Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH NEGERI PERAK MATEMATIK

MODUL TERAS ASAS MODUL 1 TEMPOH : SEMESTER 1 PENGALAMAN PRANOMBOR

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

(ST 6.1) ST 6.0 Pengalaman Memadankan Prasekolah objek 1:1.

(ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: sama tidak sama. (matching equal and unequal groups)

(ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.

(ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

(ST 6.3) Membuat seriasi satu ciri.

(ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. b. c. d. Kecil ke besar Pendek ke panjang Rendah ke tinggi Nipis ke tebal dan sebaliknya

(ST 6.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.

(ST 6.4.1) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. (ST 6.4.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

(ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

MODUL TERAS ASAS MODUL 2 TEMPOH : SEMESTER 1 KONSEP NOMBOR

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

ST 7.0 Konsep Nombor

(ST 7.1) Memahami nombor 1-10.

(ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10.(rote counting) (ST 7.1.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1.3) Membilang objek 1 - 10. (ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (Use shape to represent the number of objects) (ST 7.1.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7.1.6) Menyurih angka 1-10. (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10 -1. (ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.

(ST 7.2) Mengetahui sifar.

(ST 7.2.1) Menulis angka sifar. (ST 7.2.2) Menyebut sifar. (ST 7.2.3) Mengetahui maksud sifar (sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.3.2) Membandingkan: 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

(ST 7.3) Memahami nombor 10-20.

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

(ST 7.3.3) Menulis 10-20.

(ST 7.4) Memahami siri 20, 30, 40 dan 50.

(ST 7.3.4) Membilang sepuluh sepuluh (in tens).

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

MODUL TERAS ASAS MODUL 3 TEMPOH : SEMESTER 1 OPERASI NOMBOR

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

ST 8.0 Operasi Nombor

(ST 8.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek)

(ST 8.1.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (counting all and counting on) (ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan. (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. Contoh: Ayat Matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat. (ST 8.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.

(ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.

(ST 8.2.1) Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8.2.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada empat gula-gula tinggal dua gula-gula.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

(ST 8.2.3) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 8.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

MODUL TERAS ASAS MODUL 4 TEMPOH : SEMESTER II NILAI WANG

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

ST 9.0 Nilai Wang

ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.

(ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit syiling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.

MODUL 5 TEMPOH : SEMESTER II KONSEP WAKTU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

ST 10.0 Konsep Waktu

(ST 10.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.

(ST 10.1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. (ST 10.1.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi, petang, malam). (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.(Contoh: jam 7 pagi, jam12 tengah hari) (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (Contoh: Isnin, Selasa) (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

MODUL 6 TEMPOH : SEMESTER II BENTUK DAN RUANG

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

(ST 11.1) ST 11.0 Mengetahui Bentuk dan kedudukan objek Ruang dalam ruang.

(ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. (ST 11.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 11.1.3) Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.

(ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran

(ST 11.2.1) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat yang terdapat di persekitaran. (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat tepat dan segi empat sama. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2010

MODUL 7 TEMPOH : SEMESTER II PEMBINAAN

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

ST 12.0 Pembinaan (const ruction)

(ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek.

(ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua objek/ binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.

(ST 12.2) Membina lingkungan. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.

(ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap.

(ST 12.3.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. ( Contoh bahan blok, pasir) (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas