TAHU N

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN
Lampiran 1

ISI PELAJARAN

HP1: Menyatakan cuaca tempat tinggal murid (pada sesuatu masa)

CARTA CUACA BERGAMBAR
Hari/Masa Nama Selasa (6.00-8.00 pagi) Rabu (6.00-8.00 pagi) Khamis (6.00-8.00 pagi)

Ali (contoh)

Abu

Ramu

George

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful