbálta elrejteni önelégült mosolyát..Van valami hozzátennivalója ehhez? Bardine Mahoney-ról Santinellire nézett. és ő. Mr. Santinelli szeme résnyire szűkült. . természetesen nem! ... lenne néhány kérdésem az elhunyt Miss Von Bauer szerepéről. .Mr.Majd újból támadásba lendült: . felajánlotta. hogy ezt a megoldást jóváhagyták felülről. nem a hálószobájában? Bardine hallgatott.. Az öngyilkosság hihetőnek tűnt... . uram. Azt hittem. beszélgettem vele erről a bizonyos problémáról. Hiába kereste a megfelelő szavakat.Hm. Olyan mozdulatot tett.. uram.

Bardine megpróbálta megmagyarázni a dolgokat: .Soha nem jutott az eszébe.Az Alicia Von Bauer ujjáról elvitt gyűrű. hogy ha balul ütnek ki a dolgok.nyilván azért. hogy soha nem gondolta végig. Bardine. elégedetlennek tartotta ezt a szót. mint mindenki! Ők sem kivételek! Valamennyien hatalmat akarunk. akár ilyen csatornatöltelék patkányok. és végtelenül anyagias. . amit megosztott vele . jelentéktelen kis hatalombitorlónak nem fogjuk megengedni.Meggondolatlan? Mr.. mivel nem óhajtunk társulni velük a nyilvánosság előtt. és büntetett előéletűként tartották számon. és valamennyiünknek megvannak a magunk kis mahinációi és trükkjei. hogy odaadja ezt nekik! Bardine hangját alig lehetett hallani: .ennél a mondatrésznél előrehajolt .. összetörve. hanem folytatta: Mindenki másnak.És ez természetesen az után történt. irányítható volt. Mr. uram! Santinelli figyelmen kívül hagyta ezt a választ. hogy szövetségre lépett vele? . hogy intim kapcsolatba került egy elítélt bűnözővel! . hogy megszerezzük. Ő. ugye? Bardine megpróbálta megmagyarázni: . hogy tetsszen neki -.... amit csinált. az igazi hatalom.A mi embereinket állandóan ilyen személyek társaságában lehet látni. Érti? Ez a kapcsolata Von Bauerrel rendkívül meggondolatlannak minősült! . .Én. Úgy értem.. én azt hittem. .Santinelli megállt. hogy megpróbál őszintén beszélni: .. hozzá kell majd szokniuk ehhez a tényhez. . és e szerint kell majd élniük. hanem a szervezetének is. ez elítélendő volt! Bardine csak ült.. Semmiféle más. érti? .Ők hatalmat akarnak. és mi vagyunk az a kevés kiválasztott.Ilyen emberekkel nem. a hatalom.. Santinelli mindkét kezével rátenyerelt az asztalra. hogy menni fog. ellopta ezt tőlem. az a magáé volt. hogy válaszoljon. azonnal elmond a társainak a Törött Nyírfában? Nem tanult semmit a hatalmi politikáról? Van fogalma arról. hogy ez veszélytelen. . a kevés kiválasztotté. így volt? Bardine úgy döntött. mit jelenthet nemcsak az ön hírnevének. hogy mindent. . De legyen egészen biztos. Arra gondoltam. milyen sebezhetővé tett minket azoknak a hitvány piócáknak a számára? .Már korábban is sokszor találkozott lopva Von Bauerrel! Elmondta neki néhány titkunkat. Bardine! Sátánistákkal nem! Nem kívánunk társalkodni velük. azt állíthatjuk.. hogy az a nő esetleg kém? Fel sem ötlött magában az a gondolat. mintha ki akarná támasztani magát. hogy versengjen velünk a hatalomért. Mr. Mr. némán. azt hiszem! 50 . bármikor elhatárolhatjuk magunkat tőle. hogy teljesen megbízott benne.Santinelli tüzesen és lehengerlően beszélt. mielőtt felrobbanna.Mr.Azt.Nem hagyott időt Bardine-nak.Ő.Uram. feltételezem. akár királyok.. legyenek akár gazdagok.. hogy semmi közünk nincs ahhoz. hogy egy fura csoporthoz tartozott. és most már annyira belehabarodott. és szövetséget kötöttek egymással. beszélt neki erről a problémáról. és ....egyetlen emberünknek sem fogjuk ezután megengedni. uram! Nem én adtam neki! Bizonyára ellopta az öltözőszekrényemről! . Bardine. Biztosra vettem. De Santinelli még nem fejezte be: . meg se lehetett volna állítani. Bardine. mint ezek a sátánisták.. Bardine.Értem..

nem az én dolgom. arra az esetre . és mindig szervezetünk érdekeit kell a legelső helyen tartania a gondolataiban. Tetszenek nekem az eddigi eredményei. hogy ez milyen veszélyes lehet. ami bizonyítékul szolgálhat arra. és fizetett neki tízezer dollárt! Bardine lenézett az asztal lapjára.bólogatott Bardine. és a mi érdekünkben is.. hogy egy időre eltávozzon . . Bardine. . hogy hallgasson.van valami a kezében. és azt állítanánk.A jövőben. Hangja most megenyhült: . . uram. és úgy bánnánk vele. hogy levegőt vegyen és hogy átfúrja Bardine-t a szemével -.hát nem érti . amibe bele van vésve a maga titkos neve. ha valami rosszul sikerülne.Igen. hogy mutasson fel valami meggyőző dolgot! Közben majd meglátjuk.Szóval elvitte a maga gyűrűjét. és az ujjára húzta. uram! Santinelli csak elmosolyodott. Santinelli elkezdte összeszedni a papírjait. .Igen. és elvárom magától is. uram! . uram! . mint ön. .Maga rendes ember.Úgy lesz.Ahhoz már túl késő. méghozzá egy újabb romantikus kaland miatt! Remélem.Igen. A maga azonosítható gyűrűjével . uram! A szavamat adom. hogy mindezeket a kérdéseket végiggondoljam maga helyett.és ez nagyon kemény lecke volt -. hogy az olyan cselekedetek. uram! . és megpróbálnánk elhatárolni magunkat tőle. miért nem használnak soha egy férfinak. a saját érdekében. Santinelli haragjának nagy részét már kiadta magából.Mr. uram! Nagyon sajnálom. A baj megtörtént. mint amiről most beszélgettünk. mint egy irányítható személlyel. hogy semmit sem tudunk a tettéről. . hogy az egyik magas beosztású ügyvédünk bérelte őt fel. Hallgatni fogunk erről az ügyről. hogyan tudjuk eligazítani ezt a zűrt. uram! Köszönöm a megértését. a saját példájával fogja megmutatni. A történtek után ez a mondat jó hírnek hatott. aki ilyen kényes pozícióban van.Igen.Santinelli megállt egy pillanatra. Ezt magának kell megtennie.Igen.. megértettem! .Biztosítjuk az ön számára a lehetőséget..Ó. Bardine. Mr. .további tanulmányok folytatása céljából -. Bardine. ebben egészen biztos vagyok! 51 . és kérem. megtanulta . .

Ben a hűtőszekrényt is megnézte arról sem feledkeztek meg. az ő kis magánvilága. tartalmukat pedig szétszórták. a rongyszőnyeget összetekerték és az egyik sarokba gyűrték. Az összes fiókot kihúzták. Nos. egy alacsony. Az ágy melletti négyszögletes asztalon állt egy kis porcelánlámpa. s valaki beleturkált a lisztbe. könyvek. ahogyan Mrs. némi élelmiszer és egy félig üres Saltine kekszesdoboz. nyilvánvalóan valamilyen fiókokból borították oda. amelyek most ferdén lógtak a falon . Potter nagyon örült neki. Minden fiókot kihúztak. kis dobozok és különféle ruhadarabok hevertek a földön. van ideje arra. Kézzel festett virágok díszítették. amint ott ül a súlyos. a szótár és az értelmező szótár ott lehetett balkézre. Ben megtorpant Potterék kis bérházának ajtajában. Ben egy pillanatra megállt az ajtóban. horgolt lámpaernyő tartozott hozzá. zöld. hogy mire számíthat. a szépen faragott lovat az öltözőszekrényen. és egy szép. hogyan nézhetett ki eredetileg: néhány könyv. Igen. a képeket. De foglalkoztatta néhány kínzó kérdés. mielőtt belépne.. Ennek ellenére Ben könnyen maga elé tudta képzelni. mert Sally itt tartotta kevés holmijának túlnyomó részét. A kis szekrényt átkutatták ugyan.meglehetősen konzervatív . Az ablak alatt állt Sally régi diófa íróasztala. Erre fordította figyelmének és kreativitásának legnagyobb részét. foszladozó konyharuhák. és úgy gondolta. Itt tűnt a legnagyobbnak a rendetlenség. és bement a konyhába. Mrs. a szoknyákat. egy hintaszék. amelyet lehúztak a kis ágyról. s látta a díszes paplant. De egy pillanatra maga elé képzelte. A pulton kis fémdobozok álltak . az most valahol ott van a padlón. és a tartalmukat kiszórták az öreg. a teába és a cukorba. A szobába beáradt a napfény a délre néző ablakon keresztül. négylábú asztalra: ott hevert néhány szedett-vedett mély.és lapostányér. Potter elmondta. pontosan úgy. hogy talál valamilyen választ. fejlődő növényekben oly gazdag vidéknek a képét láthatja egyfolytában az ablakon keresztül. hogy egy kicsit hosszabban időzzön itt. legelésző lovakat és keményen dolgozó parasztokat ábrázoltak. Teljes . a ruhákat és a sálakat. odaadta a kulcsot.mindegyiket kinyitották. de a ruhák többsége még ott lógott benne. legalább valami kis dolgot. vagy pedig elvitték. valószínűleg azért. amit Sally ott tartott.. A hálószobához ért. A párnát ledobták a heverőről a padlóra. és remélte. Ben megfigyelte a blúzokat. Szemmel láthatóan ez lehetett Sally kedvenc szobája.ruhatára tiszta. amin dolgozott. érdemes szétnézni. és ennek az egész.nem mondható hivatalosnak.finoman kifejezve . és még néhány helyen meg kell majd állnia útközben. bármi legyen is az. Ben az órájára nézett.derűs tájakat. Ez a kis kitérő az úgynevezett öngyilkosság helyszínére . és sokat kiszórt belőlük. egy kis teásdoboz. ide-oda gurul vele. de meg volt repedve. vékony lábakon álló lámpa. napfényben fürdő. A szoba közepén papírok. amely ide űzte őt. benne tollak és ceruzák a jobb oldalon. meg egy szürke és barna színű rongyszőnyeg alkotta a berendezést. középen pedig. 52 . A szekrény levendulaillatot árasztott. rásüt a nap. Belépett a házba. kerekeken álló faszéken. A kis nappali szoba hiányosan volt bebútorozva: csak egy öreg heverő.8 Itt már járt valaki! A házban minden a feje tetején állt. régi katonai evőeszközök. vasalt és rendezett volt. és felkészítette arra.

Éppen azt akartam megkérdezni öntől. Úgy sejtem.. De már emlékszem. .. . és rázta a fejét a szörnyű rendetlenség miatt. persze hogy beengedtem őket. mit tud erről. . Mulligan őrmester azt mondta. Ben lépéseket hallott a teraszról. majd megkérdezem Mulligant. mi mást lehetne tenni a ruhákkal meg a többi holmival most. . A nő megrázta a fejét.Igen. .Most nézze meg! Még soha nem láttam ilyen förtelmet! Ben maga is eléggé megrökönyödött. És mondja meg nekem. . mit kellene tennem a..Biztos úr. és a nappali szobában találta az asszonyt. szörnyen magányos lehetett. és ismét a nappali szobát méregette. amikor Sallyt „múltból visszamaradt hippinek”. Szegényes holmik.Egy pillanatra megállt a teraszon. és amikor elmentek. és a bekötőutat nézegette. Mit gondol. hogy nyomra vezető jeleket és tárgyakat keressenek. azért jöttek. hogy milyen barna ott a fű? Mindig ott parkolt. .Ezek a mi embereink voltak? . érdemes panaszt tennem? .Cecilia benézett az ajtón.Ez az! Az autó! Ben utánament. . nincs is itt. én már semmit sem értek. gondolom mindent összepakolnak. asszonyom. . egy egyszerű következtetés: Mulligan súlyosan tévedett. hanem csak egy futó benyomás. 53 . Potter hangját. hogy majd rendet is csinálnak. amint a közelben felcsendült: . amikor őt halva találtam. hogy mit csináljak Sally kisteherautójával most.Ben körülnézett. és lassan az ajtó felé indult. Majd utánanézek..Talán már a rendőrség zárolta.. vagy külön élt a férjétől. .Nos. Ben kíváncsi arcot vágott. . akkor az autónak is itt kellene lennie. így nézett ki a ház.. vagy valami ilyesmi. .De azt hiszem.Ez kissé különös.Ó.Eszébe villant valami. hogy vagy elvált. és odaadják valami jótékonysági egyletnek.Van valami baj? A nő még mindig jobbra-balra nézelődött. Úgy tűnt.Ez. nemde? . elbizonytalanodott.. Biztos vagyok benne. Ott szokott vele megállni. itt vagyok. Látja. majd felismerte Mrs. egy „örök vesztesnek” nevezte..Hát.. hogy meghalt. . Karba tett kézzel állt. ez szokatlan? . mihelyt lezárták a nyomozást. Ben felfigyelt erre. Mr.Mindig azzal ment dolgozni. és mindennap azzal jött haza. . nem egy hosszú. Cole! .... hogy mit válaszoljon.De nem állt itt aznap este.. . Visszament a bejárat felé..Hát. aprólékosan megfogalmazott gondolat. Nem tudom. hogy Sally meghalt. és ha aznap este itthon tartózkodott. Én az ön helyében nem aggódnék. hogy az állatok voltak az egyetlen barátai.Azt állították.

. . harminchat lehetett.. És az életkora? . gondterheltnek tűnt.És vörös haja volt? A nő egy kissé türelmetlenül nézett rá... hogy egy ilyen szép. Ennek nincs semmi értelme. nagy. Úgy érezte.Mmmm. hát csinosnak nézett ki. sőt egy tűzoltóautó is. százhatvanöt centi..Hé! Valaki irányítsa már a forgalmat! Egy kicsit hajtsátok meg a kocsikat! Társa odament hozzá a roncstól.Hát.. A hatósági személyek tekintélyes csapata gyűlt össze: megjelent két rendőrkocsi. Ben még egyszer megkérdezte: . .Hát persze. James Bardine.Nem tudom. de ez két évvel ezelőtt történt. fontos lehet: . annyinak is néztem. de megfáradt.. aztán végül bumm! Úgy lecsúszott az útról. Ben nem gondolta.Hát. Olyan volt a haja. barna szemekkel. 54 . De hirtelen már nem volt ebben annyira biztos. tehát azt hiszem. két mentőautó. . Nem. a tüzes kis ügyvédkölyök. és ez elég nagy látványosságot jelentett. ..Gondolom meghalt. A kedvenced. *** A piros Porsche több mint kilencven mérföldes óránkénti sebességgel haladt.Hát igen . és az egyik kanyart nem tudta bevenni.Nem látta aznap este? .Szóval igazam volt? . és belerohant a töltésbe.Ó.Kezét tenyérrel lefelé felemelte. hogy a kérdés. Kirepült az autópályáról. amit feltesz. hogy csak na! . vörös hajú nő mi másért élne magányosan és teljesen egyedül. . hogy ezek a kérdések nem helyénvalóak. amikor kibérelte a házat. . Mrs. . de igen.Igen.mondta egy vakációzó nyugdíjas -. hogy harmincnégy. Az arra haladó autósok szokás szerint a nyakukat nyújtogatták.. Potter.Ez az igazság. Néhány autó azonnal megállt. kirakták az útra a forgalomelterelő kúpokat.Milyen magas lehetett? . hogy szinte állva hagyott. A megkülönböztető jelzések lámpái villogtak...Öö.Túl gyorsan ment . . A helyszínelő rendőr elkiáltotta magát: .Vörös hajat mondott? . tudja? Szeplős arc. úgy ment el a lakókocsim mellett. mint a napkelte.Százhatvan... és a főút forgalma erősen lelassult.. A rendőr mindent felírt..tette hozzá a felesége. azt mondta. Brent! . de a bőre ráncos volt. .Körülbelül ekkora. hogy nézett ki Sally? .Szereztem neked egy igazolványt. lett elég tanú.

*** Lucy Brandon és leánya. majd a többiek megoldják a problémát. . Lucy talált egy kevés párolt húst a fagyasztóban. . és gyengéden ringatva magához ölelte. hogy tudott ez kanyarodni ezzel a géppel! Soha egy mozdulatot el nem vétett! Defektet kaphatott vagy valami ilyesmi. De miközben ezt a kegyetlen feladatot végrehajtották. ingerültek és szétszórtak voltak. a feljelentés benyújtása és az ezzel kapcsolatos dolgok. lassan haladtak vele. hogy ki tudják onnan szedni. hogy aznap este az arca megjelenik a televízióban.Nem. Örülnél neki? Amber a babát ringatta.Igen.Valószínűleg elaludt a volánnál. Vére még akkor is szivárgott a földre. . . Amber levette kabátját. édesem. a keresztény iskolába nem. hogy kitartson elhatározása mellett. egyikük sem érezte a kén szagát. amikor a szellemek elrepültek.nézett rá rosszallóan a társa. és belenézett festett kis szemeibe. délután öt óra körül ért haza. és beleszorult az összegyűrődött motorháztetőbe.Hát. ne aggódj emiatt! Végezzük el a saját munkánkat. amikor a mentősök elkezdték kihúzni az összegörbült fémlemezből. . Túl fáradtnak érezte magát. és rettegett attól a gondolattól. . Megpróbállak visszavinni Miss Brewer osztályába. készített hozzá egy kis salátát . .Hát persze. sem pedig a fekete. Amber. A nappal legnagyobb részét Claire házában töltötte ahelyett. A holttestet próbálták kiszabadítani. aztán tűnjünk el innen! James Bardine ugyanúgy összezúzódott és szétroncsolódott. . . Nem hallották a pokoli vihogást. . Szét kell majd vágni a kocsit. és gondolatait egészen más dolgok foglalták le ahhoz.Nem létezik. Nagyszerűen vezetett. hogy miért.Öregem.. hogy képes legyen valami komoly ételt készíteni. mint az autója. A mikrohullámú sütőben felmelegítette. bőrszerű szárnyak szokatlan zaját.Mami! . Milyen kár! Társa lenézett a vízelvezető árokba.Ugyan. Mindketten fáradtak. és még mindig nem volt egészen biztos abban. rózsaszínű ruhába öltöztetett szőke babát. édesem! . Félig átment a szélvédőn.Én a keresztény iskolába akarok járni! 55 . .Fényes nappal? . ahol néhány férfi a kocsi elejét vágta szét és szedte darabokra. Felvett egy hosszú. A rendőr ezt is felírta. és ledobta a nappali szobában a padlóra a babái és a játékai közé.Nem mehetnék vissza az iskolába? Lucy nem örült ennek a kérdésnek.szólalt meg.ennek most meg kell felelnie vacsorára. Ez még jobban megnehezítette számára. Nehéz munkának ígérkezett.válaszolta Lucy a konyhából. Csodálkozom a dolgon. és nem látták a kocsi hátulja felől rájuk bámuló sárga szemeket sem. Lucyt nagyon felkavarta ez a nap. Amber számára a nap egy merő zűrzavarnak tűnt. akkor már nem tudunk fogócskázni vele. hogy az iskolában lett volna barátai között.

. Lucy közelebb ment hozzá.Amber! A kislány nagyon csendesen ült. . . mit tegyen. kérlek! A kislány oda se nézett. azt mondtam. és úgy rugdalózott.azt szándékozott mondani.Amber.. kék szemei üresen meredtek a semmibe. . Lucy álltában megdermedt. .Tényleg minden rendben van. majd néhányat bukfencezett. és arcára eksztatikus mosoly ült ki. . felugrott a levegőbe. Lucy most már valóban haragudott. . A kávézóasztalon álló kis játékautót nézte. Amber. . és a kerekek hangját utánozta. mert a barátaid előtted mennek! Lucy nem tudta. Zűrös napunk volt. fejét rázta.harsogta Amethyst érdes hangon nevetve.Lucy megnyomta a mikrohullámú sütő gombját.Amber! Azt akarod. Már kezdte unni ezt a dolgot. 56 . amit életnek hívnak! .sikoltott fel a kislány örömmel.Gyorsabban. Amber egyre mélyebben belemerült melankóliájába. ..Hejhó! . hogy akaszd fel a kabátodat! . akaszd fel a kabátodat. és lóként ágaskodott a felborult kisautó körül. mint egy féktelen csődör. amitől szőke hajfonatai vállát verdesték. . és felakasztotta saját maga.Amber.Nem akarok visszamenni Miss Brewer osztályába! Nem akarom azokat a dolgokat tovább csinálni! Lucy benézett a nappaliba.Gyorsabban! . Felvette Amber kabátját. otthagytad azt. . elég volt! Ne legyél Amethyst! Nem akarom. Ó nem! Már megint! Amber felállt. leesett a szőnyegre. és megragadta a kisautót.Aahhh! . mint egy ujjongó ló a lovasbemutatón.Az asztal körül futtatta. A baba kihullott a kezéből.Olyan esetlen voltál! Lucy hátrált. és ismét nyerített.Amber. kék szeme táncolt. hogy utasításának nagyobb nyomatékot adjon. majd máskor beszélgetünk erről. hogy Amethyst legyél! Akaszd már fel a kabátodat! Amber odaügetett a kávézóasztalhoz.. még gyorsabban. amint lánya ott táncolt. . hogy. Úgy nyerített.És most megszabadultál. lóhalálában! Azután egy utolsó sikoltással és egy erőteljes kézmozdulattal meglökte az autót az asztal végéről. Amber! Tényleg ne félj.. .kiáltozta Amethyst. . hogy „elfenekeljelek”. Az végigrepült a szobán. amely zümmögni kezdett. . de ez a szó most nem tűnt megfelelőnek.Hát. lóhalálában..

. hogy mi ez. Ez volt az első kérdése. folytassa! 57 . Ők voltak az utolsó ügyfelei aznap. és hogy kínáljon gyors. De most megint itt van valaki. Ó. mielőtt csalódást okozna nekik? Talán közölje velük.Jó. Csak a fejét rázta. .9 . micsoda elvárásokat támaszt sok ember! Itt van ő. és akinek a számára az élet küzdelmek és hibák sorozata. hogy tegyen csodát. amely összetettnek és bonyolultnak ígérkezik. Ő is ott tartózkodott. Mark kedves. Én elhiszem mindazt. . és szinte mindenki egyetértett abban. fizetnie kell a jelzálogkölcsönt. Tom megpróbálta megmagyarázni: . viszont ismerte és kedvelte Mark Howardot. egyszerű megoldásokat egy olyan ügyben. és azt várja tőle... Ez nem igazság! Mark pásztor úgy látta. Ezt most biztonságosabbnak érezte.Megnyilvánult. aki éppen hogy csak meg tud élni a fizetéséből.Rendben van. hogy egy démoni szellem beszéljen rajta keresztül. Corrigan próbált udvariasan viselkedni. . . hogy Tom józan és megbízható ember.. egy szellem. Corrigan ujjaival megtámasztva homlokát lenézett az íróasztalára. egy józan gondolkodású férfi.a Biblia szavaival élve „tisztességben őszült meg”. az ötvenes éveiben járó férfi volt. Az ilyen embereket médiumoknak szoktuk nevezni: ez az. akinek van egy problémája.Igen. Ez mindig a jó emberekkel történik meg! .Corrigan egyszerűen nem talált megfelelő szavakat érzelmeinek kifejezésére...gondolta... ezenkívül szavait Mrs. egy szellem nyilvánult meg. de nincs pénze. . Corrigan.. jó. Corrigan megrázta a fejét.. amit mondott. mint hogy belenézzen Tom Harris és Mark Howard pásztor szemébe.Igen. és a feljelentést kezdte lapozgatni. Egy sóhajtással hátradőlt. biztosíthatom önt afelől. hogy a Jó Pásztor Közösségi Gyülekezet sok jót tett saját tagjaiért és az egész településért. akire vár otthon egy drága feleség és négy gyermek. alig vetett közbe egy-egy szót. tudom. Corrigan Isten hasznos szolgájának tekintette őt. de. Egyáltalán érdemes meghallgatnia a továbbiakat? Meddig engedje ezt a két férfit elmenni. mennyi az ügyvédi díj egy ilyen ügyben. aki . becsületes.. hogy ezáltal vezesse le érzelmeit. de valószínűleg ez jelentette a legkínosabb beszélgetést az összes közül.Hogy mit csinált maga? Wayne Corrigan ügyvéd eddig a pontig türelmesen hallgatta Tom történetét. mint bárki másnak. rendben van! Corrigan egy pillanatra elgondolkodott.Mr.A kislányon keresztül. és így zárja le ezt az egész beszélgetést? Tom Harrisszel nem állt közelebbi ismeretségben. és látta az esetet. hogy ideje beleszólni a beszélgetésbe: . a negyvenes éveiben járó kisvárosi ügyvéd. de ez nem ment könnyen. Fields is meg tudja erősíteni. amikor valaki megengedi.

szülő panaszt tett.gondolom.keresztény . hogyan lehetnek jó lovak.Foglalkoztam egy üggyel egy évvel ezelőtt: egy iskolában tornaórák keretén belül jógát. mit kezdjek ezzel a dologgal. . és kezdett komoly fegyelmezési nehézségeket okozni. Zavarta az osztályt és a tanítás rendjét. néhányan lovakként viselkedtek.Hát.Rendben van. Körülbelül egy hónapjába került.kérdezte Tom.. Aláírásával igazolta.Panaszt tettünk a körzeti tanfelügyelőségen.kockáztatott meg Tom egy megjegyzést .A kislány. . egy darabig még ott ült a padjában. hogyan szokták ezt a gyerekek.. 58 . de nem értük el a kívánt eredményt.Mark kíváncsivá vált.. és az ő lova . .Tom nem volt biztos abban. képzeletbeli vezetőkkel. és hogy ez egy nagyszerű mulatság. hogy ne lehessen a programot kifogásolni. De szeretném hallani a történetének a folytatását.. gondolom azt.. . elvesztették az ügyet.Egyetértett Mrs.Relaxációs módszerekre? Tom és Mark egy reménysugárral a szemükben pillantottak egymásra. és megkérdeztem tőle. és folytatta a történetet: .. hogyan csinálják a mutatványokat és hogy.. amit ő Miss Brewer osztályában tanult .De aztán.. Édesanyja hozta és íratta be őt hozzánk.. Néhány . hogy Amber mit csinál. mintha egy lovasbemutatón lennének. Ezzel még nem is lett volna semmi baj. .. hadd csinálja. és találkozik különleges barátokkal. Ágaskodva ment be a terembe. Amikor szóltam hozzá. .Igen. Brandon az önök hitvallásával? . mintegy három hónappal ezelőtt került az iskolánkba. .Tud a testi fenyítésről szóló paragrafusról is? .. .Nos.ez a Bacon’s Corner-i általános iskolában van -. Ezután a szünetben elkezdte tanítani a gyermekeket. . tehát hagytam.mutatta meg a többi lónak. De Amber a szünet után is úgy csinált. . Azt játszották.. mint egy ló. relaxációra. . mint egy ló. .ebben valóban nem volt semmi szokatlan. csak nyihogott. folytassa! Tom összeszedte gondolatait. míg be tudott illeszkedni.És. Láttam. .. feltételezem.. hogy elfogadja. hogy akarja-e folytatni. mert ettől az ember jobban érzi magát.Igazából nem elvesztettük. hogyan ágaskodjanak fel.Amber egy ideig nagyon jól kijött a többi gyerekkel.Mi történt? . Ismeri tantételeinket. A gyermekek gyakran játszanak ilyen játékokat . hogy elolvasta. Az iskola egyszerűen megváltoztatta a gyakorlat nevét. Úgy tűnt. a többiek lettek az idomárok. ennek részeként pedig relaxációs módszereket tanítottak. . és mutatványokat hajtottak végre. hogy a többi gyermeket egyébként sem érdekli ez az egész. Amber lett a vezető a csoportban. s így már nem tűnt vallási kérdésnek.Hallott már erről? .amit ő játszott .Ezután a gyerekek elkezdtek fantáziajátékokat játszani . Nem igazán tudtam. hogy azt teszi. mi folyik itt? Azt válaszolta. . majd minden elfogadható ok nélkül elkezdett fel és alá táncolni a padsorok között. .tudja. hogy az iskola egy keleti vallást tanít. és minden maradt a régiben.Szóval. Elejtettük.

rúgkapálni kezdett.. Kettőnknek kellett kivinni őt a közös helyiségbe. és csak együttesen tudtuk lefogni.Ha nem tévedek. Azt mondtam neki: „Amber. .Ki fenekelte el Ambert? . Nem ellenezte. . nyerített. hogy Corrigan mire gondol.. hogy gondolkodjon. . és úgy jött be az osztályba. és végül este sikerült beszélnünk Mrs.. a fiúkat pedig egy férfinak. amelyet szabályzatunk világosan megfogalmaz.. .Mrs. Mrs.Ez jó.Nem. Corrigan ismét a feljelentésre pillantott.Körülbelül egy hónappal ezelőtt. mint Amethyst. most már ülj le. a déli szünetben kezdődhetett. Nem Amber Brandon volt. és elfenekeltetni Mrs. 59 . nem. Jegyzőkönyvet vettünk fel az esetről. kénytelen voltam kivinni őt az irodába.Tom megvonta a vállát. Miután Ambert megbüntettük.szólt közbe Mark. hogy szembeszegül tanára akaratával.Azt hiszem. . Brandonnal? . Az egész személyisége megváltozott.Ezt már nem tűrhettem tovább. De mikor.Ekkor valami hatalmat vett a kislány fölött.Tom a kezével utánozta a mozdulatot . és úgy kellett kivonszolnom őt az osztályból . művészettörténet-tanárunk órákat tartott aznap. Elkezdett káromkodni és átkozódni. szembenéztem vele.Igen. és azonnal megpróbálunk érintkezésbe lépni a szülőkkel... huh.. és ezt mondta: „Én nem vagyok Amber. persze! . hogy mi történt.. ugyanúgy. Egyetértett vele.Azt hiszem. A többi gyermeket ez valóban zavarta.Tom elhallgatott. mint.. . még a többi gyerekbe is. mintha sírni akarna. hogy meglássa mi történik. amikor beíratja hozzánk a gyermekét. Brandonnal.. Megpróbáltuk hívni otthon is és a postán is. . amikor a gyermek úgy dönt. és elmondtuk neki. ez a feljelentés második pontja.Hogyan reagált ő erre? . és átszaladt. és akkor. Egy lapos fadarabot használunk erre. hogy folytassa: . hanem határozottan megfogtam. .. Félrevonulunk a tanulóval.Ez a dologban a legkülönösebb.. Azt az eljárást követtük. . hogy elfenekeljük Ambert. . . Fields tisztán hallotta a felbolydulás zaját az előtéren keresztül. és. de akkor.belekapaszkodott a padokba és a székekbe. Az én nevem Amethyst!” . ..Tom megállt. Ez alkalommal már nem olyan elnézően viszonyultam hozzá. ő látta el a tanú szerepét.. . és a helyzet kezdett nagyon kiéleződni. Magánkívül volt.. és kénytelen voltam kivinni.Ó. Egyszerűen őrjöngött. A karjánál fogva megragadtam...Huh. de sehol sem tudtuk elérni. ez annál is rosszabbnak tűnt. ha megérdemli..Mondd meg a lány lónevét! . gúnyolta Jézus nevét. . és maradj csendben!” Erre ő .Corrigan az asztalán fekvő okiratra pillantott. Fields.Hm. Nálunk alapelv. hogy a lányokat egy nőnek kell elfenekelnie. . mint egy vadló.jutott eszébe Tomnak ez a részlet. és miután gondosan mérlegeljük a körülményeket. Úgy nézett ki.Kapcsolatba tudtak lépni Mrs.. imádkozunk vele. a dolgok elég simán mentek mintegy három napig. és amellyel minden szülőnek egyet kell értenie. igen.Végül elkaptam. Volt ott szemtanú? . Valakinek a befolyására megváltoztatta a véleményét. Tom tudta. mint korábban. Fieldsszel. Amber megint „lóvá változott”. Kényszerítette magát. .

a börtönben kötöttek volna ki. De valószínűleg nem a valóságnak megfelelően mondta el a történteket. Corrigan hátravetette magát a székében. Corrigan visszaült a helyére. és maga megpróbál kiűzni belőle egy démont! . s szembeszegültem vele..Ekkor. Megparancsoltam neki. .Most már mindkét kezét használta. hogy ez a viselkedés helyénvaló volt! . de akkor is szüksége lesz egy olyan földrengésre. mint ami Filippiben történt. Se Corrigan. 60 . mutasson be egy bravúrt. hogy némuljon meg. és Mark arca felé mutatott. Mrs. az nála a felindultságot jelentette. Brandon másnap eljött az iskolába. egy tízéves gyermek. íróasztala fölött előrehajolva az előtte heverő feljelentést lapozgatta. és fizikai bántalmazással.kérdezte Corrigan.Megpróbált kiűzni egy démont egy tízéves gyermekből. azt hiszi. Nem tettek fel kérdéseket. . Corrigan a könyvespolcára nézett.Corrigan ujjával pattintott egyet.Igen. Mark tiltakozott: .Most már tudja . hogy ki tudta űzni belőle? . terrorral.Megverték és börtönbe vetették őket egy démon kiűzése miatt. és nem lett volna szabad ezt megtennie anélkül.Pásztor.. mielőtt teljesen lecsúszott volna a székről. mert egyre hevesebben gesztikulált. . utána ismét önmaga volt. . . ugye? . Ugye tudja. méghozzá jogi tanácsot. . Egy magánkereset miatt ugyan nem fogják magát bebörtönözni. és győzze meg ennek az országnak akár csak egyetlen esküdtszékét is arról.Nos. mielőtt. . hogy a démonok valóságosak? Corrigan íróasztalára ejtette karját. amikor hazament.kérdezett vissza Tom..Igen. . és menjen ki belőle.. hogy Amberen keresztül egy démon nyilvánul meg. és ha ő csak egy kissé emelt hangon beszélt. és egy mélyet sóhajtott. lassan egyre lejjebb csúszva székében. .Na de jogi tanácsot? Ezt honnan tudhattam volna? Mikor kért Pál és Silás jogi tanácsot. ugye ezt akarta mondani? . Corrigan.Miért. hogy kimondja a legnehezebb szavakat. .Tom megállt. ezzel az Amethysttel. Mindketten a történet folytatását várták. Tom szemmel láthatóan zavarba jött.. megfélemlítéssel vádolt minket... hogy az a démon elhagyta Ambert. hogy tanácsot kért volna valakitől. szellememben felismertem. nem lett volna szabad egyedül cselekednie..Ezért természetesen azt feltételezte. Azt hiszem. Jézus nevében. tudja mit mond a Biblia a démoni tevékenységről..vetette közbe Mark. se Mark nem mondott semmit. rendkívül felháborodottan viselkedett. először is. ..Mr.szólt közbe Mark. Tom azonban tiltakozott: . Maga most ugyanennek a dolognak a magánjogi verziójával néz szembe.. mit kellett volna tennem? . hogy az esküdtszék ezt elfogadja? Tessék..De ezután rendbejött. Egy gyermek.. Tom rákényszerítette magát.

.Ames. Corrigan kopogni kezdett a feljelentés első lapjának alján: ..Szövetségi pénzek? . ami át fogja segíteni őket a szövetségi állam bíróságainak ajtóin: egy anya személyiségi jogainak megsértése a szövetségi állam pénzének vallásos oktatásra történő felhasználása által . és hogy bemocskolják magát a nyilvánosság előtt.hogy kimentse magát ebből a helyzetből. Az ASzJE.kérdezte Tom. Egy gyermek sérelmére elkövetett botrányos vallásos magatartás. hogy el fogják venni magától a gyermekeit. és bevonták őket is a dologba.. . eltúlzottan vallásos oktatás. még azelőtt. elfenekelés által elkövetett fizikai bántalmazás. miért vették el magától azonnal a gyerekeit? Mihelyt az ASzJE tudomást szerzett erről az ügyről. akiket semmi más nem érdekel.ez pedig a Munson-Ross-féle személyiségjogi törvény. 61 .De nézzük csak meg a keresetet. és ennek számos. Mit gondol.látszólag feddhetetlen. Jefferson és Morris az ASzJE tagjai. egy démon kiűzése (ez csak természetes). miért voltak ott és filmezték le. erényes és idealista jogi szakemberek egyesülete. hogy beleköthessenek magába? Mit gondol. Ők működtetik a helyi szervezetet. . Az ASzJE piszkos módon játszik. ezt tudják. mert az ASzJE fel fogja használni ezt az összes kényes kérdést a közérdeklődés felkeltésére és felkavarására. gyülekezetek és egyházi szervezetek ellen indított törvényes eljárások között olyat találni. Erről egy szót sem szólt. eddig világos? Ő a szövetségi állam alkalmazottja. hogyan kerültek oda a lakásához és a rendőrségre. zaklatás. és erőszakos módon képviselik liberális nézeteiket errefelé évek óta. amikor átadták magának az idézést? Azért. diszkrimináció és vallásos tanítás a szövetségi állam pénzének felhasználásával. Gondolom.valószínűleg kicsit ki is színezték -. azért. .. valamint „A szövetségi állam naponkénti gondoskodása” és „A magán-általánosiskolák támogatásá”-ról szóló törvényeknek a megsértése.Ez az egész olyan. hogy megjelent volna a bíróságon. És felfogták a kulcsszavakat? A szövetségi állam pénzének felhasználásával! Ez az. Így már előre megbélyegezték magát. az egész országra kiterjedő fiókintézménye.. talán ez az eset. huh. egyébként hogyan tudhatott volna a sajtó arról. Ezt nem tudták? Tom nagyon meg volt lepődve. a pásztor. amely káros a gyermekekre. csak a szabadság.Lucy Brandon a postahivatalban dolgozik. amely mögött ne állt volna ott az ASzJE. Tom. mint a dinamit: nagyon meg fogja nehezíteni az ügyet. rásütötték magára a gyermekek bántalmazójának a bélyegét.. és ennek „A szövetségi állam naponkénti gondoskodása” elnevezésű törvénynek az értelmében anyagi támogatásban részesül Amber tandíjának a kifizetéséhez. . a gyülekezet és a gyülekezet vezetősége ellen nyújtottak be. akik azonban motívumaikban és célkitűzéseikben bűnösen liberálisak és keresztényellenesek. Manapság egyre nehezebben lehetett a keresztények. hogy botrányt kavarjanak. Mit gondol.Ez nekem új.Azt hittük. Mark és Tom egymásra nézett. amelyet.. azonnal kiszivárogtatták a gyermekvédelmiseknek az információt . ez a hírhedt szervezet . Ők szeretik az ilyen pikáns híreket. az iskolaigazgató.bűnszövetkezetnek is lehetne nevezni .. Mark védekezni kezdett: . Az Amerikai Személyiségi Jogok Egyesülete minden ilyen ügyre ráteszi a kezét..

Elhallgatott. akinek a legkevésbé akarok csalódást okozni ezen a földön. mert én „az ő testvérük vagyok az Úrban”. és könyvszekrényére nézett.. de. de. ha valaki szövetségi pénzből részesül.szövetségi bíróság elé ezt az ügyet. bármire ráhúzható füstfelhő.. kivel tudnának konzultálni egy ilyen dologban. blablabla.. Ez azt jelenti.. Corrigan elhallgatott.Mielőtt bármit mondanának.Akkor most mit tegyünk? . hogy amikor keresztények belekeverednek egy bírósági ügybe. Corrigan idegesen felnevetett.Figyeljenek rám. .Corrigan eltolta a székét az íróasztalától. . hogy az asztalára nézett. hogy maga ezt tudja. tudja a megyei ügyész. Talán nem is akarta. hadd osszak meg önökkel néhány elkedvetlenítő információt. Nem fenekelhet el egy gyereket.. Most már a szőnyeget bámulta. illetve hogy egy vallást valakire rákényszerítsen. Nem. hogy azt mondja róla. hogy szükségük lenne egy ügyvédre. értsék meg! Úgy értem. én keresztény vagyok. Tudja a rendőrség. Ez ennek az egésznek a lényege: találnak egy homályos törvényt.. nem tudom biztosan. az azt jelenti.De éppen most hoztam egy új szabályt ebben az irodában: tovább már nem vállalom olyan keresztények védelmét. a kongresszusnak egy ügyes húzása. és bírósági ügyeket csinálnak belőle.Nos hát. Ezt nézzék: kötelesek megjelenni két hét múlva reggel kilenckor a Kerületi Szövetségi Bíróságon Emily R. És ami a legrosszabb. szövetségi bíróság. és „A magán-általánosiskolák támogatásá”-ról szóló törvény egy nagy. Mark ezt a kijelentést kissé különösnek érezte: . az egész megyében minden keresztény tudja. nem.De hát. hogy ezt ingyen fogja megtenni..szövetségi törvényeket idézve . 412-es szoba. emberek. Most az ASzJE arra készül.. mi nem is gondoltuk.Érdekes. De bárhogy is van.. hogy ezt pontosabban meghatároztassa a szokásjog... testvér. majd kinyögött valami válaszfélét: . és ezt mindenki tudja. . tudják a helyi bírók.Hát. Ez egy szövetségi ügy. miközben kereste a szavakat.kérdezte Tom. azt mondanám. Ó. .Howard pásztor.. . Fletcher bírónő előtt.. 62 .. ön az. a bírósági döntések precedensei vagy talán a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján.. már megint el kell ezt magyaráznom naiv mártírok egy újabb csoportjának.Úgy érti. Ez „A szövetségi állam naponkénti gondoskodása”. . démoni megszállott. vagy megkérdeznék. akik nem tudnak fizetni szolgálataimért. mint például ezt is. és megrázta a fejét. hogy nem vállalja ezt az ügyet? . méltányolom az önök álláspontját. nem sértésnek szánom. Na jó. ... nyugati körzet. Corrigan számára már nem jelentett elegendő védettséget. Nos.. kérem. hogy a bíróságon olyan széles körben kiterjesszék a törvényt. és semmi egyebet sem tehet meg. nem okozhat lelki kínokat egy kiskorúnak azáltal. amiről a legtöbb ember soha nem is hallott.hökkent meg Mark. nem tudom elvállalni. hogy a vallások között különbséget tegyen. hm.. amennyire csak lehet. amit az ASzJE le akar tesztelni a bíróságon. néhány kis kézmozdulatot tett. . hogy nincs joga ahhoz. hogy miért nem. homályos.Hirtelen kicsúszott a száján: .. Ezért viszik .. akkor engem hívnak fel.

Bacon’s Cornerben nincs ügyvéd. .De aztán.Időnként kis híján elismerem magamban. vagy pedig ingyen vagy csökkentett áron általában radikálisan csökkentett áron .. de már annyi előítélet halmozódott fel az igazságszolgáltatás egész rendszerében velem szemben.. hogy a szabadságunkat veszélyezteti. tehát megint csak nem fogom megkapni a pénzemet. Nagyot változott a világ. hogy azok nem szavahihetőek. Nézzék. hogy Isten majd megjutalmaz engem a rájuk fordított időmért és az áldozatkészségemért. A maguk esetében gyakorlatilag semmi esély nincs arra.Amikor a jogi egyetemre jártam. Túl sokszor álltam már a csőd szélén ahhoz. Leülnek az irodámban. Mark az íróasztalánál ülő Corriganra nézett.. meghatároztak minket. hogy egy ilyen ügyet elvállaljak. Az jellemezte a közgondolkodást.belekeverednek valamilyen bírósági ügybe. keresztények. nem tudnak fizetni. hogy nem is érdekli őt a pénz.. ha egyáltalán szándékukban áll fizetni. egy vadonatúj lóra. különös elképzeléseik vannak arról. hogy helyesen látja a dolgokat. egy olyan valakire.a keresztények .És ez még csak a probléma egyik oldala. Azt hiszem. Corrigan látta. Az iskola nyakába varrtak egy pert. de egy kicsit szégyellte is magát. ismeretlen kis ügyvédet. Képzeljék el.nem szégyellem kimondani . akkor pont fordítva volt. mit művel ez velem. de azért jöttünk önhöz Claytonville-be.. az ASzJE vagy valamilyen más elvakult. mert .. Corrigan elhallgatott. ahol megpillantotta ügyvédi oklevelét. hiszünk az abszolútumban. mivel ők. akik nem hisznek Istenben. el kell menniük autót mosni. hogy gyűlölöm ezt a munkát. amit csak akarnak..vállalom el ügyeiket. és felsóhajtott: . hogy azután azt tapasztaljam. hogy megnyerjük a pert. és minden erejüket meg kell feszíteniük. hogy ráborítsam az érzelmeimet olyan jó emberekre. ők azt hiszik. a rendszer. A másik része az. fiatal idealistára lenne szükségük. akit rá tudnak venni arra. kategorizáltak. de közben az ügyvédi praxisom súlyos adósságok miatt a csőd szélére kerül.. 63 . nekem úgy tűnik. összeköttetéssel és anyagi forrással ahhoz. és még mindig nem tudja. Tudjuk. hogy maga keresztény.. hol vannak. kérem. Mi hiszünk Istenben.ez az információ sok esetben árthatott volna szavahihetőségüknek! A külvilág. hogy értenek minket. Megkönnyebbült ugyan. hogy ki tudjanak fizetni valami szegény. és így fejezte be: . Tehát folytatta: . hogy ők keresztények .. hogy a keresztényeket túl gyakran megbízhatatlannak tekintik. Nem úgy a keresztények. De.tudtuk. ugye? Tehát két lehetőséggel kellett szembenéznem: vagy rendelkezésére állok keresztényeknek. A falra nézett. amely még képes mérföldeket lefutni. Elég világosan fogalmaztam? Egyszóval: anyagi helyzetem és hírnevem miatt nem tehetem meg. hogy megnyerjenek minden csatát a bíróságon. Mehettünk volna valahova máshova. Ők kénytelenek spagettit vacsorázni. és azok az emberek mindig rendelkeznek elegendő hatalommal. mint maguk.Keserűen felnevetett. hogy céltalanul fusson. ne értsenek félre! Én nem hibáztatom őket. néhány ügyfelemnek azt javasoltam: ne mondják el a bíróságon. amely. maguknak most egy álmodozó. és általában odavetik nekem. keresztényfaló világi szervezet kipécézi őket magának. Tehát nem lehetünk megbízhatóak! . mert az állam. Rávesz arra. aki feltételezésük szerint annyira szereti az igazságot.. Beskatulyáztak.De hát hová mehetnénk? Tomtól elvették a gyermekeit. Csak valami részleges eredmény elérésében reménykedhetem. hogy nincs komoly esélyem a győzelemre.. Így működik ez a rendszer: a kisemberek . hogyan kell megfizetniük a szolgálataimat. és a hitről meg Isten gondoskodásáról beszélnek. hogy Mark és Tom a rosszhiszeműség legcsekélyebb jele nélkül figyel legalábbis eddig.

Ez nem igazságos! Ez nem helyes! De mindezek ellenére is hű maradt elhivatásához.Tehát mi a legelső dolog? . Elvállalom az ügyet. hogy keresztülvigyék ezt az ügyet.kérdezte Mark. Ez azt jelenti. megírom az eskü alatt tett nyilatkozatokat. vonakodva döntött.Azt hiszem.. aki ragaszkodik elveihez és meggyőződéséhez. hogy a pénz másik felét előteremtik.Ezért olyan szánalmas a fizetése. ami őket igazán érdekli. maguk megkapják azt. és azt is tudják. maguk koptatják a lábukat. Jeffersont és Morrist.Nagyot nyelt. .Rendben van. Tom és Mark röviden egymásra pillantott. És azt hiszem.Pásztor.Újból az asztalán heverő papírokra nézett. de a maguk dolga. mint Bacon’s Corner. maguk viszont a szavukat adják. az a jogi precedens. és.. hogy mit kell tenniük. ami nemcsak magukat érinti. . csapjunk le Bacon’s Cornerre! Ez a Wayne Corrigan olyan. ha így történne! . és gyorsan beleegyezett: . egy percig gondolkodott.” Mennyire élveznék. Három évvel ezelőtt egy autóbaleset miatt elveszítette a feleségét. folytassa! . de a lehető legkisebb mértékben akarok részt venni benne. hogy maguk végzik el a munkát. mit csinálunk. hogy maguk nincsenek ebben a helyzetben. hogy kerítsenek egy magánnyomozót. állát ökölbe szorított kezére támasztotta. majd beleegyezőleg bólintott saját gondolataira. Amest. hogy beszerezzék az üggyel kapcsolatos információkat. Ezért választottak egy olyan kicsiny helyet. Ami az én szerepemet illeti. a maga személye sem érdekli őket túlságosan. soha el nem vállalná ezt az ügyet. mint ahogyan ez az állítólag traumát elszenvedett gyermek sem. Szinte látom magam előtt az ASzJE ügyvédeit. . és egy olyan poros kis iskolát. És mi a köszönet mindezért? Elvették a gyermekeit.Befejeztem. . Nem... . ahol engem látni akarnak. Percek óta most először nézett rá egyenesen Tomra és Markra.Rendben van.vetette közbe az ügyvéd. hogy segítsen ebben. amint ott ülnek irodájukban. ami a pénzükért jár. maguk építik fel az ügyet. és csodálatos munkát végez. Markot erős ellenszenv fogta el. Azt javaslom. mégis itt maradt két gyermekével. bizonyos értelemben.. mint a maguké. és hozzátette: . Először is bocsánatot kérek. Egy szikrányit sem törődnek vele. és ezt mondják: „Oké. tanácsokat adok maguknak.De mi lesz Tommal? Már annyi minden történt vele. és kezét összekulcsolta az asztalon. .. valahol meg kellett történnie. hogy bele is keseredhetett volna az életbe. és erre számítanak. mint egy kiégett elektroncső. s már négy éve ő a mi keresztény iskolánk igazgatója. a fizetése szánalmasan kevés. és benyújtom a bizonyítékokat. valami olyasmi. Ő igaz ember. .Felegyenesedett. Corrigan végiglapozta a papírokat. Rendelkeznek a szükséges pénzzel és szakmai jártassággal ahhoz. képviselem az ügyet.Corrigan kissé zavartan nézett a pásztorra: . megmondom. . amit ő és mi valamennyien drágának tartunk. ami veszélybe sodorhat mindent. hogy ez az egész Bacon’s Cornerben kezdődött! Úgy sejtem. Corrigan csendben ült. sikerült szétzúznom az ábrándjait. maguk nyomoznak. hanem mindenkit. . Én javaslatot teszek. az ASzJE nem az ön kis iskoláját üldözi. Tom. Bocsánat! Kérem.És ha belegondolunk abba. 64 . én is ott vagyok. megszerzem a tanúvallomásokat.A tiszteletdíjam felét elengedem. pert indítottak az iskola ellen.

amit meg tudunk tenni! . kihez kerül az ügy.De hát az lehetetlen! . ezt abban lehet összefoglalni. hogy a gyermekeket elfenekeljék.válaszolta Corrigan.Imádkozhatnak . ez azt jelenti. akár a játszótéren. Ezután én benyújtom a bíróságon a viszontkeresetet és az eskü alatt tett nyilatkozatokat. amiket a feljelentés megnevez.De. hogy mind maguknak.. Mindez attól függ. akár közvetett módon.Először is: kaptak egy ideiglenes határozatot.De mit ért azon. majd pedig odamegyünk.fakadt ki Mark. bármit is jelentsen ez a szó! Közben mondaniuk kell nekem néhány elfogadható érvet.kérdezett vissza Tom. valami.. hogy hat hónapot vagy még többet kell erre várnia. ki vezeti le az ügyet. érzelmi vagy társadalmi szempontból. hogy tartózkodniuk kell a gyermekek elfenekelésétől. hogy találjanak barátokat a megfelelő helyeken! Küzdelem előtt állnak! 65 . Végig kell tárgyalnunk ezt az egész szemetet. sem pedig Mark nem volt felkészülve erre a válaszra.. hogy a bíró automatikusan jóváhagyja a gyermekek gondozásba vételét a szociális gondozó tanúvallomása alapján. és minden további „botrányos vallásos magatartástól”. joga van egy meghallgatásra hetvenkét órán belül. mint amilyen most.. . ami azt jelenti. de ki is zárhatják a meghallgatásról.. amely károsodást okozhatnak a gyermekeknek mentális.Mi fog történni két hét múlva? . hogy gyermekeinek elvételét kiérdemelte-e.Mi lesz Ruthtal és Josiah-val? . Se Tom. visszakapom a gyermekeimet? Corrigan tétovázott. hogy válaszoljon-e a kérdésre. Hm. . Gondolom. Azt gondolom.ha egyáltalán van ilyen érvük -. Azt hiszem. és alaposan meg kell indokolniuk . .Próbáljanak rendesen viselkedni ezalatt a két hét alatt! Ne kövessenek el „botrányos” dolgokat.. amely miatt meg kell hogy engedjék maguknak a fent említett dolgok folytatását. hogy nem űzhetnek ki démonokat a két hét múlva esedékes bírósági meghallgatásig.. Felszólítást kaphat.Ezt a fogalmat még meg kell határozni. meg tudjuk-e szabadítani magukat ezektől a korlátozó rendelkezésektől. és még rosszabb is lehet. Majd utánanézek.szólalt meg Mark..Különösen azért imádkozzanak. amely megtiltja maguknak mindazokat a dolgokat. . . történjen az akár közvetlen. .Kell hogy legyen valami más lehetőség. annak eldöntésére.Mit kell most tennünk? . De ez általában csak abból áll. . Miért nem tilthatják meg maguknak és a magukkal együttműködő személyeknek a továbbiakban az olyan vallásos magatartást. mind pedig az iskola nevében cselekvő összes személynek miért nem tilthatják meg. Ez az első dolog. ami veszélyesnek bizonyulhat. és így tovább. . hogy jelenjen meg.Erre nem könnyű válaszolni. Ez az egész egy kusza zűrzavar. hogy „eltúlzott vallásos nevelés”? . . .érdeklődött Tom. és meglátjuk. . vagy bármilyen eltúlzott vallásos nevelést..Először valószínűleg végig kell csinálnia a bírósági tárgyalást.Meg kell jelennünk a bíróságon. . Mindez attól függ. akár az iskolában. megüssék vagy bármilyen más módon megfenyítsék.

. Nyilvánvalóan látszott. A harmadik oldal olyan nagyszerűnek tűnt. életét. amelyet nagyon is világosan felismert. Az első oldalt nem nevezhette éppen remekműnek: „Őrült. Az egész tízezer dollárt ennek a szobának a bérére költheti. De. nevét már eltemették. Olyan ismerősnek tűnt sok benyomás. amikor elméje teljesen összefüggéstelen állapotba került. A következő oldalon szerepelt néhány kusza írással leírt szó. Kétségtelen. a Jó Pásztor Keresztény Iskola igazgatója. Valószínűleg az is felismerte őt. amikor úgy érezte. amikor az ablakon kívül a nappal átadta helyét az estének. és lapról lapra végignézte az aznapi munkáját. sok hallucináció. a keresztény iskolában történt botrányról: Tom Harris. nevem Sally Roe”. hogy ez ostobaság. de semmit nem tudok mindannak lényegéről. létezem. és tudta. elraktározták a feledésre ítélt archívumok közé. majd a lap alján néhányszor lejegyezte a nevét. és furcsa. Az útjába akadt egy régi Gonoszságnak. a helyi postamester jelentette fel. odaült az asztalhoz. halálos küzdelmet. Lehet. hogy bármilyen nyelvet használt volna. Utána újból kaotikus firkálásra változott az írása. mint régen .. sok értelmetlen. A helyi postamester? Újból elolvasta a bekezdést: 66 . Mégis bátorítónak érezte . mit tegyen. Úgy. ami idézésnek tűnt: „További hírek Bacon’s Cornerből. Pillanatnyilag nem volt jobb ötlete. hogy a következő éjszakát is a Rest Easyben tölti.. titokzatos és szörnyű félelem hozta vissza mindezt. Az első oldalhoz lapozott. ami attitűdjeink felmérhetetlen tengere alatt vagy fölött van. mit tegyen? Mi a következő lépés? Hogyan tudna ettől megszabadulni? Felvette a Hampton Megye Csillaga aznapi számát.gondolta. Emlékezett arra. irracionális gondolat.. hogy érzékelje: még mindig ott leselkedik rá a motelszoba falain kívül. hogy ez a gondolatainak pontos rögzítése? Nem is emlékezett az egészre.” Sally szeme megakadt az utolsó szavakon. Valamiféle szellemi vihart élt most túl. Nem kellett hozzá túl sok képzelőerő. és most bizonyára ezért üldözi.” Most már nem is tudta kibogozni ennek jelentését. Egy szőke hölgy nyújtott át egy férfinak valamit. sötét krikszkrakszokkal bekarikázta.. hogy a délutáni vázlata ilyen sok ostobaságot tartalmazott. Úgy tűnt. mintha „Halál” és „Őrültség” akarna lenni. hogy lefirkantotta a gondolatait. hogy agya akkor is dolgozott. valami dühöngő. hogy újból rávesse magát. hanem azt..na nem azt. hogy nem tudta megragadni saját gondolatait. és tudni azt. és egy nagy fényképet kezdett nézegetni. hogy ezt a depresszió mély vermében követte el. Nem volt benne semmi új az ő haláláról. mihelyt nyugovóra tér. hogy képtelen bármire gondolni vagy bármit leírni. hogy soha többé nem is lesz. hogy ez az újabb. amikor leírta: „Én én vagyok: gondolkodom. kiöntenie érzelmeit a lapra anélkül. Egyszerűen jólesett firkálgatnia. amint azok feljöttek benne. és ha nem jut okosabb dolog az eszébe. hogy most képes volt tiszta elmével.. Már közel tíz éve nem csúszott át ennyire az elméje a határon.. Történetét. egy gyermek bántalmazásával vádolják. amit egy egész oldalnyi értelmetlen vonal és kacskaringó követett. csendben ülni. amelyek olyannyira pusztítják öntudatunkat a földön az utolsó néhány ősszel elkövetett súlyos testi sértések miatt. készen arra. ami úgy nézett ki.10 Sally úgy döntött.. ha akarja.. de ebben nem volt biztos. Most. És ezt nagyon lehangolónak találta. Az egész délutánja és a szobában található összes papír ráment arra.

és meg akarjuk védelmezni őket minden további gonosz és megbocsáthatatlan bántalmazástól. hogy Mr....A Mrs. egy gyermek sérelmére elkövetett botrányos vallásos magatartással.Elvették Mr. a helyi postamester.. eltúlzott vallásos neveléssel. és ott állt az ajtóban Tom Harris. és ott volt a szőke hölgy is. »Ha már tévedünk. Sally megnézte. . Kevéssel múlt öt óra. Az ASzJE úgy érvel. mivel a gyermek taníttatásának költségeit részben szövetségi pénzekből fedezték. amelyet a vallásszabadsággal visszaélve követnek el ellenük. Lucy Brandon postamester és az ASzJE ügyvédei feljelentést tettek az iskola ellen. semmi különös. de ennél többet nem mondhatok. Talán van valami a televízióban.Gyermekeink jólétét tartjuk szemünk előtt .... amikor tízéves kislánya egy fantáziajátékot játszott. mennyi az idő. Davis tovább folytatja: . Harristől a gyermekeit? . amelyek megsértik az állam törvényeit.. Irene Bledsoe-val: .magyarázza -. David feltesz egy kérdést.szögezte le -. Ott mutatták a kis iskolát. Következő jelenet: Lucy Brandon. amelyek indokolttá tették a gyermekek gondozásba vételét. a Hetes Csatorna hírszolgálatának riportere magyarázta a jelenetet: . Harris megpróbált belőle kiűzni egy démont. amit tanára megkérdőjelezhető viselkedésnek nevezett. diszkriminációval és szövetségi pénzeknek vallásos neve-lésre való felhasználásával vádolva az iskolát. Majd egy rövid interjú következik a Gyermekvédelmi Minisztérium egyik munkatársnőjével.arca alatt megjelenik a neve: Claire Johanson. különösen akkor. amint átadja neki az idézést. 67 .. Brandon nevében tett feljelentés újból felveti azt a kérdést.”. Ó! Ez van most a tévében is! Sally felerősítette a hangot. éppen akkor. A szőke hölgy tűnik fel a képernyőn . és beszállnak. káros és egyértelműen megsérti az egyház és az állam szétválasztására vonatkozó törvényeket. egy első osztályú futballcsapatot eladtak egy ismeretlen milliomosnak. és ennek is alaposan utána fogunk nézni. Bekapcsolva hagyta a tévét.. A Gyermekvédelmi Minisztériumnak olyan dolgok jutottak a tudomására. Igen. miközben befejezte az újságolvasást. Amber! Egyikük sem szól egy szót sem. ASzJE. Bekapcsolta.olvasta. veszélyes hulladékot takarítanak össze egy közép-nyugati kisvárosban. amikor a jelenet peregni kezdett. a gyermekek javára kell tévednünk« állítja a hírforrás. és a szélsőséges fundamentalisták gyakorlatának korlátozásáért kiált..Igen... átfestik az állam parlamentjének egyik történelmi épületét. hogy a vallásszabadság meddig terjedhet. amikor beszámolt neki a dologról.. először akkor kezdett gyanakodni. anélkül hogy megjelenne a képernyőn: .a gyermek édesanyja. az igazgató. a postamester és. Hát.. elfenekelés által elkövetett fizikai bántalmazással.” . hogy az iskola gyakorlata és tanítása szélsőséges. A kislány elmondja... csak odamennek egy autóhoz. „Megbízható források szerint Tom Harris otthonából szociális gondozók elvitték két kiskorú gyermekét tegnap délután. amikor ez kiskorú gyermekeket érint.„. A Gyermekvédelmi Minisztérium vizsgálatot kezdeményez a gyermekek állítólagos iskolai bántalmazásának ügyében.. Chad Davis..Az esetnek lehetnek a szövetségi szintet érintő vonatkozásai is.Minden hozzánk érkezett bejelentést kivizsgálunk ..

és ennek csak egy oka lehetett: az angyalok imafedezetével történt valami. Tele volt velük a levegő. *** 68 . Tehát ő is találkozott a kis Amberrel! Sally az inge alatt függő gyűrűre tette a kezét. az csak azért pusztul el. hogy ha egy szellemet széthasítanak. És pont akkor. Egyszerre csak egy jöjjön! Ha valamennyien kiabáltok. Az a nő az átkereszteződésben! Ő lett volna az? Ők lettek volna Tom Harris gyermekei? Lucy Brandon! Amber. mintha egy vadul száguldó autóban ült volna (amelynek a volánjánál nem ül senki). sokkal gyorsabban. Chad.. féktelen gondolatok. fehér borítékot a szőke hölgy kezéből.mint ahogyan a pattogatott kukorica robban ki a burokból -. Irene Bledsoe.egyik gondolattól a másikhoz. amikor kezdtek kitisztulni a gondolataim! Gondolatok kezdték elárasztani Sally elméjét . és kábultan leült az ágyra.rikoltották csatakiáltásként. de előbb vagy utóbb elő kell törniük valami érthető módon. és be kellett vetniük minden ügyességüket. tények és arcok árasztották el. a gyermekekre káros vallásos tanítást és minden botrányos vallásos magatartást a két hét múlva esedékes meghallgatásig.Időközben . hogy mit mondtok! Nyugodjatok már meg! Újból a Tom Harrisről készített fényképre nézett az újságban. mintha zajok egész raja támadt volna rá. Feltétlenül figyelemmel fogjuk kísérni ezt az ügyet. és beszámolunk az esetleges újabb fejleményekről. Teljes dicsőségben. de ismét meg kellett próbálnia. mint valamiféle gonosz. Úgy tűnt. Sally kikapcsolta a televíziót. Emlékek villantak fel és peregtek le előtte. amelyet aznap először összefirkált. jelenetek futottak át a tudatán. az a komisz holdvilágképű nő! Ugyanaz a mogorva tekintet. amint higgadtan néz a kamerába: . Egész éjszaka próbálkozik. Fürgén és vakmerően támadtak. Hacsak nem további zagyvaságokat fog írni. minthogy végignézhette volna. hogy a helyén kettő jelenjen meg. Megütögette a halántékát. és amely fékezhetetlenül kanyarodik . akkor nem értem. Reklám. hogy Chimon és Scion nem tudtak tovább rejtőzködni. . A démoni hadúr most új taktikával próbálkozott.. és azt a papírdarabot vette a kezébe.. párbeszédek.a Kerületi Szövetségi Bíróság egy ideiglenes végzést hozott az iskola ellen. Gyors és erőteljes kardcsapásokat osztogattak.Pusztítóért! Hát ez megadta a támadás magyarázatát. Talán kitűnik valami olvasható írás ebből az egész értelmetlenségből. Ismét a stúdióban ülő bemondó jelenik meg a képernyőn. Hogy kevésbé komoly témáról szóljunk. amint ott áll a kis iskola bejáratánál. és átveszi azt a nagy.. mindent elsöprő áradatban hajszolták őt.Köszönjük a riportot. *** Hirtelen a motel egész környékét elárasztotta a zaklató démonoknak egy olyan légiója. ragyogóan és láthatóan jelentek meg. amint a démonok ott rajzottak körülöttük. hogy mindenkivel történik valami rossz. Úgy tűnt.Pusztítóért! . Ez egy újabb küzdelemnek ígérkezett. kiabálnak és közben sörösüvegeket nyitogatnak. visítozva. A támadás megdöbbentően intenzívnek és meglepően erősnek bizonyult. amelyben megtilt minden további elfenekelést..folytatja David narrátori feladatát . ha kell. kiáltozva. Odament az asztalhoz. Fiatal suhancok futnak. . és még gúnyosan vigyorogtak is hozzá. Több papírja nem maradt. Fejében keringtek az értelmetlen. aki összefut Amber Brandonnal. csípős darazsak.

amikor ez minket érint. de most. Judy .. . kik hívtak. és foglalkozni fogunk a téged aggasztó kérdéssel is.. . Mark megpróbált véget vetni ennek a telefonbeszélgetésnek. A lelkészlakás telefonja egész nap csöngött. Cathy. vagy ne vedd fel! Felesége kérdőn nézett rá. .Hát. Hadd mondjak valamit erről.Jó. .Rendben van.kérdezte Mark. ami ezzel az üggyel kapcsolatos. Cathy Howard ott állt a közelben. jó.kérdezte Jack Parmenter.Ha úgy gondolod. nem lehet az embereket kiismerni. úgyhogy most le kell tennem. és ő már ott tartott. hogy megbízhatunk benne. a tejfelszőke hajú és csinos skandináv típusú nő.. hogy Tom ezt az ügyet nagyon jól. De szeretnélek biztosítani afelől. hogy visszamehessen a tanácskozásra. Nem akarom. mielőtt leteszem. minthogy azt szavakba tudta volna foglalni. Mindig az övé kellett hogy legyen az utolsó szó. Mark odasúgta neki: .állapította meg Judy Waring -. hogy kihúzza a falból a csatlakozózsinórt.. Várd ki a dolgok menetét.Lesz egy megbeszélésünk ma este.. hogy túl fogják élni ezt a válságot.Vagy fogadod a hívásokat? . Csak légy türelemmel! Judy még akart valamit mondani. olyan sok mindent hallottam. és véletlenül meghallotta. 69 .. hogy további pletykák terjengjenek Tomról vagy az iskoláról vagy bármiről. . A gyülekezet négy vezetője már ott ült az asztalnál.Menj csak be nyugodtan a megbeszélésre! . akkor az ezen az értekezleten fog megtörténni Tom jelenlétében.Majd felírom neked. kávét készített az ebédlőben összegyűlt férfiak számára. A te ajánlásodra szavaztunk rá.Hallottad. amikor még több erő és rugalmasság szükségeltetett. és kérlek.Hát . Természetesen ő sem élvezte a megpróbáltatást . És most mit fogunk tenni.mondta -... . . támogattuk őt. és ezért Mark sokkal hálásabb volt neki.beszélgetést. Ez megérdemelt egy puszit. akkor húzd ki a telefont.. hogy járathatjuk-e Charlie-t továbbra is az iskolába most. mielőtt a nő újból szóhoz juthatott volna. nyíltan és egyenes módon kezelte.ki szereti -. de nem tudom. egy dolgos. Mindig is szerettem volna tudni. ahol tud majd védekezni. mit mondtak a hírekben ma este.Judy! Figyelj már rám! Nem a hírekből kell megtudnod. mi történt. hogyan fejezte be Mark ezt a ..Figyelj. ami addig történt. a mi gyülekezetünket. Mark belépett az ebédlőbe. Megőrizte nyugalmát ebben a nehéz időszakban is. éppen most akarunk tartani egy rendkívüli vezetőségi megbeszélést erről. . amit rendezni kell. ki is ő tulajdonképpen. ő gondoskodott erről... rendkívül higgadtan viselkedett. .legalább huszadik . és Tom beszámolóját hallgatták arról. ősz hajú farmer. Mark csendesen és udvariasan letette a kagylót. .Végül is mit mondott az a szellem? . hogy ez a dolog.. Ha van valami. Azt gondolom.felelte kuncogva. és ez megadta Marknak azt a stabil biztonságérzetet.. és ne hallgass pletykákra. ne is terjessz semmilyen pletykát! Megígéred? . Most pedig kérlek..

Bob vietnámi veterán volt.. . Keze durvává vált és megfeketedett az olajtól.Nos . . amint Wayne Corrigan ezt megfogalmazta. .szólalt meg undorodva Bob Heely. aki a Parmenterékkel szomszédos farmon gazdálkodott. egy pernek. Vic ehhez hozzáfűzte: .De nem úgy néz ez ki.magyarázta Jack. . mintha a Sátán használná ezt a gyereket? . hogyan fogjuk kezelni ezt a helyzetet. különösen egy kisgyermeken keresztül.És mindez egy tízéves gyerek szájából jött ki .. dízelmotor-szerelő.mondta Mark. vádaskodások és pletykák fognak keringeni erről. Tom ezt megalázónak érezte. . akkor az emberek . Tom! .vette át a szót Mark -. mintha ez bizonyított tény lenne.Összefutottam a Jessup családdal a benzinkútnál. és most nem csak a saját helyzetünkre gondolok. amit csak akarnak. Kérdések. és nekünk most azon kell gondolkodnunk. egyetértett vele. mielőtt eljöttetek volna a ma esti megbeszélésre? Mindegyik férfi felemelte a kezét. hogy Tom benyomásai helyesek voltak. hogy még hány gyereket bántalmaztak. és nekünk kell ennek véget vetnünk. Úgy tűnik. Mark? Még soha nem hallottam ilyen szélsőséges démoni megnyilvánulásról. Mark elfoglalta helyét az asztalfőn. apjának kiköpött mása.Én már igen. . . .Hát. de ha a keresztényekre kerül sor. hogy mi valamennyien bolondok vagyunk.Tom nem szívesen emlékezett vissza erre. .kérdezte Jack. akik azt tudakolták.Ezt döntsd el magad.Ezt az újságnak és a KBZT-nek köszönhetjük . meglehetősen szemléletes kifejezésekkel.és feltételezem. Csak nézzétek meg azokat a rágalmakat.azt hazudnak és tesznek.kezdte Doug Parmenter. Jack fia.Úgy dobálóznak ezzel a szóval.Számomra ez meglehetősen különösnek tűnik . hogy a démonok sugallatára . hogy mindenki másnak a szabadsága és a személyiségi jogai számítanak.Ez az.Bántalmazni? Mit értesz ez alatt? . hogy Jézust imádjuk. hogy ez a „valahol” itt van Bacon’s Cornerben. . . a szellem persze más szót használt -. és a mi iskolánkban. hogy ez nagyon lehangoló gondolat.Még Isten embereit is fel tudja használni. és egyáltalán nem volt Isten. Hányan hallottatok ártalmas beszédeket erről a dologról.Amit a kislány .. utána szexuális perverzitással vádolta Jézust.Mit gondolsz. a keresztény szabadság letesztelésének. ő tartotta karban a mezőgazdasági gépeket egész Bacon’s Cornerben. . arról beszélt.. s hogy Ő hazugságokat hirdetett.Mi vagyunk a gyülekezetnek a vezetői.vagy a démon . Úgy tűnik. amiket az újságokon és a televízión keresztül elterjesztett. . ami engem foglalkoztat . Vic Savan. ezért úgy gondolom. valahol meg kellett történnie.mondott. .Úgy értem. hanem csak egy törvénytelen gyerek huh. amit az ördög manapság híresztel a keresztényekről és Krisztusról. az pontosan megegyezik azzal. 70 .

. és így szólt: . Jack vitatta ezt a döntést.De Mark. tartunk-e gyülekezeti tanácskozást. megvonta az egyik vállát. hogy valamennyiünknek szembe kell néznünk a valós tényekkel: körülötte forog az egész felbolydulás. és ő áll a vita középpontjában. az a szülők és az egész település bizalmának a kérdése. 71 . Nem kérnek ebből.Ted Walroth van a telefonnál. vagy a szobában nézelődtek. Cathy kiment. de az ő ártatlanságának a kérdése csak másodlagos. ezt nem tehetjük meg! Ez olyan lenne. Nagyon betett nekik ez az ügy.Majd visszahívom . . el kell tűnnöm a képből. Igaza volt. jobbra-balra pislogott. amivel most azonnal szembe kell néznünk. mintha elismernénk Tom bűnösségét! Doug közbevágott: . intézzük el az első kérdést. amint Cathy válaszol egy újabb hívásra. és onnan tovább tudunk lépni. hogy megtöri a csendet: .jegyezte meg Mark. ideges csend támadt. egyszerűen kivonulnának az iskolából. Tomra nézett: .Meg akarod mondani a többieknek? Tom nem tétovázott.vetette közbe Doug. . vannak. de az asztalnál ülők közül senki sem ismerte ezt el szívesen.egészítette ki Bob. . akik ezt már el is hitték! Éppen ma beszélgettem néhány emberrel. és nehéz lenne visszaszerezni.Wingerék sem . A legnagyobb problémánk.Tommal beszélgettünk és imádkoztunk ezzel kapcsolatban. amíg ez az egész dolog nem tisztázódik. Mark pedig újból Tomra nézett: . hogy itt hagyom az én három gyerekemet .Az iskola bajba került miattam. Tom. . Hallották.Ami Jessupékat illeti. ha Tomot megtartjuk az állásában. kiveszik a két gyereket az iskolából.Ki javasolta neked. . Mark végül úgy döntött. A konyhában újból megszólalt a telefon. Jack idegesen mocorgott. majd az asztalra csapott. és egyetértettünk abban. Tudom.Nos. vagy kinéztek az ablakon. hogy valamennyien kitartunk mellette. és csak időnként pillantottak egymásra. Látta a ma esti híreket. Ez a bizalom szenvedett most csorbát. Az asztalt bámulták. ugyanazokkal az aggályokkal . . Cathy bekukucskált az ajtón.És azt mondták. és tudni szeretné. bolond vagyok. és hagynák elveszni. .Vic összevonta a szemöldökét.Valószínűleg ismét egy család.válaszolta Mark. Eltávozom innen mindaddig. hogy ezt tedd? .De apa. akik már fel is adnák az egészet.Lemondok az iskolaigazgatói tisztségemről. Hosszú. Ha meg akarjuk menteni. hogy átadja az üzenetet.

Mindent elkövetünk. hogy komolyan vesszük ezt az egészet. .Ő nagy támogatója az iskolának. . hogy mi lesz Tom fizetésével. . Azt hiszem.Ezek szerint egyelőre életben maradunk . rá tudom venni. Ma egy Benson nevű bíró levezette a meghallgatást. Mark válaszolt erre a kérdésre: . amíg nem töltheti be az állását. és hogy ki fogja elvégezni a kiegészítő feladatokat. Tom újból felírta őket. Már elég hosszú harc állt mögötte ebben a kérdésben. Kész vagyok jó lelkiismerettel lemondani. . srácok..Ma telefonált Donna Hemphile .Azután még meghallgatnánk a gyermekeidről szóló legfrissebb híreket. . hogy megvédjük ettől magunkat. . hogy meggyengíthessen minket pletykák és rágalmak által. amennyit csak tud. . hogy ellássam az egész könyvelést és az adminisztrációt. Azt hiszem. Mrs. Én komolyan veszem. . és tovább tanítja az osztályában maradó gyermekeket. akik kitartanak a felső osztályokban. . tíz percig tartott. . mivel Wingerék kiestek.. Ez azt jelenti. Fields az állásában marad....Mark felírta saját jegyzetfüzetébe..Fel fogom őt hívni. amíg meg nem oldjuk ezt a problémát . Aztán ki kell jelölnünk az iskolabusz új útvonalát. Nekem nem lesz időm arra.Igen. akkor senkit sem fogunk tudni meggyőzni arról.jutott Tomnak eszébe.Ha itt maradok az iskolában. . Én majd gondját viselem azoknak. valószínűleg heti két alkalommal. hogy Judy Waring ki fogja venni Charlie fiát.De hát ez része a hadviselésnek. hogy öt gyermek kiesik Mrs. ami azt jelenti.Mark Tomra nézett: .Wayne Corrigan felhívott ma délután. azt hiszem.Hm. fel kell készülnünk a legrosszabbakra. Fields osztályából. .állapította meg Mark. aki helyettük megszervezi a meleg étkeztetést.. és hogy mit kell tennünk ebben a küzdelemben a bíróságon. hogy megszervezze a meleg étkeztetést. . mik a kilátásaink a beiratkozással kapcsolatban? Tom felvázolt egy elképzelhető listát. . Tom. Az én osztályom érintetlen marad. hogy működésben tartsuk az iskolát. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. nem maradtam le semmiről.magyarázta Tom. Ez nem is rossz..Tehát a további megbeszélnivalók ma este: be kell számolnunk nektek arról. Tom fáradtnak tűnt.Szóval . amikor éppen nincs elfoglalva az ajtógyárban. ő vállalná.Tehát megtarthatjuk azt a két gyereket? Egyelőre. Mint megtudtam.Mi lesz Walrothékkal? . ő nagyon kedves . A Sátán azért dobta fel ezt az egészet. hogy várjon egy kicsit.jegyezte meg Jack.kérdezte Jack. és kerítenünk kell valakit. . A felére csökken a tanulóinak a száma. . aztán Wingerék három gyereke.Mark sem bírt csendben maradni: .folytatta Tom -.Nem rossz. vagy hogy legalábbis ne öntsünk olajat a tűzre..Rendben van..De ma este még beszélnünk kell arról. . aztán ott vannak Jessupék a két gyerekükkel. és hajlandó a szabadidejéből annyit feláldozni. Végre sikerült felvennie valakivel a kapcsolatot a Claytonville-i Kerületi Bíróságon. amit Wayne Corrigan mondott nekünk. úgyis kizártak volna a 72 .

Inkább mutassuk meg nekik . Mark érezte.Valaki imádkozott? .Októberre? .csodálkozott Chimon.Ha már egyszer velünk kellett ennek megtörténnie.bólogatott Tal -. fiúk. Chimon és Scion végre egyedül maradt a motel tetején. de ez az utolsó szavam erről! Mark végignézett az asztal körül ülőkön. . és ez. Tekintete találkozott Tom szemének pillantásával.. . hogy Isten keze nyugszik ezeken a férfiakon. A bíró jóváhagyta a gyermekek gondozásba vételét.És addig mi fog történni? . kardjuk a cserepeken nyugodott. Talán most már valamennyien megpihenhetnek éjszakára. *** Claytonville-ben a démonoknak egyszerre elegük lett a mai napból. hogy Jézus nem figyelmeztette őket erre. hogy milyen az igazi csata. Úgy tűnik. *** Magasan a város fölött. . akkor velünk kellett megtörténnie. Harcoljuk meg a csatát! Térdeljünk le. amely most már meg volt pecsételve. hogy mikor. és Tom könnyei mögött egy csendes bizakodást látott.kiáltott fel Jack. . hát azt nem mondhatják. Szövetségre léptek egymással és Istennel. Az asztal körül ülve megfogták egymás kezét. aki motyogott még néhány sértő szót.Nahát! .Harcoljunk! . nagyon jó. . hát csak tegye! Ha kereszténynek lenni túl kemény a számukra. 73 . Ha mi elbukunk. A hirtelen támadt csend szinte zavarónak tűnt. .lelkesedett fel Jack.az Úr segítségével -.Részt kell vennem valamilyen tanácsadáson.Úgy tűnik . nem tudom pontosan. . majd elinalt. . Meglátogathatom a gyerekeket..Ez jó . és könyörögjünk az Úrnak. szemük az eget fürkészte.tárgyalóteremből.felelte Scion. Ott kell lennie egy szociális munkásnak. Ott ültek a tetőn. .Tom nem tudta folytatni. hogy mutassa meg a helyzetünkből kivezető utat! A mi Istenünk nagyobb minden feljelentésnél és a gyermekvédelem minden bürokratájánál! Ő velünk van. Létrejött a szövetség. .Ő segít majd nekünk. és októberre tűzte ki a tárgyalást. bele az éjszakába. szárnyait lágy. utánunk az összes keresztény iskola elbukik. . Vic emelt hangon folytatta: . hogy csináljuk végig ezt a harcot .csatlakozott hozzájuk Bob... . homályos ernyőként kiterjesztve Tal kapitány végighallgatta a megállapodás létrejöttét. az ég és a föld között lebegve. A szentek Isten akarata szerint összeforrtak imádságban. mielőtt továbblépnénk.Az Úr mellett vagyunk ebben a dologban . a Mindenható pedig meghallgatta a kérésüket. Alattuk Sally Roe akkor feküdt le aludni. amit persze a bíróság által kinevezett szakember fog megtartani. de azt is ellenőrizni fogják. Az utolsóra is lesújtott a kard. mi vagyunk az elsők a sorban.javasolta -.Ha valaki elfut és elbújik. hogy megállapodásunkat erősítsék meg a mennyben.buzdult fel Doug is.Én azt mondom. .És ti többiek? Szeretném hallani most.Akkor imádkozzunk .

Mrs.Hé.Ó.Jöjjön.mondta. . .vette át a szót Ben. és egymás szájáról tudták csak leolvasni a szavakat.11 A Bergen Ajtógyár egy zajos. a nő pedig becsukta mögötte az ajtót. valószínűleg nem elég hangosan ahhoz. amikor végigment a gyáron. . Egy egyenruhába öltözött rendőr általában felkelti a kíváncsiságot: megjelenése azt jelenti. hogy lehet valami súlyos problémája. Ben magára vonta az alkalmazottak figyelmét. Sally jó munkaerőnek bizonyult. a részmunkaidőben dolgozó tanulókra. . még nem találkoztunk. Amennyire azt mi tudhatjuk. a csiszológépek. Abby a negyvenes éveiben járt. olcsó ajtók és finoman megmunkált ajtók. . nem szép.invitálta. például Donna Hemphile-t. hogy nem volt egy kicsit nyitottabb.. A levegőt betöltötte a fűrészpor illata. ugye? Elvégezték a bemutatkozás barátságos szertartásait. a fűrészporral borított férfiakra.Valamennyien meg vagyunk döbbenve. és azt hiszem majdnem el is jött. és integetett neki. aki rendkívül el volt foglalva azzal. A portáról már odatelefonáltak. a rengeteg nyersanyag keltette zűrzavaros állapot kellős közepén ott állt a földszinti művezető.kiabálta. Abby Grayson irodája. Mi valóban megpróbáltunk barátkozni vele. kizárva ezzel a zajt. minden alkalmazottra. Éppen most kapta meg a húsz. Ben belépett a kis fülkébe. Ő is megismerte. Udvariasan rámosolygott a termetes nőkre. hogy ez jót jelent.. Az lehetett a baj. és elbűvölőnek találta ezt a helyet.óvta. így várta őt. Nem tudom. Azt hiszem. de kedves személyiség volt. egy kész remete volt. hogy valami történt. mit csinálsz te itt? .Esetleg volna róla egy fényképe? 74 . . nagy ajtók. A nő észrevette az iroda ablakán át. kicsi ajtók. hogy egy nagy halom nyersanyag szétválogatását irányította. hagyja ott ezt a zenebonát! . . Férjével együtt valóságos karriert futott be ezen a helyen. van egy kis elintéznivalóm . és ajtók. állítva. Ben. hogy nagyon visszavonultan élt .Foglaljon helyet! . a szállítószalag kampóin a raktár felé lejtő úton.Szóval maga az az új rendőr. a gyaluk.Igen.két kis szivacs füldugó . Azt gondoltuk. és lehet. Ben dobhártyáit is fülvédő . ajtók mindenütt: egymásra fektetve. Előtte. nem sokszor mozdult ki otthonról. hogy az ott dolgozóknak fülvédőt kellett használniuk. mint más napokon is. Még soha nem járt itt. poros üzem volt. Sokat felismert közülük. hogy a nő meg is hallja. Péntek reggel. miközben kinyitotta az ajtót. Ez jelentette a Bacon’s Cornerben található egyetlen valóban ipari vállalatot. amint elhaladt közöttük. mi mást mondhatnék. férje pedig a huszonöt itt töltött év után járó jelvényt. de végül valamilyen kifogással mégis távol maradt.Néhány embertől azt hallottam. . és intett neki. a fűrészek és a fúrók a munkaidő alatt végig olyan fülsiketítő lármát okoztak. Meghívtuk őt a legutolsó karácsonyi partira.válaszolta. ha mondani akartak valamit. amely mintegy száz embert foglalkoztatott. De nem akart beszélni erről. . szemén pedig védőszemüveget viselt.

könnyen lehetett tanítani. prostituált vagy leszbikus. . Eh. .Titkolt valamit? Abby megrázta a fejét és kuncogott. Ez csak szóbeszéd. amiről úgy gondolja.És a súlya? . . akkor az embernek feltámad a kíváncsisága. Elég csinosnak találtam ahhoz. amíg emlékezetében felidézte Sally Roe képét.Abby tekintete céltalanul kalandozott a szobában. mint én: százhatvanöt centis vagyok. . amikor róla beszélgettünk: hogy a törvény elől menekül vagy a volt szeretője elől vagy hogy boszorkány. persze valamennyien szerepeltünk rajta. Azt hiszem. csak úgy viselkedett. a munka napján.Abby elnevette magát saját megjegyzésén. ami eszébe jutott..De még mindig úgy gondolja.gyorsan leírta saját telefonszámát egy darab papírra. Azt hiszem.. .. Ben elnevette magát.Mennyi idősnek gondolta? .. Ben már eleget hallott. hogy valami furcsa benne. .Nem tudom. hogy engem érdekelhet. Talán barna lehetett. úgyhogy nem sokat lehetett belőle észrevenni. . Egyszer készítettek itt néhány csoportképet. Azt hiszem. Ez csak természetes. Emlékszem. most már elmondhatom. .Az ön tudomása szerint ezek közül valamelyik igaznak bizonyult? A nő felnevetett: . hogy ezt megemlíti. Tudja..A szeme.Olyan magas lehetett. . Egyszer láttam. .. de amikor valaki ennyire titkolódzik.És? . mintha titkolna valamit.. intelligens és ügyes volt. . Azt hiszem.. Ó. hogy féltékeny legyek rá. hogy elbújt mások mögé vagy elfordult. ..Nem tudom..Nem. Gyorsan elsajátította a munkát. titkolt valamit. hívjon fel otthon. hogy a légkör oldott maradjon. semmi egyéb. . majd idecsörgetek. Ember. . Sokan ezt gondoltuk..Ó.Ha önnek jut eszébe valami.Na és.. De mindig érződött. Felállt... Mikor is lehetett ez? Azt hiszem. nem szerette. De munka közben mindig felkötötte egy kockás sállal.Igazán köszönöm. Talán kicsit idősebb. 75 .Harmincas. .. amikor kifésülte: a háta közepéig leért.Mit és? . Persze ez elég nagy ostobaság. ennyire hallgatag.Elmosolyodott a gondolattól. hosszú. a külseje? Hogy nézett ki? . Vörös haj. hogy titkolt valamit. Nem fog zavarni. ..Milyen ember volt ő valójában? Milyen benyomásai alakultak ki róla? Abby egy pillanatig gondolkodott a válaszon. eszembe se jutott...Mindenféle butaság az eszünkbe jutott.Okos. vannak ilyen emberek. Ha eszembe jut még valami.A szeme milyen színű volt? . ha lefényképezték... hogy megnézzem.. .Érdekes. . az én szememben remekül nézett ki.Nem volt rossz! .

még van itt Istennek néhány merész szentje. rohangált és ordítozott a hely körül. Már megszokta. Csak hadd tiltakozzanak! Az övé volt itt minden hatalom. amit éppen most kell megtanulniuk. igazi tragédia.A nő felállt. szülői értekezleteikkel. ami meghajlásra. . kellemes izgalom. Azokra a fiatal. vékony. telefonon keresztül elmondott zavaros mormogásukkal. Mindez részét képezte a hadviselésnek. és úgy hempergett a kátrányos tetőn. Ők voltak a legjobbak. és őt hibáztatták saját kudarcaikért. és vihogásától töredezett fogai csattogtak és csikorogtak. A csúnya kis Ango tehát elnyerte Strongman kegyét . és arra. az elmúlt éveknek és az egész munkának egy csodálatos jutalma. akik uralkodtak rajta. milyen gyorsan elfogadják az emberek a legbotrányosabb hazugságokat is. Ó. elvették tőle a dicsőséget. tiszteletre vagy rettegésre késztetett volna másokat.Aztán ma reggel meg a keresztény iskolával kapcsolatos hírek. Angóból ezekre gondolva újra kitört a lihegő. és minden szellemnek megvolt a maga szerepe. Vesztésre állnak. ide kellett hoznia a szimpatizánsokat. egy állandó. miután az Igazságról elterelték a figyelmüket! Igaz.. Sok munkája feküdt benne! De megtörtént . Amint ott gubbasztott kinyújtott lábbal a hatalmas tetőn. Ez egy nagyon értékes hatalomnak számított. huh! Nem lehet az embereket kiismerni. a csodálatos és hatalmas. pár soros kis írásukkal. akit hatalommal ruházott fel. de a hatalom hegycsúcsán gőgösen ülő Strongman maga választotta ki ezt a helyet a Terv elindítására. mi történik gyermekeikkel. és a tanárokhoz intézett sok-sok. Tudta. ez a hely most igenis számít! A többi szellem kinevette és szidalmazta őt. az ő parancsnoksága alatt állt. Az összes megtévesztő. meg hogy mit csinált az a tanár! Micsoda világ.. Ó. a saját állomáshelye. most is ezzel a feladattal foglalkozott. a saját hatalmi szintje.és mindez Ango érdeme! Csak hadd mondja őt a többi szellem kicsinek és csúnyának! Ebben az iskolában ő Baál Ango volt. száraz. Évekbe telt. A démoni királyság egészéhez képest ugyan mit jelentett a Bacon’s Corner-i általános iskola? Mit számított a világ összes többi iskolája között? Kinyitotta száját. El kellett űznie az ellenállókat. kénes nevetésben tört ki.ismételte meg -. mint általában. és megrázta a kezét. Kicsi volt. hogy az elmúlt hét év alatt. akik ott ülnek lent az osztálytermekben. Ez egyszerűen rémisztő! *** A jelentéktelen megjelenésű Angóban nem lehetett fölfedezni semmit.. *** 76 .Magától értetődik. ide-oda küldözgették. mint egy pók.Nagyon megdöbbentünk . mint egy kölyökkutya. és mulattatta az a tény. befolyásolható gyerekekre gondolt. és csúnya. aki ott röpködött. akik mint makacs gyommagvak ott bujkálnak ebben az egyébként virágzó kertben. amely a földre vonatkozott. mióta a törvények megváltoztak. kénes nevetés. és rajtuk keresztül sok tanár is. imádatra. mennyivel könnyebb lett a munkájuk. Az irányítása alá rendelt legtöbb szellem.és a többi szellem féltékenységét! De miért is ne? Megérdemelte. A férfi bólintott. Az Ango nevet ejtette ki annak a szellemnek a neveként.. a mester tervének. és állandó problémákat okoznak tiltakozásaikkal. Nem számít. de hát.. hogy neki alacsony hivatal jutott. Beletörődött a többi szellem gúnyolódásaiba. . az igazgatóval és az igazgatóhelyettessel együtt. meg kellett vakítania a szülőket. . hogy ne lássák. míg hatalmat vett az iskola fölött.

Az angyalok kivont kardja eleven fénnyel izzott. Az angyal most már jobban érezte magát. bronzszínű Mota kardját kezében tartva állt. . amint kinyílnak az osztálytermek ajtói.követelt magyarázatot Ango. hogy szembenézzen a mennyei harcossal. és megmarkolták kardjukat. Ez az! .A daliás termetű. Ó. .ÁÁÁÁÁ! . . miközben erőlködve próbáltak lábra állni.Egy jelentéktelen kis gyíkot keresek. mire hátraperdült. . Az ingerült. mint a villámlás. *** Megszólalt az ebédidőt jelző csengő..mondta Signa. Ango hallotta. Ankle. de most lefelé tartotta. és a nyolcszáz veszekedő fehér tyúk nem is tudott jelenlétükről ebben a régi baromfiólban. amikor a kard hegye elsuhant füstölgő orruk alatt. A szünet élvezetesnek ígérkezett. Angyalok lévén. és derekának magasságában tartva néhány széles kört írt le maga körül.Igen! Ingó.sikoltotta Ango.Te Angót keresed! Mota elmosolyodott. a neve. szárnyai mellett elhomályosul a nap. Elindultak. mint mindig. ..Már úton van . milyen óriási! Egy erőteljes polinéziai..Katonák! . Inkle.. közeledett az ebédidő és a déli szünet.Ango! . *** Két őr állt a bejárati ajtó melletti őrhelyén.. Ötven démon pattant elő a tetőn keresztül.Mit keresel itt? .Most! . úgy ragyog. nem zavarta őket környezetük. Ázsiai barátja és harcostársa.Ango már kezében tartotta kardját. ..Katonák! . Péntek volt. Ha nem angyali szellemek lettek volna. 77 . és kivont fegyverükkel kezükben bután bámulták a látogatót. amikor Signa alászállt az égből. Körülvették a hatalmas harcost.sikoltottak fel. és felemelte mutatóujját: . hegye a tetőn nyugodott.szólalt meg mögötte egy dörgő hang. mint egy tűzgömb. átható pillantásokkal méregette a Bacon’s Corner-i általános iskolát. Azonnal ott termett húsz démon. fogukat csikorgató szellemek meghátráltak.helyesbített a démon. ugyanabban a kínos helyzetben. De Mota egy kicsit nagyobb helyet akart. akkor ez rendkívül kellemetlenül érintette volna őket. meglepetésükben és haragjukban felriasztott pockokként vinnyogtak és lármáztak.adta meg a jelet Mota. .Üdvöz légy! . mellette állt. Azt a pusztítást. és a puszta megjelenésével padlóra küldte őket. és hogy a folyosók megtelnek gyermekekkel. elvégezték a gyerekek a játszótéren. miközben lába vagy húsz centire belemélyedt a csirketrágyába. amit a tanárok nem tudtak elvégezni az osztályaikban. és megszólalt: . Signa. . Felemelte kardját.

ÓÓÓÓ. Túl közel került a harcoshoz.sikoltotta Ango. A kard hegye rezzenés nélkül várta a következő pimasz támadót.Baál? . és a sofőr fékezett. akinek csak feleannyi bátorsága van. kihez is beszél. szemüket a harcosra szegezve.kérdezte Mota. akit te keresel. a Toe Springs-Claytonville útnál.amely most fekete volt . ő pedig leszállt. Még soha nem járt az épületben. A busz első részében felfüggesztett kicsiny harang megcsendült. hatalmas! Ő a Baál ezen a helyen! .Katonák. . tehát vásárolt néhány hétköznapi megjelenésű ruhadarabot: nadrágot. amely úgy nézett ki. Ettől eltekintve csak reménykedhetett. és darabjai vörös füstcsíkot húzva maguk után...Ango lenyelte a parancsot. és tüzes tekintetével figyelte őket. 78 . Természetesen látni akarták. Én a kicsi. mint amire számított. hogy kicsoda. Ami rajta állt. mint amennyi kellene.. és megrántotta a csengettyű zsinórját. HUSS! A kard olyan gyorsan szelte át a levegőt. Szobormereven álltak. . *** Mota még mindig bizonytalannak tűnt: . gyenge és szánalmas Angót keresem. ..Nem. sokkal erősebb volt. Mota meglepődött. hogy megálljon a következő megállónál. blúzt és egy pár papucscipőt. hogy csak egy villanást lehetett látni. .Az egyik szellem kardját lengetve. esze pedig még annyi sincs? . A szellem foszlányokra szakadt.. Senki sem érezte magát ennyire vakmerőek. Ő is mozdulatlan maradt.. mert semmit sem akart elmulasztani. vibrálva szálltak szét minden irányba. és a többiek valamennyien követték a példáját. amit róla hallottam. Nem látok itt senkit. hogy ne lehessen benne felismerni Sally Roe-t: haját .. A harcos óriási kardja kivédte az ütést. . de csak sikerül valahogyan tájékozódnia anélkül. bár zavarta. A démon felemelte kardját. zúgó szárnyakkal. Mota egyenesen Ango orrának szegezte kardját. mindent megtett. ez nem lehet Ango. akire ráillene az. Ango szinte érezte alárendeltjeinek pillantásait. A busz közvetlenül az iskola előtt állt meg. . . majd beleolvadtak a messzeségbe. Sally közvetlenül maga előtt meglátta a Bacon’s Corner-i általános iskolát. hogy túl sokan meglátnák. mit fog most tenni.Én vagyok Ango! Kardjával vörösen izzó homályt kavarva lesújtott.Egy olyan szellem. Ez a kis démon nagyot tudott ütni. elővigyázatlan sietséggel kirohant az iskolából.Mielőtt megtámadnátok.Szeretnék megállapodni veled valamiben. hogy ebben a kis iskolában még soha senki nem látta őt. amíg végül rá nem jött.összefonta és feltűzte. De mindaddig nem árulta el látogatásának célját. . .Az az Ango. *** Sally Roe kinyújtotta kezét. és nem is tudják. hogy nem lenne bölcs dolog régi munkaruháját viselni. kerített egy napszemüveget. feje fölé emelve kardját.ÁÁÁÁÁÁ! . Tudta. mintha színezett lencséjű dioptriás szemüveg lenne..ordított fel Ango.

Akár balra. Az őrök ként köptek rá.gondolta -. hogy jobb. amitől egy pillanatra megvakult. szemét előreszegezte.mondta -. Az őrök követték. csináld meggyőzően! *** . és elment a portás pultja mellett.követelt magyarázatot a démon. ha elhallgat. most meg kell találni a 105-ös szobát. és eltűnt a kanyarban. és kopogtatott az ajtófélfán. Kardjukat kivonták. csak nézték ezt az ordítozó. miközben botladozva ment hátrafelé az iskola pázsitján. Sally.Most pedig . előbb el kell haladnia az iroda előtt. kardjukat magasra emelve sziszegtek és köpködtek. ez itt a 104.Hogy kerültetek ide? . . Kész csoda. Jenson! Sally kezet fogott vele.Helló! Bizonyára ön Mrs. hogy a legjobbkor érkezett: 11 óra 50 perc volt. aki ettől arra a meggyőződésre jutott. lépteit nem lassította le. Miss Brewer. és belépett az ajtón. és az irodai személyzet néhány tagja dolgozott mögötte íróasztalánál. mit csinál. Miss Brewer ma látogatót vár. szárnyukat kitárták. Gyerünk. és kedvesen válaszolt: . Mintha hallott volna valakit bejönni. nyálkás lényt.Egy lépést se gyertek közelebb! Chimon és Scion bejött Sallyvel együtt.Ön pedig Miss Brewer. .Signa lekötötte az iskola bejárata előtt felállított őröknek és az épületben lévő démonok legalább felének a figyelmét. Az előcsarnok felé fordult. és egyre közelebb húzódott hozzá.fenyegette a pult mögött lévő démon. . és most ott álltak a pultnál. Nem szóltak egy szót sem. Egy titkárnő állt a pult mögött. és ezzel teljesen eltakarták a bejáratot. Ha úgy nézek ki . A többi szellem újból bátorságra kapott. és kardjukkal hadonászva hátrálásra kényszerítették. de senkit sem látott az előcsarnokban. Eddig megvolnánk! Na. és nem nézelődött zavartan jobbra-balra. fiatal tanárnője. *** Sally fürge léptekkel végigment a bejárathoz vezető gyalogúton. és kezet nyújtott. talán nem kérdezik meg. ebédszünet. Most meg kell találnia Miss Brewer osztálytermét. felállt íróasztalától. barátságosan elmosolyodott. A vendég valószínűleg egy kicsit késik. és ez az! 105-ös szoba! Megállt a nyitott ajtóban. hogy segíthetnek-e valamiben. szeretnénk egy kicsit szétnézni az iskolában. Sally balra fordult a folyosón. Az előcsarnokban lévő óra jelezte. 79 . Hm. hogy a pult mögött álló hölgy nem vette észre.Őrség! Scion forró kardja hirtelen a démon sárga agyarai közé került. .Meg ne mozduljatok! . . a negyedik osztályosok csinos. Nem figyeltek a bejáratra. de maguk mellett tartották. és a szemét törölgette. Remek! Itt van a 103. mint aki tudja. a 105-ös szobát. *** A titkárnő az órára nézett. akár jobbra van. Védekezően maga elé tartotta kardját.

negyedik osztály.mondta Miss Brewer. Miss Brewer kíváncsian elmosolyodott. hogy Amber Brandon az ön osztályába járt. nem akarom. micsoda világ! Sally kihasználta az alkalmat. ..De hát mi volt a probléma? Sally korábban már jól begyakorolta a mondandóját. . az előző városban hagytam a saját példányomat. De azonnal megálljt parancsolt ezeknek a gondolatoknak. . Valóban boldog vagyok.Ó. és megkérdezte: .. hogy mindenki védve van jogilag. . az idézetek elég pontosak. biztosaknak kell lennünk abban. ..Kérem. Belelapozott. A szülők többsége rendkívül elégedett. Van egy egész listám a kijavítandó dolgokról. ez a legújabb kiadás.Ó. hogy ezzel menjen el az ebédideje. Nézzük csak.. . Miss Brewer az íróasztalánál álló székhez tessékelte Sallyt. Miss Brewer egy pillanatra elgondolkodott. A borítón ezek a szavak álltak: Szexuális felvilágosítás és családi élet.Többnyire igen. ugye? Nagyszerű. nincs elég gondosan meghatározva.A jobboldali fundamentalistákkal van a probléma. amikor felvette. hogy ezeknek milyen jelentést tulajdonítanak. amit keres? . nem kell annyi mindent átnéznem. ez megkönnyíti a dolgomat.De azért izgalmas lehet az állam oly sok iskoláját szolgálni.Honnan tudja? 80 . amiért végig kell néznem az idézeteknek tulajdonított jelentéseket.Ez az egyik oka annak. és Sally elmosolyodott. .Ha már a fundamentalisták által okozott problémáról beszélünk. fáradjon be! Nem is tudom elhinni.Nagyon élvezzük ezt a tantervet . majd az asztal szélére ülve kuncogni kezdett. . úgy értesültem. és a gyerekek nagyon komolyan veszik. Letette az iratgyűjtőt Sally elé az asztalra. ugye? Sally is nevetett. hogy nekik dolgozhatom. .Hogy mennek a dolgok az egyesületben? Sally a tekintetét Miss Breweren tartva leült. ő maga pedig odament az asztal mögött elhelyezett könyvespolchoz. Nahát.. Alul ott olvasható a kiadó neve: Szabad Ember Művelődési Egyesület. Ez a veszélye az állandó utazásnak.Segíthetek önnek megtalálnia. .gondolta Sally. hogy mit csinálok . ez mindent romba dönthetett volna.Nos.Remekül. és bólintott. . Tehát nekem most össze kell állítanom egy válaszlevelet. miközben levett egy kapcsos iratgyűjtőt a polcról -. Jól fogadták a tantervet más iskolai kerületekben? . de az írók úgy érzik.

. természetfeletti állatokat. de hirtelen rájött. . Mota azt tervezte. hogy az a gyermek. majd becsukta az iratgyűjtőt. . De azok csak jöttek. Sally még egy pillanatig várt. isteneket és bizarr. Nyugat felé látta Signát. és visszarakta a polcra.ezek a rajzok ott függtek a falon.Hát nem szörnyű? Nagyon örülök. és így zavarja meg hadműveletüket. Az angyal meghátrált. hogy áthatoljon rajta. könyv és egyéb papír között az őt érdeklő címet. hogy egy kicsit megszorongatja ezt a démont.Úgy gondolod? A tető felé mozdult. kardjával csapkodott. hogy démoni harcosai egyre bátrabbak lettek. és nyílként suhant felfelé. és szembenézett velük.Ó nem. Ami sok.. . Az osztályba járó gyermekek sok rajzot készítettek. egyre gyorsabban. Nem hagyhatta. 81 . Az első démont egyszerűen kettévágta. darabjai elrepültek mellette. és már majdnem teljesen körülvették.sikoltotta Ango. és egyre nagyobb erővel vagdalkoztak. Majd keresni kezdte a többi iratgyűjtő.De én tényleg nem akarom. negyedik osztályos.Tűnés! Takarodj innen! Ez a mi területünk. hogy már nem tartja kezében a helyzetet. Kardja egy fénycsíkot rajzolt az égre. egyre magasabbra és magasabbra szárnyalt. ne aggódjon miattam! Egyébként se maradok sokáig. A démonok mintha ujjongtak volna.. és még távolabb csalta az őröket az iskolától. mire a démonok. de nagyon szerette volna. a szellemek egész hordáját húzva maga után. majd eltűntek. Intézzétek el! Mota felszökkent. Veszélyes támadásokat hárított el. Egyre hátrált. Itt kell lennie a tantervnek. . készen arra. kezükben vörösen izzó karddal rárohantak. Csak dolgozzon nyugodtan! . Azt is megtudtam valahonnan.Hozhatok önnek valamit? . Amber egykori tanára szomorkásan mosolygott.Támadás! . nektek ehhez nincs semmi közötök! Mota elhatározta. melyek furcsa arcokat. megsuhintotta kardját. hogy maga után csalogatja őket. A következő kettőt agyonütötte. Megvan! *** Ango átkozni kezdte Motát. hogy Ambernek hívták azt a gyermeket. aki a feljelentésben szerepel. Egy nyolc démonból álló rajt lerúgott a földre. hogy túl hamar vége legyen. hogy lemaradjon az ebédről. az sok. néhány komplex hipnotizációs módszer tanulmányaival együtt. . Ez igazi harc volt. A szellemek következő hulláma jött fölfelé. hogy az iskola egész környéke felbolydult. amikor látta. Megállt.Az öné az egyetlen negyedik osztály. . rajzfilmekbe illő figurákat ábrázoltak . és azt írta az újság. hogy bíróságra viszik ezt az ügyet.azzal kiment a folyosóra. Chimon és Scion hallotta. ahol volt. Véget kell vetnünk minden ilyen zaklatásnak és cenzúrának. aki egy hasonló csetepatéba keveredett.Rendben. egyre lendületesebben támadtak. . Miss Brewer az ajtó felé indult.

Tenyerével nyomta félre a borítékot.érdeklődött Chimon. Szellemek voltak a szobában! El kell innen tűnnie! Visszavitte az iratgyűjtőt a polchoz. még mindig az égető ként dörzsölve ki szeméből. Scion nem tudott válaszolni.mondta Signa. hogy hangosan nyöszörögjön. melyek megszólították.Mi történt ott lent? . hogy megvédje magát a démonok kardjától és éles fogától. remegő kezéről pedig folyt az izzadság. Felütötte a fedőlapot. egyre magasabbra emelkedtek. és megpróbáltak a sziszegő vörös kardok hatósugarán kívül maradni. de az beleakadt egy tömött barna borítékba. Szíve hevesen vert. mintha tűzvész elől menekülne. Nem sok kellett volna ahhoz. Mota.Önértékelési és személyes beteljesedési tanulmányok negyedik osztályosok számára. mintha felfelé futott volna egy dombon. émelygése csökkenni kezdett. és félt kinyitni az ölében fekvő. Chimon és Scion átsuhant az iskola tetején. . és felületesen átolvasta. *** Az iskola fölött és az egész környékén diadalittas démonok gyülekeztek. Megint felállította. Legalább elűzték azokat az undok mennyei harcosokat. Mihelyt kiszabadította az ujjait. Chimon és Scion összegyűltek. és megpróbálta visszatenni. Felállította. nagyon lefoglalta. és az északi kijárat felé futott.. hogy be tudja gyömöszölni a helyére az iratgyűjtőt. Egyfolytában hátráltak.Váratlanul négy hatalmas démoni bandita robbant ki vicsorgó fogakkal és begörbített karmokkal a falból. . és az egyik fejezethez lapozott.kiabált Chimon. Megtalálta a tartalomjegyzéket. amikor az atlasz után nyúlt. biztos távolságban. és megpróbálta megfogni. Micsoda szörnyű helyzetbe kerültek! *** Sally keze remegett. és nagyon haragosak voltak. . A mellette elhelyezett nagy atlasz megbillent. de a kiadó nevétől azonnal felfordult a gyomra: Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ. mint két rakéta. A szerzőket nem ismerte. A címe meglehetősen ártalmatlannak tűnt: Valós énünk megtalálása . Ki kell innen jutnom! Most azonnal! Kirohant a folyosóra. A régi kínzók! Gondolatai megint száguldozni kezdtek.Ango és a kis manói soha nem rendelkeztek eddig ilyen erővel .JAAAA! . és a dicsőséges Ango területe megint biztonságossá vált. Úgy ugrott ki a kapun. és igyekezett megtartani. Az iratgyűjtő végre becsúszott a helyére. és átfutotta a címoldalt. és sehogy se akart a helyére csúszni. Magasan az iskola fölött. Hatalmas erőfeszítéssel még néhányat lapozott. hogy tájékoztassák egymást az eseményekről. Hallotta a hangokat. gúnyolták és átkozták őt.Ezek meg honnan jöttek? . mintha egy csapat dühtől tajtékzó kutya felkergette volna őket egy hatalmas fára. de kicsúszott a kezéből. Signa. három fémgyűrűvel összekapcsolt iratgyűjtőt. miről szól. Úgy érezték magukat. Teljes meglepetésükben visszavonultak. és nem engedte az iratgyűjtőt a helyére. 82 .

Jody! Hogy vagy? A kislány odaszaladt hozzá a gabonapelyhes dobozokkal kijelölt közlekedőfolyosón. Most. 83 . . Ez egy komoly feladat volt! Mélyen alattuk.még nagyon sok van belőle.A bolondját járatták velünk. Tom döbbenten és hitetlenkedte nézte hideg tekintetét. hogy már nem kell abba az iskolába járni. Harris! Ó! Hiszen ez Jody Jessup. és mi az. ő pedig finoman megölelte a vállát. amit törölhet a listáról. Tom egyetértett: . hogy újra láthatlak! .Igen. mihelyt kijutottak innen . Jody öccse. . a kis ötödikes.Scion egy elég nagy vágott sebet nézegetett a lábán. hosszú. hogy mi vár rájuk! Valamennyien tudták. anélkül hogy valamelyiküknek ki kellett volna mondania. Mr. . hogy Ruth és Josiah nincs otthon. amikor megszólalt: . aztán eszébe villant. Furcsának tűnt. hogy ilyenkor. Jody édesanyja. hogy az iskola előtt várna. Legalább öt gúnyolódó. Egy kis gondot jelentett neki. hogy elszórakozhatunk velük.Elintézzük őket. De végül Mota megfogalmazta: .szólalt meg Mota.Helló. ami szükséges. mi az. hogy találkozott a ragyogó mosolyú kislánnyal.Nagyon örülök. . A reggelire való gabonapelyhet kihúzta . ahova most megy . amikor belementünk ebbe. Segítenem kell neki bevásárolni. Bevásárlókocsiját maga előtt tolta. nem volt biztos abban. mint egy kis rovar a hatalmas zöld terráriumban. a tanítási idő alatt itt látja őt a boltban.Olyan furcsa.mondta Signa. Odasimult hozzá. Valószínűleg elszalad a következő buszmegállóig ahelyett.Jó reggelt.Az imafedezet! Kezdjük elveszíteni! *** Tom Harris fel-alá tologatta a bevásárlókocsit a Price Wise élelmiszer-áruházban heti nagybevásárlása során. mellette pedig ott lépdelt Brian. Sally futott vissza a Toe Springs-Claytonville út felé. barna haja lobogott. Fogalmuk sincs azonban arról. A tej a hűtőben már kezdett megsavanyodni. . hogy azt már kiönti.Itt nem tudunk velük megküzdeni. ahol megláthatnák. valóban furcsa. kínzó szellem követte őt. . és csak két litert vesz a szokásos négy helyett. Azt hittük. hogy ő sem szokott ilyenkor itt járni. De örült.Cree és Si már az Omegában van. feldühödött lódarazsakként zúgtak a feje körül. Úgy döntött. Ekkor egy rémült hang szólalt meg a polcok között: .Jody! Gyere ide! Andrea Jessup volt.Követni fogják őt oda is.Az anyukámmal vagyok. mi okozta a problémát. mit is vegyen. majd barátságos mosolyt magára erőltetve integetett. . .

Hiába törte a fejét.Itt maradsz mellettem. majd továbbmentek a polcok között. . Hogy az az ember milyen arcátlan! Egy kis szellem. Brian! Brian kérdezősködni kezdett.Ne vitatkozz velem! Ezzel befordultak a sarkon.Tartsd távol magad ettől az embertől! . Tom élete fordulóponthoz érkezett. Andrea lehajolt.Soha ne menj a közelébe! És ez rád is vonatkozik. átugrálta a Saltine keksszel töltött dobozokat. Minden megváltozott.kiabálta Andreának.De hát ő Mr. A Jessup családdal jó barátságban állt.Jó reggelt. Szia. milyenek ezek az emberek! Beszélj Judy Waringgel! Talán ő tudja! 84 . . ami az iskolában történt! A folyosó másik oldalán. akik az Úrban testvérei. és nagy segítséget jelentettek a számára. és nem beszélgetsz idegenekkel! Jody megpróbált ellenkezni: . Viszály. hogy azok közül. Alkalmanként együtt vacsoráztak. semmi elfogadható magyarázat nem jutott az eszébe. Harrisszel beszélgess! Jody sietve ment vissza édesanyjához. Még soha életében nem háborodott fel ennyire. szinte oda se nézett. . Harris! . még hányan éreznek így vele szemben. De már nem. és a papírtörölköző-tekercseken táncolt. hátha valaki tud valamit! Soha nem tudhatod. vajon ennek mi lehet az oka. és már ment is tovább. Végül csendesen imádkozni kezdett: Uram. .Hazudott valamennyiőtöknek! . követte Andreát. Ott szaladgált az üvegeken és a dobozokon. melyek egyfolytában remegtek. Örülök.figyelmeztette Andrea. én nem csináltam semmit! Miért bánt velem így Andrea? Majd azon kezdett gondolkodni. Megpróbált arra gondolni. meg akarja őt védeni! Még a felét se tudod annak. hogy látlak. Nyugtalanul verdesett szárnyaival. hogy az kárpótolta őt kis termetéért. és emelt hangon egyenesen Jody arcába vágta: .Jody! Jössz ide rögtön! Nem akarom. a szája pedig akkora volt. a liszt és a cukor tetején rohangálva és az étolajon bukfencezve Pletyka azonnal megszólalt. de Tom még hallotta beszélgetésüket a szomszédos folyosón: . de Andrea mindkét gyermekét csendre intette.egykor. hogy mit kell még vásárolnia. hogy Mr.. Andrea folyamatosan tolta kocsiját. Jody és Brian a legjobb tanulói közé tartozott . játszott a gyermekeikkel. Andrea. a gabonapelyhes dobozok között. ha Viszály éppen elhallgatott: Szex! Problémái vannak a szex területén! Egészen biztos. ott helyben. Ki akart menni az üzletből. együtt vitték kirándulni az egész iskolát.És Mark pásztor is hazudott. hogy a szex az! Kérdezősködnöd kellene. lekapott a polcról egy üveg savanyúságot meg néhány csomag fűszert. de nem tudta gondolatait erre rákényszeríteni. Brian! Andrea figyelemre se méltatta. mielőtt ő vagy gyermekei újból meglátnák azt az embert.

figyelj ide! Sötét volt.Cole. Elővigyázatosnak kellett most lennie. mivel én azt mondtam! . . uram.Saját elhatározásomból mentem oda. Potter személyesen hívott meg. hogy a Potter-lakás egy hivatalos közeg számára tiltott terület.az is egy kicsit vörösnek tűnt ..Tehát azt gondoltad. mint egy kidőlni készülő korhadó fa. Csak egy pillanatig láttad a holttestet. feltéve. Ennek a Tom Harrisnek szüksége van arra. . Akadt egy kis szabad időm és. és örömmel fogadott engem. hogy imádkozzanak érte . most ijedtnek kell lennem! . minél többet gondolkodott ezen az egész botrányon. és hosszú. akit a fészerben találtunk. . Sally Roe a harmincas éveinek a közepén vagy a végén járt.. akkor felejtsd el! Az az ügy le van zárva. Mulligan szánakozva elmosolyodott.Cole! Nem sok hiányzik ahhoz. Pottertől és Abby Graysontól szereztem. hogy felhatalmazás nélkül körülszaglászol. hogy kirúgjalak! Mulligan úgy magasodott Ben íróasztala fölé. Hatalmas kezét Ben vállára tette. ..Ott is nagyon szívesen fogadtak. .Tomért. . és kihúzta magát.gondolta. Nem tudom. melyet Mrs. mert fel volt háborodva. Mulligan ujja .Sally Roe személyleírása.Jártál kint valamelyik nap a Potter-farmon? . ami a keresztény iskolában történt. *** Mulligan füle olyan vörös színben játszott.És ki adott neked utasítást. uram .Szerda délután. 85 . mielőtt újból megszólalt volna. hogy „uram”-nak szólította Haroldot. és leereszkedő hangon ezt mondta: . uram.És az a kis látogatás az ajtógyárban? Azzal mi a helyzet? .Az a nő viszont. körülbelül százhatvanöt centi magas. vörös hajú lehetett. ugye? Ben mély lélegzetet vett.Ha ez Sally Roe-val kapcsolatos. hogy Mulligan nem érzi agresszívnak ezt a mozdulatot. mert Mrs. .Andrea egyre jobban felbőszült. annál semmiképpen sem tűnt hosszabbnak. fiatalabbnak tűnt..válaszolt Ben és észrevette. egybehangzóan csengett. hogy mire jöttem rá.Önt is érdekelheti. hogy visszaéltél a rendőri jelvényeddel! Erre Ben felállt.Nem tudtam. nehogy összezúzza őt. és lassan engedte ki magából. . mi ütött beléd. hogy menj oda? . Mulligan őrmester úr.Én pedig azt mondom. Jaj. .Na és? . különösen azért nem. Ben úgy érezte: fel kell állnia. hogy szinte izzott.egyenesen Ben arcára szegeződött. De ő maga nem sokat imádkozott . és a fekete haja körülbelül a válláig ért.

Mulligan egy kicsit nyugtalannak tűnt.Van egy üzenetem a számodra Mrs. hogy azt vizsgálja meg! . . de nem is sütötte le a szemét.. Mulligannek ez nagyon nem tetszett. . Pottertől.Ben nem szólt semmit. hogy azok az emberek vitték-e el az autóját.Harold. Potter végignézte az otthon lévő autókatalógusukat.Miféle teherautó? . hogy én magam szakítom le a jelvényt az egyenruhádról! 86 .Gondom lesz rá. . . és megmutatta.. megértetted? Mulligan indulatosan meglökte Bent. és ha még egy szót hallok tőled erről a dologról. hogy figyelni foglak. aki feldúlta a házat. Roe valószínűleg azzal ment haza a munkából aznap este...Figyelni foglak. nem küzdelem vagy valami más! Ha nem értesz egyet a halottkémmel. rendet is csinálna. öregem. kisimította rajta a ráncokat. Az autó sehol sincs a farmon.Vége a munkaidődnek. Lecsapta az összeset Ben asztalára.Sally Roe mindenhova egy 1965-ös kék Chevrolet kisteherautóval járt.És ha már ennél a témánál tartunk.Lehet.Most már elég legyen! Egy szót se többet! . Tegnap Mrs. és a harag miatt összezárt állkapcsain keresztül sziszegte a szavakat: . Emiatt ne fájjon a kis fejecskéd! . miért kutatták át a házat? Adtál erre engedélyt? . és papírokkal a kezében tért vissza. az irodájába trappolt. . amennyire tudta. Az a nő nem akasztotta fel magát! Mulligan hátat fordított Bennek. világos? Még egy hibás lépés.Itt van! A megyei halottkém beszámolója Sally Roe haláláról! Olvasd el magad! Akasztás általi fulladás. hogy van még egy! Mulligan belemarkolt Ben ingébe. . komolyan mondom. akkor az állásodnak is vége lesz. Vad tekintettel nézett rá. Elfelejted ezt a Sally Roe-ügyet.. Nem járt még le a munkaidőd? . Nem gyilkosság. majd elengedte a zubbonyát.Hát persze. akkor keríts neki egy másik holttestet. . amikor állítólag megölte magát. Azonosította egyáltalán a halottkém a vércsoportot? A helyszínen rengeteg erőszakra utaló jelet láttunk. ha az.. Szeretné.Ez a megszokott eljárás. . Szeretném tudni. milyen gyártmányú és évjáratú volt. És a holttest. és azzal szerzek magamnak örömet.. Bizonyítékokat kerestünk. amit találtunk.És hol van Sally Roe kisteherautója? Mulligan mulatva nézett rá: . akik átkutatták a házat. még mindig érdekelne az a véres ing.Bizonyítékokat? Azt mondtad. öngyilkosság történt. Ben. Cole.Erről semmit sem tudok.

megpróbált kitérni a feljelentésben szereplő összes pontra.Uram! . . valamint az elfenekelés pontosan meghatározott menetét. mint egy kis séta a parkban.ezek között természetesen ott szerepeltek a Példabeszédek könyvéből származó igeversek a vessző használatáról -. amelyek mind a démonok létezéséről.leszámítva ezt a telefonhívást -. és a tét túl magas. Ez igaz is. szülői beleegyezés nélkül végrehajtott démonűzés? A kézikönyv melyik pontja rendelkezik erről? Mikor egyezett bele abba Mrs. amelyet A tanulók és szülők kézikönyve egyértelműen megfogalmazott. meghatároztak egy időpontot. hogy ezt megbeszélték volna vele vagy értesítették volna erről . ahogyan ők kezelik ezt az ügyet. Igeversek sokaságát sorolták fel. de amikor ahhoz a fortélyos kérdéshez ért. hogy egyetért a kézikönyvvel. ezenkívül megfogalmazták az evangélium alapvető üzenetét. Ez több annál. de. úgyhogy a vádiratnak ez a pontja nem ígérkezett nehéznek. amit kerestek. Tom Harris és a gyülekezet vezetősége állított össze válaszként az iskola ellen hozott ideiglenes végzésre.. felhívta Tomot a gyermekvédelemtől egy ismeretlen hölgy. nagyon őszintén kezdett imádkozni. mint amivel ő meg tud birkózni.imádkozott. helyszínül pedig a claytonville-i bíróság épületét. Lucy Brandon az aláírásával igazolta a beiratkozási szerződésen. Szükségem van a segítségedre. A testi fenyítés mellett szóló érveket világosan leírták . a diszkrimináció és a zaklatás kérdése nem több.Már megint nem tudom. hogy a gyülekezeti vezetőség ebben a kérdésben sokszor elvégezte már házi feladatát. ha csinálsz valamit. Anélkül. Hát igen! Az ASzJE emberei megtalálták. amelyet Mark Howard. mint egy tekercs vécépapír. most megint. viselkedéséről és kiűzéséről szóltak. A szövetségi pénzek helytelen felhasználását könnyű lesz megcáfolni. 87 . Na. Tizenkét nap múlva itt a meghallgatás. kérlek. *** Hétfő reggel. egy héttel azután. Nyilvánvalónak látszott. és azt a jegyzetet nézte át. A látogatás időpontját délelőtt 11 órára tűzték ki. ha gyermekekről van szó. Ami a „további olyan vallásos magatartás” korlátozását illeti. hogy Ruthot és Josiah-t elhurcolták otthonukból. Corrigan. De egy tízéves gyermeken végrehajtott démonűzés? Egy kiskorún. Brandon. ments ki ebből a helyzeti valamennyiünket! Nekiállt megfogalmazni a bíróságra benyújtandó viszontkeresetet. amely feltételezésük szerint az alkotmány védelme alatt áll. Abban a megközelítésben. érzelmi vagy szociális jólétére nézve”. amikor egy óra időtartamra láthatja gyermekeit egy gyermekgondozó felügyelete alatt. megint megcsináltad! Túl könnyen mondtál igent. hol áll a fejem.12 Ezek aztán komolyan veszik a dolgot! Wayne Corrigan a fogadóórájának letelte után az íróasztalánál ült. amint a sorokat egymás után papírra vetette. „amely károsnak bizonyulhat egy gyermek mentális. hogy ezt tegyék a lányával? Meghűlt benne a vér. . bizonyítékként egy nagyszerű tanulmányt írtak.. Ez az ügy túl nagy. a termoszában lévő utolsó csésze kávét kortyolgatta. az alkotmány nem több. Egyértelműen a vallásos meggyőződés kérdéskörébe tartozónak ítélték az ügyet. Jobban teszed.

mondta a nő. A keze remegett és gyomra a várakozás izgalmától összeszorult. amikor megérkezett a bíróság parkolójának a látogatók számára fenntartott részébe. Felmarkolt egy barna zacskót. Bezárta az autót. Harris? Elakadt a lélegzete. Tele volt haraggal. arra meg különösen nem számítottam. Elvárjuk magától. Eddig ez mindig valami távoli dolognak tűnt. akármit csinálsz.gondolta -. és úgy érezte magát itt. miközben leült mellé a padra. hogy megfelelően viselkedjék. hivatalnokok és más igazságügyi dolgozók járkáltak körülötte. A jelenlegihez hasonló nehéz időszakok mindig eszébe juttatták.Értesítem őket.Mielőtt odavezetném a gyermekeihez. szürke és impozáns. Az igaz. amelyet én nem 88 . hogy a gyász első érzését kiheverte. De utána mindig kénytelen volt ráébredni. amelyet bármikor megvonhatunk. hogy ez a látogatás egy olyan kiváltság. . nem adhatja ki magából. aki most már három éve. mint egy nyilvánosság előtt elmondott beszéd. de időnként. és lesimította haját. miközben a márványpadlót nézte. . vagy a római időkben megeshetett. légy udvarias! Ne tegyél semmit. mert ettől a dolgok állása csak még rosszabbra fordulna. Zsebéből előhúzta zsebkendőjét. . . és nehezére esett. megigazította nyakkendőjét. az nem volt más. mint Irene Bledsoe. amely állandóan követi őt. mintha meztelen lett volna. ami megtörténhet Oroszországban. hogy ez előfordulhat velem. Ügyvédek. hogy meghalt. rá gondolt. mit mondjak. Talán. megpróbálta vele megosztani fájdalmát.Ön bizonyára emlékszik rám! . 10 óra 52 perc volt. emlékeztetnem kell önt arra. hogy a gyerekek így lássák meg őt . hogy ezt nem mutathatja ki. Egyfolytában imádkozott: Ó. hanem ott kell maradnia a tárgyalóasztal túloldalán. amelyben a gyermekeinek hozott néhány dolgot. Nem engedhette.Úgy gondolta. Az előcsarnok hideg márványból épült. hogy a felesége meghalt.kinyújtotta felé a kezét. és hellyel kínálta őt a fal mellett elhelyezett kemény fapadon. Az információs asztalnál ülő lány megkérdezte a nevét. hogy a gyerekekkel fog megesni. Nem engedélyezett más olyan kérdés sem. amikor az élet a legsötétebb oldalát mutatta. Tom. magas volt. Soha nem gondoltam. és határozott lépésekkel elindult az öreg kőépület felé.mondta. és amikor a küzdelem a leghevesebbnek tűnt. Minden egyes lépés úgy visszhangzott. el se hinnéd. hogy a szemükbe nézzen. mit tegyek? Azt se tudom. emlékszem. akkor megszokásból . és hogy milyen sokat veszített. Nem érintheti meg a gyermekeit. Tom ott ült.Alig tudott időben odaérni. és mindig tegyen eleget az utasításaimnak. most nem. és lassan vakargatta az állát. hogy letörölje szeméről a könnyeket. Nem tehet fel nekik a tartózkodási helyükre vonatkozó kérdéseket. de itt nem. .Mr. Uram. A lehajtható napellenző hátoldalán elhelyezett tükörben még egyszer ellenőrizte megjelenését.. hogy ebből nem lehet baj. hogy megérkezett .Igen. ez az az üldözés. de tudta. amelyre Jézus és az apostolok figyelmeztettek minket. amit felhasználhatnának ellened! Akire felnézett. Természetesen Cindyre gondolt. és kétségbeesetten próbálta magát gyorsan összeszedni. És ha már látták az arcát az újságban vagy a televízióban? Valószínűleg nem kérnének tőle autogramot. és helyét a szomorúság árnyéka foglalta el.és mit gondolnának az állami hivatalnokok? . Cindy . hogy mi történik itt lent. hogy milyen nagy szüksége volt rá..

sárgaréz csuklópántjai voltak.De. Nem kívánta az ilyen figyelmet. de ellenállhatatlanul növekedett. de férfiasan kitartott őrhelyén. úgyhogy most elhoztam. amelynek hatalmas.Igen. hogy teljesen keresztényietlen. Tom Mrs. Tom haragot érzett. Egyetlen udvarias szó sem jutott az eszébe.. .Mindent megértett abból. . hogy ő itt most elhaladt. nem éppen hívogató ajtón.tartok megfelelőnek. és hazavinni a gyermekeket a saját otthonukba.Rendben van .Üljetek le! Üljetek le az asztalhoz! . .Jelenleg ez nem lehetséges. és karjával megállította őket.Jöjjön velem! Gyors és határozott lépésekkel elindult.Apu! . és képtelen voltam önt megtalálni. és könnyek árasztották el a szemét. Sarkának folyamatos és hangos kopogása minden földszinten tartózkodónak a tudomására hozta.Bledsoe megfogta a csomagot.Oda akarok menni apuhoz! . abban a pillanatban felugrottak és felkiáltottak: . Egy biztonsági őr állt a boltíves átjáró jobb oldalán. megbeszélhetjük majd valamikor ezt az ügyet? Szeretném tisztázni ezt az egész zűrzavart.Összekészítettem néhány dolgot a gyerekeknek.De hát miféle vizsgálat? Senki nem mondott nekem semmit. Kissé unottnak látszott. A nő a kanyargó márványlépcsőn az első emeletre vezette őt. valamint bármikor véget vethetek a találkozónak.sírta Josiah.Üljetek le! Tegyétek azt. amit Mrs. amit közöltem önnel? Tom egyetlenegy dolgot tehetett. a vizsgálat még folyik. . Harris. hogy a nő megnézhesse. Nincs náluk a Bibliájuk. és egy akkora fogantyúja. most már határozottabban: . amelynek magas ablakain szürkés fény szűrődött be. . ha ezt úgy látom jónak. végigmentek a főbejáratra néző erkélyen.. . sőt kezdett benne feltámadni a bosszúvágy. Áthaladtak egy hideg és csupasz előszobán. Tom megpróbált csendesen lépkedni. Bledsoe. és kinyújtotta a kezét. Mrs. Mindent megértett? . amiről tudta. . . Türelemmel kell lennie. Mihelyt meglátták őt.Nagyon sok a dolgunk. Irene Bledsoe elállta az útjukat. A nagy asztal egyik oldalánál ott ült Ruth és Josiah. . Bledsoe-t követve elhaladt az őr mellett és a boltív alatt. Oda akartak szaladni hozzá. kimondta a helyes választ: . majd beléptek egy súlyos. Nem zárhatta őket a karjába! Nem érinthette meg őket! Csak sírni tudott legbelül. ezenkívül van itt papír és ceruzák. ami húsz fontot is nyomhatott. Tom szíve a torkába ugrott. Bledsoe mond! 89 . . Mr.Apu! Hangjuk élesen csenget az izgalomtól.Ruth csak ennyit tudott mondani.Mi van ebben a csomagban? Tom kinyitotta. Irene Bledsoe újból nekiszegezte a kérdést.

Semmit. .Mi történt a fejeddel. és ezt nem is próbálta titkolni. mit szoktatok csinálni? Josiah nagyon boldogtalannak érezte magát. drágám! .Mr. .Majd Josiah-hoz fordult: . Üldögélünk és nézzük a tévét. és édesapjához hasonlóan már ő is megnyugodott.Ruth! Ne beszélj erről.Akkor majd utána feltennék önnek néhány kérdést. . .Ruth zokogni kezdett. . én meg csak ültem és hallgattam. apu . kérlek. Próbált maga is megnyugodni..Semmi baj. ..Szeretlek téged. még egy kicsit fel is emelkedett a székről: . szemben a gyermekeivel! Hadd emlékeztessem arra. .Erről nem beszélünk! Bizonyára érti! . amit odalent megbeszéltünk! Semmit sem beszéltünk meg . Lassan hátrahúzta a széket és leült.Nem kell erről beszélnünk. Nem tudta elrejteni haragját. Bledsoe? Erre a kérdésre Mrs.Utasításokat adtál.Gondot visel rátok Mrs.Hiányzol nekünk. Bledsoe válaszolt: . .Az ön gyermekei nagyon jó kezekben vannak.Ööö. Ruth! Apuci szeret téged! De most. még mindig hüppögve.Később megbeszélhetjük.De miért? . Josiah megpróbált bátran viselkedni. ülj le! Minden rendben lesz. csaknem sikoltozott: . és szeretett gyermekei felé is nyugalmat közvetíteni. . és ez legyen az utolsó ilyen jellegű kérdés! Tom rámeredt.szólalt meg Ruth. Mr.Haza akarok menni. üljön le arra székre.Apu. 90 .Hogy érzitek magatokat? .válaszolt Ruth. Irene Bledsoe erősen fogta a gyermekek karját. és leültette őket. Harris. Most látta elérkezettnek az időt. . Tom a találkozás első pillanatában észrevett egy sebet Ruth fején. ... A nő a gyermekek jelenléte miatt barátságosan elmosolyodott. Ruth? Bledsoe azonnal közbevágott.Az autóban bevertem a fejemet . fiam. különben kiviszlek innen! A kislány most újra elsírta magát haragjában: . Harris.csendesítette le Tom.gondolta Tom. . hogy rákérdezzen: .

Henley.Nem . . .felelte Ruth. kipp-kopp. . Ruth alsó ajka legörbült.Igen. és megpróbált nyugodt arcot vágni. de Irene Bledsoe ezt még megengedte.Luke állandóan csúfol engem. hanem Mrs. amikor kimondta a kérdést.És milyen történetet talált ki Ruth meg Josiah. .Van néhány videojátékuk . mint mi. . . Ruth. Próbáltál vele barátkozni? A kislány ránézett. és csúnyán beszélnek.Haza akarok menni! . Irene Bledsoe nem engedte ki a kezéből a helyzet irányítását: . Mrs.Ők nagyobbak. . mi azt tapasztaltuk.. Bledsoe megengedi. de nem mutatta.Tom már akkor megrezzent. . laknak ott más gyerekek is. mit akar a nő ezzel mondani. Mrs. nem beszélhetünk arról. akikkel játszhattok? . . kergetnek minket.Miféle autóba..Mr.. Bledsoe.Bántanak titeket? . Tom kérdően a nőre nézett. Tom megértette.Én is azt szeretném.Ó. és bántanak minket.parancsolt rá Mrs. .És. hogy a gyerekek hajlamosak szüleik védelmében történeteket kitalálni. .Ó.Nem ő... De én nem szeretem őket.. . Ők nem keresztények. asszonyom? 91 .ÓÓÓ. . Éles felfogású kilencéves kisfiú volt. Kénytelen volt nyugodt és szívélyes maradni kényszerítette magát erre. Bledsoe? Bledsoe összevont szemöldökkel viszonozta a pillantást.Ruth beverte a fejét az autó oldalába. hogy kik a nevelőszüleitek! Ez titok. meg egy másik. Josiah valószínűleg megértette ezt a jelzést. ez nagyon szomorú. ha otthon újra együtt lehetnénk! Kipp-kopp.Azok elég mulatságosak. ...Josiah. és Tomra bámult. és fejét leereszkedően előrebillentette. Harris. Tom megpróbálta biztonságos mezőkre visszaterelni a beszélgetést: .szólalt meg Josiah. és hozzátette: .Elég legyen! .Ettől Tom is nagyon szomorú lett. .Igen.És. szoktatok olvasni? Elolvastatok valami jó könyvet? . Van ott egy Teddy nevű fiú. és szemét újból elárasztották a könnyek. akit Luke-nak hívnak. Irene Bledsoe ujjaival kopogtatott az asztalon. hogy nézzétek a tévét? .

. Biztos vagyok benne.rendelkezett az őr. miközben eltűnt. mintha lefelé nézne rá.mondta fájdalmasan Josiah.A nő felemelte az állát. készen arra. mint egy héttel azelőtt Mulligan. én megértem. hogy a viselkedése szerepelni fog a jelentésemben! . . hogy uralkodjon magán. . és akkor majd el tudják nekünk mondani az igazságot.Gyerekek. gyerekek! . A biztonsági őr bejött a szobába. Bledsoe vezette az autót? Ruth már az ajtón kívül volt. . Josiah! Mondd el.Mrs. Csak annyit tehetett.utasította őket Bledsoe. és Irene Bledsoe átlódította Josiah-t a másik helyiségbe. Minden újból megtörtént. A találkozásnak már úgyis vége.kiáltott fel Bledsoe.Gyerekek.Gyerekek.Gyertek.pontosan úgy. vagy amikor betörtem az összes ablakot? A nő mindkét gyereket az ajtó felé húzta. szerette volna kinyújtani a kezét. .És mi nem tetszett önnek? Amikor beleharaptam a szék lábába. és megakadályozni abban. egyszerűen csak érzékeltette a jelenlétével a hatalmát.Milyen karambolról beszélsz.Mr. és megütöttem a fejemet! Josiah-ból kirobbantak a szavak: . . Tom talpon volt. de tudnia kell. amit tesz. Az őr elállta az útját .Egy pillanat! . Bledsoe mindkét gyermeket megragadta a karjuknál fogva.. . .Gyerünk.Áthajtott egy stoptáblán. . figyelmeztettem önt. 92 . hogy végignézte az egészet.De hát még csak most jöttünk ide! .Bevertem a fejemet! . büszke vagyok rátok! Nagyon büszke vagyok! És szeretlek titeket! . De nem tehette.Várjon itt néhány percig! . mielőtt válaszolhatott volna. hogy tegyen valamit.Mr.Nagyon hirtelen állt meg. Tom nem akart semmilyen problémát. Most pedig azt hiszem. hogy aggasztja önt a Ruth fején lévő sérülés. . megyünk! . és arckifejezése megtelt félelemmel.sikoltozott Ruth.Én nem akarok elmenni! . és ettől úgy tűnt. Oda akart állni elé. köszönjetek el édesapátoktól! . Biztos lehet benne. vége ennek a látogatásnak. hogy mi is törődünk vele. hogy egy idő múlva túlteszik magukat félelmeiken és a korábbi nevelés hatásain.John! .ismételte meg Ruth. hogy Tom utánuk menjen. és nem engedte.kiabált Bledsoe.Felállt székéből.tiltakozott Tom.. . egy mozdulatot sem tett. Kihasználta a lehetőséget.Majdnem karamboloztunk. Josiah? . De határozottan igent intett. . és majdnem nekiment egy kék kisteherautónak! Ruth beverte a fejét az autó ajtajába! . Harris. Harris.kérdezte újra fiától. . . ráadásul Tom szeme láttára: az asszony a karjánál fogva elvonszolja a sikoltozó Ruthot és Josiah-t. és kihúzta őket az előszobába. A boltíves bejárathoz értek. hogyan verte be Ruth a fejét! .

Persze minden jelenlévő tekintette rájuk szegeződött. Természetesen nem elégítette ki őket az. Még ilyen módon sem érinthette meg őket. aminek a meglátására vak. A helyiségben néhányszor halk mormolással körbefutott. Lehet. és egyedül hagyta Tomot a hideg és üres szobában. Kétségbeesés egyáltalán nem volt a szívében. és a gyerekek így meg sem kaphatták a Bibliájukat meg a papírokat. azon tűnődött. Kételyei eltűntek.Tom visszaült az asztalhoz. hogy megérintették egymás lelkét. De könnyei nemcsak a szomorúság miatt csordultak ki. és élvezhették egymás jelenlétét. traktort vezessenek . . Nem akart hinni ezeknek a hazugságoknak. mocskolódások és nevének beszennyezése közepette vágyakozott egy meggyőződésre arról. mivel ezek a hangok olyan lankadatlanul és könyörtelenül beszéltek hozzá. Uram. Irene Bledsoe otthagyta a csomagot. Igen. ami történik veled ismételgették a hangok. . .. A pult végénél ült Kyle Krantz.Ó. hogy éppen csak le tudták nyelni az utolsó kanál levest vagy a szendvicsből az utolsó falatot. Ez egy nagyszerű balhénak ígérkezett! Ezt mindenkinek látnia kellett. miközben mindent gondosan megfigyeltek. és hogy a szívük közötti kapcsolat még mindig élt. A fájdalmak.és hogy megrémítsenek egy tolvajt. megpróbáltak lazán és közömbösen viselkedni. Újra együtt akarnak lenni otthonukban. annak ellenére. a kopasz és kövér Don Murphy le nem vette volna róla a tekintetét. Látta gyermekeit. recsegett. és ennyi tilalommal körülvett látogatás nem is lehet elégséges. és az övükre akasztott kézirádió is sípolt. és borostás állkapcsukat olyan lassan mozgatták. Az elméjéhez mindenféle hang szólt. A tulajdonos. Kitört belőle a sírás. Miután feladatát elvégezte.mondta az őr. hogy ki is ő valójában. Tom észrevette a barna papírzacskót a padlón. hogy egyenruhát viseltek. A pultnál ülő vállalkozók és az asztaloknál ülő sofőrök felnéztek tányérjukról. de csak azért. Egy ilyen hideg. hogy a viselkedésük természetesnek tűnjön. Becsületét sértetlenül megőrizte.Most már elmehet. hogy Mrs. Bledsoe már elment. és az általános lármából kiemelkedett egy név: Krantz. Csodálatos örömmel töltötte be ennek a biztos tudása. hogy néhány percig láthatták egymást.. De pillanatnyilag jó volt arra. amiket ő soha nem gondolt magáról. *** Ben és Leonard gyorsan beosont Don Wayside nevű étkezdéjébe. és olyan szörnyűséges dolgokat mondtak neki. a Krantz fiú. Tudta.Rendben van . hogy boglyákba hányják a szénát. hogy megérdemelted. hogy ott tartózkodott Irene Bledsoe meg az őr. és annak ellenére. elment a dolgára. nehézségek. Testalkatuk remekül megfelelt arra. A biztonsági őr odament az ajtóhoz. Két farmer fiú is szemmel tartotta őt. Már megint ő. van-e benne valami olyan rossz dolog. 93 . valamint gumibot és pisztoly volt náluk. hogy aztán otthon legyen miről beszélnie. és gyermekeit Isten előtt továbbra is a magáéinak tekinthette. meg akart győződni. De most már tudta. hogy megtudják: szeretik egymást. Könnyei végigfolytak az arcán. Egyesek tovább beszélgettek. de mégis.

Kyle elkezdte kiüríteni a zsebeit.Ha akarod. Ben halkan odaszólt neki: . Ben a férfira pillantott.rendelkezett Leonard.Tudod. Ben bemutatkozott.Mennyit lopott? . majd megadóan lehorgasztotta a fejét. Ben helyet foglalt a mellette lévő széken. Leonard figyelmesen megnézte Kyle-t.. Bob és Jack éppen akkor jött be. A fiú mindössze tizenöt éves lehetett. . 94 .Mi járatban vagy itt? . . és egy műanyag zacskót vett elő. szeme pedig piros és vizenyős. Leonard megvonta a vállát. belenyúlt a dzsekije zsebébe.Utána odarohant az ajtóhoz.kérdezte Leonard. Szeretném. hogy elillanjon.kérdezte a nagy Jack a fiú felé hajolva. feltartóztatták őt. rád bízom ezt a gyereket. .válaszolt Don.Nem hallod? .felelte Don a pulton heverő bankjegykötegre mutatva. s még a kalapját is előrebillentette. Kyle tétovázott. és a meglehetősen egyszerű választékot kínáló étlapot tanulmányozta. szeretnék néhány szót váltani Parnell-lel. . . sajnálva. .A dzsekid zsebeit is! .Felőlem! Ben odament a pult másik végéhez. . Egy középkorú. Kinyílt a bejárati ajtó.Rajtakaptam. én vagyok. Ben felismerte: Joey Parnell. és amíg maguk ide nem értek.Vendég. ahol Parnell akkor húzott maga alá egy széket. ha kiürítenéd a zsebeidet! Kyle tétovázott.szólította meg Ben. Kyle! .sóhajtott Don. hogy belenyúlt a kasszába .Eh.. . .szólította meg Ben.Helló.Nyolcvanöt dollárt .Igen. olyan sovány. . jóképű..fenyegette meg Bob.Bocsásson meg. Először egy kevés aprópénzt rakott a pultra. . . a megyei halottkém. . aki akkor lépett be az üzletbe. Leonard egyedül is el tudta intézni a Krantz fiút.Joey Parnell? Parnell felnézett és elmosolyodott. mint a hét szűk esztendő. Arca buta és kifejezéstelen volt. hogy nem láthatja a továbbiakat. majd cigarettapapírokat húzott elő. hogy csatlakozzam önhöz egy percre? Parnell készségesen beleegyezett. borzas.Izé. . okom van azt feltételezni. segítünk . jól öltözött férfi érkezett. . kérem! . fésületlen fekete haj és sok pattanás jellemezte. honnan is kezdje. hogy rejtegetsz valami tiltott dolgot. fiú .Megengedi.. . és azon gondolkodott. amely tele volt összetört zöld levelekkel. hogy mozdulatának nagyobb nyomatékot adjon.kezdte Leonard -..

. Bennek ez nagyon nem tetszett. Ben tovább erőltette a beszélgetést.. Parnell csak nézett rá. Erőszakosan ledobták a földre. mégis kénytelen volt tovább próbálkozni: . akasztás által okozott fulladás szerepelt a jelentésében. nem tudom ezt önnek megadni. és egyáltalán nem úgy nézett ki. a holttest nem lógott.Ezek szerint ez egy bizalmas információ? 95 . hogy egyezett-e a vércsoport? .. Parnell. hallgatott. az elhunyt személyleírását? Don odament a pulthoz. igen.Csak meg szerettem volna kérdezni öntől. mintha az tréfált volna. Cole... és savanyú mosollyal ezt mondta: ..Meg tudná nekem adni.És mi okozta a nő halálát? Azt hiszem. nem tudom. Ben udvariasan várt.. Pontosabban mit kíván tudni? .És mi a helyzet azzal a véres skótkockás inggel? Megkapta? Parnell nem válaszolt azonnal. és már ettől is egy kicsit ostobán érezte magát. csak hogy biztosan tudjam.Nagyon sok ügyet kell kivizsgálnom.Nem hivatalos minőségben faggatom . Miért kellett volna ezt megtennem? . egyértelműen jelezve. látszott. hogy ez kissé különösnek tűnhet. hogy most nagyon ostobának tűnik. mint amire az ember öngyilkosság esetén számítana. .Egyezett a vércsoport? . Ben tudta. ezt nem ellenőriztem. .vágott bele.. . és újból az étlapot kezdte tanulmányozni. hogy nem érdekli ez a téma.Mit ért ezalatt.Mr. Ezenkívül. . . hogy igen. azt hiszem... mit állapított meg Sally Roe öngyilkosságának ügyében? Parnell újból az étlapra nézett. amely megmagyarázhatta volna az ingen található vérfoltot? .Remélnem kell. ha még azt sem tudnám megállapítani.Hát.Látott a holttesten olyan sérülést.Ööö. kíváncsi rendőrrel. tudom. én ott voltam a helyszínen. Mr. és amit ott láttam. megkaptam. és Parnell rendelt egy marhahúsos szendvicset. Azt hiszem.Nem. meg valami levest. Erre emlékszem. az erőszakos halálra utalt.. hogy kinek a földi maradványait vizsgálom. Nem emlékszem. de.Nem. . és nem volt kötél a nyakán.Nos.. . . .. nem fűzött ehhez semmilyen megjegyzést. Úgy van. hogy nem élvezi a társalgást ezzel a fiatal. egyértelműen meg tudta állapítani a holttest személyazonosságát? Parnell úgy nézett Benre. Nem tarthatnám magam valami jó halottkémnek.Hm. Végül Parnell odafordult hozzá. .Az ingen található vérfolt és az elhunyt vére azonos vércsoportba tartozott? Parnell elvigyorodott.. Cole. Mr. Kicsit húzta az időt.. Mintha nem tudott volna erre visszaemlékezni..

hogy a terhére voltam! . hogy egy fekete hajú. és kimentek a járőrkocsihoz. . és minden figyelmét annak szentelte.Rendben.Nem akar inkább valami mást kérdezni? Ben megállt. .. Mr.Úgy van.. . Ez a válasz megfelel önnek? Ben elmosolyodott. amit mindenki keres? Parnell most már kezdett türelmetlen lenni. Igazán köszönöm.. huszonéves... hogy nem.Erre nem válaszolok.Annak alapján. ami talán az elhunyt nő tulajdonában állt.Ezt a kérdést egyáltalán nem értem. . hogy jobb lesz abbahagyni a kérdezősködést.Természetesen.Milyen színű volt a haja? Úgy emlékszem. mi lehet az. Már elhamvasztották. . majd utána a Potterék által bérbe adott házban tapasztaltam. .Megenged még egy kérdést? Parnell megértőnek mutatkozott. hogy önnél is érdeklődött valami után. Parnell! Sajnálom. 96 . és tudom. . elgondolkodott.Semmi baj! Parnell széthajtogatta a Hampton Megye Csillaga aznapi számát.Meg lehetne még nézni a holttestet? Parnell elnevette magát. Mulligan őrmester elküldött valakit. még egy kérdés! . hogy kutassa át a házat. átlagos súlyú nőt láttam ott.Attól tartok. Ben csatlakozott Leonardhoz. valami eltűnt.Nos. amit a rendőrségen. Ben úgy látta. uram! Parnell most már nagyon dühösnek tűnt. De hogyan kellene ezt most befejezni? . Van valami elképzelése arról. . aki őrizetbe vette Kyle Krantzot. majd feltett egy másik kérdést: .

élek. az anyát megtartotta és meghágatta. és azt sem vette észre. Először üdvözölni akarta a kecskéket. Egy órát kellett várnia járatának indulására. itthon van a mama. festett haját összefonta. Elsősorban kedvtelésből tartotta őket. Egy autóbusz-állomás várótermének kemény padján ült egy másik városban. bekapja a vacsoráját. és ágyba bújik. utána pedig bemegy és összeroskad. a linóleumpadlón szétszórt rágógumipapírokról. Örültek ugyan. és két gidája. Hadd mutatkozzam be. amelyek dörögtek. hanem remélem. Miután véget ért a munkaidő. Sally előtt újra lejátszódott minden. Harris! Megállt. recsegő hangon bejelentett egy induló vagy egy érkező autóbuszt. a padokra kiterített újságpapírokról. Tisztelt Mr. de elsősorban azért voltak izgatottak. amit Tom Harrisnek címzett. miután megírom az utolsó önnek szólót. de nem az örömtől. nyugodjatok már meg. Sally a bakot eladta. Talán. Fáradt volt. és semmi mást nem tervezett. Betty. amely ott feküdt mellette a padon. a fűrészpor ízét érezte a szájában. Megfeledkezett a mellette járkáló utasokról és nyafogó gyermekeikről. 97 . és teljesítette a huszonöt ajtóból álló normát. A gyári munka mindig egyhangúan folyt. és hadd magyarázzak el mindent részletesen. Nevem Sally Roe.. mint egy céltalanul utazgató autóstopos csavargó: régi farmerét és kék dzsekijét viselte.nyilvánvaló módon . De eszébe jutottak a kecskék. Biztosítom ön afelől. Buff és Bart.a két legkedvesebb állat a világon.. Úgy nézett ki. és egy gyapjúsapka alá csavarta. hogyan kezdjem ezt a levelet. Ezt az időt azzal töltötte el. Korábban gyalu. . A kecskék zaklatottan viselkedtek.13 Sally Roe már messze járt Bacon’s Cornertől. Akkor kezdjük ezzel! Nem tudom. Szebb ruháit egy nagy vászonszatyorba rejtette. amikor hazament.. az anya.. mint hogy lezuhanyozik. amikor a hangosbemondó időnként. Talán olvasta a közelmúltban az öngyilkosságomról szóló tudósítást. aki nem tudta tovább eltartani őket.Hé. és a karám felé indult. és mindig ugrándoztak a boldogságtól.. és . hogy turmix lett az agyából. mindketten mindent tisztán fogunk látni.. Az a nap teljesen megszokott módon és unalmasan telt el. mi is történt valójában. hogy még sok továbbit küldhetek önnek. különösen a csiszolóműhely gépei mellett. zúgtak és rázkódtak. ez volt az első levele. hazament kék kisteherautójával a sóderrel felszórt bekötőúton.és csiszológép-kezelőként dolgoztam a Bergen Ajtógyár alkalmazottjaként. hiszen ön nem is tudja. hogy az ölében tartott spirálfüzetbe jegyzetelt. így most volt egy anyaállata és két kisgidája . azután a mindennapi menetrend: etetés és a szokásos egyoldalú beszélgetés a mai napjáról. mert valami zavarta őket. hogy újból láthatják. hogyan is mondja el a történetet. Egy levelet írt. amint kereste a szavakat. akiről az újsághír szól.. Hogy kezdjem? Hiszem nem is ismer engem. hogy én ki vagyok. Leállította az autót. de nemcsak ebben az egy levélben. akik nagyon jó társaságot jelentettek a számára. Hadd írjam le önnek. hogy én vagyok az a Sally Roe. míg végül az ember már úgy érezte.. Egyik munkatársnőjétől kapott egy bakot és egy anyát.

bumm! Valami akkora ütést mért a nőre. Sally abbahagyta az írást. feje és végtagjai nekicsapódtak a deszkáknak. Nem vesztegettem az időmet nézelődésre. és öklendezve összeroskadtam. Sally megpróbált kicsúszni a sarokból. Az orgyilkos végigcsúszott a falon. mert keresem a választ? 98 . vad gyűlölettől izzó szemek. A nő rátérdelt a mellkasára. és egy kicsit meg is lepődött . mi is van a nyakán! Leejtette a vödröt. egy kés! A gyilkos úgy ugrott rá. petyhüdten himbálódzó karokkal. Leesett a földre. Sally alig ért hozzá. Támadójával együtt az etetőre esett. mint egy rongybaba. amely hátrarántotta őt. Négykézláb kimászott a sarokból. hogy megbízható tanú vagyok? Ha megkérdezné tőlem. hogy a levegőbe emelkedett. Betty boldogan. hogy követni fogják és megnyugszanak. Sally a szabadon maradt lábával belerúgott támadójába. Láthatatlan támadója hihetetlen erővel húzta a kötelet. mielőtt rájöhetett volna. minden erőmre szükségem volt. azonnal kijöttem onnan. és eltaszította magát. . és levegő után kapkodott. a szalmában fetrengett. valahol ott lehetett a közelben. amely nagyon szerette halálra rémíteni a kecskéit. Egy feketébe öltözött nő. leesett állal előrebukott. Belépett a fészerbe. lábai megérintették a földet. Lehet. amit most tehet. a szalmát és a port karmolászta. hogy életben maradjak. A szomszéd kutyája. . hátradőlt és elgondolkodott. és belemarkolt a kötélbe. ez minden. hogy nem tudom. remélve..Merített egy vödör takarmányt a ház mellett elhelyezett ládából. A kötél meglazult.. Nem hibáztatom Bettyt és a gidákat. Meg kell próbálnia folytatni. azt kellene válaszolnom. mintha egy óriás ragadta volna meg. A gidák megállás nélkül mekegtek.Gyertek már. ki is vagyok tulajdonképpen.Gyertek lakmározni! Odament a fészerhez. Meglehetősen furcsa módja ez egy levél elkezdésének. Talán a történet további része majd hitelesebbnek fog tűnni. rúgkapált. Nagy puffanással. és hajította volna oda. és lába elszakadt a talajtól. Éveken keresztül kérdeztem magamtól ugyanezt. és égető fájdalmat okozott. Emlékszem.de legalább megszabadult tőle. hogy felkeltse a figyelmüket. lecsüngő fejjel és élettelen testtel esett a szalmára. amikor belerúgott. Kapálódzott. Sally félrekapta a fejét. Hatalmas csattanás: a nő úgy vágódott neki a fészer szemközti falának. Sally megrázta a vödröt. és a takarmány szétszóródott a földön. hogy nekik volt igazuk. mint egy leopárd. de nyugtalanul keringett körülötte. Még mindig levegő után kapkodtam. és leszorította. minden rendben. szemét egyfolytában támadóján tartotta. és most szeretném tudni. hogy kimentem a kapun. A kötél újból a nyakára szorult. ahol csapdába szorult. hogy elmenekültek. és bement a karámba. A kötelet még mindig a kezében tartotta. Tom? Mivel tudnám meggyőzni önt arról. és elszorította légcsövét. Ekkor iszonyú rémületére egy kötél esett hátulról a fejére. a kés a vállát érte. amely egy reccsenéssel eltört. majd üres és csodálkozó tekintettel a szemében. Mit mondhatnék. és fel-alá rohangáltak a kerítés mellett. Nem kapott levegőt. és Sally néhány tekergő mozdulattal kiszabadította magát. szórakozottan ütögetve tollával a füzetet. Lába a falhoz ért. Nem azért írok-e.

Olyan emberként. Chimon lenézett a Sally kezében lévő levélre. és felírta jegyzetfüzetének borítójára. nem tudom megmondani. vagy hogy kétségbeesésemben egy elavult erkölcsiségen keresztül próbálom megtalálni az élet értelmét . hogy érez most. és tudom. és odament a kis váróterem kávézójához. . szeretnék magának segíteni. Még Bacon’s Cornerben kikereste Tom Harris lakáscímét.mondta. Ha siet. mert így próbálom meggyőzni magam arról. honnan származik a „rossz” fogalmáról alkotott elképzelésem. és belecsúsztatta a levelet. de nincs vesztenivalóm. Bacon’s Corner fejedelme. aki gyökerek és célok híján elveszítette személyiségét egy valójában értelmetlen univerzumban. hogy az élet nem is olyan értelmetlen. a Bacon’s Corner-i általános iskola kis fejedelmére. de felállt a padról. Lemásolta a címet a borítékra. A démonok pillanatnyilag rejtőzködtek. és az enyémben is. hamarosan megoszthatok önnel néhány hasznos információt. Tom. legalább most az egyszer hadd bújjak el ez elől! Ha a reménység csak egy saját magunk által kitalált fikció. hogy ami magával történik. Ha a kétségbeesés az a végső igazság. 99 . hogy néhány tízcentes érmét szerezzen.Az első . még akkor is. Sally felnézett a váróterem ajtaja fölött függő nagy órára. Chimon és Scion kitárt szárnyakkal és kivont karddal ment mellette. Kérem. Mindenesetre még egyszer végig fogok menni néhány régi eseményen. még feladhatja ezt a levelet a busz indulása előtt. *** Terga. hogy így neveltek. amellyel valamennyiünknek szembe kell néznünk. és mindenekfelett visszaszerzik gyermekeit az ön számára.Elűztétek őket. valami cél. Lehetséges. az rossz. Szeretnék valami „jót” tenni.Az ő bizonyságtételének beszéde . tartsa meg ezt a levelet. melyek kisegíthetik önt ebből a bajból. nagyon örült a jó hírnek. A magam módján és a saját tapasztalataim alapján bele tudom képzelni magam az ön helyzetébe.tette hozzá Scion. mondhatja azt.akkor is úgy gondolom. Remélem. mi? . mintha valami számítana. Hamarosan újból írok. akkor hadd éljek a fantáziák világában! Ki tudja? Talán valahol el van rejtve benne valami értelem. hogy legalább úgy tegyek. Utazótáskájában lapult egy doboz boríték. akkor engedje meg nekem. Egyelőre nem ragasztotta le. és kivételesen rámosolygott Angóra. Nevezheti szentimentalizmusnak. Menetrend szerint fél óra múlva fog indulni az autóbusz.Tudja. Tisztelettel: Sally aláírta a teljes nevét: Sally Beth Roe. Óvatosan kitépte a lapokat a spirálfüzetből és összehajtotta. A hangosbemondó hamarosan be fogja jelenteni recsegő hangján a járatot. és fel fogok fedni néhány dolgot az ön érdekében. ha ez nagyon furcsának tűnik önnek.kérdezte Terga. hogy a kétségbeesés elől menekülve én határozom meg saját magam számára a „jó cselekedetek” definícióját. büszkén sétálva Angóval az iskola kátránnyal lekent tetején. és együtt érzek önnel fájdalmában. Ha a kedvemben akar járni. valami jutalom. . .

. Két harcost odabent kaptak el.De valamennyit legyőztétek? . de azonnal elűzték őket. vagy a tetőn keresztül pattantak ki. egy másik pedig a bejárat előtt felállított őrökkel. akik bátraknak. hogy most minden alárendeltje látja őt a Bacon’s Corner fejedelmének társaságában! Terga azelőtt még csak nem is ismerte a nevét. a vandalizmus és a pusztítás hatalmas. mert bebizonyítottad nekem. Mindkét démon felfigyelt egy ismerős hangra. súlyos léptű szellemei. hogy jobban láthassák az eseményeket.ordította Ango. Terga ismét leszállt a tetőre. valamint 100 .Katonák! . és abbahagyták. készítsd fel katonáidat a tiszteletreméltó vendégek fogadására! .. zúgó morajlást hallottak. mint a bombázók alacsonyan szálló raja. de ez egy halálos küzdelem volt.Egy pimasz támadást intéztek ellenünk. Terga a mondat közepén elhallgatott. és jelentést tett. és a keleti horizontot kezdték fürkészni. egyre közelebbről hallatszott.Azt hiszem. .. hogy szétnézzenek.Büszke vagyok rád.Ango szinte eksztázisba esett ettől a nagy megtiszteltetéstől. most pedig távozom. aki a harcmezőről tért vissza. amely egyre hangosabb lett. Előhúzta kardját. A félelem moraja futott végig odalent a sorokon. Egy hihetetlenül nagy mennyei harcos kezdett ki velem a tetőn. A háromszáz szellem azonnal laza. Baálom. Ekkor sötét szárnyaik árnyékában feltűnt kardjuk vörös izzása. Valahonnan a fák csúcsain túlról egy mély. zúgva kirepültek az iskola udvarára. mint egy igazi parancsnok. Ango kihasználta a lehetőséget. nyílhegyre emlékeztető alakzatban repültek. Milyen nagyszerű volt arra gondolnia. hogy Bacon’s Corner még mindig biztonságos hely a tervünk végrehajtására. Ango kiadta a parancsot. Terga csapkodó szárnyakkal felemelkedett a tetőről. Legalább százan jöttek. Nagyon elégedett vagyok a harcosaimmal. . . amit éppen csináltak.Ango.ott gyülekeztek a harag. Majd egy kicsit feszültebbé vált. és mereven bámult kelet felé. . Az iskolában és az épület körül lévő megtévesztő szellemek és az őrök szintén hallották a hangot.Igen. Nyugtalan szárnycsapkodással szálltak fel az iskolából és az udvarról. Pusztító és Strongman friss erői. Ango. Baál. . . . és leszólt Angónak és csapatainak: .csodálkozott Ango.De hát kicsodák? Terga elkeseredettnek tűnt.A mieink! .Ki lehet az? . Még mindig vagy egy mérföldnyire lehettek. és rémülten rázta a fejét.Köszönöm.Megdicsérlek téged és harcosaidat. az erőszak. tarkabarka alakzatba rendeződött . úgy közeledtek. és egyre közeledtek. hogy sorakozzanak fel az épület előtti pázsiton. közeledtek és közeledtek. Majd feltűntek a látogatók. kegyetleneknek és vakmerőeknek bizonyultak. a gyűlölet és a lázadás kicsi szellemei.

Pusztító egészen közel hajolt Ango arcához. Ango halványan elmosolyodott. és olyan szelet kavart. Lábujjai belemélyedtek a kátrányba. . karmai minden egyes lépésnél mélyen belevájtak a tetőbe. a nyílhegy csúcsánál. majd a Strawberry Loop mentén épült lakóházak sora fölött.Ki az ott melletted? . és a levegő fagyossá vált. Ango és a démonok egész gyülevész hada megpillantotta a raj vezetőjét legelöl.Azt mondták nekem. hogy elűztük a mennyei harcosokat. és a környék minden kutyája csaholni kezdett. .Igen. Pusztító raja leszállt a városra. A kard mozgását követve felemelte a fejét. mint valamiféle óriási sáskák felhője.Hány mennyei harcos járt itt? 101 . ami miatt szellemi árnyék vetődött az egész főutcára. A tüzes kard most Ango állát emelte föl. és nagy örömömre szolgál. akire csak rettenetes félelemmel tudtak felnézni. Pusztító körülpillantott. ennek az iskolának a fejedelme. . és kivont kardjukat keresztben tartották mellkasuk előtt. Baálom .kérdezte jéghideg hangon? Terga felegyenesedett: . amikor álla alatt megérezte Baál kardjának forró élét. majd újra meghajolt. tüzes pillantással méregette a pázsiton összegyűlt csapatokat. Ekkor Terga. a legalacsonyabbak elöl álltak. Terga és Ango egy olyannyira gonosz szellem jelenlétében találta magát. A zászlóalj többi része elfoglalta hadállásait az épületet körülövező betonúton. Nem gyakoroltak rá különösebb hatást. Terga megnémult a félelemtől. Baálom. van valami okod arra.felelte. Félelmeteseknek látszottak. hogy arról számolhatok be neked.Ő Ango. Lassan odament a térség két fejedelméhez. a zaj elült. akik mélyen meghajoltak előtte. de hangja minden erőfeszítése ellenére is remegett.Te vagy ennek a helynek a fejedelme? Ango megpróbált hangosan beszélni. hogy ilyen diadalittas légy . Pusztító és a Strongman legjobb harcosaiból összeválogatott rémületes zászlóalj úgy szállt le az iskolára. Szűkre vont szemmel.Ez volt a kötelességem. egy bátor győztes. . A szárnyak összecsukódtak. . Az árnyék áthaladt a tűzoltóság épülete. sunyi és ügyes megtévesztő szellemek. Látták sárgán villogó szemét és vörösen izzó kardját. ami egyszerűen elfújt néhány kisebb démont . Pusztító tizenkét förtelmes kinézetű kapitányával körülvéve leszállt az iskola tetejére. Megállt előttük. A legmagasabbak hátul.a ravasz.Igen. hogy megütköztél a Mennyei Seregekkel. Valamennyien mélyen meghajoltak. és falevélként sodorta őket a füvön. mint a fatörzsek.Terga. . Kapitányai úgy álltak mellette. . amit odalent minden ember megérzett. szárnyuk szinte tapintható zúgást keltett.akik ott álltak a pázsiton -.

...Követték őt a te szánalmas kis démonaid? Egyfolytában megfigyelés alatt tartották? Terga legszívesebben elsüllyedt volna a tetőn át.Igen. Pusztító egy pillanatra eltűnődött ezen..Én. kettő pedig belülről indított támadást.Honnan tudod.Járt az iskolában olyan ember.A... de kiszámított önuralommal. Terga persze nem akarta elhinni. ez az... Szem elől tévesztettük. . szörnyűséges kis Ango.Ööö. Összezavartak minket. . amit tudok. hogy kitette volna magát a legnagyobb veszélynek. és Ango magán érezte Terga szúrós pillantását is. .. Baálom? .. Amikor Pusztító megfelelőnek tartva a helyet megállt.. amire egy kicsit mindenki fellélegzett. hogy erre emlékeztesse.Nyomát vesztettétek! Hagytátok elszökni! Terga nagyon jól tudta. de nem tartotta megfelelőnek az alkalmat.Hova ment a claytonville-i motelből? . .. a harcosaiddal együtt! Kövessetek el minden tőletek telhető gonoszságot a kisgyerekek ellen! Terga. volna hozzád pár szavam! Terga követte Pusztítót a tető másik végébe... . hogy betörjenek az iskolába. .. . hogy ide merészkedett volna. . De.Négy.. igen. Képtelen volt az igazat mondani. nem tudok senkiről. Az egyik megtámadott engem a tetőn. hogy folytassák munkájukat.Ezzel magyarázod a dolgot? .. Terga aggódott.. azért jöttek.. Valamennyit azonnal elűztük.. 102 .. a tizenkét kapitány úgy vette körül őt és Tergát.. nem hiszem.Mi történt még aznap? . mint egy kastély falai. Pusztító dühösen. hogy Pusztító saját szellemei is követték a nőt..Nem.. hogy négy . a másik a bejáratnál felállított őrökre támadt. Baálom.. Nem dicsérte meg Ango tettét. mereven nézett rá. .mindössze négy ellenséges harcos miért jelenik meg itt hirtelen. hogy kémkedjenek. Az utunkba álltak. . mialatt Ango a démonaival együtt távozott. a Mennyei Sereg.Itt volt.Eredj a dolgodra.. Pusztító hüvelyébe dugta a kardját. akire nem számítottatok? Pusztító mereven nézett rá válaszra várva.Azért. igen. csak azért. hogy elűzzék őket olyan jelentéktelen és gyenge szellemek. . mint ti? Ango megremegett. ..Még mi? . Ez a beszélgetés kezdett nagyon rossz irányba fordulni.Tudsz nekem valami elfogadható magyarázatot adni arra.

mintha egy betonfalnak repült volna neki. Hagytátok. Pusztító mindaddig figyelte Tergát. és még csak azt sem tudjuk. Győznünk kell! Egy pillanatra elhallgatott.Ostoba! . hanem a miénk. meg az ilyen Ango-félék felelősek érte? .Pusztító hangja vágott. nem az ő feje fog legördülni. Te meg csak annyit mondasz erre. és csaknem teljesen láthatatlan tudott maradni. amint a gonosz szellem rajta töltötte ki mérgét. és szégyenkezve elinalt. megint megszökjön és eltűnjön. . Baálom! Pusztító lába Tergát a bordái alatt találta el.Ha a Terv megbukik. a körmönfontság mestere. mint egy bika . hogy hol. . Tal várakozik és manőverezik. ahol a Tervünk elkezdődött. hogy nagyon sajnálja a dolgot. majd visszaesett a tetőre. . és különösképpen érdekli őket Sally Roe. ezenkívül pedig tizenkét hatalmas kard szegeződött a torkára. amikor lépésről lépésre haladtunk előre.megragadta Tergát az egyik szárnyánál fogva. Egy igazi stratéga. Nekik is van egy tervük. de tudta.Veszélynek? . . Különösen azért. és használatra készen ki van feszítve egy erős háló. ami úgy hatott. és megragadta kardjának markolatát. hogy megszökjön előletek Claytonville-ben. .sziszegett Pusztító megvetően. . hogy aztán megint felbukkanjon valahol és további károkat okozzon. . fekete karmait horgokként húzta végig nyakának merev szőrzetén.. kísérik őt. .Sajnálom. amikor te.ordított rá Pusztító.Sajnálod. Megpróbálnak falat építeni köré. míg végül sikerült visszaszereznie szárnyai fölött az uralmat. Terga az egyik kapitány mellkasának ütközött. hogy még többet leleplezzen a Tervünkből. hogy mindezt teljesen céltalanul hajtottuk végre? . soha nem volt hajlamos erre.Egyre többet tudok meg erről a Talról. A Mennyei Sereg mindeddig meglehetősen hatékonyan működött. és néhány méter magasra felrúgta a levegőbe. mint a kés. Azt gondolod.Könnyű neki! . mert a Mennyei Sereget érdekli vállalkozásunk.visszhangozta gúnyosan Pusztító.Miért ne jött volna ide? Ez az a hely.ordított rá Pusztító.Strongman minden figurája már a helyén várakozik ebben a játszmában.De hát miért jött volna ide? Terga még csak nem is látta Pusztító hatalmas kezét. milyen sebezhető lehet a Terv.Miféle veszélynek. Terga bukfencezve és csapkodva repült felfelé. . majd sötéten ezt mondta a mellette álló tizenkét démonnak: . Csapdákat és tőröket állít fel nekünk. Nem tudott mit hozzáfűzni. és a tetőhöz vágta. vagy talán nem emlékszel azokra az évekre. hogy Pusztító ezt nem igazán méltányolná.. . és elhajította.Hagytátok. Erre gondja lesz. Kísérletet sem tett a bosszúállásra. mindössze centiméterekre tőle. hogy felnézett Pusztító dühös arcára. mielőtt az lesújtott rá. amíg az el nem tűnt. elkötelezte magát mellette . 103 .emlékeztette őt egy otromba kinézetű szellem. de a saját szemünkkel láthattuk. elrejtik a szemünk elől. hogy az orrotok előtt besurranjon az iskolába. te is részesévé váltál az eseményeknek.De Strongman nem fogja elvetni a Tervet. hogy sajnálom! Terga megint csak azt akarta mondani. . Csak annyit tehetett..Viselj gondot erre a kis városra! Bízd csak rám Sally Roe-t! Az egyik kapitány . amikor beszivárogtunk ide? Itt voltál.úgy nézett ki. .Eredj! .

és én azt állítom.Én ott voltam Ashtonban. amíg el nem jön az alkalmas pillanat. hogy elkapjuk őt. amely türelmesen várakozott rájuk. kevesen lesznek. sok időt töltenek el a mi urunk imádatával.Ha Tal annyira körmönfont. hogy van egy olyan befolyás.kérdezte egy démon.Várni fogunk. Kísérői semmiről sem fognak tudni. Kénfelhőket eregetve elnevette magát. és rajta töltötte ki a mérgét: . és vigyorogni kezdett. Még egyszer nem fogjuk elkövetni ezt a hibát. követni fogjuk őt. . akkor mindent meg fogunk tenni azért. Nem fogunk még egyszer belesétálni a csapdájukba! Pusztító ravaszul hunyorított. bosszúállók lesznek. Akkor jön el a mi pillanatunk. és kifejezték hódolatukat meg helyeslésüket. hogy Tal mindaddig várt. mint a sárgarépát. akiket Strongmantől igényeltem: Viszály. hogy Isten népe ne imádkozzon. Nekünk csak meg kell találnunk őt. és ő nagy jóindulattal válaszol erre. Pletyka. és Isten szentjei saját maguk fosztják majd meg őt az erejétől! És akkor. hanem hetykén és tudatlanul belesétáltak a csapdába. nem fogjuk túl hamar megtámadni. . groteszk szellem ezt dörmögte: . Mi csak önbizalommal voltuk felvértezve. mi még körmönfontabbak leszünk. hanem meg lesz zavarodva. felkészületlenül éri őket.Egy sebhelyes. mint Tal! Résen leszünk. amíg a Seregek hatalmas Kapitánya már nem lesz olyan hatalmas. valamikor valahol Sally Roe be fog menni a saját Gecsemáné-kertjébe. igazságtalanul ítélgetni fogják egymást. tisztáknak tartják majd magukat. ha Tal olyan nagy mestere a várakozásnak. hogy még a legegyszerűbb imádságot sem tudják majd elmondani! A harcosokra ez nagy hatást gyakorolt. Egy Júdás meg fogja nekünk mondani. . . Ha annyira függ Isten népének imáitól. hogyan támadnak lesből.Közben .Úgyhogy. egyre több és több katonát küld soraink feltöltésére és ellenségeink megzavarására! Az idő nekünk dolgozik! . hogy a pillanat eljött? . .Úgy fogjuk megtudni. mint az Isten iránti buzgalmuk: a saját önigazságuk! Fel fogjuk piszkálni a büszkeségüket. Tal pedig felkészülten várt. és egy egész sereg hasonló szellem árasztja el a várost ebben a pillanatban! Az ember csak test.folytatta Pusztító . akkor mi is azok leszünk! Himbálhatja Tal Sally Roe-t az orrunk előtt. csak sár.Még nem tudtok azokról a gonosz kis szörnyecskékről. Pusztító a tető gerincén állva fürkészte a várost. amíg a mi seregeink már nem tudtak tovább várni. . . mint ezelőtt.nem szabad elfelejtenünk. Egyedül lesz. Pusztító ként köpött rá.Akkor tudod.Megállt.Milyen csodálatos dolog az árulás! 104 . . . ami erősebb. és olyan vihart támasztunk közöttük.De honnan fogjuk tudni. Láttam.Pusztító visszataszító nevetésben tört ki. Megosztás. hogy a mi embereink is imádkoznak.

Cole? Ben megelégelte a meghunyászkodást.. Harold. és odament Ben íróasztalához. és rámeredt a férfira.. Parnell emlékezete semmivel sem jobb. Ben egy kicsit megdöbbent azon.. Semmi rendkívüli dolog nem történt. Engem ez nagyon bánt. uram. . akkor nem tudok egyetérteni a szóhasználatával. a halottkémet. hogy letelepszik a Snyder folyón átívelő híd nyugati végénél a fák mögött. Ha már az emlékezőtehetségről beszélünk. azt tapasztaltam. amiket ennek az ügynek a kapcsán láttam. és őszintén szólva nagyon csalódott vagyok néhány választott köztisztviselő tehetetlensége miatt. .. Mindenkiről előbb el tudta volna ezt képzelni.Szaglásztam? . De nem találom a szajrét. hogy a halott nő és Sally Roe igazi személyazonossága kapcsán Mr. akiknek sokkal jobban kellene végezniük a munkájukat.Ha Leonard azt mondta neked.Nem megmondtam neked. De előtte. Egyáltalán nem zaklattam Mr. hogy te meg Leonard elkaptatok egy kábítószer-rejtegetőt Don üzletében. Hol van? .Van valami baj.Úgy tudom. nem tudok aludni miatta.Igen! Mulligan kijött az irodájából. és feltettem neki néhány kérdést. hogy felejtsd el ezt a Sally Roe-ügyet? Valami baj van az emlékezeteddel. Úgy tervezte.Cole. Bocsásson meg. uram. és a hanghordozása kicsit furcsának tűnt. Ben hajlandó volt beszélgetni. . és egyenesen Mulligan szemébe nézett: . a rendőrségi telexgépen ellenőrizhetné. Hatalmas ökleivel rátámaszkodott az asztalra. . Parnellt.14 Ben ma reggel egy kicsit korábban szeretett volna elindulni járőrözésre. .Leonard említette. talán sikerül elkapnia egypárat. őrmester úr. mint az ön szeme. 105 .szólt Mulligan. Felállt. hogy bámulják őt. hogy zaklattad Joey Parnellt.Már megint szaglásztál? . Parnellt. ha sikerülne csendben elintéznie. .Leonard intézte ezt az ügyet.Az én emlékezetemmel nincs semmi baj. és ahogyan ezt az esetet kezelték. Hátha talál valamit a rovásán. hogy arcukat csak pár centi választotta el egymástól. .Leonard! . uram! Nem tudom elfelejteni azokat a dolgokat. mint róla. Mulligan szólította meg. és egy ideig gyorshajtókra vadászik. . hogy én zaklattam Mr. Harold? Mulligan majdhogynem mosolygott. Odaültem mellé Don étkezdéjében. de ahhoz semmi kedvet nem érzett. hogy Sally Roe büntetett előéletű volt-e. amiért ilyen nyíltan beszéltem! Mulligan olyan közel hajolt Benhez. hogy társa ilyen jelentést tett.

. hogy mi történik. . .Leonardra nézett. Ben csodálkozó arcot vágott. Srácok.. .Jól fontold meg.Holnapra küldd vissza az egyenruhádat! .Levette a jelvényét és Mulligan felé nyújtotta.Csak nyugodtan. Mulligan kinyitotta a szekrényt.Kizárt dolog! Mulligan ravaszul elmosolyodott.Úgy tűnik. . Körülbelül negyed kiló marihuánát. Bennél van . nem emlékszel? Egész idő alatt én Parnell-lel beszélgettem. .tiltakozott Ben. hogy iktasd mint bizonyítékot.Nem! .Nem létezik . Mulligan elvette. .A férfi hátul ténykedett valamit. ha. . és meglepetésében kissé elmosolyodott. úgy van. . hiányzik az egyik kereked? Odaadtam neked a füvet. Áruljátok el végre. Cole! Ben bólintott. De abban a pillanatban.Meglesz! 106 . hogy már meg is írtál egy pikáns kis jelentést.Srácok. te intézted az egész ügyet.Ben. hirtelen megértette. ez szánalmas! . hogy iktassa mint bizonyítékot . Mulligan az egyik férfiról a másikra pillantott. .Belenézhetnénk a szekrényedbe. Cole? .Odaadtam Bennek. Ben! . A marihuánával teli műanyag zacskó kiesett. Nem is titkolta. Mulligan összevonta a szemöldökét. hogy mit mondasz.Elkoboztatok valami szajrét attól a kábítószeres fickótól? . .vágott vissza a férfi. . Harold? Fogadni mernék.kételkedett Ben.válaszolt Leonard kissé emelt hangon a másik helyiségből.Ben a mellkasához nyúlt. és a padlón landolt.Igen! . hogy nem fog meglepődni. az a fű nincs meg. mint aki teljesen átlátja. .Legközelebb kénytelen leszek lelakatolni a szekrényemet ahelyett.Igen.Ez nagyon súlyos dolog lehet. . hol van! .Súlyos? Srácok..Ehhez mit szólsz. hogy mennyire örül. .De Leonard. amikor ezt kimondta. .ismételte Leonard. vége a játéknak! Nem játszom tovább! . Amint átmentek a hallba. hogy megbíznék a munkatársaimban! . hogy mi is történik.Igen. hogy nem a megfelelő helyre raktároztad el a füvet. ahol a szekrények álltak. De ne aggódj! Nem lesz rá szükséged. Társa döbbent arccal jött be a szobába. tudta.

Ó. Egy barlangszerű tárgyalóteremben találták magukat.Ez itt kint egy állatkert. Eljött pár művész is. 107 . majd kiment az ajtón. hogy itt fog velük találkozni. Ezután kihúzta az egyik fiókot. Már önmagában az is nagyon rossz érzést keltett bennük. Az Úr remélhetőleg megáldja őt ezért. Mulligan és Leonard ott állt egymás mellett a hallban. ahol végre megtalálták a 412-es szobát. és egy kicsit aggódott is emiatt. talárt viselő szakértő. mintha hozzá lettek volna kötve egy zsineggel. pusmognak majd. Nagyon sok újságíró jelent meg ott. hogy a történtek vegyes érzelmeket váltanak ki belőle. és elkapjanak egy zsúfolt liftet. a kézirádióját. Hol van már ez a Wayne Corrigan? Azt mondta. félelmetes és rejtélyes élménynek ígérkezik. mintegy hatvan mérföldnyire Bacon’s Cornertől délre. Emily R. betonból épített parkolóban. A galéria csaknem teljesen megtelt. levette a pisztolyát. a megfelelő útkereszteződéseknél befordultak. Átfurakodtak a tömegen. Hála Istennek. ugyanakkor örült és megkönnyebbültnek érezte magát. mi fog történni. A megengedett ötvenöt mérföldnél lényegesen gyorsabban hajtottak az autópályán. és odatette az asztalra. *** A két hét letelt. Ennél még rosszabb volt. a terem elején pedig hegyként meredezett a bírói emelvény. az elfüggönyözött ablakok magasra nyúltak. lépésről lépésre haladtak. . amelyek mintha magukba akarták volna zárni őket. amely felvitte őket a negyedik emeletre. idegen. Fletcher bírónő részlegében. Könyökének segítségével kitört a szorításból. majd visszatolta. Amikor zubbonyát felvette. és a jegyzetfüzetükbe firkálnak. De még ennél is borzalmasabbnak tűnt. a padlót vastag. A lambéria és a fából készített válaszfal sötétre volt pácolva. hogy legalább száz embert láttak összezsúfolódva a tárgyalóterem előtti hallban. Legalább helyes dolog miatt veszíti el az állását. hogy letegyék az autót egy többszintes. és odasietett hozzájuk. hogy néhány gyors portrét készítsenek az ismeretlen kisvárosból származó. meg néhány más személyes holmit. akik mind megpróbáltak bejutni. hogy elveszíti állását. hogy semmit sem tudhattak arról. míg végül sikerült eljutniuk a nagy faajtóhoz. de minden bizonnyal őt fogják bámulni. Azonnal megértették.Menjünk be! . átvegyék a parkolójegyüket. és hogyan dönt a sorsukról az a sok. átmenjenek az úton a bíróság épületéhez.Ben lassan odament az íróasztalához. a Kerületi Szövetségi Bíróságon. ott integet az újságírók zárt gyűrűjéből. akikkel korábban soha az életben nem találkoztak. . furcsa keresztényekről. zöld szőnyeg fedte. és kivett belőle egy Újszövetséget. Csak annyi idejük maradt. elhozták festőállványukat és krétájukat. De hát kik ezek? Tom összerezzent. megálltak néhány lámpánál. Sajnálta. Tom és Ben Mark és Cathy autójában utazott. kicserélik az információikat. a fényképezőgépüket nem vihetik be a terembe. A bírósági meghallgatást az előzetes terveknek megfelelően megtartották reggel kilenckor. és végignézték távozását. Ben kutató pillantást vetett az arcukra. meg a többi felszerelését. Az újságírók úgy követték. hogy abban a hatalmas épületben kellett lenniük a súlyos márványfalak között. hogy ez az egész egy nagyon hatásos.mondta bosszúsan. hát ott van a keze. tudatára ébredt annak. és éppen időben érkeztek meg Westhavenbe. a westhaveni szövetségi bíróság épületének 412-es szobájában. és benyomakodtak a terembe.

Az ASzJE munkatársa. . Ben Cathy mellé telepedett le a galéria első sorában. foglaljanak helyet! 108 . Az ő apja alapította az ASzJE helyi szervezetét ebben az államban még a harmincas években. hogy győzzenek. de a bibliai érveinket nehéz lesz a pszichológiai vizsgálatok eredményeivel ütközni. sötét bőrű. és gyanítom.Két ügyvéd? . Odanéztek.A bírósági tárgyalás elkezdődik.Mégis.Előfordulhat. Elfoglalta helyét az emelvényen. Ez egy kész cirkusz. ott ül a második sorban. majd érthető hangon ezt mondta: . valamint Bob Heely szintén készen állt arra.elég hatásosnak tűnik.kérdezte Mark. Brandon ügyvédje. .Az csak természetes . A törvényszolga felállt. Jack és Doug Parmenter.Wendell Ames. az ötvenes éveiben járt. Corrigan fojtott hangon magyarázta Tomnak és Marknak: . és egy kopaszodó. A szőke Claire Johanson és egy magas.És mit mondott? . A két eskü alatt tett nyilatkozat .az öné és Mrs. Fletcher bírónő méltóságteljes megjelenésű nőnek látszott.morogta Tom. Mind a négyen helyet foglaltak a felperesek asztalánál anélkül. . nem az egész háború. Fields már ott ült.Köszönöm. . Brandon másik ügyvédje. Jefferson és Morris Ügyvédi Iroda rangidős munkatársa. hogy Amber egy beteg. és megszólalt: . mit tehetünk! Ne felejtsék el.Meglátjuk. aki nyilvánvalóan az ügyvédjeként érkezett. . hogy vallomást tegyen. Egy idősebb férfi lépett be.Gordon Jefferson. . és valamit hímzett. Kérem. Az ASzJE és a sajtó a teljes erejét felvonultatta. Mit mondhatnék? Ami rajtam állt. Mrs. hogy a bíró nem hallgatja meg a szóbeli vallomásokat. és fellépése nagyon hivatalosnak tűnt. Ő az.. és traumát elszenvedett kislány. a gyomra előtt. Lucy Brandon lépett be a tárgyalóterembe.Azért vannak itt. Emily R. Kék ruhát viselt. Fletcher bírónő elnökletével. . A vezetőség három tagja. rövidre vágott szőke haj és kellemes arckifejezés jellemezte. egyértelműen kelet-indiai származású férfit láttak. Mandanhi a neve. mint tizenkét oldal. hogy eljöttek néhányan a Nemzeti Oktatásügyi Koalíciótól is.Corrigan megmutatta Tomnak és Marknak a vádlottak padját.. hogy feléjük pillantottak volna. . A villamosszékben ülünk. az Ames. Nem lett több. Szerződtettek egy gyermekpszichológust.kérdezte Tom.Mindenki álljon fel! Valamennyien felálltak. mindent megtettem. . Az emelvénytől balra lévő ajtó kinyílt. Ez. mit gondol? Megállapította. fiatalos megjelenésű férfi kísérte. és egy fekete irattartót vitt a kezében. állát magasra emelve tartotta. hogy ez csak az első összecsapás. amikor a viszontkeresetet megfogalmaztam. de jó erre is felkészülni. és mindez természetesen maguk miatt van. Fieldsé .

Markra és Wayne Corriganre pillantott. Corrigan. hogy Tom és Mark a fejét rázza. mint ahogyan ezt egy ilyen éles vitában el is lehetett várni. Azt gondolom. zaklatást és diszkriminációt kövessen el. . Ez különösen fontos nekik. bírónő. A mai alkalom egy meghallgatás ennek a bíróságnak a két héttel ezelőtt meghozott ideiglenes végzéséről. és az előtte fekvő dokumentumra pillantott. amint ezt ön megállapította. Kitűnő munkát végeztek. Ames felállt: .Igen. elfenekelés általi fizikai bántalmazást. hogy a fényképezőgépek használata semmilyen kárt nem okozhat.Bírónő. ha ebbe a két fél beleegyezik. Gordon Jefferson azonnal felállt: . Fletcher most Tomra. hanem az eskü alatt tett nyilatkozatok és a szóban elmondott érvelésük alapján fogjuk ezt a meghallgatást lefolytatni. és hogy szövetségi pénzeket vallásos oktatásra használjon fel. a gyermekekre káros. ez az ügy közérdekű dolgokra világít rá. a bíróság úgy látja.. hogy ne engedélyezze a fényképezőgépek használatát.Nincs ellenvetésünk. hogy nagyon hasznos lenne.Orrára illesztette olvasószemüvegét. .És az alperesek.Ez az eset nyilvánvalóan közérdekű.Elolvastam azokat a beadványokat és az eskü alatt tett nyilatkozatokat.. Felállt. . a védelem kéri. készen állnak? Corrigan felállt. 109 . és igenlő választ adott. ha a televízió első kézből származó információkkal szolgálhatna. A bírónő olvasószemüvege fölött a zsúfolt tárgyalóteremre nézett. Használhatják a fényképezőgépüket. Fletcher bírónő nem sokáig mérlegelte ezt a kérdést: . Jefferson visszavágott: . .Egy gyermek sérelmére elkövetett botrányos vallásos magatartást. hogy. A felperes ügyvédje készen áll a tárgyalás lefolytatására? . . Néhány újságíró kirohant a tárgyalóteremből a gépéért.Bírónő. eltúlzottan vallásos tanítást. a nyilvánosság tájékoztatásának fontossága ennek jelentőségét lényegesen meghaladja.. és nagy érdeklődésre tarthat számot.Lucy Brandonra és két ügyvédjére nézett. a bíróság kész engedélyezni. . és ha valamennyi kárt okozna is. Corrigan észrevette..A Brandon kontra Jó Pásztor Általános Iskola esetét fogjuk most tárgyalni. Az idő rövidsége miatt és célszerűségből nem fogjuk meghallgatni a szóbeli tanúvallomásokat. hogy a sajtó fényképezőgépeket és hangrögzítő eszközöket használjon. bírónő. Corrigan odasuttogta Tomnak: . .Leültek. amely megtiltja a Jó Pásztor Általános Iskolának. A bírónő maga elé tette a következő lapot. melyeket a két fél ebben az ügyben benyújtott. Ha a felperes ügyvédjének nincs ellenvetése.Az ASzJE a sajtóban szereti tárgyalni az ügyeit.Mr.

mintha egy kórust vezényelt volna.Wayne Corrigan odasúgta Tomnak: . az sérti a becsületünket.Mr. Végül Ames válaszolt: . Ames és Jefferson még sugdosott egymásnak. gondolta. amikor egy olyan kényszerítő és elnyomó környezetben van. ez a kitűnő pszichológus írt. hogy a kis Ambert súlyosan megrázta ezeknek az embereknek a botrányos vallásos magatartása.szeretném újból kérni. .Tiltakozom! . a gyermekvédelmi ügyek szigorúan bizalmasak.Ööö. .Hangosan ezt mondta: . A továbbiakban tartózkodnia kell ennek említésétől. hogy Mr. Arról is tájékoztatnom kell a tisztelt bíróságot. és begombolta zakóját.Nincs ellenvetésünk.És az ilyen taktikák fényében . a Jó Pásztor Általános Iskola ellen benyújtott panaszok jól megalapozottak.A tiltakozásnak helyt adok . aki a gyermekeket ért érzelmi traumák nagy szakértője. akkor. Ezután a sajtó képviselőire nézett: . Mint azt a bíróság beadványunkból és az eskü alatt tett nyilatkozatokból láthatta. Fletcher elégedettnek tűnt a közösen elért előrehaladással. Természetesen hiszünk a vallásszabadságban. hogy az előbbi kijelentésről semmit ne publikáljanak. és olyan tüneteket mutat. és ezeket nem szabad egy nyilvános ülésen tárgyalni. étvágytalanság és bepisilés. mint amit mi tapasztaltunk a Jó Pásztor Általános Iskolában? Tom feszült figyelemmel hallgatta Jefferson beszédét.válaszolt a bírónő. . tisztelt bírónő.Az újságíróknak pedig elrendelem. melyeket azoknak a dolgoknak tulajdoníthatunk. . Ames vagy Mr.Ez jó. Egyértelműen kijelenti. kezével pedig úgy hadonászott. de nagyszerűen el tudja adni az áruját. De hogyan lehetne meg egy tízéves gyermeknek az a képessége. hogy megsértsük ezt a szent jogot. hogy a sajtó az egészet meg is fogja enni. . nincs ellenvetésünk. Mandanhi..mondta a bírónő. ha a felperes képviselője készen áll. kérem. és hogy saját gyermekeit állami gondozásba vették. hogy Mr. Úgy látszott. amíg a vizsgálatot le nem folytatják.Olvasták azt a jelentést.A kérést elutasítom . akkor sokkal pontosabban kell érvelniük. hogy tudjon szabadon dönteni ezekben a kérdésekben. Biztos. Harris jelenleg a gyermekvédelmi hatóságok vizsgálata alatt áll gyermekek feltételezhető bántalmazása miatt. . ez az eset nagyon egyszerű. . hogy a bíróság tiltsa meg a fényképezőgépek és a hangrögzítő készülékek használatát a tárgyalóteremben. közben fel-alá járkált.Nos. Corrigan felugrott. mint fejfájások. 110 .. Amit mond. azokat a személyiségzavarokat. amit dr.. Jefferson terjessze elő érveit! Jefferson felállt. melyet a Jó Pásztor Általános Iskola vezetősége tanít. bírónő.. bírónő. Ha nincs szóbeli tanúvallomás. bírónő! Előrement.ragadta meg az alkalmat Corrigan .Tisztelt bírónő. hogy nem nagyon örülnek a bírói javaslatnak. . és távol legyen tőlünk... és elkezdte megfogalmazni érvelését. a szőnyeget nézegette.Köszönöm. Ez nekünk kedvez. és amelyből egy kis ízelítőt kaptunk. . És akkor még nem is említettem a súlyos kiábrándulást a vallásból és. Jefferson.

Jefferson higgadtan folytatta: . Hogy gyorsan befejezzem. De el kellett ismerniük. bírónő. és arra kérjük a bíróságot.maga a vallásszabadság állt támadásainak célpontjában. Ez a viselkedés nem megfelelő egy gyermekkel szemben. Mint azt a bíróság is tudja.Jefferson nagyon jól tudta. a bigottság melegágya. Valamint önmagunkban semmi jóra nem vagyunk képesek. ez pedig mindenképpen intolerancia. amiért az 111 . hogy az ebben a kérdésben korábban hozott bírói döntések és a társadalom véleménye egyértelmű. mivel ezek a fundamentalista nézetek semmiféle ellentétes véleményt nem engednek meg.. és gyermeknevelési támogatásban részesül „A szövetségi állam naponkénti gondoskodása” és „A magán-általánosiskolák támogatása” elnevezési törvények értelmében. Bírónő. Tom és Mark látta. . De mi továbbra is fenntartjuk. Az elfenekelés általi fizikai bántalmazás is eléggé egyértelmű. hogy Jefferson jól végezte a dolgát. hogy mi valamennyien gyarló. megvetésre méltó.Ami pedig az eltúlzott vallásos nevelést illeti . Ez nem eshet a vallásszabadság ernyőjének védelme alá. és dr. a gyermekek bántalmazásának egy új és nyilvánvalóan bizarr formája. hogy ehhez az ügyhöz semmiféle ernyőnek nincs köze . értéktelen bűnösök vagyunk. hogyan formálódik az ügy: ez az ügyes jogász apró darabkákat farigcsált le abból. hogy az állam és az egyház szétválasztásának kérdése csorbát szenvedett. De természetesen még ennél is nagyobb törvénysértést jelent az. az önbecsülés vagy az az aranyszabály. a bíróság úgy értesült. mivel szövetségi pénzeket használtak fel Amber vallásos nevelésére. hogy őt megszállva tartja egy szellem. és nincs szükség túl sok kommentárra az ott leírt magatartásról. és az alperesek is elismerik. Most az a kérdés nyugtalanította őket: képes lesz-e Corrigan ezt túlszárnyalni? . hogy úgy kell bánnunk másokkal. amíg ő abba az iskolába járt. mint az őszinteség. Brandon a szövetségi állam alkalmazottja. Fletcher bírónő közbevágott: . így történt.. hogy kiemeljen minket saját életünk mocsarából. hogy ezt tiltsa meg. hanem ez a bántalmazásnak egy másik formája. ez egy rendkívül szokatlan perverzió. a részletek természetesen világosan le vannak írva beadványunkban. természetesen a saját érdekében. hogy megpróbáltak Amberből kiűzni egy démont. Mandanhi jelentése rávilágít erre.. melynek egy részét leánya tandíjának kifizetésére fordította. Odasúgta Tomnak: .Ami a botrányos vallásos magatartást illeti. hogy Ambert időközben kivették az iskolából. hogy ezt a tanítást szövetségi pénzalapokból támogatták és fizették. és azt állítjuk. majd leült. hogy ez minden gyermek mentális egészségére és jólétére nézve káros. aki nélkül nincs semmi reménységünk. bírónő! . és ne raboljam fölöslegesen a bíróság idejét: a fent említett törvénysértések elkerülhetetlenül a zaklatásnak és a diszkriminációnak egy formáját jelentik.fejezte be Corrigan.folytatta Jefferson -. amilyen bánásmódot kívánunk magunknak? Nekünk azzal a széles körben elterjedt fundamentalista gondolattal adódott problémánk. és ezt is ki kell rekeszteni a vallásszabadság ernyőjének védelme alól.Köszönöm. arról. erről a gondolatról azt kell mondanunk. amit ismételten a „vallásszabadság ernyőjének” nevezett. mivel Mrs. Azonban világosan kitűnt számukra. és hogy egyáltalán azt sugalmazták egy befolyásolható gyermeknek. jól koreografált és meggyőző benyomást keltett. hanem rászorulunk egy rajtunk kívül álló „megváltóra”. ki ellenezné olyan alapvető erények tanítását. mit csinál. ezt a gyakorlatot az állam már megtiltotta minden nevelőintézetben és állami iskolában.Igen. Szónoklata erőteljes.Ügyvéd úr. hogy ez megtörtént.

aminek azt a felperes ügyvédje megpróbálta beállítani. mint ahogyan ő azt leírta.Mr. Mandanhival. hogy a saját szakértőnkkel is megvizsgáltassuk Ambert.Tisztelt bírónő. és megbeszéljük vele vizsgálatának eredményeit. ez egészen biztosan nem az az anakronizmus. egyetlen épelméjű ember sem állítaná azt. . hanem azért. hogy Amber problémái teljes egészében az iskolával kapcsolatosak. még egyszer átfutotta jegyzeteit. hogy a tisztelt bíróság a jelenlegi korlátozás kiegészítéseként kötelezze az alperest.Isten legyen veled. ezért nem lehetünk bizonyosak abban. akik még mindig ki vannak téve ennek a szélsőséges magatartásnak és tanításnak. testvér! Corrigan felállt. mert ideges kezének valamit kellett tennie. hogy kivették az iskolából.szólította fel Fletcher. Ő is begombolta zakóját. hogy a tisztelt bíróság vegye tekintetbe azoknak a gyermekeknek a helyzetét. és elkattantak a fényképezőgépek is. de nem áll szándékunkban ezt a vitás kérdést ebben az ügyben megoldani. hogy egy másik szakértő véleménye ellensúlyozhatná dr. A teremben minden televíziós kamera követte Jefferson lépteit. Tom és Mark Corriganre nézett. Corrigan! . Biztosíthatjuk önt arról. Mandanhi vizsgálatának eredményeit.iskolát felelősség terheli az állam előtt. és ilyen módon megmenekült minden további sérüléstől. amint odament székéhez és leült. ezért bizonyosak vagyunk abban. Ráadásul ezalatt egy pillanatig imádkozhatott. hogy közölje az összes gyermek nevét és az iskoláztatásukkal kapcsolatos összes financiális információt. Semmit nem tudunk az iskolába járó többi gyermekről. akik még mindig ott vannak. ha azt szerető szülők hajtják végre vagy egy keresztény iskola igazgatója egy előzetesen elfogadott eljárás szerint. Először is: nem kaptunk lehetőséget arra. mintha eszébe jutott volna valami. Beadványunkban kimutattuk. nem azért. Az ön mai döntése hatással lesz más gyermekek jövőbeni jólétére is. Mivel a kongresszus a dolgozó szülőket kívánta támogatni a gyermeknevelési segéllyel. Ezért kérjük. Nem úgy nézett ki. Meg kellett volna kapnunk a lehetőséget. aki volt olyan szerencsés. hogy ne csak Amber esetét mérlegelje. hogy a tisztelt bíróság az ő érdekeik szerint fog dönteni. hogy találkozzunk dr. a felperes ügyvédje hatalmas erőfeszítéseket tett. „A szövetségi állam naponkénti gondoskodása” és A „magán-általánosiskolák támogatása” nevű törvények alapján. hogy az ő tandíjuk kifizetéséhez is felhasználnake szövetségi pénzeket. Ami a testi fenyítést illeti. Amint az eskü alatt tett nyilatkozatokban megkíséreltük ezt kimutatni. hogyan teszi ezt nagyon egyértelművé a törvényhozás története és a korábban hozott bírói döntések. Eljött az ő ideje. Végül arra kérjük a tisztelt bíróságot. vagy sem. és véleményem szerint nem lenne korrekt vagy a valóságnak megfelelő minden problémáját az iskolai környezetnek tulajdonítani. hogy ezzel jelezze harci kedvét. Ezt részletesen kifejtettük keresetünkben a MunsonRoss-féle személyiségjogi törvény. hogy nyer valami inspirációt. már eleve bizonyos problémákkal jött a Jó Pásztor Általános Iskolába. . hogy az iskolában egészen más a helyzet. akkor az egyáltalán nem 112 . hogy a szövetségi pénzeket vallásos oktatásra kell felhasználni. aki remélve. hogy egy zord és hátborzongató képet fessen a Jó Pásztor Általános Iskoláról. . Azt kérjük. mert biztos vagyok benne. nem tudjuk. akik még mindig veszélyeztetettek. Tom bátorítóan megveregette Corrigan vállát. Az elfenekelés.

Beadványunk tartalmazza mindkét okmányt. Brandon aláírásával igazolta. akik még mindig hiszik. amint eszébe villant egy gondolat. . Nyilvánvalóan nagyon sokat gondolkodott erről. Tisztában vagyok azzal. sokféleképpen lehet definiálni. és hogy Mrs. . De soha. a felperes nem tudta bebizonyítani az eltúlzott vagy botrányos magatartásra vonatkozó állításait.Ezt a vádat meg lehet támadni. különösen azért nem. egyetlen gyermekre sem kényszerítették rá ezt az üzenetet. és nem vezették félre őket azáltal. bírónő. nem pedig rossz hír. egy mélységes vallásos meggyőződés.gondolta Tom. Ez az. bár a felperes megszerezte dr.bántalmazás. Ezt pedig védenünk kell. hogy álla csak néhány centiméterre volt a pulpitus fölött. Hisszük . hogy ez teljes egészében vallási kérdés.Ügyvéd úr. ezt azonban az alkotmány megtiltja az államnak. Tisztelt bírónő. Szeretném arra is emlékeztetni a bíróságot. hogy egyetért ezzel. hogy az ember valóban bűnös. vagy ahogyan a felperes ügyvédje fogalmazott. hogy ez a kérdés sarokba szorította Corrigant. az prédikációnak tűnhet.De talán helyénvaló. 113 . Amire a felperes utal. Az evangélium üzenete nem hagy minket kárhoztatásban. mivel nem férhet kétség ahhoz. ha rámutatok. és nem szabad megsérteni. hanem egy helyénvaló fegyelmezési mód. és amint ezt beadványunkban kimutattuk. hogy Mr.ez a Jó Pásztor Általános Iskola doktrinális állásfoglalása -. hogy nem mondták el ennek az üzenetnek a pozitív oldalát is: Isten elküldte az Ő Fiát. az ön beadványa tartalmaz egy futólagos utalást az állítólagos botrányos vallásos magatartásról. mivel a „démon” szót sok különféle módon lehet interpretálni. amely a feljelentésben szerepel. méghozzá a törvény előtt! Igen. Ezért úgy gondolom. A bírónő annyira előrehajolt. Ezenkívül arra is emlékeztetjük a tisztelt bíróságot.Corrigan arca egy kicsit felragyogott. az az evangélium egyik alapvető része. Tagadja-e most a felperesnek azt az állítását. mert áthágta Isten igazságos törvényét. tisztelt bírónő. hogy az elfenekelés helyes eljárás. . Mandanhi szakvéleményét a gyermeket ért állítólagos traumáról. ez egy bibliai tantétel. Kétségbe kell vonnunk a felperesnek az eltúlzott vallásos nevelésre vonatkozó vádját is. hogy a testi fenyítés lefolytatásának módját az iskola kézikönyve egyértelműen leírja. a „gyarló. vallási doktrínákon vitatkozunk. hogy az elfenekelés kérdése egyáltalán nem egy lezárt kérdés. megvetésre méltó bűnösök” helyzetében. és válaszolnom kell rá. és egyedül nem képes megszabadulni ebből az állapotból... hogy bármiféle olyan eltúlzott vallásos tanítás történt. . hogy egy bizonyos vallási nézet dolgában hozzon ítéletet. és így megváltott minket és kibékített Istennel. hogy nem történt semmiféle zaklatás vagy diszkrimináció. hogy saját élete árán kifizesse bűneink árát. hogy Amber büntetését megfelelő módon és szeretettel hajtották végre. Ez megsértené szerte az országban sok millió szülő magánéletét és meggyőződését.Továbbá azt állítjuk. de ő egy cseppet sem jött zavarba tőle. Harris megpróbált kiűzni egy démont a gyermekből? Tom és Mark biztosra vette. kétségbe vonjuk a felperesnek azt az állítását. de emlékeztetnem kell a tisztelt bíróságot arra. hogy az evangélium jó hír. és ezek önmagukért beszélnek. elkaptad őket! . hogy ezen a kereseten keresztül a felperes arra kérte az államot. Elszakadt Istentől. Nem lenne tisztességes ezt egy gyermek bántalmazásának minősíteni. de végül is ezt a vitapontot a felperes vetette fel. amely árthatott volna Ambernek. A bírónő kötekedő arckifejezéssel nézett fel jegyzeteiből. . és ez valóban a vallásos meggyőződés és a vallásszabadság kérdéskörébe tartozik. hogy amit mondok. és amint ezt beadványunkban kimutattuk.

. 114 . szó szerinti értelmezés között. és feszült csend telepedett a nagy teremre. Fletcher bírónő átlapozta jegyzeteit. Emily R. . Ezután következett a hosszú. Corrigan megpróbálta betetőzni érveit: . Ez jó vagy rossz jel volt? Elkerülhetetlenül azt kezdték magukban találgatni. ezen sokat lehetne vitatkozni. hogy megmutassuk.Ön szerint. Az állam ezzel megsérti a Jó Pásztor Általános Iskola jogát. A teremben valaki felvihogott. azért vagyunk ma itt. és hogy a felperes ebben az ügyben adós maradt azzal. Először is azt állítom. hogy mi számít elfogadható vallásnak. idegölő várakozás.. hogy ezek közül csak egyről is bebizonyítsa.Bírónő. hogy igaz. leírt néhány dolgot. hogy szabadon gyakorolja vallását. hogy a bíróság ezt megtegye. Remélem.Köszönöm. ööö. Helyesnek tartjuk. hogy ez nem fog megtörténni. . és véleményem szerint ez magában hordozza az állam és az egyház szétválasztásának megsértését. hogy az ezekre a gyakorlatokra vonatkozó vádak hamisak. és nagyon belemélyedhetnénk egy teológiai vitába. ügyvéd úr. egy inkább liberális. ügyvéd úr.Véleményem szerint igen.. Köszönöm a figyelmet! Azzal Corrigan leült. bírónő. majd jegyzeteibe mélyedt. ezért ennek az ügynek a jelentősége vitatható.. A bírónő halványan elmosolyodott. de a bibliai interpretáció paraméterei között választania kell egy.. miért nem tilthatják meg nekünk bizonyos dolgok gyakorlását. és mi nem.. . más tanuló pedig nem tett feljelentést.. de legjobb esetben is megalapozatlanok. Mr.mondta Fletcher bírónő. mivel saját maga akarja eldönteni az iskola számára. gyomra pedig görcsbe rándult.Azt hiszem. és ezt a korlátozó rendelkezést a tisztelt bíróság visszavonja. helyes lenne-e ebben az esetben a „démon” szónak egy zsidókeresztény interpretációt tulajdonítani? Tom szíve majd kiugrott a helyéről. hogy vajon mire gondolhatott a bírónő. mivel a felperest már nem érintik az iskola szabályai. Ezért az iskolával szemben meghozott korlátozó intézkedések egyszerűen szükségtelenek. Corrigan mély lélegzetet vett. Kérem folytassa! Tom Markra nézett. Corrigan . allegorikus interpretáció és egy fundamentalista.

és mindaddig. hol az előtte heverő papírokra nézett olvasószemüvegén keresztül. Bár a vallásos meggyőződésnek létezik jogos helye társadalmunkban. hogy ezt a védelmet fenn kell tartani. Azáltal. hogy az alkotmány betartása és egy tízéves gyermek érdekei között kell egyensúlyt teremtenem. hogy az általános iskola vallási meggyőződését félreérthetetlenül és világosan közölték Mrs. ami az „egy gyermek sérelmére elkövetett botrányos vallásos magatartást” illeti.. Azonban mindkét oldalról elhangzott néhány erős és néhány gyenge érv. Brandon kérelmének megfelelően. A bíróság elfogadja. hogy biztosan megvan a helye a megfelelő korlátozásoknak is. ez igenis egy bonyolult eset. Ha a felperes be kívánja bizonyítani. A korlátozás szükségtelen. mint akit egy szellem.. Mrs. ezért úgy gondolom. hogy a korlátozó rendelkezésnek. Corrigannel. és a testi fenyítést már nagyon sok esetben helytelennek ítélték. akkor terjesszen fel egy ilyen ügyet bírósági tárgyalásra. hogy károsak lennének a gyermekekre nézve. érvényben kell maradnia. De úgy vélem. Egyenként végig fogok menni az előadott panaszokon. Brandon fizetéséből nem juttatnak tandíjat az iskolának.15 Végül Fletcher bírónő letette tollát és megszólalt. véleményem szerint nem történik további törvénysértés. Tehát kezdjük az elején. amelyben szükség van néhány korlátozó intézkedésre. valamit mindkét fél elkerülhetetlenül elveszít. akármi is legyen ennek a szónak a definíciója. hogy megvan a helye a személyes vallásos meggyőződésnek és gyakorlatnak. és az ügy bírósági tárgyaláson fog folytatódni. 115 . hogy megkísérlem létrehozni ezt az egyensúlyt. és meghallgattam érvelésüket.Valószínű. és az állam törvényeit nem lehet megsérteni. hol pedig az ügyvédekre. Azt hiszem. Ami a három következő panaszt. a peres felekre. Jefferson a bevezetőjében állított. Brandon kivette leányát az iskolából. amíg Mrs. hogy az ilyen nézetek és tanítások egyetlen gyermek számára sem megfelelőek. és ez abba a nagyon nehéz helyzetbe hoz engem. „a gyermekre káros eltúlzott vallásos nevelés”. és senkit nem ér sérelem a végleges bírósági döntésig. A felperes panasza világos és egyértelmű: Ambert zaklatták és megbélyegezték. és azt fogja tapasztalni. hogy elvárásai teljes mértékben nem valósultak meg. hogy egy ilyen magatartás helyességét meg lehet kérdőjelezni. hogy egyik fél sem lesz teljes mértékben elégedett döntésemmel. Elolvastam beadványukat. Brandonnal a gyermek beíratása előtt. azt gondolom. hogy ezek vallási kérdések. amelyekről nem bizonyították be megfelelően a bíróság előtt. amit Mr. ezért megszüntetem. valamint néhány olyan megállapítás is. Azt hiszem. hogy ezek meglehetősen homályos panaszok. ez egy olyan ügy. de ellentétben azzal. Ugyanezt mondanám a gyermekek további elfenekeléséről is az általános iskolában. a gyermekek bántalmazásának lehetősége akkor is fennáll. Mrs. és kétségtelen. Ami az utolsó panaszt illeti: „vallásos nevelés a szövetségi állam pénzének felhasználásával”. Ezért az ezzel a magatartással szembeni korlátozó rendelkezés érvényben marad mindaddig. amely ezen a ponton számomra vitathatatlannak tűnik. a hallgatóságra és a televíziós kamerákra pillantott szemüvege fölött: . amíg ez az ügy a bírósági tárgyalás során meg nem oldódik. egy démon tart megszállva. a „zaklatás” és a „diszkrimináció” kérdését illeti: egyetértek Mr. egyetértek az alkotmánnyal. Az állam érdekelt gyermekeinek védelmében.

A megfelelő írásos rendelkezést aláírom, mihelyt a bíróság írásba foglalja. A bíróságnak meg kell vitatnia, melyek azok a kötelezettségek, melyeket a rendelet tartalmazni fog. Ha nem értenek vele egyet, hívják fel az írnokomat! Ezzel a rendelkezéssel nem azt állítom, hogy a felperes igényei nem megalapozottak, csak azt, hogy nem lenne minden korlátozás jogszerű mindaddig, amíg a tárgyalás folyik. Az ügy a bírósági tárgyaláson fog folytatódni, mihelyt rá kerül a sor. - Felemelte a kalapácsot, és koppantott vele. - A bíróság szünetet tart. - Mindenki álljon fel! - utasított a törvényszolga. Felálltak, és mihelyt Fletcher bírónő kiment a teremből, a közönség felmorajlott. - És most? - kérdezte Tom. - Most elmenekülünk az újságírók elől, eltűnünk innen - mondta Corrigan. - Mit intéztünk? - érdeklődött Mark, miközben Cathy belekarolt. - Továbbra is hosszú harc áll előttünk. A lényeg az, hogy az iskolát nem kell bezárni, és tovább taníthatnak a normális tanterv szerint, de az elfenekelés tilos, a démonűzés pedig tabu. A bírónő azt mondja, hogy nem kell közölniük a többi gyermek nevét, és hogy tandíjukat miből fizették, úgyhogy ezt az egy vitát megúsztuk. Úgy is fogalmazhatok, hogy egész jók voltunk, tekintve, hogy sokkal rosszabbul is elsülhettek volna a dolgok. Tűnjünk el innen! Mrs. Fields és a két Parmenter is tele volt kérdéssel. - Nyitva maradhat az iskola? - tudakozódott Mrs. Fields. - Igen, minden rendben - válaszolta Tom. Mark megölelte Cathyt, és így szólt: - Tartunk egy gyülekezeti megbeszélést, és mindenről beszámolunk. Jack Parmenter még mindig vágyakozott a küzdelemre. - Ez a... Jefferson egy jelentéktelen kis... öö. Nem vagyunk kötelesek eltűrni az ilyen beszédet! - Valahol máshol beszélgessünk ezekről a dolgokról! - javasolta Corrigan. Előrement, a többiek pedig libasorban követték őt a tárgyalóterem ajtaján át. A vakuk felvillantak, a hallban szinte nappali világosság támadt. - Mr. Harris! - jött az első újságíró. - Hogyan vélekedik a bírónő döntéséről? - Nincs válasz - utasította el Wayne Corrigan. - Mi van a gyermekeivel? - kérdezte egy másik. - Mikor vették el őket öntől? Amikor a bíró elrendelte - gondolta Tom. - Igaz, hogy ön megpróbált kiűzni egy démont a gyermekből? - faggatta egy hölgy mikrofont tartva Tom elé. Corrigan megmarkolta a mikrofont: - A bíróságon szándékozunk megtárgyalni az ügyet, nem a sajtóban. Köszönjük! Továbbmentek, szinte kiosontak a tömegen keresztül. Elhaladtak a Lucy Brandon és két ügyvédje körül összetódult riporterek és kamerák mellett. Jefferson nagyon kedvező benyomást keltett a sajtó képviselőiben.

116

- ...A bírónő döntése pontosan az volt, mint amire számítottunk. Bár nem gondoljuk, hogy bárkinek is meg kellene engednie, hogy gyermekét ilyen tanterv szerint tanítsák, és hogy ilyen kegyetlenül bánjanak vele, mint amit ez a tanterv megkíván. Megértem, hogy a bírónő miért vonakodott olyan kevés bizonyíték alapján dönteni, mint amit egy ilyen rövid meghallgatáson elő lehet adni. Azonban elégedettek vagyunk, amiért a bírónő úgy döntött, hogy megvédi a Bacon’s Corner-i gyermekeket a további fizikai bántalmazástól, Tom Harrisnek és csapatának... ezeknek a fundamentalistáknak a kezétől. Tom ezt az egészet hallotta, és megfordult. Valamit kell mondania erre. Nem hagyhatja, hogy ez megjelenjen az újságokban. - Jöjjön, menjünk! - szólította meg Corrigan, és megrántotta a karját. Sietős léptekkel távoztak a bíróságról. *** A szerda esti imaalkalomra zsúfolásig megtelt Mark és Cathy háza. A szokásos szerda estéken sem volt soha rossz a látogatottság, de ez az este egyáltalán nem minősült szokásosnak - így nem is jutott mindenkinek szék. A vezetőség minden tagja eljött feleségestül, és képviseltette magát az imalánc több láncszeme is: Donna Hemphile, Lester és Dolly Sutter, Tim és Becky Farmer, Brent és Amy Ryan, valamint az özvegy Alice Buckmeier. Ben Cole is csatlakozott a feleségével, Bevvel együtt. Megérkezett Mrs. Fields is, bár ő általában a helyi baptista gyülekezetbe szokott menni szerda este. Wayne Corrigan is részt vett a megbeszélésen, és mindenki érezte, hogy ma este ő lesz a figyelem középpontjában. Tom Harris volt az egyetlen személy, akinek a távolléte mindenkiben hiányérzetet keltett. Távol maradt, mert úgy érezte, hogy ezt kell tennie. Ezenkívül Mark úgy gondolta, hogy szabadabb lesz az aznapi beszélgetés, és könnyebb lesz hangot adni egy esetleges sérelmeknek, ha ő nem lesz ott, és Tom egyetértett ezzel. Néhány ember hiányzása kicsit nyugtalanította Markot, aki - mivel ő volt a pásztor - hamar ráérzett ennek jelentőségére. Távol maradt Andrea és Wes Jessup, akik rendszeresen látogatták ezt a hétköznapi alkalmat. Wingerék sem jöttek el. Mark tudta, hogy miért. Rajtuk kívül hiányzott még néhány elégedetlen ember, akiknek a félelmeit és téves információit majd tisztázni kell, és természetesen, mivel nekik kellett volna a leginkább ott lenniük, nem jöttek el. A velük való foglalkozás kemény és kellemetlen feladatnak ígérkezett. Egészében véve a háznak legalább ötven embert kellett magába fogadnia. Ez minden bizonnyal válsághelyzetet tükrözött! De más látogatók is nagy számban vettek részt, ők is legalább ötvenen képviseltették magukat, majdnem annyian, mint a gyülekezet tagjai. Eljött Tal Guilóval együtt, aki nemrég tért vissza a hegyvidéki város, Summit melletti őrhelyéről. Nathan és Armoth ott állt készenlétben Tal mellett, és a parancsnokságuk alatt megjelent harcosoknak egy félelmetes csapata is figyelt. Mota és Signa, miután teljesítette megbízatását az általános iskolában, szintén eljött, és az őrök sorfalára felügyelt, akik most a házat körülvették. Ezt az alkalmat nem zavarhatja meg egyetlen portyázó szellem sem. Tal körülnézett a szobában, és fanyarul elmosolyodott. - Talán rájövünk, hol a probléma, és hová tűnt az imafedezetünk. Bár adna az Úr az Ő népének az Ő bölcsességéből egy „különadagot”! - Még egyszer körülnézett, majd így szólt: A hírnökök teljes készültségben várják a parancsaimat!

117

- Készen állnak! - Mi van Sally Roe-val? Chimon előrelépett: - Scion és én éppen most bíztuk őt Cree és Si gondjaira. Ők kísérik el az Omega Központba. - Jó. Azonnal menjetek Bentmore-ba, és készítsétek elő számára ott az utat. - Úgy lesz. Chimon és Scion eltűnt, hogy teljesítse a következő megbízatását. *** Wayne Corrigan felállt, hogy megszólítsa a csoportot, és hogy válaszoljon a kérdések várható rohamára. - Azt mondanám, hogy ez körülbelül ötvenszázalékos győzelemnek felelt meg, ami azt jelenti, hogy nagyon elégedettek lehetünk. Az iskola folyamatosan működhet tovább, túl sok beavatkozásra nem kell számítani... - Mindaddig, amíg a gyerekek rá nem jönnek, hogy nem fenekelhetitek el őket - szólt közbe Tim Farmer, aki farmer volt. Amikor vigyorgott, mindig meglátszódott, hogy hiányzott egy foga. A fia ötödikbe járt az iskolában. - Bármit is csináltok, ne beszéljetek erről Jesse-nek! Valamennyien nevettek. Örültek, hogy ezt Jesse apja mondta ki. - Biztos, hogy ez nagyon meg fogja nehezíteni a helyzeteteket - magyarázta Corrigan. Valami más módot kell kitalálnotok a fegyelmezési problémák megoldására. Judy Waring, a rossz hírek nagy meghallója és terjesztője, nem bírt csendben maradni. - Először is tudni akarom, mi okozta ezt az egész problémát! Az, amit Tom Harris csinált a gyerekeinkkel? - Judy! - vágott közbe Mark. - Azért vagyunk itt, hogy közmegelégedésre megoldjuk a dolgot, ne aggódj! Amy Ryan feltett egy egyszerű kérdést: - Mark, hallhatnánk tőled, mi is történt? Valóban megpróbált Tom kiűzni egy démont a kis Brandon lányból? Mark tudta, hogy bajban lesz, mihelyt a választ kimondja. - Igen. A kislány... - Micsoda ostobaság - fakadt ki Brent, Amy férje. Egy izmos, szállítási vállalkozó volt, aki úgy gondolta, hogy hatásköre három dologra terjed ki: a földgázra, Isten Igéjére és az ostobaságok megállapítására. - Honnan tudta, hogy egy démon nyilvánult meg? Judy Waring ugrásra készen állt, hogy ezt a gondolatot ő is meglovagolja. - Fogalma se volt arról, hogy mit csinál, és most olyan nagy bajba keverte az iskolát, amiből soha nem fogunk kimászni! Mark megpróbálta helyreállítani a rendet. Határozott hangon kellett beszélnie: - Nyugalom, nyugalom! Mielőtt százfelé futnánk, maradjunk egy kicsit csendben, és hallgassuk meg, mit mond Wayne Corrigan! Neki tegyétek fel egyenként a kérdéseiteket! - Valami rosszat csináltunk! - erősködött Judy. - Nem kellett volna bíróságra mennünk, ha nem csinálunk semmi rosszat.
118

- Judy! A nő kihívó arckifejezéssel összepréselte ajkait. - Gyerünk, szentek! - bíztatta őket Tal. - Ennél többre is képesek vagytok! - Tudni akartad, hová tűnt az imafedezetünk! - suttogta Guilo. Wayne Corrigan megpróbálta elölről kezdeni: - Szeretnék nektek egy pontos képet felrajzolni, de nem akarom, hogy ez túl sötétnek tűnjön. Egy per kellős közepén vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy eljött a világ... vagy az iskola vége. Lehetséges, hogy megnyerjük ezt az ügyet, az Úrnak és mindazoknak a segítségével, akik ezzel együtt tudnak működni, és semmi hátrányt nem fogunk szenvedni. Pillanatnyilag az iskola egy korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, amely megtiltja az elfenekelést és minden olyan vallásos magatartást, amelyet a gyermekekre nézve károsnak tarthatnak. - Például a démonok kiűzését... - morgott Brent halkan, de mindenki meghallotta. - Nem. Hadd fűzzek ehhez némi magyarázatot! Meg kell értenetek, hogyan működik ez a rendszer és az ASzJE. Nem a démonok kiűzése a legvégső kérdés. Egyszerűen csak ez a téma mozog az előtérben, mert szenzációt lehet belőle csinálni, és mert egy gyermeket érint. Az ASzJE tudja ezt, és ki akarja használni az ebben rejlő lehetőségeket, de ez csak az első lépés. De figyeljétek csak meg ezt a kifejezést: „botrányos vallásos magatartás”! Tudjátok, ebben az esetben az történhet, hogy a bíróság - egy gyermek érdekében - úgy dönt, hogy egy vallásos csoportnak egy bizonyos cselekedete botrányos vallásos magatartásnak számít. Ha már egyszer ez a jogi precedens megszületik, ezt később más ügyekben fel lehet használni az eredeti definíció kiterjesztésére, hogy milyen vallásos magatartások számítanak botrányosnak, és jogilag meg lehet ezeket támadni, akár érint az eset gyermekeket, akár nem. Kertelés nélkül ez azt jelenti, hogy nekünk kellene megnyitni azt a kaput, hogy a bíróság megállapíthassa, melyik vallásos meggyőződés elfogadható, és melyik nem. - Na és a vallásszabadság? - kérdezte Lester Sutter, a gyülekezet egyik rangidős tagja. - Mióta mondhatja meg nekünk a kormányzat, hogyan éljük az életünket, és hogyan neveljük gyermekeinket? - Pontosan erről van szó. Ez itt az igazi kérdés, és szeretném, ha ezt valamennyien megértenétek. Ez a per nem az elfenekelés, a démonűzés vagy valami ehhez hasonló dolog körül forog. Az ASzJE áll az egész mögött, és biztosak lehettek abban, hogy olyan jogi precedensek kimunkálásán fáradoznak, amelyek lehetőséget biztosítanának a szövetségi kormánynak arra, hogy felügyeletet gyakoroljanak a vallás és az egyházi iskolák fölött. - Ezt nem tehetik meg - vetette közbe Amy Ryan. - Pedig pontosan ezt teszik - ellenkezett Brent. - Na és az alkotmány? Brent vállat vont. - Ugyan mit számít az? Corrigan közbeszólt: - Brent megértett engem. Manapság az az általános felfogás, hogy az alkotmány egy „élő dokumentum”, amelyet a bíróságok átértelmezhetnek, amint a társadalom erkölcsileg fejlődik. - Vagy romlik, erkölcsileg - helyesbített Frank Parmenter.

119

- Vagy szellemileg - mondta Mark. - Hallgassatok rám, ez nem egyszerűen egy jogi csata. Ez egy szellemi csata, ezt ne felejtsétek el! - Igen - helyeselt Brent. Egy kicsit megváltozott a hozzáállása: - És mi van akkor, ha ez tényleg egy démon volt? Hamarosan törvényellenes dolog lesz kiűzni őket. - Na de feltétlenül azt kell tennünk, amit a kormány mond? - kérdezte Tim Farmer. - Mit csináltak az apostolok? Nem engedelmeskedtek a zsidó vezetőknek, amikor megparancsolták nekik, hogy ne tanítsanak Jézusról. Corrigan válaszolt: - Ez egy fontos kérdés, és ezt mindenkinek komolyan fontolóra kell vennie: dönthettek úgy, hogy nem engedelmeskedtek az emberi törvényeknek, ahogyan az apostolok is tették, és inkább Isten Törvényének engedelmeskedtek az emberi törvények helyett... - Tegyük ezt! - vágott közbe Frank Parmenter. - Azonban - sietett Corrigan hozzátenni - ne felejtsétek el, hogy az apostolokat bebörtönözték, megverték, megkínozták, és mártírhalált haltak álláspontjuk miatt. És amint már korábban említettem, Pál és Silás kiűzött egy démont Filippiben, és ezért a börtönben találták magukat. A polgári engedetlenségnek ára van. Mély csend szállt a szobára. Corrigan folytatta: - És ez az ár súlyos károkat okozhat a szavahihetőségeteknek ebben a perben. Nehezebb lesz jogaitokat érvényre juttatni. Természetesen a lelkiismeretetekre kell hallgatnotok Isten előtt. Találunk igei példákat a polgári engedetlenségre is: a zsidó bábák, akik megsértették a fáraónak azt a rendeletét, hogy öljék meg a zsidó fiúgyermekeket; Ráháb, aki elrejtette a kémeket; az apostolok, akik prédikáltak Jézus nevében, amikor azt parancsolták nekik, hogy ezt ne tegyék. De az én tanácsom az, hogy először csináljuk végig ezt az ügyet, a jó öreg Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetének javaslata szerint. Jobb helyzetben lesztek a tárgyaláson. - És mi van akkor, ha veszítünk? - kérdezte Brent. - Nos akkor... - Corrigan tétovázott, és válaszát mérlegelte. - Akkor meg kell tennetek, amit meg kell tennetek. - Sietve hozzátette: - De kérlek, ne felejtsétek el, hogy a jogi eljárások nagyon hosszadalmasak. Türelemmel kell lennetek, és ne kövessetek el semmi olyan elhamarkodott dolgot, ami ronthatná a győzelem lehetőségét. Ne felejtsétek el, hogy az ASzJE országos méretűre akarja dagasztani ezt az ügyet, amennyire csak meg tudják ezt tenni. Fel akarják kelteni a média érdeklődését, és annyi rossz hírt akarnak a közvéleménnyel elhitetni rólatok, amennyit csak tudnak. Fel fogják használni ezt a „naponkénti gondoskodás” törvényt is, és szövetségi bíróságokra mennek majd vele, úgyhogy ennek az ügynek nagyon könnyen lehetnek olyan káros következményei, amelyek hatással lehetnek minden más egyházra, minden más keresztény iskolára is az egész országban. Ma este nemcsak saját magatokról hoztok döntést, hanem testvéreitekről is, szerte az országban. Ti vagytok az első dominó a sorban! Ezt ne felejtsétek el! - Az első dominó - ismételte csendesen Brent, és a fejét rázta ettől a gondolattól. - Emberek, úgy tűnik, mintha elkezdődne az üldözés. Mark közbeszólt: - Mi tehát a következő lépés, Wayne? - Azt hiszem, most jön a dolog legnehezebb része. Interrogációt kell küldenünk a másik félnek, meg kell szereznünk a vallomásukat, és fel kell építenünk a védekezésünket. Azoknak, akik nem tudják, mit jelent ez a szó, elmagyarázom. Az interrogáció egyszerűen egy egész sor
120

kérdés, azoknak a dolgoknak a listája, amiket meg akarunk róluk tudni. Tudni akarjuk, mi a panaszuk ellenünk, és hogy milyen ismeretek birtokában vannak, hogy megfelelő választ adhassunk érvelésükre, bármi legyen is az. A tanúvallomások megszerzése egyszerű. Találkozunk azokkal a tanúkkal, akik ellenünk fognak vallani, és eskü alatt válaszolnak a kérdéseinkre a bírósági jegyző jelenlétében, aki szó szerint leír mindent, amit mondanak. A másik fél ugyanezt fogja tenni a mi tanúinkkal, és feltehetően mindkét fél tudni fogja, milyen vallomásokat és bizonyítékokat fog ellenfele előterjeszteni, így már a tárgyalás előtt mindenki megfogalmazhatja érveit. - És mit tehetünk mi? - kérdezte Jack Parmenter, és minden jelenlévő arcán látszott, hogy egyetért ezzel a felvetéssel. - Nos... - Corrigan a mennyezetre pillantott, keresve a választ. - Minden ügyvéd annyit ér, mint amennyi információval rendelkezik, és amint ezt már a pásztorotokkal és Tom Harrisszel megbeszéltem, nekem nem áll módomban mindezt elvégezni. Én... - nem volt biztos benne, hogy ki kell-e mondania következő gondolatát. - Nos, bizonyos megszorításokkal azt állítom, hogy nyilvánvalóan agresszív emberekkel állunk szemben, akik jól szervezettek, ambiciózusak, és nagyszerű összeköttetésekkel rendelkeznek az egész országban, minden csak egy telefonjukba kerül. Komolyan veszik ezt a dolgot, mindenáron győzni akarnak, módszereik pedig nem mindig becsületesek... - Más szavakkal, ez egy szélhámos társaság - összegezte Brent. - Nos... - Corrigan felemelte kezét. - Azt hiszem, nem vitatnám ezt a véleményt. Azt akarom elmondani, hogy szükségetek lesz egy nyomozóra, egy olyan valakire, aki fel tudja tárni azokat a tényeket, amelyeket ellenfeleink okvetlenül el akarnak titkolni. Már volt dolgom az ASzJE-vel korábban, és nem hajlandók együttműködni, ha információkról vagy az interrogációk megválaszolásáról van szó. Alattomosak és könyörtelenek, összejátszanak egymással, és nagyon elővigyázatosak. Egy olyan valakire van szükségetek, aki - természetesen a kereszténység korlátain belül -, de ugyanolyan könyörtelen tud lenni, és kinyomozza azokat a dolgokat, amelyeket tudnotok kell, még akkor is, ha az ASzJE el akarja ezeket palástolni. Ehhez idő, ügyesség és gyakorlat szükséges. Olyan ember kell nektek, aki ezt véghez tudja vinni. - És ki az, akit ebben az ügyben felhívhatnánk? - Nem tudok senkiről itt a közelben, aki ezt annyiért vállalná, amit ki is tudnátok fizetni. Váratlanul megszólalt Ben Cole: - Talán én meg tudom csinálni. Úgysincs most munkám, egy ideig különben is ráérek. Amy Ryan előrehajolt, hogy láthassa Bent, mert néhányan eltakarták előle. - Ben, nem is tudtam, hogy nincs munkád. Mi történt? Ben vállat vont. - Hosszú történet. Bev egy pillantást vetett férjére. - Nem akarod elmondani? - Ben tétovázott, ezért Bev belevágott: - Gyanús dolgokról akartok úgyis nyomozódni, és én azt hiszem, Ben valami olyasmibe ütötte bele az orrát, amit bizonyos emberek el akartak előle titkolni. Tudom, hogy valaminek a nyomára akadt. - Ez nem tartozik a tárgyhoz - mentegetőzött Ben.

121

De Bev nem hagyta annyiban a dolgot. Magas, vékony, atlétaalkatú nő volt, és nagyon kitartó tudott lenni, ha az igazságért kellett harcolni. - Lehet, hogy nagyon is idetartozik. Hallottatok arról az öngyilkosságról, ami néhány héttel ezelőtt történt? Egyesek tudtak róla, mások nem. Kevesen értették, mi köze lehetne ennek bármihez is. - Ben azt gondolja, hogy gyilkosság történt, de a főnöke el akarja tussolni. Azt hiszem, nagyon közel járt ahhoz, hogy valamire rájöjjön, ezért rúgták ki. Ben felemelte mindkét kezét, és védekezően mosolygott. - Hát, ez egy hosszú történet. Majd máskor elmesélem mindenkinek. Mark komolyan hozzátette: - Ben, imádkozni fogunk ezért ma este. Ben bólintott. - Köszönöm. Egyébként csak annyit akartam mondani: boldog vagyok, hogy megtehetem, ami rajtam áll. Majd én koptatom a lábamat, csak beszéljük meg, mit kell csinálni! Mark köszönetet mondott Wayne Corrigannek, és a szoba közepére lépett. - Kezdjünk el imádkozni! Azt hiszem, a tennivalók egész hegye áll előttünk, és mindenféle harc, amit nem csak természetes szinten kell megvívnunk; emberi cselszövések ellen fogunk küzdeni, a bíróságon ránk várakozó fondorlatok ellen és egy nagy pénzügyi kihívás ellen, amit ez a helyzet jelent. De egyik harcban sem leszünk sikeresek, ha mindenekelőtt nem ott hadakozunk, ahol az igazi csata zajlik, ez pedig a szellemi világ. - Pásztor - szólalt meg Donna Hemphile -, mondhatok valamit? - Csak rajta! Donna felállt, és az összegyűltekhez fordult: - A vereség szellemét érzem ma a csoporton, és azt akarom, hogy mindenki tudja: ezt nem kell elfogadnunk! Isten a mi győzelmünk, és Ő már győzött értünk! Csak annyit kell tennünk, hogy kilépjünk és elvegyük ezt a győzelmet, egyszerűen leszedjük, mint egy érett gyümölcsöt! - Nagyszerű! - kiáltott fel valaki. Donna tovább folytatta ezt a gondolatmenetet. Ha beszélni kezdett a gyülekezethez, az általában mindig hosszabbra sikerült, mint szükséges lett volna, de szavai mindig bátorítóan hatottak, ezért megtanultak elnézőnek lenni vele szemben. Tal érezte, hogy Isten Szelleme szól, és észrevette, hogy Cathy Howard hallja az Úr gyengéd hangját. Cathy előrehajolt, és Mark fülébe súgta: - Édesem, valami visszahúzó erőt érzek. Nem bízom benne. A férfi megszorította a kezét, ezzel nyugtázta szavait. Donna nem hagyta abba: - Jogunk van kimondani azt, amiről azt akarjuk, hogy megtörténjen! Meg kell vizsgálnunk a szívünket, hogy megtaláljuk azt az erőt, ami a miénk!

122

Oké, elég volt! Mark gyorsan és nagyon udvariasan átvette a szót Donnától, és így folytatta: - Most hívjuk segítségül az Urat, kérjük az Ő segítségét és vezetését ebben a dologban! Amint Jonatán mondta, az Úrnak mindegy, hogy sok vagy kevés által győz. Isten velünk van. Tudja irányítani az eseményeket. Imádkozzunk! A szentek egyesültek az imában, a dicséretnek és könyörgésnek egy igazi harmóniájában. Megegyeztek egymással szívükben, és valamennyien egy akaraton voltak. Kérték az Úr különleges vezetését Wayne Corrigan számára az ebben az ügyben végzett munkájához, és kiáltottak Jézushoz az iskoláért. Jack Parmenter imádkozott az iskolában maradt gyermekekért, hogy tanításuk és szellemi nevelésük továbbra is erőteljes és tiszta maradjon. Mrs. Fields könyörgött Tomért, hogy az Úr erősítse meg, és adja vissza neki gyermekeit. Brent Ryan imádkozott Lucy Brandonért és a többiekért, akik feljelentették őket, Mark pedig közbenjárt Benért, és azért, hogy kapjon munkát. Tal jónak érezte az imádság összhangját - ugyanakkor zavarta őt valami rossznak a jelenléte a csoportban. Pusztító valahova, valahogyan bejuttatott egy láthatatlan, alattomos kórokozót, és Tal érezte, hogy ez egyre növekszik. Pusztító jó munkát végzett, a fertőzést szinte lehetetlenség észrevenni, nehéz lesz majd leleplezni, és ha a Mennyei Sereg le is rántja róla a leplet, az emberek szívének kell megváltozni, hogy a kórokozót ki lehessen irtani. A szentek nem érzékelték ezeket a rejtett erőket, és a szokásos módon folytatták az imát - ez a szellemi aktvitás és világosság pillanatnyilag elégnek bizonyult. Ben segítségért fohászkodott, bármilyen segítségért, amit az Úr eléjük hozhat - valakit, aki tudja, mit kell tenniük, hova kell nézniük, hogyan kell harcolniuk. Ekkor Tal utasítást kapott a Mennyből. - Indulás! - kiáltotta. Nathan továbbította a parancsot a két hírnöknek, akik közvetlenül a ház mellett várakoztak: - Indulás! A két hírnök azonnal ragyogóan fénylő alakot öltött, és tündöklő szárnyaik csapásaival belerobbantak az égbe. Egyre magasabbra szárnyaltak fel, Bacon’s Corner városa pirinyó fények halmazává zsugorodott alattuk, majd elveszett a farmok foltjaiból összefércelt hatalmas sima asztalon. Keletnek vették az irányt. Zöld dombok és erdővel borított hegyek fölött haladtak el úgy, mintha ez csak egy kis ugrást jelentett volna a számukra. A kanyargó folyók, a vidéki utak és az autópályák szürke csíkjai feltűntek előttük, majd egy szempillantás alatt a semmibe is olvadtak mögöttük. Megérkeztek úti céljukhoz, egy farmokkal és vidéki tájjal körülövezett másik fényhalmazhoz bár ez sokkal nagyobb volt, mint Bacon’s Corner. Zuhanórepülésben ereszkedtek lefelé ezekhez a fényekhez, melyek egyre növekedtek alattuk. Utcák, fasorok, lakótömbök hálózata bontakozott ki, felismerhetővé vált egy új sétálóutca, illetve egy furcsa egyetemi város is. A főutcán még élénk forgalom mutatkozott, az autók úgy mozogtak, mint kivilágított gyufásdobozok, melyek hátuk mögött vörös csóvát húztak, reflektoraik fénye pedig egyetlen fehér csíkká olvadt össze. Az utcai világítás meleg, barátságos borostyánszínben izzott. A főutca fölötti dombon ott pislákolt a teraszok világítása minden házon, ahol a családok összegyűltek napi munkájuk végeztével egy kis vacsora utáni csemegére vagy egy futballmeccs megtekintésére a televízióban.

123

A két hírnök kijött a zuhanórepülésből, és a városka főutcája fölött suhantak két ragyogó csíkot húzva maguk után a közvilágítás két lámpasora között. Lelassítottak, és lebegni kezdtek egy kis utcai iroda fölött, amely egy új pékség és egy kerékpárszaküzlet között helyezkedett el. Áthatoltak a tetőn, és az utcára néző irodában kötöttek ki. Nem tartózkodott bent senki, a munkaidő már véget ért. Egy pillanatra körülnéztek. A városi újság egyszerű kis otthona nem sokat változott, mióta utoljára itt jártak. Még ott állt a három öreg íróasztal, de az egyik írógépet egy számítógépre cserélték, és új telefonkészüléket szereztek be: ezen nem egy, hanem két városi vonal érhető el. A szerkesztő üvegezett szobája is maradt a régi - egy félreeső zugként húzódott meg ebben a zsúfolt, szűk kis épületben, és most is egy kicsit rendetlennek tűnt. Az asztal fölött a falon függő naptárba be volt jelölve a szerkesztő kedvenc futballcsapatának az aktuális évadra tervezett összes meccse. Az íróasztal egyik sarkán, ahová nem tévedt egyetlen papírdarab, hasáblevonat vagy fénykép sem, egy kedves, vörös hajú nő bekeretezett fényképe állt, egy másik fotó pedig valószínűleg a leányáról készülhetett, aki szintén kedves arcú és vörös hajú volt. A szerkesztői iroda védett kis szigete mögött a telexszoba található. A hírnökök ellenőrizték a legfrissebb táviratokat. Megtalálták azt, amelyiket keresték, s szépen leszakították a többi üzenetről, átvitték a szerkesztő szobájába, és odatették pontosan asztal közepére. Ezután türelmesen várakoztak. Észre fogja venni. Azért is jöttek, hogy meggyőződjenek róla, hogy ez megtörtént. *** Pontosan nyolc órakor egy kulcs fordult meg a bejárati ajtó zárjában, az ajtó kinyílt, a fölötte elhelyezett kis csengettyű csilingelt. Belépett a szerkesztő, felkapcsolta a világítást, feljebb csavarta a hőfokszabályzót, felakasztotta kabátját, és a kávéfőző felé indult. Beletette a kávét, öntött bele vizet, bekapcsolta, majd belépett az irodájába. A két hírnök ott állt, és minden mozdulatát figyelte. A férfi még nem nézett az íróasztalára, ehelyett a hivatalos jelentések között keresgélt valamit a táblán. Néhány érthetetlen szót motyogott csalódottságában valakiről, aki nem csinált meg valamit, amit meg kellett volna tennie, és meg is ígérte, hogy megteszi. Leejtett néhány rajzszöget, úgyhogy össze kellett ezeket szednie. Majd miután néhány papírdarabot leszedett a falitábláról, a többit fel tudta tűzni egyenként, egyetlen rajzszöggel sem kellett kettőt rögzítenie - ezzel nagyon meg volt elégedve. Ezután odament az asztalán lévő telefonhoz, és felvette a kagylót. Pillantása a telexre esett, amelyet a hírnökök tettek oda, de különösebben nem keltette fel még a figyelmét. Az Úr szólt! A hírnökök világosan hallották az Ő hangját, és nagyon szerették volna tudni, hogy ez a nagydarab, vörös hajú ember is meghallotta-e. Még nem tárcsázott, csak tartotta a kagylót a feje mellett, de nem mozdult. Egy pillanatra így maradt. Kicsit megrázta a fejét - szokása szerint éppen csak megrezzent -, majd tárcsázni kezdett. Az Úr újból szólt. Abbahagyta a tárcsázást, és letette a kagylót. A hírnökök közelebb húzódtak, hogy mindent jobban lássanak.

124

Igen, a jelentést olvasta - a napokban történt westhaveni meghallgatásról és a keresztény iskolában történt botrányról szólt, ami megrázta azt az apró, ismeretlen, Bacon’s Corner nevű mezővárost. Az Úr szólt. A nagy ember leült az íróasztalához és figyelt, kezében tartotta a beszámolót, és lassan elolvasta még egyszer. Végül mély hangján, amely a korai időpont miatt még egy kis rekedt tónust is kapott, megszólalt: - Uram... mit akarsz, hogy cselekedjem?

125

16
Az Egyesült Államok keleti partjának közelében, egy festői szépségű folyó fölött emelkedő zöld dombok között, a világ minden tájáról odaérkező emberek egy különleges helyet találtak. Nagy odaszántsággal és fáradságos munkával, de szemük előtt a jövő látomásával átalakították a Keresztény Legényegylet egy régi táborát egy különleges egyetemi táborrá, a tanulás, a személyes fejlődés, a közösségi élet és a pihenés helyévé. Az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ fennállásának tizennegyedik évében járt most, és évről évre erőteljesen növekedett. Tanárok, különféle szakemberek, tudósok, művészek, értelmiségiek és a világ sok nemzetéből származó, az élet különféle útjait járó szellemi zarándokok segítették elő fejlődését. Az a szellem, amely összekötötte őket egymással, és motiválta őket, az a világ békéjének és egységesítésének látomása és reménysége volt, a természet ritmusával és az univerzum örökké tartó tágulásával való egység utáni vágy, a változásra való késztetés iránti engedelmesség, az ismeretlen kihívásának elfogadása. A szomszédok a különféle árnyalatú meghatározások egész sokaságával jellemezték az Omega Központot, amelyek között szerepelt „az emberben rejlő képességeknek egy igazi előhada” megnevezésétől a „sátáni kultusz” vádjáig minden. Azok, akik a központban dolgoztak, éltek és tanultak, ezt természetesnek vették. Tudták, hogy nem mindenki fogja azonnal megérteni küldetésüket és céljaikat, de ragaszkodtak az álomhoz, az emberiség egységesítéséhez, amely egy adott időben meg fog majd valósulni. Odaszánták magukat ennek megvalósítására. Péntek reggel volt. Cree kiterjesztett és mozdulatlan szárnyakkal, mint egy sirály, vitorlázott a tábort szegélyező juharfák csúcsának magasságáig, és elsuhant a Pál-tó tükörsima felszíne fölött, csendesen maga mögött hagyva a kis nyaralókat, a kikötőhidakat és a partra húzott kenukat. A központ mögé akart eljutni, és remélte, hogy el tudja kerülni a főépület környékén feltehetően őrt álló szellemeket. Lassított, és csendesen leszállt a strandon. Harmatos homok szegélyezte a partot, a tóról köd szállt fel. Evezős csónakok feküdtek felfordítva állványukon, az úszás céljára elkerített víz felszíne hibátlan tükörként verte vissza a csónakház képét. Az egyik oldalon, kissé hátrébb a fák között állt a raktár. Cree átbújt a falon, és egy nagyszerű rejtekhelyet talált az evezők, a labdák és a teniszütők között. Majd hallgatózni kezdett. Egyetlen nesz sem hallatszott. Az időzítés jónak bizonyult, a központ most szinte teljesen elhagyatottnak tűnt. Az a csoport, amelyik itt töltötte a hetet, csütörtök este tanulmányait befejezve összecsomagolt és távozott, a hétvégi csoport érkezését pedig aznap estére várták. És ami a legfontosabb: távol lehet a hely fejedelme, mivel magabiztosan úgy érezte, hogy az átmeneti nyugalom idejére kicsit lazíthat. Valószínűleg valami gonosz megbízatást hajtott végre démoni hordáinak társaságában. Annak a néhány hűséges szentnek az imái a távoli Bacon’s Cornerben megtették a magukét: az imafedezet vékony volt, és még mindig egyre fogyott, de pillanatnyilag elegendőnek látszott, feltéve, hogy Cree és harcosai jól időzítették a dolgokat. A mennyei harcosok azért jöttek, hogy megkeressék a tantestület egyik tagját, egy hölgyet, aki a tanszemélyzet egyik szobájában lakott.

126

csak kevés érdeklődést mutatott. . Egy másik harcos a csónakház falából bukkant elő. kék dzsekit viselt. figyeltek. egyáltalán nem úgy nézett ki. majd egy rövid leckét adott neki a stoppolás veszélyeiről. A karosszéria pedig jobb oldalt be volt horpadva.Cree. miután a herék kirepültek a királynővel.Érdekes hely lehet . határozottan és könnyedén osontak az egyik épülettől a másikig. Ne hagyjátok őket kiáltani! Elővették a kardjukat. és nem adta tanújelét erős érzelmeknek. Barátságosnak tűnt. a csónakházakból és a tó túlpartján álló vastag fákból aprócska fénypontok válaszoltak jelzésére: angyali kardok százainak a hegye villant meg. Cree a kardjával gyorsan leadott egy jelzést. a tavon ringatózó csónakokból. az egyik fától a másikig. aki pontosan úgy nézett ki. . a vállán pedig vászonszatyor. Kivonta kardját. szorosan a falhoz lapultak. de ő már hozzászokhatott a központ létezéséhez. ki kell őket dobni a kaptárból a szemétbe. Heh! Ismerek egy csomó férfit. .válaszolta a lány. merre tart.Nem tudom. . Elutasító reagálásra számított ettől a hagyományos gondolkodású férfitól.. *** . mint egy egyedül utazgató stoppos.Az Omega Központba . olyan észrevétlenül tudott lopakodni. és az ablakon keresztül megcsillantotta a hegyét. de annál nagyobb a szájuk. ugye? Sally nem óhajtott egy mélyebb beszélgetésbe belebonyolódni. majd ő is eltűnt a raktárban. mint egy gyakorlott vadász. ébenfekete haja utalt erre -. füleltek. Farmernadrágot. az uszoda öblében lebukott. mi történik a tó túlsó partján.és ezt mind el is mondta Sallynak. Egy harcos tűnt elő az egyik evezős csónak mögül. Két további angyal tette teljessé a Cree által kívánt létszámot: ők fáról fára ugrálva és alacsonyan repülve jutottak el hozzájuk.. Mr. akik pontosan ilyenek: csak enni tudnak meg párzani. Már évek óta nem jártam ott. Az autó rakodóterében kapott helyet a kaptárak szállításához használatos állvány. Mr. hogy a kaptárait megnézze. és látta. kék kötött sapka volt a fején. Így hát félreállt a kocsival és felvette. mert a kisöreg nekiment egy fának. . Készen álltak.Persze most. átrohant a vízen. és végigmentek a táboron. utána pedig megkérdezte tőle. amikor meglátta az országúton gyalogló magányos lányt. Pomeroy egy vidám kis nyugdíjasként élte napjait. vállig érő. Sally hagyta. Farmernadrágot és egy régi. mint egy indián . hadd beszéljen. Minél többet beszél.Négyen fognak vigyázni erre a nőre.Hamarosan felébred . és csatlakozott a raktárban rejtőzködő Cree-hez. és a méhekről. Nem erősek. már nem jók semmire. flanelinget és bakancsot viselt. Pomeroy öreg Chevrolet kisteherautójával utaztak. valamennyien keresünk valamit. Éppen egy méhész kollégájához tartott. de valamit válaszolnia kellett: 127 . Éles szemével kinézett az ablakon.jegyezte meg. amikor megpróbált kihúzni a földből egy másikat .mondta Cree.erős.Hát. Minden harcos elfoglalta a helyét. A közeli fákról. . annál kevesebbet kell neki mondania. és olyan fortélyosan taktikázott. zegzugos vonalban áthaladt a fák között. átfutott a vízen. Egy pillanatra megbújtak a raktárban. az ő hobbijáról és rögeszméjéről beszélt. és annál kevesebb kérdésre kell válaszolnia saját magával kapcsolatban. a nyaralókból. bronzszínű karja és hosszú.

mintha aludna. Ez volt az illető szobája.A központ ezen az úton van. majd a többi négy harcos a bozótból figyelő őr fedezete alatt belebújt ebbe a falba. Cree előrehajolt. . kétemeletes épület foglalta magába. amelyben húsz hálószobát alakítottak ki. Ott guggoltak a szarufák alatt.Miért ugyanazt az álmot adod neki mindig? . kaptárakról. lépj ki a testedből. incselkedő szellem mozgatta ujjait az agyában.. Csintalankodó kisfiúkra emlékeztették Cree-t. Egészen a kapuig tudom vinni magát. amely úgy szólt.kérdezte a falon lógó szellem. királynőkről. lassan belemélyesztette fejét az üveggyapotba és a mennyezet keresztgerendáiba. halkan énekelgetett magában. szűkölő hangot. amint mozogtak.Ön méheket tart? Ez váltotta ki Mr. hogy a Biblia Istene nagyszerű választ jelent a kérdéseimre. herékről. . és bekukucskált a szobába. a tetőszerkezet gerendái áthatoltak a mellkasukon. mézről. lábuk belemélyedt a rózsaszínű üveggyapotba. mint egy denevér. hogy elkezdjen beszélni dolgozókról. A sötétre színezett. tőlük nem túl távoli szobából jött ez a hang. Pomeroyból. akik elbújtak egy tiltott helyen.. s belül felemelkedtek.a rusztikus stílus és a praktikus erdei jelleg ötvöződött.. Ezután az őr is követte őket. Egy szívélyes. és megmentette őt attól. Az épület másik oldalán nem helyeztek el ablakokat. Ágyában szundikált az ébrenlét határán. közvetlenül a hátsó ablakok alatt. Cree és harcosai bőségesen találtak rejtekhelyet a sűrű csalitosban. és eltűntek a padláson. Megfelel? *** A tanárok szállását egy új. 128 .Gyerünk. .. mint a hegedű a kezdő zenész kezében. Most pontosan a hang forrása fölött álltak.Tudja. Odamentek. és néhány hatalmas fa takarta azt a falat. Cree kijelölt egy őrt. Szemmel láthatólag valami kellemeset álmodott. rovátkolt furnérlemez falak és a fából készült zsindelyek nagyszerűen illeszkedtek a tábor általános képéhez . hogy beszélnie kelljen.Igen. nyálkás bőrű kéz nyúlt ki a zárt ablak üvegén keresztül. így van. és karmos lábait az égnek meresztette. innen néhány mérföldnyire. Ágya szélén egy játékos. és erre a témára terelte a beszélgetést: . Sally boldog volt. idősebb asszonyét. Az egyik.ingerelte őt károgó hangon. egy másik hanyatt feküdt a szőnyegen. és még nem akarta kinyitni a szemét.. . és jókedvűen rosszalkodnak. és érintsd meg a Holdat. aki már sok éve tanított. Ez elfordította a társalgást a kellemetlen témákról. Gondolt már erre valaha? Sally észrevette a méhészsisakot és a védőfátylat az ülés mögött. Ez a tanári kar egy tagjának a démona lehetett. mintha egy tányér levest kavargatna. Stb. amint képeket festett az elméjében. közben néha felkacagott. . Ez az! Megtalálták Sybil Denning szobáját. én azt tapasztaltam. pergetőkről stb. Valóban tartózkodtak a helyszínen ellenséges szellemek. a harmadik meg az ágy végében hevert. Ekkor meghallottak egy gyenge. Még három szellem időzött a szobában: az egyik a falon lógott.Ezt élvezni fogod . és mondott valami zavaros dolgot.. az ezüstös karmok szórakozottan kapirgálták a falat.. Az épület egyik végénél egy sötét.

Micsoda egy hagyományos gondolkodás! .válaszolta az álomfestő. Cree és harcosai újból összegyűltek a padláson. megérintette. . és az alkotás életereje újból áradni kezd benne. Mrs. Készen álltak. Denningen kívül senki nem volt a szobában. Ez is te vagy! Vakító villanás! Négy angyal négy démon ellen! Villogó kardok és vörös füst! Mrs. . amely visszakanyarodott az erdőbe. reggeli levegőben újra felébreszti belső energiáit.Úgy lesz.válaszolta a kedves kis ember. és nem lesz része semmilyen meglepetésben. Felült. Egyszer majd analizálnia kell. Denning felriadt. de energikusnak nem. Vigyázzon magára! A férfi bólintott. *** 129 . annyira élvezte a saját ügyességét: . hogy semmi sem fogja összezavarni a figyelmét. felöltözött és lement a lépcsőn. és levette vászonszatyrát az autó rakfelületéről.Miért ne? . Pomeroy.. Kipihentnek érezte magát. és a hegyi reggel csendjét egyetlen nesz sem zavarta többé.Ma este te következel. Sally egy pillanatig mozdulatlanul állt. Megpróbált visszaemlékezni mindenre. De hangosan csak ennyit mondott: . hogy igaz is volt. Felkelt. és a feliratot nézte. Talán egy rövid séta ebben a csípős. amelybe homokfúvással marták bele a feliratot: OMEGA MŰVELŐDÉSÜGYI TANULMÁNYI KÖZPONT.Hiszen mindig elhiszi. mit is jelenthet ez. és odahajtott egy széles. hogy szemmel tartsák őt. Igen! Milyen csodálatos! Lehet. Ó! Reggel van! Mit is álmodott? A Holdon sétált. Elindult a kis úton. Sally becsukta a kocsi ajtaját. Hány éve már? Legalább tíz.jelentette ki Mr. Cree a harcosaira nézett. csak a felejtés fátyla eltakarta. nyilvánvalóan egyfolytában a méhekre és a kaptárakra gondolt közben. és figyelmesen nézelődött jobbra-balra. Félt.ÓÓÓÓÓ. ettől eltekintve nem változott. Úgy látta. Sally kinyitotta az ajtót. *** . mintha már járt volna ott. Eddig ez mindig működött. és kiugrott: .Nagyon köszönöm! .Hát itt volnánk . sóderrel felszórt úthoz. Talán az egész heti munka kiszívta az erejét.. Az autó hangja elhalt a távolban. és elmosolyodott. Remélte. de meg kellett próbálnia. és a férfi elhajtott. Az út mellett egy hívogató tábla állt. . és olyan ismerősnek tűnt a számára. Valami miatt nem érezte a szokásos inspirációt.gondolta Sally. Emlékszel erre a helyre? Már jártál itt.Én ezt jobban tudom csinálni. hogy egy részét átfestették. Az álomfestő sárga szeme szinte táncolt. A kavicsos út is ugyanolyannak tűnt.Isten áldja meg! .. tiszta. Integetett.

és milyen szépen csivitelnek a madarak! Hát ez meg mi? Ilyen korán érkezett valaki? A sportpálya mögött egy fiatal hölgy közeledett a főúton az épületegyüttes felé. néhány takaró. hogy itt meg lehet szállni. Mrs. és arca kicsit ráncosabbá vált. Log Cabin kávézó előtt. De ment tovább. Biztos.. Cree megérintette Mrs. amely most nagyon kellemes. Ez Sybil Denning! Sally végül nagy nehezen megszólalt. és eltűnt. Nyugi. Ott. Mik az elképzelései? . helyette selymes szárnyak suhogása hallatszott. Denning elmosolyodott.Ööö. Mrs. Sally követte.Ennél különb hellyel is szolgálhatunk! Figyeljen ide. . amely egy hatalmas kanyart írt le.. Talán kinyitják a kávézót. Denning a Log Cabin felé indult. Amikor az út egy sűrű liget mögé kanyarodott. aki felé közeledett. hogy már ismerték egymást korábban. Átutazóban vagyok. az autó hangja hirtelen elenyészett..Mr. a sötét bőrű kelet-indiai.Jó reggelt! . Nevem Bethany Farrell.Nagyszerű! Mrs.. Galvinék már ébren vannak. Pomeroy öreg kocsija bőgő motorral felment a hegyi úton. esetleg egy matrac. több mint tizennyolc évvel vissza a múltba. az iroda csak néhány óra múlva nyit. megőszült. Ismerem ezt a nőt! Az előtte álló nő. Itt egy mókus szalad fel a fára.Kihez van szerencsém? Sally mosolygott. Tekintetük találkozott. Denning.Csak egy meleg hely. és eszébe jutott az a név.Ó. Végül a két nő szemtől szemben állt egymással a furcsa nevű. ki is lehet. Denning szemét. és valaki azt mondta. . . Nem tudta biztosan. . és kaphatunk ott egy csésze kávét. amikor beszél. De azok a szürke szemek ugyanúgy szikráznak. ahol az út újból láthatóvá vált. amelyen be akart mutatkozni: . és vége lesz ennek a nyugalmas egyedüllétnek. Meredeken emelkedve kanyarodott vissza a központ felé. Denning felnevetett. kiterjesztett szárnyakkal. kardját a kezében tartva megjelent a magasban Si. hosszú ujjú pólóját viselte. Ma délután jön egy csoport a hétvégére. hogy marad szabad helyünk. Készenlétben. Sally gondosan megnézte a nőt. ne nagyon bámuld meg! Majd beugrott a fák közé. . Denning egy kicsit jobban érezte magát odakint a friss levegőn. és feje is ugyanolyan játékosan mozog. Vannak sátraink és néhány kis faházunk. Azt hiszem. Félt attól az eshetőségtől. A táborban hamarosan újból nyüzsögni fognak az emberek. *** Mrs. persze. de nem lesznek sokan. amint az osztálytermek és a nagy közös helyiségek épületét összekötő sima aszfaltúton gyalogolt. tizennyolc évvel idősebb lett.köszöntette Mrs. aki szürke nadrágot és az Omega Központ szokásos. de gondolatai azonnal messze kanyarodtak. 130 . de láthatatlanul ott lapult a többi harcos is. ahol meghúzhatom magam.

Hát. . A rendőr csípőre tett kézzel bement..Debbie. Mrs.Ma. hogy megismerkedtünk. nem tudom..Bethany Farrell. .. higgadtan felment a lépcsőn.Bocsásson meg.Nem sürgős küldeményként küldi. . ez az ország másik felében van. Mulligan megint nem tudott megszólalni..válaszolta a nő a pult mögül. Lucy . hogy ajánlott küldeményként adjon-e fel valamit.. és kinyitotta az „Idegeneknek tilos a bemenet!” feliratú ajtót Mulligan előtt. Nyugodtan leparkolt. Denning finoman megrázta a fejét. és csendesen megkereste Lucy Brandon postamestert. vagy nem? Lucy odasietett a hátsó helyiséghez.Egyszerűen nem értem. nem tudom. vagy máshova küldték. Egy Tom Harrisnek címzett levél. és megnézte a mérlegre helyezett csomag súlyát. Mulligan követte. .Helló. a nő egy lezárt borítékot mutatott neki. . Lucy egy szót sem szólt. . de utána csaknem kirobbant belőle a feszültség. találkoztunk már valamikor? *** Mulligan őrmester a telefonhívás után azonnal a postára hajtott... . valószínűleg túl hangosan. Nem tudta.. .. aki éppen egy doboz csibét nyújtott át egy fiatal középiskolásnak.. Talán valahol elveszett. mit mondjon. és a hölgy mintha nem tudott volna választani.Nem. de nem szólt semmit. Denning megállt a kávézó előtti nagy udvaron. Mrs.Bethany Farrell. aki nagyon meglepődött a csomag tartalmán. Barcinónak? Debbie odalépett. Lucy nagyon aggódott. . A férfi hatalmas ujjai közé fogta.Honnan olyan ismerős nekem? Hogy írja a családi nevét? . Barcino még mindig tanácstalan volt: . segítenél Mrs. . elolvasta a címet és a feladó nevét. Lucy odafordult Debbiehez. Az elég soká ér oda.kérdezte Mulligan.Örülök. És nézze a fémbélyegzőt: három napja adták fel. Mondja. Harold! .köszönt.Sallyre bámult. . ugye? Mrs.F-a-r-r-e-l-l. csak gyorsan belépett egy válaszfal mögé. csak egy postabélyegző lenyomata van rajta.. de milyen nevet is mondott? .Egyébként Sybil Denning vagyok.Ó helló. és idegesen toporgott. . és amikor már senki nem láthatta őket. ez nem ismerős. . de. vagy sem. és ez. 131 .Mikor érkezett ez a levél? . A bal felső sarokban Sally Roe neve állt. Az egyik állandó ügyfélnek segített éppen azt eldönteni.

.Valaki nagyon beteg lehet. .. Ez egy nagyon rossz tréfa . és valamit látott abból. de hadd vigyem el. És mi van akkor.Ez lehetetlen! Őrültség! A nő Mulligan szájára tette az ujját.De. és beindította a motort. Lucy ettől elbizonytalanodott.Ne aggódjon! Majd fedezzük magát! Csak ellenőriztetni akarom néhány barátommal. Elintézte Mrs. amint Mulligan a zsebébe dugta a levelet. hogy csendre intse. mi akar ez lenni. hogy.. .sziszegte az egyik. Nem tudta. és izgatott.Nem.Hm.Kinyithatnánk ezt az izét? .morogta magában Mulligan. ez egy levél! Mulligan felemelte a kezét: .Csak egy kicsit később küldjük el. hogy ellenőrizhessem! .Pusztító! . .nyáladzott a másik. hogy ezt érdemes megjegyezni.De nem akarom megsérteni a törvényt. A két szellem eleget látott. és szemüket gondosan a levélen tartották. 132 .. magára hagyva a zavart. s túlméretezett moszkitókként röpködtek a válla körül.De hát. . . Mulligan beült az autójába.. csak arra gondolt. a levéltitkot nem szabad megsértenünk. . ....Nincs rajta a feladó címe. A rendőrségre érve el kell majd intéznie néhány telefont.Ne nyissák ki.Ezért meg fog minket jutalmazni! .Ez az egész eléggé ijesztő. ne aggódjon! Zsebre vágta a levelet és kiment..Miután Tom Harris megkapja ezt a levelet. ami a válaszfal mögött zajlott. Nemcsak Debbie látta.. Nem tudom. Két kis szellem követte Mulligant. .. ... Barcino ügyét.. hogy nem veszélyezteti-e a maga perét.. Azonban Debbie figyelmét felkeltette ez a kirobbanás. titkos beszélgetést folytattak szipogva és sziszegve. utána visszaadjuk. . .Ne aggódjon! Kérem. . A levelet Sally Roe öngyilkossága után bélyegezték le. Debbie látta.Figyeljen ide. nem tudom. mit jelent ez az egész. ideges és aggódó Lucyt. ez minden! Bele kell néznünk! . . ha Sally még él valahol? Mulligan nehezen viselte el ezt a kérdést. soha nem fogja megtudni.

Az üzlet nagyon forgalmasnak tűnt . A neje mellette ült.Maga is riporter? Bizonyos értelemben igen . Mose Ed mögé állt. Vissza kell fordulnunk! . Az utca másik oldalán volt Myers gazdaboltja.Jó reggelt! .Kirohantak az utcára.Jó reggelt! . kikerülték a villanypóznákat.Szerinted hol lehet a közösségi templom? . a pásztor talán ott is van. .Jó reggelt! .kérdezte a termetes férfi a feleségétől. Bár az iskolában folyik a tanítás. ahonnan a város nem is látszott. hogy jól nézzen ki. . . Nagyon szép.Milyen templomot hagytunk most el? . rozsdás traktor. hogy közvetlenül alattuk egy barna Buick haladt kényelmes tempóban a főutcán.a feliratot olyan messziről el lehetett olvasni. metodistát.üdvözölte őket a férfi.. Pusztítónak még itt kell lennie valahol. 133 . mire mindketten felálltak.Nem hiszem. . hogy lenne ott valaki. . Az egyik oldalon látható a város egyetlen benzinkútja.Nem éppen. hogy benyomásokat szerezzen a településről.Azt hiszem.. akik faszékükön üldögéltek a bejárat előtti teraszon.Mindjárt elhagyjuk a települést. A kocsit vezető nagydarab férfi autózgatott egy kicsit a városban. és óriási betűkkel ott állt rajtuk a város neve .egy csomó viharvert kisteherautó parkolt körülötte és John Deere kalaposboltja előtt. . A PriceWise élelmiszerbolt nem illett bele a képbe.köszönt vissza Ed. szinte bedugta a fejét az ablakon. mint az íróasztali fényképen. hogy feltehesse a maga kérdését. jobbra-balra ugráltak az üzletek és az irodák között. egy felirat olcsó árakat ígér. a több mérföldről látható hatalmas őrszemek. és közelebb mentek a kocsihoz. amely ott vesztegelt a kerékagyig érő fűben. Nem vették észre. . Mellette áll Bacon’s Corner vegyeskereskedése: nehéz idők roskatag veteránja. meg kell találniuk. hanem tekintetével szinte betolakodva szemlélte a szokatlanul nagyra nőtt férfit. . de ő és az a hölgy. . mialatt Ed nem mozdult. Utána következtek a gabonasilók. a hölgyeknek pedig gumidefektek ingyenes javítását. . két gondtalan nyugdíjas nagy érdeklődésétől kísérve. és az életben ugyanolyan sugárzónak nézett ki.gondolta a férfi. csak egy fasor kellett volna köré. A két ősz hajú egymásra nézett.fogadta Mose is. meg kellene kérdezni valakitől! Megálltak Max fodrászüzlete előtt.Azt hiszem.A Jó Pásztor Közösségi Templomot keresem.Igen. . ez itt lutheránus.És most hova? . Kate. elviharzottak az autók és a teherkocsik fölött. Ed közelebb hajolt az autóhoz. és csendes.Ó. Ugyanilyen benyomást keltett az öreg. . vidám pillantást váltottak.

A férj visszafordult Mose és Ed felé. Hol találjuk Tom Harrist? . ez a két ember házaspárnak tűnt. ... .Honnan jöttek? . Menjenek a bank felé. . és így kellett kezdeniük. akiket nem lehetett ennyivel lerázni.segítette ki Ed. de azért meg akarta próbálni. és intett egyet. Állítom neked.A nevem Marshall Hogan. mosollyal az arcán. Kate. de a férfi erős testalkata így is kitűnt. Ed mély meggyőződéssel bólintott. *** Tom a jegyzeteit nézegette. 134 .kérdezte a hatalmas férfi. De Tom Harris az.válaszolta. és meg sem próbálta a két idegennel szembeni tartózkodását véka alá rejteni. Középkorú lehetett. Először azt gondolta.Itt egészen közel. a déli oldala csupa üveg. . . A nő már félig összevonta szemöldökét. hogy az ASzJE valószínűleg a legtöbbre nem fog válaszolni. Mennek körülbelül fél mérföldet. . ő pedig a feleségem.. Sok mindent szeretett volna megkérdezni tőlük.De azért érdekel. Tom Harris háza pedig pont vele szemben van.Soha nem hallhatta annak a városnak a nevét.Igen. Ed hátrébb lépett az autótól. és ott meglátják először a templomot balra. és eldugta a könyvespolcon. s az egyszerű öltözet ellenére sugárzott róla egy csendes méltóság. . hogy megint újságírókkal néz farkasszemet. Egy kis fehér ház. Messze útról jövünk. és forduljanak jobbra! Az a Tavacska út. Mose. Wayne Corrigan ugyan azt állította.És önök kik? . . hogy csak az lehetett. A felesége vonzó nő benyomását keltette. amint a Buick elhúzott.Igen .kérdezte Ed. Az ajtó felől kopogtatás hallatszott. .Mrs. A férfi a feleségére nézett.Tom Harris? . és szeretnénk beszélni önnel. ők most minden bizonnyal a gyerekekkel vesződnek. Mindketten hétköznapi ruhát viseltek. Ez nagy hír lehet ebben a városban. ahogyan egymás mellett álltak.Rendben van. Mose csak nézett. Becsukta a dossziét. aki igazán izgalmas ebben a dologban. de annak alapján. jobbra. Fields . amit az előttük álló interrogációra készülve írt. Csak ezután nyitott ajtót.Riporter volt. Ha őt akarják látni.

hogy ő maga is átélt egy érdekes szellemi harcot.De az is lehet. Nekem is van egy újságom. amíg én távol vagyok.Tehát a riport alapján számodra nem volt kiábrándító a mi „botrányos vallásos magatartásunk”? . Mindenki elhozta a saját szendvicsét. Amber csöndben maradt.Azt hiszem. Képtelen volt nyugodtan végigülni reggeli imaalkalmainkat.magyarázta ő -. de továbbra is nagyon furcsának . Úgy döntöttek. ez az ügy keményebb. és a többiek egyetértettek vele. aki el tudja vezetni az újságot. ami egy időre elég lesz. hogy a Tom háza mögötti udvaron találkozzon a két látogatóval. akkor rendelkezésetekre állunk mindketten. Marshall feszülten figyelt a történetre. . hogy elmondják Marshallnak a per részleteit. ti most ugyannak a dolognak egy még rosszabb kiadásával néztek szembe. és nem tudta elviselni. Az Ashton város elfoglalására irányuló. Marshall eleven. hogy el is hiszi. hogy ez az egész ügy teljesen jogszerű. hogy megérdemlitek a pert és a sajtóvisszhangot.tűnt. akik még az asztalterítő alatt is démonokat látnak. Lehetséges. burgonyaszirmát.És én sem hallottam volna rólatok soha . Ha ez az ügy tényleg az. s nem vonták kétségbe. Bent. Az ügyvéd éppen a bíróságon volt. és nem tudott az ott történtekről. hogy miért. hogy avassák be Marshallékat a dologba. amit abból a táviratból kivettem . . Szavait nagy meglepetéssel hallgatták. .Marshall beszéd közben mindannyiuknak a szemébe nézett. hogy olyanok vagytok.Ugyanígy nem. Ebben az esetben szeretnék itt lenni. s így megismerjék és ellenőrizzék ezt a Marshall Hogant. aminek tűnik. és komolyan beszélgettek. salátáját és üdítőitalát. Bevet és Wayne Corrigant. Otthon maradt egy fiatal munkatársnőm.kérdezte végül. . Lehetséges.természetesen a sorok között olvasva -. okkultizmusra épülő összeesküvésről és ennek meghiúsulásáról a nemzeti média természetesen mélyen hallgatott. amiben tudok. Az ilyen szemetet nevezi a sajtó hírnek. és rendelkezem valamennyi pénzzel is a saját költségeinkre. A jelenlévők közül senki sem ismerte a város nevét.17 Tom egy sajátos. . . újsághírstílusban beszámolt ashtoni kalandjáról. ingerlékenynek és figyelmetlennek . hogy segítsek nektek. de ő is a sajtó képviselőjeként dolgozott . amely az egész ügyet kiváltotta. ezért juthatott el hozzám az ügy a hírszolgálat telexvonalán. mint nagyon sok keresztény. Körben ültek az udvaron. így nem tudott elmenni. Nagyszerűen tudok szimatolni. és úgy tűnt. szendvicsüket majszolgatták. Tom odafordult Cathy Howardhoz: 135 .és a sajtót jelenleg nem tudták barátinak és megbízhatónak tekinteni. hogy „botrányosak” vagytok. és tudok harcolni.lehangoltnak. ha Isten Igéjét hallotta. hogyan kell leleplezni dolgokat.Amethyst később is megnyilvánult? . Annak alapján. de valójában soha nem hagyta el őt. mint gondolnátok. Tom elgondolkodott ezen a kérdésen: . . Meghívta Markot. Ez lenne a válasz az imára? Mark hajlott arra. Most már tudjuk. és azt a különös eseményt. Cathyt. de a többiek azonnal meglátogatták. ha ebben a dologban nem rejlene ott a botrány lehetősége.Lehetséges. Amethyst többé nem nyilvánult meg az iskolában.kérdezte Mark. kis ebéddel egybekötött találkozót szervezett ebből az alkalomból. tudom. Készségesen elfogadták keresztény mivoltát.

mások pedig azt támogatták.Igen. Úgy láttuk. valóban mondtam ezeket a szavakat. kijött a hátsó szobából.Ez. és halálra rémítette őt.Ez a történet egyre meggyőzőbbé válik.És hogy döntöttetek? . Igazán kedves! Vagy ehhez mit szóltok.Hát persze. . . Hol is van az az idézet? Ez az! »Inkább Isten Törvényének kell engedelmeskednünk. a postamester.nyilatkozott Mark Howard pásztor.Úgy tűnik. mintha teljesen kicserélték volna. .Helyes! . Alice egy csomagot adott fel a postán. hogy inkább Isten Törvényének kell engedelmeskednünk. ezt meg akartam tőletek kérdezni: „A keresztény iskola válasza a bírósági végzésre”. Alice meg. ami elhangzott. betartjátok-e a bíróság döntését. .. hogy a kislány úgy táncolt. úgy szólt.Egyelőre alávetjük magunkat a bírósági végzésnek. A nő ijedten kirohant. Amber végül megnyugodott.Marshall előhúzott néhány kivágott újságcikket az aktatáskájából. Egyébként Lucy Brandon sokáig kergette Ambert a posta előcsarnokában. Ó. de azt hiszem. mint az emberi törvényeknek. azt a nőt kerülgette. El tudom képzelni. elég különösen hangzik. amikor a per elkezdődött. hogy ez szolgálja legjobban az érdekeinket mindaddig.. Alice azt mondja. az elejét nem. . mint egy ló. amikor nagy kiabálást hallott. azelőtt soha nem látta. Tudom. amiről Alice Buckmeier beszámolt neked! Cathy mesélni kezdett: . és nevethetnékje támadt. Tom szomorúan rázta a fejét. hogy most az egész ország erről beszél. és utána úgy viselkedett. Azt hiszem. mondd el. és megpróbálta elhallgattatni Ambert. . és azt hiszem.És a legtöbb nagy újság is .Akkor próbáld meggyőzni róla a világot! . mint az emberi törvényeknek« .. de ő egyre csak ordítozott. Egyesek azt mondták.egészítette ki Mark. .Mindenhova eljutott a hír a UPI és az AP hírügynökségen keresztül. és látta. hogy még mindig nem döntöttétek el. Itt az áll. Marshall elfüttyentette magát. . .Ki volt az a nő? Cathy vállat vont. hogy engedelmeskednünk kell az Isten által kijelölt hatóságoknak. hogy készpénznek veszik ezt a mesét a gyermekek bántalmazásáról: „A bizarr fundamentalista magatartás gyermeki áldozata”. ez egy keleti újságban jelent meg: „Vallás vagy bántalmazás: egy magániskola kapui mögött”. hogy csak a mondat végét hallották meg. amíg a per le nem folyik.Nemrég történt. . 136 . Lucy Brandon. vagy sem. mintha nem történt volna semmi.Alice nem ismerte. csak állt ott elakadó lélegzettel. hogy a Hampton Megye Csillaga írt rólatok..Kérlek. .. hogy Amber sikoltozik egy nővel. hogy ennek a kérdésnek mindkét oldalát végiggondoltuk.. Akkor majd még egyszer át kell tekintenünk ezt a kérdést. sikoltozott vele.. akkoriban.” Mark bólintott. az egész mondat.

és mi az. hogy Miss Brewer úgy hozta magával ezt a tananyagot. . amit tudunk. drágám. Szeretném tudni. .. de Ben azt gondolja. Kate? Volna kedved felkeresni Miss Brewert? A nő felnézett jegyzeteiből. .Kirúgták . De most térjünk vissza a probléma lényegére és erre az Amberre. hogy ismert legyen a dolog.Valami sumák dolog zajlik a rendőrségen. Miss Brewer osztályában. elkezdenek együttműködni. hogy öngyilkosság történt. amit nem. Bev fel volt háborodva: . akiknek a kezében van a hatalom. Néhány hete megöltek egy nőt.Semmit. Miután összeszerveződtek. Marshall elgondolkodott. .Olvastátok azt a jelentéktelen kis cikket. jó lenne tudni.. Lehetséges. valamit mondtál arról. hogy ez a lány. amit el akarnak leplezni. . Néhány barátom ismeri . de az is lehet. mint korábban voltak. Ben nevetett.válaszolt helyette Bev. Marshallnak eszébe jutott egy kérdés: . mitől lett Amber ilyen. . te se olvastad. Gondolom ebben a tanévben kezdhetett tanítani. amire azt mondták.Méghogy nem érdekes? Ez az állásodba került. A hasonló érdeklődésű emberek hajlamosak a csoportosulásra.És a Csillag is ezt csinálja . pontosan úgy. hogy az okkult vagy kozmikus jellegű csoportok mennyire 137 .Mit tudsz erről a Miss Brewerről? . Mit gondolsz. és a kaland gondolatától elmosolyodott.Bev éles hangján megszólalt: . és átölelte feleségét. Nem akarják. így van. hogy mit tudnak róla.Oké.Igen. és azt mondod rá. hogy nem érdekes? Cathy Bev pártján állt: . . hogy az iskola vezetősége tesztel egy új dolgot. Lehet. mi lett az állásoddal? . az általános iskolában tanulta ezt az ostoba dolgot. hogy az gyilkosság.erősítette meg Cathy. . és kellene erre valami bizonyíték.kezdte volna Ben. . Az iskolákban sok új tantárggyal kísérleteznek.Igen.Majd meglátjuk.jegyezte meg Bev. . .Akkor beszélnünk kell majd velük.Igen. mint ahogy ezt most mi is tesszük. Pontosan ez történt Bennel.Hát ez az! Látod. eldönthetik helyettünk.Ben. . én így látom a dolgot..De menjünk tovább.Ez nem érdekes. . hogy bejutott oda valami ügyesen becsomagolt okkultizmus. mi az. Tom. Később majd beszélünk erről is. amely öngyilkosságnak nevezte az esetet? Marshall csak a fejét rázta. és ezt szerveződésnek hívják. hogy azok.. és ettől sokkal erősebbek lesznek. .Túl sokat tudott...Ez csak azt jelenti. El is hiszem. De bárhogy is van. saját elmondása szerint.

és lehet. Most még semmit sem tudunk.Gondolom tudjátok. hogy Marshall és Kate csatlakozott hozzájuk. ott hagyják bizományba. Elég sok időt imával töltöttek. Lucy Brandonhoz. Claire Johansonhoz. . .Lucy Brandon? Semmi válasz.magyarázta Mark. . . Egységben imádkoztak. hogy már jelen vannak az iskolákban. . és sok ember nagyon nehezen tudja ezt elhordozni.Nem a nyilvánosság előtt működnek. Meg kell ismernünk az ellenséget.Ki tartozik ehhez a társasághoz? Mindenki a többiekre nézett. nem ők maguk kínálgatják. Nagyon sokat jelentett a számukra. de a gyülekezet küszködik ezzel az egész üggyel. . . .Marshall a teáját kortyolgatta.lelkesedett Ben.Most így hirtelenjében senkit sem tudnék megnevezni . holisztikus témájú könyveket árulnak a vegyeskereskedésben. .Mi a helyzet Miss Brewerrel? Senki sem tudta.Ott van például az Élet Társaság . . ki tartozhat oda. mint egy kis teadélután.Ez a feljelentés miatt.Valami okkult közösség? . Minden arcon kétely tükröződött.Igen. Miss Brewerhez és végeredményben Amberhez kapcsolódik.mondta Tom. hanem harcostársnak. gyógynövényeket és misztikus. Senki sem tudta biztosan. ami az ASzJE embereihez. hogy nem csak ez az Élet Társaság van a háttérben. Mindenki imádkozik.Nagyjából. Sokszor lehet róluk hallani a városban. majd folytatta: . Valahogy úgy nevezik magukat.Imádkozhatnánk most. hogy ez egy szellemi harc. pártokra tudja hasogatni a gyülekezetet. Mark megpróbálta ezt megindokolni: . 138 . nemigen mutatkoznak személyesen. az valami kapocs.Ezek szerint az emberek beszélnek. hogy elbánhassunk vele. .Ez úgy hangzik mint a Sátánnak egy ügyes húzása. hogy már beszivárogtak a hatalmi szervezetekbe is.Akkor ennek jobb lesz utánanézni. Még mindig nem tudtam leállítani a sok szóbeszédet. . és nem imádkoznak? Mark bólintott. imádkozzunk! . Ha meg tudja osztani. Ezt Isten munkálta ki. egyek voltak szellemben. .Igen. akkor munkája nem lesz nehezebb. a Tom ellen felhozott vádak miatt van. . valamiféle láncszem. hanem amit keresünk. hogy egyek vagyunk ebben a kérdésben. A messziről érkezett termetes férfit és feleségét nem idegennek érezték. ahányan vagyunk. Hogy állnak a dolgok ebben az ügyben? Vannak jó imaharcosaitok? Nem kapott azonnali igenlő választ. hogy „a személyes növekedést és fejlődést támogató baráti kör”. Marshall elgondolkodott. Tudom. Az is elképzelhető.tudták eddig átszőni ezt a várost? Lehet.

. amit el akartak titkolni? Ben védekezően mosolygott: . amikor még oda se értünk. amit megadtak nekem róla. mi volt az? Ben néhány lustán legelésző tehénre nézett a távolban. Bev. Mrs. mit tudnak a barátaid Miss Brewerről. A nőt egy kecsketartásra használt karámban találták meg.Hát. így visszatekintve már nem vagyok benne biztos. Amikor a tulajdonos felesége. 139 . amit a helyszínen találtunk.Igen. Az orvos szakértő a halál okaként akasztás általi fulladást állapított meg. ez volt Mulligan őrmesternek is az első megállapítása.Úgy látom. hogy beszálljunk. Ben odalépett hozzá. . akik ismerték Roe-t halála előtt: az a személyleírás. Elmondanád. aminek jönnie kell? Erre a pillanatra készen álltak a válasszal. . Mulligan azonnal öngyilkosságról beszélt. hogy ez megfelelne annak a helyzetnek. Látszottak a küzdelem nyomai. de én nem hiszem. amit olyan emberekkel folytatott beszélgetésekből tudtam meg.. egy Sally Roe nevű nő. hogy a nyomára akadtál valaminek. . mintha halálát heves küzdelem előzte volna meg. és hogy ki tartozik hozzájuk. ezt a kis lovat. és valójában mi is ez. erőszak áldozata lett . és rámutatott néhány friss földkupacra az udvaron. Az elhunytnak a kezében találtunk kötelet.Akkor rendben is volnánk! Már van is néhány elképzelésem. hogy akkor nem mondtam neki semmi olyasmit. és tudom. errefelé is vannak vakondtúrások . zöld legelő fölött. Aztán a holttest úgy hevert a földön. és majd Kate megejt nála egy személyes látogatást. Marshall. Voltam.Mi a véleményetek? Akarjátok-e. és megálltak a hátsó kerítés mellett.Miután Mark kimondta az utolsó áment.szólította meg a volt rendőrt Marshall. . beszélnünk kell továbbá Alice Buckmeierrel arról az incidensről. egy véres ing. te rendőr voltál? .Mivel már túl közel kerültél valamihez.én legalábbis a körülmények alapján így láttam. Talán sikerül rájönnünk. A holttest pedig a szalmán feküdt. aztán jöjjön. és elnézett a Tom udvarát határoló tágas. és ez még mindig nagyon zavar. . Megpróbálok utánanézni ennek az Élet Társaságnak.Tegyük fel. ami a postán történt. kérlek. . Az is zavar.Fogalmam sincs. hogy amikor értesítettek minket. a kecskék kidőlt takarmánya. hogy távozzam..Hozzánk tartozol. Marshall elsütötte a legfontosabb kérdést: . Ennek az egésznek nincs semmi értelme. Marshall rátámaszkodott a kerítésre. ugyanúgy. Ehhez még tedd hozzá azt a zavaró fejleményt is. testvérem! . nézz utána. Mindenkinek tetszett ez a terv. nem egyezik meg a karámban talált nő személyleírásával. amiből ezt a következtetést vonhatta volna le. amiből néhány ijesztő következtetést lehet levonni. Cathy és Bev a tányérokat szedte le a kerti asztalról. . Potter felfedezte a holttestet. mint ahogyan mi találtuk. az nem lógott a tetőgerendán. . Cathy.. Csak azt tudom. hol szedte össze Amber a barátját. Mark kezet rázott Marshall-lal. A csoport kezdett szétoszlani.Ugye.mondta Marshall.Ben. a gerendáról se lógott le kötél. nem is volt kötél a nyakán. Mark és Tom pedig a székeket csukta össze. és remélhetőleg megtudunk majd további részleteket is. Két hete felszólítottak. Egyszerűen gyanúsnak tűnt nekem egy ügy. hogy az elhunyt.

amellyel barátaival együtt szembe kellett néznie.Igen. Nehéz tőlük megszabadulni. . . . .Ben ettől egy kicsit csalódott lett.kérte Ben. Van egy barátom a westhaveni rendőrségen. hogy megtudjam! 140 . . ingatlanokban gondolkodunk. melyek őt aggasztják. hogy ne tegyék tönkre a füvet. . Mi itt szellemi harcról beszélünk. hogy volt-e büntetve. Marshall elmosolyodott.Tom kertjében van egy vakond. azonnal elegyengetem a földet..Majd kimondta egy már eltemetett gondolatát: . egy kicsit hunyorgott a napfénytől.Igen. és a maga részéről ez egyetlen nagy telek. vagy hogy hol vannak a kerítéseink. és ezt a két földdarabot elválasztja egymástól ez a kerítés.Marshall a férfira nézett.Ben. igen. . .Mielőtt kirúgtak. megcsinálja a maga kis túrásait. . ha minél többet megtudhatnánk erről a Sally Roe-ról. Ha megjelennek a kertemben. A szellő belekócolt vörös hajába.Úgy tűnik. Azt hiszem. aki így látja ezt a kérdést.Folytasd! . minden bizonnyal. Ez az ember valami érdekesnek tűnő dolgot akar mondani. Marshall a szavaival még tovább fokozta Ben kíváncsiságát: . és mivel le akarta zárni ezt a beszélgetést.Alig várom. És a vakond? A kerítés nem jelent akadályt a számára: oda megy. . reménykedtem abban. hogy majdcsak lesz valaki. kié a kert.Azt mondom.nyugtázta Ben. hogy azok a dolgok.Tudod. Ez minden. ez a beszélgetés kezd teljesen elbutulni. ezt még mindig meg tudnám tenni. Az iskolának van egy vakondtúrása. A szellemeket nem érdekli.Azt hiszem.Marshall néhány vakondtúrásra mutatott a legelőn. hogy a szomszédoknál is van vakond. Testvérem .A Jó Pásztor Általános Iskolának adódott egy problémája. . . . Marshall újból a vakondtúrásokra nézett.Mennyibe fogadnál velem.Tehát mi a véleményed erről a helyzetről? . hogy ezt ugyanaz a vakond csinálhatta. . ahová akar.Két különálló telek .. aki azt állította magáról. és annál a farmernél is van egy vakond. ő biztosan segít majd nekem. hogy sokkal jobban érezném magam. és neked is lett egy problémád. Azt gondolom. nézelődni kezdett. Úgy érezte. és a kerítést nézegette. . a farmeré ez a legelő. meg azt ott a legelőn ugyanaz a vakond csinálta? Ben újból felfigyelt. mindenhol előfordul . hogy ezt a vakondtúrást itt. ellenőrizni akartam Roe múltját. .Nos. hogy érdekli őt az a probléma. és neked is van egy. mi innen fentről telekhatárokban.morfondírozott Marshall.gondolta Ben -. Bev már így látja. Ben ezt fontolóra vette. Tomnak van egy kertje. hogy figyelmét még jobban felkeltse. lényegtelenek ennek az embernek a számára. Ben fellélegzett. amit tehet az ember.

Így hát összegyűjtjük ezen a helyen a világ minden bölcsességét. Úgy tűnt. amelynek segítségével gyermekeink felismerik. ahol keresi. hogy soha nem fogy ki a szóból és a témából. Denning.. a tánc-.18 Sybil Denning kedves volt és barátságos. Továbbmentek. kőből és üvegből készült épülethez érkeztek. Ami minket az oktatásban igazán foglalkoztat. alias Bethany Farrell. Korábban a különféle szakműhelyeket a szanaszét elhelyezett osztálytermekben működtettük.Úgy majszolgatta a salátáját. amíg itt vagyok. a valóságnak egy globális felfogását.Ez itt a színházterem. a vers. és kölcsönösen függnek egymástól. Ez azt jelenti.Ez a gyógyítás művészetének a központja. . hogy az egész föld. . megmutatta az összes épületet. holisztikus módszerrel próbáljuk megközelíteni az immunrendszert. Leültek. hogy a valóságról alkotott sok makacs. szinte semmit nem rekesztünk ki innen.magyarázta. Egy új. hogy Sallyvel bejárta az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ egész területét.állapította meg Sally. . És már nem vagyunk egyedül ennek a megvalósításában. amint szokták mondani. megérdemel egy megfelelő nagyságú helyet. ahol minden mindennel kapcsolatban áll.felelte Sally.Emberi képesség . Denning pedig egy nagy zöldsalátás tálat. Mrs.és a színielőadásokat. Figyeljen csak ide. Sally rizst és pirított vegyes zöldséget rendelt. . ahol azonban nem látszott pályafestés. minden erő és mindenkinek az öntudata egy óriási egységes egészet alkot. elmondta rendeltetésüket. az igazi oktatásnak a célja nem egyszerűen az. hogy elfogyasszák az ízletes vegetáriánus ebédet.ugyanazokat a régi alapokat. . régi felfogást el kell majd vetnünk: ilyen például a nacionalizmus. hogy Galvinéknál találunk valamit. minden misztikus hagyományt. Körülbelül négyszáz ülőhellyel rendelkezik. biztos.Egy nagy.A Taj Chi Chuan-program olyannyira népszerű. .Ez a tér néhány héten belül elkészül . az egész természet. Át kell formálnunk a felnövekvő generációt. . a Nemzeti Oktatásügyi Koalíció is bevette ezt a célkitűzései közé. vibrációs gyógymódot. sőt a tibeti orvoslást is megtalálja itt .ezt a kurzust én is szeretném meghallgatni. sőt ide tartozik a régi zsidó-keresztény felfogás az erkölcs abszolút fogalmairól. az a változás előmozdítása. újonnan telepített élősövénnyel körülvett területre. ezenkívül tanítunk táplálkozásterápiát. hogy azt gondoltuk. a mozgásművészeti bemutatókat. hogy felkészítsük egy globális közösségre.folytatta Mrs. . Az emberi faj fejlődése ehhez túl gyors. homeopátiát. kristályokkal való gyógyítást..Vezessen oda .Nyilvánvaló . egy pillanatra sem tágítva egész délelőtti előadásának témájától -. . itt tartjuk meg a hangversenyeket. és rámutatott egy nagy. de tavaly sikerült egyetlen épületben állandó helyet találni az összes kutatásnak. hogy az egymás után következő generációknak az életre való felkészítésként átadjuk ugyanazt a tudásanyagot . Mindezeken keresztül mindenki ott találhatja meg az igazságot. A délelőtt legnagyobb részét azzal töltötte. hogy az oktatásnak. . egy valamiféle Felsőbb Lénnyel szembeni felelősség. nem éhes? Közeledik az ebédidő. mint egy boldog kis nyuszi. és hogy milyen tervek megvalósításán fáradoznak jelenleg. minden hitrendszert. Helyükre el szeretnénk ültetni egy új világképet. kosárlabdapályaméretű. 141 .

tanárok.. Ki vagyok és miért? Jó kérdés. Denningnek mi tetszik. Denninget nem a legjobb lelkiállapotban találta. hogy ilyen gorombán bánjon velem. és mi nem. hogy soha nem is fogom tudni. Denning. hogy Mrs. akik nem tudtak olvasni. és a tanulók többsége abból a fajtából került ki. Sally tudta ezt. Denning elé tennie. hogy hagynak dolgozni az irodában. Denning kérdése egy sérült idegrendszert talált telibe. Mindig ezt szokta kérdezni.Hogy hívnak? . akit már legalább tizenkét éve nem látott. 142 . haja sokkal inkább barna volt. és egyenes választ adott: . hosszú. .Csodálom. Középiskolai angoltanár voltam. életem oly sok évéért. amikor egy szikrányit sem érdekelte. Denninggel. egyetemes tudat! . és mindenek felett szellemi egység. mintha csak tegnap történt volna. Bakke szeretné.Nem tudom. Betűzzem? R-o.. egy szánalomra méltó alkoholista. éppen akkor halt meg. és nagyon mogorván nézett rá. és maguk. míg hat évvel ezelőtt végül itt kötöttem ki. A tanárnő felállt. mint ősz. Denning. és nem is érdekelte őket. Anyja. a cinizmust és a búskomorságot. akik bozontos frizurát hordtak.Ez az idő olyan nagy elégtételt jelent a számomra. Sally harmadikba járt a középiskolában. meggyőztek engem arról. Mrs. hogy ráförmedjen.támadt rá Mrs.. Sally sem érezte jól magát. Egy jelenet kezdett leperegni elméjében. amelyen jelentkezőket kerestek valamilyen feladat elvégzésére. hogy Mrs. vörös haja a derekáig ért. azért jöttem be az ön tantermébe.. Bakke meg fogja ezt tudni. . Sally Roe. Mrs. Megjelent előtte a sokkal fiatalabb Mrs. Mrs. Sally csak irodai kisegítői munkáját végezte a tanítási nap negyedik órájában. egyenes szálú.Roe. szerettek rosszmájú megjegyzéseket tenni és a padlóra köpködni. Mrs. Denning egyáltalán nem érezte magát elemében. Denningnek volt tolla. de ez az esemény még jobban elmélyítette viselkedésének néhány olyan elemét. ha aláírná ezt az ívet. a viselkedésed nagyon nem tetszik nekem! Sally az életének éppen egy olyan pontján tartott akkor.Kisasszony.Mrs. . Denning persze feldühödött. és nagyon rossz hangulatban volt. Sally nem érzett lelkiismeret-furdalást. amelyet abban a középiskolában fejlesztett ki magában: a fatalizmust.Ki vagy és miért? . Olyan tisztán látta maga előtt azt az epizódot. . Sally viszont durvának érezte. . felkészült elfogadni a kihívást. Nyilvánvalóan látszott. és nem érdemeltem meg. mert Mrs. Denning. valószínűleg nagyon ravasz kérdésnek tartotta. Denning élvezettel felnevetett.. és egy aláírásgyűjtő ívet kellett volna Mrs.R-o-e. Lenézett a mogorva tanárnőre.Igen az. . Csak a munkámat végzem. Nem azt kérte a tanárnőtől.Mrs. Korrepetálást tartott olvasásból. . Nem fogja elfelejteni. hogy fognak-e tudni valaha is. drappszínű pulóvert és miniszoknyát viselt. Adjak tollat? Mrs. amiért félbeszakította valaki. az angoltanárnővel kapcsolatos emlékei visszaröpítették őt az időben tizennyolc évvel korábbra.

amint ott ül íróasztalánál az ebédidő miatt üres osztályteremben. Denning egyre csak fecsegett. . kisasszony! Sally megállt. . 143 . merev arcú. részt vettek itt a központban a nyári tanfolyamunkon. amelynek keretében fiatalokat szedtünk össze az általunk képviselt középiskolákból.Ezért még számolunk. az ország egész területéről. Denning. és a törvény a hatalomtól származik.Sally a tanárnő elé tartotta a kemény lapra tett ívet. a maga kezében összpontosul a hatalom. és azt hiszem. Denning elmagyarázta. ahol tanítottam. . hogy keresse őt fel. Denning a beszélgetést! Mrs. Denning rákönyökölt az asztalra.Mr. azt mindig az adott helyzet dönti el. és visszanézett a tanárnőre. 101.Szeretnék bocsánatot kérni. mit takar ez. és egy gombát tologatott villájával a tányérján. . és gyanakvó lett. . Sally gondolatai visszatértek a jelenbe. rendszeresen részt vett egy programban. megállt az osztály ajtaja előtt. amikor Mrs. . mielőtt belépne. Davis: Az emberi természetről című műve. de erre nem is volt szükség. olyan fiatalokat. amikor már főiskolások lettek. akik különleges képességekről tettek tanúságot. Denning búcsúzóul utánaszólt: . Sally egy szót sem szólt. Denning valóban jelenteni akarta Sally viselkedését.Számíthat önre Mrs. mielőtt a tantestület tagja lettem. . ha lábjegyzetet fűz megjegyzéséhez: . és gyorsan aláírta. amit mondtál. mert Mrs. Mrs. Denning kikapta a kezéből az ívet. és soha. Megint eszébe jutott a tizennyolc évvel azelőtti Mrs. azt hiszem. és néhányan több évben át is visszajöttek egy-egy intenzív kiképzésre. hogy valóban nagyon gorombán szóltam hozzád. hatodik bekezdés. Denning elmosolyodott és hellyel kínálta. és szokatlanul kedvesen viselkedik vele. hogy rákérdez. egy kicsit meglepődött. oldal.kezdte -. még akkor is. akiket alkalmasnak tartottunk arra. és szép eredményeket értem el a Fiatal Tehetségek elnevezésű programban. arrogáns beszédű Sally.Néhány tanár. de soha nem tette meg. Hogy mi a jó és mi a rossz. a hatalomnak erre a képviselőjére. . hogy rendbe szedje és megacélozza idegeit. ahogyan neveztük őket. ezért van magának igaza. Ezek a Fiatal Tehetségek.Maga a tanár. Bakke? Mrs. és állát kezére támasztotta. de soha nem felejtette el Sally Roe nevét. amiért olyan durván viselkedtem vele.Sally már ott tartott. . megint a sovány. hogy a jövőben vezetők legyenek. nem jelentettem a néhány héttel ezelőtti összezörrenésünket. Amikor Mrs.Most pedig tűnj el innen! Sally már az ajtóhoz ért. miközben Mrs. Csak hadd vezesse Mrs. Denning megkérte. Sally elmosolyodott.Sally jobbnak látta. Mrs. Szinte minden nyarat itt töltöttem.Mint erre valószínűleg te is rájöttél . Sally még mindig nem volt beszédes kedvében. Sally. Azért volt itt. aki ismerte az Omegát. Gondolkodtam azon. Jómagam is beszerveztem néhány fiatalt abból az iskolából.Persze már jóval azelőtt bekapcsolódtam ebbe a munkába. Valami megmaradt benne ebből a rövid találkozásból.

Sally nem tudta visszafojtani keserű mosolyát.Kiemelkedő eredményeket értem el. Nagyszerűen vetted életednek néhány akadályát. . De csak egy kozmikus véletlen következménye az.. . Davisszel és Mrs.Így van. A dolgoknak az értelmét! Most.Semmi baj. 144 . Már néhány éve részt veszek benne. tizennyolc évvel később. A dolgoknak a rejtett értelme. hogy kedve lett volna a fölösleges szócsépléshez. . növényi főzetet Sally csészéjébe. miközben tovább figyelt. ami olyan izgalmas azokban a változásokban. . beszélgettem Mr. Azt hiszem. egyre közelebb viszik a széles tömegeket a világ egységének végső céljához. és valamennyien egyetértettünk abban. hogy élek. pszichológusok. Azt hiszem.És milyennek bizonyult a Fiatal Tehetségek kurzusa? . .Lehet. az Omega ereje a felnövekvő generációkban rejlik. már kezdek belefáradni.A dolgoknak az értelmét. Ha fiatal éveikben kiformáljuk őket. erre gondoltál? Sally nem volt olyan hangulatban.Ez egy speciális nyári program kiemelkedő képességű tanulók számára. És ez az osztályteremben kezdődik el. Sally a kis ismertetőt nézegette. Mrs. . és sokkal mélyebben beleásod magad az anyagba. és kezdik felismerni a globális közösség szükségességét. akkor úgy nőnek fel. megfelelsz a követelményeknek. Tantervünket egyre szélesebb körben fogadják el. Természetesen ez fajunk fennmaradásának egyetlen útja. . Bakke-kel. Denningnek nagy gyönyörűséget jelentett. hogy ez érdekel majd téged. . és átnyújtotta neki. hogy ezt válaszolhatta: . Denning nem vette észre. Mrs. Ez az. akiket tanítunk. Tanultam. mint azt a tanterv tőled megköveteli. Tudja.Azt akarom. hogy te egy ígéretes tehetség vagy.Sally.Csodálatosnak! Az eddigi eredményeink nagyon impozánsak.Mit kellene ott tanulnom? Mrs. Tanárok és egész tantestületek látogatják szemináriumainkat és iratkoznak fel kurzusainkra. Denningre ez nagy hatást gyakorolt. mint nyári tanácsadó.Igen. Az emberek kezdenek öntudatra ébredni.Kér még teát? . hogy álljanak össze a dolgok . Tanártársaim azt állítják. . hogy valamikor majd kultúránk megváltozásának eszközei lesznek. amelyek az elmúlt években történtek. Mrs. Az átlagom mindig négyes körül van. sőt állami tisztviselők is. és hogy őszinte legyek. hogy nagyon találó kérdéseket szoktál feltenni. Denning kiöntötte a zöld.kérdezte a tanárnő. orvosok. és mosolyogva bólintott. és mindig keresem az új Fiatal Tehetségeket. amely annyi éven keresztül olyan nagy akadályt jelentett. Fiatal tehetségeink közül folyamatosan kerülnek ki tanárok. ezért nem látom semmi értelmét annak.mondta Sally. a kereszténység. és kiemelkedő képességeket mutatsz tanulmányaidban is és intellektuálisan is. amit elértem. Szerencsére Mrs. a hagyományos világnézetnek egyetlen tényezője fog teljesen eltűnni. Denning felemelt egy kis füzetkét. köszönöm. .

legalább százan örvénylettek és lebegtek egy csoportban.Valós énünk megtalálása! Igen. és nagyon fel lenne háborodva. Egy különleges füttyjelet hallott. De kezdett ideges lenni. mivel a kis kávézó fölötti padláson bujkált.Most. De most nagy sikereket érünk el vele. Végigrohant a padláson. kardjukat készenlétben tartották maguk mellett. megálltak a jármű mellett őrködni. mit jelent ez. és gyorsan eltűnt egy hatalmas juharfa ágainak rejtekében. Nem! Cree még soha nem látta ezt a kettőt! A mikrobuszból . További járművek közeledtek az úton: egy ötvenszemélyes autóbusz tele középiskolásokkal. és néhányan meghatározott cél nélkül röpködtek a központ területe fölött.mint két hatalmas. de eddig a negyedik osztályosokét lehetett a legkönnyebben megvalósítani.két démoni harcos szállt ki. amit láttam. Cree mindent hallott.Si jelzése. 145 . Az összes harcost riasztotta. mert nagyon elment az idő. mint amennyivel ő és harcosai találkozni akartak.kezdte Sally... Egy apró kis fény szikrázott fel a főkapu melletti fák közül . egy kis autóbusz. ahol az érkezők adatait felírták.Mondja csak . és velük együtt sokkal több démon.. és nagy porfelhőt kavart maga mögött. mások a busz tetejére. sárga szemükkel nyugtalanul nézelődtek nagy aggodalmukban. eredményeink exponenciálisan növekednek. valószínűleg nem frontharcosok voltak.. Az elsőként érkező kisbusz odaállt az iroda elé. És ami a legrosszabb: visszajön a hely fejedelme is. amely nehézkesen haladt a tábor felé. Si hangja. ha megtalálná az itt rejtőző szabotőröket. nem az Omega Központ publikálta véletlenül azt a tantervet. Betolakodók után kutattak. akik ezt összeállították. Valóban nagy baj volt! Először a démonok tűntek fel. már mintegy tíz éve elkészültünk ezzel. Ennek a társaságnak a támadását jobb lenne elkerülni! Majd feltűnt a gépjármű is. mintha éppen akkor jutott volna valami az eszébe -. de csak az elmúlt években juthatott el az iskolákba . és hamarosan elkezdenek majd szállingózni az emberek: tanárok. Működik. vezetők. Tudja. Denning szeme felragyogott. hátha adódik egy lehetőség valami kis gonoszkodásra. A lehetőség nyitott ablaka gyorsan kezdett bezárulni.és persze démoni harcosokkal. a fákat és minden lehetséges rejtekhelyet. amikor meglátta villogó agyaraikat és csattogó. néhány autó és még egy mikrobusz. keresztény akadályok miatt. és ez nagyon sokat jelent azoknak. esetlen dinoszaurusz . guruk és sámánok. ez egy népszerű tananyag. a gépjárművet kísérő démonok felhője pedig kezdett szétoszolni: mindegyik szellem nagy hangon kakaskodott és locsogott. hogy legyenek teljesen szabadok a zsidókeresztény bigottság régi hagyományaitól.megint csak a konzervatív. Gondosan megnézték a tereket. Nem látszottak túl nagyoknak. Zsúfolásig megtelt víkendezőkkel . .? Mrs. amelyet az első hat évfolyam számára készítettünk. mintegy hatméteres magasságban követtek egy még nem látható járművet. egyesek a fákra telepedtek. az épület végénél előbújt. Ki kell innen vinni Sallyt! *** . *** Si újból füttyentett. valami bajt jelzett. Az én megtalálása. hogy az új generációkat úgy neveljük. Mindegyik osztálynak más tantervet írtunk. borotvaéles karmaikat. de akkor is halálos veszélyt jelentettek. Cree összerezzent. és Cree megértette.

jéghideg arckifejezés jellemezte.Nos... Hamarosan sarokba szorítják őket. Cree visszabújt a kávézó padlására. Nagyon gonoszaknak tűntek.. Galvint. Mrs. hogy egy pillantást vessen Sallyre.Hm. Középkorúnak tűnt. Volt valami különleges ebben a négy férfiban: Cree azt érezte. Hordáival együtt hamarosan a tó fölé ér..Mondja.. Cree azonnal felismerte. csak gondoltam. Elbűvölően szép. Denning feltette olvasószemüvegét. fehér kendővel. hogy még alattomosabbak és gonoszabbak. ez itt talán egy sárkányfej. hogy feltegye a következő kérdését. Cree már nem tudott észrevétlenül jelezni. de szemmel láthatólag lelkesedett az egészséges életmódért. Mi ez a szimbólum? ... hogy alaposan megszemlélhesse. utazásai során. . Steele! A titokzatos Mr. és egy kicsit kinyújtózkodott. és a hátsó polc fölött függő poharakat fényesítette egy puha. hogy egy kicsit elcsevegjen néhány régi barátjával.Nem. Steele! Ilyen hamar visszajött? 146 . további gonoszságok elkövetésére készen. Tengerészkék szabadidőruhát viselt és sötét napszemüveget. Harcosai nagyszerűen elrejtőztek . látott már valaha ilyen gyűrűt? Előhúzta a gyűrűt inge alól. Úgy látszott.. Integetett a többi középiskolásnak is. hol vannak. Omega fejedelme tért vissza. és Mrs. Nem tudhatta biztosan. vagy hogy ott vannak-e egyáltalán.Hogy jutott ehhez hozzá? . nem tudok róla. Ó nem! A tavon túl. .Aztán kilépett a kocsiból egy férfi. az Omega Központ igazgatója! Nem csoda. aki a pult mögött állt.De még soha nem látott ilyet? .annyira jól. hogy még ő maga sem látta őket. Steele. mindegyiket legalább négy démoni kísérő követte. Steele megállt az iroda előtt. Furcsa. izmai keménynek tűntek. mintha egy darab faszénnel hosszú. de furcsán háromszögletű. Steele bement a Log Cabin kávézóba. akik akkor érkeztek meg az iskolabusszal. mint egy denevérraj.Egy barátomtól kaptam. Mr. . *** Steele a kávézó felé fordult.. hogy kiszállhassanak. Denning elé tartotta.Jó napot. Mrs. Denning minden oldalról alaposan megnézte a gyűrűt. hogy jobban lásson. és most teájuk mellett üldögéltek. mint Steele.Eddig még nem tudtam kitalálni. . *** Mindketten befejezték az ebédet. . hogy olyan szörnyűséges démonok őrködnek körülötte! Még négy férfi szállt ki a buszból. akik arra vártak. Mr. . Sally ezt a pillanatot alkalmasnak látta. és egy fejbólintással üdvözölte Mr.. Cree szétnézett. vékony csíkot maszatoltak volna az égre. megkérdezem. valamivel a fák csúcsai fölött hatalmas démoni különítmény közeledett.

Örülök.Hogy telt a hét. szeretném. A démon feje és Cree végigrepült az épületen. egy kis izgalmat keres. és felé indult. Cree már nem tudott megállni.Steele nem vette le napszemüvegét. . . és szúrós pillantást vetett Sallyre. .. Mivel Sallyt sarokba szorították a kávézóban. egy förtelmes kinézetű szörnyeteg. Kardjuk tüzes szikrákat vetve csapott össze. egy Los Angeles-i turista. Egy másik démon a magasból csapott le rá. mintha egy bomba robbant volna fel. .Itt akartam lenni a hétvégén. a démon kardja pedig úgy vibrált a sarkánál. A megmaradt démoni őr. mint egy sólyom.Egy kávét kérek. Steele levette napszemüvegét. és mozdulatának erejétől a démon vadul pörögve eltűnt. . Mr.Ó.. ha megismerkedne egy látogatónkkal. kardjával egy tüzes ívet rajzolva lesújtott. Sybil? . Pillantásuk találkozott. Sally felnézett rá. amely jobb kéz felől elsuhant a feje fölött! Fogak! Sárga szemek! Egy kitátott pofa! Cree szárnyai ragyogva kitárultak.Éppen most főtt le. Üdvözlésre nyújtotta kezét. . és hirtelen mozdulattal szúrt. Cree a fák közé zuhant. és megpróbált valamit sebtében kitalálni. hogy találkoztunk. A fej eltűnt. Cree elhárította a pengét. Ismerték egymást. ijedtében megáll a szívverése. Sally gyorsan lenézett az asztalra. de szorosan összepréselt ajkainak megengedett egy mosolyt. elképzelhető. Cree pedig egy kétségbeesett kiáltással felfelé lendült. aki csak egy kis kikapcsolódást. aki hatalmas erőfeszítéssel felszökkent.Szolgálhatok valamivel? . 147 . Ő Bethany Farrell. mint egy fűrészgép. hangja visszhangzott a táborban és a tavon túl.kérdezte Steele. Az angyal átviharzott a padláson. ööö. megragadta Cree lábát. aki ma érkezett. Mrs. hogy nyílt rohamot kell vezényelnie.Mr. Mindenfelé démoni erők gyülekeztek. Steele hangját. Azt hitte. hogy elrejtse rémült arckifejezését. Steele! Micsoda meglepetés! A férfi rámosolygott. és kivicsorította sárga fogait.. *** Cree elővette kardját. Egy újabb gonosz szellem kardja most teljes erővel az angyal dereka felé sújtott. Mi lehet Sivel. és hátrafordult. ÁÁÁÁÁÁÁÁ! Cree lekapta a fejét a lángoló kard elől. *** Steele szája még jobban megfeszült. Steele.. . Denning meghallotta Mr. Bethany. Joel. JÁÁÁÁÁÁ! Egy másik démoni őrszem olyan hirtelen és energikusan jelent meg előtte.

*** Úgy tűnt. mondta.Majd Steele-hez fordult: Megmutattam neki a központot. Denning továbbra is szívélyesen viselkedett.Mr. Sallynek van egy különleges gyűrűje.mintegy ötven harcossal kirobbant a tábor végében meghúzódó kis erdő fái közül. ugye? . mi is történik. hallgasson már el! Megölnek engem maga miatt! . Közelebb hajolt.. amit önnek is látnia kellene. szikraeső! Az angyalok teljesen lekötötték a démonok figyelmét. Semmit sem változott! Ugyanúgy néz ki! Mrs. és elözönlötték a tábort. mit csinálunk itt. Hipnotizálni tudott volna azokkal a szemekkel.Nem. 148 . Denning addig nem is akar elhallgatni. csak fogta a kezét. Valami baljóslatú erő sugárzott belőle. Omega fejedelme üvöltözve adta ki a parancsot a támadásra. sőt hat ellen küzdöttek. Steele. nem mindent. Steele az Omega Központ igazgatója. Denning. .Keze fájt a férfi szorításától. A férfi annyira megszorította a kezét.csak mondta. és bámult rá.Képzelje. . Steele elengedte Sally kezét. és így elejét vették egy újabb bonyodalomnak. . és kardjuk újból összecsapott. Sally már akkor is félt tőle. Most is félt. három. . . A gonosz szellemek állták a sarat. Mintha nem is akarta volna elengedni. cselezett és ugrált. egyszerre kettő. kisebb egységekre oszlottak. A visszatérő harcosok vörösen izzó kardjuk visszhangzó suhogásával elárasztották a tábort. Ezt nem lehet lerázni! A szellemek hatalmas felhője a tavon túl meghallotta a kiáltásokat. fel és le. Cree a fák között cikázott jobbra-balra. mint évekkel korábban. hogy megismertem önt .Egy gyűrű? Sally megrázta a fejét. A gonosz szellemek egy csoportja éppen akkor érkezett a térre. nem érdekes. és megpróbált mosolyogni. Csodálatra méltó férfi. a központban.kérdezte Mr. Sally úgy érezte. . . Mrs..szólalt meg Sally. valami sötét érzés.Látott mindent. Ugyanolyan volt. szárnycsapkodás. az épületekből és a járművekből.a démonok nagy meglepetésére . hogy az már fájt. . .Ó. hátha sikerül egy kis kuncogással elhárítani az egész kérdést. A mennyei harcosok elárasztották fölöttük a levegőt mielőtt megérthették volna. hogy Mrs. Démonok röpködtek körülöttük. Kardcsattogás. CSATTANÁS! Az őr utolérte.. mintha égetné őt az arca.. majd kirántotta kardját.Örülök. Steele-nek. *** Si . képtelen volt abbahagyni. majd éles kiáltásokkal további szellemek törtek elő a fák közül.Sally kezet fogott vele. amíg mindent el nem mondott Mr. elmeséltem neki. de nem tudtak felülkerekedni. mihelyt visszanyerte a hangját. Cree kiáltására válaszul további száz harcos átszáguldott a tavon. és felfigyelt a küzdelemre. Barquit. egy víkendezőkkel teli autóval. amikor a nyári tanfolyamokat vezette itt. kérem.

. vörös füstgomolyagban. Mrs. Denning.. .Nem védi őt senki! Barquit és démonai kardjukat kezükben tartva még a tó vize fölött közeledtek a táborhoz. egy könnyed szárnymozdulattal ismét lefelé fordult. Cree újból magához vette kardját. és teljes erejéből nekirohant egy őrnek. . és a kávézó felé indultak. Si hosszú fénycsíkként ereszkedett le az égből.Valami baj van? . Látta Omega fejedelmét viharként leereszkedni. hadd menjek egyedül. A férfi mintha nem is hallotta volna. mint egy rakéta. . bizonyára el tud menni egyedül is. Denning egy kicsit meghökkent Mr. Steele. Si néhány erőteljes mozdulattal kiszabadította magát. Cree a kardját készenlétben tartva.Nincsenek itt őrök . . 149 . *** Sally látta. Látták a kézmozdulatát.Ne. Az ablakon keresztül intett a vele együtt érkezett négy férfinak. és felemelte hatalmas kardját. Steele meg sem próbálta kivinni a lányt a mosdóba. *** Cree elhajította a kardját. *** Cree-nek és Sinek ki kellett használnia a helyzetet. Az őr elkapta a sarkát! Cree szárnyainak erőteljes mozdulataival felfelé húzta.kiáltotta Cree.De igen! Nagyon szeretném látni! *** Egy újabb démon a magasból úgy zuhant le a fák közé. Cree félreugrott. . . és kettévágta ellenségét. .Tűnjünk el innen! *** Sally lehorgasztotta a fejét.Hadd kísérjem ki a mosdóba! .kérdezte Mrs. Egymásba kapaszkodva. Ők is észrevették a lányt az ablakon át. akik figyeltek. Steele megragadta a csuklóját.Mr.mondta Sally. hogy az kettébe ne vágja őt. mint egy meteor. vicsorogva bukfenceztek tova a levegőben. és alig tudta elkerülni. Steele túlzott buzgalmától. amely úgy hatolt át a szellem felsőtestén. A démon megragadta Si torkát. . Mr. Kardsuhogás! Si! Isten áldjon meg ezért! Uff! Cree újra szabad volt. és az eléjük táruló látvány miatt meggyorsították lépteiket. és egy pillanatra sem engedte el.. hogy négy férfi siet a kávézó felé. de a fenevad csak egyre rángatta őt lefelé.. Az angyal heves szárnycsapkodással felívelt az ég felé. .Felemelte a lányt a székről.Rosszul érzem magam .A férfi még közelebb hajolt. aki eltűnt egy fullasztó.

egy pillanatnyi szünet nélkül. Denning pedig visítozott. De még mindig az övék volt Sally. mit kell tennie. Az angyalok kivont karddal repültek közvetlenül fölötte. és a ragyogó harcosok valóságos hóförgetegét kavarták fel.. mint egy rakéta. De mintha ő is tudta volna. és a szellemek se tapadtak oda hozzá. valami egészen más.Menjen csak tovább! .. aztán megint felfelé. *** Cree és Si szorosan követte Sallyt. Steele is lebukott.Meg fogja találni. . és zúgó szárnyakkal a kávézó egyik oldala felé száguldott. Rajongtak az ilyen sportért.Hé . amint a poharak egész sora szilánkokra tört.nyugtázta Cree. Ők tűntek az erősebbeknek. melyik irányból is vakítja őket a nap. Omega fejedelme és démonai nagy éljenzésben törtek ki.Nagyszerű! . Megpróbálták rávenni. Továbbmentek. és rémült madarakként menekültek. szemüket eltakarva próbáltak rájönni. és magával rántotta Sallyt. és meg is tették.. A kávézó fala eltakart előle mindent. Meg akarták tisztítani területüket ezektől a fénylő bajkeverőktől.ordított Galvin. . de sehol sem találta. és egyre magasabbra csalogatták a démoni hordákat.szólította meg valaki -. a négy férfi pedig csak állt és pislogott.ÁÁÁÁÁÁÁ! . majd áthaladt rajta. Odarohant az ajtóhoz. hány harcost veszítettek el ebben a csatában. el a lenti nehéz helyzettől! . Nem tudhatták.Mintha nem is ember lett volna. merre van a regisztráció? . és egyenesen keresztülhatolt Steele-en. amint Sallyt követte. A négy férfi nem látta a lányt. *** Cree éles kanyarral jobbra fordult.fenyegetőzött Sally.kapott a férfi a szeméhez. hogy menjen be a fák közé. . Omega fejedelme egész gyülevész hordájával együtt leszállt a táborban. Barquit kitartóan kereste a portyázó csapat vezérét. Sally rohant a kaviccsal felszórt úton. miközben Si. Joel Galvin kezével védve fejét lebukott. kislány. Si a kardjával fedezte. Cree a kávézó másik végén kiment az épületből és felemelkedett. bevágódott a bejárati oldalon.Nagyszerű! Szaladj. és visítoztak örömükben amint a számtalan angyali harcost üldözték a magasban. hová kell menekül. és tűnjön el ott. minél messzebbre a tábortól.Mr. fel az égbe. miközben találkozott néhány további autóval. Steele! . Összevissza röpködve keresték támadójukat. . Valami. majd lefelé. Sally szabad volt.válaszolta. és állhatatosan nézelődtek felfelé. Ő is.. . Mrs. hogyan kell elrejtőznie. .Mindjárt hányok! . Bent az épületben kinyújtott karddal cikázott az asztalok fölött és a pult mentén. Visszavonulni! Visszavonulni! Az angyalok menekültek. csak szaladj! 150 . legalábbis egyelőre. mint egy golyó. mert létszámbeli fölényben voltak. akik minden irányban szétszóródtak. amelyekben egyre csak érkeztek az emberek a táborba. A démonok visítozva vették őket üldözőbe.

Egy másik a hátsó bejáratot ellenőrizte. Steele. . . majd leült. de a szemük még mindig káprázott. hogy segítségére legyen.Köszönöm.Jaj! Engedjen el! .Csak homályosan. . A harmadik megragadta Mrs. .kíváncsiskodott Galvin.követelte a választ. Galvin hozott egy söprűt.ordított rá Steele. hogy menjenek ki.tette hozzá Steele dühösen és megvetően. Denning karját.Hogy van a szeme? .Látták a lányt? . Denning meglepetésében felvonta a szemöldökét.Mr. Mr.A nap egyenesen a szemünkbe sütött. de nem válaszolt. Denningre. egészen biztos! A négy férfi berohant. .Nem. . . Mrs.Ön ismeri Bethany Farrellt? A férfi kissé zavartan nézett Mrs. . . . remekül.Persze..Nem látok benne semmit.Mi történt? A negyedik férfi felsegítette Steele-t. . .Semmit sem láttunk . az ablakon keresztül . ezt a rendetlenséget! . 151 . Egyikük megállt az ajtónál. Steele. Steele? . Denning! . aki tiltakozni kezdett.válaszolta a negyedik férfi. .Egy régi barátom.kérdezte a nő. jól van? . Mr. .Ki volt ez a nő. Évek óta nem láttam. Mr. . de kezét továbbra is szemére szorította.szólalt meg a harmadik férfi.Látták őt elmenni? . A megkérdezettnek kitisztult a szeme. Ön érez valamit? De Steele-t valami egészen más foglalkoztatta.érdeklődött Galvin.. mintha egy kellemes témáról beszélgetnének. Galvin alaposan megnézte.Nyugodjon meg! Üveg ment a szemébe? . Joel. A férfi elengedte a nő karját. Steele váratlanul elmosolyodott. hogy eltakarítsa az üvegszilánkokat.Ez Mrs.Ember. . Galvin és Mrs.19 Steele felállt. Denning odasietett hozzá. Steele felállt és intett a négy férfinak. . a nap.Biztos.

.. .Lehet.figyelmeztette embereit. Ott szokott megszállni . intézzétek el nyom nélkül és csendben! A három férfi azonnal hozzálátott a feladat elvégzéséhez. Jobbak az osztályzataik.tiltakozott Ted Walroth. ami itt történt! .Mrs. Biztos.. . közel vannak az Úrhoz. . Maryhez és Jonatanhoz. Denninget ki kell majd kérdeznünk.De most ő velünk foglalkozik. mennyi idő múlva fog majd velük is történni valami? 152 . Az igazi hatalom a miénk.Mr. ha őszinte akarsz lenni saját magadhoz. Goring hétfőn fog megérkezni Summitból.válaszolták. imádkoztunk ez ügyben. A negyedik férfi bólintott. sötétbarna szeme és furcsán hegyes szemöldöke. . hogy hagyja a gyerekeket az iskolában.. A negyedik férfi rábólintott. Denninggel. szikár ember látványát a teljesen fekete színű öltözet tette teljessé. hogy nála van a gyűrű. Mark már összeszedte a két Walroth gyerek. Steele a kávézó felé pillantott: .Ha megtaláltátok.mondta az első férfi. . és Steel kiadta az utolsó parancsot: ..Nem! . Lehetséges.. Mark.. azonnal beszélnünk kell Mrs.Nem mehetett messzire . hogy igazam volt.És meddig lesznek még boldogok? Mark. hogy az energiái elértek egy kritikus szintet .vetette fel Steele.June-nal megbeszéltük a dolgot. hogy az iskola nagyon sokat használt nekik.Hallgatni fogunk . eltávolodtunk az Úr akaratától ezzel az iskolával.De Ted.Most azonnal adhatok magának valami munkát. A sötét tekintetű. fenyegető hangszínt vett fel.kérdezte Ted kihívóan. hogy ő aznap estig marad. valamint hegyes orra. . Mindig így láttam. June-hoz. . Steele vonakodott beismerni a tényeket.Csakugyan? . és egyszerűen nem csinálhatjuk tovább. Azt hiszem.Azonnal ellenőrizzétek az utat. és kezdett emeltebb hangon beszélni. és Santinelli úgy tájékoztatott. hogy Roe tett szert valami újfajta erőre.Senki nem tudhat arról. . hogy átnyújtsa őket Tednek. és a miénk is marad! *** . Gyorsan és halkan folytatta: .suttogta Steele a negyedik férfinak. Az megértette. az önbecsülésük remek.Talán.Majd hangja szokatlan.Feketére festette a haját. Mihelyt Goring ideér. mihelyt kiléptek a teraszra. . ha akarja .állapította meg. és színezett szemüveget visel. Mary és Jonatan minden papírját. de még mindig reménykedett a lehetetlenben: hátha rá tudja beszélni Tedet. . utána pedig nézzetek szét Fairwood környékén! . Néhány gyors utasítást suttogott a másik háromnak: .. akkor be kell ismerned. Nincs az Úr áldása ezen a dolgon! Mark és Ted az iskola kis irodájában beszélgetett. .Ez okozhatta a felfordulást. . és a mostani probléma bebizonyította. .Úgy tűnik. ezért nem marad sokáig életben. boldogok.Megnézhetnék a Schrader Motor Innt Fairwoodban. magának is jelen kellene lennie.

. hogy a szóbeszédek és a félelmek mögött ott rejtőzik a kockázat nagyon is valós eleme. .Nincs semmiféle kockázat! Ted most már nagyon dühös lett. . és remélem. Szelíden szólalt meg: . Mark megpróbálta egyértelművé tenni. akkor úgy gondolom. a védelmedbe vettél valakit. és most fizetjük az árát. mit akart mondani. akár egy nagyon súlyos probléma. és most a nyakunkba varrták ezt a pert. . Ted ezzel egyetértett. a Sátán nagyon szorgalmasan dolgozik közöttünk. és figyelte. . ha nem vagy mellette! Egyikünk se tudja! És ha te őt véded. meg akar osztani minket. és nem maradhatunk a pásztorlásod alatt! Mark egy pillanatig csendben maradt..Először az iskolában.jegyezte meg Nathan. és már kezdett belefáradni.Mennem kell.. Mark.kérdezte Mark.Én is erről beszélek! Már nem látod az Úr akaratát. . hogy az Úr nagyon boldog. benned sem bízhatunk meg. én nem tudom. . egy pásztortól ez elfogadhatatlan! Fogalmad sincs arról. ezért kénytelenek vagyunk elmenni. tudom.Mark már nagyon sokszor hallotta ezt a fajta beszédet. azt hiszem. de te nem vagy hajlandó ezt tudomásul venni. hogy tévedsz.Ne is számíts rá! Nem hiszem. Mark átnyújtotta neki az okmányokat. mint a nap. akkor azt se lennél hajlandó beismerni! Tom mellé álltál ebben a dologban.Ted. 153 . egy hibás lépésként értelmezhető. és kék szemével hidegen nézett rá.Engem nem érdekelnek a hazugságok és a pletykák. milyen ember ez a Tom.. . és véleményem szerint. *** Tal. és hátra se fordult. Egymás torkának estek.Látunk titeket vasárnap? . . azt pedig végképp nem akarjuk.Nem! . szakadásokat akar támasztani. . akkor sem. amint távozik. Nathan és Armoth odakint állt. Azzal elment. ha ott van a szemed előtt! Ez az iskola egy kolosszális tévedés. hogyan értetted! Én pedig azt mondom.Itt van a probléma igazi oka! Teljesen elvesztetted a tárgyilagosságodat ebben a dologban! Ha tényleg lenne itt egy probléma. ha most erre a gyülekezetre gondol.. és kinyitotta az ajtót..Úgy értettem. kivel beszélgettél.. De azt hiszem.. .Köszönöm. ha olyan világos. . amit soha nem lett volna szabad meglépnünk. hogy megtörje a konfrontáció lendületét.Megragadta a kilincset.Tudom. most pedig a gyülekezetben..Ted. Ujjával Markra mutatott. de nagyon sok szemenszedett hazugság terjed most rólunk.. hogy ez mind képtelenség. .Ted sietősen és dühösen a kijárathoz ment.válaszolta Ted.Terjed . súlyosan tévedsz! Makacsul és vakon döntöttél. . . Mi ebből nem kérünk. még akkor sem. .. hogy a gyerekeinket is belerántsák ebbe. akiben egyszerűen nem bízhatunk meg.

. akikre számíthatunk. csupán egy csúnya kis hírnök. amikor megszólalt: . és tehetetlennek érezte magát. De ezt választotta. Tal bólintott. kapitány! .vetette fel Armoth.Tal nekidőlt az iskola falának. piros csűrnek. Biztosan ki tudnánk őket irtani! . Előreküldtem Guilót. hogy segítsen Chimonnak és Scionnak Bentmore-ban.A kis démon magasan fölöttük lebegett. Itt is van! Valamikor már látta ezt a tanyát. Valamennyien kirántották kardjukat.És nem lesz imahátterünk. . nem egy démoni hadsereg jelent meg. addig ennek a rákos daganatnak a terjedését nem lehet megállítani. Addig csak annyit tehetünk. de arra már nem. bármiben! . Ha megölték volna. támogatjuk az imában és a harcban. . .jelentette Nathan. Ő.Megkeressük Cree-t és Sit.Én vagyok .Pusztítónak van egy üzenete a számodra! .Hahaha! . hogy nincsenek támadó szándékai. amennyit csak tudsz! Megteszünk mindent. ami rajtunk áll! *** Sally emlékezett a mellékútra.Nem . . akkor Pusztító ezt üzente volna meg! Hüvelyébe dugta kardját. mi a helyzet velük. valami gyenge pontot Pusztító tervében. ... Nathan.Pusztító! Ha nem történik valami fordulat.Te vagy Tal kapitány? . .Sally Roe biztonságban van. amíg meg nem törik a szívük. mint egy légy. Meghívást kaptak az emberektől. amikor rátalált. előtte pedig egy vízelvezető ároknak és egy hagyományos kinézetű. . hogy valami rést találjon az ellenség soraiban.És ilyenkor mi van? .kacarászott.Szedj össze annyi harcost. Mi hárman viseljük majd gondját Sallynek a következő helyen. még csak nem is egy félelmetes szellem.Egyre gyengébbek vagyunk. hogy pontosan hova vezet. és üres kézzel integetve jelezze. Tal el se mosolyodott. Mindenképpen életben kell őt tartanunk. Itt kell lennie jobbra egy piros farmépületnek. . Az Úr meg fog mozdulni az Ő tervei szerint. Nem.. Ez az út végül visszavezeti őt Fairwoodba.állította Tal. akik felelősek ezért a helyzetért? . és mindaddig. nagy kapitány! Omega az enyém.Mota és Signa azon fáradozik. és örökre az enyém marad! Csapataidat megfutamítottam és szétszórtam! Küldj másokat! Harcosaim ki vannak éhezve a harcra! A kis démon azzal elrepült.De mi van azokkal a szellemekkel. 154 . Maguk a szentek adták fel ezt a harcot. éles hangon kiabálta el üzenetét: . amit meg kellene védenünk. . Dühösnek. .kérdezte Nathan. hogy lássuk. amit aztán le tudnánk leplezni a szentek előtt. talán biciklizés közben.Jogosan tartózkodnak itt. és vékony.válaszolta Tal. hogy azt a kis csoportot. aki elég pimasznak látszott ahhoz. a szenteknek hamarosan nem lesz itt iskolájuk. amíg meg nem térnek. hogy elrepüljön a fejük felett. hogy elkerülje a főutat. hogy győzzünk.Így szól Pusztító: Legyőztelek téged. .

Kezdek visszaemlékezni. és azt éreztük. Visszatekintve már sajnálkozva számolom azokat az esztendőket. csak saját magunk felnagyítása! És teljesen mindegy. hanem illúziókká. amit az élet jelent. ahogyan én elneveztem. amikor keleti filozófiát tanultunk. az őrültség napjai voltak.a számukra. és mindannak. Elővette spirálfüzetét. most kétszer akkora.vagy voltam . a megtapasztalásnak egy lebegő. hogy valaki csak egy apró. Ők megnyitották értelmemet saját istenségem felismerésére. hol vannak és mik a szándékaik. Micsoda boldogságnak tűnt ez! Emlékszem azokra a különleges szellemi vezetőkre. akik megjelentek nekem az utolsó ott töltött nyáron. Most már látom. optimista tizenévesek vissza fognak-e tekinteni évek múlva. A dolgok értelme? Nem. és olyan sok év telt el gyümölcstelenül. kavargó emlékeit. Mindez olyannak látszott. mint csábító titkok világának egy végtelen karneválja. Tom. Emlékszem azokra az előadásokra. Denning „a dolgok értelmének” nevezett. mint amikor utoljára láttam. mint ahogyan megígérték. és néhány megjegyzéssel kiegészítette a következő levelet. kínzókká alakultak át. hogy örökre velem maradnak. és a vezetőim azt ígérték. hogy ezek a ragyogó szemű. Először beszámolt arról. Újraértelmezik-e egy előnyösebb helyzetből az életüket. Így tehát ez az egész dolog hiábavalóságnak bizonyult. amikor órák hosszat meditáltunk a ligetben ülve.Meghallotta egy közeledő gépjármű hangját. Eszembe kell hogy jusson. amit ez jelképez. 155 . A szellemi vezetők nem maradtak velem. amiről korábban soha nem tudtam. De még ennél is szomorúbban gondolok arra. kik ezek az emberek. Tizennyolc évvel ezelőtt ez az egész egy utópiának tűnt. és elbújt a fák mögött. hogy milyen értéktelen volt? Azok a napok. aki betölti saját magát. és meg fogják-e érteni. hogy megtaláljam azt. de persze ez a „most” már túl késő! Sokkal idősebb vagyok. hogy a tábor még mindig áll. állandóan újabb és újabb részletek jutnak az eszembe. megmutatták nekem annak a megtapasztalásnak és annak az ismeretnek a világát. amelyeket ennek a helynek szenteltem. A meditáció boldogága egyre inkább az őrültségnek és a menekülésnek egy formájává változott. majd megpróbálta összefoglalni zavaros. valamint azoknak az embereknek a filozófiája és célkitűzései változatlanok. ki vagyok és mi vagyok . amilyen gyakran csak tudok. Van további folytatása is a történetnek. céltalan keresésére az ésszerűség helyett. kis kozmikus véletlen vagy egy isten. hogy egy kicsit vár. De a szellemi erők. Azért mentem az Omegába. Írni fogok. De csak egy farmer hajtott el mellette kisteherautóján. mint melegben a tej. ha az a személy még mindig magányos. amit én most megértettem. kísértetekké. bármi is lesz ennek az ára. Az Omega Központ nagyon megnőtt. és meglátják-e azt a hiábavalóságot. hogyan tudott ismét nagy nehezen megmenekülni. de helyette az értelmetlen hiszékenységnek és a vágyakozással átitatott gondolkodásnak egész világára leltem. De MUSZÁJ EMLÉKEZNEM. Szeretném tudni. azokra a hosszú alkalmakra. és eszembe kell hogy jusson. Úgy döntött. amit Mrs. hogy egyek vagyunk az egész élettel és mindennel. és egyre több Sally Roe-t kerít a hálóiba. De azoknak a napoknak az öröme végül úgy megsavanyodott.

Ben és Tom és maga Corrigan. . és az előtte fekvő kérdőívek vastag kötegét lapozgatta. nem fognak visszahívni. .Igen. és az ügyet tárgyalták.Micsoda meglepetés! . mint amilyennek látszik. aki az ügyvéd íróasztalával szemben ült.Figyeljetek csak ide! Kate már kérdezősködött erről a Miss Brewerről az általános iskolában. megértett! Wayne Corrigan lecsapta a telefont. .mosolygott Marshall.Csak saját magukat védik. 156 . hogy az ellenfeleink miben is mesterkednek. . akkor majd elhiszem! Remélem. amit felhasználhatsz a tanúvallomásokban.Micsoda? . Jelenleg csak a sötétben tapogatózom.Hány kérdést küldtél nekik? . .szólt közbe Ben.De ők egyfolytában csak azt hangoztatják. Én nem tudom így halogatni a dolgokat. .Jól csináltad! Erre számítani lehetett.Tudom. egyszerűen nincs rá időnk. Nem ártana egy kicsit mögéjük kerülni.De ezekre sem fognak soha válaszolni.. hogy bírósági végzés nélkül semmit sem akarnak kiadni. és ez a Jefferson azt merte nekem mondani. minden erre utal. milyen választ kaptam éppen most Brandon ügyvédjétől.Persze! Ha befagy a tenger Los Angelesnél. .Fel voltam háborodva.Egyszer majd kérd meg Marshallt. és hétfőre már meg is beszélt vele egy időpontot. . hogy nekik minél több kihasználható adu legyen a kezükben. Corrigan megpróbálta megmagyarázni frusztráltságának okát: . Corrigan irodájában ült Marshall. de szerintem ez lehetetlen. több játékos kellene ebben a játszmában. ettől a Jefferson nevű fickótól. hogy magyarázza el neked! Van egy óriási hasonlata. Azt akarják. hogy halogatni fogják a mi tanúink kihallgatását is.válaszolta az ügyvéd.Csak a bevezető. és ha véletlenül sikerül is valamelyikükkel beszélnem. .Nem hajlandók válaszolni a kérdéseimre! Csak húzzák az időt.Én csak a te válaszodat hallottam. Marshall egyetértett ezzel a megjegyzéssel: .Vakondok . legalapvetőbb kérdéseket . Hallhattátok. amit tud. és játszanak velünk! . hogy felkeresi az osztályát.kérdezte Marshall. akkor is csak kőfalba ütközöm. hogy még nem is állította össze az anyagot. . egy kissé kibillenteni őket az egyensúlyukból.Úgy tűnik. hogy mi lépjünk először. . és dühöngött. hogy ez az ügy nagyobb. Marshall az interrogációra készített kérdéseket visszalökte Corrigan íróasztalára. . Ben az ablakpárkánynak támaszkodva hallgatta a beszélgetést. hogy feljegyzéseik nagyon személyes jellegűek és bizalmas természetűek. Ott talán megtud róla valamit. . .Pontosan erre van szükségem: több előny. jegyzeteiket hasonlították össze egymáséival. Ráadásul azt hiszem.

Nem is tudom. mert Bledsoe kis híján karambolozott. Mintha irányítani akarná őket. a gyerekek valószínűleg nem voltak bekötve.. Lábának egyetlen mozdulatával szembefordult Tommal. ugye? Marshall egy forgószéken ült. valószínűleg azonnal visszakaphatnád a gyerekeidet. hogyan próbálta megakadályozni Mrs. .nyögött fel Tom. hogy legyen elegendő mozgástere. és hátradőlt a székében. Figyeljetek: Cecilia Pottertől tudom. azt sugalmazta.Úgy őrzi a gyerekeimet.Nem. amit akar. .De tudtok a Ruth fejét ért sérülésről. A törvények eléggé homályosak ahhoz. és ezt is csinálja . hogy rendelkezik minden hatalommal. amitől a rugók nyikorogni kezdtek. hogy pontos legyek -. . ha gazdag és befolyásos lennél. Ben arca felragyogott attól. . ha érted mire gondolok. és Ruth. . hogy nem állt meg egy stoptáblánál.. azt tehet..összegezte Marshall. amire szüksége van. .Ez ugyanaznap este történt. amikor kimentünk annak az úgynevezett öngyilkosságnak a helyszínére. hogy azért ütötte meg a fejét. mintha egy pillanatra se merné levenni róluk a szemét. De Josiah még így is el tudta mondani. és minden ügyet másként kezeljen. hogy a gyerekek egy szót is ejtsenek erről. ami az eszébe jutott. De Bledsoe tudja. .De ez a nő teljesen esztelen! .Várj csak! Egy kék kisteherautót mondtál? . Túl hirtelen állt meg.Igen.Most kitombolja magát. az nála a frusztráltság tipikus kifejezését jelentette.. de nem tudom pontosan. mintha. hogy Marshallt meghökkentette ez a hír. szóval meglehetősen könyörtelen. . és elvitte őket tőlem..Amikor a múltkor meglátogattam a gyerekeket. . Minden ettől az Irene Bledsoe nevű nőtől függ. mikor. és mindketten azt mondták.Majdnem karambolozott? .Tom próbált visszaemlékezni... Ruthnak egy nagy seb volt a fején. .. hogy Sally Roe-nak egy kék kisteherautója volt .És mi van a gyerekeiddel. Ben közbevágott: . és amikor 157 . és majdnem összeütközött egy kék kisteherautóval.Corrigan felvetett egy másik témát: . hogy én csináltam! Úgy tűnt.Igen. Tom.kérdezte Ben... Corrigan megrázta a fejét. Tom? Láthatod őket újból? Tom nagyon szomorúan válaszolt: . amikor elvitte őket a házunkból! Bledsoe pedig megpróbált engem hibáztatni azért a sebért. Látnotok kellett volna. ő pedig.egy 1965-ös gyártmányú Chevrolet. Mondd el! . Amikor hátradőlt és a mennyezetet kezdte tanulmányozni. Megpróbálok nem gondolni rá túl sokat.Nyilvánvalóan aznap este. Potterék farmjára. Annyit tudtam meg. Bledsoe.Ezt akarja. amikor eljött.Hamarosan. miközben ő is gondolkodott. . ezt említette Josiah.Mikor történt ez? . . és ha magasabb helyekről nem gyakorolnak rá némi nyomást.

kapunk róla egy fényképet vagy valami használható adatot..Egy vonallal összekötötte a két kis kört.Elővette tollát. és elviszi a gyerekeket. .Nem tudom. Tudjátok.Akkor kiderülne. . . 158 . Ez bizonyos értelemben összeköti ezt a két vakondtúrást. . az autót nem találtam ott. akit említettem.Már megint ez a szó . hogy lehet ez.Igen . az az egész csürhe.vágta rá Tom. és ők felismernék. akibe Mrs.Úgy értem... hogy valami bűzlik ebben az ügyben .. és az asztal fölé hajolt.Remélem.Rajzolt egy másik kört. . Legyen inkább három udvar. .. mit jelent ez. állítólag én vagyok az ügyvédetek! Marshall talált egy darab papírt Corrigan asztalán.Az. .. de ennek bizonyítása egy egészen más dolog. és mindennap azzal is ment haza. nagyon boldog lennék.. . az! . az ASzJE. .Ez itt a második vakondtúrás: Az ASzJE a kiskorúak bántalmazásának forródrótján feljelenti Tomot. Három vakondtúrás. Marshall teljesen kihúzta magát a székén ülve. Bledsoe csaknem beleszaladt. Irene Bledsoe megkapja a határozatot.Lehet. meg kellene találni a módját.Eltűnt.Srácok. . hogy megkérdezzük tőlük.állapította meg Tom.Látták a gyerekeid.Ez bizonyítaná. hogy nem őt találtuk a helyszínen.Remélem. és rajzolt egy kis kört.Chuck Molsby már dolgozik rajta. Marshall Benre nézett. hogy büntetett előéletű! .Eltűnt az autó? .Vakondok. . akkor ki vitte el az autót? . Ő az a barátom a westhaveni rendőrségen. .jegyezte meg Marshall -. . ki vezette az autót? . Ben kezdett nagyon izgatott lenni. . hogy Sally Roe még él. Lucy Brandon. Corrigan kihúzta magát a székében ülve. mint ahogyan Mulligan és az orvos szakértő állítja. . ha Sally Roe öngyilkosságot követett el. de a vakond egy és ugyanaz.szakította félbe Corrigan. hogy így van . De figyeljetek csak! Mrs. Csodálkoztunk. ezen az apróságon múlik. és bevonja a dologba a gyermekvédelmiseket. De ha tudnánk szerezni róla egy fényképet.később megint elmentem megnézni a helyszínt. Azt hiszem.Ez itt az első vakondtúrás: a keresztény iskola ellen tett feljelentés.kérdezte Marshall. .vette át a szót Ben. .. .Ellenőriztetted már Roe múltját? . Marshall felállt. ha egyszer elmondanátok. . Potter szerint Roe mindig azzal a kocsival ment dolgozni. .Képzelj el egy vakondot az udvarodon és valaki másnak az udvarán. és valahogyan megmutathatnánk a gyerekeknek.sóhajtott fel Tom. Tehát. te tudod és én is tudom.

az élő Sally Roe útja keresztezte valahogyan Irene Bledsoe útját. Elmosolyodott.emlékeztette őket újból Corrigan.Kerítünk neked is valamit... Vagy. Marshall bólintott. . hogyan illeszkedik bele ebbe a képbe az az előny. ami történt.ismételte Marshall. . azért intézi az ügyet olyan lassan. amikor neki a feltételezések szerint meg kellett volna halnia. és.szólt közbe Corrigan. Ez azt jelenti. .folytatta Marshall. és az egész gyülekezet most esik szét elemeire emiatt.. Még nem tudom. . .Vagy valaki másnak segít leplezni a Potter-farmon történt eseményt. Az egész ügy mögött vakondokat találunk. Nincs közöttük semmi összefüggés. . Ben egyre izgatottabb lett.Mindebből semmit sem tudtok bizonyítani . szellemi hatalmakat és emberi képviselőiket. összekötötte a harmadik kört az elsővel. . hogy Isten meg fogja ezt nekünk mutatni. arra vár. Megadja nekünk a vázlatot. . .De nincs benne semmi.De van! . és így egy zárt háromszög jött létre.Erre majd később visszatérünk . . Most már kezded érteni.Valaminek a nyomára bukkantál. közvetlenül az után az időpont után. Valószínűleg az igazi. Ben fogta a saját tollát. . de hiszem. vagy hogy mindkét gyerek elfelejtse a történteket.Semmit sem tudsz ebből bizonyítani. . Jól érezte magát. bármi legyen is az.De ez az. hogy csak saját magát védi. akik talán .. amit én fel tudnék használni! .a tanúi lettek ennek. *** 159 .fűzte hozzá lemondóan Corrigan. hogy begyógyuljon a seb Ruth fején. hogy elnémítsa a gyerekeket. Tom hinni akarta. .Be fogjuk bizonyítani. Nem látok semmilyen közvetlen kapcsolatot a Sally Roe-val történtek és az iskolában lezajlott események között.Rajzolt egy harmadik kört is. Lehetséges.. amiről viszont tudjuk. Marshall?! . talán.. hogy mit. mint valami gyermekbántalmazót. amennyire csak lehetséges.Erre majd később visszatérünk .. és a kis ábrát nézegette. .talán . és ezen a három területen a felszínre nyomakodtak. hogy összefüggésben áll azzal.Ez itt a harmadik vakondtúrás: Sally Roe-nak (vagy valaki másnak) a titokzatos halála. hogy a Sally Roe-ügy valamilyen módon kapcsolódik a keresztény iskola elleni támadáshoz. hogy elvették Tom gyerekeit. hogy tényleg így van. csak ki kell töltenünk a réseket. Irene Bledsoe azért tartja vissza. Wayne.Pontosan.. . Nevezhetsz fanatikusnak. amit a Sátán megszerzett a gyermekvédelem módszerein keresztül? Megbélyegeztek engem.Tomnak van két gyereke.. .De.. Marshall visszatette a tollát zsebébe.Egy újabb vonallal összekötötte a második és a harmadik kört.Ha földalatti szellemi tevékenységről akartok beszélni.ellenkezett Marshall. azért rejtegeti őket. .. Tom rámeredt a három körre. Semmilyen harcban nem győzhetünk jelenlegi állapotunkban.De most.Nincs! ... . de megszerezzük.

ritmikus monológját. megpróbált néhány dolgot észrevétlenül feljegyezni.Készíts helyet a barátodnak! Készítsd elő számára a helyet az elmédben..Egyre közelebb jön. a fiatal és csinos tanárnő. nyugodt. hogy a barátod megjelenjen képzeleted képernyőjén! Hogy hívják a barátodat? Kate emlékeztetőül leírt néhány szót.Nagyon jó! Most valamennyien elfoglaljuk a helyünket. Engedd. aztán a nyakadból... és lágy hangon mondta az utasításokat: . a te saját személyiségednek a bölcs részével! Ne felejtsd el. relaxáló hatású ritmusa és hangulata betöltötte a helyiséget. és most a gyerekek lehunyt szemmel hanyatt feküdtek a padlóra terített takarókon. hogyan érzel. Azért jött. A gyerekek pónilovakat.. és mindenkinek mondott valami kedves megjegyzést.. felakasztották kabátjukat. sárkányokat. hogy a gyerekek erre figyeljenek.. . és elkezdtek alakokat rajzolni. az előre meghatározott idő letelte után Miss Brewer lassan ötig számolt.Figyelj! Hallod? . amint a szellő átfúj a hajadon. . fűrészporral vagy megtöltve. ugye? Ez a te új barátod. Az egyik kisfiú átadta Kate-nek a képet. végignézett a gyerekeken. 160 . hívogató földet a tested alatt. Miss Brewer határozott.. mi az. milyen kedvesen néz ki a barátod! Mi van a fején? Csillagok? Csodálatos lény lehet! Kate is gyorsan körbement. lefegyverző mosollyal. hogy a terem egyik oldalán legyen elég hely.. Kate Hogan csendben ült az osztályterem végében. amint a huszonhárom negyedik osztályos a gyakorlatot végzi. és a hetes mindenkinek ad egy darab papírt.. A zene még mindig szólt. amit szeretsz.. majd visszamentek asztalukhoz. tudja.A zene lágyan szólt.. miközben figyelte. Kate a faliórára nézett.. hogy ott lakhasson! Legyen ott neki megfelelő hely! Most pedig beszélgess a barátoddal. ernyedt a tested. Az asztalokat félretolták. lassan és mélyen lélegeztek. és a teremben uralkodó csend elismerésre méltó volt ettől a korosztálytól. szinte hipnotikus hangon olvasott fel egy könyvből: . amit látott. amit rajzolt.Egy pillanatig hagyta. A legtöbb részlet. a te személyiségednek a bölcs része. a szilárd. elrakták a párnákat.Most kiszívják a fűrészport a fejedből. Végül. Hasonlítasz egy rongybabához. mi az. hogy a barátod mindent tud rólad. Mindegyik padsorból egy-egy gyermek szétosztotta a papírokat. hogy haladnak a munkával. ismerősnek hatott a számára.Suttogva folytatta: . aztán a mellkasodból.Érzed. párnákon vagy a kabátjukon. majd csettintett egyet az ujjaival.Ó. és figyelemmel kísérte. . ismeri minden problémádat és fájdalmadat. hogy beszélgessen veled. amit nem szeretsz. egyenletes és ellenállhatatlan. Miss Brewer.. Miss Brewer mindenkit megdicsért. mintha transzból tértek volna magukhoz. A gyakorlat még körülbelül egy negyed óráig eltartott. Süllyedni kezdesz.. A gyerekek már tíz perce feküdtek a földön. Lerajzoljuk új barátainkat! A gyerekek összehajtogatták a takarókat. . de kedves irányítása alatt a gyerekek elővették színes ceruzáikat. ... süllyedsz. süllyedsz a padló felé. karjuk ernyedten nyugodott testük mellett. hercegeket és hercegnőket rajzoltak. majd újból megszólalt. Miss Brewer a sorok között járkált. Elhallgatott. néhányan pedig félelmetes szörnyetegeket. Miss Brewer befejezte nyugalmas.. A gyerekek olyan bamba arckifejezéssel ültek fel. érzed a nap melegét a bőrödön...Hallod a mormolást? ..

de fel lehetett ismerni: egy óriási. A kép egy tipikus negyedik osztályos műalkotásának felelt meg.Ő Ponderey . Kate visszaült helyére a terem végében. Ő is megmutatta a rajzát Katenek.. de nem láttam. . . és leült mellette. pufi arcú pónit rajzolt.Egy póni.Ő Nagylábú . Hamarosan vége lett az órának. mi mindenre rájönnek. mint a tengerészek a süllyedő hajót. Nagyon szeret rajzolni. Úgy hagyták el az épületet.Csodálatos ez a kép.kérte egy másik kislány. . Ebben a városban valóban nem mindennapi gyerekek élnek. a gyerekek sorba álltak. de nem tűz jön ki a szájából. El se tudja képzelni. Sokat ki tud hozni a gyerekekből. professzionális stílusát.Nem.Azért. .mutatta be..Ponderey segít nekem. Miss Brewer leroskadt az íróasztala mellett álló székre.mondta a kislány. tagbaszakadt alakot ábrázolt. . A rajz kiemelkedően jól sikerült. Ma nem láttam őt.Csodálatos ez a csoport. . hogy elveszíti nyugodt.Ugye? Nagyon sokat jelent nekem ez az év.. és kimentek a játszótérre. . . A gyermek egy nagy szemű.Látod a barátomat? Ő egy sárkány.Az alkotó gyakorlat is valami különleges dolog. . Ő már a fejemben él. Fel volt háborodva és félt. és széles mosollyal felsóhajtott: .Ő az én belső vezetőm. . . már régóta ott lakik. édesem. . hanem cukorka! .Miért van ilyen nagy lába? . és mindegyikükben annyi bölcsesség és belátás rejlik.Ez minden alkalommal egy új kaland. hogy rá tudjon taposni vele anyura meg apura meg minden nagy gyerekre.Ó. A gyerekek olyan kreatívak tudnak lenni. és mi barátok vagyunk.Nézd meg az én képemet is! . Hosszasan nézte a rajzot. és bekapcsolódott a beszélgetésbe. Elmosolyodott. . amelynek hatalmas lábakon állt.csodálkozott Kate játékos hangon. .csodálkozott Kate. bár keze kissé remegett.Hát ezzel megvolnánk! Kate közelebb ment hozzá. és találkoztál ma a barátoddal? A kislány szomorúan rázta meg a fejét.És mi ennek az egésznek a neve? Nem olyan ez. Miss Brewer élvezettel és büszkén felnevetett. . Hallottam a hangját. . Nagyszerűen rajzolsz. . és leírt néhány újabb megjegyzést.Hűha! Egy kislány hátrafordult. mint „Az egész agy kihasználása”? 161 . . Kate odament.A képzeletbeli pincémben fogom tartani.Micsoda hatalmas láb! .

és elképzelek . de a fogalmak és a gyakorlatok legnagyobb része a Valós énünk megtalálása elnevezésű tananyagból származik. mint egy ismerős személyt. korlátoktól mentesnek érzi magát.És ez mind benne van a Valós énünk megtalálása című tananyagban? 162 . Ez egy kipróbált és bevált program. . Ez annak a része. saját bölcsességének megszemélyesítése. . amellyel felszabadíthatjuk őket arra. Amint ezt már telefonon is említettem. talán még a saját szüleimtől is. már bizonyítást nyert elméleteknek a legjavát. amely által szabadnak. hogy megbirkózzam minden helyzettel.De honnan jönnek ezek a „belső vezetők” és „bölcs személyek”? Miss Brewer a mennyezetet nézegette. Általában agyunknak csak körülbelül két százalékát használjuk. a felnőttektől. Ezt a tudást a gyermek a saját belső bölcsességén keresztül tudja megszerezni. Miután megalkották ezt a képzeletbeli lényt. annak egyik módja az. Mi természetesen úgy látjuk. Tehát. egy barátot. úgy jelenítjük meg. ehhez pedig szükséges bizonyos mértékű kreatív és intuitív szabadság.És ön ma ezt tette? . amelyeket a gyerekek készítettek? Mindegyik rajz a gyermek belső barátját ábrázolja. érdekes lenne megnézni. Valójában ott rejlik bennem minden ismeret. a többi magától megtörténik. . nagyon sokat hallottam arról. a tudásnak egy olyan felfoghatatlanul gazdag tárháza. és arra gondoltam. és félek a nagyoktól. hogy el tudják kezdeni saját maguk megvalósítását. akkor lehetőségeiknek csak az ég szabhat határt. Ha megtanítjuk a gyermekeknek.Ugye ön nem szülő? . nekik kellene kialakítaniuk a világról alkotott saját felfogásukat. Csak annyit kell tennünk. A tanárok gyakran elnyomják ezeket a képességeket azáltal. hogy képességeit teljesen kifejleszthesse.Hogy egyszerűen fogalmazzak: a tudásnak egy felfoghatatlanul nagy raktára van bezárva rejtett tudatunkban. Azt tapasztaltuk. tanácsokat ad nekik minden dologban. amire ez épül? Miss Brewer elmosolyodott. miközben a megfelelő szavakat kereste. A lényeg az. szabadjára engedem a gondolataimat. a saját eltemetett tudatuktól. amit önök itt csinálnak.Rendben. és ha be akarunk ebbe hatolni. amelyet semmiféle hagyományos tanítási módszer nem képes nyújtani. . és beszélni tud hozzájuk.megjelenítek . . pontosan. . Megnézte azokat a képeket. hogy saját maguktól tanulnak. hogyan csapolhatják meg agyuk többi részének roppant nagy forrásait. hogy a viselkedésnek vagy az igazságnak bizonyos szabályait kényszerítik rá a tanulókra. hogy megszemélyesítjük. hogy minden gyermeknek meg kell kapnia azt a szabadságot. hogyan kell érzékelni vagy felfogni az igazságot. még egy gyermeknek az elméje is. ha az ember egész életén keresztül tanul. hogy megmutatjuk neki. mondjuk. amellyel szembe kell nézniük. . még akkor sem. Az emberi elme. hogy én egy kislány vagyok.Igen. csak egy kíváncsiskodó vagyok. az önálló életre kel. amellyel találkozom. Mi nem tanítjuk a gyermeket arra. Ez egy nagyon átfogó tananyag.Dehogynem. pedig a diákoknak fel kellene fedezniük saját magukat. ez tartalmazza a ma használatos. hogy a relaxációs és a képi megjelenítési gyakorlatok jelentik azt a valós kulcsot.. Csak meg kell ezt tanulnom saját magamtól. amely szükséges ahhoz.És mi az az alapgondolat. egy személyiséget. mindegyik egy belső vezető.Nem.magam előtt egy képet. amellyel feloldhatjuk a gyermekeket. hogyan kell kinyitnia saját bölcsességének és intuíciójának zárját. Ennek megkönnyítése érdekében relaxálok.

hogy igazából nem is tanítjuk.Úgy beszél. az írás. amíg ezeket a gyakorlatokat végzik? Miss Brewer egy kicsit hallgatott. ha ez azt jelenti. hogy egy kicsit kötekedjem .Akkor is.De . szintén megvan a helyük az oktatásnak ebben az általános meghatározásában? Miss Brewer furcsa arckifejezést vágott. ami ellentétes az ő hitükkel. feltételezem. amelyeket a szüleik tanultak valamikor. . a nyelvtan. hogy az. Fel kell készítenünk őket arra.. az alapvető közismereti tárgyak oktatása egészen más lapra tartozik. hanem programozzuk a gyerekeket.Értem. hogy önök itt vallást tanítanak.valójában mit tanulnak meg ebből? Szert tesznek ennek kapcsán valamilyen elméleti tudásra az alatt az idő alatt. Kate tétovázott. mintha valamilyen vallásos dolog folyna itt. mivel meggyőződtek róla.Nos. hogy életben tudjanak maradni ezen a világon. . hogy tudatosan átformáljuk őket. hogy helyes attitűdjeik legyenek.A „tudatos átformálás” kifejezést használta. . ..mondta jegyzeteibe pillantva. a matematika vagy a társadalomtan. hogy nevelés? Ez a gyermekek kiképzése és felkészítése arra.. amit megemlített. egy olyan érv.. amit állandóan hallunk. . és rendelkezzenek a szükséges képességekkel. hogy a saját életüket éljék. hogy azok a szülők kivették gyermekeiket az iskolából. valami olyasmit.Azt hiszem.. hogy fölé emelkedjenek minden korábbi ismeretnek.Változást? . mint az olvasás. hogy megfogalmazza a választ.. Ez nagyon leegyszerűsíti a cél megvalósítását. Kate már unta az általánosságokat.De. De igazából mit is jelent az. kategorizálva és osztályozva..Hát. . és kutassák fel saját igazságukat és személyes értéküket. Nagyon hiányos az a nevelés. de megoldottuk a problémát.Én úgy tudom. ez egy pontos meghatározás. Ez nem vallás. hogy sámánizmust és keleti meditációt kell tanítania a gyerekeknek? Miss Brewer úgy nevetett. amely egyszerűen a gyermekek fejébe tölti ugyanazokat a régi eszméket. mert az nem hozza létre a szükséges változást. A saját szerepét többnek látja. 163 .. de nagyon homályos válaszokat ad.ha megengedi. . . ..Azt hiszem.. mintha egy viccet meséltek volna el neki. minthogy egyszerűen tanár lenne? Úgy látja saját magát. amelyeket alkalmazhatnak egy gyorsan változó társadalmi környezetben. . Ez a fiatal lány lelkesedik a saját munkájáért és tanítási stílusáért. Egyes szülők ezzel az elképzeléssel kerestek meg engem. Ezeket a tantárgyakat nem lehet hatékonyan alkalmazni arra. a számtan és a többi tantárgy egy más kategóriába tartozik.Igen. és kísérleti nyulaknak használjuk őket. hogy az olyan tantárgyaknak is. az olvasás. Ez az egyik leggyakoribb ellenvetés.. ez tisztán tudományos kérdés. amit nagyon gyakran hallunk. . megfelelően elrendezve. . mint aki valamiféle kezelést végez? Miss Brewer elmosolyodott és bólintott.

amit ebben a teremben teszek. hogy mi az. Hogy válaszoljak a kérdésére: igen. . . hogy a társadalom peremén élő. Azt hiszem... .Szóval. Ezt az időt a könyvtárban tölti. Miss Brewer még mindig kedvesnek és teljesen magabiztosnak látszott. Nem kell mentegetőznöm. .Megjelent a foglalkozáson? Azt hiszem. . hogy megoldottuk a problémát. hogy ő is bedob egy kioktató szónoklatot: .Majd megpróbált egyenesen válaszolni: .Ott van. Úgy tűnik. amit itt csinálunk.Tudna nekem mondani valamit Amethystről. ..Minden bizonnyal igaza van.Kate kész volt feltenni a kérdést. . itt fogja befejezni az évet. Kate is bólintott. és ezt meg is lehet érteni. Nem azért vagyunk itt. sőt. és rámutatott egy színes rajzra. Csodálatos emberek. nem láttam. .. hogy Miss Brewer készen áll-e a válaszra. Büszke vagyok arra. teljesen egyhangúan. mint egy leleplezést. Ha a szülők nem tudnak megbízni abban.Igen. megint itt van. Az átélt trauma miatt nem hajlandó részt venni ezen az órán. én Tom Harris barátja vagyok.Nincsenek aggályaim azzal kapcsolatban. hogy kiveszik gyermekeiket az iskolából. Valamint ebben a kérdésben a bíróságok a tanárok mellé álltak. hogy velük dolgozhatom.Nos. akkor azt hiszem. Miss Brewer valóban bámulatra méltóan viselkedett: erős maradt. és mindenekfelett a cenzúrától való szabadságban. Találkoznia kellene velük.Igen.Így értettem.Említette az iskola vezetőségét. a múlthoz ragaszkodó elemeket szórakoztassuk. hogy ők választották ki és hagyták jóvá a Valós énünk megtalálása elnevezésű tananyagot. Feltételezem. mintha ezt mondta volna: Aha! . ami hasznos és építő a gyermekek számára. . . de nem tudta. Emlékezett erre. a póniról? Miss Brewer felállt asztalától. . és ebéd után csatlakozik ismét a többiekhez. és hosszan. hogy már beszélt ezekkel a szülőkkel. . mielőtt bármilyen végső következtetést levonna.Nem bánom. az egyetlen létező választási lehetőség az.Nem volt itt. hogy az iskola vezetősége és a tantestület rendelkezik a megfelelő képességekkel annak eldöntésére. De mondja csak. Amber Brandon az én osztályomba járt. ami magasan a tábla fölött függött.Csak hogy tudja. látogatásának ez az igazi célja? Kate úgy döntött. mutatósan elmosolyodott. és székében ülve felegyenesedett.Amber Brandon az ön osztályába járt ebben az évben? Miss Brewer úgy fogadta ezt a kérdést. és nem is kell semmit titkolnom. az információ szabadságában. Lehunyta a szemét. . . hogy valamennyien hiszünk a gondolkodás szabadságában. ő az! 164 .Miss Brewer bólintott. és az ő számára végzek egy kis nyomozást. ne felejtsük el. hogy magasan képzett szakemberek kompetensek a gyermekekkel való bánásmód kérdésében.

hogy a gyermek eltemeti ennek emlékét és minden ezzel kapcsolatos gondolatot.És ön szerint. vagy belenéz annak az arcába. azt tapasztalta. . . aki akkor Amethystként nyilvánult meg.. hogy mi is történt valójában a keresztény iskolában. hogy elkerülje az esemény fájdalmát vagy megrázkódtatását. amint azt valószínűleg ön is tudja. hogy jobban lássa. ez a kép. ha Amber már eleve úgy került az iskolába. Még egy gyermeknél sem láttam ekkora fejlődést.Értem.. megbízható. Hátborzongató élmény volt! Mint amikor az ember megpillantja az éjszakában lopakodó rablót.Nos. amelynek sörénye és farka ragyogó rózsaszínűbe hajlott.Amber saját belső bölcsességének a képi megjelenítése. Szája hirtelen kiszáradt.Nos.. amelyek meghaladják Amber képességeit. és aki elég erős ahhoz. vagy mielőtt akár egy napot is eltöltött volna a Jó Pásztor Általános Iskolában? Miss Brewer megrázta a fejét.kezdte volna. hogy átvitték őt a keresztény iskolába . de krákognia kellett.És ez megmagyarázza. mondja el! . aki sorozatosan nemi erőszakot követ el! Hát ez Amethyst! Egy kis bíborszínű pónit látott. és Amber között történt.Kate egy pillanatig következő kérdését alakítgatta. A jobb alsó sarokba Amber egy fekete ceruzával gondosan ráírta a nevét. Figyelemreméltóan jó rajz egy tízéves gyermek részéről. Sok tanácsadó. aki bántalmazott gyermekekkel foglalkozik.És mi van akkor. . hogy már azelőtt is történt valamilyen bántalmazás.. . . nem szokatlan dolog.magyarázta Miss Brewer. Miss Brewer elmosolyodott.. . . nem tudunk mindenről. Gyönyörűen nézett ki. hogy Amethyst lépjen a színre. hogy szembenézzen azokkal a problémákkal. . 165 . a Tom Harris ellen tett feljelentés abból a konfrontációból származik. . mielőtt Amber először találkozott Tom Harrisszel. ööö.. hogy Amethystként viselkedett? Jelentheti-e ez azt.Megtapasztalt néhány figyelemreméltó élményt gyakorlataink során. . és nincs benne semmi romlottság. ezért megengedi. hogy megengedjük a gyermeknek emlékeinek kivetítését egy semleges tárgyra.Ha egy gyermek egy számára elviselhetetlen helyzetbe kerül. Amber esetében ott ez a kis póni. és ő beszéljen helyette. hogy a dolgok felszínre hozásának egyik módja az... mint amilyen például egy baba vagy egy bábfigura.. . kis fehér szárnyak nőttek ki mellső lábai fölött. éberen figyelve állt a szivárvány íve alatt. hátsó lábaira ágaskodva... ami ott történt. ami közötte és.Körülbelül egy hónappal az előtt rajzolta.Kérem. aki élénk. hogy már az előtt az esemény előtt is történt valamilyen bántalmazás. vagy igen? Lehetséges. Amber nem tud beszélni arról... hogy Amethyst miért jelent meg és okozott zűrzavart még mielőtt Tom Harrisszel konfrontációba került volna? . én csak a saját véleményemet mondhatom el erről.Kate közelebb ment. Kate egy pillanatig emésztette a hallottakat..Tehát. mint amit például egy bántalmazás jelent. Kate nyelt egyet. mint amit Tom Harris elmondott önnek. . .Ön szerint ez a. pofáján ötágú csillag díszelgett. Nagy szemei szikráztak.

. egy kicsit gondolkodott.És az a másik nő. majd így válaszolt: .Felegyenesedett és megfordult. De nagyon sok ember tartozik még a csoporthoz. . Woodard.Hasonló érdeklődésű emberek lazán szervezett közössége. megvakarta az állát.Majd feltalálta magát.Ön is tagja ennek a csoportnak? . 166 . .Nos. bármikor rendelhet egy példányt a kiadótól. . hm.Például? Miss Brewer elhallgatott. Amber egy szeretetteljes légkörű otthonból származik. . amely ott feküdt az asztalán.Persze hogy van.Sajnálom. béke és más hasonló dolgok tartoznak ide. és elmosolyodott. itt van valahol a címe. de nincs itt. Csodálatos emberek.Claire Johanson? . . . . Miss Brewer odament az asztal mögötti polchoz. Kate-nek maradt még egy kérdése. és vállat vont.Megvan a cím. valószínűleg úgyis mindent megtud róla.. volna itt valahol egy példány abból a tananyagból? Szeretném átnézni.Akkor bizonyára ismeri személyesen Lucy Brandont? . . ökológia. és végigfutott a dossziék címén..Természetesen. tesz még egy próbát.Rendben.Az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ. . kölcsönkérte.Hirtelen eszébe jutott. de ezek szerint még nem tette meg.Hát persze. .Igen.Pontosan mi ez? . az igazgató.Nincs itt Bacon’s Cornerben valamiféle támogató csoportja ennek a dolognak? Valami Élet Társaság nevű csoport? Miss Brewer felnézett az iratgyűjtőből. Ő az egyik vezetője.Itt nincs. Kate is elmosolyodott. . .. Ames és Jefferson jogsegédje. Művészet.Így van. Mondja csak. .Ezt inkább tőlük kellene megkérdeznie. filozófia.De igen. De ha akarja. Kate bólintott.Gyorsan leírta egy kis darab papírra. nem. Mr. Azt hiszem. vallás. Talán ő is tagja a társaságnak? .. Miss Brewer végiglapozott néhány iratgyűjtőt. . ..Kétlem. .. .. Kate-nek tetszett ez az ötlet. Már vissza kellett volna hoznia.? .. . Gondolta.Ööö. .Igen..És ki jelentette meg ezt az anyagot? .

ha megkérhetném önöket.sziszegte Barquit összeszorított fogai között.Ne támadd meg. hogy ez a nyomorult be fog lépni a birtokomra? Ha annyira el akarod kapni. Baál! Strongman küldte őt! . és a területünket szilárdan tartjuk.. Barquit hüvelyébe lökte kardját. mint ez a nagyképű. hogy nyomatékot adjon válaszának..Elhagytad harcálláspontodat. hogy foglaljanak helyet. . . hogy ez a nő szabadon idejöjjön. hogy még életben van.20 Barquit állta a sarat. Az épület tetején áthatolva bekapcsolódtak a megbeszélésbe. Pusztítót nem volt tanácsos figyelmen kívül hagyni. 167 . és sok mindent megtudjon! Barquit olyan gyorsan rántotta ki kardját. Pusztító is eltette fegyverét. . hogy lehet az. . Ő volt Omega hatalmas fejedelme.egészítette ki Pusztító. Ekkor egy ember hangja szakította félbe vitájukat: .Lajhárnak nevezett! . ez a törtető. és szabadon zaklathat minket? Talán nem kellett volna elpusztítanod őt Bacon’s Cornerben? A két kard csaknem összeért. Steele vezette a megbeszélést. kíséretük és szárnysegédeik csapata. . egyelőre. amelyet egy kis konferenciateremben tartottak meg. jobb oldalán foglalt helyet a feketébe öltözött sötét férfi. tőle balra pedig két másik férfi ült.És fontoskodónak is! . orrlyukaiból csak úgy dőlt a kén az erőtől duzzadó mellkasára.És egyáltalán. vagy állj ki velem! Bármelyiket elfogadom! Magasan az Omega Központ adminisztrációs épülete fölött lebegtek. . és készen állt a párbajra. Az asztal másik végén az idegesnek látszó Mrs. miért nem mondtad meg nekem? ..Félreteszem a múltbeli baklövéseket. Az emberek odalent elkezdték a megbeszélést.A Mennyei Sereget elűztük. Steele ült az asztalfőn. sípoló hangot keltett..Majd egy másik oldalról támadott. Szólította őket a kötelesség.És akkor miért nem kaptam értesítést arról. és okádja rá a fenyegetéseket meg a gyalázkodást.Te vak. és körülvette őket őrségük. . állhatatosan nézett Pusztítóra. és sárga szemeivel rezzenéstelenül. Előreszegezte. és sokkal több győzelmet vívott ki mesterének. aki most itt áll előtte. aki sokkal több gonoszságot követett el. felfújt hólyag. és megengedted. hogy az egy éles. A szellemek megmerevedtek a levegőben. Hajlandó vagyok elfelejteni a dolgot. Kezében ott csillogott kivont kardja.Uraim. A Barquit mellett állók könyörögni kezdtek neki: . fontoskodó lajhár! Vagy megalázkodsz előttem. Denning helyezkedett el.

Nem tudjuk. ő pedig természetesen Sybil Denning.Goring egy szúrós tekintetű idősebb férfi volt. természetesen. Sybil.Ön pedig körülvezette őt a táborban? . Goring. .Elárult az a látogató valami mást saját magáról? Mrs.Sybil. . egyszerűen csak utazgat az országban. hogy ismeri őt. a summiti intézményünktől. ki is volt ő valójában. én mindig ezért kedveltem magát: maga szereti az embereket. Mr. ugyebár? A nő egy kicsit megkönnyebbült. hogy Los Angelesből jött. azt állította.Sybil. hogy mindent megmutassanak neki a táborban. az Omega tantestületének vezetője. és Los Angelesből jött. egyszerűen mondott egy nevet.Mrs. Egyszerűen szólva. de tekintetéből sugárzott valami. Mutatott önnek valamilyen igazolványt. nem. milyen szándék vezette.. közvetlenül mellettem ül Mr. amit említettem. szeretnénk feltenni néhány kérdést arról a nőről. szimpatikus megjelenésű ember benyomását keltette. aki már évek óta tagja tanári karunknak.. elvált. Steele. Steele egy kissé tanácstalanul elmosolyodott. mint ahogyan azt először gondolta.Sybil. Milyen célokról beszélgetett vele? 168 . látja mi történt? Egy vadidegen besétált a táborunkba. Hadd mutassam be a jelenlévőket! Mr. szakállas férfi.Most pedig Sybil.Ah. Ha nem válogatjuk meg gondosan. ezt nem lett volna szabad megtennie. hogy ez a megbeszélés talán mégsem lesz annyira komoly. ahol megállapodhat. A másik oldalon. és közben beszéltem neki a központról. és csak ennyit kellett tennie. Most arra próbálunk rájönni.. nem emlékszik? Azt mondta. Azt mondta. . szeretném megköszönni.. és gondosan fésült ősz haja és elegánsra nyírott szakálla keretezte arcát. mert úgy érezte.Például.De Mr. hogy nagyon sok ellenségünk van. . Néhány gyöngysort viselt a nyakán. . Majd újból Steele szólalt meg: . és végül is ez az Omega célkitűzése. megbízik bennük. . . Steele egyre csak mosolygott. hogy eljött. a harmincas éveiben járó. ami bizonyította volna személyazonosságát? . ez súlyosan veszélyeztetheti célkitűzéseinket. . és bizonyára tudja. . Denning egy kicsit el is mosolyodott. ő Gary Tisen. Khull. Mr. mit mondjon.Igen.Igen. próbálja megtalálni saját magát. . egy szabadúszó újságíró és fotóriporter.Összetévesztettem valakivel.Tisen. . Mindenki bólintott a többiek felé.. Bethany Farrellnek hívták. de hazudott: . kinek adunk információkat. keresi velük a kapcsolatot. hogy férjnél van? . Sétálgattunk. Uraim. Denning nem tudta.Nem. ami belevágott az emberbe.Uraim. Milyen nevet mondott? Sybil egy kicsit meghökkent ettől a kérdéstől. Ez az úr a jobb oldalamon Mr. Tisent nyilván ismerik. a tevékenységünkről és a céljainkról. aki a múlt pénteken idejött a táborba. Steele arcán megmaradt a mosoly. egy helyet keres. Ha jól emlékszem. Mrs. Steele egy kicsit csendben maradt. ki lehetett ez a nő.Nos.. bármit. Denning az emlékezetében kutatott.. Steele és Goring mély lélegzetet vett. pontosan ez az. .

hogy Goring tud erről. az bizony fájdalmasan érintette. hogy minden fontos dolgot megkérdeztek.Hm. Goring úgy látta. Aranyból készült.Nos.Nem. .Beszélgettek a Valós énünk megtalálása című tananyagról? Mrs.. A négy férfi csak hatalmas erőfeszítéssel tudta megőrizni önuralmát. . tananyagunkról.Ó. De Mrs. hogy a jövőben jobban fog vigyázni..Ööö. kérem. Ki is az a lány? Nagyon szemtelenül viselkedett. ne aggódjon a történtek miatt! Nincs semmi baj! Tudjuk..A nő próbált visszaemlékezni...Nagy volt. a globális közösség iránti igényünkről. Azt szerette volna tudni. . láttam-e már valaha ilyen gyűrűt. . igen. Kellene ismernem? .... .Hogy nézett ki az a gyűrű? ..szólt közbe Goring. 169 .. az oktatásnak arról a megközelítési módjáról.És látott már ilyet? . Egy furcsa. Egy emlék kezdett a felszínre jönni. . nem tudtam. . Érzelmei kezdtek megmutatkozni.. amikor ez történt. Denningnek megint eszébe jutott az az arc.És még miről beszélgettek? . nem tudom. olyant. Egy láncon viselte a nyakán.. Denning.. ...Hm.Igen. az első pillantás. úgy nézett ki.. Azt kérdezte. Denning egy kicsit meglepődött azon. hogy beszélgettünk a Fiatal Tehetségek nevű tanfolyamunkról.Nem. hogy megpróbáljuk tudatosan átformálni az embereket... tényleg mi adtuk-e ki. mert már szóba került a tananyagainknak az állami iskolákban történő terjesztése.Igazán sajnálom.. mutatott önnek egy gyűrűt. Valaki a nevét betűzi. mintha egy csoportnak a közös ismertetőjele lett volna.És még? . . hogy milyen változásokat akarunk az oktatáson keresztül elérni. Ha jól tudom. mint egy háromszögletű sárkány. Steele is megpróbálta lezárni ezt a beszélgetést. .Az itt folyó programokról. Goring feltett egy rövid kérdést: . és nyilvánvalóan látta ezt már valahol. Ez egy hallható sóhajt váltott ki a többiekből.. .Hm.Bizonyos ön abban. Tudom. arról. mitikus arcot ábrázolt. . . csak azért.. természetesen nem . De azt hiszem. és ahogyan az a nő betűzte a nevét: F-a-r-r-. Tisen rá is csapott az asztalra. milyen munkát végzünk a közoktatásban.. és amit be kellett vallania. hogy korábban soha nem látta ezt a nőt? Ez a kérdés felvetett egy lehetőséget....Mrs.Kézmozdulataival próbálta illusztrálni szavait.. .

megmarkolta Steele-t.A kérdéseit nem nevezném körültekintőeknek. Denning! Uraim. még időben odaér az első órára. ha siet. hogy közénk tartozik.Sybil. Mrs. Azt hiszem. Denning tágra nyílt szemmel szólalt meg: .. Mrs. nyugodjon meg! Biztosíthatom önt arról. 170 . „R-o-e.Nem? .Nagyon köszönjük. . . Mrs. hogy eljött erre a megbeszélésre. Te ostoba! Még nem okoztál elég bajt? Kivágom a nyelvedet! *** Goring rámeredt Steele-re. hogy kicsoda? . Látta a szeplős. Denning nyűg lett a nyakunkon.Köszönöm.” . . és belevájta a karmait. Mindketten tudjuk. A nő ettől megdöbbent. Goring. hogy nem Sally Roe járt itt.. a hosszú. Mrs.Sybil. vörös hajat.Roe! Sally Roe volt! Steele mintha meg se hallotta volna.Sybil! A nő elhallgatott és ránézett. meginnék egy kávét. Steele nagyon zordnak tűnt. elméjét elárasztották az emlékek. Steele közbevágott: .. .. Denning egyre világosabban emlékezett. Ezt nagyon nehezen bírta csak lenyelni. hogy most gyanakszik: Sally Roe életben lehet. *** Pusztító csak úgy köpködte a ként. ön nagyszerű munkát végez itt. . . Mrs.Sally Roe meghalt. mi a teendőnk? Goring rosszkedvűen folytatta: . és nagyon boldogok vagyunk. vagy arról beszéljünk.. a régi baklövéseinket melegítsük most fel. Steele megpróbálta leplezni zavarát.Tanítottam évekkel ezelőtt! Részt vett a Fiatal Tehetségek nevű tanfolyamon itt a táborban! Most már emlékszem rá! Mr. összezavarodott és nem bírt megszólalni. miközben Barquit hiába próbálta őt visszatartani.Kérem. . hogy eljött.mondta a lány.Mrs. Denning megrémült.De mit keresett itt? Miért nem mondta meg nekem. Denning felállt.Mr. Köszönjük. és csendben kiment a teremből. Azt is tudjuk. kőkemény arcot. hogy miért. Néhány héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el. Steele finoman felszólította őt a távozásra: .

..Hadd emlékeztesselek arra.Ez a gondolat felvidította Pusztítót. mit forgat a fejében. hogy itt is felbukkanhat! *** Barquit odaállt Steele és Pusztító közé. Steele nem foglalkozott tovább ezzel a kérdéssel.nyugtatta Tisen. Mr. hogy idejön. . Más dolgok foglalják le őket. . miközben egyfolytában Steele-t nézte. hogy nem kaptunk előzetes figyelmeztetést! Tudnod kellett volna. és az ajtó felé nézett. Steele.Nagyon-nagyon hűséges az itteni vezetőséghez. és kit kellene figyelmeztetnünk. ez elkerülte a Mennyei Sereg figyelmét. Barquit. nagy harcos. mielőtt megjelenne.Azt kértük. akkor az kikerül az ellenőrzésünk alól. mielőtt a dühös ragadozó valami elhamarkodott dolgot tehetett volna. hogy figyelmeztessünk mindenkit: számítsanak arra. Steele! Ha egyszer egy ilyen információ kijut ebből a szobából.csodálkozott Steele. hogy senki ne zavarjon minket . egy fiatal munkatárs dugta be a fejét. és akkor megtakaríthattuk volna ezt a problémát és ezt a szégyent! Pusztító egy kicsit lehiggadt. . aki állítólag halott? Mennyire lehet közismert ez az információ az alacsonyabb tisztséget viselők soraiban? Ne legyen ostoba.Valóban azt javasolja. . és egy diák. hogy megjelenik náluk egy nő. és nyilvánvalóan ön sem gondolt arra. Goring részére. Az ajtó kinyílt. . . Denninggel tette. Kontár! Ostoba! Idióta! *** Goring csak bámult.Ki lehet az? .kérdezte hangosan Steele.Sybil nem jelent problémát. . mint ezt Mrs. *** Pusztító végül hátralépett.Figyelj csak! Éppen most tettünk szert egy újabb előnyre.El fogjuk őt csípni.Előnyre tettünk szert? Pusztító csak önelégülten mosolygott. A fiatalember egy barna borítékkal a kezében belépett a szobába. és egy kicsit szelídebb lett.Kérem . Én inkább azt szeretném tudni. . hogy Roe merre veszi az útját? Nem tudjuk. Van itt egy különleges küldemény Mr. . nem erővel. *** Kopogtak az ajtón. De imáik egyre gyengülnek. . *** 171 .Rendben van! Elismerem! A Mennyei Sereg Isten szentjeinek imáira válaszolva egyelőre elrejtette őt előlünk. .Ki az? .értetlenkedett Tisen. . de lopakodva és ügyességgel. A Bacon’s Corner-i szentek meglehetősen aktívan vesznek részt ebben a csatában. . hol fog Roe legközelebb felbukkanni. Ezenkívül. és kifejne belőlük információkat.Bocsásson meg.Én nem aggódnék emiatt . hogy valaki a szoba felé tart. kinek mondjuk el? Miből találjuk ki.Pusztító látta.szólt közbe Goring. .

.Ezek szerint. . valamint Amesszel és Jeffersonnal. Információkra vadászik. Miközben minden gonosz szellem azt figyelte. Valami védelmezi őt! Azonban Goringra ez nem gyakorolt különösebb hatást. hogy ez az első küldemény. Mind a négyen döbbenten és félve nézték a levelet. Goring felvette Sally Roe Tom Harrishez címzett levelét. amely már nagyon sokat utazgatott.Brandon teljesen biztos benne. és úgy gondolták. és biztosítom magamnak a további szolgálataikat. Ez a nő teljesen össze van zavarodva. Ő ellenőriztette az Élet Társasággal.Ez a két hírnök egy érdekes fejleményre bukkant a Bacon’s Corner-i postán. hogyan halt meg Von Bauer olyan hirtelen. amint a fiatalember átnyújtja a borítékot Goringnak. azokkal az ügyvédekkel. Pusztító utasította őket. Goring kinyitotta a borítékot. Úgy döntöttem. Goring elolvasta a levelet.És talált is . és nagyon érdekelte. Azonnal engedelmeskedtek. Steele elolvasta a beszámolót. majd ezt mondta a többieknek: . Gyorsan átolvasta. Steele továbbolvasta a levelet.Két szellem is jött vele. a dolgok értelméről és kétségbeesésről ír. Khullra pillantott.Hm. Sally saját kezűleg.szólt elismerően. A summitbeli embereink felnyitották.. . és Mulliganhez. hogy megjutalmazom őket. Vihorásztak és fecsegtek a dicséret miatti örömükben. a rendőrhöz fordult vele. . hogy álljanak a háta mögé. majd pedig ujjongó örömöt éreztek.Nagyszerű! . 172 . de megpróbáltak nem túl hangosan fecsegni. Sally Roe-nak ez a levele a múlt héten érkezett a Bacon’s Corner-i postahivatalba..Előhúzta Sally levelét a már nyitott borítékból: egy spirálfüzetből kitépett lapokra írta. . Pusztító megmagyarázta a dolgot: . Egy kis levélboríték és egy háromoldalas levél hullott az asztalra. Azután eszébe jutott. állandóan erkölcsről. és fel fogok fedezni néhány dolgot. mi történt a Log Cabin kávézóban. Ők továbbították Summitba. Goring átfutotta a Summitból érkezett levelet.Summitból küldték. hogyan történt a Von Bauerrel való összecsapása. „Még egyszer végig fogok menni néhány régi eseményen. A négy férfi szinte egyszerre pillantotta meg a boríték bal felső sarkába írt nevet: Sally Beth Roe.” Szóval ezért járt itt. Goring szólalt meg elsőként: . . . Nézzék csak meg. .mondta Goring undorral. *** A fiatalember kiment.Ennek ellenére elveszettnek. és meglehetősen zavart arckifejezéssel rázta ki belőle a tartalmát. akik ezen az ügyön dolgoznak. hogy ez a legelső levél. összezavartnak tűnik.Roppant nagy pszichikai erővel rendelkezik. Erre a megjegyzésre valamennyien odacsődültek Goring mögé. hogy azonnal látnom kell.. Bemutatkozik. Ó nem! Leírja.. jókedvűek voltak. úgy tűnik.Méghozzá Tom Harrisnek.Igen. Lucy Brandon felfedezte. Sally Roe leveleket ír! Steele szélesen mosolygott. .

.De ahogyan most állnak a dolgok.Ha Tom Harris tényleg megkapja ezt a levelet.Nem fog-e ragaszkodni a törvényesség betartásához? Goring elmosolyodott. Goring összefoglalta a teendőket: . hogy vegyék rá Brandont. csoportosulásnak -.. hanem küldje el őket Summitba. hogy az ő érdekeit szolgálja a velünk való együttműködés. .kérdezte Steele. hogy visszatartja ezeket a leveleket? .lelkendezett Pusztító. ..Igen. . Nagyon sok autó parkolt a ház előtt futó utca mindkét oldalán.foglalta össze Goring. mivel a per már folyamatban van. Látják ezt? További leveleket akar írni.Maga Sally Roe lesz az. *** A két hírnök Pusztító mögött összevissza fecsegett.. mit tud és mit tervez! A négy férfi összenézett. akik nem kizárólag Bacon’s Corner körzetéből érkeztek.Azonnal konzultálunk Mr. Ma az Élet Társaság találkozót tartott. Sally Roe tulajdonképpen elárulta nekünk saját magát. hol bélyegezték le. Ha hozzájárul. hanem más településekről is. biztos.De vajon megbízhatunk-e Brandonban. és a ház is megtelt emberekkel. és ezáltal megtalálhatjuk őt. fontos dolgokat tudhatunk meg a tartalmából.Nem.. . egyre erősebben fogjuk tudni irányítani őt minden egyes levél után. megtudhatjuk. Ez lehetségesnek tűnt. akkor. Ez nem valamiféle formális alkalmat jelentett. hanem egyszerűen együtt töltötték az időt. ha nem működik együtt velünk. Khull. hogy azonosuljanak egymás érdekeivel. Egymásra néztek. Mr. Santinellivel. ha meg tudjuk őt győzni arról. . Emellett. amely Élet Társaság néven vált ismertté mindenki számára. John pedig mérnökként és festőművészként tevékenykedett. a ház pedig megmaradt Claire és John kényelmes főhadiszállásának. amely nagyon megfelelt céljaiknak. hogy nem.. Khull elmosolyodott. Claire az Ames. . Egészen biztos. mihelyt megérkezik. Goring felnézett.Goring hangulata kezdett felderülni. .Felmerült egy nagyon kijózanító kérdés: . akkor üzenetet küldünk az Élet Társaságnak. és akkor. . John Schmidt egy nagy fehér házban lakott a város szélén. De mindenekelőtt ők alapították és képezték a fő hajtóerejét annak a mozgalomnak . amellyel szabálytalanságot követ el.Ha a többi levelet is sikerül elkapni. rendkívül értékes lesz a számunkra. beleértve ebbe Brandon perét is. Jefferson és Morris Ügyvédi Iroda jogsegédjeként dolgozott. hogy Sally Roe végül elárulja nekünk tartózkodási helyét. A ház valamikor egy hatalmas farm központi épületeként funkcionált. 173 . ez nagyon fontos kérdés.. ön.. majd bólintottak. hol tartózkodik. Túl sokat veszíthet. ellenőrizhetjük. aki a kezünkbe fogja adni saját magát! Claire Johanson és barátja.. de később azt a farmot több kisebb részre osztották. megbeszéljék az új felfedezéseket és látásokat.baráti körnek. és ezáltal véleményem szerint jelentős előnyökre tehetünk szert vele szemben .Egy Júdás! . Ez mindennek a végét jelentette volna. ne kézbesítse a további leveleket sem. és nyáladzott az élvezettől. Ez a terv használhatónak tűnt. élvezte ezt a gondolatot.

egy farmer. .Köszönjük. az általános iskola igazgatója is eljött a feleségével együtt. akkor az vagy. s úgy viselkedtek. A játékot Amber vezette . Gondolom tudjátok. Megjelent több fiatal farmer is. a gyorsposta egyik teherautó-sofőrje. . Claire élettársa. hogy inkább valami más ott folyó tevékenységben kellene részt venniük. vagy bármi mást. ahol a berendezést a padlón elhelyezett párnák jelentették csupán.És ezek a ti számotokra is nagyon hasznosak lesznek. Egy népszerű hangszeres trió .egy fuvola. aki elhozta egy másik ügy rövid kivonatát. James boldogan áll majd rendelkezésetekre. mintha pónilovak lettek volna. James talált néhány bírósági döntést. az ASzJE ügyvédje foglalt helyet.aki most Amethystként ugrált. egy ács. egy gitár és egy cselló . Hétköznapi emberek voltak .nevetett fel John tapsolva. . akkor ott vagy. amelyet az ASzJE ott megnyert.Ha lenne valamilyen kérdésetek. sacramentói ügyvédnő. és a bölcsesség szavai áradtak belőle.Tudomásom szerint Mr.mondta. és meghallgatták vendégüknek. egy gyógypedagógus. . Azzal töltötték az időt. . és nyugodtan. A hátsó udvaron egy hatalmas szőlőlugasban mintegy tucatnyi ember ült kényelmes székeken. amely jelentős mértékben hozzájárult a győzelemhez. míg mások azon gondolkoztak. és Miss Brewer. ha találunk valamit. és relaxáltak a lendületes ritmusú zenére. Ha egy nyílt prérit látsz magad előtt. Ha bármire szükségetek van. Ezenkívül megjelent ott még egy nő. néhányan közülük élvezték a zenét. John Ziegler és a KBZT munkatársai készek közölni mindent. hogy nagyon kevés új hírt kapunk. Mr. semleges helyzetben telepedett le John. 174 . A hátsó udvar egyik sarkában egy hinta mellett néhány kisgyermek ugrándozott a füvön. egy rövid hajú. készségesen a rendelkezésetekre bocsátunk mindent: embereket. hogy Chicagóban figyelemmel kísérik ezt az esetet. és szabadon futkároztak benne . Lenore. miközben átadta az anyagot Jeffersonnak. aki a negyedik osztályosokat tanította a Bacon’s Corner-i általános iskolában. Az ajtó közelében. Az egyik emeleti hálószobában.Sínen vagyunk! . egy házaspár. Claire királynőként ült íróasztala mögött. egy írónak a véleményét a zen buddhizmusnak a földművelésben történő alkalmazhatóságáról. Lótuszülésben úgy zúgtak és zümmögtek. karcsú. .Sok hasznos párhuzamot fogtok találni ebben az ügyben . Claire hálásan elmosolyodott.Erről jut az eszembe . ágaskodott. . akik egy óvodát vezettek. Woodard. és átvette a dossziét. fiatalok jógáztak. vele szemben pedig Lucy Brandon ült. az asztal egyik oldalán Gordon Jefferson.Minden dolog olyan. Alkosd meg a saját világodat és légy benne szabad! A gyermekek tehát megalkották saját világukat.legalábbis addig. Ott ült a helyi farmerszövetség elnöke. A Lenore-nak nevezett nő elmosolyodott. hogy kicserélték gondolataikat. dokumentumokat.Pompás! .Természetesen tudjuk. és furcsa kábulatban hallgatta a zenét.A nappaliban a művészetek kedvelői egy rögtönzött kis hangversenyt élvezhettek. mint amilyennek látod.vetette közbe Claire -. mint egy sportcipőket bemutató fotómodell. . Szőke volt és jóképű. Ha fekete lónak látod magadat. . .tudattágító hatású zenét játszott. ameddig a kerítés megengedte.válaszolta Jefferson. mint egy méhkas. Claire földszinti irodájában zárt ajtók mögött egy rendkívül fontos megbeszélés zajlott. magabiztosan viselkedett.

. .ellenezte Claire. mely a gyermekvédelemmel szemben merült fel? kérdezte John.Dehogynem.Nem piszkálhatjuk ezt az ügyet.Ez egy folyamat.Nem. Vigasztalódjunk azzal. rejtőzködésre kell kényszerítenünk a keresztényeket. . .Ráadásul nem tudhatjuk.Nem tudjuk. hogy John nem komolyan beszélt.Egyelőre visszatartottam.mondta John.Nos. ..Egyáltalán nem olyan komoly dologról van szó. .kérdezte Claire. és ha megpróbálnának feltárni valamit. . .Esetleg felhívhatnánk a gyermekek bántalmazásának forródrótját. . de az biztos. aki csendben figyelte őket. ha Tom Harris ezeket megkapná. bár tudta.Mit csináltál vele? . Először meg akartam veletek beszélni. 175 ...figyelmeztette őket Lenore. azt soha többé nem veszítjük el. Gordon? Gordon Jefferson azonnal válaszolt: . . azt fel tudnánk használni. Nem így van. .Nem lehetünk elővigyázatlanok.Hány levél jött eddig? . amire ez a rendelet nem vonatkozik.válaszolta Jefferson. .Az idő nekünk dolgozik . Lucy Brandon felé fordultak. mit tartalmaznak ezek a levelek. és Irene Bledsoe már ezzel is elég nagy terhet vett magára. hogy bármilyen valós veszélye lenne a dolognak a számodra. ez az ügy a tárgyalásig nemigen kerül az érdeklődés előterébe .Ne aggódj! Túl sok hatalom képviselteti itt magát ahhoz. . aki a sajtón keresztül figyelemmel kíséri az ügyet. A bírónő utasította a sajtót. . Viszonozta pillantásukat.tette hozzá Claire. mi vagy ki áll a dolog mögött.Így van . Valami betegesen rögeszmés embertől származnak. és nem vállalhatunk semmilyen kockázatot . hogy tartsa távol magát ettől. Claire lefegyverzően rámosolygott. A beszélgetésben kis szünet állt be. és idegesen elmosolyodott.tréfálkozott John. ha találnánk valamit.tűnődött Jefferson -. hogy semmiképpen sem használna a te ügyednek. Továbbra is menekülésre. Figyelj.Hát .. .. Ezzel Jefferson is egyetértett. és feljelenthetnénk Harrist mások gyermekeinek bántalmazásáért . John csettintett.Nagyon nagy dolgot kértek tőlem. gondolkodott.Mi a helyzet Harris problémájával.Tegnap érkezett a második. . Lucy csendesen ült.erősítette meg Jefferson.Jól tetted. . Lucy! Ezek a levelek egyáltalán nem törvényesek. egyszerre csak egy esettel foglalkozzunk.Legyetek türelmesek . de még nem tudták meggyőzni. . hogy ha egy területet egyszer már megnyertünk. . Az ilyen leveleket egyébként sem lenne szabad kézbesíteni. Claire megrázta a fejét. . Ez rendszeresen megtörténik. az a rendelkezés megsértésének a látszatát keltené.

De a pénztől függetlenül . Mire másodszor fordult. Jefferson készen állt a válasszal: . Dr. meg kell szabadítanunk befolyásuktól a felnövekvő nemzedékeket.Így fogjuk csinálni.tette hozzá John. Harshall Hogan is. és vallomást tehet a nevében. hogy néhány gyanús emberrel is kapcsolatba kerülünk ebben az ügyben.. gondolj azokra a gyerekekre. nagyon jól tetted. elképzelhető. az emberiség javát szolgálja. és az ott parkoló autók mellett.kérdezte Lucy. Mandanhi benyújthatja a bíróságnak a vizsgálatainak eredményét Amberről. hogy aggódnod kellene miatta. ugye? . Ha megnyered ezt az ügyet.Igen. akiknek a jövőbeni sorsát ez az ügy befolyásolhatja! Ha fel akarjuk építeni a békének és az egységes világnak a jövőjét.egészítette ki Claire -. . .És gondolj arra.Rendben van. Majd egy kicsit halkabban hozzátette: . a zúgástól és az énekszótól rezegtek az ablakok.Semmi baj . BBS 980. . A kislányodnak még csak a tárgyalóterem közelébe se kell mennie.nyugtatta meg Claire. . akkor nem indítjuk el ezt az ügyet. hogy hova kell továbbítani a leveleket? Lucy emlékezett rá. helyes. a beszélgetés folytatódott. . nem hiszem. Nem tudhatjuk. mihelyt a postára érkeznek. nem fog róla tudni senki. miközben a kezében tartott magnetofonba beszélt: GHJ 445. CJW 302. Lucy végül elmosolyodott és bólintott.A Summit Intézethez. Lucy.Pontosan így van .Az nagyon jó lenne.Tudod a címet. . A zene kitartóan szólt. Csak biztos akartam lenni. HEF 992. .Tudod Lucy. . .. az egy egész halom pénzt jelent majd neked. . hogy mi ennek a dolognak a tétje. milyen trükkökkel próbálkoznak.Megértünk . Tudod. Valamennyien egyetértően bólintottak. Azonnal elküldöm a leveleket. az Élet Társaság nagyon eredményes napot zárt. 176 . Mindent egybevetve.Helyes. akkor le kell számolnunk a keresztényekkel. .A noteszembe írtam fel a címet. Végül is a gyerekek érdekeit tartjuk szemünk előtt .helyeselt John. .magyarázta Claire nagy őszinteséggel a hangjában.. megvolt az összes rendszám. El tudjuk őt szigetelni ettől az ügytől. hogy ez káros lehet Amberre nézve. Nem esett nehezére lassan elhajtania a ház előtt. hogy így van.És Amber? .Igen.Ha úgy láttuk volna. Ez az ő javukat. Jefferson a biztonság kedvéért még egyszer megkérdezte: .

Akkor legalább tudnám. akár rosszul. A pancsolómedence . az ugyanannyira csak véletlenség. de a hintákon meg a mászókákon már gyerekek játszadoztak. én vagyok az igazság végső döntőbírája. a szellemem és a viselkedésem fölött. mint aminek én hittem. Úgy nevezték ezt. Az étlapot kicserélték. amit biztosan tudnék. Ha már egyszer elfogadtam ezt a gondolatot. hogy hol vagyok.üres volt. s emiatt meglehetősen forgalmas kikötőhelynek számított a régióban. és örülhetnék ennek. de csak az árak változtak. aki el tudom bírálni a saját értékeimet. ami számít. mint egy gyerek. Ami a városközpontot illeti. semmiféle Istenfogalom vagy értékrend nem gyakorolhat hatalmat az akaratom. Úgy éreztem magam. Sally most Fairwood vendégszeretetét élvezte: ez a vidéki kisváros egy nagy folyó mellett terült el.21 Kedves Tom! Szeretnék valamit biztosan tudni. Akkor legalább tudnám. alig félórányira. hogy szaladjak és fussak. hogy bárcsak lenne már valahol egy kerítés. Nekiszaladhatnék. Bár az Omega Központ a városka fölé magasodó hegyek között feküdt. hogy „maximális autonómia”. mint én magam.és végül azt kívánta. tudom. A város közepén lévő park ugyanúgy nézett ki. Fairwood nem sokat változott az elmúlt tíz év során. alkotok vagy teszek hozzá valami. hogy a játszótér nem változott. De fennállt egy csapdája ennek az egész szabadságnak: el kellett fogadnom azt a gondolatot. hiszen bármit csinálok.a melegebb időre várakozva . amiben akkor hittem: hogy én magam képviselem a legnagyobb tekintélyt a saját életem fölött. akkor is ott maradnék a kerítés közelében. Eszébe jutottak a régi dolgok. Amikor elkezdtem a középiskolát. hogy csak véletlenségből létezem. már létező dologhoz. de a gyerekek 177 . ósdi pénztárgép is ott állt a régi helyén. hol vagyok. De most nem tudok semmit. Lenne valami. hanem minden létező dolog. De akkor hol rejtőzik a dolgoknak az értéke? Miben található az én saját életemnek az értéke? Így tehát ez az egész „maximális autonómia” egyáltalán nem azt a nagy felszabadulást és örömöt jelentette. mint ahogyan az emlékezetében megmaradt. és ezt mondhatnám magamnak: „az udvaron vagyok”. és ez rossz érzést jelenthetne a számomra. Mindegyik oldalon teljesen azonos szöveg és menüsor szerepelt. de előbb-utóbb minden nagyobb településen ki kell hogy alakítsanak egy sétálóutcát. hogy újból megismerkedjen a településsel. még ha végtelen szabadságot élveznék is arra. Felidézett magában mindent. pusztán az időnek és a lehetőségnek vagyok a terméke. Sallynek az jutott az eszébe. utána lehetetlenségnek tűnt elhinni. akinek megengedték. a régi wurlitzer és a csúnya. és nemcsak én magam. Vagy átmászhatnék a kerítésen. Akár jól érezném magam. és hogy semmilyen hagyomány. minden üzlet ugyanaz maradt. Végig akarta járni a város utcáit. Sally elidőzött és elrejtőzött itt a hétvégére. Nevezze büszkeségnek. nagyon élveztem azt a gondolatot. még az Állj csak meg egy kicsit nevű gyorsbüfé is működött. az egyedüli személy. Épült egy új sétálóutca a várost átszelő főút északi végén. kék. hogy egy végtelenül nagy udvaron játsszon . Az ilyen gondolatok nagyon csábítóak. és azt mondhatnám magamnak: „ó. az udvaron kívül kerültem”. hogy van valami is. nem sietett a látogatással.

és egy újabb levelet írt. Sally! Ne szaladj el! 178 . amiket kivált belőlem.kicserélődtek. Az utca túloldaláról.Nem félnek tőlünk. Ó. Igazán nem rossz hely ez a város. a kábítószerek. háromszögletű tábla: SCHRADER MOTOR INN. Nathan a város egét tanulmányozta. Sally. ahol ment. illetve nem is akart látni. és olyan unalmas volt. . A jelenlegi módszereinkkel csak ma tudjuk üresen tartani azt a motelszobát. Elkísérte néhány barátja.mondta Nathan. Nem vádolhatom azokért az érzésekért. a kiábrándulás és a módosult tudatállapotok annyira elmosták. erre még nem járt. és megbabonázva meredt a feliratra. Tudniuk kell. Mindkettő olyan sokáig volt eltemetve.Meg is akarja találni. amit már tíz éve nem látott. sem azért a különös konfliktusért. hamarosan a saját gyerekeiket küldik ugyanarra a játszótérre. meg nem is. ne arra! Kiterjesztették szárnyukat. Sally elrakta jegyzetfüzetét a vászonszatyrába. és letelepedtek a gyalogjárón az arra elhaladó magányos. hogy a lány jobbra fordul a Schrader sugárúton. hogy megállt volna. hogy itt maradjak és felélesszem őket.Még nem találta meg . . Sally anélkül. Ó! Az a virágüzlet! Emlékszem rá! Végül megpillantotta azt a táblát. HETI. elsuhantak az alattuk elhaladó autók fölött. Néhány kirakat nagyon ismerősnek tűnt. körülnézett. és én nem hibáztatom őt ezért .Pusztító őrjáratának itt kell lennie a közelben. Ezen a helyen együtt rejtőzik a legboldogabb és a legkeserűbb emlékem. merre menjen. miközben válla fölött újra meg újra hátranézett. ugyanazon az oldalon. Azt gondolom. Nem változott meg! Még mindig megvan az a motel! Tal odaállt közvetlenül mögé. De szerintem ez kedvez nekünk. átment néhány útkereszteződésen. alatta pedig egy kisebb táblán ez állt: KONYHÁK. csak pont ott nem. Tal egyetértett. és elrugaszkodtak az épülettől.Ekkor meglátta.szólt megértően Tal. hogy nagyon biztosak a dolgukban. az Első Nemzeti Bank épületének tetejéről figyelte őt Tal. függött egy nagy. . enyhén megdőlve bekanyarodtak a sarkon. fáradt utazót közre fogva. . Nathan és Armoth. hogy ugyanott hintázzanak. De emlékeznem kell. akik tíz évvel ezelőtt itt töltötték az idejüket. NAPI. A három harcos egy pillanatra sem tágított mellőle. nem tudta eldönteni.Hopp! Nem. ennyi az egész. Közvetlenül előtte. hogy kényszerítenem kellett magam arra. és éppen indulni készült. ezen az utcán már jártam. Sally egy kicsit zavartnak tűnt. Megtorpant. hogy itt vagyunk. Sally. Már mindegyik utcán járt. Azok a gyerekek. . Nathan megszólította: Nem. HAVI DÍJSZABÁS. elhaladt néhány gyalogos mellett. Megfordult. és a másik irányban indult el a Schraderen. .Mozgolódik . . .Azt hiszem.figyelmeztette őket Armoth. erre jártál. Légy erős. nem is akarja. Nem. ahol kellett volna. amit érzek. Segítenünk kell neki. Fordulj meg! Megtorpant. amint ott ült a parkban egy padon.

. de ebben elbizonytalanodott. . Elég volt a menekülésből! Nyugodtan állt a járdán.. úszómedence sem tartozott hozzá. . Igen. amihez konyha is tartozik? A hölgy végignézte a nyilvántartást. és milyen régen volt már! Még amikor a pergola alatt elhaladt. hogy feltettek neki egy kérdést. Lehet.. Ezeket a növényeket azóta telepítették ide. Nem. előtte és mögötte mindenhol parkolót alakítottak ki. Ha tudni akarod az igazságot .. de továbbra is parkolóként működött. . Megszállt már itt valaha? Sally alaposan megnézte a nőt. Az iroda bejárata ugyanúgy nézett ki. de nem tudott. Az első alkalommal nem fordított túl sok figyelmet a dolgokra. ebben egészen biztos volt. háromemeletes. a járdaszegély akkor csupaszon terült el. hogy az épületet átfestették.Helló . Egyre jobban emlékezett erre a helyre. nem a 302-es szoba? A hölgy felvonta a szemöldökét. Az utca túloldalán az a parkoló tulajdonost váltott. ugyanakkor tudta. igen. Nem nevezhető drága helynek. Egy vasáru-kereskedés állt a sarkon. A harmadik emeleten . és az iroda ajtajához lépett.De.Hm.. Valamikor nagyon-nagyon sokszor végigment ezen a járdán. . Új tulajdonos vagy új alkalmazott lehet. hogy meg kell tennie. csak átváltozás van. akkor is.Ööö. A saját hangját hallotta. Mi értelme ennek? Miért kell felbolygatni a múltat? Szükségtelennek érezte.Segíthetek valamiben? Sally még mindig a saját hangjára figyelt. Tudta. pontosan. Van szabad szobájuk. De végig akarta csinálni. de emlékezett arra. L alakú épület volt.A magasabb rendű lényem parancsolta. csak úgy itta magába a látványt.El akart szaladni.Igen. . Nem akart szembenézni ezzel az emlékkel. Újból látnia kell mindent. még soha nem találkoztak. amint a múltból visszhangzott: Végül is halál nincs. Csaknem tíz hónapon keresztül ez jelentette az otthonát. akkor is azt érezte. Sokszor betért abba a virágüzletbe. Kinyitotta az ajtót. Milyen rövid időszak.ugrott be valahonnan egy emlék az agyába. semmi luxus. Megfelel? . Az épület vége felé felismerte a 302-es szobát. 179 . . Az egyik vendég éppen ezen a hétvégén hagyta el a motelt.. Egy nagy. hogy egy kicsit irracionális a viselkedése. az jó lesz. és pillantása végigfutott a vasrácsos függőfolyosóra néző kék ajtókon. A Schrader Motor Inn semmit sem változott.köszönt rá egy kedves hölgy a pult mögül. Lassan megindult. akkor szembe kell nézned vele. Meg kellett történnie . Véletlenül. mint ahogyan emlékezett rá.bátorította Tal -. amit tett. és még mindig ott díszelgett az utcára hosszan kinyúló pergola is. hogy valamikor egy vegyesbolt működött abban az épületben. Felnézett a harmadik emeletre. ha fájdalmas. hatvanszobás. Szerencséje van. mintha cipője odaragadt volna a kövezethez.

A lépcsőt új. a vitrinek semmit sem változtak. és úgy látta. A konyha. zöld szőnyeg borította. A mosogatón még mindig ott díszelgett a barna repedés. Amikor utoljára látta ezt a rácsot. most egy szürrealista virágvázát ábrázoló képet talált ott. Ez további munkát ad majd a westhaveni barátodnak. Alig emlékezett rájuk. Az edények és a serpenyők ugyanabban a pohárszékben sorakoztak. Egy mentőautó is megérkeztek. és kitalált egy rendszámot is. a Nelson Nyomda és Könyvkötészetre nézett. és nem élvezhette a szabadságot. és a mentősök összevissza szaladgáltak. . átvette az egyheti bért és az óvadékot az esetleges károkért. Tudta. elfordította a kulcsot és benyitott. Csak abban reménykedett. akkor bilincs szorította a kezét. hogy benézzen. . amely a parkra és a mögötte lévő üzemre.Alkalmanként. A vitorlás jobban tetszett neki. Érezte a hatalmas kezek fájdalmas szorítását a karján. hogy az ajtófélfát kicserélték. és érezte. A hölgy méltányolta a készpénzt. 1979-es gyártmányú Ford Mustanggal érkezett. A szoba végében. Az ofszetnyomó gépeknek ugyanaz a morajló hangja hallatszott belőle most is. Néhány dolog megváltozott. hol található az ágy. amint végigvezették őt ezen a függőfolyosón. és azt is tudta. Nem tartotta szükségesnek. 180 . Villogtak rajtuk a megkülönböztető jelzés fényei. és beírt egy fiktív címet. amikor Marshall megállt a ház előtt. és nem kér személyi okmányokat. a mosogatótól balra. Sally kitöltötte.Ember. de a régi helyén állt. Az ajtóbiztosító láncot megjavították. Meg kell tudnia az autók tulajdonosainak a nevét. Visszafojtotta a lélegzetét. Majd a következő rovatban azt állította. Majd visszaemlékezett arra. hogy a hölgy értékelni fogja pénzének zöld színét. Kirohant elé az autóhoz. és végigment a függőfolyosón. Sally emlékezett a kopott. ami akkor futott itt végig. Maria Bissell néven jelentkezett be. Eltemetett emlékeiből megelevenedett a parkolóban álló rendőrségi autók képe. hol jártál? Marshall remekül érezte magát.. Odaért az ajtóhoz. A hálószoba mellett nyílt a fürdőszoba. A hölgy átnyújtott neki egy kérdőívet. Átnyújtotta Sallynek a kulcsot. a sok ismeretlen kíváncsian kukucskált a félrehúzott függönyök mögül. Oda egyáltalán nem akart bemenni. hogy a csuklója szabad. Felért a harmadik emeletre. lakóhelyeként a kaliforniai Hawthorne várost jelölte meg. hogy a többi szállóvendég kinézett az ablakon. Megfogta a korlátot. hogy egy kaliforniai rendszámú. *** Ben szinte magánkívül volt. Kicserélték a kanapét.Megszereztem ennek a mi kis Élet Társaságunk néhány tagjának a rendszámát. egy boltíves átjáró mögött húzódott meg a hálószoba. barna szőnyegre. A falon valamikor egy vitorlás hajó festménye függött. hogy a szobában áll egy nagy beépített szekrény.

Még egyszer megnézte a fotókat. és követte őt az ebédlőbe. Valami elgondolkodtatta őt. és a helyi állam nyilvántartójától is. . mint amire számítottam.Marshall. Marshall elolvasta a jelentést. Massachusetts.sóhajtotta. . Ben izgalmában megragadta Marshall vállát. . .. miközben türelmetlenül indult vissza a házba. Mindketten megerősítették.Hát nem izgalmas? . . hogy jobban lássa. hogy ez Roe. ahol a letartóztatás történt. ösztövér és kábult nő minden porcikája azt jelezte.. Bev éles hangján megszólalt: . .kiáltott fel Ben. Fairwood..Ó. Ben nem vesztegette az időt. ez a nő teljesen le van pusztulva! Jól látta. és ujjával ütögette a fényképet. félig kábítószeres csavargó néz rájuk a fényképen. ..Teljesen meg voltak döbbenve. . hogy beszéljek Abby Graysonnal.Chuck. tíz évvel ezelőtt. Marshall meghökkent. . A letartóztatáskor készített fotók soha nem mutatnak igazán hízelgő képet az emberről. .Fairwood. .Ez az ügy egyre szaftosabb! Mik a részletek? Ben rámutatott egy rövid rendőrségi jelentésre.Meglehetősen bizarr. ..Ben magyarázni kezdett: . akit a Potter-farmon találtunk! De biztos. . Csak annyit tudott mondani: 181 .. hanem rámutatott egy szemcsés. ha utánanézünk ennek Kate-tel. Már ott várta Bev. . hogy ez Sally Roe! Már jártam Potteréknél és a Bergen-gyárban is.. . A fáradt.Nagyszerű. Arca megtelt rémülettel és hitetlenséggel.És szükség lenne néhány másolatra ezekről a képekről.Fairwood. Massachusetts. hogy egy félig alkoholista. . amely egy női arcot ábrázolt szemből és profilból.A többi dokumentumra nézett. Ben odatartotta elé a papírt. Tudom.. és gondosan megnézte. Marshall tétovázott. Tőlük származnak a fényképek. . Sally Roe-t egyszer tartóztatták le. ez nem az a halott nő.. egyáltalán nem az.kérdezte Ben. .. amit továbbított annak a városnak a rendőrségére. hogy Kate-nek is szüksége lesz egy példányra. na de ez. fekete-fehér fényképre. .. aki tágra nyílt szemmel tanulmányozta az asztalon kiterített dokumentumokat.Igen...Egyébként mit követett el? Ben a bűnügyi nyilvántartó átiratára mutatott.Nem nagyon örülhettek. Lemegyek a templom fénymásoló gépéhez.Öregem. Jobb. . a barátom információt kért az Országos Bűnügyi Nyilvántartótól.Gyere be! Marshall utánasietett.Ez az a nő! Ez Sally Roe! Marshall felvette a fényképet.Chuck már nagyon sokat segített .Máris megcsinálom. Uram. Chuck megkapta erről a lényegi információkat.

. .. Neki van telefaxa.Nem. Az az ember egy igazi jó barát. Santinelli leült a Khull-lal szemben álló székre. Marsall. Khull italát kezében tartva előrehajolt. aki kényelmesen elhelyezkedett a heverőn. Nem tetszett neki Goring megjegyzésének hangvétele. fejét előretolta.Ezt nagyon meg is bántuk. persze. .Mindenki azt hiszi . Santinelli felháborodva pöfékelt szivarjából. és megrázta a fejét.. tehát a dolognak ez a része el van intézve. Félre kellett tennie bokros teendőit.Gratulálok.Úgy tűnt.állapította meg Santinelli.Emlékeztetnem kell önöket arra. gúnyosan visszavágott: . Hirtelen eszébe jutott. Szándékos emberölés! .Szerintem maga egyszerűen egy vérszomjas gyilkos . stoptáblával ellátott kereszteződésnél. Még csak ezután fognak majd minket üldözni.. hogy idejöjjön Chicagóból. Menekülés közben végzik el imádatukat.Ó. Próbálunk alapos munkát végezni. Khull egyáltalán nem bántódott meg Santinelli nyers megjegyzésétől. Mr. aki egy kárpitozott széken ült a kandalló előtt. Khull! Tudjuk.Köszönöm. Mr. James Bardine folytatott. . Khull boldogan dicsekszik ezzel. Végül is ön bérelt fel engem. Marshall újból a fotókra meredt.erősítette meg Santinelli. ott azonnal megszerezhetnéd ezt az anyagot. Al Lemley a neve.Maguk. akinek egyáltalán nem örült. Szavait a sötét és titokzatos Khullnak címezte. .Igen. 182 . sátánisták. és el kellett kapnia a délutáni járatot. miközben félelmükben állandóan hátrafelé nézegetnek. Santinelli. aki eddig székét egyenesen a tűz felé fordítva figyelt. de szívünkben biztosan. persze! Meghalt abban a tragikus autóbalesetben! Azt hiszem. és meg sem próbálta megvetését titkolni: .Marshall újból a bűnügyi nyilvántartó átiratára nézett. és talált ott valakit. Steele. A jégkockák csilingeltek a pohárban.Uraim! És Mr. most közbeszólt: . . Tudod. .Többet kellene erről tudnunk. talán ő tud nekünk további részletekkel szolgálni. . mintha Khull az emlékeiben kutatott volna. .Meg kellene állnod Judy titkári hivatala előtt.Van egy barátom New Yorkban. Mr. hála azoknak a romantikus kalandoknak. hogy ő már tud némi befolyást gyakorolni szervezetünkre.Valamennyien azok vagyunk. Nem bízunk meg egymásban. hogy Mr. az a kis utcai iroda annál a négyirányú. Fáradt és ingerült volt. Khull. hogyan érzünk egymással szemben. és mi akarjuk. Bennek támadt egy gondolata: . .. miközben Steele szállásának kandallója előtt melegedett.Ezt az őrültséget! . és biztos. elaludt a volánnál. a mi törtető kisfiúnk. Goring. Ebben biztos vagyok. . valamennyien alaposak. Ha tettekben nem is. és szúrós tekintettel nézett. . hogy a társaságát el kell viselnie. melyeket az általa már likvidált férfi. hogy ez így legyen.James Bardine.. és gint kevert tonikkal.

. ezért nem éreznek lelkiismeret-furdalást.Tessék. Mi az imádatnak egy formájaként rendszeresen gyilkolunk. Bardine tudott. . miután megszerezte a gyűrűt. Összehajtotta és a zsebébe csúsztatta. .Most pedig szerezze vissza azt a gyűrűt! Khull újból ivott.Biztos vagyok benne . Miss Von Bauert megölték.Santinelli dühöngött. Khull megforgatta poharában a jégkockákat.Ilyen a hatalmi politika. hogy ez a mi hanyagságunk miatt történt. ez itt az összeg fele. . és hátradőlt a puha heverőn. Így tiszta marad a kezük. .A maga keze már úgyis véres . Khull felnevetett.. . elég világos példát adtunk alárendeltjeinknek arról. Santinelli elővett egy csekket. . akik ugyanolyan sokat tudnak. mialatt a mi szolgálatunkban állt. akár nem. . Itt van az ön által kívánt kártérítés. .Akkor jó . . . Khull megnézte. és átnyújtotta Khullnak.Különösen azoknak jelent ez példát. Khull elégedetten távozhasson. . James Bardine-tól és az ő kis szerelmi fészküktől. Most Goring vett elő egy csekket.. ..Ne aggódjanak! Megértem önöket. Nem mártják bele áldozatukba a kést.Újból felnevetett. hogy elkezdje a munkát.Amint ezt önök is tudják. Steele szerette volna lezárni ezt a könyörtelen játékot. mint amennyit Mr. és remélem. .vágott vissza Goring.Mi pedig azért fizetjük önt.és ezt maga is nagyon jól tudja -.És ez az oka annak. hogy akár tetszik nekünk. és likvidálta Sally Roe-t.Ezenkívül megszabadultunk még egy problémától: nevezetesen Alicia Von Bauertől. .Ez rendben is volna. .Önök természetesen szavahihetőek. . ez a Sally Roe eddig meglehetősen ügyesnek bizonyult. hogy mindezt annak a züllött kis Miss Von Bauernek köszönhetjük.. A másik felét akkor tudjuk kifizetni. . Az ilyen kapcsolatok rendkívül zavaró tényezőt jelenthetnek. majd egyetértőleg bólintott. de.A lényeg az. Ezenkívül felhatalmaztuk önt arra. és elismerjük. hogy ölje meg Mr. . hogy Mr.Santinelli hozzáfűzte: . hogy tüntesse végre el. De ha maguk ölnek. és tovább végezhesse munkáját. hogy a továbbiakban nem fogjuk tolerálni a Törött Nyírfa tagjaihoz fűződő kapcsolatokat. a maguké talán nem? .Ahogy megbeszéltük. milyen összegről szól a csekk. . ezt áldozatnak tekintjük.nyugtázta Steele.Lehet. hogy maguk még mindig nagyon keresztényiek! 183 . a Törött Nyírfa is a Terv részévé vált. akkor csak a hozzánk hasonló bérenceik által teszik ezt.A vére pedig természetesen a mi kezünkhöz fog tapadni. és azt is zsebre vágta.vetette közbe Steele.nevetett rájuk Khull. Bardine-t.Khull kortyolt egyet italából. hogy egyáltalán beengedjük önt a társaságunkba! .Miért. Egyenlítsük ki a számlát. Khull elvette a csekket. Megfelel ez önöknek? .

Én az ajtónál szeretném látni magát! .Igen. ha valaha is elmondja a történetét.Nagyon érdekel ez a kis Amber. . akik nyom nélkül eltűnnek.Ez egyszerűen csodálatos. valamennyiünknek van veszítenivalónk. ahogyan az emberek a gyermekeikkel bánnak.szólt megvetően Santinelli. mint mi. amit Kate egy rövid beszélgetésnek tervezett.Szinte semmi . valamint a fiairól. Szóval. Erről az állítólagos öngyilkosságról szóló történetünkkel legfeljebb időt nyertünk valamennyien. Gyorsan azzá fognak válni. hogy mennyit invesztáltunk a dologba. . járkál és beszélget. . helyesebben az unokámnak. az az özvegy ebédlőjében tea és házi készítésű sütemény mellett eltöltött élvezetes látogatásnak bizonyult. *** Alice Buckmeier csodálatos háziasszony hírében állt. te mindenkinek a nagymamája vagy . és. Egy napon majd rájönnek erre. Valóban nemcsak a saját unokáim neveznek nagymamának.. Azt mondanám. mint mi. hogy ettől fáj az Úr szíve. és azt akartam.Ha szabad emlékeztetnem önt.kedveskedett Kate.. Mr.Maguk semmivel sem jobbak. . Jeffnek. .Büszkén viselem ezt a címet. talán sokkal inkább. lemérte a csomagot. És ellentétben azokkal az emberi áldozatokkal.válaszolta Steele.Valóban szeretem a gyerekeket. maga és a követői könnyen gyilkosság gyanújába keveredhetnek. Miket élhetett át otthon! Kate elővette jegyzetfüzetét. Tudom. Khull. . és az a másik fiatal hölgy. amióta láttam őt a postán. ugye? Ugyan mi az a Törött Nyírfa. *** 184 . Néha nehéz megértenem. Alice felnevetett. . leányairól és az unokákról készített számtalan fénykép. hogy maguk adósaink ezért. Khull nem hatódott meg különösebben. hogy még odaérjen a születésnapjára. Khull megkockáztatott egy gúnyos mosolyt. Talán azért gyűlölnek minket ennyire. maga is a saját érdekeit szolgálja. . . az attól függ. ha Sally Roe életben marad. Egy csomagot adtam fel a fiamnak. Debbie.Azt hiszem. valójában azonban gúnyolódásra használta fel ezt a megjegyzést. Kötöttem neki egy pulóvert. kristály sorakozott fel. . hanem a gyülekezethez tartozó összes gyermek számára is Alice nagymama vagyok. baba. ez az áldozat él. hogy ez egy elképesztő történet. ott álltam a pultnál. Nagyon felizgatott a dolog.Santinelli nem tudta elviselni ennek az embernek a kötekedését.Töltött egy kis teát Kate csészéjébe.Igen.Bev Cole azt mondja. mert saját magukat látják bennünk! . mint amik mi vagyunk. és nagyon szerette a társaságot. majd folytatta: . A szobában rengeteg csecsebecse. Ha Sally Roe-t valaha is életben találják. összehasonlítva magukkal és a Tervvel? . Úgyhogy. látszólag egyetértve vele. De hogy mennyit veszíthetünk. lebélyegezte.

Az egyik cikk közölt egy másik fényképet Sally Roe-ról. Készen áll a fax? Judy készen állt. örülni fogok az üzenetednek? . De hirtelen meghallottam azt a hangzavart onnan kintről. Marshall egyenként felvette a lapokat. ez az Amber.Én nem is figyeltem.Ott táncolt körülötte. egyáltalán nem akart menni.Helló. itt New York .Nem.. mintha egy megvadult kutya támadt volna rá. kiabált és. megbilincselve.. amelyek Marshall Hogant érdekelték. amelyeket már korábban megkaptak. Hogan! Al Lemley van a telefonnál! Marshall felugrott a pulttól. és emlékszem.háborodott fel Alice. aki . és úgy ágaskodott. megragadta a lányát. mint egy rémült nyúl. hanem azonnal utánanézett azoknak az adatoknak. két egyenruhás rendőr tartotta őrizet alatt. . egyfolytában ütötte a nőt. Úgy tűnt. Amber utánaszaladt. ha ismerőssel találkozom. de ő nem akart az anyjával menni. kifizette kávéját. sikoltozott. Rosszul leszel tőle. csak akkor. és bekiáltott: .Mr. .Judy Balcom bedugta a fejét Don üzletébe. az a szegény nő meg teljesen megrémült! *** A telefax zümmögni kezdett. hogy azon gondolkodtam. . hogy ki vagy! Megölted a kisbabádat! Megölted a kisbabádat!” Az a szegény nő teljesen megrémült. sikoltozott. fénymásolatokat készített.Mit kiabált? . és kicsúszott belőle néhány dokumentum. csak állt az előtér közepén. és mindent láthattam. . telefonhívásokat intézett el. és megpróbálta behúzni az épületbe. hogy feladja. gondolom azért ment oda. és az ajtóhoz sietett. Ott sorakoztak olyan rendőrségi beszámolók.a város sok-sok üzletembere számára.Rajta! . kimentem az előtérbe. Nem lenne szabad megengedniük.adta meg a jelet Marshall Alnak. Ott rángatták 185 .Al. és ezt ordította: „Tudom. Soha nem szoktam erre figyelni.szólalt meg az ismerős keleti tájszólás. Valami levelet tartott a kezében. szövegszerkesztéseket vállalt és különféle üzeneteket továbbított csak hogy néhány tevékenységet megnevezzünk . hogy így viselkedjen! Végül Debbie elintézte a csomagomat. ki tartózkodik az előtérben. haver.. és kirohant az ajtón. és beletette a kis dobozba.stílusához hűen nem vesztegette az időt. Brandon kijött a hátsó szobából. mint egy kis ló. mintha egy gyerek rendetlenkedett volna. . Judy Balcom egy kis titkári irodát tartott fenn: leveleket gépelt. ahol a postafiókok vannak.És amit az a gyerek kiabált! . ott. *** . vajon hol lehetnek ennek a gyereknek a szülei. Marshall elfogadható áron felhívhatta nála a New York-i Al Lemley-t. majd néhány újságcikk következett a helyi újságokból... Végül ellökte magától Ambert. És ez a kislány. Ott volt ez a nő.kérdezte Kate. és egyfolytában kiabált: „Megölted a kisbabádat! Ismerlek! Megölted a kisbabádat!” Ekkor Mrs.. *** Alice folytatta a történetet: .

A kádat színültig víz töltötte meg.Mit követett el? . majd végigolvasta az újságcikkeket és a rendőrségi jelentéseket.. rémülten bólintott. amikor újból megszületünk.kérdezte Kate.Olyan félelmetesen néz ki ezen a fényképen. hogy megölte kisbabáját. Odabent megtalálták Roe-t a fürdőszobában. megvetésre méltó gyermekgyilkos!” A rendőrségi beszámoló szerint Sally Roe-t csuromvizesen találták meg a fürdőszoba padlóján. Sally Roe-t letartóztatták. A gyermek a fürdőkádban volt. Amethyst. aki belefulladt a fürdőkádba. Alice fejében felvillant valami. . azt állította.. és Jonas eljött.és Marshall ezt érdekesnek találta . . pont előttem. akit akkor látott? Alice szeme tágra nyílt. beült a kormány mögé. aki mintha kábítószer hatása alatt lett volna. Brandon ezt kiabálta: „Hagyd abba. . önközpontú. „Így kellett lennie! . miután a rendőrség betörte a motelszoba ajtaját Fairwoodban. A postán történt esemény véletlen egybeesés is lehetett. Amber! Azonnal hagyd abba! Elég volt ebből!” . Egy újabb cikk pottyant ki a telefaxból. és Mrs. Roe-t szándékos emberöléssel vádolták gyermekének megfojtása miatt. és hogy milyen sors vár ránk. a saját végzetünket.ismerte be. . Ezt mondta: „Amethyst. azt gondoltam. ugyanakkor nagyon-nagyon tragikus történet rajzolódott ki.egymást az előtérben. elővette a Sally Roe letartóztatásakor készített fényképet. és nem egészen két hónapos csecsemő kislányát. *** Marshall lassan kiment az autójához. holtan. Marshall átfutotta.Sally közömbösnek tűnt. Belenyúlt táskájába.Ördögi boszorkány. megölt valakit. hogy nem tud visszaemlékezni a történtekre. mit jelent ez.Igen! Emlékszem! Egy percig Ambernek nevezte Ambert. A tárgyalás alatt .Magasabb rendű lényem parancsolta. és nem tanúsított megbánást. Roe akkor azt mondta a rendőröknek. Halál nincs. Lenyűgöző. nyugodj meg!” Nem értettem.Használta Mrs. de ő az! Huh. aljas. amiket Al Lemley küldött.Úgy van. ami nyomravezető jel lehet. *** Kate alig tudta kivárni. de egy ilyen kisvárosban ez eléggé valószínűtlen. . utána pedig Amethystnek. Rachel magasabb rendű lénye meg akart akkor halni. Mi valamennyien meghatározzuk a saját sorsunkat.állította róla az államügyész. tele olyasmivel.Ez az a nő. de amikor később kihallgatták.Bűnöző? .Hát. Brandon az Amethyst nevet? ..” 186 .. Sally Roe? . . hogy egy becenév vagy valami ilyesmi. hogy akaratát végrehajtsa. és lassan. hogy mikor akarunk meghalni. és Alice elé helyezte. . önző. csak átváltozás van. hogy feltegye a következő kérdést. hogy tegyem meg.Igen. „Csavargó! . azonnal hagyd abba! Ne sikoltozz.

Sallyt bűnösnek találták. és a szellemi vezetőjét okolta: „Átvette fölöttem az uralmat . Sallyt egyszerűen csavargónak. Mindez tíz évvel ezelőtt történt. és később a bíró harmincévi börtönbüntetésre ítélte őt. 187 .” Az esküdtszék ezt nem fogadta el. Sally soha nem árulta el. ki volt az apa.Jonas! Sally szerint ő egy szellemi vezető.mondta -. Először beismerte. gyermekét pedig törvénytelennek nevezték. Ami a gyermek apját illeti. hogy megfojtotta a gyermeket. és ő fojtotta meg. soha nem jelentkezett. és nem is találták meg. de később megváltoztatta vallomását.

. fejével a kemény vakolatnak dőlt. és nem tanúsít megbánást. Csak az én van. Plötty. Állhatatosan csöpögött.. Nincs jó. azután megint egy. tisztelt esküdtek. sem akaratot. hogy nincs magasabb rendű törvény. és nem tanúsít megbánást. Plötty. Csak ült. Plötty. hogy megfogta a gyermekét.. Plötty. Minden valóság alkotója és legfőbb mestere. mint egy óra. hogy megfojtotta a kislányát! .A vádlottat a fürdőszobában találtuk.Miss Roe. hideg.. Nem érzett magában sem erőt. Igen.. Plötty. teltek a pillanatok. nem! Megöltem a kisbabámat!” Plötty. Ez a gonosz teremtés. . Nincs lelkiismerete.hölgyeim és uraim. üres tekintettel meredt a fürdőkádra. A kemény linóleumpadló emlékeztette őt arra. visszhangos fürdőszobában. A gyermek a kerítés nélküli végtelen udvarban... ahol lakik egy gyilkos. Sally egy kicsit megmozdult. aki számít. hogy felálljon a fürdőszoba padlójáról . és nem tanúsít megbánást. Egyszer feljajdult egy sziréna is.Már megmondtam. uram. A fürdőszoba ablaka alatt jöttek-mentek az autók. de nem változtatott kényelmetlen helyzetén. hallották ezt a hihetetlen történetet. és ő hajtotta végre. mint amit én magam alkottam. soha nem lassul le. Kábultnak látszott. Jonas tette. Plötty. Magasabb rendű lényem akarta.. akinek nincs lelkiismerete.. ahol csöpög a vízcsap a fürdőkád fölött.És mit mondott önöknek? .. amint a vízcseppek egyre jobban lecsüngenek a kifolyócső végéről.22 Plötty. . nincs rossz. Plötty. és nem tanúsít megbánást. Plötty. Plötty. . de Sally ebből semmit sem hallott. . és megfojtotta? .. hirdetve. Plötty. hogy eltelt egy újabb pillanat. Egyedül én vagyok az. de ez nem izgatta fel. ön úgy gondolta. észre sem vette.Ezt mondogatta: „Ó. Plötty.De ön beismerte.. Nincs lelkiismerete. Illetve ez eddig mindig így működött. Egy kicsi. keze ernyedten feküdt ölében. amelyik soha nem áll meg. hallgatta a vízcsap csöpögésének hangját. a víz alá nyomta.Nincs magasabb rendű valóság. hogy nem én voltam.. Nincs lelkiismerete. egy eleven 188 . . hogy hol is tartózkodik: az ő dicsőséges univerzumában. A vízcsap csöpögése mintha az idő múlását mérte volna. Plötty.Valóban nem emlékszik arra. azután még egy. nézte.Jonas hajtotta ezt végre.. egyre jobban megnyúlnak a saját súlyuktól. Plötty. mint ön saját maga? .hátával a halványkék falnak támaszkodott. majd végül lehullanak és eltűnnek. egy csavargó.

ostromolták. Az ő igazsága.Csak a beszélgetés kedvéért úgy csinálhatnék.gondolta. a fürdőkád mellett. kékeszöld porcelánt. ez nem egy nagy gondolat. semmit sem tudhatsz biztosan.gondolta. Még ha a rossz oldalon állok is. akkor is szükségem van egy kerítésre. 189 . Túlságosan üresnek érezte magát ahhoz. Ő csak történt. hogy sírjon. hogy tévedjek. fokozatosan kikaparták belőle a lelkét. Nem jöttek könnyek a szemére. Egy kerítés! Nem. csak egy javaslat: ez a kád lehetne egy kerítés. suttogva beszéltek hozzá. És mi van akkor. az rossz? Ugyan már. egy korlát. Halál. amit átléptem. Őrültség . nem hitte. Akkor bűnös vagyok. Most ott ült a linóleumon.és most Öngyilkosság is. . De miért? Mert szükségem van egy kerítésre. Szabadjára engedte gondolatait. Belebújtak. és amit nem kellett volna. A kádra nézett. amelyből tízévi céltalan. átugrottam a határon. hogy korlátok csak a képzeletemben léteznek! Hibáztam. Rossz döntést hoztam. könyöke a vécén. Megérintette a hideg. fejével a falnak támaszkodott. Szükségem van arra. ami történt. És mi van akkor. egy határ lenne. . értelmetlen létezés mindent kiszívott. Egy határ. mihez képest? Nincsenek abszolútumok. de elvesztem benne. mintha akart volna. Csak egy szeszélyes ötlet. egy felvillanó lehetőség. Szükségem van arra. és nem tudta. de nem azért. ha ez rossz volt? Igen. amint egymásra torlódnak. Úgy csinálhatnék . hogy bűnös legyek. ha biztosan lehet tudni a dolgokat? De hogyan? Erre majd visszatérünk. Tovább lélegzett. De hát én azt hittem. ahol megfosztotta kislányát életétől. Gyilkos .Értéktelen. Csak egyszer az életben ezt akarom hinni. mintha ez egy kerítés. hogy van még benne lélek. nem egy mindent felkavaró ötlet erejével jött. Az élet csak történt vele. és összemérik érveiket a fejében. ha vannak. amely senkinek sem kell. és nem gyorsult fel tőle a lélegzete vagy a szívverése. ha az. miért. Az ő univerzuma. bűnös gyilkos! Képtelen vagy bármi jót tenni! Nincs benned semmi jó! Nem kellesz senkinek! Miért nem adod fel? Mennyire egyedül vagyok ebben az univerzumban . Az ő végzete. A szellemek megtalálták: Kétségbeesés. egy üres edény. Előbb válaszolj az első kérdésre! Mi van akkor. Mennyire szeretnék bizonyosan tudni valamit! Szeretném megtalálni a kerítést ennek az udvarnak a végén! De ehhez már túl késő! Keze lecsúszott az öléből. tévedtem. Ez csak történt vele. és élvezte. egy elhajított rongydarab. .kudarc.Állítólag én alkottam. és finoman a fürdőkád oldalához csapódott.

Valamiért egy súlyt kezdett érezni a nyakán és a mellkasán. és zihált fájdalmában. átélt egy kisebb rohamot. Harrist engedhetem be a gyermekekhez.Jó reggelt! Mint mondtam. Annyira élesen és annyira hirtelen történt. Egy kicsit ostoba dolognak érezte. visszhangos előcsarnokában. amelyben a gyermek meghalt.. .Mr. hogy meglepődött: hogyan tudott ez az emlék olyan sokáig elrejtőzni? A gyűrű! Owen gyűrűje! *** Irene Bledsoe szemmel láthatóan kényelmetlen helyzetben érezte magát. és mellette maradunk a látogatás alatt. egyedül Mr. hogy ezt a tettét megindokolja . Sally megmozdult. Mark Howard.akár magához. a claytonville-i bíróság épületének ugyanabban a hideg.Ó. ő az én pásztorom. Végiggondolta. akár Istenhez szólt. 190 . de nem igazán őszintén. és újból azért jött el. Megvan. Először csak ajkaival formálta meg a szavakat. Kimondta. ő pedig az ügyvédem.. És akkor hirtelen eszébe jutott valami.Miért? Mert. Istenem! Újból nekidőlt a kemény vakolatnak. Harris. akkor meg kell jelennie a bíróság előtt. azután suttogta. Ugyanazon a kemény fapadon ült. Ez most teljesen mellékesnek tűnt. Bledsoe. . Kezével erőteljesen nekitámaszkodott a fürdőkád oldalának. ki vagyok! Mintha egy szunnyadó érzelmet ébresztett volna fel. Hirtelen fájdalmat kezdett érezni a lelke mélyén.Mrs. és összeszorított fogakkal. de most már elmúlt. és újból ránézett. és megint Bledsoe uralta a helyzetet.Mert akkor legalább tudnám. hogy jobban érzi-e magát. Karmai elveszítették szorításukat. Harris kérésére vagyunk itt.mondta. haragjában és kétségbeesésében: . a barátainak itt kell maradniuk.Mr. Ha ezt ön megtagadja. hogy találkozhasson gyermekeivel. majd elmosolyodott. . Nem tudta biztosan. elfúló suttogással ezt ismételgette a fürdőkád oldala felé fordulva: . segíts! Kétségbeesés lecsúszott róla. Elővette. Wayne Corrigan.Ó Istenem. A csúnya kis sárkány kivicsorította rá a fogait. és leesett. Tom ezúttal nem látszott olyan védtelennek. Bledsoe pedig kényszerűségből kezet fogott velük. Corrigan óriási formában volt: . hogy hangosan beszél . hogy milyen következtetés származik ebből a gondolatból. Odanyúlt az ott függő gyűrűhöz. végül pedig kimondta hangosan: . A körülményekhez képest Tom nagyszerűen érezte magát. Mindkét férfi kezet nyújtott.

Tom fél térdre ereszkedett. .Sziasztok. Harrisnek egyedül kell találkoznia a gyermekeivel! .. A nő megadta magát: . bántalmazott gyermekek! .Gondolom tisztában van vele: ez késleltetni fogja. . . és odaszaladt édesapjához.vetette közbe Tom -. . és ne vesse alá magát más hasonló vizsgálatoknak sem. és ezt ön is tudja.A Gyermekvédelmi Minisztérium feljegyzései szerint ön még soha nem adott vissza egyetlen gyermeket sem a szüleinek bírósági tárgyalás nélkül.. Kicsit meglepődött. sarkának kopogása hatalmát hirdetve visszhangzott a hallban. de mivel Bledsoe-val együtt jöttek. de talán megalázottságát is kifejezte. úgyhogy pillanatnyilag belenyugszunk ebbe. úgy gondolta. ez egy magánlátogatás! Mr. vagy nem? . és egyszerűen nem akarta őt elengedni. hogy a gyermekeket ismét Mr.Kinek a rendelete alapján? A nő egy darabig hallgatott. amelyeket önnek küldtem? Corrigannek ehhez is akadt egy megjegyzése: .Szegény. akkor ön boldogan itt marad velünk. Jó darabig csak ölelték egymást. Ez egy. 191 . ha megkezdhetnénk a látogatást. beléptek a hatalmas. hogy megölelje őket. Harris felügyeletére bízzuk.. . amíg ő ezt megteszi! .Nem így gondoltam. elutasító ajtón keresztül az előszobába..Végül is az magának teljesen mindegy .Elhozta a kérdőíveket. Most pedig.súgta oda Corrigan Marknak. hogy újból láthatja apuciját. Josiah odáig volt a gyönyörűségtől. Mr.A jelenleg folyó polgári per fényében azt javasoltam ügyfelemnek.. hogy minden rendben.Egy pillanat! . . Harris egy szociális munkás jelenlétében fog találkozni a gyermekeivel.. Ruth pedig sírni kezdett. gyerekek! Ruth és Josiah felkiáltott örömében. ahol megint John teljesített szolgálatot mint biztonsági őr. Várnak rám. . Bledsoe válasza hidegen és fenyegetően hangzott: . hogy három férfit lát egy helyett. Jöjjenek velem! Elindult a hatalmas márvány lépcsőház felé. ennek utána kell néznem.Bledsoe felháborodott. és keresnie kellett a szavakat: .Ezalatt saját magát érti? .Maga.. . Felmentek az első emeletre.Ennek.Gondolom. hogy egyelőre ne töltsön ki semmiféle pszichológiai jellegű kérdőívet. én viszont szeretném látni a gyermekeimet.Rendben. és Irene Bledsoe valami miatt nem állt közéjük.tiltakozott a nő felemelt kézzel..Természetesen! Corrigan elővette jegyzetfüzetét.

Apucinak mindjárt el kell mennie. .zárta le Josiah. Howard pásztor! . . mint a múltkor. és már alig látszott.kiáltott fel Josiah.erősítették meg valamennyien. hogy Istennek egy jó gyermeke legyen. mielőtt távoznak. hogy állítsd fel körülöttük a védelem falát! Őrizd meg a szívüket és az elméjüket.Jó reggelt. ámbár Tom nem tudhatta biztosan. ahogyan Te akarod! Imádkozom.Jól. és kijelentette. főleg azért. és hogy a Te kezedben vannak! Segíts nekik. Csendben elhelyezkedtek az asztal Tom felőli oldalán. De az idő kezdett letelni.Bledsoe az asztal végére ült. hogy ki kell használnia a lehetőséget. természetesen Irene Bledsoe kivételével. Csatát vívtak abban a szobában.Idenézzetek! Már a múltkor oda akartam ezt nektek adni. .Üljetek le! Odamentek az asztal másik oldalán álló székükhöz.Szervusztok. és csak ekkor vették észre Markot. hogy mindig jó gyerekek lehessenek. hittel elmondott imájuk elégséges azoknak a falaknak a lerontásához. 192 . . . . . hogy imádkoznia kell gyermekeivel. Állíthatja ugyan az állam tilalmak áthághatatlan falait a gyermekek köré.Negyven perc áll a rendelkezésünkre .Ámen .Drága Uram. és az a vágya. Végül Josiah imádkozott. Tom kinyitott egy papírzacskót. sőt Mrs. . Egy percre újból egy családot alkottak. . hogy soha ne kételkedhessenek abban. Már csak nagyon kevés idejük maradt. Bledsoe-ért is. és úgy tűnt. aminek lennie kellett. ha egyáltalán akkor már sor kerülhet erre. hogy még egy dolgot el kell intéznie. és úgy éljenek. hogy szereted őket. Mindez nem véletlenségből történt. Hogy vagytok? . amikor megkapta Bibliáját. . .Ámen . apuci! . ami azt jelentette.Köszönöm. ugyanott laknak-e. hogy újból együtt lehessünk! Mark és Corrigan is csatlakozott az imához. és kérlek. testvéréért. hogy jobban kijönnek a nevelőintézet többi lakójával. Mindenekelőtt tudta. a vezető és az a példa. imádkozzunk együtt! Elérték egymást az asztalon keresztül. A következő harminc percben Tom mindenféle hétköznapi dologról beszélgetett Ruthtal és Josiah-val. Ruth fején a seb szépen gyógyult.mondta Ruth. most imádkozom a gyermekeimért. A gyerekek próbáltak többet olvasni. drága Atyám. ő irányítja az eseményeket. de jó! . hogy emlékeztesse őket. majd a kis Ruth imádkozott apukájáért. és megfogták egymás kezét. az ő egyszerű. és magához ölelte az övét. Ezt valamennyien tudták. hogy szereti Jézust.jelezte Bledsoe. gyerekek .Jaj. Tudta.szólalt meg kedvesen végül Tom. és ő volt a szellemi fej. Iskolai tanulmányaikat nem folytatták. és Tom tudta. és hellyel kínálta Markot és Corrigant. akkor érezték is.Na elég volt. hogy lesz bepótolnivalójuk a nyáron. és amikor a gyermekek imádkoztak.

azután négy.Nagyon súlyos dolgot követett el! Emiatt nagyon meg tudom nehezíteni a maga helyzetét! Nehogy azt higgye. ugye? Bledsoe odarohant Josiah-hoz. Mark és Corrigan vigyázott.De hát mitől fél? A nő visszavágott: .Felismered őt? . .Én nem félek.nyugodtan válaszolt: . és nekem is! . ön felizgatja a gyermekeket . Egy felháborodott pillantást vetett rá.kérdezte Corrigan.Ez a néni ült a teherautóban! Ez rögtön felkeltette Bledsoe figyelmét. Reszketve állt ott. és azokat a papírokat. összegyűrte és bedobta a szemétkosárba.Mrs. és kikapta a kezéből a fényképet. Engem nem tud megrémíteni! 193 .kérdezte Tom. Bledsoe. . Tom.Jé! . .elsősorban a gyermekek miatt . amit a címoldalra írt.Hogy merészeli? Hogy merészeli? Corrigan sürgette Josiah válaszát: . . mintha beteg lenne. Illetve. Harris! Tom csendesen válaszolt: . hogy ne nézze őt túl feltűnően. majd nyolc részre tépte. Harris. A fényképeket nézegette. Ruthnak. Ruth? . Látta. . Ez a mozdulat használt. hogy minél kevésbé keltsék fel Bledsoe figyelmét. mint akinek nincs semmi rejtegetnivalója.Mit akart ezzel bebizonyítani? . . amiket a gyerekek a múlt alkalommal nem kaptak meg. és átnyúlt az asztal fölött. amivel majdnem karamboloztunk.csodálkozott Josiah. Josiah a bálnákról szóló új könyvét lapozgatta. Bledsoe feltűnően elsápadt. mit írtam ide? Így szól: Kedvenc kislányomnak.Hát persze. amit elővesz a zacskóból. szinte semmi. és a felismeréstől tágra nyílt szemmel nézegeti.Hogy érted ezt.Láttad már ezt a nénit? Bledsoe felugrott.Igen? . hogy segítsen neki megtalálni azt a néhány sort. Ez a néni vezette azt a teherautót. majd kihívóan kettészakította. Mr. Bledsoe őt kezdte figyelni.Mr.figyelmeztette higgadtan Mark. hogy véglegesen nem tudom elvenni a gyerekeit! Tom . amikor néhány fényképet talált benne.Ezenkívül Tom elhozta néhány kedvenc könyvüket. hogy Josiah a kezében tartja a fotókat. és hangja remegett dühében: . de lassan és egyenként húzott elő mindent. Úgy néz ki. és ráförmedt Tomra: . Nagyon drága vagy Jézusnak.Látod. Látta. hogy Irene Bledsoe árgus szemekkel megnéz mindent.Tetszik neked ez a könyv. fiú? . A nő Tom arcára szegezte az ujját.

hogy ezt meg is tudom magyarázni..Mrs. hogy bűnösnek érzem magam.Hamarabb fogunk találkozni. és az abszolútumok teljes hiányába. és bántalmazza a gyermekeimet . természetgyógyászat. hogy elnyomjam ezt a kétségbeesést. ami azt jelenti. akit ön tulajdonképpen védelmez. de nem biztos. és elkezdek játszani a gondolattal: lehet.és engem is -. Megkerülte az asztalt.. módosult tudatállapotok. De . ha valóban bűnös vagyok. Kedves Tom! Ma egy kicsit jobban érzem magam. hogy ezt észre is vettem. ez oda vezethet. ha egy mód van rá! Viszlát.Maga. . Mint korábban már említettem. ha az ember teljesen belemerül a humanizmusba. hogy ön nem is annyira a gyermekeim érdekeit tartja szem előtt. Véleményem szerint ön visszaél a hatalmával. de ennek a puszta gondolata mintha elgyengítette volna egy másik gyötrő érzelmemet: a kétségbeesést. nem ural le akkora kétségbeesés. Ennyi idő után hirtelen találtam egy kerítést. és a markába nyomott egy idézést. teljesen egyértelmű a számomra. és azok a valóságok. hol vagyok. amit ott felkínáltak nekem: jóga. hogy ezt a hosszú kirándulást az őrültség világában tettem. Tom. hogy a rossz oldalon állok.Ezt ne tépje össze. akkor legalábbis tudom. hogy annyira elűzze a kétségbeesés régi felhőit. hol is van. Ekkor hirtelen megjelenik a színen a bűntudat .A látogatásnak vége! Ön sajnálatos módon visszaélt a bizalmammal. Elvégre a kiabálás nem illett az ő szakmájához. Ez azt az ostoba embert juttatja az eszembe. vegetarianizmus.Hatalmas erőfeszítéssel legyűrte haragját. Úgyhogy azt hiszem. Bledsoe megpróbált uralkodni a hangján. aki kalapáccsal ráüt a saját hüvelykujjára. de én rá fogok jönni. szeretné tudni. Ez a kétségbeesés. . hogy ennek okai mélyebbre nyúlnak. és ennek a gondolata elégnek bizonyult ahhoz. transzcendentális meditáció. és azt kívánja. Belementem mindenbe. Bűnösnek lenni vagy akár csak bűntudatot érezni persze nem éppen kellemes dolog. hogy ki is az. Beismerem. ez pedig azt sejteti. hogy bűnös legyek. amit nagyon sokszor elismételt magában: . felöltötte magára a szakember hivatalos imidzsét.csak a beszélgetés kedvéért .most. amikor elkezdtem. Mi hasznát láttam annak.azt lehet erre mondani. megfogta a nő kezét. A Fiatal Tehetségek tanfolyama a menekülés lehetőségét hordozta. mint a sajátját. és kijelentette: . kábítószerek és sok elmélkedés a saját istenségemről és a saját világom megalkotásának képességéről. egy határvonalat. hogy megsérthettem valamiféle szabályt. Kétségtelenül a ma reggeli szeszélyes ötletem miatt van.szólította meg Corrigan. és csak sodródtam ide-oda.Tom azzal a mondattal válaszolt neki. . amikor a következő látogatás időpontját fogom mérlegelni. maga. Bledsoe. és nem fogom ezt elfelejteni. hogy felépítettem a saját igazságomat? Elveszett voltam. milyen messzire elmentem életem során. . ezt kell minderre mondanom: ha valóban fennáll a lehetősége annak. a saját bűnösségemnek a lehetőségéből származik. amelyek a fejemben megszülettek. amit biztosan lehet tudni. hogy mégiscsak létezhet valami. mint képzeli . hogy elfelejtkezzen a fejfájásáról .illetve a bűntudat lehetősége -. hogy bárcsak biztosan tudhatna valamit. Gondoljon csak bele. hogy keresni kezdi a korlátokat. Csak ekkor 194 . semmit nem segítettek.

De most már nem így gondolom. tele jó gondolatokkal. Mozgás. és ezzel együtt sodródtam ide-oda. hogy minden valóság . aki gyönyört nyújt nekem anélkül. egy régi. hogy küldjem el őt a következő életébe. Befordult egy mellékutcába. Néhány kérdésben megváltozott a gondolkodásom. Sally eltette jegyzetfüzetét. Ő hajtotta végre a dolgot. és kiment a motelből. hogy ez ma reggel történt. ugyanazok a magas.. hogy egy változás előtt áll. Egyre világosabban emlékezett. Elhittem. Pusztító közeledett. Agyában csak úgy rajzottak a gondolatok. Amethyst igazat mondott: megöltem a kisbabámat. hogy valami részlet kipattan az emlékezetéből. Ő átvette az uralmat a testem fölött. Sokat sétáltunk együtt a jóga transzállapotában. régi elképzelések dőltek halomra. de a szemét szaga már kitörlődött az emlékezetéből. Őt hibáztattam. bár mostanra már sokat nőttek.csak egy manipulálható illúzió. Elhittem. gondosan megnézett minden egyes ablakot. Kevés idejük maradt. Meggyorsította lépteit. és nagyszerűen tudott hízelegni. Nathan és Armoth kivont karddal és fürkésző tekintettel lebegett fölöttük. hogy ez az ötlet tőle származott. mintha lenne egy régi. és Jonas egyszer sem látogatott meg. és azon egy rácsos csatornanyílás. Ezt nagyon rossz néven vettem tőle: őt hibáztattam Rachel haláláért. és kioltotta a gyermekem életét. és sok minden átértékelődött benne. Egy zajos szemétszállító autó jött ki bőgő motorral egy sörfőzde melletti kis utcából. 195 .bátorította Tal. de fogalma sem volt ennek mibenlétéről vagy hogy honnan fog jönni. Ez kell hogy legyen az az utca! Ugyanaz a keskeny. Ez a hely ismerősnek tűnt. merre is lehet? Tal közvetlenül mögötte ment. Elhittem. emlékezett ezekre a cserépbe ültetett szilfákra. Amint elhaladt az épület mellett. meg akarta találni életének egy másik hiányzó mozaikkockáját. De át tudtam formálni a börtön rácsait is? Elvégre kerítésekről beszéltem. és ezt én. piros téglafalak.. . mivel isten vagyok.a halál is . és gondoskodjon számomra mindenről. Még megvolt a csatorna. Aztán nem feledkezhetünk meg Jonas-ról. hogy szolgáljon engem. az én „jó barátomról”.Meleg. hogy ott folytathassam az életemet. hogy megalkottam egy férfit. hogy kialakítottam egy valóságot. mellette pedig egy kis sikátor. Valahol itt van. kövezett kis sikátor. olyan valósággá formálhatom. piros téglaépület a motel közelében. Csodálatos közvetítőként ismertem meg. Amennyire vissza tudott emlékezni. meleg. hogy megalkottam egy gyermeket. Jaj. van itt egy laza tégla az egyik ablakpárkányon. az öreg sörfőzde! Sally gondolatai visszaszálltak a múltba. De ez a sétája részét képezte ennek: utána akart járni egy emléknek. ahol abbahagytam. És én hittem ebben életem egy kritikus időszakában. a mohos kövek semmit sem változtak.. amit csak akarok. amelynek közepén egy vízelvezető csatorna fut végig. hogy bűnös lennék.már az általam megalkotott univerzummal együtt voltam elveszett. aki azt kérte tőlem. remélve. Érezte. Sally a kis utca felé pillantott.. Hét évig éltem e mögött a kerítés mögött. amilyenné csak akarom. kövezett utcácska. Sally . és meggyőzött engem arról. Úgy gondoltam. és lehet. kikanyarodott és továbbment.

visszafojtott hangon éljeneztek. hogy kibérelt itt egy szobát. Tíz év eltelte után a gyűrű egy kevés szürke pókhálót leszámítva szinte teljesen tiszta maradt. Inge alól előhúzta a másik gyűrűt.. amitől az arany visszanyerte ragyogását. 196 . . amit rájuk bíztak. Sally megállt és körülnézett. hogy bejött valaki. Belenyúlt a mélyedésbe. a 302-est. akik őrizték a helyet. Négy félelmet nem ismerő. felemelték kardjukat. amikor a gyűrűt itt elrejtette. hm. A jobb vagy a bal oldalon lehetett az a laza tégla? Hüvelykujját a bal oldali tégla alá tette. Lehet. A nappali világosság beáradt az alatta levő üregbe. Rogers? Khull szélesen elvigyorodott. . Azt mondta. A pult mögött ülő hölgy felnézett.megmozdult. Hibát követtem el? Ha igen. Sallyt annyira elárasztották az érzelmek. Még jobban felemelte a téglát.Jó reggelt. Tal elbocsátotta az őröket. ragyogó angyal állt ott. Kétségbeesés gyötörte.tíz év óta először . és finoman felfelé nyomta. és a kettőt egymás mellé tartotta. Amikor meglátták a közeledő Sallyt. és félt.A nő elővette a nyilvántartást.Ön Mr. . és ráfűzte a második gyűrűt is. hüvelyk. csak most az egyszer! Kikapcsolta a nyakában függő láncot. igen! Ezek szerint megtaláltam őt! A nő kíváncsi lett. A feleségemet keresem. akkor hadd tegyek valami jót. Egyedül volt a kis utcában. kardjukat mindenre elszántan készenlétben tartották.és mutatóujja közé fogta a gyűrűt. A tégla . Tom Harrisre gondolt. és az elektronikus biztonsági berendezés sípoló hanggal jelezte. hogy ez az.emlékezett arra. Sally szíve megdobbant. . Tíz éve nem mozdultak el őrhelyükről. és most. hogy mi romlott el.Ó! . Itt kell lennie valahol .. Biztos.Jó reggelt! Segíthetek valamiben? Khull elővette legkedvesebb mosolyát. *** Kinyílt a Schrader Motor Inn irodájának ajtaja. Most már két kis sárkány vicsorgott rá jellegzetes arckifejezéssel. tíz évvel később. hogy aljas és alattomos dolog volt ellopni és ide rejteni annak a férfinak a gyűrűjét. pontosan egyformák voltak. kiemelte. hogy elárulják. Már csak egy ablak maradt hátra.Igen. szemmel tartották és megőrizték azt. Megérintette a párkányt. Sally nekidőlt a téglafalnak. Beletörölte ruhája ujjába. ujjaival végigfutott rajta. hogy a sarok közelében rejlik.Tal meglátta az angyali őröket. és a kis Bacon’s Corner-i iskola keresztényeire. ez a gyűrű a múlt felnyitásának a kulcsa lehet. és visszagondolt arra a napra. Ez kész csodának számított. amelynek segítségével újból átgondolhatja a történteket. A téglapárkány szemmagasságban helyezkedett el. Ott feküdt a gyűrű. majd visszaengedte helyére a téglát. és rájöhet arra. Sally odaért az épület sarkához. . és óvatosan. de valóban elárulták őt. Igen. Meglátta az arany halvány villanását. hogy elsírta magát.

mint a múltkor.. . . . . és Mrs. Minden alkalommal itt szállunk meg.. Ezek szerint félreértés történt. és kénes felhőket eregettek. már laktunk itt korábban. . hogy ez ugyanaz. és beengedem. de ő felhívott.Csak saját magának bérelte ki a szobát. A férfi kitöltött egy másik nyomtatványt.Hogy mennek a dolgok Las Vegasban? Tényleg olyan vad hely.Hát akkor itt van a kulcsa.Igen. .A nőnek eszébe jutott egy probléma..Nem . a feleségénél van az egyetlen másolat. a motel parkolójában. A nála lévő vastag pénzkötegből leszámolta a különbözetet. . Szeretünk itt lenni. hogy Khull a hölgyet követve felmegy a 302-es szobába.Ó. Rogers. és beírta a két nevet: Mr. de nem rossz ott élni.Köszönöm.Itt van! 197 . azt hiszem elment valahova.sziszegte. *** Az utca másik oldalán lévő vasáru-kereskedés tetején. hogy itt kell keresnie? . Néhány napot otthon kellett maradnom.. . Fent van most a szobában? Szeretném meglepni őt. vannak veszélyes környékek. hogy megkapta ugyanazt a szobát. amikor átutazunk a városon. úgy tűnik. .Gondolom.Nem.nevetett a férfi. amikor látták.Kitöltene egy másik nyomtatványt.Nagyszerű! . hogy pontosíthassam a nyilvántartásomat? . Csak remélem. Jöjjön. Kérem.Honnan tudta.Természetesen. A hölgy a megadott címre pillantott. valamint a Nelson Nyomda és Könyvkötészet épületén gonosz harcosok osztagai rejtőztek. Hadd egyenlítsem ki a számlát. Te jó ég! Azt hiszem.. mint amire én gondolok. Pusztító a virágüzlet fölötti helyéről mindent nagyszerűen szemmel tarthatott. mint ahogy beszélik? . De adhatok önnek egy kulcsot. Khull elővette pénztárcáját. és azt mondta. . ne mondja meg neki. hogy itt vagyok! Csak holnapra várja.Nos. hogy megjövök. felmegyek magával. . .Jól sejtették! .

. de ez a Johanson egy nagy falat.Ha tényleg így van. . közvetlen kapcsolatban áll az ASzJE-vel. ami közvetlenül kapcsolódna a mi perünkhöz.kezdte Marshall. . aki Kaliforniából jött. és ezt Mulligan tudja! . mint mi.össze kell kapcsolnunk valamivel. . Kate és Ben éppen egy újabb megbeszélést tartott Wayne Corrigan irodájában.vonta le a következtetést Tom. amelyeket a rendszámok alapján a nyilvántartóból szereztem.Illeszkedik a világnézetükhöz.Srácok. Itt szerepelnek azok a nevek.Él! Sally Roe él.mondta Marshall. hogy inkább előbb . Tom. De közeledünk. nekem nagyon tetszik ez az egész. hogy az Élet Társasághoz tartoznak. nem sokkal az Irene Bledsoe-val történt. akkor próbálkozz a következő embereknél: Jerry Mason.Na. .. nézd csak végig az ASzJE kaliforniai névjegyzékét! Fogadni mernék. Olyasmire van szükségünk. .Pillanatnyilag mindez közvetett. hogy szerepel rajta. és persze a mi lelkes kis Miss Brewerünk. . és végignézte jegyzeteit. Ó.Ez nem becsületes dolog! ..Ezek az emberek ugyanolyan elszántan terjesztik saját vallásukat.Ezért tanítják a Valós énünk megtalálását az általános iskolában . hogy ne is említsem.De mit akarnak eltitkolni.Lenore Hofspring nevét. úgyhogy most már biztosan megvan az ASzJEhez kapcsolódó láncszem. és olyan izgatott lett.A következő nevek láttán felvonta szemöldökét. és újból biztosított engem arról. Most töprengett és mérlegelt. .Rajta van a listámon. .szólalt meg Corrigan. akkor össze fog állni a kép bizakodott Marshall. és megnézhetem.Ez az.Ami Bruce Woodardot illeti.. . Kate ehhez hozzáfűzött egy megjegyzést: . de ha hagyunk rá időt.. és valóban nagy élvezettel hallgattam.ujjongott Tom. kissé viharosan végződött találkozó után. 198 . . . Schmidt egyelőre hidegen hagy. Benben már lecsengtek az izgalmak. lássuk csak! . Kate. Alig tudom elhinni! De ez már eredmény! . és nem vesztegetik az időt. mindhárman tagjai a Bacon’s Corner-i iskola vezetőségének. Betty Hanover és John Kendall.Végignézte a papírlapot.És a terveikhez . . és közülük néhányan beleillenek a képbe: Bruce Woodard.És Parnell is tudja . periférikus anyag.23 . ma megint felhívtam. amit a bíróság elé terjeszthetünk. Marshall. és ki is az a másik pasas? Megvan! Gordon Jefferson is ott volt. de pillanatnyilag még nem látok ebben semmit. . és miért? .egészítette ki Marshall.Dicsőség Istennek! . . hogy száz apró darabban van. . az általános iskola igazgatója. hogy meg fogja találni azt a tananyagot. Ezek a személyek valószínűleg tagjai az Élet Társaság helyi szervezetének.. hogy nem tudott ülve maradni. amit én is szeretnék végre hallani .kérdezte Kate.és reméljük. Összehoznak néhány nagyágyút az államok egész területéről. és nagyon valószínű. De szerintem csak húzza az időt.Lehet. . de előbb vagy utóbb .háborodott fel Tom.John Schmidt és Claire Johanson.

Már egy egész sereg vakondról beszélünk. és megtudni. papa. . hogy aggasztja őt az a változás. arról a lányról. Akkor valóban azt hittem.. . aki ugyanúgy egy szellem megnyilvánulásának a csatornájává válik. „hagyományosabb” nevelésben szeretné részesíteni a leányát. hogy Lucy Brandon tényleg valami jobbat akart a gyermekének. egy csomó démonról.meglátták a lehetőséget. Lehet.. Ezek az emberek átszőtték az egész rendszert. aki akkor jött ki a. mint minden mama..De. amelyen Amber keresztülment..emlékezett vissza Kate.Debbie azon a nevezetes napon szemtanúja volt az Amber és Sally Roe közötti konfliktusnak. hogy szakadozik a hálónk. majd keríts egy jóhiszemű fiatal tanárt. hogy tudatosan iratták be Ambert az iskolánkba.. mialatt Miss Brewer osztályába járt.Úgy van. . és pumpálj misztikus-kozmikus tananyagot a helyi iskola tantervébe. aki belekeveredett ebbe a misztikus-kozmikus csoportba. Most pedig.támogatta Marshall.Amikor Lucy beíratta hozzánk Ambert. Robbanhat is egy nagyot.Nem. . abban a nagy fehér házban.. maga az iskola. és mi lesz belőle? Egy kislány. helyezd az iskola vezetőségét ennek a misztikus-kozmikus csoportnak az irányítása alá. ami felmerült. hogy ő tudna nekünk mondani valamit Lucyről. úgy tűnt. ez ennek a dolognak a legérdekesebb része. .Én is így érzem . 199 .. amelyek ehhez az ügyhöz kapcsolódnak: Lucy Brandon. amit tud. . ugye? Kate rendelkezett erről információval.válaszolta Kate. micsoda meglepetés! Lucy Brandon! Ez aztán a recept! Végy egy anyát.Azt hiszem. akik ott vannak fent..Legyen hited! Ma olyan sok halat fogtunk. Miss Brewer mindent. az Élet Társaság.az Élet Társaság és az ASzJE . Nahát. Mit gondolsz erről.. . Miss Brewertől kaptam meg a címet. .Érdekes lenne beszélni vele. jól keverd el. és most mindezt a gyerkőcök fejébe tömi. aki Lucy mellett dolgozik a postán . A massachusettsi Fairwoodban van.Alice Buckmeier beszélt nekem Debbie-ről.Ez jól hangzik. melyik tanárképzőben is végzett? . hogy Lucy Brandon egy általánosabb.Marshall Corrigan figyelmes pillantásitól kísérve kiterített néhány ív papírt az ügyvéd asztalán. . hogy kierőszakoljanak egy konfrontációt? Marshall letette jegyzeteit az asztalra. Tom? Az ötlet felkeltette Tom érdeklődését.. a többiek . amelyik intézmény kiadta azt a tananyagot.. A többiek összesereglettek körülötte. .Pontosan. az ASzJE meg ez a kislány. . az iskola vezetősége. és elgondolkodott ezen a kérdésen. Utána mindezt dobd bele a fazékba. hogyan gondolkodik ebben a kérdésben. ott tanult meg. nagybácsi és nagynéni. hogy abban a problémában. Még nem tudjuk. és hogy egyáltalán gondolkodik-e saját maga. hogy egész Amerika egyik legjobb iskolájában. Itt van még egy halacska. Lehet. a tetejétől a legaljáig. . Lehet. azt mondanám. Ben zavarba jött.Bentmore-ban . azt akarod mondani. az Omega Központ címe. Ettől ez az ügy túlnőhet Bacon’s Corner határain.Az a cím nem hagyott engem nyugodni. .

A kis vakond kidugja fejét a földből és ezt mondja: „ismerlek. ami szorosan kötődik ehhez a csoporthoz vagy akár része is annak. és kölcsönösen védik egymást..Akkor Parnell-lel kell beszélnünk. és megpróbálja megölni Sally Roe-t.. aki már kapiskálta a dolgot. .Utána pedig. akit holtan találtunk a kecskék karámjában! .És egy nappal azelőtt.Nem tudom. .Ez tetszik nekem . . te megölted a kisbabádat. kiadásra kerül egy tananyag. ami tartalmazta a Sally Roe letartóztatásakor készített fényképeket? Ben rendkívül megdöbbent. mint én! .És gondolom. . valami okkult dolog . .” . de közel sem olyan kedves.Velem nem hajlandó szóba állni! Mulligan mellett áll ebben a dologban. Marshall közbevágott: . Titkos.Semmit sem tudunk bizonyítani.Meg kell tudnunk annak a nőnek a személyazonosságát..szólt közbe Tom. ahol letartóztatták őt. Ben csalódottan elfordult. .Dehogynem.Tehát. Közben ugyanabban a városban. amelyet ide is eljuttatnak valahogyan. Van valami. Ez lehet egy páholy. ami nagyon rövid pórázon tudja őket tartani.Ugyanazon a napon. hogy megkaptad az idézést.Ben.ki tudja . Van egy egész csomó vakondtúrásunk. magasabb helyről is gondosan szemmel tartják őket. . 200 . mi köze van hozzá? És hogyan függ össze ez a két dolog? Nincs semmi látható összefüggés . a hölgyet letartóztatják gyilkosságért az ország másik végében. Corrigan azonnal válaszolt: . ha tudtok követni..... Persze lehet. és csak azután válaszolt: . de csak akkor.. . Massachusetts.kezdte Ben.Az a démon ott volt Fairwoodban. Ne akarj palira venni egy ilyen öreg újságírót. de.. . . utána pedig minden nyilvánvaló ok nélkül ezen a kis helyen jelenik meg.viccelődött Marshall. Feltételezhetjük. hogy mindketten valamiféle titkos társasághoz tartoznak.. valami. .mondta Corrigan. aki . hogy az egész országot behálózzák. azt.Fairwood. Feltételezem. hogy ez nem más.Én nem tudlak követni. . hogy Sally Roe állítólagos öngyilkosságának lehet valami köze az iskola ellen tett feljelentéshez. ..nagy valószínűséggel e miatt a tananyag miatt . később összeütközésbe kerül Roe-val a postán.. .Marshall elmosolyodott.De ez csak feltételezés . és démonok mozognak közöttük mindenfelé. és saját következtetésétől megrázta a fejét. de.zárta le Corrigan. amikor elvitték a gyermekeimet! . .. amikor megnézte a dokumentumot..legalábbis egyelőre.valami Élet Társaság-szerű csoportosulás.démonizálódik. ha figyelmen kívül hagyunk néhány további vakondtúrást: egy kislány. . melyik városból kaptad meg a letartóztatási jegyzőkönyvét. még az is lehet.Felsóhajtott. Erőteljes.. tudott Sally Roeról.Utána pedig megjelenik valaki.De valójában mit jelent ez az egész? Marshall még egyszer végignézte jegyzeteit. mint puszta véletlen.

Majd meglátjuk.Nagyszerűen csinálod! Marshall beletúrt a hajába. amit meghúzhatunk. és elindult fölfelé a lépcsőn a 302-es szoba felé. akkor írj az Omegának. lopakodva a nyomába eredt. . ha beválik. ha már fogantyúkról beszélünk. ne várd meg. hogy küldjenek egy példányt.állapította meg önelégülten az egyik. Jerry Masont. Sally Roe közeledett fürge léptekkel. . Wayne. a fekete szárnyak megrezzentek.lelkesedett fel Tom. hogy elzárja a menekülés útját. ... . azt inkább egy újfajta derűnek nevezhette. mivel már nagyon viszketett a tenyerük a gyilkolás vágyától..vigyorgott a másik. és a jegyzetekre nézett.Most már a miénk! . *** .Meg kellene szállnunk az épületet! .. . Ha érzett is valamit. sem félelmet. amíg Woodardtól megkapod azt az anyagot! Keresd meg az iskola vezetőségének azt a három tagját. de rájuk se várj! Ha látod. annak a lépcsőnek az aljánál őrködött. A találgatásnak csak akkor van értelme. Egy másik férfi.. fekete öltönyt viselő. Befordult a sarkon.Egyedül van! . . Egyik embere szerelőnek öltözve az üdítőital-automata közelében tartózkodott a szomszédos lépcsőházban.adta ki a parancsot Pusztító.Ne mozduljatok innen! Azonnal nyugtalan sziszegés támadt. és egyfolytában sziszegtek körülötte. miközben harcosai nagy hűhót csaptak. egyedül és védelem nélkül a motelhez..Újból a listára nézett. cigarettázó férfi csendben.Vajon hol lehet Sally Roe? Marshall elvigyorodott. *** 201 .Mindenki maradjon a helyén! .Mindenki maradjon a helyén! .szólalt meg a bal oldali szörny is.. Khull a szobában várt. hogy megtalálta a második gyűrűt. mit mondanak. Valahogyan meg kellene szorongatni ezeket az embereket. ez egyszerűen felfoghatatlannak tűnt a számára. hogy csak húzzák az időt. .ismételte meg Pusztító.vetette fel a Pusztító jobb oldalán álló szörnyeteg.Csak találgass tovább! . aki egy lézengő vakációzónak tűnt. .Erősítsd meg a Törött Nyírfa démonait! . Az „áldott” szót még nem ismerte. . hogy ezt valaki más is szeretné tudni! *** Suttogás futott végig a motelt körülfogó démonok között. készen arra. Sally felért az első lépcsőfordulóhoz.El tudom képzelni. és a második lépcsősor felé fordult.Én a te pártodon állok. Betty Hanovert és John Kendallt. *** Sally nem érzett sem aggódást. . Egy harmadik. Még mindig nem tudta elhinni. elhaladt a pergola alatt. és előkerültek a vörösen izzó kardok. Látni akarom azt a tananyagot! Corrigan ökölbe szorított kezére támasztotta az állát. A Pusztító két oldalán álló tisztségviselők izgatottak lettek. Khullnak és embereinek szükségük van az erőnkre! . . Kate. amelyen Sally elindult felfelé. Rendkívül szerencsésnek érezte magát.. Pusztító csak csendben figyelt. Kell találnunk néhány fogantyút.

vonta kérdőre a harcos.Rendben van! Ti hárman támadjatok! Mindent bele! Rikácsoló kiáltással felemelték kardjukat. Tal Sally mellett maradt. . Baljóslatú csend támadt. hogy csak hármat látsz! . amikor meghallotta a hangját. Nathan és Armoth kiterjesztett szárnyukkal és készenlétben tartott kardjukkal körülzárták a lépcsőn álló Sally Roe-t. aki megfogta a karját. és a levegő megtelt fekete szárnyak csattogásával és suhogásával.szólította meg. hogy lássák őket. Úgy röppentek el a tetőről. . a harmadik pedig a nyomda fölé sodródott.Bizonyára azt akartad mondani.Nem rendeled el a támadást? Csak hárman vigyáznak rá! . *** . itt vagyok fent! . . Majd a motelt körülvevő épületek tetején meglátták a démoni választ: az ég kigyúlt az ellenséges kardok vörös izzásától. JUHÉÉÉÉJJ! Egyszerre legalább egytucatnyi harcos robbant ki rejtekhelyéről. Amikor megállt. és fényét rávillantotta az épület falára. Sally odament a függőfolyosó korlátjához.Csak hárman? . hogy követi őt a lépcsőn felfelé. amennyit csak igényeltek. a férfi tétovázni kezdett. *** 202 . Nathan és Armoth követte a példáját. A Törött Nyírfa annyi erőt biztosított a számukra.Várj! Megállt. amint elbújt az épület sarka mögött. Egy karmos kéz megragadta Pusztító karját. hogy mindenki észrevegye. Sally Roe-t már akár halottnak is lehetett tekinteni.Ide tudna jönni egy percre? A férfi. és ott cikázott jobbra-balra verdeső szárnyakkal. és zuhanórepülésben közeledtek a motelhez. Tal szárnyai hirtelen felragyogtak. Kiterjesztett szárnyukkal egy áthatolhatatlan falat alkottak. A démonok rikácsoló hangon fejezték ki mohó egyetértésüket.Ó. és átszaladt a parkolón. amikor megérezte. aki még nyíltabban vágyakozott a harcra. Kettő azonnal foszlányokra szakadt. Bekerítették őket. . hogy valami nincs rendben. . eldobta cigarettáját. Tal ott volt mellette. és a parkoló fölött ütközött meg a három támadóval. Bissell! Az irodában dolgozó hölgy szólította meg. Mrs.Igen. és jelent meg a motel környékén. Majd visszarohant a földszintre. és rátaposott.válaszolta Pusztító. . és látta. végül egy harmadikra. észrevette az iroda bejáratánál ácsorgó férfit.Görbe ujjával rámutatott arra a harcosra.Sally még csak a második lépcsősoron ment fölfelé. Nem rejtőzködtek. Sally megkönnyebbült. Tal lassan kivonta kardját. aki a lépcsőn követte Sallyt. Nathan a lépcső tetején állt. és most egészen biztosan érezte. majd egy másik démonra. míg végül vörös füstcsíkot húzva maga után eltűnt. azt akarták. Amikor a sarkon befordult. kilőtte magát a lépcsőházból. mint a tűzijáték rakétája. Állj meg! . Armoth pedig az alján.

Nem tudom. nem fogja azt gondolni.Ő. de utánanéztem: nem létezik az a 79-es gyártmányú Mustang.Ne.Nincs is férjem. Kinézett az ablakon.Lehet. nem leselkedik-e ott rá. hogy elhamarkodottan döntöttem . .. . . . Azt hazudtam neki. . még hány harcos rejtőzködik itt? Egyetlen démon sem kockáztatta meg.. aki követte magát felfelé? Sally meglepődött.Lehoztam a csomagját a szobából. . . mit mondjon. jobb. Van valami probléma? Nem akarom.Igazán sajnálom. . Nekem ez nagyon nem tetszik. hogy több ezer! Kinek van kedve utánanézni? *** A hölgy elővette Sally utazótáskáját a pult mögül. hogy találgasson..Mi legyen „Mr. hogy meggyőződjön róla. ő pedig azt állítja.Valóban a férje? Sally az ajtó felé hátrált. hogy ön kicsoda. Tartsa meg a pénzt .Mit gondoltok.magyarázkodott -.Remélem. Láttam elfutni.Micsoda? .Tudja mit? Hívja ki a rendőrséget! *** 203 . . amit ő beírt az adatlapra. de az is lehet.És ki az a másik férfi. Lehet. hogy egy sem. .Hm . amit ön. .Várjon! Még ne menjen el! Sally megállt.. ha tudja. sem pedig az a rendszámú Buick Regal. de mielőtt felmenne a szobájába. ..Hívjam ki a rendőrséget? . Sally megrémült. hogy az előző lakó felejtette ott. Rogers”-szel.szólalt meg Pusztító.Majd távolabb ment az ablaktól. azt ne! Inkább elmegyek. aki a szobájában várja? Sally az ajtó felé hátrált. hogy a kaliforniai Hawthorne-ból jött. . . Kinézett az ablakon. Azt mondta.Köszönöm. hogy két házastárs viselhet más családi nevet. hogy egy férfi várja ott magát. hogy az ön férje. hogy meglátják. hogy Las Vegasban élnek. amikor azt a férfit beengedtem. hogy bármi rendkívüli dolog történjen a motelemben. Sally nem tudta. Sally felkapta a táskáját. . mert félt. de ön azt mondja.nem kérem vissza! .

Viszály ezalatt az asztalon ült és figyelt.Nem. és szerintem ez már a házasságukban is gondokat okozott. hogy ez a Tal nagy mestere a csapdák. hogy megérezték Sally Roe hatalmas „pszichikai erejét”? Talán azt érzékelték. *** Judy Waring nem töltött olyan sok időt fiának. Újból ő vette át a szót: . és szikár ujjaival az agyában matatott. Khull settenkedett ki a 302-es szobából.kiáltott fel örömében Pletyka. harmadik osztályos kisfia pillanatnyilag azt csinált az udvaron. mint ahogyan azt magának és mindenki másnak megígérte. honnan tudnánk. Harcosai készenlétben álltak. hogy ő következik a listáján? Majd beszélgetőtársa fűzött hozzá valamit. mint ez a Sally Roe.Én is erre gondoltam.lelkesedett Viszály. . hogy valójában mi történt abban az osztályban? Mrs. Charlie-nak otthoni tanításával. Fieldset nagyon lefoglalják a saját osztályába járó gyerekek. . . Valahogyan megtudták. hogy vége a mulatságuknak. hogy Sally gyorsan kioson a főbejáraton. és mi választjuk meg az alkalmas időt. Úgy értem. de az idő nekem dolgozik. . mióta Cindy meghalt. a kelepcék felállításának! Nincs még egy kis emberi lény. állandóan szexuális problémái vannak. mialatt Judy szorgos kezekkel vásárlási kedvezményeket jelentő kuponokat vágott ki az újságból. aki olyan veszélyes lenne ránk nézve.Remek ötlet! . amint Sally Roe.Na de jön még kutyára dér! Lenézett az utcára. amit akart. eltűnik a sarkon.adta tovább a hírt -.Gúnyosan hozzátette: . hogy milyen szorosan oda szokott állni Cathy Howard mellé? Lehet.Pusztító és csapatai látták. Lehetséges. 204 .Azt hallottam . hogy nincsenek rendben a dolgok. és angyali harcosokkal körülvéve végigszalad az utcán. míg neki néhány rendkívül fontos dolgot kellett telefonon elintéznie. Tal itt volt. hogy mindez azért történt. Pusztító kénes felhőt fújt ki az orrán. és a „szerelővel” leszaladt a hátsó lépcsőn. és jobbnak látták csendben elpárologni. Eleven. mert a hölgy pontosan a megfelelő időben avatkozott közbe? Lehet. Megfigyelted már. Az egyik démon sziszegve hívta fel valamire a figyelmet. aki most egyedül és védtelenül megy az utcán. de megsejtették.Ez a nő egyszerűen mindent elhisz! .El ne felejtsétek .figyelmeztette harcosait Pusztító -. nem tudja Tomot állandóan szemmel tartani. hogy démoni kísérőiket feltartóztatják az angyali őrök? Bármi is volt az oka. . Pletyka ott ült a vállán. A lézengő vakációzó is eltűnt. és éppen látta. Kezemben vannak a szentjeid! Ez a játszma a miénk! Mi mondjuk meg a játékszabályokat. . még mindig fokozott őrizet alatt. Seregek Kapitánya! Most nem! Még mindig nagyon erős vagy.

Bledsoe tódításait. akkor ezt pontosan meg tudná mondani. hogy játsszon a többi gyermekkel.kezdte vallomását Irene Bledsoe kihívó arccal és szálegyenes derékkal. . Pontosan milyen kifejezéseket használt Mr. amelyekben megegyeztünk.De igen! Amikor az első alkalommal meglátogatta a gyermekeit. .Igen. ez a meghallgatás nagyon rövidnek ígérkezett.. hát hogyan? Feltételezem. A Wayne Corrigan irodájával szomszédos tanácsteremben ültek.Ez meg miféle kérdés? . amit tudott.Nem tudna pontosabb lenni? Hogyan történt ez a kicsúfolás? Bledsoe tétovázott. az egyszer biztos. . harciasan viselkedett.Ó.Megpróbálok rájönni. hogy ön normális viselkedésnek tartja. . Corrigan nem volt köteles magyarázkodni. Harrist így viselkedni? . .Amber nem említett konkrétan egyetlen gúnynevet sem. de dereka továbbra is egyenes maradt. de megtette: . hogy Mr. mert ő egy értelmes. és megpróbálom kiszűrni belőle Mrs.Amber elmondta nekem. hogy ha megkérdeznénk tőle. Jefferson és Ames.Rendben van.Mindenféle elnevezéssel illették? . Hogyan zaklatta Mr. durva és harcias magatartást tanúsított. Ez az ön szava vagy Amberé? . . és sokszor megfélemlítette a gyermekeket . és azt kívánta.. és megpróbálták rákényszeríteni a saját vallási nézeteiket. Társaságához tartozott a két ASzJE ügyvéd. A tárgyalóasztal túlsó oldalán Wayne Corrigan. . de biztos vagyok benne. . ha megtiltják neki. Harris cselekedetére vonatkozóan? Bledsoe egy kicsit előrehajolt. Wayne Corrigan átfutotta jegyzeteit.Feltette a következő kérdést: . .Durván.Térjünk vissza Amber önnek tett vallomására. ők. . Az asztal végén pedig a bírósági írnok ült. . Tom Harris és Mark Howard foglalt helyet.Corrigan továbbment: . egye? .kérdezte. hogy bántották. majd megkérdezzük.. Ez a nő egy tigris.Most pedig térjünk rá a zaklatás kérdésére. mit is mondott Amber Brandon. 205 .Hát.szólt közbe Jefferson. vagy nem? .De ezt kizárólag Amber Brandon szavaira építi. őszinte és megbízható kislány. Harris és a többi gyerek kicsúfolta őt. .De ön személyesen soha nem látta Mr. aki minden kimondott szót leírt. Igen. Annak a kevés ténynek az alapján. megsértette azokat a szabályokat.24 . Már másodszor használja ezt a szót.Feltételezem.Harcias.. Harris Ambert? Bledsoe csak nevetett ezen a kérdésen. hogy bárcsak több információ állna rendelkezésére. ha démoni megszállottnak bélyegeznek valakit.

. ez nem volt benne a szavaiban. mindennapos gyakorlatként jelent meg? . . .Ez csak az ön interpretációja? . ez a kérdés nem egészen világos. .Ez egyszer történt meg.Ki látta az esetet? .Sugalmazta-e szavaival azt.. és másolnia kellett.. .Hát persze.Foglalkozott-e valaha Amberrel. csak egy szünetben.Nem tudom. hogy Mr. Harris nyilvánvalóan nem szerette a nézeteit egy bizonyos dologban. . . Harris megtiltotta Ambernek.Hm. Harris nem engedte meg neki. hogy ezt büntetésként kapta az iskola szabályainak megsértése miatt? .Corrigan elővett egy másik jegyzetlapot. vagy ez egy állandó. 206 .Bocsásson meg. . Bent kellett maradnia a szünetben. .Nem. hogy a többi gyermekkel játsszon? . Mr. hogy intenzív vallási nevelés szükséges nála. természetesen nem.Ebben nem vagyok biztos. .Ahogyan én értettem.Ezek Amber szavai? .Nem. alteregónak a pontos neve? . igen.Mr. hogy mi volt ennek az oka? Bledsoe egy kicsit megvonta a vállát.Azt mondta.Hát.tudakozódott Corrigan Bledsoe-tól.. egy mitikus személy.Ön érti a kérdést? . . hanem bent kellett maradnia. .Beszéljünk egy kicsit Amethystről. de.. . de azt hiszem.. és tudomásom szerint ő egy póni. amikor Amethystként viselkedett? A nő nyugodtan vállat vont. Harris.Nem. Amethystnek nevezi magát.Találkozott már személyesen Amethysttel? Ames belekötött ebbe a kérdésbe: ..Mr.És még egyszer megkérdezem: ön nem volt ennek közvetlenül szemtanúja? . .Pontosan milyen szavakat használt Amber? . .És megmondta Amber. Corrigan ezt felírta. . hogy a szünetben kimenjen.Igen. .Mr. Corrigan. és úgy látta. a póniról! Ez ennek az.. és le kellett másolnia egy fejezetet a Bibliából.

Igen. keresztény dogmák rákényszerítése.Persze. és ön még csak nem is bíró! . Mr. . vagy képzeletbeli barátokat alkotnak maguknak. Harris ahelyett.És mit takar jelen esetben ez a súlyos trauma kifejezés? Mrs.. ez nem a tárgyalóterem. hogy Amber kénytelen volt azonosulni egy hamis személyiséggel. diszkrimináció. amit Amber a keresztény iskolában átélt. . Harris otthonában uralkodó állapotokról? A nő tétovázott. . majd egy új lapot vett elő. ami szerintem egyszerűen szörnyű. amikor egy súlyos traumával kell megbirkózniuk. a legjobb tudomása szerint olyan valakitől kapták-e a feljelentést. .Tehát nem tudja. hogy nem. Bledsoe megpróbált egy érthető választ megfogalmazni: . .válaszolta a nő mély felháborodással.Beszéljünk egy kicsit Tom Harris gyermekeiről! Hogyan szerzett tudomást a Mr. ki tette a feljelentést? . .Mrs.Igen.Mr.Ne legyen arcátlan! Corrigan ismét Bledsoe felé fordult.Egyáltalán nem! .Azt hiszem. Bledsoe. az egy súlyos traumát jelentett számára: zaklatás.. hogy a gyermekek gyakran azonosulnak különböző személyiségekkel.. Jefferson.Nem. Corrigan néhány dolgot felírt.Mindezt Ambertől tudja? . kaptunk egy feljelentést. hogy a forródróton? .De ön nem volt ezeknek a dolgoknak a szemtanúja? . Brandon ügyvédei? Jefferson magából kikelve vágott közbe: ..Mindaz. . hogy meg tudjon birkózni mindezekkel a nyomásokkal. Mindez oda vezetett. . aki kapcsolatban áll ezzel a perrel? .Talán ön kívánja megválaszolni? . hogy helyesen reagált és megfelelően foglalkozott volna Amber problémájának valós forrásával. hogy démoni megszállottnak titulálta Ambert.Nehezményezem ezt a kérdést! .Nem. Köztudott dolog. stressz.Úgy érti. még tovább bonyolította a helyzetet azáltal.Nem Mrs. 207 .Tiltakozom! Corrigan rászegezte az ujját Jeffersonra: . . Ez nagyon gyakori.És ebben ön nem látott semmi szokatlant? ..

Nagyon keveset tudnak arról.Tudott-e ön arról. Mr. .Elmondta-e Ruth.Nem! .Feltételezem. hogy mi történik a kultúránkban.Úgy gondolom.Így van.Rendben! Biztos vagyok benne. bármi jelét annak. . hogy beszélgessen Ruthtal és Josiah-val. . . Így értettem a szavaikat. .Még tanulmányozzuk a kérdést.Rendszeresen elfenekelte őket egy lapos fadarabbal. Nem tudnak megfelelően szocializálódni.Igen. természetesen. Ruth fején látszott egy nagy seb. Brandontól? . Corrigan arca kifejezéstelen maradt. hogy Mr.Nem! . mintha még soha nem láttak volna ilyesmit. hogy igen. és amíg a vizsgálat tart.Igen.És miben állt ez a bántalmazás? . hogy ezt az elfenekelést nem szeretettel és önuralommal hajtotta végre.Nem engedte. hogy nyomós oka van azt hinni.firtatta tovább a témát Corrigan. Úgy lebilincselte őket még a legegyszerűbb műsor is. Bledsoe még jobban kihúzta magát: . persze.Természetesen. hogy valami bántalom érte őket? . hogy már nagyon sok lehetősége adódott arra. Tom csak hatalmas erőfeszítéssel tudott csendben maradni. Brandon valamelyik ügyvédjétől? . hogy nézzék a televíziót.Rendben.. . ez az ügy szigorúan bizalmas.Talán magától Mrs.Igen. . mitől sérült meg a feje? Mrs. . .Az elfenekelés megtörtént. A gyermekek elmondták nekem.Talált-e fizikai bántalmazásra utaló közvetlen bizonyítékot? Látott-e valaki sérüléseket a gyermekeken.Igen.Beszámoltak-e valamiféle bántalmazásról. ami apjuk részéről érte őket? . Corrigan. . . mert a szükségesnél nagyobb mértékben védelmezik őket. Előfordult még másféle bántalmazás is? . . 208 .Panaszkodtak emiatt? .Ez az ön szakmai véleménye? . Tom erre a megjegyzésre felnézett. hogy az a névtelen telefonáló említette azt a sebet? . Harris otthonában nincs is televíziókészülék? . Corrigan tovább akart menni ezen a szálon: .Nem Mrs.Feltételezem. és ez számomra bántalmazást jelent. miközben ezt felírta.

Került-e veszélyesen közel egy bármilyen színű autóhoz? . miért alakult ki bennem az a benyomás. .Ön azt mondta. hogy ön csaknem karambolozott egy kék kisteherautóval. és a nő elé tette. .Mégsem fogadja el Ruth és Josiah beszámolóját arról. hogy ön kis híján összeütközött egy kék kisteherautóval.Nem bizonyította be.vágott közbe Ames.. hogy önnek valójában nincs is konkrét oka arra. A gyerekek el akarnak nekünk mondani mindent. . nem igaz! . de gyakran félnek. . 209 . Corrigan. Harris gyermekeit elvitte otthonukból? . Megvannak a módszereink. hogy Ruth akkor szenvedte el azt a sérülést? A nő erre a kérdésre megvető arckifejezést vágott. Látta már valaha ezt a fényképet? A nő tétovázott. és megpróbált közömbös arcot vágni. Még dolgozunk a gyermekek ügyén. hogy az édesapjukkal beszéltek! A gyermekek félelmükben kitalálhatnak meséket. . Bledsoe. hogy őrizet alatt tartsa a gyermekeket egy számukra idegen helyen és környezetben. távol otthonuktól és édesapjuktól? Bledsoe szemmel láthatóan nagy erőfeszítéssel tudta csak megőrizni hidegvérét.Mr. a gyanakvás elegendő okot jelent. . hol szerezte Ruth azt a sebet.Mrs. Corrigan frusztráltságában sóhajtott egyet.Erre nem kell válaszolnia.Látta már valaha ezt a nőt? Bledsoe ránézett Sally Roe fényképére.Nem lehetséges.Tehát csak akkor számítanak megbízható tanúnak. Bledsoe. igaz-e. Mr. hogy a gyerekek az ön jelenlétében elmondták édesapjuknak. ha tanúvallomásaikkal megerősítik az önök gyanúit? . . és azt az állításukat.Nem! Corrigan rámutatott Sally Roe fényképére.Tehát úgy gondolja. de Corrigan megelőzte: . . hogy elkerüljék a további bántalmazást.Szerintem az a seb nem tartozhat a bizalmas kérdések közé .Tiltakozom! . hogy soha nem látta ezt a nőt.Igen.Nem. hogy egyáltalán elhaladt bármikor is mellettük egy teherautó. . hogy Ruth és Josiah őszinte akar lenni? .Mrs. azt hiszem nem.Ez egy teljesen más ügy! Ilyen dolgokban a gyermekek nem számítanak megbízható tanúnak! . Corrigan. . . Corrigan elővett egy fényképet.utasította vissza Corrigan.Jefferson kezdett kijönni a sodrából.De ne felejtse el. . Nyilván tud arról. hogy ő vezette azt a teherautót? . amikor Mr. hogy végül kihúzzuk belőlük az igazságot.Nem.

A közlekedésrendészet feljegyzései szerint az elmúlt három év során ötször büntették meg önt gyorshajtásért.Mire gondol? .Igaz! . vagy nem igaz? .Ó. mi volt az. mint a vízfolyás. .Beszélgessünk egy kicsit az ön közlekedési kihágásairól! Követett-e el jogsértést az elmúlt három évben? Bledsoe ismét tétovázni kezdett.Azt hiszem. amikor a gyermekek utoljára találkoztak az édesapjukkal? A nő szemmel láthatólag nagyon kényelmetlenül érezte magát. amelyek Josiah Harris könyvéből kerültek elő.Corrigan nyugodt mosollyal összehajtogatta a jegyzeteit. ugye? Nekik dolgozik. . 210 .Nem tudom. hogy a folyosón is szétnézzen. hogy ennek mi köze lenne bármihez is! Corrigan ragaszkodott a válaszhoz. *** Bledsoe és a két ügyvéd nem tartotta szükségesnek.Ezenkívül kétszer megbüntették önt azért.Nagyon köszönöm.Igaz-e. valamit eltéptem.Nos? . . .Lehetséges. a bírósági jegyzőt pedig máshol is várta a munkája. hogy eljött. Corrigan biztos akart lenni abban. hogy Bledsoe és a többiek már elmentek.sóhajtotta a nő. Mr. nem tudom biztosan. ezért kilépett a terem ajtaja elé. Valamennyiüknek köszönöm. Corrigan. . Visszajött. Jefferson. . Igaz ez? .És mi a helyzet Marshall elméletével? Kapcsolatban áll ezzel az üggyel. Mark és Tom pillanatokon belül magára maradt a tárgyalóteremben. Mrs. . Nem lesz nehéz csapdába csalni a tanúk székében. hogy összetépett néhány fényképet. .Ha ők mondják. Bledsoe.kérdezte Tom. hogy háromszor kellett biztosítótársaságot váltania? . hogy udvariassági társalgást folytasson ellenfeleivel. igen. .Igaz.Nem látom be. Corrigan visszavette a fényképet. . .Befejeztem a tanú kihallgatását.Ön kínozza a tanút. .Megbüntették-e önt valamilyen szabálysértésért? . Sehol senki.. Corrigan. amiért elmulasztotta a megállást a stoptáblánál.Úgy hazudik. Igaz ez? . .. leült. és jegyzeteit nézegetve egy pillanatig gondolkodott. .Emlékszik-e arra. Jefferson kitört: . Mr..

. Parnell dühös lett. . . . . talán majd egy más alkalommal. hogy van itt egy kapcsolat.Corrigan egy pillanatra elgondolkodott. Corrigan végiglapozta jegyzeteit. hogy elfelejtkezett a megbeszélt találkozónkról. de biztos. . de csak az után. hanem főként azért. A titkárnőm minden bizonnyal felhívta önöket.mondta Ben -.Közölte velünk . amikor a bejárati ajtót kinyitva Marshall Hogant és az újabban állástalan Ben Cole-t pillantotta meg.Láttam az újsághirdetést. . ő pedig mindent megtesz azért. majd bólintott. hogy fél órát ültünk ott.. . amiért otthonában zavarjuk.Ez segít majd megválaszolni a kérdést. És ne felejtkezzetek el Parnellről.Akkor kapcsolatban áll Mulligannel is. mert látták Sally Roe-t. 211 . és éppen most beszéltem velük. a halottkémről sem. de azután keresztezte az útját Sally Roe. hogy ezt titkolja. Tom. Úgy tűnik. amiért olyan csökönyös a gyermekeiddel kapcsolatban.Elővett egy fényképet. hogy öngyilkosságként félretehessék ezt az esetet. ezért van ilyen elegánsan felöltözve . *** Joey Parnell egy szikrányit sem örült. .Ehhez még csak közvetett bizonyítékokkal szolgálhatunk.. . Mark is dühös volt. Parnellnek nehezére esett. .Jó reggelt! . Nos.Igazán sajnálom. és vártunk magára.Akkor mondja meg a titkárnőjének.köszöntötte Marshall. Ők szemtanúk.Elnézést kérünk. és a férfi elé tartotta.állapította meg Ben. . .Minek ütik bele az orrukat a dolgaimba? Marshall kinyitott egy barna borítékot. Még mindig számítanak magára. a legjobb tudomása és szaktudása szerint ez az a nő. . hogy egy óra múlva beszédet mond a konferenciájukon. hogy a szemükbe nézzen. Ha érdekel a legújabb elméletem. . Ez az egyik oka annak.háborodott fel Tom. hogy hívja fel a Westhaveni Orvosi Egyletet is! tanácsolta Marshall.Túszként tartja fogva a gyermekeimet! .Gondolom. és Ruth sebe ezt a tényt bizonyítja. . aki néhány héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el a Potter-farmon? Parnell nem volt kíváncsi a fényképre. Neki is benne kellett lennie. a gyermekek látták őt. hogy eredetileg csak rossz hírbe akart téged keverni. azt mondanám. ha imádkozunk Marshallért és Benért! Éppen most beszélnek vele.Azt hiszem. minél jobban belemélyedünk ebbe az ügybe. hogy mindenki mindenkivel kapcsolatban áll. segít neki fedezni ezt az egész öngyilkossági históriát.Mr. . Parnell. . Mark az órájára nézett. Ma betegállományban vagyok.Akkor legjobb lesz. mert kis híján karambolozott vele.Igazán sajnálom. Most már nemcsak azért kell a gyermekeket elhallgattatnia. és ez mindent összekuszált.Mintha készülne valahova. annál inkább azt fogjuk tapasztalni.

aki feltehetően az Élet Társasághoz tartozott. Parnell .Azt gondolom. azután az ajtóra nézett. hogy a tanárnőnél van egy példány . 212 .. és nem lehetett zavarni. Marshall és Ben az autó felé indult. Úgy viselkedett.Igen.Mivel ön itt él Westhavenben. Ha megbocsátanak. hogy beszéljen Miss Brewerrel. ha ez volt minden. Fulladás általi halál. úgy gondoltam.Kérem várjon! Marshall újból megmutatta neki a fotót.mondta Ben. . .Figyeljenek ide.magyarázta Marshall. Keze remegni kezdett. . Parnell elfordult az ajtótól. végül pedig két látogatójára pillantott. Megvan az ujjlenyomata.mondta.Csak meg akartunk róla győződni . Halottsápadt lett.Nézze meg figyelmesen! Több embernek is megmutattuk már a fényképet.Menjenek el! Tűnjenek el innen! Azzal becsapta az ajtót. és most már egyértelmű. Woodard nem várta ott.. .Mr.Ez az ember retteg! .Meg tudja nekünk mondani. . ez a nővérem fényképe. Ez Sally Roe? Parnell egy pillantást vetett a képre. az egész anyag. ki volt valójában az a halott nő? .. . és hogy beletekinthessen az anyagba. . . Miss Brewer azóta sem telefonált. és készülődnöm kell. az igazgatóval. Utána az anyag nem volt sehol. hogy milyen nehéz hozzájutni a negyedik osztályosok Valós énünk megtalálása című tananyagának egy hiteles példányához. *** Kate délutánja bizonyos értelemben nagyon tanulságos volt: leginkább arról tájékoztatták meglehetősen kiábrándító módon -. majd a ház belseje felé fordult. és felismerték őt. Felakasztotta magát. de majd fel fogja hívni Kate-et. és az igazgató természetesen nem értette. dolgom van.Láttad ezt? . Marshall folytatta: .győzködte Ben. a vezetőség tagját. Azt mondta Kate-nek. Parnell arcából kifutott a vér. hová tűnhetett.Semmit sem mondhatok maguknak! .. hogy találkozzon Woodarddal.robbant ki végül. amikor is Kate-et megpillantva a férfinak hirtelen eszébe jutott a megbeszélt találkozó. A tanítónő az osztályában órát tartott. .Akkor. valószínűleg nem tudja. mint egy sarokba szorított állat.Csak egy perc az egész .. Parnell képtelen volt megszólalni.mondta Marshall -. Megállt az általános iskola hivatala előtt. Az iskola előcsarnokában bukkant rá.kérdezte Marshall. . megvan a rendőrségi jelentés a bűncselekményéről. hogyan is néz ki Sally Roe valójában. . Ezután Kate felhívta Jerry Masont. hogy a holttestét sem látta soha. . egészen biztosan ő az. A padlót bámulta.

ha segítségre van szüksége! Kate letette a telefont..Nincs belőle túl sok példány. *** Újabb levél! Pontosan olyan volt.Ezen a kurzuson rész veszt az ön gyermeke is? . .Nekem nincs meg ez az anyag. csak szeretném látni ezt az anyagot. Ha másért nem is. . ugyanannak a kéznek az írása. vonalazott jegyzetpapírra írták! Lucy kivette a beérkezett levelek kupacából. amikor csak akar. mintha alaposabban meg akarná nézni az egyik folyóiratra ragasztott címkét. és továbbra is hinni azoknak az embereknek.. .válaszolta Debbie. akkor egy meglehetősen hosszú életű tréfa. ha nyugalom lenne végre. már csak azért érdemes lenne elolvasni ezt az anyagot. 213 . . és ezt a nevet is kipipálta. nem. Erre gondolni sem akart. Tőle már kérdeztem. hogy tetszik neki ez az anyag.. hogy forduljak Miss Brewerhez. mert ez a sok ember olyan gondosan rejtegeti. . és egyáltalán nem mulatságos. Majd keserűen felnevetett. és szeretnénk. . és nem szóltak egymáshoz egy szót sem. és gyorsan belecsúsztatta a zsebébe.Azért gondoltam. a vallásos szélsőségesekkel. Debbie ott tartózkodott a közelében. nála nincs. hogy mindenkinek meg kellene engednünk. utána pedig felhívta Betty Hanovert..kezdte fenyegetőzve Betty. de.Van valami baj? . semmi... Ha pedig nem tréfa. . és betette a folyóiratot az egyik rekeszbe. Lucynek úgy tűnt. . Megértett? John Kendall. Tovább folytatták a küldemények szétválogatását. Ő Mr. . aki szintén azt tanácsolta. akikre rábízta magát. Woodardhoz küldött. A fiatal lány abbahagyta a munkát. a vezetőség másik tagját.Nem. és egy másik zsák küldeményt szortírozott. Vajon honnan jönnek ezek a levelek? Ha ez csak tréfa. mintha Debbie titokban őt figyelné. ha kérne egy személyes beszélgetést.ugyanaz a boríték. hogy belenézhessen. ugyanolyan vastag. mert többek között ön is jóváhagyta ezt a tananyagot az általános iskolások számára. .Ezt a mérkőzést már lejátszottuk a. Egyszerűbbnek tűnt figyelmen kívül hagyni a dolgot.Kate kezdett ebbe belefáradni. hogy önnek lehet egy példánya. Kate még Jerry Masonnel is végigcsinálta ugyanezt. Azonban Debbie látott mindent. mint az eddigiek . .Idehallgasson! ..Nem. Talán jobb lenne. Forduljon hozzájuk. és nem hiszem.Kérdezte már Miss Brewert? A tanároknál kell lenni minden tananyagnak. A közösség úgy határozott. miközben elfordult. Mi csak a szülőkkel kívánunk együttműködni.Nem. az iskola harmadik vezetőségi tagja sem volt különb..kérdezte Lucy. és ezek a levelek valóban Sally Roe-tól származnak.

Összefoglalná nekünk Amber traumájának tüneteit? Mandanhi elővett néhány jegyzetlapot..Megbeszélte-e mindezeket a kérdéseket a Jó Pásztor Gyülekezet pásztorával vagy az iskola igazgatójával? . amivé Amber át szokott változni.. és nagyon elítélően vélekedett a kereszténységről. hogy ez mit jelent! 214 . . hogy Mandanhi önállóan is megállja a helyét. amelyet a kereszténység az emberre vet. Ames és Jefferson. Nem nehéz meglátni a nyilvánvaló összefüggést. .. . és a vele folytatott beszélgetés nem érződött kellemetlennek. udvarias szakember. mint például szellemektől. hogy ha akadtak is benne megcáfolható állítások. levertség. hogy abba az iskolába járt. hogy ezekre nincs is szüksége. Ez a kihallgatás nem ígérkezett könnyűnek.Tényként tudja-e bizonyítani. térjünk rá erre az Amethystre.. a valóságérzet elvesztése. aki átélt egy ekkora érzelmi traumát: bepisilés. nem beszéltem velük. Mandanhi részletes jelentését Amber Brandon állapotáról. . azonnal asszimilálódik a gyermek már korábban felépített személyiségi struktúrájába.. valamint az a bűntudat és a jövőbeni számonkéréstől való félelem.Nem .Disszociatív rendellenesség. láthatatlan ellenségektől való félelem.Természetesen lehetnek más tényezők is. Nyilvánvalóan biztosak voltak benne.Megvizsgáltam a gyermeket. ugyanúgy a két oldalán foglaltak helyet. de úgy tűnt.Hm. alkalmanként hányinger.. A negyvenes éveiben járt ez a kelet-indiai származású. Mindazok a keresztény tanítások. kísértetektől és ehhez hasonló dolgoktól való rettegés. Azonban Mandanhi finom úriembernek bizonyult. fantáziálásba való rendszeres menekülés. . Az ügyvédek.Amberen észlelhető tünetek pontosan olyanok voltak. paranoia. uram. a kis pónira.. . hogy az iskola a gyermekben bármiféle bűntudatot vagy félelmet okozott? . mint ahogyan ezt Irene Bledsoe esetében tették. jól öltözött.És ön mindezt kizárólag a keresztény iskola hatásának tulajdonítja? . más szavakkal disszociatív típusú hisztérikus neurózis.Most pedig. de véleményem szerint az iskolában folyó tanítás erőteljes vallásos felhangja elegendő volt ahhoz. Ön milyen kifejezést alkalmazott ennek leírására? . Legnagyobb része annyira szakmai jellegű volt. ami miatt létrejön benne a bizonytalanságnak és a világtól való félelemnek sok új oka.. Azonban egy dolog még a dokumentum laikus olvasója számára is világosan látszott: Mandanhi a Jó Pásztor Általános Iskolát tartotta felelősnek Amber problémáiért. . Kérem fejtse ki. Corrigan néhány megjegyzést írt Mandanhi jelentésének margójára. legfeljebb egy másik szakember tudta volna ezeket megdönteni. .25 Wayne Corrigan elolvasta dr. Corrigan néhány alapvető kérdés tisztázásával kezdte a kihallgatást. a harag és az ítélet Istenéről szólnak. mint amire számítani lehetett egy ilyen életkorú gyermek esetében.Nem. amelyek a bűnről. de nem tűntek annyira feszültnek. és tudom. hogy elmélyítse Amber már meglévő érzelmi zavarait.mosolyodott el Mandanhi.

Szélsőséges esetben a coprolalia kiegészülhet erőszakos. doktor. A statisztikák szerint ez háromkilencszer gyakrabban történik meg nőkkel.Azután itt van az.Igen.Megvan.vagy szinte mindig . és tartalmazhat állati hangokat is. hogy ezt meg kell magyaráznia..És Amber esetére ez vonatkozik? Mandanhi egy pillanatra elgondolkodott.Igen. . ugatást.Ööö. többszörös személyiségnek nevezzük. .Igen. .Igen. Ez egy olyan állapot. .. sziszegést és így tovább. . a memória vagy a tudat normális integratív funkcióinak zavara vagy elváltozása. majd megrázta a fejét.És az ön tapasztalatai alapján ezeket a dolgokat általában . a rugdosás.Mandanhi is maga elé tette saját jelentésének egy példányát. morgást. majd újból magyarázni kezdett: .Corrigan végigfutott a listán: . ritkán előfordulhat az is. az Istenséget gyalázó kifejezéseket? . hogy módosult tudatállapotok. A kiváltó ok szinte mindig gyermekkorban történik. . hogy nem tudatos. Corrigan talál egy másik új szót: .Mi az. és káromkodást is? . obszcén beszéd.Pontosan...Azt az állapotot..Külső erőszak? . hogy coprolalia? . de gyakran csak felnőttkorban lepleződik le.Illetlen szavak ismételgetése. lehetséges. . Mandanhi elmosolyodott.. . . . egy pillanatra elgondolkodott. trágár beszéddel is. ez nagyon gyakori. transzállapotok. . . Ezt a rendellenességet úgyszólván minden esetben valamilyen bántalmazás idézi elő: általában szexuális visszaélés vagy egy súlyos érzelmi trauma.egy súlyos érzelmi trauma vagy szexuális bántalmazás okozza? . . 215 . szitkozódást. amelyben kettő vagy több különböző személyiség létezik egy személyben.Az ő esete meglehetősen enyhének tűnik ebben a kérdésben.Corrigan úgy érezte. a társadalmi tilalmakkal való teljes szakítás. mások fizikai bántalmazása.Szeretnék néhány kérdést feltenni az ön által felsorolt komplikációkról. mint férfiakkal. a hatalommal való szembeszegülés? .Ez alapvetően az identitás. . .Hm. amit mond.Öngyilkossági kísérletek? . Corrigan ezen a kifejezésen megakadt.Idetartozik-e a sikoltozás. amit Amber tanúsít. a beszéd spontán módon történik. A rendellenesség megnyilvánulásakor tapasztalható komplikációk és problémákról.Igen.Nem tudatos? . Vak dühöngés. A viselkedés társadalmi normáival.Nekem egyszerűbb kifejezésekre van szükségem.. ilyenkor a beteg nem ura annak.

.Ön rendszeresen konzultál velük.Értem.De jogosnak tartja-e azt a feltételezést. . .Nem az én dolgom ezt tudni. hogy ők mit hisznek. hogy az az iskola meglehetősen veszedelmes hely a gyermekek számára. Úgy tűnt. hogy azt sem tudja megmagyarázni: miért nem volt egy mindenre kiterjedő vizsgálat az iskolában.Úgy láttam. akiknek a gyermekei oda járnak. . Kaptak-e öntől bármilyen információt. Az ön szavai nyomán azt hiszik-e. Mandanhi csak vállat vont..De igen. ők most minden bizonnyal azt gondolják. .Nem. és rendszeresen konzultálok velük. néhány korábbit pedig elolvasott. ilyen vagy olyan módon. . Corrigan elejtette ezt a kérdést.Ezt tőlük kellene megkérdeznie. .A Gyermekvédelmi Minisztérium megkapta a jelentésemnek egy teljes példányát. . Nem én döntök ebben a kérdésben.Nem. Corrigan számára ez igazából nem jelentett meglepetést. hogy mi történt az iskolában. hogy az ön véleménye. . .. véletlenül nem Irene Bledsoe? .Ön mit mondott nekik? Mandanhi visszadobta a kérdést: . .Ugyanezen az alapon feltételezem. hogy az iskola veszélyes hely a gyermekek számára? . Corrigan egy kissé emelt hangon folytatta: . 216 . . .Corrigan gyorsan leírt néhány megjegyzést.És ez az ön feltételezése a Jó Pásztor Általános Iskola kapcsán is? . hogy a sajtó meglehetősen határozottan tudni véli. a sajtó kezébe jutott? Mandanhi nem örült ennek a kérdésnek.És a Gyermekvédelmi Minisztérium? Mandanhi a két ügyvédre nézett.Ezek szerint. és néhány nagyon kemény dolgot írtak Tom Harrisről. miért nem hallgatták ki a személyzetet és a szülőket.Hogyhogy mit mondtam nekik? .Így van.Én nem tudom megmondani. én személyesen nem beszéltem velük. akivel ön rendszeresen konzultál.Azt hiszem. Corrigan összevonta a szemöldökét. . igen. doktor? . hogy nem zavartatták magukat ettől a kérdéstől.De ön személyesen nem beszélt erről az iskola személyzetével? .A gyermekvédelemnek az a képviselője. mégis egy árnyalatnyi haragot érzett.

fogékony tudatállapotok elérésére és belső vezetőkkel történő kapcsolatfelvételre? Ez a kérdés felzaklatta Mandanhit. szoros kapcsolatban áll ezzel a csoporttal és annak gyakorlataival? . uram. hogyan lehet annyira biztos abban. hogy Miss Brewer rendszeresen tanítja növendékeit relaxálásra.Én nem az iskolát hibáztatom Amber viselkedéséért.Tudott-e arról. uram. a médiumi képességek gyakorlása.Igen. Corrigan nem számított ezekre az igenlő válaszokra. . hanem azt a traumát.Corrigan rövid hatásszünetet tartott. .Ha már megkérdezte tőlem. mint jóga. és egy kicsit megdöbbent.Tud-e arról. . amit Miss Brewer tanít a negyedik osztályos tanulóinak? . doktor. egyetért-e azzal.Nem. . .Hallott-e valaha a Valós énünk megtalálása című tananyagról. mint amit Amber tanúsít. meg lehet tanítani egy kisgyermeknek.Akkor ön arról sem tud. hogy Amber Miss Brewer növendéke volt. majd nyomatékosan tagolta a kifejezést: .Akkor megmagyarázná nekem. Corrigannek uralkodnia kellett magán. ami az általános iskolában és az Élet Társaságban történik. mielőtt a keresztény iskolába kezdett volna járni? Ez még jobban felkavarta Mandanhit. Ez az ember már kezdett a terhére lenni. hogy az olyan viselkedést..Corrigan erre semmit sem mondott. és gyakoroltatni lehet vele súlyos trauma nélkül is? Mandanhi nevetett. hogy kizárólag a Jó Pásztor Általános Iskola a felelős Amber abnormális viselkedéséért? Mandanhi elmosolyodott.. Amber. doktor. de válaszolnia kellett.Igen. Kissé bősz arcot vágott.Hallott-e arról. . és részt vett ezen a kurzuson. hogy Lucy Brandon és leánya. akkor azt mondom erre.Hallott-e valaha Miss Nancy Brewerről. .De annak fényében. . hogy nem ismerem el azoknak a dolgoknak a valós voltát. sőt 217 ..Tudok róla.Nem. aki a negyedik osztályosokat tanítja a Bacon’s Corner-i általános iskolában? .Ismeri-e az Élet Társaság nevű helyi csoportosulást? .. . csak leírta a választ. amelyek állítólag az általános iskolában és az Élet Társaságban történnek. Úgy tekintem ezeket a dolgokat. . meditáció és.. amely kiváltotta ezt a viselkedést. hogy ők rendszeresen végeznek a tudatállapot módosítására irányuló olyan gyakorlatokat.Nem tudok róla. . . .Nem tudtam róla. . mint amelyek rendkívül szubjektívak. .

amelyeket.Mi a véleménye. hogy Amber képes kommunikálni ezzel a valamivel.Ó. hogy ki is ez az Amethyst tulajdonképpen.Még mindig nagyon sok mindent nem tudunk saját magunkról. doktor.Egyetért-e azzal. . amelyeket Amber nem tudhat... szerintem. doktor? Mandanhi megrázta a fejét és elmosolyodott. amellyel gyakran találkozunk e rendellenesség kapcsán.kifejezetten vallási kérdések. de ezt nem akarta kimutatni. sőt még a vér összetételének egyértelmű és mérhető változását is tapasztaltuk már.egyesek ezt látnoki képességnek vagy érzékszervek feletti érzékelésnek nevezik. Corrigan mindezt leírta. A különböző személyiségek gyakran tudnak egymásról. hogy a természetes személyiségnek egyáltalán nincs szüksége szemüvegre.És mi a helyzet a speciális ismeretekkel? Lehetséges-e. hogy mi történt az alatt az idő alatt. a speciális ismeretek miatt . Corrigan egy pillanatra elhallgatott..vágott közbe a doktor. Corrigan eleget hallott. Készen állt a következő tanú kihallgatására. kollégáimmal együtt gyakran én is zavarba jövök az ön által említett jellegzetesség. . . és ez a véleményem. eltérés lehet a vérzés és a véralvadás mértékében. Corrigan. amit a jelentésre firkantott: . olyan dolgok.Tehát az ön véleménye szerint Amber viselkedésének kizárólagos oka egy súlyos érzelmi trauma lehet? .Van erre valamilyen magyarázata. vagy amelyekről korábban nem szerezhetett tudomást? Mandanhi tétovázott.Én csak a saját véleményemért vagyok felelős. néha szembehelyezkednek és vitatkoznak is egymással.. .Ez meglehetősen tipikus.Ezek szerint.Ez egyáltalán nem szokatlan dolog egy ilyen disszociatív rendellenességben szenvedő személy esetében. Különbség lehet vérnyomásukban vagy bizonyos gyógyszerekkel szembeni reagálásukban. és nem emlékszik arra. nem lehet tudományos szempontból megközelíteni. . hogy a keresztények. . hogy Amethyst tud olyan információkról. de a lencse dioptriája nem ugyanaz. úgy tűnik. Áttért néhány további megjegyzésre. . hogy Amber kikapcsol. . Megtörténik. míg az alternatív személyiségnek igen.Nem vagyok biztos abban. Ez a rendellenesség időnként nagyon sok kérdést vet fel. Miss Brewer és maga Amber teljesen más véleményen van arról.. . a máséért nem . bármi is legyen az? .Ezt írtam. amikor Amethyst megnyilvánult? . . ez pedig az érintett személy fiziológiai elváltozása. vagy mindketten viselnek szemüveget. hogy tudok-e válaszolni erre a kérdésre. Kissé tehetetlennek érezte magát. az Élet Társaság. De meg kell említeni egy másik jelenséget is. Mr.Például? .Normális dolog-e az. beszélhetnék Amberrel mindezekről a dolgokról? Hajlandó lenne beszélni róla? 218 .. beszélgetnek.

Jefferson váratlanul közbevágott: . .Nem hiszem. Azt hiszem.Nem. hogy ön az indokolt kérdésekre. hogy egy érzékeny pontra tapintott rá. és a gyermekkel szemben elfogadható viselkedésre korlátozza magát. .. 219 . Mandanhi szerint ez nem ártana neki. hogy szeretném a saját pszichológusommal is megvizsgáltatni Ambert.Káros lenne. Corrigan.Arra gondoltam.Mandanhi elgondolkodott. hogy ez bármilyen kárt okozhatna neki.gondolta Corrigan.De hát dr. hogy ez káros lehetne. doktor? Ön hozzájárul ehhez? Mandanhi a két ügyvédre nézett. .Azt hiszi? . Ames rendkívül indulatosan szólt közbe: .. . . feltéve. Pech .Felejtse el! .Még a közelébe se mehet annak a gyereknek! Már éppen eleget szenvedett! Corrigan Mandanhi felé fordult: .Nos. Azt hiszem. hogy nem. és megértette jelentőségteljes pillantásukat.Mi az ön véleménye. . Felejtse el! Ez nem fog megtörténni! Corrigan tudta. Mr. Corrigan.mondta Jefferson.

hogy néhány nappal korábban. valahányszor csak erre gondolt. mint a vászonszatyrom és az életem. hogy felkészítsék az emberiséget a globális közösségre. akik kiábrándultak a Denningek és Brewerek idillikus álmaiból. Beletelik legalább egy napba. hogy egyszer majd azok elől fogok menekülni. és most újból úton vagyok . vagy saját életének mulandóságáról. kétségtelen. egyfolytában ott kavarognak a fejemben. hogy az új világ utópisztikus álmának létezik egy sötét oldala: emberek. szembetaláltam magam egy kihívással a bűntudattal kapcsolatban: lehetséges-e. Ők azok. akik alakítják az oktatás jellegét. de valamilyen ok miatt most egyáltalán nem így érzett. mivel ők ismerik az ő elveiket. akik cselszövők. hogy ő sem több. Egy fáradt arc nézett vissza rá. akiket elkapott ez a könyörtelen gépezet. Denningek és Miss Brewerek mögött ott vannak a Mr. mert soha nem hittem volna. Álmos volt. akik igazán hatalmasak. mint amikor lassan.26 Sally azon vette észre magát. amelyben a bűntudatról írtam? Semmit sem felejtettem el azokból a gondolatokból. A vasúti kocsi ritmikus ringása és a kerekek kattogása megnyugtatta. hogy a Steele-ek tőlük félnek a legjobban. reggelre eltűnik. Mégis el kell oda mennie. ami a látható Sally Roe mögött van. és egy pillantást vetett az ablakon visszatükröződő arcára. akik az emberiség leigázásáról és leuralásáról álmodoznak. és nincs más tulajdonom. akik a legnagyobb akadályokat jelenthetik a számukra. akikben megbíztam és akiket annyira tiszteltem. arról a nagy űrről. hogy az életemért futok. amely éjszaka látszik. Így tehát fairwoodi tartózkodásom a motel 302-es szobájában hirtelen véget ért. akik manipulálnak és ölnek. Tom. hogy már nem az ablakon keresztül beáradó nappali világosságban ír.helyesebben vasúton -. Olyan folyamat. Gyomra felkavarodott a félelemtől. Ezek persze remek gondolatoknak számítottak. A Denningek és Brewerek keményen dolgoznak. az volt. hova fognak engem ezek elvezetni. emlékszik a legutolsó levelemre. Ott vannak azok az emberek. Először is azért. akik visszaélnek a hatalmukkal. Az egyik legnehezebb lecke. Ha az Omegában emlékeztek rá. teljesen új számomra. hogy Bentmore-ban sem felejtették el. és újból megpillanthatja a Bentmore Egyetemet. amit meg kellett tanulnom. elkábította. hogy a Steele-ek a csizmájuk sarkával szétmorzsolják őket. Ez emlékeztette őt arra. a vonat ablaka mellett elrohanó farmok és földek lassan saját arcának tükörképe mögé rejtőztek. sőt. befolyásosak. Lelkének feketeségéről írt volna. Újból látnia kell azt a helyet. mire eléri utazásának célját. Az emberiség kiműveléséről és helyes irányba való tereléséről álmodozó Mrs. Az égbolt halványvörös izzása átadta helyét az éjszaka egyre mélyülő szürkeségének. és nem tudom. Abbahagyta az írást. fokozatosan kitisztul az idő. mint az ablaküvegről visszaverődő futó tükörkép. Mióta utoljára írtam. Végül pedig ott vannak a Sally Roe-k. Steele-ek. Későre járt. vagy akár még tegnap is milyen allegóriák jutottak volna erről az eszébe. hanem tény? 220 . de az a tapasztalat. Lehet. a Steele-ek pedig ennek vezetésére készülnek. Nem akarok komolytalan lenni. és megpróbálják elkerülni. de már nem hisznek nézeteikben. amely mögött az éjszaka feketesége jelentette a hátteret. arról. hogy ez nem csak egy érzés. a tanárok gondolkodását. Lelke mélyén valami változás zajlott. hanem az ülés fölötti lámpa fényénél.

ami meg tudja változtatni vagy el tudja törölni a tényeket? Erről még semmi nem jutott az eszembe. és talán már unja ezt a problémát. hogyan érzek. hogy ezt nem is érzem. ami ma reggel jutott az eszembe. hogy kirabolok egy bankot: akkor bűnös vagyok a rablás bűntettében.Ön biztosan tudja. De kérem. De mi az. hogy Jézus az ő példaképe vagy a barátja vagy a 221 . másrészről viszont biztos volt abban. amit az évek során ezekben a humanista és misztikus táborokban megtanultam. vagy kibeszélheti magát belőle az ember. hogyan érzek. nem csak érzés.kérdezte Corrigan. hogy „a bűn csapdája”. két oldalán az ideges és szónoklásra kész Amesszel és Jeffersonnal. milyen bűnöket követtek el Amber ellen a keresztény iskolában. és addig rázta őt. Kérem. amíg ő ki nem mondta azt a választ. mint a bűntudat előli menekülés kísérlete filozófián. Wayne Corrigan vegyes érzelmekkel készült a csütörtöki kihallgatásra. el lehet nyomni. Ha . hogy Mr. hogy a legtöbb ember mennyire megveti a kereszténység egyik kifejezését. hozzám türelmes! Végig kell ezt gondolnom.Hát. mint Irene Bledsoe. ahol nincs jó és rossz. és ha leírom ezeket a következtetéseket. és nagyon erőszakosan viselkedett. újra elmondták. amit hallani akart tőle . hogy valamennyien „bűnösök” vagyunk.vagy ezek hiánya . se rossz. .Említene egy konkrét példát? . akkor semmi miatt sem kell bűntudatot éreznünk. ezt úgy kell mondani. Végigmentek az alapkérdéseken. A vallás az én szememben mindig a bűntudat egy nagy csapdájának számított . Az érzelmeket el lehet temetni.. Tegyük fel. az segít.Gyakran megragadta Amber vállát. Úgy látom. ahogyan fogalmaztam. hogy ő és önkéntes nyomozócsoportja még a felszínét sem karcolta meg annak a kérdésnek. Úgy tűnt. . De most itt ül vele szemben. Ha jól emlékszem. Az a lehetőség. hogy a bűnösség tény. keresztül. Bizonyos vonatkozásban felkészültnek érezte magát. viselje el türelemmel. hogy legyen. hogy nem érzem magam bűnösnek. egy kerítés. De most fel kell tennem a kérdést: Pontosan mi elől próbáltam elmenekülni? Az érzelmek vagy a tények elől? Az érzelmeim elől el tudtam futni . hogy az ön elméjében ez még gyermekkorában letisztult. Ezért fordítottunk olyan sok időt és energiát arra. amely körül Lucy Brandon feljelentése forgott. akkor én a rablás bűnébe estem. egyszer például azt mondta. Amber azt akarta mondani. hogy Lucy sokkal jobban ismeri a részleteket.. nem egyéb.legalábbis egy időre.és kihangsúlyozom a „ha” szócskát . Ha nincs se jó. Az érzések . ha nyilvánvaló dolgokat írok! Attól tartok.és senki sem akar bűntudatot érezni. rázta őt és mindenáron azt akarta vele kimondatni. szürke nadrágkosztümbe öltözve a felperes. függetlenül attól. Corrigannek nagyon sok jegyzet állt a rendelkezésére. akkor bűnös lehetek valamiben úgy. azt a klasszikus fogalmat. Tegyük fel. és lehetek rossz. Az egész kérdést még tovább bonyolítja az. hogy annak nagy része.létezik a jónak és a rossznak egy megállapított mércéje. hogy Jézus az ő Megváltója. .nem változtatják meg a tényeket. meg lehet tagadni. Mark és Tom most is eljött. Harris „meg akarta őt téríteni”. Lehetek a kerítésnek a rossz oldalán. hogy megalkossunk egy univerzumot.állította. Ha a törvény szerint a rablás bűntény. függetlenül attól. kábítószereken stb. meditáción.

hogy miért kapta Amber az elfenekelést? Lucy egy pillanatig gondolkodott... amikor aláírta a szülői nyilatkozatot. és ön előzetesen hozzájárult ehhez. . hogy ön elolvasta a Tanulók és szülők kézikönyvét. de ez neki nem volt elég. Ambernek utána bent kellett maradnia a szünetben.Beszélt erről valaha Mr. . Harris aznap este tájékoztatta önt erről telefonon? . azt hiszem. és nagyon felzaklatta őt. valami mással voltam elfoglalva. és ez akkor nem tűnt fontosnak. amikor erről az esetről beszél.Legjobb tudomása szerint elfenekelték-e azóta Ambert? .Igen.De most már fontosnak látja? . Tudott róla. de tudomása szerint ez csak egyszer történt meg.Olvassa el. Tom felírt magának valamit. 222 . .Ezek természetesen Amber szavai? . és akkor is egyetértett ezzel.Nem. de nem lepődött meg rajta. Így van? A nő nagyon szerencsétlenül érezte magát. ez az. hogy ön akkor egyetértett az elfenekeléssel? . hogy Amber mindig elferdíti az igazságot. Másnap alig tudtam rávenni. Corrigan egy másik jegyzetlapra nézett. március 25-én fenekelték el.Igen .Nem. hogy helyesen értem-e a dolgot.Meg akarok bizonyosodni arról. és hogy Mr. .Ugye ez az ön aláírása ezen a Szülői beleegyezési nyilatkozaton? .Ó. amikor az elfenekelést végrehajtották. . Szörnyű volt. Ezt egy égbekiáltó hazugságnak tartotta. de hiszek a lányomnak. hogy menjen el az iskolába. Elolvasta-e a kézikönyvet. a nyilatkozat kilencedik pontját! Úgy szól.Igen . . amit elmondott nekem.Miért nem? Gondolkodnia kellett a válaszon.Igaz-e.felelte Lucy kissé vonakodva. és annak egész tartalmával egyetért.Igen. és egyetértett-e annak tartalmával? .Igen. de az igazságnak megfelelően válaszolt: . ráordított. . Ön elfenekelés általi fizikai bántalmazásért perli az iskolát. így van. . . kérem.Igen. . persze.De ön nem volt ennek szemtanúja? .És igaz-e. miután megnézte. Harrisszel? .vezetője.Igen. . hogy Ambert. .Tudta-e. Corrigan odatartott elé egy dokumentumot. . Megrázta.válaszolta Lucy.Nem. amíg meg nem gondolja magát. a kislány utána egész este sírt.

Mindenkinek megvan erről a saját véleménye. Harris mondott önnek erről? Lucy akadozva válaszolt: . .Van-e önnek valamilyen kapcsolata azzal a baráti körrel.Azt hiszem.Egyetért-e azzal.Nem tudom biztosan. de én nem tudom. Harris felszólította.Beszéljünk egy kicsit erről az Amethystről! . sok különféle nézet él köreinkben. Corrigan a lényegi kérdésre terelte a szót. hm. hagyja ezt abba? .. Nos. mi ezt a kérdést nem fejtegetjük.Igen. . hogy ez az Amethyst kicsoda vagy micsoda tulajdonképpen. hangoskodott.Hát. 223 . nem tudom. hogy Amethyst lehet egy szellem? Lucy megdöbbent ettől a kifejezéstől.. hanem egyszerűen átéljük. Sokféle véleményt hallottam már erről. . de nevetése idegességről árulkodott. hogy csak egy Amber által kitalált személy..Nos. . Azt hiszem. Ez nem arra való. vagy. de. ugye? A nő elismerően elmosolyodott.. még egy kicsit nevetett is. hogy zavarta ezzel a tanítást. hogy elemezzük. amelyet Élet Társaság néven ismernek Bacon’s Corner környékén? . Brandon. és abban... . hogy Ambert azért fenekelték el. dr. hogy ez a csoport hisz szellemi vezetők létezésében.. és figyelmen kívül hagyta. Corrigan nem akart belemélyedni a következő kérdésbe.. hogy mivel zavarta a tanítást? Emlékszik-e arra.Gondolt-e már arra. hogy ezek embereken keresztül megnyilvánulhatnak? Lucy felnevetett.Vissza tud-e emlékezni.Ööö..Izé.Igaz-e. hogy Amethyst megnyilvánult Amberen keresztül? .Emlékszik-e most már arra.Mrs.Igen. hogy az ember megtudja. zavarta a tanítást. igen. . ebből milyen jó eredmény származik. Úgy sejtem. mert azt játszotta az osztályban. de az is lehet.. . egy szellemi vezető.. Corrigan kedvesen visszamosolygott rá..Egy szellem? . amit Mr. amikor Mr. . de meg kellett tennie: . .. lehetséges..Ön nagyon sokat tud ezekről a dolgokról. hogy ő Amethyst. Ezt a dolgot át kell élni. egy régi mesternek a szelleme. . miközben a kérdésen gondolkodott. . Ezek a kifejezések ismerősek önnek.. játszott a padja mellett.Ó .ragyogott fel Lucy arca a visszaemlékezéstől. majd megrázta a fejét. hogy Amber játékból csak úgy csinált. nagyon sok különféle véleményt hallottunk arról. egy másik dimenzióból származó testetlen lény. Az ön véleménye szerint ki vagy mi ez az Amethyst? Lucy az asztalra nézett. Mandanhi szerint valószínűleg egy másik személyiség.

próbált visszaemlékezni.. hogy folyt róla az izzadság. csak azért. az iskola irodájában ült. mi történt? . hogy így bánjanak a lányommal. majd mégis kimondta . Egy percre a kezébe temette az arcát. és hagytam.tétovázott. Harris. mert ő más.Egyszerűen nincs joguk ahhoz. ő csak egy gyermek. Corrigan már éppen azt akarta javasolni.Lucy érzelmei kezdtek felkavarodni. Corrigan felírt valamit jegyzetfüzetébe. Harris és Amethyst konfliktusba került egymással..Elmondta-e önnek Mr.konok. aminek semmi köze sincs a valláshoz! . . Nagyon zaklatottnak és levertnek tűnt.Akárhogy is nézzük. hogy Amethyst esetleg egy szellemi vezető? Lehetséges ez? Lucy összeráncolta a homlokát. elfogult. Nagyon fáradtnak látszott.. Elmondhatatlanul felháborodtam. Azt mondta. amit megtapasztal.Igen. Amikor hazavittem. prédikátor vagy jogász.Igen. A médiumi képesség egy ajándék. mint a többiek.Vannak. és befejezte a gondolatmenetét: .. megragadják őt. . akik csak. hogy megszállott.De ugye tisztában van azzal. hogy egy ilyen dolog megtörténhet a 224 . Corrigan. hogy azt gondolták. Soha nem éreztettem vele. Nagyon megrendültem.Csak a munkámat végzem. hogy használja az ajándékát. és nagyon rossz néven veszem. Corrigan elérkezettnek látta az időt a következő kérdésre: . Soha nem hallottam ilyen dologról. rátámadnak.Soha nem hallott démonok kiűzéséről? A nő keserűen válaszolt: . kiabálnak vele. de a lényeg. a haja is összekócolódott. mintha egy szörnyű birkózása lett volna valakivel.. miközben ezzel a gondolattal küszködött. és megpróbálták kiűzni belőle. Ő csak egy gyermek. egy szervezett vallás által kitalált dolog.Az. . mit tapasztalt? Milyen állapotban volt Amber? Lucy egy pillanatig gondolkodott. hogy a Biblia ezt másként tanítja? Lucy haragos és sértődött hangon folytatta: . hogy kiközösítsék. láttam. soha nem bántalmaztam őt. akármilyen haszna lesz ebből neki és másoknak. . és emlékszem. hogy ezt mondták a lányomról. Nagyon komolynak tűnt a dolog. mint a többiek.. hogy Amber.. nem tudós..Egyszerűen nem tudtam elhinni. és nem kell védekeznie azért. Én csak szerettem és elfogadtam. hogy a testén több helyen is horzsolások voltak.Mr. egy különleges ajándékkal rendelkező gyermek! Nem tartozik nekem magyarázattal az ajándéka miatt. vallásos felnőttekkel. és azzal vádolják. . és hogyan tudna egy tízéves gyermek szembeszegülni .. március 28-án Mr. a testi erőfölényükkel. mit is higgyek. amikor összeszedte magát. egy különleges képesség. Emlékezete szerint hallott-e erről? . De nem gondolja. milyen kifejezést használt. nem teológus. hogy ő más. és az asztalra nézett. . hogy tartsanak szünetet.Ez kifejezetten egy keresztény gondolat. úgyhogy elmentem az iskolába. van benne egy démon. Mr. akik abban az iskolában visszaélnek a hatalmukkal. és rettenetesen nézett ki. Én még mindig nem tudom. akikben nincs tolerancia és megértés. Már nem emlékszem pontosan. akik ezt hiszik. .Amikor odament az iskolába. hogy üldözzék. Harris felhívott engem a postán.

. és ilyen megkülönböztető. hogy miután megtörtént egy ilyen szörnyűséges esemény. Felismeri? . . . vagy Amethyst. kézzel írott feljegyzést. . a napi bibliaverseket. Szóval egy időben azt hittem. Amber.Mrs.miközben Amber még mindig abba az iskolába járt -. . ahol. . Corrigan végiglapozott egy egész sor fénymásolt papírt. .Igen. március 28-a és április 20-a között ön részletes feljegyzést vezetett az iskoláról. hogy jogi tanácsot kérjen tőle erre az ügyre nézve? . elfogult módon viselkedtek Amberrel szemben. Mindenesetre ez az incidens március 28-án történt. hogy akár egyszer is képes lett volna közvetlenül beszélni erről. hogy keresztények képesek ilyen viselkedésre vetemedni. Brandon. hogy mi történt? Lucy még mindig próbálta magát összeszedni.Mrs. hogy egy keresztény iskola a legjobb hely.Nem hiszem. Nem hittem volna. amikor beszélt róla.A feljelentéssel együtt benyújtott anyagok között szerepelt ez a fénymásolat az ön által vezetett naplóból. miért járatta őt továbbra is abba az iskolába? . Meg tudná magyarázni. aki úgy csinált. ügyvéd úr! Ez csak egy minden alapot nélkülöző spekuláció és feltételezés! . mert szándékában állt feljelentést tenni az iskola ellen? Jefferson közbevágott. . . meglehetősen részletes ez a beszámoló.Tehát igaz-e. a fegyelmezési nehézségeket . hogy nem..lányommal.Hát persze . aki megnyilvánult rajta keresztül. ő azt mondja.Tehát Amethyst számolt be önnek a történtekről? .Igen.Én..Tehát. egy biztonságos hely Amber számára. Corrigan egy pillanatra elgondolkodott. és miután megint Amberré változik.Igen. . és egy kicsit még meg is vonta a vállát.. amikor Amber Amethyst lesz. nem sokkal március 28-a után konzultált-e egy barátjával az Élet Társaságból. Corrigan elővett egy fénymásolt. emlékszik-e bármire.ismerte el Lucy. Brandon. Amethystnek kellett lennie. hogy ön ezen idő alatt azért vezette ezt a feljegyzést .. amikor Amber visszaemlékezett az esetre. mintha Amethyst lenne. .Rendben van. Corrigan gyengéd hangon beszélt hozzá: . Brandon. akkor is Amber volt? El tudta önnek mondani.Akkor hát alapozzuk meg egy kicsit a dolgot! Mrs. amit Amethyst mondott vagy tett? Lucy egy kissé bátortalanul elmosolyodott..Ez idő alatt nyilvánvalóan konzultált egy ügyvéddel? ..Hát. De képesek erre.Igen.Tiltakozom.. 225 . ráadásul a keresztény iskolában.Feljegyezte az összes leckét. ... . de ön csak április 20-án vette ki Ambert az iskolából.

Értem. hogy annak az időnek. Miss Brewer csodálatos tanárnő. így van? . .Igen.vallotta be Lucy bosszúsan. Amber felfedezte a saját képességeit és saját magát.És a perre való felkészülésként elkezdte vezetni ezt a részletes feljegyzést mindenről...mondta Corrigan higgadtan.Akivel beszélt. amit az általános iskolában töltött.Emlékszik rá? . igen. . Jegyzeteibe pillantott.. .Rendben van.Akkor miért vitte át Ambert a keresztény iskolába? Lucy egy kicsit zavartnak tűnt. .Tanúsított-e ilyen magatartást. Ames és Mr. az Claire Johanson volt.Azt hiszem..Én pedig elejtem a kérdést .Igen.Határozottan tiltakozom! . Úgy gondoltam. használna neki. és vonakodva beismerte: . úgy döntöttem. megalkotni vagy elképzelni Amethystet a Bacon’s Corner-i általános iskola negyedik osztályában. Úgy gondoltam. hogy feljelentést tesz az iskola ellen? .. összeütközésbe került egy hölggyel az előtérben? Lucy szemmel láthatóan megdöbbent ettől a kérdéstől. . Akkor most.Igen.Még mindig átváltozik Amber időnként Amethystté? Lucy elmosolyodott. mint az ön saját leányának a jóléte? . . . . mielőtt beíratta volna őt a keresztény iskolába? .Közismereti tárgyakból egy kicsit gyengének bizonyult? . megvolt a maga értelme.Honnan tud maga erről? . amikor Amber mint Amethyst. mást ott nemigen tanult.szólt közbe Jefferson. . egy kicsit.Igaz-e.. Corrigan egy pillanatra elhallgatott.Igen . 226 . hogy önnek fontosabb volt minél több anyag összegyűjtése a per számára. hadd tegyem fel a kérdést: mivel ön a lánya ellen tanúsított gyalázatos magatartás ellenére is tovább járatta Ambert az iskolába. lehetséges-e.Igen. ha másféle tapasztalatokra is szert tenne.Igen. majd folytatta: .Emlékszik-e arra az incidensre. . . hogy Amber megtanulta.Corrigan áttért egy másik témára. miután megalapoztuk ezt a dolgot.Azt hiszi? . .Igen. ami a postán történt néhány héttel ezelőtt. de.Úgy döntött-e akkor. Jefferson munkatársa? . amelyet Miss Brewer tanít? . Mr.És mi lett a végeredménye ennek a beszélgetésnek? ..A végeredménye? .Nos. ami csak történt az iskolában.Ó. . .

hogy Amber mint Amethyst.Igen.Nem..Ez az a nő? Lucy a szemcsés fényképre nézett. Képtelen voltam Ambert visszafogni. hogy Lucy megadja magát. azt hiszem.Nem tudom.. hogy Amber viselkedése erőszakos és féktelen volt? . amivel kiválthatta ezt a támadást? . Egyszerűen tehetetlennek éreztem magam. hogy megütötte azt a nőt.Kerülgette a hölgyet. . .. amit Amethyst sikoltozott? Lucy lesütötte a szemét.Igen.. hogy elhallgasson.Emlékszik-e arra. .Igaz-e. . . Arcáról le lehetett olvasni a választ. hangosan sikoltozva vádolta a nőt? . és megmutatta.Igazán nem értem. . . hogy ki lehetett az a nő? . .Igen. és homlokát ujjaira támasztotta.Igen. . Ezt mondta: „Megölted a kisbabádat!” . .Amber emlékszik erre? .Nem.Nem.Amennyire ön tudja.Igen ... honnan ismerhette volna.Igen. Corrigan elővett egy fényképet.Ismerte Amber azt a nőt? .Nem. .Tudja. még mielőtt megszólalt volna.. de talán a kérdéstől is. láttam.Nem emlékszik rá? . . a nő kisbabájáról...Tudja-e ön. hogy a hölgy kimenekült az előcsarnokból? Lucyt kezdte nagyon felzaklatni ez a fájdalmas sebet okozó esemény emléke. hogy Amber mint Amethyst. szóval ő akkor Amethyst volt. . láttam.mondta vonakodva. és most semmire sem emlékszik.. . tett-e bármi olyasmit az a nő.Annyira erőszakos. Ő.Igaz-e.Mondott valamit. nagyon agresszív módon viselkedett azzal a hölggyel szemben? Lucy teljesen elgyengült ennek az emlékétől. 227 . hogy ki ez a nő? Úgy tűnt.Ő volt az? Jefferson közbevágott: . mi köze lehet ennek bármihez is! Corrigannek csak egy rendreutasító pillantást kellett vetnie rá. . és néhányszor megütötte? . El sem tudom képzelni.. így történt.Elfogadja-e azt a megfogalmazást. .

Nem. . hogy tudjon rá válaszolni. és látta.Nyilvánvaló.Csak egészen biztos akarok lenni . . meglehetősen pontosan fogalmazott. Én sem tudtam róla. De ez minden. leánya verítékben fürdött. . hogy megölte a kisbabáját. bűnösnek találták kislányának megfojtásában. azt hiszem.És kié ez a képesség. mire sikerült megfékeznie a leányát.Igen. hogy önnek szinte birkóznia kellett Amethysttel? Eltartott néhány percig.És az ő ajándékának nyilvánvalóan létezik egy meglehetősen erőszakos oldala? .Nem állítottuk. és ebben az újságcikkben is.Nem. akkor ez megtörténhet.szólt közbe Jefferson.. hogy Sally Roe büntetett előéletű volt? Ez nyilvánvalóan újdonságként hatott Lucy számára. és meg is kapta a választ . hogy Amethyst honnan tudta? Ez nagyon nehéz kérdés volt.Igen.Igen.Nem tudom. hogy Lucy arcából kifut a vér. . meg itt. . . . hogy a nő fel tudja fogni mindezt. hogy ismerje Sally Roe múltját? Lucy alig tudott megszólalni.És igaz-e.Akkor meg tudná magyarázni. hallottam . .vágott vissza Lucy.Ezek szerint Amber akkor médiumként viselkedett? .Néhány héttel ezelőtt öngyilkosságot követett el. Corrigan elővett néhány dokumentumot. levertnek és talán egy kicsit kócosnak nézett ki? 228 ..Ez a bűncselekményéről készült feljegyzés másolata.válaszolta Lucy.A neve Sally Roe. Talán valami pszichikai képesség.Nem tudom. Amberé vagy Amethystté? Lucy zavartan rázta a fejét.. öltözete feltehetően ziláltan állt rajta. Láthatja a legfontosabb pontokat: tíz évvel ezelőtt elítélték szándékos emberölésért.Igaz-e. amikor a postahivatal előcsarnokában gyilkossággal vádolta Sally Roe-t. . és csak utána válaszolt: . . hogy ő volt ezért a hibás.Várt egy kicsit. . hogy az ön leánya mint Amethyst. és Lucynak kellett egy kis idő. Corrigan egy pillanatig elnémult ettől a kitöréstől. azzal vádolta Sally Roe-t. Legjobb tudomása szerint volt-e Ambernek bármilyen lehetősége arra. hogy miután az esemény lezajlott. Nem tudom. Tehát hallotta. Állandó ügyfelünkként többször láttam a postán. .Tudott-e arról.bárki is nyilvánult meg ekkor -. fáradtnak. . De amikor valaki médiumként viselkedik. amit tudok róla. így van? . ugye? .Már megkérdezte. . Ezeket a dolgokat én nem értem. . Mint itt olvasható.De ennek nem Amber volt az oka! .nyugtatta Corrigan. . hogy Amethyst vagy Amber . ezek pedig újságcikkek. .Nem. ugye? .

Kétségtelen.Azt hiszem. fékezhetetlen személyiséggel egy ártatlan kisgyermekben? . hogy ez a kihallgatás kimerítően hatott az ön számára. hogy egy kihívó „áldásmondással” befejezze az alkalmat: . Helyes lenne-e azt mondani. hogy helyes. hanem Amethysttel.És ön annyira különösnek tartja. ugye? Lucy rámeredt. akár más .Azt hiszem. Amethyst.Kihez intézte ezeket a szavakat? Lucy nem tudta mire vélni ezt a kérdést. nevezte-e a leányát Amethystnek? A nő tanácstalannak tűnt. . Ames és Jefferson nem örült ennek a válasznak. hanem egy másik személlyel konfrontál? .úgy mint Amber . .Lucy tétovázott. akkor valójában nem az ön leányával.akár ön. csak legyen vége ennek a kihallgatásnak.Azt hiszem. csapkodott. nyugodj meg? Lucy hangját alig lehetett hallani. Köszönöm.Igen . . Harrisnek lehetett egy hasonló összecsapása. hogy lesz némi megbeszélnivalójuk Lucy Brandonnal. Corrigan elérkezettnek látta az időt. amikor szembetalálja magát egy erőszakos.követelte a választ Corrigan. nem az ön leányával. hogy Amethyst mutatott ilyen agresszív viselkedést. hogy Ames és Jefferson egyre feszültebb lesz. Mára végeztünk. . Elgondolkodott azon.Melyikhez? .ismerte el végül. igen! .. mit érezhetett. és mondta-e ezeket a szavakat. . 229 . amelyekről Amber . és nem is várt feleletet.Mialatt viaskodtak. Beismerte. hogy milyen következtetésre jut egy bibliai keresztény.De hát az én lányom volt az.Hát a lányomhoz! . hogy Amber nem emlékszik az incidensre. mint ahogyan a postán sikoltozott.Ön korábban azt állította.Nem volt szüksége válaszra. és nem Amber? . ezért Corrigan részletesebben megfogalmazta a kérdést. Corrigan érezte. amit Amethyst mond vagy tesz. Tudom.Azt hiszem. Lehetséges. Corrigan másként tette fel a kérdést: .Lucy vonakodott választ adni erre a kérdésre. . . . amit hallott..De egy másik.nem tudhatott? Meg tudja most már érteni. egy önálló személyiséggel? El tudja képzelni.összeütközésbe kerül Amethysttel. mikor válaszolt: . amikor Amethyst ugyanúgy kezdett viselkedni az osztályteremben.Ezek szerint. hogy Mr. hogy megnyugtassa: Amethyst. és általában nem emlékszik semmire. és olyan információkkal szolgált. hogy Amberen keresztül valami megnyilvánult.. egy önálló személyiség..Ilyen volt az akkori állapota? .Helyes ez az állítás? . . ha valaki . hagyd abba. Brandon.Birkózott-e a leányával. Amberrel. Mrs.

A tulajdonosok harmadik generációja birtokolta már a nyugati oldalon épült csemegeüzleteket. Az épület túlélte az alacsony jövedelműek építkezési terveinek kezdetét és bukását az északi oldalán. nem kívül. és látta.szólalt meg Tal.leveses. . nincs körülötte őrség . . melyet a nyugdíjas vezetők csak ráérősen ösztökéltek. A környéken egyre nagyobb méreteket öltött a zaj. s ha a szél abból az irányból fújt. Az előadótermek. a forgalom és a szemét. sűrűn egymás mellé zsúfolódott házai közé fészkelte be magát .szinte elbújt közöttük. Guilo odaállt Tal mellé. gyümölcskonzerves és szardíniásdobozok formálódtak ki. Az utcákon hatalmas. régi autók végeláthatatlan sora hömpölyögött. a könyvtárak és a laboratóriumok egyenes sorokban helyezkedtek el a pázsittal borított terepen. a diákszállás épületei. és haladtak kifelé csörömpölve.Hallottam már róla . az öreg Bentmore olyan lesz. Guilo az Észak-Amerikai Konzervdobozgyár öreg épületének tetején találkozott Tallal és csapataival. .Itt vannak néhányan a legjobbjaik közül.de legtöbbjük láthatatlan maradt. Egy hatalmas szörnyeteg irányítja őket. Ez a gyár a folyó túloldalán. Az üzemben . hogy megtegye jelentését.a harcosok lába alatt . sok mindent megtehetünk. Mindezeknek közepette Bentmore még mindig élt. A szellemvilágban azonban az igazi problémák a kerítéseken belül voltak. aki Romlásnak nevezi magát. egészen a raktárig. pontosan az egyetemmel szemközt helyezkedett el. Ha továbbra is bujkálunk. mire végül a tudatára ébred a jelenlétünknek. Elbújtak a házakban. végtelen. mint a küllők a kerékagyból. . vörös téglái és fehér kövei szilárdan és rendületlenül álltak. keze kardjának markolatán nyugodott: készen állt a harcra. Gondterhelt és nyugtalan volt. 230 .vetette közbe Guilo.. s minden egyes bejárattól kövezett sétányok futottak szét minden irányba.27 A Bentmore Egyetem az egyik legnagyobb metropolisz vörös téglából épült. de a harcban lassú és nehéz felfogású.De Pusztító külön problémát fog jelenteni.Nagyon sokan vannak .állapította meg Armoth.Nagy hatalommal rendelkezik. Ha megérkezik. .. és behálózták a campus egész területét. Nathan tekintetével átfúrta a ködöt. az egyetem udvarán hallani lehetett a motorok zúgását.Ez kétségtelenül előnyt jelent a számunkra.Még tart a tanév.Romlás most viszonylagos biztonságban érzi magát. Az emberi szem számára Bentmore a béke. az Ellenség eljövendő királyságának fő építőmesterei. hömpölygő felvonulásban a futószalagon. . . varrodákat és ruhatisztító szalonokat. Egész seregével együtt ide tart. Keleten még mindig ott haladtak el az uszályokat húzó vontatóhajók a ködpárába burkolózó folyón. mint egy darázsfészek. hogy időnként néhány esetlen szellem vitorlázik el az épületek között . az elmélkedés és a tanulás oázisa lehetett környezetének egész zűrzavarában. . Dél felé pedig néhány új bérház jelentette az egyetlen látnivalót. jártas a megtévesztésben.Rejtőzködnek. üdítőitalos. A reggeli pára fátylával takart folyó túlsó partján az öreg Bentmore baljóslatú csendbe burkolózott. Elég csak megrázni a fát és. A nagy megtévesztők. .

akire az emberek emlékezhetnek. haját pedig feltűzve hordta. hogy van valaki Lynch professzor irodájában: vagy a titkárnő. akik a globális változás merész üzenetét hirdetik. az írók. látom ugyanazt a büszkeséget arcukon. vagy maga Lynch. Emlékezett arra.. hogy a férfi mégsem olyan nagy koponya. Szalonképesebb megjelenést kölcsönzött ez számára az utazgató. az igazgatók. Elmúlt kilenc óra. Guilo megengedett magának egy gyors. ők pedig át fognak alakítani egy egész kultúrát. amit ma mutathatott.. a lehetőségekhez képest legszebben elrendezve és feltűzve. Emlékezete szerint rendkívül alkalmassá tette ennek a pozíciónak a betöltésére a tiszteletet parancsoló jelleme. Ő tudhat leginkább néhány választ. és érzem ugyanazt a fölényességet. blúzát és kosztümkabátját. aki színezett szemüveget és feketére festett hajat viselt. Egy egész nemzet követi majd őket. Még nem látott senkit a könyvtár dolgozói között. Hogy őszinte legyek. a változás nagy ügynökeit. *** 231 . Talán már elfelejtkezett róla. Egy magas. mint ahogyan emlékszik rá. Egy kis ruhatisztítóban kimosták és kivasalták jobb ruhadarabjait . de Sally a Kutatók Könyvtára mögött meghúzódó egyik asztal mellett talált egy kényelmes helyet.. lehetőleg a hivatali órái alatt. hogy kinézete eléggé különbözik attól a Sally Roe-tól. vászonszatyrát is eldugta. Meg kell próbálnia. tizenkét évvel később még mindig Samuel W. az egy hétköznapi és tizenkét évvel idősebb nő volt.nadrágját. hogy oktatónak hívtak! Amint itt ülök. Lynch volt a Művelődés Iskolájának az igazgatója.mint valaha én magam is -. Ó. Kihasználta az alkalmat.fejezte be a mondatot Tal. Az imafedezetünk olyan gyenge. hogy kérjen egy találkozót Lynchtől. misszionáriusoknak hiszik magukat. és azok. az adminisztrátorok. mint még soha. A nyílt összecsapások meglehetősen kockázatosnak ígérkeznek. Ez lesz a legkockázatosabb vállalkozás. és egy kevésbé feltűnő utazótáskára cserélte fel. Ki tudom találni a gondolataikat: világhódítóknak. Csak reménykedhetett.Pusztító bajkeverői jelenleg nagyszerű munkát végeznek Bacon’s Cornerben. Kikereste a nevét és a telefonszámát az egyetemi telefonkönyvből. kik most a mester fokozatért tanulnak . A legjobb kép. de találkoznia kell vele. öltözékét gondosan megválogatta. elfojtott kacajt. hogy igazuk is van. akit felismert volna.Legázolnak minket . most már biztos. idegen ruházata helyett. akik befolyásolni fogják majd az egész törvényhozást. amire feltétlenül szüksége van. és ettől egy kicsit megkönnyebbült. most saját szememmel látom akkori önmagamat. miközben az egyetem területét fürkészte. . és bármilyen meglepőnek is tűnt. Sally az órájára nézett. atlétaalkatú egyetemista éppen akkor távozott el a mögötte lévő falon elhelyezett nyilvános telefonkészüléktől. A régi Bentmore-szellem semmit sem változott. . Bentmore folyamatosan termel ki jelentős oktatókat. Csak reménykedhetett abban. és figyelem a végzett hallgatókat. és a létszámunk is nagyon megfogyatkozott. Ők lesznek majd valamikor a tanárok. Én azt mondanám.Ne felejtsétek el: elevenen megehetnek minket! *** Az egyetem udvarán itt-ott álló padok még nedvesen csillogtak a harmattól. hogy tizenkét évvel azelőtt megjelenése határozott és professzionális volt. Rejtőzködésre és jó stratégiára vagyunk utalva. milyen büszke is voltam arra. nagy tudása és hatalmas szellemi kalibere.

Marshall egyetértően bólintott. . vagy dr. hogy a beszélgetésnek legalább az egyik oldalát hallja. 232 . uram! . hogy jogunkban áll találkozni azzal. .Ki van zárva! Amber semmiképpen nem keveredhet bele ebbe az ügybe. Ön nagyon durván hallgatta ki Mrs. nem Amber.Meglehetősen nyilvánvalónak tűnt. Mindaddig. és olyan közel tartotta szájához a kagylót. az önök vádlója Lucy Brandon. Brandont. Mandanhitól származott. Egyszerűen nem engedhetjük meg. Irene Bledsoe. .Ez traumatikusnak bizonyulhat a számára. Akkor legalább saját szakértői véleményünkkel tudnánk ellensúlyozni dr. hogy Ambert is ki kellene ennek tennünk. hogy bírói döntéssel kényszerítsük ki: tegyék hozzáférhetővé Ambert a számunkra. aki ott ült a közelében. és ezt suttogta: .Akkor rendben van. és az asztal fölött Marshallra pillantott. . és ezzel nagy szenvedést okozott neki! Nem gondoljuk. és kötelezzék vallomástételre. Jefferson ugyanilyen határozottan.Hallanunk kell Amber közvetlen vallomását az ügyfeleim ellen felhozott vádakat illetően! . Jefferson. Corrigan. az ASzJE ügyvédje. Mandanhi tanúvallomását. Távol kell őt tartanunk ettől. Lucy Brandon meg ez a dr. én csak azt állítom. Mandanhi nevű alak azt mond.Amber nem fog tanúskodni a bíróságon. amit hallottunk. minden sérelem vagy Lucy Brandontól.Állunk elébe! . egy sercegést hallott. Ennek az esetnek az igazi panaszosa Amber. és tiszteletben fogjuk tartani a megfelelő korlátozásokat. soha nem lesznek jó barátok.Minden bizonnyal.Mr. . Corrigan letette a telefont.Ha nem változtatják meg az álláspontjukat. hogy túlságosan megszorongattam Lucy Brandont.Mr. mintha hátracsavarta volna valakinek a kezét. . . és nem fogja őt kihallgatni! Harcolni fogunk ezért.Mi egyáltalán nem akarunk Ambernek fájdalmat okozni! Tapintatosak leszünk. minden vallomás. majd egy pillanatra elgondolkodott.Attól tartok. De eddig minden. nem hagyhatjuk annyiban ezt a kérdést . akkor a bírósághoz fogunk fordulni. Ambert most bura alatt óvják mindentől. de Amber a kulcsa az egész dolognak. nem tehetjük őt ki a kihallgatás és a tárgyalás fájdalmának és stresszhatásának! . hogy Wayne Corrigan és Gordon Jefferson. hogy Jefferson minden alkalommal. amit akar. Marshall a kezével egy erőszakos mozdulatot tett.Lehet.Ez esetben pedig meg akarjuk vizsgáltatni őt a saját pszichológusunkkal.válaszolt magabiztosan Jefferson. nem az előbb említett két személy egyike. amikor Corrigan kiejtett egy s vagy egy f hangot. Már így is nagyon mélyen sérült a sajnálatos események miatt. meg kell védenünk minden további bántalmazástól és megfélemlítéstől! Corrigan felsóhajtott. aki minket vádol! Corrigan nagyon erősnek érezte magát. .szólt a telefonba határozottan Corrigan. sőt egy kissé rosszindulatúan ellenállt: .Ne szállj le róluk! . hogy további sérülések érjék őt. amíg Amethyst csinálja a maga piszkos kis dolgait. Amber nagyon valós veszélyt jelent nekik. .

Alice azt mondja. .Ilyen az élet. hogy nem lehet őt kihallgatni vagy tanúskodásra kényszeríteni. ott van az a Debbie nevű lány. és egy kicsit ingerült lett. mint egy délibáb. Ha más haszna nem is lesz ennek. hogy mi történt a postán. amint Amethyst mindenkinek a szeme láttára a feje tetejére állítaná a tárgyalótermet? Megnyerhetnénk az ügyet! . .Melyik jelentésről beszél? Az elsőről. . hogy a jelentés túl gyenge? . a másodikról vagy az elsőnek a második verziójáról? Claire grimaszt vágott. oda kell ültetnünk téged az emelvényre! Claire Johanson. Mandanhit.Nos. . vagy a saját szakértőnkkel meg tudjuk vizsgáltatni. Van róla fényképünk.Nem eléggé meggyőző.A második jelentés első változatáról. . Fel kell építenünk a védelemnek ezt az oldalát! Rendelkezésünkre áll Alice Buckmeier beszámolója. Corrigan kihallgatást akar kérni annak eldöntésére.Persze. mint egy szellem.Hát. hova húz a szíve. de remek lenne még egy tanú.Akkor hajts rá az Amber-ügyre! Kérj egy meghallgatást! Az ASzJE-nek legalább tucatnyi eszköz áll a rendelkezésére. . Mandanhi egy pillanatra elhallgatott. Mandanhi nem láthatta őt a telefonon keresztül. Mandanhi meghökkent. Dr. . ha Lucy mégiscsak visszatáncolna az írásba foglalt vallomásától. . amikor éppen megnyilvánul. rá lehet-e kényszeríteni Ambert a tanúskodásra. aki Brandon mellett dolgozik a postán.És persze ott van Amethyst támadásának áldozata. tények és vele kapcsolatos információk. aki szemtanúja volt az esetnek. de időt nyerünk vele. Az első jelentésemet sem tartotta eléggé erőteljesnek! ... .Amber. a kérdés csak az. hogy Amber mentális állapota annyira törékeny. Megtehette. arról. különösen abban az esetben. de ami az ügyben való szerepét illeti. . akkor fel tudnánk építeni egy megfelelő érvelést. Valami erőteljesebb érvelést kell a bíróságon előterjesztenünk. .Elmosolyodott.bólintott Corrigan.Doktor.. és ez nagyon megrémítette őket. feltéve.Miss Johanson. ha oda tudjuk ültetni a tanúk padjára. hogy ő is látott mindent. ezt egyszer már lejátszottuk. mikor kerül elő valami hatalmas dolog. amelyik megállapítja. hogy Jefferson befejezte a Wayne Corrigannel folytatott beszélgetést.Ezt ők is nagyon jól tudják. Nem tudhatod. . rendelkezésünkre áll szemtanúk beszámolója. felhívta dr. az ön jelentése nagyon gyenge.A legnagyobb megoldatlan rejtélyünk . amellyel igazolhatnánk Tomnak az Amethysttel szembeni konfrontációban tanúsított viselkedését. vagy sem. 233 . Úgy értem. A védelem nagyon egyszerűen félre tudná söpörni az érveit. . tudjuk. Nagyon szerencsétlennek érezte magát. Hát nem nagyszerű lenne.Kezébe nyomunk egy idézést. néhány perccel azután.És mit ért azon. mert dr. nem több. aztán megtudjuk. Corrigant megragadta ez a gondolat.Ez a nő olyan. . ha csak egyszer rajtakaphatnánk Amethystet.

márványból és üvegből készült. és azt hiszem. A titkárnő is dolgozott ebben a késői időpontban. és egy impozáns kétszárnyú ajtóval ellátott üvegfal osztotta két részre. hogy megint ezt tegyem? Claire tétovázott..A professzor úr azonnal itt lesz.Ön az a hölgy a Registertől? . . hogy maga megnyerje a pert? . Lynch professzorhoz jöttem. de a férfi azt mondta.Sallyre nézett. és nagyon szívesen fogadja őt. túlmentem a tények határain. Egyetértettem önnel és az édesanyjával. alulról. Szokatlan időpont a látogatásra. A Whitcombe Hall nemrég épült. aki bejött a hallba. amit akart. amikor belevont engem ebbe az ügybe. és már messziről megszólította a titkárnőt: . lehengerlően erőteljeseknek. foglaljon helyet! 234 . . . Sally átment az ajtón.. . és védje őt. mihelyt kilépett a liftből.Azért.Miss Johanson. Ez jelentette a Bentmore Művelődésügyi Iskola központi épületét. fel lehet nagyítani. legobjektívabb véleményemet mondtam el Amber állapotáról. de nem bámulta meg. fogja pártját Ambernek. mert a tárgyalóteremben felhozott érveknek erőteljeseknek kell lenniük. és lenyomta a gombot. és így akarta kimutatni ezt a büszkeséget. Kérem.ajánlott egy kifejezést Mandanhi.. Ez jólesett neki. Tegye ezeket ellenállhatatlanabbakká. Azt adtam a maga kezébe. hogy a Bentmore büszkén tekintett a művelődésügyben betöltött szerepére. amely Ambert érte. Az emelet egész északi részét elfoglalta. tegye energikusabbá a véleményét! . Most azt akarja.Úgy érzem. és az üvegfalon keresztül mindenkit meglátott. hogy az első jelentésemben ezt már megtettem.Azokat a tényeket.Semmit sem kell kitalálnia. Az ön által írt első verzió túl. A professzor új irodát kapott. doktor. túl. hogy a gyermeket sérülés érte.Megérkezett a hölgy a Registertől.Rendben van. . Lynch professzor beleegyezett a beszélgetésbe.Azt akarja. . A 210. és tíz emelet magasan tornyosult az egyetem többi épülete fölé. hogy általában úgyis irodájában tartózkodik akkortájt. szoba nem egyszerűen szoba volt. most pedig a doktor részéről.April Freeman vagyok. meggyőzőbbekké! Nem lesz nehéz kimutatni. hogy használja ki a tényeket. a lehető legőszintébb. dr. hogy okozhat maradandó pszichés sérülést az a stresszhatás. a Whitcombe Hall első emeletén.Túl tényszerű? .Én vagyok. . Nagyítsa fel.Felemelte a telefont. amelyekről a második jelentésében beszámol. A nő elmosolyodott és bólintott. hogy hazudjak? Azt kérem öntől. A kislánynak nem szabad tanúskodnia! *** Samuel W. .Azt kéri tőlem.. . Abban a pillanatban észrevette Sallyt. hogy találjak ki további traumákat csak azért. . és Sally este hatra el is ment az irodájába. hogy meggyőzőek legyenek. acélból. Méreteivel is világosan jelezte. Mandanhi. Majd kibökte: . Miért nem elégszik meg ezzel? Claire kettős nyomás alatt érezte magát: először is felülről..

hogy erőt vegyen magán. akkor az már látszani fog.Mi a véleménye Parker professzorról? Ez egy teszt lenne? Ki az a Parker professzor? Férfi vagy nő? És egyáltalán él még ez a Parker? 235 . . és egyszer észrevette. . Lynch professzor. professzor úr! A professzor megszorította a kezét. csak a közelmúltban kezdtem ott dolgozni. mit keres itt este hatkor? Olyan érzelmi állapotban volt. és egy kicsit elengedte magát: Sally arcát tanulmányozta.Hm.Igen. mint egy kriptában. A férfi bevezette Sallyt az irodájába. és azon kapta magát. Ugyanaz az előkelő. közgazdaságtan.Szóval ön a Register munkatársa? . mintha egy mély gödörben üldögélne. A szobában halotti csönd honolt. hogy ő az egyetemi újság munkatársa.kérdezte a férfi. hogy valóban olvasott. hogy nem. Egyáltalán. kissé kövér.Nem is rossz . . még mindig kényelmesen hátradőlve a székén. bár úgy tett. és heves vágyat érzett arra. Ezenkívül már ült ott egy férfi. de ha valakinek eszébe jutna felhívni a Bentmore Register irodáját.. A lány rögtön leült. Szíve hevesen vert. hogy elszaladjon. már bizonyára nem emlékszik rá. Lynch leült íróasztala mögé. és megpróbált mosolyogni. mintha egy folyóiratot olvasna. Kezdte érzékelni a csöndet. mióta ő utoljára itt járt. Néhány mély lélegzetet vett. . Bárhol felismerte volna. hogy mindenkit potenciális gyilkosnak látott azon a helyen. párnázott széket. hamar lelepleződne. hogy úgy érezte magát. Lehet. .Sally megállt a kanapé mellett. Ott állt vele szemben Samuel W. Az a füllentés. Ó! A keze annyira remegett. Megfordult. Kényelmetlenül érezte volna magát ülve. Sally viszonozta pillantását. hogy nézelődik. és kezet nyújtott. hogy azt már biztosan látni lehetett! Megfeszítette a testét. hogy állva tudjon maradni. kezét pedig összekulcsolta a mellén. és ha keze még jobban elkezd remegni. mosolyt erőltetett az arcára. de az is lehet. eddig megtette a magáét. de nem ült le. Vajon ő is ismerős lehet a férfi számára? Tanulók százaival találkozhatott már élete során. Valakinek most már mondania kellene valamit. és felkínált neki egy kényelmes. hogy utánanézzen a dolognak. .mosolyodott el a férfi. hogy eljött! Erre parancsoljon! Megfordult. akit annyira csodált. ősz hajú úriember volt. ugyanaz a jó kiállású pedagógus. hogy őt nézi. A könyvespolcokkal borított falak olyan magasra törtek.Örülök.. Sally pedig követte őt az irodájába.Jó estét. . . Ez így nem jó.És mi a fő érdeklődési területe? .Miss Freeman? Ez a hang! Tizenkét év eltelte után még mindig emlékezett rá. Ez nem igazság! Nem tizenkét évvel később volt! Tizenkét évvel azelőtt volt a most! A férfi semmit sem változott.

hogy régi kínzói megint ott ólálkodnak körülötte. Owen Bennett elbűvölő férfi.nevetett a férfi. hogy tehetetlen. fülledt levegő nyomasztóan hatott. Csak mostanában kerültem ide. Talán még sötétebbnek.. mintha a levegő túl sűrű lenne a lélegzéshez.Ó! Itt van! Arra gondoltam. szerettem volna feltenni néhány kérdést. Ugyanakkor a mennyezet.Majd megismeri őket. . Nem akarta elhinni. Sally lehunyta a szemét. A férfi felállt.Ahhh.. Elméje hirtelen kiürült. 236 . amitől ez a verem. nyomasztó veremnek a mélyén. hogy nem csúszik le a polcokról az összes könyv . . . hm. . magára hagyva őt ennek a sötét. .. Lehunyta a szemét. hogy egy percre egyedül hagyjam? . Megint ráborult a csend.Kérem. .. A magasan föléje emelkedő falak. Hol is vannak azok a kérdések? Néhányat leírt. Az egy érdekes történet lenne. hogy nincs menekülés.Köszönöm! Még egy kicsit kezdőnek érzem magam ezen a területen.. A férfi elmosolyodott. valahova ide írtam.amelyek közül néhány igen nagyméretű -. és nincs más választása. Nehezen lélegzett.Ó. érdekes lenne nyomon követni a Bentmore sikerének történetét. sok évvel ezelőtt itt tanított. csak hogy csináljon valamit..bátorította Lynch. A szoba még mindig sötétnek látszott. hogy ők is megismerik magát. igen! De megengedi. mintha egy sötét felhő szállt volna rá. Ez csak a stressznek. Ez egy nagy család. és kisietett a szobából.Úgy tudom. Lynch professzor pedig csak ült. hogy csapdába esett ebben a gödörben.. mintha egyre emelkedett volna.. Egyébként honnan jött? Sally egy akcentust erőltetett magára. Tehát észrevette! . mit akart mondani. . Az egyik pillanatban még tudta.Végre megtalálta a kérdéseket. . Kész csoda. és szeretnék írni egy cikket Owen Bennettről.. A csend mély vízként töltötte be a szobát. Majd meglátja. .Ó. mint arra várni. ez a gödör. és nem szólt egy szót sem. . súlyosabban. Knoxville-ből. ne izguljon! . A meleg.kezdte Sally.keresgélte Sally a szavakat..Még összetévesztem egymással a professzorokat. majd újra kinyitotta. ez a csapda. az idegfeszültségnek a következménye.A kérdéseket keresem.Nem számít . hogy valamivel kitöltse a kínos csendet. mintha egyre jobban és jobban a szoba közepe felé hajoltak volna.Nem fogom önt megharapni! Sally felnevetett. . . hogy ott vannak vele. mintha mellkasa összeroppanni készülne. és nem zuhan rá. hogy milyen barátságos hely ez az egyetem. .Hm.. Tennessee-ből. miközben a jegyzetfüzetét kezdte lapozgatni. Nem tudta elfogadni. akármilyen magasan is volt. .Persze. és biztos. de. . mintha agyának az a része elhalt volna.. egyre mélyült..Ó. amelyek könyvek százait tartották a polcokon. mint valaha. Valószínűleg képzelődik. hogy mikor csattan végre össze láthatatlan állkapcsuk. a következő pillanatban pedig úgy érezte. Elővette a jegyzetfüzetét.

még mielőtt megakadályozhatta volna. nem a falak és a könyvek kezdenek körülötte összezáródni. ott bujkál a könyvek mögött. kamaszkori rémálmainak egy szereplője .. és szinte kihívóan rájuk bámult. Tenyere nedves foltot hagyott a szék karfáján. és hatalmas erőfeszítéssel próbált úrrá lenni érzelmein és gondolatain. Mintha még mindig őt bámulták volna. azokra nézett. amint egyre jobban összehúzza magát székében. Tudatosan odanézett. ragyogó homlokok. Magas. Kis sárkányok. lassan közeledő rémületes dolog. Borzongott. figyeli. Arcok voltak. őt nézték. és meredten bámult. Becsukta a szemét. De. ott tekereg közöttük. Még mindig ott sorakoztak. ezt a jelenlétet.. és össze akarja zúzni őt. Zsibbadt ujjaival ügyetlenül előhúzta a blúza alól a nyakában függő láncot. könyörtelen.az a kitartó. háromszögletű arcok. belső rémületből származnak. Nem.De hiába próbálkozott. amely elől soha nem volt képes elmenekülni. nem. őrá vicsorogtak. Az asztal mögött. Ez a szoba egy eleven gonoszság. egy egész sor dühös. az a szörnyeteg. Előrehajolt. Sally maga elé tartotta mindkettőt. legyőzhetetlen ellenség. Kísérteties. Négy aranyszimbólumot látott négy díszes kötésű könyv gerincén. közvetlenül vele szemben. Ugyanazok a szimbólumok! 237 ... Tárgyilagosnak kell lennie. Ezek az illúziók csak ebből a mindent elnyelő. mintha csak szemgödrök lettek volna. látja őt remegni és verejtékezni. Mikor már valamivel jobban érezte magát. nem tudta lerázni magáról ezt a. meg sem mozdultak. üres szemek. majd a négy könyvön lévő ábrákra. aranyszínű szem bámult rá a könyvespolcról. telhetetlen. Csupasz fogak. Valami más szivárog be lassan a szobába. az a láthatatlan. Tátva maradt a szája. az a kísértet. Most meglátta! Torkából kitört egy kiáltás. Megpróbálta lefojtani fantáziáját. megint kinyitotta. Ki kell jutnia innen! Hibát követett el. A két gyűrű kibújt rejtekhelyéről. Mély. szépen belesétált egy halálos csapdába. Itt van valahol. miközben őt bámulja. Ezek nem szemek! Lassan kifújta a levegőt. Szíve hevesen verni kezdett.

még inkább úttörő jellegű vállalkozásba fogott. sápadtan találta. mint a hozzá legközelebb álló barátai. akkor megváltoztatjuk az embereket is. Akkorra már befogadták őt a törvényhozóknak. és valamennyien jó barátságban álltunk vele. metafizikai intézmény tanácsadó testületének tagsága lealacsonyítónak tűnt. oda lehet csúsztatni a megfelelő embereknek bizonyos célok elérése érdekében. . azt hiszem. Lynch professzor a székében ült. a polcokon álló könyveket nézte. Akkor próbáljuk meg befejezni ezt az interjút. szerette az új dolgokat. hogy Owen. akik mindent el tudnak intézni azoknak. Owen Bennett jogot tanított itt néhány éven keresztül. egy kis influenzával vagy valami ilyesmivel küszködöm.. . Ujjait kiegyenesítette.Amint azt valószínűleg ön is tudja. hogy félbeszakíthassa: köszönöm. akik rendelkeznek elegendő befolyással. Az Omega Központ. Sally erőtlenül elmosolyodott. . hogy a professzor elhallgat. Ezt kérdezték: „Ugyan miért érdekel téged az a tábor?” Egy olyan szellemi kaliberű férfi számára mint Owen. de hangjában egy furcsa.kérdezte. akik jól ismerték Owent. hogy legyen rá elég ideje. Azok. de beleegyezett. és alkalmas személyekre bízta annak vezetését. Vállalkozó szellemű és értelmes volt. De ők nem ismerték Owent annyira. . Ő megértette. hogy új távlatokat tárjon a tanácsadó testület elé: létrehozta az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központot a massachusettsi Fairwoodban. és felkészült a jegyzetelésre. mint ön is tudja. 238 . Lynch professzor . amit cserébe fel tudnak ajánlani. egy homályos. Sally ezt is leírta. kissé elfordult Sallytől.aztán ki innen.Jól érzi magát? . amit el lehet adni mások jóindulatáért és még több hatalomért cserébe. és így folytatta: . Owen Bennettnek ez az erőteljes méltatása eltartott néhány percig. társadalmunk átformálásának előmozdítását szolgálja. Owen rendelkezett tekintéllyel. Sallynek semmi kedve nem volt a folytatáshoz. a végrehajtó hatalom képviselőinek és a politikusoknak a társaságába .ezek azok a megfelelő emberek. Észrevette. és két kezét ujjbegyeinél egymáshoz ütögette.Őszintén szólva. Lynch minden további kérdezősködés nélkül beszélni kezdett. Szinte szünetet sem tartva.Abban a bizonyos évben történt. amilyen pontosan csak tudott. a bíróknak. . Alakítsuk át a társadalom gondolkodását. tudták. fel lehet használni megvesztegetésre. Elővette tollát. hogy a hatalom lehet egy árucikk. amilyen gyorsan csak lehet. sőt ezáltal irányítani lehet alárendeltjeink vagy szakmai ellenségeink akaratát és céljait. Ha meg tudjuk változtatni az emberek gondolkodását. baljóslatú változással Sally felé fordította a székét. igazán sajnálom. miután megszervezte a Jogi Tanácsadó Testületet. és folyamatosan beszélt. egy újabb. Sally mindent leírt. Magától értetődik.Ó. hogy ő a hatalmi politika mestere. hogy Owennek is ez a célja. de ennek a pozíciónak az elfoglalása még nagyobb befolyást biztosított a számára.28 Amikor Lynch visszatért irodájába. de gyorsan.. vendégét magába roskadva.Ez némelyeknek meglepetést jelentett. miközben kétségbeesetten szeretett volna találni valami ürügyet.

Sally elmosolyodott. Ez volt az. Kinyitotta. Miss Freeman.Például.Nagyon köszönöm a felvilágosítást. amit felhasználhatunk arra. A férfi arca felragyogott a pontos válasz hallatán. és hogy a hatalom minden bizonnyal egy eszköz. pontosan! Amikor hatalmat szerzünk mások fölött. aki eltöltött néhány nyarat az Omega Központban. aki megengedte egyik megkérdőjelezhető hátterű barátnőjének.Ó. nagyon fontos. ha rendelkezünk befolyásos barátokkal.és ezzel átalakítjuk a társadalmat. egy rendkívül okos. Az Omega Központ célkitűzése a társadalom gondolkodásának megváltoztatása.Lynch fordított egyet székén. Ismerek egy férfit. és leírt néhány megjegyzést.Igen. 239 . készen arra. aki akkor már tagja volt az Omega tanácsadó testületének. hogy megszerezzük. akik az Omega Központot irányítják.Ezért mentem ki az előbb az irodából. fiatal hölgy. ahogyan én is tanítottam a diákjaimnak: nagyon hasznos. egy szakképzett.De ön természetesen mindezt tudja.Váratlanul zsebébe nyúlt. ha nem vagyunk kellően óvatosak. Sally befejezte az írást. Nagyon jó ajánlásokat hozott magával az Omega Központból. csak még egy dolgot hadd mondjak! . Minden vágya az volt. Otthon majd rendezem ezt az anyagot. hogy soha ne engedjük magunkhoz túl közel a barátainkat. Owen Bennett lett az egyik irányító. . . Így rendelkezett valami olyasmivel. Felhívhatnám önt máskor is? . amit megtudott róla. Itt maradt egészen addig. hogy részese legyen annak az álomnak. emlékszem.Felnevetett. és mi boldogan szenteltünk neki különleges figyelmet. . igen. legyenek barátai a megfelelő helyeken. ami úgy vonzotta Owent. ha esetleg nem tudná. a Bentmore Egyetemen. hogy legyenek barátaink a megfelelő helyeken. pontosan úgy van. amíg meg nem szerezte az oktatás mester fokozatát. illetve hogy megvédjük magunkat! . és ez a nő később megpróbálta felhasználni ellene. hogy mások szerezzenek hatalmat fölöttünk. arra is fel lehet használni. és így egyenesen szembenézett Sallyvel. Szerencséjére nagyon jó barátság fűzte Owen Bennethez. Ha egy olyan intézmény.Nos. és rákönyökölt az asztalra. . mint annak eszközét.Szeme összeszűkült.Látja.erősködött a férfi. hogy felálljon és kimenjen. . az irányítók irányítója. mint a virág a méheket. hogy volt egy hallgatóm néhány évvel ezelőtt. amit akarunk. és ő azonnal biztosított neki egy pozíciót az Omega Központban. ígéretes fiatal ügyvédet. mert minden fegyvert. ha meg akarunk változtatni egy társadalmat annak akarata ellenére.Mint mondtam. De arról sem szabad megfeledkeznünk. . soha nem zárjuk ki a zsarolás lehetőségét. hogy ez érdekelni fogja magát. Tudtam. amire másoknak szükségük lehet. hogy kijusson innen. mint az Omega Központ. . . az Omega Központba szeretett volna visszatérni. és elővett egy kis ékszerdobozt. . hogy mivé válik majd társadalmunk. minden eszközt. A férfi egyre csak bámulta őt. . hogy hatalmat szerezzünk mások fölött. és ezáltal a társadalom megváltoztatása. szerintem ez zsaroláshoz hasonlít. különösen akkor. . és megmutatta tartalmát. és arcát lassan elárasztotta egy meglehetősen rosszindulatának tűnő vigyor. Ez egy nagyon kényes helyzetet hozott létre! Tud követni? Sally a szék szélén ült. hogy maradjon ülve. Nagyon megelégelte már ezt a helyzetet. és kezével jelezte. valóban szerepet játszhat annak befolyásolásában. hogy a kelleténél egy kicsivel jobban ismerje őt. kezdve annak legsérülékenyebb és legformálhatóbb elemével: a gyerekekkel. Ez az életben maradás legegyszerűbb alapelve ezen a világon: ha előre akar jutni. akkor ez rendkívül előnyös lesz azok számára. mielőtt elkezdte volna tanulmányait itt. utána pedig.

majd félretette minden szívélyességét: . Odarohant az ajtóhoz. és a pénzzel együtt tökéletes eszköz annak a férfinak a zsarolására és a manipulálására. akik jobban megérdemlik. hogy így szükség esetén bármikor be tudja bizonyítani. nyomorult kis gyermekgyilkos. Én képeztem magát. ugye? Sally felállt. hogy öljön meg valakit. hogy öljön meg valakit. majd minden erejét összeszedve kipréselte magából: . Sally. Köszönöm.. Igen. De ez a nő körmönfont és ügyes volt. Egy szó se jutott az eszébe.Egy aranygyűrű volt. hogyan védekezhetne.kérdezte végül. vannak emberek. Lynch elmosolyodott.Szünetet tartott. amivé lett . ha esetleg balul ütnek ki a dolgok. . és rátört a hányinger. és egy hatalmas összeget fizetett neki ezért.Ez a fiatal ügyvéd felbérelte a barátnőjét. míg végül nekiütközött a széknek. mint egy gonosz.ott állt az ajtóban.Ó.A maga története egyszerűen szánalmas . hogy ők szövetségben álltak egymással.Magánál van a gyűrű. . Úgy érezte. Maga egy született vezető volt. Sally Beth Roe! Khull a lány felé hajolt. az ujján viselte a gyűrűt. olyan hihetetlen szellemi kapcsolatokkal rendelkezett! . és felrántotta. Nem tudott megszólalni.. Egy pillanatig ott tartotta előtte a gyűrűt. aki most a mi alkalmazásunkban áll. mint ez. hogy együttműködjön velük. Nem látta értelmét. uram . de hogy elesett! Mekkorát bukott! 240 . Khullt.suttogta. Számítottunk magára. aki felbérelte őt.Most mennem kell. Nem tudta.. ami volt.Elhagyott engem. Az a férfi! Már nem olvasta azt a folyóiratot . felbérelte. Valószínűnek tartottuk. . Ellopta a férfinak egy nagyon személyes tárgyát. hogy befejezhessük ezt az interjút. Tennessee-i kiejtése eltűnt.Én. . ezért felkértük Mr. Olyan csodálatos tehetségnek tartottuk. Lynch leült. szédelgett a rémülettől. az ő szent gyűrűjét. Sally csak most nézett rá először. de alig tudott talpon maradni. hogy legközelebb itt fog felbukkanni. és egy darabig csak bámult rá. majd belehuppant. Owen számított magára. Sally addig hátrált. Khull. mióta visszaült a székre. . egy rendkívül ambiciózus ember.Olyan nagy reményeket fűztem magához. ha maga tényleg megjelenne itt. én magam csiszolgattam a tudását. Amikor megpróbálta végrehajtani szörnyű tettét. . legyen kéznél arra az esetre. mióta bebörtönöztek.. Így könnyen igazolni tudta volna kapcsolatát azzal.Hallott valamit Jonasról mostanában? . én tettem magát azzá.Ez Mr. Sally a szégyen és a vereség érzésével nézett rá. Üljön le. hogy szemügyre vegye a teljesen összetört lányt. Soha nem jelentkezett. Lynch professzor hangja csendes és sötét lett: . hogy rögtön elájul.sajnálkozott Lynch. A gyűrű pontosan úgy nézett ki. és elzárta a menekülés útját! Lynch hidegen megszólalt: . hogy a pénzt is magával vitte. tudva.Szerintem úgy érezte. Ugyanaz a sárkányfej. . és okunk van azt gondolni.bocsánat -. hogy továbbra is akcentussal beszéljen.

És most mi lesz? . és nem történt semmi. függetlenül attól milyen választ kap kérdésére. mint a kés. . . ha ez lenne a célunk. De ez visszavisz minket az eredeti kérdésemhez: mit csinált azzal a gyűrűvel. nem buktam elég nagyot.Nem tudta megállni nevetés nélkül. amitől Sally még kisebbnek érezte magát. Lehet. . mintha egy tréfás jelenetet látott volna a tévében. azonos azzal. .Sallynek talán a gyűlölet adott elég erőt ahhoz. Lynch válaszul bólintott. Tehetetlennek. Most. 241 . . Túl gyengének ítélte magát ahhoz. magának.. Sally ránézett. a maga tanáraként hibásnak érzem magam! . mint maga! És mit ajánlhat fel az egyik szemét a másik szemétnek? Ki hinné el magának egy szavát is? Ki szánna rá magára akár egy napot is? .kérdezte Sally. .Maga egy rémült kis hajléktalan! Azt hiszem. .Meg akarnak ölni? A férfi elmosolyodott. nem is találhatott volna egy nála jelentéktelenebb senkit! Ő egy darab szemét. Sally. de minden bizonnyal meghal. hogy meg tudjon szólalni: . Csak két lehetőség közül választhat: az egyik az. azután megint Lynchre. amit lehúzott támadójának az ujjáról? Sallynek nem jutott az eszébe semmi elfogadható hazugság. akiről beszélt. amit valószínűleg figyelmen kívül fog hagyni. hogy legyen egy eszköz a kezében! Ó. De mondja csak. és úgy nevetett. és minden szava úgy vágott.. Sally. Lynch visszament a székéhez és leült.De én megértem. inkább nem mondott semmit. biztosítéknak vette magához. hogy az a nő. . mert arra ösztönözné.Miért akar segíteni annak a szerencsétlen kis Bacon’s Corner-i tanárnak? Mi előnye származhat ebből? .Először is adnék egy tanácsot. azért. bármi legyen is ezzel a célja! Keressen egy másik kis farmot egy másik ismeretlen kisváros mellett. hogy hagyja abba ezt a virtuskodást.Így hallottam.Azt hiszem. hogy. .. hogy holnap. egy gyilkos lánynak. majd a sötét tekintetű Khullra. nem is ártana magának.Felnevetett. Feltételezem. A férfi egyáltalán nem zavartatta magát ettől a kérdéstől.. Mint ezt már megbeszéltük. Megváratta őt a válasszal. Soha többé ne mutassa meg nekünk az arcát ebben az életben! Ellenkező esetben befejezettnek tekintheti az életét. Nyomatékosan javaslom.Hát persze. hogy komolyan gondolja át.Ránézett. . . aki engem akart megölni. . mint aki valóban mulat valamin. hogy belehabarodott abba az emberbe! Maguk ketten egy tökéletes párt alkotnak: egy gyermekgyilkos és egy gyermekbarát! Ez az ember el akarja őt pusztítani a szavaival! Gyengesége és az átélt gyötrelem ellenére is bosszankodott. aki ellopta annak a férfinak a gyűrűjét. hogy felálljon. hogy maga a kezünkben van. hogy talál valahol egy mély-mély lyukat. . a gyűrűnek már nincs jelentősége.Kinyújtotta a kezét. és tűnjön el örökre! Lynch nagyon nyugodtnak látszott. .Mióta jelent magának bármit is a bűntudat.Azért.Megkerülte az asztalt. de talán mégsem. Eltelt egy pillanat. Nem fogja az orromra kötni. és eltűnik benne. hogy ma. akit megfosztottak a lelkiismeretétől? Ami Tom Harrist illeti. Talán bűntudat gyötri? Ez annyira nem vall magára. hogy mik az esélyei.Hangja elmélyült. és a gyűrűt kezdte nézegetni. lehet. és megállt fölötte. hogy felemelje a kis ékszerdobozt.Nagyon helyes! Nem kell elárulnia. Egyetlen további szó sem hangzott el.

. ha visszajönnél! Lizzy borjadzani készül! . . Nem akart megállni. Mack.A nyavalyás! Ki akartam menni Eddel a focimeccsre ma este. Marv mogorva arccal markolta meg a telefont.Ezenkívül a fejőgép is bedöglött. a Bentmore Egyetem közelében. azonnal indulunk. . Mota ott állt a szobában. amit akarsz! . aztán a másodikhoz is. lemondóan megrázta a fejét. Meggyorsította lépteit. Mack keres a tejgazdaságból .Ráadásul az az ostoba traktor sehogy sem hajlandó beindulni! . Fogalmam sincs.Sally! . hogy távozhat. és sikerült eljutnia az ajtóig. aki ellépett az ajtótól.mondta a leánya. Képtelen lett volna a liftre várni.Tudom.Apa.Marv .kezdte Mack -. Marv letette a telefont.Óriási! . megpróbálom tartani a frontot. . *** Tal adott egy kis elfoglaltságot néhány különleges harcosának egy távoli tejgazdaságban.Semmi baj. és a hallon keresztül odament a nagy üvegajtóhoz. hogy ügyeljen az eseményekre. Sally! Tűnjön el! Kilépett az ajtón. Jessica. és felemelte. . Marv. Most.Rendben. siess! 242 . de Khull rákényszerítette. . Könnyek törtek elő a szeméből. Fel kellett kavarniuk a dolgok menetét egy otthonban. felfogta. miközben azt kérdezte magától. Sally. Sajnálom. Sally táskája után nyúlt.Persze. Marv és Claudia Simpson éppen megérkezett a leányához és vejéhez. a tied a tejgazdaság.szólt utána Lynch. Gyerünk.Claudiára pillantott.Tűnjön el.Hát. miért enged meg Isten ilyen dolgokat ennyire alkalmatlan időpontban.Soha ne vádolja Jonast a történtekért! Maga tette. Maga a hibás! . Marv egy grimaszt vágott. hogy megzavartam a látogatást. valahonnan lett ereje az első lépéshez.Fejével intett Khullnak. Amikor azon is túljutott. ne kímélj! .Oké. Csinálj.válaszolta. de legfeljebb reggelre érünk oda. aki csak szomorúan. jó lenne. amikor megszólalt a telefon. amíg hazaérsz.Most? Egy héttel korábban? . . Majd újból Sallyre nézett. . és hirtelen új erőre kapott. . mintha lenne választási lehetőségem! . hogy visszatért az ereje.Mondjad. rohanni kezdett. uram . . A lépcsőn szaladt le. mennyire rémült volt. és jelezte neki. mi baja lehet. hogy egy rövid ideig élvezhessék egymás társaságát. Hatalmas erőfeszítéssel felállt.

. mint a levelei alapján hittük. . fekete alakra mutatott. fekete karvaly. Akkor aztán a gyűrű is ott lesz.Romlás! Lassú ugyan. . Ó. bármikor lehúzhatom a vécén. hogy magával vitte az ön névsorait.Egy pillanatig hallgatott.Ne legyen ostoba! Nem akartam. Lynch a választ is továbbította. és a Lynch professzor által folytatott távolsági beszélgetést hallgatta. Igen. amelyben Sally ült korábban. .Úgy tűnik. Igen. hogy a tréfa Goringnak is tetszett. .Mr. Armoth. Örülök. mint egy hatalmas. állítsatok fel Sally körül pajzsokat! *** 243 .Khullra nézett.Micsoda piszkos munka! . amit Lynch is észrevett. . .Pusztító! . Igen. Távolról sem az a félelmetes ellenség. Lynch Khullra nézett.Hány embert állított rá? Khull azonnal válaszolt: . segíts annak a férfinak! Nathan. de nagyon jól lát! . remélem gyorsan elintézik. és tartsátok távol a mi ügyünktől! . befejeződik a Sally Roe-legenda. . hogy gyengének és tehetetlennek tartja őt. . majd folytatta: . sátánisták. mihelyt valamit megtudok. mire minden harcos odanézett. Igen. Khull csak feleannyi ideig nevetett. Viszontlátásra. Mire vége a napnak. majd továbbított egy kérdést Khullnak: . természetesnek veszik.Lehet. Azonnal értesítem önt. majd annak pillantása nyomán az asztala mögötti könyvespolc felé fordult.Súlyos hibát követett el.Letette a telefont és hátradőlt.Rendben van. amely felemelkedett az igazgatási épületről. majd még néhány utasítást kiadott. ahol Bardine! Hosszan nevetett a saját szellemességén. hogy bármi köze lenne a dologhoz.kiáltott fel Tal.rendelkezett Tal. Goring. Khull kimondta azt. Minden rendben. . ezt maguk. miközben a harcosok a szélrózsa minden irányában szétszéledtek az égen.Azt hiszem. . majd hirtelen elkomolyodott.Annyi elég lesz. Lynch búcsúzkodni kezdett: .Most ő maga akarja elkapni! Guilo kardjával egy óriási.Scion.Kössétek le a figyelmét. és megkímél engem a részletektől! . mégis elég ügyes volt ahhoz. A vicsorgó sárkányok furcsa szimbólumát viselő négy kötet eltűnt lesújtó űrt hagyva maga után. zárjátok le a buszmegállót! Cree és Si. csalódott vagyok. hogy elengedte. Adja át mindenkinek az üdvözletemet Summitban. és még öten a campus sétányain.Nevetett. hogy a szolgálatára lehettem. . Egy kis szellő is a földhöz vágná őt. állíts csapdákat! Chimon. valóban az egyetem udvara fölött lebegett. . Persze gondolom.Szívünkben valamennyien gyilkosok vagyunk. hogy itt történjen meg a közelben.Öten vannak az épület körül. hogy elvigyen innen valamit. a konferencián valamennyien találkozunk. maradj Sally mellett! Signa. és vissza akarja kapni a gyűrűt? . Nem engedhetek ebben az irodában senkit abba a gyanúba keveredni.Hát. és úgy tűnt. . Lynch professzor.Khull egy kicsit megpihent ugyanabban a székben.

Bevihetik őt bármelyik kertbe.Majd odakiáltott a saját kapitányainak: . A másik férfi szájához emelt egy rádiót.Ott van! . Egy üvöltés az égből! A két harcos egy pillantást vetett dél felé. Észrevette Sallyt és rámutatott.Kapjátok el! *** .Délnek tart! . mindent kövessenek el. . .Maga igencsak be van gyulladva.Kapjátok el a nőt! A démonok cikázni kezdtek a két férfi körül. majd eltűnt a tekintetük elől. Éppen azt akarta mondani. A két orgyilkos utánuk rohant. Cree és Si kiterjesztett szárnyakkal ott álltak közvetlenül előttük. hogy egy pici. Sally futva tett meg néhány lépést. de ő hirtelen eltűnt. az ablakokra és a sétányokra.ordította a férfi a rádiójába. rémült alak rohan ki a Whitcombe Hall épületéből. . .A nő! . Besötétedett már. és beszélni kezdett: . hogy elkapják! Mindenképpen el kell őt kapni! Khull Lynchre nézett. Észrevette Sallyt. kis utcába vagy ligetbe. fekete szárnyuk sivító hangot keltett. Egyiküknek mély forradás futott végig a bal arcán. *** . és mindketten gyűrűt viseltek valamelyik fülükben. a falakra. egyikük erre. *** Pusztító észrevette. hogy merre megy Sally. mint egy lusta hőlégballon.üvöltötte Pusztító a magasból. és azonnal végezhetnek vele.. tele tetoválásokkal. Gyerünk! Erre! Elmosódott árnyékot vetettek a campusra. és gonoszul elmosolyodott. amint kirohant a Whitcombe Hallból. Hatalmas termetű. .Hm.Khull.. mint a zsákmányra lecsapó sólyom.Lynch megragadta Khull karját. . Mindketten kiugrottak rejtekhelyükről. Romlás az egyetem fölé emelkedett. belerúgtak a hátukba és vörös kardjukból áradt a tűz. Fölöttük négy démoni harcos zuhant lefelé.A nő. és figyelte a szeme elé táruló hihetetlen jelenetet.kiáltotta az egyik orgyilkos a társának. Mögöttük Sally tovább szaladt dél felé. Vajon most milyen erős vagy Tal kapitány? Meg fogod nekünk mutatni. Fekete bőrkabátjuk alatt a rituális halál félelmetes ezüsteszközeit vitték magukkal. majd a könyvespolcon látható foghíjra. A démonok a nyomukba eredtek. izmos férfiak voltak. és egy-egy felvillanó fényként eltűntek a sétány két oldala mentén álló épületek között. . és dél felé fordult a legközelebbi buszmegálló irányába. és megálltak a gyalogút közepén. másikuk arra. Kétségbeesettnek látszott. Sally Roe-t elnyelte a föld.Ott van! Ott! Nem látjátok? 244 . Cree és Si kilőtt nyílként felemelkedett.

és akkora ütést mért a fejére valaki. Egyikük keresztülnézett a függőleges vízsugarakon. Gyorsan egy fa mögé bújt. Hevesen integetni kezdett..A szoborkert felé! *** Sally nyugat felé futott .. amely egy forgalmas utcára vezetett. így oda-vissza szaladgált. amelyet egy borostyánsárga utcai lámpa világított meg. . . és belemélyesztették karmaikat a férfi agyába. aki egyetemi hallgatónak tűnt. Nekik nem ő kellett. egyre csak pörgött.Valahonnan egy fénycsóva vetődött rá. és félresodort két démont. hogy elrejtőzzön négy gonosz kinézetű alak elől. mint egy magatehetetlen strandlabda.. a szoborkert irányába. és négy fekete denevérrel a nyomában felemelkedett a szoborkertből. A taxisofőr egy pillanatig azt hitte. és továbbfutott. de nem láttak ott egyetlen menekülő nőt sem.. miközben mindenfelé nézelődött. *** Sallynek csak néhány másodpercre volt szüksége. Egy taxi közeledett felé. Valahogyan tudta. Si .kiáltotta Nathan. Ugyan! Nincs is ott. akik észak felé rohantak. . . Befordult egy sarkon a Pszichológiai Könyvtár közelében.saját izzó fénysugarát húzva maga után . valaki le akarja őt inteni.Észak felé tart! . Mihelyt megtisztította a tetőket. Legalább ez a két keselyű el lesz foglalva egy időre. Gyorsan más elintéznivaló dolgai után nézett. és közben egyfolytában jajgatott és üvöltött. végül elindult egy irányba. ők Sallyt akarták. *** Sally átfutott a Fizikai Tudományok Épülete melletti téren. észrevette őt. Két további. és újból magához vegye az ott elrejtett vászonszatyrát.Hova lett? . és lerohant egy betonból készült hosszú lépcsősoron. hogy bebújjon a bokrok közé.kérdezte az egyik gyilkos. Belegyömöszölte utazótáskáját.nem északnak -.Taxi! Taxi! Két férfi. és meglátta a buszmegállót. átlagos kinézetű férfi őrködött az Emlékezés szökőkútja mellett. Mihelyt elhaladtak mellette. A buszmegállót szemmel tartották. Scion ismét magára öltötte eredeti alakját. A szoborkert tele volt kőből és acélból készült különös szobrokkal. és elindult felé. a Fizikai Tudományok Épülete felé. szárnyra kapott. *** . ki az a két férfi. Guilo tudta. hogy egy kicsit lekösse a figyelmüket.szólt bele recsegő hangon rádiójába.keresztezte az ő fénylő kondenzcsíkját.A másik irányba! Armoth csak annyi ideig állt ellene a buszmegállóban strázsáló két démoni őr kardcsapásainak. és észrevette az északi irányban elhelyezkedő szoborkert felé szaladó nőt. mit tegyen. Két démon hatolt át az autó tetején. újból nyugat felé fordult. Egyébként hova is akartam menni? 245 . hogy hátrabukfencezett tőle. Tehetetlenségében nem tudta. Szaladj! . hogy Romlás egy darabig nem jelent most problémát.

Zsákutcába jutott . és a vászonszatyorba fúródott. Nem volt menekülés. hogy abban a sávban halad. Felvillant egy kés! Chimon elhárította a szúrást. és a Sally arcára sálat szorító férfihoz vágta.Nem az ellenkező irányba kellett volna mennünk? . Sally újra látott.kérdezte Claudia. A jelen lévő gonosz szellemek. sima betonfalnak. végezhetnek vele.mormogta. vagdalkozó szellemek egy csoportja között.A taxi elhajtott mellette. hogy védje magát. Sally berohant egy kis sikátorba. ő pedig visszakézből eltalált két démont. Amikor egy útkereszteződéshez ért. hörögtek. gyakorlott mozdulatokkal megözelítette. aki nekiesett a kést tartó férfinak. a másik pedig egy csillogó kést.Hogy a csodába lehet innen kijutni? *** Sally addig hátrált. Tekergett és pörgött. de nem érte a testét. A férfi hátraesett. A két férfi halkan. amíg neki nem ütközött a csupasz. nyáladzó démon lábát. a legtöbb kardcsapást ki tudta védeni. és kitört a két férfi szorításából. még csak nem is lassított. és megragadta a karját. Egyikük egy hosszú sálat tartott a kezében. de az egyik kard mély sebet ejtett a lábán. A kés célt tévesztett. Ha elég gyorsnak bizonyulnak. és Marv azon vette észre magát. és begurult a késsel hadonászó férfi lábai közé. csak árnyak mozogtak az utcai világítás fényében. Egyetlen nesz sem hallatszott. amely lezárta az utcát. A férfi szabaddá tette a pengét. és nagyot csörrent a betonon.A mindenségit! . A sál lecsúszott a fejéről. Egy tüzes penge sebet ejtett Chimon vállán. Signa levetődött az égből. Hatalmas lendülettel félresöpörte vele Scion támadóit. hogy közelről nézhessék a folytatást. és a kabátujj leszakadt. Kardjával átvágta a varrást Sally vállánál. A sál az arcába csapódott. A férfi nézelődött és próbált sávot váltani. Sikerült! Mota Marv Simpson kocsijának tetején utazott. majd a feje fölé emelte a kapálódzó testet. a campus nyugati oldala felé. Mota szárnyaiból tűzijáték robbant ki. . nem sokat látott. mielőtt egyet is sikolthatna. . . és megint szúrt.csupasz betonfalak vették őt körül. és egy tüzes felkiáltójelet rajzolt a levegőbe. vagdalkozó. Scion azonban egy halálos csapdába gurult bele. 246 . ahonnan kénytelen jobbra kanyarodni. A kés kihullott a kezéből. a feje a falnak. Marv lassan hajtott végig a Hannan sugárúton a Bentmore Egyetem déli sarka felé. Chimon megragadta az egyik üvöltöző. Hirtelen nekilódult. tajtékzottak. sávot váltott. a szemét eltakarta a sál. A kés átszakította Sally kabátját. és leugráltak a falakról. Scion átkúszott a csapkodó. Az egyik férfi Sallyt nyakon ütötte. miközben egyre tehetetlenebbnek érezte magát. és azok eltűntek. A lány sikoltását letompította a sál. Vége a menekülésnek! Most jön a harc! Felemelte a vászonszatyrot. Egyikük megragadta kabátjának ujját.

kénes leheletükkel sárga kondenzcsíkokat húztak maguk után. Cree és Si társaságában . *** Guilo . hatalmas alakja elfoglalta az egész hátsó ülést.Vegyük fel! . . A gyermek magánkívül volt. gyilkolásra készen összegyűltek a campus minden sarkából.Nathan. Armoth. Tal két hatalmas kezével megragadta Marv fejét. és kényszerítette. Pusztító és 247 .Aprítsátok össze! Fogjátok meg. bukfencezve és pörögve repültek szanaszét. *** Marv Simpson azt kereste. mi a baj? . Az angyali harcosok azonban. átkozódott és verte a falat. és jobbra-balra nézett a szobában. ahogy rohant az utcán. mintha különböző eseményeket követett volna figyelemmel. Ebben az állapotban lehetetlen volt Amethystet megfékezni. szemét vadul kimeresztette. Pusztító látta mindezt. ..Amber.rémült meg Claudia. Ujjait karmokként begörbítette. Ekkor pillantotta meg a kis utcából kiszaladó nőt. sebekre. . Azonban semmi ilyesmit nem tapasztalt.Felénk tart! . Már többször megpróbálta. mintha egy áthatolhatatlan falba ütköztek volna. A másik. Vedd fel! . Chimon. mintha egy fésű fogaival karcolták volna végig az eget. hol lehet végre megfordulni. aprítsátok össze! Lucy a falhoz hátrált.kiáltotta fel Claudia. A három angyal. Marv odahúzott mellé a kocsival. Pusztítóval az élen egy tömör nyílhegyalakzatban az utca felé közeledtek. hirtelen azt sem tudta.sürgette Claudia is. és szótlanul ott is maradt. de megragadták Sallyt. és kimenekítették abból a zsákutcából. és a hordái után kiáltott.. Felcsattanó mennydörgésként állták el Pusztító és csatlósai útját. egy balesetre vagy valami szörnyűségre számítva berohant Amber szobájába. aki a sálat fogta. A kislány úgy viselkedett. . mint egy ragadozó. hogy a nő felé nézzen.Ez egy őrült! El kell tűnnünk innen. A szellemek izzó kardokkal és zúgó szárnyakkal.belehasított az égbe. kapjátok el. és nem bújt oda édesanyjához. és vedd fel! Marv újra meglátta Sallyt. *** Pusztító és hordái harci kiáltásokat hallattak.Mi történik itt? Tal áthatolt az autó tetején. Scion és Signa sántikált a kardvágta sebektől és a horzsolásoktól. Bacon’s Cornerben Lucy .kiáltott fel édesanyja megpróbálva megölelni őt.vérre. Állj meg.Rohant! Életben maradt! Az egyik férfi a kését kereste. . hol van abban a sötétségben. . sikoltozott.Ó! . és egyre tehetetlenebbnek érezte magát.Te jóságos ég! .

. Nathan és Armoth egy bank épülete mögül került elő. Keringeni kezdtek a démonok háta mögött. de ezzel értékes időt veszítettek. A gonosz szellemek elhárították támadásaikat.És most? . sebesült vállát tapogatva.kérte Scion.Igen! Kérem! Vigyenek el innen! Négy férfi jelent meg a járdán. Valamennyien rávetették magukat az autóra. nevetésre késztette őt. Ezalatt egyfolytában szemmel tartotta őket. Ebből nyílt összecsapás lesz! Pusztító azonban meglepő módon hirtelen kiemelkedett zuhanórepüléséből. Az autóba kapaszkodó harcosok kis csapatának látványa. és menjen át az alagúton! . és időnként lecsaptak rájuk. szárnyukkal pedig betakarták az autó utasait.Meg fogjuk tenni! . kardjukat készenlétben tartották. kivont kardjuk úgy meredezett minden irányban. hogy megpróbálod őt elrejteni! Mindig tudni fogjuk. így gyorsan eltűntek ők is.A saroknál forduljon balra . hogy a jármű egy sündisznóra hasonlított. Chimon és Signa az autók között cikázva jutott el hozzájuk. és éppen akkor tűntek el. Marv még mindig nem tudta.irányította Sally -. és legközelebb győzni fogunk! Megérik a gyümölcs. és ereszkedni kezdtek az utca felé. Az öt harcos összeszedte magát. . hol van. és csak mintegy hatméteres magasságban követte az autót. 248 . közülük kettőnél rádió volt. Ettől csatlósai is nevetni kezdtek.Hogy jutok ki innen? . és könnyű lesz leszüretelni! És ne fáraszd magad azzal.kérdezte utasát. felmérte erejüket. .Mondd meg. mit kell tennünk. Tal és Mota az autó tetejébe kapaszkodott. hol van! Felemelkedtek az éjszakai égbe. Végül odakiáltott nekik: . Látták. Scion pedig egy felüljáróról pottyant le.Elvihetjük valahová? .Bár összezavartuk Khull embereit. Majd Guilo robbant ki egy kis mellékutcából. telefonvezetékeken és táblákon haladt keresztül. és csak az Úr keze lehetett a dologban. *** . Sally kinyitotta az ajtót. Meglátták az autót.Alagút? *** Pusztító és harcosai elhaladtak a Fizikai Tudományok Épülete fölött.Nevezd ezt győzelemnek. és bemászott a hátsó ülésre. . amint kivont karddal őrizték utolsó állásukat. kapitány! . mint a sólymok. miközben forgalomirányító lámpákon. . El kell rejtenünk Sallyt Ashtonban. .hordái folytatták útjukat az autó felé. mint valaha. és minden egyes négyzetcentiméterét betakarták. amikor az autó az alagút bejáratához ért. hogy ezt nem tudta megtenni.szólt ki az autóból Marv. Pusztító elkaphatott volna minket.állapította meg Tal.kérdezte Chimon. . kapitány! Én eredménynek hívom! Gyengébb vagy. ahogy Sally beszáll az autóba.Valamennyien kimerültek vagyunk . sérült lábát vizsgálgatva. Si pedig egy csatornanyílásból bújt ki.

egészítette ki Nathan. lihegett. Az Úr szólt a szívéhez. és egyszer s mindenkorra leszámolunk az imádság akadályozóival! *** .Majd haragosan hozzátette: Mi pedig közben visszamegyünk Bacon’s Cornerbe. rosszul volt a rémülettől. Ismerek egy magának való helyet.Szegény drágám! Marv belenézett a visszapillantó tükörbe. .kezdte Marv.Mindegy. Claudia a válla fölött egy pillantást vetett a hátsó ülésen magába roskadt szerencsétlen lányra.És hallania kell a Keresztről . és folyt róla a veríték. Nem. . nagyon meggyötörten nézett ki..Odavisszük. Akárhova. 249 . és rábízzuk a Szellemre.Hova akar menni? Sally levegő után kapkodott. hogy beszéljen hozzá. és próbáljon meg aludni! Elvisszük innen jó messzire. . . nem véletlenségből vette őt fel. . .Hm . és látta Sally szemében a félelmet.Engedje el magát. aki sírt. Csak el innen.

. és talán a kelleténél egy kicsit hiszékenyebben viselkedett. akkor minden bizonnyal az a kis póni. . és valaki . mert nem a nagy nyilvánosság számára készült. Tom Harris barátja vagyok.29 Lucy Brandon gyengének és betegnek érezte magát. hogy ők adták ki a Valós énünk megtalálása című tananyagot. hogy Sally Roe él. de nem itt a környéken lakott. és itt közlik velem ebben a levélben.. Már nem fért kétség ahhoz. Úgy viselkedett. Fokozatosan. Már nem kérdőjelezte meg. mit kíván tőlem? . Gondolom tudja. Azonnal kényelmetlen érzései támadtak. Mulligan őrmester figyelte őt. mint szabad lett volna. hogyan léphetne vissza. mint egy per.Még mindig nem értem. hogy megfogalmazódjon benne a felfoghatatlan gondolat: valami sokkal nagyobb dolog történik. akkor valószínűleg a barátainak a kedvéért követ el törvényszegést. Minél többet gondolkodott erről. és akivel Amber Miss Brewer osztályában barátkozott össze. mintha célzásokat akarna tenni valamire. Még akkor sem. lehet. Nem tartja ezt egy kicsit különösnek? Lucy nem akart erről a témáról beszélgetni. de nem volt más választása: ügyvédei kényszerítették erre. amit Miss Brewer tanít az általános iskolában? .hazudott neki. és a per teljes gőzzel haladt a maga útján. nem a saját érdekében. úgy hurcolta őt magával. és belecsúsztatta abba a zsákba. Debbie elment ebédelni.. Nem akarta ezt tenni. annál rosszabbul érezte magát. barátai az Élet Társaságban mosolyogva bátorították. Már látta őt a városban. mint egy elszabadult vonat. és megrendeltem a Valós énünk megtalálásának egy példányát.. Ambert. De Lucy már annyira mélyen belebonyolódott ebbe a dologba.talán mindenki . Ez a nagy ember olyan ismerőnek tűnt. Amethyst egyáltalán nem barátként viselkedett. A jogi stratégiákról nem tudott semmit. . hogy jobban megbízott barátaiban. valaki csak használja. hogy nem tudta. hogy leányát. lépésről lépésre megengedte magának. a mulatság. mire. és most kaptam egy levelet az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központból. Félt. a massachusettsi Fairwoodból. de Lucy nem értette. Ha nem ezek a jogi hatalmasságok. amikor ráírta Sally Roe következő levelére a kézbesítési címet. Ha pedig hazudtak neki. De nem kevesebb. de nem volt ostoba. Merre induljon el? Hogyan. A nevetés. ezért Lucy sietett oda a pulthoz.Igen? És van valami probléma? .néhány héten keresztül megpróbálta eltemetni magában ezt a gondolatot -. hogy csak oktatási intézmények részére küldik meg az anyagot. de nem akarta kimutatni. akkor őt egyszerűen felhasználják valamire..Nos. Ennek az egésznek a mozgási energiája lehengerlő volt. Megszólalt a bejárati ajtó csengője. És ha mindez igaz .Írtam egy levelet az Omega Központnak. mint húsz levél után éppen eleget látott.Tiszteletem! A nevem Marshall Hogan. aki valamikor olyan aranyosnak tűnt. a játék és ennek a rajzfilmfigurának a bája azonban már a múltba veszett.. 250 . amelyben az elszállítandó küldeményeket gyűjtötték.

Miss Brewer miért nem adta oda azt az anyagot. Újságának üvegezett falú szerkesztői szobájában egy fiatal.Én nem az Omega Központ vagyok.Ön kicsoda? Nyomozó. hogy rendeljek belőle egy példányt? Amikor látom. Rajtuk kívül nem volt ott senki.Nem tudom. uram. Miss Brewer tanítja. Lucy pedig visszatért a munkájához. és ezért nagyon haragudott volna.. vagy mi? . Lucy azt érzte volna. Woodard és Miss Brewer. Bernice. . és ön is odatartozik.kérdezett vissza. .Helló. . Mr. Illetve csak próbálta folytatni. . Amber pedig ennek eredményeképpen lépett kapcsolatba belső vezetőjével.Igen. csinos.Hogan. . Mr. hogy lehet-e ennek valami köze a Jó Pásztor Általános Iskola elleni feljelentéshez. Marshall hátranézett. Ez a kérdés még soha nem jutott az eszébe. és nem tartom magam felelősnek az ő döntéseikért. Az iskola vezetőségéből többen is tagjai ennek a szervezetnek: az általános iskola igazgatója. Hogan látogatása előtt csak töprengett és aggódott. hogy elintézzenek egy távolsági beszélgetést. Az iskola vezetősége elfogadta az Omega Központ anyagát. Ha mindez egy héttel korábban történik. Marshall kiment az épületből.Na és? . barna szemű és hajú nő vette fel a telefont. Amethysttel. Most pedig. akkor nyilvánvalóan nem beszélhetek ezekről a dolgokról. hogy az Élet Társaság nagyon fontos szerepet játszik az oktatásban errefelé. Ő is szerette volna tudni. szemüveges. ha nincs olyan elintéznivalója. olyasmi. Tényleg érdekelte a dolog. meg az iskolai tanács tagjai? Most meg maga az Omega Központ miért nem engedi. Mr. . erről az Élet Társaságról! Úgy tudom. itt Marshall. de most teljesen szétszórtnak érezte magát. az ön leánya.. Woodard beiktatta a tantervbe. Mr. amit a barátai el akarnak előlünk titkolni? Lucy egy hosszú pillanatig nem válaszolt. Erősnek és rendíthetetlennek akart látszani. hogy abban a tananyagban lehet valami. Nagyon köszönöm a türelmét. de Marshall észrevette a szemében bujkáló kíváncsiságot.Csak egy pillanat! Beszéljünk egy kicsit erről a helyi csoportosulásról. hogy maguk valamennyien kapcsolatban állnak egymással. hogy letámadták őt. amit ő nem tud? *** Marshall visszament Benhez és Bevhez. De ma másként érzett. Woodard. ez nagyon kíváncsivá tesz engem.. . . . amely a postára tartozik.Nos. Nem gondolja.Nincs mit.. Bernice Krueger beszél. Vajon mi egyebet tudhat még az a férfi... Marshall Hogan.Értem. Leginkább a barátja vagyok a maga ellenfeleinek ebben a perben. .Hadd kérdezzek valamit! Mit gondol.Ashton Hírmondó. 251 . hogy megnézhessük? És Mr. .

Van valami jó hír Bacon’s Cornerről? .Becsukta az iroda ajtaját.Esélyünk sincs rá. Hát persze! Küldött nekem néhány bizalmas információt a legutolsó választásról. aktákat vett elő. .. Emlékszel..szögezte le Marv. A jelző zöldre váltott. a negyedik osztályosok tananyaga..Kettőt és könnyebbet. felolvasott néhány cikket. amit keresel? .Csak áss tovább! . A tűzoltók fellocsolták a tűzoltóállomás épülete előtti lebetonozott teret.. Miközben mindezt maguk mögött hagyták.. mi is a neve.Ööö..Rendben. Emberek. Massachusetts. agykontroll és szellemi vezetők. és azt hiszem.és Hitelbank munkálatainál. . . .Melyik évben? .Valós énünk megtalálása. és utasításokat kapott főnökétől. bevásárlókocsik és járművek keringtek a Carlucci’s Market parkolójában.Fel fogom hívni. Bernice jegyzetelt. .Hát.Egy pillanat! ..Cliff Bingham. de nagyon szépen elrendeződtek a dolgok. mit találunk.Persze. .Nagyszerű dolog itt élni és dolgozni . Nekünk is kijutott a problémákból. hogy meghallgassa a legfrissebb híreket. hogy lehalkítsa a kintről behallatszó lármát.Mit gondolsz. 252 . egyre jobbra fordul itt a helyzet. *** Odakint lendületesen zajlott Ashton hétköznapi élete. Pontosan mi az. valamint a helyi újság szerkesztőségét is elhagyták. Úgy elrejtették. . A gyerekek átmennek alfába. de még nincs meg az áttörés. az erődítmény falai vékonyodnak. Kapcsolatban állsz még azzal a washingtoni fickóval. és autóikat fényesítgették. A lány leírta. de a felesége ideges lesz tőle.. Marv és Claudia Simpson bemutatta városát Sally Beth Roe-nak..És az Omega Központ adta ki. és Marv továbbhajtott az utcán hatalmas kombijával.Oké. hogy beszéltem neked arról az általános iskolai tananyagról? . Clyde Sodeberg és fia levette a zsaluzatot néhány frissen kiöntött betonelemről az új Közép-nyugati Takarék. és másodszor álltak meg a Main Street négy fényjelzője közül az egyik piros jelzésnél.Ezért hívlak. most beszéljünk egy kicsit a keddi számról! Húzd ki a malátaüzletről szóló történetet! Johnnak tetszik. Fairwood. meg tudná nézni a Kongresszusi Könyvtárban ennek a valaminek az eredeti példányát? Bernice felkapott egy tollat. . Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ. Majd meglátjuk.Legalábbis mostanában. hogy belenézzünk. Megkaptad? . . Egy darabig a munkájukról beszélgettek. és írni kezdett..? . . és lehuppant az íróasztal melletti székre.. hogy megszerezzük. . hogy csak a szamárlétra legfelső fokán adhatnak engedélyt arra. akit Betty Smith néven ismertek meg. Elhaladtak néhány kis üzlet mellett.

pont a járda mellett egy kicsi. . szerény tábla állt: Sara Barker Panziója. színes virágok a kerítés mellett. lakályos manzárdok és széles. Elhajtottak a középiskola mellett. amíg férjhez nem mennek.. és ott állt az első ashtoni telepesek régi. Sara valóban jólelkű volt. és a századforduló táján épült nagy házak közé jutottak. hogy végiggondolja a dolgokat.mint ahogy mindenki másban is -. a közelmúltban vonult nyugdíjba a gabonaüzletből. súlyos tetők. fújtatós templomi harmóniuma is. .Ez az a hely. és most írói képességeit próbálgatta.mondta Marv.Sara jólelkű asszony. Floyddal közös tulajdonukat képezte. úgyhogy minden szobánk üres. Ami Sarát illeti.Időnként majd kivisszük a tejgazdaságba. kis kerek szemüveggel. meg fogja kedvelni.mint éppen most.magyarázta Marv. vékony. A ház igazából a férjével. . deszkaborítású falak.bíztatta Claudia. Kedvesen fogadta Sallyt. azt hiszem. magának most éppen erre van szüksége .Van egy fürdőszobánk a földszinten. oszlopos tornác és egy széles. s akinek mindenről egy aranyos történet jut az eszébe.Óriási szívességet tettek nekem. . egy átmeneti helyzetben vannak. kellemes terasz jellemezte. de úgy gondolták.magyarázta. mások életük két állomása között.Élvezni fogom. és készen várja a jó embereket . hogy a tökéletes nagymamát látja maga előtt: egy alacsony néni rövidre vágott hajjal.Azt hiszem. hatalmas kémények. egy enyhén emelkedő utcába. azok ketten pedig. rikító színűre festett kis biciklik sorakoztak a tölgyeknek nekitámasztva. Előtte. Hatalmas tölgyfák szegélyezték az utat. ha csak Sara nevét írják ki a táblára. amikor éppen nem mindenesként dolgozott a panzióban . .Lesz ideje arra. Azt hiszem. Leginkább egyedülálló nők szoktak itt lakni. hogy minden autó ismeri a saját parkolóhelyét. . Igazán köszönöm. A tágas ebédlő nagyszerűen megfelelt egy nagy család vagy sok szállóvendég befogadására. és narancssárga kosárlabdapalánkok díszelegtek minden garázsajtón. és úgy tűnt. milyen ügyben.. antik bútorokkal rendezték be. . mindaddig itt maradnak. amiről beszéltem ..Kedden és pénteken jelenik meg. elutazott a városból egy időre. . . Fehérre festett.mutatott rá Claudia egy feléjük tartó nőre. Egyeseknek otthoni problémák miatt szükséges egy kis távollét. klasszikus stílusú szoba volt.Nagyon szívesen . A férfi ismét balra fordult.Itt jön Sara .mutatta be Sallynek. pontosan azt a hatást váltotta ki Sallyben . amely egy csendes lakónegyedbe vezette őket. . miközben végigvezette Sallyt a nagy házon. Floyd magas. A nappali nagy. . tágas teraszok mindenütt. a járda tiszta. A pázsit ápolt volt. és melegen megszorította a kezét. hívogató. akik most itt tartózkodnak. A magas falakat finoman megmunkált lambéria borította.Ez az Ashton Hírmondó . és Sally meg is kedvelte. nem tudom. ahol ebben az évben újdonságnak számított a felvételizők magas száma. Sally hosszan kezet szorított velük. 253 . és a tulajdonos egy jó ember. kényelmes. de már valamennyien kirepültek. az kedvesebb benyomást fog kelteni. de ott most éppen dolgoznak. talán ez látszott leghívogatóbbnak az összes közül: tökéletesen nyírott pázsit.Nyolc gyermekünk van. Marv a harmadik jelzőlámpánál befordult balra. . szűkszavú férfi volt. és hogy kitisztuljon a feje. Marv megállt a harmadik ház előtt a jobb oldalon.

hogy megismerhetem.Maga fáradt .Azért jött. Sally le volt nyűgözve. egy erős fényű stekklámpa lógott le a szépítkezőtükörről.kiabálta. az ott folyó munka zaját lehetett hallani.Egyébként ki csavarozta fel ezt a vackot? .Nem úgy néz ki. egy új lakó. 254 . Floyd ott van lent.Ha kész lesz a csőhálózat javítása. Később majd boldogan kezet fogok önnel. és normális körülmények között valószínűleg nagyon kellemes lehetett. Így nézne ki egy pásztor? . és félreállt.állapította meg szelíden Sara. Floyd.Miért kiabál a vécébe? Hank ezt mulatságosnak találta.Akkor most bajban vagyok! . ne engem hibáztass! Ekkor a fiatalember észrevette az őt figyelő Sallyt. megmutatom a szobáját! De Sally tétovázott.. .kiáltott vissza Hank. .Told vissza! Rossz irányba haladsz! Egy elfojtott hang . mint egy pásztor.Igen . hogy Sally benézhessen.Nem! . Hank egy csavarkulccsal a kezében intett neki. Betty. . és bentről csengés-bongást.Ó. Sally benézett a fürdőszobába. .Örülök. .úgy tűnt. és ami a legmókásabb volt: egy kezeslábast viselő fiatal férfi térdelt a vécékagyló előtt .A nagy. ő Hank Busche. .magyarázta Hank. a lelkészünk.Jöjjön fel.Jó reggelt! Sara behajolt a fürdőszobába.Betty az.Hát. . .Hank. Most teljes zűrzavar uralkodott: a szőnyeget összetekerték. . Egy szerszámosláda lógott ki a hallba a fürdőszoba ajtaján keresztül. mindenfelé szerszámok és csőszerelési tartozékok hevertek a padlón. jó reggelt! . Tágasnak látszott. Sara megkerülte a szerszámosládát. hogy ellenőrizze a munkádat. . lépcső alatti központi helyiségben álltak. és most nem tudjuk meglazítani az anyákat ..Floyd nem a megfelelő csavarokat használta tizenöt évvel ezelőtt a csővezetékek rögzítésére. Találkozott már vele? Floyd hangja szólalt meg a padló alól: . . Sally arcán fáradt mosoly jelent meg. .A keze most szemmel láthatóan piszkos volt.Már találkoztunk.Floyd hangja . . de jól érezte magát. mintha a kagylóba ordítozott volna. ugye? .Te voltál az.hallatszott valahonnan lentről: . . megint normális állapotok fognak itt uralkodni. ez itt Betty Smith.

. . Olvassa el a 119. . sebek és bűnök. . és észrevette a várost körülvevő angyali harcosok vastag falát.Van egy fönt a szobájában. . zsoltár . 255 . hogy ismeri Istent.gondolta Sally. Miért ne kérdezhetnék rá lényegre? . .Köszönöm. Az Úr ezt az igét adta nekem a számára.mondta Krioni.Kitüntetés a számunkra. . tedd magad valóságossá Betty Smith számára! Mutasd meg neki. ..Be tudja nekem bizonyítani.Hát persze. hogy mit válaszoljon! Sally megpróbálkozott egy nehezebb kérdéssel: .Soha nem fogunk elfelejtkezni az itt kivívott győzelemről. és egy pillanatra Sallyre nézett. mi történik! .Nem tudom. és a város biztonságosnak bizonyult Sally Beth Roe számára. . Szinte úgy nézett ki. És örülök.Ámen! . . miután Sally és Sara távozott. hogy a városban élő szenteket szolgálják. és egyszerűen kérje meg Istent. Hank ott helyben elmondott egy imát: .Sok szerencsét a csövekkel és a vécével! .Úristen. Hank elgondolkodott. hogy Ő létezik? Hank leült. Hank egy darabig még ott ült a padlón.Van Bibliája? Sally már éppen azt akarta mondani. hogy újra láthatunk.ismételte Sally. . Alulról megszólalt Floyd hangja. hogy beszéljen a szívéhez. továbbra is akadtak problémák: kocsmák és alkalmanként kisebb verekedések. kapitány . Tal a horizontot fürkészte.Le tudnál hozni nekem egy kisebb fogót? *** Tal a ház tetején tárgyalt Ashton két angyali fejedelmével. és kézfejével hátrasimította haját a homlokáról.Ez a leghosszabb fejezet a Bibliában.Mondok magának valamit. Olyan tényszerűen mondta ezt! Még csak nem is bizonytalankodott. A város nem volt tökéletes.Feltételezem.hangzott valahonnan a padló alól.Hank elmosolyodott. a szentek imádkoztak. amelyek szélesre tárták a kapukat szolgálatuk előtt. amikor Sara megszólalt: . kérlek. Az Úr szólt hozzá ezzel a Betty nevű nővel kapcsolatban. mintha valakire figyelne.A 119. zsoltár? Miféle ige ez valakinek a megtérítésére? Hank maga is meglepődött. zsoltárt. . amely lehetetlenné tett mindenféle démoni inváziót. De az Úr dolgozott Ashtonban.mormogott magában Floyd. hogy nincs.Úgy van.119.. .Köszönöm. Krionival és Triskallal. mennyire szereted őt! . hogy találkoztunk. Azért tartózkodtak ott. hogy ismerem. válaszul imáikra. amíg olvas! Majd meglátja. majd bátortalanul megszólalt: .

Számíthatsz rá. Triskal elmosolyodott. kapitány? .Rátok bízom őt. A démonjain keresztül olyan viszályokat és szakadásokat kelt. szükségetek lenne egy kis időre. . hogy az itteni szentek fokozottan imádkozzanak.nyugtalankodott Krioni. hogy Hank már el is kezdte elvetni benne a jó magvakat.De meg kell tennünk mindent. amely a tetőt fedte. Krioni bólintott. s a vastag fémlemezt bámulták.Eltűnt? . .Nincs . és sehogy sem akaródzott felnézniük. hogy találkozzon Bernice-szel. és nem tudjuk neki megtakarítani a hátralevő útszakaszt . vagy valamennyien veszítünk. Vissza akarok menni Bacon’s Cornerbe. de nagyon keservesen.Haladunk. amíg el nem jön az ideje! Krioni Talra kacsintott. amelyekre abban a gyülekezetben évek óta nem volt példa. az nagy segítséget jelentene.magyarázta sajnálkozva Tal. . és így tekintetük találkozott.Úgy látom.ordította Pusztító. de azonnal. . de Bernice ne tudja meg. Pusztító magyarázatot akart. . .Isten Szelleme egyfolytában szólongatja. . Látom. és helyzetünk napról napra bizonytalanabbá válik.De ez úgy hangzik. útban Bacon’s Corner felé. *** .Isten legyen veled! Tal előhúzta kardját. egy erőszakos mozdulattal felemelte a fejét. Ha fel tudnátok használni ezt a válságot arra. hogy felgyógyuljatok.Azt merészeled nekem mondani. hogy véget vessek a hadjáratuknak.Vagy valamennyien győzünk. mintha Sally Roe még az eddigieknél is nagyobb veszélyeknek nézne elébe . hogy elveszítettétek? Hat visszataszító szellem állt előtte a Bentmore Egyetem Whitcombe Halljának tetején. Triskal arca aggódónak tűnt. ami rajtunk áll. . . Ebben a pillanatban nem sok hiányzott ahhoz. 256 . Belemarkolt az egyik démon hajába.Szóval megint egy nagy terven dolgozol. ki ő. hogy magához gyűjtse harcosait. . semmi sem fog sikerülni.Addig is vigyázzatok rá! Gondoskodjatok róla. Triskal elmosolyodott. Imádkozni fognak.Pusztító tanult abból.. Amíg ezt meg nem teszem.Nem tudjuk rövid úton megvalósítani a Tervet. Először a szentekre vetette rá magát. . Hogy haladsz vele? Tal elszánt arcot vágott. Lesütötték szemüket. Krioni és Triskal megölelte őt. amit itt tettünk. hogy Pusztító és Romlás darabokra tépje őket.. . .De van erre idő.. majd hozzátette: . Krioni. majd beleolvadtak az égbe.felelte egyszerűen Tal.

Strongman puszta kézzel kitekeri a nyakunkat! . . . hanem követed őt még a világ végére is. ameddig tudtuk. *** . amikor megérik. hogy soha nem fogod nyomát veszteni. Nem viszonozták pillantását. .válaszolt szűkszavúan a démon. de visszafordulásra kényszerítettek minket. mozdulatlanul maga elé meredt. John már ismerte ezt az arckifejezést. és egyszer s mindenkorra elnémítjuk az imáikat! *** Claire Johanson letette a telefont az irodájában. . Pusztító durván megrántotta a démon haját.És? .És az.Az a csúszómászó. haragos zihálásától. Pusztító és Romlás félrehúzódott. . 257 . vonaglott Pusztító vasmarkában. . A harcos a tetőre esett.Követtük őt .És? A szellem a társaira nézett. a Seregek ravasz Kapitánya! Ezt meg kellett volna akadályoznom! Elrejtette őt egy olyan erődítményben.. hogy eltűnt? Az meg a te hibád.vádolta Pusztító. .Soha! Nem fog legyőzni engem a Seregek Kapitány! Nem fognak engem megalázni ezek a hitvány kis szentek! Odakiáltott bérenceinek.. .A névjegyzék a te hibádból kerülhetett hozzá! . elveszítetted? Hogy történt? .Ashtonba? A démon fájdalmában hátratántorodott.Az a farmer elvitte őt Ashtonba.Pusztító megint dührohamot kapott...Ha most nyomát vesztettük. akik a közelben őrködtek.Ők és Isten szentjei kezükben tartják azt a területet! Pusztító elengedte a démon haját. Pusztító szemében csak úgy izzott a düh. és nála van a gyűrű is. leszakíthatjuk a gyümölcsöt. Pusztító körül a levegő sárgára vált őrjöngő.. csúfot űzhetünk a Mennyei Seregből. . és megkínzott nyakát tekergette.Azt mondtad. . Azok összerezzentek. és ezért mi választhatjuk ki a megfelelő időpontot.morogta Romlás. erre most.Él és szabad..Követtük őt. majd mélyen elgondolkodva.Nyugat felé ment annak a tejgazdaságnak a tulajdonosával. . .Ez nem csak egy eshetőség. megtizedeljük a szenteket.A Mennyei Sereg? A harcos már csaknem hátraesett. és hátracsavarta a fejét.. . .. hogy négyszemközt tárgyaljon egymással. ahova nem tudunk behatolni! . nehogy Pusztító azt gondolja. és dőlt belőle a kén.Gyűjtsétek össze a hordáitokat! Visszatérünk Bacon’s Cornerbe! Befejezzük ezt az ügyet. tudnak valamit. meg a névjegyzék is! .

kérlek! .Ez biztosan tévedés.. . Megrázta a fejét. Sally Roe megjelent a Bentmore-ban.Nem. Már két lehetőséget is elszalasztott! . . pártját kell fognia Lynchnek. Claire csendre intette. hogy igaz legyen! . John megpróbált lehiggadni.Persze hogy él. most még erőteljesebben.Miért? Claire türelmetlenül elfordult.Csak nem iszkolt el megint? Claire felsóhajtott. . .Óriási! Egyszerűen óriási! Kezdek valóban csodálkozni ezen a Khullon. mert úgy érezte. Valaki tévedett.Lynch egy rövid időre kiment az irodájából. de képtelen lett volna leülni és elengedni magát. de egy furcsa idegen felvette őt a kocsijába.Elment? . John üres tekintettel nézett rá. és lemondóan az asztalra ejtette a kezét.Beszélj halkabban.folytatta Claire. John kíváncsian nézett rá.Itt tartózkodnak a házban néhányan az Élet Társaságból. .De igen. hogy eltűnt a négy kötet.figyelmeztette őt Claire. Ez nem lehet igaz.Az az öreg szivar csak nyűg a nyakunkon! Likvidálnunk kellene Khull-lal együtt! 258 .John. Khull és az emberei végigkergették őt a campuson. Ott volt Samuel Lynch irodájában.Miféle névsorokat? . és szem elől tévesztették. . A professzor csak a távozása után vette észre. hogy magához vegye a gyűrűt és beszéljen Khull-lal. .Lynch professzor él még? .De igaz. John felállt. titokban kellett volna kezelésbe venniük. mit oldana ez meg? Johnnak nehezére esett halkan beszélnie. .Mi van? . John magában füstölögve és dühöngve mászkált fel és alá a szobában. . Ezt nem tudta elhinni. Goring telefonált Summitból.Mr. nem igaz! Ez túl hihetetlen ahhoz. A férfi újból megrázta a fejét. .ordított fel John. .Lynch professzor névsorát a tagságról. John haragjában égnek emelte a kezét. .Magával vitte a névsorokat . amelyet gyűlölt: . .Nem ölethette meg ott az irodájában! Khull embereinek valahol máshol. . és megelőlegezte azt a mondatot. Sally ez idő alatt lophatta el a könyvespolcáról.

Rendben .Úgy értem. .Ha nem jól sikerül ez a meghallgatást. 259 . a közvetlenül fölöttük lévő helyiségben folyó jógagyakorlat hangjait. Claire egyetértett vele.Meghallanak. amelyek Roe oldalán állnak. Ugyan ki hinne a szavuknak? . . Nem kétséges.Hát. Érzem.Már megtettük. tartott állatokat. és egy kicsit lehiggadt. Be akarom őt vonni ebbe. . hogy igazad van. és a szájára tette az ujját. .. .nevetett John.Már rá kellett volna jönnünk! Más erők is részt vesznek ebben a dologban. . ami az övé? . nem tudom. hogy Claire szemébe nézzen. . ez megtörténhet. Meg tudnánk szerezni valamit.Van ott valami élőlény? Claire egy pillanatig gondolkodott.Claire felsóhajtott. Claire ellenkezni akart.nyugodott bele a nő. . John átkozódott. a társadalom peremére szorult. hogy még nagyobbat! Jól orrba kell gyűrni őket! Claire felállt.Hétfőn reggel kilenckor. és kezére támasztotta állát. John megtorpant. és elérik. fanatikus keresztények. hogy a per helyes kimenetelét is gátolják.Ezek csak régimódi.. ott maradt a holmija abban a házban. .Meg fogjuk átkozni a gyülekezetet és Sally Roe-t. Megtörténhet. Csapást kell mérnünk arra a gyülekezetre! .Igen. azt hiszem. . . John elmosolyodott. .Ugyan már! . Claire-nek támadt még egy aggálya. hogy minden nyílt cselekvéssel azt kockáztatjuk. Úgy tudom. hogy Ambernek tanúskodnia kelljen..Lehet. és nyíltan szembeszállnak velünk.És Hemphile-t is.. hogy a bíró kedvezőtlen döntést hoz.Igen.Felhívom a többieket. . hogy leleplezzük magunkat. Hallották az emeleten. .. de meggondolta. amit bérelt.. A férfi megpróbálta visszafogni magát.Mikor lesz az a meghallgatás? .Tudod. .. azt hiszem. Ezekben a dolgokban nem én döntök..

ki is volt az. nemcsak a történetekre emlékszik vissza. hogy álljon meg és gondolkodjon el. mint amikor valaki feljut egy hegycsúcsra. Gunderson! Igen. hogy részt vegyen Mrs. és hátát megtámasztotta egy nagy párnával. micsoda ódon érzések! De ezek az emlékek kellemesek. éppen randevúja volt egy férjjelölttel. hanem arra a mély meggyőződésre és az erkölcsi felfogásra. amelyet hibásnak tartott a világ sok szomorúságáért. Ahhoz tudta ezt hasonlítani. a fiatal ügyvédnőnek pedig. és nem fogtak semmit. és amelyet az emberi intelligencia koloncának nevezett. még mindig vissza tudott emlékezni azokra a történetekre: a parányi emberkére. Gunderson elmondott nekik egy történetet. Bebújt a puha ágyba. talán Péter? -. Sally megvacsorázott.A zsoltárok ott vannak pontosan a közepén! Hogy is hívták azt a nőt? Megvan. amelyet divatjamúltnak tekintett. lekicsinylően mitológiák túlbecsült gyűjteményének csúfolt. a fiatal főiskolás a szobájában tanult. Hm. Egy kicsi. Egy idősebb nő volt. visszhangzó osztályteremben kemény faszékeken foglaltak helyet. Sally minden vasárnap reggel lebaktatott a többi hétnyolc éves gyerekkel együtt a templom hideg alagsorába. a Lázár nevű emberre. Ott feküdt a kezében az a könyv. hogy már utánaszámolni is alig tudott . aki felmászott egy szikomorfára. és ott állt egy fekete tábla. és nagyon jól érezte magát kicsiny sarokszobájában. aki a vízen járva találkozott Jézussal. és ott is marad. Mrs. .végül huszonöt évben állapodott meg saját magával -. amelyet elnyomással és önkényuralommal vádolt. Sara Barker egyik Bibliáját fogta a kezében. Nyissátok ki a Bibliátokat pont a közepénél! . amikor Sally megismerte.szólalt meg egy hang a múltjából. aki csak nemrégiben telepedett le a városban. A Biblia közepén volt. és arra késztették őt. újból a kezében tartotta azt a könyvet. akik egész éjszaka halásztak. megfürdött. akit Jézus feltámasztott a halálból. arra a tanítványra . Már akkor is öregnek látszott. de most. amely mindig átjárta őt a vasárnapi iskola után: Jó akarok lenni! Jó dolgokat akarok tenni. Oly sok év után. 119. 260 . Mózesre. és amelyre neheztelt szűk látókörű erkölcsi nézetei miatt. Ez egy hosszú fejezet. Suzanne-nak. harminchat éves korában. Mrs. amelyen letörölhetetlenül megmaradtak a hetekkel korábbi tanítások nyomai. betakarózott Sara egyik kézi kötésű takarójával. Gunderson vasárnapi iskoláján. amely bőségesen akadt a szobában. Különös! Középiskolásként kidobta a gondolatvilágából ezeket a történeteket. amint ölében a Bibliával ott feküdt az ágyban. Hány kellemes emléke is lehet valójában? Nem túl sok. Talán ezeket amelyek legrégebbi emlékei közé tartoztak . és szeretni akarom Istent! Azt akarom. és papírból kivágott bibliai figurákat helyezett egy keretre feszített fűzöld és égszínkék flanelldarabra. a halászokra.érezte a legboldogabbaknak. a felidézett érzelmek melegek és vigaszt nyújtóak voltak. zsoltár. Noéra és természetesen Jónásra.30 Floyd és Sara Barker házában csend lett vacsora után. Michelle. hogy Jézus a szívembe költözzön! Milyen régi emlékek. Sally. Azonnal megtalálta a Zsoltárok könyvét. A két házigazda leheveredett a földszinten egy kis olvasásra. és figyelmen kívül hagyott. akit lenyelt a hal.

Boldogságának oka a névsorok közelségéből származott. frissen nyomott bankjegyekben.Elolvasta az első verset: „Boldogok. Kétségbeesés egyre kevésbé élvezte feladatát. és várták a megfelelő alkalmakat. Mindenhová követték. hogy Őrültség be tudjon közéjük tolakodni. Nem engedheti meg. Ugyanazt a gyomorszorító rémületet és viszolygást érezte. *** Sally . Dolgok. annál kevesebb mérget tudott az elméjébe fecskendezni. Uram. amit az ember akkor tapasztal. 261 . egy mód. nem akarok harcolni. Félelem sok munkát talált. mert ő vitte őket magával. Nem akarom betegnek érezni magam.” A 4. akik az Úr törvényében járnak. hogy ezek a gondolatok elillanjanak. figyelték őt. mintha egy láthatatlan. hogy felkeltse a figyelmét. hogy kísértetként megjelenjen előtte. az 5.” Az első vers elég volt ahhoz.. ezért a szatyorban alig maradt valami. vers ugyanezt a gondolatmenetet folytatta: „Te parancsoltad. de aminek talán a legnagyobb szükségét érezte.. Sally felkapta a jegyzetfüzetét és a tollát. amikor arra számít. Rosszul lett a puszta látásuktól is.. Most nem. Folytatta az olvasást. és a szavak újra meg újra arról beszéltek neki. Akkor nem szégyenülnék meg. amelyek túl tisztává és racionálissá váltak ahhoz. ami ellen harcolt. hogy határozataidat jól megőrizzük. amelyre neki szüksége volt. hogy ne is lássa azokat a névsorokat. amely tökéletesen illik a helyzetére itt és most. egy irányt mutató kijelentés. és amivel szemben végül alulmaradt. ami elől éveken keresztül menekült. s visszaugrott az ágyba. vártak az alkalmas időre. és már nem fogadta szívesen Halált a gondolataiban. Sally talált valahol valami új célt.számára láthatatlanul ólálkodott körülötte a démonoknak egy már ismerős a kis kvartettje. amit letagadott. vers így szólt: „És nem cselekszenek hamisságot. és valóban rosszak. amire csak gondolni tudott. és odasietett a szekrényhez vászonszatyráért. és amire ő azt a választ adta. és a 6.” Honnan tudta ezt az a pásztor? A legnehezebb kérdést tette fel. Sally becsukta a vászonszatyrot. és folytassa az olvasást. hogy valami szörnyűség ugrik be a képbe a késő esti horrorfilmben. Ez megrémítette Sallyt. Vajha igazgattatnának az én útjaim a te rendeléseid megőrzésére. amelyek valóban jók. De Halál és Őrültség egyre tehetetlenebbé vált. Adjatok nekem egy kis szünetet! Hadd pihenjek egy kicsit! A démonok eloldalogtak. Mind a négyen kinyújtották kezüket felé. Egy kerítés. Kiugrott az ágyból. ha figyelnék minden parancsolatodra. a jegyzetfüzete és. Benne lapult egy még mindig félelmetesen nagy pénzösszeg.. névsorok! Majd később foglalkozom veletek. az ő útaiban járnak. Kevés ruháját korábban a tisztítóba vitte. és nagyon élvezte. Abszolútumok. akiknek útjuk feddhetetlen. de pillanatnyilag semmibe sem tudtak rajta belekapaszkodni.bár érzékelte jelenlétüket . a Lynch professzor irodájából származó névsorok.. ahova csak ment. amely a következő lépést jelentette merengéseiben. amit csinált. és átjutottak az angyalok falán is.. Minél tovább ment a keresésben Sally. mérges potyautas jött volna velük. mintha valami gonosz dolog kapcsolódott volna ezekhez. ahogyan valamit biztosan lehet tudni. A 3. amit félretett.

zsoltár az ember két állapotáról beszél. akik ragaszkodnak ahhoz. Hogyan jutottam el idáig? Remélem lépést tud velem tartani. mint Lynch professzor. akkor egyszer s mindenkorra elfogadom. Kétségbeesés leesett a padlóra az ágy mellett. 262 . hogy elhiszem.Talán nekem eszembe jut valami. *** Sally végül elálmosodott. Kérdéseire pillanatnyilag választ kapott. és én úgy döntök. Az ágy melletti kis asztalra tette füzetét. Az az igazság. ami ne lett volna igaz.szólt közbe Félelem. De Tom.Jó érzések. . Kétségbeesés leintette őt. Isten jóindulatán kívül. hogy nincs magasabb rendű valóság. Ez most egyszerű. Túlságosan alapvető ahhoz. zsoltáron rágom most magam keresztül. akkor megszégyenülsz. gondolatait papírra vetette. ezért most le tudta hunyni a szemét. A 119. amely a két abszolútumnak a következménye: 1. hadd tanulmányozzalak titeket. amivel megrémíthetem . ne menjetek el! Hadd legyek veletek egy ideig. 2. vagy mi? Gondolom. de semmi olyat nem mondott. Ha rosszat teszel. hogy a hozzám hasonló emberek. azt valóban elhiszem. Van egy jó dolog: engedelmeskedni Isten törvényének és az Ő útjain járni. Halál és Őrültség sem érezte jól magát.Már megpróbáltad. Ha jót teszel. Tudom. a párnákat egy kivételével félredobálta. mert a dolog kezd egyre keményebbé válni. megszégyenülten. kérlek. te pióca! Te vagy a felelős ezért a megbízatásért! Csinálj már valamit! . Ezenkívül a 119. és nyögött. és ha jól értettem a mondanivalóját. túl egyszerű. hadd ismerjelek meg titeket! Hadd gondoljam végig a dolgokat! Elkezdett egy újabb levelet írni Tom Harrisnek. de legalább lenne egy mozdíthatatlan szikla a talpam alatt. két olyan dolgot. de csak még közelebb űzted az igazsághoz. . mint ők maguk. Van egy rossz dolog: nem engedelmeskedni Isten törvényének és nem az Ő útjain járni.Elveszíted őt. és ez utóbbi Kétségbeesésen töltötte ki a mérgét. De vajon elfogadhatom-e a Bibliának az erre vonatkozó magyarázatát? Ha a Biblia megbízható. hogy az életem romokban hever. a gyomrát fogta. hogy megszégyenültem. akkor boldog és áldott leszel. Nem éppen kellemes gondolat. Méghozzá egy olyan gonosz ellenségnek egy fájdalmas megjegyzése tette ezt nyilvánvalóvá a számomra. hogy ki vagyok és hol vagyok: a rossz oldalon. amit bizonyosan tudhatok: 1. akkor legalább két abszolútumot tár elém. 2. elhiggyék és elfogadják. hogy szét akart zúzni a szavaival. és lekapcsolta a villanyt.

. Potter a rét közepén állt. Azt kívánta. Betty átvágott torokkal. . Potterék házának és a bérháznak az irányába. A reggel hűvös volt. hogy a feje belesüllyedjen. Mrs. Ami pedig Bettyt. Mrs. Buff és Bart. és mély lélegzetet vett. Ben Cole hitetlenkedve állt Sally Roe karámjának kapujában. Ben körülnézett a tetem környékén. gondosan a lába elé nézett.. de rettenetesen zaklatottnak és ijedtnek néztek ki. Négy lábát tőből levágták profi módon.. . és nyomravezető jeleket keresett a talajon. nehogy belelépjen a trágyába. Annyira idegennek. de továbbra sem volt hajlandó odanézni.Önt hívtam fel. de Ben egy olyan fagyosságot érzett. Ben végül rászánta magát. . Potter közelebb jött. Potterhez.Felhívta a rendőrséget? . rosszul lett a látványtól.mosolyodott el Ben. Közelebb ment a lemészárolt Bettyhez.válaszolta az asszony. Megfordult. hogy Jézus a szívembe költözzön! Felrázta a párnáját.Nem . Azonban úgy tűnt. és csatlakozott a kerítésnél álldogáló Mrs. illetve az alomba. Mi köze van neki ehhez az egészhez? *** Vasárnap korán reggel volt.Amint ott feküdt a sötétben. bárcsak lenne nála fényképezőgép..Én teszek majd valamit ezzel kapcsolatban.mondta. hogy maga jöjjön. hogy nem félt. Ben megint a karám felé fordult.. Becsukta maga mögött a kaput.Tudom. és odakiáltott Mrs. de nem volt hajlandó közelebb jönni. *** 263 . . kezét idegesen tördelve figyelte Cole-t. hogy belépjen a karámba.Én már nem a rendőrségen dolgozom . Semmi jel. Jézus. Hosszú idő óta ez volt az első éjszaka. Nem túl régen ölhették meg. Távoli múltjából megint eszébe jutottak a vasárnapi iskola régi érzései és gondolatai: Jó akarok lenni! Jó dolgokat akarok tenni. . Hm. milyen nyugalmat érez. amit érez? Reménység? Igen! Ez minden bizonnyal reménység. Az éjszaka folyamán történhetett. hogy eltüntessenek minden nyomot. annyira másnak érezte. Nincsenek lábnyomok. és szeretni akarom Istent! Azt akarom. Ehelyett. Vajon mi lehet ez. Nem bízom Mulligan őrmesterben. a két gida élt. Ez nem lehet igaz! Ilyesmi errefelé egyszerűen nem történhet meg! Hátrapillantott a mező felé. ami nem állt összefüggésben az időjárással. hogy a puha talajt felsöpörték és elgereblyézték. Ben hátrált Betty tetemétől. az anyakecskét illeti.kérdezte Ben. észrevette. hogy akár a kisujját is megmozdítaná ebben az ügyben. teljesen kivéreztetve feküdt a szalmán. Nem hiszem. De azt akartam.Hallott valamit? . Szellemében valami nagyon valóságos probléma közeledését érezte. és hagyta. Potternek: .Nos . és nem mert beljebb menni.

nem fogom itt rosszul érezni magam. Felmentek a lépcsőn. . nevelőjének.annak a hölgynek. gyönyörű vasárnap délelőtt ott találta magát az Ashtoni Közösségi Gyülekezet kis fehér temploma előtt. Sallynek eszébe jutott egy csinos ruhácskája és a hozzá tartozó hajpánt. Emlékezett erre. annyira örülök. ahol emberek kis csoportokban az elmúlt hét eseményeit mesélték egymásnak. az új lakónkkal. megyek. Edith? Szeretném.. Hogy vagy. másik kezében pedig Bibliát tartott . de alig figyelt oda. Ezáltal információkat szerezhetek. Már nem emlékszem mindenre. igen. melyek szélesíthetik a látókörömet. aki súlyos alkoholista volt. beléptek a dupla ajtón.sürgette szelíden Sara Barker. lehet.életre keltett benne egy emléket. .Jöjjön. aki akkor a kezét fogta. és egy apró előcsarnokba jutottak. ő Betty Smith. régi barátokként ölelték meg egymást. szinte azonnal elismerte: annak ellenére. Az is eszébe jutott.úgy tűnt.Helló Andy. Floyd is ott állt közöttük. mint ahogyan az etnikai háttérnek és a társadalmi helyzetnek sem. 264 . a Poplar Streeten.Ez olyasmi. beszélgettek. hogy mindig vitt magával pénzt. Barbara néninek az ajándékát. olyan fél mérföldnyire a Morgan-domb lábától. Sally anyja. azt hiszem. Talán ez. Emlékezett.Hát. Az egyre növekvő tömegből arra lehetett következtetni. hogy egy meleg. Ó! Ott van kifüggesztve a falon a vasárnapi iskola résztvevőinek névsora. persze.. Nagyon komolyan vette a vallást.gondolta Sally. hogy a protestáns középosztály egyik jellegzetessége a nagy gyermekáldás. nincs oka kényelmetlenül éreznie magát. soha nem gyakorolt rá pozitív befolyást. Bent már gyülekeztek az emberek. mások farmert viseltek.Floyd most melegíti az autót. hogy az öltözéknek nem sok köze van az elfogadáshoz. Nagyon sok kisgyermeket látott . .. nevettek. Akkoriban ezt nagyon fontosnak érezte.Igen. Sally egy kicsit megkésve válaszolt: . amit még sohasem próbáltam ki. Hát. . ha megismerkednél Betty Smithszel.. Viszont Barbara néni mindig elvitte őt a vasárnapi iskolába. de most már látta. Cecil. Sara nem sajnálta a fáradságot. . Ez voltam én harminc évvel ezelőtt.csak nadrág és blúz volt rajta. hogy el kellene mennem . hogy jobban vagy! Találkoztál már Betty Smithszel? Sally mosolygott.invitálta Sara. hogy keresztények között van. Sally is helyesnek érezte.Miért is ne? Így történt. Néhányan jól öltözötten jelentek meg. elfogadta a felé nyújtott kezeket. Szavai kizökkentették Sallyt az álmodozásából. voltak ott idősebbek és sok fiatal.Akkor hozza a kabátját! . Barbara néni számára jó volt a vallás és. Érdekes lesz bepillantást nyerni az amerikai középosztály vallásos kultúrájába. dzsekijét nem vehette fel a kés nyomai miatt (hogy a hiányzó ujjat ne is említsük). . Mindenféle embert látott a jelenlévők között. és Sally akkoriban ezt méltányolta. hogy öltözete nem a helynek megfelelő . hogy ő is Bibliát vitt magával . és mindenkinek bemutatta Sallyt.aki édesanyja kezét fogta. Egy ünneplőruhába öltöztetett kislány . menjünk be! . hogy legyen mit bedobnia a perselybe. Zavarhatta volna őt az. hogy hamarosan elkezdődik az istentisztelet. Sally nem tehetett egyebet.

lelkendezett Bernice. . de nem ez volt az igazi ok. hogy . aki leült Sally mellé.. . Igen.Ööö. Bibliámból jól tudom. éppen most fejezett be egy beszélgetést. hogy az elmúlt harminc év alatt lefutott egy teljes kört.. de azután elveszítette.. Ez az elveszített dolog valahogyan ennek a kultúrának a meggyőződésével. . Ott van a pásztor.Floyddal és Sarával letelepedett az egyik padba a hátsó bejárat közelében. hogy ez az alkalom részét képezte ennek. annyira más volt minden. mint utána. akinél volt egy vastag. . fekete filctoll. Hank Akárkicsoda. Lába leért a padlóra.És mi szél hozta erre? . Egyre erősebben kísértette őt az az érzés. hogy.mutatta be Sara...kérdezte magától. Talán azok a régi emlékek jelentették az utolsó szilárd talajt. A meghívás ösztönzést jelentett ugyan.Nem volt szabad elfelejtenie. . Kíváncsiságból vagyok itt? Nem.Ő az új lakónk . amit a többi kissráccal együtt el szoktak énekelni? „Engem szeret Jézusom. Igen. valamit. Lehet. Ez az alkalom élménynek ígérkezett.legalábbis egyelőre nem unatkozott..Mióta van itt? 265 . nem azért. egy kincset. Amikor utoljára ült egy ilyen padban.Mostanában érkezett a városba? . Akkor történt.. . Tommy Krebs! Igen. mindez egy ugyanilyen padban történt. Betty Smith. nosztalgia? Nem. Ó! Hogy is szólt az a dal. és kezet nyújtott. hogy helyet szorítsanak egy fiatal hölgynek.Ó. . amint ez az ember a vécével birkózik a panzióban. . . egy szilárd bizonyossággal állt kapcsolatban. milyen nevet is használ. bár ezt csak most kezdte megérteni.Bernice Krueger vagyok. csak utazgatok.de Sally tudta. mert Sara meghívott? Nem..Jó reggelt! . valójában mit keresek én itt? .köszönt neki a lány... .” Ez az! Az az ének valószínűleg a régi szép amerikai protestantizmus egyik legnépszerűbb dala. és elfoglalja helyét az emelvényen. és ezek szerint ő sem felejtette el. ami egykor nagyon sokat jelentett a számára. Most jobban hasonlított egy pásztorra: öltönyt és nyakkendőt viselt . A kíváncsiság és az éhség két különböző dolog. hogy egy kis nyugalma legyen. amikor a vasárnapi iskola elkezdődött. Annyi mindent meg kellett néznie. Megragadta őt mindez. Sally itt akart lenni. De csak akkor mondta meg őt. eszébe jutott az a sörtehajat viselő vásott kiskölyök. élete nem volt annyira ingatag... Sara és Floyd egy kicsit arrébb húzódott. hogy amikor gyermekkorában a vasárnapi iskolába járt. Sally. Emlékezett arra. még lóbálta a lábát. olyan sok dologra kellett visszaemlékeznie. ez ennél több. és annyi érzést kellett szétválogatnia. és nézegetni kezdte a kis templomban ülő embereket. Megpróbálta elengedni magát. hogy soha nem fogja elfelejteni.Csak azért vagyok itt. De. amelyen Sally valaha is járt. Éhség? Mire? Kedves emlékekre? Mi ez. amikor a kisfiú a filctollal összefirkálta a térdét. és most megtalált egy igazságot. ez több annál.Igen.Nagyszerű! .

Isten és Jézus Krisztus iránti tiszteletről szólt. mint ahogyan számított is erre. .Sally remélte.Helyes . imádatról. és Busche pásztor teret engedett különféle imakéréseknek. és bár egy kívülálló számára a dicséret módja egy kicsit szokatlannak és idegennek tűnt. vége a beszélgetésnek. egy hölgy pedig a nővérét említette meg. Bernice előrenézett. mint eddig is tettük. Egy kis szünet állt be.Érdekes lehet. egy fiatal hölgy a férje miatt aggódott..Ha tehetek önért valamit. amely Sally számára a középosztály fundamentalizmusának egy igazi tanulmányát jelentette.Ön mivel foglalkozik? . hogy imádkozzanak érte. akinek gyermeke koraszülöttként jött a világra.A helyi újságnak dolgozom. majd így folytatta: . Szellemi harc! Ó jaj! Ha ezek az emberek tudnák. és váratlanul érte Sallyt.mondta a pásztor. nagyon nehéz ott a helyzet.És megemlékezünk Marshallról és Kate-ről. hogy ebből a beszélgetésből nem lesz egy hosszabb interjú. Sally nagyon könnyen azonosítani tudta azt a jelenséget. Teljesen nyilvánvalóan látszott. hogy eltereli a témát magáról: .Néha az .. . vajon mire gondolhat ez a Bernice Krueger. . mondja el nekem! Ez az ajánlat egy kicsit hirtelen jött. és kérte. hogy amikor jógáztak és transzállapotba kerültek. és kérte. kérem. mindenki nyomott.. akik most szellemi harcban vesznek részt. mint akinek eszébe jutott még valami: . és én viszem ki a szemetet. Sally emlékeztette magát arra. .Köszönöm. egy fiatal édesapának munkára volt szüksége. hogy ezek az emberek elhitték. Miközben az istentisztelet zajlott. ezenkívül én mosom el a kávéscsészéket. Ezek az emberek boldogok voltak. Ez a gondolat felkeltette Sally érdeklődését. hogy tárgyilagos megfigyelő lesz. . Elkezdődött az istentisztelet. az éneklés és a bizonyságtevés. sőt kifejezetten passzív volt. hogy képtelen elfogadni. Egy idősebb férfinak megrándult az egyik izma. Olyan szánalmasnak nézek ki? Sally értékelte az együttérzést. .. hogy eljött. és megpróbál minél több dolgot megjegyezni. Bernice Krueger szólalt fel: . Úgy döntött. hogy ő miken ment keresztül! 266 . és Sally azt hitte. amelyeket az emberek felsoroltak. .Hm. És nagyon élvezte a dolgot. Szerette volna tudni. és mély meggyőződéssel gyakorolták a dalokban megfogalmazottakat. mivel még „nem ismerte meg az Urat”. csak tegnap érkeztem. de tudta. Mindegyik dalszöveg szeretetről.Ne felejtsünk el imádkozni Marshallért és Kate-ért mialatt távol vannak. Azt hiszem. Majd az újság fiatal munkatársnője..nevette el magát Bernice.Könyörögni fogunk értük. A pásztor imádkozni kezdett.Köszönöm. amelyet megfigyelt. visszafogott. Nem fogom ezt elfelejteni. hogy töltse be azokat a szükségleteket. dicséretről. de aztán Bernice megint Sallyhez fordult.Örülök. . és sok szellemi ellenállással találkoznak. A dalok tartalma nem mondott neki semmit. Eljött az imádság ideje. Úgy határozott. Újságíró vagyok és segédszerkesztő. magasztalta és dicsérte Istent.

Már megrendelték ebédjüket. Ez talált. így gondolkodtunk. igazából semmit. és nem engedi igazi képességeinket kibontakozni. Gunderson mondott neki. részének néhány versét. Ezek szerint maga tud valamit erről.Bűn és megváltás . ki-ki az ő útjára tért. amit elmondott: . kávéjuk mellett újból áttekintették Hank aznap reggeli prédikációjának alapigéjét. a környezet pusztulása vagy a tudatszintek változásai okozzák. . a gazdasági helyzet.De térjünk csak vissza arra. a jóra képtelen bűnösök vagyunk. és amíg vártak rá. hallottam erről. Sally figyelt.összegezte Sally. Bernice kortyolt egyet kávéjából.hárította el Sally a kérdést.Szükségesnek érezte. amely a Hírmondó szerkesztőségének közelében működött.mosolygott Bernice. . amely rabszolgává tesz minket.És mit gyűlöltek ezen? Sally is belekortyolt kávéjába.Szóval.De megértette a megváltásról szóló részt is? Isten szereti magát. ahol a Biblia még mindig nyitva feküdt az asztalon Sally előtt. hogy valamennyien nyomorult. és az Ő sebeivel gyógyultunk meg.Néhány régi barátomat . amit a Biblia mond a bűnről: miért jelentett ez akkora megrázkódtatást? Az emberiség évezredeken keresztül bizonyította saját cselekedeteivel a bűn létezését. amit Barbara néni és Mrs. . míg Sally a Sara Barkertől kölcsönvett példányban követte figyelemmel ezt az igeverset. Figyeljen ide.Így is van. Ezzel időt nyert válaszának megfogalmazására. Éppen elég nehéz az embernek jól éreznie magát. . valóban része ennek a tanításnak .Igen. és Sally talán nem bizonyította be a saját életével ezeknek a szavaknak az igazságát önmaga előtt? 267 .Kit takar ez a „mi”? . . a bűn gondolatát. . de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette. Bernice nagyon egyszerűen fogalmazott. . mint juhok eltévelyedtünk.Azt hiszem.Úgy van. és rácsapott Ézsaiás próféta könyvének 53. A kereszténységet átoknak tekintettük az emberiségen. amit a bűnről gondoltak. és elküldte az Ő Fiát.„Mindnyájan. . Bernice-re ez mély hatást gyakorolt. békességünknek büntetése rajta van.31 „És Ő megsebesíttetett bűneinkért. Ézsaiás próféta 53.Nem. hogy minősítse. Gyakran hallottam ezt a kifejezést bizonyos körökben mint a tipikus keresztény világkép rövid meghatározását.” . ezért nagyon visszatetszőnek és nyomasztónak tűnt az a tanítás. Bernice felolvasta a következő verset: . Danny étkezdéjében ültek a Main Streeten.” Bernice Krueger lágy hangon olvasta ezeket a szavakat Bibliájából. Az. Sallynek eszébe jutott. részére. . . hogy saját kereszthalálával fizessen meg a maga bűneiért. Mindig gyűlöltük ezt a gondolatot. Az ember problémái a saját romlott erkölcséből fakadnak. az ember problémáit nem a politika. megrontatott a mi vétkeinkért.

.. hogy mi magunk soha nem lennénk képesek megfizetni a büntetést. hogy a bűn büntetése halál. akkor ezt a gondolatot el tudja fogadni. ne számítson rossznak. . . és meg tud minket szabadítani. valóban tudom. A saját vérét ontotta ki helyettünk. Ön már éppen eleget élt ahhoz. Ő tudta. mi az. Jézus a kereszten eleget tett az isteni igazságnak.Beszéljünk egy kicsit az igazságszolgáltatásról.És itt van Isten válasza. amit elkövetett. Ezért hívjuk Jézust Megváltónknak. mi a helyes . ideális esetben.Ha ez így van. . hogy kifizeti a büntetést. Elszenvedte a teljes büntetést. ezért valami megváltozott. ez működött. akkor el tudom képzelni. És itt lép be a dologba Isten szeretete.És hogy mi a jó. ezért képes volt arra. ezért Krisztus kifizette helyettünk. hogy az.. de miután Jézus kifizette a büntetést. hogy a Biblia az az erkölcsi mérce. . mire képes az emberi lény. az Úr mindnyájunk vétkét Őreá vetette. úgy válaszolt: . Ha elkövet valami rosszat. De hadd kérdezzek rá valamire. és még egyszer felolvasta ezeket: . és kíváncsian megszólalt: ..Mondja meg nekem: ez valóban működött? Bernice előrehajolt. hogy ez a mérce valamennyiünket a kerítés rossz oldalára vet. hogy tudja. Sally újból az igeszakaszba mélyedt. . Ha ez nem így lenne. és megrontatott a mi vétkeinkért. Mindig működik. hogy legyőzze a bűn büntetését is. ebben a kérdésben egyetértek magával... akkor a szabályok nem sokat érnének. így van? Sally nagyon is egyetértett. csak két megoldás van: vagy megváltoztatja a szabályokat. .Így van.Én megpróbáltam megváltoztatni a szabályokat . . .Bernice rámutatott a szükséges kifejezésekre. Tehát akkor mi marad hátra? A büntetés. Emberi formát öltött. és akkor nem lesz bűnös. feltámadt a halálból a harmadik napon. Jól értem. A másik lehetőség az. ha minden jogi kiskaputól eltekintünk. .” . Igen.Bernice kezdett 268 .Isten rendjében a szabályok nem változnak.Azt hiszem.Azt hiszem. Legyőzte a bűnt. ezért Istennek nem kellett megváltoztatnia a szabályokat.egészítette ki. .ismerte be Sally. Sally felnevetett. megsebesíttetett a mi bűneinkért. felvette magára bűneinket. a jó és a rossz fogalma pedig értelmét veszítené. a börtönben végzi.Igen. ami „romlott”? Bernice helyeslően bólintott. amelynek alapján meghatározhatjuk.Döntse el saját maga! A Biblia azt mondja. hogy bebizonyítsa: legyőzte a bűnt. . ha őszinte saját magához. és meghalt. majd pedig feltámadt a sírból. Sally ezen elgondolkodott.Miért? Bernice elgondolkodott. és meghalt a rómaiak keresztjén kétezer évvel ezelőtt.Na mármost.„Ő hordozta a mi gyengeségeinket és fájdalmainkat.

hogy gondolkodjon.De én ezt honnan tudhatom? Bernice ránézett Sallyre.két tányér leves és két salátástál.Nagyon könnyű. ami a szívét nyomta. . hogy fontosak vagyunk a számára.. ami még olyan nagyszerű? Nincs jelentősége. . hogy vagyunk! És tudja. hogy annyi mindent el tud mondani. mi az.És tudja. Nagyon butának.. . mellékes. ugyanúgy.Jézus. 269 . hogy bocsásson meg önnek? .fellelkesedni.. amit kész volt meghallani. majd végül egy megjegyzés formájában mondta ki azt a gondolatot. gyerekesnek tűnhet. és úgy tűnt.Megint megállt. Sally hálás volt a beszélgetésben beállt szünetért. Bernice. .. Evett egy kicsit salátájából.. Ez lehetőséget adott neki arra. tökéletesen betalált.. kényelmes általános gyűjtőfogalmakban beszélgetni.. legalábbis a hagyományos értelemben véve nem.Nem érzem. . oka van annak.Gondolkodnia kellett álnevén. De Sallyt még mindig zavarta ebben az egészben egy dolog. zsoltárt.Szóval.Istenben sem hittem soha. és lehet.. aki tudta. mi volt a bűnünk. amit minden kétely nélkül elfogadhatok. hogy olvassa el a 119. ..Megenged még egy kérdést? .Ő meghalt Betty Smith-ért.Énértem.Maga tudja.Hát persze. amennyire csak akar! . . még jobban testre szabott üzenetként szólította meg. mialatt végiggondolta a következő kérdését. . Egyszerűen így válaszolt: . ami a legjobban felvillanyoz? Mindez azt jelenti. hogy Bernice Hank Busche gyülekezetébe járt. hogy bocsánatot nyertem volna. mint ahogyan meghalt Bernice Kruegerért is. honnan jövünk és milyen állapotban vagyunk.Nos. és mi.. . szabadok és tiszták lehetünk. és feltegye magának a kérdést: Honnan ismeri ez a fiatal nő ennyire az Írást? Hogy lehet az.Kérte már Istentől. pontosan olyan formában. Honnan jött ez az érzés? Egy újabb falat salátával lenyomta. Nem bírta feltenni azt a kérdést. . mi az. tiszta lappal kezdhetünk! Megérkezett az ebédjük .Igen. és az Ézsaiás 53-ra épülő aznap reggeli prédikációja. Önért is meghalt. Ő ott van.. hogy Bernice kimondatlanul megválaszolta már ezt a kérdést. maga nem ismer engem.Sally egy pillanatra elhallgatott. ami bántotta őt: . hogy valóban szeret minket. hogyan kell a fején találni a szöget.. hallanom kell egy egyenes választ. számítunk. bocsánatot nyerhetünk.Jézus értem is meghalt? Bernice nem akart könnyedén.Betty Smith-ért? Úgy értem. . hogy belelát a szívébe. és evett egy kicsit salátájából. és határozottan kimondta: . De.. Belenézett Sally szemébe. . ami közvetlenül az ő helyzetére vonatkozik? Ezt azzal lehet magyarázni.Fogalmazzon olyan pontosan. ha lehet. Most meg tudta kérdezni: .. . . a hagyományos értelmezés mögött. felületesen válaszolni. Az a javaslata. Egy kicsit jobban érezte magát.

Sally ezt először vissza akarta utasítani. Ezen az éjszakán gyertyák narancsszínű tompa izzását lehetett látni az öreg csűr deszkaburkolatának repedésein és az időjárástól megvetemedett ajtó résein keresztül. *** A Bacon’s Corner melletti öreg farm már évek óta elhagyatottan állt. amelyről senkinek sem volt szabad tudnia. de végül megengedte magának. nem hallatszott beszélgetés zaja. mint kellett volna. és senki sem gyújtott fényt . az ebédjükre koncentráltak. mormolást. jobb. Mintegy húsz ember lehetett odabent. a csűr üresen és szürkén búsult. és nem merte vállalni azt a kockázatot. és nem akarta elrontani a dolgot. Bentről emberi hangokat.néhány éjszakát leszámítva. A fehérbe öltözött nő vezette az alkalmat.Azt hiszem. . Bernice megpróbálta kevésbé kényes témákra terelni a beszélgetést: . .. . .szólalt meg Bernice. levágott mellső lábát tették keresztbe.. hogy egy kicsit jobban megnyílt egy ártatlan ismeretlen előtt.. 270 . és ezt mindketten sajnálták. Ez volt az utolsó mondat. Mióta a tulajdonos meghalt. a főhelyen állva. csak egy kicsit bízzon. kinyújtott kezében egy nagy ezüstkelyhet tartott. jöjjön át néha a Hírmondóhoz. a percek teltek. hogy vendége kezdi kényelmetlenül érezni magát. aki fehérbe volt öltözve.Megkapta a kívánt választ.És tulajdonképpen hová valósi? .Kezdettől fogva a vérből származik a hatalom. azt állták körül. ez a hely nem látott embert.. ami ebben a témában elhangzott. A saláta eltűnt.Mennyi ideje van úton? Sally ettől a kérdéstől is félt. A földre egy ötágú csillagot rajzoltak. . Halkan.Jöjjön! Visszaviszem a panzióba. talán egy hónapja. érthetően beszélt. . hogy ezt a kedves nőt belerántsa a saját problémáiba. Sally attól félt. hogy egy kicsit lazítson. a levesestányérok kiürültek.Értem. és egy-egy gyertya égett az ötágú csillag mindegyik csúcsán.Ó.Persze. egy nő kivételével. Felszínes dolgokat és üres társalgást leszámítva nem beszélgettek. valamennyien fekete köntöst viseltek. és kezünk áldozata ki fogja egyenlíteni a mérleget..De figyeljen csak ide. ..Számít ez? Ettől kezdve a beszélgetés akadozott. ha ráér! Máskor is ebédelhetnénk együtt. és elfogadja a meghívást. Miért is ne? Bernice elmosolyodott: . A csillag közepén egy kecske két.Élveztem a beszélgetést . . énekszót és varázsigéket lehetett kihallani. ha most visszamegyek Saráékhoz. Bernice megérezte.

Előhívjuk most a sötétség erőit és szolgáit.Úgy legyen! .. Ő már korábban is foglalkozott bírósági tárgyalások befolyásolásával. aki szembeszegül velünk! Nyerjük meg jóindulatukat. .Úgy legyen! A démonok valamennyien előrehajoltak. és végig tudta követni a ceremóniát. . amint a sötét.Adják meg. Pusztító szinte megrészegedett a jókedvtől. a szénapadlás és az épület oromzata.Gyúljon fel dühük ellenségeink ellen. Látni akarták az eseményeket.A vér által megpecsételjük a hatalmak sikerét. Onnan mindent át tudott tekinteni. és tekintete végül megállapodott egy nagyobb. hogy a bíróság a mi javunkra döntsön! Felajánljuk nekik Emily Fletcher bírónő szívét és elméjét! . .énekelték a többiek.Úgy lesz! .Találják meg a nőt! . egyenként rájuk mutatva kijelölte feladatukat. megosztás. miközben parancsokat osztogatott.A nő ajkához emelte az ezüstkelyhet. . mindenki ellen. és egyetértésükben összevissza beszéltek.Úgy legyen! Pusztító gyors szavakkal beszélt az összegyűlt démonokhoz. amint felajánljuk nekik ezt az áldozatot! ..Úgy legyen! .erősítette meg Pusztító.Most pedig. .Jöjjön a keresztényekre vereség.mormolta sejtelmesen a nő. . A démonok bólogattak. és zúzzák porrá! . és nyakukat nyújtogatták. örömükben hátba verték és lökdösték egymást.. betegség és gyenge akarat! . nyáladzottak. . az imádat és a figyelem fényében sütkérezve.kántálták a többiek.Úgy legyen! Pusztító körülnézett a csoportban. . 271 .Úgy lesz! . . esetlen szellemen. amely egy keresztlécen ült.mondták a démonok is egymásra pillantva. szárnyukat izgatottan rezegtették. Sally Beth Roe halálát és a keresztények vereségét! .Űzzék ki rejtekhelyéről. Csillogó sárga szemekkel és vigyorgó pofával néztek lefelé. őt bízta meg ezzel a feladattal. miközben a szellemek egyetértően mormogtak. gonosz szellemek gyülekezni kezdtek. Vihogtak.Úgy legyen! .Úgy legyen! Démoni szárnyak suhogtak a szarufák között. További szellemek érkeztek. . . hogy tanúi legyenek a ma éjszaka velük kötött szövetségünknek. Megteltek velük a tetőgerendák.Úgy legyen! . Az épület csúcsán Pusztító kapaszkodott a szarufákba.Úgy legyen! .

Még maradt körülbelül negyvenöt perce. *** Aznap reggel kilenckor a sajtó. Minden irányban szétszóródtak. kérjük a te kiontott véred fedezetét és védelmét erre a helyre! Gyerünk srácok.. és felkapott egy felmosórongyot. mint a tűzből a fekete füst.ittak. hogy ilyen korán fel kellett hogy ébresszelek. felrohant a lépcsőn. meg egy vödröt.Indulás! . Fletcher bírónő tárgyalóterme előtt. Kérlek. pusztító vágyukban üvöltöztek és gyalázkodtak. hogy ő is el tud jönni. hogy vallomást tehessen. és felkapta a telefont. mint a gyerekek! Úr Jézus. hogy megpecsételjék ezzel az átkot. úgyhogy minden készen állt. a kecske friss vérének nyoma ott maradt ajkain. A galéria első sorában dr. az ASzJE.A nő hátrahúzta a csuklyáját.. még nem! Inkább megvárom. . Lucy közöttük foglalt helyet. az szennyezte be vérével a templom lépcsőit. mielőtt a gyerekek megláthatnák. előbb megérkeznek. a Nemzeti Oktatásügyi Koalíció és néhány egyház képviselői összegyűltek a Westhaveni Szövetségi Bíróság épületének 412-es ajtaja. kórusban felkiáltottak: . a másik oldalon várakoztak harcra készen.valószínűleg egy kecske . *** Hétfő reggel. Utána mindannyian felemelt kézzel. Mandanhi várta. és kiszaladt a templom előtti feljáróra. Emily R. a westhaveni tárgyalás napjának reggelén. hogy a szemetesről megfeledkezett. Ó! Ide kell hoznom a szemetesvödröt! Nem.Úgy legyen! . kinyitotta az irodáját. A boszorkányok . Szíve hevesen vert. Komoran és alig hallhatóan beszélt: . és bekapcsolta a fűtést. és nők egyaránt . káromkodtak. Lesietett a templom alagsorába. mint a denevérek a barlangból. miközben összecsapta szárnyait. miközben gonosz. hogy sikerül összetakarítania a förtelmet. siessetek! Nem hagyhatom itt ezeket a dolgokat! Mark előtt egy állat . 272 . A fosztogatni induló szellemek kirobbantak a pajtából. amiért elsőként érkezett a templomhoz. hátborzongató hangon.két hátsó lába volt keresztbe téve. Igen. majd ő is továbbadta a következő személynek. Bement a lépcső alatt elhelyezett szertárba. Úgy hömpölyögtek ki a tető alól. Már kinyitotta az iskolát. most azonnal! Köszönöm. Gordon Jefferson és Wendell Ames. amíg Marshall és Ben ideér. Itt Mark. Remélte. A vér a bejárati ajtón már megszáradt.Jó reggelt. Marshall. a boszorkányok gyülekezetének legfőbb papnője továbbadta a kelyhet Johnnak. azonnal gyere ide a templomhoz! Fel fogom hívni Bent is. és görbe ujjával előremutatott. amíg a szülők megérkezni gyermekeikkel. Amikor elvette szájától a serleget. Szüksége lesz egy súrolókefére is.adta ki a parancsot Pusztító. Lucy Brandon ügyvédei. Remélem. Mark Howard pásztor nagyon hálás volt. Wayne Corrigan és Tom Harris már ott ült az alperesek asztalánál. és ivott a kehelyből. Annyira zaklatott volt. aki ivott belőle. Claire Johanson.voltak közöttük férfiak. Sajnálom. remélem.

hogy kikérdezzük Ambert. s az egész dolog miatt egy kicsit ingerültnek tűnt. hogy az ügyben szereplő gyermeket. hogy Amber nagyon erős akaratú gyermek. hogy ebben a kérdésben döntsön. Chad Davis. meghamisítva vagy eltúlozva. hogy a Mrs. hogy beszélhessünk Amberrel. vagy sem.Köszönöm.Felnézett. John Ziegler is ott várt Paulával. és ellentmondásos állításokba keveredett. az alattomos fotóriporterrel. melyek még az édesanyja szavainak is ellene mondanak. Amber édesanyjától. kérem. 273 . aki már készített is néhány fényképet Tomról és Corriganről anélkül. Lucy Brandontól. Mandanhitól. Eddig minden ugyanúgy történt. mivel nem állt módunkban. nem lehetünk meggyőződve arról. vagy hogy hadd vizsgáltassuk őt meg saját pszichológusunkkal. mondja el érveit! Corrigan felállt. Mandanhi szakvéleményét. Ezenkívül.Mr. . Amber Brandont. és belenézett az előtte lévő dokumentumba. Ambertől. A törvényszolga felállt. és a bíróságot ezért kérték fel arra. Emily R. Brandontól és a dr. Az ügyfelem ellen benyújtott feljelentés zaklatással. és saját magunk meghallgassuk tanúvallomását. és egyáltalán nem szokatlan. dr. fel lehet-e menteni a vallomástétel és a tanúskodás alól. . Pikáns kis hírekre és megjegyzésekre vadászott. mint a múltkor. hogy megkérdezte volna őket. . Fletcher bírónő elnököl.Köszönöm. Ezenkívül a feljegyzések alapján világos. Corrigan. és úgy véljük hogy ezáltal megsértették ügyfelünknek a vádolójával való szembesítéshez fűződő jogát.A mai tárgyalást az alperes kérte annak eldöntésére. amelyek az iskolán kívül lelepleződtek. és a felperes szakértőjétől. Ráadásul az édesanya a vallomásában elmondta. Csak másodkézből származó vallomásokat hallottunk. hogy nem vennénk igénybe semmilyen durva taktikát. A felperes képviselője azt állítja.Mindenki álljon fel! Valamennyien felálltak. hogy más hatások is befolyásolják a kislány életét. . . A bírónő elfoglalta helyét az emelvényen. De szeretném emlékeztetni a tisztelt bíróságot. és ezt mondta: . bírónő! Kérésünk meglehetősen egyszerű. hogy a felperes ügyvédje határozottan ellenzi a gyermek kihallgatását és tanúként történő beidézését. Kérem foglaljanak helyet! Leültek. hogy Amber rendkívül kényes lelkiállapotban van. De a felperes képviselői rendkívül határozottan megtagadták az együttműködést.A bírósági tárgyalás elkezdődik. Mandanhitól származó közvetett vallomások nincsenek-e kiszínezve. Sok alkalommal kértük. amelyek ezeken a területeken felmerültek. Csak maga Amber tudna feleletet adni arra a sok megválaszolatlan kérdésre. diszkriminációval és botrányos vallásos magatartással kapcsolatos vádakat tartalmaz. hogy el tudja viselni a kihallgatást és a bírósági tárgyalást. A bírónő most is feltette olvasószemüvegét. De biztosíthatjuk az ügyvéd urakat. hogy mindeddig egyetlen vallomást sem hallottunk ezekről a vádakról a felperes koronatanújától.Ott volt a KBZT Hetes Csatorna riportere. hogy egy másik szakértő diagnózisával tudjuk ellensúlyozni dr. míg Roberto Gutierrez a televíziós kamerát állította be. és életkora miatt túl törékeny ahhoz. A bíróság úgy értesült. .

Mandanhi kész személyesen is tanúsítani. hogy az alperesnek joga van szembesítést kérnie vádlójával. Minden további szóbeli vallomás valószínűleg csak ezt tudná megerősíteni. . . ami önmagában is meggyőző hatású volt. mint a fiatalabb Jefferson. és hogy az iskola erőteljes. Felelős emberi lényekként soha nem az volt a célunk. ha tanúként megidéznék vagy vallomást kellene tennie.Tisztelt bírónő. hogy ez eléggé érthető.Csak annyit kérünk.Igen. . hogy magától Ambertől hallhassuk a részleteket. és valahogyan semmissé szeretnénk tenni azt a megalázó tettet. Benyújtottuk dr. . és bebizonyítja. Mandanhi jelentése és az eskü alatt tett vallomások világosan bemutatják.Bírónő.Tiltakozom! . szeretnénk jóvátenni egy rossz dolgot. Corrigan leült. Mint a felperes ügyvédei. . tekintélyelvű doktrínákat kényszerít rá a gyermekekre.Van még valami mondanivalója. Mandanhi megállapításait. Bár mindkét oldal részéről elhangzottak súlyos érvek. hogy ha szükséges. hogy nem szolgálná az ő érdekeit. és a bírónő megadta a szót Wendell Amesnek. és hogy a bíróság megtakarítja ennek az ártatlan gyermeknek a számára azt a fájdalmat és szomorúságot. amely részletezi a bíróság számára Amber jelenlegi érzelmi állapotát. ügyvéd úr? . Fletcher bírónő Mandanhira nézett. akkor világossá tud tenni bármely részletet a bíróság számára. hogy a közfelfogás és a tisztességtudat hangosabban és meggyőzőbben fog szólni. hogy kitesszük őt a tárgyalás megrázkódtatásának.. hogy az iskolában elfenekelik a gyermekeket. hogy igazolja vagy megcáfolja dr.Az alperes képviselője soha nem tett ilyen beismerést.Rendben van. amit sebeinek felszakítása jelentene azáltal. De szeretném emlékeztetni a bíróságot. dr. melynek mértékét dr. reméljük. és kétségbe vonná szavait. orvosolni akarunk egy sérelmet. ami már bizonyítást nyert. majd Amesre. hogy fokozzuk Amber fájdalmát azáltal. és közszemlére tesszük sérüléseit. Természetesen tisztában vagyunk a jogi eljárásokkal. hogy közszemlére lenne téve egy nyilvános tárgyaláson. de csak úgy áradt belőle a tapasztalat felsőbbrendűsége. . Ames korántsem jelentett olyan izgalmas látnivalót. és ennek megtörténtét már az alperesek is beismerték.Bizonyos vagyok benne. hogy az alperes kihívást intézne hozzá. és hogy a mi saját pszichológusunk lehetőséget kapjon arra. amelyeket az írásbeli vélemény nem tartalmaz? . hogy Amber elmebeli és érzelmi állapota jelenleg mennyire törékeny. hogy felszakítjuk a régi sebeit.Úgy gondolom. Ames visszavágott: .Szándékozik-e a doktor olyan kiegészítő megállapításokat tenni. . 274 . hogy egy gyermek bántalmazásának ügyét tárgyaljuk. mint bármi más érv. ezt az egész ügyet egy ártatlan gyermek ellen elkövetett súlyos vétség miatt terjesztettük a bíróság elé. Ha a bíróság kívánja.pattant fel Corrigan. Mandanhi kiegészítő szakvéleményét. ami megtörtént. A bírónő gyorsan végigfutott Mandanhi jelentésén.. egyszerűen arra utaltam. Tisztában vagyunk azzal.

Felálltak. ami nekik szükséges. hogy a felperes ügyvédje ügyesen. Corrigan leült. hogy tudnánk. Lehetséges. Corrigan nem tűnt kifejezetten boldognak. Végül is ez volt a feljelentés benyújtásának legfőbb motivációja. Elvárják ugyan tőlünk. vagy bármilyen más szörnyűséges vizsgálatot elszenvednie egy másik pszichológus részéről. A tiltakozásnak helyt adok. Ames. . Ames leült. de megtiltják nekünk. . hogy sikerült? . amikor kihirdetem döntésemet. hogy a törvény szerint lehetőséget kell kapnunk az Amberrel való találkozásra. de erről sem tudunk meggyőződni.mondta a törvényszolga.Akkor a bíróság most szünetet tart. A felperes ügyvédei nyilvánvalóan úgy gondolják. Lehetséges. .ha egyáltalán érte őt bármilyen trauma. de erről soha nem tudunk meggyőződni. Ezek után arra kell kérnünk a bíróságot. hogy Amber egy érzékeny életkorban járó gyermek. gondosan megszűrt pletykákon kívül.felelte Ames. A bírónő Corriganre nézett.súgta oda Tom Corrigannek. és nem vehet részt a tárgyaláson. . hogy nem kell vallomást tennie és tanúskodnia. bírónő .A bírónő egy kicsit türelmetlenül szakította félbe: . hogy nem bocsátható vallomástételre. és arról. hogy egy meggyőző védekezést adjunk elő. és nem akarunk további traumákat okozni neki . miért nincs több mondanivalóm. hogy kímélje meg Ambert minden további fájdalomtól és traumától azzal a döntéssel. hogy mindent tudnak Amberről.Az eskü alatt tett vallomások világosan szólnak az iskola gyakorlatáról és tanításairól. akkor arra kényszerülünk. hogy semmilyen módon nem akarunk ártani Ambernek. . hogy a kérdés lényegéhez. akinek védelemre van szüksége. ez semmiképpen nem jelenti a bűnösség beismerését. de az alperesek és ügyvédjük gyakorlatilag semmit sem tudnak az eddig hallott. és a bírónő kiment. Mr. hogy felkészülhessünk a vádak megválaszolására.Kíván még valamit mondani? Corrigan felállt. Beadványunkban leírtuk. Amber nélkül szinte tehetetlenek vagyunk.Van még valami mondanivalójuk? . hogy Amber valóban ilyen rossz állapotban van. és folytatta: . mindenképpen fenntartjuk. Ha Amber Brandon valóban olyan szánalmas elmebeli és érzelmi állapotban van .Mit gondolsz. 275 .Nincs. hogy elfogadjuk az ügyvéd úr szavait anélkül. Újból megismétlem. A tárgyalás ma délután két órakor folytatódik. ezeknek a panaszoknak az igazi forrásához eljussunk. igazak-e ezek az állítások.Azt hiszem. Ames összeszedte gondolatait.Mindenki álljon fel! . A bírónő Amesre és Jeffersonra nézett. céltudatosan rejtegeti őt előlünk.Bírónő. Ha az alperes kitart gyakorlata mellett. . amit állítólag az alperes kezétől elszenvedett.mint ahogyan a felperes ügyvédje állítja -. Egyszerűen meg akarjuk ismerni a tényeket. hasznos lesz rámutatnom arra.

- Fogalmam sincs. Azt hiszem, ez volt a leggyengébb érvelés, amit valaha is elmondtam. Bosszúsan, füstölgött magában, és gondolataiban ott visszhangzott a tárgyalás. - Nagyobb nyomást kellett volna gyakorolnom a bíróságra, a törvény elvileg a mi oldalunkon áll... Láttad, hogyan reagált a bírónő Mandanhi eskü alatt tett vallomására? Szentírásnak vette! - Mit szólnál egy ebédhez? - kérdezte Tom. Corrigan Tom mögött kiment a tárgyalóteremből, miközben egyre csak morgolódott magában.

276

32
A szellemek vadak és féktelenek voltak. Heves indulataikat a kecske vére és a boszorkányok istenkáromlása táplálta, valamint ösztökélte őket azoknak az embereknek a dühe, egymással kötött bűnös szövetsége és Pusztító mindent elsöprő haragja. A démoni fejedelem azonnali győzelemre áhítozott a Seregek ravasz Kapitánya és csapatai fölött, és mindenáron el akarta kapni Sally Beth Roe-t, aki mindeddig ügyesen kisiklott a karmai közül. A hazugság démonaitól megfertőzött Waring házaspár, valamint Jessupék közös ebéden találkoztak, hogy imádságos szívvel megtárgyalják a legfrissebb híreket, amelyeket az imaláncon keresztül hallottak: June Walroth-tól éppen most tudták meg, hogy Tom rendszeresen verte kislányát, Ruthot, és azért járatta mindig hosszú ujjú ruhában, hogy senki ne láthassa a verés nyomait. Valaki más - nem tudták ki, de biztos, hogy egy megbízható személy - beszámolt arról, hogy Mark pásztor és Cathy házassági problémákkal küszködik, minden valószínűség szerint azért, mert Mark néhány évvel korábban hűtlenséget követett el. Azt is tudomásukra, hogy a keresztény iskola szörnyű adósságokba keveredett, mert Tom és Mrs. Fields lopott az intézmény pénzéből. Andrea Jessup megdöbbenten kérdezte: - Biztos vagy ebben? Nem bírom elhinni, hogy Mrs. Fields képes lenne erre. - Ugye tudod, milyen keveset keres ott az iskolában? Ez neki egy nagyon valóságos kísértést jelent, ezzel a ténnyel szembe kell néznünk - magyarázta Judy Waring. - De ki beszélt nektek erről? Ed, Judy férje vonakodott leleplezni hírforrásukat. - A... Nos, hadd mondjak csak annyit, hogy egy olyan valaki, aki nagyon közel áll a vezetőséghez, és akit nagyon tisztelek. De mindez szigorúan bizalmas! Wes rögtön felháborodott. - De hát a vezetőség miért nem számolt be erről a gyülekezetnek? - Az a személy, akivel beszéltem, ugyanezt fájlalta. Nagyon nehéz helyzetbe került, mert egyrészről nem akarja elveszíteni a vezetőség bizalmát, ugyanakkor sértve érzi magát, amiért a történtek nagy részét titokban tartják. - Azt hiszem, gyülekezeti tanácskozást kellene tartanunk - szólt közbe Judy. Andrea egyetértett ezzel. - És egyszer s mindenkorra nyilvánosságra kell hoznunk ezt az egész disznóságot. - Már beszéltem Ted és June Walroth-szal - bólintott Ed. - Készen állnak egy megbeszélésre. Wes megrázta a fejét, és fel is nevetett, hogy haragját levezesse. - És mindez le fog lepleződni azon a tárgyaláson. Az ASzJE emberei mindent ki fognak deríteni, és a feljelentésükkel ők fogják kifüstölni gyülekezetünk szeretett tagjait. Pletyka, Rágalmazás és Rosszindulat mindezt mulatságosnak találták, és visítottak a nevetéstől. Hát ezek tényleg mindent elhisznek?

277

Az iskolában Mrs. Fields és Mark már háromszor is összekapott aznap, most pedig nyolc gyereket be kellett zárniuk a déli szünetben az osztályba, hogy töröljék le a táblát, tisztogassák meg a bútorokat, és söpörjék fel a padlót - ugyanis hatan összeverekedtek, ketten pedig biztatták őket. Fárasztó volt ez a nap. Mrs. Fields lehuppant székére, és mélyet sóhajtott. - Pásztor, mi történik itt? Mark azt akarta válaszolni, hogy szellemi támadás érte őket, de a tanárnőre való tekintettel ezt inkább nem mondta. Mrs. Fields érzékeny nő volt, és nagyon nyomasztó lett volna a számára, ha megtudja, mit talált Mark aznap reggel a bejárat lépcsőin. Végül egyszerűen csak megkérte, hogy imádkozzon vele, és így töltötték el a déli órát, s közben békefenntartó szolgálatot végeztek a játszótéren. *** Álmodj, álmodj... kicsi lány... Rachel... rózsaszínű, dundi, nevető kislány... - Gyere, édesem, ideje megfürödnünk! Csobogva folyik a víz a fürdőkádba. A hőmérséklete pont megfelelő. Hadd játsszon egy kicsit a kádban! - Látod ezt? Ugye milyen érdekes? Szép tiszták leszünk. Jonas. Szólít. Most ne! Fürdetem Rachelt! Húz, húz, kiránt a testemből... Ne, most ne... Hirtelen mindent elborít a feketeség: lebegés, nincs érzés, nincs hang, nincs fájdalom, nincs semmi, csak édes szeretet, boldogság, egység... Egy hosszú, hosszú alagút, a végén ragyogó fény, egyre közelebb jön, egyre közelebb jön, ideje visszafordulni! Mi lehet Rachellel? durr! Egy tenyér arcul üt! - Gyerünk, hölgyem, térjen magához! Felkelni! Áll a víz a padlón. Benne ülök a vízben, csuromvíz vagyok. Ki ez az ember? - Hall engem? Keljen fel! Egy rendőr! De hát mi baj van? - Ember, mintha fejbe verték volna ezt a nőt, nem tud magáról! Hol van Rachel? - Hol van a kisbabám? A kád színültig tele vízzel, túlfolyik, mindenütt víz, rendőrök, orvostechnikusok, a tulajdonosnő, minden olyan homályos. Egy átható, dermesztő rémület kezd lassan feltámadni benne. A felfoghatatlan tény elborítja elméjét. - Ó, nem! Megöltem a kisbabámat! - Hölgyem, ismertetnem kell önnel a jogait. Joga van ahhoz, hogy ne mondjon semmit... Felemelik a padlóról, erős kezek tartják, karját hátrabilincselik.
278

- Hol van a kisbabám? - Gyerünk kifelé! - Hol van a kisbabám? - A kisbabája meghalt, Sally. Gyerünk! Egy villanásnyi kép, csak egy pillanatig látja: egy pici batyu a konyhaasztalon, fehér ruhával le van takarva... kilátszik alóla egy kis rózsaszínű kéz, körülötte orvostechnikusok. - Ó nem! Rachel! Megöltem a kisbabámat! Jonas! A bilincs fájdalmasan belevág a csuklójába, karja hátracsavarva, folyik róla a víz, kilökik az ajtón. - Rachel! - Gyerünk, Sally, menjünk! *** AAAAAA! Sally felriadt a besötétített hálószobában, csaknem kiesett az ágyból. Négy kínzója ott volt vele. Örökké! Örökké! - vádolta Kétségbeesés. - Örök kárhoztatás rajtad! Az vagy, ami vagy, és ezen soha nem tudsz változtatni... Őrültség újult erővel szólt közbe: Te is tudod, hogy mindez ott van a te szerencsétlen, torz elmédben. Nagyon beteg vagy! Mindig követni fog a halál - terrorizálta Halál. - Minden, amit megérintesz, minden, amit szeretsz, meg fog halni. És elkaplak téged ezért! - fenyegette Félelem. - Az összes szellem, akivel valaha találkoztál, alig várja, hogy elkapjon! Sally hasra fordult, és a párnába temette az arcát. - Ó Istenem, segíts! Nem tud neked segíteni... vétkeztél ellene. Soha nem fog téged meghallgatni... a kezünkben vagy... Sally az ablak felé nézett. A nappali világosság beszűrődött a sötétítő függöny körül. Az ágy melletti órára pillantott. Délután négy óra. Hátravetette magát, és megpróbált megnyugodni, hogy ne verjen olyan hevesen a szíve, és ne kapkodjon levegő után. Nyugi, kislány - mondogatta magának. - Csak álom volt, egy rémálom. Nyugodj meg! Szíve még mindig ugrált, és arcáról csorgott a verejték. Ezt nevezem pihenésnek. Még rosszabbul érzem magam, mint mielőtt elaludtam. Megpróbálta értelmezni a történteket. Ez az álom úgy pergett le előtte, mint egy videofilm: pontosan így történt. Éveken keresztül nem jutott ennyire élesen az eszébe. Ó Istenem, mit tettem, mit tettem?! Hogy engedhettem meg, hogy ez megtörténjen velem, a kislányommal?! Jonas, az én csodálatos tanácsadóm és barátom, az én végtelenül bölcs szellemi vezetőm! Rosszul lett annak a szellemnek az emlékétől. Megbíztam benne! Odaadtam neki az életemet, a gondolataimat, a szellememet, az elmémet, és most... most rá kell jönnöm, mennyire gonosz volt. Vagy még most is az.
279

Gonoszság! Egy újabb abszolútum! Jonas egy felfoghatatlanul gonosz szellem, senki nem tud meggyőzni engem az ellenkezőjéről! Mit is olvasott az előbb? Lassan kimászott az ágyból, letette lábát a padlóra, és odament az ablakhoz. Félrehúzta a függönyt, és hunyorgott a szobába beáradó nappali világosságtól. Az ablak alatt álló asztalon ott feküdt Sara Bibliája, még mindig kinyitva Márk evangéliumánál. Azt kezdte olvasni, mielőtt elálmosodott és lefeküdt volna. Talált ott valami érdekes dolgot, de akkor csak átfutott rajta. Leült az asztalhoz, és újból átnézte azt a szakaszt. Itt van, az első fejezetben: „Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiáltott és mondta: »Ah! Mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.« Jézus rendre utasítván így szólt hozzá: »Némulj meg! Menj ki belőle!« A gonosz szellem erőszakosan megrázta a férfit, és egy kiáltással kiment belőle. Az emberek valamennyien annyira meglepődtek, hogy ezt kérdezgették egymástól: »Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki...« Estefelé pedig, amikor leszállt a nap, mind Őhozzá vitték a betegeket és a démonizáltakat. És az egész város odagyűlt az ajtó elé. És meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben sínylődtek, és sok démont kiűzött, és nem hagyta szólni a démonokat, mivelhogy Őt ismerték.” Démonok. Ezek démonok. Sally elhitte ezt. A vasárnapi iskolában eltöltött idő óta soha nem adott túl sok hitelt a Bibliának. De most, amint ott ült abban a szobában, és miután magához tért egy olyan nyilvánvaló leckéből, amelynél egyértelműbbet nem is kívánhatott volna magának, elhitte azt, amit a Biblia ezekről a szellemi lényekről mondott. Az általa átélt sok szellemi kalandozás, élmény csak csalás, megtévesztés, egy szellemi svindli. Ezek végtelenül gonosz dolgok. Hol van az a füzet? Írnom kell Tomnak! Tom, maga ezt már tudja, és ezért keveredett ebbe a bajba, de hadd biztosítsam most magát én, aki a másik oldalon álltam, hogy önnek igaza van. Amber Brandon kapcsolatba lépett egy szellemi vezetővel, és most az befolyásolja az életét, a gondolatait, a viselkedését. Nekem ott volt Jonas, Ambernek pedig ott van Amethyst, és ha eddig nem mondtam volna ki elég világosan, akkor hadd nevezzem meg teljesen egyértelműen őket: ezek gonosz szellemek, akik azért jöttek, hogy tönkretegyenek minket. Csak nézze meg, mit csinált velem Jonas! Nem hibáztatom kizárólag őt, én hívtam be az életembe, én adtam neki oda az elmémet és a testemet. De túl későn jöttem rá, mi a valódi célkitűzése. És mi a helyzet Amberrel? Gondolom, az ő számára mulatságként és játékként kezdődött az egész. De most szinte biztos vagyok abban, hogy olyasmibe keveredett bele, amiből meg kellene szabadulnia, de nem tud. Hogy őszinte legyek, nem vagyok meggyőződve arról, hogy nekem sikerült megmenekülnöm ebből a helyzetből. De ha Márk evangéliumának igaza van, és az ön Jézusa tud parancsolni ezeknek a szellemeknek, és meg tudja szabadítani az embereket a hatalmukból, akkor remélem, önnek van elég hite az ön megváltójában ahhoz, hogy megkaphassa a segítséget. És Tom, amikor ezért imádkozik, kérem, mondjon értem is egy jó szót!
280

Pusztító szellemei hülyére nevették magukat, miközben szanaszét repültek a bíróság épületéből. A bírónő felállt - a tárgyalóteremben mindenki követte a példáját -, majd kiment. Az ASzJE ügyvédei hetvenkedő kedvükben voltak, míg Wayne-nak és Tomnak tátva maradt a szája. Corrigan annyira felháborodott, hogy alig tudta visszafogni a hangját, amikor odasúgta Tomnak: - Ezt biztos, hogy megfellebbezzük. Még soha nem találkoztam pályafutásom során egy ilyen nyilvánvaló, nevetséges törvényszegéssel vagy a jogos eljárás megtagadásával! Tom nem tudta eldönteni, hogy reménykedjen, törődjön bele a harc folytatásába, adja fel, menjen haza és haljon meg, vagy mit csináljon. - Hát, ha úgy gondolod, hogy érdemes. - Nem tudom, eredményes lesz-e, vagy sem, de talán több szerencsénk lesz egy másik bírónál. Mindenképpen be fogom nyújtani ez ellen a fellebbezést! Ha nem tenném, akkor ugyanolyan hanyag lennék, mint a bírónő. Tűnjünk el innen! A tárgyalóterem előtt Wendell Ames sütkérezett a reflektorok fényében, és élvezte a saját hangját, miközben elmondta az előre elkészített sajtónyilatkozatát. - Nagyon elégedettek vagyunk, amiért egy olyan szellemi kaliberű személy, mint Fletcher bírónő elismeri, hogy az életkoruknál fogva sebezhető gyermekeket még a tárgyalóteremben is meg kell védeni attól, aki beismerte magáról, hogy bántalmazott egy gyermeket... - Ennyi! - vágott közbe Corrigan. Hirtelen haragjában, ami tőle szokatlan volt, átnyomakodott a riporterek gyűrűjén. - Hölgyeim és uraim, lesz egy nyilatkozatom az önök számára, mihelyt Mr. Ames befejezte. Azonnal magára vonta a figyelmüket. Ki voltak éhezve. Elárasztották őt kérdésekkel, amelyek közül sok eléggé kellemetlenül érintette. Minden kérdést elhárított, és azt mondta, amit el akart mondani. - Mindenekelőtt helyesbíteni szeretném Mr. Ames szavait: ez az ügy az alkotmányban garantált vallásszabadság körül forog, nem egy gyermek bántalmazása itt az igazi kérdés. Semmi ilyen beismerést nem tettünk, és kérem, legyenek pontosak, amikor erről hírt adnak. Ha a gyermekek elfenekelése bántalmazásnak minősül, akkor most azonnal vessük börtönbe az ország lakosságának a felét! Másodsorban: látva, hogy a felperes ügyvédei ragaszkodnak ahhoz, hogy a sajtóban tárgyalják meg ezt az ügyet, kérem fontolják meg a következőket. Először is: ebben az ügyben csak olyan kijelentéseket hallottunk, amelyeket az ügyvédek által kiválasztott gyermekpszichológus, dr. Mandanhi és Amber édesanyja gondosan megszűrt. De mi ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy szembesítsenek minket a vádlónkkal, Amberrel, hogy kiderítsük az igazságot. Továbbá: nem akarunk durván viselkedni a kislánnyal szemben, és semmilyen módon nem akarjuk őt bántalmazni. Elfogadunk minden indokolt korlátozást, és megfelelő módon együtt fogunk működni a bíróval és a felperes ügyvédeivel. Ami pedig Fletcher bírónő határozatát illeti: ez nyilvánvalóan egy téves döntés, ami teljes mértékben ellentétes a törvénnyel, ezért nincs más választásunk, mint hogy haladéktalanul a fellebbviteli bírósághoz forduljunk fellebbezésünkkel. Végezetül, ha lehet, ne hagyjanak ki az általam elmondottakból túl sokat.

281

Ezzel Corrigan - miközben csak úgy záporoztak rá a további kérdések - Tom társaságában odasietett a csarnokon keresztül a lifthez. *** Bacon’s Cornerben a kis Amber Brandon pörgött és nevetett, amikor felszállt az iskolabuszra, és annyira zavarta a többi gyermeket, hogy a sofőrt nem sok választotta el attól, hogy rendre utasítsa. De mivel Amber az első megállónál leszállt, a sofőr megelégedett azzal, hogy kislányt és játszótársait letette a buszról. Barátai már megszokták, hogy Amber póniként viselkedik, sőt egyesek be is kapcsolódtak ebbe a fantáziajátékba. De ma Amethyst nem az a mulatságos póni volt, akivel játszani lehetett volna. Fellökte barátait, elvette és szétszórta könyveiket, ugrált, ágaskodott, bukfencezett és kigúnyolta őket. Barátai nagyon megharagudtak rá, és megfogadták, hogy soha többé nem játszanak vele. De Amethyst csak tovább nevetett, ugrabugrált, és semmivel sem törődött. *** Határozottan eljött az ideje egy csoportgyűlésnek. Aznap este Mark és Cathy kinyitotta a templomot, és a csoport magva - Howardék, Ben és Bev Cole, Marshall és Kate Hogan, Tom Harris és Wayne Corrigan - összegyűlt a vénekkel, Don Heelyvel, Vic Savannel, Jack és Doug Parmenterrel együtt, akik elhozták feleségüket is. A helyzet most már kényszerítő erejű volt. Isten megmozdította a szívüket, és valamennyien érzékelték a külső fenyegetést. Eljött az ideje, hogy rendezzenek néhány komoly dolgot az Úrral. Az első padokban és a pódium szélére állított székeken foglaltak helyet, hogy egy zárt kört alkothassanak, és összehasonlíthassák egymással feljegyzéseiket, megbeszéljék, és imában az Úr elé vigyék a dolgokat. - Úgy láttam jónak, hogy ma este itt találkozzunk - kezdte Mark. - Úgy tűnik, hogy most ez az épület és a gyülekezetünk áll a Sátán figyelmének és támadásainak középpontjában. Imádkoznunk kell, hogy legyen egy védőfal a hely körül és körülöttünk. - Ütközzünk meg az ellenséggel! - buzdította őket Ben. - Legfőbb ideje, hogy megtegyük! - helyeselt Jack. Mark ezt nagyon bátorítónak érezte, és elmosolyodott. - El kell mondanom nektek, hogy a csata kezd nagyon hevessé válni! - Hogy sikerült a kihallgatásod a múlt héten? - kérdezte Doug. Corrigan csak pislogott. Mark felsóhajtott, majd válaszolt: - Ames és Jefferson valamiféle csapdát akar felállítani, ez nyilvánvaló. De voltak olyan kedvesek... - Megpróbáltak kiszedni Markból valami olyasmit, amit felhasználhatnának ellene, amivel tőrbe csalhatnák - fejezte be Corrigan a gondolatot. Markra nézett. - Azt hiszem, nagyszerűen csináltad, pásztor. Megúsztad a dolgot, és ez nagyon nem tetszett nekik. - Dicsőség az Úrnak ezért! „Aki igazságban jár, megőrzi azt teljes békességben.” - Úgy van! - erősítette meg Bev.

282

Mark újból Corriganhez fordult: - Wayne, ha már itt tartunk, mondd el nekünk, mi lesz a következő lépés ebben a feljelentési ügyben? Corrigan egy kicsit fáradtnak és kedvetlennek látszott. - A következő hetekben Tomnak és Mrs. Fieldsnek kell majd vallomást tenniük. De közben benyújtjuk a mai döntés elleni fellebbezésünket a fellebbviteli bíróságon, és ki kell várnunk, hogy mi lesz belőle. Lehetséges, hogy ott sem fogunk győzni, de legalább egy kis időt nyerünk vele. Fogjátok fel úgy ezt a kérdést, hogy ez az egész pereskedésnek csak egy apró részlete, csak egy kis csetepaté egy hosszú és költséges háborúban! - Marshallra pillantott. Reménykednünk kell abban, hogy találunk valamit, ami fordulatot hoz ebben az ügyben. Úgy érzem, hogy nagyon közel vagyunk hozzá! - Mi a helyzet azzal a tananyaggal? - kérdezte Kate. - Most már meg vagyok győződve arról, hogy az oktatási rendszer egy valóságos, törvény általi kényszerítés nélkül nem engedi meg nekünk, hogy megnézzük. Csak húzzák az időt. Corrigan bólintott. - Nem lepődnék meg, ha abban reménykednének, hogy ki tudják játszani a bíróságot, és mindaddig tudják rejtegetni az anyagot, amíg a tárgyalás tart. A mai döntés és a fellebbezési folyamat elindulása után ez elég nehéznek ígérkezik. Feltett szándékom, hogy holnap hivatalos idézésben fogom elkérni tőlük. - Amíg valami másra fény nem derül - mondta Marshall -, addig is már tisztában vagyunk a dolognak egy részével. Legalábbis sejtjük, hogyan juthatunk a nyomára valaminek. A gyülekezetre helyezett átokról beszélek, melynek bizonyítékait reggel megtaláltuk. - Voltatok a rendőrségen ez ügyben? - érdeklődött Bob Heely. - Tréfálsz? - kérdezett vissza Ben. - Kilencvenkilenc százalék, hogy Mulligan benne van ebben a dologban! Azokat a lábakat Sally Roe kecskéjéről vágták le, és tudjátok jól, hogy Mulligan eltussolta a lány ellen elkövetett gyilkosság kísérlet részleteit. Biztos, hogy ő is részese ennek a boszorkányságnak, vagy legalábbis segített annak, akik elkövették. - Valóban biztos vagy benne? - tette fel a kérdést Jack Parmenter. - Még nem - szólt közbe Marshall. - Én arról beszélek, hogy most már konkrét bizonyítékkal rendelkezünk arról, hogy boszorkányság vagy sátánizmus működik ezen a környéken, az okkultizmusnak egy szervezett, súlyosabb formája, mint például egy boszorkányszövetség, egy titkos társaság vagy valami ilyesmi. És ez azt is jelenti, hogy vannak emberek - úgy értem, hogy szokásos megjelenésű, hétköznapi, minden gyanún felül álló emberek -, akik ehhez a csoportosuláshoz tartoznak. És egy ekkora városban nagy befolyást gyakorolhatnak, illetve sok embert meg tudnak félemlíteni. Lehet, hogy Mulligan és Parnell, a halottkém is ezeknek az embereknek a befolyása alatt áll, vagy talán maguk is a csoportnak a tagjai. De ne felejtsétek el: bárkik is legyenek ezek az emberek, világosan látják, hogy van valami közös ebben a gyülekezetben és Sally Roe-ban. Mégpedig az, hogy az ellenségeik vagyunk, és ezért ártani akarnak nekünk. Megölték Sally kecskéjét, és a vérét vették, valószínűleg azért, hogy a szertartásaik során felhasználják. Ez jelenti az összeköttetést a számukra: kellett nekik valami, ami azé a személyé volt, akit meg akarnak átkozni. Levágták mind a négy lábát, és a két mellsőt idetették a templom elé. Ez ránk is kiterjeszti a Sally Roe elleni átkot. Úgy sejtem, hogy a hátsó lábak még mindig a boszorkányoknál vannak, céljaik megvalósításának kapcsolódási pontjaként.
283

Ez rendszeresen megtörténik .magyarázta Marshall. . azt a gyermekvédelmis nőt is a gyanúsítottak közé sorolnám. ha még egyszer alaposan körülnéznénk Mulligan őrmester és Joey Parnell háza táján. mióta én vagyok a pásztor.Kétségtelen. vagy akárkik legyenek. ez biztos . de ő elhallgatott. .Pénteken találkoztam velük. hogy az Úr ezt mutatja nekem. és mesterkélt drámai mozdulattal az ég felé nézett. mint a gyanúsítottak.És lehet még egy gyanúsítottunk . hogy egymást méregetik. Mark megrázta a fejét. ki lehet az? ..Úgy van. és ők ezt tudják. Ben még nyersebben fogalmazott: . . hogy elfogadtassák magukat.. . .Hogy vannak a gyerekeid? . Pont az hiányzik nekem.sóhajtott Tom.Érzem. ismerik a Bibliát.Nem tudjuk.tette hozzá Cathy.De miért pont a lábak? .És én Irene Bledsoe-t.Megint a vakondjaid. . Corrigan ökölbe szorította a kezét. nincs. Kérdőn néztek rá.Beszivárognak gyülekezetekbe. . hogy valamiféle méreg fejti ki hatását közöttünk.igazította ki Marshall. .Ó. Nagyon közel állnak ehhez az egész Sally Roe-ügyhöz.kérdezte Jack Marktól és Cathytől. és mindent el lehet róla mondani. Még nem döntöttek a sorsukról. . hogy köpni-nyelni nem tud. amikor meg akarják találni közöttük az igazi tettest.Ki tudja. nem jutottak-e be a gyülekezetünkbe? Nem akar vége szakadni a problémáinknak. hogy Parnell nyakig benne van a matériában. Tom agya gyorsan forgott.Nem. kik ezek a rejtélyes emberek! . hogy tárgyilagos. ha mindezt be is tudnánk bizonyítani! Ha tudnánk..Lábak nélkül nem lehet túl messzire elszaladni. csak azt nem. és azt is tudjuk. Hátborzongató élmény volt. és jelentőségteljes pillantásokat váltott Cathyvel. az ügyünkhöz. Van egy démoni vakond a gyülekezetben.Remélem.szólalt meg Mark. és soha nem volt itt ennyi megosztottság. hogy ez nem így van! . hogy ezek a boszorkányok vagy sátánisták. hogy egy boszorkány vigyázzon a gyerekeimre! . Ettől mindenkiben meghűlt a vér. és hatalmas erőfeszítéseket tesznek.kérdezte Corrigan. A nevelőotthon elég kemény helynek tűnik. Hirtelen azon vették észre magukat. hogy Parnell most annyira meg van rémülve. Érzem. mindent tudnak a keresztény szóhasználatról. . de legalább nem állnak Bledsoe gondozása alatt. és Sally Roe most menekül. Talán ezért találgatott Marshall. Marshall! Egyazon átok alá helyezték Sally Roe-t és minket. úgyhogy ha még nem is látjuk. de figyeljetek ide: van valaki. de vannak gyanúsítottjaink . . .Van valami elképzelésetek. . majd utána összezavarják a keresztények belső életét. 284 . Cathy válaszolt: .Jól tennénk. de kell hogy legyen itt kapcsolat: Sally Roe-nak van valami köze a helyzetünkhöz. Együttműködik ezzel a Brandon-ASzJE-féle bandával.

hogy angyali harcosok fala vegye körül. Urunk és Istenünk. hogy ezt kell tenniük. majd Mark egyetlen további szó nélkül finoman lecsúszott székéről. Tal elégedett volt ezzel a szerény eredménnyel. tapintható dologra! Add meg ezt nekünk hamar! Kérlek törd át a falakat.Bocsásd meg nekünk.Vedd körül a Te népedet. . most leláncoljuk azt a személyt. hogy lepleződjön le az az ember! *** Nathan és Armoth összeszedett egy csapatot az elérhető legjobb harcosokból.Istenünk. hogy ennyire gondatlanul ténykedett. Könyörülj rajtunk.Ez az ő harcuk is. szégyenkezés nélkül sírtak az Úr előtt. gyermekeinkre.Imádkozunk gyermekeinkért! . A Sátán meg akarja szerezni őket magának.imádkozott Tom. amiben vétkeztünk. szolgálatunkra. . és állíts helyre minket! Tovább imádkozott. Adj nekünk bölcsességet.Annyi feltételezésünk és elméletünk alakult már ki. könyörülj rajtunk! . és sorfalat állított a templom földje körül.Imádkozunk.És.fohászkodott Marshall: . kérlek védd meg a gyermekeimet! . hogy át tudjuk látni ezt az egész helyzetet! . és kérünk. A többiek követték a példáját. . hogy megértsük. . . Könnyek törtek elő szemükből. . talán még jobban az övék.bólintott Marshall. harcra készen. Sally Roe-ra. de szükségünk van válaszra. hogy meg lehetne velük tölteni egy egész raktárat. . . és adj nekünk győzelmet a jó ügyben! . Uram .Uram. és adj nekünk megtérést abból a bűnből.Ez egy darabig megteszi. Tudták.Őrizz meg minket ellenségeinktől.Ó Uram. .Őrizd meg Ruthot és Josiah-t! .szólalt meg Cathy. Egy pillanatra eltűnődtek ezen. és küldd el nekünk a Te válaszodat! . teljes készültségben vártak ott.És igazán kedves Pusztítótól. Vállvetve. és letérdelt előtte. mi az. nem hagyhatjuk. hogy készen vagyunk . mint a mienk. hogy ezt megtegye.Úgy néz ki. melyeket az ellenség ellenünk emelt! Törd át ezeket.kapcsolódott be az imába Jack -.. és őrizze ezt a helyet! . . az iskolára.imádkozott Mark. .. Úristen. és védj meg minket minden ellenünk irányuló átoktól! Jézus kiontott vérének védelmét kérjük magunkra. amire szükségünk van! 285 . Urunk. kardjukat kezükben tartva. a templomban lévő emberek imáira utalva..Ez nagyon valószínű . és a többiek együtt könyörögtek vele.kérte Ben. Urunk.Adj nekünk választ. segíts. Urunk! . Önkéntelenül tették.folytatta Mark. megkötözzük a vele társult démonokat.válaszolt Tal. . ha van egy betolakodó. amit rosszul teszünk.Hát persze . valami szilárd. Leleplezte előttünk azt a rést.állapította meg Nathan. egy démoni vakond a gyülekezetünkben. Most pedig el kell távolítanunk azt a vakondot! .

mint főnöke. De ez a kedd egy kicsit másként alakult. hogy mi volt -. berohant Marshall üvegfalú irodájába. hasáblevonatokkal vagy egy csésze kávéval a kezében minduntalan kiszaladt az utcai irodába. a tördelő elmehetett horgászni vagy dolgozhatott otthon a kertjében. de ez nem jelentett vakációt a többiek számára. az élelmiszerboltokban és a házak teraszain szerte a városban. hogy semmibe veszik vagy visszautasítják. és megpróbálhatta felvenni a kapcsolatot a hirdetéseket feladó ügyfelekkel. amit Cheryl próbált kiszedni a vidéki rendőrökből. Ez általában azt jelentette. hogy felvegye a telefont. hogy egy ügyféllel foglalkozzon. és az Ashton Hírmondó már megjelent a standokon. mivel Marshall mindig olyan keményen dolgozott. Cheryl.mondta Bernice újra meg újra saját magának. Az elmúlt fél óra kifejezetten érdekesnek bizonyult .Megígérem. „westhaven . . ugyanolyan szigorúan és talpraesetten megkövetelte a munkát. mint valaha. és csak úgy falta a híreket. hogy felügyelje a forgalomellenőrzésről szóló sztorit. Sőt. Alan Mandanhi pszichológus által benyújtott szakvéleményre hivatkozva Fletcher bírónő arra a következtetésre jutott.” „A dr. miközben azon fáradozunk. Mindenki bent volt. a Jó Pásztor Általános Iskolában történt bántalmazásnak a koronatanúját nem lehet tanúként megidézni. de a második oldalon szerepelt egy 286 .” „Kötelességünk. A telexszobában ült. amelyeket a gép kattogva lökött ki magából. hogy csinálja meg azoknak a szövegszerkesztését is.Emily R. Fogok beszélgetni Betty Smith-szel . majd pedig megint előreszaladt.az utolsó néhány perc pedig teljesen lekötötte a figyelmét. hogy a gyermek az állítólagos bántalmazások miatt mentálisan annyira gyenge és sebezhető állapotban van. Papírokkal. hogy egy tízéves gyermeket. hogy ha újból beszélnie kellene erről.33 Kedd reggel lett. és nem járult hozzá ahhoz. Újabb másolatokkal a kezében hátraszaladt Georgehoz. George.Nem szentesíthetünk semmilyen további bántalmazást. és szorgalmasan dolgozott. . a kezdő riporter egy kicsit lazíthatott. Tom. az olvasószerkesztő pedig lepihenhetett.” Az ország különböző részeiből származó napilapok várták az asztalon. hogy a gyermek további kikérdezése és kivizsgálása károsnak bizonyulhat. hogy felemeljük szavunkat a gyermekekért . A címlapon semmit sem talált erről az ügyről. Fletcher. mert Cheryl nem ért rá. az még nagyobb károkat okozhatna neki. és a hírszolgálattól érkező híreket figyelte. és Bernice Krueger. ez a helyzet még több munkát jelentett. hogy milyen udvariatlan vagyok: meghívom ide. mert akadt egy kis elintéznivalója . a hírekben olyan sokszor szereplő ügynek. aki most Marshallt helyettesítette. Az újság határozott. Sally felvette a legfelsőt a kötegből: a nyugati part egyik nagy újságja volt. éppen egy hirdetést vett fel telefonon keresztül. A kezében tartott egy beszámolót. Bernice két percnél tovább soha nem maradt ugyanabban a szobában vagy ugyanazon a széken. majd ha lesz rá ideje. magából és a munkatársaiból állandóan a maximumot kihozó szerkesztője elutazott. hogy Bernice átfussa őket. A bírónő egyetértett a felperes ügyvédeivel. hogy elejét vegyük ezeknek.soha nem árulta el pontosan. hogy amikor megjön az ebédem vagy előtte vagy a szünetben vagy valamikor leülök és beszélgetek vele! Most biztos azt gondolja. kerületi szövetségi bíró ma úgy döntött. Tehát ez a kedd feszített munkatempót hozott magával. aztán meg nem törődöm vele! Azonban „Betty Smith” mindeddig egyáltalán nem érezte úgy. hogy egy kis nyugalom következett a Hírmondó szerkesztőségében. hogy az alperes a saját pszichológusával megvizsgáltassa.mondta a bírónő.

vádoló hangot.. és el fogja dönteni. hogy ilyen bolondokháza van itt.Ilyen hamar elutazik? . . egy óra múlva indul egy busz. hogy ártatlan gyermekeket megvédjen a vallásszabadság nevében okozott károktól. Nem maradhatok itt . se nem hallotta azt a gúnyos. Maga az ASzJE sem írhatta volna meg ennél jobban. ugyanazokat az eszméket és véleményeket írták le.beszámoló és egy nem éppen hízelgő fénykép Tom Harrisről és ügyvédjéről.” Mindez olyan erényesnek. Be kell fejeznem. Az ország egyetlen újságírója se pillantott bele soha azoknak a démonoknak a szemébe. olyan amerikainak.Bernice leírta a címét és a telefonszámát egy darab papírra. .Hát persze.Igazán sajnálom. majd félénken elmosolyodott. ha valamikor még felvehetném önnel a kapcsolatot.Azt hiszem. Megadná a címét és a telefonszámát? Szeretném. Ehelyett.gondolta Sally.” „A vallásszabadság örökségünk része.. mintha egy és ugyanaz az oktató tanította volna valamennyiüket. mintha csak vezényszóra tennék. hogy ez az eset egyszer s mindenkorra meg fog alapozni egy kötelező érvényű jogi és szociális rendeletet arra vonatkozólag.És a Hírmondó címét is megadná? Bernice azt is leírta. . 287 . de most sajnos tényleg nagyon sok a munkám. Nem váltak az áldozataivá Sally korábbi szövetségesei haragjának és az ő tönkretételét célzó tetteiknek. olyan helyesnek tűnt. amit elkezdtem. A fénykép alatt az állt. Reménykedünk abban.Tehetek még valamit önért? Sally elgondolkodott.Ó. Bernice teljesen biztos volt abban. Talált magának valami elfoglaltságot? Sally letette az újságot.Bernice ott állt az ajtóban.Megkaphatnám. az újságokat és a telexen beérkező híreket olvastam. Nagyon érdekesnek találtam. A következő újság vezércikke is ezzel a témával foglalkozott. de a vallásszabadság nem jelenti a bántalmazáshoz való jogot.Betty! . hanem a közjó érdekében alá kell rendelnie magát az államnak. és mindent ugyanúgy értelmeztek. . De a cikk írója soha nem találkozott Amber Brandonnal.Tovább kell mennem. és ügyvédje. El kell érnem. hogy bár a vallás gyakorlása szabadságot élvez. és átnyújtotta a papírlapot. soha nem sértheti meg az állam törvényeit. hogy az állam rést üthet-e az államot az egyháztól elválasztó falon annak érdekében. Wayne Corrigan”. Majd egy pillanatra belenézett Sally gondterhelt szemébe. .Jól van? Sally elhárította a kérdést: . ugyanazokat a beszámolókat választották ki és tették közzé. . „Ez egy példaértékű ügy lesz A szövetségi állam naponkénti gondoskodása és A magánáltalánosiskolák támogatása elnevezésű törvények értelmezésének tekintetben. aki a feltételezések szerint bántalmazta a gyermeket. és egy kicsit kimerültnek tűnt. Ezek nagyon rossz hírek voltak a Jó Pásztor Általános Iskola számára. . . . hogy ez a két ember „Tom Harris. . hogy valami bántja Sallyt.

Hát. mint mindenki más. Pénteken megcsináljuk. Lehet.Mondja. Most kell beszélnie veled. . Igen. . . ezért Bernice egy kicsit emeltebb hangon kezdett beszélni.Átfogalmazzuk. hogy más is mindig ráér.Figyeljen ide. kiugrott az irodából. Jake. rendben.Az a szám már készen van.Nem. hogy csinálja újra! 288 . Azt kérdezte magától: Mit tettem? Te jóságos ég.Bernice. . hogy tíz percen belül el kell mennie? El fog késni! Viszonthallásra! Letette a telefont. maga ugyanolyan jól tudja. . vagy beugrik a kocsijába. . Bernice első gondolata az volt. Szegényke! Most már mindegy. kijavítjuk a hirdetést a szombati számban. de Betty Smith eltűnt. Ezt ne mondja nekem! Pénteken megcsináljuk a változtatást. ezt garantálom! Hé. Betty. Tom kijött a hátsó szobából. figyeljen ide. Bernice mardosó lelkiismeret-furdalást érzett. Majd útba ejtjük.. . Van itt egy posta a közelben? .Elintézem ezt a telefont. Cherylnél van az új szöveg. Betty eltűnt. .. a Jake Autójavítóból keresnek telefonon ..Oké. Megint bement a szerkesztőség épületébe. Bernice zavarba jött. induljunk! Betty! Bement a telexszobába. mikor van lapzárta.A férfi ordítozni kezdett. A buszmegálló felé van.Bocsásson meg egy pillanatra. hogy utánarohan. nem azt mondta Cherylnek.Cheryl! .A férfi megint elölről kezdte beszélgetésük témáját. és megpróbálja megkeresni. Micsoda egy lehetetlen alak! . Talán! Bernice szörnyen érezte magát.kiáltott hátra Cheryl. .Mi az? . Ő egyszerűen ilyen. semmit sem tettem! Az a szegény lány! Nem ő a hibás! Nem lett volna szabad idehívnom ebbe a bolondokházába! Kirohant az utcára. . . talán egyszer még ír vagy telefonál. Bernice Marshall irodájába sietett. jó? Sally csak elmosolyodott. hogy elintézze a Jake Autójavító telefonhívását. Jake nagyon szerette újra meg újra megbeszélni ugyanazt a kérdést.Ööö. mi legyen Jake hirdetésével? Cheryl azt állítja. . hogy maga beszélt vele. . esetleg imádkozhatna értem.. .Hol van Betty? . Elviszem magát ebédelni.Jó. továbbítsa George-nak. ezt már elmondta. a jobb oldalon. de azután ennek az ötletnek a helyét átvette egy sokkal gyakorlatiasabb gondolat: Valószínűleg így akarta. aztán eltűnünk innen..Elment.Hát persze. . azon már nem tudunk változtatni. hogy használna. . Kilépett a hallba.Visszahívom őket! . az már csak történelem.A lány öklével az asztalra csapott. és felkapta a kabátját.Tíz perc múlva elmegy a műhelyből. és nyilván úgy gondolta. a második utcánál. mintha nem tudott volna mit kezdeni az idejével.Nagyszerű. és bocsánatkérően nézett Sallyre.

De mi legyen az alumíniumdoboz-üzletről szóló történettel? Biztos benne. Többet kellett volna beszélnem neki rólad. és most eljött az idő.Kivel beszélek? .Tud valamit a Jó Pásztor Általános Iskola ügyéről? ..Ott van Marshall Hogan? Bernice Krueger vagyok. és visszament a szobájába. Westhaven? Felkapta a telexet és átfutotta. Micsoda egy szerencsétlen befejezése ez ennek a dolognak! Szeme megakadt az asztalon kiterített telexen. és felvette a telefont. hogy hívja vissza magát. amelyek erről az ügyről szólnak! Ezért volt vajon olyan zavart. olyan titkolódzó? Egy magányos nő. . egy westhaveni híren. tudom. aki utazgat. hogy ezt jobban kellett volna csinálnom. és bevágódott Marshall irodájába. Oké. Megkapta a parancsot. Bernice behúzódott a telexszobába..Halló? Bernice türelmetlenkedett. Észrevette a vezércikket. .Először írja át Jake hirdetését. hogy láss..Igen. Bernice.. . az Ashton Hírmondó munkatársa. Hát nem beszélt neki Marshall egy nőről. akit keresnek? Tud valamit róla? . amelyiken Betty Smith ült.. .Tudnom kellene.Sally Roe-ra gondol? 289 . Megmondom neki.. hogy tartozik egy bocsánatkéréssel Tomnak. . hogy a harmadik oldalra akarja tenni? Bernice megállás nélkül ment tovább a hallban. ott állt mellette a telexszobában.. azután majd megnézem azt a harmadik oldalt. Jó Pásztor Általános Iskola! Bacon’s Corner! Betty azokat a híreket olvasgatta. . Gyengéden megérintette a szemét.sürgette Bernice. akit nem lehet elkapni. .Bev Cole vagyok. akit meg akarnak találni? Kirohant a szobából.Éppen elment valahova. Mintha valami átszúrta volna a szívét. és röviden imádkozott: . . *** Bernice meglátta a vezércikknél kinyitott újságot. de tudta. Bev Cole kikapcsolta a porszívót... a harcos. miközben gondolatai egészen máshol jártak. Elérkezett az ideje. . és őt nézte.Rendben van. . Igen! A legújabb hírek a Bacon’s Corner-i Jó Pásztor Általános Iskola ügyéről! Triskal. Rá kellett volna szánnom az időmet.Még hogy tudok-e? .Uram. Lezökkent arra a székre.Mi van azzal a nővel.Cole-lakás? .Békén hagyna egy kicsit? Tom sarkon fordult.

. és nézd meg. hogy nagyon fontos lehetett. nincs-e ott! Én a postát ellenőrzöm. fekete haja van? . hogy Ambert betessékelje. .Semmi válasz. úgy tudom. . Amber! .. Kérem.Nem tudná faxon elküldeni? Szükségem van rájuk. .. vörös hajú. Csak egy köteg rendőrségi fényképünk van róla. amint lehet. és jelezz a személyhívómon! Cheryl felállt.Nem. és izzott benne a düh. és elővette saját kulcsait. duzzogó arckifejezéssel eleget tett a felszólításnak.El tudná küldeni nekem azokat a felvételeket? . soha nem találkoztam vele személyesen. . meg fogja kapni! Bernice letette a telefont. és semmi lárma! Amethyst kissé feszes mozgással. . *** Lucy Brandon kinyitotta a bejárati ajtót. . hozd a kulcsokat! Meg kell találnunk Bettyt! Cheryl félig felemelkedett íróasztalától.Küldje el nekem azonnal.. 290 . leült a legfelső lépcsőfokra.Hány éves lehet? .Amethyst. .Menj le a buszállomásra.Cheryl. és felakasztja a kabátját. Majd Amber édesanyját kezdte bámulni.vonta kérdőre végül. mi lehet ez az egész. amint becsukja az ajtót. Judy titkári hivatalában. és berohant az utcai irodába. Bernice megadta a Hírmondó telefaxszámát. . és egyik sem túl jó. tartsd fel. és Ben elvitte az autót.Úgy érti. jó? Mindent küldjön el róla! És mondja meg Marshallnak. küldje el nekem azokat a dolgokat! .Mennem kell. meg az újságokból kivágott fotók.. . és félreállt. hogy kész volt szembenézni ezzel a lénnyel. hogy mi történik körülötte. Lucy most már annyira haragudott. és felvette a kabátját.Hogy mertél engem hazahozni? .Bernice ráismert a névre. még mindig csodálkozva. Bernice felkapta retiküljét. gyerünk befelé.. hogy adjam fel postán? .Igen! Ő az! Meg tudná mondani. .Azt hiszem. és állát kezére támasztotta. .Oké.Mi. Ha megtalálod. hogy néz ki? Bev egy kicsit elbizonytalanodott.. Hangja mélyen morgott. most azonnal! Bev kezdett izgalomba jönni.Gyerünk. most körülbelül harminchat. Odament a bejárat lépcsőjéhez.De mi történik ott? .Hát. de Bernice annyira magánkívül volt. Nem értette.Csak egy faxkészülék működik a városban. hogy hívjon fel! .Hosszú. .

szólította meg a lányát.Énrám ne vicsorogj.Nem hallja. most meg elutasít! Miss Brewer egy ostoba köpönyegforgató! Lucy Amethyst fölé hajolt. hogy menj ki a lányomból. .. Meg kell találnia a lányát abban a kis testben. Nem tudta.Amber! Ébredj fel! Amber. zsebébe nyúlt egy zsebkendőért. Hagyd őt békén! Amethyst gőgösen nevetett. amit mondasz! Lucynek eszébe jutott egy módszer. Meggondolatlan. . hátraesett.A lányod az enyém. és elszédült. . . válaszolj! . és fenyegetőzött: . egy régi tradíció a múltjából. majd miután visszanyerte egyensúlyát. Amethyst kivicsorította Amber fogait. mint egy állat. Lucy pofon vágta. . . vagy.Azt akarom.És te is az enyém vagy! Azt teszed. . most vagdalkozol ezzel a névvel! Hahaha! Ki neked Jézus? Lucy maga sem tudta miért. .Amber! durr! Lucy. kétségbeesett cselekedet volt. 291 . Ő az enyém majd ujját Lucy arcára szegezte. de rémülten összevonta a szemöldökét. bebotorkált a konyhába.Amber! . Amethyst tovább kötekedett vele: . de megragadta Ambert.Jézus Krisztus nevében parancsolom.Te pedig egy gonosz. de képtelen volt megütni. elrohant a bejárattól.Ó. . amit mondok! Lucy rettenetes haragot érzett. mit akar! Először befogad az osztályába. tiszteletlen kis szellem vagy! Amethyst rávicsorgott. és betámolygott az ebédlőbe.. hogy menj ki belőle! Amethyst gúnyosan. .Meg kellett tennem.Miért pofoztad meg a lányodat? Lucy egy kicsit elbizonytalanodott.Hagyd abba. Lucy orrából szivárgott a vér. és most a karmaimban van. Amethyst. hogy Ambert megkeresse Jobb keze felől fémes csörgést hallott. Amber egy kést tartott a saját torkánál. Ő hívott be engem az életébe. és már felemelte a kezét. és ezt te is nagyon jól tudod! Miss Brewer nem hajlandó tovább megtűrni téged az osztályában. kezével eltakarva arcát.Rajta! Üsd csak meg a lányodat! . mit tegyen..Nem! Nem fogod ezt tenni velünk! . te kis szörnyeteg! De Amethyst pokoli hangon felnevetett. Nekiment az asztalnak. ártalmas. mint egy ketrecéből kiszabadult vadállat. és egyenesen őt szólította meg: . Amethyst kihúzta az evőeszközös fiókot.Az a nő nem tudja.

Lucynak végül sikerült elérnie. 292 . nem emlékezett egy átutazóban lévő idegen nőre. Miután kiesett a kezéből. Egyik kezével letörölte. . és akkorát rántott rajta. majd hegyével lefelé zuhant tovább. és nagyot csattantak a szemközti kredenc ajtóin.Mami. Amber keze még mindig nem engedte el azt a kést. mami! ... Lucy nekivágódott a háta mögött lévő pultnak. Kétségbeesett erőfeszítéseik ellenére semmi eredményt nem tudtak felmutatni. Nem te voltál. de nyomaveszett.Ó. lehet.Szeretlek.. Mint mondta. de ő éppen elment ebédelni. Cheryl átkutatta a buszvégállomást. valamint egyéb háztartási eszközök szétszóródtak a konyhában. Dulakodás közben kikerültek újra az étkezőbe. hogy feltűnik-e az a titokzatos Betty Smith. miközben Amethyst sikoltozott. és lába elszakadt a padlótól.Mami. . Amethyst vicsorgott. hogy Amber elengedje a kést. . miközben Ambert még mindig magához szorította. Amber! .hallatszott Amber hangja. és megütötte a gerincét. és a „vonítás” szó helyett írjatok „ugatást”! Csinálunk belőle egy szójátékot. miért csinálok mindig rossz dolgokat? . és Lucy arcába köpött. rendben . és belefúródott az ebédlőben leterített szőnyegbe. de az a tisztviselő. az egy pillanatra megállt a levegőben. . helyesebben Sally Roe. hogy a munkatársa látott valakit.Mami. Bernice érdeklődött Sally után a postán.Jake hirdetését tegyétek a negyedik oldalra. Nálam vagy. . Elesett. . Hihetetlenül erős volt.egyezett bele George. Mindketten figyelmesen végigjárták a Hírmondó és a buszállomás közötti utcákat. A húsvágó és az étkezéshez használatos kések. Bernice egyfolytában beszélt. A vér még mindig csöpögött az orrából. átkozódott. . aki éppen szolgálatban volt. Azonban néhány perccel Cheryl odaérkezése előtt indult el kelet felé egy busz. a bekeretezett biztosítási hirdetés fölé! Az életrajzokat kivételesen tegyétek a fizetett hirdetések közé! Azt az értesítést szedjétek tizenkét pontos betűkkel tizenhatos helyett.Nem tudom. . Tom és George elárasztotta őt kérdésekkel.Lucy sírt fájdalmában és félelmében. Mami! Lucy szorosan magához ölelte.Itt vagyok. amikor a kés leesett mellette. hogy a kislány felemelkedett. .De ezt Amber édesanyjának mondta. édesem. Amber hosszan. Lucy megpördült. A fiók kicsúszott a helyéről.. Egyelőre visszakapta leányát.Jó. a rémülettől gyötrődő hangon felsikoltott: .Nem te voltál! Nem te voltál! *** Bernice és Cheryl két óra múlva tért vissza az irodába. eltűnt. Mihelyt Bernice belépett az ajtón. miért vagyok mindig rossz! Lucy szorosan magához ölelte. és sokáig várakozott.Én is így gondoltam. miközben felakasztotta a kabátját: . szívem.Nem te voltál. de Betty Smith. Lucy elkapta Amber kést tartó kezét. aki tele volt haraggal és anyai ösztönnel.

Beszélnem kell Marshall-lal. . .mondta Bernice fátyolos hangon.. én meg hagytam elmenni! 293 . mert látni akarta. . . Jött egy üzenet . Ez még soha nem történt meg velem! Veszélyben az élete. . ami kapcsolódhat Sally Roe-hoz. . és nem vettem észre. Hóna alatt a vastag iratgyűjtővel kisietett az autójához.érdeklődött. Bernice odament a faxkészülékhez. azonnal felütötte a dosszié fedelét. Az idézésre nem volt semmi szükség. . több leporellólap lógott ki a gépből. amely az utcai irodában állt a fénymásoló gép mellett. Mihelyt beült az autójába. Kiadó: Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ.világította meg a helyzetet Kate.Még mindig nem jött meg. akkor meg fogja találni. Hamarosan kiderül. Massachusetts. Woodardról csupa mosoly és kedvesség áradt. ha visszahívna.Soha nem árt. és az első oldalhoz lapozott. Óvatosan leszakította.Tessék. bármit. Fairwood. itt volt az orrom előtt.kérdezte Cheryl. A fénykép alján ott állt az azonosító szám. . hogy végül mégis sikerült megszereznie ezt a dokumentumot.Nagyon köszönöm. *** Az általános iskolában Mr.Ezért biztos. ha egy kicsit felfrissítjük valakinek az emlékezetét . . vagy otthon. és segíthettünk volna neki. hátha talál valami nyomravezető jelet. . és Bevnek is.hosszú volt. vagy megerősíti-e valamelyik gyanújukat. miközben az iroda pultja fölött átnyújtotta Kate Hogannek a Valós énünk megtalálása című tananyagot. hogy nem fog megdicsérni. Vagy a Hírmondó szerkesztőségében leszek. Ben. Tudtam. hogy ez választ ad-e bármilyen kérdésre.Hívd fel! Bernice ismét feltárcsázta a Cole-lakás Bacon’s Corner-i telefonszámát.Sally Roe ott lakott az ő panziójában. ha benne van. Szerzők: Dee Danworth és Marian Newman.Mindez egyelőre elégnek bizonyult nekik munkájuk folytatásához.Legjobb lesz. információkra vadászik. ha felhívom Marshallt . A rendőrségi fényképről üres tekintettel nézett rájuk Betty Smith. . Szeretném. és elindult Cole-ék háza felé.Megkapta a faxot? . és gyorsan végigfutott a bevezető oldalakon. Talán ő tud valamit Sally terveiről. . és a címoldalhoz lapozott. alias Sally Beth Roe. nagyon köszönöm. Cheryl is ott volt. amikor felhívta Hank Busche-t.Önértékelési és személyes beteljesedési tanulmányok negyedik osztályosok számára.Én tudnék neki mesélni egy-két dolgot. *** Bernice csaknem sírt.. és a padlón is hevert egymáson fekve néhány. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk találni. Elolvasta az impresszum minden szavát. Cím: Valós énünk megtalálása. Eddig semmi. Szinte hihetetlen.Igen.És Sara Barker? .Hank. Most Ben Cole vette fel a telefont. Beindította az autót. . . Mindegy.

a televízió előtt.Sally Roe-ra gondolsz? . . hogy még nincs túl késő! .Halló! . Az ott élő hívőkért könyörögtek az Úr előtt. és akkor éreztem az Úr érintését. azok vendéglátójukkal együtt kezdték keresni az Urat. hogy komoly problémákkal küzd. Az egész városból imádságok kezdtek felszállni: Isten Szelleme egyre több embert késztetett imádkozásra. Jézus nevében és az Ő hatalmával megkötözték a démoni szellemeket. . egy igazi győzelmet kértek a számukra harcukban és küzdelmükben. és hogy találja meg végre. De elsősorban azért imádkoztak.örvendezett Krioni. Hét óra lehetett. hogy további gonoszságokat kövessenek el az ottani emberek között. Tennünk kell valamit.Felfoghatatlan.Marshall! Itt volt! Itt Ashtonban! . ahol éppen voltak: ágyuk vagy heverőjük mellett. Tudtam. Marshall vagyok. .Ez az! . gyors szárnycsapásaik halk suhogást keltettek. titokzatos és zaklatott Sally Beth Roe nevű idegenért. és szikrázó fénycsíkot húztak maguk után. hogy megszólaljon a telefon. és várta.Bernice-t elárasztották az érzelmek. vagy csináljon valamit! . Heverőjén ülve töltötte el otthon az időt. 294 . amit keres.Marshall! .Leülök a telefonhoz. Imádkoztak ezért a nőért. vagy hívjon fel. Imádkozott.Reménykedjünk.robbant ki végül a lány. amelynek nevét azelőtt soha nem hallották: Bacon’s Cornerért. amelyben ott ázott a mosatlan edény a lúgos vízben. hogy elmondjanak egy gyors imát.szólt visszafogottan Triskal. az ország más részein élő nagyszülők és rokonok kapcsolódtak bele telefonon keresztül az imába. hogy kezdje el keresni Istent. kire gondol Bernice. és találkozzon Jézus Krisztussal. mert böjtölni akart. amit ennek a fontos pillanatnak a kedvéért kikapcsoltak. hogy találjuk meg. itt volt! . hogy írjon nekem.Imádkoznunk kell. a gyerekek félretették házi feladatukat.Halló! . . *** Triskal és Krioni magasan felemelkedett Ashton városa fölé. Marshall azonnal tudta. ezért az ismeretlen. Ezenkívül imádkoztak egy városért.És most hol van? Bernice csüggedten hátravetette magát a heverőn. de nem tudta elhinni. . Bernice nem vacsorázott aznap este. a garázsban álló kivénhedt autójuk mellett.Hank ugyanúgy megdöbbent és megrémült. Beszélgettem vele.Marshall. . hogy legyen biztonságban. és megtiltották nekik. Akik vendégségben voltak barátaiknál.Bernice. vagy a mosogató mellett. . amikor ott jártam Barkerék házában. . . amikor végre megcsörrent. Imádkoztak. a nappali szoba széke mellett. A szentek egész Ashtonban egy emberként térdeltek le.Ez megváltoztathatja a helyzetet Bacon’s Cornerben.

az egész keresztény közösség értetek imádkozik.Ma végre kezembe vehettem a Valós énünk megtalálása című tananyagot. van is kiben reménykednünk. Marshall minden valószínűség szerint rettenetesen csalódott volt. hogy Sally Roe kapcsolatban lenne ezzel.. .Marshall. miután elhagyta a várost az egyik buszjárattal. globális tudat.Meg kell őt találnunk. ..És.. ki is ő.. hogy együtt ebédeltek.Ne tréfálj! .Megadtam neki a telefonszámomat és a címemet. Semmit sem mondott magáról. .Mondott valamit a perünkkel kapcsolatban? . szellemileg nagyon éhes. Vasárnap ebéd közben beszélgettünk Jézusról és a Keresztről. .Ez megegyezik minden beszámolóval.. Bernice mégis észrevette.Tiszta. én meg elvesztegettem egy csomó értékes időt. hogy Sallyvel a templomban találkozott.De sehol egyetlen utalás sincs arra.. de megértette.Igen. mi lehet e mögött a gyilkossági kísérlet mögött. amit róla hallottam. . Elolvasta a ma érkezett telexeket és néhány újságcikket.De saját magával kapcsolatban nagyon titkolódzott. . . amint a telefonkönyv lapjait pergeti az ujjai között. És azt hiszem. de egyszerűen túlságosan lekötötte a munkája. . Úgyhogy még mindig nem tudjuk. de megpróbálta ezt titkolni. Úgy tűnt. Marshall megint elhallgatott. . .Nagyszerű! Feltétlenül szükséges egy áttörés. és igyekezett nyugodt maradni..beleértve ebbe az egész humanista. méghozzá nagyon gyorsan! 295 . .Figyelemmel kíséri az ügyet. Marshall.. Majd hozzátette: .Úgyhogy még van remény. Úgy láttam. Csak azután jöttem rá. amit Miss Brewer az osztályában csinál . .. hogy még nem fogadta el. Bernice! Meg kell találnunk. . Bernice szinte látta őt.De igaz. értelmileg milyennek tűnt? Tiszta volt? . megjött a fax. Sara Barkernél lakott.Az összes szokásos „izmus”.Tudom. Bernice mindent elmondott Marshallnak. vagy hogy mi köze lehet Sally Roe-nak ehhez az ügyhöz.Hát. Azonban ennek az anyagnak a tartalma határozottan bizonyítja azt. Ne hagyd abba az imádkozást! . amit tudott. Nincs kimutatható összefüggés. hogy nagyon felzaklatta a legutolsó döntés. . világos. relativizmus. ami erről szólt. itt most mindenki.Szinte hihetetlen. intelligens. Megkaptad Bentől a letartóztatásakor készített felvételeket? .Nem tudom. Ő az. módosult tudatállapotok. és hogy felkereste őt a Hírmondó szerkesztőségében.. kozmikus ostobaságot: kollektivizmus. Beszámolt arról..

és azt hiszem. hogy Henderson városa kellemes hely. . Fel fogom keresni azt a helyet ma vagy holnap vagy valamikor. hogy ez a kapcsolat olyan lesz. amely most teljesen leköti a figyelmemet. Megmozdította mindenható kezét. .Guilo! Tal hangja feszült volt az izgalomtól.ujjongott Guilo. döntését és minden attitűdjét. hogy mérlegelje addig leélt éveinek minden erkölcsi kérdését. mihelyt elintéztem egy még sürgősebb ügyet. Órák kérdése az egész. teljesen átrendezheti világképét.Fordulóponthoz érkeztünk! . hogy le kell meztelenítenie érzelmeit és lelkének sebeit. és hogy ennek a döntésnek megdöbbentő hatásai lehetnek a jövőjére nézve.Ma lebonyolíthatnak egy igazi akciót! Kedves Tom! Az autóbuszom ma reggel. és ezért fontolgatta egész éjszaka ezt a lépést. körülbelül hét órakor érkezett meg. Ezenkívül működik egy óriási könyvtár a belvárosban. De 296 . ahányan csak tudunk! Ha megtörténik a dolog. és már majdnem megérkezett Hendersonba. Megtörténhet. Bacon’s Cornerben és más helyeken elmondott imák elérték a Mennyet. Melegen süt a nap. akkor végre kiegyenlíthetjük a számlát! Guilo egy fémesen csengő hang és egy felvillanó fény kíséretében kihúzta kardját. Ott fogunk találkozni vele. amely a város centrumának közelében terül el. népének erre a kiáltására várt volna. mérlegelve az érveket és az ellenérveket. Annyian megyünk. Világossá vált számára. mintha le akarna gépelni egy levelet.Az Úr szólt! Sally készen áll! . amely bővelkedik kacsákkal.Dicsőség az Úrnak! . de akad néhány nagy előnye: ez egy hatalmas metropolis. . ezért könnyű itt elbújni. Lehet.Hol? Mikor? .Elhagyta Ashtont. Tal szerdán a kora reggeli órákban kapta meg a jelentést egy futártól. mint egy letaroló hatású szembesítés. gond nélkül fogok találni magamnak egy szobát. Nem mondhatnám. a padról már felszáradt a harmat. hogy hatalmas árat kell fizetnie: le kell mondania egojáról és saját akaratáról. vagy egy bevásárlást készülne elintézni.34 Az Ashtonban. Pillanatnyilag kényelmesen üldögélek a Lakeland parkban. mielőtt Pusztító és a szolgái rájönnének. a költségeket. és szemmel tartja majd azt a rést. amely megváltoztathatja egész életének menetét. ami nagyszerűen alkalmas lesz arra. hogy megszerezzek bizonyos információkat. *** Egy még sürgősebb ügy! Sally egy kicsit meglepődött saját szenvtelen. . és található itt a közelben egy tükörsima vizű kis tó. .Mota és Signa itt marad készenlétben harcosaival együtt. Valójában azonban egy olyan kapcsolat felvételére készült. Az Úr mintha csak erre a pillanatra. a választási lehetőségeket. De hát pontosan ezt várta ennek a dolognak az elintézésétől. Úgy beszélt erről a bizonyos „ügyről”. és amely arra késztetheti. minden tettét. Tal hetek óta először elmosolyodott. életének legszemélyesebb és leggondosabban őrzött területeit. hivatalos hangvételétől.

amikor mintegy harminc évvel ezelőtt utoljára elmentem a. Nagyon drágák voltak azok az alkalmak. Vagy.. Az is volt. Nagyon hálás vagyok értük. hogy egy ilyen alapvető elkötelezettség rendkívül logikus.. Úgy érezte.Ööö. hogy a bíróság döntése alapján megint anyámhoz kerültem. valamint egy kötött sapkát: úgy nézett ki. rátért a következő kérdéskörre: . Talán így meglátja vagy meghallja őt! Az ölébe tette jegyzetfüzetét. úgy kell téged megszólítani. amikor emberek ezt mondták. Egy idősebb hölgy az uszkárját sétáltatta.Gondolom. Egyébként. mint teher. de akkor is bemutatkozom. Isten. Tudom. De hát hol is kezdje? Halkan megszólalt. ha egy kicsit keresgélem a legalkalmasabbat. néhány fiatal pedig reggeli bemelegítését végezte. Ezenkívül kicsinek és jelentéktelennek látta magát egy hatalmas világban. egy kis zavart okoz.. felkiált hozzá. helló! . Eddig megvolnánk! Feltételezve. és a saját magával folytatott vad és heves párbeszéd közben elaludt. ez minden.Helló! Talán így már jó lesz. aztán meg. minden ellenvetést korrekt módon végiggondolt. A nevem Sally Beth Roe. hogy akkor nagyon élveztem a veled töltött időt. mert az közelebb állt a kis tóhoz. Csend honolt a parkban. és miért szakítottam meg a kapcsolatunkat.. Az is volt. hogy már magára vonta Isten figyelmét.minden ellenérvet megfontolt és megválaszolt. ha ma találkozhatnánk. a kaliforniai Yrekában. de az együtt töltött alkalmak nem folytatódtak. hogy.. minden dolgot mérlegre téve arra a következtetésre jutott. és annál az oldalnál nyitotta ki. most már fölösleges ezen rágódni. Azt hiszem. aki elég hatalommal rendelkezett ahhoz. Sally átment egy másik padhoz. hogy megalkossa azt a földgömböt. hogy ezt elég sokáig elmulasztottam neked megmondani. Nem emlékszem pontosan a történtekre. Vagy talán Jézus? Hallottam. amelyen ő most ott csücsül? Mint egy egysejtű élőlényt a mikroszkóp lemezén? Hogyan fogja ez az Isten egyáltalán megtalálni őt? Csak annyit tehet.. és leült. ajkai éppen csak megformálták a szavakat. hogy Isten hallja őt. hogy elkezd lármázni. hogyan is jött létre ez a mostani alkalom. és Barbara nénivel ellentétben neki esze ágában sem volt elvinni engem a vasárnapi iskolába.. és egyenesen rásütött a reggeli nap. felbocsátja szavainak jelzőrakétáját. Vajon milyennek láthatja őt az az Isten. 297 . Úgy vélem. Aztán egy nevelőotthonba kerültem. többféle címet is viselsz. Arra emlékszem. és most kedvenc emlékeim közé tartoznak. Megismételte: . és elnézést kérek ezért. még emlékszel arra. hogy ki vagyok.Lehet. meg azt. Vászonszatyrát maga mellé tette.Szeretném gyorsan áttekinteni. ha tudnád. de az is lehet. Farmernadrágot és egy kék dzsekit viselt. Ezután alaposan végignézett magán. Elhagyatottnak és magányosnak látszott. Szeretném. Gondolom. .. és ezt készségesen be is ismerte: .. Uram? Úgy tudom. és megbeszélhetnénk egymással az életemet. Mire a nap besütött a busz ablakán. hogy milyen szerepet akarsz benne játszani: és előre is köszönöm a türelmedet meg a figyelmedet. mert az előnyei magasan felülmúlják a hátrányait. hogy mi történt.. hogy elméjében szinte más sincs. Már nagyon régen imádkoztam utoljára. mint egy otthontalan csavargó.. Azt hiszem. hogy nem. Jegyzeteibe pillantott. és azt hiszem. tudod. és talán elnézed nekem. szeretnéd tudni. Bármi is okozta. így illik. Feszélyezve érezte magát. gyakorlatias és kívánatos. csak néhány ember tartózkodott a közelben. szeretném.. amelyet erre az alkalomra készített elő. Sion Hegye Baptista Gyülekezetbe.

valahogyan tudta. Biztosan ismered a történetemet: megpróbálkoztam az ateizmussal. Gunderson mindig ezt hangoztatta.. amit Istentől akar? . nekem azt mondták. Na mindegy! Figyelembe véve a témát. .. hogy másokat is eltérítsek tőled.. Könnyek gyűltek a szemébe. Tudom. és néhány mély lélegzetet vett. Azt hiszem.Harminc évvel korábbi szavak jutottak az eszébe. amim van. hogy te az erkölcs. ami Sally Roe-ra vonatkozik. Ööö. Hogyan kellene ezt elmondania? Egyáltalán mi az.Megint könnyekre fakadt.. és megvárta. csodálatos egy műremek. és azt hiszem..Megállt. aki vagyok. amelyben most vagyok. hogy.. hogy egy kicsit gondolkodhasson. hol húzódnak a határvonalak. érzem. Oké. amíg a torkát szorongató feszültség feloldódik. és hogy őszinte legyek. És igazából nagyon örülök ennek. amit aztán később kétségbe vonhat. hogy Jézus meghalt.. . hogy figyelsz rám. és ezektől az életem teljesen üres és értelmetlen lett. figyelmen kívül hagytalak. Sally.Mindenesetre azt hiszem. hogy szeress engem..Szóval.. Tudom.Bocsáss meg! Olyan nehéz ez.. mert. most már úgy látom. hogy Bernice meg Hank pásztor. ha elfogadnál engem. Olvastam egy kicsit a Bibliát. hogy a bűneim meg az erkölcsi törvényszegéseim ára ki legyen fizetve és meg legyenek bocsátva...Nos. nagyon szeretném.Ó igen. Egy erkölcsi probléma nyomaszt.. hogy „szent”. mindenesetre úgy döntöttem. hogy szeretsz: Mrs. .Jézus. Megállt. Ööö. hogy majd én viselek gondot saját magamról. és most hogyan tovább? Akár rá is térhetsz a lényegre. hogy ez egy komoly dolog.De ha a tiéd lehetnék. aztán a humanizmussal. Tudnom kell. szeretném elkezdeni veled ezt a fajta kapcsolatot! Vétkeztem ellened. . és most jutott az eszembe. a vízvezeték-szerelő is említette. ha elfogadnál engem! . és ez okozta sok év értelmetlen csalódottságát és gyötrelmét. nagyon jó ez a könyv. De te ezt mind nagyon jól tudod. azt a zűrzavart is. . ..Azt hiszem. csak azt akartam mondani. megöltem a saját gyermekemet. Ezt igazán nagyra értékelem. hogy szeretsz engem. és talán téged vádoltalak a szomorúságaimért. Köszönöm ezt a szeretetet! De én. ..Azt hiszem.Elveszítette a fonalat. Barbara nagynéném is. Különös volt.. beleértve ebbe azt is.Sally megállt... megérthetjük. mert ezáltal tudhatjuk. és hogy eleget tegyen a te szent igazságodnak. alapvetően ezen az úton jártam egész életemben. Ez teljesen újdonságként hatott a számára. Sally megállt.. Megértettem. Megint egy mély lélegzet.Azt hiszem. hogy elítélt gonosztevővé váltam. legalábbis abban. bármilyen különösnek is tűnik ez neked. hol vagyunk. Tényleg elkezdett felkavarodni benne valami. amelybe belekeveredett egy jó nagy adag evolucionizmus. Megtörölte szemét.. nem valami érzelmi. . és én magam akartam isten lenni. és szeretném ezt megköszönni. olyan boldogan átadnék neked mindent.Ismét megtalálta elveszített gondolatmenetét: . hogy megfizesse a büntetésemet. azt szeretném kérni. hogy. nagyon haragos kislányként éltem. néhány könnycsepp talán éppen odaillik. .. bármi legyen is annak az értéke. Olyan sok évet és olyan sok érzelmet érint ez az ügy. Talán ezért nem tudom ezt körülírni. . azt próbálom elmondani.. és megláttam. Azután megpróbálkoztam a kozmikus humanizmussal meg a miszticizmussal. és olyan keményen dolgoztam azért. az etika és az abszolútumok Istene vagy. és ezek teljesen a hatalmukba kerítették: .. Más szellemeknek szolgáltam..ezt érezte. vagy csak képzelődik? Isten hallja őt . hogy Bernice-nek Ashtonban igaza volt. ezt jelenti az. .. és hogy elintézted..Ajjaj! Érzelmek. Pedig előtte azt gondolta. . 298 . hogy nem a lényegről beszélek. szubjektív élmény. Azért.

és megérintette. a nevén szólította. aki véget vet minden vitának és ellenkezésnek. és végigcsorogtak az arcán. . El kell innen tűnnie! Nem hagyhatja.elfoglalta helyét fölöttük. száraz talajon. koncentrikus körökben térdeltek körülötte. hogy ennek a nőnek a Megváltója legyen. Abban az új szabadságban. hogy bocsáss meg nekem! Kérlek. Szemét elhomályosították a könnyek. miközben ezt kiáltotta: .és ami a legcsodálatosabb és legfelfoghatatlanabb: a Megváltó. Guilo . és kitört belőlük a fergeteges öröm kiáltása.megnyílt a sötétség. majd pedig. a Teremtő és az Igazság. A friss tavaszi levelek védelme alatt talált egy kis tisztást. mert szívük szent félelemmel telt meg. szárnyukat pedig kiterjesztették az ég felé. könnyek patakzottak végig az arcán. és lefordult a sétányról a közeli fák felé. észrevétlenül. mennydörgő hangjuk megrázta az egész szellemi világot. aki összetartja az egész teremtett világot .Méltó a Bárány! .Ez alkalommal nem tudott gátat vetni az érzelmeinek. először az angyalok első sorában. szabályos. és teste remegni kezdett. Félt folytatni.. áradt belőlük a dicsőség. mintha egy hullám futott volna rajtuk végig a kör közepétől kifelé. Fölötte . lassan. és alakját elhomályosította a szentség vakító tüze. kőszíve hússzívvé változott. fehér sugarak törtek át a fák koronáján. ennek a szívnek a mély sírása egy forrássá lett. de amit csak az ember ismerhetett és érthetett meg. De folytatta. . és beszélgetni kezdett Istennel. azt akarom.. Sally Beth Roe-t elárasztotta a mennyei fény.Méltó a Bárány! .tüzes kardok egész kis erdeje meredezett felfelé -. A percek észrevétlenül teltek. És a nő bűnei eltűntek! Halk neszezés kezdődött. hogy gyere be a szívembe! Azt akarom. bocsáss meg nekem! Sírt. Ismerte őt név szerint. meztelen angyali kardok feküdtek a földön. hegyük a kör közepe felé.Méltó a Bárány! . és térdre hullott a hideg. Felkapta a vászonszatyrot. elrohant a tótól. Eljött. a körülötte lévő világ pedig jelentéktelenségbe süllyedt. Nemes harcosok százainak erős keze fogta a kardok markolatát. és tiszta. . Megint átélték azt a felfoghatatlan csodát.mennydörögték a harcosok. az az Ige. amit ez az elszigeteltség jelentett.kiáltotta Guilo még hangosabban. a harcosok selymes szárnyai egyik sorban a másik után lágyan verdesni kezdtek. markolatuk pedig kifelé irányult.a tőle már megszokott ragyogó dicsőségben . mint egy csodálatos kerék küllői. egyetlen hang nélkül elárasztotta a szellemét Isten jelenléte. a szellemén. és nem tudta abbahagyni. amely a múltban már számtalanszor és megszámlálhatatlanul sok helyen megtörtént: megállt közöttük az Isten Báránya.visszhangozták. bár hangja közben elcsuklott. Miközben arcára borulva feküdt a földön. a fény és az imádat. hogy ezt bárki meglássa.Mert megöletett! 299 . és lábukra állították az angyalokat.Jézus. Teljes csendben voltak. Körülötte. Ezt a címet az angyalok mindig megbámulták és megcsodálták. a testet öltött Ige. aztán a következőben. . és kardjával egy izzó ívet rajzolt maga körül.mintha egy másik nap kelt volna fel . A harcosok égnek emelték kardjukat .Mert megöletett! . mint egy nap sugarai. átragyogott a szívén.Méltó a Bárány! .

Majd felemelkedtek. Azelőtt leigázott emberként élt.Ó. nem csak az ő szubjektív felfogásában. . Egy változás. kiáltozó. vagy legalábbis nem törődik vele. . nem! .válaszolta.Kiszabadult az egyik foglyunk! . hanem a valóságban is. Sally végül . . ezáltal biztosítva. de úgy tűnt. Lesöpörte ruhájáról a száraz faleveleket és a port.jajdult fel egy másik. mint ez a remegő. aki a földön arcára borulva újonnan megtalált Megváltójával beszélgetett. . Egy gyors. nem ugyanaz volt. aki most ott ült a falevelek között. Az a Sally Roe.kérdezték tőle. Most Isten kezében biztonságba került.Ki az. és ennek hatása még mindig tartott. A kardok fénye átlyuggatta a sötétséget.mondta ki hangosan. és egy zsebkendővel megtörölte arcát. Azelőtt az életének nem volt értelme. egy mély. lenyűgözött. majd visszafordult. Most lett. Sally Beth Roe-t! Az angyalok meglengették kardjukat. hogy fenntartsák erős és ragyogó sorfalukat körülötte. . hogy párbeszéde az Úrral zavartalanul folytatódhasson. . A dolgok megváltoztak. hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat és tisztességet és dicsőséget és áldást! Ezután a több száz angyal hatalmas hangon felkiáltott. akit porba sújtott a bűneinek a súlya. ujjongó és Istent dicsőítő forgatagával. amely megrázta a földet -. erkölcsi megújulás zajlott le benne. és újból felvillantotta kardját.Megvásárolta Sally Beth Roe-t! . .És vérével megvásárolta Isten számára ezt a nőt.Méltó a Bárány.Guilo kardjával Sally Beth Roe-ra mutatott. . Ezt valami új. és valamennyien együtt énekeltek vele olyan hangon. személyes. éles szemű kém egy kicsit alaposabban szemügyre vette a jelenetet. hogy ezt senki sem veszi észre.Megmenekült! Sally Beth Roe megmenekült! Végre ő is a mi Istenünké! A többi harcossal együtt ők is ott maradtak. könnyáztatta arcú. mennyi idő múlva . boldog és piszkos Sally Roe. aki most megtért? . hogy „üdvösséget nyerni” .nem tudta volna megmondani. *** Tal és Guilo átölelte egymást. aki megöletett . Most 300 . Azelőtt elveszettnek és céltalannak érezte magát. és jövőjének sok célját és értelmét még ezután kell felfedeznie. csapkodni kezdett a szárnyaival. ugrált. *** Mérföldekre onnan Pusztító néhány démona eltakarta szemét a vakító fény elől. aki korábban elbújt itt a fák között.tenyerére támaszkodva lassan felült.Nem fogtok örülni a hírnek! . pörgött és nevetett.siránkozott az egyik. csodálatos élményt tapasztalt most meg. Egy hátborzongató.Szóval ezt értették az alatt. egy igazán rendkívüli megtapasztalásként élte meg. fényük több mérföldnyi körzetben bevilágította a földet. mint ahogyan a villámok belehasítanak az éjszakába. Az idő persze közben telt.kezdte Guilo. és a levegő megtelt a harcosok kavargó.Megint üdvösséget nyert egy lélek! .

Sallyre pillantott . Most lett egy barátja. és elkezdhetik bekattintani a csapdát! Utána várják meg Nathan és Armoth jelzését! A futár elrepült az üzenettel.Parancs! .Ez a két dolog . . ..morogta Kétségbeesés. hogy biztosított az imafedezetük. és követelte jogait.Chimon és Scion! Tartsatok készenlétben csapatokat a Bentmore-nál. Öngyilkosság és Félelem a védőfalon kívül. aki sokkal közelebb állt hozzá. adjátok meg a jelet a Bacon’s Cornerben tartózkodó Motának és Signának! . . Azelőtt magányosan tengette napjait. hogy veszekedni kezdjenek azzal. és nem használt cikornyás kifejezéseket. Egy futár közeledett.Gyorsan tanul .kiáltották. Csak néztek egymásra.Ez csodálatos! . és .Az ő bizonyságtételének beszéde és a Bárány vére . . hogy Krioni és Triskal megkapták-e a figyelmeztetést: biztosítsák Ashtont egy esetleges invázióval szemben! Miután Sally felgyújtja a bozótot. vigyétek tovább a Bentmore-ra! A két angyal azonnal eltűnt. hogy pontosan Tal előtt érjen földet. Kövessétek őt. készen arra. Élveztek minden egyes pillanatot. Kacarászott csodálkozásában és elragadtatásában. a bozótban durcáskodtak.végre a kezünkben van a gyufa is. Kihajították őket! Legyőzték őket! Teljes vereséget szenvedtek! Ez a nő azonnal elkezdte gyakorolni ezt a fajta hatalmát.Mota üzeni Bacon’s Cornerből: az imák végre meghozták az áttörést! Sikerült rést ütniük az ellenségen! Készen állnak a Törött Nyírfa leleplezésére! Tal izgatottan felnevetett. mint bárki más.. Halál. . aki meteorként hatolt át az égen.hallottak egy kiáltást. Csak az utolsó pillanatban nyitotta ki szárnyait. amivel felgyújthatjuk a bozótot! Nathan. pontosabban kínzóit illeti. . aki közülük először merészel megszólalni.Sally készen áll. A többiek leköpték. Kétségbeesés. . Nem beszélt sokat. amiért ezt mondta. .Mondd meg Motának és Signának. Képtelenek voltak visszatérni. Armoth! . *** . Bűnbocsánatban részesült.bólintott Guilo.Cree és Si! Állítsátok fel csapataitokat az Omega Központnál! Ha odaér a tűz.tiszta és szabad volt.Tal kapitány! .mondogatta magának Sally.Értettük! .Egyszerűen csodálatos! Tal és Guilo szemmel tartotta őt. *** Ami pedig régi barátait.állapította meg Tal. . felkészülve arra. és győződjetek meg róla. 301 . hogy továbbítsátok a tüzet Summitba! Ők is felszökkentek. Egyszerűen kiparancsolta őket az életéből. Őrültség.Nagyszerű! Megkerült a gyújtós. Tal a futárhoz fordult: . mihelyt Isten gyermeke lett.

. és elmondta.JAAHAAA! . . és zavartan viselkedett. aki . de nem tűnt különösebben nehéznek Abby ajkairól leolvasni a szavakat: . hogy marihuánát szívott. és határozottan. Signa rámutatott Abby Graysonra. Abby! Figyelj! A fiú odament Abbyhez.Jobb lesz. . jóváhagyólag bólintott. Ekkor egy pattanásos arcú fiú ment végig az üzemcsarnok legszélesebb folyosóján.. hogy a harcosok láthassák. Annak a két embernek beszélnie kell egymással! tette hozzá Signa.Ez az . hogy Abby nyitva tartja a szemét. Kyle odahajolt Abby füléhez. itt van. Signával együtt a Bergen Ajtógyár szellőzőcsövében rejtőzködött.javasolta. Magára vonta néhány munkás pillantását. hogy felállítsd a csapataidat a Summiti Intézetnél! . Tétovázott.Gyerünk. és úgy tűnt.a feldolgozásra váró faanyagok között szabadon hagyott folyosókon mászkált. A két angyal felnézett a szellőzőcső felé. Szemmel láthatóan megrémült valamitől.Mit tehetek érted.Megvan! . sőt döbbentnek tűnt szavainak hallatán. A gyári munkások ruházatát viselték .az emberek természetesen nem láthatták őket. de az esetleg ott csellengő démonok igen. . láthatatlan támadását. *** 302 .Guilo. A gépek zajától egyetlen hangot sem lehetett hallani. hogy nagyon kényelmetlenül érzi magát. a többiek valamennyien követték példáját.nógatta őt Mota. . az akaratos Kyle-nak. Abby egy kicsit meglepettnek. Magasra emelte a kardját. hogy minden olajozottan menjen -. miközben felemelte a kardját. . Keresték a lehetőséget.Értettem! Tal kiterjesztette szárnyát.kiáltott fel harsányan Guilo. Gyerünk. mint az óceán hullámverésének a robaja..Menjünk be az irodámba! . hogy elgáncsolják Pusztítónak a Bacon’s Corner-i szentek ellen intézett ravasz.nyugtázta örömmel Mota. mint ahogyan az elmúlt húsz év során tette ezt. Sokak Ereje! Eljött az idő. akit korábban olyan sokszor rajtakaptak azon. . amit el kellett mondania.kezében az elmaradhatatlan kemény lappal.A Bárányért és Isten szentjeiért! . a művezetőnőre. Kyle? Gyerünk! .Tal barátilag Guilo vállára tette a kezét. és a Lakeland parkot elárasztotta a pengék ragyogó fénye. . amin írni szokott . de rászánta magát. amely olyan hangot adott.bíztatta Signa. szüksége volt minden bátorításra. hogy kihallgatást kérjen tőle. Reméljük. mielőtt teljesen elveszítette volna az uralmát az idegrendszere fölött. . amit csak kaphatott.Mondd el neki! Kyle Krantz mellett azonnal ott termett két angyal. Kylenak. ha körbevesszük azt az irodát. .suttogta Mota -.A Bárányért és Isten szentjeiért! *** Mota szinte az utolsó pillanatban kapta meg Tal üzenetét.

tehát kirúgták. amelyről önnek tudnia kellene. hogy önt elbocsátották az állásából.Meg kellett acéloznia az idegeit. normális körülmények között nem hittem volna neki.Csak mondja meg. és meg voltunk vele elégedve.. A nő hangjában a bizonytalanság egyre inkább érződött. és az ilyen esetekre vonatkozó utasításaink nagyon szigorúak.. . . de tegnap elbocsátották őt. Igaz ez? Ez a kérdés meglehetősen udvariatlannak tűnt. Ben jobbnak látta. hogy fel tudja tenni a kérdést: . hogy maga megőrült. és ma felkeresett engem. Emlékszik rá.. Egyáltalán nem gondolom. Az utóbbi időben láttunk néhány furcsa dolgot. Elterjedt a művezetők között az a szóbeszéd.Szóval. és hogy közülük valaki itt dolgozik az üzemben? Ben felegyenesedett ültében. ugye? Néhányszor ön is talált nála kábítószert...Hallgatom. de figyelembe véve mindazokat a dolgokat.Helló. Ben emlékezetében még nagyon elevenen élt a megcsonkított kecske képe. és tudni szeretnék róla. ha meghallgatná. Úgy hallottam. . amelyek mostanában történtek. Ben. . ha azt mondanám magának. hogy megőrültem? Boszorkányokról beszélek.Szeretném még tovább folytatni azt a történetet. Ben letompítva hallotta a háttérben a gyár zaját. . .Most fejeztem be egy hosszú beszélgetést Kyle Krantz-cel. . Ben leült a heverőre.. Ez egy hosszú történet. .Alig egy óra múlva Abby Grayson felhívta Ben Cole-t kis irodájából. . hol találkozzunk! 303 .Akkor az lenne a legjobb. de eléggé jellemző volt Abbyre. Abby.Ne aggódjon! Eddig tudtam követni. azt hiszem. Nos. ha segít neki: . és.Ó.Igen. és feszülten figyelt.Igen.Ez a fiú itt dolgozott nálunk. . Éppen most jutott a tudomásomra néhány információ.Mit szólna hozzá. Ő azonban vette magának a bátorságot. mit mond erről Kyle. a keresztbe tett két mellső lába és a templom összevérezett bejárati lépcsője. . most hitelt adok szavainak. . hogy boszorkányok élnek a városunkban.Szóval nem gondolja. Ráér négy óra után? Micsoda kérdés! . . igaz.Nem. emlékszem.Nagyon érdekelne. Abby! Ez aztán a kellemes meglepetés! . ez az őrült világ tele van meglepetésekkel. hogy kábítószert árul az üzemben.

elhaladt egy garázs és egy szerszámoskamra előtt.kérdezte Marshall a fiútól. Kyle Krantz.35 Fél öt felé járt. Marshall átbújt a lánc alatt. De most már nem.és körtefák ugyan még évről évre virágba borultak. Egyébként se figyeltek. A láncról tábla lógott és lengedezett a szélben. A ház előtt álló alma.Akkor igen. Innen lehetett megközelíteni a mezőgazdasági gépek tárolóépületét. Nagyon sok olyan helyet ismerünk. és hideg szél fújdogált a Benson-farm régóta elhagyatott. Súlyos lánc zárta le a bekötőutat. de megállíthatatlanul haladt a romlás felé. Kiszálltak az autóból. amiről senki sem tud. hogy észrevettek volna titeket? . A szél zúgásán és a ház eresze alatt fészkelő fecskék éles sivításán kívül semmi más hangot nem hallottak. . . nagyon el voltak foglalva a furcsa dolgaikkal. gyomoktól felvert földje fölött. és Marshall nem tudott továbbmenni a Buickkal.Azt hiszem.Hogy tudtatok ennyire közel jönni anélkül. A ház fehér vakolata foltos szürke lett. Ott hátul . amit Kyle elmondott nekik erről a helyről. A bekötőút megkerülte a házat. amelyeket valamikor ott tartottak.kérdezte. de ettől eltekintve sértetlennek tűnt. hogy elkerülhesse a pusztulást: az idő múlásával lassan. . mint ahogyan te? . és szétnéztek.Teljesen besötétedett már.Ott történt.bólintott.Ez az a hely? . mint egy napégette ember bőre. és nagyon rémültnek tűnt. .nyújtotta ki kezét Kyle. A Benson-farm túl régóta állt elhagyatottan ahhoz. de száraz ágak és csúnya vadhajtások meredeztek róluk az ég felé.Ott van az a csűr.akinek a jelek szerint minden zűrös ügybe bele kellett keverednie . 304 .Ezek szerint ők is birtokháborítást követtek el. nekünk is birtokháborítást kell elkövetnünk. . és nem esett nehezükre elhinni.Billyvel egy jó helyet kerestünk.kérdezte Marshall. Az időjárás megviselte ugyan. hogy egy ilyen bonyolult megjegyzést megértsen. s a többiek követték őt. Marshall a többiekre nézett: .Ezek szerint ez a csűr meglehetősen csábító helynek tűnt nektek? . Kyle túl nehéz felfogásúnak bizonyult ahhoz. majd a ház mögött egy sóderrel felszórt autófordulóvá szélesedett. a takarmánykészleteket és az állatállományt. . hogy bedobjunk egy sört. és a ház másik oldala felől lopakodtunk oda. IDEGENEK BELÉPNI TILOS! . a tetőcserepeket elmozdította helyükről a szél. Ő ült Marshall mellett. .Itt voltak. az ablakok betörten éktelenkedtek. . hogy közel s távol nincs más ember rajtuk kívül. Abby Grayson és Ben Cole a hátsó ülésről nézte a lehangoló látványt. és hámlott. pontosan az autó hűtőrácsa fölött: MAGÁNTERÜLET.Egyébként hogy kerültetek ide? . Az ajtó be volt csukva. Úgy tűnt. csak választanunk kell. Ennek a nyílt térnek a legtávolabbi végében állt az öreg csűr. a fiatalkorú bűnöző .

hogy megpróbálj bosszút állni Mulliganen vagy más rendőrökön. amíg a szeme hozzászokik a homályhoz. Marshall megvárta.Mutasd meg nekünk. mert néhányan errefelé néztek. . Teljesen simának tűnt .Láttam! Itt voltak! . . . amelyen keresztül ezt mind láttátok? Kyle a csűr oldala felé mutatott. Ujjával a padló felé mutatott. A nappali világosság tisztán beszűrődött néhány laza deszka közötti két nagy résen keresztül. Marshall kívülről odament a repedésekhez. Azoknak az arcát láttam. . .Odasétáltak az ajtóhoz.Oké .Nem. De éppen elég okod lehet arra. és vér volt rajta. csikorgó hanggal nyílt ki. Ben az ujjaival beletúrt a porba.Nem beszélve arról.Ide volt rajzolva a porba egy nagy kör. A tágas csűrben hideg volt és sötét. hogy kiket láttál? . .Ott van. hogy eltűnjünk innen. . ahol Kyle szavai szerint az oltár állt.Egy szóval se mondtam. . hogy nem hiszünk neked. Fekete köntöst meg csuklyát viseltek.Igen. ahol felfedezett néhány barna foltot. akik felém fordultak.Kyle sértődötten és ingerülten viselkedett. hogy szeme egy vonalba kerüljön azokkal.Nem tudom. a fejükön pedig csuklyát.nyugtatta Marshall. mint egy oltár. Úgy nézett ki. leguggolt. . hogy csuklyát hordtak fejükön? . hogy később? . és a többiekkel együtt énekelt. .Akkor honnan tudod. Az ötágú csillag öt csúcsán is égett egy-egy gyertya. . . és mezítláb voltak. Kyle-ra néztek. hogy esetleg a munkádat próbálod ilyen módon visszaszerezni . és benézett a csűrbe. Marshall körülnézett a csűrben.Majd a hátsó fal felé mutatott. Semmi rendkívülit nem vettek észre. a közepén pedig egy nagy ötágú csillag.Azért. 305 . Elégedett volt: a réseken keresztül tisztán lehetett látni a kérdéses területet. Végül sikerült kivenniük a földes padlót. . csak port.Be is mentetek? Úgy értem. Sikerült felvennie néhány rögöt anélkül. Ben eközben azt a helyet vizsgálgatta.Azt mondod. hogy megnyugtassa a fiút. köntösben és csuklyában. aki ettől zavarba jött.Melyik az a repedés.Ott állt egy nagy pad.De hát ezt nem én találtam ki! Láttam Mulligant! Pont itt állt. és a kör mentén gyertyák égtek. Énekeltek meg kiabáltak.nem láttak ott mást. Alig vártuk. . valamennyien köntöst viseltek. Egyikük se lépett be. és védekezni kezdett: . A nagy ajtó hosszú.Marshall! Az újságíró odament hozzá. . dehogy.szólalt meg Abby. A kör körül itt álltak vagy húszan. hogy szétmorzsolódtak volna ujjai között. miért nem hisznek nekem! Marshall felemelte a kezét. hogy mit láttál! Kyle a csűr közepére lépett és körbefordult.

ő volt az! . hogy győzni akarnak egy tárgyalóteremben. .Na látja! . amelyeket rendkívüli elővigyázattal készített titokban. kecskeláb.Ez lehet.Ekkor Kyle-nak eszébe jutott még valami: . hogy egy nő haljon meg.adta meg a beszélgetés irányát Marshall.És ezt képzeljék el: valami állatnak a lábait rakták a kör közepére. Egy nagy ezüstkupából.Kecskeszőr .Szóval a keresztényeket akarták legyőzni? .Beszélj arról a vérről. . ezt kiabálták jó hangosan. . Kyle látta a többiek arcán.Valószínűleg egy kecskének a lábai lehettek.Miféle nő? . Az a nő.figyelmeztette Marshall. .Beszélj nekünk azokról a lábakról! . Itt állt.Megitták egy nagy kupából. Mintát veszek belőle.kérdezte Marshall. aki a vezető lehetett.Ben! Ben leguggolt. hogy ez a mondat betalált.Ööö. hogy ezzel végre sikerült hatást gyakorolnia kísérőire.Megint eszébe jutott valami: . Érdekelte őket ez a dolog. de most emlékezett rá. hogy: ööö. .Ez a nő vezette azt az egész dolgot? 306 .Meglátott valamit. „Szenvedjenek vereséget a keresztények!” Aztán ivott a kupából.Ne nyúlj hozzá! . hogy vér.Honnan tudod. . Körbeadták. levette a csuklyáját. hogy jobban lássa.Mit csináltak vele? .kérte Marshall.Az a nő mondta.Nem mondták a nevét? A név nem mondott Kyle-nak semmit akkor este. Marshall a dzsekije zsebébe nyúlt. és mindenki ivott belőle. hogy vér volt? . . és valami olyasmit mondott. teleobjektív segítségével. nehogy szétrúgja a port a lába előtt.És valami nőt is el akartak kapni? . Odatartotta Kyle elé Claire Johanson fényképét. És itt van valami szőr. Ez is vér. úgyhogy láttam őt.Az volt.. és hogy jöjjön csapás a keresztényekre. ..Hát.Ja.Láttad közülük valakinek az arcát? . . Azt mondta. hogy hallotta. a vezetőjük.Igen. Sally Death Row vagy valami ilyesmi.Igen. Itt voltak X alakban keresztbe téve.bátorodott fel Kyle. és mondtak valamit egy tárgyalóteremről. amit láttál! . .Ezt nézzék! . Mindenki ivott belőle. . . és továbbadta. . gondolom. . . .Igen! Igen. . Kyle nyugtázhatta. Marshall néhány fényképet húzott elő. . . ..Igen.Hát persze.állapította meg Kyle. Hogan és Cole halálosan komolyan nézett rá. és finoman visszafogta Kyle-t. . .

és azt mondja nekem.Van valami elképzelésed arról.Közvetlenül Mulligantől jobbra állt. mintha egy fogadalmat akarna tenni.Nem. hogy kirúghassanak? . .Kyle. Cole tudja. nem hittek neked? . Utána néhányszor nagyon csúnyán nézett rám. . Abby azonban tiltakozott: .Igen.tette hozzá együttérzően Ben.. vagy pedig megtanít kesztyűbe dudálni. Marshall most John Schmidt fényképét mutatta meg Kyle-nak. Ez nagyon fontos. . én nem fogom továbbadni a rendőröknek.De hát Donna majdnem olyan régen dolgozik a gyárban. aztán meg bumm! Ő mondta. . Egyszerűen csak tudnom kell.Igen! Ő is itt volt! Marshall becsúsztatta a többi felvétel közé a nővérének a fényképét. biztos. . Honnan szedte ezeket a képeket? Marshall eltette a fotókat. Az öregem megölne ezért.Utána meg Mulligan bejön a gyárba. én elhiszem. ha jól viselkedem és „okosan döntök”.Nem. Ugye milyen ügyes? . . Mr. 307 .Nem.Eltalálta.És mivel ismerték a múltadat. esküszöm. Leonard Jackson. mert eszébe jutott egy hasonló történet. aztán megtalálták ott a füvet.Itt volt! . én nem vagyok rendőr. azt hiszem. Woodardot nem láttam. hogy ki tette oda? . az általános iskola igazgatója. Bruce Woodard. nem. hogy ő találta ki ezt az egészet. hogy ez alkalommal elenged.Eltalálta.vágott közbe Abby. . hogy csak megrendezték a dolgot. hogy időnként volt nálam fű. . Láttam őt. .Szóval azt mondod. hogy nem. és ő ezt tudja! Ezért rúgtak ki. hogy mit értett ez alatt: vagy befogom a számat. Nem tudom elhinni.Nem.Ööö. hogy őszintén beszéltél. és bármit mondasz nekem. hogy ő ki tudna találni egy ilyen piszkos trükköt.. Tudom. Marshall Benre pillantott. mit gondol? Láttam őt itt. . Figyelj ide. .Mégis. vittél be a gyárba marihuánát? Kyle felemelte a kezét. . hogy mondd meg nekem az igazat: amikor a Bergen Ajtógyárban dolgoztál.. Én nem tettem marihuánát a szekrényembe. Ezt a nőt még soha nem láttam. a rendőr.állította kitartóan Kyle. mint én. ezenkívül borzasztóan kell nekem az a munka. hogy át kell kutatnia a szekrényemet. . Irene Bledsoe képe következett. de a gyárba nem vittem be. amikor marihuánát találtak valakinek a szekrényében. Azt akarom. hogy nem. .Majd keserűen folytatta: . és miután eljárt erről a szám az ebédlőben.

amelyet ügyesen elrejtett a fák között a Snyder folyó hídjának nyugati végénél. . Mit tehetek értetek? Ben a Buick vezetőjére nézett. Egy jóképű. és mindig kellemetlen érzései támadtak vele kapcsolatban. hogy Ben mindent tud a munkájáról.Helló. és aki a Jó Pásztor Közösségi Gyülekezet megbecsült tagja! *** Csütörtök délután Leonard Jackson rendőrt nem szívesen látott vendégek keresték fel.. Mulligan őrmester és. .mondta Ben. Jackson! .Szeretnénk váltani veled néhány szót . John Schmidt. Gyorshajtókra vadászott. Ki az ördög lehet az? Leonard úgy érezte. Kyle neheztelt Marshall tétovázása miatt. . aki Kyle művezetője a Bergen Ajtógyárban.És Donna Hemphile.Nem.Akkor túl is szárnyaltad az előírt számot! . .Hát. hogy szolgálatban vagyok. és nem érdemes blöffölni. . jól haladok vele. még nem találkoztam vele. fekete bőrű férfi tekerte le a jobb oldali első ülés melletti ablakot. úgy néz ki. .. és ez a nap nagyban hozzájárult az előírt kvóta teljesítéséhez. Leonard. amikor váratlanul.Hogy állsz a kvótáddal? Leonard hirtelen ráeszmélt. Ezt egy szent hely megszentségtelenítésének tekintette. hogy letámadták.Itt volt! Esküszöm! Marshall befejezte a mondatát: . .Jó napot! .Mi lenne. *** 308 .Szóval. . minden előjel nélkül egy nagy barna Buick kanyarodott le az útról a fák közé.. ha tartanál egy rövid szünetet egy kis megbeszélés kedvéért? ... azt hiszem. Tizenkettőnél tartok.mosolygott Ben elismerően.szólt közbe Marshall.Találkoztál már Marshall Hogannel? Leonard már látta őt a városban. .Az a helyzet.. és pontosan mellette állt meg.üdvözölte őt Marshall. . . hogy van itt egy igazi kis klubunk: Claire Johanson.Jó napot. Riadóautójában ült. . .Ígérem. hogy mennek a dolgok? Ben Cole! Leonard megpróbált barátságosan viselkedni.. Mr.Marshall végiggondolta mindezt.Egészen jól.. hogy érdekesnek fogja találni .

. hogy sikerül őt megfélemlíteniük és szóra bírniuk! A negyedik ezt mondta: . hogy Hogan és Cole hamarosan sarokba szorítja Jackson rendőrt! A harmadik démon levegő után kapkodott ettől a hírtől. pikkelyes láb fenéken billentette.Nekem azt kell jelentenem. és lehetséges..Egy karmos. Mindegyikük sürgős üzenetet hozott Pusztító számára. uram és parancsolóm! .Mi lett ebből az ígéretedből? .Meglesz! 309 . . foszlányokra szaggattátok volna.ordította Strongman. hogy Mark Howard pásztornak sikerült lelepleznie a gyülekezetében támadt szakadás gyökereit. szétforgácsoltuk! . avas lélegzetétől sárgára vált a levegő. vagy lemészároltátok volna azokat az embereket! .Semmi ilyesmit nem engedtem meg! . Hirtelen megremegett a föld a Strongman odújából hallatszó ordítástól. Csak rohangált fel és alá.Nekem azt kell jelentenem. karjaival pedig eltakarta fejét és arcát.Az alkalmas pillanatra vártam.Nekem azt kell jelentenem.Azt mondtad. Strongman nem tűrte az ellenkezést. tokája lötyögött..Tal és hordái egyre gyengülnek! durr! Egy hatalmas ököl jól nyakon vágta.. .. AÚÚÚ! . . .üvöltötte Strongman.egy ilyen agresszív lépés csak tovább fokozta volna Strongman dühét. . Pusztító nem merte előhúzni kardját . hogy újból fel fogják keresni Joey Parnellt.próbálta Pusztító Strongman ordítását túlkiabálni. te meg átengedted őt az ellenségnek! .... tehetetlen. összezúztátok. hogy Sally Roe.Lusta. és az ellenség most gyógyítja az általunk okozott károkat! Az ötödik így szólt: . . szárnyaival hevesen és kétségbeesetten csapkodott. A második hírnök bólintott. és eldörmögte a sajátját: .Nekem azt kell jelentenem. és hozzátette: . A jelek szerint Pusztító és Strongman már tudott erről. és akkor majd elkapjuk. .Strongman térde a gyomrát találta el.A miénk volt.Szétforgácsoltátok. .Nekem azt kell jelentenem. ahelyett hogy feldaraboltátok. Kardjának lapjával hatalmas ütést mért Pusztító fejére.vágott vissza Pusztító. mint a túlérett gyümölcs a fáról. hogy a Törött Nyírfán rés támadt! .Amint már megpróbáltam ezt neked elmondani. . vak idióta! . Strongman kardjával hadonászva és öklét rázva üldözte őt. hogy tönkreteszed Tal imafedezetét! .Hamarosan úgy fognak lehullani a lányról. .Summitban öt démoni hírnök gyűlt össze Strongman sötét és dohos titkos hivatala előtt.Megtért! .Ő a miénk.mondta az első hírnök a társainak. . szája habzott a dühtől..

.Nem. szárnyainak és kardjának hirtelen mozdulatával kihajította Pusztítót a szobából. mintha tonnányi föld szakadt volna rá. de nem adom meg magam! . Baálom! Odament a Kereszthez.. Annyira rámnehezedtek a bűneim. ahogyan az kétezer évvel ezelőtt ott állhatott azon a csupasz. amivel megpróbálhattam volna arra késztetni Őt. amivel rá tudtam volna erre venni. ámbár kissé halkabban. amit cserébe felkínálhattam volna.JÁÁÁÁÁ! . és az ki is fog bontakozni! Ha mindenkit le is győz a Bárány vére . 310 .jelentette ki ismét Pusztító.Miféle üzenetet? Megmondták neki.engem nem! Meg fogom azt taposni.Van egy tervem. akik még mindig ott várakoztak rá. Valamennyiüket darabokra aprította. hogy elrothadjon a saját bűneiben! .. Strongman szorítása nem gyengült.ordította Strongman. Baál! . sárgán izzó szemgolyóik szinte összeértek.. hogy bocsásson meg nekem. amely mozdulatlanságra kényszerítette Pusztítót.De akkor is el tudjuk őt kapni.. amelytől csak homályosan láthatták egymás arcát. Nem volt semmim. Meghajoltak előtte . . Tom. . a büszkeségem. te pancser szellem! Mutasd meg. és Strongman úgy odaszorította. és úgy nyújtottam ki a kezem e durván ácsolt gerenda felé. Hogyan írhatnám le. hogy életben maradjak.szemben álltak egymással. a döntéseim.harsogta Strongman. . Csak feküdtem. és megragadtam. és egy szikraeső kíséretében elhárította a borotvaéles penge csapását..mihelyt sikerült kimászniuk alóla. . az énem.Ezt ne merészeld előttem még egyszer kimondani! . hogy megfelelsz annak a hetvenkedő névnek. meghátrálni! ..Különben saját kezűleg foglak megetetni téged az angyalokkal. apró darabokban! Strongman karjának. mint egy fuldokló ember a mentőöv felé. kardja hosszú. amit felajánlhattam volna neki. Az ütés ereje nekivágta a falnak.. keresztülgázolok rajta. karmazsinszínű fénycsíkot húzott.Tudom. Szemtől. . Pusztító azonnal kirántotta kardját.. mit is éltem át? Nem tudom szavakba foglalni azt az élményt: semmim sem volt. kénes leheletük bűzös felhőben keveredett össze.Megteszed! . szabad vagyok. hogy el fogjuk kapni a lányt! . . magányos kis dombon.parancsolta végül mély. .NEEEEM! . . csak saját magam. .Strongman rettenetes dühvel lesújtott. ziháló hangon. hogy moccanni se tudtam.Már nincsenek bűnei.. Olyan tisztán látom a keresztet.ismételte meg Pusztító. DURR! Strongman hatalmas ütést mért rá az összehajtott szárnyával.Azt akarom látni. megtámadom és eltemetem. nem csökkentette azt az erőt. megvallottam mindent. és ő nekibukfencezett annak az öt hírnöknek.Üzenetet hoztunk neked. hogy az a lány elpusztult. fogunk. és minden egyes szavával egy időben egy tüzes ívet rajzolt kardjának gyors mozdulatával a levegőbe. és arcra borultam előtte. amit viselsz! Rombold le az őt körülvevő védőfalat! Intézd el..

hogy mi is történt. aztán megkönnyebbültem. Mert az én igám gyönyörűséges. és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Meg akarom ismerni még jobban ezt a Jézust. miután felfogtam. és én megnyugosztlak titeket. akik megfáradtatok és megterheltettetek. De még csak éppen most ismerkedtünk meg. a leggyengébb szellő is el tudna fújni. aki megváltott engem. Amikor végre fel tudtam emelni a fejem. Annyira könnyűnek éreztem magam. megláttam megállapodásunk pecsétjét: a gerendáról lecsorgó vért. Szabad vagyok! Jézus megváltott engem! Még soha nem éreztem magam ilyen nagyszerűen! Olyan vagyok most. micsoda fájdalmas gondolat! De valójában. eksztázisba estem! Isten elfogadta azt. és tanuljátok meg tőlem. ha őszinte akarok lenni. Jegyzetfüzete mellett egy Biblia feküdt. fejezeténél volt kinyitva: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan. milyen érzés szabadnak lenni. Máté evangéliumának 11. esendő és akaratos Sally Beth Roe. amely tócsába gyűlt a földön. és az én terhem könnyű. a szánalmas. hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. amint az eltávozott. Elismertem. A fizetség! Micsoda hátborzongató látvány. Vegyétek föl magatokra az én igámat.” 311 . Sally letette tollát motelszobájának kis íróasztalára. majd pedig. hogy az vagyok. az Isten Fia. valamilyen módon érzékeltem. Még mindig remegett. Először borzasztóan meglepődtem. mint saját magam. hogy azt hittem. Levette a szívemről a terhet: éreztem. amint lement rólam. és odarohantam a Kereszthez. mint aminek Ő mindig is látott engem. aki rabszolgaként született és soha nem is tudta. amit felajánlottam neki . éppen most vásárolt meg. mint a felszabadított rabszolga. amit Jézus. és elfogadott.De Ő elfogadott engem. nagyon is megfelel annak. és kitörölt néhány könnycseppet a szeméből.ez pedig nem más.

Igen.Egy olyan forrásból tudjuk. Az ajtó nem csukódott be. . Mulligan alkut kötött magával: hamisítsa meg az idegen nő halálának az okát. akit. Tökéletesen emlékszem a részletekre. Maga alkut kötött Mulligannel. és nem is óhajtott velük csevegni. mintha már évek óta erre készült volna: .válaszolta Marshall. hogy hangjában érződött a feszültség az ügy rendkívüli fontossága miatt: . köszönöm .kérdezte Marshall..Üljünk le az ebédlőben! . hogy véget vessünk ennek? Parnell egy pillanatig hallgatott. amely nagyon közel áll a Bacon’s Corner-i rendőrséghez. . és Mulligan az ön nyomára bukkant. és keresztülvezette őket a házon. A tompa. mindent elmondtam neki. mi egyebet tehetne. .. Sötét hajú. erős testalkatú nő volt. és azzal zsarolja.javasolta Parnell. egy hajléktalan. majd szélesre tárta előttük az ajtót. Marshall gyorsan folytatta: . amelyben az áldozat egy olyan nő volt. Holtan találták a Snyder folyó menti erdőben. Maga akkor egy gyilkossági ügyön dolgozott. Mint általában..kérdezte a nő automatikusan. vagy segít nekünk abban. és azóta ki van neki szolgáltatva. Leültek a nagy asztal körül. . ugye? Az ajtó egy kicsivel jobban kinyílt. mivel annyira el akartam felejteni. komor világítás mintha illett volna Parnell hangulatához: megviseltnek és fáradtnak tűnt. egyedülálló csavargó. mint a férje. mert el sem tudta képzelni. Minden további nógatás vagy kérdés nélkül beszélni kezdett. ööö. . . a megyei halottkémet.Honnan tudnak maguk erről? . mielőtt valaki meglátná magukat! Parnell mögött ott állt a felesége. és ne is jöjjenek vissza! . Szabadon beszélhetünk előtte.Az az átutazó egy Louise Barnes nevű.Kérnek egy kávét? .Mulligan a markában tartja magát.Ő Carol. fölöttük halványan világított a csillár.Jöjjenek be.. mintegy hat mérföldnyire északra Bacon’s Cornertől. Ben is elfogadta. .Tudomása van arról a cserbenhagyásos gázolásról.Az ajtó kezdett becsukódni. . . aki csak átutazóban járt erre.Elgázolt egy középiskolás lányt.Mit akarnak tőlem? Marshall megpróbált együttérzően beszélni annak ellenére. . ugye? .Tűnjenek el innen. 312 . harminckét éves nő volt. Kelly Otisnak hívtak.Meddig akarja ezt még folytatni? Egész hátralevő életében az ő bábjuk akar maradni. és éppen olyan feszültnek látszott.36 Marshall és Ben aznap este westhaveni otthonában találta Joey Parnellt. mintha erejének vége felé járt volna. . Eddig nem tévedtem. most sem örült nekik. és akkor ő is elejti a cserbenhagyási ügyet.szólt ki a résnyire kinyitott ajtó mögül.

egy fának az ágán lógott. hogy vannak. és elfelejtkeznek róluk. és elővett egy iratgyűjtőt. és a halál okaként balesetet írtam be a jelentésembe. Ez egy titkos elnevezés.Kik vagy mik ők? Parnell szekrényébe nyúlt.Ha tudni akarják. hogy meg tudjam állapítani: megsérült ugyan. ami soha nem fog kiderülni. elgázoltam. ha a kedvükben akarok járni. amit eltitkoltam. Hat telefonszámból választhatnék.Tudniuk kell. . Csupán annyira lassítottam le. milyen a politikai élet. Kapcsolatban állnak sok száz más ilyen csoporttal.. és tudják. és így is történt. egyre jobban és jobban az uralmuk alá kerültem. hogy összeszedje gondolatait. hogy senkinek sem fognak hiányozni. leült a férje mellé. de ennek a részleteibe nem akarok belemenni. Néhány ember odarohant. mert a vadászok rábukkantak a tetemre. . hogy ez az eset kettétörje a karrieremet. Jelenleg így állnak a dolgok. gyorsan elintéztem. Én.Szünetet tartott.kérdezte Marshall.... Éppen akkor kaptam meg a halottkémi állást. így hívják saját magukat. hogy egyetlen szót is szólt volna. és biztos vagyok benne. arcára kiült a fájdalom. de életben van. ha módosítom megállapításomat. Elmenekültem onnan. belekeveredtem abba a balesetbe a középiskola közelében. teljesen kivéreztetve. A dolog másik oldala azonban az. és arról. és nem jelentem a halál valós okát. Csak akkor vettem észre azt a Kelly Otis nevű lányt. Reméltem. és uralmat vegyen érzelmei fölött. Tudtam. hogy megfelelő teljesítményt kell nyújtanom. .És ők a felelősek ezekért a rituális gyilkosságokért? Parnell a falon függő telefonra pillantott. eltemeti az egészet. hogy Mulligan őrmester és a barátai szemmel fognak engem tartani. hogy még nagyon sok történt. hogy a halál oka gyilkosság. . és ő ekkor ajánlotta fel. Ismeretlen emberek.Elfogadtam az ajánlatot. Parnell az asztalra meredt. Azóta három újabb rituális gyilkosságról tudok. és minden egyes gyilkossággal. Megkaptam a nő maradványait. . de erre már nem maradhatott idejük. akik velem kapcsolatban intézhetnének el egy ilyen telefonhívást. amit életemben valaha is hoztam. Arra számítottam. De én tudtam.. amikor a fák közül lelépett az úttestre. hogy félreteszi a cserbenhagyásos gázolás ügyét. de ő Louise Barnes holtteste felől érdeklődött.Kik ezek az emberek? . hogy én most felvehetném azt a telefont. és kezét összekulcsolta rajta. hogyan nevezzék őket. De akkor. hogy mit állapítottam meg róla. melyet általában megfélemlítés által gyakorolnak. és anélkül. Ez minden valószínűség szerint meg is 313 . milyen törékeny lehet az ember hírneve. akkor használják a Törött Nyírfa kifejezést. rituális gyilkosság történt. És ezek az emberek együttesen elképesztő hatalmat képviselnek. Természetesen azt állapítottam meg. én nem engedhettem meg. hogy egy bizarr. miközben hazafelé tartottam. kezét férje karjára tette. valószínűleg szökésben lévő bűnözők voltak. sátánisták. nevezze őket. ahogy akarja. Megmondtam neki. és véletlen baleset miatt bekövetkezett halálesetnek minősítettem. hogy a segítségére legyen. és négyszemközt beszéltünk egymással.. Nagyon sok jel utalt arra. . Carol behozta a kávét. amelyet átadtak nekem. Becsukva odatette maga elé. Ez volt a legrosszabb döntés. Másnap Mulligan őrmester bejött az irodámba. és elvégeztem a boncolást. hogy melyiket hívjam fel. és maguk huszonnégy órán belül halottak lennének. és. mint már tudják. Boszorkányok szövetsége. és én ugyanolyan gyorsan meghalnék. okkult gyakorlatokat folytató emberek. hogy a cserbenhagyással kapcsolatban fog nekem kérdéseket feltenni. szerte az országban. majd folytatta: . Az orgyilkosok valószínűleg el akarták tüntetni a holttestet. hanem szép csendben eltemetik őket.Holttestét a bokájánál fogva felakasztva találták meg. Azt a hármat.

Ben felismerte. Tudomásom szerint ő. Másodszor: ha ismerném őket.És az Élet Társaság nevű baráti kör tagjai? Ők is hozzájuk tartoznak? . A két férfi nagy érdeklődéssel tanulmányozta a fiatal.. . amit már úgyis tudnak: Mulligan őrmester már évek óta közéjük tartozik. és akiket keresnének. amit igazából tudni akarnak.Pontosan. ők tragikus balesetekben szoktak meghalni. nyomatékosan megrázta a fejét. nos.kérdezte Ben. kik tartoznak ehhez a csoporthoz? Parnell lassan.Igen. akiket ismernek. de végül válaszolt: . nyilvános nudizmus és perverz viselkedés. . . . és bűncselekményeinek listáját. hogy beszélgettem magukkal.És Donna Hemphile? .Végeztem egy kis magánnyomozást. és amit valójában el akarok maguknak mondani. de ki tudja ezt bizonyítani? . 314 . ki tartozik hozzájuk. akkor se mondanám meg. . ő is közéjük tartozik. valamint a helyi páholyból még néhány férfi nagyon könnyen rábukkan az átutazó emberekre. hogy öngyilkosságnak tüntetik fel. fekete hajú.érdeklődött Marshall. Ehhez a listához még azt is hozzátenném.Nyilvánvalóan nem Sally Roe .Azt hiszem. Az olyan emberek. prostitúció. annyira gondosan titkolják. . . hogy rituális gyilkosságok. ha rájönnének.Itt van.Ő is tagja a Törött Nyírfának? . Azokat a jószándékú embereket csak azért vonták bele az Élet Társaságba. Számomra teljesen világos. Ismeretlen és átutazóban lévő embereket használnak rituális áldozataikhoz. John Schmidttel? . pornográfia. Néha nagyon nehéz biztosan tudni. Fogalmuk sincs arról. Neve Alicia Von Bauer. . mint ahogy azt sem sejtik.Ők még csak nem is tudnak erről a dologról. hogy ez a Sally Roe-ügy egy újabb rituális gyilkosság. hogy az egésznek a magva a Törött Nyírfa.Igen. témát váltott. . . gyönyörű nőről készített rendőrségi fényképeket.állapította meg Parnell. . . sátánista. és kinyitotta az iratgyűjtőt.Meg tudja erősíteni Claire Johansont? Parnell tétovázott.ő a végrehajtó hatalom vezetője -. illetve gyilkossági kísérlet volt? . huszonhét éves.történne.Parnell mély lélegzetet vett. Csak azt erősíthetem meg. Megfigyelhetik az általa elkövetett bűntetteket: állatok megcsonkítása. hogy felhasználják és manipulálják őket. a Törött Nyírfa tagja.És mi a helyzet a barátjával. szívesen befogadták maguk közé. .Ezt a nőt találtuk holtan a kecskék karámjában.Szóval úgy gondolja. . és azt tervezték.. Parnell nyomatékosan megrázta a fejét. hogy vezetőik igazából miben is fáradoznak.Meg tudná nekünk mondani.Először is: nem ismerek mindenkit. Szétrakta az asztalon az iratgyűjtő tartalmát Marshall és Ben előtt. hogy halálát előre megrendezték.És maga így is jelentette az esetet. Mivel Mulligan olyan nagy hatalommal rendelkezik itt a városban .

és elmondta akkor. . és aminek nála kellett volna lennie. . hogy mit keressek. Cole. és Roe megszökött. Parnell. .Honnan tudja? Parnell halványan elmosolyodott.A lehető leggyorsabban elhamvaszttattuk. Mr. Mulligan felhívott. Marshall . ahol Roe lakott. . hogy Sally Roe vagy valaki más . .Ez egy nagy és hatalmas vakond.szólalt meg Ben. befolyásos. Rettentően kétségbeesett.állapította meg Ben. Úgy tűnt. . .érdeklődött Marshall. hogy Mulligan őrmestert félni láttam.Azt hiszem. . Mi a helyzet azokkal a nagy hatalommal rendelkező emberekkel. ami eltűnt? .Hol van most a holttest? . hogy azt feltételezzük: ez a gyilkossági kísérlet nem egyszerűen a Törött Nyírfa ügye. .Mivel ez volt a legelső alkalom.Egy aranygyűrű .legyőzte Alicia Von Bauert. De én nem találtam semmit. . Ezenkívül eltűnt tízezer dollár készpénzben.Mr. .Nekünk is ez az elméletünk . és csak arra tudok gondolni.Pontosan. hogy bevittük a holttestet. Mindketten ugyanarra gondoltak. ugye? . . Megtaláltam az olaj nyomait a holttest ujján. Azt mondanám. akikkel Claire Johanson és John Schmidt kapcsolatban áll? Nekik milyen hasznuk származott volna ebből? . Hátborzongató volt. és nagy hatalommal rendelkező embert keressenek.Azt ajánlom.Valaki étolaj segítségével lehúzta Von Bauer ujjáról.Én is megkérdeztem ezt magától. találtam-e személyes tárgyakat a holttesten.Valaki felbérelte őt .A bizonyítékok eltüntetése céljából.értett egyet vele Ben. mint az ő barátai a Törött Nyírfából. hogy alaposabban megszemlélhesse.emlékezett vissza Ben.És mi az. ami eltűnt. hogy nyomást gyakoroltak rá. Marshall és Ben egymásra pillantott. méghozzá egy sokkal hatalmasabb valaki. Felvette Alicia Von Bauer legutolsó fényképét. hogy a gyilkosságot egy magasabb pozícióban lévő személy rendelte el. Azt teszem.De kicsoda? Parnell megvonta a vállát.kérdezte Marshall. de feltette: . .válaszolta Parnell. .És elvégeztem egy előre nem látható kiegészítő szolgáltatást is: Sally Roe holttesteként azonosítottam Alicia Von Bauert. és azt akarta tudni. jó nyomon járnak. hogy választ kap-e a következő kérdésére. minden okunk megvan arra. hogy a dolog valahol nagyon elromlott. Valaki még a házat is átkutatta. . mi az.Parnell bólintott. 315 . mintha a mélyfekete szemek visszabámultak volna rá a képről. Biztos vagyok benne.Igen . amit mondanak nekem. hogy egy gazdag. Marshall nem tudta. De egyértelmű. Nem sokkal azután. .

tarthatnak egy titkos összejövetelt. Mindaddig. sejtései voltak. hogy a Nemzet Rendje nem több. egy olyan hatalmas lény. amikor meglátta a világ gonosz erőit. sőt kísérteties volt. értelmetlen ceremóniákat. Akkor tapasztalta ezt a félelmet. és ezen a beavatáson kapta meg a titkos Testvériségtől az Exetor nevet. Lynch irodájából elcsent névsorok negyedik kötetén könyökölt. utána pedig beugranak a kocsmába egy sörre és egy kis vagánykodásra. Láthatatlan angyali őrök vették őt körül. Mint a korábban átolvasott 167 oldal. az sokkal inkább egy sárkány. A jobb oldali hasábból lehetett megtudni ezeknek a személyeknek az igazi nevét. Annak a gyűrűnek a belső oldalára volt belevésve. Egy vakond? Ez az analógia hirtelen elégtelennek bizonyult. amelyeket vagy ez. amit évekkel korábban Ashtonban érzett utoljára. oldalon: A Beavatottak 168. aki ezt a címet viselte. hogy nyitva maradjon a 68. a szó kezdett értelmet nyerni. Legnagyobb részben furcsa. és órákon keresztül ezeket böngészte. de ezeket nagyon is valószínűnek tartotta. amelyek közül sok ismerősnek is tűnt. kitátotta fölötte a száját. Az Exetor először csak egy titokzatos szónak tűnt a számára. valami titkos társaság vagy klub. amelyek szét akarták őt morzsolni. James Everett Bardine. Marochia. A negyedik kötetre. ez az oldal is felsorolta a Nemzet Rendjének új tagjait. hogy ráessen. összeroppantsa. alattomos és rafinált szörnyeteg volt. 316 . Amit Marshall érzékelt. amíg el nem lopta. és ellenségeinek szeme elől még mindig elrejtőzve. kezet szorítatnak egymással. vagy Pendorrot. vagy a másik három kötet tartalmazott. ahol a jó fiúk összegyűlhetnek. a kilencedik helyen szerepelt a tizenöt név között. amelybe belevésték titkos nevét.Marshall nem fűzött ehhez megjegyzést. James Bardine! Tizenkét évvel azelőtt avatták őt be tizennégy másik férfival együtt a Nemzet Szent Rendjébe. amelynek kedvéért több évnek a névsorát végigolvasta: Exetor. Csak megérzései. rátett egy másikat. oldalát. De amikor végigolvasta a névsorok negyedik kötetének 68. amit az orgyilkos ujjáról húzott le. Mindez nagyon hatásos. mint egy páholy. a falakat a padlótól a mennyezetig beborító könyvespolcok között ült. mulatságos kalapokat viselnek és furcsa szertartásokat mutatnak be. amelynek során fogadalmakat tesznek. Pillanatnyilag ezek az oldalak kötötték le Sally figyelmét. akiket egy adott évben vettek fel. Egy súlyos kötetet. Lehetséges. A Samuel W. Mind a négy kötet körülbelül kétszáz oldal tett ki. Váratlanul elárasztotta őt egy bizsergető félelem. mint Isenstar. a jobb oldali hasábban állt annak a férfinak az igazi neve. titkos rituálékat és beavatási szertartásokat. ezoterikus. egy sötét. Az Exetor névvel szemben. és át nem tanulmányozta a névjegyzékeket. *** Sally Roe Bacon’s Cornertől távol. mindkettőben tizenöt név állt egymás alatt. amelynek teljes címe ez volt: A történet folytatása és a Nemzet Királyi és Szent Rendje tagjainak névsora. Testvérisége. Mindegyik kötetből legalább ötven oldalt a tagság névsora foglalt le. a Nemzeti ügyvédi kamarák ügyvédeinek névsorát lapozgatta. A bal oldali oszlop alsó harmadánál Sally megtalálta azt a nevet. Szinte minden városban akad egy páholy vagy valamiféle titkos rend. ezoterikus neveket tartalmazott. Az Exetor egy titkos névként vagy címként szolgálhatott. A bal oldali hasáb olyan bizarr. egy testvériségi szervezet. amit éppen tanulmányozott. ez a véset semmit sem jelentett a számára. A lap két hasábra volt osztva. és mint egy satu. amely betöltötte az eget. és egyáltalán nem illett gúnyolódni rajta. és a közösség gyűrűjét. találkozók leírásait és társasági alapszabályokat tartalmaztak. Henderson belvárosának könyvtárában.

Mark meglátta Donnát a fülke üvegfalán keresztül. hogy ez kié volt.. a „B” kezdőbetűs részre szűkítette le kutatásait az Ügyvédi kamarák szövetségének név. James Bardine az ASzJE tagja. Az ASzJE indította el az iskola elleni pert. félreugrott a futószalag kampóin lengedező ajtók elől. Donna Hemphile a forgószékén ülve elfordult az íróasztalától. Bardetti.. és hozott közös nevezőre.. csiszoltak vagy mozgattak.Helló. A Nemzet Rendje szigorúan férfiak szervezete... De ki az ördög lehetett az a feketébe öltözött pokoli nőszemély? *** Mark Howard pásztor péntek reggel keresztülnyomakodott a zajos.. . Barden. mert ezt alaposabban végig kellett gondolnia.. egy másik titkos nevet viselt: Gawaine . Barclyde. Farnsworth és McCutcheonnak dolgozott. Hogy kerül a képbe ez a nő? És egyáltalán. Ezek az ügyvédek valamennyien az Amerikai Személyiségi Jogok Egyesületének tagjai közé tartoztak. Ez vajon azt jelenti. A Sally birtokában lévő másik gyűrű.de azt már tudta. amelyeket éppen akkor fektettek egymásra. . Lynch nevét . legalábbis ami ezt a társaságot illeti. akik hatalommal rendelkeztek. Testvériségének névsorában megtalálta Samuel W. hogy igen. A Beavatottak 129. Barcliff.. A gyilkos Bardine gyűrűjét viselte.ötvenegy évvel azelőtt avatták őt be a Nemzet Rendjébe. Talán az a tény terelte ebbe az irányba a gondolatait. James Everett Bardine. Santinelli. hogy a Nemzet Rendje tagjainak sorában nem szerepeltek hétköznapi átlagemberek. és kopogott az ajtón.olyanok. Az biztos. és kezet nyújtott.. jöjjön be! Mark belépett. hogy figyelmesen végig fogja olvasni a többi nevet is. hanem kizárólag bankárok. Odament. hogy írhasson Tomnak. tehát aktuálisnak számított.. ki ez a Bardine? Talán a Bacon’s Cornert felkavaró per miatt gondolt arra Sally. Kicsit emeltebb hangon lefolytatott egy rövid beszélgetést egy művezetővel.. Sok ismert nevet gyűjtött össze. ügyvédek és államférfiak . Megvan! Ez az ember ügyvéd! A listát abban az évben adták ki. Mark! Ez aztán a meglepetés! Mi szél hozott erre? Marknak nem volt ideje nyájas csevegésre vagy mellébeszélésre. Sally hátradőlt. üzletemberek.De a Nemzet Rendje túlment ezeken a dolgokon.és címtárában.harmincnégy évvel ezelőtt avatták be a Bentmore Egyetem végzős hallgatójaként. Gyorsan megtalálta ezt a nevet. Testvérisége névsorában: Owen Jefferson Bennett . átbújt azok között. de Sallyt pillanatnyilag mindenekelőtt James Everett Bardine neve foglalkoztatta. aki útba igazította őt Donna Hemphile. A jó öreg Owen! Milyen sok mindenről nem beszélt neki soha! Mindez persze lenyűgözően hatott. és közeledett a megoldáshoz. Bardine. hogy az ASzJE és az életére törő orgyilkos kapcsolatban áll egymással? Sally úgy gondolta. hogy Bardine esetleg ügyvéd lehet. a minőségellenőr kis irodája felé.. és a jelek szerint még mindig őrzi és dédelgeti a Közösség Gyűrűjét. Védőszemüveget és fülvédőt viselt. Alig várta. mégis egy női orgyilkos viselte Bardine gyűrűjét. sokféle tevékenységtől nyüzsgő Bergen Ajtógyáron. az Evans. tanárok.Igen. amelyet tíz évre elrejtett az ablakpárkány téglája alatt Fairwoodban. a hetedik helyen szerepelt a Beavatottak 146. Bardine egy nagy chicagói ügyvédi irodának. és beszámolhasson neki erről. Bárhogy is volt. 317 .

Nagyon komoly dolgok miatt jöttem. és leült Donnával szemben.Nem. milyen jellegű problémáink vannak a gyülekezetben.Igen.Donna csak ült és figyelt. mivel Tom és Mrs. hogy Ed és Judy Waring még mindig ugyanolyan mogorván viselkedik. Mark fejest ugrott a dolgok sűrűjébe: ... . . mert megcsaltam. 318 .Mark szünetet tartott. hogy Tom súlyos problémával küzd. nagyszerűen sikerült ez az alkalom. nagyon kemény a helyzet .Szerda este óta szaladgálok fel és alá a városban. és ezért járatja őt mindig hosszú ujjú ruhában? Donna ezen csak nevetett. hogy házassági problémáim vannak Cathyvel. . és egy órát veled tölthetek.Nem. hogy Tom Harris rendszeresen veri leányát. Ruthot. hogy Donna rendkívül kurta válaszaiban ott bujkál egy fülsértő felhang. mióta feljelentettek minket. és szemmel látható hitetlenkedéssel rázta a fejét. Te is tudod.bólintott Donna. amit ők mondtak nekem. mielőtt az teljesen elsüllyedne. és egészen másról kezdett beszélni: .Mondtad-e Ed Waringnek.Rendben van.Nem. . . a Jessup és a Walroth családdal. Azt mondta.De meg akarok kérdezni tőled néhány dolgot. Úgy érzem magam. . és megrázta a fejét.Mondtad-e Andrea Jessupnak.Hadd tegyem fel nyíltan a kérdést: mondtad-e June Walrothnak azt. Te vagy az imalánc egyik láncszeme. . hogy rendbe hozzak néhány dolgot. mint az a tengerész. . ezek nekem soha nem jutottak volna az eszembe. Donna.Már beszéltem Mr. hogy majd valaki más elintézi azt az új szalagfűrészt. hogy ezt meg tudja emészteni. ugyanis deviáns szexuális magatartást tanúsít Cindy halála óta? . Donnának egy kis időbe telt. és azóta nem aludtam túl sokat.Hm! ..De végül sikerült összehoznom egy beszélgetést a Waring. aki a hajóján támadt lékeket próbálja betömködni. hogy lesz egy kis dolgom néhány perc múlva. Mark úgy érezte. Donna az órájára pillantott.Nem is akarsz mindehhez semmi megjegyzést fűzni? Donna csak mosolygott. . Úgy érzem. . a Walroth és a Waring család előtt szerepel. hogy visszatérnek közénk. Bergennel. Igaz. .Nos. és néhány évvel ezelőtt belementem egy szerelmi kalandba? Donna mosolygott. hogy az iskolának hatalmas adósságai vannak. . de végül hátradőlt a székén. Fields lopott az iskola pénzéből? .Nem. Foglalj helyet! Mark odagurította az irodában lévő másik széket. . de Jessupék és Walrothék lehet. és a neved a Jessup.Mondtad-e Judy Waringnek. és tudod. . az a helyzet.

Mit gondolsz. nem tudom. vasárnap reggel ment el Ben Cole a Potter-farmra. Történetesen Sally Roe kecskéjéről van szó. és otthagyott előtte két kecskelábat keresztbe téve. Donna egy kicsit feszült lett. hogy kivizsgálja egy kecske megölésének körülményeit. .Valaki még Kyle kutyáját is megölte. hallottam erről. és Mulligan kirúgta őt ezért.Mit mondhatnék. amit valakitől elkoboztak. És mi szerepel még a bűnlistámon? . és mind a négy lábát levágták. Gondolom. alkut kötött vele.Ez már önmagában véve is eléggé különösnek tűnt. és az autójának első ülésén hagyták. így történt. .Nahát! . ami tőle származik. Ezt szűrték le az eseményekből. Donna tágra nyitotta a szemét.Nos. és nem beszél bizonyos dolgokról. hogy Kyle szerint Mulligan volt az. Az állat teljesen ki volt véreztetve. ha befogja a száját. Ez talán valamiféle átkot vagy figyelmeztetést jelentett. . ismered a történetnek azt a verzióját. és állát a kezére támasztotta. utána meg feldobta őt? . Én a gyár szabályzatának megfelelően elbocsátottam őt.A dolognak ez a része már nem rám tartozik. van még valaki. Mark? Ezek az emberek nagy pletykafészkek.Gőzöm sincs. és nem indított ellene eljárást. Mark a nagyobb nyomaték kedvéért lassan ejtette ki a szavakat: . Mindenki ezzel jön. hogy vigyázzon magára.Kyle szerint Mulligan azt mondta neki. Talán ezzel akarták emlékeztetni őt arra.. gyerekes. igen. ha nem történik valami nagyon hasonló dolog nálunk a templomnál is. és lehet. mi az oka annak. Valaki a rendőrségen a szekrényébe dugott egy zacskó marihuánát. Ben Cole mesélte el nekem. Donna rákönyökölt íróasztalára. hogy megpróbál türelmesen elviselni egy tréfás kedvű. .. ugye? Hogy valaki becsempészett egy zacskó füvet a szekrényébe. Magától értetődik.Ó.Figyelj. mivel marihuánát találtak a szekrényében. túl nagy fantáziával megáldott pásztort. az a fiú. és neked nincs hozzá semmi közöd! Mark nem hátrált meg: . Hétfő reggel valaki kecskevért locsolt a bejárati ajtóra. hogy információik forrásaként valamennyien ugyanazt a személyt nevezték meg? A nő égnek emelte a kezét. és ebből nagyon sok minden igaznak bizonyult. ami itt az üzemben történik. nem tudom. amiket megtudott. hogy futni hagyja. Kitalálhatott volna valami eredetibb sztorit is. Viselkedése azt tükrözte.Én magam is hallottam már ilyen történetet. . ugye? .. De éppen az előző napon. 319 . Mark. aki nem is jár a gyülekezetünkbe: Kyle Krantz.Elmondott nekünk egy érdekes történetet. Talán neheztelnek rám valamiért. az az én dolgom. Mark folytatta: . aki bejött ide a gyárba. akit kedden kirúgtak a gyárból. Felvágták a hasát. hogy nem adtam volna hitelt Kyle szavainak.

Pletykák híresztelésével és megosztások létrehozásával próbálod szétrombolni a gyülekezetemet? A nő felnevetett. Mark kíméletlenül folytatta: . hogy Donna nem akar ehhez megjegyzést fűzni. a saját elmondása szerint.És egy meglehetősen vad történetetek . és két másik kecskelábat álltak körül. . . .ilyen terrorizáló és megfélemlítő taktikák használatára vetemedtetek. Ezenkívül kitaláltunk néhány hamis információt. bizarr. . Kyle barátja pontosan szétválogatta az igaz és a hamis részleteket. és nekem nincs ahhoz semmi közöm. hogy elnémítsátok azt a fiút.és talán te magad is .Belekeveredtél-e boszorkányságba vagy okkultizmusba? . De ami az én gyülekezetemmel történik.Ellenőriztük Kyle barátját is.. Claire Johansonnal és John Schmidttel együtt. azt mondtad. és meglehetősen alapos próbának vetettük őt alá. akik most valószínűleg Tom Harris és a gyülekezet legádázabb ellenségei. miközben szavaikkal megpróbálták előidézni a keresztények vereségét és Sally Roe halálát. . Donna egy szót sem szólt. hogy te is a tagja voltál annak a csoportnak. de Mark nem is várt erre. akik biztosan nem lehettek ott. és ha nem tartotok össze. és azt állítottuk. Undorító.És Kyle azt mondja. Megmutattuk neki azoknak az embereknek a fényképét. amiket láttunk és megtapasztaltunk.Nem . hogy Kyle mondta azt nekünk. hogy ami a gyárban történik. de ezek közé belekevertük néhány olyan ember fotóját is.Soha nem hallottam ezt a nevet. megitták ott egy kecskének a vérét. És ha esetleg nem tudnád. nehéz időket éltek most át. Meglehetősen bizarr történet. tragikus. Úgy gondolom.Donna. hogy a csűrben egy boszorkányszövetség bemutatott egy szertartást. különösen azóta. Mulligan őrmesterrel.válaszolta egyszerűen a nő. hogy téged is ott látott.. a boszorkányok vagy sátánisták vagy akárhogyan is nevezzük őket. az viszont énrám tartozik. nem annyira vad ez a történet. hanem folytatta: . mindazok után. Marknak váratlanul eszébe jutott egy kérdés: 320 . de szerintem most már letagadhatatlan. tehát hadd tegyem fel nyíltan a kérdést: Ott voltál szombat éjjel a Benson-farmon? . .Nos.Hm. hogy Mulligan . és nevetésének volt egy gúnyos felhangja. . szombat este egyik barátjával együtt kint járt a Benson-farmon. Hátradőlt. nem fogjátok túlélni. amelyik azt a szertartást elvégezte. az a te dolgod. és szemtanúja lett annak. .Mi van Sally Roe-val? .emlékeztette őt Donna. amiket átéltünk. akikről Kyle azt állította. hogy ott voltak. és meghökkentő szenvtelenséggel figyelte Mark szavait.Ezután Kyle.Nem.Természetesen nem. hogy két megbízható tanúnk van. Figyelj ide. Ez végre kiváltott egy rövid megjegyzést Donna Hemphile-ből: .Úgy tűnt.

. egy szigorú kinézetű. Bergen volt az. hogy Ben Cole felkeresi Abby Graysont itt a gyárban! Jelentetted ezt Mulligan őrmesternek? . aki elvette Tom gyerekeit? Tudatosan dolgozik ellenünk? Tom hírnevének akar ezzel ártani? Donna nevetett..Letette a kagylót.. . Bergen pillantását.Igazán sajnálom. Most azonnal látni akar. de Mr. . Nem maradt több kérdés közöttük. Kyle barátja. de. fel-alá járkált az irodában. Mr..Dehogynem. nem tudsz valami jól hazudni. Mark résnyire nyitotta az ajtót és bedugta a fejét. aki viszonozta pillantását. Szerintem Tom egy beteg ember. hogy spicliskedtem-e? . . türelmetlenül és szemmel láthatóan haragosan. Abby Grayson. .Nos.Donna. igen. végigmehetnék a bibliai mintán. Irene Bledsoe-val. Csak egy rövid pillantást vetett hátrafelé.Valóban nincs erre semmi szükség. amikor láttad.Igen? Rendben van. Mr.Az utolsó szóig igaz . . és végigsétált a folyosón. a hatvanas éveiben járó férfi.Úgy is lehet mondani. mi a véleményed? Valószínűleg nem éri még a fáradságot. .mondta Mark.Tudom .És mi a helyzet a gyermekvédelemnek azzal a munkatársával. ezt Bledsoe is látja.Úgy érted. Bergen azonnal odanézett. amint Donna Hemphile belép főnöke irodájába. és folytatta útját.Beszéljünk egy kicsit arról az alkalomról. Donna felvette. 321 . Mark! Hiszen te vettél fel engem a gyülekezet tagjai közé. Donna néhány lépésnyire követte. . Mark benézett az ablakon. gúnyos mosoly. miközben felemelkedett a székről. Bergen irodája félúton lehetett a műhely kijárata és Donna helyisége között. de látta. .Tudomásom szerint csak a munkáját végzi. . Mark bólintott. és gondolom. de csak annyi időre. . . . Billy és Marshall Hogan már egy jó ideje ott várakoztak..Igen. hogy mit csinál a saját rendőre? Mark Donnára nézett. Azonnal ott leszek. és megismételhetnénk ezt az egész beszélgetést. Megszólalt a telefon. .Eleget hallott. már nagyon várta őt. hozhatnék egy tanút.Igazából nem is ismerem Mulligant. Kiment az ajtón. majd becsukta az ajtót. ugye? Donna még mindig mosolygott. . Bergen. azzal a szociális munkással. A nő arcára megint kiült az a ravasz. Mi okom lett volna egy ilyen szokatlan dologra? Miért kellett volna megmondanom neki.mondta Mark. Kyle Krantz. hogy el tudja kapni Mr.

én meg azt sem tudtam. . valamennyien borotvaélen táncolunk. nehogy Debbie meghallja. Azt hiszem. .vagy kifejezetten megtévesztő .Nemcsak rólad van szó. és kijött a hátsó szobából.Felhívott Gordon Jeffenson. ez minden. Egyáltalán nem beszélt velem kedvesem. még magunkhoz is. amibe a saját hibámból csöppentem bele? Csilingelés! Hol lehet Debbie? . Biztos vagyok benne.Ne beszélj Hogannel! . 322 .Közeledik a szövetségi fellebbviteli bíróság előtti meghallgatás időpontja. A helyzetet mindketten kellemetlennek érezték. mi történt? . . amit tudsz! Lucy megpróbálta visszafogni a hangját. Megpróbált kitalálni egy biztonságos .Lucy az órára nézett. ha nem őrzöl meg minden információt. Egyre csak azt hajtogatta. . Ne aggódj emiatt! Csak maradj csendben. és a dolgok kezdenek kritikusra fordulni. Kattanás! A telefont letették! Rögtön. Nem. hogy megértettél.Egy szót se szólj se neki.utasította a valaha oly kedves barát. részint pedig halálra rémítette őt. . Elővigyázatosaknak kell lennünk. Az ügyfél Tom Harris volt. amely részint megzavarta munkájában. valószínűleg az utca túloldalán vásárol cukormentes rágógumit vagy valami ilyesmit. Túl sok információ tudódik ki. .Olyan hirtelen jött ez az egész. Claire Johanson. felrobbanok! . és ez romba döntheti ezt az ügyet. . és egy kicsit hátra is hőköltek. Claire nem válaszolt azonnal. hogy súlyos jogi problémáim lesznek. és mostantól kezdve mindent tarts magadban! Most mennem kell.Claire. és gyomra kis gombóccá zsugorodott össze.Hát ez nagyszerű! Most éppen pihenőideje van.Semmi sem történt! . amit te.És miért énhozzám jöttök ezzel? . Mindenkihez szigorúbban viszonyulunk. egyáltalán miről beszél.Az csak úgy tűnik.37 Lucy Brandonnek bizsergett a fejbőre. .. senkivel sem akarok beszélni! El akarok tűnni innen! De hova mehetnék? Hogyan tudnám megmagyarázni a lányomnak? Hogyan szabaduljak meg abból a problémából. Ez ma már a második ilyen telefonhívás volt. ha valami kiszivárog. se másnak azok közül az emberek közül! Nagyon szomorú következményei lehetnek rád nézve.. és ugyanazt mondta.Jövök! Összeszedte magát. megpróbált lehiggadni. most senkit sem akarok látni.gondolta Lucy.Ebbe beleőrülök. . egy dühöngő őrült lesz belőlem! Ezt nem tudom tovább elviselni! Csilingelés! Egy ügyfél van a pultnál. .választ.

. csak tehetetlenül bámult a nőre. elolvasta a rájuk írt címet. hogy mit is olvasott. és néhány csomagot helyezett Lucy elé.Erről nem beszélhetek. nem beszélhetünk erről.Szeretném ezt elküldeni a gyerekeimnek. Egész viselkedése is ezt tükrözte. igazán sajnálom! . ez így nem jó..Azt gondolja. aztán megint megfordította. és Ő megosztotta ezt a hatalmat az Ő népével. *** 323 . . Odasietett az ajtóhoz. . amit mondhatok. akik igazán hisznek benne. Lucy megpróbált a csomagokra koncentrálni.Igazán sajnálom a történteket . De Tom Harris nem tudott megszólalni. ne mind a hármat.suttogta remegő hangon. Most le kellene ezeket mérnie? Mind a hármat egyszerre tette rá a mérlegre. nincs harag. Lucy körülnézett. Ő maga a válasz..Azt hiszem. Kinyújtotta a kezét..Ó... hogy Amber megszállott? A kérdés nem véletlenül csúszott ki a száján. . . .szabadkozott Tom. . nem kell pont most.Nekem kell tudnom. Tom ennek ellenére meghallotta. hogy lefegyverezte és közszemlére tette őket. Ez minden.Ugye tudja. Én is. Nem. s csak egy rövid védekezésre tellett erejéből: . és magára hagyta Lucyt megválaszolatlan kérdéseivel.Ööö. . . és tétova mozdulatokkal piszkálta az ellensúlyokat. hogy erről nem beszélhetek? .Ki tudom önt szolgálni.Látott már megszállott embert? Tom visszavette a csomagokat. Lucy maga felé fordította a csomagokat. hogy bárcsak mindent elmondhatnék erről magának! Talán majd akkor. Az Övé minden hatalom fölöttük... ha vége lesz ennek a pernek! Én. Bár akart válaszolni. . Figyeljen ide. . Senki sem tartózkodott az előcsarnokban.Azt kívánom. A nő figyelt. A Biblia azt mondja. Levette a mérlegről a csomagokat. nem. A férfi szomorúan megrázta a fejét.. megint megfordította. aztán megint elolvasta. rendben? Majd később feladom ezeket.Úgy értem..Hát persze. és anélkül hogy felnézett volna. Egyszerűen nem bírt gondolkodni. Tom hátralépett a pulttól. hanem erőszakkal préselte ki magából a szavakat. . de nem jutott el a tudatáig. megpróbált megszólalni. Saját magam miatt. Tudni akarta. De figyeljen ide. Jézus Krisztus legyőzte a gonoszság szellemi erőit a kereszten. azokkal.. .Megértem.

és mindenhol díszes csillárokat és lámpákat lehetett látni. hogy megkérdőjelezték. Súlyos. Kezükben aktatáskákat. Mr. miközben kinyújtotta a kezét.válaszolta bágyadt.Mr. Kíván esetleg beszélni Mr. kényszerű mosollyal az ajkán. a végsőkig feszítették. uram. Köszönjük..méghozzá sok pénzt. Bardine meghalt? . akik képeseknek bizonyultak hathatósan támogatni vagy megbuktatni mindenkit.. A titkárnő letette a telefont. sárgarézzel kivert tölgyfa íróasztalnál dolgozott. Santinelli. nagyon sajnálom. Néhány héttel ezelőtt meghalt egy autóbalesetben. A titkárnő tétovázott. Bardine meghalt.szólalt meg egy női hang a vonal másik végén. köszönöm. és senki se zavarjon minket! .Igen.Jó napot! . Santinelli. ahol a tudás hatalmat biztosított. hogy valaki más befejezze.köszöntette a titkárnő. . a lambériával takart falak tizenkét láb magasra nyújtózkodtak.Viszonthallásra. Santinelli. A chicagói Evans. hogy átvegyen egy frissen legépelt levelet.mondta a titkárnő.. idősebb munkatársak sikert tükröző öltözetet viseltek. .Nem. . . de Mr. 324 . Mahoney-val.. Ez a hatalom és a jogi szakképzettség fellegvárát jelentette. Az elefántcsonttorony tetején. A bíróságokon megnyert perek szokásjogának és a jogi precedenseknek a cárai a jövőt készítették itt elő azáltal.Evans. elcsavarták. akik garantálni tudták valakinek a sikerét vagy a romlását. amennyire pénzük. Mr. az idő pedig pénzt . hogy ezt kell önnek mondanom. Ezeket a kiválasztottak irodáinak tartották. de személyazonosságukat titokban tartó látogatók járkáltak összeszorított szájjal és magasra emelt állal fel és alá a hatalmas termekben. . de nem. . . Santinelli! . . én magam is megdöbbentem e hír hallatán. hogy felhívta irodánkat..Ööö. Bardine főnökével? Talán ő tud önnek segíteni. Volt folyamatban lévő ügye vele? Elintézzük.Jól értettem. Farnswort és McCutcheon .Jó napot. Igazán sajnálom. sőt meghamisították és át is formálták a törvényeket a saját érdekeik szerint. sötétre festett. és visszament korszerű elektronikus írógépéhez. Agresszív jogsegédek. hogy ezt kell mondanom.Igen. hogy Mr. Hadd gondoljam előbb végig a dolgokat! . Farnsworth és McCutcheon Ügyvédi Iroda nem egyszerűen egy palota volt. szakmai jártasságuk. Azok dolgoztak itt. Valamennyiünket nagyon megrázott ez az eset itt a cégnél. Ne kapcsoljon be telefonhívást.Nagyon sajnálom. Az iroda padlóját vastag. A hölgy érthető módon megdöbbent a hír hallatán. süppedős szőnyeg borította. hogy befejezze egy levél legépelését. ügyiratokat vagy sárga dossziékat szorongattak.A következő fél órában egy különlegesen fontos megbeszélést fogok tartani.Ahogy kívánja. az épület felső szintjén hosszú léptekkel haladt a könyörtelen és hatalmas Mr.Én. akit csak akartak. Bardine-t kérem . . . ambiciózus titkárnők és nagy hatalommal rendelkező. A fiatal és az ősz hajú. kapcsolataik és hatalmuk ezt megengedte.

számolt be a dolgok állásáról Santinelli. hogy a Bentmore Egyetemnél elszenvedett kudarc itt nem fog megismétlődni. Egyetértettek velem abban is. aki most nagy odaadással foglalkozik a minket jelenleg foglalkoztató jogi kérdésekkel. impozáns látványt nyújtó mahagóniajtó felé. hogy végre meg fogják ölni ezt a nőt. titkos és meglehetősen komor helyiség volt. bemutatom önnek Mr. majd a férfi után be is csukta. Evanst. mint kellett volna.Uraim. hogy ide kell jönnie. Egyikük Khull volt.kitárta előtte az ajtót. Steele-lel az Omega Központból .Most aztán elkapjátok ám nekem! . Azonban Pusztítónak csak rövid élvezetet jelentett ez a nevetés.Azt mondanám.hajszálpontosan kiszámítva az időt . . *** A tárgyalóasztal másik oldalán Pusztító. . csak azt nem tudjuk. miközben szárnyai csillogtak haragjában. . ha Sally Roe akkor még szabad lesz. Santinelli az irodája melletti magán-konferenciatermébe lépett be. és itt is megölhetitek. mintha a lambéria magába szívta volna a fényt. és visszafojtott hangon beszélgettek. és Sally Roe közelgő halála miatti jókedve kétségbeeséssel keveredett benne.Valamennyiünk számára egyértelmű. üdvözlésként bólintottak felé. adminisztrációs és pénzügyi igazgatónkat. hogy Sally Roe kiderítette a Von Bauer ujjáról lehúzott gyűrű tulajdonosának kilétét. Khull biztosította az épületet erre az eshetőségre. az a férfi. . és Mr. Khull elfojtott egy nevetést. McCutcheont. és ez alkalommal sokkal közvetlenebb módszereket fogunk alkalmazni. Az embernek az az érzése támadt. ráadásul a mennyezettől a padlóig érő bársonyfüggönyökkel el is sötétítették a szobát. Mr.Örvendek .Vegyétek körül ezt a helyet.biccentett Khull. felőlem idehozhatjátok. . engedjék meg. Khull. és az őt kísérő tizenkét harcos egyáltalán nem fojtotta vissza nevetését.Beszéltem Mr. Egy hivatalsegéd . Amikor Santinelli belépett. ami azt jelenti. Hétfőn lesz a meghallgatás a szövetségi fellebbviteli bíróságon . és görbe ujjaival az asztalon túlra mutatott. . hogy mikor. Az ajtó úgy záródott be.füstölgött magában Santinelli. Ez egy hangszigetelt. az üzlettársamat. és mindnyájan helyet foglaltak. melyekkel most szembe kell néznünk. és a Von Bauernek kifizetett vérdíjból finanszírozta az egész országra kiterjedő szimatolgatásának költségeit. Ha megjön. Három ember állt közel egymáshoz a szoba egyik végében. aki a segítségünkre lesz majd azokban a halaszthatatlan kérdésekben. Megkétszereztem a személyzet létszámát. hogy a múlt alkalommal egy kicsit diszkrétebben kezeltük a dolgot. Goringgal Summitból és Mr. mint egy kripta fedőlapja.Majd odakiáltotta harcosainak: . és állítsatok fel őrszemeket a város fölött! Most nem csúszhat ki a kezünkből! 325 . Mr.Elkapjátok és megölitek! .Még egy kedvező döntés is sovány vigaszt jelent majd a számunkra. . Még magán viselte azokat a sebeket és azt a szégyent. hanem kiélvezték azt a gondolatot.Santinelli továbbment a folyosón egy magas. Santinelli röviden bemutatta egymásnak a jelenlévőket: . Khullt. és gondolom arról is kezeskedik. amit a Strongmannel történt találkozása során szerzett a közelmúltban. akit megbíztak Sally Beth Roe likvidálásával. hogy hivatalosan is bemutassam önöknek Mr. hogy a névsorok biztosan elvezették őt a néhai James Bardine-hoz.morogta.

. szinte biztos. mégsem érzett semmi halálfélelmet. amellyel az elmúlt hetek során néha eljátszadozott. az oktatás megreformálásának legfelsőbb szintjéig. ez a legutolsó levelem. Sally Roe! Bármilyen helyzetben vagy most. Most tudott arra okot. minthogy szemtől szembe találkozzunk. feltéve. hacsak Isten nem dönt úgy. és mindent a fejére olvas. és magában ezt mormogta: . hogyan találkoztam azzal az Istennel és azzal a Megváltóval. talán már így is éppen eleget élt. Az az ember. egy „vagy sikerül.Gyere hozzánk. de mit lehet tenni ebben a helyzetben? Nincs semmi értelme meglátogatni az Evans. a nyugalomnak és a mélységes csendnek egy elbűvölő érzése uralkodott a lelkében. Pusztító Khullra meredt. mi is történt vele. Megint elővette jegyzetfüzetét. akit ön szolgál. most semmi sem hiúsítja meg a terveinket! Semmi! *** Sally Roe Chicago egyik peremvárosában egy olcsó motel lehangoló. és tele volt a fejük hadműveleti tervekkel. Szóval James Bardine meghalt! Olyan hosszú időn keresztül készült arra. amit tettem és amit tudok. hogy lesz még rá alkalma. a telefont bámulta.Az ő bizonyságtételének szava és a Bárány vére . Sally tolla végigsiklott a papíron: *** Tom.. és elkezdte szavakba önteni Tom Harrisnek írt legutolsó levelét. . akik át akarják formálni az emberiség gondolkodását. Szerepeltek benne más játékosok és stratégák is: az esetlen Bacon’s Corner-i rendőrtől kezdve az Omega Központ emberein keresztül. Santinelli. Farnsworth és McCutcheon Ügyvédi Irodát. Megosztottam önnel. Mi más maradhatna még hátra. hogy ragaszkodjon az életéhez.. csaknem megőrültek a vérszomjtól. de utána mindig félretette: Ez jelentette a legutolsó fogást. semmi értelmét nem látta az életnek. De nyilvánvaló. hogy most mit tegyen. Egy napon majd analizálnia kell ezt.A harcosok mennydörgő csatakiáltást hallatva kirobbantak a szobából. amelyhez folyamodhatott. már nincs ott.Erről a három dologról van szó . és véget vessünk ennek az egész problémának? 326 . Hát ez igazán mulatságos! Mielőtt találkozott volna a Kereszttel. Vonakodva elővett egy régi gondolatot. sőt még azon túl is. Valamennyien tudnak róla. amikor Sally írni kezdte a levelet. hogy valamennyien elszántan meg akarják őt ölni. és úgy tűnik. hogy ebbe belehal. a Bentmore Egyetemig. Egy szokatlan békesség. és fényt kell derítenie arra. valamennyien akarják azt a gyűrűt. amit magának írok. Nathan és Armoth feszülten várakozott. hogy nem Bardine volt az egyetlen játékos ebben a játszmában. Nos. Olyan közel került már a célhoz. hogy szembenéz vele. akit keres. vagy meghalok” módszer.szólalt meg Nathan. hogy megkíméli az életét.összegezte Armoth. mégis félt a haláltól. Siker vagy halál? Nem. de ott maradtak mellette. Kereszt ide vagy oda.Nem kíméli az életét mindhalálig. Ha nem. Elmondtam mindent. azoknak az embereknek a megtalálására és azonosítására. . akik ezért az egész rémálomért felelősek voltak. dohos szobájában üldögélt. és azon gondolkodott.

amely bizonyítja. még le tudja fénymásolni. Gyorsan átvette a küldeményeket. és a Nemzet Királyi és Szent Rendjének története és tagjainak névsora négy kötetben. csak a legfontosabb dolgokat vetette papírra. amikor egy farmernadrágot és kék dzsekit viselő nő lépett oda a pulthoz. A hölgy kiment a bejárati ajtón. De előbb még meg kell írnia egy másik levelet is. Itt van a teherautó! Felkapta a zsákot.mostanra már két teljes füzetet elhasznált. 327 . amely viszont összefüggésben áll az önök iskolája ellen intézett támadással. és beledobálta a megmaradt leveleket a postazsákba. A nagy sietségben az egyik levél kihullott a zsákból. majd becsukta füzetét. Azt hiszem. és nekiállt. amelyekből sokat már megírtam önnek. hogy az ASzJE lapul az események mögött. örült. mindegyikre ráragasztotta a megfelelő értékű bélyeget. hogy visszatérjek Bacon’s Cornerbe. A címzett Bernice Krueger volt. Sietősen írt. találkozzon velem a Caravan Motelben! *** Megadta Tomnak a címet és a telefonszámot. eljött az ideje annak. az Ashton Hírmondó címén. most kezdte el a harmadikat -. néhány levéllel a kezében. és leesett a padlóra a pult alá. Gyorsan kinyitotta jegyzetfüzetét egy üres oldalon . és segítségére legyek az ön ügyvédjének a védekezés felépítésében. és fel tudja adni a levelet. hogy a gyűrű az elhunyt James Everett Bardine-nak. Ha siet. megcímzett oldalával lefelé. és hogy végül személyesen is vallomást tegyek ön mellett a bírósági tárgyaláson. A fiatal postai tisztviselő a szállítójármű érkezését várva már csomagolta a küldeményeket. A tisztviselő nagyon sietett: az autó bármelyik pillanatban megérkezhetett.Semmi kétségem sincs afelől. hogy még éppen időben érkezett. és érdekük fűződik az ellenem megkísérelt gyilkossághoz. hogy megírja első és utolsó levelét Bernice Kruegernek. hogy halljak magáról. Számomra már csak az maradt hátra. és a hátsó ajtó felé indult. az ASzJE egyik magasrangú ügyvédjének a tulajdonát képezte. Nálam van az a gyűrű. Kérem. Rendelkezem más információkkal is. ezek felbecsülhetetlen értékűek lehetnek az ön számára az ön ellen folytatott perben. amit elvettem az orgyilkostól. amelyet az Ashton Hírmondó címére akart elküldeni.

Cliff.Felnagyítjuk a süteményt meg a kávéscsészét.magyarázta. C. és miközben arra várt. hogy megbizonyosodjon arról. hogy soha nem tudom.Helló. Cliff Binghamtől érkezett. és határozott mozdulatokkal benyomkodta a Bacon’s Corner-i Cole-lakás telefonszámát. Felkapta a telefont. A kiadás időpontját ellenőrizte. hol lehet! . de elkéstél vele: Marshall már látta az anyagot.” A lány elmosolyodott. Bernice elkapta.-ből! Bernice már meg is feledkezett róla. Nagyszerű! A férfi megtalálta a Kongresszusi Könyvtárban a negyedik osztályosok számára készített Valós énünk megtalálása című tananyagot.Hát. Gondolkozzon ezen. amit látott. trillázni kezdett az Ashton Hírmondó szerkesztőségében álló faxkészülék jelzőcsengője. Marshall üvegfalú szerkesztői szobájában arra próbálta rávenni az Eddy-féle pékség vezetőjét.Most érkezik egy fax! . a csuda vigye el! Nem mondta. Bernice egyáltalán nem is hallotta. de alig lehetett meghallani abban a tébolydában. de Bernice csak a „fax” szót tudta kivenni az üvegen keresztül. Ó! Barátjától. résnyire nyitotta.Micsoda? . amint gőzölög. amely általában a hétfői reggeleket jellemezte. hogy jobban látszódjon. hogy nagyobb méretű hirdetést adjanak fel. Még egyszer megnézte a lapot. . 328 . ez az. amelynek tetejére ráfirkantott egy rövid megjegyzést: „Bernice. . hogy ne kelljen ostoba apróhirdetésekkel kitöltenie a helyet. és azonnal fel is vette a telefont. és elküldte neki a címoldalt. Eddy! Majd megalkuszunk! Nos. szia! Megtudtál valamit? . Bernice Krueger vagyok Ashtonból. Megtalálta. igen. . hogy megkeresse Cliff telefonszámát. minden előzetes jelzés nélkül és teljesen váratlanul.Halló! . annyit rohangál összevissza Bennel.Nem. és bedobott egy ív papírt. Erre rá fognak kapni az olvasók! Egészen biztos! .Azonnal beszélnem kell Marshall-lal! . A többit csak az értette volna meg. ezen meg én hadd gondolkodjam egy kicsit! Rendben. viszonthallásra! Cheryl finoman kopogott az ajtón.nézett rá Bernice Cherylre. és fogalmam sincs. A telefonból egy rikácsoló hang szólalt meg. meg ilyesmi.Figyeljen ide! . Washington D.Ó. Nagyszerűen csináltad Cliff. még egyszer rápillantott a címoldalra. mikorra ér vissza? . hogy hívására válaszoljanak. és megnézte. . Ekkor észrevette! Lecsapta a telefont. . mielőtt leeshetett volna a padlóra. hol vannak. . Odament asztali névjegykártyatartó dobozához. amit keresel? . aki jól tud szájról olvasni.Ó. Cheryl válaszolt valamit.szólt bele Bev Cole. Bernice-nek válaszolnia kellett: . ő nincs itt. Egy fax? De kitől? Hirtelenjében senkire sem tudott gondolni.38 Hétfő reggel. Bev.szólította meg Cheryl az üvegfalon keresztül. Tárcsázott. amely akkor jött ki a faxkészülékből.Bernice! .Ó. De akkor is köszönöm.

mint harmincadszor sértem meg a szövetségi állam törvényeit. amikor érkezett egy-egy levél S. túlfeszítettnek és kimerültnek tűnt. Mint például ez.Rendben van. Lucy! Utasításokat kaptam ennek a Miss Akárkicsodának a további leveleit illetően. Mulligan nem adta neki oda. Vajon hányadik lehet ez? Már biztos. ugye? . és már kezdte meggyűlölni munkáját. hogy több mint a harmincadik. Judy irodájában megkapja. fenyegető hangon beszélt. igazán köszönöm. már több. és egyenesen odaszaladt a faxkészülékhez. és nekilökte őt a falnak! Fájdalmat okozott neki.Akkor most azonnal elküldöm Judy titkári irodájába. ha kézbesíteném Tom Harrisnek? Mi lenne. Betegnek. Harold Mulligan őrmester állt előtte! . hogy amikor ezt továbbítom. csak ezt az egy levelet. Micsoda gondolat! És mi lenne. és valamennyi Tom Harrisnek címezve. megmondom neki. és leejtette a levelet a padlóra. . amit éppen most vett ki a zsákból. Még be sem fejezte gondolatát. Harmincvalahány boríték. . idegesnek. amit még soha nem hallott tőle: . . elküldök neki valamit faxon.Őrmester! Mit keres itt hátul? Halálra rémített! A férfi lehajolt. Mondd meg neki. hogy.. már megint egy? A nő megpróbálta visszaszerezni tőle.Engedjen el! 329 . hol vagy? *** Lucy Brandon a reggeli postát szortírozta. becsúsztatta a postafiókokba vagy betette a négy járat valamelyikének anyagába a leveleket. Azt hiszem.Persze. különösen akkor. Bev.És mit akar csinálni ezzel a levéllel. Nagyon izgatott a hangod. egy kicsit felzaklatottan köszönök el! Kirontott az irodából. . ami mindig átlátszik a borítékon..Ó. ha belecsúsztatnám a kézbesítő dobozába.. ugyanaz a könnyed kézírás. Roe-tól.Kérem vissza azt a levelet.Igen.Figyelj. jó? . . csak most az egyszer! . Lucy figyelmen kívül hagyta ezeket a szavakat. hogy azonnal menjen oda érte. vagy mi? . őrmester! Ez egy szabályos postai küldemény! Micsoda? A férfi durván megszorította a karját. Lucy! Lucy szó szerint felugrott.Ó igen. . és már a kezében tartott egy újabbat.Jó reggelt. mindegyik ugyanazokkal a vonalazott jegyzetlapokkal kitömve. és ezt Lucy egyszerűen nem bírta feldolgozni! Mulligan halk. B. és felvette a levelet a padlóról. Marshall. Lucy? Továbbítja a címzettnek. mihelyt kinyit.Várjon csak egy kicsit.

Marshall folytatta: . De ez az a nő. mindent megtett. Még mindig remegett..Elnézést kérek . Marshall Hogan volt az. hogy bárkinek is a rendelkezésére tudjon állni. Azt is tudjuk. szelíd hangon folytatta: . és csaknem sírva fakadt. Debbie visszalépett.Ez itt a megyei halottkém. és benne van ebben a dologban.mondta Marshall gyengéden.válaszolta Lucy. és öngyilkosságnak tüntesse fel. akik Törött Nyírfának nevezik magukat. és képtelen volt felnézni. . Lucy! Zsebében a levéllel kiment a hátsó ajtón. Joey Parnell jelentése arról a nőről. . Büntetett előéletű volt... . Keze szemmel láthatóan remegett. . vajon mennyit láthatott ebből ez az ember? Mulligan egy pillanat alatt megváltoztatta agresszív testtartását. Folytatta a küldemények szétválogatását.az ön barátai közül is néhányan. hogy nézett ki az igazi Sally Roe. .Az a zsaru. Te jóságos ég. de figyelt. amit mondanak nekem. hogy Lucy nincs olyan állapotban. . Tízezer dollár lapult akkor a zsebében.Majd én kiszolgálom. de fél szemét közben főnökén tartotta. hogy miért: ő is tagja annak a boszorkányszövetségnek. mintha csak tréfálkozna. amikor letartóztatták. Debbie odalépett a pulthoz. akit holtan találtak.Egy titkos boszorkányszövetség tagjaként. mit kíván. . amikor a vallomását megtette.Ezt a felvételt a rendőrségen készítették róla. . Felismerte őt a fényképről. mint például Claire Johanson és John Schmidt.Csak biztos akartam lenni abban. hogy ön tudja. még csak nem is gondol rá. Túl késő. és úgy kezdett viselkedni. Látja a személyleírást? Fekete haj. és valakinek a megbízásából próbálta megölni Sally Roe-t.Odatett egy fényképet Lucy elé. hogy érti. Lucy a fényképre nézett.Kérek egy bélyegfüzetet! . így nézett ki.Csak nincs valami baj? . hogy Lucynek 330 . Kérem. és kitette a pultra.. kis hölgyem! Roe minden további levelét egyenesen az én kezembe adja.Marshall rövid szünetet tartott. gondolta. de látta. Az Élet Társaságnak egy jelentős része valójában ehhez a szövetséghez tartozik .Figyeljen ide. .Én nem beszélhetek önnel . és halk. Azonban Marshall is odatett valamit.szólalt meg egy hang az előtérből. aki az előbb olyan gorombán bánt magával ott hátul. Itt van. aki öngyilkosságot követett el. hogy megkérdezze a nagydarab. látja. ide! Nem fuserálja el a dolgot.Akkor előbb adja ide azokat a bélyegeket! A nő végül talált egy bélyegfüzetet. különben kap a hátára egy nagy zsák csúnya problémát! Lucy rettegni kezdett..kérdezte Marshall.Rámutatott a fényképre. Lucy benyúlt a pult alatti fiókba. . . a húszas éveiben járt. Én tudom.Azt teszem. Egy ügyfél jelenlétében nem tudják ezt megbeszélni. Harold. . engedjen el! . . Lucy sietve jött előre.Szolgálja ki az urat. aki állítólag Sally Beth Roe volt. Elengedte Lucyt. vörös hajú férfitól. tudja nagyon jól. hogy a gyilkosságot elpalástolja.

Azt hiszem. és elszáguldott a postára. és az ajtó felé indult. miközben szeme megtelt könnyel. Bernice az egészet beleejtette egy nagy műanyag bevásárlószatyorba. Vagy rossz helyre küldték. *** Ez szörnyű fordulat volt! Krioni áthatolt a postahivatal épületének tetején. Sally Roe-t már akár halottnak is tekinthetjük! *** Sallynek a Tom Harrishez írt legutolsó levele Claire Johanson íróasztalán feküdt. végre fogott az átok. Nyilvánvaló. Bement az előcsarnokba.. miközben gondolatai gyorsan követték egymást.Semmi? Nem jött meg a levél? Látták. hogy Bernice nyugodtan visszaül kisautójába. odaköszönt Lounak. hogy csak szemlélje az eseményeket. hogy él. . és a fényképeket bámulta. ha elgondolkodna a következő kérdésen: miért akarják megölni Sally Roe-t azok a barátai. Ez mindig olyan kellemes! Semmi szokatlan. és magasan fölötte találkozott Triskallal. akik segítenek önnek ebben a perben? Lucy egy szót sem szólt. jött néhány csekk. és visszakérdezett: . a szerkesztőnek címzett leveleket. Egy fontos levelet keresett. hogy Tom Harris felkeresse őt. Bármikor felhívhat. ott fogja várni.mondta neki.válaszolta nyugtalanul és csalódottan Krioni.Ezen a címen talál meg engem. Lucy még mindig dermedten állt. Kővé meredten állt. egy kicsit később. Ó.Beszélgetőtársa örömmámorban 331 . Ez a legelső alkalom. mint általában szokott. Marshall leolvasta arcáról a választ..Semmi! . Szeretném. a fiatal postai tisztviselőnek. Ben és Bev Cole házában lakom.. Kifizette a bélyegeket és elment. Felvette a pultról a halottkém jelentését meg a fényképeket. .Nem ért ide . mivel félti az életét. mint Bernice-t. Bernice gyorsan végignézte a reklámanyagokat. nem nyúlt a pénz után. hogy egy darabig ott marad. Ha nem tudjuk időben meggyújtani a tüzet. *** A posta! Elfelejtkeztem a postáról! Bernice bevágta magát bogárhátú Volkswagenjébe. hogy tennie kell valamit.. amit Marshall odatett elé a pultra. Krioni ott állt mellette. majd befejezte mondanivalóját: . semmi rendkívüli. Nem tudom! Azonnal üzennünk kell Nathannak és Armothnak. Claire éppen telefonált. őt ugyanannyira érdekelte a ma reggeli posta. és kinyitotta az Ashton Hírmondó postafiókját. ..Ami pedig Sally Roe-t illeti. bizonyítékkal rendelkezünk arra vonatkozóan. Debbie mindent látott. . Triskal nem volt erre felkészülve.Elveszett. hogy Sally Roe leleplezte tartózkodási helyét. a számlákat. amelynek feladója Sally Roe. A nagy izgalomban ez teljesen kiment a fejéből. . Úgy döntött.legyen ideje felfogni a hallottakat. a fizetett hirdetésekért.felelte feltehetően egy kérdésre. . Megelégelte. és odacsúsztatott a nőnek egy kis darab papírt.A Caravan Motel .. . és valószínűség szerint rejtőzködik valahol.

és mindent gondosan megnézett.gondolta Nathan. állát kezére támasztotta.Igen. amelyik elkapta a bokáját. ha sikerül elkapnunk. vigyorogva lebegett fölötte. Mindketten eltűntek. hogy kicselezze a démont. és alig néhány centiméterrel a linóleumpadló fölött repülve éles szemével alaposan megvizsgált minden papírdarabot.Ó! .Harold. elengedte. Szárnyai hatalmas erővel felzúgtak. töltsön magának egy pohár italt! *** Nathan áthatolt egy Chicagóhoz közeli posta épületének tetején.gúnyolódott a démon. Hol van az a kis pimasz? Ott van! A szortírozóasztal mögött bujkál! Megint két szellem! Valószínűleg meghallották a csata zaját. Adja át neki üdvözletünket! Claire letette a telefont. A következő szállítmánnyal el fog menni. aki most már tud a levélről. Szükség lesz néhány speciális akcióra. hogy Mr. Az. *** 332 . . aki fekete szárnyaival verdesve.További mámoros hangok hallatszottak a vonal másik végéről. egyre csak húzta. és a hasát találta el. Abban a pillanatban előkapta a kardját. biztos vagyok benne. és visszarántotta. . és felfelé kezdték őt emelni. és beledobta a megfelelő postazsákba. minden. UFF! Egy fekete. hogy okozhatnak problémát: lehetséges. hogy meglássa azt a pimasz kis szellemet. minden papírhulladékot. majd elrúgta magától a démont. de a másik elkapta a bokáját. Az első démon ráemelte a kardját. Nathan kardja csak a levegőt találta el. . Ott menekül a levéllel a kis démon! Nathan oldalról nekivágódott.Egy kicsit könnyebben fogok lélegezni. . ellenőrizte. hogy időben megérkezzen Ashtonba. Lába a padlónak ütődött. felívelt vele a levegőbe. nevetett és hencegett. Utána bebújt az asztalok alá. és szétnézett a teremben.úszott. a kis szellem pedig semmivé foszlott. Santinelli nagyon elégedett lesz. Egy újabb szellem esett rá felülről.. Az asztalok. .Csak nem találtunk valamit? Nathannak erre nem volt ideje. amid van! . ha végre már halott lesz. Nathan félreugrott. és úgy nekirepült a másiknak. Használd azt. hogy csak úgy ropogott tőle minden porcikájuk. túlélte a harcot. Nathan felemelt kardjával rávetette magát az egyikre. a pultok és a kézikocsik fölött kanyarogva ellebegett a rendkívül elfoglalt személyzet feje fölött. Az alkalmas pillanatban hihetetlen erővel magasba lendítette a lábát. Ott van! Pontosan az első pult alatt feküdt. megcímzett oldalával lefelé. Nathan tudta. Nathan elkapta a levelet. hogy valamelyikük. amely ettől átrepült az épület falán. Ettől a mozdulattól a bokáját szorító démon hintázni kezdett. Hoppá! Valaki kikapta a kezéből a levelet! Még időben megpördült ahhoz. Felkapta a padlóról. hogy beletegye a megfelelő postazsákba. mielőtt valaki másnak is írhatna. Ami a démonokat illeti. amely bele akarta meríteni a kardját. majd lekaszabolta. a Bernice Kruegernek címzett. és belemélyesztette a karmait. és rámosolygott Harold Mulligan őrmesterre. karmos láb belerúgott! Kardját kezében tartva egy másik szellem támadt rá oldalról! Nathan félretaszította kardját a sajátjával. de elveszett levél.. De csak akkor fogok igazán megkönnyebbülni. .

333 . és amikor Pusztító az ügyvédi iroda épületének tetején keresztül felemelkedett. A többiek nagyon el voltak foglalva: üvöltöztek.És ajándékként Strongman arcába vágom majd őt! A démonok bólogatással. Nathan és Armoth több mérföldnyi távolságból látta.Az Evans.Ki kell gyomlálnunk ezt a kertet. .kiáltotta el magát Pusztító. és Sally Roe most elmegy a saját Gecsemáné-kertjébe! El fogjuk kapni! .Halál a nőre! . A csínytevőket. hogy hordáit összegyűjtse.Előkészítjük az utat a Törött Nyírfa számára! Halál a nőre! . és Sally hamarosan a kezükben lesz! . éppen most kaptam egy jó hírt. vérszomjas csőcseléket valahogyan rendbe kellett szedni.Tudtam! . azok pedig zúgolódva elindultak. és figyelni kezdtek. . ordítoztak és ölre mentek egymással. váratlanul ott találta minden barátját és talpnyaló lakáját. szorosan körülötte cirkáltak. Pusztító felszökkent a magasba.Majd saját magának hozzátette: . . hogy minden sárgán csillogó szempár láthassa őt.kiáltották egy szellemként. imposztorokat és zaklatókat a parancs szerint Summitba küldték. Sally Roe halálának armadája.Katonák! . Különösen a Törött Nyírfa démonai jelentettek nagy segítséget. Tal megrázta a fejét. Khull.Már mozgásba lendült a gépezet. és az asztal fölött ránézett az aggódó Khullra. a csőcseléket meg küldjétek el Summitba! Vesződjön velük Strongman! A kapitányok hamarosan szét is válogatták a szellemeket: a legjobb harcosok csillogó kardokkal álltak ott teljes készültségben. mormogással és hangos morajlással fejezték ki egyetértésüket és Pusztító bölcsessége iránti ámulatukat.Tudtam. Ezt a szedett-vedett. . akikre számíthatott a feladat elvégzésében. és elindulnak dél felé. és nagy ívben meglengette vörösen izzó kardját. és rövid beszédet intézett hozzájuk: . ki kell válogatnunk a legjobbakat! Válasszatok magatok mellé harcosokat küldetésünk elvégzésére. majd zúgó szárnyakkal a magasba emelkedtek. A kocka el van vetve. vagy fölötte lebegtek.Ez egy nap késést jelent. hogy magára vonja figyelmüket.Mr. Tüzünk késve fog fellobbanni. Farnsworth és McCutcheon Ügyvédi Iroda gondosan elszeparált konferenciatermében Santinelli letette rádiótelefonját. . szedje össze a legjobb embereit! *** A „jó hír” úgy futott végig a démonok sorain. hogy a démonok sikoltozó és ordítozó denevérekként Chicago fölé emelkednek. A legtöbben letelepedtek. Tizenkét kapitánya azonnal odarohant hozzá. *** Tal. Santinelli. valamennyien ott akartak lenni ebben a dicsőséges pillanatban. miközben letelepedtek az épület tetején.Meg tudjuk őket állítani? .ujjongott Pusztító kárörvendően és nem kis megkönnyebbüléssel. mint egy szökőár. ordítoztak és vad csatakiáltásokat hallattak. . hogy ez be fog jönni! A mi Júdásunk végre beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Pusztító elégedetten nézett végig a nagy hordán.kérdezte Armoth. . vagy keresztülbotladoztak egymáson. Kérem. Csak úgy rajzottak az ég minden pontja felől. a végzet fekete felhője volt ez. Nathan beszámolt Talnak Sally elveszett leveléről.

Mintha egy kis cédula lenne felragasztva az ablakba függesztett nyitva feliratú tábla fölé. miközben ismét az öreg motelre pillantott.. hogy sem halál. mielőtt az autópályák elszívták volna innen az államok közötti autóforgalmat. Sok fáradt utas éjszakázhatott itt akkoriban. és egy utcasarokkal arrébb mindkettő lelassított.A tizennégyes . 334 . hogy figyelemmel kövessék az eseményeket . kielégítőbb találkozásra vágyott Sally-vel. Nagyon megkönnyítette a dolgunkat. ezúttal Judy titkári irodája felé. máris újból útnak indult. a tizennégy kis szoba állapota egyre csak romlott. egy fiatal. sem mélység. Nem kell más szobák előtt elhaladnunk. Van itt egyáltalán valaki? A lámpák égtek. ez a motel nyereséges és megbecsült üzleti vállalkozás lehetett. Még mindig megvolt a kése. *** Marshall alighogy visszatért a postáról a bélyegekkel.válaszolta Tal. Meglehetősen kíváncsivá és zaklatottá tette őt Bernice őrült izgatottsága.válaszolt Khull -. a pázsitot felverte a gyom. . türelmesen várakozva kis szobájában. *** Sally ott maradt dohos kis szobájában a Caravan Motelben. sem magasság. .” Lehunyta a szemét. *** Chicago közelében két autó lefordult a várost átszelő főútvonalról. *** Marshall behajtott a Judy irodájával szemközti kis parkolóba. az utca közelében.. és folytatta az olvasást.De Pusztító el fogja őt kapni . .Melyik is az ő szobája? .. . miközben teltek az órák.. Nem lehetett valami nagy öröm a Caravan Motel tulajdonosának lenni. sem élet.Hm. hosszú szőke hajú nő. hogy milyen gyorsan veszi kezébe Bernice faxát. . .Ez a Roe eléggé szűkös költségvetést vezethet. Kiszállt a kocsiból. az egész világ sorsa függ attól. „Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? .. a helyiségben található egyetlen széken ült. de Judynak nyomát sem látta. Hm. közvetlenül az épület végénél.kérdezte magától Khull. és egy hosszabb. és a kezében tartott Bibliát olvasta. sem jelenvalók.Harcosaink mindenütt ott vannak. sportos.mert meg vagyok győződve. sem fejedelemségek. Azonban megváltozott a helyzet. Ez lenne a Caravan? . aki úgy nézett ki.. sem következendők. bármi legyen is az. és elsősorban meglehetősen kétes üzelmeket folytató emberek fordultak meg itt. Marshall úgy érezte.olvasta. amit akar.jegyezte meg Khull három kedvenc gyilkosának egyike. és hangja elgyengült az aggódástól. Amikor Bev beszámolt neki a telefonhívásról. hálát adott ezért. fiatalos kinézetű férfi. . sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől.Micsoda egy szeméttelep! . mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. sem hatalmasságok. Valamikor régen. .kérdezte egy magas. Ő emelt kést annak idején Sally Roe-ra a Bentmore Egyetem udvarán. hogy utasaik alaposan szemügyre vehessék a Caravan Motelt. mint egy főiskolás diáklány.biztosította Nathan a kapitányt. sem angyalok.Azt fog vele tenni. hogy megnézze.

. . Elolvasta az ablakra ragasztott cédula szövegét: TÍZ PERC MÚLVA ITT VAGYOK. és rátette kezét a kilincsre. A papír alján egy feltűnő kört látott. Azt hiszem. hol is van? *** A fiatal szőkeség kopogott a tizennégyes szoba ajtaján. és diszkréten a tizennégyes szoba felé mutatott. hogy itt van-e! A fiatal nő megelőzte őket. és előreengedte a férfit.Régóta vár? . .Te jössz.Nem.Igen.Egy pillanat! .Khull leparkolt az autóval rögtön azután. vastag filctollal rajzolt nyíl húzódott végig a lapon. . hogy útja sikeres volt.az igazi szerzőnek . Sally feszültté vált. A tananyag szerzőjének . Khull és a másik két férfi megállt a járdán. Judy végre megtalálta a keresett papírt. érkezett egy fax a számomra.válaszolta a nő.Kellett vennem egy új írógépszalagot. Nagyon ismerősnek tűnt. parancsoljon. a másik autó pedig odaállt mögé.Talán tíz perce. . Khull alig észrevehetően intett a fejével a második kocsiból kiszállt négy férfinak. *** 335 .Egy kis zacskót tartott a kezében. és elmondott egy gyors imát. amit Bernice egy vastag filctollal odaírt a lap tetejére? . hogy elhagyták a motelt. Odament az ajtóhoz. . .köszönt Judy. és odament az ajtóhoz..utasította őket Khull.Menjünk! .Itt van. Judy elfordította a zárban a kulcsot.Most ért ide nemrégen. és elzárták a motelből való menekülés minden lehetőségét.Ki az? . és még egyszer utoljára szétnézett a szobában. „Marshall . akik azonnal szétszóródtak az utcában. Majd felállt. láttad ezt? Hívj fel!” Bernice kézírásától egy hatalmas. beszélgettek.a neve volt ott bekarikázva: Sally Beth Roe.mondta Sally. Lássuk csak.mondta Khull.. lehunyta szemét.Azt hiszem. ide tettem. . . . Nem megmondta Bernice-nek. Marshall átvette és megköszönte.Ellenőrizd. nem igazán . Összesen nyolc ember szállt ki a két autóból. és bement a motel irodájába. és megpróbáltak nagyon hétköznapi módon viselkedni. valóban jött. A nő kijött. ami jelezte.felelte Marshall. .Üdvözlöm! .így szólt Bernice megjegyzése -. .A szobalány . hogy már látta azt a tananyagot? Mi az a hatalmas dolog? Ezért kellett idejönnie Judy irodájába? De mi az. Készen volt. Már alig tudtam elolvasni a saját leveleimet. Csalódottságot érzett. *** . drágám! .

azonnal eltörik a bordája. akik magukat ideküldték! Vigyenek oda hozzájuk! A kés nem mozdult. Maga előtt látta Khull rosszindulatú arcát. és arca nagyot csattant a kopott szőnyegen. és ha nem kapják meg. 336 . AÚÚÚ! Khull belemarkolt a hajába. vászonszatyrának tartalmát a padlóra szórták. Meleg vér kezdett csordogálni orrából a szájára. és felemelte fejét a szőnyegről. Minden elfeketedett előtte. minden sarkot. Érezte a kés élét ujjának tövénél. hogy felkiáltott fájdalmában. A szoba megtelt emberekkel. akkor odaadnak nekem! Nekem. aki gyűlölettel teli pillantással bámult rá.Elviszed őt Strongmanhez Summitba. nehezen lélegzett. Vigyétek el Summitba! .csúszott ki Sally száján. mialatt egy örökkévalóság telt el. hogy jól megfizessék. mert én is ott leszek. . megfordult körülötte a szoba. és erőszakkal kiegyenesítette mutatóujját. egyenesen a fülébe. A kés még mindig nem mozdult. Pusztító ott állt a szobában.Csak egy hang. különben levágom az ujjadat! . Erős karok ragadták meg. Kitört belőle a szó: . halálos pillanat elteltével Khull minden megmagyarázható ok nélkül levette kését a nő ujjáról. de azonnal! Egy hosszú. Démoni szemek! durr! A férfi acélkemény keze megütötte az arcát. Khull ismét belemarkolt a hajába.parancsolta Khullnak.Azt akarja. .BUMM! Az ajtó kivágódott. hol van a gyűrű meg azok a névsorok. ha azonnal odaadsz nekik mindent. Hátában egy kést érzett. minden tulajdonát átkutatták. . ugye? . elmennek nélkülem! . Minden idegszálával arra vágyott. hogy azt hitte. Sally úgy érezte.Azonnal megmondod. .Ha megmondom.Meg fogom mondani azoknak.suttogta Sally.kiáltott fenyegető hangon Khull. Pusztító a kardjának markolatára tette a kezét.Elviszünk a barátainkhoz! Megkapják egyben az egész csomagot! Figyelj ide: legjobb lesz. szorosan tartották. és Khull szorítása sem lazult. Nem kapott levegőt.Állítsátok talpra! Azonnal legalább négy hatalmas bandita ragadta meg. amit mond. Sally érezte bőrén a kés élét. elesett. mögötte pedig még két elmosódott alakot látott. amit csak akarnak. és megpróbálta visszafojtani a fájdalom és a rémület kiáltásait. és kis híján Sally arcába csapódott. minden fiókot megvizsgáltak. Nem akarta elveszíteni jutalmát. és egy erős kötéllel alaposan meg is kötözték. és kését egyenesen az orra alá dugta. felemelték a matracokat. . és beléd nyomom ezt a kést! Szorosan összezárta ajkait. A férfi egy ezüstösen fénylő kést feszített a torkának. képtelen volt megmozdulni. hogy belemártsa a kését a szívébe. ha már egyszer megtalálta ezt a lányt. megértetted? . hogy mit keresünk! . Khull Sally fölé hajolt. Csaknem hányt. olyan erővel szegezték neki. amit akarnak. és magában imádkozott. Karját olyan erősen hátracsavarták. . Khull magasodott fölé.Azt teszem. Tétovázott.Nagyon jól tudod. Megragadta összekötözött kezeit. hogy rögtön elájul. .

mit mondtam? Szertefoszlott az erejük! Talnak már nincs senkije.. majd elfordult. A hír gyorsan és minden torzítás nélkül elterjedt közöttük. majd minden sietség nélkül elhajtottak.egy kicsit bepiszkolódva és gyűrötten . A jármű belsejében. mint ez is. aki a Bentmore-nál kis híján megkéselte őt -.Csendben leszek. hogy henceghessen és. gondosan ügyelve arra. mi már meg is kaparintottuk ezt az újdonsült kis szentet az orruk elől! *** Nathan legértékesebb harcosai szemmel tartották a két autót.Egy hangot se akarok hallani! .Azt hiszem. 337 .Nagyon eltelt magával az ügyessége miatt. hogy ne avatkozzon bele mások dolgába. amikor ránézett. amit Tal kapitány valaha is vállalt. Kétség nem fért hozzá. csak olyannak tűnt. mint aminek látszott. majd kiadta a parancsot: . Nagyon figyeltek.ott lapult a Bernice Kruegernek címzett levél.nevetett Pusztító. amikor azok ráfordultak a főútvonalra és felgyorsultak. hogy beleszaladnak valamilyen angyali ellenállásba. *** Az autópályán az Egyesült Államok postájának egyik teherautója haladt.csak egy pillantást vetett rájuk. az önérdek és az öncsalás motiválta.Hahaha! . ott guggoltak a fák. nagyon sok ehhez hasonló eset történik. *** A Caravan Motelt szinte látni sem lehetett a gonosz szellemek nyüzsgő. A motel környékén lévő épületekben tartózkodó emberek viselkedését a félelem. de senki sem merte megmutatni az arcát. Elbújtak az árnyékban. Nem. még mindig vérző orrú foglyukat a tizennégyes szobából az utcára. hogy megfélemlítette őket a démonok nagy száma. Az ilyen helyeken..csúnya. mintha egy szörnyű díszszemle élén haladt volna. Na. ők nem láttak semmit! Az nem is az volt. de nem avatkoztak közbe. Ashton felé. Khull fényes nappal. és ez a legnagyobb kockázat. és benyomták a hátsó ülésre két férfi közé . Khull pillantásában magának az ördögnek a kéjvágya és gyilkos szándéka villant meg. Nem az ő problémájuk. . egyfolytában dohányzó. sziszegő tömegétől. . sikerült meglepnünk őket! Mire szert tehettek volna valami kis erőre.. Dél felé tartott Chicagóból. az egyik postazsákban .Indulás! A fiatal. hogy néhány függöny félrehúzódik az udvarra néző ablakok előtt. kivezette banditáinak csapatát és a megkötözött. Na és? Akkor mi van? Pusztító és tizenkét legfontosabb harcosa közvetlenül a két kocsi fölött repült. . az ötvenes éveiben járó nő . Felkészülten várták. Eljött Pusztító ideje. Láttak ugyan néhány angyali harcost. Sally látta.egyikük az volt. és az egyik gengszter felkapta. Ellenállás azonban nem bukkant fel sehol. anélkül hogy bárki is megpróbálta volna feltartóztatni vagy megzavarni őket. és könyökével meglökte a hozzá legközelebb repülő harcost. Még a tulajdonos is . szőke nő visszarakta Sally holmiját a vászonszatyorba. Sallyt odavitték az első autóhoz. a Közép-Nyugat szelíd lankájú dombjai és egy furcsa kis város. a házak és a parkoló autók mögött. de azok semmit sem próbáltak tenni ellenük.

. Bacon’s Cornerben. biztos.39 Marshall türelmetlen volt. ha szükséges? Csak akkor foglak felhívni. fel tudjuk hívni a munkahelyén. otthon. védd meg Sally Roe-t! . hogy az ilyen dolgokat kivizsgáljátok. készen arra. *** 338 . Marshall a szemét forgatta. annyival rövidebb lesz az idő Sally Roe számára. Nem. . hogyan takargatják ezek az igazságot. hogy ő írta. . mit találtunk. .Mit kifogásolt azon.Ó. De valami határozottabb információra vár. átjavították. Kate Marshall mellett ült az ebédlőasztalnál. figyelj ide! Tudsz nekem mondani egy olyan telefonszámot.Ez azt jelenti.Eh. Kaptam tőle több számot is. és Sally Roe-t kis híján megölték itt. és azt hiszem. még nincs használható ügy a kezemben. sőt megkaptam a személyhívójának a számát is. Azt hittem. amit az iskola odaadott nekünk. Úr Jézus. Bev Cole pedig csak figyelt. úgy értem. .Ellenkezés a vonal másik végéről. . a templomban.Úr Jézus. amit elmondtál neki? . most szükségünk van Rád! Marshall telefonon keresztül beszélt John Harrigannel. és két másik névvel helyettesítették. és megpróbált találni magának valami tennivalót.És Wayne Corrigan? . és letette a telefont. amit csak kér. Már visszahívtam az újságírómat. vagy mi? .Na? Mit mondott? . hogy az a kiadvány mindössze két évvel ezelőtt jelent meg. csak az érdeklődését tudtam felkelteni. ő pedig felhívta ezt a Cliff Bingham nevű fickót. tartozol nekem! Emlékezz vissza: én vezettelek nyomra abban a kokainügyben! . hogy vállalja a kockázatot. Sally Roe nevét törölték.Igen. ti azért kapjátok a fizetéseteket. de ahhoz nem volt elég. ezt az ügyet nektek kell a kezetekbe vennetek. ha találok valamit a számodra. ettől nyugtalan. de mire ezt megtalálom. és a fogát csikorgatta. hogy segítsen férjének megtalálni azt. Valamennyien összesereglettek körülötte.Rendben van. amelyen bármikor el tudlak érni. aki igazolta. Nagyon közel járok a megoldáshoz. . .válaszolta Kate. mert kinyitotta a száját! Ez talán az államok határain túlra esik. Ez beleillik abba a képbe. hogy azt az anyagot. Ben Cole fel-alá járkált a házban.Várja a hívásunkat. amit elmeséltem neked.Figyelj csak. aki az FBI-nak dolgozott.Marshall felkapta a tollát. .Megint a másik fél mondott valamit. .Jó fiú vagy! Leírt néhány telefonszámot. az elmúlt időszakban összegyűjtött információikat tartalmazó papírokat lapozgatta. Ez a beszélgetés nem ígért gyors eredményt. . hogy még akár az éjszaka kellős közepén is.Üzenetet hagytam neki az irodájában .imádkozott Bev. Az Omega Központ a massachusettsi Fairwoodban van. elköszönt. amely feljogosítaná az FBI-t a beavatkozásra.Meg fogja tudni. Ben felháborodott. úgyhogy bármikor meg tudjuk őt találni. egy barátjával. nyugtalanságától pedig ingerlékeny lett. és halkan imádkozott: .

összemérték egymással erejüket. mint mindig. . az Evans.vette át a szót Santinelli -. . teljesen megváltoztatták a helyzetet.kérdezte Steele.A jövőre! . államférfiak. Santinelli. Farnworth és McCutcheon Ügyvédi Iroda legfontosabb személyisége.Én még nem .Mondott valamit Khull a gyűrűről vagy a névsorokról? .A legizgalmasabb horgászsztori sem ér fel azzal. . .Találkoztak már valamikor ezzel a nővel? . amiért tudott magán uralkodni. . Órákon belül meg kell érkezniük a zsákmánnyal. Tanárok. komoly kérdései. . mindössze egy mérföldnyire a Humanisztikus Tanulmányok Summiti Intézetétől. az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központ könyörtelen uralkodója ismét találkoztak Goringnak a Summiti Intézet táborában álló. Ittak egy kortyot.vonta le a következtetést Guilo. alpesi stílusú. De mivel Sally Roe-t már őrizet alatt tartjuk. és hangjában ott vibrált a várakozás feszültsége. melyeket aznap kaptak. hogy ez problémát jelenthetne. a szórakoztatóipar képviselői.A jövőre! . Most a győzelem mámorában koccintották össze poharukat. a Summit festői városa fölötti hegyek közé.mondta Goring. Sokkal többen csődültek össze. ennek a visszataszító személynek a jelenlétét. a láthatatlan gonoszság csak tovább fokozódott. fekete felhője.Teljesen el vagyok bűvölve attól a gondolattól. . Goring. . A völgyet betöltötte a szellemek egyre vastagodó. valamennyiünknek lesznek kérdései. Santinelli felvázolta az előttük álló halaszthatatlan kérdéseket.áradozott Goring. amikor az ember saját maga fárasztja a halat. nem hiszem. mint valaha.visszhangozta Goring és Steele. rusztikus faházában. és bár a környezet ugyanolyan csodálatosnak tűnt.De már nagyon várom. jogászok. és Steele. és még egy kis nevetést is megengedtek maguknak. . örvénylő.Ó . és élve hozza ide.Egy szót se.emelte poharát Santinelli. hogy találkozhatom vele . Visszaemlékeztek felháborodásukra. amikor a dolgok állása nem tűnt igazán rózsásnak. Félévenként rendszeresen megtartott konferenciájukra készültek.Guilo visszatért őrhelyére. és brandyt ittak a kandalló tüze mellett.Elküldtem a magánrepülőgépemet Khullért és embereiért. és még soha nem viselkedtek ennyire vadul és féktelenül. különféle testületek nagymoguljai és a világ minden tájáról származó pénzügyi szakemberek gyülekeztek a völgyben. Miközben egy kicsit elengedték magukat Goring puha heverőjén és könnyű karosszékében. élvezettel cuppantottak. . bámulom Khullt. Az igazat megvallva. hogy Sally Roe akkoriban még szabadlábon kószált. 339 . A démonok a levegőben lebegve huhogtak.Lesz mit megkérdeznem tőle. és összevissza tülekedtek. és természetesen arra. Ez az alkalom eszükbe juttatta legutóbbi találkozásukat az Omega Központban.kérdezte Steele. velük együtt rendkívül alattomos kinézetű démoni urak és harcosok is megjelentek. Goring és Santinelli egymásra pillantott. Azok a hírek. amiért el kellett viselniük Khullnak. . és miközben a globális egységnek ezek a tervezői összesereglettek.Nagy partira készülődnek . . . a Humanisztikus Tanulmányok Summiti Intézetének ura és igazgatója. Santinelli egyetértett vele. *** Santinelli.

. és a Törött Nyírfa nagy általánosságban.Természetesen . .Goringnak támadt egy aggálya: . hogy valamennyiüket le lehet tartóztatni olyan bűntények miatt. Khull és a Törött Nyírfa elvégezte a maga feladatát. ..Most pedig .. addig nem nyugszanak. és közben leszállt az éjszaka..Még az emléküket is el kell törölnünk! Mindenkinek el kell őket felejtenie. . Valamennyien erre ittak.. Két erős és mogorva kísérője között ült. és ők is azt gondolják.bólintott Steele. amit meg kellene tárgyalnunk. hogy a konferencia sok résztvevője és számos látogató tartózkodik most az intézet területén. hogy ez az ügy egy kissé visszataszító lenne a legtöbbjük számára. és hogy kifésülje a haját. meg kell szakítanunk velük minden kapcsolatot.emelte fel poharát Santinelli. hogy a levegőben szálló repülőgépről úgysem tud megszökni. amely órákig tartott. amelyek függetlenek a mi vállalkozásunktól. Goring elmosolyodott és bólintott. és hajlandóak lesznek másként látni. hogy bepiszkítanánk saját magunkat. hogy a kényelmetlenül szűk mosdóban lemossa a szájáról és az álláról a rászáradt.Egyetértek.van még egy dolog.legalábbis egy halálosan kimerült. Már tárgyaltam a saját bizottságommal.folytatta Santinelli.terelte a szót más irányba Goring . 340 . Foglyul ejtői közül négyen kísérték el őt és Khullt a repülőúton. hogy ügyeljen Sally „jó megjelenésére”. megalvadt vért. hogy az eltelt idő óráknak tűnt.Ezen már én is gondolkodtam.Nem szabad elfelejtkeznünk arról. Egy kicsit jobban nézett ki . .Khull egész ügye részleteiben. Sally most egy kicsit jobban nézett ki. levette róla a kötelet. Most. *** A mikrobusz olyan hosszú ideig vitte Sallyt a kanyargó.Most erre iszom! .Kitűnő. és egy alaposan átgondolt tervet készítünk. Khull arra a következtetésre jutott. és álmában az álla leesett. ha meg tudjuk ezt tenni! . . hegyoldalakra felkapaszkodó úton. Ráállították a legjobb embereiket erre az ügyre. . Ha óvatosan járunk el. Evansszel és Mr. Utasítottam Khullt. Biztos vagyok abban. ha ez nekik megéri. hogy készségesen úgy fogják látni a dolgokat. .Akkor késedelem nélkül meg kell tennünk a szükséges lépéseket . Igénybe tudjuk venni a testületünknek és néhány kormánytisztviselőnek a jóindulatát. összegyűjthetünk néhány terhelő bizonyítékot a Törött Nyírfa ellen anélkül. ha netán valaki meglátná. . Farnsworth-szel. Ez az autózás még ennél is hosszabbnak bizonyult. hogy egy csónakban eveznek velünk. és megengedte neki. akit a jelek szerint csak órák választottak el a haláltól. bántalmazott fogolyhoz képest. Ügyelnünk kell. és biztos vagyok benne. arra az eshetőségre.Hm . Evans és Farnsworth szinte teljesen bizonyos abban. és mivel Santinelli úgy rendelkezett. Végül elbóbiskolt. ahogyan mi akarjuk. de miután leszállították nekünk Sally Roe-t.indítványozta Santinelli. véres inge helyett felvegyen egy tiszta. hogy egy ilyen terv keresztülvihető. . de szomorú módon gyűrött blúzt.Konzultáltam erről a kérdésről Mr. amíg át nem veszik a csónak irányítását. hogy vigyázzon Sally jó megjelenésére. hogy vendégeink ne szerezzenek róla tudomást.

A hegyek felé tartottak. Karcsú fenyők erdejében haladtak, ami egy idő múlva kissé egyhangúvá vált. Sally nyugtalanul aludt, néhány percenként felriadt, de csak annyi időre, hogy az ablakon keresztül egy pillantást vessen a fákra, amelyek nem akartak elfogyni, majd szempillái újból elnehezültek. De egy idő múlva - nem tudta volna megmondani, mennyi idő telt el - felébredt a reggeli világosságra. A mikrobusz lassított, Khull és kísérete nézelődött, és tájékozódni próbált. Egy faluhoz érkeztek. Khull az első ülésen megfordult, és így szólt Sallyhez: - Üdvözlünk Summitban! Sally kidörgölte szeméből az álmot. Az ablakon át egy furcsa kis városkát látott, amelyet minden oldalról hófödte, fűrészes élű hegycsúcsok és sűrű, érintetlen erdőségek vettek körül. A bal oldali ablakon keresztül a síelők alpesi tetejű szállásai fölött meglátott egy távoli vízesést, amelyet a reggeli nap aranyszínűre festett, jobbra pedig a kis vendégfogadók és utcai üzletek között nyíló résen keresztül egy hegyoldalt pillantott meg, amelyet egy virágoktól tarkított alpesi liget díszített. Sok helyen megmaradt egy-egy hófolt, csöpögve olvadtak és csillogtak az alacsony szögben tűző nap fényében. Miért jöttünk ide? - csodálkozott Sally. Ez a környezet egyáltalán nem felelt meg azoknak a visszataszító üzelmeknek, melyeknek a nyomára bukkant, sem az ilyen Khull-féle embereknek. Vagy talán mégis? Sally észrevette a kis falu néhány intézményét, és elolvasott néhány feliratot: Taoista Lelkigyakorlatok Központja. „Völgy” Tibeti Szerzetesség és Monostor. Ananta Temploma. Az Ősi Bölcsesség Könyvtára és Archívuma. A Hagyományos Orvoslás Ősi Amerikai Iskolája. Karma Triyana Dharmachakra. Imbetu Agobo Temploma. Babaji Ashram, Siva Anya Templomszentélye. Diana Gyermekei. Az Univerzális Istenanya Temploma. Bel Háza. A Nemzet Királyi és Szent Rendje. Sally az ablak felé hajolt. Hatalmas kísérője rátette lapátnyi tenyerét a mellkasára, és visszanyomta. Sally hátratekerte a nyakát, és a hátsó ablakon keresztül nézte az épületet, amint elhaladtak mellette. A Nemzet Királyi és Szent Rendje! A kis sárkány rávicsorgott a fekete kőből épült templom kapujáról és homlokzatáról. Sally szinte hallotta, amint ezt visítja: Üdvözlünk Summitban! *** Pusztító egészen Chicagótól kezdve követte a Sally elfogására kiküldött csapatot, és most, amikor a mikrobusz áthajtott a völgyön, és beért a faluba, ennek a pillanatnak minden örömét ki akarta élvezni. Lepottyant az égből, rátelepedett a gépjármű tetejére, és kardját diadalittasan magasra emelte. Szárnyai zászlóként lobogtak mögötte, tizenkét kapitánya pedig díszőrséget állt mellette. Amikor behajtottak a szellemek vastag burka alá, mintha egy magas hegy gyomrán átvezető, sötét alagút bejáratához érkeztek volna. Mindenfelé démonok ujjongtak és lengették kardjukat, mennydörgő hangon fejezték ki bámulatukat. Több ezer láb vastagságú démoni felhő vette őket körül. Pusztító szinte megrészegedett saját győzelmétől és frissen megszerzett hírnevétől. Ez a gonosz csürhe valamikor keresztülnézett rajta, kigúnyolta őt, és tudni sem akart róla. De ezt látni kell! Csak hadd lássa Strongman! Megérkezését ennél nagyszerűbben nem is lehetett volna hírül adni! ***

341

Guilo szárnysuhogást hallott a háta mögött. Megfordult. A kapitány megérkezett. A démonok ujjongása, amelytől visszhangzott a völgy, csak egy dolgot jelenthetett. - Meghozták Sallyt! - jelentette Guilo. Mindketten meglapultak harcosaikkal együtt a fák között. A démonok alattuk nyüzsgő sokaságával nem lett volna tanácsos ujjat húzni a megfelelő pillanat elérkezése előtt. - Ott van! - nyújtotta ki karját Guilo. - Az a kék mikrobusz, ami most éri el a Summiti Intézet határát! Csak időnként láthatták a buszt - mint egy kis homokszemet a démoni felhő vékonyabb részein keresztül -, majd újból szem elől tévesztették. Csak annyi időre vált ismét láthatóvá, hogy megpillantsák, amint lefordul a főút széles, szürke szalagjáról, majd ismét ráborult a Summiti Intézetet befedő szellemek takarója. - Most magára marad - szólalt meg lemondóan Tal. - Ezen a felhőn nem tudunk áttörni. - Mi van azzal a tűzzel, amit fel akartál lobbantani? - kérdezte Guilo. - Ha valamikor szükségét éreztük, hogy történjen valami, akkor az most van! Tal megrázta a fejét. - Egy napot késik. Most csak annyit tehetünk, hogy várunk Nathan jelzésére, és reménykedünk, hogy hamarosan felhangzik. *** A félévenként megrendezésre kerülő Globális Tudat Konferencia már elkezdődött. A mikrobusz sofőrjének néhányszor át kellett hajtania a nagy, aszfaltburkolatú parkolón, mire talált egy üres helyet. Sally ezt az időt kihasználta arra, hogy szemügyre vegye a Humanisztikus Tanulmányok Summiti Intézetét. Sok szempontból az Omega Központra emlékeztette, leszámítva azt, hogy ez újabbnak és modernebbnek tűnt. Itt a követ nevezték ki a legfontosabb építőanyagnak, és bőkezűen használták az irodaépületek, az előadótermek, az utak és a kertek megépítésénél. A tábor tervezői a Földanya iránti vallásos odaszántságukhoz híven nem pusztították el a természetes környezetet, hanem azt tűzték ki célul, hogy a tábor beleolvadjon a tájba, és szinte elrejtőzzön a dombvidék fái és a sziklái között. Még mindig nagyon korán volt, és senkit sem lehetett látni. Micsoda szerencséje van Sally elrablóinak! Khull Sallyhez fordult, és emlékeztetőül megmutatta neki kését. - Engem csak azért fizetnek, hogy idehozzalak. Ha itt a parkolóban felaprítanak téged, az a te bajod, az már nem az én problémám. Megértetted? - A lány bólintott. - Vigyük Goring házába! Egy távoli szemlélődő azt gondolhatta volna, hogy egy nagyon fontos személyiség érkezett meg, és a titkosszolgálat emberei veszik őt körül. Sallyt alig lehetett látni annak a csoportnak a közepén, amely körülvette a mikrobusz oldalsó ajtaját, majd pedig megindult Goring alpesi stílusú házikója felé. Sally kileskelődött kísérői között és válluk fölött. Módszeresen szemügyre vette a hely elrendezését. Most éppen egy hatalmas, aprólékos gonddal megtervezett gyógynövénykerten haladtak át, faragott kerítéseket, kövezett ösvényeket és szemet gyönyörködtetően csillogó medencéket látott. A mohaszőnyeg közepén, a csípős reggeli hideg ellenére, egy csaknem teljesen meztelen, magányos férfi ült, szemét lehunyta, lábait lótuszülésben keresztbe tette: mély transzban volt.

342

Miután elhagyták a gyógynövények kertjét, befordultak egy sarkon. Keskeny, terméskővel kirakott ösvényen haladtak, amelyet mindkét oldalról karcsú örökzöldek szegélyeztek, majd egy nyílt térségre jutottak. Jobb kéz felől a domborzati formák egy természetes amfiteátrumot alkotottak, azon túl pedig a hegyek lélegzetelállító látványa veszett bele a végtelen messzeségbe. Az amfiteátrum közepén egy meglehetősen nagy csoport vett körül rendezett, koncentrikus félkörökben egy gödröt, amelyben tűz lobogott. Énekeltek, zümmögtek, és virágokat, magvakat, gyümölcsöket dobáltak a tűzbe. A kör közepén, egy kis emelvényről, hét kőből faragott istenség bámulta a tüzet, mintha az hipnotizálta volna őket. Nekik mutatták be áldozatukat és imádatukat ezek a korán kelők, miközben egy sárga palástot viselő, sovány, ősz hajú nő egy monoton dalt énekelt szanszkrit nyelven. Sally emlékezett a dalra, még néhány szót is felismert, bár már tíz éve nem hallotta. Mind a hét kis istenség neve már nem jutott az eszébe, de úgyis csak másodrangú isteneknek tartották őket. A szertartás legfontosabb céljaként azt tűzték ki, hogy az Univerzális Anya áldását kérjék, és csak másodlagos feladatként jelentkezett ennek a hét törpének a kiengesztelése. Ekkor Sally egy pillanatra elkapta néhány embernek a látványát, akik a kelő nap felé fordították arcukat. Jaj, nem! Ott van Mrs. Denning, és még ketten az Omega tantestületéből! És az ott Mr. Blakely lenne, aki mint konzulense segített tanulmányaiban a Bentmore Egyetemen? Úgy gondolta, hogy az ő arcát pillantotta meg, majd harsány, recsegő énekhangja alapján egyértelműen felismerte. A tűz közelében, a lángok vörös fényétől megvilágított arccal Kristálydal állt, aki boszorkány, tudós és négy gyermek anyja volt egy személyben. Sallyvel együtt végzett el egy holisztikus iskolai előkészítő tanfolyamot. Micsoda osztálytalálkozó! - gondolta Sally. *** Az Ashton felé vezető autóúton pontosan az előírt menetidő szerint haladt a posta szállítójárműve. A reggeli postai szállítmány a hivatali órák kezdetére meg fog érkezni Ashton postahivatalába. - Ez lesz az! - mutatott rá egy szellem, a barátai pedig követték. Zúgó szárnyakkal és ideges mozdulatokkal repültek az autópálya mentén. Felvették az autó sebességét, és kíváncsi szemekkel méregették. A csoportot vezető szellem ezt megelőzően egy szörnyű csatában vehetett részt: megtépázott szárnyaival bizonytalanul verdesett, arca pedig rettenetesen el volt deformálódva. - Most nem fogunk kudarcot vallani egy mennyei harcos miatt! - állította. Szavait alig lehetett megérteni. - Pusztító meg fog minket jutalmazni! - ábrándozott egy másik. - Megállítjuk a teherautót, és megszerezzük azt a levelet! Szorosan hátrafeszítették szárnyukat, és torpedóként zuhantak a teherautó felé. Átszelték a vékony reggeli ködréteget, a szél átfütyült szárnyaikon és pofaszakállukon. Nem nagy ügy! Elrontják a motort, eltörik a kormányszerkezetet, kilyukasztanak egy gumit, vagy... VAKÍTÓ FÉNY! KARDOK! HARCOSOK! Nathan szinte kirobbant az autóból, és szembetalálta magát az összezúzott arcú démonnal. - Már megint te vagy az? - mondták mindketten egyszerre.

343

A démon eltűnt egy vörös füstgomolyagban. Nathan megfordult, hogy újabb ellenfelet válasszon magának. Armoth egyetlen kardcsapásával három szellemet vágott ketté, majd olyan gyorsan kezdett pörögni, hogy csak piruettje látszott, és két további ellenséget zúzott szét sarkának erőteljes rúgásával. Vagy egytucatnyi harcos bújt elő a teherautóból. Ott keringtek körülötte, vagdalkoztak és agyoncsapdosták a démonokat. A teadélutánnak hamar vége szakadt. Az életben maradt szellemek elmenekültek, mint a legyek, a teherautó pedig zavartalanul folytatta útját.

344

40
A szentek térden álltak. A megosztottság szűnőfélben volt. Mark nem sajnálta az időt és a fáradságot, hogy meggyógyítsa nyájának sérült és fájó szívű tagjait, állhatatosan és imádkozva rombolta azt a kusza zűrzavart, amit Pusztító és hordái a gyülekezetében előidéztek. Mindkét oldal részéről szükségeltetett áttörés, megtérés és megbocsátás, de megtörtént, és még mindig zajlott, egyik szívben a másik után. Jessupék annyira összetörtek és rémültek voltak, hogy Walrothéknak minden részletre kitérve és szeretetteljesen kellett tőlük bocsánatot kérniük, hogy vissza tudjanak térni a gyülekezetbe. Judy Waring nagyon sok keserűséget hordozott magában a Donna Hemphile-hez hasonló emberekkel szemben, akik felhasználták őt - és főleg a száját - Isten népének megsebzésére. De nem tehetett egyebet, mint hogy beismerje, az a száj és szív végső soron az ő szája és szíve volt, és elkezdett megváltozni életének ezen a két területén. Valamennyiüknek teljesen át kellett értékelniük a Tom Harrisről kialakított véleményüket, és ez még folyamatosan zajlott bennük, miközben imádkoztak. Egyikük számára sem látszott könnyűnek ez a helyreállás, de mivel ellenségeik lelepleződtek, választási lehetőségük egyértelműen körvonalazódott: vagy visszatérnek Isten hadseregébe, és harcolnak a gonosz ellen, amely egészen mostanáig rombolta őket, családjukat és keresztény hitüket, vagy pedig hagyják, hogy a gonosz tovább pusztítsa őket. Bosszúvággyal a szívükben visszatértek a hadseregbe. Az angyalok csendesen meglapultak, és nem sokat beszélgettek, miközben titokban elhelyezkedtek a stratégiai pontoknál szerte az országban, és Tal bozóttüzének fellángolását várták. A polinéziai Mota és az ázsiai Signa Bacon’s Corner környékének nagyon sok pontjáért felelt, de harcosaik létszáma bőségesen elegendőnek bizonyult. Gondosan és módszeresen megszállták ezeket a helyeket. Terga, a város beképzelt fejedelme ingerlékeny lett az imák váratlan áradatától, amit az újból egyesült szentek elmondtak, de mindeddig nem észlelt semmi olyan angyali tevékenységet, amely ezeknek az imáknak a következménye lett volna. Ezenkívül feletteseitől megtudta a nagy hírt: a nőt elkapták, a veszélynek vége. Cree, az indián és Si, a kelet-indiai angyal visszatért az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központba, és a tábor megfelelő pontjain elhelyezték harcosaikat, mint valami robbanóanyagokat. Ez fáradságos és veszélyes munkának bizonyult. Itt állt fenn leginkább a lelepleződés veszélye. Miközben a földön vagy a felszín alatt kúsztak, a tó vizének mélyén haladtak előre, fától fáig lopakodtak, vagy órákat töltöttek el teljes mozdulatlanságban sziklák belsejében, csónakok alatt vagy valamelyik épületben, nehogy felfedezzék őket, állandóan láthatták Barquitot, Omega fejedelmét. Oda-vissza röpködött, mindent szemmel tartott, nevetett és ujjongott, amikor valami eredményt látott az osztálytermekben és a szakműhelyekben, illetve morgott és köpködött, ha démonai vagy az emberi bábfigurák közül valaki ügyetlenkedett. Nagy hatalommal rendelkezett, és kemény kézzel uralkodott démoni hordáin. Most, hogy azt a nőt végre elkapták, egyáltalán nem félt, nem aggódott, és nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy örökre a helyén marad. ***

345

A Bentmore Egyetem látszólag ugyanaz a régi, piros téglából épült, szilárdan álló alma mater volt, mint mindig. Teljes lendülettel folyt a tanítás. Azonban a szellemi világban Romlás, a félrevezetés és a testi szabadosság nagyhangú mestere lebegett léghajóként a Bentmore felett. Azt próbálta felmérni, hogy érte-e az iskolát valamilyen kár a mennyei harcosokkal történt összecsapás miatt. Hahaha! Ez a Pusztító csak egy vészmadár, aki a hatalmát félti! Károk? Említést sem érdemelnek. Lynch professzor ugyan az utóbbi időben betegeskedik, de már úgyis öreg, és munkakörére könnyű lesz alkalmas embert találni. Most, hogy azt a nőt elkapták, szélesre nyílt a jövő kapuja. A folyó túloldalán, az Észak-Amerikai Konzervdobozgyár tetején, a szellőztető rendszer kéményei mögött, megint ott bujkált az európai Chimon és a Brit-szigetekről származó Scion. A Bentmore most meglehetősen csendesnek tűnt, de mihelyt fellobban Tal bozóttüze, lesz ott aztán haddelhadd! A két angyal megkereste az alkalmas rejtekhelyeket, és odaküldte csapatait. A folyó melletti raktárban számtalan harcos elfért, a túloldali rakpart is nagyszerű búvóhelyet kínált, mivel közel feküdt az egyetemhez. A csapatok hangtalanul és gyorsan elhelyezkedtek. Egyetlen rossz mozdulat, egyetlen rosszul időzített villanás valamennyiüket veszélybe sodorhatta volna. Az angyalok Sally útvonalának minden pontjánál, a Sátán minden egyes erődítményénél elfoglalták állásaikat, és a jeladást várták. De valamennyien tudták, hogy várakozásuk hosszabbra nyúlt a tervezettnél. Tal és Guilo a Summit fölötti hegycsúcsok között figyelt mindenre, ami jelezhette volna nekik, mi történik odalent. Mögöttük egy egész hadsereg rejtőzködött teljes készültségben. - Most már bármelyik pillanatban elkezdődhet - ismételgette Tal. - Bármelyik pillanatban elkezdődhet. *** Pusztán fizikai értelemben véve Goring házikója egy barátságos, alpesi jellegű épületnek látszott, amit durván ácsolt gerendákból készítettek. A bejárati oldalon minden csupa üvegből állt, ami pazar kilátást biztosított a hegyekre. Nagyszerűen megfelelt volna síszállásnak vagy hegyi túrák kiindulópontjának. Szellemi értelemben azonban ez a ház a gonoszság lódarazsaitól hemzsegő, visszataszító sátáni támaszpontként funkcionált, és ezt Sally már azelőtt megérezte, hogy fogva tartói bevezették volna őt az ajtón. Tudta, hogy mindenfelől figyelik, érezte a nyomasztó, fojtogató gyűlöletet, amely súlyos, szürke ködként borította be azt a helyet. Pusztító már ott volt a házikóban, addig tolakodott, amíg be nem jutott a nappaliba. Gorombán és vakmerően félresöpörte maga elől Strongman démonait. Bement Strongman odújába, díszlépésben végighaladt egy keskeny folyosón, amelynek két oldalán a világ minden tájáról érkezett démoni urak álltak, és végül megállt a magas rangú fejedelem előtt. - Baálom! - köszöntötte hangosan, miközben látványosan meghajolt. - Elhoztam neked Sally Beth Roe-t! Strongman persze már akkor meghallotta a démonok zajongását, amikor Pusztító Summitba érkezett. Most megpillantotta Khullt és kíséretét, akik akkor értek oda Sally Roe-val az ajtóhoz. Kimérten biccentett. - Helyes, helyes!

346

A démonok felemelték kardjukat, hogy megéljenezzék. Strongman rájuk mordult, és kinyújtotta kezét. - Megállj! - Megdermedtek és rámeredtek. - Előbb lássuk, van-e okunk az ujjongásra! A súlyos deszkaajtó bezárult Sally és fogva tartói mögött. Goring tágas, kényelmes nappalijában álltak. A szoba egyik végét egy hatalmas, terméskőből épült kandalló foglalta el, másik oldalát pedig a hegyekre néző üvegfal borította. A háznak nem készítettek klasszikus mennyezetet, hanem a padlástér gerendái emelkedtek föléjük, és a tetőszerkezet csúcsánál találkoztak. A masszív mestergerendán rusztikus vaskandeláberek függtek hosszú láncokon. Három férfi állt fel a tűztől. Sally felismerte Steele-t, és a férfi elégedett vigyorgása egyértelműen kifejezte, hogy ő is ráismert a lányra. - Hozzátok ide és ültessétek le! - rendelkezett Goring. Khull le akarta aratni a dicsőséget. Megragadta Sally karját, és vonszolni kezdte, miközben gondosan ügyelt arra, nehogy a lány vissza tudja szerezni egyensúlyát. Majd egy kegyetlenül erős szorítással, amely véraláfutást okozott Sally karján, a heverőre lódította. Néhány, alig észrevehető mozdulattal utasította négy banditáját, hogy alkossanak őrséget körülötte. - Uraim! - szólalt meg arrogáns hangon. - Itt hozom önöknek Sally Beth Roe-t! A három férfi odaállt elé, és nagy érdeklődéssel megbámulta. Az ősz hajú férfi, aki gondosan nyírott szakállt és egy csontból készített nyakláncot viselt, a magas, ezüstös hajú, igazgató kinézetű emberre pillantott, majd mindketten Steele-re néztek. - Ez bizony ő! - állapította meg Steele. - Jó munkát végzett, Mr. Khull! Azonnal kifizetjük, amivel tartozunk önnek. Azonban még szükségünk lehet az ön további szolgálataira, ha elvállalja. Khull elmosolyodott, majd rosszindulatúan Sallyre pillantott. - Boldogan. - Akkor kérem, hogy még egy kicsit maradjon itt a személyzetével együtt. Megpróbáljuk olyan gyorsan elintézni ezt az ügyet, amennyire csak lehetséges. - Nem kell sietniük. Miután Sallyt erős őrizet alá helyezték a heverőn, a három úriember egy kicsit elengedte magát, és helyet foglalt. A két idősebb férfi egy másik heverőre ült Sallyvel szemben, Steele pedig egy nagy, kényelmes széken helyezkedett el a két heverő között, arccal a tűz felé. Mr. Steele nyitotta meg a beszélgetést: - Sally, szeretném bemutatni önnek két barátomat! - A kifogástalanul nyírott szakállt viselő férfira mutatott. - Ez az úr Emile Goring, aki jelenleg a Mannesville Egyesület gazdasági igazgatója. Ez egy óriási nemzetközi humanitárius és környezetvédelmi társulás, amely a globális célok megvalósítását tűzte célul maga elé. Több mint negyven nemzetközi részvénytársaságnak az egyik fő részvényese. Ezek a vállalatok olajjal, földgázzal, szállítással, bányászattal és sok egyéb tevékenységgel foglalkoznak. Sally Goringra nézett, aki pillantását egy bólintással viszonozta. Zord, de elragadtatott arckifejezést vágott. Steele mindent elkövetett, hogy szavai mély benyomást gyakoroljanak Sallyre.

347

- Ebből természetesen az következik, hogy Mr. Goring rendelkezik a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy mindent elérjen, amit szeretne. Munkatársaival együtt ő az egyik fő támogatója és jótállója az olyan vállalkozásoknak, mint például a Summiti Intézet. Ez az intézmény része az ő látomásuknak, és kizárólag az ő erőfeszítéseiknek köszönheti létezését. - A másik úriember Mr. Carl Santinelli, az Evans, Santinelli, Farnsworth és McCutcheon Ügyvédi Iroda rangidős munkatársa. Ez az ország egyik legnagyobb hatalommal rendelkező ügyvédi irodája, és bizonyos értelemben az ASzJE zászlóshajója. Ő a nagy bírósági ügyek és a jogtudomány kiemelkedő alakja, a legmagasabb társadalmi osztály jogi aktivistája, és nyilvánvaló, hogy az ő dolgaiba nem tanácsos belekontárkodni. Sally Santinellire nézett, aki hideg, kutató pillantásokkal méregette őt. Ezután Steele Goring és Santinelli felé fordult. - Mr. Goring, Mr. Santinelli, bemutatom önöknek Miss Sally Beth Roe-t, aki valamikor az általános iskolák tananyagát megszerkesztő bizottság igazgatója volt az Omega Művelődésügyi Tanulmányi Központban, akit börtönbüntetésre ítéltek gyilkosságért, utána a Bergen Ajtógyár munkásaként dolgozott, mostanában pedig csavargó. Goring és Santinelli úgy nézegette a lányt, mintha valami furcsa ritkaságot tanulmányozna. Steele hátradőlt, és ő is Sallyt kezdte bámulni. - Jó kis kaland volt ez, ugye? - Igen, az volt - válaszolta a lány. - Kezd meglátszani az eredeti hajszíne. Hiányolom a szép tűzvörös haját. És mióta visel színezett szemüveget? Sally felsóhajtott, levette szemüvegét, és megdörzsölte fáradt szemét. - Magától értetődik, hogy ez mind csak álcázás. - Majd keserűen beismerte: - Ámbár meglehetősen hiábavalónak tűnik. - Úgy van, eléggé hiábavaló volt - értett vele egyet Steele. - De gondolom, megérti, miért kellett megtalálnunk magát. Ez a kérdés bosszantotta Sallyt. - Mr. Steele, az a benyomásom, hogy meg akarnak engem ölni. Én pedig szeretném tudni, hogy miért. - Ugyan már! - legyintett Santinelli. - Egy olyan ragyogó képességekkel és annyi tapasztalattal rendelkező személynek, mint ön, nem jelenthet nehézséget felfogni, mekkora akadályt jelentett a számunkra. Ami az első gyilkossági kísérletet illeti, arra fölösleges túl sok szót vesztegetni. Súlyos baklövésként könyveltük el, egy szerencsétlen és megalázó kudarcként, amit néhány tehetetlen alak követett el, akik ezzel akartak a kedvünkben járni. De egyáltalán nem okoztak nekünk örömet vele. Eredetileg nem szerepelt a célkitűzéseink között, hogy megöljük magát, különösen nem így. - Tehát akkor mik voltak az eredeti célkitűzéseik? Santinelli elmosolyodott. - Eredeti célkitűzésünk a Bacon’s Corner-i Jó Pásztor Általános Iskola elleni perben vált volna valóra. Ön jelenleg abban a városban lakik. Az, hogy belebotlott a terveinkbe, valamennyiünk számára a legteljesebb meglepetést jelentette.

348

hogy az ASzJE rendszeresen képviseli olyan embereknek az érdekeit.Sally egyszerűen nem akarta elhinni. ha azt is figyelembe veszi.De végül csak sikerült! . azok felterjesztették hozzánk az ügyet.amint reméltük szükséges legyen a bíróságok előtti tesztelésük és tisztázásuk. hogy ezt sikerre vigyük. Mind a három a jogszabályoknak egy eléggé zavaros halmaza ahhoz. Azonnal latba vetettük teljes erőnket és befolyásunkat. Különösen akkor nem lehetnek hiú ábrándjai. Úgy tűnt. Santinelli elismerően bólintott. hogy befolyásoljuk a törvényhozást. . hogy az államilag irányított közoktatás segítségével meg akarjuk változtatni a társadalmat . ami egy nagyon hasznos. az a helyi szervezet érintkezésbe lépett az állami szintű szervezettel. megpróbálkoztunk azzal.tette hozzá Steele.Utoljára A szövetségi állam naponkénti gondoskodása. jogai és jóléte. hogy a valós kérdésektől függetlenül a saját oldalunkra állítsuk ezeket. hogy az ártatlan gyermekeket meg kell védelmezni. mi pedig úgy láttuk. . . felemelte az állát.Valamikor ő maga is vezető szerepet játszott ennek megvalósításában. .Mint arra magától is rájött. Santinelli folytatta: . hogy a felperes kártérítésben részesüljön az őt ért károkért. hogy a kereszténység mekkora akadályt jelent a számunkra mindaddig. Nem csupán azért. és ezért követelni lehet az állami beavatkozást és irányítást. amelyeknek a segítségével meg tudnánk fojtani ezt az akadályozó tényezőt. majd folytatta: . amelyet átitatott az az előítélet. gyújtó hatású eszköz a média és az általános gondolkodás támogatásának a megszerzésére. mert szövetségi pénzeket használtak fel egy keresztény iskolában. ujjainak hegyét egymáshoz ütögette. És természetesen ez volt a célkitűzésünk.Miss Roe számára nem ismeretlen az a célkitűzésünk. Már az azt megelőző években is.Lucy Brandon eredetileg az ASzJE helyi szervezetével vette fel a kapcsolatot. hogyan fog reagálni minderre.vágta rá Goring kárörvendő mosollyal. egyenesen a gyermekvédelem 349 . hogy ön az Omega Központba került volna. hogy a Jó Pásztor Általános Iskola esetét egyenesen a mi céljainkra szabták. . akik a keresztény iskola elleni perért felelősek? Santinelli bólintott. . Ez a nő valóban olyan éles felfogásúnak bizonyult. Sally elhúzta a száját és bólintott. és a lány szemét figyelte. Sokáig tartott. A magán-általánosiskolák támogatása és a Munson-Ross-féle személyiségjogi törvény című törvényeket használtuk fel. hogy bibliai hitük szerint neveljék fel és taníttassák gyermekeiket.Nyilvánvalóan nincsenek illúziói azzal kapcsolatban. és hogy megfelelő jogi precedenseket találjunk. . . mint amilyennek Steele leírta. akik gyermekeket pornográfiára kényszerítenek és molesztálnak. hogy . hanem a jogi precedens.Akkor nyilván azzal is tisztában van.De persze nem ennek az Amber nevű gyermeknek az érdekében? Santinelli egy pillantást váltott a másik két férfival.Maguk lennének azok. A felháborodott közvélemény. hogy ez az eset gyümölcsözően alakulhat. amíg megengedik nekik. hanem ebben az ügyben szerepel a gyermekek bántalmazása. Santinelli is megengedett magának egy rosszindulatú mosolyt. Hátradőlt. a törvény átformálása és megváltoztatása vagy akár az újraszövegezése egy ideális próbaper felhasználásával. hogy mennyire érdekel minket a gyermekek biztonsága. ennek a pernek az igazi célja nem az.

úgy láttuk. micsoda megrázkódtatást jelentett a számunkra. különösen akkor. Megtanulta ezt a katekizmust. és a kormányzat szilárdan megalapozta állásait a templom falain belül.De valójában még nem is döntöttük el. hogy maga felbukkant volna. hogy ön kicsoda. hogy ez az eset nagyon nagy kockázatot rejt magában. anélkül hogy ellenállásba ütköznének. hogy az az állítólag teljesen tiszta és ártatlan gyermek. volt tagja .szólt közbe Goring. fokozatos háttérbe szorítása csak idő kérdése. . és felbérelt egy orgyilkost. ha már egyszer létrejött a vallásos oktatás irányításának lehetősége. . széleskörű befolyással rendelkeznek arra nézve. . miután megtalálták őt. és ahogyan önt is tanították erre.csak annyit kellett volna tennie. Ah! Úgy látom. hanem: először is megölte az orgyilkost. és pontosan abban a városban él. amely ezt a magatartást nála előidézte. ők eljuttatták ezt a beszámolót hozzánk. akár kitalált) már régen feledésbe merült. A gyűrű bárkinek elmondhatta volna. amit az orgyilkos az ujján viselt. . Goring vette át a narrátor szerepét: . amikor a bírósági precedensek segítségével megalapozzuk az államnak azt a jogát és kötelességét. . milyen megoldáshoz folyamodjunk.válaszolta Sally. valóban .Ez az ügy természetesen nagyon ígéretesnek tűnt. hogy irányítsák és átformálják a következő generációt. akarom mondani. miközben Santinelli egyre mélyebben tárta föl az ügy részleteit: .Igen. hogy a postán kimutatja a foga fehérét. mint amilyen valaha ön is volt. akire olyan váratlanul rátaláltunk.De ön valóban lenyűgöző személy.Miss Roe.Felsóhajtott. ha aznap este meghal. Brandon felhívta ügyvédeinek figyelmét erre az esetre.És ezzel el is jutottunk ahhoz a kérdéshez. a bigott keresztények bántalmazásának áldozata. Szervezetünk néhai tagjának a kedvese volt. ami ehhez a gonosz ügyhöz kapcsolt minket.Az orgyilkos nagyon ravasznak bizonyult. hogy vegye kezébe a vallásos oktatás irányítását. hogy kiszabadult a börtönből. Feltételezésünk szerint mindkét tárgy az ön birtokában van. és otthagyta a holttestét.Sally egy szót sem szólt. hogy miért kellett fogócskát játszanunk magával vette vissza a szót Santinelli. akkor semlegesíteni tudtuk volna ezt a hibát. Mint ahogyan azt ön is tanította. . utána pedig elmenekült azzal a gyűrűvel együtt. Elképzelheti. hogy egy egész sor kérdéssel kelljen szembenéznünk.bajnokainak tekint minket. és elcsente a gyűrűjét. ahol ez a per zajlik. egyszer csak váratlanul úgy döntött. a vallásos nevelés módszeres. a törvények még akkor is ott lesznek a törvénykönyvben. ha úgy dönt. hogy zsarolhassa és manipulálhassa őt. és folytathattuk volna tervünk megvalósítását barátunk minden ügybuzgalma ellenére. és megpróbált közömbös arcot vágni. Még ennél is rosszabb volt azt hallani. és tudva. ha azt is tekintetbe vesszük. ki is az igazi tulajdonosa .a saját kezébe vette a dolgokat. Élvezettel felnevetett. feltételezésünk szerint azért. amikor szervezetünknek egy meggondolatlan tagja. Sally bólintott. . . Nemcsak túlélte a támadást. hogy ön írta azt a bizonyos tananyagot. Santinelli megengedett magának egy keserű nevetést: . De ez még azelőtt látszott így. hogy megteszi a szükséges lépéseket. hogy ön súlyosan veszélyeztetheti ügyünket. hogy fellapozza a Nemzet Szent Rendje tagjainak névsorát.A dolognak ezzel a részével ön is tisztában van . emlékszik erre az esetre! Hogy pont magának kellett látnia ezt a kitörést! Miután Mrs. amikor megtudtuk. 350 .Amikor a gyermeket ért trauma (legyen az akár valós. óriási. Végeredményben ez a gyűrű jelentette azt a láncszemet. amely felsorolja az összes kódolt nevet. Tudatában voltunk annak. Hiszen ön felismerheti a gyermek állapotát. És az olyan emberek.

amiket ellopott.Ó. Erősen oldalra nyomta Sally fejét.vetette közbe Sally.Beszélhetünk róla. A Nemzet Királyi és Szent Rendje Közösségének Gyűrűje. . . és biztos vagyok benne.. hogy valahogyan meg tudunk egyezni. 351 . hogy a maga birtokában legyen. Mint minden más titkos társaság. és egymás érdekeit keressük . Santinelli a közösség aranygyűrűjét nézegette. .Ejtsék el az ügyet! Hagyják békén a keresztény iskolát. és adják vissza Tom Harrisnek a gyerekeit! Ezúttal nem fojtották vissza nevetésüket.Szóval. és világos. Santinelli előrehajolt.a rendelkezésünkre bocsátaná a gyűrűt és a névsorokat? .Rámeredt Sallyre: ..Hm. a szent rendnek nagyon sok tagja van. majd a nő vérző nyakára mutatott: Tegyenek rá egy kendőt! Nem akarom.. Valamennyien elfojtott nevetéssel reagáltak. . Khull meglóbálta a gyűrűt Santinelli tenyere fölött. mi is segítünk beavatottjainknak. Sally fájdalmas kiáltással leesett a szőnyegre. megragadta a láncot. elkapta a nyakát.Megegyezhetünk . szellemében elkábult és összeomlott. hogy tagjaink érdekei összhangban állnak társaságunk érdekeivel. Ott himbálódzott rajta az aranygyűrű! Khull egy erőteljes mozdulattal felrántotta őt a heverőről.természetesen abból a feltételezésből kiindulva. és valamennyien fontos állásokat töltenek be: a kormányzatban. majd beleejtette. hogy összekenje a heverőt! Khull egyik embere rátette zsebkendőjét Sally nyakára.Úgy látom. majd a gengszterek újból a pamlagra lódították. Santinelli elmosolyodott. Steele megkockáztatott egy kérdést. amit valamennyien szükségtelennek éreztek: . . és már nincs is ott. . Ön közeli ismeretségben állt Owen Bennettel..Végre megvan! . Szent tárgy.Túl szent ahhoz.sóhajtotta megkönnyebbülten Goring. és kirántotta a blúza alól.kérdezte Goring .Utána pedig . Sally rászorította a zsebkendőt a nyakára. amit a tenyerén tartott.. hogy meg tudják vetni a lábukat a megfelelő helyeken. az egyszer biztos. hanem jót mulattak ajánlatán. ön is ahhoz a csoporthoz tartozik.válaszolta a lány. megragadta a láncot.Ezek szerint James Bardine érdekei nem álltak ezzel összhangban . Biztos. . Sebének égető fájdalmától összerándult. érthető hangon így válaszolt: . és egymásra pillantottak. a szövetségi bíróságokon. . főiskolák igazgatótanácsaiban és kormányzóságokon. Santinelli szemügyre vette.Jól látom. hajlandó visszaszolgáltatni a névsorokat és a gyűrűt valamiért cserébe? És mi lenne az? Sally valamennyiüknek a szemébe nézett. hogy a neveknek egy tekintélyes listáját végigolvasta már azokból a jegyzékekből. és leszakította róla. de még hozzá bírt szólni. hogy egy láncot visel a nyakán? Khull meg akart erről győződni. a bankszakmában.

. és külföldön is. és találkozhatna azokkal az emberekkel. Ön is tudja. *** Az arab Nathan és kis őrjárata tovább kísérte a posta teherautóját. amelyet ön jelent a számunkra. kínzásokat hajtanak végre. Miss Roe. akkor meglátná. Nem azért jöttünk ide. Ezek szerint maga hívta fel az irodánkat? Tudomásomra jutott. .A testvériség egy dolog.Ismét Sallyre nézett. De a titoktartási fogadalom szent vérszerződésének megsértése egészen más lapra tartozik. miközben az egyre közeledett Ashtonhoz. amelynek témája: Ökológia . aki ott ült a rozmaring-. majd egyenesen Sallyre nézett: . valamint a misztikus science fiction filmek egyik rendezője is. hogy figyelmeztesse Krionit és Triskalt. és azt tanítjuk. majd folytatta: .Az ablakon keresztül a hegyekre pillantott.Khull felé pillantott. hogy Mr. hogy vannak.a Föld és a Szellem összeolvadása. Khull és négy segítője ugyanannak a titkos rendnek a tagjai. mielőtt elkezdik beszélgetésüket. 352 . hogy valamennyien egyetlen globális családhoz tartozunk. Hogy pontosan milyen eljárásra lesz szükség ennek elérése érdekében. és sokkal alkalmasabbak az uralkodásra. . és nem kívánunk több kellemetlenséget okozni önnek.Vannak dolgok.Miss Roe. szőke hajú férfi elhozta a gitárját. hogy mindenki egyenlő. mintha hájjal kenegették volna őket. de Pusztítónak a tudomására fog jutni az a levél. Hogy egészen nyersen fogalmazzak. az legnagyobb részben öntől függ. amelyet az autó hoz.Egyik kezéből a másikba ejtette a gyűrűt. hanem azért. minden ember szíve egységben ezért kiált. Biztosan nem tartja vigasztalónak azt a tényt. olyan volt a számukra. Ráadásul nem is ő számított az egyetlen ismert személyiségnek. hogy véget vessünk annak a fenyegetésnek. Az a sok imádat és figyelem. tisztességes emberek vagyunk. mi itt a tét. Ha bejárhatná ezt a területet. A Goring házikójának közelében fekvő gyógynövénykertben a konferenciának mintegy harminc résztvevője gyűlt össze a friss.... kakukkfű. Az afrikai Armoth megelőzte őket.Bízom benne. A csoport tagjai egy kicsit megszédültek attól a gondolattól. Ez a Törött Nyírfa nevű sátánimádó szekta egy kegyetlen társaság. illatos levegőt élvezve egy közismert művész vezetésével egy kis reggeli műhelymunkára. Eléggé kellemetlen dolgok ezek.és kankalinágyások között. és úgy tervezte. akik vért ontanak. . Miss Roe.Letette a gyűrűt a dohányzóasztal üveglapjára. és eljött ide néhány. az egész országban. A fiatal. amelyhez az ön ellen kiküldött orgyilkos is tartozott. akik még egyenlőbbek.Rövid hatásszünetet tartott. mint amennyit ön szükségessé tesz. igen. . . hogy elénekel néhány dalt. és a filmjeiben szereplő lények műanyag figurái ott díszelegnek minden gyermek szobájában.Ó. amellyel most körülvették őket. a sorsa a saját viselkedésétől függ. igazán különleges. hogy most már teljes egészében megértette. . Varázslatos pillanatnak tűnt! A közöttük elhelyezkedő démonok is ugyanennyire élvezték a dalt. A szőke énekes megpendítette gitárját. akik itt töltik ezt a hetet. . Ezt az eszmét hirdetjük itt és mindenütt (mint ahogyan ezt ön is tette). hogy a titkárnőnk a közelmúltban tájékoztatott egy ismeretlen női telefonálót Bardine korai haláláról. így hívták személyzetünk néhai tagját. vagy végigmehetne Summit utcáin. hogy milyen sok különféle ezoterikus szervezet képviselteti itt magát. mint mások. milyen könyörtelenek és elszántak vagyunk. amelyek gondosan elrejtett kettős jelentést hordoztak. a város két őrangyalát: csak idő kérdése. akinek a neve nap mint nap felhangzik sok otthonban. hogy életükben először egy ilyen híres ember közelében lehetnek. . és valamennyien elkezdték énekelni egyik jól ismert balladáját. . ember is. és emberáldozatokat mutatnak be. és hogy ön milyen kétségbeejtő helyzetbe került. hogy alkudozzunk. Rángatóztak és ficánkoltak az élvezettől a dal minden ütemére.De fenntartjuk azt a tételt.. amiket jobb titokban tartani. Ott tartózkodott az újságírás két világhírű alakja.

Valami zavart érzek .Szedjetek ki belőle mindent. . és felrántotta. Strongman is.kérdezte tőle.Most ne zavarjatok! . mi fog történni a nővel. bár már kezdett türelmetlen lenni. Pusztító elkapta a nyakát.Igen. Látni akarta. nyugtalankodtak és sugdolózni kezdtek.Azt mondtad. Pusztító egyik csatlósa volt. Halk. Két démoni harcos suhant el a Goring Pavilon csúcsa felett. A fogékony közvetítők ezt azonnal érzékelték. Egy harcban megsebesült démon elernyedt alakját fogták maguk között. hogy Ashton? A démon oldalra bukott. A gyógynövénykertben tartózkodó démonok fészkelődtek.Huh! Mi volt ez? A démonok megfordultak.mondta egy nő.Egy harcos üzenetet hozott a számodra! .Mi történt veled? . Mire vártok már? . szárnya úgy nézett ki. és ki is kellett támasztania magát. Valahol valami baj van. nehogy hátrabukjon. Pusztító kibújt a házból.válaszolta éles hangon Pusztító. Egy levelet visz Ashtonba. hogy Goring házikója felé tartanak. . akinek keze-lába magatehetetlenül lógott. hogy Ashton? A démon válaszát alig lehetett megérteni: . Fején is látszottak a küzdelem nyomai. A démon kinyújtott lábbal ült a földön.Mi történt? .Menj ki! . . s egyértelműen látszott.Igen . hogy lássák. 353 . . .Megtámadtunk egy postai szállítójárművet.Azt mondtad.dörmögte.erősítette meg egy tanár. Ashton. aki ügyvéd és médium volt egy személyben. amely Ashton felé tartott.szólalt meg egy érdes hang az épület mellett.utasította őt Strongman. . aki ötödik osztályosokat tanított. petyhüdten és kilyuggatva lógott. . amelyet a Mennyei Sereg védelmez. hogy meghallgassa a szánalmas állapotban lévő démon jelentését. .Pusztító! .Valamiféle rossz energia. majd eltűntek az örökzöldek karcsú sorfala mögött. suhogó hangot keltve elhaladtak a kert fölött. mint a többiek. *** Pusztító végigélvezte a kis házban lefolytatott egész párbeszédet. mi okozta ezt a zavart. Pusztító lehajolt. Mi volt ez? Ki volt az? Vajon mi történhetett? A jelenlévő médiumok agyához kapcsolódó démonok ugyanolyan nyugtalanok lettek. és aki még mindig nyöszörgött és jajgatott megsemmisülése előtti tusájában. . A szőke férfi abba is hagyta a dalt. aztán végezzetek vele! Hátráltatjátok a Tervet! . mint a cafatokra tépett kátránypapír: gyűrötten. .

Menjetek valamennyien! És vigyetek magatokkal harcosokat a tartalékállományból! Valamennyien elindultak.Tiszta a levegő. Pusztító szinte már érezte is. Biztos vagyok benne. az egész rakomány mélyén lapult. *** Krioni és Triskal látta. és nem kérdezte meg tőle.tiltakozott egy másik.követelte a választ Pusztító.A Mennyei Sereg erőteljesen védelmez egy levelet. akik köré csődültek. Pusztító egy gyors mozdulattal csendre intette őket.Melyikünk menjen? . csak egy jelentéktelen levélről lehet szó. . Eredményeket akart. Nem ok nélkül védik! .Ide fognak jönni. hullani fognak a fejek. Pusztító magába fojtott egy üvöltést. mi okozta a zavart. hogy feje legördül a helyéről. hogy ha nem születik valami gyors eredmény. .kiáltott fel az egyik. és egy napot késett.Arca groteszk módon eltorzult ettől a gondolattól. A kapitányok egymásra sandítottak. Strongman Sally Roe kihallgatását kísérte figyelemmel. amelyet most visznek Ashton felé. helyette csak sziszegett: . Strongman feszülten figyelte a kihallgatást. . . . amely nagy puffanással leesett a földre.Pusztító a házikó felé pillantott. hogy nincs miért aggódnunk. mit mondtam? . Elengedte a démont.Nem hallottátok. és maguk köré gyűjtöttek számtalan démoni bajkeverőt.Oda nem mehetünk vissza! . Triskal nyugat felé nézett.Nos? .Valószínűleg Sally Roe írta valakinek. majd odalépett kapitányaihoz.Feltűnés nélkül nézzetek utána. . sajnálatos módon.Ashton! . Pusztító sietve ment vissza Goring házikójába. hogy a postai teherautó pontosan az előírt időpontban átlépi Ashton város határát. Már nagyon türelmetlenül viselkedett.kérdezték. Pusztítónak pedig esze ágában sem volt megmondani. Az értékes levél azonban. 354 . Látszott rajta. . Krioni nem látta ilyen optimistán a helyzetet: . . A tizenkét kapitány értetlenül nézett egymásra.

Ha figyelembe veszem a saját cselekedeteimet. és felordított. Goring gúnyosan elmosolyodott. ha így lenne .magyarázta Steele.Értékelném. . egy kicsit elengedte magát.Sally. Majd Sallyre nézett. A lány elmosolyodott. mérlegelnünk kellene önnek mint tanúnak a szavahihetőségét. és tiszteletben tartom a női méltóságot. . ezek szégyenteljes és visszataszító címek . Ez a válasz nem tetszett nekik. ön is ezt szeretné. Goring. egyfolytában erre emlékeztet engem a börtönben eltöltött hét év. . . hogy az eset megtörtént.Igen.sóhajtott fel Sally.Egyáltalán nem vagyok jártas a keresztény teológiában. Sally egyszerű és egyenes választ adott: . mindig előkelő és becsületes úriembernek tekintettem magam. Mr. ez egy csodálatos csalás a gyávák és a gyenge jellemű emberek számára. miután ebben megegyeztünk. hogy megpróbálja eltörölni a múltját? . A három férfi kényelmetlenül érezte magát. de azt tudom.Ezek szerint arról kell értesülnünk.Attól a naptól kezdve. hogy végső kétségbeesésében egy elavult valláshoz folyamodott.. hogy a bűnei 355 . hogy bocsánatban részesültem. Az a gondolat. .Ezek a címek igazából csodálatosak és gyönyörűek a.Házasságtörő és gyermekgyilkosság miatt elítélt bűnöző vagyok. Meglep. . .Gúnyosan felnevetett. . és ez még őt is meglepte.Mi nagyon sok mindent tudunk. . amitől megremegett a ház.41 Santinelli hátradőlt. Miss Roe. és gyanús szívélyességgel kezdett viselkedni. hogy intelligens és eredményes párbeszédet folytathassak önnel. hogy személyesen találkoztam ezzel a Jézussal. .. hanem folytatta: . és biztos vagyok abban. Santinelli bólintott. a démonok pedig rémületbe estek. a szellemi kínzók és a saját lelkiismeretem. Őszintén vágyom arra. *** Strongmannek sem tetszett. és tekintetével arra utasította Goringot és Steele-t. . Számomra úgy tűnik. . Túl könnyen megválaszolta a kérdést. hogy tud erről. hogy elfelejtette.tétovázott. A nagy fejedelem egy pillantást vetett Pusztítóra.A Kereszt miatt? .fejezte be a mondatot Goring. *** Santinelli megpróbált uralkodni magán.Sally. hogy miután felkínáltam önnek a választás lehetőségét. Sally arca felragyogott ettől a kérdéstől. hogy kövessék a példáját. és azt is tudom. Sally nem reagált erre a mondatra. de arca enyhén rózsaszínűvé vált.Akkor. de ő elfordította a fejét. kicsoda is ön valójában.Sally. ezt a tényt mámorítónak és lelkesítőnek találom.

Tudom. ebben a pillanatban azzal a ténnyel kell szembenéznie. Alacsonyan. kardjukat kezükben tartották. mint önmagában a bűn fogalma. Üsd meg! *** Santinelli pofon vágta a lányt. hadd beszéljek teljesen nyíltan: még ha valóban lennének bűnök. Hamarosan leveszik onnan.Ezek szerint támadt egy kis nehézségetek? . Semmi mással nem bizonyíthatta volna jobban. és ez feldühítette. Ezek lesznek a legkritikusabb percek.gondolta Sally.Ez egy mellékes kérdés .mondta Triskal.Miss Roe. maga isten. Ezáltal természetesen a saját halálos ítéletét is aláírta. . . Santinelli felemelte a hangját: . hogy ez lesz életük legnagyszerűbb ütközete. *** A démoni bajkeverőknek egy koromfekete csőcseléke tartott Pusztító tizenkét visszataszító kinézetű kapitányának vezetésével Ashton felé. . és elkezdik szétválogatni a leveleket.Mi még számítunk további problémákra is . hogy nem tudja megmenteni magát tőlünk. Sally. aminek semmi köze sincs jelenlegi céljainkhoz. . . ugye? .Csak egy kicsi . .Ezek szerint most szabadon távozhatom. .Azonnal megmondod. erőltetett menetben repültek. hogy szavaival csak még nagyobb veszélybe sodorta saját magát.Nem is feltételeztem. és kiérdemelte gyűlöletünket! Mintha Ambert látnám! . De az is lehet. Armoth követte a sofőrt az épületbe. Santinelli és Goring szemében ugyanannak a démonnak a szemét. Jóváhagyta Santinelli szavait: .legyintett Goring -. hogy keresztény lett. ugyanúgy csak mese. . *** Strongman látta Sally szemében a békességet. és visszafojtott haraggal Sally arcára szegezte az ujját. és feszülten figyelte. amint néhány más küldeménnyel együtt ráteszi a zsákot a kézikocsira. Sally. és senkinek sem tartozik számadással. ugyanazt az ördögi gyűlöletet látom. hol vannak azok a névsorok! Mit csináltál velük? *** Krioni és Triskal üdvözölte Nathant és harcosait.kérdezte Krioni.Steele. hogy ellenséges viszonyban áll velünk. gondolták mind a tizenketten. szemük kidülledt a félelemtől.meg vannak bocsátva. mint azzal. miközben a postai szállítójármű megérkezett az ashtoni postahivatalhoz. *** 356 .válaszolta Nathan. Előrehajolt. Ez a küzdelem a végső harcuknak bizonyulhat.Vállalkozásunk legfőbb ellenségévé vált. ön biztosan tudja. és ez a Jézus valóban meg tudná magát menteni azokból. hogy ezt meg kellene tennie.

A jelzőlámpa fölött heves küzdelem bontakozott ki.Figyeljen ide. hogy mindketten el tudjuk dönteni. és az angyalok felé vagdalkoztak tüzes. . miközben négy további mennyei harcos érkezett zuhanórepülésben az égből.További kérdések. hogy szenvedést okozhat neki. Ez az ember a szőrszálhasogatás mintaképe! . huss! Egy fénycsík kettévágta a démont. zaklatók és bajkeverők forgószélként felkavarták a várost. és úgy gondolom. amelyik beszorította a zárat. és a szemét forgatta. . nem kell átfogalmaznia a szöveget. de mi szokott történni ilyen pillanatokban? Mihelyt rátette kezét az ajtókilincsre.Nem. éles harci kiáltásokat hallattak. a villám sebességével áthatoltak épületeken. Bernice az ajtó felé mozdult. Bernice beült a kocsiba. és a semmivé olvadó démoni szabotőrök után megmaradt vörös füstcsíkok egy páfrányszerű alakzatot rajzoltak az égre. és nem törődtek azzal. Pusztító tizenkét kapitánya a levél keresésére indult. A fényjelző zöldre váltott. izzó kardjukkal. Ilyet még soha nem csináltunk. és így nagyszerűen fog kinézni. ez ingyenes. Miközben ezek a szörnyecskék. és zűrzavart okoztak. és Eddy kereste őt a pékségből. de csak egy hónapos próbaidőre. támadtak. Harcra kényszerítették az angyalokat. azt hiszem. de nem tudta csökkenteni a hatalmas termetű bandita összemorzsoló. A démon eltűnt. Úgy van. és a város minden pontján összeütközésbe keveredtek az angyali harcosokkal. Eddy.Igen. Igen. hogy inkább gyalog megy. A gazember élvezte.A férfi egyre csak beszélt. megszólalt a telefon. hogy Bernice elmenjen a reggeli postáért. A forgalomirányító lámpa piros fénye megállította a forgalmat. Keresztezték a mozgó kocsisorokat. beszéljen Cheryllel! Ő mindent tud erről az ügyről. *** TÁMADÁS! A fekete szellemek sutba dobták a félelmet és az elővigyázatosságot. biztosítani tudjuk az ön számára azt az öt centimétert. . Oda-vissza röpdöstek az utcák fölött. utca fölött. és a káosz meg a gonoszság áradataként Ashtonra zúdultak. próbát kell tennünk. De a forgalom ennek ellenére sem indult meg. és egy teherautó abban a pillanatban beleszaladt hátulról.Eljött az ideje. . hogy mi lesz ennek az ára. de a kocsi ajtaja nem akart kinyílni. lesből támadtak az utcasarkokon. elhomályosították a világosságot. 357 . magához vette autójának kulcsait. és szűnni nem akaró magyarázkodásba kezdtek. hála annak a kis balesetnek! Bernice úgy döntött. jó lesz-e így. *** Sally egyre lejjebb próbált csúszni a heverőn. A kulcs végül elfordult. Hat angyal repült egymás mellett a 6.A lány grimaszt vágott. *** Bernice végre odamehetett kis bogárhátú Volkswagenjéhez. Szárnyaik zúgtak. A kulcs nem is fordult el a zárban. egy kicsit fel tudjuk nagyítani azt a kávésbögrét. bukfenceztek.Azért. hogy milyen veszteségeket fognak elszenvedni. dőlt belőlük a kén. Eddy nem akart Cheryllel beszélgetni. Egy kis négyüléses autó megállt Bernice kocsija mellett. préselő szorításának fájdalmát a vállán. és suhant végig a Miller utcán. . és az autók kezdtek összetorlódni. Mindkét sofőr kiszállt járművéből. . Felvette a kabátját.

hogy így is. Beszámoltam neki mindenről. arcukon felháborodás és kegyetlenség tükröződött. egy feneketlen sötétség kezdett ráborulni. hogy csaknem eldől ültében. és valamennyien megdermedtek.Ó. de pillanatnyilag úgy tűnt. Válla lüktetett. hogy addig kínozzák.Várjanak! . és kimondta. mi nem akarjuk. Egymásra pillantottak. hogy ez megtörténjen. amíg el nem árulja. 358 . Hatalmas termetű. és kivehetetlen átkokat ordított rá. Szellemében nevetni kezdett. . Santinelli mondott valamit az ő megöléséről. A pincében kellene folytatnunk. vagy csak szellemében. amikor valami olyan dolgot pillantott meg. úgy is meg fogják ölni. csúnya lények voltak. De biztosan tudta. A benne lévő Megváltót gyűlölték. Felkeltette a figyelmüket. én már győztem! Felkiáltott.. Ezután Goring szólalt meg: . amit tudok. Megtörténhet. Olyan volt. Sally. bizonyára ezekről beszél. mintha életében először megnyílt volna a szeme. összeszedte minden erejét és bátorságát. azt akarta mondani. és gyilkos gyűlölettel meredtek rá. amit tudni akarunk. amit mond. A fájdalom csökkent. A szellemek az egész világgal együtt eltűntek előle. Tudniuk kell. . . hogy gyűlöletük nem ellene irányult. esetlen kinézetű szellem kivicsorította a fogát. azt valaki meg fogja tudni. Ha bármi történik velem. akkor átadjuk magát Mr. és amit tettem. . hogy ezt a látható világ is hallotta-e. amitől elállt a lélegzete. Még soha nem ismert fel ilyen gonoszságot vagy ekkora gyűlöletet.Tehettek velem akármit. Goring elmosolyodott. Khullnak és embereinek. hogy Sally felfogja. Felemelte a fejét.. A bandita kis híján eltörte a nyakát. és belenyúlt a heverő mellett elhelyezett aktatáskába. Egy mély álom. hogy valaki elmegy az ablak előtt. Santinelli ordított valamit.kiáltott fel erőtlenül Sally. Egyszerűen csak tudta.Ön bizonyára ismeri a sátáni rituálékat. mintha félrehúztak volna előle egy sötét függönyt.Steele lassan és kimérten beszélt. Sally belenézett a sárgán izzó szemekbe. Úgy érezte. és a gengszter elengedte.Ott voltatok! Valamennyien ott voltatok! Megkínoztátok. bibircsókos. és nem kell elmagyaráznom a részleteket. Sally már éppen válaszolni akart. hogy gyötrelmei túlságosan elvonják a figyelmét. szárnyai csapdostak. mintha lebegve felemelkedne a heverőről. Kellemes és kellemetlen okkult tapasztalatai során még soha nem látta őket ilyen tisztán.De Ő legyőzött titeket a halálával! Ő győzött! A magasan fölötte lebegő hatalmas. de azt már nem bírta eldönteni. egy másik dimenzióban öntötte szavakba meggyőződését. Talán hallucinációi támadtak a fájdalomtól? Meglátta a szellemeket ezek mögött a férfiak mögött. hogy rendszeresen küldtem leveleket Tom Harrisnek Bacon’s Cornerbe. de ha rákényszerülünk.Van még egy ütőkártyám. . . Néhány másodperc múlva megint látott és hallott. és ő ezt tudta. megöltétek Őt! Ez megzavarta a szellemeket. Megint érezte a fájdalmat. és legnagyobb meglepetésére félelmet látott bennük. és észrevette. és gyenge hangon megszólalt: .Hamarosan elkezdődik a konferencia. biztos akart lenni.

Ezek az angyalok egy ideig nem fognak unatkozni. amitől Sally lassan felfogta a gyötrelmes tényt. amely a házikó betonból épült hideg gyomrába vezetett. és kiszórta valamennyit a dohányzóasztalra. Tüzes szárnyak csapódtak az arcukba. szárnyaik csattogtak. Amikor Goring nagy megelégedésére elsápadt. hangos kiáltással rajtuk ütött. UFF! Négy további démon esett át a tetőn.Kezünkben van maga. Maga a kezünkben van. és a déli falon keresztül kihajította őket. és vezette őket lefelé a csigalépcsőn. . aki egyben a helyi postahivatal vezetője is. Khull zárta a sort. és a lábára állt.mutatta az utat Goring. Goring ment elöl. HUSSSS! Hárman lesodortak öt angyali harcost a posta épületének tetejéről. Nem is rossz! . és összecsaptak velük.Belemarkolt a levelekbe. Steele követte őket.Akkor most magamhoz veszem a mai postát! *** Pusztító tizenkét bérence látta őt a magasból. az összes levele. és úgy fogunk bánni magával ahogyan megfelelőnek és szükségesnek tartjuk. mindenütt felkapcsolta a világítást. végre itt vagyok! . Két másik csatlós áthatolt az északi falon. A Törött Nyírfához tartozó emberek elvezették Sallyt a lépcső felé. és a dohányzóasztal mellett haladt el. az árulkodó gyűrű. Uraim? Egy pillanat alatt felkapták Sallyt a karjánál fogva. Azt mondanám. Nathan és Armoth abban a pillanatban ott termett. Lábával gyorsan követte a felsőtestét.tette hozzá Santinelli. és belevetették magukat a csatába. Felkiáltottak. utána pedig Santinelli haladt. és szerencsére elegendő befolyást tudtunk gyakorolni ennek az ügynek a felperesére. Vörös füst maradt csak utánuk! 359 .mondta. . hogy mindössze tíz percig tartott. Fogalmuk sincs az ön hollétéről vagy arról. majd tétovázni kezdett. amíg gyalog odaért a postára.Szemmel tartottuk őket .Egyértelmű. . rájuk rohantak. Az összes levelét továbbította nekünk. hogy nagyon kevés információval rendelkeznek magáról. ezért szükségtelen hozzátennem. és csak a sötétben tapogatóznak.Bernice az órájára nézett. Goring a dohányzóasztalkára mutatott. orrlyukaikból áradt a kén. a férfi folytatta: . amit maga tudhat. .Nagy körültekintéssel készítettük elő tervünket. De ez most lényegtelen. hogy Tom Harris és barátai ezeket soha nem kapták meg. hogy határozottabban foglalkozzunk az ellopott névsorok kérdésével. és megállapította. és most már ideje. hogy alaposan szemügyre vehesse azokat a leveleket. Hm! Kitűnő! *** Na. és túl későn látták meg a fénylő kardokat. pörögtek és vagdalkoztak. hogy csökkentse ezzel a fájdalmat.Erre parancsoljanak! . De látták az épület fölött őrködő angyalokat is. . és támadt neki kimeresztett karmokkal az angyaloknak.Megnézem. hogy egyre kétségbeesettebbek. Felment a lépcsőn. és a késért nyúlt a kabátzsebébe. hogy be van-e zárva az ajtó .

Bernice bezárta a postafiók ajtaját.köszönt rá valaki az előcsarnokból. újból kinyitotta az ajtót. Négy démon robbant ki a falból. hogy Krioni egy hatalmas ütéssel eltávolít két démont előle. Bernice! Az ajtó már csaknem teljesen becsukódott mögötte.Ez minden? Al végignézte a beérkezett küldeményeket. Megfordult. és válogatni kezdte a csomagokat.Igen. majd keresgélni kezdett. és elindult felé. A levél leesett a padlóra. . Nagyszerű! A harcosok most már minden figyelmüket a démonoknak szentelhették.Hé. .Helló. meglátta a levelet. . Nathan a levél után nyúlt. a harmadikat pedig átrúgta a pult fölött. mindegyiket megtaláltam. hogy miközben ő éppen az ajtót akarta kinyitni. Bernice nem látta. csak a legnagyobbak. Két további szellem támadt rá. és beszólt: . és visszament az előcsarnokba. Krioni kardját a levél alá csúsztatta. Keresztülnézett a nyíláson. Ó.Semmi baj. Egy karmos. itt van egy levél a Hírmondó számára! A fiatalember bedobta a megfelelő postafiókba. hogy átvonszolta őt a postahivatal épületének falán. fekete láb belerúgott a mellkasába. és a kijárat felé indult. Krioni visszatért. és két szellemet egyenesen Nathan kardjába taszított. hogy a levél éppen akkor landol előtte. de azt észrevette. 360 . Már nem lehetnek sokan. Al nem látta. reklámanyagokat és folyóiratokat. . egy kardcsapással elzavart egy másik démont. és ő pörögve felrepült a mennyezetig. de az olyan erősnek bizonyult. és feldobta a levegőbe. elvitorlázott mellette egy szellem. Al! . borítékokat. Krioni elkapta az egyik szellem sarkát. Egy vörös kard lecsapott. azt hiszem. megcímzett oldalával felfelé. Krioni és Triskal szorosan követte őket.Rendben van. Nathan előreszegezett kardjával a kezében pörgött. . a legerősebbek lehetnek hátra. . de a lány meghallotta a hangját. Armoth észrevette őt. én is.Helló.A fiatal postai tisztviselő lelkiismeretesen kiürítette a postazsákot. az egyiket kettévágta. hogy jött-e még valami az újság számára. és végül kénytelen-kelletlen elengedte. Bernice kivette az összes levelet a Hírmondó postafiókjából. Szárnyaik sűrű homályt kavartak. a másiknak az ütését pedig hatalmas szikraeső kíséretében elhárította. Bernice! Egy kicsit késett a mai szállítmány. és mindegyiket beledobálta egy bevásárlószatyorba. Triskal kivédte az egyik szörnyeteg szörnyű ütését. Al átnyújtotta Bernice-nek a levelet a pult fölött.

de tudom.Nem. Figyeljen ide. Rendben van? . Ez itt lenne.Találkozhatnánk valahol valamikor? . majd ismét sarkára ereszkedett. hogy felhívott. Már hetek óta látom. *** Marshall felkapott egy tollat. Boldog lennék. hogy nem oda kellene küldenie ezeket. . mintha soha nem beszéltünk volna egymással. és azt hiszem.Nagyon ö