0_planificare_noul_curriculum2

PLANIFICARE ORIENTATIVA A ACTIVITĂŢILOR 5-7 ANI - NIVELUL II

SUMANARIU ELENA – INSTITUTOR –GRUP ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, FETEŞTI

Săptămâna 1

Perioada: - 15-19. 09.2009 Tema: Evaluare Subtema: Evaluare iniţială Obiectivele evaluative:Să se verifice capacitatea: • de a răspunde motric la comenzi de prezentare a unor părţi ale corpului ; de a executa diferite exerciţii motrice; de a trasa linii în spaţiul dat ; de a trasa linie continuă în spaţiul dat fără să atingă marginile; • de a denumi obiectele din imagini; de a desparti cuvintele în silabe; de a formula propoziţii simple şi dezvoltate; recita poezii cunoscute ; • de a forma mulţimi după formă, mărime, culoare; raporta numărul la cantitate; de a desena figuri geometrice după model; de a ordona evenimentele în ordine cronologică; de a numi într-un cuvânt mai multe imagini ale obiectelor ; • de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui; de a manifesta bucurie în urma reuşitelor proprii; • de a manifesta interes pentru cunoaştere; de a manifesta interes pentru joc; de a finaliza o activitate de scurtă durată; de a stabili un proiect ,,Construieşte un castel” Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini despre ,,Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic; prima zi de grădiniţă ; Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere; Caiete de lucru, fişe adecvate temei; activităţi care se pot desfăşura în Maşini , utilaje, unelte; Album cu poze din grădiniţă; familie; Trusa Logii II ; Cd-uri; Păpuşi ,maşinuţe, alte jucării ; Cd-player ŞTIINŢĂ: Atlas ; Enciclopedia copiilor; ARTĂ: JOC DE MASĂ Creioane negre şi colorate, carioca, Puzzle acuarele, plastilină Set LOTO cu culori Set ,,Alege ce se portriveşte” Activitatea metodică: Pregătirea sălii de grupă pentru Festivitatea de Deschidere a Noului an Şcolar. Pregătirea materialului didactic necesar evaluării iniţiale . Pregătirea probelor şi a testelor pentru evaluarea iniţială.
Domeniul Dezvotarea motricităţii fine şi grosiere: D.D.M.F.G. Domeniul Dezvoltarea cognitivă: D.D.C. Domeniul Dezvotarea limbajului şi a comunicării: D.D.L.C. Domeniul Dezvoltarea socio-emoţională: D.D.S.E. Domeniul capacităţi şi atitudini: D.D.C.A.

Săptămâna 1

Perioada:15.-19. 09.2009 TEMA:Evaluare SUBTEMA:Evaluare iniţială ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 14.09 A.L.A.:D.D.C.A.Joc de rol:,,Jocuri şi activităţi la libera alegere”(manifestarea interesului pentru joc şi jucării) D.D.M.G. ,,Arată ce-ţi spun eu” (probă de determinare a gradului de orientare spaţiotemporală) ADE : D.D.L.C. ,,Denumeşte obiectele din imagine” D.D.S.E. ,,Cantă un cântec îndrăgit de tine” ,, Repetă după mine” ADP:D.D.M.G. ,,Balerinii” (stau cu ochii închişi 10’)Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă: ,,Mă bucur să te revăd ! Mi-a fost dor de tine”, ,,Calendarul Naturii” Joc de mişcare: ,,Mişcăm degeţelele” A.L.A.:D.D.C. ,,Desenează un pătrat şi un dreptunghi după model” –probă de reprezentare grafică) D.D.C.A.Jocuri de construcţii- ,,Cum construieşti o casă” ADE : D.D.L.C.,,Formulează propoziţii cu cuvintele din imagini” D.D.C. ,, Numără elementele fiecărei mulţimi şi trasează o linie la cifra corespunzătoare” D.D.C.A. ,,Regulamentul grupei” stabilirea regulamentului împreună cu copiii A.D.P.:D.D.M.G. ,,Fotbaliştii” (dominanta piciorului) Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Cum ai petrecut în vacanţă” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare. ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor A.L.A.: D.D.M.F. ,,Labirintul” (probă de coordonare manuală) D.D.C.,,Completează ce lipseşte”probă de evaluare a capacităţii de analiză) ADE : D.D.C. ,,Formează mulţimi de obiecte”(formă, mărime, culoare) D.D.L.C.,,Recită o poezie” A.D.P.:D.D.M.G. ,,Şotronul” Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,De cine ţi-a fost cel mai dor?” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare. ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor A.L.A. : D.D.C.,,Spune când se întâmplă” D.D.L.C.,,Trasează în dreptunghi atâtea liniuţe câte cuvinte are cuvântul” ADE : D.D.C. ,,Spune ce culoare este ... aceasta ”,,Încercuieşte obiectele mari” D.D.M.F..,,Pliază corect o coală de hârtie în formă de pătrat pe ambele diagonale” ADP : D.D.M.F.,,Priveşte prin binoclu” – dominanta oculară Rutina, Tranziţii, Întâlnirea de dimineaţă:,,Cât ai mai crescut” ,,Calendarul Naturii”Exerciţii de înviorare.

SEMNĂTUR A

MARŢI 15.09

MIERCURI 16.09

JOI 17.09

Caiete de lucru.Alege ce se portriveşte” Activitatea metodică: .L.Colorează cu albastru cana în care este mai puţină apă” D..Mers în cercul desenat pe podea!”.mi cum faci... ARTĂ: JOC DE MASĂ Creioane negre şi colorate..D. Cd-uri.C..ciocăneşti.: . desen.maşinuţe. • de a formula propoziţii simple şi dezvoltate . „ D.. Trusa Logii II . alte jucării .Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic. utilaje.de a redea sentimente tramsmise prin cântec.Calendarul Naturii”Exerciţii de învioare. de a mânui diferite instrumente.de a executa deprinderile motrice de bază.: .M. .: D. de a respecta regulile grupului.Săritura în lungime de pe loc cu ambele picioare peste 50 cm. de a redea grafic diferite semne grafice. Enciclopedia copiilor.D. • de a completa imaginile cu părţile care lipsesc.Omuleţul” (probă de reprezentare a corpului uman) A. cum tai cu foarfeca? – dominanta manuală Rutina.Câte kilograme ai?” .F..de a reface întregul din părţile componente. prima zi de grădiniţă .D. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.D.D.VINERI 18.de a denumi imaginilor obiectelor în absenţa lor după o scurtă vizualizare. de a forma mulţimi şi de a identifica cifrele corespunzătoare acestora.de a denumi momentele zilei .G. • de a audia un cântec .. Săptămâna 2 Perioada: 21-25. 09..P..C.C. Întâlnirea de dimineaţă: .. . 2009 Tema: Evaluare Subtema: Evaluare iniţială Obiectivele evaluative:se verifică capacităţi şi deprinderi: • de a decupa pe contur.: D. de înţelegere a semnificaţiei cuvintelor. familie..de a cunoaşte schema corporală. plastilină Set LOTO cu culori Set . Puzzle acuarele. Tranziţii.D. activităţi care se pot desfăşura în Maşini . Album cu poze din grădiniţă. Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere. • igienico-sanitare.A.Colorează cu galben mulţimea în care sunt mai multe răţuşte.Cum le spunem într-un cuvânt?” ADE :D. cărţi cu imagini despre .09 A.” . de a realiza generalizări. de a executa diferite exerciţii motrice. de a realiza compararea unor noţiuni. carioca.. Cd-player ŞTIINŢĂ: Atlas . unelte.M.. Păpuşi .Arată. fişe adecvate temei.

C...D.C.Ce-ţi place cel mai mult la grădiniţă?”Calendarul naturii.D.Completează ce lipseşte din fiecare imagine prezentată” D.D. Ştiinţă:.Spune cuvintele pe care ţi le aduci aminte”(Probă de evidenţierea memoriei imediate a cuvintelor) ADE D.09 ALA: D... 09. Tranziţii. Întâlnirea de dimineaţă:.E.D.. Săptămâna 2 Perioada:21-25.Formează mulţimi” – formă .D. legume.09 ALA: D.D.D.S.D..L.. Stabilirea opţionalelor pe anul şcolar în curs împreună cu părinţii şi avizarea acestora de către Inspectorul de specialitate. Tranziţii.. păsări.Denumeşte imaginile într-un cuvânt”(probă de verificare a capacităţii de a realiza generalizări) .09 îmbrăcăminte” D.D. Şedinţa cu părinţii .Un copil politicos” –audiţie ..Rutina.Refaceţi întregul” puzzle D. mărime .Câtă ca mine” – joc muzical ADP: D..D..Denumeşte cifra” D.C...Formează mulţimi de fructe.. mobilă..C.Încercuieşte mulţimea păsărilor sălbatice” Rutina. Bibliotecă: .C.Decupează pe contur cercul şi dreptunghiul” ADP: D. 23.C.. Întâlnirea de dimineaţă: .Spune când se întâmplă” (momentele zilei) MARŢI 22. ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor MIERCURI ALA: D.M..C.ţi-e somn” – probă de evidenţiere a capacităţii de înţelegere .Pregătirea probelor şi a testelor de evaluare iniţială.L..Ştiinţă:.Citire de SEMNĂTU RA ADE D. D. Joc de masă:..C. imagini” Biblioteca .. . Exerciţii de învioare.D.F.Ce ţi-ar plăcea să faci cel mai mult la grădiniţă” Calendarul naturii. Exerciţii de învioare.Bibliotecă: ... Întocmirea planificării pe semestrul I.C.D..L.. 2009 TEMA:Evaluare – SUBTEMA:Evaluare iniţială ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 21..C.Spune ce faci când. .Completarea fişelor de evaluare iniţială.

păsări domestice.Familia mea” desen D. câinele şi vaca”(probă de comparare a unor noţiuni) ADP: D..Joc de rol: .ADE D.Proba de lacune într-un text” ADE D. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea. O46să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. Săptămâna 3 Perioada: 28.D.C.D..legume. denumirea obiectelor. : .: .C. Tranziţii. inclusiv la activităţile de joc.Găseşte forma asemănătoare şi coloreaz-o cu aceeaşi culoare” D.etc.. Tranziţii. Formează mulţimi de obiecte după formă.Eu şi lumea mea din grădiniţă” Obiective de referinţă: • O1să participe la activităţile de grup.Hora prieteniei” Calendarul naturii.D.Suntem harnici” Rutina. Bibliotecă: .09 ALA:D. .C. Întâlnirea de dimineaţă:.A.C. O 3să audieze cu atenţie un text.C.5m) ADP : D. precum şi reguli de securitate personală.ACTIVITATA OPŢIONALĂ: Testarea capacităţilor şi aptitudinilor JOI 24.D.Prinde o minge aruncată de la 2 m(3încercări).C.G.D.etc.C. Exerciţii de învioare.G. .” Rutina.Mergi înapoi vârf călcâi pe o bandă 1.D.. O25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte.L. Exerciţii de învioare... . O49să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice..M.09-02.D. • O20Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială.09 ALA:D.. cantitatea lor.Spune-mi câteva...Ştiinţă :. animale sălbatice”(probă de verificare a capacităţii abstractizare)D. O6 să manifeste interes pentru citit.. constituirea de grupuri/ mulţimi..S. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului)..” ADP: D.M.Barza” (stă într-un picior 7’-8’)(probă de coordonare motrică) Rutina...C. Tranziţii.D. fructe. culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan.Spune prin ce se deosebesc.D. cărţi..L. • O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială..Mă joc frumos cu colegii mei” Calendarul naturii. O9să utilizeze efectiv instrumentele de scris.mulţimea merelor şi mulţimea perelor. Exerciţii de învioare.10. un pantof..C. clasificarea...D..D. O27 să comunice impresii. Întâlnirea de dimineaţă:. cât şi în calitate de auditor.Desenează în spaţiul liber din dreapta semnul grafic din stânga” D. . Colorează cu roşu fructele mari şi cu galben fructele mici” D. Artă: ..E.F. Întâlnirea de dimineaţă: .2009 Tema: Cine sunt suntem? Subtema: .D.. un cal. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. idei pe baza observărilor efectuate.... pe baza unor însuşiri comune (formă.. Denumeşte mulţimile din diagramă” Taie ce nu se potriveşte”(probă de verificare a capacităşii de generalizare) ADE:D.L.D.umbrelă. animale domestice .. mărime.Care sunt jucăriile tale preferate” Calendarul naturii. VINERI 25...De ce avem nevoie de . precum şi interdependenţa dintre ele.L. atât în calitate de vorbitor.M.Spune-mi ce înseamnă.

Plecarea Maricicăi la grădiniţă” Artă : .. O75să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Jocuri de mişcare în aer liber” Rutina. fişe adecvate temei.. Studiere Curriculumului pentru învăţământul preşcolar” Planificarea activităţilor din cadrul proiectelor şi parteneriatelor grădiniţei. cărţi cu imagini despre .. plastilină Set LOTO cu culori Set . Tranziţii.. grădiniţă.09 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .. carioca. Jocuri şi jucării la grădiniţă” Calendarul naturii.Facem ordine la jucării” Rutina. Cd-player ŞTIINŢĂ: Atlas ..09 DEC (educaţie muzicală) .Cine sunt suntem” SUBTEMA: .Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic.. O67să intoneze cântece pentru copii.. • O74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. Puzzle acuarele.maşinuţe. Cd-uri. alte jucării . Tranziţii.” . ARTĂ: JOC DE MASĂ Creioane negre şi colorate. Album cu poze din grădiniţă... O62să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. Calendarul naturii Ne pregătim pentru activităţi . prima zi de grădiniţă .De-a grădiniţa” Artă : . unelte. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.Cântă ca mine” joc muzical ADP: Întâlnirea de dimineaţă . Trusa Logii II ..Ce-mi place la grădiniţă?” Exerciţii de înviorare.2009 TEMA:. Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere. a fişelor pentru activităţile din săptămână. ALA: Joc de rol: . Jocuri de mişcare . şezând şi în deplasare). Enciclopedia copiilor.Maricica” de Luiza Vlădescu MARŢI 29.O60 să redea teme plastice specifice desenului.Eu şi lumea mea din grădiniţă” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 28..Alege ce se portriveşte” Activitatea metodică: Confecţionarea materialului didactic pentru activităţi.Jucăria preferată” SEMNĂTUR A ADE: DLC (lectura educatoarei) . utilaje. Caiete de lucru....09.. Păpuşi . Ne pregătim pentru activităţi .Planificarea activităţilor din cadrul Comisiei metodice. ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: . să acompanieze ritmic cântecele.Maricica la grădiniţă” . • săptpămâna 3 Perioada:28-02.Îmi place la grădiniţă” cântec . activităţi care se pot desfăşura în Maşini . Pregătirea fişelor pentru evaluarea continuă.

întoarceri..10. clasificarea..09-09. ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: .Unde au fugit jucăriile unui copil ” ADE: DPM I. pe baza unor însuşiri comune (formă.Reguli de comportare la grădiniţă” DEC : Activitate integrată : DS(activitate matematică) . Rutina.Consolidarea mersului organizat în diferite formaţii : în cerc . denumirea obiectelor. O46să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. Calendarul naturii ..Ghicitori despre jucării şi grădiniţă”Rutina.Grădiniţa mea iubită” Bibliotecă .ADE: Activitate integrată :DS(Cunoaşterea mediului) observare . O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. idei pe baza observărilor efectuate. Exerciţii de înviorare.Ce-aţi dori să învăţaţi la grădiniţă” Exerciţii de înviorare.10 (educaţie plastică) .. Ne pregătim pentru activităţi.. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea.Grădiniţa” îndoire din hârtie ADP: Întâlnirea de dimineaţă . cât şi în calitate de auditor.. mărime. Tranziţii. cantitatea lor... pe loc repaus. câte unul . ALA: Joc de masă : Caută jucăriile” Ştiinţă: .Familiarizarea copiilor cu diferite acţiuni şi poziţii de pe loc : drepţi.. raport.. Vin curat la grădiniţă” Calendarul naturii Exerciţii de înviorare. .O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. O 3să audieze cu atenţie un text. De ce vin la grădiniţă?”Calendarul naturii .2009 Tema:Cine sunt suntem? Subtema: . Ne pregătim pentru activităţi. • O20Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială.. să reacţioneze la acestea... O25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului). O27 să comunice impresii.Formează grupe de obiecte” ADE: DS (activitate matematică). inclusiv la activităţile de joc." II .Unde este grupa de jucării” VINERI 02.. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. O49să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice.Grădiniţa mea” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Grădiniţa” încăperile din grădiniţă”DLC . câte patru.Eu şi familia mea ” Obiectivele de referinţă: • • O 1să participe la activităţile de grup. .” Joc : . câte doi... culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan.. constituirea de grupuri/ mulţimi.09 DOS(Activitate practică) .. precum şi interdependenţa dintre ele.....10 DOS( educaţie pentru societate) lectură după imagini .Grădiniţa” Biblioteca: .. precum şi reguli de securitate personală. înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. O 4să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte. atât în calitate de vorbitor.De-a baba oarba” ALA :Joc de masă : Puzzle .Reguli de comportare în grădiniţă” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.Jocurile copiiilor în grădiniţă” (convorbire) MIERCURI 30.Ascultă comanda” săptămâna 4 Perioada: 05..Spune de ce sunt aşezate jucăriile acestea împreună” JOI 01. Tranziţii. Ne pregătim pentru activităţi. alinierea..

Caiete de lucru. O62să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. ”Facem prezentări” . Artă: „Eu” (desen şi colaj – definitivarea propriei figuri prin selectarea şi lipirea ochilor a nasului si a gurii. activităţi care se pot desfăşura în Maşini ..10.Comisia metodică. Întâlnirea de dimineaţă. Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Enciclopedie -Corpul uman.Eu şi familia mea” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 05. Album cu poze din familie.10 ADP: Calendarul naturii.Ce culoare au ochii mei ? Ce SEMNĂTUR A MARŢI . Rutina. precum şi prin colorarea cu creionul colorat a părului). uman.Stdiu individual. Tranziţii. Rutina. carioca.. Utilată corespunzător pentru Cuburi cu litere. cărţi cu imagini despre . Creioane negre şi colorate. ALA: Biblioteca: „Familii” (citire de imagini din reviste şi discuţii libere despre familiile prezentate în diferite imagini).Căsuţa păpuşii” Cuburi de plastic. utilaje. acuarele. fişe adecvate temei.Întâlnirea de dimineaţă” . Trusa Logii II .Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.. • 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. Joc de mişcare: „Şotronul” ADE: Activitate integrată (DLC. O67să intoneze cântece pentru copii. . Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.10-09. Cd-uri. plastilină. să acompanieze ritmic cântecele. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.Îmi place la grădiniţă” (repetare) ADP: Calendarul naturii. fişe cu corpul Jetoane cu obiecte de uz personal. Păpuşi .Jocul degetelor” joc muzical predare -Cântec : .2009 TEMA:4 Cine sunt suntem? SUBTEMA:.O60 să redea teme plastice specifice desenului... „Mă pregătesc pentru activităţi”. Tranziţii. DEC): “Viaţa în familie…” lectură după imagini . Exerciţii de mişcare. alte jucării . Puzzle. prima zi de grădiniţă . • Săptămâna 4 Perioada:05. familie.. O75să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. unelte.maşinuţe. şezând şi în deplasare).

. Frunze ruginii” Obiective de referinţă: . eventual adresă).Băiatul şi fetiţa din figuri geometrice (cerc.. „Ţăranul e pe câmp” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .Întâlnirea de dimineaţă” ”Povestea mea” (nume. Tranziţii. „Mă pregătescpentru activităţi” ALA: Artă: Joc de rol: “E sărbătoare în familia mea!” (pregătiri pentru sărbătoare.Căţelul şi pisica” JOI 08.. cu imagini din reviste/poze)(DS) ..Familia mea” DOS Activitate practică. studierea pielii cu lupa.Casa mea” ALA:Bibliotecă : ”Eu cu familia mea”(citire de imagini/poze). DLC) : . caracteristici.10 VINERI 09. „Mă pregătesc pentru activităţi” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: „Mari descoperiri” (studierea unui fir de păr la microscop.10.10 culoare are părul meu?”. dreptunghi. Tranziţii. . lucru cu cartea interactivă „Corpul uman”).06.” . prepararea unor gustări. părinţi. Artă: Desen prin copierea umbrei corpului în mişcare/static sau a unor părţi ale corpului propriu pe coli mari de carton şi eventual.Predarea mersului spre diferite direcţii. „Mă pregătesc pentru activităţi” Plimbare în aer liber (observăm cum merg copiii cu mămicile lor pe stradă)Construcţii : . Artă :“Părinţii mei”(desen/pictură).Fetiţa şi băiatul”DEC .10 Săptămâna 5 Perioada: 12.10 -16.2009 Tema: Când / cum şi de ce se întâmplă? Subtema:.. ADE : Activitate integrată (DOS): “Cum ne comportăm în familie?” (convorbire.. alcătuirea unui album de familie colectiv. conturul umbrei realizat cu materiale de construcţie.De-a mama şi de-a tata” ADE: Activitate integrată (DS.Îmi scriu numele” dactilo pictură Joc de rol: ..Fetiţa şi băiatul” ADP: Calendarul naturii. pătrat. „Împreună pentru un mediu curat!” (aranjarea jucăriilor în clasă şi ecologizarea spaţiului verde din curte) ADE: DPM I . caracteristici individuale. ):convorbire . . Rutina. Rutina.Formează mulţimi de fete şi băieţi” .Cântec” de George Coşbuc (memorizare) ADP : Calendarul naturii.” Joc: ..Repeterea alergării organizate cu plecare şi orire la semnal .. derularea evenimentului). triunghi..... jocuri de mişcare: “Joacă. Exerciţii de mişcare.. „Mă pregătesc pentru activităi” Joc liniştitor „Jocul mut”.. Exerciţii de mişcare..Mergi cum ţi se spune” II. Rutina. . ADE: Activitate integrată (DS. colorarea lor. Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numeşte…”. joacă băiete!”.10 MIERCURI 07. îmbrăcăminte).. Joc de masă “Băiat/fată” (–părţile corpului. triunghi) ADP: Calendarul naturii. Tranziţii.Întâlnirea de dimineaţă” ”Mă numesc…şi am…ani.Întâlnirea de dimineaţă””Portretul mamei/tatălui”.

Stdiu individual. aerul. JOC DE MASĂ Jocul umbrelor . clasificarea. Caiete de lucru. carioca. O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială. Săptămâna 5 Perioada 12-16.• • O3 să audieze cu atenţie un text. mărime. acuarele.O60să redea teme plastice specifice desenului. precum şi interdependenţa dintre ele. fişe adecvate temei. pe baza unor însuşiri comune (formă. O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale O 67să intoneze cântece pentru copii.10. constituirea de grupuri/ mulţimi. O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. grăunţe.O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. şezând şi în deplasare).Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. Figuri geometrice Cd-uri. durată. fauna. distanţă. Comisia metodică. solul. denumirea obiectelor. fenomene ale naturii). cărţi cu imagini despre Frunze. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. vegetaţia. O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea.O 27 să comunice impresii. O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan. idei pe baza observărilor efectuate. Cuburi de plastic.. O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.Cd-player. plastilină.2008 TEMA: Când cum şi de ce se-ntâmplă? SUBTEMA:. ARTĂ: Creioane negre şi colorate. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. frunze de diferite forme şi mărimi. ŞTIINŢĂ: cărţi cu curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor.O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. . localizare).Frunze ruginii” . toamnă. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. • • • O46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. cantitatea lor. apa. O 61 să obţină efecte plastice.Toamna în parc” Cuburi cu litere.

.Munci specifice anotimpului toamna-Strângem frunzele în grămezi” ADP : Audiţie : Calendarul naturii.Băncuţa din parc” Artă: ..Ce ştii despre mine” joc didactic ..Citeşte şi recunoaşte » ADE : (DLC.DEC) . Exerciţii de înviorare.Predarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacoe. Ne pregătim pentru activităţi. Joc: Culegem flori prin poiană” II .Aşază în şir frunzele de la cea mai mică la cea mai mare şi invers ” joc didactic . Tranziţiile. Ne pregătim pentru activităţi...Caută umbra frunzei” ADE: Activitate integrată(DŞ. Tranziţiile.Bate vântul frunzele” (joc muzical) ADP: Calendarul naturii.Bate vântul frunzele” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă : .Exerciţii de înviorre.. Ne pregătim pentru activităţi.. Tranziţiile. Ne pregătim pentru activităţi. ALA: Ştiinţă: .Bucheţele” SEMNĂTUR A MARŢI 13.. Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei. Tranziţiile.Cântece de toamnă” Rutina.. Întâlnirea de dimineaţă” Rutina. ALA: Bibliotecă: ..Poveste de toamnă” Rutina.DOS). Tranziţiile.DPM) ..Citim imagini despre toamnă” Artă: ..ZIUA LUNI 12.Consolidarea alergării organizate cu plecare şi oprire la semnal .Prinde frunza” Calendarul naturii..Puiul” de Al..10 MIERCURI 14.. toamna?” Exerciţii de mişcare Rutina.Sortăm frunzele » Artă : . Brătescu Voineşti ( povestire) I ..Culorile toamnei” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ADE :Activitate integrată(DŞ. Întâlnirea de dimineaţă”De ce ne este frig Toamna?.Ploaia dusă de vânt” ADE :Activitate integrată(DŞ...A ruginit frunza din vii” (audiţie ).. ALA: Joc de rol: .De ce se îngălbenesc frunzele?” Bibliotecă : ... ALA: Biblioteca: .Covor de frunze” ADP: Calendarul naturii..10 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Calendarul naturii.. Joc : .Covor de frunze » pictură -amprenta frunzei ADP: Joc de mişcare: ..DOS) .Ce forme au frunzele?” .10 VINERI 16. DEC) ..... Rutina. Întâlnirea de dimineaţă” .. Ne pregătim pentru activităţi.10 .10 JOI 15.De ce nu sunt aceste piese puse împreună?”joc logic .Ce ştim despre Frunze” Joc de masă : .Frunza” de Emil Gârleanu Joc de masă : . Întâlnirea de dimineaţă” .Frunze ruginii au îmbrăcat parcul”(observare în aer liber) Activitate practică .Desenăm frunze” ADE: Activitate integrată (DLC.Cum ne îmbrăcăm şi unde ne jucăm..Jocuri de mişcare: ...Toamna cea bogată” Construcţii: . Întâlnirea de dimineaţă” .

Domino cu legume . şezând şi în deplasare). O 27 să comunice impresii. comparare. Săpămâna 6 Perioada:20-24. plastilină. cărţi şi reviste cu articole despre acuarele. O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. fenomene ale naturii).Caiete de lucru. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte O79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare.O 67 să intoneze cântece pentru copii. hârtie glasată. fişă cu legume .2009 . Enciclopedia copiilor. cărţi cu imagini despre Taraba cu legume de toamnă .10. Puzzle . cât şi în calitate de auditor. să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.Stdiu individual. apa. O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.O 61să obţină efecte plastice. atât în calitate de vorbitor. spirit de echipă. idei pe baza observărilor efectuate O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. set din jumătăţi întreg . Cuburi de lemn şi de plastic . O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect. • • • • O 78să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. fructe de toamnă . fauna.O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor O 55 să identifice. Logo I şi II fişe adecvate temei.2009 Tema: Când cum şi de ce se-ntâmplă” Subtema: . aerul. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. Loto cu legume. clasificare. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. Creioane negre şi colorate. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. carioca. Hora legumelor vesele” Obiective de referinţă: • O1să participe la activităţile de grup. hârtie creponată. O 60 să redea teme plastice specifice desenului. Activitatea metodică: Pregătirea materialului.10. de competiţie. O 3 să audieze cu atenţie un text. litere magnetice . precum şi interdependenţa dintre ele. O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscuteO 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. trusa legume de toamnă. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ Atlas botanic . grupare/regrupare. ordonare. Jocul Cd-uri. vegetaţia. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului.Săptămâna 6 Perioada:19-23. Cd-player. inclusiv la activităţile de joc. O25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte.Comisia metodică.. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturiiO 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. fair-play Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. umbrelor cu legume .Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale . apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. solul.

Legume de toamnă” ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Cum se pregătesc legumele?” activitate casnică ADP : Întâlnirea de dimineaţă......Pietonii disciplinaţi” SEMNĂTUR A MARŢI 20.Citim imagini despre legume” Artă: .. Ne pregătim pentru activităţi..Ghici ...De ce trebuie să mâncăm legume?” Calendarul naturii.10 JOI 22..Campionul grupei” II .În grădina de legume” ALA : Artă . Joc senzorial:.. Ne pregătim pentru activităţi ... Repetarea mersului cu ocolire şi păşire peste obstacole.10 MIERCURI 21.10 .. Exerciţii de înviorare.10 VINERI 23.Hora legumelor vesele” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 19.Ce a cumpărat mama?” joc didactic DEC(educaţie plastică) .Ploaia” joc cu text şi cânt ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Morcovi subţiri şi morcovi groşi » Ştiinţă .TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă” SUBTEMA:......Alfabetul vitaminelor” Joc de masă: .. Jocuri de mişcare.ghicitoarea mea”(legume) ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: ..Desenăm legume” ADE: DLC ..Spune ce-ai gustat?” ALA: Bibliotecă: .Loto cu legume” Artă: . Ne pregătim pentru activităţiJoc de mişcare: .Audiţie : .Exerciţii de înviorare. Exerciţii de înviorare.De ce este bine să consumăm legume proaspete » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.10 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..Legume vesele » ADE : DS (activitate matematică) .În grădina de legume” cântec-predare ..Aşază în şir morcovii de la cel mai scurt la cel mai lung şi invers” DOS( educaţie pentru societate) . Ne pregătim pentru activităţi.. Aşezăm morcovii în şir crescător după grosime » ADE : DPM DLC (joc didactic). Ne pregătim pentru activităţi...Din jumătăţi întregul” ADE: DS(Cunoaşterea mediului).La piaţă » Artă : .Vitaminele legumelor” Calendarul naturii..Modelăm legume” ADE: DS(activitate matematică) ..Cântece de toamnă” ALA: Joc de rol : .Spune ce-ai mâncat aseară?” Calendarul naturii.. Exerciţii de înviorare..Culesul cartofilor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de masă: . Predarea alergării în linie dreaptă pe distnţa de 20-25 m (viteză)Joc : ..Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir (memorizare) DEC (educaţie muzicală) ...Cine face ce face?” joc didactic I .. Joc .Aşază morcovii în şir de la cel mai subţire la cel mai gros şi invers” DOS(Activitate practică) .

precum şi reguli de securitate personală. cărţi cu imagini cu fructe de Taraba cu fructe de toamnă. O 67 să intoneze cântece pentru copii. unelte. O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte. clasificare. idei pe baza observărilor efectuate . O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).11-06. să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat. Activitatea metodică: O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. clasificarea. O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. spirit de echipă. O61să obţină efecte plastice. Alfabetul vitaminelor” Obiective de referinţă: • • O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. constituirea de grupuri/ mulţimi. O cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare.. Caiete de lucru.Săptămâna 7 Perioada:02. Creioane negre şi colorate.2009 Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă? Subtema:. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Căţi cu fructe de toamnă. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale. O 18 să găsească ideea unui text.O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan. utilaje. plastilină. ordonare. toamnă. de competiţie. denumirea obiectelor. Cd-player. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. O27 să comunice impresii. O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere. . microscop. urmărind indiciile oferite de imagini. • • • O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. lupă. Cuburi cu litere. fişe cu fructe de toamnă. pe baza unor însuşiri comune (formă. Cd-uri. O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative. carioca. fişe adecvate temei.O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. Maşini . 49 să Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. fair-play CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic.11. litere magnetice. comparare. cantitatea lor. JOC DE MASĂ : Jetoane cu fructe de toamnă. hârtie glasată. grupare/regrupare. hârtie creponată. apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. acuarele. mărime.O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială.

Numărăm mere şi père » ADE : DS (activitate matematică).Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.În grădina de legume” cântec (repetare ) .. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.La piaţă” Bibliotecă:.. Ne pregătim pentru activităţi..Prâslea cel voinic şi merele de aur” (povestire) DEC (educaţie muzicală) ..Spune ce-ai mâncat aseară?”Calendarul naturii.... Ne pregătim pentru activităţi ..Para şi gutuia” observare prin comparaţie DLC. Exerciţii de înviorare.Alfabetul vitaminelor” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 02.Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare:.11 JOI 05..Ce ştim despre legume” Artă: ...Formează perechi între grupele date (mere..Comisia metodică.. Ne pregătim pentru activităţi Joc senzorial: .Şerveţele late şi înguste » (lipire) .11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..Ghici. ghicitoarea mea!” ALA: Bibliotecă ... Săpzămâna 7 Perioada:02.Stdiu individual. pere)” DOS( educaţie pentru societate) .Culegem mere” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol .Aşază în şir panglicile de la cea mai îngustă la cea mai lată şi invers” DOS(Activitate practică).Grupăm legume” ADE: DLC ..Spune ce-ai gustat” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă .De ce spălăm fructele?” Calendarul naturii .Cântece de toamnă” ALA: Ştiinţă : .Cum se consumă fructele ?» SEMNĂTUR A MARŢI 03. Propoziţii .11 .Jocuri de mişcare.Mere mari şi mici” (lipire) ADE: DS(Cunoaşterea mediului).Salata de fructe” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ..Citim imagini despre legume” Joc de masă: ..11.Spune mai departe” joc didactic ADP: Întâlnirea de dimineaţă .11 MIERCURI 04. De ce mâncăm fructe?” Calendarul naturii .Pregătirea materialului didactic pentru activităţi....Culesul viilor” ( joc cu text şi cânt)predare ADP: Întâlnirea de dimineaţă: .. Audiţie : . cuvinte. Exerciţii de înviorare..Exerciţii de înviorare.Ce vitamine au fructele?” Calendarul naturii .2009 TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă? SUBTEMA:.. silabe” ADE:DS(activitate matematică ...11-06.

fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. executării unei sarcini date.Valsul florilor” Obiective de referinţă: • O 6să manifeste interes pentru citit. O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris. fişe adecvate temei.Prâslea cel voinic şi merele de aur” ALA : Artă : . clasificarea. O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice. O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială. utilaje.Ştafeta” Săptămâna:8 Perioada:09. solul. O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului . .Loto cu fructe « ADE : DEC (educaţie plastică) .Fructe vesele » Joc de masă .. O 55 să identifice. toamnă..Cd-player ŞTIINŢĂ: Enciclopedia florilor.Predarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole. vegetaţia. Joc: . aerul.O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. fenomene ale naturii).. Cd-uri. şezând şi în deplasare). apa.. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale. Personaje miniatură de plastic sau lemn. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea..Repetarea alergării în linie dreaptă (viteză)Joc : .. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic.Copii frumoşi . cantitatea lor. carioca. ARTĂ: Creioane negre şi colorate. denumirea obiectelor. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. cărţi cu imagini cu flori de Flori de toamnă..11 ADP : Întâlnirea de dimineaţă. O 61să obţină efecte plastice. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic . Maşini . unelte.Fructe vesele » DPM I . JOC DE MASĂ: Jetoane cu flori de toamnă.Dramatizare: . Ne pregătim pentru activităţi. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. O 67 să intoneze cântece pentru copii... Exerciţii de înviorare. O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea • • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. precum şi interdependenţa dintre ele. copii sănătoşi” Calendarul naturii .VINERI 06. Caii în cursă” II . culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan..11-13.. fauna. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. Cuburi cu litere.O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând.11. Caiete de lucru..2009 Tema: Când cum şi de ce se-ntâmplă?” Subtema: . constituirea de grupuri/ mulţimi. pe baza unor însuşiri comune (formă. mărime. O 60 să redea teme plastice specifice desenului.

Flori de toamnă” observare DLC ..11-13. plastilină.Valsul florilor” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 09. Ne pregătim pentru activităţi.Schimbă locul florilor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: .Crizantema şi tufănica” ADE: DS(activitate matematică) .Propoziţii . Exerciţii de înviorare.Ce flori ai în grădină?” Calendarul naturii .. SUBTEMA: . Ne pregătim pentru activităţi.De ce florile au culori diferite” Joc de masă: ..Acum e toamnă ..Care este cea mai frumoasă floare?” Calendarul naturii..Între flori” de Otilia Cazimir(memorizare) DEC (educaţie muzicală). Ce ştim şi ce nu ştim despre flori” ... ... Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: .Crizantema” puzzle ADE:DS(Cunoaşterea mediului)..2009 TEMA: Când cum şi de ce se-ntâmplă .11 .Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.11 MIERCURI 11.La florărie” ADE: DLC .. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. fişe cu flori de toamnă.acuarele..11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă . Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.Crizantema” Joc de rol: ..Cum poţi să faci tot atâtea crizanteme câte dalii sunt?” DOS(Activitate practică) .. da” cântec ..Albinele la flori” .Crizantema” SEMNĂTUR A MARŢI 10..Bucheţele” ..Comisia metodică...Îngrijim florile la colţil naturii” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Bibliotecă: ..Vizită la florărie” ALA: Bibliotecă: ..Puneţi întrebări!” joc didactic ADP: Întâlnirea de dimineaţă.Stdiu individual.Exerciţii de înviorare.. cuvinte” despre flori Atră: .11.predare .... Săptămâna 8 Perioada: 09.Cui îi dâruieşti floarea?” Calendarul naturii .Mirosul florilor” joc ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..

.O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Sera de flori » ADE : DS (activitate matematică).. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. grupare/regrupare.11-20. apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.tot atâtea” ca şi în prima grupă dată(prin formare de perechi) DOS( educaţie pentru societate).Unde ai mai văzut această floare?” Calendarul naturii.Joc: . Ne pregătim pentru activităţi..O 27 să comunice impresii. ..Spune ce ştii despre această floare” Artă: . mărime.. grupul de joacă). cantitatea lor.JOI 12.Culorile floriloe”Calendarul naturii .O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative.Formează cât mai multe grupe de flori diferite. constituirea de grupuri/ mulţimi... O 55 să identifice.O 67 să intoneze cântece pentru copii. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.2009 Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă? Subtema: Sărbătoarea Recoltei-Sărbătoarea Toamnei” Obiective de referinţă: • O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. clasificare.Repetarea alergării cu ocolire şi păşire peste obstacole.11. denumirea obiectelor.O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.. O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice. să plaseze obiecte întrun spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat. dar la fiecare grupă să fie . O 3 să audieze cu atenţie un text. Joc: . idei pe baza observărilor efectuate . O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice..Exerciţii de înviorare.O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială.. O 45 săşi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie..11 ADP : Întâlnirea de dimineaţă. grădiniţă.Mirosul forilor » Construcţii : . clasificarea. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea.Vaza cu flori” ADE : DEC(educaţie plastică) . stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.O 66 să diferenţieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.Valsul florilor” II . ordonare. O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului. ALA: Joc senzorial : . O 17 să utilizeze desene. .. precum şi reguli de securitate personală.Raliul” Săptămâna 9 Perioada:16.11 VINERI 13. comparare.O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.. O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială.Să îngrijim şi să ocrotim plantele » ADP : Întâlnirea de dimineaţă. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.Crizanteme” DPM I Predarea paşilor de dans . culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan..Hora Crizantemelor” ALA: Ştiinţă: .O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.. pe baza unor însuşiri comune (formă. • • • . simboluri pentru a transmite semnificaţie O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere..

legume..Comisia metodică. legume.Toamnă.. unelte..11.De ce trebuie să muncească omul?” Artă: . Exerciţii de înviorare.11 .Cum a fost vremea în această toamnă?” Calendarul naturii . Ne pregătim pentru activităţi Joc distractiv: . hârtie creponată... utilaje. legume.Plimbă cartoful” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: .Sărbătoarea Recoltei. Cd-uri. a fişelor de lucru pentru copii şi a individual.Toamnă toamnă harnică şi de toate darnică” (convorbire) SEMNĂTUR A MARŢI 17. flori. fişe adecvate temei. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. spirit de echipă.. Plimbare în împrejurimile oraşului” ALA: Bibliotecă : .11-20. cărţi cu imagini despre Fructe..Grupează fructe.. toamnă harnică”Joc de masă: .Stdiu Săptămâna 9 Perioada: 16. toamnă bogată” Calendarul naturii. O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. legume.2009 TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă?” SUBTEMA:. flori) DLC . plastilină. carioca. Cuburi cu litere.Roata toamnei” (joc didactic) DEC (educaţie muzicală) ). da” cântec – repetare .. . de competiţie. acuarele. toamnă. fişelor pentru evaluarea continuă.. flori. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. hârtie glasată. fair-play CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic.Toamnă frumoasă. legume.• Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste.. . Maşini .. Jocuri de mişcare.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei..Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Enciclopedie cu fructe .Te rog să-mi dai „ joc didactic (fructe..Zâna Toamnă” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) . Creioane negre şi colorate. flori de toamnă.. JOC DE MASĂ: Jetoane cu fructe. Ne pregătim pentru activităţi.Mergi cum cânt” ( joc muzical) ADP: Întâlnirea de dimineaţă. lipici.Sărbătoarea Toamnei” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 16.Acum e toamnă .11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă. flori” ADE: DLC . Caiete de lucru.

.. O 27 să comunice impresii. ..11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă. aşezare geografică. dreptunghi în jocuri. prin punere în corespondenţă DOS(Activitate practică) . Exerciţii de înviorare.Flori surori » ADE : DEC(educaţie plastică) ..Fructele toamnei” (modelaj) ADP : Întâlnirea de dimineaţă. legume.. flori) în şir crescător şi descrscător de la puţine elemente componente la multe.Aspect de toamnă » ADE : DS (activitate matematică) . învăţând să le traseze. O 17să utilizeze desene. idei pe baza observărilor efectuate. Ne pregătim pentru activităţi. . să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc.Repetarea paşilor de dans ..Cine aranjează mai frumos ?” consolidarea deprinderii de a alcătui şirul crescător şi descrescător (fructe..Modelăm fructe şi legume” ADE: DS(activitate matematică). pătrat.11.La piaţă » ADP : Întâlnirea de dimineaţă. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului. Ne pregătim pentru activităţi. înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. triunghi. O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural.Bogăţiile toamnei” DPM I . valorificând deprinderile de lucru însuşite. Calendarul naturii Exerciţii de înviorare..11 VINERI 20. . flori) DOS( educaţie pentru societate)..Valsul florilor” Săptămâna 10 Perioada:23.Ce conserve au făcut părinţii tăi?” Calendarul naturii. O 4să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte.Spune ce-ai gustat » Artă : .Cântece de toamnă” ALA: Joc senzorial : ..Ce flori îţi plac?”Calendarul naturii . obiective socio-culturale... cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire. .Greierele şi furnica” Artă: ... istorice. Ne pregătim pentru activităţi.Broscuţele sar în lac “ II .11-27.Ce compoturi îţi plac?.. simboluri pentru a transmite semnificaţie.Ghici ghicitoarea mea” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol : .Depozitul de legume şi fructe » Artă : . O 11 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor..Ştii să faci la fel ca mine?” ordonează grupele (fructe.Noi suntem români!” Obiective de referinţă: • O10să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris. să denumească. O 19 să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri.MIERCURI 18. O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.Predarea săriturii în adâncime (20-30).. O 3să audieze cu atenţie un text. • • O 22să recunoască.11 JOI 19.Ţăranul e pe câmp” ALA : Construcţii : .. O48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief.. şi invers. legume... O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. etnice).Exerciţii de înviorare.. religioase.2009 Tema: Cine sunt / suntem? Subtema: . .. literelor şi cifrelor...

creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. şezând şi în deplasare). O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. plastilină.11-27.Comisia metodică.Stdiu individual.Răsfoim albumul cu obiecte de artă populară şi portul popular la români” Artă: . Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. însemnele României. miniatură de plastic sau lemn.2009 TEMA: Cine sunt suntem? SUBTEMA:.. Ne pregătim pentru activităţiAudiţie: .Ce înseamnă să fii român?”Exerciţii de înviorare.. distanţă.• • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.Ce ştim şi ce nu ştim despre ţara noastră... Creioane negre şi colorate.Costumul popular” ADE: DLC . O60 să redea teme plastice specifice desenului. carioca.Cântece populare româneşti” ALA: Biblioteca : ..Personaje Legenda tricolorului .O 61 să obţină efecte plastice. România?” (convorbire) DEC (educaţie muzicală). O 64 să interpreteze liber. Maşini . O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.. O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.Drag mi-e jocul românesc” joc SEMNĂTUR A .Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Steguleţe. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Cuburi cu litere. durată. Săptămâna 10 Perioada:23. obiecte de Cuburi de plastic. unelte. localizare). acuarele. hârtie glasată. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. Cărţi cu poezii despre ţară. linguri le lemn. artizanat. utilaje. Cd-uri. O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. cărţi cu imagini din ţara Costume populare.Sunt un pui de românaş” cântec –predare .11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă . O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. noastră.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.11.Noi suntem români” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 13. plastilină ... hârtie creponată. Vederi din ţară.

Imagini din ţara mea” ADE: DS(activitate matematică) . cât şi în calitate de auditor..Hora” II... O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare...Ce limbă vorbim noi?” Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi ..Ţara mea » Ştiinţă : .Repetarea săriturii în adâncime (20-30).MARŢI 24.Cum este să fii român?” Exerciţii de înviorare..Ţara mea este frumoasă” Exerciţii de înviorare. inclusiv la activităţile de joc.În aşteptarea lui Moş Nicolae” Obiective de referinţă: • • • O 1să participe la activităţile de grup. toleranţă.Harta Ţării” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. aşezare geografică.Oraşul meu” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .12..Ţărăncuţa” decorare Biblioteca: .Stagul tricolor” . Ne pregătim pentru activităţi... armonie... activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive.-C. .. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. Ne pregătim pentru activităţi.Noi sutem români” –dansuri populare şi cântece populare ALA : Joc de masă : .2009 Tema:Cum este a fost şi va fi pe pământ? Subtema: . atât în calitate de vorbitor.Povestiri istorice” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: . Ne pregătim pentru activităţi . .M.Formele de relief din ţara noastră » ADE : DEC(educaţie plastică) ..11 MIERCURI 25.Costumul popular” DPM I Predarea paşilor simpli de dans înainte şi înapoi cu bătaie . Sări din copac“ VINERI 27. ...11 JOI 26.Moştenire” de Otilia Cazimir ADP: Întâlnirea de dimineaţă. să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Căsuţe ţărăneşti”Artă: .F DOS(Activitate practică) .. concomitent cu învăţarea autocontrolului. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.Chipul Ţării » Biblioteca : .Tabloul piselor” (mici-subţiri. O 21 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative.Hora mare” dans popular ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii : .. obiective ...Poezii patriotice” repetare ALA: Artă : ..Povestiri istorice » ADE : DS (activitate matematică) . Audiţie .Călătorie în România” lectură după imagini DLC ...Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim”Exerciţii de înviorare. să manifeste prietenie. O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).1 Decembrie –Ziua Naţională a României » ADP : Întâlnirea de dimineaţă. O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief.11 Săptămâna 11 Perioada: 30...Tabloul tricolor” (24 piese mici) DOS( educaţie pentru societate) .. O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural.11-04.. O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte... mari-groase)G..

Iarna ne-a sosit în zori”. Săptămâna 11 Perioada:30. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.O 60 să redea teme plastice specifice desenului. Caiete de lucru. Audiţie: . O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. Nicolae.Poveşti despre Moş Nicolae” Artă: . fişe adecvate temei. Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: jucării . Creioane negre şi colorate. cărţi poveşti despre Moş Jucării .12.O 61 să obţină efecte plastice. JOC DE MASĂ: Jetoane cu jucării. creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice... plastilină.Uite cum mai ninge afară” SEMNĂTUR A . religioase.Cizmuliţe” ADE: DLC . Joc cu text şi cânt. etnice). istorice. Ne pregătim pentru activităţi.Comisia metodică. unelte.. Cd-uri. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale... valorificând deprinderile de lucru însuşite.Cuburi cu litere.11-4. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. În aşteptarea lui Moş Nicolae?” ZIUA LUNI 30. O 56să acompanieze ritmic cântecele.Maşini .Moş Nicolae aduce daruri copiilor cuminţi” (convorbire) DEC (educaţie muzicală)cântec . O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.• • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.. utilaje. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. acuarele.O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. ghetuţe.11 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă . CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic..Stdiu individual.Personaje miniatură de plastic sau lemn. O 64 să interpreteze liber.Colinde româneşti” ALA: Biblioteca: . Exerciţii de înviorare.predare . O 67 să intoneze cântece pentru copii. şezând şi în deplasare).Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.. socio-culturale.Cine este Moş Nicolae?” Calendarul naturii.2009 TEMA:Cum este a fost şi va fi pe pământ? SUBTEMA:. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. carioca.

cât şi în calitate de auditor.Ghicitori de iarnă” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Biblioteca: ..Colinde” ALA : Artă : . O5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).. Ne pregătim pentru activităţi...Oraşul lui Moş Nicolae” ADE: DS(activitate matematică) .Hora” Săptămâna 12 Perioada:07..Darurile lui Moş Nicolae” ALA: Joc de rol : . O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive.Numără câte jucării sunt în fiecare grupă din şirul format!” DOS( educaţie pentru societate) . inclusiv la activităţile de joc.. aşezare geografică. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.Decorăm ghetuţa” Ştiinţă: .Scrisoare către Moş Nicolae” DPM I Învăţarea deplasării pe genunchi şi palme ...O 3 să audieze cu atenţie un text.Poezii la gura sobei” Construcţii: . . O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief. urmărind indiciile oferite de imagini. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi .Să ne minunăm....12 JOI 03.. Exerciţii de înviorare.Modelăm cizmulliţe » ADE : DS (activitate matematică) . O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare..12 ADP: Întâlnirea de dimineaţă . Ne pregătim pentru activităţi.Ghetuţe” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .Unde este grupa de jucării?” ( poziţii spaţiale) DOS(Activitate practică) .Cui aduce Moş Nicolae jucării?” Calendarul naturii.12..MARŢI 01.Cum crezi că arată Moş Nicolae?” Calendarul naturii..Poveşti la gura sobei » ADE : DEC(educaţie plastică) . obiective • • .2009 Tema: Cum este a fost şi va fi pe pământ? Subtema: . . concomitent cu învăţarea autocontrolului.. Ne pregătim pentru activităţi ....12 VINERI 04. Exerciţii de înviorare.. O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. toleranţă. armonie. să manifeste prietenie.12 MIERCURI 02.Ce-ai dori să-ţi aducă Moş Nicolae?” Calendarul naturii. să reacţioneze la acestea. . Exerciţii de înviorare. Lupul şi oile” II Repetarea paşilorsimpli de dans înainte şi înapoi cu bătaie ..Iată vine Moş Nicolae »Artă : .O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural..Ce—aş dori să-mi aducă Moş Nicolae » Bibliotecă : .Povestea lui Moş Nicolae” (lecturi ale educatoarei) DLC ..Joc: . atât în calitate de vorbitor.Moş Nicolae aduce daruri copiilor cuminţi » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.. Expoziţie .Numărăm ghetuţe” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .Iată vin colindători”” Obiective de referinţă: • O1 să participe la activităţile de grup..12-11. O 18 să găsească ideea unui text. să ne bucurăm!” (joc didactic)Propoziţia exclamativă ADP: Întâlnirea de dimineaţă..Tu ce-ai făcut ca să vină Moş Nicolae şi la tine? Calendarul naturii.Ghetuţa” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.... să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

• •

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste, cărţi cu imagini tradiţiia Nuci; covrigi; sorcovă; stea; clopoţel ; Cuburi de plastic; Cuburi cu litere; colindatului la români;Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Cd-uri;Cd-player; ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Cifre; jetoane cu globuleţe , clopoţel; Creioane negre şi colorate, carioca, Jetoane cu elemente tradiţionale; acuarele, plastilină; fişe cu obiceiul şi tradiţia colindatului; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale

Săptămâna: 12 Perioada:07.12-11.12.2009 TEMA:Cum este a fost şi va fi ? SUBTEMA:,,Iată vin colindători ”” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 07.12 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce sunt colindele?”Calendarul naturii” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi Joc de rol: Colindăm, colindăm,iarna” ALA: Biblioteca: ,,Uite vine Moş Crăciun” Artă: ,,Ce-aş dori să-mi aducă Moş Crăciun” ADE: DLC,,În Ajunul Crăciunului” de George Coşbuc (memorizare) DEC (educaţie muzicală) ,,Moş Crăciun” de D Kiriac ,,Colinde de Crăciun” audiţie

SEMNĂTU RA

MARŢI 08.12

MIERCURI 09.12

JOI 10.12

VINERI 11.12

ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,De ce colindăm?”Calendarul naturii” Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi. Jocuri de mişcare: ,,Dansul fulgilor de nea” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: ,,La magazinul cu jucării”Biblioteca: ,,Poveste de iarna” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ,,Datini şi obiceiuri de Crăciun” ( lectură după imagini) DLC ,,Fetiţa cu chibrituri” de H. Ch. Andersen ADP: Întâlnirea de dimineaţă,, Pe cine colindăm?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi. ,,Ghicitori de iarnă” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: ,,Oraşul lui Moş Crăciun” Joc de masă: Puzzle ,,Moş Crăciun” ADE: DS(activitate matematică) ,,Arată câţi clopoţei punem într-o grupă lângă cifra 3,2,4,5,1.” DOS(Activitate practică) ,,Sorcova”, ,,Steaua” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.,,Cu cine merg să colind?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Pregătim o serbare” ALA: Ştiinţă : ,,De unde vine Moş Crăciun ?” Joc de rol: ,,În jurul bradului” ADE : DS (activitate matematică),,Cum putem face să fie mai mult cu un obiect decât în grupa cu 5globuleţe?” DOS( educaţie pentru societate) ,, Primiţi cu colindul ? » ADP :Întâlnirea de dimineaţă.Ce colind ştii?”Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.,,Uite vine Moş Crăciun” ALA : Ştiinţă : ,,Numărăm globuleţe » Artă : ,,Felicitări de Crăciun » ADE :DEC(educaţie plastică) ,,Colindători” DPM I Predarea paşilor de dans ,,Dansul fulgilor de nea” II Repetarea deplasării pe genunchi şi palme (2m) Joc : ,,Prin tunel”

Săptămâna 13 Perioada: 14.12-18.12.2008 Tema:Cum este a fost şi va fi pe pământ? Subtema: ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” Obiective de referinţă: • O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);O 18 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; •
O40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare; O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste, cărţi cu imagini cu Moş Jucării; srisori; Crăciun; Caiete de lucru, fişe adecvate temei; Album cu poze din grădiniţă; Cd-uri;Cdplayer ŞTIINŢĂ: ARTĂ: jucării , cifre, jetoane cu globuleţe şi Creioane negre şi colorate, carioca, clopoţei; acuarele, plastilină; fişă cu Moş Crăciun, hârtie glasată; hârtie creponată; Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi, a fişelor de lucru pentru copii şi a individual.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică.

O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice); O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite. O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; O 67 să intoneze cântece pentru copii; O 56să acompanieze ritmic cântecele; O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; O 60 să redea teme plastice specifice desenului; O 61 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; O 64 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; O 65să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor); O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului; O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale;

CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic;Cuburi cu litere;Maşini , utilaje, unelte;Personaje miniatură de plastic sau lemn. JOC DE MASĂ: Jetoane cu jocuri şi jucării; puzzle cu Moş Crăciun;

fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu

Săptămâna: 13 Perioada:14.12-18.12.2009 TEMA: Cum este a fost şi va fi pe pământ? SUBTEMA:În aşteptarea lui Moş Crăciun” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

SEMNĂTUR A

globuleţe..Scrisoare către Moş Crăciun » ADE : DS (activitate matematică) .. Ne pregătim pentru activităţi.12 MARŢI 15.Aşază în brad câte 6 clopoţei. Ne pregătim pentru activităţi. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi . Ne pregătim pentru activităţi.De ce bradul este verde ? » Artă : . Joc : . .Câte globuri sunt în brad ? » Joc de masă : puzzle ..01-08...12 VINERI 18.Colinde” joc cu cânt .Serbările zăpezii” ALA : Ştiinţă : ... Cine este Moş Crăciun?”Calendarul naturii.Colindăm ..... Exerciţii de înviorare...Bradul împodobit” (observare) DLC .Dansul fulgilor de nea » Săptămâna:14 Perioada:04.12 JOI 17.Globuri” Construcţii: .Cui trimit scrisoarea?” ( joc didactic) DEC (educaţie muzicală) Cântec : .LUNI 14.Cum te pregăteşti pentru sărbători?” Calendarul naturii..Scrisoare către Moş Crăciun” (pov..Bradul » Moş Crăciun » DPM I Predarea săriturii în lungime cu elan.. Exerciţii de înviorare. colindăm” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de masă: ..Serbările iernii” ALA: Ştiinţă : .. creată) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.Podoabe pentru brad” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Cine sare mai departe » II Repetarea paşilor de dans ..Hora în jurul bradului” ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..12 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Săniuţa cu daruri a Moşului” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ...” DOS(Activitate practică) .Răspunde repede şi bine” (adunare şi scădere în limitele 16 cu 1-2 unităţi) DOS( educaţie pentru societate) ..Brăduleţul” Joc de rol: .2010 Tema: Cine şi cum organizează o activitate? Subtema: ..Dansul fulgilor de nea” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Biblioteca: ..Ştii o poezie pe care să i-o spui..Crnguţa de brad” .Ce ai dori să-ţi aducă Moş Crăciun?”Calendarul naturii....Grupam jucării” Artă: . Ne pregătim pentru activităţi . lui Moş Crăciun?” Exerciţii de înviorare.01. steluţe.Jocurile copiilor iarna” Obiective de referinţă: ....Podoabe pentru brad” ADE: DS(activitate matematică) .La colidat” ADE: DLC ..De-a serbarea” ALA: Bibliotecă: ..Bradul de Crăciun » ADE : DEC(educaţie plastică) .Tradiţii de Crăciun » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Cui aduce Moş Crăciun jucării?” Calendarul naturii.. Exerciţii de înviorare...12 MIERCURI 16.

Jetoane cu elemente specifice iernii. fair-play. O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. cărţi cu imagini despre Îmbrăcăminte de iarnă. anotimpul iarna. O 79să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.O 10 să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte. şezând şi în deplasare). Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. grupul de joacă). de competiţie. Săptămâna 14 Perioada: 04. sanie. O 67 să intoneze cântece pentru copii. O 54 să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. O 17 să utilizeze desene. pic.Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: jucării . O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. O44să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale. cerneală. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului. • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. simboluri pentru a transmite semnificaţie. O 55să identifice. fişe adecvate temei.Comisia metodică.O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. carioca. O68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.Stdiu individual. plastilină. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. Cd-uri. precum şi reguli de securitate personală. O 45 săşi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie.Caiete de lucru. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. spirit de echipă. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.O 66 să diferenţieze auditiv timbrul si intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.Cuburi cu litere. O 60 să redea teme plastice specifice desenului. O40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare.01-2010 TEMA:Cine şi cum organizează o activitate? . O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice.01-08.• • • O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. acuarele. grădiniţă. Creioane negre şi colorate. Cuburi de plastic. O 61 să obţină efecte plastice.

Spune unde te joci iarna?” Calendarul naturii. Despre fenomenele naturii în timpul iernii » Joc de masă : . .Omul de zăpadă » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Cântece de iarnă” audiţie ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştinţă: De ce sunt flori de gheaţă pe geam?” Artă: ..... Ne pregătim pentru activităţi . II Repetarea săriturii în lungime cu elan :....01-15..Sania şi schiurile” Artă: pictură ....Spune ce-ai visat?” Calendarul naturii..Jocurile copiilor” ADE: DLC ...joc didactic)DPM I Exerciţii de mers în echilibru pe o linie trasată pe sol..01 MIERCURI 06.Cum se poate forma o grupă cu 6 săniuţe ?” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă..La derdeluş” (exerciţii şi probleme) DEC(educaţie plastică).. Ne pregătim pentru activităţi. .Jocurile copiilor iarna” (lectură după imagini) DEC (educaţie muzicală) ..Sportivii în concurs » SEMNĂTU RA MARŢI 05.....Cu cine ai venit azi la grădiniţă?”Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi..01-2010 .Cum a fost vremea astăzi?” Calendarul naturii.. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi .Locuri de joacă pentru copii » ADE : DOS( educaţie pentru societate) .Fulgi de nea” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) . Jocurile copiilor iarna” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 04.Dansul oamenilor de zăpadă” ALA: Ştiinţă : ..01 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..Hai la joacă afară”( joc cu text şi cânt) ADP: Întâlnirea de dimineaţă..01 VINERI 08.Crăiasa zăpezii” ALA: Biblioteca : .01 JOI 07. Exerciţii de înviorare.Omul de zăpadă” cântec . Exerciţii de înviorare.SUBTEMA:.Tablou de iarnă” ADP: Întâlnirea de dimineaţă.. .Unde ne jucăm iarna ? » DS (activitate matematică). Jocurile copiilor iarna” (lectură după imagini) DOS(Activitate practică).Bulgări de zăpadă” ADE : DLC.Hai să râdem sănătoşi să fim” ALA : Joc de masă : .01 Săptămâna 15 Perioada:11.Poezii de iarnă” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: ..Găseşte cuvântul potrivit” (antonime.. ? Exerciţii de înviorare.Omul de zăpadă” ADE: DS(activitate matematică). Cum se organizează o activitate” Artă: . Ne pregătim pentru activităţi....Unde te-ai dat cu săniuţa?” Calendarul naturii..Jocurile copiilor iarna » Artă : . Exerciţii de înviorare.

localizare). O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite.O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. precum şi reguli de securitate personală. O 51 să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faşi de alte fiinţe şi obiecte.Tema:Cine sunt suntem? Subtema: . carioca.. cât şi în calitate de auditor. inclusiv la activităţile de joc. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.01. să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc. şezând şi în deplasare). Cd-uri. obiecte de uz personal. O 75să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. uman şi obiecte de uz personal.Obiecte de uz personal.O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. acuarele. urmărind indiciile oferite de imagini.O 60 să redea teme plastice specifice desenului. • • O 74să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.Stdiu individual. distanţă. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. Cuburi de plastic. idei pe baza observărilor efectuate. de lucru.O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Sănătoşi şi fericiţi” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup. fişe cu imagini cu Pastrarea dinţilor sănătoşi.O 67să intoneze cântece pentru copii. O 3 să audieze cu atenţie un text. pătrat. Jetoane cu obiecte de uz personal. O 6să manifeste interes pentru citit.Caiete Cuburi cu litere. O 18să găsească ideea unui text.O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. • O 27 să comunice impresii. O 22să recunoască. dreptunghi în jocuri. O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. plastilină. atât în calitate de vorbitor. durată. să denumească. triunghi.01-15. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. fişe adecvate temei. Săptămâna 15 Perioada:11. • O 44să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Cărţi cu imagini şi informaţii despre Creioane negre şi colorate.Comisia metodică.2010 TEMA:Cine sunt suntem? . cărţi cu imagini cu corpul . O15 să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare. O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. corpul uman.

când şi de ce ne spălăm pe dinţi?” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ..Câte cuvinte am spus?”( obiecte de uz personal-joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi Jocuri în aer liber: ..Facem ordine la jucării” ALA: Artă : .Construiţi grupe cu periuţe de dinţi..01 VINERI 15...Bulgări de zăpadă” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Bibliotecă: ...Educaţie sanitară: ... Exerciţii de înviorare.Cum ne ferim de răceli” ALA Ştiinţă : ...Atenţie la ce cumperi” (recunoaşterea alimentelor) joc didactic DLC..Sfaturile doctorului Măseluţă” ADE : DS (activitate matematică) .. SEMNĂTUR A MARŢI 12. săpunele.Detectivii” DOS( educaţie pentru societate) .În oglindă” ALA: Bibliotecă:. Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: .01 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ... .. Ne pregătim pentru activităţi Joc distractiv: .01 JOI 14. săritură în adâncime .. Ne pregătim pentru activităţi.Obiecte de uz personal » ADE : DEC(educaţie plastică) ..Cum ..01 MIERCURI 13..La ce oră te culci?” Calendarul naturii.Cine vegheză la sănătatea ta?” Joc de rol: .Ce faci dimineaţa?” Calendarul naturii.Acrobatul” II Traseu aplicativ cu mers în echilibru pe o linie trasată pe sol . Un copil politicos” cântec –predare .De-a doctorul” ADE: DLC .Prietenii curăţeniei” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Te speli pe mâini înainte de masă?” Calendarul naturii..Obiecte de uz personal”Ştiinţă: ... Exerciţii de înviorare.SUBTEMA:..01 .Activitate gospodărească: ...Aşază corect obiectele de uz personal” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) ..Obiecte de uz personal” DPM I Predarea mersului în echilibru pe plan ridicat (40 -45 cm) Joc : .. alergare printer obstacole . Exerciţii de înviorare.Sănătoşi şi fericiţi”igiena ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 11.De ce trebuie să ne spălăm pe mâini”Construcţii: .Batista” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă .Numără sunetele” joc muzical ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Suportul pentru periuţa de dinţi” ADE: DS (activitate matematică) .Nu utaţi” (memorizare) DEC (educaţie muzicală).. prosoape de câte 6 obiecte” DOS(Activitate practică) ..Proverbe despre sănătate” Joc de masă: .Ce mănânci ca să fii sănătos?” Calendarul naturii.Cum îţi aşezi hăinuţele?” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi. Exerciţii de înviorare...Zâmbetul şi efectele lui » Artă : modelaj .

cât şi în calitate de auditor. armonie. Album cu poze din ţara noastră. O 27 să comunice impresii. inclusiv la activităţile de joc. Creioane negre şi colorate. O 7să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte. etnice). Jetoane cu imagini din România. O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief. cărţi cu imagini di ţara Costume populare. durată. O 67să intoneze cântece pentru copii. O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. • • O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. religioase. atât în calitate de vorbitor.Cduri. plastilină.Hai să dăm mână cu mână” Obiective de referinţă: • O 1să participe la activităţile de grup. distanţă. toleranţă. carioca. O 61 să obţină efecte plastice. Activitatea metodică: • . Puzzle. O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. Cuburi cu litere. • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. lemn. acuarele.2010 Tema: Cine sunt suntem? Subtema: . fişe artizanat.01-22. O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare. obiective socio-culturale. O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. idei pe baza observărilor efectuate.O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite. obiecte de Cuburi de plastic. în limitele 1-10. noastră România . localizare). O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale.01. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. valorificând deprinderile de lucru însuşite. să manifeste prietenie.Săptămâna: 16 Perioada:18. să reacţioneze la acestea. O 41să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. aşezare geografică. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. Personaje miniatură de plastic sau adecvate temei.Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Însemnele României.Caiete de lucru.O 5să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie). şezând şi în deplasare). concomitent cu învăţarea autocontrolului. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm.O 8să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului. istorice.. O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa • cotidiană. O 60să redea teme plastice specifice desenului.

Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: Toţi românii cântă ...Toţi românii cântă Hora Unirii” (lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) .Imnul României” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: .Ţărăncuţa” decorare Joc de masă: .Îţi ajuţi prietenul?” Calendarul naturii.01 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ... .Însemnele României” (observare) DLC ..Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?” Calendarul naturii.Hora unirii” (audiţie ) ...Vizită la muzeu” ALA: Bibliotecă: ..Exerciţii şi probleme cu 7 steguleţe” DOS(Activitate practică) ..01-22.01...Legenda Tricolorului” de Andrei Ciurunga Artă : . Exerciţii de înviorare. Căsuţe ţărăneşti” Artă: .Tu ai un prieten?” Calendarul naturii...2010 TEMA:Cum este a fost şi vafi pe pământ? SUBTEMA:.01 ..Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Hora Unirii” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .01 JOI 21.Hora românească” joc muzical ADP: Întâlnirea de dimineaţă . Decorăm ia şi fota” ADE: DLC .Lectura educatoarei : .Unde-i unul nu-i putere la nevoi şi la durere” Calendarul naturii... Exerciţii de înviorare...Alege imagini din ţara ta” ADE: DS(activitate matematică) .Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. Răsfoim albume cu obiecte de artă populară şi portul popular la români” Artă: .Hora fetelor şi băieţilor” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.... Exerciţii de înviorare.Comisia metodică.. Săptămâna 16 Perioada: 18.Stdiu individual. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi Audiţie .Hai să dăm mână cu mână » SEMNĂTU RA MARŢI 19..Hai să dăm mână cu mână” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 18.01 MIERCURI 20. Ne pregătim pentru activităţi .Moş Ion Roată şi Unirea” ALA: Biblioteca : . Ne pregătim pentru activităţi. Oraşul meu” desen ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .Ce ştim despre Unire?” (convorbire) ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Cum putem face o grupă cu 8 steguleţe” DOS( educaţie pentru societate) .Stegulete » confecţionare ADE : DS (activitate matematică) ...

• O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. Caiete de lucru. Joc: . O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte...Cuburi cu litere. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. Album cuanimale sălbatice. apa. de competiţie.Cdplayer . O 67 să intoneze cântece pentru copii. cărţi cu imagini cu animale Măşti de animale . fişe adecvate animale. fauna. Săptămâna 17 Perioada: 25. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice.Hai să dăm mână cu mână?” Calendarul naturii.Cd-uri.Animalele sălbatce în timpul iernii” Obiective de referinţă: • O 1să participe la activităţile de grup. O70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte.Hora Unirii” DPM I Predarea săriturii în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior pentru atingerea unui obiect suspendat .Atinge clopoţelul” II Repetarea mersului în echilibru pe plan ridicat. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. precum şi interdependenţa dintre ele. cât şi în calitate de auditor. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. inclusiv la activităţile de joc. solul. Exerciţii de înviorare. . O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. O 60 să • • • redea teme plastice specifice desenului. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.01-29. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.Numărăm steguleţe » ADE : DEC(educaţie plastică) . O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale.O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. şezând şi în deplasare). atât în calitate de vorbitor. vegetaţia.. Personaje miniatură de plastic sau temei.Moş Ion Roată şi Unirea » Ştiinţă : . sălbatice.2010 Tema:Când cum şi de ce se-ntâmplă? Subtema: ..VINERI 22.. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei.O 55 să identifice.. O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. idei pe baza observărilor efectuate . corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor.01 ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. O 27 să comunice impresii.. O 3 să audieze cu atenţie un text. lemn. fenomene ale naturii). în limitele 1-10. spirit de echipă..O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. aerul. decupaje cu Cuburi de plastic. O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.Moştenire” de Otilia Cazimir ALA : Joc de rol .01. fair-play. Ne pregătim pentru activităţi.

Citim imagini despre animale” Ştinţă: .Animalele sălbatice în timpul iernii” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 25.Comisia metodică..Căsuţa din oală” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: .Fă-i ceva iepuraşului şi dă-l mai departe!” Calendarul naturii. acuarele.Apă..Cu cine te-ai întâlnit?” Calendarul naturii..Animalele sălbatice din ţara noastră” (observare) DLC ...Adăposturi pentru animale” Artă: . Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi .cine sunt?” joc didactic ADP: Întâlnirea de dimineaţă.. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.Construim grupe cu 7 animale sălbatice” DOS(Activitate practică) .Masă bună” cântec -predare .Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. Vulpea şi gâştele” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Bibliotecă: .01 .. carioca.01.. Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: .01 MIERCURI 27. fişe cu animale sălbatice ......Spune ce-ai visat?” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi Joc de mişcare: .01-29.Ce fac animalele sălbatice în timpul iernii?” ADE: DS(activitate matematică) .Iepuraşii jucăuşi” ALA: Bibliotecă: .2010 TEMA:Când cum şi de ce se-ntâmplă? SUBTEMA:... ARTĂ: Creioane negre şi colorate..Animale sălbatice” SEMNĂTUR A MARŢI 26.Dramatizare: .Stdiu individual.Caută mama şi puiul” ADE: DLC .Coliba iepuraşului” ( povestire) DEC (educaţie muzicală) ..01 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .În pădure” Joc de masă: .ŞTIINŢĂ: Enciclopedie cu animale sălbatice . Săptămâna:17 Perioada:25.Cine este . NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip. Exerciţii de înviorare. Exerciţii de înviorare.. Animale sălbatice” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) . Iepuraşul Ţup” Joc cu cânt ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..Forme de plastic cu animale sălbatice .. plastilină.

Sparge balonul” Săptămâna 18 Perioada:08. O 1să participe la activităţile de grup. O 61să obţină efecte plastice.. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.01 VINERI 29. Ne pregătim pentru activităţi.Câte animale sunt în grupă ?” DOS( educaţie pentru societate) . grupul de joacă)...Îţi plac animalele?” Calendarul naturii. cât şi în calitate de auditor .2010 Tema: Când / cum şi de ce se întâmplă? Subtema: . .Căprioara » de Emil Gârleanu ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Ne pregătim pentru activităţi.01 ADP : Întâlnirea de dimineaţă. idei pe baza observărilor efectuate .. şezând şi în deplasare).Cântece despre animale sălbatice” ALA Joc de masă : Puzzle ..Audiţie .Ghicitori despre animale sălbatice” ALA: Joc de rol : . fauna.. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. Joc: .JOI 28. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.. O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea uno teme plastice. O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. atât în calitate de vorbitor. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie.02-12. urmărind indiciile oferite de imagini. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. • • O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. Mingea la poartă” II Consolidarea săriturii în înălţime cu elan şi desprindere de pe un picior cu atingerea unui obiect suspendat.. O 6să manifeste interes pentru citit.02. vegetaţia.Care animale îţi plac?” Calendarul naturii.Aruncarea şi prinderea mingii de la piept cu ambele mâini. De-a vânătorii » Artă : . • O67 să intoneze cântece pentru copii.. O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. aerul. O 27 să comunice impresii. Joc : . Exerciţii de înviorare. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi.. fenomene ale naturii). înlimitele1-10.. O 60 să redea teme plastice specifice desenului.. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. O 40 să numere de la 1la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.. solul. grădiniţă. O 3 să audieze cu atenţie un text.Animale sălbatice » Ştiinţă : . apa.Măşti de animale sălbatice » ADE : DS (activitate matematică) .Numărăm animale sălbatice » ADE : DEC(educaţie plastică) . spirit de echipă.Animalele domestice şi puii lor” Obiective de referinţă: • O 18 să găsească ideea unui text. de competiţie. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. precum şi interdependenţa dintre ele.. O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. Exerciţii de înviorare. .Animale sălbatice” DPM I I . inclusiv la activităţile de joc. fair-play. O 55 să identifice. • . forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.

Album cuanimale domestice...Cdplayer ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Enciclopedie cu animale domestice.. Ne pregătim pentru activităţi Jocuri de mişcare: ..Forme de plastic cu animale domestice. Citim imagini –La ferma bunicilor” Construcţii: . Personaje miniatură de plastic sau lemn.Stdiu individual. adecvate temei. fişe cu animale domestice.2010 TEMA: Când / cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: . CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic.Ce sunt animalele domestice?” Calendarul naturii... NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip. Creioane negre şi colorate.Cd-uri. Caută-ţi perechea” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: ..02 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Animalele domestice şi puii lor” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 08.Căsuţe pentru animale” ADE: DLC .Iedul cu trei capre” de Octav Pancu Iaşi (lectura educatoarei) SEMNĂTU RA MARŢI 09. fişe animale. Exerciţii de înviorare..Apă.Grivei şi iepuraşii” ALA: Biblioteca: . a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. Caiete de lucru. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.. plastilină.Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. decupaje cu domestice. Săptămâna: 18 Perioada: 08-12. acuarele..Animale domestice” (observare) DLC . Ferma de animale” (lectură după imagini) DEC (educaţie muzicală) .Grupează animalele domestice” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .Comisia metodică. carioca.Graiul animalelor” cântec.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Numără sunetele” joc ADP: Întâlnirea de dimineaţă .02.Numărăm animale domestice” Joc de masă: ..02 .predare .Cuburi cu litere..Îţi plac animalele ?” Calendarul naturii.. cărţi cu imagini cu animale Măşti de animale . Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi Cursa pisicilor: ..

Animale domestice » DPM I Predarea târârii pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingere în vârful picioarelor” Joc : . să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. O44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială.Animale domestice” Joc de rol: .. O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie.. idei pe baza observărilor efectuate ... atât în calitate de vorbitor.Ştampilăm şi colorăm animale domestice » .. precum şi interdependenţa dintre ele.Melcii prin ploaie” II Repetarea aruncării şi prinderii mingii la piept cu ambele mâini. cât şi în calitate de auditor.Ce trebuie să fac după ce mă joc cu animale?” ALA: Bibliotecă : . grădiniţă...MIERCURI 10..... O 55 să identifice.Ce animale ai acasă?” Calendarul naturii.2010 Tema: Când /cum şi de ce se întâplă? Subtema: . aerul.. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi.Animale domestice” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. vegetaţia. .Căţeluşul şchiop” Elena Dragoş” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de masa: puzzle .Cum putem forma o grupă cu 8 pisici?” DOS(Activitate practică) .Când. Ne pregătim pentru activităţi ..Iedul cu trei capre” ADE: DS(activitate matematică) . solul. precum şi reguli de securitate personală.02. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.02-19. . grupul de joacă). inclusiv la activităţile de joc.Motanul Încălţat » ADE : DEC(educaţie plastică).. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei.02 Săptămâna: 19 Perioada: 15. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. .Animalul preferat » ADE : DS (activitate matematică).. O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.Cei trei purceluşi » Artă : .. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. .02 ADP: Întâlnirea de dimineaţă. Modelăm animale domestice » Joc de rol :..Păsările domestice şi puii lor” Obiective de referinţă: • O 1să participe la activităţile de grup. în limitele 1-10. apa. fenomene ale naturii).02 JOI 11. fauna..Îngrijeşti animalele?” Exerciţii de înviorare. • • . fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. Ne pregătim pentru activităţi. O 27 să comunice impresii. O 3 să audieze cu atenţie un text.Construim cât mai multe grupe cu 8 animale domestice” DOS( educaţie pentru societate) . cum şi de ce îngrijim animalele domestice ? » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Ghicitori despre animale domestice” ALA : Artă : . VINERI 12.Care animale îţi plac?” Exerciţii de înviorare. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.

O 70 să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale. O 61să obţină efecte plastice. Ne pregătim pentru activităţi . Exerciţii de înviorare.Povestea gâştelor” de George Coşbuc (lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) . O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. fişe domestice .. carioca. Album cu păsări domestice. Caiete de lucru.Ghicitori despre păsări domestice” ALA: Bibliotecă: . Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. plastilină. fişe cupăsări plastic cu păsări domestice . O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.• O 60 să redea teme plastice specifice desenului.Citim imagini despre păsări domestice” Construcţii: . de competiţie. Personaje miniatură de plastic sau adecvate temei. • Săptămâna: 19 Perioada: 15. domestice ..Cdplayer ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ Enciclopedie cu păsări domestice .Adăposturi pentru păsări domestice” ADE.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.Cocoşul nătăfleţ” cântec – predare . domestice.2010 TEMA: Când /cum şi de ce se întâplă? SUBTEMA: .. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.Apă. decupaje cupăsări Cuburi de plastic. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Spune ce pasări domestice cunoşti?” Calendarul naturii. DLC .. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.Stdiu individual.Răţuştele”(joc cu text şi cânt) SEMNĂTUR A ... şezând şi în deplasare).Păsările de curte şi puii lor” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 15.02 ADP: Întâlnirea de dimineaţă . fair-play.02. Suport de lemn cu nisip. lemn. cărţi cu imagini cupăsări Măşti de păsări. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând.Cuburi cu litere.. Creioane negre şi colorate.Comisia metodică..Cd-uri. O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea uno teme plastice.02-19. spirit de echipă. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.Forme de acuarele. O 67 să intoneze cântece pentru copii.

)... cu sentimente..02..Punguţa cu doi bani » ADE : DEC(educaţie plastică) . lumea teatrului. • O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. O 3 să audieze cu atenţie un text..Păsări domestice” DPM I Predarea aruncării mingii cu o mână de la umăr la ţintă fixă.. Vine raţa de la baltă” ALA: Joc de masă : . Ne pregătim pentru activităţi... Exerciţii de înviorare.. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi . Dramatizare. precum şi interdependenţa dintre ele. Cum este la bunici?” Calendarul naturii. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. O25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.. idei proprii.. să reacţioneze la acestea. Modelăm puişori » Joc de rol : .02 MIERCURI 17.. .. .Ai păsări acasă?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare.O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect..Numără păsările din grupă şi spune câte sunt?” DOS(Activitate practică) .02 VINERI 19..Şarpele îşi târăşte coada”. Repetarea târârii pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingere pe vârful picioarelor . O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele . De ce nu se udă penele gâştei şi raţei” ADE: DS(activitate matematică) .02 ADP: Întâlnirea de dimineaţă..Numărăm păsărele » ADE : DS (activitate matematică) ..02 JOI 18.2010 Tema: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Subtema: ..Cum putem forma o grupă cu 9 puişori” DOS( educaţie pentru societate)..Atlasul cu păsări” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .Caută umbra păsărilor » Ştiinţă .. a filmului etc. sunete” (joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă .: fiinţa umană ca parte integrantă a mediului... cât şi în calitate de auditor. O 15 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei.. Ne pregătim pentru activităţi .MARŢI 16. Desene după şabloane şi colorarea lor” Ştiinţă: .Găinuşa cea moţată” ALA : Artă : . să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.Când cum şi de ce îngrijim păsări domestice ? » ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Ne pregătim pentru activităţi. silabe.. II. Punguţa cu doi bani” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: De-a fermierul” Bibliotecă: .. Săptămâna:20 Perioada:22.Cuvinte. atât în calitate de vorbitor. inclusiv la activităţile de joc. .02-26..Puişorul moţat” de Elena Farago ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .Tu dai seminţe păsărelelor?” Exerciţii de înviorare. Te joci cu păsărelele în ogradă la bunici?” Calendarul naturii.Taraba cu mărţişoare” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup.Ferma de păsări” (observare) DLC .. Joc: . gânduri.Păsări domestice” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.

. toleranţă.. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. clasificare.• • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. O 27 să comunice impresii.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. acuarele. corespunzătoare.Mărţişoare” ADE: DLC . planşetă.O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. grupare/regrupare. O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. armonie. şezând şi în deplasare). valorificând deprinderile de lucru însuşite. pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii).Zi sfântă-n mărţişor” cântec . Exerciţii de înviorare. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. ordonare. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. durată.Cd-uri.O 73 să redea teme plastice specifice desenului/picturii.Cuburi cu litere.Ghici. Ne pregătim pentru activităţi . O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere.02 ADP: Întâlnirea de dimineaţă . la diferite ritmuri. tradiţia mărţişoarelor. plastilină. localizare).Soarele şi omuleţii de zăpadă” (lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) . cărţi cu informaţii despre Mărţişoare .Cd-player ŞTIINŢĂ: Cifre .2010 TEMA: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? SUBTEMA: . distanţă.01-26.Comisia metodică...Voi sunteţi ecoul” joc muzical SEMNĂTU RA . O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând.. apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. concomitent cu învăţarea autocontrolului. ARTĂ: Creioane negre şi colorate. fişe adecvate temei. Săptămâna:20 Perioada: 22. creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. Caiete de lucru. mărţişoare .Stdiu individual.. comparare. aţă. carioca. O 80 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente.. Maşini . O 64 să interpreteze liber.Despre tradiţia mărţişoarelor la români” Artă: .. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic. să manifeste prietenie. idei pe baza observărilor efectuate. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.Ce mărţişoare iţi plac?” Calendarul naturii.Personaje miniatură de plastic sau lemn.Taraba cu mărţişoare” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 22. utilaje. ghicitoarea mea” ALA: Biblioteca: .02. O 67 să intoneze cântece pentru copii O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia. O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. unelte. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. JOC DE MASĂ: Mărţişoare.O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.

. a filmului etc. • O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere.. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex. mici dramatizări.Felicitări de 1 Martie” Ştiinţă: ..03. cu sentimente. Numărăm mărţişoare” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) . . ordonare. Ne pregătim pentru activităţi.II.Ce ştii despre obiceiul de a dărui mărţişoare?”( convorbire) DLC .Cui dăruieşti mărţişoare?” Calendarul naturii.Inimioara de preşcolar” Calendarul naturii.Mulţumesc iubită mamă!” Obiective de referinţă: • O 4 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte.Jocul silabelor” (joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.. ..Poezii dedicate mamelor” ALA: Bibliotecă : . I.Mărţişoare pentru mama” DPM I Dans cu temă : .Numără şi socoteşte câte mărţişoare sunt ?” DOS( educaţie pentru societate) . .. Exerciţii de înviorare. Pregătim o serbare” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .Ce mărţişoare ai vrea să faci ? Calendarul naturii.Sunt creativ” Calendarul naturii..02 JOI 25...Când..Mărţişoare” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.. idei proprii..MARŢI 23. Cântece dedicate mamelor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .. rime. O 27 să comunice impresii.III..Mărţişoare » modelaj Joc de masă : ... Dansul ghioceilor” ALA : Artă : .Dăruim şi primim mărţişoare” ADE: DS(activitate matematică) . apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. O 16 să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale.). înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia... Exerciţii de înviorare. comparare. Decorare mărţişoare” Joc de rol : .03-05. utilizând intuitiv elementele expresive. . Exerciţii de înviorare.. O 7 să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare. O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare... grupare/regrupare.2010 Tema: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Subtema: . O 6 să manifeste interes pentru citit. lumea teatrului... Ne pregătim pentru activităţi. . ghicitori.Scriem felicitări de 1 Martie » Joc de masă : imagine din povestea . clasificare. povestiri..” Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi . idei pe baza observărilor efectuate.. precum şi interdependenţa dintre ele.Soarele şi omuleţii de zăpadă » ADE : DS (activitate matematică) . .Vânătorii iscusiţi » Săptămâna:21 Perioada: 01.: fiinţa umană ca parte integrantă a mediului.02 VINERI 26. cum şi de ce oferim mărţişoare ? » ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.Construim grupe cu 9 mărţişoare” DOS(Activitate practică) . . O 17 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).02 ADP: Întâlnirea de dimineaţă. gânduri. Ghiocei şi viorele “ Predarea fig. ) II Repetarea aruncării mingii cu o mână de la umăr la ţintă fixă « Joc .Grupăm mărţişoare » ADE : DEC(educaţie plastică) .. Ne pregătim pentru activităţi.02 MIERCURI 24.

Păpuşi Album cu poze din familie. unelte.. JOC DE MASĂ: Jetoane cu obiecte utilizate în casă.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. plastilină. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. jetoane. carioca.O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic. Caiete Utilată corespunzător pentru activităţi de lucru. felicitari pentru mame. O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. la diferite ritmuri. care se pot desfăşura în familie. valorificând deprinderile de lucru însuşite. localizare). O 80 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente. şezând şi în deplasare). Săptămâna:21 Perioada: 01-05..O 73 să redea teme plastice specifice desenului/picturii. acuarele.03.Personaje miniatură de plastic sau lemn.Cuburi cu litere. fişe adecvate temei.Maşini . concomitent cu învăţarea autocontrolului. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.• • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii).Cdplayer ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Cifre.Cd-uri. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. Cărţi de documentare Creioane negre şi colorate.Mulţumesc iubită mamă!” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTUR A .Comisia metodică. durată. creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. toleranţă. O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. armonie.O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. distanţă. să manifeste prietenie. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic. cărţi cu imagini despre . O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. O 67 să intoneze cântece pentru copii O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.Stdiu individual.Căsuţa păpuşii” activitatea mamelor în familie.2010 TEMA: : Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? SUBTEMA: . Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. utilaje. O 64 să interpreteze liber. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. despre ziua femeii.

03 MIERCURI 03. De-a tata şi de-a mama” ADE: DLC .....O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.Învăţ să spun NU fără să îi deranjez pe cei din jur” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi.03-12. Inima mamei” (Lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) .2010 Tema: Când cum şi de ce se întâmplă? Subtema: .Profesia mamei” Artă: .II. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. .Felicitări entru mama” ADE: DS(activitate matematică) .... ....03.V..De-a serbarea» Bibliotecă : ....Ghiocei şi viorele « Predare fig.De ce o iubesc pe mama mea?” (convorbire) DLC .. Exerciţii de înviorare.VI) (Repetare fig.Să măsurăm cuvintele” (Joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.LUNI 01.Poezii dedicate mamelor” ALA: Bibliotecă: .03 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Cum putem forma o grupă cu 10 ghiocei pentru mama?” DOS(Activitate practică) .Vine .III.. Familia mea” Joc de rol: . Casa noastră » Artă : aplicaţie .. Flori pentru mama” Bibliotecă: ..Cum mă împac cu prietenul meu?” Calendarul naturii.Fiecare pui are mama lui” ALA: Construcţii : .. Exerciţii de înviorare..03 Săptămâna: 22 Perioada:08.Cum spun mulţumesc?” Calendarul naturii.03 VINERI 05.. I.Unele secrete nu trebuie păstrate niciodată...Felicitări pentru mama” ADP : Întâlnirea de dimineaţă..Cântece dedicate mamelor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: . Exerciţii de înviorare.Daruri pentru mama » ADE : DS (activitate matematică) ..Ajut pe mama » ADP : Întâlnirea de dimineaţă. ) MARŢI 02. Exerciţii de înviorare. vine primăvara” Obiective de referinţă: • O 3 să audieze cu atenţie un text...Rugăciune pentru părinţi” de M Eminescu ALA : Joc de rol : .în cine pot avea încredere?” Calendarul naturii.Coşuleţ cu ghiocei” cântec . Ne pregătim pentru activităţi. Ne pregătim pentru activităţi..Cum cer iertare?” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi. ....Dansul ghioceilor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: modelaj .Scriem felicitări pentru mama” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .( IV. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi .03 JOI 04..Felicitări pentru mama » DPM Dans cu temă .Ghiceşte cine a cântat” joc muzical ADP: Întâlnirea de dimineaţă. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un ..E ziua ta mămica mea iubită » ADE : DEC(educaţie plastică) .. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles....Formăm grupe cu 10 ghiocei” DOS( educaţie pentru societate) .

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ Cifre. utilaje. fair-play. O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. Suport de lemn cu nisip. • O42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. Cuburi cu litere. fişe Maşini . Cărţi cu informaţii despre grădinărit. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple. grădiniţă. fenomene ale naturii). jetoane. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. plastilină..limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.Stdiu individual. de competiţie. spirit de echipă. Creioane negre şi colorate.03. Săptămâna :22 Perioada: 08.Vine . aerul.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: . primăvară. apa. cărţi cu imagini despre Obiecte de grădinărit. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. Cuburi de plastic. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10 . O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice.O 55 să identifice. primăvară. precum şi interdependenţa dintre ele. Caiete de lucru. vine primăvara” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU RA .Forme de plastic. grupul de joacă). miniatură de plastic sau lemn. acuarele. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte .03-12. O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste.Cd-uri. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. solul. Personaje adecvate temei.Comisia metodică. şezând şi în deplasare). O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. fişe cu aspecte de Apă. O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. carioca. vegetaţia. unelte. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. Cd-player.O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. fauna.

. Sunt vesel /trist pentru că. Ne pregătim pentru activităţi. Ghioceii şi viorelele” Săptămâna :23 Perioada: 15.... Ne pregătim pentru activităţi... Joc de mişcare: .2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: . Concertul primăverii” de George Coşbuc (memorizare) DEC (educaţie muzicală) .Numărăm ghiocei » Artă : .Flori de primăvară” ADE : DEC (educaţie plastică) .Dansul florilor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Construcţii: .Mima” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi...În pădure” ALA: Bibliotecă: .03.Toporaşul” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. .Flori legănate de vânt” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: . Grădina primăvara” Artă: ....03 VINERI 12.. Ne pregătim pentru activităţi. În pădure” ALA: Ştiinţă : .Citim imagini despre primăvară” Joc de masă: .Legume de primăvară” Obiective de referinţă: .... Exerciţii de înviorare. Joc de mişcare: .Când cum şi de ce vine primăvara ?” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.03 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..:DS(activitate matematică) . Joc : .Numără şi socoteşte câţi ghiocei sunt?” DOS(Activitate practică) .Repetarea dansului cu temă ..Primăvara” cântec predare ..În pădure” joc cu text şi cânt ADP: Întâlnirea de dimineaţă .03 MIERCURI 10.LUNI 08.. Exerciţii de înviorare.Ghiocelul” ..... Exerciţii de înviorare...De-a grădinarii” Biblioteca: .Cine ştie câştigă întrecerea” DOS( educaţie pentru societate). Jocuri de mişcare.Elemente de limbaj scris” ADE..03 JOI 11.03-19.03 MARŢI 09.Sări peste sfoară » II .Vestitorii primăverii” (lectură după imagini) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.... Ne pregătim pentru activităţi..Ghiocei şi toporaşi” DPM I Predarea săriturii în înălţime cu elan peste obstacol.. cu desprindere de pe un picior ( înălţimea obstacolului 40 cm) Joc : .Început de primăvară” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .. Cum este vremea astăzi şi cum tesimţi? Calendarul naturii.Plantăm flori” ALA : Ştiinţă : ...Aspecte caracteristice anotimpului primăvara” (observare) DLC . Aşază elementele specifice primăverii » ADE :DS (activitate matematică) .Comunic în oglindă” Calendarul naturii.Ce ştim despre primăvară ? » Joc de masă : ..” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare...Ce ţie nu-ţi place altuia nu face !” Calendarul naturii.Alege imagini de primăvară” ADE: DLC . . Joc de mişcare: .

Cuburi cu litere. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. grădiniţă. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. aerul. O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. JOC DE MASĂ: Seminţe pe care să le grupeze pe diferite specii.O 18 să găsească ideea unui text.O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare.. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora O 17 să utilizeze desene.03-19. vegetaţia.O 6să manifeste interes pentru citit. O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte . implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10.Legume de primăvară” . fair-play.Stdiu Săptămâna :23 Perioada: 15. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple. aduse de acasă . fenomene ale naturii). solul.• • • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie). O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.O 55 să identifice. fişelor pentru evaluarea continuă. a fişelor de lucru pentru copii şi a individual. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. fişe adecvate temei. plastilină. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. pentru activităţi de grădinărit. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. utilaje.Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Crearea unui loc special amenajat Creioane negre şi colorate. de competiţie. carioca. unelte. fauna. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului.2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: .Comisia metodică.. planteze diferite seminţe. seminţe lucru. cărţi cu imagini despre Unelte de jucărie specifice activităţile de grădinărit . urmărind indiciile oferite de imagini. pe care apoi să le îngrijească. grupul de joacă). sape. simboluri pentru a transmite semnificaţie.Caiete de grădinăritului: greble. spirit de echipă. apa.Personaje miniatură de plastic sau lemn. O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.03. unde să acuarele. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic. şezând şi în deplasare). Cd-uri. precum şi interdependenţa dintre ele.

... Exerciţii de înviorare.. Ne pregătim pentru activităţi.În grădina de legume” cântec-predare .03-26.03...Cum cresc legumele?” Joc de masă: . Ba al meu . . .Hei.Cine ajută pomii să crească ?” ADE :DS (activitate matematică) .Vin Floriile cu soare şi soarele cu florii” . Joc : .Cuvinte silabe sunete” (Joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă..Citim imagini despre legume” Construcţii: ..03 JOI 18.Tristeţea. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi ...Ridichea uriaşă” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: . . Exerciţii de înviorare. Legume de primăvară » modelaj .03 MIERCURI 17.Ridichea uriaşă » DPM I Predarea unor elemente de gimnastică acrobatică: cumpăna pe un genunchi şi semisfoara . Joc: .Grupăm legume” ADE.2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: .La aprozar” DOS(Activitate practică) .Învingem obstacolele” SEMNĂTUR A MARŢI 16.ZIUA LUNI 15..În grădina de legume” (lectura după imagini) DEC (educaţie muzicală) .Unde-s mulţi puterea creşte » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.În grădina de legume” audiţie ALA: Bibliotecă : ..03 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă.Fuga la pom” ALA: Bibliotecă: . Exerciţii de înviorare..De-a grădinarii” Artă: ...... :DS(Cunoaşterea mediului) .. Grădina de legume” ADE: DLC ..Culegem legume” ALA : Artă : .Dacă tu eşti bine sunt şi eu bine” Calendarul naturii. .Legume de primăvară”(obsrvare) DLC ......Ghiceşte cine a cântat” joc ADP: Întâlnirea de dimineaţă ..03 Săptămâna :24 Perioada: 22. Ştiinţă : ..03 VINERI 19. veselia în culori şi forme” Calendarul naturii.. Ne pregătim pentru activităţi.Gimnaştii la concurs” II Repetarea săriturii în înălţime cu elan peste obstacol cu desprindere de pe u picior. . Exerciţii de înviorare..Cum cresc legumele ?” DEC(educaţie plastică) .Plantăm legume” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: . .Legume de primăvară” ADE: DS(activitate matematică) ...Ridichi” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. Ne pregătim pentru activităţi. Dramatizare: . am şi eu o opinie!” Calendarul naturii. ba al tău” Calendarul naturii..Cum să îmi fac prieteni?” Calendarul naturii.Scriem cuvinte ce denumesc legume de primăvară” Ştiinţă : ..Numărăm şi socotim câte legume sunt !” DOS( educaţie pentru societate) ... Ne pregătim pentru activităţi.

fair-play. O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. carioca.Caiete de lucru. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple. O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. a vehiculelor cosmice . idei pe baza observărilor efectuate .Stdiu individual. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ Enciclopedie cu flori de primăvară. simboluri pentru a transmite semnificaţie. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. O 17 să utilizeze desene. vegetaţia. fauna. Săptămâna :24 Perioada: 22.Comisia metodică. plastilină. primăvară.03. O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. precum şi interdependenţa dintre ele. grupul de joacă). O 33să cunoască existenţa corpurilor cereşti. şezând şi în deplasare). primăvară. O 27 să comunice impresii.O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. cărţi cu imagini cu flori de Costume de flori de primăvară.2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? . Cd-player. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. Cd-uri. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. de competiţie. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte . Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. acuarele. aerul. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. fenomene ale naturii).fişă cu flori de plastic de flori de primăvară. în limitele 1-10. Creioane negre şi colorate. apa.Apă. Cuburi de plastic. • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.Forme de ierbar.Cuburi cu litere. Suport de lemn cu nisip. solul. fişe Personaje miniatură de plastic sau adecvate temei. grădiniţă. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10. lemn. spirit de echipă. O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte.O 55 să identifice. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor.03-26.Obiective de referinţă: • • O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei.

Exerciţii de înviorare.2010 Subtema: Cum este /a fost şi va fi aici pe pământ ? .Seră” ADE : DEC(educaţie plastică). Cântece de primăvară” audiţie.Poveşti despre flori” (povestiri ale educatoarei) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.Citim imagini cu flori de primăvară” Joc de masă: . . Ne pregătim pentru activităţi.03 JOI 25.Dansul florilor” II Repetarea elementelor de gimnastică acrobatică:rularea şi rostogolirea laterală SEMNĂTU RA MARŢI 23. E o zi frumoasă de primăvară” Calendarul naturii..” Calendarul naturii.Jocuri de mişcare. .. Exerciţii de înviorare..Plantăm flori !” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă....?” Calendarul naturii.04......Înfloresc grădinile” ALA: Biblioteca: ...Zambile şi narcise” ADE :DS(Cunoaşterea mediului) . ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de masă: puzzle: .SUBTEMA: .Plantăm flori” Artă: . .. Exerciţii de înviorare..03 Săptămâna 25 Perioada: 29.Crenguţa înmugurită” ADE: DS(activitate matematică) .Zambila şi Narcisa” Artă: .Flori de primăvară” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Între flori” Construcţii: ....Cum să fac surprize celor dragi?” Calendarul naturii.. Ne pregătim pentru activităţi.03 MIERCURI 24.Fluturi şi flori” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă:.. Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune. ghicitoarea mea” ghicitori despre flori . Ne pregătim pentru activităţi.Floriile” cântec . Exerciţii de înviorare..Modelăm floricele » ADE : DS (activitate matematică) . Ne pregătim pentru activităţi.03 VINERI 26...Flori de primăvară” DPM I Predare ....Glasul florilor” (joc cu text şi cânt) ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Ghici. ALA : Joc de rol : ... Cum cresc florile” .Socotiţe câte flori sunt ?” DOS( educaţie pentru societate) .Grpăm flori de primăvară” ADE: DLC .Numărăm floricele » Artă : .. . . ..Azi mi s-a întâmplat.Flori de primăvară” (observare) DLC .Flori de primăvară” (lectură după imagini) DEC (educaţie muzicală) . joc de mişcare:.Suntem toleranţi” Calendarul naturii. Repetăm poezii despre flori” ALA: Ştiinţă : .. Ne pregătim pentru activităţi...Vin Floriile cu soare şi soarele cu florii” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 22..03 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .La florărie” DOS(Activitate practică) ...03-02..

O 68 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului. istorice. • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Biblia pentru copii. armonie. religioase.cifre. şezând şi în deplasare). Forme de plastic cu iepuraşi şi ouă. O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. în limitele 1-10. O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. O 56să acompanieze ritmic cântecele. învăţând să le traseze. carioca. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.03-01. O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare. etnice). toleranţă. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. Cărţi de religie Costume de ouă şi de iepuraşi. O 64 să interpreteze liber. O 61 să obţină efecte plastice. O 27 să comunice impresii. literelor şi cifrelor. Felicitări de Paşti. creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. idei pe baza observărilor efectuate.Apă. O 77să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. activităţi cotidiene ale oamenilor). plastilină. valorificând deprinderile de lucru însuşite. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. O 6 să manifeste interes pentru citit.Hristos a înviat” Obiective de referinţă: • • • O 5 să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie). O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.Cuburi cu litere. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale. concomitent cu învăţarea autocontrolului. O 65să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii. jocuri ale copiilor.Tema: . Săptămâna 25 Perioada: 29. O 60 să redea teme plastice specifice desenului. Personaje în miniatură de plastic sau lemn de iepuraşi . O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic.O 18 să găsească ideea unui text. aşezare geografică. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia..Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.. acuarele. O 67 să intoneze cântece pentru copii. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.Hristos a înviat” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU . ŞTIINŢĂ: jucării . ARTĂ: Creioane negre şi colorate. pentru preşcolari. O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. scene de familie. să manifeste prietenie. peisaje.04. urmărind indiciile oferite de imagini. O 14să înţeleagă semnificaţia cuvintelor.Stdiu individual.Comisia metodică.2010 Subtema: Cum este a fost şi va fi pe pământ Tema: .. obiective socio-culturale.

Ne pregătim pentru activităţi.Biblia pentru copii” Artă . Exerciţii de înviorare.03 JOI 01. .Troiţa. .predare .04 Săptămâna :26 Perioada: 12. .. Ne pregătim pentru activităţi. Ne pregătim pentru activităţi.. Exerciţii de înviorare.Iepuraşul aduce daruri” Artă: ... Ne pregătim pentru activităţi.03 ADP: : Întâlnirea de dimineaţă... Citim imagini din ..De ce vopsim ouăle ?” Activitate integrată (DS)... .Felicitări de Paşti” Activitate integrată (DS). Dumnezeu îi iubeşte şi îi apără pe copii” Calendarul naturii.Decorăm ouă” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă..Vopsim ouă de Paşti” Activitate integrată DLC (memorizare) .Glasul florilor”joc cu text şi cânt ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.Coşul cu ouă” ADP: : Întâlnirea de dimineaţă..Ce ştim despre.Îmi iubesc părinţii fraţii şi prietnii” Calendarul naturii. II Repetare . .Viaţa şi minunile lui Isus” DPM I Predarea tracţiunii şi împingerii unor obiecte individual şi în grup... lăcaş sfânt” Ştiinţă : .De Paşte vine Iepuraşul” cântec.Decorăm ouă” Activitate integrată (DS) .2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? . ....04-16. Ne pregătim pentru activităţi..04. Exerciţii de înviorare.Iepuraşii veseli” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA:Bibliotecă : .03 MIERCURI 31.. La Paşti” de George Topârceanu ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: ..Cum am sărbătorit Sfintele Sărbători de Paşti” ADP: : Întâlnirea de dimineaţă...Al câtâlea ou s-a spart?” (DEC )Educaţie plastică .Tu te duci la biserică?” Calendarul naturii. .Numărăm ouăle din coş” (DOS)Educaţie pentru societate: .Alege şi grupează ouă” Ştiinţă : ..04 VINERI 02. Exerciţii de înviorare.Isus Hristos lumina veşnică a omenirii” Calendarul naturii.La Paşti” de George Topârceanu DEC .Dansul florilor” MARŢI 30.Fac fapte bune în fiecare zi” Calendarul naturii... .Scrisoare de la iepuraş” Artă : ..Numărăm ouă » ADE: DLC: .RA LUNI 29. Iepurilă la morcovi” ALA: Joc de masă: .... Exerciţii de înviorare... Cum ne comportăm la biserică?” ALA:Bibliotecă: ..Blândul păstor” ALA: Construcţii: .....Viaţa şi minunile lui Isus”(lectura educatoarei) (DOS)Activitate practică.

adecvate temei. O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. • O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. acuarele. Fise cu pasări .Păsări călătoare” OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: • O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. fauna. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. . grădiniţă. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. precum şi interdependenţa dintre ele. Caiete de lucru. cărţi cu imagini despre păsări Măşti pentru jocul de rol de păsări. călătoare. O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.Forme de plastic cu pasări . O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice. solul.Comisia metodică. aerul. O 8 să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date. • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. O 10 să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. Cuburi cu litere. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte .O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. Apă. carioca. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. plastilină. idei pe baza observărilor efectuate . Păsări în miniatură de plastic sau lemn. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. grupul de joacă). CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic. ARTĂ: Creioane negre şi colorate. fenomene ale naturii). Enciclopedia păsăriloe. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple.Cdplayer ŞTIINŢĂ: jucării . Cd-uri. apa. fişe seminţe paie. fair-play. de competiţie. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor.O 55 să identifice. vegetaţia. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. spirit de echipă. O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie.SUBTEMA: . şezând şi în deplasare).Stdiu individual. O 27 să comunice impresii. implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10. NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip.O 3 să audieze cu atenţie un text. în limitele 1-10.

......04 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .. Exerciţii de înviorare.Zboară.04 JOI 15. Cuiburi pentru păsărele” DS(activitate matematică) .04 VINERI 16.04 ... îmi permiţi?” Calendarul naturii.Numărăm păsări călătoare” DS (activitate matematică) .Puişorii învaţă să zboare” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: . Loto cu păsări” . Joc de mişcare: . Exerciţii de înviorare. .. Ne pregătim pentru activităţi.Păsările stau de vorbă” Artă: . Cum se hrănesc păsările călătoare” Construcţii: ...La răscruce de drumuri” Calendarul naturii.... zboară!” ALA: Bibliotecă: ..A câta pasăre a zburat?” DOS(Activitate practică) .04 MIERCURI 14. Ne pregătim pentru activităţi. .M-am certat cu prietenul meu..Desenăm păsări călătoare” Joc de masă: .Câte păsărele sunt pe ram ?” DOS( educaţie pentru societate) .. .Grupăm păsărele” DLC .joc cu text şi cât ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Barza şi rândunica” DS(Cunoaşterea mediului) .Ocrotiţi păsărelele !” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. ...Învăţ să lucrez în echipă” Calendarul naturii. . Ne pregătim pentru activităţi.. Barza şi broscuţele” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol: ....Păsări călătoare” (observare) DLC . Exerciţii de înviorare.Jocul umbrelor” DEC(educaţie plastică) ..Modelăm păsări călătoare” Ştiinţă: .Singur sau în grup” Calendarul naturii.04-16. .Lebedele” (povestire) ADP: Întâlnirea de dimineaţă . .ce pot să fac?” Calendarul naturii...Vreau.2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: . Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi . Ghicitori despre păsări călătoare” ALA : Artă : .Barza şi rândunica » DPM I Predarea mersului în echilibru pe plan înclinat ( la înălţimea de 40 de cm ) Joc : . Hai la joc”. Simfonia păsărelelor” ALA: Artă : .La deal la vale » II Repetarea elementelor de gimnastică acrobatică : cumpăna pe un genunchi şi semisfoara .Primăvara”repetare –cântec ...Cuvinte propoziţii” joc didactic . .04.Săptămâna :26 Perioada: 12. Ne pregătim pentru activităţi.... Exerciţii de înviorare..Rândunica şi barza” ADP : Întâlnirea de dimineaţă...Păsări călătoare” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 12.Scrisoare de la rândunică” de Elena Dragoş (memorizare) DEC (educaţie muzicală). SEMNĂTU RA MARŢI 13..Păsări călătoare” Joc de masă: .

buburuză.Săptămâna :27 Perioada: 19. idei pe baza observărilor efectuate. fenomene ale naturii). Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Cifre. O 17 să utilizeze desene.04-23. Cd-uri. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. de competiţie. precum şi interdependenţa dintre ele. Enciclopedie cu insecte. Caiete de lucru. fair-play. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. în limitele 1-10. acuarele. O 57 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. solul. cărţi cu imagini despre insecte. simboluri pentru a transmite semnificaţie. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. O 27 să comunice impresii. implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. Măşti şi costumaţii de furnică.Stdiu individual.2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: .O 62 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. Creioane negre şi colorate.O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare. greiere. O45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. • • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste.O 55 să identifice. Personaje miniatură de plastic sau lemn. spirit de echipă. şezând şi în deplasare).O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect. Apă. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. plastilină. fauna.Cuburi cu litere.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.. fişe adecvate temei. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte . O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.Comisia metodică. aerul.04. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple.Forme de plastic de insecte. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. jetoane cu insecte. O 72 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. vegetaţia. grădiniţă. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. carioca. . grupul de joacă).Se trezesc insectele” Obiective de referinţă: • O 3 să audieze cu atenţie un text. NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip. apa. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. fişă cu diferite insecte.

2010 TEMA: Când cum şi de ce se întâmplă? SUBTEMA: .. Exerciţii de înviorare. Ştiinţă : .. SEMNĂTUR A MARŢI 20.Fluturi multicolori” ADP : Întâlnirea de dimineaţă..04 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ADP: Întâlnirea de dimineaţă ... . .Eşti o albină. Al câtâlea gândăcel lipseşte ?” DOS( educaţie pentru societate) ... Din tainele insectelor” Joc de masă: .Şi ele au familii” Calendarul naturii.Carnavalul sunetelor” (joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.. .Numărăm buburuze » Artă : . .Fotograful” Calendarul naturii.Cine face aşa ?” –joc muzical ADP: Întâlnirea de dimineaţă.Şi gândăceii au părinţi !” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.Unele insecte ne pot face rău” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi. aruncarea mingii la ţintă fixă şi alergare.Fluturi în zbor” Construcţii : . Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi..Săptămâna :27 Perioada: 19.Grupăm insecte” DS (activitate matematică) .În lumea insectelor” Joc de masă: ...Gândăcelul” Elena Farago (memorizare) DEC (educaţie muzicală) .Fluturii vin la flori” Joc de mişcare .Cum putem merge?” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .. Numărăm buburuzele” DOS(Activitate practică) .Se trezesc insectele” ZIUA LUNI 19.04-23...Modelăm insecte » DEC(educaţie plastică). Fără violenţă” Calendarul naturii. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi . ... .Aspect de primăvară » DPM I Predarea elementelor de gimnastică acrobatică : rularea şi rostogolirea laterală.. ..Foloasele şi pagubele provocate de insecte” ALA.04.. Ne pregătim pentru activităţi. Exerciţii de înviorare... Exerciţii de înviorare. II Traseu aplicativ : târâre pe abdomen cu sprijin pe antebraţe şi împingere în vârful picioarelor..04 MIERCURI 21..04 Săptămâna 28 .Când am fost noi la pădure” joc muzical ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă : .. ALA: Biblioteca: Citim imagini .Albinuţa mea” (cântec) .04 JOI 22. Cum ne protejăm de insecte?” ALA: Ştiinţă : ..04 VINERI 23..Din lumea insectelor”( Lectură după imagini) DLC .Puzzle” DLC .Fluturi şi flori” DS(Cunoaşterea mediului) .Albinuţe harnice” Joc de rol : .ce ai face ?” Calendarul naturii.... Ne pregătim pentru activităţi. rostogolire lateral..De-a fluturaşii” DS(activitate matematică) ...

precum şi interdependenţa dintre ele. toleranţă. activităţi cotidiene ale oamenilor). să manifeste prietenie. O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. cu sentimente. localizare). utilaje. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia. apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. • .Stdiu individual. ordonare.: fiinţa umană ca parte integrantă a O 27 să comunice impresii. • O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.O 64 să interpreteze liber.. plastilină. idei proprii. rime. O 3 să audieze cu atenţie un text. O 80 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente.Comisia metodică. O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic. comparare. O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii). O 65 să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: jucării.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. a filmului etc. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. Cuburi cu litere. O 14 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor. clasificare. armonie. • O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. concomitent cu învăţarea autocontrolului. carioca.). valorificând deprinderile de lucru însuşite. meseriaşi.O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect. Personaje temei. să reacţioneze la acestea. scene de familie. O 67 să intoneze cântece pentru copii. Cd-uri. grupare/regrupare. lumea teatrului. ghicitori. O 23 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare. O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. povestiri. cărţi cu imagini cu diferite Costumaţii specifice diferitelor Cuburi de plastic. jocuri ale copiilor.Meseria este brăţară de aur” Obiective de referinţă: • O 16 să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale. creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. literelor şi cifrelor. mici dramatizări. idei pe baza observărilor efectuate mediului. la diferite ritmuri. diferitelor meserii. meserii. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. • O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. durată. gânduri. obiecte necesare diferitelor Creioane negre şi colorate.2010 Subtema: Ce şi cum vreau să fiu? Tema: .04-30. O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. peisaje. O 73 să redea teme plastice specifice desenului/picturii. O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. miniatură de plastic sau lemn. utilizând intuitiv elementele expresive. unelte si obiecte specifice Maşini . unelte. O 29 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. Caiete de lucru. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. Jetoane cu diferite meserii şi uneltele meserii. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm.04. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. şezând şi în deplasare). Fişă cu diferiţi specifice acestora.Perioada: 26. distanţă. fişe adecvate meserii. învăţând să le traseze.Cd-player. acuarele.

04 MIERCURI 28.Zugravul harnic » II Repetarea tracţiunii şi împingerii unor obiecte individual şi în grup.Meseria îndrăgită” DLC Limbă şi comunicare..Ce miros au meseriile” de C Rodorre (memorizare) DEC (educaţie muzicală) ... Ne pregătim pentru activităţi...Săptămâna 28 Perioada: 26. Ne pregătim pentru activităţi. Exerciţii de înviorare.Jocul sunetelor” (joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă .04.2010 Subtema: Ce şi cum vreau să fiu? Tema: .Ce-aş dori să devin când voi fi mare ?” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă..... ..04 .04 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ....Mica gospodină” joc cu text şi cânt ADP: Întâlnirea de dimineaţă . Exerciţii de înviorare.. Joc : ...04-30.Vizită la fabrica de pâine” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştinţă: ..Croitorii” ... Jocuri sportive : .” Calendarul naturii.De-a fotbaliştii” ALA: Biblioteca: .De-a .La răscruce de drumuri” Calendarul naturii.Designeri vestimentari” ADP : Întâlnirea de dimineaţă.. .Care este cea mai frumoasă meserie?” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare..educatoarea” DS(activitate matematică) .Scriem meserii » DS (activitate matematică) ....Cum se face pâinea” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: ... ... Suntem bucătari” ALA: Joc de masă : ..Ce mă fac?” cântec .. Joc: .Ce aş dori să devin când voi fi mare?” Calendarul naturii. doctorul” DS(Cunoaşterea mediului) .. De-a.Meseriile părinţilor mei” (convorbire) DLC Educarea limbajului . .Trece-mă peste linie” SEMNĂTU RA MARŢI 27.La magazin” DOS( educaţie pentru societate) .Azi mi s-a întâmplat. Ne pregătim pentru activităţi . Ne pregătim pentru activităţi.Meserii” Artă: . Ce meserie are?” Artă: ..Unelte şi meserii” DEC(educaţie plastică) . Exerciţii de înviorare..Ce vrei să ştii despre meseria îndrăgită?” Joc de rol: .. .. Bondocel îşi alege o meserie” ALA Joc de masă : puzzle .Numără uneltele meseriaşului” DOS(Activitate practică) .Alege uneltele meseriaşului » Artă : .Meseria este brăţară de aur” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 26....04 VINERI 30.04 JOI 29. .. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi .Ce meserie au părinţii tăi?” Calendarul naturii.Îmi aleg o meserie » DPM I Predarea căţărării pe scară fixă..Numără uneltele meseriaşului” Joc de rol: .

Cu Europa la joacă” Obiective de referinţă: • O17să utilizeze desene. Puzzle cu harta europei. cărţi cu imagini din Europa. utilaje. constituirea de grupuri/ mulţimi. O 67să intoneze cântece pentru copii. O 41să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. Costum specifice diferitelor ţări din Cuburi de plastic. O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief. istorice. literelor şi cifrelor. Uniunea Europeană. simboluri pentru a transmite semnificaţie.05. fenomene ale naturii).Săptămâna 29 Perioada: 03. O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. aerul.O 27 să comunice impresii. distanţă. fişe adecvate temei. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: jucării . O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. să manifeste prietenie.Sunt copil în Europa” . Cd-uri. Creioane negre şi colorate. O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite. O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. grădiniţă. carioca.05. durată. cât şi în calitate de auditor. O 1să participe la activităţile de grup. denumirea obiectelor.2010 Subtema: Cine sunt/ suntem? Tema: . toleranţă. O 20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială. în limitele 1-10. plastilină. vegetaţia. acuarele. lemn. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. • O • 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. pe baza unor însuşiri comune (formă.-07. inclusiv la activităţile de joc. fauna. localizare). atât în calitate de vorbitor. O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. apa.Harta europei . O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. grupul de joacă). O 11 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor. Caiete de lucru. şezând şi în deplasare). solul. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. idei pe baza observărilor efectuate. aşezare geografică. clasificarea. unelte. • O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare. Maşini . O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.. culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. armonie. să reacţioneze la acestea. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. religioase. obiective socio-culturale. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia. învăţând să le traseze. O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. concomitent cu învăţarea autocontrolului. mărime. O 60 să redea teme plastice specifice desenului. O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. Personaje miniatură de plastic sau Cd-player. O 56 să acompanieze ritmic cântecele. steaguri ale ţăriloe din Uniunea Europeană. Activitatea metodică: • . O 19 să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri.Cuburi cu litere. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea. cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire. cantitatea lor. O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. etnice). precum şi interdependenţa dintre ele..

...05 VINERI 07. ...Steagul europei” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. . Exerciţii de înviorare....Ce sunt continentele şi oceanele?” Calendarul naturii.. Ne pregătim pentru activităţi. Ne pregătim pentru activităţi..Ce ştim despre Europa ?” (convorbire) DEC. Capitalele europei” ALA: Artă : ... a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Călătorie prin Europa” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de masă: .Europa văzută de copii” ADP: : Întâlnirea de dimineaţă. Ne pregătim pentru activităţi..Cu Europa la joacă” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 03. Exerciţii de înviorare..Ai rude plecate în alte ţări?” Calendarul naturii..Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. Un oraş din Europa” Activitate integrată (DS) .05-07. Exerciţii de înviorare.Grupăm imagini din Europa” ADE: DLC: .Câte steguleţe am aşezat?” (DOS)Educaţie pentru societate .Steguleţe europene” ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.. Alege imagini din Europa” Ştiinţă: .Comisia metodică..Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. Sunt copil în Europa” Activitate integrată (DS) ..Odă bucuriei” ALA: Bibliotecă: .05..Sunt copil în Europa” .Un copil în Europa” (poveste creată) DPM I Predarea dansului ..Tradiţii europene şi naţionale” ALA: Bibliotecă: .Steguleţe europene” Joc de masă: .. Exerciţii de înviorare.Ce ştii şi ce-ai vrea să ştii despre Europa ? » Artă: ... Audiţie: cântec ..Escaladăm turnul Eiffel” SEMNĂTU RA MARŢI 04.Numărăm şi socotim steguleţe europene!” (DEC )Educaţie plastică ..Ce este Europa?” Calendarul naturii.. .Hora copiilor Europei” II Repetarea căţărării pe scară fixă:Joc: .Odă bucuriei” (audiţie) . ...05 MIERCURI 05.2010 Subtema: Cine sunt/ suntem? Tema: ..Numărăm steguleţe” Activitate integrată (DS) .. .... ...Harta Europei” (observare) (DOS)Activitate practică .Stdiu individual. Ne pregătim pentru activităţi. Citim imagini despre România” Joc de rol:. .Hora prieteniei” joc ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.05 . Exerciţii de înviorare.05 ADP: : Întâlnirea de dimineaţă.Oraş european Activitate integrată DLC .Unde ai dori să mergi în excursie?” Calendarul naturii.. Ne pregătim pentru activităţi.Spune-mi ţări din Europa” Calendarul naturii. Săptămâna 29 Perioada: 03.Citim imagini din ţările din Europa” Joc de construcţii: .05 JOI 06...Dans cu steguleţe” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă : .

O 18 să găsească ideea unui text.05-14.O 6să manifeste interes pentru citit. în cadrul jocurilor cu piesele geometrice.Cuburi cu litere.O 67 să intoneze cântece pentru copii. . apa.Cum circulăm?”. fişă cu mijloace locomoţie. şezând şi în deplasare). de competiţie. de locomoţie.Mijloacele de locomoţie” Obiective de referinţă: • O13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. precum şi reguli de securitate personală. despe maşini şi alte mijloace de acuarele. O 45 săşi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. JOC DE MASĂ: Jetoane cu diferite mijloace de locomoţie. Cd-uri. stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. enciclopedia Creioane negre şi colorate. O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei • omului şi naturii • • • • O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.2010 Subtema: Când / cum şi de ce se întâmplă?” Tema: . precum şi interdependenţa dintre ele. fenomene ale naturii). mijloace de locomoţie. utilaje.O 39să măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale. stop. O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare.O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare. idei pe baza observărilor efectuate .Personaje miniatură de plastic sau lemn. simboluri pentru a transmite semnificaţie.O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple. O 55 să identifice. a vehiculelor cosmice . urmărind indiciile oferite de imagini. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. aerul... O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. O 9 să utilizeze efectiv instrumentele de scris. vegetaţia. unelte. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. O 17 să utilizeze desene. solul. Maşini . fişe adecvate temei. implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10 O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. O 27 să comunice impresii. grupul de joacă). în limitele 1-10.05. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. cărţi cu imagini cu diferite Costum de Agent de circulaţie. Cd-player ŞTIINŢĂ: ARTĂ: Jetoane cu maşini . CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: Reviste. precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate. O 33să cunoască existenţa corpurilor cereşti. să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. fair-play.O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. plastilină. spirit de echipă. grădiniţă. fauna. carioca.Săptămâna 30 Perioada: 10. Caiete de lucru.

Mijloacele de locomoţie” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 10.Cum circulă avioanele?” Calendarul naturii..05 .Unde ne jucăm cum ne ferim de accidente” ALA: Bibliotecă: . .05.Recunoaşte semnul de circulaţie” DLC .Cum circulăm?”.Cum ne ferim de accidente?” Calendarul naturii.. Ne pregătim pentru activităţi....Trenul” .Garajul” DS (Cunoaşterea mediului) .cântec .Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.Stdiu individual.. .Maşinuţele în concurs” Joc de rol: .Aşază la locul potrivit” (joc didactic) DLC .Trenul cu două diferenţe”Joc de rol: .Cum circulă mijloacele de locomoţie » DS (activitate matematică) .Cu ce sunet începe sfârşeşte cuvântul” ( joc didactic) DEC (educaţie muzicală) . Exerciţii de înviorare..Cum şi pe unde circulăm ?” SEMNĂTU RA MARŢI 11.Mijloacele de locomoţie” Joc de masă : . Ne pregătim pentru activităţi.Povestea ariciului neascultător” ALA: Biblioteca : . a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă..Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. Cu ce transportăm marfa” Artă:.05-14..05 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .. Mijloace de locomoţie” desen DS(activitate matematică) . Exerciţii de înviorare.........05 MIERCURI 12. Cum circulă maşinile?” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi. Săptămâna 30 Perioada: 10.Cu ce călătorim” Calendarul naturii..Ghicitori despre mijloace de locomoţie” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: ...Scriem denumirea mijloacelor de locomoţie” cu litere magnetice Ştiinţă : ... Exerciţii de înviorare..Mijloace de locomoţie” ADP : Întâlnirea de dimineaţă. . Joc :...În excursie” (lectură după imagini) ADP: Întâlnirea de dimineaţă..05 JOI 13. Atenţie la semafor” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Artă: .joc cu text şi cânt ADP: Întâlnirea de dimineaţă ...2010 Subtema: Când / cum şi de ce se întâmplă?” Tema: . Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi ..Mijloace de locomoţie” modelaj Construcţii: .De-a marinarii” DOS( educaţie pentru societate).Comisia metodică.De-a circulaţia” DOS(Activitate practică) .Semaforul”.

O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice. Jocuri pe calculator: . a vehiculelor cosmice. O 12 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.O 39să măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.O 67 să intoneze cântece pentru copii. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului. O 27 să comunice impresii. O 71 să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale. în limitele 1-10. O 55 să identifice.05 ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. spirit de echipă. implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10 O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. precum şi reguli de securitate personală. idei pe baza observărilor efectuate. de competiţie. dreptunghi în jocuri. Ne pregătim pentru activităţi. în cadrul jocurilor cu piesele geometrice...Mijloace de locomoţie » Joc de masă : .Cosmosul” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup. Joc: . învăţând să le traseze. O 32 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. Hora copiilor Europei” Săptămâna 31 Perioada: 17.. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând..05. inclusiv la activităţile de joc. • • • • • Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: .Scriem denumirea mijloacelor de locomoţie” pe conturul trasat Joc de rol: .ABC-ul circulaţiei” ALA Biblioteca :. Grupează mijloacele de locomoţie” DPM Predarea târârii din culcat înainte cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus. O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice. triunghi. O 79 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare.O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare. grădiniţă. precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate. literelor şi cifrelor.. să denumească.. O 43 să compună şi să rezolve probleme simple. Exerciţii de înviorare. O 33 să cunoască existenţa corpurilor cereşti.O77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. fair-play. în cadrul jocurilor cu piesele geometrice. O 13 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. Şoriceii şi pisica” II Repetare .2010 Subtema: Cum este/ a fost şi va fi aici pe pământ? Tema: . să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc. grupul de joacă).Şofer sau. atât în calitate de vorbitor. O 54să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor. O 22 să recunoască.. O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. O 14să înţeleagă semnificaţia cuvintelor. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare. pătrat. O 49să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. şezând şi în deplasare).. O 78 să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. aviator?” Calendarul naturii..VINERI 14.. O 45 săşi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.05-21...De-a agentul de circulaţie” DEC(educaţie plastică) . să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. cât şi în calitate de auditor.O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi.

.Corpuri cereşti” desen Activitate integrată (DS) . carioca. Cuburi cu litere. ARTĂ: Creioane negre şi colorate. Săptămâna 31 Perioada: 17. JOC DE ROL: Costum de cosmonaut. acuarele..Memo” şi .05.Care sunt planetele?” Calendarul naturii.. fişe adecvate temei.. Joc de mişcare: Planetele sistemului nostru solar” ALA: Biblioteca: . Ne pregătim pentru activităţi.....Planetele din sistemul nostrum solar” ( lectură după imagini) (DOS)Activitate practică . Exerciţii de înviorare...Cd-player ŞTIINŢĂ: jetoane cu planetele. Forme de plastic .Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Ce ştim despre planete?” (convorbire) DEC .. Ghicitori despre planetele sistemului nostru solar” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Bibliotecă: Lecturăm imagini din . Enciclopedia planetelor. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.BIBLIOTECĂ: Reviste..De-a cosmonauţii”Artă: ... fişă cu planetele. cifre.Soarele răsare” cântec .05 .Mica enciclopedie” Artă: . NISIP ŞI APĂ Suport de lemn cu nisip. CONSTRUCŢII: Cuburi de plastic.2010 Subtema: Cum este/ a fost şi va fi aici pe pământ? Tema: . plastilină.Ce ştiu despre soare?” Calendarul naturii..Corpuri cereşti” modelaj Activitate integrată (DS) .Planetele” ADP: Întâlnirea de dimineaţă..05 MIERCURI 19.Planetele” SEMNĂTU RA MARŢI 18. Construcţii: .De vorbă cu extratereştrii” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de rol : . mingi de diferite mărimi şi culori.Jocul celor 10 întrebări” (DEC )Educaţie plastică.Comisia metodică.Spune mai departe” joc pe cântec ADP: Întâlnirea de dimineaţă.În cosmos” lectura educatoarei.05-21.Apă.Nave spaţiale” DEC : Activitate integrată DLC . Caiete de lucru. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.Stdiu individual. . Ne pregătim pentru activităţi. Ne pregătim pentru activităţi.Cosmosul” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 17. . Cd-uri.05 ADP: Întâlnirea de dimineaţă.. Exerciţii de înviorare. cărţi cu imagini despre planete .Ce ştiu despre planeta Pământ?” Calendarul naturii.... . . Exerciţii de înviorare..

.... cât şi în calitate de auditor. lumea teatrului. denumirea obiectelor. culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan. inclusiv la activităţile de joc. ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea.Călătorie pe Marte” ADP: Întâlnirea de dimineaţă . cantitatea lor.O 16 să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale.Ce şii despre planete ?” Joc didactic DPM Transport de greutăţi : individual şi în grup. ghicitori.05-28. Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi.Să ocrotim planeta Pământ!” Calendarul naturii. constituirea de grupuri/ mulţimi. să manifeste prietenie.Ce este Calea Lactee?” ALA: Ştiinţă : . pe baza unor însuşiri comune (formă.: fiinţa umană ca parte integrantă a O 27 să comunice impresii. idei proprii. . Ne pregătim pentru activităţi. armonie. O 39 să măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor. literelor şi cifrelor. povestiri. concomitent cu învăţarea autocontrolului.O 46 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. precum şi reguli de securitate personală . O 3 să audieze cu atenţie un text.05. clasificarea.Treci pe sub sfoară” Săptămâna 32 Perioada: 24. atât în calitate de vorbitor. Joc : . mici dramatizări. O 14 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor.Numărăm planetele” Construcţii: . mărime.2010 Subtema: Ce şi cum vreau să fiu? Tema: . . • O 44 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială. . rime.Planetele” Activitate integrată (DS) . O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.Ce planetă îmi place cel mai mult? De ce?” Calendarul naturii. toleranţă. să reacţioneze la acestea.). O 49 să cunoască şi să . gânduri.JOI 20. învăţând să le traseze.. precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate. Joc: .05 VINERI 21.Roboţei” ADE: DLC: .Scriem cu litere magnetice denumirea planetelor”Joc de masă: puzzle . • O20 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială. cu deplasarea alternativă a braţului şi piciorului opus.. a filmului etc. idei pe baza observărilor efectuate mediului. utilizând intuitiv elementele expresive. Alege o planetă şi spune ce ştii despre ea” ALA: Bibliotecă : . . să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. cu sentimente.Plecăm pe Marte » II Repetarea târârii din culcat înaintte .Jocul cu două cercuri” (DOS)Educaţie pentru societate . O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive......Vreau să fiu un bun şcolar!” Obiective de referinţă: • O 1 să participe la activităţile de grup..05 ADP : Întâlnirea de dimineaţă. O 2 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple.. Exerciţii de înviorare. precum şi interdependenţa dintre ele..

jetoane cu rechizitele şcolarului. O75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând.De la grădiniţă la şcoală” (poveste creată) DEC (educaţie muzicală). fişă de lucru adecvată temei... a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă.. hârtie glasată.. peisaje. Cuburi cu litere. O 67 să intoneze cântece pentru copii. O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.2010 Subtema: Ce şi cum vreau să fiu? Tema: . şezând şi în deplasare). rechizitele şcolarului . ŞTIINŢĂ: ARTĂ: JOC DE MASĂ: Cifre. O 59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. imagini cu rechizitele Ghizdan. Cd-player. durată.05. lemn. şcolarului. scene de familie. Creioane negre şi colorate. Săptămâna 32 Perioada: 24. Voi fi şcolar” cântec .O 65 să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii.Drumul spre şcoală” ALA: Biblioteca: . O 73 să redea teme plastice specifice desenului/picturii. valorificând deprinderile de lucru însuşite.Cd-uri. carioca. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Abecedarul.. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. O 50 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană. la diferite ritmuri. Vreau să fiu şcolar” Calendarul naturii. Cuburi de plastic.05-28. pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii).. Exerciţii de înviorare.. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia. fişe Personaje miniatură de plastic sau adecvate temei.Ştiu şi eu alfabetul!”Construcţii: . • O 66 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.Bum-tiri-bum” joc cu text şi cânt • SEMNĂTU RA .O 63 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.Vreau să fiu un bun şcolar!” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 24.Stdiu individual..Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.Comisia metodică. jocuri ale copiilor. creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. activităţi cotidiene ale oamenilor). localizare). O 64 să interpreteze liber. Ne pregătim pentru activităţi. Caiete de lucru. distanţă. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi.05 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .. Jetoane cu rechizitele şcolarului..utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.Şcoala în care vreau să învăţ” ADE DLC . O 80 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente. plastilină. acuarele.

. .05 MIERCURI 26.Rechizitele şcolarului” ADP : Întâlnirea de dimineaţă .Alege rechizitele şcolarului” Joc de rol: ..Cum ne comportăm la şcoală?” ALA: Ştinţă: ....Îmi fac ghiozdanul să merg la şcoală!” ADE:DS(activitate matematică) .. ..Continuă povestea.Şcoala ne aşteaptă!” ALA: Artă: modelaj ... Exerciţii de înviorare.-04. Ne pregătim pentru activităţi.Măsurarea lungimilor folosind unităţi nestandardizate” .. cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire...Exerciţii de comparare a volumului vaselor prin măsurare” Măsurarea capacităţii vaselor DOS( educaţie pentru societate) ..05 VINERI 28.Vizită la şcoală” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Joc de masă: . simboluri pentru a transmite semnificaţie.....MARŢI 25.Treci peste gărduţ » II Repetare transport de greutăţi : .. O 11 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor.De-a învăţătoarea” ADE : DS(Cunoaşterea mediului) ..... Ne pregătim pentru activităţi..” Calendarul naturii. Cum aş dori să fie doamna învăţătoare?” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: . O 17să utilizeze desene..Cum aş vrea să fie învăţătoarea mea?” Calendarul naturii.Rezolvăm probleme” Bibliotecă: .. .Rechizitele şcolarului” Joc de rol: .Numărăm şi socotim” Joc de rol: .Facem măsurători”Cât am crescut?” DOS(Activitate practică) .O discuţie între prieteni” (joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă .. Joc :.. Ne pregătim pentru activităţi.Şcolarul” DPM I Escaladarea peste aparate joase cu sprijin pe diferite părţi ale corpului . Exerciţii de înviorare.. . Transportă banca » Săptămâna 33 Perioada: 31.06. O 19 să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri.Rechizitele şcolarului” (observare) DLC : .2010 Subtema: Cine sunt suntem? Tema: . .Abecedarul” ADE : DS (activitate matematică) .05...05 JOI 27.. învăţând să le traseze.Drepturile copiilor” Obiective de referinţă: • O 10să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris....Şcolărăi şi şcolăriţe” DEC (educaţie plastică) . literelor şi cifrelor. Exerciţii de înviorare.” Calendarul naturii. Exerciţii de înviorare..Meseria de elev” Calendarul naturii.Eu când voi fi şcolar. Ne pregătim pentru activităţi.Vreau să fiu un bun şcolar » ADP : Întâlnirea de dimineaţă.05 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .

ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ jucării . O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. istorice. O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului. O 41să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. Jucării. plastilină.2010 Subtema: Cine sunt suntem? Tema: . vegetaţia. carioca.Stdiu individual. localizare). şezând şi în deplasare). Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. în limitele 1-10. O 56 să acompanieze ritmic cântecele. O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. grădiniţă. idei pe baza observărilor efectuate. grupul de joacă). O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.06. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia. Apă. armonie. distanţă. O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. aşezare geografică. plastic. Forme de din diferite ţări. concomitent cu învăţarea autocontrolului. Suport de lemn cu nisip. • Săptămâna 33 Perioada: 31. O 67să intoneze cântece pentru copii. fauna. Cuburi cu litere. obiective socio-culturale.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei.05-04. toleranţă.• • • O 40să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare. O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. aerul. O 60 să redea teme plastice specifice desenului. O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. ecusoane. solul. fenomene ale naturii). O 27 să comunice impresii. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. Imagini cu drepturile copiilor .O 28 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.Drepturile copiilor” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE SEMNĂTU RA . O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief.O 25să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului.Imagini şi cărţi cu viaţa copiilor Creioane negre şi colorate. apa.Comisia metodică. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. etnice). să manifeste prietenie. Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Imagini cu copii din diferite ţări. Personaje în miniatură de plastic sau lemn. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. precum şi interdependenţa dintre ele. O 26 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural. Cuburi de plastic. durată. acuarele.. religioase.

.Scriem pe contur denumiri de naţionalităţi” Joc de masă: . dar egali !” ADP : : Întâlnirea de dimineaţă. Exerciţii de înviorare..” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi ALA: Biblioteca: .Numărăm copiii ! »Joc de rol : . baschet etc.Copii diferiţi.Spune câţi copii sunt?” DOS(Activitate practică) .LUNI 31. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: . Ne pregătim pentru activităţi. Veselia/tristeţea în culori şi forme.06-11..Copii veseli/trişti pentru că.joc cu text şi cânt ADP: Întâlnirea de dimineaţă ... ALA: Ştiinţă : . ( jocuri la alegerea educatoarei ). Exerciţii de înviorare.. ALA : Artă : .Grupăm copii după naţionalităţi” ADE:DS(activitate matematică) . ....06 MIERCURI 02.06 JOI 03..Orăşelul copiilor » DEC (educaţie plastică) . II Repetarea escaladării peste aparate joase ..dar frumoşi” ADP : Întâlnirea de dimineaţă....05 MARŢI 01.Pretutindeni trăiesc copii” (lectură după imagini) DLC .Aşază în şir copiii ” DOS( educaţie pentru societate) ..” Exerciţii de înviorare. Ne pregătim pentru activităţi ACTIVITATE OPŢIONALĂ: Calendarul naturii. Joc : . Copiilor le place să . Exerciţii de înviorare..Tristeţea veselia în culori şi forme” Calendarul naturii.Amintiri din copilărie” de Ion Creangă (lectura educatoarei) DEC (educaţie muzicală) . fotbal .Diferiţi ..Dacă vesel se trăieşte” .” Calendarul naturii.06.. ALA: Bibliotecă: .....Modelăm copii » Construcţii : .Pretutindeni trăiesc copii” Calendarul naturii.Parcul copiilor” ADE DLC Drepturile copiilor (convorbire) .2010 Subtema: Evaluare finală .06 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .06 VINERI 04.Copiii curajoşi”( Poveste creată) ADP: Întâlnirea de dimineaţă.... Alpinişti « Săptămâna 34 Perioada: 07.. cu sprijin pe diferite părţi ale corpului ..Copii din lumea întreagă” Construcţii: .. În vizită la prietenul meu » ADE : DS (activitate matematică) .Copii de pe întreg pământul” ADE : DS(Cunoaşterea mediului) .Sunt copil” cântec.De ce creştem?” Artă: ... Ne pregătim pentru activităţi.Desene pe asfalt” DPM I Învăţarea unor elemente de bază ale unor ramuri sportive : hanbal .

O 18să găsească ideea unui text. O 11 să înţeleagă semnificaţia cuvintelor. etnice). durată. plastilină. O 68să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului. Maşini . implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10 O 45 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie. O 57să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.Stdiu individual. apa. fişe adecvate temei.O 43 să compună şi să rezolve probleme simple. O59 să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. localizare). O 67să intoneze cântece pentru copii. acuarele.Forme de anotimpuri.. Suport de lemn cu nisip. O 76 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia. vegetaţia. idei pe baza observărilor efectuate . solul. O 66să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. O 60 să redea teme plastice specifice desenului.O 38 să efectueze operaţii şi deducţii logice. literelor şi cifrelor. istorice. fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. religioase. O 48 să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief. plastic. fauna.. • Săptămâna 34 Perioada: 07. O 39să măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor. hârtie glasată. aşezare geografică. O 27 să comunice impresii. O 40 să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.2010 .Comori pentru noul drum” Obiective de referinţă: • • O 19 să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri. concomitent cu învăţarea autocontrolului. fenomene ale naturii). cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire. O 25 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte. Album cu poze din grădiniţă. . utilaje. precum şi interdependenţa dintre ele. • • O 74 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. O 53 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.Apă. cărţi cu imagini cu poveşti . Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: BIBLIOTECĂ: JOC DE ROL: CONSTRUCŢII: Reviste. O 56 să acompanieze ritmic cântecele. O 77 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite. în cadrul jocurilor cu piesele geometrice. armonie. O 33să cunoască existenţa corpurilor cereşti. şezând şi în deplasare).Comisia metodică. O 69 să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.Cd-player lemn. Cuburi de plastic. precum şi cu ajutorul instrumentelor adecvate. carioca.Caiete de lucru.06. O 41 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi. O 47 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive. grădiniţă. O 42 să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. O 49 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. Activitatea metodică: Pregătirea materialului didactic pentru activităţi. învăţând să le traseze. unelte.Tema: . în limitele1-10. grupul de joacă). O 58 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. urmărind indiciile oferite de imagini. obiective socio-culturale. aerul. O 7să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte. să manifeste prietenie.Proiectele şi parteneriatele grădiniţei. toleranţă. a vehiculelor cosmice .CdPersonaje miniatură de plastic sau uri. O 75 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. ŞTIINŢĂ: ARTĂ: NISIP ŞI APĂ Imagini cu aspente din diferite Creioane negre şi colorate.Căsuţa păpuşii” Jocuri şi jucării.06-11. distanţă. a fişelor de lucru pentru copii şi a fişelor pentru evaluarea continuă. O 6să manifeste interes pentru citit.Cuburi cu litere.

Grupează animale şi plante » Ştiinţă : . ..06 JOI 10...Copacul în cele 4 anotimpuri” ADE: DS(Cunoaşterea mediului) .Recunoaşte personajul” (joc didactic) ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ... ..De-a grădiniţa” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ADE: DS(activitate matematică) .Amintiri din grădiniţă” (convorbire) ADP : : Întâlnirea de dimineaţă.Cum a fost la grădiniţă?” Calendarul naturii.Expoziţie de lucrări” ADP : Întâlnirea de dimineaţă...Ce mi-a plăcut la grădiniţă?” Calendarul naturii. sunete” ALA: Bibliotecă: . Ce mi-a plăcut cel mai mult la grădiniţă ? »Joc de rol : .... Ne pregătim pentru activităţi. cuvinte.... Ne pregătim pentru activităţi.Cine ştie mai bine ?” DOS( educaţie pentru societate) .Unde îmi voi petrece vacanţa?” Calendarul naturii. Ne pregătim pentru activităţi... silabe.” Calendarul naturii.Comori pentru noul drum” ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LUNI 07.Vine vacanţă” Calendarul naturii..06 ADP: Întâlnirea de dimineaţă .Eu când voi fi şcolar..Subtema: Evaluare finală Tema: ..Răspunde repede şi bine” DOS(Activitate practică) ..De-a educatoarea » ADE : DEC(educaţie plastică) Expoziţie: .. Jocuri la alegerea educatoarei ...Ce ştii despre animale . Exerciţii de înviorare.?” Artă: . Exerciţii de înviorare..Ce ştii despre?” (joc didactic) DLC .Concurs: .Cel mai bun recitator” (concurs) DEC (educaţie muzicală) .. Ne pregătim pentru activităţi....În lumea culorilor” DPM I Repetarea unor elemente de bază ale unor ramuri sportive .Propoziţii..06 MIERCURI 09..Rezolvă repede şi bine” ALA: Joc de masă : . Cântă ca mine” joc muzical ADP: Întâlnirea de dimineaţă .06 VINERI 11..Povesteşte după imagini povestea”Construcţii: .Cel mai bun recitator” ALA: Bibliotecă : . Exerciţii de înviorare. II Parcurs aplicativ SEMNĂTU RA MARŢI 08.06 ...Construcţii din figuri geometrice” ADE: DLC . Concurs: . Exerciţii de înviorare.. Jocuri de mişcare Ne pregătim pentru activităţi .Cel mai bun cântăreţ” ACTIVITATE OPŢIONALĂ: ALA: Ştiinţă: .Recunoaşte personajul” ALA Artă : .Stiu să scriu” Joc de rol: .Cel mai bun cântăreţ” . . plante ? » ADE : DS (activitate matematică) ..Ce ştii depre anotimpul.... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful