WEB AKTIVITI

PENGAJARAN 3.1 Mengenal bentuk huruf, menyebut nama huruf dan menulis huruf‘ r ‘

PENGAJARAN 3.2 Mengenal bentuk huruf, menyebut nama huruf dan menulis huruf‘ n‘

BERGEMBIRA DENGAN HURUF 2 Mengenal / Menyebut / Menulis Secara Rawak

PENGAJARAN 3.3 Mengenal bentuk huruf, menyebut nama huruf dan menulis huruf ‘m‘

TAJUK

:

Huruf ’ r ’

MINGGU
MASA :

:

PENGAJARAN 3.1
minit Komunikasi – Bahasa Melayu 3.3.2 menyebut huruf konsonan dengan tepat 3.3.3 menyebut huruf konsonan di awal perkataan yang ditunjukkan 4.2.4 menulis huruf kecil mengikut cara yang betul Literasi Sains & Teknologi Pada akhir pengajaran murid dapat : - mengenali huruf ’r’ Huruf ’ r ’ rambut, rangka, rusuk Model huruf, Kad perkataan bergambar, pembilang yang sama saiz, blok huruf, pensel warna, lilin, kertas lukisan dan warna air.

TUNJANG UTAMA : STANDARD PEMBELAJARAN :

TUNJANG LAIN YANG DISEPADUKAN : OBJEKTIF :

KONSEP UTAMA : SISTEM BAHASA : ALATAN :

LANGKAH PENGAJARAN BIL. 1. LANGKAH Pendahuluan 1.1 Guru menunjukkan anggota badan yang bermula dengan huruf r 1.2 Guru memperkenalkan huruf ’ r ’. 1.3 Setiap murid diberi model huruf r CATATAN Model huruf

2.

Perkembangan 2.1 Guru menunjukkan kad perkataan bergambar.

rusuk
(gambar)

rangka
(gambar)

rambut
(gambar)

2.2 Guru meminta murid mencari huruf r dalam kad perkataan. 2.3 murid mengecop huruf r dan mewarnanya

-

blok huruf (cop huruf) - pensel warna - papan putih -marker

2.4 Guru menunjukkan cara menulis huruf ’r’ dengan menyebut ”turun, naik semula pusing ke kanan”. 2.5 Permainan silap mata huruf ’r’ menggunakan teknik resis; - Murid diberi lilin dan kertas warna. - Murid menulis huruf ’r’ menggunakan lilin sambil menyebut cara menulis huruf ’r’ berulangkali. - Murid mewarna keseluruhan kertas lukisan dengan warna air. - Murid menyebut huruf yang terhasil selepas diwarnakan. 3. Penutup Guru menyuruh murid menyebut dan melakar huruf ’r’ di belakang kawan dalam kedudukan bulatan untuk pengukuhan.

- lilin -kertas lukisan -warna air pelbagai warna -berus lukisan

Nota: cari gambar untuk aktiviti ini

Nota : lukis gambar kedudukan murid dalam bulatan

Pentaksiran Murid dapat mengenal bentuk huruf `r ` , menyebut nama huruf `r ` dan cara menulis huruf `r ` yang betul

TAJUK

:

huruf ’ n ’

MINGGU
MASA :

:

PENGAJARAN 3.2
minit Komunikasi – Bahasa Melayu 3.3.2 menyebut huruf konsonan dengan tepat 3.3.3 menyebut huruf konsonan di awal perkataan yang ditunjukkan 4.2.4 menulis huruf kecil mengikut cara yang betul Perkembangan Fizikal dan Estetika Pada akhir pengajaran murid dapat : - mengenali bentuk dan huruf ’n’. Mengenal bentuk dan menyebut huruf ’ n’ Nadi,nafas, mobail Model huruf, kad perkataan bergambar, kertas lakaran huruf ’n’ , warna air dan carta lagu.

TUNJANG UTAMA : STANDARD PEMBELAJARAN :

TUNJANG LAIN YANG DISEPADUKAN : OBJEKTIF :

KONSEP UTAMA : SISTEM BAHASA : ALATAN :

LANGKAH PENGAJARAN BIL. 1. LANGKAH Pendahuluan . 1.1 Guru memperkenalkan huruf ’n’ kepada murid. Setiap murid diberi model huruf `n`. 1.2 Murid diminta memerhatikan perbezaan bentuk huruf `r` dengan bentuk huruf `n`. Perkembangan 2.1 Guru menunjukkan kad perkataan nadi nafas CATATAN Model huruf r dan model huruf n

2.

Kad perkataan .

2.2 Guru meminta murid mencari huruf `n` dalam kad perkataan . 2.3 Guru menunjukkan cara menulis huruf’’ n’ dengan menyebut ”turun, naik pusing ke kanan dan turun semula”. 2.4 Murid membentuk huruf ’n’ menggunakan jari dan warna air bagi melengkapkan lakaran huruf ’n’ bersaiz besar . - kertas lakaran huruf ’n’ bersaiz besar - warna air.

tulis huruf n di dalam huruf n saiz besar 3. Penutup Murid menyanyi lagu cara menulis huruf ’n’. Carta lagu

Pentaksiran

Murid dapat mengenal bentuk huruf’ n ’, menyebut nama huruf ’n’ dan menulis huruf ’n’ dengan cara yang betul. Lirik lagu; Lagu : Huruf ‘n’ Melodi : Begini caranya memberus gigi Begini caranya menulis huruf ‘n’ Huruf ‘n’, huruf ‘n’, huruf ‘n’, huruf ‘n’ Turun naik, pusing kanan Lembutkan tangan

TAJUK MINGGU MASA :

: :

Huruf ‘m‘ PENGAJARAN 3.3 minit Komunikasi – Bahasa Melayu 3.3.2 menyebut huruf konsonan dengan tepat 3.3.3 menyebut huruf konsonan di awal perkataan yang ditunjukkan 4.2.4 menulis huruf kecil mengikut cara yang betul Fizikal dan Estetika, Ketrampilan Diri, Literasi Sains dan Teknologi Pada akhir pengajaran murid dapat : - menyebut dan mengenal bentuk huruf ’m’. - mengetahui cara yang betul menulis huruf ’m’ Mengenal bentuk dan menyebut huruf ’m’ Mulut, muka,misai,mata Model huruf ’m’, Kad perkataan, kad/carta gambar huruf tersembunyi, pensel warna, carta lagu.

TUNJANG UTAMA : STANDARD PEMBELAJARAN :

TUNJANG LAIN YANG DISEPADUKAN : OBJEKTIF :

KONSEP UTAMA : SISTEM BAHASA : ALATAN :

LANGKAH PENGAJARAN BIL. 1. LANGKAH Pendahuluan 2.1 Guru meminta murid menunjukkan model huruf ’r’ dan model huruf ’n’ serta cara menulisnya 2.2 Guru membimbing murid menunjukkan anggota badan yang bermula dengan huruf `m` 2.3 Guru memperkenalkan huruf ’m’ dan setiap murid diberikan model huruf ’m’ Perkembangan 2.1 Guru menunjukkan kad perkataan gambar. mulut (gambar) mata (gambar) misai (gambar) muka (gambar) Kad perkataan CATATAN Model huruf.

2.

Kad gambar anggota badan.

2.2 Guru meminta murid mencari huruf ’m’ dalam perkataan. 2.3 Guru menunjukkan cara menulis bentuk huruf ’m’ dengan menyebut ”turun, naik, pusing kanan, turun, naik, pusing kanan lagi. 2.4 Meminta murid membezakan huruf ’ r’, huruf ’ n’ dan huruf ’m’ secara pengasingan 2.5 Guru membimbing murid mencari huruf tersembunyi ( huruf r,huruf n, huruf m )dalam gambar.murid mewarna huruf tersembunyi dengan warna yang berlainan. 2.6 Guru meminta murid menulis huruf ’m’ pada awal perkataan yang disediakan. Contoh : ....ata ....uka ....isai ....ulut

Kad huruf - kad/carta bergambar, huruf tersembunyi, pensel warna.

Lembaran kerja

3.

Penutup Murid menyanyi lagu - cara menulis huruf ’m’.

Pentaksiran Murid dapat mengenal bentuk huruf ’m ’, menyebut nama huruf cara menulis huruf ’m’ yang betul Lirik lagu;

Lagu : Huruf ‘m’ Melodi : Begini caranya memberus gigi Begini caranya menulis huruf ‘m’ Huruf ‘m’, huruf ‘m’, huruf ‘m’, huruf ‘m’ Turun naik, pusing kanan Macam ’n’ sekali lagi