Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH

MODUL TERAS ASAS

MODUL 1
BERGEMBIRA DENGAN HURUF FOKUS STANDARD KANDUNGAN (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian.

TEMPOH : JANUARI, FEBRUARI, MAC.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

BM 1.0 Kemahiran Mendengar

(BM 1.1.1)

Mendengar ucap selamat dan memberi respon yang bertatasusila dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi, Selamat petang). Mendengar ucap selamat dan memberi respon secara bertatasusila. Mendengar arahan dan memberi respon.

(BM 1.1.6)

(BM 1.1.7)

BM 2.0 Kemahiran Bertutur

(BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi.

(BM 2.1.3)

Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Bersoal jawab secara spontan.

(BM 2.2.4)

MODUL 1 TEMPOH : JANUARI, FEBRUARI, MAC

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

(BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A – Z.

(BM 3.1.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk ’J’ Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

dikaitkan dengan mata kail). (BM 3.1.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM 3.1.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. (BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. BM 3.0 Kemahiran Membaca (BM 3.1.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. (BM 3.2) Mengenal huruf vokal. (BM 3.2.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal. (BM 3.2.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan. (BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan. (BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 4.1) Menguasai kemahiran pratulis. (BM 3.3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.

(BM 4.1.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. (BM 4.1.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. (BM 4.1.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi mata-tangan, aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis. BM. 4.0 Kemahiran Menulis

(BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

(BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul.

MODUL TERAS ASAS MODUL 2 TEMPOH : APRIL, MEI , JUN MUDAHNYA MEMBACA

FOKUS BM 1.0 Kemahiran Mendengar

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

(BM 1.1) (BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti Mendengar dengan objek di dalam dan luar bilik darjah. penuh perhatian. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. (BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.

BM 2.0 Kemahiran Bertutur

(BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi. (BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.

(BM 2.2.2) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. (BM 2.2.7) Bersoal jawab secara bersopan.

BM 3.0 Kemahiran Membaca

(BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan. (BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.

(BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.

(BM 3.4.1) Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. (BM 3.4.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. (bu) (BM 3.4.3) Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.4.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.7) Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak. (BM 3.5) Membaca perkataan. (BM 3.5.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.5.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan (Contoh: ada). (BM 3.5.3) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan (Contoh: buku). (BM 3.5.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan (Contoh: kereta). (BM 3.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (Contoh: dan). (BM 3.6) Membaca frasa. (BM 3.6.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru, gigi saya, baju baru, jalan raya). (BM 3.6.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. (BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

(ibu) (buku) (kelabu) (kek)

(ini) (itu) (apa) (ada)

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

BM. 4.0 Kemahiran Menulis

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.
MODUL TERAS ASAS MODUL 3 TEMPOH : JULAI, OGOS

SERONOKNYA MEMBACA

FOKUS BM 1.0 Kemahiran Mendengar

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

(BM 1.1) (BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi Mendengar dengan respon dengan bimbingan. penuh perhatian. (BM 1.1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respon. (BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. (BM 1.1.13)Mendengar dan memberi respon terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu. (BM 1.2) Mendengar dan mengecam perkataan. (BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.

BM 2.0 Kemahiran Bertutur

(BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra.

(BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum. (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi. (BM 2.2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. (BM 2.2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM 3.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (Contoh: emak). (BM 3.5.7) Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (Contoh: kakak). (BM 3.5.8) Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (Contoh: buah). (BM 3.5.9) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan (Contoh: anda). BM 3.6.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru, gigi saya, baju baru, jalan raya). (BM 3.6.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul. (BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

BM 3.0 Kemahiran Membaca

(BM 3.5) Membaca perkataan.

(BM 3.6) Membaca frasa.

BM. 4.0 Kemahiran Menulis

(BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.

(BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2) Menguasai (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. kemahiran menulis.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

MODUL TERAS ASAS MODUL 4 TEMPOH : SEPTEMBER , OKTOBER BACALAH SAYANG

FOKUS BM 1.0 Kemahiran Mendengar

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

(BM 1.1) (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi Mendengar dengan respon. penuh perhatian. (BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. (BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran ( Contoh: ketawa, menjerit, menangis). (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah, dan perlahan dengan kuat. (BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi. (BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema, minat dan situasi semasa. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2.2.5) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami. (BM 2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM 2.3.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. (BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat (BM 2.3.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

BM 2.0 Kemahiran Bertutur

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

(BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar. (BM 2.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi. BM 3.0 Kemahiran Membaca (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks.

(BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

(BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

(BM 3.8.1) (BM 3.8.2) (BM 3.8.3)

Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. Mengenal tanda baca dalam ayat. Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.

(BM 3.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca. Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita, rísalah, majalah, surat khabar, gambar. (BM 3.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).

(BM 3.9.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan. (BM 3.9.2) Bercerita secara lisan, tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca.

(BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 3.10.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul. (BM 3.10.3) Membaca nama judul buku, dan pengarang. (BM 3.10.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan, jarak dari mata ke buku, teknik memegang buku)

(BM 3.11) Mengamalkan tabiat membaca.

(BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas

Rancangan Tahunan Prasekolah Negeri Perak 2011

(BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 3.11.3) Bercerita secara lakonan, main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. BM. 4.0 Kemahiran Menulis (BM 4.2) Menguasai (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. kemahiran menulis. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Teras Asas