SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN ROMÂNIA - Cuprins

-

CAPITOLUL I:

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE …………………………… 3

§ 1. EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND SISTEMUL ROMÂNESC DE SALARIZARE ………… 3 § 2. PROBLEMATICA SALARIZĂRII POTRIVIT UNOR REGLEMENTĂRI
INTERNAŢIONALE. NORME EUROPENE ÎN MATERIE………………………………...

10

§ 3. DEFINIREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE UZUALE ……………………………. 14

CAPITOLUL II:

PRINCIPIILE SISTEMULUI DE SALARIZARE …………….. 19

§ 1. PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII SALARIZĂRII ŞI AL LIBERALIZĂRII SALARIULUI. 19 § 2. PRINCIPIUL NEGOCIERII SALARIULUI………………………………………….. 21 § 3. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE TRATAMENT ÎN STABILIREA SALARIULUI (LA MUNCĂ EGALĂ, SALARIU EGAL)……………………………………………….. 23 § 4. PRINCIPIUL SALARIZĂRII ÎN FUNCŢIE DE POSIBILITĂŢILE FINANCIARE
ALE ANGAJATORULUI……………………………………………………………….

24

§ 5. PRINCIPIUL SALARIZĂRII ÎN RAPORT CU PREGĂTIREA, CALIFICAREA
ŞI COMPETENŢA PROFESIONALĂ……………………………………………………

24

§ 6. PRINCIPIUL SALARIZĂRII DUPĂ IMPORTANŢA MUNCII ŞI COMPLEXITATEA
LUCRĂRILOR EFECTUATE…………………………………………………………...

25

§ 7. PRINCIPIUL SALARIZĂRII DUPĂ REZULTATELE MUNCII………………………... 26 § 8. PRINCIPIUL SALARIZĂRII DIFERENŢIATĂ DUPĂ CONDIŢIILE DE MUNCĂ……….. 27 § 9. PRINCIPIUL SALARIZĂRII ÎN CONDIŢII DE PROTECŢIE SOCIALĂ……………….. 29 § 10. PRINCIPIUL CONFIDENŢIALITĂŢII…………………………………………….. 33 FORME ŞI MODALITĂŢI DE SALARIZARE ……………….. 35

CAPITOLUL III:

§ 1. FORME DE SALARIZARE ………………………………………………………. 35
1.1. Noţiunea şi clasificarea formelor de salarizare………………………. 1.2. Salarizarea în funcţie de rezultatele muncii (în acord)……………… 1.3. Salarizarea după timp (în regie)…………………………………………. 35 36 37

3.. Consideraţii de ordin noţional…………………………………………… 38 2. PROTECŢIA TINERILOR ÎN MUNCĂ …………………………………………. INTRANSMISIBILITATEA SALARIULUI PRIN ACTE ÎNTRE VII…………………………………………………. 70 § 2. FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE………….§ 2.. 67 CAPITOLUL V: REGLEMENTARI ALE UNIUNII EUROPENE INCIDENTE ÎN DOMENIUL SALARIZĂRII ………………………………… 70 § 1.5. 38 2.. 88 CONCLUZII ……………………………………………………………………………. CARACTERUL SINALAGMATIC AL OBLIGAŢIEI DE PLATĂ AL SALARIULUI……..1. SALARIUL SE PLĂTEŞTE ÎN BANI……………………………………………… 66 § 4.4. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ………………………………………. REGIMURI (MODALITĂŢI) DE SALARIZARE ……………………………………. Salarizarea prin negociere. PERIODICITATEA PLĂŢII SALARIULUI…………………………………………. 65 § 1. 65 § 2. PERSOANA CĂREIA I SE FACE PLATA SALARIULUI. 66 § 5. EGALITATEA ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI ……………………………………… 72 § 3. 66 § 3. Salarizarea personalului autorităţilor publice aparţinând de puterea legislativă şi cea executivă……………………………………… 2. ………………………………………………. 38 2. Salarizarea personalului din organele autorităţii judecătoreşti…… 44 56 42 CAPITOLUL IV: PLATA SALARIILOR …………………………………………..2. 96 2 . 95 BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………. Salarizarea personalului regiilor autonome cu specific deosebit… 2.

Ion Traian Ştefănescu. „Tratat de dreptul muncii”. 3/1997. Alexandru Athanasiu. 1993. 2004. „Economia muncii. Ovidiu Ţinca. Editura Scripta. Editura Holding Reporter. Bucureşti. „Dreptul muncii”. Editura Rosetti. r r r r r r Universitatea Bucureşti. Alexandru Athanasiu. Drept comparat”. „Noul sistem de salarizare.referitoare la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1998. Claudia Ana Moarcăş. 1997. Actele normative în vigoare şi comentariul lor”. Petre Burloiu. Editura Lumina Lex.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ r Alexandru Ţiclea. Bucureşti. Muncitorul şi legea”. Bucureşti. Bădică. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică”. Andrei Popescu. 9/1998. „Consideraţii de ansamblu şi critice . 1991. „Codul muncii”. Şerban Beligrădeanu. „Dicţionar de drept al muncii”. A. în „Dreptul” nr. 1999. Constantin Tufan. Alexandru Athanasiu. „Contractul colectiv de muncă. „Legea nr. Valer Dorneanu. Editura Oscar Print. Bucureşti. Salarizarea şi impozitarea”. Şerban Beligrădeanu. Andrei Popescu. Popescu. Gh. în „Dreptul” nr. în „Dreptul” nr. Şerban Beligrădeanu. Gheorghe Brehoi. „Dreptul Internaţional al muncii”. 1999. Bucureşti. Marioara Ţichindelean. Alexandru Ţiclea. Editura Forum. „Dreptul muncii. r r r r r r r 3 . 1997. 6/2000. Bucureşti. Bucureşti. Ediţia a VI-a. Şerban Beligrădeanu. „Examen critic de ansamblu asupra Legii nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar”. „Sistemul de salarizare în România”. 1992. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă”. Editura “Calistrat Hogaş”. Bucureşti. Editura Lumina Lex. 1991. „Negocierea colectivă. 2006. Editura Rosetti. Bucureşti. Probleme actuale”. Andrei Popescu. Editura Lumina Lex.

„Dicţionar juridic”. Firoiu. nr. Dumitru Mazilu. A. Andrei Popescu. 2000. *** Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010. Gheorghe Brehoi. „Tratat de drept administrativ român – partea generală”. Gheorghe Mohanu. 1990. Mircea Preda. „Dreptul muncii şi securităţii sociale”. vol. Valentin I. Gheorghe Mohanu. Alexandru Ţiclea. *** Codul muncii. Bucureşti. Sirey. Editura Lumina Lex. Hamangiu.V. „Dreptul muncii”. Decizii ale Curţii Supreme de Justiţie”. „Dreptul muncii – curs pentru uzul studenţilor”. B. Editura Albatros. nr. Iaşi. 2000. „Codul general al României”. Editura Rosetti. Bucureşti. 2000. 1998. „Tratat de dreptul muncii”. Bucureşti. 1993. „Droit du travail et legislation social”. r r r r r r r r r r r r r r r r 4 . Ion Traian Ştefănescu. Iosif Urs.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. D. Constantin Tufan. XVIII. Bucureşti. „Jurisdicţia muncii – aspecte teoretice şi practice”. Bucureşti. Casa de editură şi presă „Şansa” S. „Soluţionarea litigiilor născute în legătură cu salariul şi alte drepturi aferente acestuia”. Simon. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Sanda Ghimpu.r Constanţa Călinoiu.Falben. Bucureşti. 2001. Sanda Ghimpu. 1996. modificat prin O. Sanda Ghimpu. Bucureşti. Prisacaru. Bucureşti. Dumitru V. 1975. „Dreptul muncii”. „Codul muncii – Decizii ale Curţii Constituţionale. Paris. Firoiu.L. exigenţe şi realităţi contemporane”. „Litigiul de muncă”. Alexandru Ţiclea. Editura Lumina Lex. Ion Traian Ştefănescu.R.U. 55/2006. în revista “Dreptul”. 2/1995. 1985. C.G. „Drepturile omului – concept. Alexandru Ţiclea. Hess . 2003. Editura Lumina Lex. Bucureşti. II. Editura Junimea. Editura Global Lex. 2000. Bucureşti. 1997. Editura Lumina Lex. vol. Editura Lumina Lex. „Drept administrativ – partea generală”. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful