Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

1 | P a g e


Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

2 | P a g e

Fenomene periodice

Prin fenomene periodice înţelegem acele fenomene care se repetă.
Exemple:
- mişcarea Pământului în jurul Soarelui;
- anumite activităţi umane;
Observaţii:
1. Există mişcări periodice care se repetă după intervale de timp bine precizate.
Exemple:
- mişcarea unui pendul gravitaţional;
- mişcarea unei rigle prinse la un capăt;
2. Există mişcări periodice care au un punct de echilibru (pendulul gravitaţional).

Definiţie: Se numeşte mişcare oscilatorie acea mişcare care se repetă după intervale de
timp bine precizate care se efectuează de o parte şi de alta a poziţiei de echilibru.
Observaţii: 1. O parte din mărimi îşi pot modifica valorile între o limită maximă şi una
minimă (depărtarea faţă de poziţia de echilibru, viteza).
2. Mişcarea poate fi rectilinie sau curbilinie.
Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

3 | P a g e


Mărimi caracteristice
1. Perioada (T) reprezintă intervalul de timp cât durează o oscilaţie(după care se
repetă o mişcare).
[T]
SI
=s T - perioada
T=
At
m
∆t – intervalul de timp cât durează oscilaţia
m – numărul oscilaţiilor
2. Frecvenţa (υ) reprezintă numărul de oscilaţii efectuate în unitatea de timp (într-o
secundă).
[υ]
SI
=
m
At
=
1
s
= s
-1
= Hz (Hertz)
Observaţii:
a. Între perioadă şi frecvenţă există următoarele relaţii:
υ =
1
1
T =
1
u
T·υ = 1
b. Dacă exprimăm numărul de repetări efectuate într-un minut atunci obţinem
o mărime numită turaţie.
Turaţia (n) reprezintă numărul de repetări efectuate într-un minut.
[υ] =
1
mìn
= min
-1
Între turaţie şi frecvenţă există următoarea relaţie:
n = 60υ
3. Vectorul de oscilaţie (rȎ) reprezintă vectorul de poziţie al oscilatorului faţă de
poziţia de echilibru.
Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

4 | P a g e


4. Elongaţia (˲Ȏ, ˳Ȏ...) reprezintă proiecţia vectorului de oscilaţie pe o axă sau valoarea
unghiului faţă de direcţia de referinţă.
Observaţii:
a. Există două tipuri de elongaţie:
- liniară: ˲Ȏ, ˳Ȏ... [˲Ȏ]
SI
= m
- unghiulară: α, β, γ... [α]
SI
=rad
b. Pentru elongaţie se atribuie valori numerice pozitive şi negative în funcţie de
vectorul de oscilaţie.
5. Amplitudinea (A) reprezintă valoarea maximă a elongaţiei.
A(x
max
, y
max
, α
max
)
Amplitudinea are valoare pozitivă. Ea poate fi liniară şi unghiulară.
[A]
SI
= m

Analiza dinamică a oscilaţiilor
Pentru ca un punct material să oscileze trebuie ca forţa ce acţionează asupra punctului
material să fie orientată către poziţia de echilibru.
Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

5 | P a g e

Sub influenţa forţei ce produce oscilaţia punctul material capătă o acceleraţie.
La fiecare trecere prin poziţia de echilibru forţa şi acceleraţia îşi inversează sensul.

Forţa elastică este acea forţă care apare în corpurile deformate şi are tendinţa de a aduce
corpul la forma iniţială.
˘
Ȏ
e
= -k·˲Ȏ k – constantă elastică
F
e
= k·x
Forţa elastică este orientată tot timpul către poziţia de echilibru şi este proporţională cu
deformarea (proporţională cu alungirea, cu comprimarea sau cu elongaţia).
Forţe de tip elastic sunt forţe de altă natură dar care se comportă ca forţele elastice.
Această forţă (˙
Ȏ
) produce oscilaţia coloanei de lichid comportându-se ca o forţă elastică
deoarece poate fi scrisă sub forma unui produs dintre o mărime constantă şi elongaţia.

Oscilatorul liniar armonic oscilează sub influenţa unei forţe de tip elastic.
F = const·x
Pentru a găsi legile mişcării oscilatorului armonic vom folosi un artificiu proiectând
mişcarea circulară uniformă a unui punct material pe un plan perpendicular planului
mişcării.
Vom analiza mişcarea punctului material după axa Oy pornind de la mişcarea punctului
material care descrie mişcarea circulară uniformă.
y= r·sin µ
φ= φ
0
+∆φ
∆φ= ω·∆t
r= A
y= A·sin(φ
0
+ω∆t)
Legea mişcării oscilatorului liniar armonic
Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

6 | P a g e


Unde:
y – elongaţia ∆φ – modificarea fazei
r – raza cercului ω – viteza unghiulară pentru mişcarea circulară uniformă
φ
0
– faza iniţială ω – pulsaţie pentru mişcarea oscilatorului liniar armonic
φ – faza finală A – amplitudinea oscilatorului liniar armonic

Pentru mişcarea circular uniformă
• viteza tangenţială v
t
= ω·r
• acceleraţia centripetă a
cp
= ω
2
r
• forţa centripetă F
cp
= m· a
cp
= m ω
2
r
Pentru mişcarea oscilatorului liniar armonic
• viteza
φ = φ
0
+ ω∆t
r=A
• acceleraţia centripetă
a = a
cp
·sin φ
a
cp
= ω
2
r = ω
2
A

• forţa centripetă
F=m·a

Observaţie: Dacă aplicăm convenţie de semn mărimilor vectoriale atunci
putem scrie altfel:
1. y= A·sin(φ
0
+ω∆t)
2. v=ωA·cos(φ
0
+ω∆t)
v=ωA·cos(φ
0
+ω∆t)
Legea vitezei oscilatorului liniar armonic
a=ω
2
A·sin(φ
0
+ ω∆t)
Legea acceleraţiei oscilatorului liniar armonic
F=m· ω
2
A·sin(φ
0
+ ω∆t)
Legea forţei oscilatorului liniar armonic
Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

7 | P a g e

3. a= - ω
2
A·sin(φ
0
+ ω∆t)
4. F= - m· ω
2
A·sin(φ
0
+ ω∆t)
F = -mω
2
y deoarece
m=const
ω=const
Observaţie: Forţa ce acţionează asupra punctului material de masă m care
oscilează după axa Oy (odată cu punctul material care efectuează mişcarea
circulară uniformă) este de tip elastic.
Definiţie: Se numeşte oscilator liniar armonic acel punct material care se
mişcă sub influenţa unei forţe de tip elastic a cărui lege de mişcare se scrie prin
intermediul unei funcţii armonice.
Observaţie: Pentru studierea unui oscilator urmărim următoarele etape:
- încercăm să determinăm dacă forţa ce acţionează asupra
oscilatorului este de tip elastic
- dacă forţa este de tip elastic atunci oscilatorului îi putem aplica toate
caracteristicile oscilatorului liniar armonic
ω = 2πυ
π = 3,14
υ – frecvenţa
υ =
1
1


Observaţie: Această relaţie este valabilă pentru orice oscilator armonic. În
funcţie de tipul oscilatorului vom înlocui constanta elastică cu relaţia specifică şi
vom calcula perioada.

m ω
2
= const = k → F= -k·y
→ ω =
2n
1
→ T =
2n
o

k=m·ω
2
→ ω
2
=
k
m
→ ω = _
k
m

1
o
= _
m
k

T=2π_
m
k

Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

8 | P a g e

Reprezentarea mărimilor caracteristice mişcării oscilatorului liniar armonic

Mărimi caracteristice oscilatorului liniar armonic
1. Elongaţia (y) y= A·sin(φ
0
+ω∆t)
[y]
SI
= m
2. Amplitudinea (A) A=y
max

[A]
SI
= m
3. Viteza (v) v=ωA·cos(φ
0
+ω∆t)
[v]
SI
=
m
s

4. Acceleraţia (a) a=ω
2
A·sin(φ
0
+ ω∆t)
[a]
SI
=
m
s2

5. Faza iniţială (φ
0
)

0
]
SI
= rad
6. Faza finală (φ)
[φ]
SI
= rad
7. Pulsaţia (ω) ω = 2πυ =
2n
1

[ω]
SI
=
¡ud
s

8. Frecvenţa (υ) υ =
1
1
υT=1 υ =
m
At

[υ]
SI
=
1
s
= s
-1
= Hz
9. Perioada (T) T =
1
u
T = 2π _
m
k

[T]
SI
= s
10. Forţa (F) F= -k·y F=m· ω
2
A·sin(φ
0
+ ω∆t)
Fizică - clasa a XI-a 2011-2012

9 | P a g e

[F]
SI
= N

Definiţie: Se numeşte mişcare oscilatorie acea mişcare care se repetă după intervale de timp bine precizate care se efectuează de o parte şi de alta a poziţiei de echilibru. O parte din mărimi îşi pot modifica valorile între o limită maximă şi una minimă (depărtarea faţă de poziţia de echilibru. Observaţii: 1. . .mişcarea unui pendul gravitaţional. Exemple: .mişcarea unei rigle prinse la un capăt. Există mişcări periodice care se repetă după intervale de timp bine precizate. Există mişcări periodice care au un punct de echilibru (pendulul gravitaţional). 2. Exemple: .Fizică .mişcarea Pământului în jurul Soarelui.clasa a XI-a 2011-2012 Fenomene periodice Prin fenomene periodice înţelegem acele fenomene care se repetă. viteza). 2|Page .anumite activităţi umane. Observaţii: 1. 2. Mişcarea poate fi rectilinie sau curbilinie.

3|Page . [T]SI=s T .Fizică .perioada ∆t – intervalul de timp cât durează oscilaţia m – numărul oscilaţiilor 2. Dacă exprimăm numărul de repetări efectuate într-un minut atunci obţinem o mărime numită turaţie. T= [υ]SI= Observaţii: = = s-1 = Hz (Hertz) # a. Între perioadă şi frecvenţă există următoarele relaţii: υ= # T= # T·υ = 1 b. Frecvenţa (υ) reprezintă numărul de oscilaţii efectuate în unitatea de timp (într-o secundă). [υ] = # = min-1 Între turaţie şi frecvenţă există următoarea relaţie: n = 60υ 3. Turaţia (n) reprezintă numărul de repetări efectuate într-un minut. Vectorul de oscilaţie (J) reprezintă vectorul de poziţie al oscilatorului faţă de poziţia de echilibru.clasa a XI-a 2011-2012 Mărimi caracteristice 1. Perioada (T) reprezintă intervalul de timp cât durează o oscilaţie(după care se repetă o mişcare).

) reprezintă proiecţia vectorului de oscilaţie pe o axă sau valoarea unghiului faţă de direcţia de referinţă. b. 5. Există două tipuri de elongaţie: .. γ.. Ea poate fi liniară şi unghiulară.. Elongaţia ( . ymax..Fizică .clasa a XI-a 2011-2012 4. [ ]SI = m [α]SI =rad .liniară: . Pentru elongaţie se atribuie valori numerice pozitive şi negative în funcţie de vectorul de oscilaţie. [A]SI = m Analiza dinamică a oscilaţiilor Pentru ca un punct material să oscileze trebuie ca forţa ce acţionează asupra punctului material să fie orientată către poziţia de echilibru. β. αmax ) Amplitudinea are valoare pozitivă. Observaţii: a...unghiulară: α. A(xmax. 4|Page . Amplitudinea (A) reprezintă valoarea maximă a elongaţiei.

Această forţă ( ) produce oscilaţia coloanei de lichid comportându-se ca o forţă elastică deoarece poate fi scrisă sub forma unui produs dintre o mărime constantă şi elongaţia. y= r·•‹ þ φ= φ0+∆φ ∆φ= ω·∆t r= A 5|Page y= A·sin(φ0+ω∆t) Legea mişcării oscilatorului liniar armonic . Vom analiza mişcarea punctului material după axa Oy pornind de la mişcarea punctului material care descrie mişcarea circulară uniformă. La fiecare trecere prin poziţia de echilibru forţa şi acceleraţia îşi inversează sensul.clasa a XI-a 2011-2012 Sub influenţa forţei ce produce oscilaţia punctul material capătă o acceleraţie. Oscilatorul liniar armonic oscilează sub influenţa unei forţe de tip elastic. Forţe de tip elastic sunt forţe de altă natură dar care se comportă ca forţele elastice. e = -k· k – constantă elastică Fe = k·x Forţa elastică este orientată tot timpul către poziţia de echilibru şi este proporţională cu deformarea (proporţională cu alungirea. Forţa elastică este acea forţă care apare în corpurile deformate şi are tendinţa de a aduce corpul la forma iniţială.Fizică . F = const·x Pentru a găsi legile mişcării oscilatorului armonic vom folosi un artificiu proiectând mişcarea circulară uniformă a unui punct material pe un plan perpendicular planului mişcării. cu comprimarea sau cu elongaţia).

y= A·sin(φ0+ω∆t) 2.clasa a XI-a 2011-2012 Unde: y – elongaţia r – raza cercului φ0 – faza iniţială φ – faza finală ∆φ – modificarea fazei ω – viteza unghiulară pentru mişcarea circulară uniformă ω – pulsaţie pentru mişcarea oscilatorului liniar armonic A – amplitudinea oscilatorului liniar armonic Pentru mişcarea circular uniformă • viteza tangenţială • acceleraţia centripetă • forţa centripetă vt = ω·r acp= ω2r Fcp= m· acp = m ω2r Pentru mişcarea oscilatorului liniar armonic • viteza φ = φ0 + ω∆t r=A • acceleraţia centripetă a = acp·sin φ acp= ω2r = ω2A • forţa centripetă F=m·a v=ωA·cos(φ0+ω∆t) Legea vitezei oscilatorului liniar armonic a=ω2A·sin(φ0+ ω∆t) Legea acceleraţiei oscilatorului liniar armonic F=m· ω2A·sin(φ0+ ω∆t) Legea forţei oscilatorului liniar armonic Observaţie: Dacă aplicăm convenţie de semn mărimilor vectoriale atunci putem scrie altfel: 1.Fizică . v=ωA·cos(φ0+ω∆t) 6|Page .

m· ω2A·sin(φ0+ ω∆t) F = -mω2y deoarece m=const ω=const m ω2 = const = k → F= -k·y Observaţie: Forţa ce acţionează asupra punctului material de masă m care oscilează după axa Oy (odată cu punctul material care efectuează mişcarea circulară uniformă) este de tip elastic. Definiţie: Se numeşte oscilator liniar armonic acel punct material care se mişcă sub influenţa unei forţe de tip elastic a cărui lege de mişcare se scrie prin intermediul unei funcţii armonice.clasa a XI-a 2011-2012 3.ω2A·sin(φ0+ ω∆t) 4. F= . Observaţie: Pentru studierea unui oscilator urmărim următoarele etape: . a= .dacă forţa este de tip elastic atunci oscilatorului îi putem aplica toate caracteristicile oscilatorului liniar armonic ω = 2πυ π = 3.încercăm să determinăm dacă forţa ce acţionează asupra oscilatorului este de tip elastic . 7|Page .14 υ – frecvenţa υ= # →ω= $ →T= $  # k=m·ω2 → ω2 = →ω= T=2π →  = → Observaţie: Această relaţie este valabilă pentru orice oscilator armonic.Fizică . În funcţie de tipul oscilatorului vom înlocui constanta elastică cu relaţia specifică şi vom calcula perioada.

clasa a XI-a 2011-2012 Reprezentarea mărimilor caracteristice mişcării oscilatorului liniar armonic Mărimi caracteristice oscilatorului liniar armonic 1. Elongaţia (y) [y]SI = m 2. Frecvenţa (υ) [υ] SI = = s-1 = Hz 9. Acceleraţia (a) [a]SI = $ y= A·sin(φ0+ω∆t) A=ymax v=ωA·cos(φ0+ω∆t) a=ω2A·sin(φ0+ ω∆t) 5. Amplitudinea (A) [A]SI = m 3. Pulsaţia (ω) [ω] SI = 8.Fizică . Viteza (v) [v]SI = 4. Perioada (T) [T] SI = s 10. Forţa (F) 8|Page # $ ω = 2πυ = υ= # υT=1 υ= T= # T = 2π F= -k·y F=m· ω2A·sin(φ0+ ω∆t) . Faza finală (φ) [φ] SI = rad 7. Faza iniţială (φ0) [φ0]SI = rad 6.

Fizică .clasa a XI-a 2011-2012 [F] SI = N 9|Page .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful