TOKSİJENİK KÜF VE TOKSİNLERİNİN BULUNABİLDİĞİ GIDALAR

Mantar cinsi
Aspergillus flavus Aspergillus parasiticus Fusarium moniliforme Fusarium graminearum Claviceps purpurea Penicillium verrucosum

Toksin
Aflatoksin

Kontamine olma ihtimali olan gıdalar
Mısır, yerfıstığı, kurutulmuş hindistancevizi içi Bazı kuru yemişler Mısır Buğday, mısır Çavdar Arpa

Aflatoksin Fumonisins Trichothecenes zeralenon Ergot alkaloid Okratoksin

TOKSİJENİK KÜF VE TOKSİNLERİNİN BULUNABİLDİĞİ GIDALAR
Mantar cinsi
Penicillium expansum Penicillium crustosum Fusarium sporotrichioides Phomopsis letostomiformis Stachybotrys spp.

Toksin
Patulin Penitrem A T-2 Phomopsin Stachytrytoxins

Kontamine olma ihtimali olan gıdalar Elma, armut Ekmek, gıda Arpa,çavdar Acı bakla tohumu Gıdalar

BAZI MİKOTOKSİLERİN HEDEF ORGANLARI Mikotoksin
Aflatoxin Okratoksin A Zeralenon

Hedef
Karaciğer Böbrek Dişi üreme sistemi

Gıdada maksimum ALFATOKSİN limiti (Asya) (µ/kg)
Çin Hong Kong Hindistan Japonya Malezya Filipinler Singapur Sri lanka Tayland 50 20 (yer fıstığı/yer fıstığı ürünleri) 30 10 10 20 Yok 30 (yer fıstığı, yağ tohumu, un and tahıl) 20

Toksijenik küf cinslerinin üreme sıcaklık aralıkları
Min.
°C

Opt.
°C

Max
°C

Penicillium verrucosum Aspergillus ochraceus Aspergillus flavus (aflatoxin formation) Fusarium moniliforme

0 8 10 12 3

20 28 32 25 25

31 37 42 37 37

YEMDEKİ MİKOTOKSİN KONSANTRASYONLARI(ÇİN)
Yem

AF

FUMONISIN

OTA

T-2

DON

ZEA

% pozitif örnekler

100

92

94

100

100

100

Av. Concentra tion (ppb)

8.27

1020

12.75 41.23

600

83.96

Wang et al. (2003) - Asian Pork Magazine

YEMDEKİ MİKOTOKSİN KONSANTRASYONLARI (AVRUPA)
(12 ülkeden alınan 600 örnek)
Yem

AF

FUMONISIN

OTA

T-2

DON

ZEA

% pozitif örnekler

91

74

65

46

84

65

Av. Concentra tion (ppb)

6

115

26

35

415

165

(in house data, 2004)

Kanatlılarda CAPTEX T-2’nin Alfatoksin toksisitesindeki etkisi(Gallus gallus)
• • • • 3 grup (her grubta 180 kanatlı) 20 gün boyunca standart yem ve su Group A: standart katkısız yem Group B: 3 ppm AFLATOXIN ile kontamine edilmiş standart yem • Group C: 3 ppm Aflatoxin ile kontamine edilmiş ve 0.2% CAPTEX T-2 takviye edilmiş standart yemChen C.C.Riemschneider J.
Doxal Italia 's Scientific Panel

SONUÇLAR:
Hayvan başı ortalama günlük yem tüketimi (g/day)
GRUP A GRUP B GRUP C Hayvanın kilosu (g) GRUP A 344.0 24.7 16.4 23.1

GRUP B
GRUP C Mortalite GRUP A GRUP B GRUP C

265.4
326.4 3 kanatlı: 1.66% 15 kanatlı: 8.33%
Riemschneider J. 3 kanatlı: Chen C.C.Doxal Italia 's Scientific Panel

1.66%

SONUÇLAR:
Böbrekteki dejenerasyon
GRUP A GROUP B GROUP C GROUP A GROUP B GROUP C GROUP A GROUP B GROUP C Yok 18 (yüksek derece dejenere) 7 (orta derece dejenere) 2 (orta dejenere)

Bursa fabricii
Doğru 38 kanatlıda atrofi 1 kanatlıda atrofi

Thymus conditions
Doğru 36 kanatlıda atrofi Doğru Riemschneider J. Chen C.C.Doxal Italia 's Scientific Panel

SONUÇLAR:
Dalağın durumu
GROUP A GROUP B GROUP C GROUP A GROUP B GROUP C Doğru 19 kanatlının foliküllerinde tükenme 1 kanatlıda artış

Karaciğer durum
Doğru Hydropic dejenerasyon (25 ağır, 21 orta) Hydropic dejenerasyon (6 orta)

Riemschneider J. Chen C.C.Doxal Italia 's Scientific Panel

SONUÇLAR:
Karkastaki derece
GROUP A GROUP B GROUP C GROUP A GROUP B GROUP C A1 78% - A2 22% A1 56% - A2 33% - 11% reddedilmiş A1 76% - A2 24%

Plazmadaki kalsiyum
2.18 ±0.16 mM/L 1.64 ±0.66 mM/L 2.09 ±0.22 mM/L

Riemschneider J. Chen C.C.Doxal Italia 's Scientific Panel

TARTIŞMA
3 ppm Aflatoxin eklenen standart yemlerle beslenen broylerde toksine maruz kalmadan dolayı birçok organlarında çarpıcı lezyonlar bulunmuştur (korumasız olarak Grup B) Grup B’nin böbrek, karaciğer, dalak, timus ve bursa fabricus’taki lezyonlar Grup C’ye oranla daha şiddetlidir. Karkasların sınıflandırılmasında Grup B’nin karkaslarında açık bir şekilde mikro hemoraji ve çürükler görülmüş ve 20 karkas tüketilmeyecek derecede kötü olduğundan ayıklanmıştır.Grup B’deki birici sınıf karkas sayısı, Grup A’dan %28 Grup C’den ise %26 azdır. Grup C’nin yem tüketim ve son ağırlığı grup A ile benzerlik göstermektedir. Grup B’deki ölüm oranı diğer 2 gruptan 5 kat daha fazladır. Grup A ve C’nin plazma kalsiyum seviyeleri benzemektedir ama Grup B’de seviyedeki düşüş dikkate değerdir bundan dolayı Alfatoksinlerin kalsiyum metabolizması üzerindeki direkt etkisi doğrulanmış olmaktadır

Riemschneider J. Chen C.C.Doxal Italia 's Scientific Panel

ÜÇ YEM KATKI MADDESİNİN TOKSİN BAĞLAMA KAPASİTELERİ
250 ml lik cam şişede 50 microgram her mikotoksin 200 ml methanol içinde çözülmüştür ve test boyunca hafifçe karıştırılmıştır . Her mikotoksin için 7 kere tekrar yapılmıştır. kil, bentonit ve Captex-T2’gibi toksin bağlayıcılardan 100 mcg ve 250 mcg alınarak . Cam şişedeki toksin çözeltilerine eklenmiş ve 20 dakika boyunca hafifiçe karıştırılmıştır. Her mikotoksinin bir şişesi boş (kontrol grubu) olarak bırakılmıştır. 20 dakika sonra küçük bir miktar her şişeden toplanmış ve High Performance Liquid Chromathography, Column Kromasyl ile tahlil edilmiştir. Eksitasyon274 nm, akış oranı 1 mL/min, amisyon 440 nm. •
Dr. Gautieri and Dr. G. Colajanni

Sonuçlar:
AFLATOXIN
100 MCG’deki Kil 250 MCG’deki Kil 100 MCG’deki BENTONIT 250 MCG’deki BENTONIT 100 MCG’deki CAPTEX-T2 250 MCG’deki CAPTEX-T2 Boş olan

7.40 MCG 2.40 7.40 1.00 4.05 0.00 49.90
MCG MCG MCG MCG MCG MCG

Dr. Gautieri and Dr. G. Colajanni

Sonuçlar:
ZERALENON
100 MCG’deki Kil 250 MCG’deki Kil 100 MCG’deki BENTONIT 250 MCG’deki BENTONIT 100 MCG’deki CAPTEX-T2 250 MCG’deki CAPTEX-T2 Boş olan

42.60 MCG 36.60 27.70 20.00 15.10 9.90 49.70
MCG MCG MCG MCG MCG MCG

Dr. Gautieri and Dr. G. Colajanni

Sonuçlar:
FUMONISIN
100 MCG’deki Kil 250 MCG’deki Kil 100 MCG’deki BENTONITE 250 MCG’deki BENTONITE 100 MCG’deki CAPTEX-T2 250 MCG’deki CAPTEX-T2 Boş olan

47.48 MCG 46.10 44.90 42.50 27.40 15.05 49.30
MCG MCG MCG MCG MCG MCG

Dr. Gautieri and Dr. G. Colajanni

Sonuçlar:
ERGOT
100 MCG’deki Kil 250 MCG’deki Kil 100 MCG’deki BENTONIT 250 MCG’deki BENTONIT 100 MCG’deki CAPTEX-T2 250 MCG’deki CAPTEX-T2 Boş olan

48.60 MCG 49.60 47.10 47.15 40.00 40.35 50.05
MCG MCG MCG MCG MCG MCG

Dr. Gautieri and Dr. G. Colajanni

Alfatoksin B1 emiliminde clinoptinolite ve montromorillonite’de değiştirilebilir katyonların etkisi.

Mikro Element Cu Zn Co Mn

Ct
(mg/g) 2 20 0.16 16 Ca-rich
clinoptilolite

Ca
Ca-rich
montmorillonite

0.23 0 0.10 0.03

0.80 0.18 0.87 0.15

M.Romasevic-Canovic- A.Takovic - Belgrade Yugoslavia

CAPTEX T2-Bileşimi
• CLINOPTILOLITE (Modifiye edilmiş Aluminosilicate)

• Esterlenmiş glukamannalar • Enzimatik komplex
+ Asetik ASID
Propiyonik ASID

İn vitro toksin bağlama testinde bazı bağlayıcıların, ZON’u bağlayabilme kapasiteleri
ZON Ürün ACTIVİTE EDİLMİŞ KARBON CHOLESTYRAMINE CAPTEX Toxisorb MEAN 100 94 81 55 SD 0 1 6 1

Mycosorbextra
Klinosan Mycofix PLUS BENTONITE Fix a Tox Likratox 

24
20 17 13 5 5 Archives of Animal Nutrition 2005 - IN PRESS

1
4 2 12 1 2

BÜTÜN GLUKOMANNANLAR AYNI DEGİLDİR
Captex-T2 eklenmesinden önce Doxal’ın esterlenmiş glukomannanların kitin içeriklerini azaltan bir enzim olan kitinaz ile işlemden geçirilmiştir. Kitin içeriği beta glukanların alkali çözülmezliğini arttırmak ve hücre duvarı esnekliğini azaltmak için gerekmektedir.Böylece toksin molekülleri komplex kimyasal konuma geçişi sınırlandırılır.
The Journal of Food Protection (Volume 67, Number 6, 1 June 2004, pp. 1195-1200(6)) reports an assay carried out by ,Yiannikouris A. et al., which title is: “Adsorption of Zearalenone by -D-Glucans in the Saccharomyces cerevisiae Cell Wall”;

Değişik kaynaklı Saccharomyces cerevisiae’larda glukan ve kitin miktarı
Maya kaynağı Saccharomyces cerevisiae 1 Saccharomyces cerevisiae 2 Toplam Glukan%) (1.3)glukan (%) (1.3)-glukan (%) Kitin(%)

13.2 14.4

7.2 7.4

6.0 7.0

9.0 9.2

Saccharomyces cerevisiae 3
Saccharomyces cerevisiae 4 Doxal’ın S.C. 2234

13.5
13.9

7.3
7.6

6.2
6.3

9.1
10.0

18.2

7.6

10.6

2.7

MİKOTOKSİN

LABARATUARI

OTA’NIN KİMYASAL YAPISI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful