Capitolul IV-Fişe tehnice Fişa nr.

1 Măsurarea şi notarea respiraţiei
Respiraţia= funcţia organismului prin care se realizează aportul de oxigen necesar proceselor vitale, în paralel cu eliminarea în atmosferă a dioxidului de carbon rezultat din acesta. Scop: constituie un indiciu pentru stabilirea diagnosticului, aprecierea evoluţiei bolii, recunoaşterea complicaţiilor, prognosticul bolii. Caracteristici ale frecvenţei respiraţiei: suplă, regulată, amplă, pe nas, lentă şi profundă. Materiale necesare: ceas cu secundar, foaie de observaţie, pix cu pastă verde. Etape de execuţie:
1. Pregătirea materialelor- se pregătesc materialele necesare

2. Pregătirea bolnavului - se aşează bolnavul în decubit dorsal; - nu se anunţă bolnavul deoarece se modifică ritmul respirator. Se preferă perioada de somn a bolnavului. 3. Efectuarea tehnicii - se numără frecvenţa mişcărilor de respiraţie, prin inspecţie (când bolnavul este conştient, treaz sau când doarme); - se aşează mâna uşor, cu faţa palmară pe suprafaţa toracelui bolnavului; - se numără inspiraţiile timp de un minut. 4. Notarea cifrică - se notează în caietul de observaţii medicale independente. De exemplu: Nicolescu V., salon 3, pat 4 Ziua-12 M; R=26r/min; R=21r/min 5. Notarea grafică
144

-se notează grafic în foaia de temperatură cu un punct de culoare verde şi se uneşte cu o linie cu valoarea anterioară; - pentru fiecare linie orizontală a foii se socotesc 2 respiraţii. 6. Interpretarea rezultatelor - frecvenţa mişcărilor respiratorii variază în funcţie de: sex, vârstă, poziţie, temperatura mediului ambiant, starea de veghe sau somn. - în starea fiziologică, curba respiratorie merge paralel cu cea a temperaturii şi a pulsului. - patologic, respiraţie dificilă (sete de aer): a. dispnee cu accelerarea ritmului respirator: tahipnee b. dispnee cu rărirea ritmului respirator: bradipnee
c. dispnee cu perturbarea ritmică şi periodică a respiraţiei: dispneea

Cheyne-Stockes - respiraţie cu amplitudini crescânde pâna la maximum şi apoi scăzând până la apnee ce durează 10-20 secunde; dispneea Kussmaul - respiraţie în 4 timpi, o in-spiraţie profundă urmată de o scurtă pauză şi o expiraţie scurtă, zgomotoasă, după care urmează o alta pauză. Observatii - în dispnee se notează: orarul, intensitatea, tipul, evoluţia în timp; - dispneea paroxistică Cheyne-Stockes trebuie depistată sistematic căci bolnavul nu o semnalează; - dispneea Kussmaul apare când pH-ul scade sub7,2, şi este descoperită în come.

Fişa nr.2
145

Măsurarea şi notarea pulsului
Puls arterial= senzaţia de şoc percepută la palparea unei artere superficiale, comprimată incomplet pe un plan rezistent. Formarea pulsului arterial: sincron cu sistolele ventriculare, pereţii arteriali sunt deschişi ritmic prin volumul de sânge expulzat din ventriculul stâng şi aortă; destinderea pereţilor arteriali se propagă odată cu coloana de sânge sub formă de undă pulsatilă. Calităţile pulsului: frecvenţă (rapiditate), ritmicitate (regularitate), amplitudine (intensitate), volum (tensiune), celeritate. Ele depind de frecvenţa şi ritmicitatea inimii, debitul sistolic, elasticitatea arterială, presiunea arterială. Scop: obţinerea de informaţii privind starea anatomo-funcţională a inimii şi vaselor. Materiale necesare: ceas cu secundar sau cronometru; pix cu roşu, foaie de temperatură. Etape de execuţie 1. Pregătirea bolnavului (fizică şi psihică) - se anunţă bolnavul că i se va măsura pulsul; - se explică bolnavului modul de măsurare; - bolnavul se menţine în stare de repaus fizic şi psihic 5-10 minute cu braţul sprijinit, pentru relaxarea muşchilor antebraţului. 2. Executarea tehnicii - spălare pe mâini cu apă şi săpun; - se reperează şanţul radial pe extremitatea distală a antebraţului, în continuarea policelui; - se fixează degetele palpatoare pe traiectul arterei şi cu ajutorul policelui se îmbrăţişează antebraţul la acest nivel;

146

Reorganizarea locului de muncă .frecvenţa. salonul.amplitudinea. efort a.frecvenţa pulsului variază fiziologic în funcţie vârstă.se numără zvîcniturile percepute urmărind secundarul ceasului timp de un minut.se unesc punctele notate cu o linie roşie şi se obţine curba pulsului. patul data. 5. efort fizic şi psihic.puls bradicardic în: decubit. emoţii. b. Interpretarea frecvenţei pulsului .volum.puls dur sau puls moale 147 . .pe ordonată se notează frecvenţa iar pe abcisă timpul când s-a măsurat.puls ritmic sau aritmic .se notează un punct roşu la intersecţia frecvenţei şi a timpului. linişte psihică. valorile masurate. . Variaţii patologice ale calităţii pulsului: . filiform sau puls cu amplitudine crescută . 4. stare de repaus. ora. Variaţii fiziologice ale frecvenţei pulsului: . emoţii puternice. . Notarea cifrică . în decursul digestiei. prenumele bolnavului. mediu şi inelar) de la mâna dreaptă şi se percep zvîcniturile pline ale pulsului.puls cu amplitudine mică.puls tahicardic sau bradicardic .puls tahicardic în : ortostatism. . 3. .se exercită o uşoară presiune asupra peretelui arterial cu vârful degetelor (index.se notează în carnetul propriu: numele.pentru fiecare linie subţire orizontală a foii de temperatură se socotesc 4 pulsaţii. Notarea grafică (în foaia de temperatură a bolnavului) .foaia de observaţie se aşează în dosarul salonului 6.ritmicitatea..

. Diferenţa dintre T. maximă şi T. starea glandelor endocrine. .se notează valoarea obţinută cu majuscule. inclusiv ora. Valoarea tensiunii arteriale fiind determinată în primul rând de forţa de contracţie a inimii va fi mai mare în sistolă .puls săltăreţ (creşterea rapidă a tensiunii urmată de o cădere bruscă) sau puls tard (cădere lentă). .pulsul se măsoară numai după ce bolnavul a stat în repaus fizic şi psihic.celeritatea. forţa de contracţie a inimii. dacă pulsul a fost măsurat în frison sau în situaţie de facies roşu.tensiunea arterială maximă (sistolică). şi mai mică în diastolă – tensiune arterială minimă (diastolică). .A minimă se numeşte tensiune diferenţială. Observaţii: . 1 oră.frecvenţa pulsului creşte paralel cu temperatura: la un grad creşte cu 8-10 pulsaţii pe minut. . Fişa nr. 3 Măsurarea şi notarea tensiunii arteriale Tensiunea arterială=presiunea exercitată de sângele circulant asupra pereţilor arteriali. Factorii determinanţi=debitul cardiac. 148 .A. elasticitatea şi calibrul vaselor..administrarea unor medicaţii (oxigen) obligă la măsurarea pulsului la interval de jumătate de oră.măsurarea pulsului se face pe durata unui minut întreg.se notează imediat valorile obţinute la măsurarea pulsului. vâscozitatea sângelui. starea vaselor. Valorile tensiunii arteriale sunt variabile cu tonusul neuro-vegetativ. volumul sângelui circulant şi al urinei. având de asemenea importanţă diagnostică. 2 ore.

. . 149 . . Materiale necesare: tavă de instrumente medicale. Execuţia tehnicii .se aplică strâns manşeta pe braţul bolnavului.se aşează manometrul pe noptieră. 3.se memorează valoarea tensională -tensiunea maximă. .spălarea pe mâini cu apă şi săpun. . .cu mâna dreaptă se pompează aer în manşeta pneumatică cu para de cauciuc. sub marginea inferioară a manşetei şi olivele în urechi. . ascultând zgomotele pulsului şi urmărind gradaţiile manometrului până la dispariţia ultimei unde pulsatile. Pregătirea materialelor . sprijinit şi în extensie. 2.se informează bolnavul asupra scopului investigaţiei. . efectuarea măsurării se face la cel puţin 3 ore după servirea mesei. stetoscop biauricular. într-o poziţie fără vizibilitate pentru bolnav.cu mâna stângă se fixează membrana stetoscopului pe artera humerală. până la dispariţia zgomotelor pulsatile.privind manometrul.se explică măsurile necesare pentru o măsurare corectă: 15 minute repaus înainte de măsurare.indicată de manometru.controlul stării de funcţionare a instrumentelor şi aparatelor.adunarea şi transportul materialelor necesare la locul examenului.se continuă decomprimarea. se decomprimă progresiv aerul din manşetă cu ajutorul ventilului pompei de aer. Pregătirea bolnavului (fizică şi psihică) . foaie de temperatură. până când se aude zgomotul pulsului şi se observă gradaţia din momentul dat de zgomotul trecerii primei unde pulsatile. Etape de execuţie 1. . tampon de vată cu alcool. pix cu albastru. tensiometru.Scop: descoperirea modificărilor morfo-funcţionale ale inimii şi vaselor.

.se efectuează cu grijă pregătirea fizică şi psihică a bolnavului. 6. Reorganizarea locului de muncă . 150 .se aşează aparatul în dulapul pentru instrumente şi materiale medicale. salonul. .în carnetul propriu se notează valorile tensiunii măsurate. Deasupra liniei groase se notează tensiunea arterială maximă. iar tensiunea arterială minimă dedesubt.se notează grafic în foaia de temperatură cu culoarea albastră. 4. . . numele şi prenumele bolnavului. Notarea cifrică . data.indicată de manometru.spălarea pe mâinii cu apă şi săpun.se îndepărtează manşeta de pe braţul bolnavului.nu se aplică manşeta prea strâns întrucât se va întrerupe circulaţia.se memorează a doua valoare tensională -tensiunea minimă. Notarea grafică .se socoteşte pentru fiecare linie orizontală a foii de temperatură o unitate coloană de mercur.pentru măsurarea tensiunii arteriale. Observaţii: . folosiţi întotdeauna acelaşi aparat.se aşează tensiometrul şi stetoscopul pe tava medicală. .se dezinfectează stetoscopul cu tampoane de vată cu alcool. . 5. .se aşează bolnavul în poziţie comodă. la acelaşi bolnav.. . haşurat.

Scop:descoperirea unor modificări patologice ale valorii temperaturii corpului. tăviţa renală .se anunţă bolnavul. vagin) Materiale necesare:termometru maximal individual. Pregătirea materialelor şi instrumentelor (axilă. .Fişa nr. . casoletă mică cu tampoane de vată şi comprese de tifon nesteril. plică inghinală. confortabil. săpun.termometrul se verifică pentru a-i observa integritatea. creion albastru sau pix cu pastă.se pregătesc materialele necesare. generatoare de căldură prin dezintegrarea alimentelor energetice. foaia de observaţie şi carnet propriu. pahar cu 3/4 soluţie de cloramină 1% pîna la 5%. 151 . . prosop individual.7°-37°C dimineaţa şi 37°37. Etape de execuţie: 1. tavă . . 2. funcţionalitatea şi dacă mercurul este coborât în rezervor.se şterge termometrul de soluţie dezinfectantă (irită tegumentele). Termoreglare: funcţia organismului care menţine echilibrul între producerea căldurii (termogeneză) şi pierderea căldurii (termoliză) pentru păstrarea valorilor constante (homeotermie) de 36.se aşează bolnavul în decubit dorsal. sticlă cu alcool medicinal.3°C seara. cu capul pe pernă sau în poziţie şezând pe scaun. Pregătirea fizică şi psihică a bolnavului . sticlă cu ulei de vaselină. Locul de masurare: cavităţii semiînchise cavitatea bucală) sau cavităţi închise (rect. 4 Măsurarea şi notarea temperaturii Temperatura=rezultatul proceselor oxidative din organism.

paralel cu toracele (se evită lenjeria).se scoate termometrul din axila bolnavului şi se aşează pe tava medicală.se uneşte cu valoarea anterioară printr-o linie albastră. patul. valoarea temperaturii obţinute (urmând a fi notată şi în foaia de temperatură). . Efectuarea tehnicii .se şterge termometrul cu o compresă uscată şi se citeşte gradaţia. .se menţine termometrul timp de 10 minute.bolnavul este aşezat în poziţie comodă. . .se ridică braţul bolnavului. 5. Notarea cifrică În caietul de observaţii medicale independente se notează numele bolnavului. .se notează grafic cu un punct de culoare albastră în foaia de temperatură. . salonul. data. . 6 .3.pentru fiecare diviziune a foii se socotesc 2 diviziuni de grad. 4.se obţine curba termică. .se şterge bine axila bolnavului prin tamponare cu prosopul lui (frecarea ridică temperatura). Notarea grafică .Interpretarea rezultatelor Temperatura normală: 36-37°C =afebril 152 .se aşează termometrul la loc.se apropie braţul bolnavului de trunchi cu antebraţul flectat pe suprafaţa anterioară a toracelui.se aşează termometrul cu rezervor de mercur pe pielea centrului axilei.termometrul se ţine în mână ca un creion în poziţie pentru scris. termometrul se scutură în mişcări rapide (departe de obstacole) pentru ca mercurul să coboare în rezervor. . pe verticala corespunzătoare datei şi timpului zilei. . . .ţinut strâns ca un creion. .

se spală termometrul cu apă curentă şi detergent sau săpun lichid. inconştienţi.dacă axila bolnavului nu este uscată.termometrul se ţine timp de 10 minute. . .se introduce termometrul în pahar Observaţii: . Reorganizarea locului de muncă .măsuraţi temperatura dimineaţa spre ora 8 şi seara spre ora 17. iar în situaţia unor valori ridicate sau scăzute neprevăzute. agitaţi şi măsuraţi în cavităţile semiînchise. repetaţi măsurarea sub supraveghere.se spală paharul şi se schimbă soluţia dezinfectantă. . astfel inregistrarea nu este reală. umiditatea modifică valoarea temperaturii. bătrâni. Recomandări: . . .se scutură termometrul până când Hg coboară în rezervor (termometrul se ţine ca un creion în timpul scrisului).susţineti termometrul la copii.Valori patologice: Hipertermie: -37-38°C =subfebril -38-39°C =febră moderată -39-40°C =febră ridiicată -40-41°C =hiperpirexie Hipotermie: -sub 36°C 7. 153 .

serologice şi bacteriologice. Scop: -explorator: . -terapeutic: . Locul puncţiei: venele de la plica cotului (bazilică şi cefalică) unde se formează un „M” venos prin anastomozarea lor.5 Efectuarea puncţiei venoase Puncţia venoasă: reprezintă creearea unei căi de acces într-o venă prin intermediul unui act de puncţie. Materiale necesare: tavă medicală acoperită de un câmp steril. sângerare 300-500 ml în edemul pulmonar acut. muşama. . venele subclaviculare. venele maleolare interne. hematologice. venele antebraţului. tampoane de vată fixată pe portampon. venele de pe faţa dorsală a mâinii.recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice.Fişa tehnică nr. Pregătirea psihică şi fizică a bolnavului: . alcool. venele femurale. 154 .se examinează calitatea şi starea venelor având grijă ca hainele să nu împiedice circulaţia de întoarcere la nivelul braţului. .administrarea unor medicamente sub forma unor injecţii şi perfuzii intravenoase.se anunţă bolnavul şi se explică necesitatea tehnicii. casoletă cu comprese sterile.se aşează bolnavul în poziţia necesară în funcţie de locul puncţiei. executarea transfuziei de sânge sau derivate ale sângelui. venele jugulare şi epicraniene (mai ales la sugar şi copilul mic). pernă elastică pentru sprijinirea braţului.se aşează braţul pe perniţă şi muşama în abducţie şi extensie maximă. recipienţi de recoltare: eprubete şi flacoane sterilizate. seringi de 10 ml.executarea puncţiei. leucoplast. . garou de cauciuc sau bandă Esmarch. HTA. ace de 25-30 mm. recoltarea sângelui în vederea transfuzării sale. .

. poziţia braţului fiind în extensie.se aplică un tampon de vată uscată peste locul unde este acul şi se retrage acul printr-o mişcare rapidă.cu mâna stângă se trage încet pistonul aspirând (sângele trebuie să apară în seringă).nu abordaţi vena din lateral. . . . .se continuă aspirarea sângelui în seringă până se extrage cantitatea de sânge necesară (dacă scopul puncţiei este recoltarea de sânge).având seringa în mâna dreaptă între police şi celelalte degete cu indexul se fixează amboul acului ataşat. . . .5 cm.se aplică garoul elastic la nivelul unirii treimii inferioare cu cea mijlocie a braţului.se desface nodul garoului şi bolnavul deschide pumnul.se împinge acul de-a lungul venei la o adâncime de 1-1.cu indexul mâinii stângi se palpează locul pentru puncţie iar cu policele se fixează vena la 4-5 cm sub locul puncţiei şi se exercită o compresiune şi o tracţiune în jos asupra ţesuturilor vecine. 155 . cu 10-15 cm deasupra locului ales pentru puncţie..se dezinfectează locul puncţiei cu un tampon cu alcool sau tinctură de iod care va fi menţinut de bolnav timp de 10-15 min pentru hemostază. . .nu introduceţi acul cu bizoul orientat în jos. Dacă vena nu se evidenţiează se tamponează de câteva ori.cu indexul mâinii stângi se palpează locul pentru puncţie.se cere bolnavului să închidă şi să deschidă pumnul de câteva ori şi să rămână cu el închis.se dezinfectează locul puncţiei cu un tampon îmbibat în alcool sau tinctură de iod. .se introduce acul în mijlocul venei. . . în direcţia axului longitudinal al venei cu amboul în sus. .

în funcţie de felul analizei (nu se amestecă dacă se fac analize serologice). . . salonul şi analiza cerută.O. .spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun.. 156 . Îngrijirea bolnavului după tehnică . .se îndepărtează perna elastică şi muşamaua. lipotimie-se întrerupe puncţia.. Pregătirea sângelui recoltat pentru laborator . se supraveghează pacientul. data. secţia. . nr F. ● Străpungerea venei (perforarea peretelui )-se retrage acul în venă ● Ameţeli. .se completează buletinul de analize şi se duc probele la laborator.se amestecă sângele cu substanţe anticoagulante.se etichetează flaconul cu datele personale ale bolnavului. pacientul se aşează în decubit dorsal fără pernă. Accidente şi intervenţii ● Hematom (prin pătrunderea sângelui în ţesutul perivenos) -se retrage şi se comprimă locul puncţiei 1-3 min.se schimbă lenjeria dacă este murdară.se scoate acul de la seringă şi sângele recoltat se retrage în recipientul pregătit. paloare.se asigură o poziţie comodă în pat.se adună instrumentele utilizate şi se aruncă la container pentru a fi duse la crematoriu. Reorganizarea locului de muncă . se anunţă medicul.se efectuează toaleta locală a tegumentului.

tampon cu alcool. soluţii ambalate steril.se pregătesc instrumentele şi materialele necesare. imediat sub ac. trusă pentru perfuzat.se îndepărtează teaca protectoare de pe trocar şi se pătrunde cu el prin dop în flacon. garou. 1-2 seringi de 5-10 cm cu ace pentru injecţii intramusculare şi intravenoase. . . administrarea medicamentelor la care se urmăreşte un efect prelungit. care se dezinfectează cu alcool. o pensă hemostatică. picătură cu picătură a soluţiilor pentru reechilibrare hidro-electrolitică. .se fixează tubul de aer la baza flaconului cu o bandă de romplast. tăviţă renală. Materiale necesare: tavă medicală acoperită cu un câmp steril.se scoate ceolofanul steril de pe flacon. tubul de aer. o pernă tare. fără să se atingă trocarul. depurativ-diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor toxici. stativ pentru fixarea flacoanelor. se îndepărtează teaca protectoare de pe ac şi se pătrunde cu acesta în flacon prin dopul de cauciuc.se suspendă flaconul de suport. hidroionică şi volemică a organismului. 157 . soluţii hidratante în sticle sau pungi riguros sterilizate şi încălzite la temperatura corpului.se închide cu pensa hemostatică. Scopul: hidratarea şi mineralizarea organismului. Pregătirea materialelor. .6 Administrarea medicamentelor prin perfuzie(PEV) Definiţie: prin perfuzie se înţelege introducerea pe cale parenterală. se desprinde parafina de pe suprafaţa dopului. având grijă să depăşească nivelul soluţiei sau al substanţei medicamentoase. instrumentelor şi aparatului de perfuzie . romplast. muşama.Fişa tehnică nr. . alimentaţia pe cale parenterală. completarea proteinelor sau a altor componente sanguine.

. 158 . . se ridică deasupra nivelului substanţei medicamentoase din flacon şi se deschide uşor prestubul. se îndepărtează garoul şi se adapteaază amboul aparatului de perfuzie la ac.se verifică poziţia acului în venă. pentru a permite scurgerea lichidului în venă şi se reglează viteza de scurgere cu ajutorul prestubului la 60 pic.asistenta îmbracă mănuşi pentru evitarea contaminării cu sânge. fiind eliminate complet bulele de aer. .se aşează pacientul în pat. . .sub braţul ales se aşează o pernă tare acoperită cu muşama. Efectuarea perfuziei . Pregătirea fizică şi psihică a pacientului .spălarea pe mâini cu apă şi săpun.se fixează cu benzi de romplast amboul acului şi porţiunea tubului în vecinătate cu acesta. . . .se examinează calitatea şi starea venelor. .se deschide imediat prestubul.se îndepărtează teaca protectoare de pe capacul port ac al tubului.de preferinţă se începe cât mai periferic. explicându-i importanţa tehnicii.se ridică picurătorul în poziţie verticală şi se închide prestubul. în decubit dorsal. fără ca picurătorul să se umple cu lichid. lăsând să curgă lichidul în dispozitivul de perfuzie.se cere pacientului să strângă pumnul şi se efectuează puncţia venei alese./min sau în funcţie de necesităţi. . . cu antebraţul în extensie.se coboară progresiv portacul.se anunţă pacientul. aparatul rămânând atârnat de stativ. de pielea pacientului. cât mai comod.se aplică garoul la nivelul braţului. .se dezinfectează plica cotului cu alcool.. . până când tubul se umple cu lichid.

se închide prestubul pentru a împiedica pătrunderea aerului în perfuzor şi se racordează aparatul de perfuzie la noul flacon. .bruscă în direcţia axului vasului. creşterea T. ● Emboliza gazoasă prin pătrunderea aerului în curentul circulant.după terminarea perfuziei se exercită o presiune asupra venei puncţionate cu un tampon cu alcool şi printr-o mişcare.A.se aruncă la coş deşeurile materialelor folosite.dacă este necesar. poate determina edem pulmonar acut manifestat prin: tuse.se notează în foaia de temperatură data şi cantitatea de lichid perfuzat.înainte ca flaconul să se golească complet. Reorganizarea locului de muncă . Accidente ● Hiperhidratarea prin perfuzie în exces. . expectoraţie.. polipnee. 159 . la cardiaci. se extrage acul din venă.

.recoltarea se face dimineaţa pe nemâncate. .alege locul puncţiei şi aseptizează. Pregătirea psihică şi fizică a bolnavului . 160 . .materiale necesare efectuării puncţiei venoase. Execuţie .tuburi vacumtainer cu dopuri de diferite culori.îndepărtează carcasa de culoare albă a acului prin mişcări de răsucire. . calitatea probei de sânge.asistenta se spală pe mâini cu apă şi săpun. .acul de puncţie protejat de carcasă bicoloră. extensie şi supinaţie.îmbracă mănuşi sterile. iar partea inferioară 2 aripioare.Fişa tehnică nr.se anunţă bolnavul şi i se explică necesitatea tehnicii.execută puncţia venoasă. . .îndepărtează carcasa colorată a acului. . . .se aşează pacientul în decubit dorsal cu membrul superior în abducţie.holder=un tub din material plastic care prezintă la partea superioară amboul la care se ataşează acul de puncţie prin infiltrare.verifică banda de siguranţă a acului.7 Recoltarea sângelui venos cu sistemul Vacutainer Utilizarea acestei metode de prelevare asigură: confortul pacientului. Pregătirea materialelor şi instrumentelor . .înfiletează capătul liber al acului în holder. securitatea personalului medical. .

tuburi pentru probe de coagulare . acid uric. creatinina.. Tuburile vacutainer se utilizează în funcţie de codul de culoare a dopului de cauciuc astfel: . transaminaze.bleu: pentru determinări de coagulări: fibrinogen.acele utilizate se depun în containerul destinat.după prelevarea sângelui se scoate tubul din holder prin mişcări de împingere asupra aripioarelor laterale şi se imprimă mişcări uşoare de înclinare-răsturnare pentru omogenizarea cu aditivul. HLG cu formula leucocitară.introduce tubul în holder apucând aripioarele cu indexul şi mediul. se reorganizează locul de muncă. electroforeza. se trimit la laborator.se retrage acul din venă şi se face o compresiune asupra locului puncţiei timp de 1-3 minute fără a flecta antebraţul pe braţ. indici eritrocitari şi rezistenţă globulară.se etichetează tuburile. . .mov: pentru determinări hematologice: hematocrit. glicemie. Când se recoltează mai multe probe de la acelaşi pacient umplerea tuburilor vacutainer se face în următoarea ordine: .roşu şi portocaliu: teste de disproteinemie.negru: seditainer pentru determinarea VSH-ului.alte tuburi cu diverşi aditivi. .RBW. iar cu policele împinge tubul în holder şi astfel va fi străpunsă diafragma gumată a dopului.tuburi fără aditivi . . . sideremie. timp de protrombină. calcemie. . proteina C reactivă. . ASLO. 161 .

aşează eprubeta în stativ.4 ml citrat de Na 3. . . . ● soluţii dezinfectante: alcool 70 grade. Pregătirea pentru V.8%.Fişa tehnică nr.îmbracă mănuşi de cauciuc sterile.puncţionează vena fără garou şi aspiră sânge până la 2 ml. A.) Pregătirea bolnavului: ● pregătirea psihică: se explică bolnavului.) rapiditatea cu care se produce depunerea lor.8 Recoltarea sângelui venos pentru examene hematologice Sedimentarea: Aşezarea progresivă a elementelor figurate spre fundul eprubetei din sânge necuagulabil lăsând în repaus (fenomen fizic). muşama. .asistenta se spală pe mâini cu apă şi săpun.8%.H.Viteza de sedimentare a hematiilor (V. garou.ace pentru puncţia venoasă.Materiale: ● sterile: .aspiră în seringă 0.S. cu 24 ore înainte. . 162 . se păstrează repaus fizic. .H.retrage acul şi aplică tamponul cu alcool.seringă de 2 mm uscată. ● pregătirea fizică: -se anuntă să nu mănânce. Execuţia: . necesitatea efectu-ării examinării. .perniţă. ● nesterile: . c). . eprubete.scurge amestecul sânge-citrat în eprubetă şi omogenizează lent.stativ şi pipetă Westergreen. b.soluţie de citrate de Na 3.S. . a). taviţă renală. vată.

Globule albe: • 4200-8000 ∕ mm³ .Trombocite: • 150. sideremie. ionogramă.se completează buletinul. bilirubinei. testelor de disproteinemie. cu un strat regulat.un frotiu bun este fără goluri. fosfatazei. fibrinogebului. C. Se recoltează 2 ml sânge cu 4 mg fluorură de sodiu pentru determinarea glicemiei. Pregătirea produsului pentru laborator: .bărbaţi • 4. Recoltarea sângelui pentru examene biochimice – se face de asemenea prin puncţie venoasă în tubul vacutainer de culoare rosie.5 milioane ∕ mm³ .000 ∕ mm³ .5-5.îngrijirea pacientului. colesterolului.VSH: • 1-10 mm ∕ 1h • 7-15 mm ∕ 2h.se etichetează produsul.bărbaţi • 2-13 mm ∕ 1h • 12-17 mm ∕ 2h.femei De reţinut: .000. calciu.Globule roşii: • 4. B.. . e). în poziţie strict verticală (când examenul se face la patul bolnavului). 163 .2-4. Interpretarea rezultatelor: . rezervă alcalină. Se recoltează 2-5 ml sânge fără substanţă anticoagulantă pentru determinarea: ureei. amilazei. .se aspiră cu pipeta Westergreen până la gradaţia 200 şi se aşează în stativ pe dopul de cauciuc. pe nemâncate. fosfor. dimineaţa. creatininei. acidului uric. pentru electroforeză. lipidelor. transaminazelor. d).8 milioane ∕ mm³ -femei . Recoltarea sângelui pentru HLG – se face prin puncţie venoasă în tubul vacutainer de culoare mov.40.

164 .frotiul de sânge se face numai cu sânge proaspăt.se continuă amestecarea picăturilor până se formează un mic cheag – semnul unei difribinări complete.numele bolnavului şi numărul buletinului de analiză se scriu direct pe lamă cu un creion dermatograf. .. . - . - se recoltează pe fiecare extremitate a lamei câte 2-3 picături cât mai apropiate între ele. maladii. cu colţul unei lame şlefuite se amestecă picăturile. - picătura groasă se execută pentru punerea în evidenţă a plasmodiilor. .uscarea frotiului se face prin agitarea lamei. - recoltarea VSH-ului se face numai cu seringa şi acul uscate şi numai cu seringă de 2 ml. formând o pară circulară cu diametrul de aproximativ 1 cm.pentru examenul în picătură groasă sângele se recoltează sub formă de picătură groasă.

decât picătura de ser-test. Recoltarea sângelui din pulpa degetului este o metodă mai expeditivă. Recoltarea sângelui venos: . Recoltarea sângelui se poate face şi pe substanţă anticoagulantă (citrat de sodiu sau heparină). într-o sticluţă perfect uscată şi. producând o uşoară hemostază. . prin mişcări circulare. .se lasă să coaguleze şi astfel se va separa serul şi cheagul.lângă fiecare picătură de ser-test se pune (cu ajutorul unei pipete sau baghetă de sticlă) câte o picătură din sângele pe care îl cercetăm. strângându-l. în serie. după sedimentare sau centrifugare rezultă plasmă şi masă eritrocitară. de fiecare dată insă.cu indexul şi policele mâinii stângi. utilizată mai ales când se fac determinări cu scop informativ. se procedează în felul următor: . în prealabil.se recoltează 3-4 ml sânge din venă. în colectivităţi. sterilizată prin căldură uscată. 165 . fie sânge capilar (din pulpa degetului). se schimbă pipeta / bagheta sau se clăteşte într-un vas cu ser fiziologic şi se şterge cu vată sau tifon.Fişa tehnică nr.picătura de sânge trebuie să fie aproximativ de 10 ori mai mică.picăturile de ser se omogenizează cu picăturile de sânge. asistenta prinde degetul inelar al bolnavului. . Efectuarea tehnicii cu sânge recoltat din venă . Efectuarea tehnicii cu sînge recoltat prin înţepare Cînd sângele se recoltează din pulpa degetului.9 Recoltarea sângelui pentru determinarea grupelor sangvine Pentru determinarea grupei sanguine se foloseşte fie sânge venos (din venă). în acest caz.

cu vata uscată înlătură prima picătură de sânge care apare imediat după extragerea acului.cu mâna dreaptă. . asistenta ia pe rând câte o picătură de sânge. în acest timp se produce aglutinarea. După ce s-a pus sânge în cele trei godeuri cu ser-test.efectuează înţeparea pulpei degetului bolnavului cu un ac de seringă (la aproximativ 0. .după aceea..5 cm de vârful degetului . cu câte un colţ al lamei şlefuite. asistenta dezinfectează locul puncţiei cu un tampon de vată îmbibat în alcool. prin mişcări circulare cu serul-test. se aşteaptă 2-3 minute – timp în care lama se agită în mişcări de basculare.pe linia mediană). 166 . şterge excesul de alcool. Se va avea în vedere să nu se utilizeze de două ori acelaşi colţ de lamă. . care se amestecă.

termostat Execuţie: • determinarea factorului Rh pe lamă . Pregătirea materialelor: .se şterge prima picătură de sânge cu vată uscată. uscate . fiecare cu un diametru de 5-6 mm.se pun pe lama de sticlă.tavă medicală . 3 picături de ser-test. 167 .ser fiziologic. anticorpii anti-Rh formându-se prin transfuzie sau sarcină la persoane care nu au acest aglutinogen (sunt Rh.eter.negative). independent de aglutinogenele din sistemul OAB. iar picătura din mijloc .lame de sticlă curate.ser anti-Rh şi pipetă . alcool medicinal . culoarea.pentru determinarea dorită. 10 Determinarea factorului Rh Definiţie: Factorul Rh este un aglutinogen (antigen) legat de eritrocit.spălarea atentă a mâinilor. în ordine. cu pipeta din fiola de ser anti-Rh. .se degresează cu eter pulpa degetului mijlociu sau inelar şi se efectuează inţeparea. degresate. . Scop: determinarea compatibilităţii faţă de factorul Rh. . .casoletă cu tampoane de vată .Fişa tehnică nr.cameră umedă . Nu are anticorpi naturali. aspectul. importantă în transfuzie şi sarcină.se verifică valabilitatea serului anti-Rh. . deoarece incompatibilitatea duce la accidente.picăturile din stânga şi dreapta lamei se folosesc ca martori.

m) Injecţia intramusculară: constituie introducerea unor soluţii izotonice uleioase sau a unei substanţe coloidale. la 37ºC.picătura de sânge se amestecă cu eritrocite Rh-pozitive. Materiale necesare: tavă medicală. alcool de 90°. în stratul muscular.se anunţă bolnavul şi i se explică necesitatea tehnicii. Locurile de elecţie: regiunea supero-externă a fesei. Pentru injecţia în regiunea fesieră se reperează următoarele : • punctul Smirnof. care se pune peste a doua picătură de ser-test anti-Rh. iar cea din dreapta cu eritrocite negative. la un lat de deget deasupra marelui trohanter şi înapoia lui. Fişa tehnică nr.se aşează lama în camera umedă. . faţa externă a braţului în muşchiul deltoid.se omogenizează cele trei picături prin mişcări circulare. Scop: introducerea în organism a unor substanţe medicamentoase. lateral.se ia cu un colţ al lamei o picătură de sânge. . faţa externă a coapsei în treimea mijlocie.se aşează bolnavul în decubit ventral. Pregătirea materialelor şi instrumentelor . . . .11 Efectuarea injecţiei intramusculare(i. apoi la termostat. 168 .se citeşte rezultatul după 30-60 de minute..se aplică un tampon cu alcool pe regiunea înţepată. seringi sterile. . tăviţe renale. deasupra marelui trohanter. poziţie şezând sau în picioare.

• punctul Barthelemz. .se verifică poziţia acului prin aspirare. . Reorganizarea locului de muncă 169 . la unirea treimii externe cu cele două treimi interne ale liniei care uneşte spina iliacă anterosuperioară cu extremitatea superioară a şanţului interfesier. • zona care uneşte spina iliacă posterioară cu marele trohanter. .dezinfectarea mâinilor cu alcool.se injectează lent lichidul. . .se schimbă acul. . . se elimină bulele de aer. .spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun. activând circulaţia pentru a favoriza absorbţia. • pentru poziţia şezând.după injectare se scoate dintr-o dată acul cu seringa. injecţia se efectuează în toată regiunea fesieră deasupra punctului de sprijin.spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun. Efectul injecţiei . îndepărtându-l pe cel cu care a fost aspirată substanţa şi se adaptează un ac potrivit pentru efectuarea injecţiei. . .se întinde pielea între policele şi indexul sau în mediusul mâinii stângi. acoperind locul cu un tampon cu alcool.se încarcă seringa cu substanţa de injectat după verificarea fiolei. . .se degresează locul injecţiei cu un tampon de vată cu eter şi se dezinfectează cu un alt tampon cu alcool.se aşează bolnavul în poziţie comodă unde va sta în repaus 5-10 min.se masează locul cu un tampon cu alcool pentru a disocia planurile ţesuturilor străpunse.se înţeapă perpendicular pielea pătrunzând 4-7 cm cu rapiditate şi siguranţă cu acul montat la seringă.se invită bolnavul să-şi relaxeze musculatura şi să stea liniştit. .

glucoza. Fişa nr. Se adaugă examenul segmentului urinar.prin injectarea accidentală într-un vas a soluţiilor uleioase care se previne prin verificarea poziţiei acului. În scopul unui examen de urină. puroiul.examen biochimic – cercetează albumina. aspectul..examen fizic . pigmenţii biliari.extragerea manuală sau chirurgicală. 12 Recoltarea urinii pentru examene biochimice Fiind un lichid excretat de rinichi. se face educaţie sistematică bolnavului. ● hematom prin lezarea unui vas. Bolnavii trebuie 170 . ● paralizia prin lezarea nervului sciatic . densitatea. ● ruperea acului . personalului auxiliar privind utilizarea bazinetului. Incidente. acetona. ● embolie . ionograma etc. Recoltarea urinei se face fie în urinar. Din urina recoltată se efectuează: . .se evită prin respectarea zonelor de elecţie a injecţiei. urobilinogenul. culoarea. accidente şi intervenţii ● durere vie prin atingerea nervului sciatic sau a unor ramuri ale sale -retragerea acului şi efectuarea injecţiei în alte zone.se aruncă la coş deşeurile de la injecţie. cât şi a întregului organism. amilaza. pH-ul. fie în bazinet. ● supuraţie septică -se previne prin folosirea unor ace suficient de lungi pentru a pătrunde în masa musculară.se determină volumul. mirosul. examenul constantelor fizice şi chimice ale urinei informează asupra stării funcţionale a rinichilor.

este colectată în borcanul curat şi păstrat la rece. greutatea.să ştie să utilizeze numai bazinetul gol şi curat. conştient. măsurarea şi notarea diurezei Diureză=procesul de formare şi eliminare a urinei din organism timp de 24 de ore. medicamentele luate sau particularităţile tratamentului. natura regimului. secţia unde se trimite rezultatul. volumul de urină pe 25 de ore. . 13 Observarea.se trimit 500 ml de urină omogenizată la laborator cu urmatoarele date: numele şi prenumele bolnavului. timp de 24 de ore.la ora stabilită. adresa. în care sunt eliminate substanţele rezultate din metabolismul intermediar proteic. vârsta. de eliminare a urinei. la sfârşitul celor 24 de ore. să urineze fără defecaţie. astfel: . bolnavul urinează şi urina se aruncă. . 171 . Urină=lichidul format de rinichi prin filtrarea sângelui. Fişa nr. Micţiune=actul fiziologic. şi excretate de aparatul renal. Analizele se efectuează pe urina emisă în 24 de ore. care se colectează corect. volumul de lichide ingerate. să nu urineze în timpul toaletei efectuată pe bazinet. inutile şi toxice pentru organism. digestia şi analiza cerută. . sexul.a doua zi.urina de la celelalte micţiuni. Tulburările metabolismului intermediar influenţează cantitatea şi calitatea urinei eliminate. bolnavul urinează şi urina se aruncă în borcan. să verse imediat urina în borcanul colector de urină.

recipientele vor fi etichetate. prognosticului. Observarea diurezei 1. Pregătirea bolnavului 172 . se clătesc cu apă distilată pentru a nu se modifica compoziţia urinei şi se acoperă. foaie de temperatură. precum şi în stabilirea bilanţului nutritiv în bolile metabolice. Se va observa ritmul micţiunilor: a. pix cu pastă albastră. 2. mai mult noaptea (nicturie) 2. şi al patului. Pregătirea materialelor . cantitatea şi calitatea urinei furnizând date importante pentru stabilirea diagnosticului.se curăţă riguros vasele cilindrice. cu gât larg sau borcane de 2-4 litri gradate pe benzi de leucoplast cu creion dermatograf. A. e. după vârsta de 3 ani). nicturie=egalarea sau inversarea raportului dintre numărul micţiunilor şi cantitatea de urină emisă noaptea faţa de cea emisă în cursul zilei. ischiurie sau retenţie de urină=imposibilitatea de a urina. b. gradate. Materiale necesare: vase cilindrice gradate. Măsurarea diurezei 1. . Se vor observa tulburările de micţiune: a. patologic: ritm crescut (polakiurie). d. de 3 ori mai mic noaptea b. urmărirea evoluţiei bolilor. polakiurie=micţiuni frecvente în cantităţi mici. c.Scop=obţinerea de informaţii privind starea morfofuncţională a aparatului renal şi a întregului organism. numărul salonului. 4-5 ∕ 24 ore la femei. normal: 5-6 ∕ 24 ore la bărbaţi. enurezis=pierderea involuntară de urină în timpul nopţii (mai frecvent la copii cu tulburări nevrotice. purtând numele bolnavului. Etape de execuţie A. disurie=eliminarea urinei cu dificultate şi dureri .

să urineze. Notarea grafică . .vasele în care se face colectarea urinei pe timp de 24 ore se depozitează în încăperi răcoroase. salonul. 3. 4.se invită bolnavul imobilizat la pat ca. în fiecare dimineaţă: numele bolnavului. . adăugându-se şi urina acestei emisii. . sub forma unei coloane ce are haşurată numai partea superioară ce corespunde cantităţii de urină a zilei respective.pentru fiecare linie orizontală a foii de temperatură se socotesc 100 ml urină. Notarea cifrică . Efectuarea tehnicii . Notarea diurezei 1. 2. la ora 8 dimineaţa. numărul patului.spălarea pe mâinii cu apă şi săpun..se notează cifric în caietul de observaţii medicale.se educă bolnavul să urineze numai în urinar şi să nu arunce urina. .se colectează în vasele gradate toate urinile emise până a doua zi la ora 8. data şi cantitatea de urină eliminată în 24 de ore. Interpretarea rezultatelor . pentru a prevenii depunerea urinei. B.spălare pe mâini cu apă şi săpun.se citeşte gradaţia care indică urina emisă în 24 ore.valorile fiziologice ale volumului de urină: 173 .la urina colectată se adaugă câteva cristale de timol care împiedică procesele de fermentaţie.se începe colectarea după un orar fix. .se invită bolnavul să urineze si se aruncă produsul acestei emisii. Reorganizarea locului de muncă . . . 3. valabil pentru toţi bolnavii secţiei. . înainte de defecare.se notează grafic cu pixul albastru. dar nu modifică reacţiile chimice.

puroi. normal . microbi. oligurie=sub 1000 ml 24 ore c.normal=clar. cafeniu-roşu-brun-negru= tratament cu chinină b. calculi).galben deschisă=urină diluată brun închisă=urină concentrată 2. cantitatea de lichide pierdute prin transpiraţie. culoarea: 1. diaree şi graficul evoluţiei greutăţii corporale. amoniacal (în fermentaţie alcalină intravezicală). patologic . poliurie=peste 3000 ml 24 ore b.dacă bolnavul nu este educat să urineze numai în urinar.patologic=tulbure (săruri. icter. valoarea diurezei nu este reală. transparent . la femei=1000-1400 ml 24 ore b. anurie=absenţa urinii în vezică . notându-se în foaia de temperatură: cantitatea de lichide ingerate.brun închisă (şi spumă) în până la roşie brună=urină cu sânge (hematurie) 3. vărsături. aspectul: . la bărbaţi=1200-1800 ml 24 ore . aromatic. de fructe în diabet c. miros: .se vor observa calităţile urinei: a.caracteristic. roşie deschisă 174 .a. fiziologic – albastru-verde=tratament cu albastru de metilen. . Observaţii .valori patologice: a.datele furnizate au valoare reală dacă diureza este urmărită zilnic şi în paralel.

este informat asupra efectelor urmărite prin administrarea medicamentelor.Fişa tehnică nr.pacientul refuză medicamentele.medicamentul prezintă proprietăţii iritante asupra mucoasei gastrice. Contraindicaţii: . . ceai sau lapte. se înmoaie caşeta în apă şi se aşează pe limbă pentru înghiţitură. drajeurile se aşează pe limba bolnavului şi se înghit ca atare.i se dă în poziţie şezând. Materiale necesare: pahar sau ceaşcă. vasodilatatoare. cardiotonice. Scop: obţinerea unor efecte locale sau generale a medicamentelor. . apă.se impune evitarea circulatiei portale.tabletele. . sisteme. acestea putându-se resorbi la nivelul mucoasei bucale şi a intestinului subţire sau gros. 1. Reorganizarea: 175 . dacă starea lui permite. . Administrarea medicamentelor . şi a eventualelor efecte secundare.medicamentul este inactivat de secreţii digestive. Efectele generale: medicamentele administrate pe cale orală se resorb la nivelul mucoasei digestive. Pregătirea administrării medicamentelor Pacientul: .medicamentul nu se resoarbe pe cale digestivă. . 14 Administrarea medicamentelor pe cale orală Definiţie: Calea orală este calea naturală de administrare a medicamentelor. pătrund în sânge şi apoi acţionează asupra unor organe. 3.pulberile divizate în caşete. aparate (antibiotice.se impune o acţiune promptă a medicamentelor. . . 2. sedative).

splinei. • prezenţa de lichid în cavitatea abdominală. 176 . vezica urinară. 15 Pregătirea bolnavului în vederea efectuării ecografiei abdominale Metodă de diagnosticare prin ultrasunetele reflectate de diferitele structuri din organism. inimă). rinichi. Ecografia abdominală este indicată la orice pacient cu o durere localizată sau difuză. • detectarea. tumori). fiind una din principalele posibilităţi de diagnosticare. în măririle de volum ale abdomenului.se anunţă bolnavul despre necesitatea efectuării tehnicii şi importanţa acesteia. rinichilor. • ghidajul în timpul unei biopsii sau paracenteze. splină. măsurarea. prostată. Situaţii când ecografia abdominală este recomandată: • detectarea litiazei sau a inflamaţiei colecistului. . • determinarea gradului de afectare posttraumatică a ficatului. ecografia asigură o bună evaluare a stării de sănătate a organelor interne în care nu se afla aer (ficat. • determinarea gradului de încărcare grasă a ficatului. Fişa tehnică nr. Pregătirea psihică a bolnavului: . ovare.. monitorizarea anevrismului (dilatării) aortei.instrumentele folosite se dezinfectează. • evaluarea evoluţiei posttransplant de rinichi. • afecţiuni ale pancreasului (pancreatită. se spală. traumatisme abdominale sau în prezenţa unui sindrom dispeptic suspect de a fi datorat unei sarcini în primul trimestru. alături de celelalte examene şi analize de laborator.se explică bolnavului tehnica de investigaţie.

. vizualizarea uterului şi a ovarelor este corectă. mai clar. • bolnavul poate mânca. astfel încât vezica urinară să fie plină. • bolnavul este ajutat să se îmbrace şi este condus la pat. .la diabetici se recomandă o dieta lichidă.la examinarea pelvisului. deoarece acestea nu sunt în mişcare.Pregătirea fizică a bolnavului: . 177 . . . Astfel. De asemenea inspiraţia profundă va împinge temporar în jos ficatul.în timpul ecografiei se ajută bolnavul să ocupe poziţiile cerute de medic.la indicaţia medicului bolnavul trage aer în piept si îl ţine pentru cateva secunde în timpul scanării. . splina şi alte organe mai mici ascunse de coaste. permiţând astfel o vizualizare corectă a pancreasului. ceea ce face mai uşor pentru ecografist să le vadă în mod clar. . iar eventualele chisturi de dimensiuni mici sau o sarcina mică sunt mai uşor de depistat. . de asemenea. Îngrijirea bolnavului după examen: • după terminarea examinării se şterge gelul aplicat.ecografia se poate face fără o pregatire prealabilă numai în condiţii de urgenţă.pentru investigarea vezicii biliare este necesară.se aplică gel pe abdomen pentru a îmbunătăţii calitatea transmiterii undelor ultrasonore. . Acest lucru va permite medicului de a vedea organe şi structuri. o dietă totală pentru o diagnosticare exactă.se aşează bolnavul în poziţie de decubit dorsal şi se descoperă regiunea abdominală.bolnavul este condus la cabinetul de specialitate. cu aproximativ o oră înainte de examinare.se anunţă bolnavul că în dimineaţa zilei de examinare nu trebuie să manânce pentru ca stomacul să fie gol şi intestinul subţire să nu fie dilatat datorită prezenţei gazelor. . cum ar fi ducte biliare. pacientul trebuie să consume 5-6 pahare de lichide.

putând creşte pînă la 4555°C când se urmăreşte obţinerea compreselor fierbinţi.se aşează compresa pe o bucată de gheaţă curată cu suprafaţa netedă 178 . Fişa tehnică nr. De aceea. călduţe. Temperatura compreselor calde între 38-48°C. sedativă. de cele mai multe ori. De reţinut Ecografia măsoară organele. aceasta nu are restricţii în folosire. analgezică. examenul ecografic efectuat. arată forma lor. o bucată de gheaţă cu suprafaţa netedă. de regulă aceasta e valabilă pentru structuri mai mici de 3 mm. Metoda nu poate detecta structuri foarte mici (există o „limită de rezolutie”). dar nu dă informaţii despre funcţionarea lor. apă la temperatura de 10-15ºC Executarea tehnicii: - se înmoaie compresele în apă de 10-15ºC . 16 Aplicarea compreselor reci Compresele=materiale textile umede. data. antiflogistică.• se notează în FO. Compresele calde au acţiune decongestionată. diagnosticul se stabileşte ţinând cont şi de alte examene sau analize de laborator. hemostatică şi revulsivă. Contraindicaţii Examenul ecografic nu are contraindicaţii şi este recomandabil să se facă de cel putin una sau două ori pe an. aplicate pe suprafaţa corpului. După temperatura lor compresele pot fi: reci. accentuează procesul de resorbţie. Scop : compresele reci au acţiune hipotermizantă. Materiale necesare : pânză taiată şi împăturită. Ecografia are un caracter nedăunator datorită faptului că emite ultrasunete şi spre deosebire de radiografie sau computertomografie care emit raze X. calde şi fierbinţi.

17 Alimentarea activă a bolnavilor Bolnavii manâncă singuri. urinarele. cană cu supă. compot. la masă sau la pat.se stoarce compresa după răcire şi se aplică pe nasul bolnavului şi fruntea bolnavului . farfurie cu mâncare. Fişa tehnică nr. tacâmuri. Se va îndepărta tot ceea ce ar putea influenţa în mod negativ apetitul bolnavului – scuipătoarele. Alimentaţia activă se poate face în sala de mese sau în salon.se schimbă compresa din 3 în 3 minute pe toată perioada prescrisă pentru aplicare. cană sau pahar cu apă. ● în hiperpirexie schimbarea compreselor trebuie facută din minut în minut pâna la obţinerea efectului dorit. Execuţie: • Alimentarea activă în salon – la masă 1. Materiale necesare: tavă.se răceşte între timp o a doua compresă . şerveţele de masă.se pregăteşte salonul în vederea servirii mesei. 179 . tăiţele renale. alimentele servite. fară ajutor. Pregătirea condiţiilor de mediu pentru alimentare: . etc. Observaţii: ● aplicarea timp îndelungat a compreselor reci provoacă maceraţia tegumentelor. favorizând însămânţarea sau exacerbarea florei microbiene locale existente. etc..

şezând 1. pe măsură ce le consumă. Pregătirea condiţiilor de mediu pentru alimentare: . . se aranjează boneta în aşa fel ca parul să nu cadă în alimentele servite bolnavului şi se spală pe mâini. tacâmuri.se ajută bonavul să se spele pe mâini: se aşează o muşama pentru protecţia lenjeriei. cu ajutorul rezemătoarelor de pat sau cu perne. . cei cu piodermite întinse.se oferă bolnavului pe rând. dar cu mult tact. 2. şerveţelele. .se separă cu paravane.se observă dacă bolnavul a consumat în întregime porţia sa şi.se îmbracă halatul de protecţie peste uniformă.se pregăteşte masa bolnavului: se aşează o faţă de masă curată.se execută aceleaşi manevre ca la alimentarea activă în salon. flori. .se instalează bolnavul într-o poziţie confortabilă. se află motivul. Reorganizarea salonului: . să se spele pe mâini şi este ajutat să se instaleze comod la masa din salon. . la masă. bolnavii care prezintă aspect dezagreabil pentru ceilalţi: bolnavii arşi. cana cu compot. . fără a atinge alimentele. peste aceasta un lighean şi se oferă bolnavului săpun. pentru a lua măsuri.. . Servirea alimentelor: .se ajută bolnavul să se instaleze comod în pat. felurile de mâncare indicate de regimul alimentar. ca şi cei care ar varsa în timpul alimentaţiei.se strânge vesela utilizată şi se transportă la bucătărie.se ridică imediat vesela utilizată. semişezândă sau şezândă. . 3.se aeriseşte salonul. . în caz contrar. • Alimentarea activă în salon – la pat. . i se toarnă apă cu 180 .se serveşte fiecare aliment în farfurie curată.se invită bolnavul care se poate ridica din pat.

3.se execută aceleaşi manevre ca la alimentarea activă în salon. la masă. . 2.cana şi i se oferă un prosop pentru a se şterge. Reorganizarea salonului: . Se îndepartează materialele utilizate. .se îndepărtează masuţa rulantă şi se strânge vesela utilizată. .se aşează la gâtul bolnavului un prosop curat.se adaptează masa specială la patul bolnavului. peste pătura protejată cu o aleză. acoperind-o cu o faţă de masă curată care se aşează peste genunchii bolnavului. Servirea alimentelor: . se aranjează boneta în aşa fel ca parul să nu cadă în alimentele servite bolnavului şi se spală pe mâini.se îmbracă halatul de protecţie peste uniformă. pentru a proteja lenjeria bolnavului. .se aeriseşte salonul.se ajută bonavul să se spele pe mâini. 181 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful