You are on page 1of 1

_________________________________

(Denumirea unitatii)
Adresa: __________________________
_________________________________
Tel.: _____________________________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că VLAD M. CRISTINA, studentă la Academia de


Studii Economice din Bucureşti , Facultatea de Finanţe ,Asigurări, Bănci şi Burse de
Valori, grupa 1580, anul III, seria E a efectuat 90 de ore de practică în Departamentul
Financiar - Contabil al firmei __________________________________ în perioada 5-
23 mai 2008.
Această adeverinţă se eliberează pentru a-i servi la Colocviul de Practică din
cadrul Facultăţii de Finanţe ,Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – A.S.E. Bucureşti.

Data:

Directorul economic
semnatura

şi ştampila firmei