18163923 tea European

Comunitatea Europeană

Politică - Portal politică

Uniunea Europeană

Acest articol este parte a seriei:

Politica şi conducerea Uniunii Europene

Cei trei piloni Pilonul I: Comunităţile Europene Pilonul II: Politica externă şi de securitate comună Pilonul III: Cooperare poliţienească şi judiciară Instituţii politice Comisia Preşedintele (José Barroso) Comisia Barroso

Consiliul de Miniştri şi Consiliul European Preşedinţia (Cehia) Parlamentul Preşedintele (Hans-Gert Pöttering) Membru al Parlamentului European Circumscripţii electorale Alegerile (2004 / După stat) Grupuri parlamentare Comitete Justiţie Curtea de Justiţie Tribunalul de Primă Instanţă Tribunalul Civil Tribunalul de Patente Organe consultative Comitetul Economic şi Social Comitetul Regiunilor Organe financiare Banca Centrală Europeană Banca Europeană de Investiţii .

Împreună cu CECO (constituită deja din 1951) au apărut atunci trei comunităţi. Concomitent cu CE s-a constituit şi Comunitatea Europeană a Atomului (CEA. Germania. de către cele şase state membre (Belgia.Opinii Subiecte legate de UE Uniunea Economică şi Monetară Extinderea Relaţiile externe Partide politice pan-europene Tabel cu partide afiliate după stat Comunitatea Europeană a fost înfiinţată la Roma sub numele de Comunitatea Economică Europeană (CEE). astăziEURATOM).Fondul European de Investiţii Organe decentralizate Agenţiile UE Drept Acquis comunitar Procedura Tratatele Regulament . cum ar fi “Tratatele de la Roma” sau “Tratatul CEE” Clauzele tratatului au fost elaborate în cea mai mare parte în cadrul Conferinţelor de la Bilderberg. Denumirea sa iniţială a fost Tratatul privind constituirea Comunităţii Economice Europene. Italia. Luxemburg.Directive . Olanda) ale Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Constituirea CE a avut la bază Tratatul privind constituirea Comunităţii Europene. la data de 25 martie 1957. Franţa. .Decizii Recomandări . actul având însă şi alte denumiri uzuale.

sănătatea. Pe lângă aceasta. clauzele prevăzute în Tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului au fost asimilate în Tratatul CE. Aceste schimbări au exprimat transformările calitative suferite de CEE de la o simplă comunitate economică la o uniune politică. cum ar fi: transporturile. protecţia consumatorilor. care reprezintă la rândul lor primul şi cel mai important pilon al Uniunii Europene. Curtea de conturi şi-a schimbat denumirea pe 17 ianuarie 1994 în Curtea Europeană de Conturi. Actele juridice adoptate de aceste organe rămân în continuare acte juridice ale fiecărei comunităţi în parte. CEA.numite şi Comunităţile Europene. Comisia Comunităţilor Europene s-a transformat în Comisia Europeană. deoarece aceasta nu presupunea şi unificarea formală a celor trei comunităţi. Datorită scăderii importanţei CECO şi al rolului restrâns al EURATOM. urmând ca “Tratatul CEE” să devină “Tratatul CE”. În procesul de constituire al UE au fost redenumite şi alte organe ale CE:    Consiliul Comunităţilor Europene poartă din 8 noiembrie 1993 denumirea de Consiliul Uniunii Europene. Obiectivul acestora constă în realizarea unei pieţe comune şi – pornind de la aceasta – a unei uniuni economice şi monetare. cercetarea şi tehnologiile moderne. CECO nu mai este deci o instituţie de sine stătătoare. Constituită iniţial pe o perioadă limitată la 50 de ani. CE) nu a avut nimic de suferit în urma acestei noi denumiri. Istoria. CECO a fost integrată în CE în anul 2001 prin Tratatul de la Nisa (intrat în vigoare în 2003). Odată cu constituirea Uniunii Europene (UE). s-a schimbat şi denumirea CEE în “Comunitatea Europeană”. Cu toate acestea. protecţia socială. cultura. printre acestea numărându-se Comisia şi Consiliul unic. existenţa celor trei comunităţi subsidiare (CECO. dezvoltarea economică. CE a devenit azi nucleul Comunităţilor Europene. CE răspunde de o serie de alte domenii politice. educaţia. Prin Tratatul de fuziune au fost puse bazele unor organe comune de conducere. În anul 2002. deoarece Tratatul CECO expirase după perioada stabilită de 50 de ani. structura şi tratatele Uniunii Europene .

Justiţie şi Afaceri Interne . Euratom). Uniunea Europeană (UE) CEE. Euratom Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom) Comunitatea Economică Comunitatea Europeană (CE) Europeană(CEE) Justiţie şi afaceri Cooperarea poliţienească şi judiciară în interne (JAI) materie penală (CPJMP) Politica externă şi de securitate comună (PESC) Tratatul de la Paris Tratatele de la Roma "TREI PILONI" Tratatul de fuziune Tratatul de la Maastricht Tratatul de la Amsterdam Tratatul de la Nisa Tratatul de la Lisabona .Comunităţile Europene (CE.1952 1958 1967 1993 1999 2003 ? Comunităţile Europene: CECO. Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful